Varför förlorade Sverige sin stormaktsposition och vad kan vi lära av det?

Patrik Engellau

Nu ska jag säga en sak som jag tror är självklar, men jag ska linda in den i så konstfärdiga argument att du eventuellt blir lurad att tro att jag sagt något djupsinnigt. Självklarheten är att det är dumt att ge migranter bidrag. Det är kanske även dumt att ge andra människor bidrag, men det är överkurs.

Efter freden i Roskilde var Sverige till ytan större än det någonsin efteråt skulle bli. Så gick det några årtionden och Karl XII började slösa bort territoriet. Efter kungens död, genom freden i Nystad år 1721, förlorade Sverige praktiskt taget alla östersjöbesittningar (utom Finland som inte var en besittning utan en del av Sverige).

Till exempel fick vi avträda delar av Viborgs och Kexholms län, Ingermanland, Estland och Livland till ryssarna. Hur gick det till? Såklart att tsar Peter slog Sverige i krig och därför kunde ta dessa områden, men varför kämpade deras befolkningar inte på Sveriges sida? Ingermanland, till exempel, hade efter freden i Stolbova år 1617 tillhört Sverige i hundra år. Hur är det möjligt att ingermanlänningarna inte älskade Sverige och kämpade för fortsatt tillhörighet?

Om det berodde på att Sverige illfänades med ingermanlänningarna eller om de var ett medfött tjurigt folk är svårt att veta. Den svenske generalguvernören Göran Sperling noterade befolkningens ”medfödde argheet” och beskrev invånarna som ”oregerlige och vilde”. I vilket fall som helst hade de ingen lust att kriga med de svenska kolonisatörerna mot ryssen (som genast gjorde bönderna livegna sedan han tagit kommandot).

Av detta har jag formulerat följande troligen självklara sentens: För nationens sammanhållning är det nödvändigt att de berörda folken känner sig som tillhöriga nationen. Slutsatsen är att det troligen blir obehagligheter om de berörda folken inte känner sig som tillhöriga nationen.

Jag skulle tro att illegala mexikanska invandrare till USA har starka incitament att så fort som möjligt att mentalt ansluta sig till det nya landet och bejaka sin nya tillhörighet. Ju snabbare de lär sig språket och ju mer de lyckas smälta in, desto bättre blir deras framtidsutsikter. Det funkar. Se på senator Marco Rubio från Florida, son till två kubanska migranter. Den som studerar Rubio något litet på internet upptäcker att han inte på minsta vis framträder som något annat än vilken fjärdegenerationsamerikan som helst.

Den svenska invandringspolitiken skapar helt annorlunda incitament för den som migrerar till Sverige. Knappt något lägger incitamenten rätt. I stället verkar politikerna sträva efter att migranterna ska låta bli att integrera sig genom att uppmuntra den som inte önskar bli en del av svenskheten.

Mångkulturlagen från 1975 är själva grundbulten. Proposition 1975:26, som antogs av en enhällig riksdag, fastslår bland annat följande ):

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

Det finns i verkligheten en motsägelse mellan jämlikhet och integration, det vet var och en som försökt integrera sig i ett annat land. Jag har försökt. Det var när jag var 16-årig elev på en internatskola i USA. Jag ville smälta in, bli en fullvärdig medlem i det lokala kollektivet, inte betraktas som en utlänning som inte fattade så mycket. Enligt kollektivets normer var jag de facto underlägsen, inte jämlik. Till exempel fattade jag till en början inte vad grabbarna sa.

Det är en jobbig process att integrera sig så långt att man känner sig jämlik och hemtam i de nya omständigheterna. Men så ser livet ut. Den som inte tål att tillfälligt känna sig underlägsen kan aldrig integreras. Vad räknar du med?

Jag menar därför att riksdagens jämlikhetsiver är en björntjänst åt migranterna. De uppmuntras att, om de vill, segregera sig från svenskheten och på så sätt känna sig jämlika, var och en i sin kultur. Jag tror att det är dåligt både för migranterna och Sverige.

Ännu värre blir det en bit ner i propositionens text, för där förklarar riksdagen att den vill betala för särskilda åtgärder som ska upprätthålla segregationen:

Invandrar- och minoritetsorganisationer, som är att anse som riksorganisationer, föreslås få statsbidrag för sin verksamhet. Vidare föreslås att statsbidrag bör kunna utgå till invandrar- och minoritetsorganisationer, trossamfund och svenska organisationer för avgränsade projekt, som främjar invandrarnas sociala och kulturella situation.

Detta betyder att riksdagen lovar att försörja representanter för olika kulturer, till exempel genom stöd till Somaliska riksförbundet, som bara genom sin blotta existens måste försvaga den troligen redan från början outvecklade integrationslusten hos nyinvandrade somalier, inte minst genom att de med statsmedel betalda ledarna för ett sådant förbund självklart vill ha många medlemmar, det vill säga folk som identifierar sig som somalier snarare än svenskar.

Det finns ett överlägset sätt att integrera sig i en främmande kultur och det är att gifta sig eller åtminstone bo ihop med en representant för lokalbefolkningen. Det näst bästa sättet är att skaffa sig ett jobb där arbetskamraterna består av representanter för lokalbefolkningen. Om en migrant inte vill utsätta sig för obehaget – för det är klart det är ett obehag att ge sig ut i ett obekant arbetsliv där man inte ens behärskar språket – att ta tjänst hos lokalbefolkningen är det rena sveket av svenska politiker att låta migranten undslippa obehaget genom att i stället försörja honom med statliga och kommunala bidrag.

57 reaktioner på ”Varför förlorade Sverige sin stormaktsposition och vad kan vi lära av det?

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Den text i propositionen, som PE citerar upphöjdes till GRUNDLAG genom beslut 2010. Det enda parti som protesterade, var SD, som då var nytt i riksdagen. Minoriteternas särställning skall hädanefter inte bara t. ex. beaktas, utan FRÄMJAS. Alltså aktivt understödas.
  Regeringsformen, 1 kap. Paragraf 2:
  ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”
  Lag (2010:1408).

  Gillad av 3 personer

  • Björn G skriver:

   Vi är grundlurade, vi har låtit oss luras av politiska analfabeter som inte ens kan stava till s-a-m-v-e-t-e. Svenskar som är i trängande behov av hjälp som de har betalat skatt för i många år ska inte räkna med att få den hjälpen av den hungriga maktapparat som har inkasserat pengarna.

   Istället måste vi förlita oss på varandra, på hjälp från privatpersoner och den solidaritet som finns i folkets djupa led – fjärran från den falska solidaritet som är lika tom och ihålig som huldrans rygg bakom klingande cymbaler och statlig propaganda.
   Välfärdssamhället är avlivat, samhällskontraktet är brutet.

   Svenskar kommer att vara ett folk på undantag exakt så länge som vi finner oss i det.

   Gillad av 14 personer

   • Åse skriver:

    Läste på Fria Tider att många demenssjuka svenskar kommer inte få något boende i framtiden. Anledningen är att det inte finns platser nog. Det säger nu en rad experter som SR Ekot talat med.

    Det innebär att anhöriga kommer få bära ansvaret för att vårda till exempel sina föräldrar eller makar i det vanliga hemmet.
    Detta är allvarligt, enligt forskarna, eftersom demens är en svår sjukdom för anhöriga att hantera.

    – Jag ser att väldigt många kommer finnas i det ordinära boendet, i större utsträckning, ganska långt fram i sjukdomsförloppet, säger Irene Eriksson, omvårdnadsforskare vid Jönköping University, till Ekot.

    Vid millennieskiftet fanns det omkring 120.000 boendeplatser på äldreboenden i landet. Idag finns det bara drygt 80.000 platser, visar siffror från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

    En tredjedel nedlagda ( till ensamkommande?) och en ökande befolkning som lever längre.

    – ] Detta är alldeles uppåt väggarna, det är vad vi som jobbat och betalat skatt har att vänta.
    – Skäms sjuklöverpolitiker, vi ser vilka grupper ni prioriterar.

    Gillad av 4 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  När jag försöker hitta de idéer som styr dem som försöker styra utvecklingen, hittar jag ingen konsekvens utan bara ett hat mot nationalism, en vilja att atomisera mänskligheten och trasa sönder etnisk solidaritet. – Jag föreslår benämningen psykopatliberalism för dessa strävanden.

  Jag har försökt komplettera liberalismen med det som fattades: Konsekvens, stringens och intelligens.

  Vi är flockvarelser och våra förfäder kan ha så varit i hundra miljoner år. – Solidaritet kräver någon att vara solidarisk med och det får ju rimligtvis vara dem man känner gemenskap med. – En allomfattande har vi inget genetiskt stöd för.

  Den nationalism man skall hata, är den som vill forcera fram solidaritet mellan folkslag som hellre var för sig skulle vilja vara herrar över sitt öde eller som drar gränser tvärs genom folk och sliter sönder dem.

  Så väl om den multietniska ordningen är traditionell eller som här påtvingad, är den rätta ordningen att varje folkslag får ta ansvar för de sina och metoden för att så skall bli, är individuell makt för skattebetalaren att fördela sina pengar över skattefinansierade ändamål, varvid man tillåts gynna dem man känner gemenskap med.

  Gillad av 4 personer

 3. Petrus skriver:

  Mitt intryck är att graden av kulturell integration har relativt litet att göra med lojaliteten mot det svenska samhället och i synnerhet med solidariteten med de som invandrare i storstäder kallar svennar.

  Den mest svenskfientliga invandrare jag kommer på är AFA/Expos Tobias Hübinette (adopterad) som i tidskriften Creol nr 1 1996 skrev att det är naturligt att ”känna eller t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan” och ”låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”. Han kom senare av regeringen Reinfeldt att alitas som expert på ”rasism” och fick göra en utredning åt regeringen Reinfeldt. Reinfeldt själv var också svenskfientlig och förklarade ”blott barbariet är ursvenskt” och gjorde i denna anda en migrationspolitisk överenskommelse med (mp) som ökade invandringen. Reinfeldt verkar själv identifiera svennarna som ”dom andra”, antagligen p g a sitt afrikanska invandrarpåbrå trots att detta är väldigt litet. I och för sig kan man väl anta att gycklandet med Reinfeldts härstamning bidragit till Reinfeldts svenskfientliga attityd. Så en hel del beror antagligen på hur man själv beter sig. Men inte allt.

  I andra änden av skalan där vi stället hittar extrem svenskvänlighet i olika former finner vi Bechir Rabani som var relativt integrerad och den halvintegrerade Ahmed Rami, som bröt litet. Hade dessa båda herrar integrerats i typiska västerländska värderingar hade de sannolikt låtit mer som Hübinette & Reinfeldt.

  Gillad av 4 personer

  • Petrus skriver:

   Skall kanske tillägga några saker apropå Ahmed Ramis och Bechir Rabanis grad av kulturell integration.

   Rabani tog väl i princip avstånd från den muslimska Mellanöstern-kulturen även om han sade att han respekterade ”riktiga” muslimer som sina föräldrar. Med det verkar han ha menat att muslimer som inte gick för långt och t ex inte lät huvudduk vara ett tvång. Och så var det ju i och för sig i större delen Mellanöstern fram till 1980/90-talet (när det gällde huvudduken). Rabani kallade sig väl inte heller muslim även om hans familj lät begrava honom muslimskt. Rabani hade också ett barn tillsammans med en svensk kvinna som mot slutet var hans sambo.

   Rami kallade sig muslim men verkar ha stöttat muslimska ledare som idag skulle ha betraktats som ytterst moderata muslimer. Exempel: General Mohammed Oufkir i Marocko (vars försök till statskupp Rami stöttade) och Ben Bella i Algeriet. Oufkirs fru klädde sig västerländskt och hade inte slöja. Moderna ungefärliga motsvarigheter till Ben Bella (som iofs avsatte honom på 60-talet) utkämpade på 90-talet ett blodigt inbördeskrig mot den muslimska fundamentalistiska organisationen FIS. Ben Bella kan väl närmast, ur västerländsk synpunkt sett, betecknas som en auktoritär socialist. Han påminde om de relativt sekulära ledarna Hafez al-Assad (Syrien) och Saddam Hussein men var väl inte lika brutal och låg väl också ett snäpp till vänster om dessa i fråga om ekonomiskt system. Rami hade på 70-talet en fransk flickvän.

   Gilla

 4. Björn G skriver:

  Under Sveriges högsocialistiska stormaktstid (åren 1970 – 1990) raserades alla normala normer i Sverige. Sverige blev ett 180 graders land. I ett sådant land är förövaren offer och offret förövare.

  Vi kan idag konstatera att Sverige och Sveriges befolkning är i händerna på krafter som inte står på valbar plats i allmänna val, men som ändå i hög grad styr landet.
  Dessa krafter styr de partier vi väljer, plus ett ofantligt antal andra makthavare som vi inte väljer dvs. tjänstemän, myndigheter, media, Svenska kyrkan, skolan och utbildningsväsendet med flera.
  Skräcken för att bli kallad ”rasist” är ständigt närvarande.

  Rädsla är det starkaste verktyg man kan ha för att domptera ett helt folk, en hel värld, och hela västvärlden har putsat och oljat det här verktyget i mer än 70 år.
  Rösta rödgrönt och du får vänsteraktivism, rösta borgerligt och du får samma sak, är dagens sanning.

  Dagens sanning är att vi styrs av ett gäng extremister som tillåts härja tämligen oberoende av resultaten i allmänna val. Skillnaderna mellan det socialistiska och det borgerliga blocket är ju som sagt försumbart, eftersom samma vänstervärderingar har ätit sig in i samtliga riksdagspartier, utom möjligen SD.

  Vårt land håller på att begå självmord – i islamiseringens, vänsterextremismens, globalisternas enfaldens, omedvetenhetens och den politiska korrekthetens förbannade namn.

  Gillad av 18 personer

  • Lars skriver:

   Vänstervärderingar hos högern…det är en motsägelsefull beskrivning. Skrikvänstern förstår jag du ger dig på, med skrikhögern tycks skrika för att de blivit vänster? Jag vill påminna om att vi hade borgerliga regimer på 80-talet och Luciabeslutet 1989 om starkt begränsad invandring (5000 om året) som upphävdes av Bildtregimen, som nog inte såg sig själva som ”vänster” utan privatiserade ganska bra och ändrade pensionssystem mm. Likaså är det borgerliga regimer sedan 90-tal som stått för skolreformer.

   Annars håller jag med dig i din berättelse om att socialismen i form av löntagarfonder ryckte fram under 1970-1990, men sedan dess har de avvecklats och propåerna om samhälleligt ägande av produktionsmedlen finns inte. Under 2000-talet har närmre 1.3 miljoner invandrat. Riksdagens sammansättning är ungefär 50-50 mellan rödgröna och borgerliga under perioden. Politik handlar inte endast om att sitta i regeringsställning utan om att få majoritet i kammaren och det sker genom kompromisser och överenskommelser för att få över tid hållbara beslut.

   Regering och riksdag är de som har makt påverka invandringspolitiken. 1989 kunde man stoppa, men inte senare. Vad beror det på? Menar du verkligen allvar att det är ”socialismens” fel? Vad gjorde de andra partierna? Media? TV4, SvD, DN, Expressen, ja hela Bonniers sfären? Vad anser Svenskt Näringsliv, som definitivt är en maktfaktor? Kyrkan?

   Att hålla på med ”socialismen”… Vi har en stark stat som styr och det kan man, det gör jag, ifrågasätta, men det skiljer inte mellan partierna hur man ser på statens styrmedel. Du noterar väl hur tysta man är från oppositionen?

   Ekonomiskt är det nyliberalism som är styrande ideologi och kulturellt vänsterliberalism. Inte socialism.

   Gilla

  • Lars skriver:

   https://www.bokus.com/bok/9781841695228/paranoia/

   Att socialismen är roten till allt ont påminner mig om denna bok som diskuterar vanföreställningar avseende förföljelse! Författarna konstaterar att man vanligen sett det som att psykoser trumfar neuroser dvs psykosens natur gör att man bortser från ångestsjukdomar, depression mm och att man bortser från emotionellt orienterade beskrivningar och förklaringar. Psykosen blir en fråga om tankemönster utan känsloinnehåll. Mot det ställer de en multifaktoriell förklaringsmodell dvs. de undersöker spektrum av emotioner betecknat som ångest, depression mm. och förföljelsetankar.

   Jag rekommenderar inte boken, dyr och kort, men stringent, men det är fascinerande hur människor söker enkla förklaringar på komplexa problem och hur forskningen bara stegvis går framåt mot ökad förståelse.

   Det är så enkelt att säga att allt är socialismens fel! Bara vi haft fri nyliberalism i Sverige så hade allt varit bra. Vi hade inte haft någon invandring för vi hade inte haft några sociala skyddsnät och om människor inte kunde försörja sig så fick de svälta och då hade de inte kommit hit! Det är nog sant, men det hade haft konsekvenser för den svenska befolkningen. Men visst skulle man kunna knyta det sociala skyddsnätet till medborgarskap! Men man delar ju ut medborgarskap snabbt och på lösa boliner, så det hade väl inte heller avskräckt…

   Gilla

  • Lars skriver:

   Jag försvarar inte socialismen, jag tycker bara det är kontraproduktivt att utgå från att socialismen är orsak till migrationen och att det är fel glasögon när man ser på svensk historia generellt. En åsikt som söker fakta som bekräftar, inte en teori som man försöker falsifiera. Dessutom stöter man bort människor.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Sedan 30-talet rådde borgfred mellan näringsliv och arbetarrörelsen. Centern och jordbrukskooperationen hade stort inflytande, men så även Folkpartiet, som organiserade många tjänstemän och intellektuella och företagare. Högern, nuvarande M, var ganska marginaliserat och företrädde storkapitalet. På 60-talet tappade Fp ledarskap, väljare och ideologi (socialliberal) och C växte fram, men tappade under slutet av 80-talet efter Torbjörn Fälldins efterträdare och det hänger också samman med urbanisering och jordbrukets och jordbrukskooperationens minskade omfång efterhand. Under 80-talet mobiliserade näringslivet mot löntagarfonder som svar på arbetarrörelsens framstötar mot socialisering. M bytte skepnad och började växa. Media, borgerligt dominerad, blev alltmer propagandistiskt och allmänbildningen började sakta minska i landet. Skolorna försämrades, broilerpolitik i alla partier, men mest märkbart hos S tog över med lågutbildad partikader utan erfarenhet utanför politiken. Efter Göran Perssons år som ledare för S fanns inga efterträdare och ingen tillväxt, men redan Palme på 80-talet hade problem finna ministrar inom riskdagen.
    Från 80-talet växte nyliberalismen, men parallellt någon slags humanism i form av identitetspolitik, kolonial skuld, minoritetsrättigheter mm, allt importerat från USA. De europeiska välfärdsstaterna utanför den anglo saxiska världen bevarades, men minskade i omfång i Sverige och i Tyskland och i andra länder från 90-talet och framförallt från sekelskiftet. Socialdemokratin minskade i väljarstöd i Europa och har inte lyckats mobilisera eller skapa visioner och politik.
    Nyliberalismen tog form som globalisering, ökade inkomstklyftor, minskade regleringar framförallt av finansindustri och minskade tullar och skydd för inhemsk industri. Protesterna har varit omfattande utanför Sverige. Europeiska unionen bildades på 90-talet.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Björn G: Jag håller med i vad du skriver utom din tes om vänstervärderingar som då är socialistiska ätit sig in i borgerligheten. Inte är de socialistiska inte. Din tes är då fel och det bli än otydligare vilka makthavare utanför politiken du avser. Det är frapperande hur många som gillar din text. Varför? Är de förblindade av sin syn på borgerligheten sedan tidigare? Förstår de inte att de dompterats att tycka allt som man kan sätta etiketten ”socialistiskt” på är fult dvs de har indoktrinerats av borgerlig media och retorik. Samma typ av demagogi och samma typ kunskap och förmåga som återfinns hos vänster, bara med omvänt tecken? Har de svårt att acceptera att deras ledare inom borgerligheten har lett vägen hit?

   Vad som ska hända med Sverige framöver vet jag inte, men sannolikt fortsätter resan med ungefär samma garnityr vid spakarna dvs sjuklövern. Om människor inte förmår vakna upp och se hur det blev och varför utvecklingen blev sådan så kommer de att lägga sina röster på ungefär samma sätt som tidigare.

   Gilla

 5. svenne skriver:

  Det förskräckliga dokumentet Prop. 1975: 26, undertecknat av Olof Palme och Anna-Greta Leijon, i kombination med Carl Bildt-regeringens upprivandet av Luciabeslutet i december år 1991 får väl betraktas som inhamrandet av de första spikarna i den likkista som vi nu befinner oss i. Även Bengt Westerberg personligen har en mycket stor skuld till att det nu ser ut som det gör i vårt land. Det som är verkligt skrämmande är att ytterligare galenskaper staplas ovanpå varandra. Detta trots att verkligheten visar att vi inte klarar av att hantera de ”volymer” som redan finns här. De framtida så kallade ”nyanlända” som är prognoserade att komma under ett okänt antal år in i framtiden förvärrar givetvis situationen ytterligare. Även om man är optimistisk till sin läggning så är det är mycket svårt att se ljuset i änden av tunneln.

  Gillad av 14 personer

 6. 5ven55on skriver:

  Jo, så är det. Men ännu viktigare än detta är att stänga gränserna och repatriera, repatriera, repatriera!

  Hela denna vidriga soppa har skapats genom lögner och fulspel. Alla som inte har här att göra – eller bara misstänks inte ha här att göra – ska snarast slängas ut. Hellre fälla än fria. Repatrieringen ska betalas av skurkarna som orsakat problemet.

  Gillad av 9 personer

 7. MartinA skriver:

  Migranterna kan ej skänna sig som en del av nationen eftersom de inte är en del av nationen. Svensk är den som ser tillbaka på en gemensam historia med andra svenskar. Som känner vi med forna tiders svenskar. En iranier ser tillbaka på en iransk historia, oavsett hur mycket vederbörande jobbar. Historien skiljer iranier och svenskar åt. Och historien förenar svenskar med svenskar. Historien är allt.

  Vidare utgör idag utlänningarna 20-30% av befolkningen och är yngre än oss svenskar. Så har jag förstått PE rätt? Han ägnar större delen av livet till att främja massinavndring till sverige som vi svenskar inte ville ha. Och PEs hejdukar har dessutom hela tiden angripit vår kultur och vår rätt att känna vi med varandra och hävdat att alla har rätt att leva åtskills och ha sin kultur, så kallad mångkultur. Och nu när PEs migranter har uppnått kritisk massa skall vi svenskar förmås att blanda bort oss själva för evigt. NU ska vi inte få ha mångkultur längre?
  PE och hans svenskhatande anhang kan *** ** *******. Ni borde *** ******* ***** ************.

  För övrigt är det befängt att skylla förlusten av östersjöbesittningarna på Karl XII. Han blev angripen och gjorde sitt yttersta för att försvara det han ärvt från sina föräldrar. Till skillnad från PE och hans generation som har gjort tvärtom. Vidare, att baltikum skulle ha kunnat inkluderas i den outtalade pseudonationalstaten är historielöst. Hade de ens samma religion?

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Dessutom, om Ingermanlänningarna ställs inför valet att tillhöra ett starkt och expanderande imperium. Eller att vara gränsland i ett svagt of fallernade. Vilket av alternativen kommer innebära att gården bränns mest regelbundet?

   Gillad av 1 person

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  Så sant.
  Går det att föreställa sig att en enig riksdag beslutar att avlägsna lagen från 1975?
  Vad skulle krävas? Verklig insikt? Förmåga att se konsekvenserna av dårskap?
  Som regel är jag barnsligt optimistisk men här fruktar jag att min förhoppning kommer att förbli en förhoppning.
  Fast chanserna ökar om vi skriver och talar om saken.

  Gillad av 9 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Henrik A. Att avlägsna lagen är det lilla problemet.
   Implementeringen av följderna är enormt omfattande.
   Kravet på assimilering, helt enligt UN,s skrivning, skulle få omfattande konsekvenser framför allt med kraven på att anpassa sig till ett i huvudsak sekulärt samhälle. Inga ( stora ) bidrag till kulturella föreningar med grund i andra kulturer än svensk. Inga bidrag till moskéer.
   Att tala svenska – slut med betalda tolkar. Att det inte serveras speciell mat i skolor längre.
   Slut med den ”inofficiella ekonomin” ( svarta affärer / arbete ) vilket inte är så svår att hitta – gissningsvis är bortåt hälften av omsättningen i Malmö svart / kriminell ( stöldgods på internationell nivå, mat, bildelar, däck, cigaretter, alkohol och narkotika, också på internationell nivå för att nämna vad som kommer för mig i farten ).
   Och så vidare…..
   ””Oroligheter” skulle bli följden.

   Gillad av 1 person

   • Klimathotet skriver:

    Då bygger man ett dussin fängelser för minst 10000 interner per enhet. Inga mesiga stugbyar bakom stängsel utan metertjock betong och dubbla murar.

    Gilla

 9. Lojalitet och hemvist skriver:

  Under sextio- och sjuttiotalet växte det upp en mängd förorter i Sverige. Sverige levde under en politiskt beslutar strukturomvandling. Miljonprogrammet var avsett att underlätta för en landsortsbefolkning att flytta in till storstadsområden. En expanderande industri och statlig och kommunal förvaltning behövde närhet till arbetskraft. Samtidigt som jordbruket behövde rationaliseras. Småskaligheten stod i vägen.

  Dessa decennier kom därför att präglas av en avfolkning av landsbygden. Många svenskar fick börja anpassa sig till ett förortsliv. Nya yrken, nya miljöer.

  I dag har inflyttningen från svensk landsbygd i stort sett upphört. Nu sker inflytningen från Afrika och Mellersta östern. Och det planeras för helt nya städer. Både i södra och västra Sverige. Men även längs en axel Nynäshamn – Stockholm – Gävle.

  Och riksdagsbeslutet från 1975 om multikultur innebär att agrara och klanmässiga kulturers rötter även de skall bevaras. Rentav utvecklas. Både kulturellt och i religiöst hänseende.

  Och inflyttning är inte längre kopplat till arbetskraftsbehov, som tidigare. Den sker, sägs det, numera av humanitära skäl och orsaker. Sambandet arbetskraft och inflyttning hänger inte längre samman. Inte i det nya Sverige.

  Ännu en gång flyttar svensken. Svensken flyttar ut. Och andra flyttar in. Man ger plats åt främmande kulturer. Den egna får maka på sig. Svensken flyttar till ”yes-go-zoner” och ”icke-utsatta-områden”.

  Kulturella, sociala och strukturella omvandlingsmekanismer får återigen svensken att börja röra på sig. Svensk kultur isolerar sig allt mer i en krympande geografi. Inom det egna landets gränser. En medvetet förd politik av svenska politiker.

  Hur detta kommer att påverka ett försvar av svenskt territorium vid en extern konflikt är inte jag människa att sia om. Var lojalitetens band och geografi går samman eller bryts.

  Gillad av 10 personer

 10. Östrahult skriver:

  Det kan bara finnas två förklaringar till detta vansinne, eventuellt en kombination av båda:

  Å ena sidan ett uttryck för en inneboende önskan om expansion i berörd del av byråkratin. Den här politiken öppnar för oerhört många nya intressanta tjänster och motiverar resor över hela jordklotet, troligen öppnas också nya vägar till välbetalda jobb inom FN och liknande organ.

  Å andra sidan så finns en socialtantsmentalitet att alla blir snälla om vi hjälper dom. I sin mest förädlade form är denna mentalitet identisk med synen på Sverige som en moralisk stormakt.

  Vad man inte inser är vilka brutala konflikthärdar som importeras hit som en följd av vår ”snällhet”.

  Gillad av 8 personer

 11. uppstigersolen skriver:

  Visste Olof Palme vad han gjorde när Sverige skulle bli multikulturellt? Kanske hatade han svenskarna så mycket att han ville att vi skulle försvinna som folk? Varför fick han med sig de andra politikerna på detta elände? Många frågor dyker upp. Låt oss ändra denna paragraf så att Sverige åter blir svenskarnas land.

  Gillad av 5 personer

  • Det är synd om jorden skriver:

   Inte för att försvara Palme, men han visste väl knappast vad som skulle förekomma fyrtio år senare med bilbränder, stenkastning, gruppvåldtäkter m m. Det är möjligt att mångkulturen fungerade något sånär de första tjugo åren innan det gick utför.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    DÄSOJ, jodå det gick föreställa sig redan då. Tex min framlidne morfar var mycket klar. Han sa om Palme: ”det här kommer ni att få betala mycket dyrt för. Jag kommer att slippa se det, men ni.. jag tänket på er.” Han var mycket ledsen för detta, men folk trodde han överdrev. Han var själv socialdemokrat i yngre år, men vaknade upp och insåg att det bara är ett gigantiskt bedrägeri. Han såg exakt vad det handlade om.

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Palme var ju både berest och beläst. Nog visste han hur livet såg ut i MENA-land. Han visste också att enda sättet att styra dysfunktionella individer var med diktatur. Kanske var det dit han ville ta oss? Att han demonstrerade mot diktaturens kreatur var nog mest ett spel för galleriet.

    Gillad av 1 person

 12. Leif VE skriver:

  Hear, hear! Grundbulten det är. Multikulturalismen + statsfeminismen är de två ”statsreligioner” som satt Sverige i sitt predikament (notera vad du hörde det först). Jag har f.ö. påbörjat en bok i ämnet.
  Hoppas kunna blir klar innan valet – även om det är på gränsen till överambitiöst. Vi får se, skrivas ska den i alla fall.

  Gillad av 1 person

 13. BjörnS skriver:

  Precis som PE skrev; en snillrikt inlindad självklarhet. Dåtidens riksdag och regering förstod nog aldrig vad de gjorde och så har det dessvärre fortsatt. Ett outtalat antagande var nog att invandringen skulle fortsätta att vara liten och främst röra sig om arbetskraft från Europa. Så blev det nu inte och katastrofen är ett faktum. Det är intressant att se hur våra styrande anser att det är enkelt att ändra grundlagen rörande yttrandefrihet och pressfrihet men tydligen omöjligt när det gäller mångkultur. Politik ska ju vara att vilja och vi kan dra slutsatsen att de helt enkelt inte vill. Däremot vill de bevisligen beskära vår rätt att ta del av offentligt material och att skriva om det. Ynkedom.

  Gillad av 4 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  Det stämmer nog i allt väsentligt. Men jag vet inte det där med mexikanarna, eller invandrare generellt från främmande kultursfärer. En grundläggande tes i Samuel Huntingtons bok ‘The Clash of Civilizations’ är att moderniseringen i världen inte nödvändigtvis leder till västernisering, men snarare en renässans av de för västerlandet främmande kulturerna. Och det är en växande ekonomi i utvecklingsländer som mobiliserar nutida migration till västerlandet. Ökad nationell självkänsla resulterar, liksom ett uppsving för islam.

  Om mexikanerna som migrerar till USA skrev Huntington att det fanns viss evidens för ökat motstånd mot assimilering bland mexikanare än andra immigranter till USA, och möjligen revanschistiskt sentiment efter 1800-talets krig mellan staterna. Demokratiska institutioner av västerländskt snitt, i eller utanför västerlandet, kan användas för ett uppsving av de främmande kulturbärarna och antivästliga sentiment genom ”second generation indigenization”. En utbredd uppfattning bland naiva och en aning historielösa västerlänningar, som ser människans historia progressivt, är tron att det bor en liten värdegrundsliberal i främlingen – som skriker för att komma ut och förlöses med ens vederbörande passerat gränsen till västerlandet.

  Gillad av 1 person

 15. Hovs_hällar skriver:

  Propositionen om ”Mångkultur” är i själva verket ett självmordsrecept för Sverige som en väl fungerande nation, baserad på våra svenska normer och vår urgamla kultur.

  I praktiken handlar det om ett Sverige som vill avskaffa sig självt från kartan, och omvandlas till ett islamskt kalifat, där etniska svenskar är en hunsad minoritet som när som helst kan utsättas för folkmord.

  Gillad av 8 personer

 16. Mikael Steinwall skriver:

  Bidragens storlek är helt avgörande. Hur förklarar man annars att Sverige i många år tagit emot flest asylsökande per capita i hela Europa? Om detta kan man konstatera två saker:
  1. Allt prat om ”enklare jobb” för att underlätta integrationen blir ett slag i luften så länge bidragsnivåerna ligger högre än de ”enkla jobben”.
  2. Om nu bidragsnivåerna skulle sänkas, låt oss säga till Svenska fattigpensionärers nivåer, vad händer då?
  Förutom att bidragslandet Sverige skulle förlora sin dragningskraft, är risken stor att det blir lite stökigt när de ekonomiska villkoren försämras för alla som har långsemester i landet. Vilket politiskt parti vågar ta i den brännheta potatisen?

  Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Jag har noll förtroende för MED. För mycket knepiga personer där och för mycket etablissemangare och har läst högt uppsatta i MED som är renodlade PKister. Vidare vill jag rösta på ett svenskt parti, inte ett mångkulturparti som MED. Sverige som medborgarstat tror jag inte alls på. Medborgarskapsideal i sverige är som läppstick på en gris, som att måla över rost, som att bygga taket utan väggar och utan grund. Dessutom har Ilan Sade aldrig imponerat på mig. Vidare är hans nära kontakter med Chang Frick extremt bestickande. Frick har agerat SDs partilednings torped åtskilliga gånger och hycklar att han skulle vara libertarian, det finns ingen sanning alls i den mannen. Så MED, nej tack. För mycket skumraskfigurer i bakgrunden.

    Gilla

  • kaj jakobsson skriver:

   Mikael L, att leva på en fattigpensionär nivå
   Ska ingen behöva göra.Ja, förutom de själva
   Alltså. Många av dem har arbetat sedan 15
   Årsdagen. En nyanländ skriker högre och får
   Bättre bidrag. Arma land

   Gillad av 2 personer

 17. Jaxel skriver:

  Krönikan för ett plausibelt resonemang om skillnader mellan Sverige och USA vad gäller incitament till integration.

  Här skulle jag vilja lägga till en sak, även om min kännedom om USA endast baseras på populärkulturen. I USA tycks det vara närmast ett helgerån att säga annat än att ”USA is a great country” eller rent av ”the greatest country” eller motsvarande. Den som vill passa in i det samhället har därmed ett mycket starkt incitament att hålla med. Jag tror att detta yttre tryck att se det omgivande samhället som förträffligt också påverkar den inre bilden av detta samhälle och därmed viljan att anpassa sig eller låta sig integreras om man så vill.

  I Sverige är det tvärtom. Här hyllas man i det offentliga samtalet om man mer eller mindre direkt uttrycker att Sverige är ett skitland.

  Vem minns inte Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask. Detta brev blev en av de mest delade texterna någonsin på Internet (1). Jasenko Selimovic försökte i ett rätt försiktigt tonfall moderera Khemiris bild av Sverige. Han fick av stora delar av det vänsterliberala etablissemanget veta att han borde hålla käften.

  Jag är övertygad om att anpassningen till ett yttre tryck eller yttre förväntningar även påverkar människors inre bild av det omgivande samhället. Och varför skulle man vilja integrera sig i ett skitsamhälle.

  1. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jonas_Hassen_Khemiri

  Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Enligt gängse politiskt korrekt betraktelsesätt är asyl en universell rättighet, en rättighet som närmast kan jämföras med av Gud instiftade bud.

  Jag har stora problem med detta. Det enda sätt jag se asylinvandring på är att denna följer av medkänsla och en vilja till uppoffring som följer därav.

  Jag tror detta rättighetstänk också har effekter på viljan till integrering. Jag kan inte påminna mig att jag träffat någon invandrare från de senaste cirka tre decenniernas flyktinginvandring som uttryckt tacksamhet för att Sverige tagit emot honom eller henne. Det är också extremt ovanligt att man hör något sådant i den offentliga diskussionen. Ett undantag är Selimovics svar på Khemiris öppna brev, se ovan.

  Fast varför skulle en flyktinginvandrare visa någon som helst tacksamhet mot det svenska samhället som tog emot henom om han eller hon endast utnyttjat sin universella och självklara rätt till asyl.

  Jag tror även detta kan ha betydelse för integrationen, via den mentala inställning till det svenska samhället. Åtminstone om man följer den offentlig debatten så tycks flyktinginvandrare vara oerhört mycket mer fokuserade på orättvisor och oförätter de anser sig utsatta för än den generositet och medkänsla som det svenska samhället faktiskt visat dem.

  Om utlandsfödda flyktinginvandrare valde att se det de faktiskt fått av det svenska samhället – medkänsla och uppoffring – kanske de i större utsträckning skulle respektera det svenska samhället och därmed önska sig att bli en del av det.

  Vi bör sluta att se asyl som någon sorts universell, av Gud instiftad rättighet, och istället se det för vad det är – en akt av medkänsla och därmed följande vilja till uppoffring.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   JAXEL — Vad gör det för skillnad, om slutresultatet är detsamma? Båda de här synsätten förekommer inom PK-sekten, och båda leder till samma slutsats:
   ”Vi MÅSTE släppa in miljontals MENA-invandrare, för att 1) Det är så SYND om dem och 2) Vi är skyldiga att ta emot dem i HUMANITETENS namn!”

   MENA-migranterna själva tycker vi är idioter, och hånskrattar åt oss… med all rätt….

   Gillad av 1 person

 19. Alfredo Caragoli skriver:

  Illfänades 🙂 Bra Patrik. Vi har många mustiga svenska ord som bara samlar damm och allt för sällan luftas i debatten.

  Jag har länge förundrats över hur Karl XII har kunnat nå hjältestatus och då inte minst i extremistkretsar. Allt tyder ju på att karln var en fullkomligt ansvarslös slusk och förmodligen den sämste ”krigarkungen” genom tiderna i Sverige. Narva verkar ha varit undantaget som bekräftar regeln. Poltava visade vem han var – en nolla utan annan strategi än att ”gå på” som en slugger oavsett hur många soldater som strök med. Om de svenska ”pilkorsarna” hade kunnat sin historia någorlunda så hade Karl IX, Gustav II Adolf och Karl X hyllats i stället för Kalle dussin.

  Gilla

  • goranekl skriver:

   Kalle Dussin var en misslyckad riskkapitalist, som gav sig in på ett dåligt joint venture-projekt i Poltava tillsammans med kosackerna.

   Gilla

 20. olle holmqvist skriver:

  ”Det finns ett överlägset sätt att integrera sig i en främmande kultur och det är att gifta sig…”
  min läsande hjärna rann, konnotationerna rasslade in, lite fortare än ögat på textraden, och jag tänkte: ”Faan så cyniskt, hur kan en så civiliserad och av verkligheten erfaren karl som
  Patrik, uttrycka sig så rått..” så förstod jag sammanh…förlåt kontext.(som man säger i P1)

  Min prematura kontext var: Det där är ju rutin för en latinos (ja singularis rätt), från South of the Rio Grande som vill bli American. Man gifter sig med en citizen, det kostar 10 – 15 000 dollar
  till make/maka blir American, så skiljer man sig så snabbt som möjligt, men förblir livet ut American.

  Det speglar de olika inställnningarna – transatlantiskt. En ambitiös och begåvad latinos drömmer, om dyrkar – ”gillar” – beundrar USA och det amerikanska. Tänk om mina ungar kan växa upp och bli som riktiga amerikanare. Alla tror på den kristne guden. Latinos gör dessutom korstecken. Det gör inte så många amerikaner, men det stör inte. Latinos ser upp till det nya landet.

  Bland de muslimska finns , inte alla hur många ? som ser ned på mottagarlandet. Föraktar dem som moraliskt underlägsna. Svaga män som inte tuktar kvinnfolket i familjen. Mottagarlandets myndigheter som man kan lura. En sa i radion att socialen ger mig pengar för att Allah befallt dem. Drottninggatsmass…förlåt dådet motiverades logiskt sakligt. I krig mot Sverige. Och mycket kan motiveras utifrån muslimska skrifter.

  Hur många latinos kunde säga med rätta: USA i krig mot mitt land, mot mitt folk. Något skiljer
  i attityd mellan invandrare på olika sidor Atlanten.

  Gillad av 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Här finns tre kvistiga nyckelbegrepp, som brukar användas nästan synonomt, men ofta borde skärskådas: integration, identitet, lojalitet.

  Integration brukar förenklas till jobb, bostad, svenska språket. Identitet är dels en personlighetsdel, dels självuppfattad grupptillhörighet, kan vara kluven. Men lojaliteten kan vara fristående från både integrationen och identiteten.

  Vad kommer den integrerade muslimen att vara lojal mot när det verkligen gäller? Och somaliern? Eller skåningen? Vilka skåningar? Var finns lojaliteten hos alla de välintegrerade PK-ister som föraktar sitt etniska folk och ursprung och sitt folks kultur, uppfattar sig själva som moraliska övermänniskor och aktivt arbetar på att bryta ner nationen och folkgemenskapen? Var finns lojaliteten hos näringslivet, hos de verkligt besuttna, som nogsamt håller tyst i den offentliga debatten, men som medvetet och aktivt i bakgrunden har accelererat förstörelseverket?

  Är det inte dags att sluta tjafsa om integration och i stället fråga efter lojaliteten och solidariteten? Om den dagen kommer, måste många nya gränser dras och bommar sättas upp.

  Gillad av 4 personer

 22. Pelle skriver:

  Den självrannsakan som varje svensk måste göra är att fråga sig vilka element i det svenska kulturarvet det är som har gett upphov till den nuvarande situationen. Något fel finns där, något behöver korrigeras i den kultur som svenskarna ger upphov till – annars hade det aldrig blivit så här. För egen del tror jag att svenskarnas internalisering av statssocialism och statsfeminism med tiden har lett till individer som inte utvecklas till fulla subjekt i kraft och handling. Många svenskar är inte längre kapabla att bära upp en nation med tillhörande stat, därför vittrar den sönder i allt snabbare takt och blir föremål för utomstående som utan hinder kan tillskansa sig hela sektorer av den. Oförmögna till minsta sorts självförsvar framstår svenskarna alltmer som.

  Gillad av 3 personer

 23. Christer L skriver:

  Palmes död kopplar till hans stora humanitära retorik och i någon mån praktik. På åttiotalet, åren innan mordet, började han anta helgonlika proportioner för socialdemokraterna. Man ska inte håna de troende – vem önskar inte en Ledare som kan bringa en godhetens ordning åt världens kaos och ondska? Men det är denna tro, detta hopp, som DÖ-partierna nu och till förbannelse åberopar sig på, exploaterar och suggererar. Palme förefaller motsvara ett helgon i den sekulära politiska ”mystiken”. Det vill säga, gör någon Palmes politiska vilja orätt motsvarar detta en synd emot Guds vilja. En modern sekulär människa reagerar inte med yttre fanatisk vrede, kräver inte bränning på bål. Men jag tror att vi nu måste börja tala om en passiv-aggressiv fanatism, som alltmer satt sin prägel på det politiska Sverige. De retoriskt inriktade naiva DÖ-politikerna har lekt med elden, nu brinner det i den svenska trossbottnen och varnande rök stiger. De vill oss verkligen illa, dessa politiker. Fast det inser de inte själva.

  Gillad av 3 personer

 24. Alcazar skriver:

  Föll för bilan tydligen, kort, min ena poäng var att undertonen i Patriks text kan tolkas som att han tror att integration av de nuvarande migranterna är möjlig om de ekonomiska incitamenten var annorlunda. Det är fel, vi kan försöka men kommer aldrig att kunna sänka deras levnadsstandard till den nivå de själva kan åstadkomma i sina hemländer. Med det avgörande är det kulturella avståndet samt den stora mängden, att tala om integration är idag helt nattståndet.

  Gillad av 1 person

 25. Alcazar skriver:

  Jag hade också en poäng om mexikaner i USA, Patrik är inte uppdaterad, läs Mexifornia, eller lyssna på Victor Davis Hanson eller FOX, områden i USA tas nu helt över av mexikaner, som ofta inte ens kan spanska.

  Gilla

 26. Alcazar skriver:

  Jag hade en tredje poäng, off-topic, att vi i Sverige idag har autokrati, men utan en explicit ledare, ett mycket mera bakslugt sätt att driva autokrati. För att få medlemskap i den styrande kretsen så krävs obegränsad lojalitet, som moerta, som demonstreras genom att aldrig någonsin ifrågasatta värdegrunden. Hatet mot SD, Trump och Brexiteers kommer av att dessa grupper kräver sin demokratiska rätt direkt, utan att buga för värdegrunden.

  Gillad av 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Den svenska utvecklingen är inte unik, bara mer extrem. Därför bör vi inte överbetona den svenska mentalitetens roll, Palmes och socialdemokratins roll eller generellt vänsterns, välfärdsstatens och omsorgsindustrins roller som motorer i utvecklingen.

  Även om socialismen är en destruktiv ideologi och praktik har inte hela sjuklövern blivit socialister. De ”vänster-” respektive ”högerfloskler” som sjuklövern vevar har skilda, asymmetriska ursprung. Ingen tunn ideologisk vattvälling av någondera typen kan förklara eller driva ett så massivt och förödande utvecklingsscenario ända sedan 90-talets början.

  En väsentlig drivande motor – ekonomin – behandlades i en artikel av Johan Anderberg på expressen.se i morse (märkligt nog är den nu borta och kan inte ens sökas). Han tog upp den tunga roll som Svenskt Näringsliv öppet har haft för att motivera och driva på asylinvandringen. Vidare tog han upp Svante Nycanders nyutkomna bok ”Liberaler i asylkrisen”. Nycander var DN:s politiske chefredaktör 1979-95 och beskriver nu Timbros och nyliberalismens roll bakom de borgerliga partiernas asylpolitik.

  Det blir meningslöst att kalla även denna tungt vägande sida av saken för socialism. Förklaringsmodellen måste i stället bygga på många samverkande komponenter. Så vitt jag vet har ingen ännu beskrivit helheten logiskt. På lång sikt är även ekonomin mindre viktig än den djupa psykologin och psykiatrin bakom vår tids förändrade kollektiva medvetande och sociala interaktioner.

  Gillad av 2 personer

  • Klimathotet skriver:

   Jag ser utvecklingen mest som ett alkohol- och drogsymptom. De beter sig lika självdestruktivt oberoende av nivån på galenskaperna.

   Gilla

  • Alibaba och de 40 rövarna skriver:

   Intressant med artikeln, skriv och fråga.

   Det är svårt att hitta en faktor men jag tror att det som hindrar alla inom etablissemanget att angripa problemet är, löst uttryckt värdegrunden, man kanske identifierar ett problem, eller en delar ett problem, men när lösningen kommer i närheten av att vi inte alla är lika, och lera specifikt islam inte är kompatibelt med svenska värderingar, så ryggar man tillbaka och börjar tala om integration. Allt handlar om att vi INTE alla är lika, så hörnstenen på hela det vänsterliberala bygget är fellagd, dra ut den, och hela bygget faller.

   Gillad av 1 person

 28. olle reimers skriver:

  Kanske lite off-topic, men jag gjorde en sammanfattande reflektion när jag läste ovanstående kommentarer.

  Vi, den lilla skara som regelbundet samlas här på DGS för givande diskussioner, har ytterst lite gemensamt med 99 % av befolkningen. (För Sverige skulle jag kanske skriva 95 % i stället.)

  Politikerna har naturligtvis sedan länge förstått att politiskt tänkande bara är till för en mycket ringa del av befolkningen. Härtill kommer ytterligare en faktor som kanske inte nämns så ofta: intresset -i procent räknat) – avtar med en ökande befolkning. I Thailand, där jag bor, skulle jag tro att intresset för att blanda sig i politiken avser mindre än en ynka halv procent av befolkningen.

  Globaliseringen är givetvis det ultimata sättet att vidmakthålla och bygga på makt för en liten klick. Jag skulle gissa att av jordens tio miljarder människor max.en tiondels promille (en miljon) kommer att ha en politisk position av någon som helst rang och att den bestämmande klicken är en promille härav (ettusen personer).

  De har prövat allehanda metoder för att det ska funka och att det inte ska leda till ständiga folkuppror. Det gäller att ha en välavlönad och välbetald lojal kader av tjänstemän som har en garanterad försörjning så länge de följer spelreglerna. I USA kallas den SES (Senior Executive Service) och i Sverige nätverken Hilda och Ruben.

  Så småningom kommer allt att återgå till ordningen; vi blir alla slavar, muslimerna flyttar tillbaka till sina ursprungsländer och den stora friden brer ut sig över världen.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.