Västerlandet är speciellt

Mohamed Omar

För femtio år sedan, den 2 april 1968, visades Stanley Kubricks science fiction-mästerverk År 2001 – ett rymdäventyr (2001: A Space Odyssey) för första gången. Filmen bygger på den brittiske författaren Arthur C. Clarkes roman Vaktposten (The Sentinel, 1951).

Clarkes roman med samma namn som filmen, på svenska 2001 – en rymdodyssé (engelska 1968, svenska 1970), skrevs parallellt med att han och Kubrick skrev filmens manus, och kom ut efter att filmen redan haft premiär. Det är stor skillnad mellan Clarkes berättelse och Kubricks framställning. Clarke förklarar handlingen i detalj medan Kubrick använder väldigt lite dialog – musiken och bilderna får tala i stället.

År 2001 – ett rymdäventyr är en poetisk och mystisk upplevelse – vacker och underlig, men också skrämmande. Det är en film som är öppen för många tolkningar, men alla är överens om att evolutionen, livets utveckling, är ett grundläggande tema. Men utvecklingen skildras inte på ett vetenskapligt utan ett fantastiskt sätt: människan har inte blivit den hon här genom många små förändringar utan genom väldiga språng.

Filmen börjar för tre miljoner år sedan i en prolog som kallas ”Människans gryning”. En flock stora apor kämpar för att överleva i ett kargt och torrt landskap. De saknar språk och använder inga verktyg. En dag får de syn på en stor svart sten – en monolit. Den är rektangulär till formen och dess släta yta och exakta proportioner skiljer den från de omgivande klipporna och visar att den är framställd av intelligenta varelser. När apflockens ledare rör vid monoliten händer något med honom. Det är ungefär som när Adam åt av kunskapens frukt i lustgården. Apan blir medveten.

Efter kontakten med monoliten börjar apan använda enkla redskap – genom att använda ett djurben kan han slå ihjäl apor från andra flockar som konkurrerar om resurserna. Sedan flyttar vi till nutiden, alltså år 1999. Människan har nu gått från att använda ben som stridsklubbor till att konstruera oerhört komplicerade redskap, rymdskepp, som de använder för att kolonisera andra planeter och utforska universum.

På forskningsstationen Clavius på månen har man grävt fram en svart monolit, kallad TMA-1. Dr. Heywood Floyd, en hög chef på NCA (National Council of Astronautics), menar att upptäckten kan vara en av de mest betydelsefulla i vetenskapens historia. När människorna närmar sig monoliten avger den en kraftig radiosignal riktad mot Jupiter.

Två år senare, 2001, är rymdskeppet Discovery One på väg mot Jupiter för att undersöka radiosignalens mål. Skeppets besättning består av dr. David Bowman , dr. Frank Poole och den intelligenta datorn HAL 9000, samt tre vetenskapsmän försatta i dvala. HAL 9000, som styr hela skeppet, drabbas av en ”psykos” och eliminerar besättningsmännen i flera kusliga scener.

Den ende överlevande astronauten, David Bowman, fortsätter resan till Jupiter och får kontakt med ”mottagarmonoliten” som drar in honom i en mystisk ”stjärnport”. Där, på ”andra sidan”, anländer han till en salong i nyklassisk stil. Det liknar en mänsklig miljö, sådana som finns på jorden, men ändå helt annorlunda. Bowman åldras hastigt och efter att ha ätit middag lägger han sig i en säng för att vila. Där får han en vision av monoliten. Han sträcker sig fram emot den och i denna stund förvandlas han till ett ”stjärnbarn”, ett foster svävande i rymden, som blickar ner på jorden. Man antar att denna varelse representerar nästa stora steg i evolutionen. Från apa till människa, från människa till stjärnbarn.

Richard Strauss musik i filmens inledning, ur tondikten som bygger på Nietzsches verk Sålunda talade Zarathustra, indikerar att evolutionstemat anknyter till den tyske filosofens idé om att människan som vi känner henne är en mellanform, en bro mellan apan och en ny form. Stjärnbarnet passar en sådan tolkning eftersom Nietzsche skriver att denna nya form kommer att vara som ett barn då ”barnet är oskuld och glömska, en ny början”.

I Clarkes roman förklaras att monoliterna är byggda av utomjordingar som kommit så långt i evolutionen att de saknar fysisk form – de består bara av rent medvetande. Utomjordingarna färdas genom universum för att hjälpa andra artar att utvecklas. Salongen som Bowman kommer till efter att passerat ”stjärnporten” är konstruerad av utomjordingarna för att likna mänskliga miljöer på jorden som de spanat på genom monoliten. I filmen utelämnas all denna information, vilket som sagt gör den till en mer mystisk upplevelse.

Trots att filmen delvis har en dystopisk thrillerstämning, särskilt i skildringen av riskerna med artificiell intelligens när superdatorn HAL mördar besättningen, är den ändå optimistisk. På samma sätt som livet utvecklas från lägre till allt högre former, så utvecklas också civilisationen. Och det som driver denna utveckling är människans kreativitet, nyfikenhet och upptäckarlust. En civilisation som särskilt har utmärkts av dessa egenskaper genom historien är den västerländska. Det är också den civilisation som gjort störst framsteg inom vetenskapen. Och i Kubricks vision av framtiden år 2001 är det Amerika som är den ledande makten.

En odyssé är en upptäcktsfärd, och ordet är bildat efter namnet Odysseus, hjälten i Homeros episka dikt Odysséen, som ska ha skrivits omkring 700 f.Kr. Tillsammans med Iliaden utgör dessa dikter den äldsta bevarade grekiska och europeiska litteraturen. Eposet handlar om Odysseus tioåriga äventyrliga färd på hem till sin ö Ithaka, där han är kung, efter det tioåriga Trojanska kriget.

På 700-talet f.Kr. gav sig antikens greker iväg för att grunda ett stort antal kolonier längs Medelhavets och Svarta havets kuster. Den första boken om geografi skrevs av Hekataios från Miletos på 500-talet f.Kr, och den byggde på hans egna resor. Denna upptäckarlust, äventyrlighet och nyfikenhet är något som har präglat den västerländska civilisationen från de grekiska expeditionerna fram tills månlandningen den 20 juli 1969 då Neil Armstrong yttrade orden: ”Ett litet steg för en människa men ett stort steg för mänskligheten”. Apollo 11 landade på månen drygt ett år efter att År 2001 – ett rymdäventyr hade haft premiär. Från Odysseus till Armstrong. När mänskligheten tog detta steg så var det under det i stjärnorna och rändernas tecken. Den amerikanska flaggan var den första jordiska flaggan som sattes ner på en annan planet.

Kubricks film visar hur man på 1960-talet kunde se på framtiden ur ett amerikanskt perspektiv. Men vad hände det verkliga året 2001? Tvillingtornen föll. Den islamistiska attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 påminde oss om att det finns en annan civilisation på jorden, den islamiska, som genom sin historia har präglats av andra egenskaper än den västerländska och att det, med den amerikanske statsvetaren Samuel Huntingtons ord, pågår en ”clash” eller en kamp mellan civilisationer.

Den islamiska civilisationen delar inte vårt grekiska arv och har inte som den västerländska genomgått renässansen, den vetenskapliga revolutionen och upplysningen. Det gjordes vissa försök att förena grekiskt tänkande med islam under medeltiden, men de misslyckades. Med sin bok Filosofernas sammanbrott kastade Imam Al-Ghazali (1058-1111) ut det grekiska tänkandet och befäste den islamiska ortodoxin på Koranen och Muhammeds grund.

År 2001 reste vi inte till Jupiter och upptäckte ingen gåtfull svart monolit, men vissa av oss återupptäckte hur speciella vi var och att hela mänskligheten inte nödvändigtvis befinner sig på samma resa. Det är ingen utomjordisk intelligens som gett upphov till den fantastiska mänskliga civilisationen, utan mänsklig intelligens och mänskliga ansträngningar. Och merparten av detta arbete har utförts i den västerländska civilisationen.

17 reaktioner på ”Västerlandet är speciellt

 1. MartinA skriver:

  Det är deprimerande hur en film om ”evolutionen” saknar intresse för evolutionen. Sen,vad grekerna verkligen var bättre på än perserna var våld. Det är fullt möjligt att deras böcker är berömda därför att Alexander brände alla de persiska.

  Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Och som alla vet utlästes årtalet med viss självklarhet ”tvåtusenett”, precis som man i skolan lärde sig om slaget vid Hastings ”tusensextiosex”. När en viss potentat i Svenska Ankdammeien långt senare hittade på att årtal på tvåtusentalet skulle utläsas på ett påhittat och löjeväckande sätt var det början på den institutionens beklagansvärda hädanfart.

  Lysande kåseri, Mohammed/Eddie!

  Gillad av 6 personer

 3. Thomas Gunnarson skriver:

  En annan film som på ett märkligt sätt blev en spådom, som jag ser det, var den film som Sean Connery hade huvudrollen i – innan han blev 007. Filmen heter Zardos och har med alla dagens konstiga kulturfenomen. Västerlandets självhat, feminismen, ISIS-terrorn och dess ursprung… Jag fastnade för den filmens budskap redan på 70-talet. Då den pekade på det svenska välfärdssamhällets svaga sidor…

  Gilla

 4. Jvk skriver:

  Att tillåta islam att breda ut sig i Europa kommer att framstå som detta århundradets största misstag. Det finns ingen väg tillbaka, en nykter observatör kan bara konkludera att detta kommer att medföra att åtminstone alla Europas institutioner kommer att kollapsa, USA kan klara sig, och Asien också, ironiskt nog så sprider sig kristendomen ganska snabbt i Kina nu. Ingen befolkning kommer i längden acceptera att deras döttrar blir våldtagna och deras pengar stulna för i bästa fall otydliga och odugliga syften, i värsta fall för rent aggressiva och subversiva ändamål. Det enda sätt på vilket sådana system kan bestå är genom våldsam repression, man har börjat åtala sura tanter som tittar på Facebook istället för i en backspegel utanför fönstret, man slänger ut en hel klass när någon med ett ”syndrom” slåss med läraren istället för den störiga eleven. Det enda sätt att skapa mer av samma är att börja med samma repression som under Stalin och Mao, eller tidigare Östeuropa.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   JVK — Du har kanske rätt. Islams utbredning är ett mycket allvarligt hot mot hela vår civilisation.

   Historikern Niall Ferguson (född i Glasgow) har lämnat Europa på grund av detta.

   http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

   ”Sverige kan inte längre försvara sig militärt. Vi håller på att skapa en permanent klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig. Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen. Möt en av världens främsta intellektuella som själv lämnat Europa…”

   Ferguson:
   … ”Så för egen del har jag betraktat den här nedrustningen, både den faktiska och en mental sådan, som en av de främsta anledningarna att flytta. För att USA, trots dess defekter, fortfarande är ett land som kan försvara sig.”

   Gillad av 1 person

 5. Vår ngurra skriver:

  Civilisationsutveckling och människans inneboende potential är i hög grad skilda ting. Aboriginernas kultur förändrades inte nämnvärt under mer än 30 000 år. Samma sak hos Sanfolket i Kalahari. Båda folken levde till nyligen tekniskt mycket enkelt, men med en rik inre föreställningsvärd. Samma sak med Samerna för något århundrade sedan. Ytligt enkelt, men i sitt inre som du och jag.

  Idag lever vi i en värld där prestation räknas. Som om människovärde sprang fram ur värdsliga ting.
  Både teknikutveckling och jordbruket har inte satt några egentliga genetiska spår hos den nyfödde. Annat än som ett immun- och sjukdomspanorama.
  I princip börjar alltid individen om som nyfödd. Idag likväl som för 20 000 år sedan. Tar upp och axlar det som andra åstadkommit, utan att ännu själv ha bidragit med något.

  I det borde födas en viss ödmjukhet. Ingen står helt på egna ben. Tusentals andra har gått före. Man växer in i en väv av mänsklig gemenskap, kunnande och förmåga.

  För detta har Aboriginer ett namn. Det kallar det för ngurra. Det står för samhörigheten med marken, livet omkring. För former, både fysiska och andliga. Och där återfinns din familj. Vänner och bortgångna. Och kopplingen till det egna landet. Och vår identitet. Och respekten för den.

  Kämpar man för ngurra i Sverige smetas man genast in i förklenande omdömen. Som om respekt för ngurra var något fult. När det egentligen handlar om respekt för ett holistisk synsätt. För de som lever runt en, och som gått före. Till marken och livet. Till mänsklig och nära gemenskap. Till djur och natur och ren andlighet. Men i Sverige vill man dra ngurra i smutsen. Förringa, stämpla och ta avstånd från minsta ansatts till ngurra. Man ser ned på de svenskar, och därmed även Aboriginerna, som vill placera ngurra mitt i den egen tillvaro. Och tillmäta den betydelse.

  Gillad av 2 personer

 6. Hovs_hällar skriver:

  Vår ngurra — Låter ju trevligt. Vad innebär denna ‘ngurra’ mera konkret?

  Är du medveten om att dagens tekniska utveckling är en förutsättning för att försörja (som i Sveriges fall) 10 miljoner människor på en delvis mycket karg yta?

  Aboriginerna i Australien kunde överleva genom att de var få.

  Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Till segraren tillfaller domvärjo över de besegrade.
  De besegrade och kuvade – de som gett sig – har att rätta sig efter segrarens nyck.

  All moral, och all civilisation, börjar med att erkänna denna fundamentala sanning, och sedan bygga allt annat på den.

  Förneka den, och du blir först kuvad, och sedan en parentes i en historiebok.

  När västerlandet slutade erövra, utforska och upptäcka så inleddes förfallet.

  Kan det vändas?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett mycket välskrivet och läsvärt bidrag. 2001 -A Space Odyssey är en av mina verkliga favoritfilmer och ingen är bättre regissiör än Stanley Kubrick. Av någon anledning har jag dock inte läst Clarkes roman/novell?
  Filmen är helt sublim- bara tanken att musiken är An der schönen blauen Donau i en rymdstation är helt fantastiskt. Varje gång jag ser Donau tänker jag på filmen

  Gillad av 1 person

 9. olle reimers skriver:

  Islam förbjuder upptäckarlusta. Historien tar slut med Muhammed. Det är vad islam står för. Det är ironiska är att de som har de senaste privatjetterna, smartaste stealthrobotarna, dricker de finaste Grand Cru:na är de som hårdast driver den linjen. Är det också ett utvecklingssteg?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.