Gästskribent Lars Hässler: Den dödliga u-hjälpen – delvis skuld till massinvandringen?

Efter andra världskriget beslöt sig USA för att hjälpa ett krigshärjat Västeuropa (Östeuropa under Sovjets dominans nobbade) med att återuppbygga industrin. Detta gigantiska projekt, cirka 100 miljarder kronor i dagens penningvärde, gick under namnet Marshallhjälpen efter den amerikanska femstjärniga armégeneralen och dåvarande utrikesministern Georg Marshall.

Hjälpen var dock tidsbegränsad till fem år och hade specifika villkor som de mottagande länderna förband sig att följa. Marshallhjälpen blev en succé och Västeuropa återhämtade sig snabbt.

När så kolonierna i framförallt Afrika fick sin frihet under 1960-talet och framåt framstod Marshallhjälpen som ett utmärkt föredöme. Afrikas nya nationer skulle industrialiseras och befolkningen utbildas. För de före detta kolonialmakterna i Europa blev u-hjälpen ett sätt att behålla en viss kontroll över sina forna kolonier, medan i USA:s fall u-hjälpen blev en bricka i det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

En som hävdat att u-hjälpen inte varit lyckosam, utan tvärtom förödande skadlig, är den afrikanska (från Zambia) nationalekonomen Dambisa Moyo i sin bok Dead Aid. Hennes CV är imponerande: en Master från Harvard och en PhD från Oxford samt arbete på både Världsbanken och Goldman Sachs.

Till skillnad från Marshallhjälpen blev u-hjälpen till Afrikas länder inte tidsbegränsad, däremot kom den, i teorin i alla fall, med villkor som bland annat främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggande. Dessa villkor har dock nästan helt förbisetts av både givar- och mottagarländerna. I stället har det skapats en anmärkningsvärt hög korruption och dåligt fungerande stater. Idag har nästan alla afrikanska stater en sak gemensamt – de är fortfarande beroende av u-hjälp.Vissa afrikanska ledare har kommit att betrakta u-hjälp som en permanent, pålitlig och konstant källa till inkomst vilket har tagit bort incitamenten till att utveckla länderna. Hjälpen är, enligt Moyo, inte längre del av lösningen, utan del av problemet. Det är den som är problemet.

En av anledningarna till att u-hjälp fortfarande betalas ut, trots bevis på korruption, är internationella samfundets och givarländernas byråkrater, typ svenska SIDA. På Världsbanken, IMF, ideella organisationer/NGO, FN:s olika organisationer och nationella biståndsorgan arbetar, enligt Moyo, upp till 500 000 personer. För alla dessa människor är bidragsindustrin deras livsuppehälle liksom för byråkrater och politiker i mottagarländerna. Bidrag är organisationernas modersmjölk och budgeterade bidrag som inte betalas ut innebär att nästa års budget minskar, något som Sida kommits på med att göra, det vill säga vräka ut bidrag mot årets slut. Bidrag har betalats ut även till de mest korrumperade och odemokratiska länderna, som i och för sig (eller just därför) är de fattigaste och mest meriterade för bistånd.

Den svenska humanitära stormakten har som mål att ge en procent av BNP i u-hjälp, nästan 50 miljarder per år, varav en del dock går till migrantmottagningen i Sverige. Mycket av hjälpen går till diktaturer och utan någon egentlig redovisning. F d Scaniachefens famösa uttryck ”va f-n får jag för pengarna” passar bra här.

Sida saknar administrativ kapacitet att hantera de enorma beloppen och har löst dilemmat på två sätt. Det ena är att ge stora delar till FN, det andra är att nästan hälften av biståndsprojekten inte ens drivs av Sida utan av enskilda organisationer som RFSU, Världsnaturfonden, Forum, Pingstmissionen, LO, etc. Beträffande FN hävdar förre Sida-chefen Bo Göransson att Sida inte kontrollerar hur pengarna i FN spenderas. En färsk rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, visar dessutom att bara 20 procent av Sidas biståndsprojekt lever vidare när Sida slutar att finansiera dem. Landet i fråga är inte särskilt intresserat av att driva det vidare. Vi ville granska hållbarheten eftersom bistånd ges för att skapa någonting bestående, men vad vi fann var bristande hållbarhet, konstaterar Jan Pettersson, kanslichef för EBA.

Enligt Moyo har olika Världsbanksrapporter visat att mer än 70 procent av bidragen gått till länder som varit sämst med att uppfylla kraven på redovisning, mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggnad. Kanske har givarländernas bidragsindustriella komplex större behov att ge bidrag än länderna som tar emot dem. Det lär vara så att kanske hälften av Afrikas bidrag stjäls via korruption och försvinner till konton i skatteparadis. Upp till 300 miljarder USD, enligt Moyo, lär de senaste decennierna ha delats ut till Afrikas länder utan några synbara resultat.
The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, är verksamma med att analysera de så kallade Panama och Paradise Papers om korruptionen i bland annat Afrika. De koncentrerar sig inte bara på bidragskorruptionen, utan framförallt på de multinationella företagens gruv- och oljeverksamheter som genom sina koncessioner göder korruptionen.

Den f d brittiska ambassadören i Kenya, Sir Edward Glay, kritiserade 2004 landets enorma korruption och sade att ministrar ”were eating like gluttons and vomiting on the shoes of the foreign donors”. Och nationalekonomen Peter Bauer, från London School of Economics, hävdar att u-hjälp innebär “taxing the poor in the rich countries to give to the rich in the poor countries”.

Men det är inte bara Moyo som är kritisk till u-hjälp. Vissa afrikanska ledare har insett att bidragslinjen inte alltid är rätt väg att gå. Ghanas president Akufo-Addo, till exempel, konfronterade nyligen Frankrikes president Emmanuel Macron (som lär ha sett påtagligt nervös ut) under ett statsbesök i Ghana 2017). Akufo-Addo sade vänligt men bestämt att Afrika inte behöver Frankrikes eller EU:s stöd eller inblandning utan Afrika måste få bygga sin egen framtid.

Så vad är lösningen? Skall väst sluta med u-hjälp, förutom möjligen katastrofhjälp? Inte nödvändigtvis. Enligt Moyo är bästa sättet att hjälpa utvecklingsländerna genom att minska tullar, kvoter (och subventioner på västs jordbruksprodukter) på det som de är duktiga på: textilier, jordbruksprodukter och lädervaror. Vidare bör Afrikas stater förlita sig mindre på bidrag, som delvis göder korruptionen, och mer på lån från den internationella finansmarknaden. Man kan lura bidragsgivarna (genom att inte uppfylla villkor respektive att inte redovisa) gång på gång men långivarna bara en gång.

Utvecklingsländerna måste vidare strama upp sina lagar vad gäller villkoren för näringslivet. Byråkratin och vidhängande korruption måste minska, i vissa afrikanska länder kan det ta mer är 400 dagar för att få starta ett företag. Vidare måste skyddet för privat egendom stärkas och invånarna i slumområden kunna få lagfart på sina täppor så att de kan belåna och rusta upp bostäderna. Slutligen måste avtal kunna skyddas genom ett fungerande domstolsväsende.

Om inte i-länderna omdisponerar bidragen, utvecklingsländerna inte vänjs av med bidrag, inte tar tag i uppgiften att reformera sina länder på allvar, inte minskar korruptionen (som ledarna delvis är orsaken till), kommer Afrikas länder fortsätta att vara misskötta och dysfunktionella. Om ingen förändring sker lär arbetslösheten öka, utbildning och sjukvård fallera och framtidstron bland medborgarna försvinna. Dessutom kan anslutningen till extremistiska grupper öka. Resultatet blir att massutvandringen av migranter till Europa fortsätter. Afrika har en explosiv folkökning och den beräknas bli fördubblad under de närmaste decennierna. Detta kan innebära att ökningstakten i migrationen blir ännu snabbare, det vill säga att ännu fler migranter än idag söker sig till Europa. Kanske har vi bara sett början på migrationen. Den okontrollerade, naiva och ineffektiva u-hjälpen är delvis skuld till detta.

Lars Hässler är Jur Kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.

63 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Den dödliga u-hjälpen – delvis skuld till massinvandringen?

 1. Lars skriver:

  Att ha en så stor organisation med så mycket medel som Sida, som inte tycks producera mätbara resultat måste vara förödande för moralen där och för NGOs. Allsköns meningslös kultur och ideologiska förvillelser borde bli följden. Sannolikt spänner man vagnen framför hästen, värdet av insatserna mäts inte mot resultat.

  Ändamålet var gott och växte fram under 70-talet och för politiken och Palme blev det nog en fråga om solidaritet med fattiga länder som kunde ena landet i ett projekt och där hakade de borgerliga partierna på (Palme sökte sig ju även till den alliansfria rörelsen, solidaritet var nog ett sätt peka ut en tredje väg mellan maktblocken).

  Min hypotes är att den värderingsskapande maskin som byggdes och stöds på universitet och av föreningar och kyrka på andra budgetar bidragit till den urvattning av realism och resultatuppföljning och konsekvensanalys som tycks vara legio i delar av den politiska, mediala eliten och innebär samtidigt en födkrok med reträttplatser för de man anser ha gjort sitt och en ingångsväg till politiken för andra.

  Organisationer måste producera resultat för att vara meningsfulla och fokusera på tätt saker.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   2+1 var väl från början ett sätt att göra befintliga 2-fältsvägar säkrare? Men nu avstår man från att bredda bra 2-fältsvägar när man ändå renoverar dem, vilket är dumsnålt. Vägen mellan Karlstad och Kristinehamn är ett bra exempel på extrem ryckkörning; ibland 60 km/h efter en av de många specialtransporterna, sedan måste man hänga med i omkörningen om man inte vill ligga kvar i 60 km/h, och då går det verkligen undan eftersom många av omkörningssträckorna är för korta. En dieselmotor skall lunka på i jämn fart; nu blir istället körningen så miljöovänlig som det överhuvudtaget går att tänka sig.

   Gilla

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Femtio miljarder årligen i u-landsbistånd som förefaller göra mer skada än nytta – det anser våra politiker är väl satsade slantar.

  Men 100 miljoner för ett vattenbombningsplan har vi inte råd med?

  Gillad av 14 personer

 3. svenne skriver:

  ”Man kan lura bidragsgivarna (genom att inte uppfylla villkor respektive att inte redovisa) gång på gång men långivarna bara en gång”.

  Både bidragsgivarnas och långivarnas organisationer är ju etablerade i civiliserade länder och drivkraften för invånarna i dysfunktionella länder att på något sätt ta sig till dessa kommer knappast att minska trots fördelaktiga lånevillkor.

  ”Enligt Moyo är bästa sättet att hjälpa utvecklingsländerna genom att minska tullar, kvoter (och subventioner på västs jordbruksprodukter) på det som de är duktiga på: textilier, jordbruksprodukter och lädervaror”.

  Även om lån skulle utbetalas, tullar minskas etc. så skulle det krävas en kraftsamling, en mycket stor medvetenhet och enighet hos befolkningen att nu gäller det att kavla upp ärmarna för en uppoffring som på lång sikt resulterar i ökat välstånd. Tyvärr så tror jag att detta är en utopi därför att vetskapen att det redan nu finns dukade bord att sätta sig vid hos de ”humanitära stormakterna” i Europa utövar nog en starkare lockelse än ett slitsamt arbete i hemlandet för att på sikt förbättra levnadsvillkoren där.

  Gillad av 5 personer

 4. Elof H skriver:

  50 miljarder vi behöver själva. Välgörenhet skall inte vara en statlig angelägenhet. Som det är idag så är politikerna ”goda” på skattebetalarnas bekostnad. Beslut om välgörenhetl vara ett individuellt beslut helt utan krav från samhället. Ta bort biståndet och lägg ner SIDA är det enda rätta. Konstigt att inte ett enda av de etablerade partierna är denna uppenbara sanning.

  Gillad av 8 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Bekräftar vad man länge har misstänkt. Bidragsregn är skadligt. Slopa det svenska biståndet rakt av, lägg ner SIDA. Använd pengarna till svenska medborgares väl och ve t ex till de fattigaste pensionärerna och till att stärka försvaret och sjukvården m m.

  Socialdemokratin har byggt upp sin maktställning via att ta hand om våra pengar genom höga skatter och fördela ut efter sitt partis åsikter. Vilket inte gynnar individers självbestämmande och demokrati. Däremot deras maktsfär.

  Afrika är bara elände. Det låter förnuftigt att sluta försörja Afrika och i stället stötta med lån. På ett affärsmässigt sätt. Och visst måste vi kunna stänga gränsen för de unga afrikaner som via sin mobil har sett rikedom och lycka i Europa. Om vi får en förnuftig migrationspolitik som slopar de flesta bidragen till nyanlända, så göds inte idén om guld och gröna skogar här heller lika mycket. Man ska inte kunna skicka några pengar till hemlandet om man försörjs av bidrag, då är bidragen på tok för stora.

  Gillad av 12 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Inte ens äkta demokratiska regimer skall ha rätt att skuldsätta sina framtida medborgare och långt mindre genomkorrumperade som spenderar pengarna på vapen och lyx åt sig själva och kompisarna.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Min omedelbara reaktion på inlägget var likheten med det välfärdsindustriella komplexet.

   Tänker man ett varv till ser man att båda dessa fenomen är led i att förverkliga socialismens mål.

   Poängen är att det inte bara är fråga om lättja och inkompetens utan också ett led i en medveten strategi att förverkliga det globala socialistiska lyckoriket,

   Gilla

 6. S Eriksson skriver:

  Väldigt bra och intressant. Det finns ofta minst två sidor av allt.
  Det var eller är liknande skeenden i Sverige, för länge sedan så hade alla jobb. Men sedan rationaliseras det och folk blir utan, om man sedan inte kan vill har råd att flytta in till storstaden så blir det illa. I vissa länder super de arbetslösa ihjäl sig, och de med jobb jobbar ihjäl sig. Om man inte utreder och utvärderar något statligt.

  Gillad av 2 personer

 7. larslindblog skriver:

  Sådana som gråtmilde Alf Svensson (KD) gör stor skada, Alf berättade i Opinion från Almedalen att han grät !! när Sverige något lite ( och taffligt ) försöker minska asylmissbruket hos unga män i vapenför ålder.
  Jag minns Lewi Pethrus ( Pingstkyrkans ledare ) på den tiden skulle hedningar omvändas !! Avgudatempel i Sverige var det inte tal om. Lewi gjorde flera strapatsrika resor på 1930-40 talet till Afrika och besökte små byar där man hade några ” systrar ” ( sjuksköterskor och lärarinnor ) . Lewi använde redan då orden ” de svarta folken ” i stället för ne*rer .

  Men det var aldrig tal om annat än att hjälpa på plats , vattenrening , sjukvård , skola mm.

  Gillad av 5 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Det absurda i denna helt felaktiga politik är att givarländerna har byggt upp en infrastruktur av diverse organisationer och grupper av individer som är helt beroende av att u-hjälpen fortsätter och utvecklas!

  Dessa grupper har utvecklat en avancerad och skicklig lobbyverksamhet där egenintresset döljs i en palett av anteciperade godhet som faktiskt är till förfång för mottagarna av bidrag. Självklart skall man stoppa oskicket så snart de går och i stället underlätta import av varor och tjänster som utvecklingsländerna själva kan producera.

  För att ta ett annat exempel. Att få slut på det romska tiggeriet är helt enkelt att sluta ge dem pengar! De skulle då åka hem och skaffa sig en hederlig försörjning som alla andra.

  Gillad av 7 personer

  • Elof H skriver:

   Bara att hålla med, men att kalla det ”oskick” är allt för milt. Det handlar ändå om stöld av 20.000 kr per år för en fyrabarnsfamilj (5.000 kr i bistånd per varje svensk). För många innebär det att allt som skulle kunna sätta guldkant på tillvaron försvinner i detta bedrägeri. Helt sjukt.

   Gillad av 3 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ”Det absurda i denna helt felaktiga politik är att givarländerna har byggt upp en infrastruktur av diverse organisationer och grupper av individer som är helt beroende av att u-hjälpen fortsätter och utvecklas! ”

   Här kan broilerpolitiker som inte håller måttet dumpas. Mätbar arbetsprestation efterfrågas inte. Storstadsakademiker ser skatten som samvetsrenande avlat (oj va präktiga vi är) symbios även här.
   Presidenten kan bygga sitt palats.Symbios även här. Inkl Byggherren. Vaccinering minskar barnadödlighet och ger fin statistik inför FN. Presidenten slipper bygga bort slummen.
   Förtjänst till vaccinproducenten. När barnen blir tonåringar tar de sig till Europa. Ett helt ekosystem.

   Det blir ingen vacker syn – rotvältan när den torrakan faller

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Visst, och om svenska narkomaner inte köpte varor av ligorna eller svenska torskar inte köpte sex av ligornas småflickor skulle kanske inte ligorna finnas heller, och inte skjuta ihjäl varandra var och varannan dag.

   Gilla

 9. 5ven55on skriver:

  ”Resultatet blir att massutvandringen av migranter till Europa fortsätter”

  Just det problemet kan vi lösa enkelt genom att stänga gränsen. Vi bör dock, hur som helst, lägga ner u-hjälpen. Pengarna behövs bättre här för att finansiera repatriering och återuppbyggnad av Sverige.

  Gillad av 10 personer

 10. Kent skriver:

  Att Sida är ett enda stort svart hål som pengar bara öses i har väl konstaterars sedan länge.
  När Palme och hans pojkar åkte runt i världen och lät sig charmas av alla revolutionära marxist-leninister med gröna baskrar och frikostigt delade ut svenska skattebetalares pengar med i samtliga fall med förödande resultat som blandannat medfinansiering av folkmord.

  Gillad av 4 personer

 11. Aha skriver:

  50 miljarder ut i intet år efter år. Även här behövs det en ”Trump” som säger;
  – va fan pågår? Pengar till skitländer (exakt vad han har kallat vissa länder för) ska inte utgå.

  Västvärldens fula vanor som etablissemangen utvecklat, den korrupta U-landshjälpen är ett exempel, är ”sitting ducks” för Trump att angripa. Detta kan, rätteligen, föra fram Tump som en av de dåd-kraftiga presidenterna. När han pratar om the swamp torde han också inbegripa kontraproduktiv u-landshjälp. Trump framstår mer och mer som den som ropar att kejsaren är naken.

  När det gäller U-hjälpen i Sverige vilar den på solid basis inom då den är ett så konkret bevis på godhet. Att den är kontraproduktiv som många med artikelförfattaren hävdar är man inte beredd att ta in utan miljardrullningen kommer att fortsätta. Den sysselsätter om inte annat en välfärdsindustri.

  Samtidigt väntar 32 000 äldre sköra svenskar på en plats på äldreboende.

  Gillad av 2 personer

 12. Lilla fröken P skriver:

  Gunilla Carlsson var moderat biståndsminister 2006-2013. Hon gjorde ett heroiskt försök att få fram fakta kring den sakrosanta U-hjälpens faktiska resultat. För detta har hon enligt Wikipedia ”fått såväl lovord som kritik för sin strävan att reformera det svenska biståndssystemet, med kraftigt minskat antal mottagarländer, ”skärpt kontroll”, fler utsända svenska biståndsfunktionärer etc. Inom utrikesdepartementet och biståndsmyndigheten har hon fått hård kritik för oklara och otydliga direktiv och ledning,”
  Man ifrågasätter inte ostraffat SOLIDARITETEN med U-länderna! Aja, baja! Elaka moderat!

  Gillad av 7 personer

 13. Benjamin skriver:

  Lägg ned Sida omedelbart. Ta en paus på fem-sex år och fundera på om detta är bra, vilket vi vet det inte är.

  Se på Taiwan, som också var ett U-land på femtiotalet, hur de istället bestämde sig för att arbeta sig till välfärd.

  Gillad av 3 personer

 14. Fredrik Östman skriver:

  Off topic: En intressant sidoeffekt av Marshallhjälpen var att jänkarna krävde att ett tredje politiskt parti skulle finnas i Österrike bredvid det socialdemokratiska och det kristdemokratiska. Detta parti blev sedermera FPÖ, Jörg Haiders och Heinz-Christian Straches parti, som nu sitter i regeringen och, precis som förra gången, där intresserar sig mer för brum-brum, att få köra riktigt fort på motorvägen, än för att göra något åt folksjälvmordet genom okontrollerad massinvandring av pedofila våldsverkare och kulturimperialister.

  Gillad av 1 person

 15. H Portell skriver:

  Varför inte succesivt avveckla bidragssystemet och istället ombilda SIDA till en investeringsbank för hållbara strukturprojekt i utvecklingsländer. Projekt som kan redovisas öppet genom att tex i låneavtalen reglera upplägg för revision.

  Så blir det ju inte – men det är roligt att få säga det.

  Gillad av 4 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Hej!
   Varför skulle det inte kunna bli så. Förslaget är utmärkt. Jag ser enbart fördelar – inga nackdelar. Incitamenten för kontroll ökar, mottagarländerna måste visa upp ‘riktiga’ projekt, ingen hysterisk bidragsgivning i slutet av budgetåret (banken har helt enkelt kvar sina pengar och kan låna ut dem påföljande år), bidragspengarna kan användas flera gånger om, osv osv osv.
   Ge idén till ett politiskt parti som känner för att driva frågan. Det borde – med hänsyn till hur erbarmligt illa det fungerar idag – inte vara svårt att få riksdagsmajoritet för ditt förslag att ombilda SIDA till en investeringsbank.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Fredrik: Det kan vara svårt för länder i Afrika att få privata lån till rimlig ränta då det är osäkra länder, det kan vara lättare för Världsbanken att låna ut (vilket man gör) till högre risk. Kineserna jobbar med joint Ventures där en del av investeringskostnaderna betalas med kontrakt om råvaror. Det blir ju på sitt sätt en subvention, poängen är att det ändå ska ge lönsamhet.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Låter som ett bra förslag. Dock, ingen eller möjligen några få, av de som är anställda på SIDA idag ska väl vara inblandade i det nya SIDA? För i så fall så fortsätter nuvarande elände, man kallar det bara lån istället för bidrag.

   Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Det finns redan sådana ”banker” – i Kina. Och de tar gärna t ex hamnar som säkerhet (jmfr Sri Lanka för inte så länge sedan). No questions asked. Vem behöver en SIDA-bank när det finns kinesiska dito?

   Gilla

  • Christer Hanefalk skriver:

   Fredrik!
   I valet mellan att ‘kasta pengarna i sjön’ (som vi gör via SIDA idag) eller att göra om bidrag till lån via en investeringsbank (som signaturen H Portell föreslår) så föredrar jag den senare varianten ‘sju dagar i veckan och två gånger på söndagar’. Då finns det ju ändå en chans att en del av medlen faktiskt går till något bra – och att en del av medlen kan återanvändas för nya ‘riktiga’ projekt. För mig är SIDA-verksamheten något som påminner om ‘rymdens svarta hål’.

   Gilla

 16. Två plus två är fyra - ja för dig kanske skriver:

  Det enda sjukhuset i en miljonstad i det inre av Kenya saknade helt fungerande röntgenutrustning. Båda apparaterna var gamla och sönder. Inget kunde röntgas. Skottskador som var mycket vanliga pga kriminaliteten, alla trafikolyckor och andra trauma fick behandlas helt utan möjlighet att röntga. Op-salarnas instrument var helt utslitna. Skalpeller och saxar och alla instrument var hopplöst slöa och slitna och mkt svåra att jobba med.
  Kirurgerna fick operera utan fungerande instrument och utan att veta läget av frakturer och kulor och granatsplitter etc. Detta berättade en kirurg för mig som brukade fara dit för att arbeta ideellt, gratis inom ett hjälpprogram, minns ej vilken organisation.
  När jag frågade om inte Kenya fick u-hjälp från Sverige och USA mfl., så fick jag svaret att alla u-hjälppengarna försvinner i korruption på vägen, hur mycket vi än ger. Det kommer aldrig någon ny röntgenapparat eller några nya instrument till det inre av Kenya. Detta vara under mitten av 90-talet.
  -Behovet finns men lokala mutkolvar (landets ledning och byråkrati) är problemet.

  Gillad av 6 personer

 17. Henric Ankarcrona skriver:

  Liknelsen med Marshall-hjälpen haltar. Avgörande för resultatet var att biståndet nådde länder som var avancerade nationer. (Endast 10-11 % av hjälpen gick till Tyskland; källa Marshall-hjälpens hemsida; fråga era vänner; de flesta tror 70-80 %).

  Att Gunilla Carlssons ansträngningar inte nådde framgång är ett tydligt tecken på bristerna i vårt eget bistånd.

  Gillad av 2 personer

 18. Jari Norvanto skriver:

  Den Humanitära Stormakten med den feministiska regeringen och utrikespolitiken, döms inte efter konsekvenser och resultat, utan efter den påstådda intentionen. Åtminstone så länge regimen med dess subsidierade megafoner och bandhundar står för utvärderingen. Prat, pajkastning och putsande på ”bilden” är deras prioritering.

  Gillad av 3 personer

  • Aha skriver:

   50 miljarder kostar putsandet f.n. Bedrövligt med denna politikerklass som bokstavligen leker med våra pengar. Lila bedrövligt att inte fler röstar bort dem till världens ände.

   Gillad av 1 person

 19. ctornell skriver:

  Utvecklingsbistånd är i stort sett hela orsaken till migrationskrisen. Det har cementerat tillståndet i dysfunktionella stater och strukturer, vilket till slut har exploderat. Det är dock tragiskt och motbjudande att migranter betraktas som lycksökare som är ute efter svenskt socialbidrag. Ingenting kunde vara felaktigare. Krisen är vårt eget fel.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Det finns både push- och pullfaktorer som förklarar massmigrationen. Svensk exceptionalism har ett stort förklaringsvärde, men givetvis inte hela.

   Tankefiguren om en ”kris” traderas ofta av gemene man och tongivande massmedier, som om det vore en kortvarig så kallad utmaning. Ordet kris implicerar ett kortvarigt förlopp som kommer få sin snara vändpunkt. Jag ser det snarare som ett återkommande men eskalerande vågfenomen, vars duration är omvänt proportionell till politikernas kompetens; ju sämre analys, omdöme och handlingskraft, desto längre duration.

   Gillad av 2 personer

 20. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Att skänka 1% av BNP som dessutom är byggd på aktiviteter snarare än intäkter betyder att vi betalar för mycket i skatt i Sverige.
  Vill man läsa om hur man detekterar en socialist/paternalist är det bara att slå upp valfri sida i Ayn Rands formidabla ”Och jorden skälvde/Atlas shrugged”.

  Gillad av 2 personer

 21. Ove Larius skriver:

  Att år efter år fortsätta att ge bistånd och budgetstöd åt korrupta och förtryckande enpartistater är minst sagt dårskap. Sida har aldrig förstått vad det är som gör att Sverige förmår ge bistånd; demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Det svenska bidragsindustriella komplexet vilar på kvasiintellektuella låtsasteorier om ekonomisk utveckling samt självgod moralism förankrad inte sällan i antikapitalism och revolutionsromantik. En tragikomisk episod i raden av dårskap var chocken på
  SIda när sandinisterna förlorade i allmänna val i Nicaragua, detta efter att sidamedarbetare på plats
  helt huvudlöst engagerat sig för revolutionären Ortega. Idag talas det tyst om Nicaragua och det naiva stödet för sandinisterna.
  Det ideologiskt drivna biståndet förmår inte att utvärderas just för att det vilar på ideologiskt och moralistiskt betingade sannsagor. Den marxistleninistiska revolutionär finns inte som enligt Sida, p.g.a folkmord, massakrer eller korruption inte skulle göra sig förtjänt av bistånd.
  Den dubbla måttstock med vilken Shori och kompani bedömmmer vänsterdiktatorer är mer en hårresande. Mugabe skulle tex efter massakrerna på Ndebeles snarast ställas inför Internationella brottmålsdomstolen, den skenheliga biståndspolitiken fortsatte som bekant oförändrat i Zimbabwe under dessa brott mot mänskliga rättigheter. Enligt socialdemokratin har medborgare som lever under regimer som står SAP nära ett uppenbart lägre människovärde speciellt om prestigen dikterar att det
  är bättre att blunda och trampa på i biståndsdimman uppfylld av förljugen självgodhet.

  Gillad av 5 personer

 22. A skriver:

  Till Annie Lööf, c

  Ser i sydsvenskan att du tillsammans med förste ordföranden för centerpartiet varit uppe och besökt brandområden utanför Ljusdal.

  Vad var meningen med ditt besök? Kan knappast tro att du var där för att bidra med något konstruktivt som att dra slang eller på något annat sätt jobba med att släcka bränderna.

  På bilden i tidningen så ser du ut att promenera i lugn takt med någonting i handen som kanske är en läsplatta eller något liknande och din vice ordförande Anders W Jonsson verkar vara mest intresserad av att studera sin mobil. Det är alltså inte en bild där ni båda är sysselsatta med att bidra till släckningsarbetet på något sätt.

  Så jag undrar på ren svenska, vad fan hade ni där att göra?

  http://word.harrietsblogg.se/2018/07/23/sveriges-brander-jens-ganman-forklarar-sandor-herold-skriver-brev-och-15-artiklar-till-for-de-som-inte-vill-se/

  Gillad av 7 personer

  • Lev Barklande skriver:

   Jag kan svara dig, @A. Annie var där för att prata moral. Det hon gör bäst, att hjälpa de stackars undersåtarna med moralisk vägledning. Gå runt och promenera och prata och visa upp sig som ett moraliskt föredöme.

   Kan rekommedera analysen på radio.bubb.la om de olika partiledarnas sätt att agera på skogsbränderna (ca 11 min in i inslaget).

   Samt Palulina Neudings artikel här
   https://kvartal.se/kommentar/0kna6ujjfosb86k4aj37clkieucfug

   Gillad av 1 person

  • Jeff skriver:

   Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, säger Aud Sjökvist till Expressen.

   Och Sjökvist är inte vem som helst. Det är hon som är regeringens särskilda utredare för branden i Västmanland 2014. Fyra år senare sitter Bernt Brännvall i sin skördare och fäller träd för att röja fram brandgator.

   Han har arbetat i brandområdet i tre dygn och precis som Sjökvist vittnar Brännvall om att Sverige saknar de resurser som krävs.
   Särskilt kritisk är han till att inte tillräckliga insatser sattes in direkt.
   Vi fick inte tillåtelse att röja brandgator – kunde ha räddat halva skogen
   – Man har agerat alldeles för sakta, för dåligt och de skyller på varandra. Det är sådan skandal så det är helt sjukt.

   https://nyheteridag.se/det-har-slar-mot-regeringen-stort-missnoje-efter-skogsbranderna/

   Med olyckan Eliasson som högsta hönset vad var annat att vänta, mannen med armbanden mot våldtäkter eller korvgrillning för att stävja buset.
   Eliasson en typisk representant för vårt politiska ledarskap.

   Gillad av 3 personer

  • Elvin skriver:

   Segerfeldt varit en ideologisk förebild för Centerpartiet just i sin syn på nationen. Hans bok Migrationens kraft, är en stridsskrift för fri invandring.
   Segerfeldt skriver i Expressen (20/7):
   ”I torkan har det höjts många röster för att landets lantbrukare måste få hjälp av staten. … Det finns inget egenvärde i att ha just svenskt jordbruk. I många decennier har olika näringar slagits ut, av teknisk utveckling och konkurrens från andra länder. Detta bör vi bejaka även när det gäller denna bransch. … Det svenska jordbruket är ett starkt särintresse som har varit skickligt på att bygga upp en falsk bild av det nödvändiga i den egna existensen. Dessutom präglas debatten av vaga känslor av nationalism och nostalgi. Sanningen är att lantbruket är en genomsubventionerad industri som lever på andras bekostnad. Därför förtjänar branschen inte några fler stöd.”

   Dithän har det gått med det gamla bondepartiet.
   Och partiledaren var på blixtvisit i Helsingland iförd Ipad och högklackat.

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Byt ut ”torkan” mot ”säkerhetsläget” och ”svenskt lantbruk” osv mot ”det svenska försvaret” osv i ovanstående text och man förstår direkt den nyliberala logiken bakom Reinfeldtregeringarnas politik.

    Gillad av 2 personer

 23. Folke Lidén skriver:

  Jag undrar jag! Att jämföra u-hjälpen med Marshallhjälpen är en futil övning. I de Afrikanska länder fanns inget att bygga upp. Människorna där var inte uppfostrade i den västerländska (Lutherska) traditionen att arbete löser alla problem, om problemen ökar löser man det med mer arbete.
  Det har helt sonika gått så dåligt så länge att andra förklaringar, än fel typ av hjälp eller fel sätt att hjälpa, måste till.

  Gillad av 2 personer

 24. lookslikeanangel skriver:

  Det lilla landet som ville så mycket…

  Ta hand om Sverige NU!
  Något annat finns inte.

  Jag tror att vi kan räkna med “A little help from our friends”
  – vi ser vilka de är nu i brändernas Sverige.

  Gillad av 1 person

 25. Aurora skriver:

  Utmärkt analys. I likhet med s.k. antirasistiskt arbete så måste ju rasism upprätthållas för dessa gruppers fortsatta existensberättigande. Så också bidragsländers fattigdom. Vi får väl se om dessa länder kommer med ’Marshall-hjälp’ till Sverige och Europa när vi kommer att behöva den.

  Gilla

 26. Emil skriver:

  Mycket intressant läsning. Det både talas och skrivs allt för lite om detta. Vansinnespolitik bedriven år ut och år in, decenium efter decenium… hur kan detta vara möjligt? Slöseri av gigantiska mått av skattemedel i ”i-länderna” till ingen nytta alls i långa loppet. Tvärtom så är det mest av ondo. Ville vi hjälpa på riktigt så är det utbildning som gäller. Hjälp till självhjälp i stället för rena ekonomiska bidrag. Ovillkårade bidrag leder aldrig till annat än lättja och korruption.

  Gillad av 1 person

 27. olle holmqvist skriver:

  Dan Eliasson, den mannen med meriter från nogozoner och skogsbränder,
  kan inte han bli SIDA-chef ? hans speciella begåvning kanske passar där ?

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.