Några möjliga orsaker till landets utsatta läge

Lennart Bengtsson

Har man bott utomlands under ett antal år och vant sig vid att leva i en annan nation, betala skatter och avgifter, besöka sjukhus och gå till tandläkare etc. så inser man på många sätt att Sverige är ett ovanligt, högst annorlunda och radikalt land.

Tidigare, när Sverige levde i sin egen välartade bubbla, fungerade detta bra och i flera avseenden mycket bra. Under 1950-talet var Sverige på alla sätt ett utmärkt land att växa upp. För begåvande barn från mindre bemedlade familjer var det närmast ett Schlaraffenland. Många fördelar hade sin grund i ett fungerande tjänstemannasamhälle och jämfört med de flesta länder en ovanlig öppenhet. Alla hade mer eller mindre insyn i samhällets skötsel och det mesta var öppet för insyn.

Om man var intresserad kunde man begära myndigheters handlingar och alla uppgifter om medborgarnas tillgångar som årslön och besparingar var offentliga, något som är en omöjlighet i nästan alla länder. Offentlighetsprincipen fungerade såväl på gott som ont. Orsaken att det fungerade så bra var att nästan alla respekterade systemet och hade tillit till överheten. Man visste av erfarenhet att bara de bästa blev befordrade till högre ämbeten även om kanske de från enklare bakgrund fick anstränga sig litet extra.


Denna värld finns nu inte längre och orsaken till dagens samhällsproblem beror på ett flertal faktorer. Jag vill här nämna tre sådana som skulle kunna avhjälpas men det kräver att civilsamhället med kraft engageras sig.

1. Under 1970-talet övergavs det tidigare meritokratiska tillsättningssystemet och numera befordras nästan utan undantag endast politiska broilers till tjänster som generaldirektörer eller liknade. De är i händerna på det politiska ledarskapet och de har inte längre samma oberoende ansvar som tidigare. De flesta generaldirektörer som visar sig inkompetenta får bara i undantagsfall sparken. I stället osynliggörs de för en tid i den centrala förvaltningen för att sedan åter hamna på en liknande post eller blir landshövdingar eller ambassadörer. Konsekvenserna av denna politik är legio. Dagens KU-förhör som följd av skandalen på Transportmyndigheten är ett aktuellt exempel. Det enda hoppet till en ändring är att politikerna börjar inse att konsekvensen av odugliga tjänstepersoner till slut drabbar dem själva.

2. Sverige är inte längre det speciella land som det tidigare var. Det är nu allt mer integrerat i EU och det är utsatt för en migration som helt håller på att förvandla landet till kanske ett slags provins i en global värld. Detta är sannolikt oundvikligt och del i en gigantisk social omvälvning där ingen vet vad resultatet blir. Det är inte osannolikt att det blir en traumatisk period med krig och konflikter innan ett stabilare tillstånd inträffar genom att människors värderingar har blivit mer homogena.

Nu befinner sig Sverige i en omöjlig brytningstid där man inte kan kombinera den tidigare nationella öppenheten, tillit och respekt med dagens brutala värld. John Gustavssons tänkvärda bidrag här på Det Goda Samhället (28/4 2018) om att vi måste skydda byråkraterna är ett exempel på dagens omöjliga tillstånd. Det är helt klart att socialsekreterare eller juridiska tjänstepersoner är livrädda för hämndaktioner om det inte går aggressiva kriminella eller desperata migranter till mötes. Vad gör en stackars mamma om det antyds att hennes dotter kan komma att utsättas för en gruppvåldtäkt om hon inte bifaller bidragskraven?

Vill någon kriminell skaffa litet kosing är det bara att ta reda på vad de välsituerade heter och var de bor. De behöver inte ens gå till internet utan de räcker att läsa Expressen eller Aftonbladet i artiklar som ”här finns de rikaste i Uppsala” eller ”dessa 20-åringar tjänar mest i Göteborg”. Det finns inga som helst begränsningar för smarta bedragare att komma över vad de önskar i ett land som Sverige där allt mer eller mindre är offentligt. I dagens värld kan inte längre ett sådant system få fortsätta utan borde omgående ändras.

3. Att öppna landets generösa välfärdssystem för i princip det globala samhället är en självklar omöjlighet. Det görs utan djupare reflektion med följd att landets välfärd i allt snabbare takt undergrävs. Det kan inte uteslutas att detta varit ett motiv hos politiker som Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf i deras extrema migrationspolitik för att på så sätt krossa en alltför generös välfärd och göra näringslivet mer dynamiskt. Följden är att det främst är landet gamla och fattiga som drabbas. Bor de dessutom i glesbygder drabbas de också av alla extrema och orimliga ”klimatskatter” som gör att de får allt svårare att få råd med bil samt el och uppvärmning. Att de finner sig i detta och traditionsenligt fortsätter att rösta på partier som gör allt för att försämra deras liv är obegripligt. Det borde ju inte vara svårt att göra detta klart för landets medborgare.

32 reaktioner på ”Några möjliga orsaker till landets utsatta läge

 1. Bo Svensson skriver:

  Punkt 2: Folkblandningspolitiken är ju pervers. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Metoden för normalisering heter krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och sådana villkor för de oförsäkringsbara att de finner för gott att återvända dit där de hör hemma.

  Gillad av 1 person

 2. Bertil johansson skriver:

  Förr byggde vi upp Sverige. Försökte skapa välstånd. Och lyckades väl. Nu bygger vi problem. Skapar motsättningar. Helst djupa och oöverstigliga. Och allt samlas under beteckningen ”utveckling”. En global sådan.

  Kanske borde beteckningen snarast vara ”avveckling”. Tidigare endast gällande kärnverksamheter, såsom Ringhals och Barsebäck.

  Många generationer byggde och formade Sverige. Nu tar nya generationer och annat folk över och avvecklar hela nationen Sverige. En slags ny linje 4. Blir det bra så..?

  Gillad av 11 personer

  • Die Welt skriver:

   håller Förr byggde vi upp Sverige. Försökte skapa välstånd. Och lyckades väl. Nu bygger vi problem. Skapar motsättningar. Helst djupa och oöverstigliga. Och allt samlas under beteckningen ”utveckling”. En global sådan.

   Gillad av 1 person

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Den helt övervägande majoriteten i DGS:s kommentarsfält, nästan alla kanske, inser att socialismen liksom fascismen är ond, men när vaknar insikten om att välfärdsstaten som sådan representerar den mest utstuderade form av ondska – att den utgör det kristna budskapets motpol.

  Den västerländska civilisationen kan bara räddas genom en ordnad nedmontering av välfärdsstaterna, en trettioårig avvecklingsplan!

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Om någon råkar illa ut och behöver tillfällig hjälp för att ha tak över huvudet och mat att äta så anser jag att socialförsäkringen ska ge det. Att ge det men i tillägg soffa, TV, dator, smartphone och pengar för resten av livet är nedbrytande för samhällets grund – sammanhållningen om denna välfärd.
   Omsorgen för de som råkat illa ut har övergått till att vara omsorg om det välfärdsindustriella komplexet som blivit allt för stort, maktfullt och dyrt – det blir hela välfärdens undergång.

   Gillad av 10 personer

   • Alexander Zetterberg skriver:

    @Hans Högqvist: Så långt har det alltså gott att du betvivlar att civilsamhället klarar av att ordna tak över huvudet och mat till personer som råkat illa ut? Detta i ett av de rikaste samhällen världen någonsin har skådat?

    Nåväl, kanske har du rätt, kanske har hundra år av välfärdsstat så fullständigt slagit ut civilsamhället och omtanken om lidande medmänniskor. Det var därför jag föreslog en successiv avveckling, så att människors medmänsklighet får tid att vakna och civilsamhället återuppstå.

    Gillad av 1 person

 4. Jan Andersson skriver:

  Om välfärden krossas försvinner även näringslivet! Märkligt att man skall behöva påminna om detta!
  ”Näringslivet” är absolut ingen känslokall robot eller självspelande piano, utan lever i högsta grad på de enskilda ägarnas engagemang, arbetsinsats, risktagande och förmåga att med sina personligheter bygga upp en organisation av personer som delar eller åtminstone förstår ägarnas visioner och har en hög arbetsmoral. En del i ägarnas visioner är att de själva och alla medarbetare skall ha bra liv (annars fungerar de dåligt i jobbet) och med sitt arbete skall bidra till större välfärd, bättre liv för alla och ett tryggare samhälle.Om förutsättningarna ändras genom inbrott, vandalisering, personrån eller om någon medarbetares dotter blir våldtagen så kan jag nästan garantera att incitamentet försvinner snabbt. Och ett företag som inte längre tjänar pengar är helt meningslöst och måste läggas ned omgående. Alternativet för de som inte ger upp är att flytta (Nordea) annars lägga av, därför att man inte orkar möta den nya situationen och börja om från början. Att vara företagare är inget åtta till fem-jobb, utan 24/7 och som att sova på en läckande luftmadrass, där samhället hela tiden borrar nya hål genom tungt kontraproduktiva regler, rapportkrav, skatter, förtida inbetalningar, etc. Om man tröttnar till sist på att pumpa. Speciellt om man längtar efter sin första semester på 29 år. Samhällets tärande beslutsfattare som idag alla trängs på yttersta vänsterkanten förstår naturligtvis inte, och PK-rörelsens slagskepp skjuter oupphörligt nya bredsidor. Den högst berättigade frågan är: vad skall vi leva av i framtiden?

  Gillad av 9 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det finns en utmärkt (men inte allmän) välfärd i USA men den kostar den enskilde mer. Därför har de väsentligt lägre skatt än vi så att de som tjänar skapligt kan betala sin välfärd själva. Tyvärr finns det många som inte kan betala, men där vi själva snart också, och trots att alla som kan betalar upp över öronen.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Dessutom har ju näringslivet i USA minskat, något som Donald Trump åtagit sig att återställa.

    Gilla

  • LJ skriver:

   ”Om välfärden krossas försvinner även näringslivet”

   Menade du inte tvärtom?

   Finns många länder med framgångsrikt näringsliv utan omfattande välfärd.

   Välfungerande välfärd utan framgångsrikt näringsliv blir svårare att få ihop.

   Våra politiker kommer kanske till slut inse detta när de skrämt iväg tillräckligt många driftiga skattebetalare.

   Mina skattepengar får de för sista gången för 2018

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Bra att försöka få igång tankar om vad man skulle önska genomförs. Vi bör ställa frågorna till våra lokala politiker och till rikspolitiker om allt man vill ändra på.
  Byt ut regeringen och:
  Inför tjänstemannaansvar, halvera antalet myndigheter o verk och byt ut cheferna speciellt inom rättsväsendet, stärk polisväsendet på riktigt, stryp tillgång till information om enskilda personer men stoppa mediegrundlagsändringen, utveckla skyddet för byråkrater som kan bli utsatta och förtydliga deras uppdrag, återgå till pluggskola med katederundervisning och betyg varje termin, tillåt inte religiösa/etniska/politiska friskolor, avveckla presstöd, partistöd och public service, avveckla det bidragsindistriella komplexet särskilt alla bidrag till vuxenföreningar och trossamfund och till aktivistgrupper, ersätt barnbidraget med höjt grundavdrag, låt nyanlända få låna till försörjning och i övrigt klara sig själva, starta återvandring och skriv om asylrätten, förtydliga och håll strikt på sekulariteten i samhället, avpolitisera universiteten och kultusfären….
  Jobba för att EU ska återgå till samarbete och skrota federationsplanerna, halvera budgeten.
  Låt globalisering utvecklas underifrån via marknadskrafter och kommunikation utan manipulation från klåfingrig politik och ekonomiska intressen.
  Slå fast att det inte finns någon vetenskaplig sanning i klimathysterin, utan att frågan är mer komplicerad och att man kan sluta jaga fossilutsläpp av den anledningen. Eller plasthysterin. Det är ren maktutövning.
  Låt i stället tillgång till billig stabil energi via moderniserad och utbyggd kärnkraft bli ett viktigt mål för politiken inför de troligtvis kommande kyligare tiderna.

  Min lista kan bli hur lång som helst …

  Gillad av 14 personer

 6. Drutten skriver:

  Kan man vara säker på att till exempel Centerpartiets partiledning inte hotats eller mutats? Det räcker att värva några få personer i ett fåtal partier för att påverka hela landets politik.

  Gillad av 3 personer

 7. Jvk skriver:

  Nummer 2 är ogenomtänkt, vilken global moral skall styra? 2an är den underliggande premissen för hela projektet, en gigantisk för att tala vänsterspråk, kulturrasism, där man antar att en form av västlig moral och samhällsorganisation skall råda i framtiden, men med folk av alla kulörer och religioner sida vid sida, alla leende, alla bryr sig om miljön och källsorterar, alla vill att alla andra skall ha alla rättigheter, allt är rättvist, inga är fattiga, ingen förtrycker, vill man tigga gör man det, vill man gå med slöja gör man det, men man slutar kasta flickor från balkonger och spränga otrogna. Muslimerna gillar judar och alla rasister och mansgrisar skall försvinna. Alla skall vara lika i att vara olika, utan några konfliktytor alls, ett brokigt 1984 istället för att alla är klädda i vitt. Det är en gåta hur en så uppenbart ogenomtänkt framtidsvision får styra utvecklingen (bortsett från att jag inte kan inse varför det är så uppenbart bra med en kultur för alla?). Det tilltalar totalitära sinnen och förklarar vad som förenar nazister, kommunister, socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och numera också moderater. Det är ett gigantiskt pizza-argument som styr hela det vänsterliberala etablissemanget och som är kärnan i pk-ismen.

  Det är en rent tramsig framtidsbild som inte håller för den minsta inspektion, och det är att hänfalla till defaitism och att acceptera framtida våldsamma kulturkrig att ta denna framtid som oundviklig. I ett kulturellt och fysiskt gränslöst samhälle så kommer självklart den kraft som tar för sig mest ohämmat och våldsamt att styra, just nu är det uppenbart vilken kraft detta är. Vem skall sätta gränser mot detta?

  Gillad av 6 personer

 8. 5ven55on skriver:

  Du skriver under punkt 2 om massinvandringen; ”Detta är sannolikt oundvikligt och del i en gigantisk social omvälvning”

  Nej, det är inte oundvikligt! Det har drivits igenom av starka krafter som bla har kontroll över massmedia. Men det finns inget ödesbestämt i skeendet.

  Vi kan applicera motkraft och vända på den vidriga ”utvecklingen”. En bra början är att stänga gränserna och repatriera, repatriera, repatriera… Fredrik Östmans nya miljonprogram; en miljon ska ut.

  Gillad av 7 personer

 9. Hovs_hällar skriver:

  Kan bara hålla med Svensson ovan…
  De illavarslande tendenser vi står inför är inte alls ”oundvikliga”, utan kunde förhindras med en annan mentalitet än den nu rådande.

  Ta bara asylinvandringen. Visst finns det ett tryck från MENA-området att bege sig från dessa illa fungerande länder till det rika Västeuropa, men detta kunde ha stoppats genom ett mot-tryck, alltså att myndigheterna kunde göra allt för att förhindra sådan migration.
  Tvärtom har man i synnerhet i Sverige gjort allt för att UNDERLÄTTA sådant!

  För oss är detta en ren självmordspolitik.

  Det är inte osannolikt att det blir en traumatisk period med krig och konflikter innan ett stabilare tillstånd inträffar genom att människors värderingar har blivit mer homogena.

  Jasså det tror du? Och hur många hundra år dröjer det? Hinner mina barnbarns barnbarn uppleva detta paradis?

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   PS: Se bara på Japan… Här har man förstått vad detta handlar om, nämligen att bevara ett lands etniska och kulturella särart.

   Och med andra makthavare än de odugliga pajaser vi nu dras med (ex. sådana som Annie Löööf), kunde vi ha följt Japans exempel.

   Gillad av 9 personer

 10. Steven Jörsäter skriver:

  En bra sammanfattning av pågående utförsbacke. Den tredje punkten beskriver ett storhetsvansinne som närmast saknar motstycke i historien. Den gamla expansionsstrategin gick ut på att med våld erövra länder och få invånarna att underkasta sig oss och betala skatt. Den fungerade ganska hyggligt redan på vikingatiden och fullbordades under stormaktstiden. Och även när systemet till slut som väntat kraschade så gick det ganska bra att reda upp.

  De nuvarande stormaktsambitionerna är att ta över befolkningarna till oss istället. Vapnet är att vi lovar att föda dem och att de i övrigt får fortsätta att leva som de alltid har gjort. Någon motprestation krävs knappast. Det är ej att undra på att strategin är framgångsrik.

  Våra ledare måste välvilligt tolkat ha hållit kartan upp och ner när de lade upp strategin. De enda andra möjligheterna är att de helt har förlorat förståndet eller har blivit infiltrerade av fienden. För den här strategin måste med matematisk nödvändighet sluta i katastrof. Och uppröjningsarbetet kan visa sig omöjligt.

  Gillad av 5 personer

  • Jeff skriver:

   En svidande men verklig beskrivning av rådande utveckling.
   När tappade politiken fotfästet? Fram till Luciabeslutet får man väl säga att de levde hyfsat i verkligheten.
   Med Bildts och Westerbergs inträde på scenen började den nedåtgående spiralen påskyndat av MP. V har väl aldrig levt riktigt i verkligheten.
   Sossarna, maktpartiet är inavlat och det vet alla som sysslat med avelsarbete vart det leder…

   Gilla

 11. Gert B. skriver:

  ”Denna värld finns nu inte längre och orsaken till dagens samhällsproblem beror på ett flertal faktorer. Jag vill här nämna tre sådana som skulle kunna avhjälpas men det kräver att civilsamhället med kraft engageras sig.”
  Hmm, vilket civilsamhälle? Det svenska genomsocialiserade?

  Gillad av 4 personer

 12. Att lägga pussel skriver:

  Den som växte upp på 40- och 50-talet levde i ett väldigt snällt samhälle. Visserligen fanns det mer rättframma lärare, som åstadkom röda kinder, om någon varit uppstudsig. Men för det mesta bäddades de unga in i en varm omtanke.

  Regniga dagar lade man pussel.

  Men även idag går det att lägga pussel. Ett framtidens mer destruktiva pussel. Bitarna finns redan där ute. I den globala verkligheten.

  Det är bara att samla ihop bitarna, och börja lägga bitarna till rätta.

  Där finns den genomkorrumperade poliskåren.
  Som lierat sig med det allra grövsta buset.

  Även en Sydafrikansk landsbygd bland vita äldre farmare.

  Andra bitar handlar om kidnappningar. Man går in, tar en familjemedlem, gömmer dem, och hugger av ett finger, videodokumenterar, och väntar tills en lösensumma levererats.

  Andra samhällen vilar på mutor. Ett smörjmedel för tjänstemän. Lön vid sidan om. Annars lyfter man inte ett finger.

  På andra håll skiter man i alla huslarm. Även i gallergrindar. Kör rakt igenom. Gå in med effektiva vapen, och bara tar för sig.

  Och så de vita råvarorna som sniffas och injiceras. Och där det vita blir svarta och vitt igen. Med våld om så anses nödvändigt. Vi ser det redan idag i våra förorter.

  Om man idag upplever 75-åriga gråsprängda damer som ett samhällshot, när de skriver emotionellt på Facebook, lär nog värre tider och överraskningar vänta.

  Redan har vi så smått börjat vänja oss vid lejon gjutna i armerad betong.

  Nya tider – glömda insikter. Eftersom människan är sig lik. Om nu någon råkat glömma bort det.

  Slutsats; Mjuka samhällen måste byggas, och varligt underhållas. Något mycket aktivt, som många tycks ha glömt bort. Särskilt dagens politiker.

  Gilla

 13. Willy Lindqvist skriver:

  Fredriks Reinfeldts bok Det sovande folket, Adolf Hitlers Min kamp och Muhammeds Koranen har det gemensamt att där i samtliga finns en beskrivning av författarnas avsikter. Alla tre jobbade hårt med att försöka genomföra sina mål. Men en majoritet läsare vägrade inse och inser fortfarande inte att författarna menade allvar med vad de skrivit. Det har alla tre dock gjort. Man måste fråga sig varför så många aldrig ville tro på vad författarna skrev. Inte minst med tanke på de förödande konsekvenserna för nationer och mänsklighet. Böckerna finns gratis att ladda ner på nätet. Det är bara att googla på namnen.

  Gillad av 4 personer

  • Berit skriver:

   Samtliga tre böcker är, ironiskt nog, också olästa av den större massan. Hade fler svenskar läst Reinfeldt, 20-talets tyskar läst Hitler, och Mellanösterns folk läst Koranen utan att överlåta det till imamerna, hade kanske historien sett annorlunda ut. På håren känner man hunden.

   Gilla

 14. Margareta skriver:

  Man tänkte aldrig tanken att fick man hit all världens s.k. positiva sidor, det som brukar kallas mångkultur och manifesteras i maträtter, dans, språkkaféer och kommunala projekt, så fick man också hit avarterna, de dåliga sidorna – korruption, hot, mutor, sjukdomar som varit utrotade här, andra kulturers mindre goda föreställningar som hedersförtryck, tvångsäktenskap. Ökad misstänksamhet och minskat förtroende mellan grupper.
  Det finns alltid minns två sidor av samma företeelse och tar man det ena får man det andra. Det gäller i stort som smått även om det i ens vardagliga sammanhang kanske inte märks så mycket.
  Ett politiskt beslut ger fördelar till en grupp och nackdelar till en annan. Självklarheter som varje människa med normal livserfarenhet kan skriva under på men som politiker med egen ideologi verkar ha glömt.
  Vi lever nu med nackdelarna med politikernas och etablissemangets naivitet och det kommer att kosta oss skjortan och vårt eget västerländska samhälle om vi och politikerna inte ser upp!

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den mångkultur man måste lära sig gilla, är väl den som blir resultatet av spelregler där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster. – Det är ju bara bra i det stora perspektivet med invandring av folk som är kunnigare, kompetentare, friskare och vackrare än vi själva.

   Med perversa regler som fungerar tvärtom, är allt förlorat och all vår strävan har varit meningslös och all deras strävan som kom före oss.

   Galenskapen måste få ett slut.

   Gillad av 1 person

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag noterar med intresse och ett småleende att förre statsministern Göran Persson i sitt första maj-tal erkänner att Sverige fått såväl sociala som ekonomiska problem till följd av de okontrollerade och ansvarslösa migrationen. Han lägger därvid huvudskulden på Alliansen och på Fredrik Regnfeldt. En liten skuld hamnar dock på regeringen Löfvén men som ändå nu har tagit itu med ”utmaningarna”. Sent skall syndarna vakna. Att ge en eloge till SD samt till alla de medborgare som hela tiden varnat för den ansvarslösa migrationspolitiken, och därvid fått utstå spott och spe, är dock Persson främmande. S är förvisso ett pragmatiskt parti speciellt ett valår men i detta fall sticker det litet för mycket i ögonen. Mångas minne varar därför längre än till september.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.