Trångsynta, kallhamrade män mot nyttiga kvinnliga idioter

Patrik Engellau

Serendipitet är den lyckliga turen att hitta intressanta saker som man inte ens visste att man letade efter. Igår hade jag serendipitet. Först hittade jag en två år gammal doktorsavhandling från Uppsala universitet som försöker förklara så kallade klimatförnekare med utgångspunkt inte i klimatvetenskap utan i förnekarnas eget defekta psyke. Sedan läste jag i Svenska Dagbladet om en SIFO-mätning om unga kvinnors partipreferenser.

Doktorsavhandlingen heter Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? och framlades av en vid disputationen 37-årig kvinnlig doktorand. Den är i mina ögon helt sensationell. Så här beskrivs avhandlingens tes i en tidning från det statliga forskningsrådet Formas (http://www.extrakt.se/notis/psykologin-bakom-klimatfornekelse/):

Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet. Forskare vid Uppsala Universitet har nu undersökt psykologin bakom. Den nya studien visar att de personer som accepterar hierarkiska maktstrukturer också har större benägenhet till klimatförnekelse.

Tidigare forskning visar att det är vanligare bland politiskt konservativa personer att också förneka klimatförändringar. Detta har nu undersökts vidare i mer detalj. Och enligt resultaten så går det att koppla förnekelse av klimatförändringar med bland annat politisk orientering, auktoritära attityder, en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet) och en benägenhet att undvika oro. Det man tror kan förklara dessa kopplingar är så kalla social dominansorientering, SDO, som mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper.


Forskaren har hittat vad hon kallar för en ”konservativ manlig effekt” som alltså med utgångspunkt i ”klimatförnekarnas” psykologi och sociala ställning förklarar deras inställning i frågan om huruvida mänskligheten på ett skadligt sätt påverkar klimatet.

Håll med om att greppet är storslaget! Det handlar alltså inte längre om olika vetenskapliga tolkningar av ett långt ifrån entydigt empiriskt grundmaterial i klimatfrågan utan om att ”förnekare” inte kan se klart eftersom de är psykiskt insufficienta och detta därtill på ett sätt som väcker motvilja och avsky. ”Förnekare” är en sorts gubbslem enligt statligt finansierad forskning vid ett statligt universitet.

Greppet är inte nytt. När Stalins efterträdare råkade ut för dissidenter satte de ofta in dessa avvikare på sinnessjukhus eftersom de så uppenbart hade en skruv lös om de inte uppskattade kommunistpartiets välgärningar för de sovjetiska folken.

Enligt SIFO-undersökningen i Svenska Dagbladet  skulle Sveriges 18- till 29-åriga kvinnor, om de fick bestämma, kunna tillsätta en majoritetsregering bestående av Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa tre partier skulle få 49,5 procent av de unga kvinnornas röster vilket skulle bli mer än hälften om man räknar bort de 3,6 procent som de unga kvinnorna slösar bort på Feministiskt initiativ. Som tidningsartikelns rubrik så träffande formulerar det skulle vi få ett helt annat Sverige om unga kvinnor fick styra.

Om vi bortser från de förolämpande formuleringarna i forskningsrådet Formas recit av doktorsavhandlingen tror jag emellertid inte att den då 37-åriga forskaren är så helt fel ute. Det är skillnad på kvinnor under 30 och män över exempelvis 40 år. ”Konservativa män” skiljer ut sig, men inte för att de skulle vara extra osympatiska utan för att de är extra eftertänksamma och klarsynta. Den stora skillnaden är att de unga kvinnorna alldeles nyligen var små flickor som kanske ville gulla med isbjörnar medan 40-plussarna har årtiondens erfarenheter av livets skola och fått uppleva dess hårda törnar, motigheter, mänsklig falskhet och svikna löften. 40-plussarna har blivit luttrade och därmed bättre skickade att bedöma tillvarons oklarheter och utvärdera de olika bottnar som finns exempelvis i klimatfrågan.

Hur ska man då förstå dessa unga kvinnors engagemang i klimatfrågan? Det är lätt att förstå de etablerade och socialt framskjutna klimataktivisternas motiv. Liksom ”förnekarna” har de visst vetenskapligt fog för sin inställning, men dessutom är deras liv, utkomst och framtidsmöjligheter knutna till att frågan lyfts fram och därigenom överöses med pengar, status och högtidligheter för att inte nämna internationella konferenser dit man reser med jetplan.

Men de unga kvinnorna? De har för det mesta bara de grundaste sakkunskaper och de har inga personliga fördelar av sitt engagemang. De har bara en brinnande tro. Det var motsvarande sorts unga kommunister som Lenin kallade nyttiga idioter.

78 reaktioner på ”Trångsynta, kallhamrade män mot nyttiga kvinnliga idioter

 1. Björn G skriver:

  Så här ser kvinnlig klanröstning ut.

  Leila Ali Elmi från Göteborg ser ut att ta en av Miljöpartiets platser i riksdagen, rapporterar TT. Trots att hon stod långt ner på listan, plats 21, har en framgångsrik personvalskampanj gett henne 6,9 procent av rösterna i hennes valkrets vilket räcker till att ta ett av MP:s två Göteborgsmandat.
  – Det känns fantastiskt, säger Leila Ali Elmi till TT på fredagskvällen.

  Vi kommer att få se mer av detta!

  Gillad av 10 personer

   • Elvin skriver:

    Islamister dödade så många som 84.000 människor förra året, varav många civila. Det hävdar en ny rapport, uppger CBS. Bakom rapporten står dock förre brittiske premiärministern Tony Blair, som drev på Irakinvasionen.

    Och här i det feministiska lyckoriket tar vi in dem i parti och minut.

    Gillad av 3 personer

  • Pelle skriver:

   Detta är logiskt. Varför skulle somalierna i Angered vilja representeras av den vita, icke-muslimska, obeslöjade kvinna som var MP:s förstanamn i Göteborg? Det är en mysterium för mig hur MP och S tror att de kan fiska röster i de invandrade, etniska klanvattnen OCH behålla ett ledningsgarnityr som till stora delar består av profilen enligt ovan nämnda förstanamn för MP i Göteborg. Det är en omöjlighet och faktiskt ett utslag av grövsta rasism då implikationen är att de duger som röstboskap men inte företrädare. Den white flight som vi alla känner när det gäller boende, skolor och köpcentrum kommer nu att göra inträde i de politiska partierna. Först ut är MP, därefter rämnar S på samma sätt. Längre fram kommer blockuppdelningen att vara baserad på etniska skiljelinjer.

   Gillad av 4 personer

 2. Aurora skriver:

  Jag är per könsidentitrt feminist. Det måste man som kvinna vara. Men inte i kampbemärkelsen. Utan i medvetande och mänsklig jämbördesbemärkelsen. Det är dock inte alltid lätt. Särskilt inte när man alltför ofta ser bevis på den manliga ’fördomen’ om hönshjärnor.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag vet ju inte hur gammal du är, men du har tydligen valt fel män eller man. Om du blivit slagen så tror jag att en man som slår ska kvinnor lämna omedelbart efter första slaget, eftersom en man som slår, troligen kommer att slå igen!
   Men hur som helst så tycker jag du ska läsa skrivaren ”Om könsskillnader” nedan. Mycket bra och läsvärd skrivning, särskilt för alla så genomlurade som svenska kvinnor i dagens Sverige. Att bekänna sig som feminist är för mig samma sak som att vara hellurad. Av vänstern och kommunisterna och globalisterna. Egentligen är dessa tre samma sak. Globalismen är socialism i dold form. Och socialism är kommunism i ”snäll” form.
   Sverige är ett socialistiskt land, helt och hållet! Och har så varit under hela eran UNDER socialdemokratin och alliansen.
   Läs Roland Huntfords bok The totalitarians eller Det blinda Sverige utgiven 1971 och finns på en del bibliotek. Han dog nyligen, och var journalist i Sverige under hela 60-talet för engelska tidningar. Jag hittade boken på Carolina Rediviva i Uppsala, begravd långt ner i källarvalven av naturliga skäl.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Aurora: Jag skakar på huvudet åt ditt påstående ”…måste man som kvinna vara”. ”Feminist” är numera en floskel som kan tolkas på åtskilliga sätt, men den dominerande tolkningen numera tycks vara att det är något kollektivt fel på männen och att endast kvinnorna verkligen har förstått hur samhället ska skötas.

   För 70-80 år sedan kunde jag förstått din utsaga, men det har hänt saker sedan dess.

   Gillad av 2 personer

 3. Laggar skriver:

  Det är intressant varför vissa människokategorier väljer ett visst förhållningssätt. En helt annan sak är hur man skall beskriva dessa kategorier. I detta fall har man helt enkelt yxat till kategorin som man tycker sig själv se utifrån de egna attityderna. De egna attityderna är knappast de mest tillförlitliga men i avsaknad av ett mer sakligt mönster tror man att den egna beskrivningen är allmängiltig.

  Gillad av 1 person

  • W skriver:

   Tänkte samma sak, dumhet är inte könsbundet.
   Titta på våra ministrar i S regeringen t.ex.
   Eller de senaste partiledarna i M jämförelsevis framstår Batra som en lysande stjärna.
   Ålder verkar inte helker hjälpa alltid se på batikkärringarna.
   Nej klokhet beror annat än kön och ålder…

   Gilla

 4. styggestig skriver:

  Den refererade doktorsavhandlingen har funnit ett samband mellan mäns förkärlek för hierarkiska maktstrukturer och deras klimatförnekelse. Dagens citat är hämtat från den artikel som Patrik refererar till i SvD och från en kvinna som även hon intresserar sig för ”samband”, nämligen vänsterpartisten Dinamarca. ”Om du har en allmän visstidsanställning löper du 50 procent högre risk att utsättas för sexuella övergrepp”.
  Som gammal – måhända något perverterad – sociolog, vill jag hävda att båda sambanden är ”spurious”, ungefär som det samband som det för en del finns mellan det uppmätta antalet storkar och antalet nyfödda barn.

  Gillad av 9 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Ja, vetenskap är det inte. Men det använder etablerade vetenskapliga kategorier och termer. Vi ser ju direkt att det är personlighetsdragen ”big five” som har använts. De existerar och är sanna nog. Agitpropen bygger sedan på två avsiktkliga och medvetna missgrepp:

  Det första är avsiktlig och medveten ”rasism”: Vi föds med våra personlighetsdrag, vi är inte ansvariga för dem, de kommer inte att försvinna, det ena är ur politisk och etisk synvinkel inte sämre än det andra. När man upp- eller nedvärderar vissa personlighetsdrag är det mest en fråga om mobbning baserat på personlig smak. Estetiken ersätter etiken som så ofta när despoti och ondska etablerar sig.

  Här uppvärderas agreeableness, som är ja-sägarmentaliteten. Tyder inte ett samband mellan ja-sägarmentalitet och klimatmedspelande att den senare till viss del orsakas av den förra? Vidare uppvärderas openness, och vi får antaga att det är den halva av openness som korrelerar starkt med liberalism som avses och inte den andra som korrelerar starkt med intelligens. Detta personlighetsdrag känner vi från konstnärer, kaoter, bohemer. Ansvarslöst folk med högtflygande planer. Chanstagare.

  Varför skall personlighet undersökas i samband med klimatmedspeleri och inte t.ex. specifik klimatologisk eller allmän naturvetenskaplig komptetens?

  Det andra uppenbara felet är det klassiska felet Edin-logik eller förhastade slutsatser. Man ersätter en fördelning inte ens med dess medelvärde, utan med ett enskilt sampel. Ett annat sätt att beskriva fenomenet är att man inte genomför en multivariat analys, att man inte normerar samvarierande faktorer som också kan spela in. Vill man verkligen utpeka gruppen ifrågasättande personligheter såsom inte varande klimatmedspelare, så måste gruppen som representerar ifrågasättande vara sammansatt på statistiskt exakt samma sätt som gruppen som representerar ja-sägande. Det måste vara lika många ifrågasättande män som kvinnor, de måste ha samma åldersprofil, samma IQ-profil, samma civilståndsprofil, samma utbildningsprofil o.s.v.

  Som den här politiska kommissarien i kvot-och-kvasi-vetenskaplig förklädnad burit sig åt, kan gruppen ja-sägande kvinnor vara några lallande tonåringar utan kunskap som ställs mot en ifrågasättande grupp män med familj, karriär och doktorstitel i klimatologi.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Detta var dessutom utan att omnämna det grundläggande felet att ta för givet innan undersökningen ens påbörjas att klimatlismande är något bra eller önskvärt. Premissen gömmes i påståendet — ”har du slutat att slå din fru?”

   Gillad av 4 personer

 6. Astrid skriver:

  De yngre kvinnorna framstår som mer hjärntvättade än de äldre männen. Texten tydliggör hur kommunism/globalism ser ut.
  Det som nu kallas ”värdegrundsarbete” ingår i kuvandet och är viktigt för skapandet av ”den nya människan”: en förändring av vårt innersta. Det är en ”uppfostran” som sänker individen. ”Allas lika värde” ersätter varje individs värdighet –
  I framtiden kan kanske t o m inopererade chips, eller vaccinationer… utnyttjas för att gör om människor inifrån. Vem blir man då? Inte sig själv längre.
  Begreppet politisk korrekthet är direkt hämtat från Maos Kommunistkina.
  Omdaningen gäller så väl i det stora som i det lilla.

  ”Utmaningen” för världen är att en liten oligarki blivit galet rik, på tok för dominant och driver sina egna intressen på andras bekostnad. Man köper mer och mer makt; förtrycker, avhänder andra röst genom stämplar: ”förnekare”, ”rasism”, ”konspirationsteori”…
  Om alla dessa ofantliga rikedomar använts på ett annat sätt hade det sett snyggare ut. Nu är det ren ondska, hat som hotar all frihet. ”Makten att förgöra” kristendomen är en ”utmaning” av aldrig tidigare format för kristenheten.

  Gillad av 9 personer

 7. Om könsskillnader skriver:

  Det mest påtagliga med människor är egentligen deras olikhet. Ingen är den andre lik. Alla har sin personlighet. Forskare har upptäckt att dessa individskillnader skär rakt genom djurriket. Även hos bananflugor hittas skillnader i ”personlighet”.

  Men dessa personlighetsskillnader överlagras av könsskillnader. Olika för skilda arter. Huvudsakligen styrda av reproduktionens krav.

  Även människan är ett djur. Även hos henne hittas därför vissa könsskillnader. Både morfologiska och psykologiska, kopplade till reproduktionsstrategier.

  För att vara extra tydlig tillåter jag mig att generalisera i svartvita termer, för utrymmet är ju begränsat.

  Den sociala miljö som huvudsakligen byggt vår psykologi är jägar- samlar-samhället. På kvinnors lott föll då det mer nära ansvaret för barnen. Men med hjälp från många systrar och äldre. Ansvaret underlättades av att en naturlig emotionell klangbotten fanns, som föll ut i en psykologisk preferens och ökad känslighet. Speciellt för det näraliggande och deras behov.

  Männen tillfördes mer ett emotionellt fokus på projekt. Där naturligtvis familjen utgjorde ett. Men det tog sig även uttryck i rekognosering i okänd terräng, jakt, byggnation och mer allmänt skyddande aktiviteter. Det krävde i sig att mannen, långa stunder, mentalt kunde koppla bort känslor och tankar på familj och närmiljön i byn. Att jaga mammut kräver en viss koncentration och avsaknad av distraktion. Som exempelvis tankar på hustru, barn och äldre föräldrar.

  Sammantaget passade dessa skillnader som hand i handske i ett gemensamt samhälle. Tillsammans utgjorde könsskillnaderna ett framgångsrecept. Könen kompletterade varandra.

  Därför ser vi även i dagens samhälle mer emotionsstyrda kvinnor än män. Medan män fortsatt är mer riskbenägna och fyller fängelserna.

  Framför allt i unga år framträder dessa könsskillnader extra tydligt, innan erfarenhet av livet självt hunnit tränga in i livets alla vrår, och till viss grad modifierat även mer uppenbara könsskillnader.

  Man skall också veta att under de båda världskrigen klev kvinnorna ut i praktiskt taget samtliga civila manliga yrken, och ersatte dem, och gjorde det med bravur. Könsskillnader faller i hög grad ut som en intresseinriktning och inte i förmåga. Mer som en slags emotionell preferens vad man tar sig för. Var man känner sig mest hemma. Extra påtagligt hos unga män och kvinnor, innan mogenheten gjort sitt. Men likväl sitter skillnaderna i, genom hela livet.

  Gillad av 9 personer

  • Christer L skriver:

   När jag försöker gissa på den feministiska invändningen mot detta utmärkta inlägg så skulle den handla om det så kallade oskrivna bladet. Det är ju faktiskt allt de har att komma med. Och det finns egentligen inte. Genetiken kan direkt kopplas till beteenden och psykiska funktioner. Dessutom behövs män, och makt lär man aldrig kunna avskaffa. Ändå hålls det på och skrivs vetenskapliga avhandlingar utifrån genusteorin. Undrar hur stor världsproduktionen på sådant är årligen. Tänk alla dessa akademiker och hur de påverkar varandra och andra. Skolastiken på medeltiden innebar att förklara trossatser med rationella argument. Feminismen tycks vara femhundra år efter sin tid.

   Gillad av 4 personer

 8. Skrymer skriver:

  I vår västerländska ateism drivs majoriteten numera av att vara sin egen Jesus. Man lever för självgodhet (i detta ords nya bokstavliga bemärkelse) så till den grad att man älskar sig som sin egen gudom.

  Allt är ett resultat av galen barnuppfostran.

  Gillad av 3 personer

 9. Kent Forssgren skriver:

  ”Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet”

  Klimatförändring! Ja en klimatförändring hota liv på jorden; en ny Istid!
  Men förespråkarna för hypotesen, antropogent orsakad global uppvärmning av klimatet;
  vilken skall betyda att människan på grund av användning av olja och gas från jordens inre fyller upp atmosfären med så mycket koldioxid så att denna gas bildar ett täcke värmande täcke runt hela klotet;
  de förespråkarna använder vanligen andra ord än klimatförändring när de anklagar individer som har en annan uppfattning om koldioxidens betydelse för klimatet; till exempel klimatförnekare; vilket synes i citatet ovan.

  Jag tillhör kategorin ”klimatförnekare”. Men jag förnekar inte klimatet.
  Uttrycket är minst sagt korkat. Vem kan förneka klimatet?
  Betydelsen av ordet klimat är: rådande väder under en period av minst 30 år.

  Alarmisterna, vilket är det gängse begreppet för gruppen människor som anser att människor kan påverka klimatet, begriper inte ens skillnaden mellan väder och klimat.

  Men den stora enigheten inom forskarvärlden då!
  Det påstås till och med att enigheten är så stor som 97%.
  Ta då del av nedanstående forskning, där en grupp forskare har grävt fram hur påståendet om de 97% uppstod.

  0,7 PROCENT AV ALLA TILLFRÅGADE TRODDE PÅ TESEN OM MÄNSKLIG PÅVERKAN.
  http://www.naturalnews.com/056116_fake_news_climate_change_science_hoax.html

  Gillad av 10 personer

 10. NSA skriver:

  Doktorsavhandling vid 37 års ålder när man redan är ideologiskt fast i sina föreställningar, jojo. Man skall betänka att detta dravel har finansierats och godkänts vid disputation, hur många ställde rimliga kontrollfrågor? Jag undrar hur de tänker, ser de inte parallellerna med Stalin och Mao?

  Det är lustigt hur lika mekanismerna är, jag, och många med mig, allt från Östmans till deplorables har varit politiska förlorare hela livet, samhället har aldrig varit inordnat på det sätt man anser det skall vara, och det har hela tiden blivit värre. Hur har vi reagerat på det, vi har svalt förlusterna och tålmodigt röstat mot igen och igen. Men vänstern och pk-isterna i 7-klövern de är inte nöjda ens med att ha makten, att ta över hälften av mina pengar, att indoktrinera mina barn och kontrollera media, laggarna och att öppna rikets gränser. Nej självklart kommer nu nästa steg på totalitarismens stege, vi skall förklaras sjuka, sinnessjuka. Vi har sett det förr. De kan helt enkelt inte låta bli.

  Jag tänker därför om demokratin att kanske har vi nått vägs ände, se mer nedan.

  Gillad av 13 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Ja nyttiga välavlönade idioter är det gott om i ankdammen, med den hetsande osunda gruppdynamik som råder lär dom inte bli mindre heller.
  Denna vita medelålders CIS-man skakar på sitt lilla huvud och tänker, hjälp hur ser framtiden ut? Tack och lov så är det inte mitt bekymmer utan som den skapliga Prepper man är så finns både en BOB väska klar och till det allt mellan himmel och jord som kan önskas för bekväm och säker överlevnad.
  På önskelistan står dock en Bmp-1, enligt frugan så är ett banddrivet bepansrat fordon helt onödigt i dagens trygga Sverige, men fasen jag vill ha en ändå.
  Har kompromissat lite och inhandlar en traktorgrävare till hennes åker projekt istället. Men i tyst hemlighet så dröms det ändå om en bandvagn.
  Undrar om PK-eliten har lika kul i sin verklighet?

  Gillad av 3 personer

 12. NSA skriver:

  Jag har kommit att tänka att demokrati nu visar sitt rätta ansikte, det har tagit en hundra år men nu börjar det bli tydligt vilka människotyper som styr oss.

  Jag är politiskt oenig med min bror men han har inte haft förmånen av att bo utomlands en längre period (många år) så hur skall man undgå att bli indoktrinerad, det går nästan inte. En sak är vi dock eniga om, politiker är vidriga, nästan undantagslöst, vilken sorts människa dras till politiken i unga år? De i mitt närområde är alltid lismande hycklare ute efter egna fördelar.

  Tidigare när vi levde under kungar så krävdes förutom list och ränkspel också oftast rent fysiskt mod, kungarna och deras utmanare strök ofta med, och var med vid fronten. Jag frågar mig om det enda demokratin egentligen uppnådde var att den öppnade för de som ENDAST var lismande ränksmidare (tänk Fridolin och Ullenhag) utan varje uns til fysiskt mod att ta makten. Blod och smärta är ett bra sätt att hålla sig jordnära, utan detta, är vi dömda att bli styrda av vidriga mjukarmade kräk som hade börjat gråta om de fått en hård lavett?

  Gillad av 10 personer

  • M.D. skriver:

   Varsin hård lavett till Fridolin och Ullenhag skulle givetvis inte lösa något, men den angenäma synen skulle vara välgörande själsterapi när allt annat som händer får en att börja misströsta.

   Gilla

 13. Staffan W skriver:

  Jag gick igenom avhandlingen när den kom och var förvånad att det inte kom upp invändningar vid presentationen. T ex en jämförelse med vilka som är de mest engagerade klimataktivisterna etc. Jag känner inte igen mig i många av slutsatserna – kallhamrad och trångsynt – undvika oro?? Mycket är man orolig för i vårt samhälle – inte minst beställningsforskning på våra universitet och på hur tunt material man kan doktorera. Den aktuella avhandlingen bestod till stor del av upprepning av alla fördomar och ”sanningar” i frågan. Rätt gymnasialt. Bättre då att läsa Jacob Nordangårds avhandling på Linköpings Universitet, som både universitetet och Anders Wijkman personligen försökte stoppa, då den med gedigen forskning bakåt visar hur den gröna rörelsen uppstått och uppmuntrats av tunga amerikanska ekonomiska (och t o m i början militära) intressen finansierade av familjen Rockefellers olika stiftelser. Då avhandlingen i alla delar var välunderbyggd och korrekt kunde den inte stoppas, men blev hellre aldrig, som brukligt är, tryckt.

  Gillad av 10 personer

 14. Karl Oskar skriver:

  O.T.
  Apropå partiernas parningsdans.
  Med tanke på de problem Sverige har och som definitivt inte kommer bli bättre de närmaste åren.
  Undrar om det är några som egentligen särskilt mycket vill regera? Och ställas till ansvar när problemen eskalerar. Det tror inte jag.

  Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   Och:
   Äntligen kan politikerna ägna sig åt någonting!.(Särskilt S. ) Som de kan gå in för till 100 %.
   MSM är med, förståss. Rapporterar minsta detalj.
   Hela PK- etablissemanget lever upp.
   I ett spel, som inte handlar ett dugg om problemen i Sverige. Eller vad som ska göras åt dem.

   Gillad av 2 personer

 15. Östrahult skriver:

  Jo det här är ett av många exempel på hur starkt politiserad forskningen är, speciellt inom discipliner där man inte objektivt kan klargöra fakta som t ex att 1 plus 1 blir två.

  Forskaren ifråga har nu belönats för sina insatser och har fått en tjänst på Institutet för framtidsstudier.

  Där ska hon fortsätta sitt viktiga uppdrag genom att studera ”hur människors röstbeteende och partival påverkas av underliggande psykologiska strukturer och sociologiska faktorer”.

  Detta kan inte tolkas på annat sätt än att syftet är att studera hur man ska se till att folk inte röstar fel.

  Några kommentarer på institutet: Detta startades i början av 70-talet som en följd av det från USA under 60-talet importerade intresset för framtidsstudier med affischnamn som Herman Kahn och Johan Galtung.

  Ämnet har numera inte rockstjärne-status men det som en gång hamnat i den svenska byråkratin försvinner inte så lätt.

  Intressant att notera är att institutet leds av en moderat politiker och det visar att etablissemanget håller ihop från vänster till höger.

  Institutet är en propagandacentral för PK men beskriver sig givetvis så här: ”…att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen”. Men givetvis inte bredare än att den ryms inom åsiktskorridoren.

  Gillad av 8 personer

 16. Pelle skriver:

  Unga fanatiska kvinnor, du hittar dem i alla totalitära samhällen. Vem var den typiska partikadern som beordrade mord, t.o.m. på de egna föräldrarna, hos de röda khmerena i Kambodja? Jo, ung fanatisk kvinna, ofta flicka i tidiga tonår. Det är där det slutar om vansinnet inte hindras. Vi är på god väg dit om man beaktar tillståndet på landets unga kvinnliga befolkning.

  PS Och vem var den typiska väljaren som röstade på Hitler 1933? Jo, nordlig, protestantisk kvinna i 40-årsåldern. Vi har gott om den typen här på hemmaplan så nog finns det potential för inhemsk extremism alltid. Att den kommer från det vänstra ”gröna” hållet denna gång är bara en variation på i grunden samma tema. DS

  Gillad av 2 personer

 17. Pelle skriver:

  Unga fanatiska kvinnor, du hittar dem i alla totalitära samhällen. Vem var den typiska partikadern som beordrade mord, t.o.m. på de egna föräldrarna, hos de röda khmerena i Kambodja? Jo, ung fanatisk kvinna, ofta flicka i tidiga tonår. Det är där det slutar om vansinnet inte hindras. Vi är på god väg dit om man beaktar tillståndet på landets unga kvinnliga befolkning.

  PS Och vem var den typiska väljaren som röstade på Hitler 1933? Jo, nordlig, protestantisk kvinna i 40-årsåldern. Vi har gott om den typen här på hemmaplan så nog finns det potential för inhemsk extremism alltid. Att den kommer från det vänstra ”gröna” hållet denna gång är bara en variation på i grunden samma tema. DS

  Gilla

 18. Aha skriver:

  Betänk om doktorsavhandlingen hade handlat om klimatalarmister, ”unga kvinnorna alldeles nyligen var små flickor som kanske ville gulla med isbjörnar” såsom Engellau skriver. Hade den nått dagens ljus? Hade den ens fått forskningsmedel?
  Betänk ännu mer om en doktorsavhandling på samma sätt hade kopplat negativa mänskliga egenskaper till muslimer och deras bokstavstrogna tro. Hade den nått offentligheten? Hade iden ens fått ta fäste?

  Nä, rasismen mot den vite mannen får yppas ohejdat. Återigen framträder med Åkessons träffande ord;
  – vänsterliberal smörja.

  Gillad av 9 personer

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Mycket välformulerat! Särskilt gillade jag ”…bättre skickade att bedöma tillvarons oklarheter och utvärdera de olika bottnar som finns exempelvis i klimatfrågan.”

  Varje påstående som hon gör om ”förnekarna” kan vändas till sin motsats med positiva ord (ex vis auktoritetetsoberoende, kritiskt tänkande, frånvaro av godtrogenhet och grupptänk…). Och det bör man faktiskt diskutera i ett dokument som ska föreställa vara forskning.

  Kvinnan vars avhandling du citerar heter Kirsti Jylhä och det är hon som tillsammans med två andra medförfattare presenterade skriften ”Sverigedemokraternas väljare” i Almedalen som jag åhörde, Framställningen var torr och skenbart saklig men givetvis fanns en ständig underton av von oben attityd. Och den attityden förvånar inte när man betraktar doktorsavhandlingen. Åsikter som har förvandlats till vetenskap enligt numera gängse arbetssätt. Sjukdomen ligger dock inte främst hos respondenterna utan hos universiteten som uppmuntrar och släpper igenom sådan smörja.

  Gillad av 8 personer

 20. to have and have not skriver:

  Jag måste erkänna att jag känner mig förtvivlad och desperat. Något måste göras för att väcka svenskarna, jag förslår att DGS kan bilda kärnan till ett crowdfundat forskningsinstitut som blottlägger de fakta som exempelvis jag har gått runt och sett som självklara i över ett decennium men som fortfarande inte nått mer än en liten liten grupp (20,000 tydligen vid senaste valet). Det är som en mur i varje diskussion. Det är vad Gunnar Sandelin skriver om, men det krävs mer, det krävs grafer som visar vilka etniska grupper som röstar på vad, och hur fort dessa grupper växer och hur fort svenskarnas öde beseglas. Etablerade universitet kommer aldrig att finansiera denna forskning, jag lägger 10,000kr på ett bräde om DGS tar detta initiativ.

  Gillad av 7 personer

 21. Göran N skriver:

  Jag tycker att det är oprofessionellt alternativt aningslöst av de 6 etablerade partierna (7-klövern minus MP) att låta en så viktig fråga som klimatet chartras av ett litet naivt parti där diskrepansen är stor mellan ord och handling.

  Och där kontakten med verkligheten är det enda som lyser – med sin frånvaro.

  ”Men han kör väldigt, väldigt tunga stenar…..” Och då är det ok med en bil klassad som en Euro 3 diesel.

  Att de fått med S att tvinga på oss symbolskatter kring miljön, t.ex. flygskatt. Framöver på sugrör och tops (iofs bara förslag än så länge), är bara slag i luften för miljön. Signalpolitik som bara imponerar på de egna väljarna.

  Minns en diskussion för ca 25 år sedan när de etablerade partierna fortfarande var med i diskussionen. Skånes förorenade luft var ämnet. Hur kunde den snabbt förbättras? Svaret var jätte enkelt: installera modern rening på utsläppen från Greifswald (brunkols kolkraftverket i norra Tyskland). Med marginal den bästa klimatinvesteringen då för Skånes luft.

  För vi, Sverige, är inte heller i miljö sammanhang så jättestora. Har sett en siffra på att vi, Sverige, står för ca 0,12% av växthusgaserna.

  Gillad av 3 personer

 22. MartinA skriver:

  Högre temperatur skulle gynna oss som bor här i norden. Medan delar av Kina, delar av USA, Mexiko med flera skulle missgynnas. Ändå satsar politiker i sverige redan mer av skattebetalarnas resurser på att förhindra uppvärmningen. Varför?
  Alltså, visst, man ska inte vara oäven. Så visst vore det väl ok om sverige följde efter, om Mexiko och andra gick före. Men varför i hela friden gå först i att hindra en utveckling som gynnar oss?
  Den enda förklaringen är att klimatalarmisterna i sverige saknar lojalitet till oss. Därför bör såna här professorer skiljas från sin anställning. Oavsett vad vetskaper hon möjligen producerar så gör hon det ju för att skada de som betalar hennes lön.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det är underligt att makthavarna till varje pris skall bevara klimatet, men förändra allting annat i Sverige till oigenkännlighet. Vad rör det svennarna om tempen blir 2-3 grader högre (eller lägre) när ändå nästan inga svennar bor kvar i Sverige? Det folk som bor i Sverige om 50-100 år lever väl helt på EU-bidrag.

   Gillad av 2 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  Det var en rolig beskrivning. Jag har lyssnat till några doktoranders försvar av sina verk. Det skulle varit roligt att höra opponenternas frågor på detta. En egen fundering, finns det inga krav på saklig nivå för objekt att doktorera på? En annan fundering, är det 68-or som driver skolan där dessa skruvade forskningsprojekt pågår?

  Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Ovanstående är en annan Sixten Johansson än jag, som har skrivit här regelbundet sedan 2015. Med seniorens rätt här på DGS ber jag dig ändra din signatur, så att vi inte förväxlas!

   Vad gäller doktorsavhandlingen instämmer jag med de många som har sett och förtvivlat inför all denna välfinansierade smörja, som sedan länge produceras på icke-naturvetenskapliga institutioner. Här är standardmetoden att skapa siffervärden och variabler för mycket diffusa och diskutabla personlighetsfaktorer och attityder. Sedan sammanförs allt detta ”mätbara” till olika knippen och man mal rubbet i matematikkvarnen, regressionsanalys mm, och hittar då mest korrelation mellan ”klimatförnekelse” och detta ”SDO”. Alltihop är urbota löjligt, bara ord och påhittade siffervärden utan verklighetsförankring. Det används dels till att antyda orsakssamband, dels få en ”vetenskaplig” stämpel på oliktänkande. Ännu ett av de oräkneliga exemplen på babbelismens hegemoni.

   Gillad av 4 personer

 24. Tege Tornvall skriver:

  Ingen kan ”förneka” klimatet. Det har alltid funnits och kommer att finnas länge än. Värt att studera! Däremot betvivlar vi att mer koldioxid skulle nämnvärt värma atmosfären. Särskilt att CO2-tillskott från just mänsklig verksamhet skulle göra det.
  Tidigare eror med rikare växt- och djurliv var 5-10 grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halt och även mer syre. Varma hav gasar ut, och kalla hav löser (tar upp) koldioxid. Från Jordens inre tillförs fortlöpande koldioxid genom öppningar både över och främst under vatten. Tillskott från mänsklig verksamhet är marginella.
  Just tillskott, eftersom kol är basen för allt liv på Jorden och koldioxid växtlighetens livsnödvändiga näring, som genom fotosyntes också ger atmosfären syre. Med mer värme följer mer koldioxid, som stimulerar mer växtlighet. Sedan Lilla Istidens slut har Jorden globalt värmts någon grad.
  Uppvärmningen är en välkommen återhämtning. Under Lilla Istidens kallaste period för 300-350 år sedan var våra breddgrader upp till 5-7 grader kallare med missväxt, nöd och svält. År 1697 dog ca 100.000 människor i Sverige och 80.000 i Finland. Lilla Istiden varade häri perioder fram till 1867, också känt som svårt svältår.
  Men uppvärmningen värmde haven, som gasade ut mer koldioxid. Mer värme och koldioxid gynnade växtlighet och skördar. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre.
  Kan doktoranden svara på vad som är ”förnekelse” i detta?

  Gillad av 7 personer

 25. Bella skriver:

  Eskil Erlandsson, Centerpartiet, blev också personkryssad, och kommer väl behålla sin riksdagsplats. Trots att han stod långt ner på riksdagslistan. En äldre herre, som jag inte tycker har varken kunskaper eller moral.
  Människor får rösta som de vill. Vi har en valhemlighet. Än så länge, får man kanske säga, har vi ingen kameraövervakning av vad vi röstar på. Jag tycker därför att Uppdrag Granskning program om röst fiske i Botkyrka var överdrivet och vinklat
  .
  Däremot kan man fundera på om rösträkningen gått rätt till. Det står idag på sr hemsida om att antalet ogiltiga röster inte har ökat lavinartat.

  Gilla

 26. Hovs_hällar skriver:

  Själv har jag det naturvetenskapliga engagemanget bakom mig, och det är jag förbannat glad för. Som pensionär kan jag tycka vad i helskotta jag vill utan repressalier från Storebror PK.

  I korthet, så handlar det om något som kan sammanfattas i titeln på en populärpsykologisk bok jag stötte på för länge sedan, ”Män är från Mars, kvinnor från Venus”.

  Alltså att män och kvinnor faktiskt är mentalt olika.

  Kvinnor tenderar att ha just de egenskaper som hyllas av Forskningsrådet ovan, medan männen ofta är mera ”kallhamrade”. Som tur är.
  Enkelt uttryckt: Kulturer som inte haft tillräckligt många kallhamrade män har helt enkelt gått under — och att numera de motsatta, mjuka och vårdande egenskaperna börjar dominera i samhället bådar inte gott för vår kulturs överlevnad.

  De här mjuka egenskaperna har definitivt en viktig uppgift i samhället — men då på rätt plats och i rätt sammanhang.
  Vad som annars kan hända illustreras av den såkallade ”gymnasieamnestin”, som alltså ger 9000 ensamkommande vuxna, som i flera instanser befunnits sakna asylskäl, rätt att ÄNDÅ stanna i landet!
  Detta vanvett är resultatet av ”kvinnligt” tänkande som löpt amok.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Handlingskraftiga män blandar inte in känslor i jobbet när det väl har börjat. Ser man en kattunge som springer i vägen på ett bygge sjasar man bort den.

   Gilla

 27. phnordin skriver:

  Tack för en rolig krönika vart serendipitet kan föra oss. Utan humor kommer man ingenstans. Jag frågar mig bara hur en doktorsavhandling av detta slag kan se dagens ljus-kan inte kloka kvinnor uttrycka sin mening?

  Gillad av 2 personer

 28. Fredrik Östman skriver:

  Jag vill återigen invända mot den falska slutsatsen att något är fel med det kvinnliga könet bara för att en idiotisk och politiskt färgad kvotdoktorand är kvinna. Hon måste ju vara kvinna för att alls kunna kvoteras!? Survivalship bias. Duh! Det säger ingenting om det kvinnliga.

  Kanske skriver jag en gång en lägre artikel om det, men om man lägger två normalfördelningar på varandra och förskjuter dem bara en liten aning, så är de för de flesta ändamål ändå identiska. Detta är det typiska för skillnader mellan manligt och kvinnligt. Men skillnaden mellan de två fördelningarna, manligt minus kvinnligt, får en stor puckel långt ut åt vardera hållet, långt från den i princip gemensamma medelpunkten. Denna skillnadsfördelning färgar förstås våra anekdotiska uppelevelser. De säger oss vad som är arketypiskt manligt eller kvinnligt. Men det säger ingenting om det genomsnittligt manliga eller kvinnliga och ingenting om individer.

  Samma analys gäller alla andra parvisa indelningar av en grupp efter någon variabel.

  Vive la petit difference!

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Östman: Har någon påstått annat? Denna mentala skillnad, som du inte vill kännas vid, avspeglas dock mycket tydligt i ex-vis partipreferenser. SD har ett klart överskott av manliga sympatisörer till exempel — hur förklarar du det?

   Kvinnliga egenskaper är inte ”sämre”, däremot kan de vara mycket skadliga om de tillåts dominera sådana samhällsområden som ex-vis Försvaret.

   Gillad av 2 personer

   • Hagakure skriver:

    Jag håller med om detta, de verkar som det sluga tricket att låtsas att politik aldrig skadar någon har lurat väsentligt fler kvinnor än män, jag tror att denna mottaglighet är en väsentlig skillnad och inte alls en liten förskjutning av medelvärdet, utan en stor skillnad där pk-ismen på ett slugt sätt lyckats exploatera en kvinnlig egenskap.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag ser ingenting i det politisktpolemiska pekoral som diskuteras som på något sätt kvinnligt. För att draga upp ett annat ointressant faktum: Mödrarna har ett ännu större överskott av kvinnliga gruppmedlemmar än SD-väljarna.

    Gilla

 29. LJ skriver:

  “Ideological roots of climate change denial”

  Intressant ordval i titeln.

  Ordet ”denial” antyder väl att det är någon form av väldefinierad absolut sanning som förnekas?

  Man skulle kunna tro att det var mattematiska konstanter vi pratade om, när det i själva verket handlar om något som fortfarande är alldeles för komplext och outforskat för att vi ska kunna uttala om med säkerhet om det. Jo, det blir med stor sannolikhet varmare, och jo, människan bär troligen en x% skuld, typ….. inte riktgt läge att sluta ifrågasätta ännu kanske?

  … ..Är det kanske istället så att ”världens mest sekulära land” känner en avsaknad av absoluta/religösa ideologiska sanningar, och därför uppfinns nya religioner för att fylla tomrummet?

  PK-ideologin och klimataktvismen är de mest lysande exemplen. Antyd att dessa har brister och du blir en hädare som ska förkastas. Kommunismen har som tur är tappat en del populäritet över åren, alltid nått.

  Frågan är om människan någonsin kommer sluta hitta på religioner och ideologier som inte får ifrågasättas eller kritiseras?

  För mig har Sveriges galenskaper blivit allt mer påtagliga sen vi lämnande landet. Förvånansvärt ofta träffar jag utlänningar som undrar hur svenskarna (och stora delar av Västeuropa) kan tillåta det kollektiva självmordet som pågår, T.o.m hipsters här verkar förstå det ohållbara i det Sverige håller på med. Var också intressant att höra att t.o.m Dalia Lama i princip undrade vafan Europa håller på.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   LJ — Jo du har helt rätt. PK-sekten, (vars idéer fö. är konstruerade att främst tala till de kvinnliga mentala egenskaperna), är en pseudo-religion som lika gärna kunde ses som en ren självmords-sekt — då den i slutänden innebär svenskarnas och det svenska samhällets utplåning.
   Googla på ”Folkets tempel”.

   Man kunde även jämföra med kulturrevolutionen i Maos KIna på 1960-talet — en jättelik mass-psykos.

   Gillad av 2 personer

 30. Rikard skriver:

  Hej.

  Vi vänder på kuttingen:

  Vilken sorts psykologisk personlighetsprofil får vi om vi betraktar dessa krav på odemokratisk överstatlighet, förbud mot avvikande åsikter, och förföljelse av oliktänkare och kritiker samt fixeringen vid att etik och moral följer biologiska karaktäristika/identitetsmarkörer?

  En kvinna, frånskild eller singel, med flera barn med flera män, överviktig eller rentav fet, som inte arbetar utan går sjukskriven för ospecificerade besvär, som inte ser att något i hennes liv beror på hennes egna beslut eller gärningar, och som inte anser att det kommer an på henne att förändra sin livsstil eller situation: det är världen det är fel på och det är den som skall ändras.

  En kvinna som utsätter sina barn för psykisk tortyr när hon spelar ut dem mot varandra genom att nyckfullt och slumpartat hylla den ena och kränka och förnedra den andra. En kvinna som uppvisar alla tecken på Munchausen-by-Proxy; som tvingar sina barn att alltid leva med rädslan att inte vara bra nog åt mor vars åskviggar slår ned oavsett vad de gör. En kvinna som alltid är Offret, Martyren, och som är förfördelad av världens orättvisa.

  Fråga dig själv: har du träffat en sådan kvinna?

  Har du det inte har du varken arbetat inom skolan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan eller annan offentlig förvaltning: särskilt inom barnomsorgen är dessa kvinnor legio. De dras till positioner med maximal makt kombinerad med minimalt ansvar – och vilka är mer maktlösa och utelämnade åt godhetsnycker än barn, handikappade och svårt sjuka?

  Vi kan alltså, i skenet av ovanstående analys, anse det bevisat att kvinnor förstör västerländska samhällen. Detta är lika sant som den av Engellau refererade texten

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 31. Lennart Bengtsson skriver:

  Den totala galenskapen breder ut sig i den akademiska världen inte minst bland de yngre kvinnorna. Det finns många förklaringar som var och en skulle kräva en helsida text. Emellertid,
  mina tankar går till Strindbergs Svarta Fanor under spökdinén hos professor Stenkåhl när Tilda K ber Dr Borg om råd och får svaret:

  ”Gratiskonsultationer ger jag endast på

  fattigkliniken mellan 12 och 1 alla dagar. Men vill ni ha

  en ordination vänner emellan, så bliv med barn! Det

  rensar örmagen och tar bort alla griller”

  Gillad av 2 personer

 32. Claes skriver:

  Bara ordet i sig är häpnadsväckande – klimatförnekare!!! – finns ingen som förnekar attvklimatet finns, nysvenskt idiotord från den nya svenska betygslösa skolan. Jag har ofta synpunkter på vädret och är troligtvis även väderförnekare utan att veta om det. En sak blev jag dock efter att ha läst artikeln,forskningsförnekare – gudskelov!

  Gillad av 2 personer

 33. solbergaord skriver:

  Bra att du tar upp denna avhandling. Jag diskuterade den i en krönika i Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Förutom det galna ämnesvalet fann jag att den inte höll när det gällde datainsamling och statistisk bearbetning. Hade jag som professor i Mitt ämne fått texten som en uppsats på förberedande nivå hade jag underkänt den. Att den är en godkänd doktorsavhandling är märkligt. Minst sagt.

  Gillad av 4 personer

 34. Lennart Bengtsson skriver:

  Svar till Tege Tornvall

  Begreppet förnekelse är både idiotiskt och obehagligt. Men det Du säger är emellertid alldeles galet och helt emot rådande vetenskapliga uppfattningar. Vänligen ta och studera den vetenskapliga litteraturen eller kontakta någon person som faktiskt studerat frågan. Av de antropogena kolutsläpp på 600 miljarder ton kol som mänskligheten gjort sedan 1750 finns faktiskt ca 43 % kvar i atmosfären. Enkel tillämpning av Avogadros lag leder till att atmosfären mängd av koldioxid har ökat med i det närmaste 50%. Därtill är havet en nettosänka och inte en nettokälla. Det är på detta sätt som man ger knäppa akademiker vatten på kvarnen. Och helt onödigt!

  Gilla

 35. Dandersan skriver:

  Frågan är om glaset är halvfullt eller halvtomt.
  Om det riskerar att tömmas helt eller tömmas helt.
  Det kanske tom finns en balans.
  Vi som tror på det senare kallas klimatförnekare-men borde kallas för klimathotsförnekare!

  För den som ser Arktis isars smältning som ett bevis på hotet så vill jag ge dem rådet att läsa på!

  Gillad av 1 person

 36. Enough skriver:

  Det hela bottnar i ”genusperspektiv”, en katastrofal pseudo-vetenskap, som inte leder framåt, någonstans.

  Kvinnor är i grunden helt beroende av män, och män är beroende av kvinnor, hur svårt kan det vara?

  Samhällets ”sociala” påslag, har gett kvinnor en falsk bild av kvinnors påverkan, att kunna ”ta över”, ”nu är det vår tur..” och andra fullständigt idiotiska slutsatser, som samhället lägger massor med miljarder till ”forskning”…..

  Fakta är två:

  – kvinnor är helt beroende av män, män har byggt upp hela den moderna samhällsstrukturen, och kvinnor kan klara mycket begränsade delar i den, kvinnor följer med…

  – kvinnor är mycket fysiskt svagare än män, bär fram avkomman, och får förlita sig på att mannen försvarar den, samtidigt med att hela tiden driva förbättringar i BÅDE kvinnors och mäns vardag.

  Förstår man inte dessa grundläggande fakta, förstår man inte mycket av djuret människan. Kvinnor idag, har en relativt stor sfär, men den är helt och hållet skapad av mannen, om kvinnor försöker ta över, kommer det att leda till svåra steg tillbaka, för kvinnan…..

  Gillad av 3 personer

 37. Ulf skriver:

  Att män har en begränsad förståelse för hur kvinnor tänker är lika sant som att kvinnor har en begränsad förståelse för hur män tänker.
  Ostridigt är också att livserfarenhet minskar risken för att bli lurad liksom mångsidig utbildning och kunskap. Vi som är äldre vet det pga att vi faktiskt varit yngre tvärtom fungerar som bekant inte. Man har helt enkelt lärt sig känna igen en bluff när man ser en. Ett sådant bevis är när motparten slutar argumenterar utan istället börjar slänga dynga, vilket är utmärkande för klimathotarna och även avhandlingen. I övrigt undrar jag hur unga människor kan veta så lite om kommunismen trots att det bara var 30 år sedan Berlinmuren föll? Detta är bara dålig utbildning.

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Visst Herr Ulf,
   Ungdomen nu för tiden…lyssnar inte på oss äldre, bryr sig inte om våra synpunkter och erfarenheter.som vi var kloka nog att sitta vid de äldres fötter och lyssna på,när vi var unga.
   För oss, vår generation gick det bra. Se på unga nu…
   Hesiodos 700 f Kr

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.