En dag på sanningsministeriet

Jan-Olof Sandgren

Det blir allt svårare att urskilja ideologiska rågångar mellan det ”blå” och ”rödgröna” blocket. Det mesta handlar ändå om vilken strategi som snabbast leder fram till det gemensamma målet – att hålla SD borta från politiskt inflytande. Men i somras dök det upp en fråga där den gamla ”höger-vänsterskalan” plötsligt kändes relevant.

Ett gammalt krav från vänstern är att rasistiska/nazistiska organisationer ska förbjudas, och i slutet av sommaren fick man medhåll från regeringen efter att NMR ställt till med en del tumult i Almedalen. ”Högern” (i skepnad av Tobias Billström) satte sig på tvären och menade att rasism och nazism var åsikter, och åsikter må icke förbjudas. Däremot kan man förbjuda organisationer som förespråkar våld, vilket NMR är ett utmärkt exempel på.

Detta fick ”vänstern” (i skepnad av Gudrun Schyman) att gå i taket. Ett generellt förbud mot politiskt våld, menade hon, skulle slå alldeles för brett och riskera att drabba helt andra grupper (förmodligen tänkte hon på den flora av våldsbejakande aktivism som fylkas runt vänstern och islam).

Det hela utmynnar i den delikata frågan om vad som ska kriminaliseras. Är det de ”dåliga tankarna” som är brottet, eller de ”handlingar” som tankarna eventuellt leder fram till? Henrik Jönsson ger en bra sammanfattning här.

Sedan det rödgröna blocket vunnit riksdagsvalet med ett (!) mandat, kan man befara att det är ”tankeförbudet” som ligger högst på dagordningen. I varje fall under den här mandatperioden.

Man kan fråga sig hur en sådan lag ska tillämpas. Att ta reda på vad som är våld (eller uppmaning till våld) kanske inte är så komplicerat. Det borde i varje fall vara möjligt. Betydligt svårare att avgöra vad som är nazism. Självaste Stefan Löfvén brukar ju hävda att SD har nazistiska rötter (och eftersom man fortfarande inte kan tala med dem, måste det betyda att dom i viss mån fortfarande är det). Men inga referenser till Hitler eller Tredje riket står att finna i partiprogrammet. Ej heller några planer på eliminering av judar eller ens ifrågasättande av det demokratiska statsskicket. Det faktum att även partiet Medborgerlig Samling ibland sammanklumpas med ”nazister”, talar för att ordet i praktiken blivit synonymt med ”politisk motståndare”.

Rasistfrågan är minst lika komplex. En klassisk definition av rasism kunde vara: Att värdera grupper av människor utifrån genetiska särdrag, som individen själv inte kan påverka. Men ”antirasismen” – ett av de ideologiska paraplyer som knyter ihop det rödgröna blocket – har en nästan motsatt definition. Där kopplas rasism till något man kallar ”vithetsnormen”. Ibland talar man till och med om förekomsten av ”vita kroppar” som förtryckande, i relation till ”rasifierade” vilka uppfattas som mindre förtryckande. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man ser rasism som en medfödd egenskap hos människor med vit hudfärg. En definition som i sig är djupt rasistisk. Proteströrelsen ”Black lives matter”, som fått stort genomslag inom den etablerade vänstern, verkar vara inne på samma linje.

För att göra det ännu mer komplicerat. Delar av det rödgröna blocket talar ofta om ”islamofobi” som en form av rasism. Om denna tolkning vinner gehör skulle även kritik av islam kunna sortera under kategorin ”tankebrott”, och då är man plötsligt inne på en rättsordning som i varje fall i mitt huvud för tankarna till länder som Iran eller Saudiarabien.

Låt oss avsluta med en test på hur en lag skulle kunna fungera i praktiken. Föreställ dig att du arbetar på ”Sanningsministeriet” med uppgift att utreda tankebrott. På ditt arbetsbord ligger ett antal citat, som under det senaste dygnet fastnat i olika algoritmer på nätet. Vilka av följande påståenden skulle du själv tolka som uttryck för nazism/rasism?

1) Svenskar är idioter
2) Somalier är lata
3) Alla ungkarlar från Norrbotten stinker
4) Buddhister äter bajs
5) Jesus är bög
6) M——d är bög
7) Hanif Bali är en brunråtta
8) Rashid Musa är en brunråtta
9) Islam uppmuntrar pedofili
10) Katolska kyrkan knullar barn
11) Hitler var en stor djurvän
12) Putin är ett svin
13) Ryssar är svin
14) Judar är smartare än norrmän
15) Samer är inte svenskar
16) Vi borde gräva bort Skåne
17) Vi borde gräva bort Afrika
18) Alla som är födda i Islamabad borde skämmas
19) Stefan Löfvén är neger
20) Kineser är faktiskt jävligt gula

Vill du kommentera listan, använd numreringen istället för citat. Man vet aldrig vilka algoritmer som kan komma att skanna dina inlägg i framtiden.