Varför finansierar politikerväldet aktivister?

Patrik Engellau

Du har säkert noterat det Nya Bokstaveringsalfabetet där den så kallade Rättviseförmedlingen och Fredrika Bremer Förbundet (ska tydligen vara särskrivet) gemensamt verkar för att Sverige framöver ska bokstavera könsneutralt med Adam, Berit, Cesar, Doris och så vidare.

Inför detta reagerar jag på två olika sätt. För det första rycker jag på axlarna och tänker att om några idioter vill satsa tid och pengar på att driva ett sådant projekt så är det deras ensak. Men när jag upptäcker, för det andra, att det handlar om en påkostad kampanj med helsidesannonser i Sveriges främsta tidningar blir jag misstänksam. Kan det vara jag i egenskap av skattebetalare som står för fiolerna?

Rättviseförmedlingen är inte särskilt transparent på sin hemsida. Förmedlingen ”är en digital rörelse som består av de just nu över 135 000 som följer oss på sociala medier”. Inte ett ord om varifrån pengarna kommer annat än att förmedlingen för några år sedan fick bidrag från den statliga myndigheten Vinnova. Förmedlingen verkar vara en arbetsförmedling som hjälper till ”att hitta personer med specifik kompetens ur underrepresenterade grupper (utifrån exempelvis kön, bakgrund, ålder eller fysiska förutsättningar)” i syfte att synliggöra ”skeva sammanhang”. Förmedlingen anmäler dock att den inte är en arbetsförmedling och då får man väl tro den.

Samarbetspartnern Fredrika Bremer Förbundet är en mer etablerad organisation med nära band till politiken. Stefan Löfven finns på omslaget till verksamhetsberättelsen år 2016. Jan Eliasson inleder ett seminarium. Svenska ambassaden i Brasilien bjuder ordföranden att komma dit och tala om den svenska föräldraförsäkringen. Förbundet ger råd till jämställdhetsminister Åsa Regner och planerar ett internationellt kvinnoseminarium med FN i New York.

Allt det där är OK för mig bara jag slipper betala för det. Men som sagt misstänker jag starkt att det är jag som betalar. I förbundets verksamhetsberättelser sägs inget om vem som betalar. Av angivna uppgifter kan man räkna ut att förbundets medlemsintäkter år 2017 var 342 260 kronor vilket knappt kan räcka ens till förra årets almedalsseminarium med jämställdhetsminister Viglundsson från Island.

En annan kvinnoaktivistorganisation som framgångsrikt attraherat statens intresse är Mensen – forum för menstruation (vilket uppmärksammats av Rebecca Uvell). Mensen ”jobbar för att mens får ta större plats i samhället”. Organisationen skriver att den ”har fått medel från Jämställdhetsmyndigheten för att genomföra projektet ’Menscertifiering av arbetsplatser’”. Någon information om Mensens ekonomi finns inte på hemsidan.

Om någon vill slå vad med mig är jag villig att satsa rätt stora summor på att aktivistorganisationer som dessa får nästan alla sina pengar från staten (och kanske kommuner och landsting och en del skumma offentliga uppdrag som när RFSL säljer HBTQ-certifieringar till skolhälsovården i kommunala skolor.

En stor fråga är varför politiken finansierar sådana här stolligheter med skattebetalarnas pengar (vilket jag alltså gärna slår vad om). En annan stor fråga är varför staten inte sköter sådana ärenden i egen regi utan överlämnar jobbet till privata aktörer utan ekonomisk insyn.

Den senare frågan är lättare att besvara. Det finns krav på myndigheter. Respekt och heder och sådant där. Myndigheter kan inte sänka sig hur lågt som helst. Om staten vill jobba för att mens ska få ta större plats i arbetslivet kan den inte göra det i egen regi. Snusk- och skumraskjobb får staten uppdra åt andra att utföra, inte bara mensarbete förstås, utan även en del miljöaktioner och migrantaktivism. Myndigheten Sida, exempelvis, finansierar en hel massa fria organisationer som gör stötar som Sida själv inte skulle kunna tillåta sig eftersom Sida är en del av den svenska staten. Men frågan är varför staten över huvud taget vill ägna så åt sådant.

Ett svar skulle kunna vara att staten blivit ockuperad av PK-extremister som använder staten för sina speciella syften. Men det tror inte jag. Jag känner tillräckligt många sansade ämbetsmän och politiker tillräckligt väl för att veta att de skulle skämmas att bli förknippade med mensprojekt liksom de skulle tycka det är larvigt att vilja byta bokstaveringsalfabet.

När man ska förklara något socialt fenomen så kan man studera effekterna och anta det som sker är vad som åsyftas. Det som sker när skattebetalarna blir varse vad som sker med deras pengar är att de blir arga, illa berörda och kanske rentav kränkta. Detta kan därför vara syftet. Medelklassare som jag tappar liksom fotfästet i tillvaron och känner sig inte längre som i sitt eget land. Just det är budskapet från politikerväldet: ”Du och dina idéer är överspelade, din medelklassfjant. Betala din skatt och håll tyst för du begriper ändå ingenting om vad som pågår.”

Ytterligare en möjlighet är att staten vill förstärka PK-ismens genomslag i samhället och därför försörjer ideologins stormtrupper aktivisterna.

Hjälp mig gärna att hitta ett bättre svar.

67 reaktioner på ”Varför finansierar politikerväldet aktivister?

 1. Bo Svensson skriver:

  Makten över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål behöver ju inte längre utövas via valda representanter.

  Med direkt makt för skattebetalaren över resursfördelningen, slapp man reta upp sig. – Vad alla andra satsar sina slantar på, är deras sak men sina egna använder man då på sådant man finner angeläget.

  Gilla

  • Ove skriver:

   Fullt upptagna med att slåss om regeringsmakten, visar våra sjuklöverpolitiker inte minsta intresse för valets latenta huvudfråga – migrationsproblematiken. Ändå läcker uppgifter som är omöjliga att hemlighålla ut från kanslierna, både här och utomlands. Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas

   Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  Jag tror att båda alternativen är rätt. Man vill både indoktrinera, på oväntade ställen och oväntade sätt så att ingen myndighetsskepsis uppstår automatiskt. Och om denna skepsis uppstår så ska det vara omöjligt att få insyn i hur pengarna skickas. De ska göras icke offentliga. (Här gör uvell.se en stor insats i att spåra penningvägar). Så skapar man osäkerhet och olust. De flesta människor undviker sånt obehag, så man går vidare med sitt eget liv bara.

  Öppet hård styrande makt väcker trots och hat eller vanmakt.
  Försåtligt dold styrande makt ger olust och osäkerhet.
  För svag makt där styrning behövs ger förvirring, förakt, vanmakt och fritt spelrum för självutnämnda informella maktutövare.
  I Sverige finns alla sorters maktutövning inom politiken just nu.
  Och alla sorters korruption.

  En upprensning, hårdbantning och sanering behövs inom det svenska samhällssystemet. Och inom EU. Och inom FN. Nej, förresten lägg ner FN.

  Gillad av 12 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Dina svar är väl alldeles utmärkta? Hur tänker du när du är förbannad på något och vill jävlas så mycket det bara går? (Du måste försöka hämma dina väluppfostrade hämningar och släppa lös som en skolpojke. Gör tankeexperimentet. Det går!)

  Psykologien förklarar det mänskliga beteendet. Beteendet i politiken är identiskt detsamma som vid direkt våldsanvändning.

  Gillad av 8 personer

 4. gmiksche skriver:

  Jag tror att ”staten vill förstärka PK-ismens genomslag i samhället och därför försörjer ideologins stormtrupper aktivisterna” kommer rätt nära sanningen. Fast ”staten” är nog för vagt. Varför inte ”Djupa staten” (Deep State à la Americaine) ? Sen är det fritt att fundera på vad som innefattas i den termen.

  Gillad av 2 personer

  • phnordin skriver:

   Där diplomatin tar slut tar kriget vid. I analogi härmed är det bara naturligt att PK-staten finansierar ockulta och organisationer eller grupper med agendor som befordrar dess intressen. Propagandans syfte är att demoralisera motståndaren.

   Gillad av 2 personer

 5. svenne skriver:

  ”Om någon vill slå vad med mig är jag villig att satsa rätt stora summor på att aktivistorganisationer som dessa får nästan alla sina pengar från staten”

  Expo måste väl betraktas som en aktivistorganisation som finansieras av en blandning av bidrag från diverse håll där även staten ingår direkt eller indirekt.

  Utdrag ur Wikipedia:

  ”Stiftelsen Expo får år 2015 stöd av Vattenfall, LO och bokförlaget Natur & Kultur. Produktionsbidrag från Kulturrådet för utgivning av kulturtidskrift. År 2018 beviljades bidrag på 575 000 kronor, de tre föregående åren var bidraget 475 000 kr per år .

  Stiftelsen Expo erhöll 2001–2002 ekonomiskt stöd om 2,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det tvååriga projektet ”Demokrati mot rasism” som syftade till att ”definiera metoder som kan motverka rasistiska och extrema gruppers lokala rekrytering av skolungdomar”. Projektet involverade ”de demokratiska politiska ungdomsförbunden”.

  Under 2002 och 2005 mottog Expo sammanlagt 1,1 miljon kronor från (med fem miljoner kronor statsunderstödda) Stiftelsen Hela Sverige – Artister mot nazister.

  År 2015 och 2016 fick Expo statsbidrag ifrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projekt om intolerans och våldsbejakande extremism på cirka en halv miljon för vardera året.”

  Nu har det bildats en insamlingsstiftelse vid namn Doku som granskar ”hur den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön fungerar och tar sig uttryck” och Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Det är nog helt riskfritt att påstå att denna stiftelse inte kommer att få ett öre i bidrag från vare sig staten eller de organisationer som betraktar sig som ”goda”. De kommer inte heller att få plats i TV-soffor eller anlitas som experter och uttala sig om islamism. Jag hoppas att de ansöker om bidrag från t.ex. Allmänna arvsfonden – trots ett förväntat nekande – men jag är nyfiken på hur avslaget angående deras ansökan skulle formuleras.

  Gillad av 10 personer

  • larslindblog skriver:

   Expo ja..det är en ljusskygg skara ynkedomar …samtliga anställda har sekretsbelagda ID ,så vi kan inte kontrollera hur stora löner dom har. Stiftelsen är listigt konstruerad så den inte har någon insyn. Vi får inte veta hur mycket som dom får in och hur pengarna används.

   Sveriges 576 nationalsocialister (valet 2018) skapar verkligen massor av jobb. Expressens / Expo David Baas hittar något varje vecka att varna för. Regeringen skall ju dela ut Hedi Frieds bok till skolbarn , tidigare fick barn ” Om detta må ni berätta ” , Experter och naziforskare skriver ideligen böcker och artiklar som varnar för ” den växande nazismen ” .

   Gillad av 3 personer

   • Svenne skriver:

    Lars Lindborg

    ”Sveriges 576 nationalsocialister (valet 2018) skapar verkligen massor av jobb”.

    Nu letas det ju överallt efter enkla jobb för att diverse oskolade individer skall kunna sysselsättas. Med tanke på att dessa 576 individerna skapar väldigt mycket arbete åt just Expomedarbetare och journalistkåren så måste nationalsocialisternas aktiviteter komma som en skänk från ovan för dessa båda kategorier.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ” Experter och naziforskare skriver ideligen böcker och artiklar som varnar för ” den växande nazismen ” .”

    I deras värld är ju SD nationalsocialister, så jag antar att de anser att de är våra profeter och frälsare.

    Gilla

 6. Staffan W skriver:

  Ett svar kan vara att staten har för mycket pengar och svårt att sätta sprätt på dem, liksom SIDA när man har svårt att nå 1% målet med specifika projekt med i alla fall kanske någon liten kontroll, då får ta till ”budgetstöd”, eller pengar rätt in i mottagarländernas statskassa där de sedan kan göra lite vad de vill med dem. Men det viktigaste skälet till att stödja en massa politiskt aktiva smågrupper är kanske att hålla dem lite i schack och att alltid kunna kliva fram i någon fråga och då stå på ”rätt” sida. Alltså någon sorts försäkringspremie…

  Gillad av 2 personer

 7. Åke i Sörmland skriver:

  Punkt 1 är att förstå att ”politiken” är en vertikal emotionell glidande skala. Höger/Vänster är ren BS. Emotioner är baserade på frekvenser, det kände Nicola Tesla m.fl. till.
  I detta fallet blir det då:
  Handling baserad på etik och egen observation
  så nedåt med mellanlägen till:
  Handling fastställd i doktrin, -oetisk.
  viljelös
  död.
  Den dagen vi alla ser att vi jobbar med en vertikal skala med många mellanlägen då kan en förbättring av tillstånd börja. Att man i kongresser sitter på var sida om en mittgång är ingen allomfattande verklighet.

  Gillad av 1 person

 8. Arenor skriver:

  De som med engagemang följer olika idrotter, dess lag och stjärnor, tycks göra det livslångt. Det vill aldrig ta slut. Ponera att intresset istället rör jämställdhet. Men att matchen redan är över. Att man gått i mål. Skulle jämställdhetsarbete och feminism, som drivkraft och intresse, då plötsligt upphöra? Knappast!

  Har ett viss momentum uppstått ångar det på. Tyngden och kraften i intresset fortsätter att sparka och slå. Likt intresse för fotboll och ishockey gärna gör – för män. Vi har fått oss ett perpetuum mobile.

  Dessa intressen yttrar sig fysiskt för män som ett otal fotbollsplaner och ishockeyhallar, nästan på varenda ort. Feminism och jämställdhet bygger inga arenor eller ishockeybanor. Däremot projekt. Där samlar man egna stormtrupper, för att vidmakthålla könskampen. Där egen identitet söks i det kvinnliga laget.

  Det är nog detta, kvinnofolkliga intresse, som visar upp sig. I allehanda ensidiga projekt. Pådrivna av allt fler kvinnor i chefsposition.

  Där män förr stödde manliga idrotter, stöder nu kvinnorna kvinnliga aktivister på mer illusoriska spelplaner och arenor. Fler stormar än Gudrun är att vänta. Som hämtar kraft i kvinnliga omklädningsrum. Om än fiktiva. Men med kontroll över en budget.

  Gillad av 6 personer

  • Against The wall skriver:

   Men alla tvingades inte gå på fotboll (även om det ett tag spelades en jävla mass på gympan) det som sker nu är långt värre.

   Gilla

  • Kanske? skriver:

   Fysiska spelplaner har alltid kostat en slant. Manliga arenor har aldrig kommit gratis.
   Medel har plockats från statliga och kommunala budgetar. Det har blivit till en naturlag.

   Men nu slår kvinnorna tillbaka. Och det med full kraft. Nu sker en utjämning. Kvinnokampen vill även den, ta för sig av skattemedel. Vill vara med och sparka. Men inte boll. Men ändå agera på en spelplan. En nationell sådan. Och det är stort.

   För männen är bollen rund. Rakt upp i krysset gäller. Kvinnor nöjer sig inte med så fåniga mål. De söker något mer uthålligt. De vill förändra själva spelplanen, för Sverige. Och låta alla var med och betala för det. De har lärt sig. För så ser gamla manliga fåror ut.

   Män och kvinnor prioriterar olika. Kvinnor siktar högre. Vill göra om männen. Till något mera mjukt och kattlikt. Mer formbart, efter tycke och smak. Som bättre passar in i en kvinnlig värld. Inga fåniga fotbollsfantomer. Inga fler passningar till dem.

   Nya tider, nya mål. Man kan kanske som man, få bli utvisad? Få rött kort?
   Eller ett livstidsabonnemang på avbytarbänken? Kanske kommer även män att förbjudas vad det lider? Om de inte böjer sig? Åtminstone den fullvuxna sorten? De med hår på bröstet.

   Varför inte bara låsa in alla män, på deras arenor, och kasta nycklarna i sjön? Om kvinnor nu vill ta större plats?

   Eller med något mindre ord; Måste alla män tvingas gå på utjämningskurser?
   Måste indoktrinering vara obligatoriskt i statlig och kommunal regi, om än i försåtligt smygformat. Kan man, i en framtid, kanske betala en särskild skatt, för att få slippa?
   Likt den nya skatten, som skall bekosta public service!

   Gilla

   • Göran Petersson skriver:

    Det är väl ändå så att om man inte skulle subventionera de kvinnliga alternativen och överlåta all finansiering till marknadskrafter så skulle alltmer gå till de traditionella manliga sidorna. Det är ju bara att se hur det är inom t.ex fotboll och ishockey. Däremot kan man förstås tycka att det som läggs på den s.k. kvinnliga sidan också kunde vara lite bättre avvägt.

    Gilla

 9. Åke i Sörmland skriver:

  För att exemplifiera skillnader i mentala tillstånd och med det etik/oetik, kan man ju se den konservativa slottsparken i Drottningholm och jämföra den med en doktrinstyrd verklighet med brända bilvrak i S-tälje och Gottsunda m.fl. ställen.

  Gillad av 2 personer

 10. Sune Mangs skriver:

  Rättviseförmedlingen är inte mer rättvisa en att de vid rekryteringar av sk ”rasifierade” mångfaldskonsulter föreslagit personer aktiva inom den egna organisationen. Namnet på organisationen är dock välfunnet, då de på nolltid gavs en okritisk legitimitet av det naiva offentliga Sverige; bl.a Sveriges Radio anmälde sig nabbt för att reformeras och korrigeras av de självutnämnda experterna på Rättviseförmedlingen. Certifieringsdårskapen lär fortsätta frodas, då inga självständiga vuxna personer tycks finnas i offentligheten som kan stå emot de godhetspoång som ånnu en meningslös certifiering från någon skattefinansierad värdegrundslobbyist kan säkra.

  Gillad av 4 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Ju fler kodord ”rättvisa”, ”fred”, ”jämnställdhet” etc etc en organisation omger sig med, desto större skäl misstänka dold agenda.
   Närmast att betrakta som en naturlag.

   Gillad av 1 person

 11. We are the Borg skriver:

  Det handlar om psykologisk krigföring. Syftet är att demoralisera oss och få oss att ge upp vårt motsånd. Genom att pumpa ut stora och små (oftast uppenbara) lögner och låtsas att de är sanningar (även när det är uppenbart att så inte är fallet, som att det skulle finnas fler än två kön) överbelastar man våra system och slår man sönder vår verklighetsuppfattning. Vi ska inte längre veta vad som är upp och ner, vad som är dag och natt, vad som är sant och falskt. VI ska ge upp vår ”fria” vilja och låta etablissemanget bestämma hur det är och diktera våra liv. Det blir nog bäst så.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   We are the Borgs – Resistance is futile. Star Trek. Men motstånd är alltid det man måste ta till. Alternativet är underkastelse och undergång.

   Gilla

   • We Are The Borg skriver:

    ”I will not sacrifice the Enterprise.
    We’ve made too many compromises already, too many retreats.
    They invade our space, and we fall back.
    They assimilate entire worlds, and we fall back.
    Not again. The line must be drawn HERE. This far, NO FARTHER.
    And I will make them pay for what they’ve done.”

    —sa ingen svensk eller EUropeisk politiker, någonsin.

    Gillad av 5 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Välkommen till landet uppåner.
   Landet där svart är vitt och vitt är svart.
   Landet där dag är natt och natt är dag.
   Landet där kvinna är man och man är kvinna.
   Välkommen till landet uppåner.

   Gilla

 12. Against The wall skriver:

  Det är ju alldeles uppenbart för att stärka sin makt man finansierar detta. En tanke jag fick var att den samhällskonstruktion jag ser som önskvärd kan ses som koncentriska cirklar runt individen, ringar på vattnet, en gemenskap som börjar med individens fria vilja, som väljer att uppgå i familjen, grannskapet och till slut nationen, ju längre bort man kommer ju större kompromiss är det, och detta system uppfattar jag formulerades i kristendomen som vad jag kan se den enda moderna världsreligionen som fångande denna aspekt. Den yttersta ringen är en där man accepterar rimliga oenigheter, ett ideal är respektfull demokrati, där respekten riktas mot de som förlorar. Men ringarna börjar med stenen i vattnet, den fria viljan, och byggs upp organiskt i rum och tid, konservatism och nationen följer naturligt.

  Motsatsen, alla de samhällssystem jag ogillar, är de axiomatiska, man börjar med en ring längst ut, i rummet till och med utanför nationen, maktens ring som binder oss alla, man arbetar sedan utifrån och in för att påtvinga individen sina redan färdiga axiom. Socialism, liberalism, nazism och islam är exempel på sådana axiomatiska system och de har mer gemensamt än det som skiljer dem, deras gemensamma fiende är folks fria vilja. Nazismen var slug såtillvida att den använde en av de naturliga drivkrafterna från centrum, den etniska, men påförde den utifrån och in, liberalismen är slug för den utnyttjar på samma sätt friheten, som påfördes utifrån och in, islam använder den religiösa impulsen, utifrån och in och socialismen de ekonomiska drivkrafterna. Det är som att spela tiden baklänges mot ett tänkt centrum där stenen träffar vattenytan. Vår tids stora politiska teorier strider mot termodynamikens andra lag. Det patrik skriver om idag passar perfekt in och min ovilja mot det kommer av just det Patrik skriver, det är den yttersta ringen som lömskt förkläder sig och försöker bestämma vad centrum är inifrån och ut genom att låtsas att det är gräsrötter som agerar efter sin egen fria vilja. Med det är den yttersta ringen, den som nu allt tydligare visar sig i EU och FN och socialism, islam och liberalism och en nytt fokus på etnicitet, en invers av nazismen där alla utom presumtiva nazister har axiomatiska fördelar. En ring som omsluter oss alla och kväver oss:

  Gillad av 8 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Dina cirklar är otroligt bra beskrivning av hur det borde vara och hur det är.
   Alice T skrev apropå något om att sätta människan före systemet resp att sätta systemet före människan, vilket var bra formulerat tyckte jag. Men din bild är mer fullständig och begriplig.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Beskrivningen av de koncentriska cirklarna och påverkan utifrån och in är mycket bra. Man kan också se det som koncentriska runda skivor staplade ovanpå varann: maktelitens tvingande och axiomatiska ideologi regnar och sipprar ner från den största, översta skivan.

   I den allra innersta cirkeln eller skivan har vi individens psykologi. Där kan vi ha i minnet att dess kärna vanligen är oåtkomlig, men kan påverka individen och förvränga hans verklighetssyn och motståndskraft. Denna djuppsykologiska kärna bidrar förmodligen till att dagens atomiserade och ångestutsatta människor uppvisar så sjuka drag och beteenden.

   Utanför den yttersta cirkeln kan vi tänka oss de andliga elementen eller de projektioner som vi behöver, framför allt socialt, men även individuellt. När jag har försökt skala mig in till kärnan i människans psyke har jag direkt hamnat vid Kunskapens träd och det fria valet att väcka medvetandet. Det minsta och det största, psykets kärna och det mest svårfångade i tillvaron, är liksom kopplade till varandra. Det gäller även kärleken och ondskan.

   Gillad av 1 person

 13. Karl Oskar skriver:

  Sossarnas, och vänsterns tentakler finns överallt, absolut överallt.
  I avsikt att driva deras agenda och befästa deras positioner och makt.
  Allt som kan befästa och öka tentaklernas inträngning ytterligare supportas självklart av en vänsterregim med skattepengar.

  Gillad av 6 personer

 14. Brunte skriver:

  Jag och min fru åker utomlands flera gånger varje år. Vi vill inte förknippas med PK Sverige. Vi vill se ut som Britter. Vi har flera sådana vänner. Tänk tanken när man ser blickar, om man har exponerat sin svenskhet. Dom tänker, ytterligare en svensk flumfjant. Hoppas att Britterna kommer ur EU:s mygelgrepp.
  PS Eva D är bäst.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Varje gång vi är i Italien så försöker de tala tyska med oss. Vi talar italienska så då skiner dom upp och frågar var vi kommer ifrån. Sverige säger vi såklart. Då blir de glada. Italienare i allmänhet känner inte till att vi tar in allsköns individer. Vi ser faktiskt fler från konstiga länder i Italien. Men dessa försöker alltid kränga onödiga grejor till oss. Antagligen inga generösa bidrag från italienska staten.

   Gillad av 1 person

 15. A skriver:

  Åke, reda för ca tjugo år sen började jag känna att något i den här världen ville minska min frihet och ta ifrån mig möjligheter. Att något vinner det jag förlorar. Här kommer din lista in i bilden. Att slutpunkten är döden är helt logiskt, men folk låter sig vallas utan motstånd. Detta borde gå att visualisera på enkelt vis. Men då måste vi göra det också. 🙂 Jag/vi gör inget av våra insikter, bara förstår mer och mer…

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Poff när pengarna tar slut, dör aktivismen ut omgående. Och slut kommer dom ta.
  Världens högsta skatter räcker inte till alla dumheter som dom styrande sysslar med.
  Bara näthatsgranskaren kostar oss skattebetalare 600000 kronor, lägg till alla lite större aktörer till det.
  Vad var det vår käre Mona sade,” Det är sexigt att betala skatt”.
  Mona du är/var ju ett föredöme på den övningen!

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Göran

   Egentligen är det otroligt vad Sveriges privata företag kan bära! Det är ju de som betalar allt vad staten, landstingen och kommunerna gör av med i form av dessas lönekostnader såväl som investeringar och övriga utgifter. Ovanpå dessa kostnader har vi sedan hela ”berget” av kostnader för invandringen, årets och tidigare års.
   Efter vad jag anser så är det skatteinbetalningarna från de privata företagen och dessas anställda som betalar allt!
   Jag arbetade i 40 år inom verkstadsindustrin, i de flesta av dessa företag var det hela tiden kostnadskriser med uppsägningar och nedläggningar av egna verkstäder och samtidigt ständiga effektiviseringar på kontoren och automatiseringar i verkstäderna, dvs ersätta folk med maskiner.
   Jag frågar mig: hur länge kan detta pågå utan att de större företagen lägger ner och flyttar ut för gott?

   Gillad av 1 person

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Patrik tvivlar på att ”staten” blivit ockuperad av PK-aktivister. Argument: han känner ”sansade ämbetsmän och politiker” som absolut inte är av den sorten.

  Nähä. Däremot överväger Patrik att
  ”…staten vill förstärka PK-ismens genomslag i samhället och därför försörjer ideologins stormtrupper aktivisterna”.

  Jaha, och vad är egentligen skillnaden? För mig är det helt uppenbart att det finns starka krafter inom ”staten” som vill stärka PK-aktivisternas sak, oavsett om de sköter det själva eller om det sköts diskret genom ombud.

  I slutänden är det ju MINA pengar som finansierar vansinnet. Eller finns det någon hemlig skattkammare som innehåller hemliga pengar? Guldgruvor under Rosenbad?

  Eller finansieras detta av frivilliga insamlingar??

  Jag ser ärligt talat bara två möjligheter
  1) Staten driver frivilliga insamlingar typ kollekt vid söndagens gudstjänster, för att finansiera PK-vansinnet
  2) Staten använder skattemedel för detta.

  För de flesta av oss är det omöjligt att komma ur den här rävsaxen, utom en gång vart fjärde år. Och då är de flesta så nerdrogade av propaganda att de röstar för sin egen undergång.

  Gillad av 1 person

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Varför finansierar politikerväldet aktivister”?
  Därför att Du och jag och många andra tillåter politikerna att göra det med utplundrade pengar socialister kallar för skatter! (Min granne tillåter det med hjälp av röstsedeln)
  Politikerna bara ”skimmar” detta stöldgods. I Finland tror jag det kallas för häleri!

  Gillad av 1 person

 19. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag är inte så säker på att politikerväldet finansierar te x menscertifiering aktivt. Vad uppropet på UD visar är att hashtaggarna nått in i staten. I dessa taggar finns tjänstemännen på UD, journalister och influencers. Börjar de dreva åt ett bestämt håll så kommer den ansvarige ministern som alltid lägga huvudet på sned när kameran och mikrofonen kommer fram och hålla med och så kommer pengarna. – Titta på Bah Kuhnke, Wallström eller snart sagt vilken svensk politiker som helst: alltid huvudet på sned. Det är ett kroppsspråk som betyder underkastelse, jag vill vara vän med Dig, inställsamhet. Jämför sedan med amerikanska politiker, danska, finska eller snart sagt vilka som helst. De lägger inte huvudet på sned bara för att en journalister drar upp en mikrofon.

  Gillad av 3 personer

 20. Brunte skriver:

  På 70:talet var det bolmarflummet (Hasch). Make love not war..Nu kommer snart. Make love( dock inte mellan kvinna och man) not war. War kommer som brev på posten när räntorna går upp och alla med tokbelåning kommer då inte att klara räntebetalningarna. Många kloka utländska ekonomibedömmare ser en stor fara med Sveriges framtid, Inte bara den importerade populationen behöver bidrag, utan även de konsumentorienterade svenskarna

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Brunte, jag tror det blir svenskarna som först av alla som kommer att få kännas vid de minskande bidragen. Man vet att invandrarna har mycket kortare väg till att ta till hårdare tag mot minskande bidrag. Detta känner nog alla till som arbetar på socialkontoren i bidragsvängen. Överhuvudtaget tror jag normala svenskar inte får bidrag vid tillfällig kris utan hänvisas till hjälp från släktingar!

   Gillad av 2 personer

 21. Lars skriver:

  Man blir så trött och ledsen när stat och kommun förskingrar pengar på nonsens som här. Personligen tror jag på okunskap och inkompetens som förklaring.

  Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Om någon, stat eller politiker, ägnar sig åt att lägga ut pengar på något som inte har någon som helst effekt på samhället och som inte styr samhället via åsikter eller resultat, då är det ju omöjligt se ett rationellt syfte bakom? Vän av ordning kanske då menar att de grupper som får pengar får det för att man vill knyta dem till sig och gynna dem, och det har kanske fog för sig om vi ser till Fredrika Bremerförbundet, men Rättviseförmedlingen och Mensen?

    Om något är korkat så är det oftast korkat!

    Men politikerna vill väl tro de gör skillnad om de nu inte är cyniska och t.ex. styr Sida bidrag till NGOs i mening att knyta dem till sig, styra upp dem och anpassa dem till sitt budskap och sin vision för Sverige, men jag gissar det varken är analyserat eller uppföljt till effekten utan bara en födkrok för supportergrupper utan bara exempel på okunskap och oförmåga. man har en stor plånbok och det gäller att hitta projekt för den…

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kanske man ändå ska se den destruktiva effekten av t.ex. Nya Bokstaverings Alfabetet som en påverkan av samhället? Hur går det för militär och blåljuspersonal, piloter och trafikkontroller mfl när de nu ska lära om vad som är standard och inlärt för många människor? Kanske tur vi knappt har ett artilleri kvar förutom 24 och kanske 48 pjäser (med högre träffsäkerhet). ”Gustav Adam, Gustav Adam kom” blir ”Gunilla Anna kom”, ”Hörbarhet nolla kom”, ”Gunilla Zlatan kom”, ”Hallå, vem är det som ringer?”

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Okunskapen och inkompettensen kan bara skyllas på den innersta cirkeln i Patrks modell.

   Men du glömmer allt tankegods som samlats i den yttersta ringen och som nu via George Soros Open Society sprids som ett dödligt gift genom hela den globala samhällskroppen.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Patrik, jag tillskrev orättvist dig idén om att se samhället som ringar. Den kom från ”Against The Wall” härovan. Men du stod för den bakomliggande beskrivningen som gav upphov till denna – som jag tror – blivande klassiker!

    Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  Alla förklaringar stämmer kanske delvis, men märk väl att vi trots många års kannstöperi har ytterst lite info inifrån etablissemanget. Så det är knappast lönt att ägna mer tid åt att loda psykologin, målen och metoderna hos maktelitens olika aktörer och grupper.

  Jag har en övergripande förklaringsmodell som kan rymma alla andra: När en mycket tung massa kommer i rörelse kan små, okunniga, halvblinda aktörer omöjligt stoppa den. Och galenskaper som rör sig åt samma håll föder nya galenskaper, som förstärker de förra och rörelsen.

  Det hela kan ha startat för länge sedan och en massa aktörer förblir okända. Men för ett halvsekel sedan stod Sveriges samhällsmaskineri likt ett mycket långt tågsätt på en svag utförslöpa. Det kom i rörelse och i olika omgångar har många hoppat på tåget. Somliga har lockat miljoner fripassagerare att klättra upp i vagnarna, så massan och hastigheten har ökat. Några hoppar av, många lastar på mer gods och människor, vissa plundrar och demolerar vagnarna. Makteliten sparkar mera fart, förskräckt spanande realister försöker bromsa med fötterna. Det finns inga vuxna, yrkeskunniga lokförare eller bromsare på tåget. Ingen vågar dra i nödbromsen eller kan ens hitta den. Barnen kontrollerar våldsapparaten, men har kollektivt förlorat verklighetskontakten.

  Faktum är att alla andra förklaringar ändå lämnar oss i ovisshet. De bovar som utpekas kan vi inte komma åt. Och vilken förklaring visar vem som kan stoppa tåget och hur, innan det kraschar eller spårar ur?

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Helt rätt, det finns igen enda övergripande förklaring. Men ändå bör vi fråga oss hur det kom sig att tågsättet kom att hamna på rälsen till en svag utförslöpa. Genom att kasta beprövad erfarenhet över bord och hylla förändring för förändringens skull. Och genom att implantera detta tankesätt som motto i allmänhetens medvetande blev det som det blev, d v s acceptansen av detta tankesätt underlättade enormt för olika aktörer att driva förändringen åt det eller de håll som främjade deras intressen. Ofta i konflikt med varandra.

   Gilla

 23. lookslikeanangel skriver:

  Jag tror att det bara rullar på…

  Den här typen av “projekt” kräver inte så mycket av någon.
  Ingen mer avancerad utbildning eller erfarenhet.
  Lite plockgodis så där!

  Men det såklart allvarligt att nivån är så erbarmligt låg.

  Gilla

 24. styggestig skriver:

  Det är alldeles för lätt att slösa med andras (skattebetalarnas) pengar. Sverige behöver en skatterevolt av de slag som Mogens Glistrup utlöste i Danmark på 70-talet. ”Lustigkurrarna” Filip och Fredrik på TV hade en idé om att de skulle gräva ett dike vid Smålands gräns och återlämna Skåne till Danmark. Jag ställer gärna upp och deltar i grävarbetena!

  Gillad av 1 person

 25. olle reimers skriver:

  Patrik, detta med ringarna gör att man slipper prata om Soros, Bilderberg, Globalism och New World Order. Nu finns den Yttersta Ringen som en symbol.

  Dags att visa upp din modell på samma sätt som PEW visade upp världens värderingar med Sverige i det extremt högra översta hörnet.

  Helt lysande!

  Gilla

 26. GT skriver:

  Patrik, följ upp denna information om du har lust, du får den helt gratis av mig som studerat klassisk arabiska ;). Rättviseförmedlingen och Fredrika Bremer Förbundet lanserade två arabiska mansnamn för K respektive E. Det första var Khaled och den andra var Emir. Uttalsreglerna för dessa namn är Sjaled, ett sj-ljud, samt Emiir, ett emfatiskt långt i-ljud. Inget av dessa arabiska namn kan anses uppfylla svenska uttalsregler i namnalfabetet för den bokstav som de främst skall representera. Detta visar på faran och rent av på den logiska omöjligheten att införa heterogena språk och uttalsregler i en normativ ram som just namnalfabetet är. Ha en bra dag!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.