En mystisk vers i Koranen

Mohamed Omar

I Patrik Engellaus bok Guds strategi – ska han lyckas den här gången? (2008) ger han en tolkning av Bibeln. Det är ingen traditionell religiös tolkning. Han skriver att han läst Bibeln av ”nyfikenhet, inte så mycket för att jag hoppas få vägledning i livet.”

Engellau har även läst Koranen av samma skäl, och han jämför de två böckerna. Koranen, menar han, erbjuder inte samma ”mystiska lyft” som Bibeln. Jag är benägen att hålla med om detta omdöme. Koranen är betydligt tråkigare än Bibeln, om man vill vara elak kan man kalla den en ”blek kopia”.

Koranens säregna skönhet framkommer när den reciteras. Det är ett mässande som kan försätta de troende i extas. Men för att uppskatta dess skönhet bör man vara bekant på det arabiska språket och ha ett hum om innehållet. Man bör dessutom tro att det är Gud som talar. Med dessa förutsättningar kan man känna sig som Mose då han stod inför den brinnande busken.

Mose gick fram till den brinnande busken för att undersöka vad det var för märkligt fenomen. Då ropade Gud ur busken: ”Mose! Mose!” Och Mose svarade: ”Ja, här är jag.”

Episoden med Mose kan hjälpa oss att förstå hur de fromma muslimerna känner inför Koranen. De känner sig stå inför något oerhört, nämligen Guds egna ord. De är i hans närvaro. Till Mose sa Gud: ”Träd icke hit; drag dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark.”

Mycket av den känsla som muslimer upplever när Koranen mässas beror nog inte så mycket på Koranen själv som på deras egna tro på Koranen som ”Guds röst”, ja, som det heligaste och mäktigaste av allt och så vidare. Till detta kan man också lägga människans sätt att agera i grupp. Om man befinner sig i en moské där alla snyftar och suckar när Koranen reciteras blir man påverkad och kanske själv börjar snyfta och sucka för att inte känna sig konstig.

Men finns det mystiska verser i Koranen? Ja, det finns en islamisk mystik och den stödjer sig på dessa mystiska verser. På Wikipedia beskrivs mystik så här:

Mystik (senlatin theologia mystica, av latin mysticus ”som hör till mysterierna”, även ”hemlighetsfull”, från grekiska mystikos, ”invigd”, ”som hör till mysterierna”, ”hemlighetsfull”) betecknar en religiös eller filosofisk åskådning vars anhängare söker nå förening med det översinnliga eller gudomliga eller kännedom om den sanna verkligheten genom att kontemplativt fördjupa sig i den inre erfarenheten. Ordet används även om psykisk inriktning, om själsupplevelse och dylikt varigenom en dylik förening eller kännedom förberedes eller uppnås.

Ordet betecknar också erfarenheter av sådana möten med en yttersta verklighet tolkade som gudomlig eller en personlig, andlig relation till det absoluta eller gudomliga. Ofta beskrivs detta som den mystika enhetsupplevelsen.

Mystik, i betydelsen en personlig och inre upplevelse av Gud, finns inom hela islam. Även salafister som många föreställer sig är de mest ”bokstavstroende” och minst mystiska, betonar den inre upplevelsen eller ”hjärtat”. Salafisterna talar också om kontemplation och självrannsakan och liknande saker. Här kan du se ett exempel på hur de tänker.

Dock är salafisterna emot allt som riskerar att sammanblanda Gud och människa. De är också emot alla bruk och alla tankar som inte har någon grund i Koranen och sunnan, Muhammeds liv och lära. I både Koranen och sunnan nämns ”hjärtat” ofta i betydelsen människans andliga centrum. Det är där tron finns (Koranen 58:22).

Så finns det också en en stor och mångsidig rörelse inom islam som har skapat organisationer för att ta emot lärjungar i syfte att ägna sig åt mystik. Dessa organisationer har genom historien lagt till massor av läror och bruk som inte finns i Koranen och sunnan. Denna rörelse brukar kallas sufism. Ordet kommer sannolikt från det arabiska ordet för ylle eftersom de första sufierna ska ha varit asketer som klädde sig i enkla kläder och vände sig mot lyx och dekadens i det nya islamiska riket.

Wikipedia beskrivs ordet sufism som ”samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten inom islam”, vilket är något missvisande då till exempel salafisterna, och även shiiterna, erkänner och bejakar islams andliga ”inre” sida, men inte använder ordet sufism.

Inom sufismen har det uppstått organisationer och lärare som avvikit från huvudfåran i islam och förkunnat idéer utan grund i Koranen i sunnan. Det finns sufier som gått i motsatt riktning i förhållande till salafismen och blandad samman människa och Gud. Men det måste också sägas att de allra flesta sufiorganisationer, som ibland kallas ”ordnar” på svenska, genom historien har hållit sig till ”normal islam” och passat väl in i sina islamiska samhällen.

Salafister vill inte använda ordet ”sufism”, dels på grund av alla avvikare som har kallat sig sufier och svärtat ner ordet, och dels på grund av att ordet inte finns i Koranen och sunnan. De vill hellre använda ordet ”tazkiah” eller ”rening” som finns i Koranen.

Det finns en vers i Koranen, nämligen 8:17, som har använts av sufier för att visa på närheten mellan Gud och människa. Versen ingår i kapitlet ”al-Anfaal” som betyder ”Krigsbytet”. Det är ett kapitel med jihad, heligt krig, som huvudtema.

I Zetterstéens svenska översättning från 1917 lyder den:

”I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud, som dödade dem; icke heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud, som slungade, och detta för att han skulle pröva det rättrogna med sitt ynnestbevis.”

Och i Bernströms svenska översättning från 1998 lyder den:

”Men det var inte ni som dödade [era fiender]; nej, det var Gud som tillintetgjorde dem. Och då du [Muhammed] kastade [ditt spjut], var det inte du som kastade; nej, det var Gud som kastade. [Allt detta skedde] därför att Han vill sätta de troende på prov – ett gott [och hälsosamt] prov.

Texten innanför klamrarna har översättaren Mohammed Knut Bernström (en svensk konvertit till islam) satt dit för att förtydliga vad han tror är Koranens mening. I noterna förklaras att versen handlar om slaget vid Badr, det första slaget mellan muslimer och otrogna araber. Det slutade med en islamisk seger. Översättaren har satt in ”ditt spjut” i versen, men i noterna framgår att det finns en debatt mellan muslimska lärde om vad Muhammed egentligen kastade eller slungade mot de otrogna fienderna. Det kan ha varit grus eller sand också.

Huvudsaken är att i denna vers påstås Gud agera genom människorna, både genom de rättrogna muslimska krigarna, och genom Muhammed. Det var inte han som kastade, när han kastade. Det var Gud som kastade. Här finns en öppning mot ytterkantstolkningar som vill sammanblanda Gud och människa. Och det har också skett genom islams historia. En av de mest kända extrema sufierna var persern Mansur al-Hallaj som utropade att han var ett med Gud, på arabiska sa han ”Ana al-Haqq” som betydelser ”Jag är Sanningen”, där Sanningen är ett av Guds namn.

Al-Hallaj blev korsfäst. Det var på 900-talet, (han levde mellan åren 858 och 922), men han är fortfarande kontroversiell. De flesta vanliga muslimer du träffar på har nog inte hört talas om honom. De som har hört talas om honom har ofta en negativ uppfattning om honom som avfälling och kättare. Bara ett fåtal muslimska lärda försöker försvara honom genom att påstå att hans uttalande ska tolkas metaforiskt.

Ayatollah Khomeini, ledare för den islamiska revolutionen i Iran 1979, var själv en laglärd (mulla) inom den shiitiska huvudfåran. Men han kunde uppskattande citera al-Hallaj i sin mystiska poesi. I en av sina dikter skriver Khomeini: ”Jag glömmer min egen existens och utropar orden ’Jag är Sanningen’, och liksom Mansur al-Hallaj låter jag mig frivilligt hängas.” Översättningen är gjord av en konvertit till shiitisk islam som hyser stor respekt för Khomeini.

Khomeini kunde skriva så eftersom han inte tolkade al-Hallajs utrop bokstavligt. Khomeini var mystiker, men han skulle inte kalla sig sufi eller en del av sufismen. Han menade inte att Gud och människa var sammanblandade på riktigt, utan snarare att människan inte kan göra något av sin egen kraft. Hon är helt beroende av Gud. I sin poesi använder Khomeini också krogen som en metafor för platsen där mystiker samlas och vinet som en metafor för Guds kärlek. Att det är metaforer vet vi, eftersom Khomeini, som rättrogen mulla, inte hade något till övers för vare sig vin eller krogar.

23 reaktioner på ”En mystisk vers i Koranen

 1. Against The wall skriver:

  Jag är ibland tveksam till detta ständiga tjat om islam. islam är ett främmande inslag och innehåller så många delar som går rakt emot vår kultur, islam är motsatsen, jag var igår på ett nöjesfält och såg många muslimska kvinnor i slöja, jag tycker detta plagg är ett uttryck för ett vidrigt kvinnoförakt som, genom att man anammar det i väst, visar sitt rätta ansikte. Där man levt under islams ok så försökte kvinnor tidigare, innan revolutionen i Iran, och även nu, frigöra sig från detta och mycket annat som islam innehåller, men här sprider det sig, hur kommer det sig? Flera av de jag såg var konvertiter, vilket Omar här hävdar är ovanligt, jag är inte så säker, jag har aldrig sett siffror på detta. Jag tror att det ökande importerade våldet, och den infantila impotensen hos västliga samhällen att hålla tillbaka ett våldsamt gensvar som stoppar detta, gör att kvinnors mest primitiva instinkter säger dem att endast våldsamma muslimska män kan skydda dem, samtidigt som de lärs upp i pk-ism att hata och bita den hand som fött dem. Varför är de här, varför inte ta steget fullt ut och flytta till Mellanöstern där allt är som de vill ha det?

  Hur som helst, att slöjan sprider sig är ett uppenbart uttryckt för huvudsyftet med islam, att sprida sig, och det fungerar bättre bland människor som oss som inte vet vad det innebär att leva under islam. Ibland får jag känslan av att Omars skriverier tjänar syftet att vi skall vänja oss, nå jag vänjer mig aldrig och kan inte skriva här vad jag anser bör göras.

  Gillad av 7 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Är man av det mer jordnära slaget som de gamla vikingarna ( om man nu kan tro på Frans G Bengtsson) så håller man sig till lämplig religion om man har nytta av den. När Orm och Toke tjänstgjorde hos Almansur var det lämpligt att vara muslim, sedan på Nordatlanten var det säkrast att hålla sig de gamla nordiska gudarna. Senare var det i sin ordning med kristendomen eftersom det på olika sätt var bra för affärerna.
  Det utesluter förvisso inte att en del fångas av religionen ungefär som när man blir förälskad . Så är det kanske och därefter upphör man att tänka förnuftigt.

  Gillad av 1 person

  • Ringen som binder oss skriver:

   Nytta. Ja, som jag minns Röde Orm så gillade smålänningarna munkarna som kom för man kunde använda dem som slavar.

   Gilla

   • Ringen som binder oss skriver:

    Men den bästa episoden det är när vikingarna är tillfångatagna och ska bli halshuggna, men Orm rycker till (har jag för mig) så bödeln mister handen, och detta var så komiskt tyckte alla att de blev frisläppta. Andra tider.

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Att aktivt inte tro, är även detta ett troende :).
   Citerar Neale Donald Walsch från en av hans böcker,” Du behöver inte tro på gud, han tror på dig”.
   När det gäller tro, så kör jag på sannolikhet, precis som jag gör med det mesta i livet då känslor luras allt som oftast.
   Oddsen för att gud existerar eller inte är 50/50. Att denna gud skulle föredra Islam är det 25% på då det finns fyra religioner som är störst i världen, räknar vi in Buddhism som inte är en religion så faller oddsen ner till 20%. Det gyllene snittet kallas guds tal då det genomsyrar hela naturen och den kända vetenskapen, detta tal och valfri pyramid och lite matematik så fås namnet Jahve av dess mått, enligt Peter Casperssen matematiker och författare till boken guds namn. Det lite lustiga är att ett visst multigeni vid namn Leonardo Da Vinci smyger in liknande tankar i sina texter, fast väver dom som ordgåtor.
   Vad tror jag på då? ODDS helt säkert, då dom säger det mesta. Att undgå döden tillräckligt många gånger i form av olyckor eller en säker sådan med ett vapen riktat i nyllet där oddsen är 100% död samtliga gånger, En gång är ingen gång men runt 10 då börjar vi prata om signifikans
   Och där började jag motvilligt tro på en högre makt, fast han/hon gör mig förbannad.
   Mvh Göran.

   Gilla

   • Per-Åke Svensson skriver:

    Alla kända samhällen har en eller flera religioner. Enligt Wikipedia (number of religions) finns det ca 4300 kända religioner i världen, de flesta naturligtvis med få utövare. Vill man vara cynisk kan man naturligtvis säga att alla utom en måste vara fel, och man kan inte vara säker på den heller.

    Samhällen tycks alltså inte kunna fungera utan en relgion. Varför? Kärnuppgiften som alla samhällen/flockar redan i en avlägsen forntid har måst lösa i kontakt med andra samhällen/flockar är att man måste kunna skilja på vi och de andra (vän och fiende)

    Det är inte så svårt så länge flockarna är små, men hjärnan har en begränsad förmåga att känna igen människor. Uppgifter finns om att det rör sig inte om fler än ca 150 – 200 stycken.

    För att kunna se om en människa i en större flock är vän eller fiende måste man införa gemensamma kännetecken; yttre sådana (tatuering, omskärelse,etc) eller inre, man delar på en gemensam berättelse, som man kan förhöras på, utföra ritualer till, osv.

    Denna berättelse tycks kunna vara hur verklighetsnära eller verklighetsfrämmande som helst. Huvudsaken är att man får den egna flocken att tro på den. Berättelsen bör naturligtvis handla om frågor som man inte med lätthet har svar på. För att hålla berättelsen levande utvecklas sedan med tiden en profession (shaman, präst, osv). För att stärka berättelsen kan man hota med straff om man försöker sätta den ifråga, gärna genom att man får människor att känna sig skyldiga (eller skamsna) och därmed rädda. Skyldiga människor kan man styra. Målet var ju nämligen vigtigt; att hålla ihop och skilja ut den egna gruppen. Med tiden börjar berättelsen med hjälp av profssione att leva ett eget liv, en religion har skapats; gruppen kan växa.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Mycket kloka tankar Per, min tanke är att felet kanske inte ligger hos Gud om han nu finns utan hos alla dessa tolkare, som hellre lägger energi på tolkningen av Ordet. Än att bidra till flockens överlevnad.

    Gilla

   • Arne skriver:

    Evolutionen gjorde oss religiösa av den enkla anledningen att du har lättare att uthärda idag om du tror på ett bättre liv efter detta samt har någon att tacka/beskylla för allt du inte förstår.

    Så överlevnads- och reproduktionsfaktorn var helt enkelt större för de som trodde på något större än de själva.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Haha ja det är ju en tolkning, naturfolken, har en annan.
    Någonstans mellan smart primat och människa så började ju vår förfäder begrava sina döda, det indikerar ju vördnad för skalet samt eftertanke om något efter detta. inom sjukvården så har det forskats lite om tro, Det finns bättre odds att överleva med lite tro inblandat.
    Placeboeffekten ger vid kliniska tester cirka 30% av dom testade får lika bra resultat som med riktiga läkemedel.
    Så oavsett skäl så kan tro skänka tröst.
    Mvh Göran.

    Gilla

 3. Marcus Beijar Mellin skriver:

  (O soldiers of the Army of Islam!) It is not you who killed the disbelievers (who initiated war against you) but it is Allah Who killed them, and, (O Glorious Beloved,) when you smote (them with pebbles), it was not you who smote them, but Allah smote, (so) that He confers upon the believers great favours from Him. Allah is indeed All-Hearing, All-Knowing.
  %@The Glorious Quran App for iOS.

  så här ser Muhammad Tahir ul Qadris översättning ut. Jag föreslår Muhammad Omar att använda den att citera ur i fortsättningen.

  Gilla

  • Jihadistpotential skriver:

   Tingsrätten har fått in ansökan ifrån Överförmyndarnämnden gällande förvaltarskap utav Marcus Beijar-Mellin. Huvudansökare är Karl Åke Mellin som hävdar att fastigheten på Erstagatan 22, blivit förfallet och i misär, pga. att god man sedan 2008 Eve Riimus inte har varit där och tittat till lägenheten under alla dessa år. Ett påstående som är falskt då det fiinns bevis att Eve Riimus besökt lägenheten och tagit kort på elmätaren. Eve Riimus motsatte sig både väggmålningarna och fönsterluckorna, men, jag tyckte, efter vi fått nobben utav några arbetare som skulle sätta in skyddsglas pga. det ‘såg ut som en knarkarkvart’, det vara nödvändigt med så sköra glas att sätta in fönsterluckor.

   Gilla

 4. Willy Lindqvist skriver:

  Det finns två sorters gudar, analoga och virtuella. De analoga är bilder, föremål. Virtuella gudar, judars, kristnas och muslimers gudar, finns i människornas huvuden. Ateister tillber inte föremål och har inte heller fått in berättelser om överjordiska väsen i sina hjärnor.

  Gilla

 5. Jan Andersson skriver:

  Min mor besökte ett frälsningsmöte i i sin barndom och blev skrämd för livet. Det var någon kringresande helbrägdagörare och predikant som hade lockat bybor in i tältet. Annars sansade människor i byn började ropa halleluja och tala tungomål. Jag tycker att beskrivningen när imamen läser Allahs egna ord direkt ur koranen liknar detta.

  Har någon gjort en analys av vad som händer i skallen på folk när de tappar allt och blir ”frälsta”?

  Gilla

  • Arne skriver:

   Var inbjudna till ett dop av en bekant hos någon frikyrklighet (tror det var pingstkyrkan men kan minnas fel) och där satte folk igång med tungomål, upp med händerna, lägga den på andras huvud, etc.
   Var verkligen surrealistiskt, efteråt undrade prästen hur vi tyckte det var, bästa/snällaste jag kunde komma på var ”intressant”.
   Behöver kanske inte tilläggas att vi aldrig varit dit igen.

   Gilla

 6. hexe skriver:

  https://samtiden.nu/2018/10/vice-chefsaklagare-kritiserar-svensk-terrorlagstiftning/
  rutom den inhemska terrorismen har Sverige under åren varit en exportör av terrorister. Flera hundra svenska medborgare har rest till Syrien för att understödja IS verksamhet, samtidigt som människor med kopplingar till Sverige har bidragit till terrordåd i bland annat Frankrike och Belgien. Det svenska arbetet för att bemöta terrorismen har tidigare mött internationell kritik

  Gilla

 7. Jan skriver:

  Muhammed är död och ligger i sin grav. Jesus uppstod från de döda och lämnade sin grav. Det är en enorm skillnad. Kristendomen är sann, Jesus har verkligen uppstått, annars skulle hans lärjungar inte ha satsat sina liv på att sprida evangeliet och lidit martyrdöden. Kristendomen segrade utan våldsanvändning i Romarriket. Sverige kristnades genom missionärer. Det är övernaturligt. Kristen tro handlar om tro på en levande Gud som blivit människa och offrat sig själv för att försona människan med Gud. Korset står tecknat i fanan.

  I islam kan man finna spår av judendom, missuppfattad kristendom och rester av förislamisk arabisk mångudsreligion. Islam är en synkretistisk religion. Islam spreds genom krig, våld och tvång.
  Jag tror att kristendom respektive Islam har spelat stor roll för respektive samhällen under medeltiden. Hur ska man annars förklara skillnaden i teknisk, vetenskaplig och konstnärlig utveckling mellan det kristna Europa, idag sekulärt, och de islamiska samhällena?

  Kristen tro främjade utforskandet av skapelsen och därmed naturvetenskapen. Dessa tidiga vetenskapsmän trodde alla på Bibelns Gud. Darwin hade bevisligen fel, inga mellanformer som skulle förklara en utveckling av olika slags djur och människa har någonsin hittats. Vad man hittat av fossil är antingen utdöda arter eller så lever de än i dag. Trots detta lever Darwins teori sitt eget liv med ateism som resultat. De tidiga främjarna av ateism hyllade Darwin, däribland Karl Marx. Men Marx var öppen satanist, vilket bevisas av hans dikter.

  Har du tagit ställning till Jesus?

  Gillad av 2 personer

 8. truthfullparadox skriver:

  Intressant det är troligtvis så att alla troende oavsett religion har olika grader av mysticism i sin tro. Gud är svår att beskriva och definera. Transcendent men immanent. Ej möjlig att se men helt möjlig att förnimma. Det finns ett generellt vittnesmål genom själva skapelsen men också ett specifikt som individen erfar. Men islam är kvar i den gammeltestamentliga Guds tolkningen enigt mig. En Gud att frukta och blidka. Tyvärr blir offrandet i centrum för er tro och nåden alldeles för långt bort. Och ni verkar tjäna Gud liksom blidkande. Budet Jesus gav oss som var det högsta vilka alla andra står under var att du skall älska Gud med hela din tanke hela din vilja och med hela din kraft och din nästa som dig själv. Min fråga till dig blir. När en muslim är god mot sin medmänniska är detta endast för Gud skull eller för människans? Jag menar om Gud är sanningen och vi gör vissa handlingar av spelad godhet för att blidka Gud och inte en ärlig och sann handling i medmänsklighet är då det tillräckligt för en muslim enligt Koranen? Tänker på er fasta under ramadan; i ljuset fastar ni när alla ser men i mörkret när solen gått ned då ”festar” ni. Detta blir i mina ögon likt fariséerna i bibeln som visar upp sina handlingar för människorna men i deras hjärtan är dom långt från Gud.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.