Bakom flötet

Patrik Engellau

När betydelsefulla tänkare säger saker som man inte förstår eller inte instämmer i så känner man sig ofta dum. Det beror troligen på att man inte anser sig vara en auktoritet även om man, som jag, har gått på alla möjliga universitet.

Så har det genom livet alltid varit för mig. Det vore mig fjärran att klaga. Livet har hittills behandlat mig mycket välvilligt. Men i intellektuella frågor har jag alltid känt mig lite vid sidan om. Det har alltid funnits specialister med ett annat perspektiv som ansetts mer bildat, kunskapsmässigt mer välgrundat eller i största allmänhet mer genomtänkt. Därför har jag aldrig lyckats med någon vidare akademisk karriär. När jag doktorandstuderade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet gav jag upp därför att jag för det första tyckte studierna var oändligt tradiga och långsamma och för det andra hade fått ett jobb som chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau, ett obetydligt land i Västafrika.

Jag skriver detta för att inspirera kurage, i den mån det behövs, hos andra människor som eventuellt, liksom jag, tidvis kan ha känt sig bortgjorda och korkade för att de inte varit precis ton-i-ton med det intellektuella modet.

Låt mig ge ett exempel. Jordan Peterson är en kanadensisk megastjärna som jag med förtjusning och engagerat intresse kan lyssna på i timmar på YouTube. Han har på bara något år etablerat sig som världskändis i samhällsfrågor. Han förtjänar verkligen sin framskjutna ställning eftersom han så pedagogiskt och övertygande presenterar sina kloka synpunkter. Miljontals människor ser hans videosnuttar.

Jordan Peterson har därmed blivit en auktoritet. Auktoriteter har definitionsmässigt rätt. Jordan Peterson säger att Fjodor Dostojevskij är en fantastisk författare som öppnar våra ögon för insikter som vi aldrig kommit fram till utan Dostojevskijs klarsynta romaner.

Rodion Romanovitj Raskolnikov är huvudpersonen i Dostojevskijs roman Brott och Straff. Jordan Peterson säger att skildringen av Raskolnikov får oss att förstå saker som vi annars inte hade begripit. Raskolnikov är en fattig student. Han kommer på att han kan råna och mörda en rik pantlånerska och på det viset lösa två problem, dels sitt eget armod, dels pantlånerskans ondska som det kan vara rimligt att utplåna för att världen ska bli bättre. Så genomför Raskolnikov mordet och grips därefter av ångest.

Jag har läst Brott och Straff. Inte ett ont ord om skriften, den är välskriven och spännande. Men den moraliska konflikt som Jordan Peterson anser att författaren blottlägger för läsaren tycker jag man fattar även om man inte öppnar Dostojevskijs bok. Vem har inte slagits av tanken att begå ett brott för att tillfredsställa sina timliga behov? Vem har inte tänkt tanken att skitstöveln som man avser att råna och slå ihjäl kanske inte förtjänar att leva eftersom han är så ond? Vem har inte insett att det skulle tära på samvetet och kännas plågsamt efteråt om man mördade någon?

Med detta vill jag inte för ett ögonblick invända mot Peterson eller Dostojevskij. Peterson är en fantastisk föredragshållare och Dostojevskij är en fantastisk författare. Vad jag inte gillar är föreställningen, som må ha skapats i mitt eget huvud, att auktoriteter som dessa skulle ha nått insikter om människans väsen som är så mycket djupsinnigare och sannare än vad jag själv lyckats observera.

Konstens uppgift är inte att lära oss något som vi inte visste, utan att gestalta saker vi redan visste på ett tydligare och mer mångfacetterat sätt.

23 reaktioner på ”Bakom flötet

 1. Björn G skriver:

  Hade Fjodor Dostojevskij levt idag hade han säkert hjälpt oss att öppna våra ögon (och inte bara våra hjärtan). Kanske hade han skrivit en bok med titeln:

  – Det stolta Svenska folket reser sig och kastar ut tyrannerna -. Denna rubrik blir även lämplig för gammelmedia, efter höstens val.
  Svenskarna, som under lång tid har plågats av pk-tyrannernas blandningsutopi håller, sakta men säkert, på att återta makten över sina liv och tankar.

  Den onda tid som varit och som initierades av pk-tyrannerna, ser äntligen ut att vara på väg bort.
  Dock är det Svenska folket svårt sargat av tyrannernas långa propagandakrig med tillhörande massimport.

  Oberoende av valutgång så har pk-isterna förlorat, alternativmedia enar det svältande folket och sätter den framtida agendan.
  En agenda som är Rimlig, ger Näring och Trygghet samt Stödjer det nettoskattebetalande folket.

  Hear, hear vår frihetssång;

  Rule, the Scandia! The Scandia, rule the waves:
  The Scandi’s never, never, never will be slaves.

  Gillad av 7 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det Jordan Peterson säger är att det Jung, Frye, Piaget, Solzjenitsyn och Dostojevskij säger är saker vi alla (a) innerst inne ”vet” i vårt procedurminne och kanske vårt episodiska minne, men (b) inte kan formulera så klart som dessa personer och som vi i allmänhet värjer oss emot på grund av att betydligt mer lättvunna, lättuggade och insmickrande livslögner har tagit den plats i vårt semantiska medvetande som borde ha intagits av dessa viktiga men oroväckande och störande sanningar. Så måste det vara med psykologien. Tänk efter själv, hur skulle det kunna vara på något annat sätt? En fjärdedel av dem som kommer fram för att prata med honom efter hans framträdanden har precis din ”insikt”, att de redan visste det men inte visste att de visste det, medan resten bara vill tacka för att de har fått hjälp att ordna upp sina urspårade liv.

  Gillad av 4 personer

 3. Att bevara och förnya skriver:

  Människan har mycket lätt för att knyta an till auktoriteter. Det ligger delvis i hennes natur.
  För människan skapar ständigt hierarkier. Det ger stadga och ordning i tillvaron. Minimerar sociala konflikter. Inordnar individerna i ett väloljat maskineri.

  Som varande primater är vi alla känsliga, rentav hypersensibla, för all rangordning. Och när väl ordning etablerats förvandlas de flesta av oss till följare. För i toppen har vi då redan placerat ut våra auktoriteter. Bra, goda eller dåliga faller fort bort ur ekvationen. Och kvar blir själva följandet.

  Hur många miljoner har inte följt Adolf Hitler, Josef Stalin – och olika religiösa gestalter? Världen är full auktoritetstro. I stort och smått. Auktoritetstron finns i varje båtklubb, i varje samfällighet, och på varenda arbetsplats.

  Auktoritet i sig lever i hög grad på andras accepterade av egen underdånighet. En plats i en hierarki. Människor har i sig, att de vill bli ledda. Det är oftast bekvämast så. Man lämnar över till andra, och blir då fri med sitt lilla egna.

  Men parallellt lever ändå alltid oppositionen. Ifrågasättandet. Underdånighetens motkraft. Det är den kraften som utmanar etablerade hierarkier.

  Ifrågasättande står för förändring. Ett byte av position, rentav synsätt och prioriteringar. Utan dessa motkrafter – ingen mänsklig dynamik, värt namnet.

  Men det är alltid de etablerade hierarkierna som dominerar. Motkrafterna står för en slags långsam erosion.

  Även i detta perspektiv kan man analysera den politiska korrektheten – i termer av följare och motkrafter.

  Men även inom motkrafter utses auktoriteter. Det som börjar som radikalitet kan snabbt övergå till ett bevarande. Det är lätt att glömma att det är i själva underdånigheten de verkliga farorna gömmer sig.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Tack, mycket bra! Auktoriteten Jordan Peterson säjer att varje människa måste börja tänka och agera självständigt; ingen kommer att hjälpa dig på det sätt som du går och väntar på.

   Gilla

 4. Ralph skriver:

  Din banala och samtidigt skrämmande text är i sig själv ett prov på ditt tillkortakommande som tänkare. Den genomsyras av folklig avundsjuka och självgodhet. Studerat ekonomi och tar dig friheten att definiera vad konst är? Utan någon som helst utbildning inom humaniora och utan någon som helst grund bortom din irritation över att det kanske finns saker du inte förstår dig på. Det som gör dig bakom flötet är inte att du inte förstår att läsa litteratur, ingen förväntar sig det av en ekonom i Sverige, utan att du inbillar dig att det inte finns något mer i en klassiskt berättelse som Brott och Straff än vad du kan uppfatta. Dessutom tala om för konstnärer vad deras uppgift består i? Knappt man tror sina ögon. Only in Sweden! Landet där ingen är bättre än någon annan mentaliteten regerar. Hade du inte växt upp i kommunistiskt land som Sverige, där regeringen under snart ett sekel systematiskt underminerat humaniora med konst- och historieförstörelse, eliminering av kulturämnen i skolutbildningen och samtidigt tvingat på människor ”modernitet” med endast naturvetenskap och ekonomi och nu IT, då hade du sett annorlunda på saken. Det är inte för inte som utländska affärsmän skyr de svenska vid middagar: allmänbildningen är så låg, hybrisen så framträdande att det blir outhärdligt

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Hmmm RALPH, mycket intressanta synpunkter.
   Var (Land/Krets/Plats) skulle då Patrik, enligt ditt förmenande, ha bildats för att motsvara din definition av en skolad och vis person (med hög kulturell allmänbildning)?

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   Nåja, just när det gäller konst och hur konsten berör människor tycker jag nog man kan ha synpunkter även om man inte har någon formell utbildning eller träning. Åtminstone så länge det inte handlar om rent tekniska kvaliteter. För även inom konsten finns förstås tekniska färdigheter där utbildningen och träning är viktigt. För exempelvis en musiker är det självklart viktigt att behärska ett eller flera instrument, annars blir det svårt att uttrycka något. Någon liknande utbildning eller träning är dock inte nödvändig för att gripas av musikens kraft.

   Inom många andra områden tyder det dock på brist på självkritik att utan mödosamt erövrad kunskap och/eller dito erfarenhet kritisera dem som faktiskt besitter sådan kunskap och erfarenhet.

   Gilla

 5. Thomas Gunnarson skriver:

  Rekommenderar en annan mer svensk filosof: Hästmannen.
  Han blev bestulen på sina arbetshästar, som han behövde för att sköta sin gård och sin ekonomi, genom dagens aktivistbetonade djurskyddslagar och som han med hjälp av engagerade medborgare med juridiska erfarenheter (åklagarbakgrund) nu försöker driva i EU-rätten. Men för att kunna stå rak i ryggen vägrar han att ha något med det samhälle som så illa uppfört sig mot honom att han inte ens accepterar den pension som alla svenska medborgare har rätt till. För att kunna stå med rak rygg och starkt självförtroende oberoende mot det samhälle som blivit hans plågoande och fiende så vägrar han ha något med ett korrupt, falskt och omoraliskt samhälle att göra…

  Gilla

 6. Magnus Sterky skriver:

  Ralph, De allra flesta konstnärer har inte fattat ett dugg, eftersom de inte haft lust att lära sig alla de andra områdena i samhället utan vill försörja sig på sin egen fantasi. Precis som om snart sagt alla andra människor inte skulle ha fantasi, men som använder den på annat. Konstnärens betydelse i samhället dokumenterades redan i Västgötalagen där dråp av olika västgötar hade speciella straff, smålänningar medförde straffrabatt, medan ”lekare ligge ogill” 🙂

  Gillad av 4 personer

 7. annikanestius skriver:

  ”Konstens uppgift är inte att lära oss något som vi inte visste, utan att gestalta saker vi redan visste på ett tydligare och mer mångfacetterat sätt” – Underbart uttryckt!.

  Gillad av 1 person

 8. Jvk skriver:

  Jordan Peterson befinner sig i en mycket speciell situation, han börjar bli huvudnoden i en väckelserörelse som grundar sig till dels i psykologi, men än mera sådant som ”folk redan vet” men glömt bort. Han har dock allt mera udden mot det pk-istiska etablissemanget, han drar ut tangenten på vad det nuvarande ledarskapet står för och gör och hamnar i Gulag. Jag tror han har rätt, och hans uppenbarligen stora intelligens och eftertänksamhet gör att det är svårt att värja sig. Han kanske kan sägas vara den som för närvarande maximerar intelligens och kändisskap, om han då väljer att attackera pk-ismen så är det högst sig signifikant. Man kan dra en parallell till postmodernisterna som jag personligen tycker man kan avfärda på fem minuter, de säger att verkligheten beror av ens perspektiv och att man inte kan veta något och därför inte kan använda rationalitet och observation för att bygga samhällen, endast makt betyder något. Då säger jag, ”smaka på den” och slår av käkbenet på dem och tar deras ägodelar för filosofer saknar så klart muskelstyrka. Däremot om man börjar brottas med Focault och Derridas argument så lockas man in i deras vindlingar, så att Stephen Hicks måste använda mycket hjärnkraft för att avfärda dem. Den främsta anledningen till att postmodernismen inte avfärdas som barnsligt trams efter Platon och Aristoteles är att företrädarna nog var de mest intelligenta i sin tid som ägnade sig åt mänskliga göranden och låtanden.

  Idag, mig veterligt, så finns en chans att Jordan Peterson kan inta samma position, en slags intelligent frälsare, postmodernismens baneman, man kan märka att det både tynger honom och att han lockas till hybris. Men det pk-istiska världsetablissemanget verkar inte besitta några nutida tänkare av samma kaliber, och ren intellektuell kraft betyder verkligen något, personer som Kepler och Galileo eller Voltaire, Hume, Kant, Nietzsche och Freud har nog verkligen ändrat historiens gång, och Jordan Peterson kanske är youtube versionen på dessa, as good as it gets i dagens läge.

  Hoppas han inte blir mördad för han är etablissemangets antites uppfattar jag, han är den som drar ner brallorna och får dem att se ut som dumskallar allihop. Så man kan välja att vara klok som JP eller korkad och pk, man kan inte vara både och.

  Gillad av 10 personer

 9. Jvk skriver:

  Sen håller jag med om att avslutningen är arrogant, jag frestas också att smäda ekonomer eftersom ekonomi som disciplin verkar attrahera medelmåttor. Om man istället rört sig i närheten av verklig storhet så inser man att det finns mer under solen, i mitt fall exempelvis när man var på konferens med nyss avlidne Stephen Hawking. Men vi förlåter, jag gissar det är ett försök att säga att vi skall akta oss för idoler och avgudabilder.

  Gilla

 10. boerje2 skriver:

  Det är oerhört viktigt att förstå människans natur d.v.s. hennes djupa psyke för att kunna förstå hennes politik. Djupt i det undermedvetna finns starka drivkrafter och mörka motiv som är boss över det medvetna rationella tänkandet.

  Det undermedvetna kan liknas vid det ovala rummet och det rationella tänkandet med pressekreteraren vilket är orsaken till den fakta och logikresistens som finns när det gäller politik och ideologi. Man diskuterar INTE politik med den som vet motiven bakom och bestämmer, man diskuterar med en pressekreterare.

  Människan är tribalistisk och ämnad för primitivt religiöst tänkande enligt ett belief system även om hon är ateist. Basen i detta belief system utgörs av ett antal axiom eller trossatser och normer: Påbud och tabun. För att kunna tänka och agera rationellt så måste axiomen vara sanna och förankrade i verkligheten då axiomen/trossatserna utgör facit och ramverk (boss) för det rationella tänkandet.

  Problemet är att vi internaliserar vårt belief system redan som barn långt innan vår hjärna är mogen för abstrakt tänkande. Vi har alltså ingen som helst chans att själva välja vårt belief system eller värja oss.

  PK-ismens Falska Axiom:

  • Att människan föds som ett nästan blankt ark
  • Att människan är nästan helt rationell
  • Att IQ framförallt påverkas av miljöfaktorer som sociala orättvisor och mycket lite av biologiskt arv
  • Att raser inte finns
  • Att alla folk och etniciteter är lika intelligenta d.v.s. har samma medel-IQ
  • Att (internationell) socialism är vänster och att nationalsocialism (nazism) är höger

  Gillad av 9 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  ”Vem har inte slagits av tanken att begå ett brott för att tillfredsställa sina timliga behov?”

  Det gör man ju jämnt. – T ex när jag cyklar på trottoaren för att minimera risken för plötslig död.

  ” Vem har inte tänkt tanken att skitstöveln som man avser att råna och slå ihjäl kanske inte förtjänar att leva eftersom han är så ond?”

  Det gör man ju aldrig.

  Samvete handlar om flockvarelsens strävan efter acceptans och ängslan för utstötning. – Man vill vara en som fungerar väl ihop med andra och psykopaten nöjer sig med att te sig som en som fungerar väl ihop med andra.

  Gilla

 12. Elvin skriver:

  Nietzsches begrepp slavmoral och ressentiment är användbara för att förstå den moderna världen i allmänhet och politisk korrekthet i synnerhet. Vad det hela går ut på är att få de relativt framgångsrika att ha dåligt samvete för att det finns andra som har det sämre, samtidigt som deras blickar och intresse vänds bort från de verkliga makthavarna. Istället för en klassanalys med tre kategorier avlägsnas överklassen, ”the 1%”, diskret från ekvationen och kvar finns bara medel- och underklass, svenskar och invandrare.
  https://motpol.nu/oskorei/2018/04/24/lastips-viktimokratin/

  Gillad av 1 person

 13. Linden skriver:

  Antalet åtal om hets mot folkgrupp ökade kraftigt förra året vilket till stor del beror på Näthatsgranskarens aktiviteter som startade i början av 2017.

  Projektledaren Tomas Åberg, fd polis, hyllades först för sitt initiativ.
  Men när det uppdagades att han har en tvivelaktig bakgrund med bland annat djurplågeri, drogs en tänkt utmärkelse tillbaka av Aftonbladet och Agria.

  Näthatsgranskaren säger sig jobba ideellt. Men under 2017 har man fått 600 000 kronor i statliga bidrag och uppger sig ägna sig åt något som kallas projekt ”Valfrid”.
  Näthatsgranskaren har även sökt mer pengar, från Arvsfonden och Stieg Larssons stiftelse, som finansierar Expo.

  Näthatsgranskaren har skapat ett program som söker igenom framför allt Facebook efter ord och fraser som kan misstänkas utgöra hets mot folkgrupp, uppvigling och olaga hot. Sökningen resulterar i tusentals träffar som granskas manuellt.

  Nätverket följer även upp ärendena och begär i många fall överprövning när polis eller åklagare inte går vidare med utredningen.

  Av de som åtalats och dömts är det en stor del äldre män och kvinnor som inte är vana att uttrycka sig offentligt. Åberg uppgav att han blivit förvånad över att hur relativt många äldre kvinnor fångats upp i sökningarna.
  Samtiden.nu

  De gamlas lott i Sverige, mager pension, långa köer i sjukvården, serviceboende är inte att tänka på merparten har lagts ner eller gjorts om till boende för asylanter.

  Protesterar man offentligt står näthatsgranskaren, uppbackad med statlige medel beredd.

  Nerkokt: Sverige idag, håll käften och var nöjd med det lilla du har annars får du skaka galler.
  Statens tack efter ett strävsamt liv.

  Gillad av 1 person

 14. Sven Ekeberg skriver:

  Träffande skrivet, Patrik Engellau! Många människor förefaller knappt tordas reflektera över livet, existensen, sakernas tillstånd, om inte en auktoritet först gjort samma sak. Helst uttryckt i någon bevingad fras eller att fenomenet givits något spännande namn. Denna osjälvständighet verkar särskilt drabba ”akademiker”, paradoxalt nog.

  Gilla

 15. Ulf45 skriver:

  Patrik! Universiteten är inte det viktiga! Det viktiga är om man kan ta till sig något väsentligt som möjligtvis finns i universitets kursplan?

  När det gäller studierna vid Uppsala Universitet så känner jag igen mig. Jag tyckte själv inte att studentlivet gav särskilt mycket och därför jobbade jag istället parallellt inom det fria näringslivet, som så småningom också blev min inkomstkälla och framtid.

  Därför har du med denna krönika definitivt inspirerat kurage nog till att jag lämnar denna kommentar.

  Din slutsats om Peterson och Dostojevskij är helt korrekt, men oavsett vad Peterson i slutändan tycker om romanen, så pendlar Dostojevskij på alla plan mellan vad en människa kalkylerar med i sitt sinne.

  Gilla

 16. olle reimers skriver:

  Det man så småniingom, (till sin egen stora förvåning ska sägas för det har man ju lärt sig att så fåe man inte tänka), upptäcker, är att om man studerar någon detalj av vad det nu än vara månde, riktigt på djupet, så KAN det vara så att man är världens främste expert på just denna lilla detalj.

  För min egen del var det upptäckten av att jag kanske inte var SÅ korkad som jag var övertygad om som återgav mig en del av det självförtroende jag hade i låg koltålder (förresten finns det en risk för oss alla att tro att vi just på grund härav är mycket smartare än alla andra, vilket givetvis är lika fel.).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.