Synpunkter på Värdegrunden från den Nationella Samordnaren mot PK-ism, nämligen jag själv

Patrik Engellau

Vi bör sluta betrakta PK-ismen som en serie stolliga och osammanhängande teorier som ett antal offentligfinansierade aktivister – varav de flesta har statlig eller kommunal anställning – artikulerar för att dessa människor har kulturmarxistiska eller andra slags vänsterböjelser. PK-ismen har inget med traditionell marxism eller vänster att göra. Till exempel föraktade Marx sådana utslagna och eftersatta grupper som särskilt värnas av PK-ismen och kallade dem nedsättande för trasproletariat och ansåg dem odugliga till allt nyttigt samhällsbygge.

En del av PK-ismens påstådda sanningar håller naturligtvis inte för intellektuell granskning. En särskilt dum sanning är exempelvis det där om att alla utsagor om samhället är lika bra eftersom det inte kan fastställas någon absolut och evig sanning. Det är som att säga att alla höjdhoppare hoppar lika högt eftersom man inte vet hur högt ett höjdhopp kan bli. Trots PK-isternas föreställningar är vissa utsagor om samhället mer användbara än andra. Att en grundskoleelev har en egen teori om världens skapelse ger inte vederbörande vetenskaplig status även om vetenskaparna är osäkra på hur skapelsen gick till.

Men PK-ismens sociala funktion är inte att presentera vetenskapligt hållbara teorier, den är att legitimera maktutövning. Där påminner den om marxismen. Marxismen sa inte så mycket om verkligheten, men den dög fint till att stötta kommunistpartiets diktatur. Så är det även med PK-ismen. Dess påståenden må vara världsfrämmande men dess uppgift är inte att ge mänskligheten intellektuell ledning utan att lägga ett fundament för politikerväldets och det välfärdsindustriella komplexets maktutövning. Härskarteknik och vetenskapligt sanningssökande är olika saker.

Det är i det ljuset vi bör betrakta den statliga Värdegrunden (som finns exempelvis här på Skolverkets hemsida). I värdegrunden ingår tesen ”alla människors lika värde”.

Intellektuellt sett är detta naturligtvis bara trams. För det första är det en felöversättning från FNs engelska originaltext från 1948 där det i stället talas om allas lika ”värdighet”. Vad jag kunnat utröna är det bara Sverige och Norge som gjort denna felöversättning. (Jag tror att Sverige hade sina randiga skäl att välja fel ord; se mer nedan.) Att alla ska behandlas med lika värdighet går att begripa. Även en dödsdömd som leds till galgen kan visas värdighet. Men vad lika värde ska betyda går inte att begripa. (Jag har gjort några försök, exempelvis här)

Att en ideologis bärande idéer ska kunna förstås med hjärnan är emellertid inte att begära. Försök med Marx arbetsvärdelära så får du se. Enligt den teorin åstadkom Ingvar Kamprad inget av värde utan det var hans anställdas insatta arbetstid som orsakade hela succén. Ideologiernas funktion är inte att förklara världen utan att förklara för folket varför makthavarnas typ av maktutövning är rätt.

Värdegrunden erbjuder ett illustrativt exempel. Politikerväldets – och det välfärdsindustriella komplexets, som är politikerväldets verktyg och stödjande sociala skikt – affärsidé är att göra gott, rentav vara en ”humanitär stormakt”, genom att överföra bidrag och olika slags tjänster till individer som det är synd om. Allt detta sker på nettoskattebetalarnas bekostnad vilket nettoskattebetalarna inte alltid är så förtjusta i, men eftersom verksamheten är så omvittnat god har nettoskattebetalarna svårt att hitta någon moralisk grund för sina invändningar.

Här är tesen om allas lika värde fundamental för makten. Utan den rasar hela dess samhällsbygge. Låt mig ge ett outrerat men verklighetsbaserat exempel.

En svenskfödd IS-krigare kommer hem efter en mördarsväng i Syrien. Hur ska nu denna person behandlas av makten? Om makten hade bestått av vanliga medelklassare och gråsossar så skulle mördaren ha betraktats med avsky och fasa. Han skulle få ett hårt straff. Han skulle inte anses ha samma värde för samhället som en normal ansvarstagande skattebetalande medelklassare, men han skulle likväl behandlas med värdighet. Han skulle straffas, men inte förnedras.

Men på det viset kan IS-krigaren inte behandlas av en humanitär stormakt. Det är inget särskilt ”gott” med att ge förbrytare hårda straff. Det gör alla länder. Om det svenska politikerväldet ska behålla sitt internationella anseende och det välfärdsindustriella komplexet sina jobb så måste krigaren betraktas annorlunda. Tesen om allas lika värde är räddningen. Krigaren är inte skyldig. Han är likadan och lika mycket värd som de skötsamma, han har bara haft otur under sin uppväxt. Därför är det naturliga att kommunen försöker kompensera honom genom att ge honom lägenhet och körkort och försörjning tills han eventuellt omvandlat sig till en knegarsvensson.

På motsvarande sätt ligger det till med andra påstått eftersatta grupper. De är egentligen lika mycket värda som vem som helst men eftersom de har utsatts för orättmätigt förtryck har samhället en skuld till dem. Skuld betyder i det här fallet att nettoskattebetalarna ska försörja makthavarna för att makthavarna ska fortsätta med sitt dyrbara och utsiktslösa projekt som dock har den överlägsna fördelen just att det försörjer makthavarna på ett respektabelt sätt.

85 reaktioner på ”Synpunkter på Värdegrunden från den Nationella Samordnaren mot PK-ism, nämligen jag själv

 1. Bo Svensson skriver:

  Snällhet skall med snällhet bekämpas (?) – En helt invändningsfri reform inom ramarna för rådande humanistiska politik är att ge skattefrihet för alla med inkomster som inte räcker till det man bjuder migranter på mot obetydlig eller ingen motprestation.

  Alltså tryggad försörjning för sig själv, sina barn och sina fruar, bostad i attraktivt läge m m.

  Hur skall man kunna invända mot detta utan att röja sin elakhet och missunsamhet?

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det enda vi egentligen kan erbjuda migranter är gott om plats. Men inte bostad, mat eller kläder. Och vem kan egentligen i en demokrati tvinga markägare att upplåta mark för nya bostäder?
   Löfvén lovar att fixa jobben. Det har vi sannerligen hört förr. Men staten kan bara ordna jobb i staten och det finns alldeles för många offentligt anställda redan.

   Allt i det gamla samhällskontraktet är ställt på huvudet. Sossarna lovar ett tryggt Sverige som de alltid har gjort. Men allting backar just nu, allting. Hur trovärdiga är Löfvéns utopier, när endast kaos återstår?

   Gillad av 5 personer

   • XIII. The use of spies skriver:

    Sveriges lagar för att försvara markägare mot expropriering är obefintliga, min familj tvingades mer eller mindre till tvångsförsäljning av fastigheter i Malmö precis mitt i 90-tals kraschen. Den sämsta affärer någonsin. Behövs en väg byggas, så får folk flytta på sig. Annat är det i Japan, där markägare i många år förhindrade utbyggnad av Narita exempelvis, och stora vägar tar krökar runt ett enda hus. Så att folk i Sverige inte skulle bli tvingade att upplåta mark och fastigheter tror jag inte på.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Tvånget sker huvudsakligen genom skattetvånget. Staten tar in pengar i skatt och ger ut dem på bidrag som invandrare använder för att betala mat och hyra med. De stora byggbolagen och bankerna är inte omedvetna om denna tillväxtmarknad. De agerar helt fritt på den fria marknaden och köper fastigheter på fria marknaden, bebygger den sedan med bostäder för de skattefinansierade invandrarna, direkt eller indirekt genom gentrifiering av område efter område och white flight till de nybyggda bostäderna (som alltså mycket väl kan vara egnahem eller bostadsrätter). Skulle Alternativ för Sverige eller någon annan stoppa invandringen eller — hemska tanke! — draga ned på bidragen till invandrare eller rent av skicka hem dem, så skulle samtliga aktörer på fastighetsmarknaden inklusive alla bankerna råka i svårigheter på grund av felriktade investeringar i onödiga bostäder, som i sin tur leder till en allvarlig finanskris i hela landet — detta utöver den kris i säkerhets- och ordningsfrågor som sådana åtgärder primärt skulle utlösa.

    Efter två miljoner utlänningars uttåg ur Sverige står bostäder för upp till två miljoner personer tomma. Vi behöver en plan för hur dessa kan förstöras, i vilken turordning, enligt vilka regler o.s.v. Förslagsvis jämnas de gamla miljonprogramhusen med marken. Ett nytt miljonprogram ersätter helt en gammalt. Fritidsområden (åter)uppstår.

    Detta skall inte avhålla oss från att rösta på Alternativ för Sverige och inte heller Alternativ för Sverige från att driva sitt program. Just genom en stegvis tillväxt för dessa åsikter, genom en stegivs använjning till tanken att den skattefinansierade tillväxten kommer att ha ett slut, kan man möjligtvis bryta den onda cirkeln. Det kan även hända att finanskrisen startas av den andra hägrande orsaken först: att en marginell höjning av räntorna och en marginell säkning av villa- och bostadsrättspriserna leder till omfattande inlösningar av sådana efter det att ägarna inte klarar av att betala de kanske fördubblade månadskostnaderna för sitt ”boende” (som det heter på SFI). Det skulle underlätta för rörelser som Altervativ för Sverige. (Vilket de klokaste av de styrande knappast är omedvetna om. De kommer att göra allt för att försvåra finanskrisens utbrott och därmed också dess förlopp.)

    Gillad av 7 personer

   • Jeff skriver:

    Det skrämmer mig att ett så starkt land som Sverige förlorar makten över vad som sker i det egna territoriet”, säger Dominik Tarczyński från det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa. Morfar är den stora förebilden i kampen mot kommunister och andra fiender. Europa är på väg att gå under till följd av invandringen och han är stolt över att Polen inte tar emot en enda muslimsk invandrare från Mellanöstern. Till svenska folket har han ett tydligt budskap: Byt regering.

    – Det är ett civilisationernas krig, säger mannen som ser sig som en modern korsfarare.

    https://nyheteridag.se/den-polska-parlamentarikern/

    Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Har du förbisett offerhierarkin? En hemlös svensk man med alkoholproblem är inte lika högt i offerhierkin för att motsvara ”allas lika värde” och PK-samhällets gunst, som en frisk välfärdsmigrant som ”flytt för sitt liv” – vare sig vederbörande är ”ensamkommande” eller har flera hustrur och massor av barn.

   Gillad av 1 person

 2. Lars skriver:

  PK-ism har inget med den socialistiska traditionen att göra och inte med eller utan Marx som bidragsgivare. Den bildar en slags ideologi och man kan finna en del kännetecken, men säger vi ideologi så får vi även skilja ut det från kultur, det är en ideologi i mening samhällssyn som vägleder makten. Välfärdssystemen kan ses ur perspektiven försäkringssystem och inkomstomfördelande system, då marknadsekonomin lämnad på egen hand ger en fördelning som inte är acceptabel, men det kan så ses utifrån ekonomisk historisk syn, utifrån nationalekonomi, och har inte med makten att styra samhället att göra utom som medel för att försäkra sig om politikens legitimitet genom att tillfredsställa samhälleliga behov, Ideologin fungerar som styrmedel ned i välfärdsorganisationerna, styr människor, men merparten av välfärdssystemen är legitima (graden kan diskuteras) och de människor som arbetar där är i stora stycken helt vanliga seriösa producerande människor, Det välfärdsindustriella komplexet måste då avgränsas till de som i olika funktioner står nära makten dvs NGOs, Sida, Media, privata företag och olika professionella organ.

  Men jag vill nog fråga Patrik, PK-ism och välfärdsindustriellt komplex är ett slags svar på en fråga. Vilken fråga ger det svar på? Vad är det teorin (som jag försöker avgränsa här) är en förklaring på och avser teorin samma objekt i verkligheten som teorin använder i sitt svar?

  Vad motsvarar välfärdsindustriellt komplex för objekt i verkligheten och vad motsvarar pk-ism? Vilket rum av alternativa frågor om världen är svaret en förklaring på?

  Gilla

  • Björn G skriver:

   ”Vad motsvarar välfärdsindustriellt komplex för objekt i verkligheten och vad motsvarar pk-ism? Vilket rum av alternativa frågor om världen är svaret en förklaring på?”

   PK-ismen är en TRO, likt den forna kyrkan – avsedd att ge människor trygghet, förklaring och mening.
   PK-ismen har inga KYRKOR till sitt förfogande, utan använder sig av Skolor, Myndigheter och NGO:er.
   PK-ismens PRÄSTER är journalister och 7-klöverpolitruker.
   PK-ismens DOMSTOLAR är DO, Arbetsdomstolen och Miljödomstolarna.

   Så PK-ism är ett helt samverkande MAKTSYSTEM, vars enda syfte (från makthavarna) är att förtrycka, utsuga och förnedra det hårt arbetande Svenska Urfolket.

   Gillad av 8 personer

   • Igor skriver:

    JAN BENGTSSON 20 augusti, 2018 at 09:12

    ”Vad gör man sen när vi inte finns kvar?”
    När ”VI” är slut kommer muslimerna att bygga om Sverige till något som liknar Syrien. Miljöpartiet kommer att bidra med den ofruktbara jorden.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Pk-ismen är inte en tro. Den är en apparat medelst vilken man kan styra människor att agera i en viss riktning.

    PK-ismen är snarare raka motsatsen till en tro. Den skapar ingenting, den förbättrar ingenting. Den underlättar ingenting för dem som omtalas i teserna.

    PK-ismen är människofientlig. Den tar bort alla anledningar för individen att förse sitt liv med mål och mening. PK-ismen gör individen till en gnurgla, utan huvud och knappt några ben.

    PK.ismen är en uppmaning till självmord: åtminstone vad avser den andliga delen av individen.

    Socialismen har åtminstone element i sig som uppmanar till förbättring av individen. Den kan alltså betecknas som en tro. Men en bedräglig sådan, eftersom alla ansträngningar att nå målet, åtminstone sett från individens sida, bara leder till misär.

    PK-ismen är ett redskap för vilken totalitär lära som helst; inklusive socialismen.

    PK-ismen är, sett ur samhällets synvinkel, en kapitulation för makten där individen är nullifierad och endast till för maktens självtillfredsställelse.

    Gillad av 2 personer

 3. A skriver:

  Jag ser ingen motsättning här PE. Min metod är: Vad är det här? Ser på frukten och följer den ”uppströms”. Den exakta bokstaven i källan är då mindre värd.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 4. Hosianna skriver:

  Hoppas du kan fortsätta vara Nationell samordnare mot PK-ism som (inrikes)minister i vår nästa, förhoppningsvis SD-ledda, nya, friska och handlingskraftiga regering, Patrik.

  Gillad av 8 personer

 5. III. Attack by stratagem skriver:

  Jag har inget att invända, men vi får passa oss så vi inte utvecklar en helt perfekt teori för pk-ismen som ingen utanför dissidentkretsar känner till, eller bryr sig om, alltmedan makthavarna agerar och styr och ställer efter dessa maktprinciper, vi tänker, de gör.

  Något som för mig är slående det är hur pk-isterna för länge sedan insett att ”vi” är huvudfienden, det är inte Putin, försvaret fick rekordlite pengar igen läste jag, så de har slagit sig samman och trätar bara för galleriet, Jonas Sjöstedts huvudfiende är samma som Annie Lööfs och Margot Wallströms. Det är politikerväldet mot ”oss”. Moderaterna gör ett schizofrent intryck och kommer att bära det största ansvaret om de inte svänger, de skall skambeläggas till döddagar om de inte byter sida till SD efter valet. Å andra sidan så är ”vi” ett stort träd, SD, och en massa små skott, AFS, MED, dissidentbloggar och dissidentpoddar och webbtidningar. Det behövs samling, trupperna måste samlas i någon konstellation så att man kan lära av varandra och vaska fram de bästa tankarna. Ett bra initiativ som jag såg var att man skulle hålla en alternativ bokmässa, något för DGS och Eddie kanske?

  10. Hence, though an obstinate fight may be made by a small force, in the end it must be captured by the larger force.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men just för att ha något att samlas kring måste vi utarbeta en gemensam teori. VI kan inte alla bara för att vi har en känsla av att ha något gemensamt, något vi känner igen när vi ser det men inte kan beskriva i ord, sätta oss ned och tro att vi kan prata oss fram till en sådan teori, ett sådant program. Design by committee är den sämsta metoden för kreativt arbete. Vi måste utarbeta teorin om inte först, så åtminstone separat från samarbetet som sådant. Ett samarbetsorgan måste vara just ett samarbetsorgan och inget mer. Bl.a. EU förskräcker.

   Gilla

   • The vantage point skriver:

    Jo absolut, värdet av denna blogg är uppenbar. Jag är en dålig talesman för det med min torgskräck men förr eller senare så måste man sätta sig runt samma bord, och bekriga fienden gemensamt, några skriver det teoretiska underlaget och programförklaringen (DGS o ett bra parti) men någon måste också göra ord till handling, och det kanske inte finns möjlighet just i ens egen lilla favoritkonstellation, då kan man ge pinnen till de som har medel och möjlighet.

    Gilla

 6. III. Attack by stratagem skriver:

  Exempelvis så har Westerholm vaskat fram detta:

  https://ledarsidorna.se/2018/08/ud-undanhaller-riksdagsoppositionen-avgorande-information/

  Det är nästan som han skriver det till SD, som verkar ha missat detta. Samverkan behövs för att mota ut pk-ismen, för här har vi ju ett bra exempel på Patriks tes, det Margot och de andra gör i den humanitära stormakten, det är först och främst att skaffa privilegier och fina, mycket högt betalda, jobb till sig själva, för detta mutar man små önationer som man knappt visste fanns. Men dokumenten finns, och hade gjort sig bra i en valrörelse men endast 7-klövern verkar veta vad kombinationen till kassaskåpet är, så SD måste få hjälp att agera men dissidentkretsar verkar präglade av sina egna små prestigeprojekt, många är för fina för att nedlåta eller upplåta sig, det behövs en tankesmedja, en medial och intellektuell, men framförallt praktisk mötesplats, där olika handlingsplaner eller aktioner kan tas fram utan att alla försöker agera innanför sina egna begränsningar, SD vänder inte detta själva, och inte DGS eller Friatider eller Nya Tider eller AFS eller MED eller swebbtv eller Jan Tullberg heller. Samverkan behövs så att den som är bäst skickad kan sättas att agera.

  Så i detta ovan så finns ett formidabelt vapen kanske att avslöja enskilda i motståndararmen så de blir försatta ur stridbart skick, samt att tillfoga godhetsargumentet stor skada, hyckleriet måste avslöjas!

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Man skulle kunna tro att han är en SD:are,
   som ännu inte kommit ut)

   Men pekar gör han med hela armen!

   Utrikesminister i en SD-ledd Regering närmast en dröm!

   Gillad av 2 personer

   • The vantage point skriver:

    Tack för tipset, ett frö till vad som kunde vara en tidning. Det som var uppenbart första gången man läste avpixlat eller friatider är ju att det är så ensidigt. Ensidigt och mestadels rätt enligt mig men det finns ju fler perspektiv. Det behövs en annan produkt där allt det bästa samlas från slternativmedia.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Tanken är ett utvidgat DGS, ett forum där man kan ta del av tankar som framförs av fristående bloggare och som man sedan kan diskutera och debattera som man vill. Den kan ocksp bli just den samlingsplats som behövs som gör anti-PKister mindre sårbara för motangrepp.

    Personligen tror jag att ett sådant forum kan lägga grunden för en ny politisk rörelse, bort från PK-ismen, som genom sina exempel vittnar om vad individen förmår och att det är individer i samverkan och inte som fjättrade i galärer, som för samhället framåt.

    Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Attacken, dendär artikeln av Westerholm fick mig verkligen att sätta morgonfikat i halsen. Inte så mycket p.g.a. hemlighetsmakeriet med Margots värvningskampanj, utan detdär med att regeringen kan i hemlighet skriva kontrakt på åtaganden finansierat med skattepengar och som är omöjligt att bryta under årtionden framöver. Detta är inte blott fullständigt häpnadsväckande, det är FASANSFULLT! Hur mycket skattepengar har lovats bort till exempelvis Hamas för de kommande decennierna? Muslimska Brödraskapet…?
   o.s.v.

   Gillad av 1 person

   • The vantage point skriver:

    Jo, säkert stora summor men vid maktskifte så bryter man så klart bara dessa avtal. Varför hålla löften ingångna av landsförrädare med terrorister och skurkstater? Det är ju bara att stoppa utbetalningarna. Det många inte verkar inse då man inte vill ” samarbeta” med SD är att det i själva verket rör sig om att de är livrädda för att information om alla dessa skumraskaffärer faller i SDs händer. Westerholm hade kunnat bli en formidabel murbräcka tillsammans med SD.

    På samma sätt så är jag oenig med MEDs inställlning att man inte kan dra in medborgarskap, de har ju alla delats ut på felaktiga grunder, kommer någon i kläm så är det sjuklöverns fel.

    Gillad av 2 personer

   • The vantage point skriver:

    Jo, säkert stora summor men vid maktskifte så bryter man så klart bara dessa avtal. Varför hålla löften ingångna av landsförrädare med terrorister och skurkstater? Det är ju bara att stoppa utbetalningarna. Det många inte verkar inse då man inte vill ” samarbeta” med SD är att det i själva verket rör sig om att de är livrädda för att information om alla dessa skumraskaffärer faller i SDs händer. Westerholm hade kunnat bli en formidabel murbräcka tillsammans med SD.

    På samma sätt så är jag oenig med MEDs inställlning att man inte kan dra in medborgarskap, de har ju alla delats ut på felaktiga grunder, kommer någon i kläm så är det sjuklöverns fel.

    Gilla

 7. svenne skriver:

  ”Värdegrunden erbjuder ett illustrativt exempel. Politikerväldets – och det välfärdsindustriella komplexets, som är politikerväldets verktyg och stödjande sociala skikt – affärsidé är att göra gott, rentav vara en ”humanitär stormakt”, genom att överföra bidrag och olika slags tjänster till individer som det är synd om”.

  – Äldre svenskar är ju numera som en kategori som det anses inte vara så synd om att de är värda att ”överföra bidrag och olika slags tjänster till”. Vi har två personer som anser att äldre svenskar börjar bli ett problem på grund av både kostnader och åsikter.

  Uttalande av Annika Strandhäll (Aftonbladet 26 april 2018):

  ”I stället menar hon att det är den allt äldre svenska befolkningen – inte flyktingarna – som pressar vården. Till 2025 väntas antalet invånare, 70 år och äldre, öka med 300 000 personer eftersom svenskarna lever allt längre”.

  Utdrag ur Fria tider 11 nov 2013:

  ”Den antirasistiske forskaren Mikael Hjerm vid Umeå universitet upprörde många när han förklarade att Sverige kommer att ”bli bättre” när gamla människor dör – eftersom äldre svenskar är så främlingsfientliga”.

  – De båda ovanstående figurerna är ju representanter för både ”politikerväldet och välfärdsindustriella komplexet”. Angående Annika Strandhäll så borde hon väl reflektera över hur många ”nyanlända” som hinner komma hit till år 2025 och belasta sjukvården utan att bidra med skatteintäkter. Man kan fråga sig hur många av våra politiker som delar deras problembild som i sin yttersta konsekvens skulle ha en lösning i att svenskar över 70 års ålder snabbast möjligt skulle dö ut, och detta trots att vi är ”en humanitär stormakt”.

  Gillad av 4 personer

 8. Aha skriver:

  Kärnan i PK-ismen är vänstermänniskor. Dessa stöttas nu av delar av företagarna då välfärdssystemen alltmer drivs av privata utförare. Decennier av indoktrinering i skolor och övriga utbildningsväsende har också skapat en kår av godhet marinerade medelklassare som stödjer PK-ismen. Utifrån hur folk röstar får jag det till att 40% människorna är ganska hängivna anhängare av PK-ismen dock inte så hängivna att alla av dessa stöder krönikans exempel med curlandet av återvändande IS-terrorister. Där är nog stödet nere i mindre än 25%.

  Så länge dessa nettoskattebetalande medelklassare får en någorlunda acceptabel välfärd, att deras äldre inte lever i misär, att de inte drabbats kroniskt illa p.g.a vårdköer, att umgängeskretsen inte drabbats av våld, att det inte sker storskaliga upplopp och annat förglömt, är de svåra att övertyga om att PK-ismen är en självdestruktiv ideologi som förflyttar Sverige bakåt relativt andra länder och deras medelklassare.

  Vad kan då övriga, idag splittrade allmänborgerlig befolkning göra för att med minst ansträngning nå bästa resultat bort från PK-ismen?
  Svar; man bör skjuta in sig på indoktrineringsorganet nummer ett; public service.
  De bör granskas stenhårt, vetenskapligt, utifrån hur de uppfyller kriterierna för opartiskhet och saklighet. Utsändningarna bör i detta avseende klockas med omdömen om saklighet och opartiskhet. Hur ofta får t.ex. SD nu i valtider synas och höras? Är det positivt eller negativt?
  Krav ska ställas på att representanter från fria medier, såsom DGS, får komma till tals.

  Ropen bör skalla; public service måste fås att bli objektiva.

  Gillad av 2 personer

  • XIII. The use of spies skriver:

   Jag tror att du gravt överskattar pk-isternas antal, visst, i stort sett alla som syns i media, från bakprogramsledare till reportrar och artister och så klart politiker är pk, men detta är ju mindre än 1% av befolkningen. Lägg till alla verkschefer och mellanchefer så är det väl ändå högst någon procent. Detta är kärnan, redan i nästa steg ner så tror jag att pk-ismen bygger mest på rädsla, och så klart indoktrinering, som kan brytas. Jag tror att det kanske totalt rör sig om max 15-20% som verkligen hade kämpat emot om makten exempelvis legat hos SD och det stod alldeles klart vem som våldtar och bränner och kostar, och hur mycket av detta som sker och man hade fyllt media med gråtande våldtäktsoffer istället för gråtande migranter.

   Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   AHA, inte är väl de borgerliga partierna Vänster? Inte var väl Alliansen Vänster? Inte är Bonniers pressen och TV4 vänster? Vad jag kan se omfattar de PKISMEN, som Patrik definierar den.

   Jag återkommer gång på gång till den här frågan, att se att PKIsmen inte är vänster utan en egen överideologi som omfattar vänster och höger (som vi placerar partierna i Riksdagen) och Riksdagen har inte blivit socialistisk. Jag återkommer för det begränsar möjligheten att analysera vad som händer och orsaker till det. Ideologi för att bevara makten, säger Patrik dvs en metod för att hålla folket lugna precis som Kyrkans roll i olika samhällen under århundraden. Kanske det är så.

   Men vad önskar då Vänster respektive Högern uppnå med sin makt att domptera människorna och driva på den stora migrationen, där faktiskt de borgerliga partierna är minst lika eller mer migrationsförespråkare om vi ser till tiden efter Lucia beslutet 1989 som upphävdes av Bildt regimen?

   Ur ekonomisk synvinkel och utifrån belastningen av välfärdsystemen med stora kostnader och svårigheten att sysselsätta de som kommer så blir ju resultatet en urholkning och minskning av välfärdssystemens omfattning och om det då är det välfärdsindustriella komplexet som driver på för invandring så sågar de ju av den gren de sitter på, nämligen förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster.

   Borde väl ställa den här frågan till Patrik?

   Om vi vänder på min fråga ovan, och säger att PKIsmen är svar på en fråga inom ramen för ett universum av frågor som rör hur man styr landet, vilka frågor är PKismen svar på?

   Och för VEM? Vilka intressen?

   Gilla

   • Björn G skriver:

    ”Och för VEM? Vilka intressen?”
    För Globalisternas intressen naturligtvis.
    De lånar ut pengar till fattiga stater och tjänar multum.
    De äger Big Food industrin vilka tjänar på fler munnar i staterna (samt att någon annan betalar än de som äter)
    De äger Big Pharma industrin vilka tjänar på att fler sjuka finns i staterna (samt att någon annan betalar än de som får medicinen).

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, det beror ju på hur man definierar vänster och höger och vilka förändringar som har skett. Är det förankrat i ekonomin, väljargrupperna, partiernas historia och traditionella retorik eller har PK-ismen blivit en rätt fristående överideologi med inslag från både vänster och höger?

    Min bedömning är det sistnämnda, men jag tycker mig se att hela sjuklöverns förankring och praktik också är fotad nere i ett irrationellt och sjukt källarplan. Strävandena och resurserna går inte rationellt ut på att förverkliga tydliga mål, utan på att till varje pris parasitärt hålla sig kvar vid makten oavsett hur det går för landet. En så destruktiv och blind politik är psykiskt sjuk oavsett om man kallar sig vänster eller borgerlig.

    PK-ismen är ett nytt fenomen, men den motsvarar i hög grad den sorts destruktiva, både samhälls- och verklighetsomstörtande psykiska sjukdom som Fredrik beskriver och kallar socialism (historiskt ibland även kallad liberalism). Däremot blir det kontraproduktivt att i dagens läge högröstat stämpla hela det partipolitiska fältets vansinne som socialism. Bättre att kalla det vansinne, för när det inte finns någon konservativ motpol i folks medvetande förstår de inte vad man menar och vad som skulle vara ett idépolitiskt alternativ.

    Som jag i all vänlighet ser det, Lars, vill du vara hundraprocentigt rationell, men det innebär också en stumhet, en stängd källarlucka, som gör det svårt för dig att se och beskriva det mörka planet, där många av vansinnets rötter finns.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, det är rätt, jag har svårt med att förstå meningslös aktivitet, tal och skrift utan mål att förstå eller utan syfte och det gäller nog min samhällsförståelse. Jag minns på 90-talet när jag såg invandringen öka in absurdum och hur bostadsbrist började sprida sig och drog slutsatsen att nu måste och kommer politiker att börja hantera dessa frågor. Idag skriver vi 2018. Det var ju inte så att min analys av trender och behov att göra något år det var felaktig, men jag missbedömde fullständigt politikers irrationella beteende. Sedan fanns det flera årtal då krisen blev synnerligen tydlig t.ex. för ca 10 år sedan då bostadspriserna fördubblades och fem år senare då de fördubblades ånyo. Stefan Ingves krävde på sitt försynta sätt åtgärder mot de kreditdrivna bostadspriserna under hela alliansregeringens tid, men inga åtgärder. Först på senare år har man infört amorteringskrav och konjunkturberoende kapitalkrav för bankerna, men det räcker inte. Avdragsrätt för bostadslån diskuteras år efter år om det ska tas bort, men den mer raka och rättvisa skatteförändringen, att återinföra en fastighetsskatt, men inte låta marknadspris styra taxeringsvärde utan modifiera det (t.ex. indexera inköpspris) är tabu. Att man tog bort den var en eftergift åt KD, som annars riskerade ramla ur regeringen och sannolikt den åtgärd som gjorde att Alliansen kom till makten. Internationellt har vi idag sedan tio år expansiv penningpolitik som snedvridit finansmarknaderna och tryckt upp börsvärdena då alternativet ränteplaceringar inte ger avkastning. Ett tämligen irrationellt beteende hos investerar, men de smarta har förstått att trenden håller så länge FED stödjer den, men nu börjar man höja räntorna och hur det slår, även mot Sverige och de höga bo-låneskulderna får vi se. Italiens är ju annars det stora orosmolnet på de finansiella marknaderna. Tom Anders Borg ger uttryck för oro i de avseenden jag nämnde.

    En slutsats är att irrationellt beteende kan fortgå mycket, mycket längre än vad jag har trott. Smarta människor har förstått det tidigt. Men politiker har ju till uppgift att leda och styra och att vara rationella, inte bara följa med flocken.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag fångades av problematiken kring bostadsfrågan, ett område som är mycket signifikant och väsentligt för människors ekonomi och vällevnad (och det har gjorts massor av utredningar, det finns tom ett Bostadsverk i Blekinge).

    Du formulerar det bra att socialism blir mycket otydligt som begrepp för att förklara vad vi ser av PK Sverige och förvandlingen av vårt land när inget alternativ finns, men det är värre då det pekar ut Socialdemokraterna ensamma (och hang a round partierna) medan de borgerliga partierna undgår kritik och vart hör t.ex. ett parti som Mp? I ett block med C, V och Mp? I de Nordiska länderna står socialdemokratin för vad socialism är praktiskt och politiskt och det innebär bl.a. uppbyggnad av en välfärdsstat, arbetsrättsliga lagar, starka fackföreningar osv. Jag kan inte se att diskussionen om ekonomiskt system har med PKism att göra dvs alla de olika avarter som fått den samlingsbenämningen. PKism har, tycks det, att göra med eliters maktutövning, styrmedel av landet och även av total brist på kunskap och kompetens och förmåga till real och rationell diskussion kring ekonomi, moral och kunskap/kompetens.

    Ekonomiskt ideologiskt hör migrationen mer samman med nyliberalism och globalism än med socialism. Sådana frågor blir omöjliga att diskutera om man postulerar att allt är socialismens fel eller att alla invändningar mot nyliberalism och globalism skulle vara socialistiska eller att individualitet står i motsats till sociala system. Det handlar inte bara om ord (ordmagi) utan om precision i begreppsbildningen. Det blir Nyspråk i Orwells mening att kalla allt för socialism och kausalt finns det sannolikt många orsaker till hur fenomenet PK ism uppstått, men oavsett så är det idag något vi ser hos de politiska och mediala systemen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten: Min hypotes är att PK-ismen uppstått som eliternas maktmedel i en situation av svenskt ekonomiskt, moraliskt och intellektuellt förfall! Därav allt du pekar på om eko-kammare, bludder, ordmagi mm och det är ett tillstånd man kan beskriva litterärt, men intellektuellt måste man agera rationellt.

    Det ekonomiska förfallet har inte direkt samband med socialismen utan med sambanden mellan mina tre begrepp som kanske kan avse belöningssystem, medias utveckling mot kommersialism, reklam, nyliberalism, styrning offentlig sektor, rekrytering till riksdag och kommuner, näringslivet, globalisering mm. Det är bara rubriker.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, du har visserligen rätt i dina inledande teser men det är något väsentligt du inte förstår: socialismen är en ideologi. Med ideologi i politiska sammanhang menas att det finns en lösning på samhällsproblemen som till slut skapar lycka för alla. Vägen som till lycka bär.

    Alla ideologier bär på samma grundproblem: alla MÅSTE med! Allting ser ut som en spik och socialismen är hammaren.

    Jag ansluter mig helt till Jordan Petersons teser att varje individ måste utgå från sig själv och börja med att få ordning i sin egen lilla värld och på så sätt skapa mening med sitt liv.
    Ideologier är detta tänkesätts raka motsats. Det finns ett färdigt paket som du ska köpa och acceptera vare sig det strider mot vad du själv erfar och känner.

    På dina övriga funderingar finns det ett svar: globalism och befolkningsreducering.

    Globalisternas tes är att det ska finnas en världsregering under ledning av FN och Världsbanken. På sikt måste man dessutom reducera antalet människor på planeten eftersom det nuvarande antalet förstör den. Givetvis måste världsregeringen ha lokala och regionala representanter av olika slag där våra nuvarande styresmän givetvis räknar med att få plats (om inte som Margot och Annie i det allra heligaste, förstås!)

    I full logik med detta resonemang måste man se till att försvaga alla idéer om nationellt självbestämmande. Att därför se till att den europeiska kontinenten översvämmas av migranter från de stora befolkningsområdena är därför helt logiskt. Dessutom är islam ett alldeles utmärkt redsakp för globalismen eftersom dess huvudtes är underkastelse.

    Globalismen och islam går hand i hand. Socialisterna är relativt lätta att övertyga om att det här är den rätta lösningen. Inga gränser, inga krav, livet blir lätt att leva.

    Den cyniska eliten, psykopaterna, har länge insett att socialismen är ett utmärkt redskap för deras maktambitioner (de har finansierat krig i alla tider) och att det nu är dags för elaka lillebror islam att vara förtrupp. Lite terrorism är bra för att få massorna under kontroll.

    De enda som kämpar emot är vi som är mer konservativt lagda och som tror på evolution, individens frihet och ansvar. Vi har en fristad här på DGS. Det ska vi vara tacksamma för.

    .

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    I linje med vad jag skrivit om motsvarande objekt i verkligheten och den rymd av frågor som behöver ett svar blir det ur systemsynpunkt det politiska och det mediala systemet som frågorna om ekonomiskt, moraliskt och intellektuellt förfall gäller (styrsystemen som använder PK). Varför har vi ett ekonomiskt förfall och inte en samhällsekonomisk bra policy? Varför har vi ett moraliskt förfall och inte god moralisk förmåga? Varför har vi ett intellektuellt förfall och inte hög intellektuell nivå?

    Gilla

   • XIII. The use of spies skriver:

    Vid vilken skatteprocent blir man vänster? Enligt mitt sätt att se så är moderaterna vänster.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle: Det är väl fullständigt självklart att socialism eller nyliberalism eller globalism eller tankarna bakom EU är ideologier? Du framhärdar i att det är en kamp mellan individualism (dvs liberalism) och socialism, men om motsättningen inte går där så pekar du ut fel fiender och ditt konservativa alternativ är inget svar på frågan. Du pekar ju själv ut globalism som en ideologi och då tillhör det nyliberalism som ekonomisk ideologi. Det är inte socialism.

    Jag medger att jag inte är världens bästa skribent, men jag har ägnat mycket tid åt att diskutera detta med dig. Jordan Petersons teser om att börja med sig själv berör det individuella rummet, det individpsykologiska och det handlar mycket av psykologi om, men också om gruppsykologi. Jag tvivlar inte på att individpsykologiska motiv ligger bakom anslutning till olika politiska grupperingar som har en utformad ideologi som ersätter och avleder de individuella behoven, men det är i sig inte en samhällssyn eller en förklaring av varför människor söker sig till grupper eller varför speciella ideologier fångar människor.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle: kopplingen mellan individ och ideologi går via de sociala motivationerna Anknytning och Verifiering/förståelse. Grupptillhörighet och de ideologier som där underhålls ger trygghet och de ger Identitet, som billar en slags skydd mot mentala påfrestningar, ger sätt att förhålla sig till andra och ger en förklaring på hur världen fungerar.

    Jordan Peterson anser att ungdomen ska skapa sig ett eget liv och egen förståelse innan de ger sig på samhällsfrågor och engagerar sig politiskt, hålla sig öppna för ökad förståelse och erfarenhet. Det håller jag helt med om, jag anser att ungdomsförbunden ska läggas ned, inte användas för att ideologiskt trimma nya makthavare.

    För äldre medelklass och andra som deltar på dessa sidor så avspeglas tidigare förståelse i form av slutsatser om socialism och konservatism, M eller S. Problemet är att det inte avspeglar de förändringar vi diskuterar, förfallet, PK-ismen. Sannolikt är PK-ismen mer att se som ett symptom på att de politiska och mediala systemen inte fungerar tillfredsställande ur ekonomisk (hushållning med knappa resurser),moralisk och intellektuellt perspektiv och det influerar även universitet, där samhällsförklaringar skapas, utbildning utformas mm. Eftersom den egna identiteten är hårt knuten till tidigare förståelse blir det svårt att byta ram och se på verkligheten utifrån en annan syn.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle: Vilka ekonomiska teorier och ideologier som dominerar politiken och akademiernas kunskapssökande är alltid ifrågasatt och diskuterat och politiken väljer väg, men det är aldrig så renodlat att den ena ideologin dominerar över den andra eller att alla beskriver världen med samma ekonomiska teorier eller förstår de avgränsningar och antaganden man gör eller konsekvenserna av politiken. Samhällsvetetenskap inte naturvetenskap.

    Men det ekonomiska förfallet inom politiken och media handlar om att förstå detta och kunna agera efter detta. Det är t.ex. inte seriöst av Allians och borgerlighet att släppa på invandringen och samtidigt tro att det finns utrymme för sänkta skatter. Det är inte seriöst av t.ex. V att kräva 6-timmarsdag och stöd för kvinnolöner från staten till kommunerna i en situation med det behov av höjda pensioner som finns, av byggnation och renoveringar av 70-talsbeståndet, med stor invandring. Det är inte seriöst av MP att lilla Sverige ska gå i spetsen för klimatåtgärder (eller att ta ut parkeringsavgifter vid stormarknader).

    Man behöver ett hyggligt stort intresse för och studier i samhällsekonomi, statistik och historia för att kunna hantera den typen av frågor, inte bara någon slags PK-ism och allmän konservativ eller liberal ideologi. Det är osäker mark och framtiden kan inte sannolikhetsberäknas och beslut måste tas och institutioner byggas som är flexibla och anpassningsbara, men ändå stabiliserande (t.ex. pensionssystem, socialförsäkringar, migrationspolicy etc).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ekonomisk förfall…Ekonomi handlar om mer än att skapa en budget, det handlar om tillväxt mm dvs inkluderar socioekonomiska faktorer, påverkas av kultur, sammansättning av folket, utbildning mm. Det är dynamiska system. Nationalekonomin hanterar inte hela spektrum av frågor med sina jämviktsmodeller och hanterar inte hur människor och grupper fungerar psykologiskt eller hur efterfrågan skapas, man ser naturligtvis den existerande efterfrågan och kan mäta den.

    Någon här sa att skillnaden mellan höger och vänster går i skatternas storlek. Vad ska man säga, det är väl ett tydligt exempel på intellektuellt förfall, en propagandametod som borgerligheten använt länge. Samtidigt avspeglar det synen på samhället. Lägre skatter innebär mindre av inkomstomfördelning. Privatisering och privat finansiering medför ju endast att skatter byts mot avgifter och därmed får mindre bemedlade svårt att betala och vi får ökade klyftor och mindre solidaritet. Hur ska man klara de spänningar som skapas då inte minst när 17 % av befolkningen är födda utomlands?

    En hypotes för att kausalt förklara PK-ismen kan vara den konflikt som skapades mellan nyliberal borgerlighet och socialdemokratiskt orienterad vänster från 1970-talet, att den skapat så mycket av låsningar och propaganda så resultatet blivit en förvirrad PK istisk media? Timbro och borgerligheten bakom ett skyttegravskrig? Men knappast en oskyldig socialdemokrati heller.

    Många faktorer ligger bakom samhällsförändringar och politiska förändringar. Ta t.ex. att vi gått med i EU som ett exempel. Vi människor strävar att hitta så enkla kausalsamband som möjligt och då lurar vi oss själva, särskilt när vi använder etiketter på verkligheten, Macro förhållanden, ideologier, som inte är så väldefinierade som vi kan tro.

    Gilla

 9. Bo Svensson skriver:

  människolivets okränkbarhet
  individens frihet och integritet
  alla människors lika värde
  jämställdhet
  solidaritet mellan människor.

  En gröt av tankar.

  ”Människolivet” vad det nu än skall betyda, är ju inte okränkbart och det är ju ett problem som bör begrundas.

  Individens frihet och integritet. – Ja, strävan att maximera den är varför vi etablerade rättsordning. – Under en sådan går det den redlige väl men inte den som mördar och stjäl. – Under en global rättsordning, värd respekt, är det de lyckade människorna, kulturerna och förhållningssätten med doft av framtid som vinner terräng på de misslyckades bekostnad.

  ”Alla människors lika värde” är en floskel utan innebörd. – Att kräva ens instämmande är som att kräva ens underskrift in blanco, där den förpliktigande texten kan skrivas in i efterhand.

  Jämställdhet. – Är det jantelagen? – Att ingen får känna sig förmer än någon annan?

  ”Solidaritet mellan människor” – Att vi är solidariska, är för att vi är flockvarelser och hela mänskligheten är väl en rätt godtycklig och orealistisk avgränsning. – Skall någon form av solidaritet ha en chans, måste man begränsa sina ambitioner till något rimligare.

  Gilla

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Politikerväldets – och det välfärdsindustriella komplexets, som är politikerväldets verktyg och stödjande sociala skikt – affärsidé är att göra gott, rentav vara en ”humanitär stormakt”, genom att överföra bidrag och olika slags tjänster till individer som det är synd om. Allt detta sker på nettoskattebetalarnas bekostnad vilket nettoskattebetalarna inte alltid är så förtjusta i, men eftersom verksamheten är så omvittnat god har nettoskattebetalarna svårt att hitta någon moralisk grund för sina invändningar”.
  Jaså!!!
  De flesta förstår att det är fel att stjäla andras pengar. Men om man ber socialdemokraterna att göra det, och kallar det för skatt, så tycker många helt plötsligt att det är helt OK att stjäla pengar?
  Författaren önskar förbli anonym för att undgå repressalier eller att stämplas som socialistiskt hatobjekt.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det gör han ju inte. Inte om brottslingen är en gammal tant som skriver på Facebook. Inte om offret tillhör något slags prioriterad grupp. Allas lika värde gäller uteslutande den undertryckta gruppen. Inte den uppstudsiga. Inte den grupp som har utsetts att spela rollen av roten till det onda, låt oss kalla denna grupp ”den vita rasen, speciellt män”. Där gäller inget som helst allas lika värde.

   Gillad av 7 personer

   • XIII. The use of spies skriver:

    Jag tror Eliasson och många andra i toppen är psykopater i klinisk mening, jag tror man vid en psykologisk undersökning hade letat förgäves efter empati, liksom hos seriemördare. Jag tror inte han bryr sig om mördaren heller, men mördaren är ett instrument för hans patologi.

    Gillad av 9 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det fungerar som en fotbollsfint: titta höger, dribbla vänster och pang, så har han gjort en tunnel på dig. Evan Sayet har sett det från läktaren, han pekar finger åt den:

    Där satt den igen! Poff! Hur gick det till? Först tar vi en extrem liberal ståndpunkt:

    1. Urskillningslösheten – det totala avvisandet av den intellektuella processen – är ett absolut moraliskt imperativ.

    När du tittar ditåt har vi redan lagt över vikten på lika extrem socialism.

    2. Urskillningslöshet i tanken leder inte till urskillninglöshet i politiken, utan i stället till att man uteslutande och alltid tar det sämres sida gentemot det bättre, det felaktigas sida gentemot det riktiga och det ondas sida gentemot det goda.

    Nu är du förvirrad, vill protestera.

    3. Modern vänsterpolitik utövas i tandem. Varje ansträngning för det sämres skull matchas med en jämbördig motsatt kampanj emot det bättre.

    Men mot vad? Du vacklar. Då kommer tunneln:

    4. Den moderna vänsterns representanter tillskriver det bättre de negativa kvaliteter som förknippas med det sämre, samtidigt som de tillskriver det sämre de positiva kvaliteter som återfinns i det bättre.

    Gillad av 2 personer

 11. gras1519 skriver:

  Intressant – detta med felöversättningen – värde kontra värdighet. Alla människor har väl lika värde inför sig själv? Inte ens detta är sant, eftersom individen kan känna sig helt värdelös. Men det är en jäkla skillnad på vilket värde olika personer har för samhället. Att behandla sina medmänniskor med värdighet är viktigt, men också att känna egen värdighet inför sina tankar och handlingar. ”Det goda jag vill – det gör jag inte. Men det onda – jag inte vill – det gör jag”

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Människovärdet mätt med betalningsmedel kan enkelt fastställas för dem som har ont om kosing: ”För vilket belopp skulle du passera denna spång som slumpmässigt tippar var tionde ner i avgrunden?”

   Gillad av 1 person

 12. Beroendeproblematik skriver:

  Såg härom dagen en film om vårt sockerberoende. Att hjärnan kan bli smått hög på socker. Doseringen av sötma i maten och drycker hade matindustrin balanserat optimalt, efter vetenskapliga metoder, för att uppnå största möjliga sug.

  Att göra och äta sötsaker skänker människan tillfredställelse. Vissa behov kan leda till en beroendeproblematik. Som ett sugande sockerbehov. Särskilt om behovet understöds av en bekräftande omgivning.

  Vi talar även om sökandet efter sanning som ett behov. För att tillfredsställa godhetsbehovet behövs det objekt. Objekt som definitionsmässigt befinner sig i något slags nödsituation eller underläge. Det är för dessa man kan rycka ut. Fungera som en slags godhetens riddare.

  I går eftermiddag pågick ett seminarium i Kunskapskanalen som handlade om stöd till alla eftersatta. En svårighet man kämpade med var att hitta dessa undertryckta. Särskilt barn som knappast själva sökte sig till det offentliga. För att finna dem behövde resurser tillskjutas. Ett av problemen bestod i att barn, som inte hade rika föräldrar, inte kunde hänga med i modesvängen. De kunde rentav riskera att bli traumatiserande. Och de behövde stöd i sin materiella nöd. Vi lyssnar alldeles för lite till barnens behov, hette det. De riskerade att hamna i materiell nöd.

  Ett starkt motiv för ökad ekonomisk resurstilldelning framfördes också. Och såg ut så här. En kriminell individ kostade samhället 23 miljoner under en tjugoårsperiod. Varje kriminell gruppering på 20 till 30 individer kostade därmed runt en halv miljard kronor. I en mindre förort kunde det finnas upp till fyra grupperingar. Alltså två miljarder i kostnader bara för ett mindre geografiskt område.

  Och så kom då slutsaten. ”Ge mig en miljard så skall vi fixa det här! Detta hade jag framfört till ansvariga politiker. Som då frågade mig om tidsperspektivet. Varpå mitt svar blev. Vi behöver ha minst 18 år på oss. För vi jobbar alltid långsiktigt”.

  Som jag förstod helt i ”eftervården”. Att strypa påfyllningen av problematiken, via en mer restriktiv migrationspolitik, tycktes inte finnas på kartan.

  I mitt inre såg jag hur godheten siktade mot stjärnorna. Att behovet och suget efter godhet gick att optimera till en hög nivå. Liksom socker fungerar i mat- och dryckesindustrin, för att optimera försäljningen.

  Behovet, suget efter godhet, sitter i hjärnans belöningssystem. Och inte i komplexa yttre ideologier. Även socialt arbetande kan få en hjältegloria, som brandmän som släcker bränder. Men i detta fall bland socialt flammande problem. Hjältemod och yrkesutövning i skön förening.

  Gilla

 13. Eva Danielsson skriver:

  Jag håller verkligen med om att pk-ismen inte ger några svar på någonting, men förblindar tillräckligt många löneslavar med floskler och känslosås så att härskarväldet, politiker o deras politruker inom det bidragsindustriella komplexet, kan legitimera sin maktutövning.
  I den arroganta godhetens namn har pk-isterna stulit de av tradition positivt värdeladdade ord som beskriver människor och samhälle.

  Vi som vill ha vett och sans får hålla tillgodo med de ord som återstår. Och vi kan aldrig övertrumfa pk-isterna på deras planhalva, med irrationella argument och självmotsägelser, eftersom det är logik och statistik och fakta vi vill ha. Ingen ideologi som spelar på frälsning och upphöjelse. Vi tror på idogt arbete och kreativitet och samarbete och förändring först när det är nödvändigt.

  Själv har jag ändå starka känslor av äganderätt. Till mitt liv. Till mitt land. Till min kultur.

  Besserwissers, som i princip är självutnämnda eftersom demokratin är trög, har med makt och egenvinning som motiv, tagit sig rätten att skänka bort mitt land och min kultur till lycksökare och fanatiker. Som kan resultera i att de också skänker bort mitt liv, våra liv.
  Det är stöld och det är moraliskt landsförräderi. Som vi förrådda dessutom får betala för.

  Och självklart är jag kulturrasist. Alla kulturer är olika bra. Vår svenska kultur är självklart bättre än de invandrades kultur. Svensk kultur är det som gäller och ska gälla här.
  Den västerländska kulturen är tusenfalt bättre än islamsk kultur. De är som de två yttersta motpolerna på en lång linje med alla andra kulturer däremellan. Väst är lika med mänsklighet och islam är lika med omänsklighet.

  Men människor är naturligtvis olika bra och dåliga inom alla sorts grupper. Med olika fördelning. Det ska inte behöva sägas egentligen. Det individuella måste alltid vara viktigare än kollektivet.

  Som Patrik skriver vet vi att alla är olika mycket värda, olika viktiga och värdefulla. Men alla kan ha rätt till viss värdighet och förstås rättssäker behandling.
  Fast rent känslomässigt unnar jag inte Akilov och några jihadister värdig behandling. Sådana mördare kan få ruttna i ensamhet i en container på Arktis. Jag skulle inte gråta för det.

  Gillad av 9 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är på tidenatt på allvar fråga sig hur man skall få stopp på något så absurt och skadligt för samhället som PK-ismen. Vad finns det att lära från historien? Växer de fram motkrafter som kan bli starka nog eller faller de verklighetsfrämmande tankekonstruktionerna samman genom en gradvis och fortlöpande radikalisering? Till slut blir uppfattningarna så stolliga att till och med de troende själva börjar inse detta. Jag tror detta är det mest troliga händelseförloppet. Jag är föstås inte säker men eftersom jag innerst inne tror på det mänskliga förnuftet så säger jag så.

  Kontrasten mot den verkliga världen blir till slut så stor att tankevärlden rasar samman. 68-rörelsen föll gradvis samman i allt extremare fraktioner som skapelsen kfml(r) och liknande. MAOs kulturrevolution gick samma väg som franska revolutionen och liknande hände med Pol Pot- regimen i Kambodja. Nazi-rörelsen radikaliserades på samma sätt för att närma sig den veritabla galenskapen under de sista krigsåren.

  Min bedömning är att PK-ismen närmar sig slutstadiet. Även de troende börjar förlora glöden i blicken. De senaste vansinnesidéerna om att jordens klimat närmar sig en inneboende värmedöd efter en varm svensk julimånad är sannolikt ett tecken på ett sådant slutstadium. Endast jättelika försakelser och radikala och omedelbara energiomläggningar är enligt de troende det enda som kan rädda det svenska klimatet ungefär som om detta levde sitt eget oberoende liv. Även om man i den svenska 0-visionen gör sig av med alla svenska utsläpp så finns det ju 99.9% kvar. Det borde man ju också tänka på? Varför tar resten av världen så lätt på sin förestående undergång? Beror de på att de är förståndsmässigt underlägsna den svenska överheten eller bara djupt ansvarslösa eller bådadera?

  Gillad av 9 personer

 15. Östrahult skriver:

  En person som har en mycket intressant och väl förklarad teori om samhällsutvecklingen i Sverige är prof. Karl-Olov Åke Arnstberg. Han intervjuas på http://www.swebbtv.se/.

  Det är flera delar, se t ex del 3. Han hävdar att begreppet ”allas lika värde” är den metod som politikerna använder för att avskaffa demokratin. Kort uttryckt ersätts majoritetsbeslut av en politisk strävan mot en självutnämnd vision.

  Gillad av 3 personer

 16. Fredrik Östman skriver:

  I direkt opposition till Mohamed Omars artikel samma dag hävdar Patrik Engellau att PK-ismen och dagens styrande partier och tänkesätt inte har något att göra med vänstern. Det finns två möjliga tolkningar av detta.

  Den ena tolkningen är att PK-ismen inte ”vänster”, utan därmed måste bli ”höger” på den heltäckande och kontinuerliga höger-vänsterskalan. (Om PK-ismen hade varit ”mitten” på denna skala, så skulle den ju ha åtminstone något att göra med ”vänstern”.) Denna tolkning är absurd. Det finns ingenting i den traditionella högern — kyrka, konung, familj, personligt ansvar, klassidentitet, arbetsetik, lagstyre, allmosor till nödlidande — som har något gemensamt med PK-ismen. Något sådant kan bara hävdas via guilt by association: Moderaterna var förut höger och är nu PK, alltså är PK höger. Så illa tänker nog en och annan, men inte Patrik.

  Den andra tolkningen är att Patrik med ”vänster” egentligen menar ”socialismen”, eller, som han själv sägar, ”den traditionella marxismen”. Det här är ett exempel på tänkesättet att vänster-högerskalan inte längre ”fungerar”, ett desperat försök att ärerädda barndomens marxism. Som exempel andrager han Marx inställning till trasproletariatet. Men för det första var detta som bekant bara en nödvändig bortförklaring från Marx sida som reaktion på tidig kritik av hans påstående att endast två klasser existerar, vilket förekomsten av tiggare, krymplingar och kriminella uppenbarligen och trivialt motbevisar. Och för det andra är det inte något nytt för de på marxismen grundade socialismerna, såsom socialdemokratin, att sympatisera med trasproletarietet, påstå att det kommer att försvinna när socialismen har införts, d.v.s. att dess uppkomst i enskilda fall och som kategori är en direkt följd av ”socioekonomiska faktorer” skapade av den ondsinta kapitalismen, och bygga upp system uttryckligen avsedda att transferera pengar till trasproletariatet genom den ”allmänna välfärden”, som visserligen är skapad i avsikten att dölja transfereringarna till trasproletariatet genom att transferera även till ”den nettoskattebetalande medelklassen”, ursprungligen ”bourgeouisin”. Det anförda exemplet gäller alltså inte.

  Men att PK-ismen har stor affinitet med socialismen är även det trivialt, uppenbart. Inte nog med att själva begreppet politisk korrekthet kan spåras till Kommunistpartiet och Sovjetunionen. Inte nog med att socialismen har en lång tradition av att använda språkliga medel — propaganda, agitation, subversion, psy-op, pol-op — såväl som understöd för dessa i form av våld — strejkvakter, politiska kommissarier, internering av och mord på oliktänkande, anarkotyranni. Inte nog med att numera klassiska beskrivningar av socialismen från tider långt före PK-begreppets etablerande — låt oss nöja oss med att omnämna Karl Poppers, George Orwells och Arthur Koestlers verk — på alla sätt och vis och utan omsvep i dagens läge är direkt tillämpliga på PK-ismen. Inte nog med att den historiska utvecklingen av socialismen via Frankfurtskolan o.s.v., men även inom de socialistiska politiska rörelserna och partierna, leder oss direkt till PK-ismen. Inte nog med att identitetspolitik är ett fast inslag i såväl alla former av socialism som i PK-ismen. Även den psykologiska förklaringsmodellen av socialismen, som går ut på att det är en projektion av den egna ondskan på en av gruppen kollektivt utsedd ”roten till det onda”, en animistisk-kollektivistisk verklighetsflykt för att göra det ångestfyllda livet i denna tåredal uthärdligt, passar perfekt på PK-ismen. Hur man än betraktar saken är PK-ismen ett slags socialism.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Någonstans har Patrik en föreställning om den ”rena” marxismen, och vägrar se att denna marxism kan omformas till något så vederstyggligt som ”PK-ismen.

   Jag hade en nära anhörig som var övertygad kommunist och ägnade mycket energi åt att tillbakavisa olika ”revisionisters” nya tolkningar av marxistiska begrepp, då de liksom solkade ner personens föreställningsvärld. Så kan det vara.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    MÅSTE det vara. Socialismen är utpekandet av roten till det onda. Eftersom denna inte återfinns i sinnevärlden, måste det bli en social konstruktion upprätthållen med confirmation bias. Socialisterna sluter sig samman i grupper, i rörelser, i fronter, i partier, var och en med sin absolut ooumkullrunkeliga uppfattning om identiteten hos radix mali.

    Den största vederstyggelsen för en socialist är en annan sorts socialist. Inget skakar hans tro så i dess grundvalar som påminnelsen om dessa grundvalars absoluta godtycklighet och tomhet.

    Gillad av 3 personer

  • A skriver:

   Jag började precis tänka att det är maken till fräckhet av PE att förneka vad som är vad i den här världen. Att saken är rent absurd. Men så slår det mig att det måste finnas en logisk förklaring. Jag får be om ursäkt för min stora tröghet, men nu drar jag slutsatsen att det beror på sanningen bör stå tillbaka för det praktiska ehuru PE har en plan. Du är ute efter en formel som kan slå an en sträng hos alla och envar. Kunde du inte bara sagt det? 🙂

   Mvh A

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Pk-ismen är ett redskap för det totalitära tänkandet. Det är ingen egen ideologi.

   Socialismen upptäcktes tidigt av eliterna som förstod att rätt använd kunde man leda människor dit man ville. Förutsättningen var givetvis att eliten höll sin roll dold.

   De stora socialistiska revolutionerna har stötts och fnansierats av eliterna som redan då insett att vapen skulle kunna bli en stor direkt inkomstkälla.

   PK-ismens roll är att försvaga det individuella tänkandet. Den har föreskrivit vad som är rätt och fel på ett oerhört försåtligt sätt genom att peka på värdegrunden som vägledande för alla beslut och handlingar. Skolans riktlinjer är som hämtade ur de östtyska handböckerna (och är det förmodligen också).

   PK-ismen är tillämpad socialism. Den är ett intellektuellt Gulag.

   Socialism utan PK-ism fungerar inte. Detta visste redan Lenin, Hitler, Stalin och Mao. När man nu har Facebook till sitt förfogande behövs inga interneringsläger. Vi har redan gått in i dem. Frivilligt.

   Jag ser ingen anledning att angripa Patrik. Han har varit helt öppen med sin bakgrund och vill nu göra plats för alla argument. Vi ska enbart vara tacksamma mot honom för att vi kan diskutera detta öppet och utan personangrepp.

   Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  PK-ister är personer som gått miste om en del i sin uppfostran som balanserar önsketänkande mot verklighet. När de blir äldre så upptäcker de ofta den andra sidan också, men vissa förhärdar hela livet och blir aldrig klokare. Några av dessa insikter är:

  — Man har ingen rättighet att få ett jobb, det är något man måste göra sig förtjänt av.
  — Man har eget ansvar att skaffa sig en kompetens som efterfrågas på den ort man vill bo.
  — Man måste se till att man kan betala själv innan man skaffar sig dyra utgifter, som till exempel barn.
  — När någon hjälper en med något man inte kan göra själv, så är man tacksam även om man får betala för tjänsten.
  — Fula människor med dialekt och fel röstläge är troligen klokare än vackra människor med modekläder, välmodulerad röst och bländvita tänder.
  — Telefonen är en nödlösning för social kontakt.
  — En lögn blir inte mindre lögn för att den sprids tusenfalt.
  — Man respekterar de erfarna som ”been there, done that” och söker deras råd men tänker alltid självständigt och fattar sina egna beslut.
  — När man inte vet något, frågar man. När man inte kan något, prövar man. När man inte vill något man borde göra, går man och ser sig i spegeln.
  — När man känner sig ledsen, oroad, mobbad, misslyckad eller utbränd försöker man göra något åt det, istället för att älta vilka omständigheter och personer som ligger bakom. Ditt välbefinnande är ditt eget ansvar och ingen annans. Sök vägar framåt, världen är mycket större än du tror.

  Gillad av 5 personer

 18. Lena M skriver:

  PK isterna vill till varje pris värna asylrätten. Därför tycks dom helt förblindade för de bedragare som vill dra nytta av asylrätten för egen del. De har nu tyvärr blivit en majoritet. Därför har även de som velat försvara asylrätten blivit bedragare själva mot sitt eget folk. Det är vi rejält trötta på. Tack alla ni skickliga och envisa visselblåsare som får oss vanliga att vakna för bedrägeriet.

  Gillad av 3 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  Patriks förklaringsmodell är inte heltäckande, men ett enkelt och användbart politiskt verktyg, med vilket vi kan:

  1) peka ut, isolera och demaskera härskarklassen och på saklig grund beskriva den som girig, inkompetent och parasitär. Detta slår både mot vänsterns självbild av solidaritet och mot högerns anarkiska egoism och elitism;

  2) sakligt beskriva den svällande statsapparaten som ett gigantiskt slöseri och ett hot mot samhällsfunktionerna och ekonomin;

  3) slå en kil mellan härskarklassen och folket. Folket är lurat och sviket, härskarna med sina lakejer är bara ute efter makt och pengar och har gjort sig oåtkomliga för alla normala krav på ansvar och förmåga. Därför är folkets små felsteg förlåtliga. De har handlat i god tro, oftast gjort sitt bästa i en situation, där de själva har blivit bedragna;

  4) beskriva hur PK-ismen fungerar som härskarklassens maktklamrande verktyg och hur dess följder gör att samhället faller sönder.

  Däremot kan modellen inte förklara varför härskarklassen formerade sig till ett prästvälde av Irans typ och varför den materialistiska, fariseiska statsreligionen och dess dagliga bekännelser, böner och ritualer hade så stor genomslagskraft både inom babbeleliten, hos dess lakejer och märkligt nog hos folket. PK-ismen handlar inte bara om rädsla, piska och morötter, utan ger existentiella svar, som är lättare att gilla och tro på än våra suntförnuftiga och normallogiska. PK-ismens svar kan därför i regel inte vederläggas av oss, bara av verkligheten.

  Gillad av 1 person

  • The vantage point skriver:

   Ja tyvärr, och sådan vederläggning är den mest dyrköpta av alla, vi skilde oss från djuren just för att vi kunde föreställa oss saker som inte finns i vår närhet. Vi är tillbaks innan Cro Magnon och Neanderthalarna, kanske 1 miljon år bakåt i tiden.

   Gillad av 3 personer

 20. Christer L skriver:

  För mig uppstår ett problem med att tänka på politisk korrekthet som en -ism, en ideologi. Politisk korrekthet ska korrekt uppfattad innebära att politiker agerar strategiskt och taktiskt riktigt i förhållande till opinioner i syfte att behålla och stärka sin politiska position. Man tager vad man haver, och man skyller på vad man kan skylla på. Det är politisk korrekthet. Väldigt pragmatiskt maktspel. Och det ska finnas en ironisk underton i uttalet: pholitisk khorrekthet, phh!

  Gilla

 21. V for Vendetta skriver:

  Vad PKismen ofta missar är att världen består dels av ändliga resurser och dels av olika uppfattningar om hur, var och när människor skall agera. Att hantera ändliga resurser har varit det största problem som världen någonsin stått inför och ännu är det inte löst, inte ens Marx som försökte fördela meddelen mellan folket lyckades med det. Misslyckandet beror till största delen inte på att det inte går att fördela medel utan mer i att han teorier stötte på problem gällande människors betraktelser av när, var och hur människor skall agera. Kälkborgarna var sådana som ansåg att livet skulle innehålla mer n 5 par strumpor på 5 år så därför sökte man sig sin egna lycka och bytte till sig ett par strumpor mot en vara någon annan värderade högre än strumpor, t e x alkohol. Marknaden går inte att kväsa då den består av människor och de går inte heller att kväsa. PK-ismen kommer att snubbla på samma tråd fast denna gången är den vävd av nettoskattebetalare som när de ser sig snuvade på sin välfärd kommer att skaffa den på något annat sätt och dessutom arbeta hårt för att de som tar den utan att bidra skall periferas. PK-ismen måste då för at motverka de krafter som alltid satt igång och förmodligen alltid kommer att sättas igång när någon skall kväsas, blir mer extrem och påstå mer absurda och mer extrema saker för att göra de redan övertygade mer övertygade. Stalin använde en annan metod och sköt helt sonika sina motståndare med PK-ismen försöker skada dem via det redan existerande systemet. Finns det exempel?? Ja absolut, jag hörde igår Margot Wallström säga att Kineserna gott kunde begära att få släppa ut lite miljöfarligheter i luften då de menade att vi redan gjort det under århundraden. Hon utgår inte från att miljön skall räddas utan från den extrema åsikten att Kineserna skall ha rätt att skita ner lika mycket som väst gjort innan de skall påbörja sitt miljöarbete, att jorden dör under tiden är underordnat. PK-ism i sin bubbla.

  Gillad av 1 person

 22. Jeff skriver:

  Jag har märkt, att det viktigaste när man kör klimatfrågan i media är att ta i mer eller mindre okvalificerade s.k. specialister t.ex. Johan Rockström som är agronom….en titel som i själva verket handlar om lantbruk.dessutom har han har fått en politisk professur.

  Man använder bl.a. meteorologer i syftet att förklara klimatets utveckling. Klimatfrågan startades av Romklubben 1968 ( ” global tankesmedja som engagerar sig i internationella politiska frågor ”) med klimatfrågan som den största.

  Men ALDRIG! tar man in vetenskap som är s.a.s. på fel sida d.v.s. skeptiska till all klimatdystopi som förs utan sans och balans. Frank

  Public service lägger all sin energi på att flytta focus från invandringsproblematiken till långa reportage från andra sidan jordklotet. Inget problem där är för litet för att inte göra reportage om. Den torra sommaren kom som en skänk från ovan.
  Afs har nedläggning av public service på sitt program.

  När såg vi Åkesson senast i rutan? Det största partiets ledare ska tystas? Syns man inte finns man inte säger ordspråket. Man anar att Helin har ett finger med i spelet.

  Gillad av 1 person

 23. MartinA skriver:

  Svaret heter etnocentrism. PK, att en majoritet förtrycker minoritetsåsikter, kommer alltid finnas i alla mänskliga populationer.
  Vi är satta här på jorden för att gynna de som är närmare släkt med oss själva än andra. Vi är här för att skaffa många barn. Och för att skydda det som ger dem och närbesläktade möjlighet att finnas till. Det är allt, det är vår uppgift. Det är livets mening och livets mandat.
  Såna här abstrakta hårklyverier. Såna här sofistiska kringelkrokrallyn. Vi svenskar kommer aldrig vinna sådana tävlingar. Det finns andra etniciteter som springer cirklar runt oss vad gäller sådana strider. Så krama marken, håll dig till dina egna och gynna dem och skydda dig och de dina mot alla andra, odla paranoia och misstänksamhet mot de andra. Så kommer det gå bra. Den morderna världen är astronomiskt komplex. Därför måste vi med en dåres envishet bita oss fast i det allra enklaste och det som har en naturlig klangbotten i vår varelse.

  Gillad av 4 personer

 24. Sixten Johansson skriver:

  PK kan tydas som Populär Konformism. Det uttrycker attraktionen och likriktningen och är en nyckel till hur och varför babbeleliten utvecklade och även folket tog till sig denna psyko-ideologi (fast makthavarna skördar vinsten, medan folkets psykologiska vinst förbyts i irreparabel förlust).

  Jag ser nu fyra stora sjok i PK-ismen: Ordmagi (babbelism, se min kommentar till LL:s Ord och trolldom), Massmedias verklighetsteckning (förankrad i vardagspsykologin: scrolla t ex expressen.se och studera rubrikerna), ett antal Politiska grundbultar (varav de flesta är verklighetsomstörtande och kan kallas ur-kätterska eller socialistiska) samt Individualistisk spegel- och mobbkollektivism. (Alla fyra sjoken har djuppsykologiskt eller religiöst tolkningsbara rötter, som växer ur medvetandets evolution).

  Den som vill fördjupa sin förståelse av PK-ismen kan t ex försöka urskilja och plocka ut pusselbitar ur sjoken, laborera med dem och dra ut konsekvenserna till sin spets. (Men vår logik gäller inte så att PK-ister skulle falla på eget grepp: Se artikeln Försvarsmekanism i Wikipedia).

  De politiska grundbultarna syns som nyckelord eller godord av typ Frihet, Jämlikhet, Tolerans. De kan nog reduceras till ett tiotal, för t ex Jämlikhet = Rättvisa, Lika Värde, Broderskap, m m. Nyckelorden liknar bitarna i ett småbarnspussel, också försedda med knopp på framsidan, så att inga av de korrekt tankeriktade vuxenbarnen av misstag råkar vända framsidans änglabild fel och ser djävulen på baksidan.

  Gillad av 1 person

 25. AEH skriver:

  Apropå ett helt annat fall med polis som skjuter. Det stod på SVT idag om att polis skjutit en person som attackerat polisen i Barcelona. Jaha tänkte jag. När jag sedan tittade på nyheterna från TVE som är SVT:s motsvarighet, så var sanningen en helt annan.
Det var en jihadist, som hade attackerat poliserna med kniv i Barcelona, och de visade i telediariosändningen även en bild på den ihjälskjutne gärningsmannen. Förstår inte SVT att folk har internet och googlar, söker, samt år 2018 följer multipla nyhetskanaler eller tror de att de dikterar en slags historiebeskrivning i realtid? Deras nyhetsrapportering är vinklad, allt annat än i realtid och i de flesta fall politiskt vriden, helt felvinklad eller i de värsta fallen – helt utebliven

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.