Varför är det alltid svennarna som ska visa respekt för islam?

Mohamed Omar

Idag är det 1 april och påskdagen. Påskfirandet i Sverige var tidigare väldigt kristet. Det handlade om långfredagen när Jesus korsfästes och då alla skulle vara ledsna och tysta. Och påskdagen då Jesus uppstod och man skulle vara glad. För många svenskar har berättelsen om Jesus fått ge vika för att klä ut sig till påskkäring, äta godis och festa i största allmänhet. För vissa blir det sill och nubbe.

Fromma muslimer firar inte påsk. Högtiden finns inte i deras skrifter. Profeten Muhammed firade inte påsk. Visserligen är både Jesus och Maria nämnda i Koranen. Men Jesus är inte Gud, som de kristna tror, och Maria är alltså inte Guds moder. Och hjärtat i den kristna påsken är Jesu lidande, död och uppståndelse. Tre saker som Koranen förnekar.

Den populära sajten Islamguiden (http://www.islamguiden.com) har producerat en broschyr för hur skolor ska anpassa sig till muslimers krav, som heter ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimer”. Påsken är nämnd i följande stycke:

”Detta innebär också att man som muslim inte firar de högtider som till exempel finns här i Sverige, såsom jul, påsk, allhelgona, midsommar och så vidare. Dessa helger är kristna högtider (förutom midsommar som är hednisk). Vi muslimer respekterar alla de som firar dessa högtider men enligt vår tro så skall vi inte delta i dem. Vi har våra högtider som vi firar, bland andra ‘eid-ul-fitr som jag tidigare nämnde.”

Ingenstans i broschyren finns tanken att islam är en främmande religion i Sverige och att muslimerna finns här på grund av en sentida invandring. Det framställs som en självklarhet att islam ska ha samma status som kristendomen och den inhemska, svenska traditionen.

Skärmbild (62)

Muslimska föräldrar är ”oroliga” och detta måste vi bekymra oss över och ta hänsyn till. Men ingenting sägs om majoritetsbefolkningens oro över islamiseringen:

”Under årens lopp så har vi ofta mött muslimska skolungdomar som går i kommunala skolor. Och vi möter även oroliga föräldrar till dessa barn.”

Varför är deras oro viktigare än svennarnas oro för att skolorna blir allt mindre svenska? Oron för att man börjar känna sig som en främling i sitt eget land.

Broschyren skuldbelägger lärare i skolan som ifrågasätter om muslimska barn ska ha slöja. Dessa lärare saknar kunskap och förståelse, menar skribenterna:

”Se slöjan för vad den faktiskt är: En religiös plikt.”

Då så. Om det är en islamisk plikt har svennarna inget att göra förutom att tiga och vika sig. Skribenterna citerar ett yttrande av Muhammed och en vers i Koranen och kommer sedan med följande slutsats:

”Så enligt dessa verser i Koranen betyder det att en muslimsk tjej inte får visa mer än sina händer och sitt ansikte inför de män som inte hör till hennes närmsta släkt. En stor del av de lärda har även den åsikten att man även ska täcka ansiktet och händerna, så därför kan man stöta på någon som valt att följa den åsikten. Här är anledningen till varför de flesta unga tjejer som valt att praktisera Islam också väljer att ha slöja. De ser detta som en religiös plikt. Att bära slöja faller under kategorin FARD – Obligatoriskt inom Islam.

Att förbjuda denne individ att få bära sin slöja innebär att man förbjuder henne att få utöva sin religion. Man tar ifrån henne rätten att få vara muslim.”

Utan slöja kan man alltså inte vara helt och fullt muslim. Och att få vara det är en rättighet.

Broschyren har hela tiden muslimernas religiösa rättigheter i fokus. Muslimernas rätt att bevara och främja sin identitet. Ingen hänsyn tas till landet Sverige, den svenska kulturen och den svenska majoritetsbefolkningens känslor. Ingen hänsyn tas till att Sverige också har en historia, ett arv och en identitet. Dessa saker är helt ointressanta.

Kommunala skolor bör ordna ett bönerum åt de muslimska eleverna, fastställer broschyren:

”Att upplåta ett litet utrymme för den praktiserande muslimen i skolan där han/ hon kan dra sig undan för att utföra sin bön är något som alla skolor med muslimska elever skulle kunna ordna.”

Detta eftersom de fem dagliga bönerna är obligatoriska. Och ibland kan bönetiden infalla medan de muslimska eleverna befinner sig i skolan, då måste skolan betjäna dem så att de kan uppfylla sina religiösa plikter.

I fastemånaden ramadan kan det uppstå problem:

”Ett problem som ibland dyker upp är att vissa skolor kontaktar föräldrarna och kräver att den muslimska eleven skall avbryta sin fasta för att de anser att denne elev blir trött och att det påverkar elevens skolarbete negativt.”

Men att eleven är trött och inte kan delta i den skattefinansierade undervisningen och inte visar tillbörlig respekt mot läraren som försöker göra sitt jobb är inte problemet. Inte heller den bristande respekten mot alla som slitit och sliter för att våra skolor ska vara bra. Nej, problemet är att icke-muslimerna, svennarna, inte visar respekt mot islam:

”Det finns en risk att man som skola förlorar mer på att försöka förhindra en elev från att fasta, för då kan denne elev och hans/hennes föräldrar känna att man inte tar hänsyn till elevens rättighet att utöva sin religion, man stoppar elevens chans att vara delaktig i denna viktiga månad. Och genom detta riskerar man att förlora elevens och föräldrarnas respekt och vilja att samarbeta med skolan.”

Det är som sagt alltid den svenska skolan som ska visa hänsyn och respekt. Den svenska kulturen, de svenska värderingarna, och svennarnas känslor är ingenting man behöver bry sig så mycket om. Trots att det framför allt är de otrogna svennarna som byggt upp det här landet, med dess välfärd, dess skolor, dess sjukhus, dess teknik och vetenskap, dess demokratiska institutioner.

Är det inte snarare föräldrarna som visar förakt för lärarnas arbete, och för hela skolan, genom att skicka dit sina barn hungriga och törstiga så att de inte kan tillägna sig undervisningen? Och varför ska just islam ha denna privilegierade ställning i detta icke-islamiska land?

När det kommer till simundervisning föreslår broschyrens författare att skolan delar upp eleverna i en pojk- och flickgrupp:

”Lösningen här är kanske lättare än man tror. Istället för att ha en stor grupp med elever som har simundervisning samtidigt så kan ju skolan dela upp klassen i två grupper; en för pojkar med manlig lärare och en för flickor med kvinnlig lärare. Kanske även andra flickor och pojkar som inte är muslimer skulle känna sig mer bekväma på det sättet.”

Som sagt, mera arbete och större kostnader, för att göra denna grupp nöjd. Man kan undra varför de kom till Sverige om de är så ”oroliga” och deras barn riskerar en, som de skriver, så stor ”oro och ångest” av att delta i undervisningen i den skattefinansierade, svenska skolan? Är skolorna bättre i hemländerna Somalia, Syrien och Afghanistan?

”Ofta händer det att ledsna och oroliga muslimska skolelever säger att deras lärare tvingar dem att delta i luciatåg eller liknande.”

Jag har mycket svårt att tro att någon elev skulle bli tvingad att delta i luciatåg. Återigen ser broschyrens författare allt ur muslimernas perspektiv. De kanske i stället borde tänka på att svennarna förtjänar lite tacksamhet och respekt för att de öppnat upp sitt land för hundratusentals muslimer? Ett sätt kanske vore att visa lite intresse för svenska traditioner, inte bara fnysa åt dem. Islam är redan den religion som svenska folket tycker minst om.

Broschyrförfattarna hajar verkligen inte läget. De skriver att muslimer inte kan delta i skolavslutningar i kyrkan. I stället borde avslutningarna hållas på en neutral plats. Skulle svennarna kunna ha en skolavslutning i moskén? Nej, men varför ska vi då gå med på att vara i kyrkan?

Men det resonemanget håller inte. De måste begripa att en moské inte är samma sak som en kyrka i Sverige. Sverige har en tusenårig kristen tradition. En kyrka är en del av det svenska kulturarvet, vare sig man tror eller inte. En moské däremot har ingenting med svensk kultur att göra. Moskéerna angår bara muslimer.

År 1975 införde riksdagen mångkulturen i Sverige. Så här står det i proposition 1975:26:

”Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar.”

Men den nykomna invandrarreligionen islam kan aldrig ha samma status som den kristna traditionen i Sverige. Den här flummiga formuleringen behöver tas bort.

45 reaktioner på ”Varför är det alltid svennarna som ska visa respekt för islam?

 1. BjörnS skriver:

  Sverige är ett land som är organiserat på ett visst och fungerar därefter. Alla kan vi göra val, men vi måste vara medvetna om att alla val har konsekvenser. Väljer du att röka finns det få ställen du kan göra det på. Väljer du att inte duscha kommer folk att undvika dig. Väljer du att göra det mesta på ett annorlunda sätt än de flesta andra kommer du att få ständiga praktiska problem i vardagen. Det är likadant med Islam – väljer man att vara strikt muslim i ett kristet organiserat land kommer det att bli jobbigt. Precis som om man väljer att vara strikt kristen i ett muslimskt land. Det kan inte vara min skyldighet stt hela tiden mildra konsekvenserna av strikt troende muslimers medvetna val. De har ett eget ansvar.

  Gillad av 6 personer

  • Björn Runngren skriver:

   Om Kalmarunionen (från 1397) bestått hade aldrig detta inträffat. Drottning Margareta visste var skåpet skulle stå och det vet danskarna i gemen fortfarande.

   Då jag växte upp fick jag alltid höra om ”den Svenska kungliga avundsjukan”. Sedan dess har jag förstått att alla människor på jorden är lika avundsjuka. Men det finns särdrag som endast svenskar har och det är konflikt- och beröringsrädsla. Man kan kalla detta karaktärsdrag för den Svenska mesigheten. Kanske ett återupprättande av Kalmarunionen kan rädda Sverige?

   Gillad av 1 person

 2. p2185 skriver:

  Efter många kontakter med människor med muslimer såväl i Sverige som utomlands har jag fått lära mig att religionen tillåter en flexibel hållning till en miljö med annan tro. Ett antal år hade jag en muslimsk familj som hyrde ett hus av min familj. Mannen i familjen kunde visserligen inte ha direkt kontakt med min hustru (!) även om det var ett problem med huset och jag inte fanns hemma, men då vi skulle diskutera åtgärder eller hyran ville han att jag själv skulle komma till huset och prata. Han tog då fram sin whiskyflaska och skulle bjuda såväl sig själv som mig. Jag fick då den ovan nämnda ”flexibiliteten” förklarad för mig. Jag har också varit på åtskilliga mottagningar i länder där islam är en allenarådande statsreligion och träffat höga företrädare som vid dessa tillfällen visat en mycket generös inställning till intagande av alkohol. Mycket flexibelt.
  De av Mohamed i denna blogg givna exemplen kan säkert tillåta en betydande flexibilitet i stället för den ortodoxa inställning som genom de små stegens tyranni successivt bana vägen för en kollaps av vårt Sverige.

  Gilla

 3. Jörgen Bengtsson skriver:

  Instämmer helt i att den citerade flummiga formuleringen behöver tas bort. I den ligger nämligen inte bara en önskan att inkludera nykomna och få dem att känna sig välkomna utan lika mycket ett förakt för och en ovilja mot den bärande strukturen i vår kultur, en tusenårigt kristen tradition.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Sven är ett begrepp som betyder ung pojke. Eftersom våra makthavare beter sig och i något fall, Fridolin, ser ut som en ung pojke så passar väl svenne bra. Låt oss den nionde september välja bort unga gossar och välja in redbara äldre, varför inte rediga fruntimmer också.

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Bort med UNGDOMSFÖRBUNDARNA!

    Skaffa lite livserfarenhet först,
    så lär de sig att pengar inte växer på träd…

    Gilla

  • Margareta skriver:

   Jag håller helt med dig. Reagerar som om jag blir trampad på. Jag är ingen s.k. svenne, jag är en svensk kvinna, en svenska!!!

   Gilla

 4. Rikard skriver:

  Hej.

  Trams.

  Vi gav inte Jehovas sådan hänsyn, eller mormoner, eller Maranata – varför skall muselmanerna som tillber djävulens profet Mahomet ges särskild hänsyn annat än respass?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 11 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Helt enig, Richard!
   Hadde en kollega som var Jehovas vitne. Ble aldri tatt noe hensyn til henne som barn da hun gikk på skolen, hun var borte fra religionstimene og feiret ikke jul eller 17. mai. Hun klaget ikke, bare konstaterte faktum. – Derimot fortalte hun at hennes brødre hadde 16 måneders straffarbeide i egen leir (Jehovas vitner stemmer ikke ved valg, og nekter militærtjeneste. Andre militærnektere på den tiden fikk fredelig siviltjeneste, ofte på steder de selv ønsket – men JV ble altså behandlet som slags statsfiender! Såvidt jeg vet, var ordinær militærtjeneste 12 måneder.)
   Jeg fortalte dette til en gammel dame jeg kjente, som hadde tilbrakt krigsårene i Tyskland, og hun ble helt svart i øynene da hun hørte det. JV havnet jo i konsentrasjonsleir i Det tredje rike.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Muslimene har selv valgt å komme til Norden – et aktivt valg ved å reise gjennom mange land! Vi som hører til her, har ingen plikt til å gi etter for diverse urimelige krav. Noe fleksibilitet kan vi vise, men svensk (norsk, dansk) skal være ledekulturen (Leitkultur), og muslimenes krav skal ikke være til besvær for oss. Hitreisende mennesker fra andre religioner enn islam forstår dette, og tilpasser seg på en helt annen måte.

   Gillad av 1 person

 5. Alcazar skriver:

  Våra ledare har så klart förlorat all legitimitet och styr endast pga av de har ett vålds och lagstiftande monopol, så vi kan i tanken ignorera allt de gör, som det ovan, det är som svenska komiker, jag står inte ens ut med att läsa eller höra det. Det vi också kan göra är att uppfostra våra barn i en annan anda, en ärligare och bättre anda. Min son frågade mig idag vad ”rike” betyder, och jag försökte förklara att det var kungens räckvidd, så långt sträckte sig hans makt. Jag förklarade hur olika länder levde på olika vis under olika kungar och kejsare, och att jag ju inte kunde bli Japan, lika lite som muslimerna i hans klass kan bli svenskar. Jag förklarade att det väl var bra att man i Nya Guinea kunde gå med fordral på snoppen utan att vi svenskar skall bestämma över det, jag var supernöjd för jag tror han förstod mina poänger. Jag förklarade också att man inte lär honom rätt saker om detta i skolan för att de som styr oss har fel. Några frön såddes hoppas jag, mina barn skall de jävla vänsterliberalerna inte få.

  Flera på denna blogg är kanske för gamla för hårdrock, men jag tycker mig skönja den undertryckta europeiska själen i en del av denna musik, Europa är inte Boy George och AHA, Europa är också detta med låttitlar som Hole in The Head, Worlds Colliding, Die by The Sword och Teutonic Terror, ju mer man undertrycker detta ju mer vill det komma ut, jag tycker mig här se den verkliga orsaken till att världen följer ett europeiskt paradigm, våra ledare fruktar detta med rätta:

  På samma sätt som etablissemanget inte förstår Trump så förstår de inte detta heller och skapar det just därför.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Inte kan man vara för gammal för hårdrock. Jag går inte på rockkonserter längre men nog kan jag sätta mig och lyssna på en juste låt. Den här var helt OK.

   Gilla

 6. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  De som oavbrutet skriker efter respekt utan att ha kännedom om begreppets verkliga innebörd, är också de som förtjänar den minst.
  Genuin och varaktig respekt är något man successivt uppnår via ett omdömesgillt, rättskapabelt och förtroendeingivande uppträdande och definitivt ingenting man kan tilltvinga sig genom antytt eller handgripligt våld.
  Att komma i åtnjutande av ett gott anseende är ingen självklar rättighet –
  oavsett vad de som utmärker sig för social inkompetens och aggressivt beteende inbillar sig.
  Tack för ordet!
  Andreas 🙂

  Gillad av 11 personer

  • Nisse i Hökarängen skriver:

   ” De som oavbrutet skriker efter respekt utan att ha kännedom om begreppets verkliga innebörd, är också de som förtjänar den minst ”.

   Exakt. 👍

   Gillad av 5 personer

  • lasse4u skriver:

   Ord ändrar hela tiden betydelse, för religionspotentaterna i den invandrade muslimska diasporan är nog ”respekt” en bra översättning av den underkastelse som Islam kräver. I den islamska lagstiftningen upprätthålls den med ”seriösa” våldshot.

   Gillad av 1 person

 7. tottealm skriver:

  ”Se slöjan för vad den faktiskt är: En religiös plikt.”
  Nej, vi har ju fått lära oss i flera år nu att det är ett plagg som vilket annat som helst och har ingenting med religiös plikt att göra.

  Varning: Spår av ironi kan förekomma i texten ovan.

  Gillad av 1 person

 8. Elvin skriver:

  Hade inte lammkorv – då skrek paret ”jävla rasist” och kastade en 30 cm lång kniv i bålen på kioskhandlarenEtt muslimskt invandrarpar döms nu för bland annat misshandel och olaga hot sedan de attackerat en kioskhandlare i Sundbyberg.
  http://www.friatider.se/hade-inte-lammkorv-d-skrek-paret-j-vla-rasist-och-kastade-en-30-cm-l-ng-kniv-i-b-len-p

  Den dömde mannen fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2003. Han förekommer under 26 avsnitt i belastningsregistret för en rad olika brott. Han har aldrig jobbat utan är sjukpensionär och lider av ospecificerad personlighetsstörning. Han uppbär aktivitetsersättning med 9.147 kronor samt bostadstillägg på 4.750 kronor per månad. Han har även stora skulder. Kvinnan har bostadsbidrag med 5.200 kr i månaden. Detta framgår av offentliga handlingar från frivården.

  Vad säger våra fattigpensionärer när de läser dessa summor. Är bidragstagarna tacksamma mot värdfolket?

  Gillad av 6 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Men betänk att det är den första april idag. Herr Omar kanske skämtar oss aprilo, som de säger på julafton.

  Gilla

 10. Underdog skriver:

  Själv är jag helt utled på att ens behöva förhålla mig till hallucinationer nedtecknade i början av 700-talet (nej det finns inget i skrift innan dess).. Varför skall jag ens behöva fundera över vad det som står i Koranen betyder. Jag skiter högaktningsfullt i det!

  Gillad av 7 personer

 11. Jonas skriver:

  Om en muslim hävdar att vi måste anpassa oss, eftersom han inte kan för att det skulle strida mot det som står i Koranen, så kan vi ju då fråga vad tusan han gör här eftersom det strider mot Koranen att som muslim bosätta sig i ett icke muslimskt land.

  (An-Nisa 4:97) While taking the souls of those who were engaged in wronging themselves, the angels asked: ‘In what circumstances were you?’ They replied: ‘We were too weak and helpless in the land.’ The angels said: ‘Was not the earth of Allah wide enough for you to emigrate in it?’ For such men their refuge is Hell – an evil destination indeed;

  Gillad av 2 personer

 12. Strix skriver:

  Svensken (svennen) har av mm ”granne” tvingat Löfven och hans handgångne män att plundra oss på vårt LIV och vår EGENDOM! Det är min granne som tycker det är häftigt att jag betalar mer skatt än han själv. Det lever Löfven och hans kompisar gott på.
  Muslimer kanske är kapabla att ändra på det?

  Gilla

 13. lookslikeanangel skriver:

  Om den religiösa aspekten är så viktig att den glider ut väsentligt i civilsamhället bör man välja ett icke-västerländskt land. Det kan förstås vara svårt;

  Jag träffade en person, ursprungligen från Irak, som via en Gulfstat och trots ett fint chefsjobb där, kommit till Sverige p.g.a. att det var svårt med en annan inriktning av islam (Shia – Sunni).

  Olika delar av islam kan inte komma överens! Mångkultur fungerar aldrig bra.

  Hur är det då tänkt att allt ska fungera i Sverige…….
  (Personligen tror jag att det inte tänkts alls, tyvärr!)

  PS Information till dig som cyklar med strutsar. https://youtu.be/kotWv4MCxNI DS

  Gilla

 14. Ophelia skriver:

  Jag funderar på att bli nudist.. Då vill jag naturligtvis gå naken så mycket som möjligt. Det kräver jag att alla respekterar.

  Men vad får muslimerna i Sverige lära sig om icke-muslimer då? Det finns många sajter för svensktalande muslimer och jag studerar dem med häpnad. Hos ”Fråga Imamen” får muslimer bl.a lära sig hur kristna ser på muslimer (smakprov):

  ”Vad säger då Koranen om ”otrogna”? Först och främst, vad betyder beteckningen otrogen? Det är en beteckning som inte återfinns i Koranen. Det är en beteckning som kristna historiskt sett använt om icke-kristna, framförallt muslimer. Den kristna läran har aldrig erkänt Islam som en legitim religion; alltså betraktades muslimer som ”otrogna” och placerades vanligen i samma kategori som ”hedningar” och ”barbarer”.”

  Jo, den kristna läran har alltid erkänt Islam som en legitim religion, men vill man ha martyrer så är det bara att hävda motsatsen förstås. Inte många muslimer skulle någonsin våga läsa vad kristna själva tänker, tror och tycker.

  http://fragaimamen.se/lar-koranen-ut-att-man-ska-doda-beskatta-och-konvertera-icke-troende/

  Gilla

 15. Charlotte French skriver:

  Thank You Omar.
  They say respect must be earned. Well, Islam is at best a dysfunctional bully. Sweden on the other hand is behaving like a doormat.

  Gillad av 2 personer

 16. ericr45 skriver:

  Man kan se detta som en önskelista, eller en framtidsvision om Sverige.
  Just nu och med nuvarande regering/politiker är jag rädd att det är det sista som är korrekt.

  Gillad av 1 person

 17. Östrahult skriver:

  Bra text om något som egentligen är obegripligt och sker i det fördolda med stöd av olika inflytelserika intressen. Det är två saker som jag tycker är särskilt obehagliga i sammanhanget:

  1: Ingen verkar ha koll på den subversiva verksamhet som mycket medvetet bedrivs och som redan infiltrerat flera av partierna, särskilt (s) och (c).

  2: När man hör sådana här skrämmande exempel på vart utvecklingen är på väg med stöd av svenska skattepengar och svenska politiker så är det väldigt frustrerande att även dessa verkar i det fördolda. Det går inte att uppbringa en enda av dessa som offentligt skulle ställa sig bakom det som hen verkar för i det fördolda

  Gilla

 18. olle reimers skriver:

  Hela tiden måste man göra jämförelsen med att någon kommer som inneboende i ditt hus. Att du av omsorg av vederbörande låter honom bo där innebär inte att den inneboende kan börja ställa krav som går utanför vad huset i normala fall erbjuder.

  Om det handlar om liv och död får man ligga låg tills faran är över och därefter finna ett boende som stämmer med de krav som handlar om annat.

  Gilla

 19. Dan Astrom skriver:

  Dom utgör en missionärgrupp som skall islamisera Sverige, precis som de krista missionärerna som for runt i världen, och fortfarande far runt och skall kristna olika folkgrupper. Skillnaden är att det görs mer sofistikerat från muslimskt håll genom att infiltrera samhällssystemen. Mycket bra strategi för att nå sina mål… 👎😲

  Gilla

 20. acciaiosite skriver:

  Nog blir man utled på all stupid islamofili. Ett av alla statsfinansierade bidrag (SR P1) från gårdagen, Godmorgon Världens krönikör Ulrika Knutsson underlät inte att på påskdagen påminna oss om den likvärdiga religionen som snart går in i ”hoppets” månad ramadan. Hon passar dessutom på att önska alla ”Abrahams barn” glad påsk. Undrar hur många muslimer som blir kränkta av sådant? Anmälan för HMF? https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6922247

  Gilla

  • lasse4u skriver:

   Knutsson är väl urtypen för den påklistrade kulturelitistiska posen sprungen ur den skyddade sekulariserade medelklassen.
   Det gick inte för sig att skriva en påskhelgs-krönika utan att ödmjuka sig och visa ”respekt” för den växande muslimska diasporan.
   I många muslimska länder tar de det som Knutsson kallar ”hoppets-månad” på blodigt allvar, de som inte följer de religiösa påbuden kan arresteras och fängslas, i en del fall kan det handla om att bli piskad. Då ska man komma ihåg det inte handlar om lite ”smisk” med rottingen utan om mycket grov misshandel med t.ex. bambukäpp som kan ge livslånga men och i värsta fall leda till döden.
   Vad är det för hoppfullt med religiösa diktat som kan få digra konsekvenser om de inte följs.

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.