Jag ser felet

Patrik Engellau

Om det inte är grundfelet själv jag ser så är det i varje fall en metastas av grundfelet. Detta fel uppenbaras så tydligt i Svenska Akademiens självskapade olycka, nämligen att ledamöterna under många år struntat i regelverket. Jag skrev om det den tionde april.

Jag påpekade att krisen inte hade blivit ett faktum om ledamöterna följt sina stadgar. Av stadgarna framgår att ledamöterna har närvaroplikt och att de bör uteslutas om de skolkar. De första två ledamöter som skolkat i flera år borde ha uteslutits för länge sedan och nya ledamöter valts i deras ställe. De tre som nyligen avvek borde genast ha uteslutits, vilket kunde ha skett fram till igår, den 13 april, då två ytterligare ledamöter hoppade av och elva ledamöter återstod.

Med dessa senaste avhopp är Akademien, till följd av sin senfärdighet, inte längre beslutsgill eftersom det för uteslutning och nyval krävs minst tolv ledamöter. Vad bör då ske? Det är återigen bara att följa regelverket. Men innan jag avslöjar den rätta lösningen, som för övrigt kanske redan är på gång, så vill jag passa på att säga något lite mer om det fel som ligger i att Sverige i största allmänhet struntar i regelverken.

Det här är ett allmänt, samhällsupplösande oskick som manifesterar sig i stort som i smått. I smått som till exempel att cyklister använder trottoarerna som vägbana och att skolan verkar ta lätt på rättstavningsreglerna (vilket Gustaf III inte hade tyckt vara något smått; det var ju just för att få ordning på språket som han stiftade Akademien). I stort som att ingen verkar bry sig om Transportstyrelsens regelbrott, att regeringen kör över lagrådet och skriver skräddarsydda speciallagar för att tillåta 9 000 ”ensamkommande flyktingbarn” få stanna i Sverige på tvärs mot existerande regler, att (återigen) Akademiens ledamöter tjattrar som en apskock till press och alla andra som vill lyssna trots att paragraf 48 i stadgarna förbjuder ledamot att tala till utomstående om Akademiens angelägenheter och paragraf 47 stadgar att om Akademien blir tillställd frågor eller kritik av utomstående så är det bara en särskilt befullmäktigad ledamot som får yttra sig.

Men nu har Svenska Akademien alltså lyckats lamslå sig själv. Turligt nog föranstaltade Gustaf III om en räddare i nöden, nämligen hans efterträdare på Sveriges tron, vilket framgår av Konungens Bref om Akademiens inrättning: Svenska Akademien, den Vi nu, så för Oss som ock för Våra Efterträdare på Svenska Thronen, tage under Vårt särdeles hägn och beskydd.

Konungen säger också att han – och, underförstått, hans efterföljare – kommer att ta synnerligen illa upp om Akademien strular till det för sig: om något vidrigt Dess Medlemmar, såsom Ledamöter af denna Akademi, händer och vederfares, det med högsta onåd anse och upptaga.

Rent praktiskt, här och nu, betyder detta att Hans Majestät Carl XVI Gustaf bör påminna sig att Gustaf III särskilt underströk att Akademiens stadgar ”skola hållas uti obrottslig helgd” och därför säkerställa att de återstående ledamöterna verkligen undertecknat stadgarna enligt regelverket: hvar och en af denna Akademis Ledamöter nu och hädanefter, vid deras inträde i Akademien, skola egenhändigt undertecknas.

Kungen bör därför kalla de återstående elva ledamöterna till sig och visa dem, utan att det märks utåt, sin särskilda onåd, kontrollera att de undertecknat stadgarna, och därefter tillsammans med de elva utesluta de sju skolkarna och välja efterträdare.

Därefter presenteras de nya ledamöterna offentligt och lugnet är återupprättat.

38 reaktioner på ”Jag ser felet

 1. Bo Svensson skriver:

  Att man bryter mot reglerna, är inte det som skall stävjas först utan att reglerna är felskrivna och omöjliga att följa.

  Där de största vinsterna är att hämta, är ett genomtänkt skattesystem som gynnar och inte stävjar det som är bra och som vi vill ha. – T ex skapandet av mervärde och att arbeta istället för att leva på bidrag.

  Jag cyklar ofta på trottoarerna. – I Spanien konsekvent eftersom de på den sträckan inte används till något annat och för att lämna körbanorna till bilisterna.

  Gilla

   • Aha skriver:

    Hej Bo,
    Jag uppskattar verkligen att du lagt ned tid och funderingar på ett nytt skattesystem.

    Av ren lathet skulle jag uppskatta om du kunde exemplifiera dina teser.

    Gilla

  • Anders Svensson skriver:

   Jag cyklar då och då på en trottoar, men om det kommer en gående har jag respekt att inse att den gående har 100 % företräde och jag kliver ofta av cykeln och stiger på igen när den gående har passerat.

   Man behöver inte följa lagar in absurdum. Det finns även lagar man inte bör följa, såsom att betala skatt. Den lagen bör man undvika så mycket man kan. Det finns inget moraliskt felaktigt i att undvika att betala för sin egen undergång.

   Gillad av 5 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det tilltagande oskicket i Sverige att ”ta lätt på” lagar och förordningar är en mycket farlig tendens. Det är dessutom ett förskräckligt hyckleri att ge sig på Polen och Ungern när Sverige inte själv har en oberoende författningsdomstol som exempelvis finns i Tyskland och i USA med sin högsta oberoende domstol. I Sverige har man ett lagråd som man kan konsultera men som inte behöver följas. Det är förvånansvärt att detta inte tas upp till debatt. Istället låter man regeringen göra som den behagar och bryta mot förordningar när det passar. Med andra ord Svenska Akademien följer bara ett beteende som blivit allt vanligare i landet.

  Gillad av 14 personer

  • Erik skriver:

   Svenska politiker betraktar en författningsdomstol som en personlig förolämpning.

   Dock var de snara att ha synpunkter på Polens politiskt ändrade regler för rättsväsendet.

   Gillad av 2 personer

 3. Blablakademin skriver:

  Kan kungen lösa problemet med de ensamkommande också och skicka hem dem? Hoppas kan man alltid. Alla vill vara goda, men om kungen läst Heberleins text där hon förtjänstfullt ställer pensionärer mot ensamkommande så måste han vara kung på riktigt, skall kungen bry sig om sina egna undersåtar eller om de i invasionstyrkan?

  Sedan stavningen, det är verkligen så att lärarna inte rättar stavfel, vem fan har kommit på att det är bra? Garanterat vänsterforskning, skit ovanpå skit. Att stava rätt och följa samma språkliga regler handlar att skapa förutsättningar för mänsklig kommunikation, men det är vänstern inte intresserad av. I våra förorter talas en pidgin-version av svenska.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Liksom i vår statsteve, i MSM som Dödens nedrigheter och Svenska Digest och inte så sällan här i detta forum. Bara en sådan sak som att säga ”lämna” i stället för ”avgå” eller ”utträda”, eller ”karaktär” i stället för ”person”. ”Lämna” är på ärans och hjältarnas ett transitivt verb som kräver ett objekt, man måste lämna något. Pidgin är överallt. Sverige finns inte längre.

   Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Du är lite rolig också Fredrik, ”det” finns betydligt mer kvar om man befinner sig här. Det gör ju inte du som har flytt..

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • jacobsteckelenburg skriver:

   Jag uppfattar inte att kung Carl XVI Gustav besitter den intellektuella kapaciteten att förstå högkultur och övervaka Svenska Akademien. Ett allvarligt fel som han delar med fd ständiga sekreteraren och extremfeministen Sara Danius. Till yttermera visso en brist hos flera av dom inkvoterade, oreformerade akademikommunisterna av båda könen.

   Gillad av 1 person

 4. MartinA skriver:

  Oavsett så har akademin straffat ut sig. De klarade inte av att utesluta en medlem som avslöjat litteraturpristagaren i förväg ett flertal gånger. Litteraturprised kommer betraktas med samma löje som fredspriset i framtiden.

  Gillad av 6 personer

 5. Kalle Kärrström skriver:

  Brilljanta texter av Patrik Engellau som krisen i Svenska Akademin. Nuvarande ledamöter bär en stor för förstörelsen av kulturnationen Sveriges viktigaste institution. Att ge vika för det yttre trycket från det vänsterradikala kulturpolitiska etablissemanget och släppa in profilerade marxister / feminister i Akademin har sakta men säkert förstört Akademin inifrån. Om Akademin ska räddas måste stadgarna följas och ledamöter väljas in som är beredda att axla sin kärnuppgift: att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Politiska aktivister och mediaopportunister skal Akademin sky som pesten. Mycket lämpligt sålunda att Danius, Englund och Östergran lämnar. Horace Engdahl som av de den okunniga och hatiska medieledda pöbeln pekas ut som ”skurk” är när det kommer till Akademins arbete det istället enligt min mening det lysande föredömet. Han har skrivet en lång rad lysande texter om de klassiska svenska författarna och varit mest aktiv i Akademins lysande utgivning av dessa inhemska klassiker de sista 20 åren. De 7 ledamöter som nu lämnat skall snarast uteslutas. Istället bör man välja in ledamöter som är primärt fokuserade på att för det Svenska Språket och den svenska litteraturen, bildningen och humanioran. Några förslag på nya ledamöter: Ingrid Elam, Lars Lönnroth, Einar Askestad, Staffan Söderblom, Jonas Modig, Eva Ström, Eva Runefeldt, Ernst Brunner, Johan Svedjedal, Anders Cullhed, Kate Larsson..

  / Kalle Kärrström

  Gillad av 4 personer

  • Elisabeth skriver:

   Kalle Kärrström, jag håller med om att ledamöterna bör vara primärt fokuserade på svenska språket och litteratur, bildning och humaniora. Det är oerhört viktigt att kandidaterna inte ingår i kretsar, kotterier och ryggdunkarklubbar. Och inga aktivister. Jag läste just att Sara Danius var professor vid Södertörns Högskola. Alla varningsklockor borde ringt då, vem tog in henne, vem gjorde henne till sekreterare ? Och Bob Dylan-priset ? Hur kunde det bli så fel. Jag tycker att hela klicken bör bytas ut inklusive den maktfullkomlige, arrogante Horace Engdahl. Jag vill ha in personer som professor Inger Enkvist.

   Gillad av 3 personer

 6. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för ditt hurtfriska förslag, men tillsättningen av de, eventuellt, tomma stolarna bör – för Sveriges, svenskarnas och svenska språkets skull – hellre vänta till efter höstens ödesval…

  … då risken för identitetspolitisk inkvotering i Svenska Akademien, förhoppningsvis, är betydligt mindre än just nu, när företrädare för pajasregeringen och kändiseliten lajvar ”kvinnooffer”.

  http://www.gp.se/ledare/teodorescu-svenska-akademin-borde-vara-sveriges-ankare-1.5603898

  https://ledarsidorna.se/2018/04/gymnasielagen-och-de-ensamkommande/

  https://www.expressen.se/ledare/knytblus-ministrarnaar-inte-riktigt-kloka/

  Stackars kungen… och stackars, stackars, arma Sverige, som skäms ut för långeliga tider.

  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/kanske-lamnade-anden-akademien-samtidigt-med-torgny-lindgren/

  I den bästa av världar borde Johan Hakelius, trots kön, hudfärg och ålder, vara en ypperlig kandidat till en permanent plats bland de aderton.

  Gillad av 3 personer

 7. Björn söderstedt skriver:

  Jag tror inte att allmänintresset för denna historia är särskilt genuint, det är lite som att läsa ”hänt i veckan” hos frisören, men media slår på alla trummor som står till buds så menigheten kan bortse från de egna problemen

  Gilla

 8. FF skriver:

  För de ansvariga politikerna är hemlösheten med svenska pensionärer ingen nyhet. Men det är ett problem som inte våra politiker prioriterar högst eller rent ut sagt struntar i. Högsta prioritet för våra politiker är invandrarna som det läggs enormt stora resurser på. För att klara av kostnaderna har den arbetande befolkningen fått se skattehöjningar var och varannan vecka.
  Med den sanslösa invandringen med över 2 miljoner invandrare på en kort tid, inser alla med sina sinnen i behåll, att den förda politiken innebär inget annat än, att vi faktiskt tagit oss vatten över huvudet. Det finns inga som helst lösningar på problemen!
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Att gå in i en valrörelse där folk tvingas välja mellan att lita på sina demokratiskt folkvalda politiker eller på sina egna ögon, kan det sluta, hur illa som helst, för många av partierna.

  Det är mycket som fallerar i vårt kära fosterland anno 2018.

  Gillad av 1 person

 9. Elisabeth skriver:

  Om man följer Patrik Engellaus råd vinner Horace Engdahls falang och locket läggs på alla oegentligheter. Jag tror dock inte att det blir frid och fröjd i kulturlivet då. Flera av de kvarvarande har, enligt min mening, solkat ner Svenska Akademin . Akademin är större än medlemmarna, större än deras egon och det tycks de inte förstå. De har storhetsvansinne. Jag skulle önska att alla blev utbytta men risken är då att politikerna lägger sig i och vi får en avläggare av Södertörns Högskola istället..Det är viktigt att spränga Stockholms snäva kulturklick, medlemmarna borde hämtas från andra delar av landet för att mptverka korruption. Alltså, fler skåningar in i SA. Professor Inger Enkvist vore ett lysande tillskott.

  Gillad av 2 personer

 10. Hans Högqvist skriver:

  Land ska med lag byggas.
  Detta oskick att bryta mot lagar, regler, påbud och sed bryter ner det Svenska samhället till en anarki i dess sämsta mening.
  Att riksdag och regering, dessutom domstolar, polisväsen och myndigheter understödjer och ofta står bakom detta är förfärande och ett brott mot grundlagen.
  Om jag har förstått rätt så är ett parti i riksdagen, SD, helt emot detta och ett parti i riksdagen, KDS, mumlar lite i skägget om oskicket.
  Två partier som möjligen kan ta sig över 4%, AfS och MED, är troligen också emot detta landsförstörande oskick.
  Såå, hur tänker du rösta?

  Gillad av 3 personer

 11. Pelle skriver:

  Från att tidigare ha varit tveksamt inställd till vår monarki inser jag numera att det troligen är den sista sprinten som håller ihop landet och förhindrar det totala vansinnet. Nu finns det åtminstone vissa zoner som våra förstörelseivrande politiker inte kommer åt. Hur gärna Bahbunke än vill fylla Akademien med identitetsrepresentanter ur eget urval kan hon helt enkelt inte göra det. Hur gärna galningarna än skulle vilja ha Strandhäll eller någon liknande knytblusposerande politruk som statschef är möjligheten inte öppen. Det vi måste göra är att skapa ytterligare zoner från vilka vi – folket – kan hålla politikerbroilernas kladdiga klor borta. Återerövringens tid är här. Reconquista!

  Gillad av 8 personer

 12. Jeff skriver:

  Frapperande hur lojt och oartigt finansministern uppträder. Vänder ryggen åt motdebattören, går och sätter sig mellan replikerna och viker papperssvalor?! Att hon inte har något större intresse av att göra något i sak gick knappast att ta miste på.
  Mattias Bäckström däremot var för mig en ny och trevlig bekantskap. En prydnad för våra folkvalda i såväl debatt som sakframställning
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2018/04/13/11527871-magdalena-andersson-kritiserade-johan-persson/

  Gilla

 13. olle holmqvist skriver:

  Lösningen:
  Konungen fråntar Ankademien rätten att välja pristagare i litteratur.
  Så punkar den ballongen. Vem av de nuvarande ville vara med då ?
  Lika lajbans som att komma till systemet när det just stängde.
  Låt konungen själv bestämma, med råd givna av i yrke skicklige, låt t ex varje
  universitet utse ledamot på fyra år och som cirkulerar så att det alltid är tolv.
  (Gustaf III visste det inte, men nutiden vet att en 18-mannaflock är ostyrbar.
  Det ska vara de vanliga tolvmänningarna, fotbollslag, Jesu lärljungar
  osv- eller 30,- skolklassen)

  Risken finns att den prisade själv misstycker att bli utvald av en konung, i jämförelse
  med att bli utvald syskonskapet kolleger. Fast den risken är nog inte så stor.

  Gilla

 14. Moa skriver:

  Jag var dum nog att klicka in på Youtube och LO:s senaste bidrag i valrörelsen och blev så chockad att jag avhållit mig från internet mer eller mindre i en vecka.

  Eller chockad och chockad? Det var väl mer en känsla av avsmak och äckel som åstadkom chockkänslan, tror jag.

  I mina ögon är det värsta med den här filmen att den finansieras av en rörelse vars medlemmar till mer än hälften tillhör de partier som filmen vänder sig mot. Medlemmar som till död och pina inte vill ha kvar den regering som LO propagerar för och strösslar deras pengar över.

  Att innehållet sedan är bortom fake news och all anständighet när den på ett osmakligt baktalande, falskt och lögnaktigt sätt skildrar en påhittad verklighet var väl inte mer än förväntat, även om jag aldrig någonsin sett något så påkostat utföras på en så låg nivå.

  http://anybodys-place.blogspot.se/2018/04/biggest-lo-ser.html

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.