Annie Lööf och föraktet för lagen

Stefan Hedlund

Centerledaren Annie Lööf påstås ha studerat juridik. Det kan inte ha varit särskilt framgångsrikt. Hon tycks i alla fall inte ha lyckats tillägna sig en av rättsstatens mest centrala principer, nämligen den som säger att lagen måste äga företräde framför moralen.

Så snart lagar har stiftats är det, i ett rättssamhälle, varje politikers och myndighetsföreträdares glasklara skyldighet att ställa sig bakom dessa lagar, och att aldrig göra något som kan försvåra deras tillämpning. Detta måste även gälla rättslig prövning av ensamkommande ”flyktingbarns” eventuella rätt att beviljas asyl.

I de fall där den rättsliga processen har lett fram till beslut om utvisning, av det mycket enkla skälet att de sökande funnits sakna skäl att få asyl, är det faktiskt även Annie Lööfs självklara plikt, som folkvald parlamentsledamot, att ställa sig bakom dessa beslut. Hon väljer dock att anmäla en avvikande uppfattning. Den formella bevekelsegrunden består av två led.


I det första upplever hon, som jurist, ett behov av att erkänna att den rödgröna regeringen har lagt fram ett lagförslag som lagrådet avvisat som det värsta man någonsin sett. Rättsrespekten borde här otvetydigt diktera att detta förslag måste underkännas och att lagligt fattade beslut måste verkställas. I det andra menar Lööf dock att humanitära skäl trots allt måste väga tyngre.

Innebörden är att när Annie Lööf anser att svensk lag inte motsvarar hennes personliga moraluppfattning, då tar hon sig rätt att åsidosätta lagen. Det är ett i ett demokratiskt sammanhang fullständigt oerhört uppträdande. Anledningen är mycket enkel att förstå.

Varje samhälle är för sin fortlevnad helt beroende av att kunna enas om en uppsättning grundläggande värderingar och moralbegrepp. Den demokratiskt valda lagstiftande församlingens centrala uppgift är att tillse att de lagar som stiftas står i god överensstämmelse med en över tiden föränderlig uppsättning värderingar. Lagar som kommit ur fas med samhällsutvecklingen måste ändras och nya regler tillskapas. Detta ständigt pågående arbete är det demokratiska systemets själva livsluft.

Om man anser att lagar har kommit ur fas med samhällets grundläggande värderingar måste den demokratiska instinkten säga att rätt åtgärd är att ändra lagen. För en folkvald lagstiftare måste detta vara ställt bortom varje tvivel. När Annie Lööf förklarar varför Centerpartiet kommer att rösta för att ensamkommande flyktingbarn som fått utvisningsbeslut trots allt måste få stanna ger hon prov på ett sublimt förakt för rättstillämpningen, som riskerar att få omfattande negativa konsekvenser.

Det kan förvisso vid ett ytligt betraktande tyckas tilltalande att låta handlingar styras av moraluppfattningar. För individen är det också självfallet helt avgörande att så är fallet. Men samhällets fortlevnad kräver samtidigt att gemensamt stiftade lagar måste äga företräde. Det demokratiska systemet kräver att individer som anser att deras moraluppfattning står i strid med lagen trots detta accepterar att lagen äger företräde.

Varje medborgare har en självskriven rätt att verka för att lagen ändras, men man får aldrig ta sig rätt att plädera för att den skall åsidosättas. Om vi skulle acceptera att varje individ själv har rätt att avgöra när lagar skall följas, då är rättsstaten en omöjlighet, och därmed även demokratin.

Sverige har under hundratals år styrts på grundval av den klassiska principen att ”land skall med lag byggas”. Det har varit ett mycket framgångsrikt projekt. Utan lagen som ledstjärna hade den ständigt pågående förnyelse som gjort vårt land till en ledande välfärdsnation inte varit möjlig.

Det i särklass mest oroväckande inslaget i det senaste decenniets svenska identitetspolitik är att det i allt bredare kretsar har blivit allmänt accepterat att den egna moralen måste stå över lagen, att rättsligt fattade beslut vi inte gillar inte skall få verkställas, och att rättsvårdande myndigheter måste vara mera lyhörda för twitter från olika aktivister än för lagens glasklara riktlinjer.

Det är extremt illavarslande. Annie Lööf kanske borde återremitteras till Juridicum i Lund, för att friska upp den juridik hon så uppenbart har glömt.

88 reaktioner på ”Annie Lööf och föraktet för lagen

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Har det nu gått så långt att de regeringen och Centerpartiet har börjat ersätta landets lagar med uppfattningar som är baserade på grumliga tyckanden av samma strukturella slag som den nationalsocialistiska folkdomstolen? Hur kan en människa som utger sig för att vara jurist ta sig till något liknande! Eller har de juridiska fakulteterna vid landets universitet anammat post modernismen? Det naturliga vore att anmäla lagövergreppet till Europadomstolen.

  Gillad av 21 personer

  • Henning skriver:

   Endast när vi börjar diskutera de ekonomiska incitamenten bakom massimmigrationen hos de största kapitalägarna kommer vi att kunna förstå varför flera politiker och journalister försvarar densamma med både näbbar, klor och fula tricks. Massimmigrationen som politisk fråga ägs nämligen även av de största aktörerna inom näringslivet.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Juristen James Comey ger uttryck för en liknande uppfattning som den Annie Lööf företräder. Förmodligen har de pratat ihop sig på ett Bilderbergmöte.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Dur Lex, Sed Lex. Lagen må vara hård, men den är lagen. Som Bouchard, biskop i Worms, skrev i hans klassiska ”Decretorum”, utgiven 1023.

  Lagstyret är dock ett minne blott, här i Sverige. Det har främst raserats av media. Att rasera lagstyret är snyftreportagets syfte. Media har i princip genomfört en långsam statskupp de senaste trettio åren. Men snyftreportaget som taktik för att angripa lagen har använts så länge att den gode Bouchard fann det nödvändigt att göra skyddet mot snyftisen en central juridisk princip. För tusen år sedan.

  Gillad av 19 personer

  • Jvk skriver:

   Mycket bra precis, när folk ser Lööf och de andra så tror de att det som sker bara är en krusning på ytan, i själva verket så bryter det tusenåriga principer, och att alla inom etablissemanget låter det fortgå visar att deras tid är ute, de är som Gråben, de springer de sista stegen i luften.

   Gillad av 12 personer

  • Hosianna skriver:

   Splittret flyger vida omkring, Martin, när änglakörens falska toner lyckas spräcka det offentliga Sveriges hållbara Duralexglas med den allra sista skvätten av livets vatten till törstande och utsvultna svenskar…

   … redan skamlöst bestulna på sin rättmätiga del av den berömda välfärdskakan, dyrt förbetald med åtskilliga generationer hårt beskattade, men sparsamma och stolt solidariska svenskars blod, svett och tårar.

   Gillad av 7 personer

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  En svensk medborgare får aldrig chansen att avskeda en politiker som missbrukar sin ställningen än mindre deras handgångne tjänstemän.
  Svenska folket behöver upplysas om den landsförödande GRUNDLAGEN och dess konsekvenserna.
  Vår grundlag skyddar inte medborgarna för/mot kränkning av LIV, EGENDOM och RESULTATET AV VÅRT ARBETE! Vi är den socialistiska svenska statens egendom.

  Gillad av 11 personer

 4. Jan Bengtsson skriver:

  Hon fladdrar som ett höstlööf i stormen!

  Men börjar det inte storma väl mycket i det partiet?

  Om vi inför Sharia Lag så tige DEN kvinnan i församlingen…
  Inget ont som inte också medför något gott)))

  Gillad av 3 personer

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Annie Lööfs agerande är häpnadsväckande, men nog bara toppen på ett isberg. Ett annat, näraliggande exempel, är hur generaldirektören för transportstyrelsen agerade, när hon medvetet åsidosatte, ”gjorde avsteg”, från lagar och bestämmelser. Sverige behöver uppenbarligen en författningsdomstol, och inte ett politikerbestyckat KU, där ledamöterna agerar med kollegial förståelse för varandra, enligt devisen ”Idag du, i morgon jag”.

  Gillad av 9 personer

 6. Erling skriver:

  `Sverige har under hundratals år styrts på grundval av den klassiska principen
  att ”land skall med lag byggas”. Det har varit ett mycket framgångsrikt projekt.
  Utan lagen som ledstjärna hade den ständigt pågående förnyelse som gjort vårt
  land till en ledande välfärdsnation inte varit möjlig.´

  Det är slut med detta nu!

  Den politiska adeln har av outgrundlig anledning bestämt sig för att sluta bygga!

  Nu är det inte bara 34-an som är dödsdömd. NU SKA HELA RASKET RIVAS!

  Hela vårt land ska rivas. Framgångsrikt är man på god väg!

  Instrumenten är smutsiga men många och effektiva!

  Den galna vågen av normkritik och genusfjant är ett exempel.
  (är ungdomens vilsenhet att förundras över?)

  Hantering av rättssystem och lagar är ett exempel.

  En armada som lusläser nätet för att ”avslöja” personer som vågar
  hysa kritiska åsikter till den tragiska utvecklingen är ett annat.

  Utdömda böter och månne fängelse för dylikt, samtidigt som hänsynslösa
  deltagare i gruppvåldtäkt m m släpps fria eller får löjligt symboliska
  straff!

  Ett samhällsklimat som gjort att vi inte längre törs säga vad vi tycker och tänker!

  Det känns osannolikt, overkligt men det är sant!

  Att ingen seriöst kan förneka detta är om något ett knivskarpt bevis på hur
  de makthavande lyckats!

  Och man är överens. Rörande överens. DÖ är en träffsäker benämning!

  Gillad av 9 personer

 7. Johan Karlson skriver:

  Poängen här var väl att vi i C hellre hade sett en generell amnesti istället för en gymnasielag för den här gruppen. Det hade varit rakare och tydligare.

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Generell amnesti för vem? För alla som någonsin lyckats ta sig till Sverige i dåtid, nutid och framtid? Dina inlägg får mig att blir säker på att detta slutar i inbördeskrig.

   Gillad av 9 personer

  • Pelle skriver:

   Ännu värre! Total anarki med andra ord. Just vad jag befarade och i linje med den centerpartistiska uppfattningen att liberalism är lika med nihilism och djungelns lag. Gud förbarme och bevare oss väl!

   Gillad av 9 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Vem företräder centerpartiet? Sveriges medborgare eller alla världens medborgare?
   Med Johan Karlssons synsätt borde det vara aktuellt med en generell skatteamnesti för enligt honom existerar inte nationalstaten Sverige längre.

   Gillad av 6 personer

  • richardlindlind5 skriver:

   (C) är ett parti som man minns för Torbjörn F. envisa hårdnackade kärnkraftsmotstånd , ( och en del jag tycker var bra ) Karin Söder stängde systembolag på lördagar och lyckades stänga ner porraffärer och gayställen , Olof Johansson flabbade jämt , kämpade mot bron till Danmark , hjälpte Göran Persson – och belönades rikligt med div. styrelseposter. Maud O. lyckades stänga ner massor av bensinstationer i glesbygden med sina krav på etanolbensin , – NUON katastrofen , Posteländet mm. Och nu Annie L. som bryter sönder alliansen…

   Gilla

 8. Aha skriver:

  Ett ytterligare problem än att Lööf låter sin (sina väljares) moraluppfattning gå före lagen är att hon dessutom agerar mot folkviljans moraluppfattning. En stor majoritet torde förorda att de yngre männen sänds hem. Men det är inte de väljarna Centern är ute efter i det här fallet, det är de mer PK-anfrätta väljarna som de vill locka. Sedan är det ju inte att förakta att handlingen är i linje med vad aktivisterna inom mediakåren tycker.

  Det bondelösa (?) partiet har blivit extremt. Det är också något som Åkesson skjuter in sig på. Han försöker, med rätta, få Centerpartiet att framstå som alliansens extremparti en motsvarighet till Miljöpartiet. Rösta inte på centern för de är i dubbel bemärkelse gränslösa i sin politik.

  Lööf väljer alltså att ta en kostnad på tre miljarder för helt friska asylljugande yngre män medan nittioåringar nekas äldreboende.

  Detta ska Åkesson köra upp i halsen på Lööf.

  Gillad av 12 personer

 9. Staffan Lindvall skriver:

  Det är inte märkligt att Annie Lööf får berättigad kritik för att sitt ställningstagande, men jag finner det mycket märkligt att Socialdemokraterna nästan helt har kommit undan kritiken. Det är ju trots allt S,och MP som lagt fram lagstiftningen.
  När får vi se reportrar och kommentatorer sätta åt S för sitt förlag?

  Gillad av 8 personer

 10. Mässkalle skriver:

  Detta är ett av många ysande inlägg på Det Goda Samhället. Politiken styrs av övertygelsen att jag har rätt (och andra fel) för att få flest röster. Annie Lööf visar förakt för den välfärdsstat som vi och hennes föräldrar skapat. Är det hennes övertygelse att hon vill bli Sveriges första statsminister som äe hennes övertygelse? För mig förtjänar hon inte en sko att äta utan en känga i ändan tillbaka till Juridicum.

  https://petterssonsblogg.se/2018/04/29/teodorescu-feghet-loser-inte-valfardens-dilemma/#more-25344

  Gillad av 2 personer

 11. Thomas Gunnarson skriver:

  Det är egentligen inget som bara berör denna fråga. Aktivism av olika slag har blivit norm. Med start 1995, då det egocentriska samhället utan mål och styrning uppstod. Vilket senare års debatter har visat. Ingen tar ansvar för något – utom den egna välfärden. Första gången detta syntes tydligt var vid Tsunamin där svensk ansvarig byråkrati spårade ur totalt i inkompetens och ansvar. Ingen tycktes inse vad det betydde…
  Idag kan vi se problemen överallt i samhället och ett totalt haveri står inför dörren.

  Gillad av 6 personer

 12. Östrahult skriver:

  Vad det ytterst handlar om är ett de som uppfattar sig som en elit i dagens Sverige anser sig ha rätt att agera helt enligt eget huvud. Det innebär att man struntar i alla tidigare principer och lagar. Det som driver dem är deras kompass i maktspelet och media är den funktion som kalibrerar kompassen. Sociala medier och kändiskulturen eldar på ytterligare och skapar en maktfullkomlig elit bestående av vindkänsliga pratiga medelmåttor. Det här kommer att pågå i många år till eller den tid det tar att det sprider sig till de breda folklagren. När alla vanliga börjar bete sig likadant, sno åt sig vad man kan, ett handslag gäller inte, jag kan tycka en sak utåt men själv göra tvärtom osv – då funkar det inte längre. När alla blivit som Özz Nujjen då blir det problem.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   De har lärt sig av Deep State USA; den som James Comey beskriver i sin bok. I intervjuerna säger han att vi är goda människor som vill skydda det från onda; även om de råkar vara valda med demokratiska principer.

   Deep State America har styrt USA sedan andra världskriget och svenska politiker har inte kunnat undvika att påverkas av de möjligheter som ryms inom ramen för detta faktum. Olof Palme beskrev det som att ”politik är att vilja”.

   Gilla

 13. BRic skriver:

  Flera röster inom bank och finans förutspår samstämmigt en lågkonjunktur som väntas slå till någon gång efter riksdagsvalet i september. Den dåliga ekonomin kommer blotta andra strukturella problem, menar experter och nämner bland annat ”nyanländas” val att leva på bidrag
  https://www.nyatider.nu/lagkonjunktur-forutspas-efter-valet/

  Det finns inget som tydde på någon förändring för de immigranter som enligt regeringen ska vara en lönsam investering.

  Utrikes födda har inte ”den kompetens som efterfrågas”, sade Katarina Lundahl på presskonferensen och svenskarna kan alltså räkna med att behöva fortsätta försörja de stora invandrargrupperna från främst den muslimska arabvärlden genom bidrag och fortsatta neddragningar inom välfärd.

  Gillad av 5 personer

 14. svenne skriver:

  ”Innebörden är att när Annie Lööf anser att svensk lag inte motsvarar hennes personliga moraluppfattning, då tar hon sig rätt att åsidosätta lagen. Det är ett i ett demokratiskt sammanhang fullständigt oerhört uppträdande”.

  Det som även är ”oerhört” är att Ulf Kristersson är angelägen att Alliansen gemensamt skall nå framgång i valet trots att det givetvis kommer att betyda otrevliga kompromisser på grund av Annie Lööf:s rabiata inställning. Hur långt är M beredda att gå för att tillgodose de krav som C framför?

  Om man röstar på M så är det stor risk att man även kommer att få S på köpet eftersom Kristersson igår – i samband med debatten med Jimmie Åkesson – ansåg att ett ”långsiktigt blocköverskridande samarbete”, utan SD, är nödvändigt” för att få ordning i det land som han själv har medverkat till att förstöra.

  Röstar man på S så kommer får man troligtvis även V och MP på köpet och detta i kombination med M och den övriga Alliansen – om det kommer att ske ett ”blocköverskridande samarbete” – är ju ett skräckscenario som nog bör undvikas.

  Gillad av 4 personer

  • Palle2 skriver:

   Svenne: Instämmer i din bedömning. En aspekt är dock att det nog vore en bra idé att i en så avgörande fråga som migrationspolitiken få till stånd en långsiktig politik, som omfattas av en solid majoritet i riksdagen och som är blocköverskridande (så att en svängning i valresultatet inte orsakar svajighet i denna politik). Logiskt vore att S, M och SD kom överens – det skulle innebära de tre största partierna och en solid majoritet. Alla tre partierna talar idag om en stram politik. Förmodligen skulle ett par av övriga partier dessutom kunna stödja förslaget. Att detta inte kommer att komma till stånd innan de bägge förstnämnda partierna får förnuftigare ledning är en annan sak.
   Angående alliansen – från twitterkontot Steget efter:
   https://pbs.twimg.com/media/DbjfExBXcAUZYvW.jpg:large

   Stefan: Mycket bra, som vanligt!

   Gillad av 1 person

 15. Jvk skriver:

  Precis, detta är mycket allvarligt. Det jag inte kan förstå det är att även om man blickar utanför Sverige så är det mycket svårt att finna tänkare som inser det allvarliga med detta. En som fokuserar på det är Victor Davis Hanson, för som han skriver, man vet inget om immigration innan man hittar döda pitbulls eller människor i sin trädgård. Hundslagsmål är en importerad sedvänja från Mexiko som amerikaner som inte har råd att flytta måste lära sig stå ut med, de blir en minoritet i sitt eget land. Hanson diskuterar detta i boken Mexifornia. Många andra som annars är kloka verkar inte inse problemen med invandringen, eller undviker problemet, som Jordan Peterson, eller Niall Ferguson, listan på kloka liberaler är lång. Problemet med att åsidosätta lagen verkar kanske inte så allvarligt när man inte kämpar för tillvaron, men för alla fattigare och vanliga amerikaner eller svenskar eller engelsmän som inte har något alls ut av invandringen, för dem är de som att bli spottade i ansiktet. De följer lagen och utgör ryggraden i våra samhällen, det är de som skickas att dö när det blir krig, när dog senast en vänsterliberal soldat? Finns det ens några? När dessa människor som helt har missat den ekonomiska uppgången genererad av ny teknik och en global marknad, inte bara skall acceptera att kineser fått deras välstånd (kakan har blivit större men inte för dem), nu också inser att överklassen och etablissemanget ser dem som utbytbara mot mexikaner, muslimer eller vem som helst som ramlar in genom dörren, och att dessa inte ens behöver följa lagen, och dessutom alltid har våld i släptåg, ja men varför i herrans namn skall dessa människor kämpa för sina ledare och acceptera de givna spelreglerna?? Trump, SD och FN är det BÄSTA etablissemanget någonsin kommer att se, för om de som utgör ryggraden i de samhällen som etablissemanget parasiterar på slutar följa de av Washington och Stockholm och London och Bryssel givna lagarna, då blir tiden mogen för en ny typ av ledare, och etablissemanget har förtjänat det. I Sverige trängs alla ut som inte käftar som Nujen, gamla, 12-åriga flickor med frånvarande fäder som fått ensamkommande i klassen, eller unga som blir utträngda och nerslagna på stan, sakta men säkert så äter denna orm upp sig själv pga hycklande vänsterliberalers oändliga egoism. Vilka jävlar va? De vill ha det så här men uppfostran handlar om att sätta gränser, det är dags att sätta gränser för pk-isterna och etablissemanget.

  Gillad av 9 personer

  • Peter skriver:

   Problemet är att gränssättarna är PK, ingen makt avstår makt frivilligt och vi kan inte rösta bort en enda av våra PKanfrätta gränssättare.
   Vår så kallade demokrati tillåter oss inte att stryka kandidater på valsedeln.
   Demokratins viktigaste funktion, att avsätta de politiker vi inte vill ha, är eliminerad i Sverige.

   Gillad av 1 person

   • Ff skriver:

    Det lär bli mycket värre…
    FN:s livsmedelsprogram David Beasley till The Guardian: ”IS-ledare försöker skapa en ny migrationsvåg till Europa som de planerar att infiltrera Europa och resten av världen med. De måste vakna upp.”
    Islamiska statens starkaste fästen i Syrien och Irak har kollapsat. Men enligt David Beasley samarbetar IS-ledare med extremistgrupper som Boko Haram och al-Qaida för att försöka skapa en ny migrationsvåg.

    Enligt David Beasley utnyttjar grupperna bristen på mat i Sahelområdet för att få afrikaner, att ta sig till Europa.

    David Beasley till The Guardian: ”De delar upp områden och resurser att infiltrera och destabilisera, i hopp om att skapa migration till Europa, där de kan infiltrera och orsaka kaos. Ni kommer att möta liknande mönster som för flera år sedan, men nu kommer fler från IS och andra extremistgrupper att infiltrera migrationen.”

    David Beasley fortsätter: ”Europa fick ett problem som resultat av kriget i Syrien, med 20 miljoner människor. Destabilisering och konflikter var anledningen till migration. Vänta bara till att Sahelregionen, med 500 miljoner människor har blivit mer instabil. Europa och resten av världen måste vakna upp!”

    Gillad av 1 person

   • Peter skriver:

    /Ja vi kan/
    Det är det som min kommentar pekar på.
    Då våra politiker stängde dörren för ett naturligt (demokratiskt) skifte av ledning återstår det onaturliga skiftet, folkresning och våldsamheter.
    Politikerna driver landet till väpnad kamp, de är med säkerhet medvetna om vad de riskerar med sitt styre, de avskaffade militären och nu avväpnar de folket.
    Medlemskapet i NATO och EU ger dem möjligheter att kalla in främmande trupp för att kväsa motståndet mot PK.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Första gången jag själv reagerade mot vad som pågår i Bryssel, FN och liknande institutioner var då jag var på en konferens i just Bryssel om EEC (som det hette då) 1978.

   En av de personer jag träffade var en ung svensk advokat som var gift med en fransyska som jobba som ”traduit” , översättare på kommissionen. Hon hade en kön som motsvarade en svensk generaldirektör men skattefritt plus en del förmåner. Under vistelsen träffade jag också FN-tjänstemän och förstod att det var ungefär likadant där.

   Dessa personer har blivit en alldeles egen ras som bestämmer sina egna förmåner och sedan inte har ansvar för någon. Det är oerhört smart uttänkt!

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det ska givetvis stå ”lön” och inte ”kön, som i sammanhanget kan missuppfattas! Sorry!

    Gilla

 16. Tommy Santesson skriver:

  Briljant skrivet Stefan!
  Beklagligt att det överhuvudtaget skall behövas sättas på pränt.
  Det är nog dessvärre åtskilligt fler på Helgeansholmen som behöver återremitteras till juridiska fakulteter i vårt land.

  Gillad av 4 personer

 17. Isabella skriver:

  Först;
  Trevlig Valborg!

  Din krönika borde sättas upp hos varje myndighet och i skolor. Gås igenom vid nytillträde av politiker.
  Vid asylansökandes ankomst.
  Många människor agerar i moralpanik och tror de gör rätt.
  Annie är inte trovärdig. Hon bör avgå.

  Gillad av 4 personer

 18. gratiks skriver:

  Centerpartiets huvudlösa beslut att stödja ett uselt lagförslag om att ge 9000 afghaner utan asylskäl rätten att stanna i Sverige och studera på skattebetalarnas bekostnad är bara ett av tusentals exempel på hur politikerna låtar sig styras av högljudda opinioner.
  Outtröttliga Merit Wager ger på sin utmärkta blogg massor av exempel på hur lagar ständigt åsidosätts av migrationsverket, polisen, socialmyndigheter och domstolar och därmed har banar väg för en ansvarslös invandringspolitik, som urartat till ren massinvasion av lågutbildade muslimska män från dysfunktionella MENA-länder utan respekt för vare sig lagar eller kvinnor.
  Vem har gett etablissemanget rätten att förvandla Sverige till ett kalifat med sharialagar, kvinnoförtryck, hederskultur, månggifte, barnäktenskap och dödsstraff?
  Våra barnbarn kommer aldrig att förlåta oss för att PK-folket tilläts beröva dem deras land och deras framtid.

  Gillad av 8 personer

  • Jvk skriver:

   Hur många ensamkommande har kommit till Sverige totalt, 150,000? Endast 2015 kom 35,000, varför talar vi om 9000, vilken rätt har de andra många tusentalen att stanna?

   Gillad av 6 personer

 19. Knytblusaktivism skriver:

  Annie Lööf ensam utgör inte Centerpartiet. Hon är endast en representant. Det gäller även inom andra partier som vill gå långt bortom olika lagrum. Det är hela partier som uppträda aktivistiskt – Mp, S och V. Alla invalda i Riksdagen, med ansvar för ett helt land. Däri ligger det destruktiva och systemhotande. Det förtroendekapital som medborgarna lägger i en valurna, föröds nu på ett lättvindigt och direkt oansvarigt sätt.

  Numera börjar en alltmer emotionsdriven politik föras. Som om humanismen i sig skulle tillåta en bypass-operation av lagar och regler. Rentav demokratin själv.

  Enligt Ledarsidorna.se så är det få Ministrar som vet hur parlamentarismen tillämpas i praktiken. Som behärskar det mer tålmodiga vardagsarbetet. Därav haveriet inom Transportstyrelsen, med en Statsminister som hålls på avstånd, av ett egenmäktigt hov.

  Detta avstånd ger även rum för mer korttänkt Twittrande. Man följer en viss herr Trump i spåren.
  I den jordmånen växer även en knytblusopposition upp, bland styrande Ministrar. Manifestationer tycks övertrumfa det mer tålmodiga vardagsslitet, även på mycket höga och ansvarsfulla positioner.
  Man väljer mer och mer att själv synas i medier, än att tyst och idogt följa demokratiska principer och arbetssätt. Den egna karriären vårdas kanske mer än det allmänna.

  Vi har fått ett individualistiskt lättviktigt garde, långt från äldre tiders mer bastanta och tunga politiker. Ett generationsskifte har skett, som tycks ha sett alltför mycket på Robinson och Big Brother. Föredömen letas i allt högre grad från gatans parlament, även på höga ministernivåer.

  Gillad av 7 personer

  • Jvk skriver:

   Det verkar som du har fel, det verkar på mig som om Lööf ÄR hela Centerpartiet, för om de andra inte håller med men lyder, vad är de då? Sulan på Lööfs sko möjligen.

   Gillad av 2 personer

   • Hosianna skriver:

    Fotfolket borde stå på sig benhårt, JVK, och se till att alla maktfullkomliga skitstövlar får stryka på foten… annars står snart varenda rödtoppad gröngöling med rumpan bar och minst en fot i graven även utanför storstadens behagligt inrättade politikerreservat.

    Gillad av 1 person

 20. annikanestius skriver:

  Jämför Storbrittanien, där premiärministerna och många andra ministrar önskade att landet skulle stanna i EU. Folket röstade i majoritet för något annat. Premiärministern och hennes ministrar levrerar nu folkbeslutet – det är så en demokrati fungerar.

  Gilla

 21. Axel Sjöstedt skriver:

  Och jag som trodde att de juridiska fakulteterna i både Lund och Uppsala förmedlade samma grundläggande kunskaper vad gäller de lege lata och de lege ferenda, men tydligen inte. Eller kanske Annie Lööf redan där och då, i Lund, börjat satsa på politiken?

  Gillad av 1 person

 22. Enar skriver:

  Mycket bra artikel (Stefan Hedlund alltid bra). Det är naturligtvis så! Är rädd att många riksdagsmän (och journalister) inte riktigt begriper vad det handlar om, nämligen att för nio tusen människor förklara att de inte behöver bry sig om tidigare domstolsbeslut och myndighetsbeslut som rör dem. Motsvarighet skulle t ex kunna vara att riksdagen, röstande ”med hjärtat” utan att ändra några lagar, beslutade ”Släpp fångarna loss, det är vår”.

  Gillad av 3 personer

 23. Jaxel skriver:

  I fallet med KTH-studenten Felix hänvisar skolan angående sin behandling av honom till skolans värdegrund. I detta fall måste man till och med fråga sig om inte skolans agerande bryter mot grundlagen, se exempelvis regeringsformen 1 kap 1 och 9 paragraferna (1,2).

  Men värdegrund tycks idag ofta vara lika viktigt som lag. Som jag påpekade igår är det också så bisarrt att man egentligen inte ens bryr sig om vad som står i värdegrunden. Ifall KTH hade brytt sig om sin egen värdegrund (3) så borde man ju ha skyddat studenten Felix istället för att trakassera honom.

  En funktionär försvar skolans behandling av Felix med hänvisning till tryck från massmedia(4) .

  Sverige verkar idag i viss utsträckning styras av någon sorts folkdomstolar där moralisk upprördhet trumfar lag och rätt. Allt som oftast dirigeras dessa folkdomstolar av ledande massmedia.

  1. http://www.friatider.se/student-tog-fram-fakta-om-invandrarbrott-riskerar-st-ngas-av-fr-n-kth

  2. http://www.friatider.se/ny-ljudinspelning-avsl-jar-kths-olagliga-siktspolicy-studenter-f-r-inte-sprida-politiska-sikter

  3. https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams/kth-s-vardegrund-1.514479

  4. http://www.friatider.se/jo-anm-lan-inl-mnad-mot-kth-har-kr-nkt-felix-yttrandefrihet

  Gillad av 7 personer

  • Lev Barkland skriver:

   ‘värdegrund tycks idag vara lika viktig som lag’
   Där är du något på spåret!. Sverige har nu värdegrunden som en konkurrerande auktoritet jämtemot lagen. Ett annat sätt att formulera det krönikan handlar om. Detta är ett faktum inte minst inom det juridiska skrået. Varför sitter Anne Ramberg och basar för en kommision som skall mejsla ut värdegrunden? Advokatsamfundets ordförande borde syssla med att vårda lagen. Diverse aktivism, mild rättspraxis, flathet och åsidosättande av lagen som sker på våra myndigheter kan ske med hänvisning till värdegrunden (ibland benämnd ‘humanism’).
   Värdegrunden trumfar lagen och det är oroande att det juridiska skrået är med på dettta.

   Gillad av 3 personer

 24. Lars-Olof Svensson skriver:

  Glöm att Cs och MPs vurm för ensamkommande drivs av kristlig kärlek till nästan. Vad det handlar om är pengar och röster.
  Pengar: massor med bidrag att söka för tex hvb-boende. Två afghaner i stugan är 30 000 i månaden och friåret är fixat.
  Röster: Mahmoud Aldebe, fru Ebtisam Aldebe (C-nämndemannen i Solna tingsrätt) är ordförande i Sveriges Muslimska Förbund och även han C-ledamot. Alltså levererar han röster till C. Precis som GW sa, ”röstfiske”.
  Så ser det nya Sverige ut.

  Gillad av 1 person

 25. Peter skriver:

  Själv har jag i många år gjort detsamma som AL, jag har valt de lagar jag följer och de jag medvetet bryter.
  Exempelvis anger jag inte mina grannar till skattemyndigheten då de hjälper varandra.
  Inte heller ringer jag socialbyrån då dottern första gången kommer hem berusad eller vägrar ta HPV-vaccinet.
  Jag har till och med slarvat med sopsorteringen någon enstaka gång.
  Problemet är till stor del att lagarna allt mer speglar politiska vindar snarare än fundamentala regler för samhällets alla medborgare, detaljstyrning i stället för ett fast ramverk.
  Direkt stötande lagar tvingar oss alla att sålla i floran av lagar.
  Att ställa krav på oss medborgare att i alla lägen underordna oss lagens för tillfället rådande tolkning är naivt, ingen svensk ställer upp på det.
  Ytterligare exempel, lagar om självförsvar och ingripande vid brott, lagar där du idag blir straffad om du följer dem likaväl som om du inte följer dem.
  Det som händer är naturligtvis att allt fler blir döva och blinda, vi drar oss undan samhället.
  Min moral är naturligtvis föraktlig och inget någon skall ta efter, men jag har funnit det omöjligt att förstå många av våra lagar, varken förnuftet i eller syftet med dem, jag sållar dem.

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Helt riktigt Peter. Lagar och förordningar ska vara begripliga, acceptabla och inte för många. Alla har faktiskt skyldighet att känna till lagar och förordningar men inte ens en professor i juridik behärskar alla delar inom sitt specialområde.

   För många och ” felaktiga, orättvisa” lagar och förordningar minskar respekten för alla lagar och förordningar. Ett enkelt exempel är en fartbegränsning som är uppenbart på tok för låg på en väg – nästan alla kör för fort och snart körs det för fort där det är befogat att hålla låg fart och sedan sprids föraktet för lagar till att köra mot rött ljus och kanske till stöld eller värre.

   Att införa många lagar är ett sätt at kontrollera folket, men då krävs det att lagar och förordningar upprätthålls med att utdöma straff i enlighet med dem vilket har frångåtts allt mer i och med feminism och snällism, vi kan förvänta oss att det blir ännu värre framöver vilket överenskommelsen om de Afghanska ”barnen” är en fingervisning om.

   Gillad av 1 person

   • Peter skriver:

    Jo, alla vi svenskar är kriminella brottslingar.
    Oftast vet vi inte när eller hur vi bryter lagen, men att det i alla skeden av livet finns för oss okända lagar vi bryter, det vet vi med säkerhet.
    Klåfingrigheten är samhällsnedbrytande.
    Jag beundrar framförallt generalklausulen mot skattebrott, den var heltäckande, alla blev vi med ett beslut brottslingar.
    Hets Mot Folkgrupp är inte heller att förakta när det gäller att kriminalisera folket.

    Gilla

 26. Arne Groningsson skriver:

  Att Sverige vill samla på ytterligare tusentals Afgahnska ”barn” måste betraktas, som en samhällsfara av stora mått.
  Presumtiva våldtäktsmän och mördare, knark, vapen etc.
  Det är den gruppen utomsvenska individer, som idag är mest representerade inom rättsapparaten, vad gäller våldsbrott av olika slag.
  SÄPO är skapat för att skydda det Svenska samhället, och har redan fullt upp med detta.
  Att då fylla på deras arbetsbörda med flera tänkbara våldsverkare, måste betraktas som en förolämpning, inte bara gentemot SÄPO utan oxå mot Sverige, som Nation.
  Tar man inte hänsyn till detta, så kan man ju lika gärna avskaffa denna Polismyndighet…

  Gillad av 1 person

 27. Jaxel skriver:

  Man skulle förstås i polemik mot krönikan kunna hävda att Lööf i sin kapacitet som lagstiftare bara utnyttjat sin makt som sådan.

  Mot kan man förstås med rätta invända att den nu aktuella lagen upphäver beslut och domar som redan vunnit laga kraft och att man kan ifrågasätta om lagstiftningsmakten egentligen innefattar en sådan rätt.

  Tilltaget skulle rent principiellt ha varit lite lättare att förstå och acceptera om man samtidigt ändrat den lag vilka de ”omoraliska” besluten grundat sig på.

  Gilla

 28. Gösta Johnsson skriver:

  Rösta rätt i september 2018! Detta är nog droppen som gör att väljarna flyr C-partiet …dvs de väljare som tycker att lag går före moraltyckande och det är många som vittnar om att nu är gränsen nådd.
  En gång i tiden tyckte jag att C-partiet var en tillgång för vårt land ….men nu är den tiden definitivt förbi. Annie L och ledande centerpartister som delar beslutet bör ges respass från riksdag och eventuell regering efter höstens val. Rösta rätt!

  Gillad av 2 personer

 29. Soho skriver:

  Det borde inte räcka med en skarp och högst befogad kritik av Annie Lööf. Något så självupptaget oreflekterat som hennes agerande visar prov på är skrämmande att se. Hon är en företrädare för politikerbroiler som inte gjort något annat än pratat sig fram i maktens korridorer.
  Hon har nu med råge visat sitt rätta jag att hon som politiker gör som hon vill och åsidosätter lagen, vilket borde kunna prövas rättsligt.

  Gillad av 4 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Annie Lööf är nu medlem i båda lagen, det borgeliga och det socialistiska/ kommunistiska, och därmed har hon möjligheten till en ministerpost oavsett vilket lag som bildar regering.

   Jag vågar inte med ord uttrycka vad jag tycker om A Leaf.

   Gillad av 2 personer

 30. gratiks skriver:

  Jag har aldrig begripit varför ensamkommande barn ska få uppehållstillstånd i Sverige. Ett barn ska växa upp hos sina föräldrar eller hos sina släktingar i en välbekant miljö, där man delar språk, religion, kultur och värderingar.
  Varenda barnpsykolog kan vittna om hur viktigt det är att låta ett barn växa upp i sin invanda hemmiljö och inte planteras om i en fullständigt okänd kultur på andra sidan jordklotet. Det om något skapar posttraumatiskt syndrom.
  Bakom alla de sk ensamkommande finns släkt/ klaner som stått för hela resekostnaden och naturligtvis förväntar sig någon form av återbetalning.
  Man kan fundera över vad det är som gör Sverige så fenomenalt bra på barnuppfostran att vi med sådant övermod påtar oss ansvaret att forma världens barn.?
  Eller är det i grunden bara myndigheternas oförmåga att hantera återsändandet som styr besluten? I sådana fall får man ta kontakt med ländernas ambassader och be dem ta hand om sina egna invånare.
  Länder som vägrar får raskt sina SIDA-bidrag indragna. (Money talks.)
  Det kan inte vara svenska skattebetalares ansvar att försörja andra länders barn, vare sig de har skägg eller bara lite tonårsfjun på överläppen.

  Gillad av 2 personer

 31. lookslikeanangel skriver:

  FLOWER – POWERWOMAN

  Öppna gränser, plocka bort alla kontrollmekanismer.

  Oj, så humana och globala vi är. Fräscht och fräckt.
  “Marknaden löser allt” bara vi är käcka och framåt…..

  Rätt attityd!

  – Funkar det verkligen?

  – Ja, men nu är jag ju bara politiker.
  (Ni kan väl ändå inte begära att jag ska kunna ekonomi, lagar och regler
  eller säkerhet och trygghet, eller hur?)

  Gilla

 32. Samson skriver:

  Läste på Samnytt Att den rekordhöga invandringen under de senaste åren satt en enorm press på välfärdssystemen i Sverige har bland andra Socialstyrelsen slagit fast.

  Redan i oktober 2016 skrev myndigheten: “Förra årets ökning av asylsökande har påverkat hälso- och sjukvården på flera sätt. Störst är utmaningarna inom primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri, infektionsvård och den dåliga tandhälsan hos de nyanlända.

  Socialminister Annika Strandhåll (S) har gjort sig sig känd för ett uttalande om vården, där hon hävdar att Sverige har en ”sjukvård i världsklass faktiskt. Allt annat är faktaresisitens. Eller alternative facts som en del säger.”
  Och vårdkrisen är inte relaterad till den höga invandringen utan beror på att antalet äldre ökar.
  Överläkare säger att det Inte de äldre utan de nyanlända som är det stora budgethotet

  Detta trots att sjukvården fått ett tillskott på 13 miljarder under mandatperioden.
  Invandringen är ett slukhål.

  Gilla

 33. Gunnar skriver:

  Vilket fullkomligt vansinne. Det är orimligt att samla på sig ett sådant manöverskott som Sverige gjort, i och med det okontrollerade inflödet av alla dessa skamlösa bedragare till låtsasbarn. Det hade varit bäst för alla inblandade att de åkte hem så snart som möjligt. Nu kommer blod flyta, det är tyvärr bara en tidsfråga. Dessa afghanmän är oerhört illa ansedda av de flesta svenskar, både kvinnor och män avskyr dem allt mer. När lågkonjunkturen infinner sig blir det inte roligt att vara afghan i Sverige.

  Gillad av 2 personer

 34. En annan skriver:

  Sverige styrs nu av en orkester, eller snarare av en musikfabrik som engagerat deltagare som varken kan spela eller ens är musikaliska. När de ska spela upp ett verk, är det alltid så dåligt arrat, att bara deras närmaste fans vill höra olåten. Trotts detta får dom stående ovationer av etablissemanget som tjänar pengar på eftermarknaden.
  När sedan en annan marknad börjar skapas av folk som inte alls gillar den givna musiken blir det stopp i maskineriet -Vafan nu då ropar alla i kör hos etablissemanget, vi kan ju det här!
  Nej ni spelar falskt, i olika tonarter samt alltid i otakt med lyssnarna, vi eftersträvar en orkester som samarbetar och har gehör säger den andra marknaden.
  Jaha, då ser vi bara en lösning på detta säger fabriken, ni ljuger, har dåligt på fötterna för era påståenden samt saknar värdegrund därför kommer er musik att censureras och brunmålas tills ni stämmer in i kören.
  Jaha , och vad heter den kören då frågade en annankören.
  Arbeit mach frei, svarade hela orkestern med unison kör, därefter uttågandes under parollen allt åt alla.

  Gilla

 35. Fredrik Siarsson skriver:

  Vissa saker måste få vara tidlösa i ett samhälle och inte påverkas av tidsandan vindar. Demokrati, yttrandefrihet och rättsstat ska vara centrala begrepp och inte påverkas av politiker som både tappat markkontakten såväl som den moraliska kompassen. Efter att ha bott i diktaturer har jag sett hur effektiv hjärntvätt faktiskt är. De flesta svenskar kommer att rösta som de alltid har gjort trots kaoset. De etablerade partierna kan inte lösa Sveriges problem om de så hade alla pengar i världen.

  Ingen inom etablissemanget reagerar när värdegrund går före grundlag ( se KTH). Allt ska vara styrt av känslor och alla har rätt till sin egen bild av verkligheten. Till och med den som påstår att jorden är platt ska ha respekt och få prata ut i någon tv-soffan på bästa sändningstid.

  Gör upp med allt detta och rösta på Medborgerlig samling i höst.

  Gilla

 36. bullstopmper skriver:

  Efter att ha reflekterat ett par dagar över Annie Lööfs förakt för lagen och hennes vurm för ensamkommande barn vars främsta mål med vistelsen i Sverige är att trygga klanens överlevnad, både ekonomisk samt fysiskt måste jag erkänna följande.
  Jag börjar tro att i hennes handlande så kan vi se början på slutet på PKism:s terrorvälde i Sverige. Hennes nästan desperat gripande efter det PK halmstrå som S och MP erbjöd är kanske, trots allt, det desperation vi ser i politikerväldets insikt om att medelklassen har fått nog och börjar visa det.
  Betänk hur politikerna har varit oförmögen att hitta på ett bättre lagförslag än det som S och MP o. V har hostat fram. Detta beror på, tror jag, två saker. Först det okunskap och även förakt om juridik som PK politikerna visar vilket får lagrådet att drämma til med deras förödande kritik.
  För det andra att inga andra än S, MP och C vill ställa upp på dumheten. Jag vet verkligen inte om jag har rätt, men i Annie Lööfs ögon under intervjun då hon förklarar sig tycktes jag se en glimt av desperation. Väljarna håller på att beröva oss vår stora underbara post modernistisk experiment! tyckets hon underförstått säga. ”Hur kan dem?”
  Om det är så som jag fantiserar om, så är svaret på den frågan väldigt enkelt fru Lööf. Vi har tröttnat på er idioti. Medelklassen har kommit ikapp eliten i Sverige när det gäller intelligens. Det syns mer och mer tydligt för var dag som går.
  Medelklassen betalar för kalaset, och nu tror jag att medelklassen börjar bestämma, och visar, vad som skall betalas för i samhället. Och är någon förvånad över att den utbildade medelklassens idealer är det rakt motsatta från det vår outbildad elit står för?

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Ur Annie Lööf:s ögon ser jag något helt annat; något reptiliskt. Annie Lööf är utsedd på det senaste Bilderbergmötet att bli Sveriges nästa statsminister. Hennes agenda är att implementera Den Nya Världsordningen i herrar Bildts, Reinfeldts och Löfvens efterföljd. Medelklassen kommer inte att ha någt att säga till om eftersom eliten redan har bestämt sig.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.