Varför även en regering måste följa lagen

Lennart Bengtsson

Det som särskiljer en robust demokrati från en totalitär stat är respekt för lagar och förordningar även om dessa ibland kan uppfattas som udda eller gammalmodiga. Det finns flera sådana exempel inte minst i den amerikanska konstitutionen och de finns fortfarande kvar. Ett sådant exempel är Second Amendment från 1791 som ger medborgarna rätt att bära vapen.

De totalitära staterna å den andra sidan utmärker sig i sin radikalism där lagstiftningen på kortast möjliga tid anpassas till rådande uppfattningar som kanske bara har några år på nacken och kan ha sin grund i synsätt av den typ som i Sverige går under den allmänna beteckningen värdegrund.

I dagens mediala värld där uppfattningar skapas och etableras på rekordtid som i de olika #-uppropen inkluderande berättelser om oönskade sexuella upplevelser (åtminstone efteråt) till olika former av symbolisk klädsel. Många känner starkt och vill helst att en ny, lämplig lagstiftning snabbt skall bli resultatet. De senaste turerna rörande de afganska ungdomarna är väl kända och behöver inte upprepas, se ”Annie Lööf och föraktet för lagen” (30/4 2018).

Många vill att politiska beslut skall vägledas av gällande värdegrund i stället för att följa lag. Detta kan inte tillåtas. Detta borde alla begripa, inte minst våra politiker.

Föreställ er ett #-upprop där man föreslår att efterskänka skatt för alla som inte anser sig ha råd eller att ta bort arvodena för landets riksdagspersoner eller att sluta subventionera den svenska pressen. Om det blir tillräckligt många som ställer upp så blir det plötsligt en del av värdegrunden med resultat att det politiska systemet tvingas fatta beslut som de helt säker inte gillar. Att de kommer att göra så är därför knappast troligt.

Med det stora intresse som finns för nazism och fascism (de har ju åter blivit vanliga ord till och med i riksdagsdebatterna) i dagens Sverige måste de flesta vara ganska förtrogna med det system som gällde i Tyskland mellan 1933 och 1945. Det var en tid då man gjorde en poäng av att följa en värdegrund i stället för lagarna vilket medförde att den gällande värdegrunden omvandlades till nya lagar på absolut rekordtid.

Gick det inte fort nog så gick man tillväga som den ökände domaren för folkdomstolen, Roland Freisler. Han kastade skrikande lagboken åt sidan med orden att här dömer vi efter vår nationalsocialistiska övertygelse och inte efter mossiga lagar varefter han snabbt avkunnade en sedvanlig dödsdom.

Nu är ju Sverige tack och lov inte ett totalitärt samhälle och i stället för att, som Nazityskland, tävla i ondska så vill man vara världsmästare i snällhet. Men för att det skall gå fort nog så följer man värdegrunden i stället för lagen. Lagrådet protesterar men blir överkört av regeringen med stöd av C och eftersom Sverige till skillnad från USA och dagens demokratiska Tyskland inte har någon Författningsdomstol så hjälper det inte vad lagrådet tycker. Regeringen har ju förvisso sina egna lagexperter liksom C som har sin Annie Lööf.

Emellertid alla måste besinna faran över att ha en regering eller riksdag som står över lagen. En vacker dag kan kanske snällheten gå över i ondska. Vem vet vad nästa #-tag upprop kommer att handla om?