Yttrandefrihet igen

Patrik Engellau

Jag är mycket naiv i en del avseenden och jag gillar att ha en del söndagsskoleaktiga uppfattningar.

Upplysande utvikning: Söndagsskolan var en av kyrkan organiserad utbildning i bibelkunskap och kristen tro. Konceptet uppfanns i England på 1780-talet. Syftet var att förhindra att ungdomar från slummen hamnade i kriminalitet. Ett annat syfte var att skicka ungarna till kyrkan så att mor och far fick lugn nog att ringa in veckans herdestund. Redan 1851 startade den första svenska söndagsskolan. Om Svenska kyrkan ville göra någon nytta kunde den återuppliva initiativet i utanförskapsområdena. Problemet är väl att förkunnarna måste ha en brinnande gudstro för att engagera deltagarna. Det kan vara svårt för Svenska kyrkan att hitta sådana.

En av mina troskyldiga uppfattningar är att yttrandefrihet är en fantastisk och välsignelsebringande idé. De bästa och mest produktiva ögonblicken i människans liv är när någon säger eller skriver något oväntat, något nytt, något som kanske är förbjudet och en stunds förvånad tystnad uppstår i sällskapet och alla inser att de just begripit något som tidigare varit diffust och oklart. En sorts sanningens ögonblick. Det inträffar bara om folk törs ge uttryck för sina uppfattningar och om dessa uppfattningar tolereras av andra. Detta gäller såväl i de små sammanhangen som i samhällslivet i stort.

Jag upplever sådana sanningens ögonblick kanske någon gång i veckan, kanske mer sällan, beroende på, förstås, nivåkraven på de insikter som ska räknas som nya sanningar. Jag vet precis i vilka sociala sammanhang jag aldrig upplever någon ny förståelses extas. Det är i situationer där det i praktiken inte finns någon yttrandefrihet eller förljugenhet av andra skäl råder, till exempel i partiledardebatter, andra debatter på TV och sammanträden med övervakare från Finansinspektionen (om man exempelvis är chef för ett företag under den myndighetens kontroll, vilket jag har varit, eller motsvarande undersåte till Skolinspektionen).

Yttrandefriheten är inte alltid bra i bemärkelsen att den alltid skulle skapa behagliga upplevelser. En del människor är synnerligen obehagliga typer. Att ta del av dessas yttranden, när de får yttra sig fritt, kan vara motbjudande. Personligen tycker jag att antisemitiska uppfattningar är särskilt frånstötande eftersom jag beundrar judar, vilket kanske är knäppt och omvänt rasistiskt, men jag gör det i alla fall, se exempelvis här.

Att det råder yttrandefrihet är alltså ingen garanti för samhällets avancemang men däremot, tror jag, en nödvändig förutsättning. Vi måste tåla vulgariteter för att kunna uppleva och dra nytta av människors oväntade och eventuellt okonventionella uppfattningar.

Hur ska samhällena då säkerställa att folk får säga vad de tycker? Det är en mycket svårare och mer komplicerad fråga än åtminstone jag riktigt gjort klart för mig innan jag började tänka på det. En första förutsättning för yttrandefriheten är förstås att Makten inte ska få inskränka den. Därför står det i det första tillägget till den amerikanska konstitutionen att ”kongressen inte får stifta några lagar som begränsar friheten att uttrycka sig i tal eller skrift”. Eftersom USA är världens – och väl är det, även om USA också blir alltmer snurrigt – dominerande makt har dess exempel varit vägledande sedan dess. Den svenska konstitutionen stadgar följande:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

”Det allmänna” betyder Makten, alltså staten. Staten – eller ”kongressen” – får inte begränsa folks yttrandefrihet. Det är bra. Men räcker det? Om jag funderar på vad som förhindrar mig att tala fritt i olika sammanhang så är jag aldrig rädd för att staten ska komma och bråka med mig. Tanken att något slags Gestapo skulle kunna invadera en lokal där jag håller föredrag har aldrig slagit mig (förrän just i detta ögonblick). I vårt land sköter sig staten enligt regelverket, i varje fall på den punkten.

Det som hotar yttrandefriheten i Sverige är inte staten, utan det civila samhället. Det här är tyvärr komplicerat. Visst hittar staten på en massa politiskt korrekta lagar och visst uppfinner statliga myndigheter en massa politiskt korrekta idéer om värdegrunden och annat som man, i varje fall om man ingår i den offentligt finansierade verksamheten, måste följa, men vanliga människor, som jag, kan strunta i staten på den punkten. Det är inte staten som kan få mig att sila snacket. (Gammalt ekensuttryck från Söder. Eken betyder Stockholm på stockholmsslang. Några killar står i spårvagnen och talar på sitt manliga sätt om kvinnor. En av dem ser plötsligt att damer står och lyssnar och varnar sina kumpaner: ”Sila snacket killar, det är brudar i kartongen”.)

Det som verkligen står i vägen för yttrandefriheten är det civila samhället, det vill säga vår nästa. Folk gör motstånd mot oväntade idéer, ibland med våldsam kraft. Konventionella idéer, det vill säga idéer som är förenliga med Maktens intressen, tilltvingar sig ofta herraväldet över varje diskussion.

Det är inte bra. Det hämmar inte den formella yttrandefriheten eftersom staten normalt inte är inblandad, men det skadar den reella yttrandefriheten eftersom vi utsätts för en de facto-munkavle.

Men staten är trots det inte alls så neutral som den borde vara. Idag står staten på deras sida som vill begränsa yttrandefriheten. Den hittar på alla möjliga saker som den ogillar och vill förbjuda. Om någon säger att han inte gillar muslimer eller svennehoror eller judar eller danskar eller romska tiggare så är staten färdig med fördömanden enligt lagar om hets mot folkgrupp eller vadsomhelst.

Jag, som tror att yttrandefriheten är en bra grej, menar att staten borde göra tvärtom. I stället för straffa folk för deras eventuellt osmakliga yttranden bör staten uppmuntra folk att tala fritt även om det då hoppar grodor ur en del munnar. Om det kommer en självrättfärdig och beskäftig näthatsgranskare och vill polisanmäla några pensionerade damer som ”skriver väldigt grova saker på nätet” så bör staten ta granskaren i upptuktelse och förklara att vi inte håller på med sådana där angiverifasoner i vårt land. Sådant gjorde man i DDR, inte hos oss.

Då kanske näthatsgranskaren säger att om man inte håller gamla damer i schack så kommer snart varenda kvinnlig pensionär att bli nazistfascistisk brunråtta. Men det tror inte jag och därmed visar jag återigen min trosvissa söndagsskolesjäl. Folk är inte sådana idioter som censurivrarna föreställer sig.

50 reaktioner på ”Yttrandefrihet igen

 1. Bo Svensson skriver:

  Att ”var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” behöver ju bara innebära frihet att uttrycka och meddela det som ryms innanför vad centralmakten godkänt.

  Det vi har istället för konstitution, är ett hafsverk.

  Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Nej, folk är inte sådana idioter som censurivrarna föreställer sig. De är nog ganska kloka om de inte är för hårt indoktrinerade eller rädda och pressade eller suktar efter applåder. Eller suktar efter makt över andra.

  Censurivrarna är nog i en del fall måna om precis det de säger, dvs måna om god ton.
  Men de som driver på och stöttar censurivrarna är nog mer måna om att få mer makt. Åt sig själva. Över andra. Tyvärr finns staten representerad här.

  Jag skulle önska att en trosviss söndagsskolesjäl blev möjlig som norm igen. Som det var innan Sverige blev av med sin oskuld. Och då tänker jag inte på att världens elände har dykt upp på våra gator i stället för bara i tv-rutan. Utan på att våra makthavare inte längre bryr sig om vårt land och om oss medborgare. Vad de än låtsas. Att de inte längre bara kan sägas vara naiva eller inkompetenta, utan att de har faktiska onda avsikter mot oss. Att deras mål inte handlar om ett gott samhälle för medborgarna, utan om ett samhälle där några, de själva, har hela makten och rätten till yttrandefrihet och åsikter.
  Den socialistiska marineringen av samhället, och särskilt inom VIK, har pågått sedan -68 eller längre. Så tilliten till att folkhemsbygget fortfarande skulle pågå, är allmänt stark. Tyvärr. Det behövs att tillitsfulla och välindoktrinerade gamlingar inser att de är vilseledda. Och det behövs att unga människor som tar rätten till åsiktsfrihet lika självklar som det är att andas, blir lite mer uppskrämda.

  Man måste vara vaksam och uppmärksam i livet. Man har inte råd att släppa makten till dem som vill ha den mest. Där makt är det överordnade intresset som det är för kommunister, socialister, islamister och globalister. Makt måste begränsas både formellt och av oss medborgare. I tid. Nu till exempel.

  Gillad av 10 personer

 3. K.J. skriver:

  Appropå ekensuttryck och att vara provinsiell smal.

  Situation: En liten tant med hårknut i nacken närmar sig ett par ekensgrabbar och frågar; ”Känner ni Jesus”. Varpå en av grabbarna svarar; ”Näää, jag kanslar inga kisar från bystan” ( nej, jag känner inga grabbar från landsbygden ).

  I dag finns inga ekenskisar kvar. På Söder klappar numera helt andra hjärtan med mer global puls.

  Gillad av 2 personer

 4. svenne skriver:

  ”I stället för straffa folk för deras eventuellt osmakliga yttranden bör staten uppmuntra folk att tala fritt även om det då hoppar grodor ur en del munnar”.

  Uttrycket ”hets mot folkgrupp” är ju en populär anklagelse som används i tid och otid, även när ett yttrande kan betraktas som ”en groda som hoppar ur munnen”. Enligt mitt synsätt kan aldrig ett förfluget ord betraktas som hets mot någon. Detta därför att det inte ligger någon uppmaning till aggressivt agerande mot den som är föremål för yttrandet.

  Däremot reagerar jag mot agitatorer som inför en folksamling, via nätet eller i andra sammanhang direkt uppmuntrar till våldsamheter mot någon eller några. Det påstås ju att det i moskéer förekommer sådant. Om så är fallet så jag undrar om något aggressivt yttrande av någon imam har prövats i domstol och fått beteckningen ”hets mot folkgrupp”.

  Gillad av 8 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Åklagare jury o domare förstår garanterat inte vad som sägs…

   Då hade ormbona redan stängts/rivits…
   Inga nya ens projekterats…

   Oops så får vi nog inte säga,
   EFTER VALET…

   Såvida vi väljare inte till sist vaknar upp,
   lägger rösten FÖR förändring!

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   I Brottsbalken finns det redan (23 kap) bestämmelser mot dem som anses medverka till brott genom antiftan, stämpling och liknande. Dessa bestämmelser blir tillämpliga när personer uppmanas att begå brottsliga handlngar.

   Gillad av 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  ”Då kanske näthatsgranskaren säger att om man inte håller gamla damer i schack så kommer snart varenda kvinnlig pensionär att bli nazistfascistisk brunråtta.” — Kan vi alltså glädja oss över att fr Ramberg och hennes kumpan i slaskpressen har gått i pension!?

  Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  Engellau skriver att han ”aldrig upplever någon ny förståelse” när det exempelvis gäller partiledardebatter. Detta är en plågsam iakttagelse som i decennier ägt sin riktighet. Värsta exemplet i den klassen är väl ändå hela Public service programutbud vars innehåll i stort sett är 100% är förutsägbart.
  Bara igår var det det hundraelfte reportaget om att förortskidsen negligerades av de vuxna vilket fick dem att känna sig uppgivna inför framtiden. För hundraelfte gången undvek public service att nämna att med väl egen genomförd utbildning, behöver inte vara i toppklass, går det alldeles utmärkt att få jobb i världens (?) mest toleranta samhälle. Alltså, inte ett ord att om man skärper sig och pluggar går det bra för vem det än månde vara.

  Några exempel på den totala förutsägbarheten i public services utbud;
  – noll problematisering kring könsupplösning och samkönad sex
  – noll kritik mot disparat mångkultur som sådant trots att det ingenstans varit en framgångsfaktor. Det är motsatsen som gäller och ändå är det någonting som Sverige till andras varnagel med full fart håller på och implementerar
  – noll kritik mot minoriteters bristande förmåga att integrera sig
  – noll inslag som lyfter fram borgerliga värderingar såsom flit, ära och hederlighet.
  – noll inslag som belastar brottslingen för hans gärningar
  Allt annat förglömt. Listan kan göras lång.

  Det skulle vara en bra pik mot public service om en lista kunde upprättas över sådant som man aldrig får höra och se, för att visa hur arrogant de bryter mot sändningstillståndet som stipulerar att ”beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald åsikter och meningsyttringar.”

  Gillad av 7 personer

 7. 5ven55on skriver:

  ”Personligen tycker jag att antisemitiska uppfattningar är särskilt frånstötande eftersom jag beundrar judar”

  Jag beundrar också judar men anser inte att antisemitiska uppfattningar är särskilt frånstötande. Jag har vänner som är judar och de flesta av mina favoritförfattare och -tänkare är judar.

  Men jag är antisemit, liksom jag är rasist, fascist, nazist, brunråtta och alla andra invektiv PK-maffian gillar att strö omkring sig. ”Antisemit” tillhör nämligen huvudsakligen samma kategori ord som de andra; ord som främst syftar till att tabu-belägga.

  Många enskilda judar och judiska organisationer är väldigt mäktiga. Judar har som grupp varit väldigt framgångsrika. Därför behöver de granskas, på samma sätt som andra makthavare behöver granskas.

  Det måste gå att kritisera Israels agerande utan att beskyllas för antisemitism. Det måste gå att beskriva och problematisera kulturdrag som utmärker judendomen (till exempel en ovanligt hög inom-gruppslig lojalitet). Det måste gå att kritisera Soros för hans strävan att krossa nationalstaterna. Osv…

  Gillad av 3 personer

  • Rastapopoulos skriver:

   Alltid detta tal om kritik av staten Israel som om det skulle vara en självklarhet att denna stat begår allvarliga fel, vari består dessa? Självförsvar med våld?

   Annars håller jag med om att alla grupper skall kunna kritiseras, att judarna haft en speciell status har nu bäddat för att deras värsta fiender också kräver, och får, det. Sedan endogami, detta uppfattar jag som en gammal underliggande kritik mot judarna, men nu när våra egna ledare hugger oss i ryggen och vi Européer är helt atomiserade så kanske det inte är då dumt att först och främst lita till familjen och sin etniska grupp? De judar som underblåser globalisering och förstörandet av lojalitet mellan europeiska folk framstår i detta ljus som hycklare. När staten blir sitt eget folks fiende så tycker jag att judarnas och kinesernas familjesammanhållning framstår som mycket mera robust. Jag har just sett en del av vad Rotschilds lämnat efter sig och resultatet är imponerande måste man säga.

   Gillad av 2 personer

   • 5ven55on skriver:

    Jag har personligen ingen åsikt om Israels agerande eftersom jag inte är tillräckligt insatt. Men jag har sett att de ofta bemöter kritik med antisemit-kortet och det ogillar jag starkt. Det var bara ett exempel på när ”antisemitism” betyder ”håll käften! vi tänker inte kommunicera rakt och ärligt utan bara smutskasta”.

    Gillad av 1 person

  • Ulrika skriver:

   ”Jag beundrar också judar men anser inte att antisemitiska uppfattningar är särskilt frånstötande.” Nej, de är groteska. Att dina bästa vänner är judar imponerar inte. Har du någon som helst uppfattning om vad som pågår I Europa? Verkar inte så när du uttrycker dig.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   I verkligheten är det svårt att även i dessa sammanhang nämna bankirfamiljen Rotschild vid namn utan att omedelbart stämplas som antisemit. Ett mycket effektivt vapen, således!

   Gilla

 8. Tommy Santesson skriver:

  Bra rutet Patrik, och jag håller med Eva Danielsson.
  Dags att granska ”Näthatsgranskaren” i.s.f. tvärt om, när man blivit dömd för djurplågeri har man inte så värst stor trovärdighet.
  För övrigt anser jag att ”hets mot folkgrupp” inte hör hemma i en yttrandefrihetslag.

  Gillad av 3 personer

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Den svenska grundlagens skrivning är, enligt mitt sätt att se på saken, bra.

  Det stora problemet dök upp när någon klåfingrig jäkel kom på att vi nog behövde inskränka lagens meddelade rättigheter och hitta på en lag mot Hets Mot Folkgrupp.
  Den lagen är däremot så illa hopkommen att den i flera avseenden är oklar. Så till den milda grad att man var tvungen att sätta G Lamberts på att läsa förarbeten och så småningom komma fram till vad lagen syftade till.
  Till yttermera visso skrev Lamberts i sitt utlåtande att lagen ”torde” avse etc. Numera döms alltså efter ett antagande om vad lagstiftaren egentligen avsåg.
  Därutöver skrevs lagen i en annan tid och under andra förhållanden än vad som i dag är för handen.

  Nu är man från regeringshåll inne på ytterligare inskränkningar bland annat innebärande att sökmotortillhandahållare skall censurera det material som söktjänsten hittar. Det är ungefär lika intelligent som att min bokhandlare visst har den bok jag vill ha, men att statens säger att han inte får sälja den till mig. Inte till någon förresten!

  Varje enskilt ingrepp i grundlagen är kanske inte så stort. Det medges. Men problemet är att varje litet ingrepp så småningom kommer att göra grundlagen ihålig som en Schweizerost.

  Om man inte ens kan lita på att grundlagen gäller – vad sjutton skall man då lita på?

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   MAN förstår inte språket!

   Gör nog inte ens SÄPO?

   Så många Arabisktalande Agenter finns nog inte!
   Kanske alla Fredagsböner skulle videofilmas?

   Gilla

 10. Brandmannen i boden skriver:

  Patrik, avslutningen blev fel, det är ju inte alls för att de är rädda för att vanligt folk är idioter som censuren nu griper om sig, inte heller är staten och pk-isterna på allvar rädda för brunråttor, det som de fruktar mest av allt det är just att de gamla damerna är både kloka och har rätt. Därmed så har våra politiker haft fel länge, fundamentalt, och för deras karriärer irreversibelt fel. Censuren används nu, som i huvudsak alltid, mot sanningen. Denna får under inga omständigheter bli allmänt känd.

  Gillad av 3 personer

 11. Rastapopoulos skriver:

  Ett bra försvar för att yttrandefrihet alltid är bäst är Mick Humes bok Trigger Warning, han är också en gammal vänsternisse som sett ljuset.

  Det är just i den situation vi befinner oss nu när yttrandefrihet är viktigt, när ett helt samhälle kört av spåret, och de är då klart då staten söker att inskränka den.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur löser du alltså det problemet? Alltså ingen goddagsyttrandefrihet, utan en som gäller när alla — eliten, tidsandan, modet och den breda massan — vill inskränka den? Finns någon annan metod än martyrskapet, eget skinn i potten, den egna själen i potten?

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Yttrandefriheten är basen för alla andra friheter. Resultatet av den är kaos. Kaos är det tillstånd alla politiker och kapitalägare fruktar mest. därför måste de försöka inskränka yttrandefriheten så långt det är möjligt.

   Vill vi ha yttrandefrihet får vi finna oss att tillvaron är osäker på många plan. Hur många klarar av det?

   Gilla

 12. Mats R skriver:

  Man kan ju inte annat än instämma i Patriks synpunkter. I synnerhet, och dessvärre, stämmer det att det är delar av det s.k. ”civila samhället” som utgör det största hotet mot yttrandefriheten. Enkannerligen är det bidragsfinansierade organisationer det rör sig om, organisationer som på ett eller annat sätt är knutna till ”Rörelsen”, ibland öppet, ibland mera subtilt.

  De här organisationerna, som gärna kallar sig ”folkrörelser”, utgör en betydande maktbas för SAP och får, genom partiets försorg, mångmiljonbelopp av skattemedel i bidrag varje år. I gengäld hjälper de till att sprida partiets synpunkter, bilda opinion och torgföra valpropaganda. Dessutom fungerar en del av dem som remissinstanser.

  Det här handlar naturligtvis om gigantiska nivåer av korruption, maktmissbruk och försnillande av allmänna medel, allt i maktinnehavets helgade namn. Och hur kommer hotet mot yttrandefriheten in i bilden, då? Ja, det är inte så konstigt, man vill ju försvara den hand och det system som föder en. Dessutom är egenrättfärdighet vanligen ett utmärkande drag för i alla fall de flesta av dessa rörelser: Man kämpar, vanligen under ledning av en eller annan ”eldsjäl”, för godhet och rättvisa och för att förbättra en ofullkomlig värld och dess lika ofullkomliga mänsklighet. Sett från den bubbla som man lever och verkar i, så blir det ju inte bara acceptabelt, utan t.o.m. en Gudi behaglig gärning att, t.ex. genom drev och opinionsbildning, täppa till käften på de ondskefulla kreatur som vågar hysa andra synpunkter.

  En av de få journalister som jag vet har rotat i frågorna kring samarbetet mellan å ena sidan LO/SAP och å den andra diverse ”folkrörelser” är Rebecca Weidmo Uvell. En del av hennes artiklar om detta kan man läsa på hennes blogg: https://uvell.se/?s=organisationer&submit=S%C3%B6k

  Gillad av 4 personer

 13. Allan Forsling skriver:

  Kampen för yttrandefrihet måste ständigt pågå. Det är bara genom fritt meningsutbyte som utveckling kan se. Hur var det i det i Grekland, demokratins vagga?

  Gilla

 14. Stig Rydmark skriver:

  Vi har alltså yttrandefrihet med följande undantag……….. Det här slår ju också mot åsiktsfriheten. Om jag inte tycker om massinvandring så kan jag säga det, men blir ändå kallad rasist mm,mm, Jag kan också säga att jag inte tycker om invandring från Somalia och Afghanistan, utan att bli lagförd. Men om jag skulle säga att jag inte tycker om invandrare från dessa länder är jag illa ute. Så många människor idag jagas och döms i våra domstolar för att man har gett uttryck för sina åsikter och inte formulerat sin svenska på ett politiskt korrekt sätt.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Får MAN säga att ”flyktingar” speciellt från Afghanistan, Somalia, Eritrea,
   där näst intill samtliga varken delar vår Svenska värdegrund,
   eller mer i undantagsfall är mottagliga för våra dyrbara vidareutbildningsförsök.

   De kulturellt sett allra mest ointegrerbara leverantörerna vi har,
   med en totalt avvikande förmedeltida kvinnosyn…

   Därifrån HÄMTAS/välkomnas den stora majoriteten hit!

   Varför vill vi då ha hit DEM,
   när det skapar VÄXANDE PROBLEM…

   Är man inte nöjd med en vara brukar man reklamera,
   därefter se sig om efter en annan leverantör!

   Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Jag instämmer och här borde ångertid tillämpas,Ibland får vi både ett och två års garanti på varor, men här måste vi acceptera utan rätt att klaga. Vi lever kanske farligt både du och jag, vi tycker inte om vissa folkgrupper, en åsikt man inte får ha om man öppet deklarerar den uppfattningen.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Tidigare var det tillåtet att ha en åsikt, du fick säga …

   … jag tycker … dumma.

   Dock var det förtal om du sa …

   .. de är … dumma.

   Verkar som om HMF har ställt allt på ända och åsiktsfriheten är en indragen rättighet numera?

   Skulle det vara HMF om jag sa, att varje kines jag har träffat har dålig andedräkt?

   Gilla

 15. Björn skriver:

  Om lagen om yttrandefrihet vore lika ”tillåtande” som den om religionsfrihet, skulle det inte finnas utrymme för undantag typ ”hets mot folkgrupp”!

  Gilla

  • Björn skriver:

   Förtydligande; Om vissa anser att det ska finnas undantag i lagen om yttrandefrihet, t.ex för nåt som benämns ”hets mot folkgrupp”, borde det i rimlighetens namn också finnas undantag i lagen om religionsfrihet! Islam och dess företrädare, som dagligen hetsar mot folkgrupper och oliktänkande, och i så fall bryter bryter mot den nya ”reviderade” lagen om yttrandefrihet, borde då inte tillåtas härja fritt under skydd av lagen om religionsfrihet som det är nu, utan i stället olagligförklaras! En självklar konsekvens!!!

   Gillad av 1 person

 16. O.T. skriver:

  Längre fram väntar ytterligare inskränkningar av vad som blir tillåtet att granska. En ny lag om utlandsspioneri riskerar innebära i det närmaste förbud för att publicera nyheter som kan skada Sveriges förhållande med främmande makt.

  Därmed kan vi säga hej då till avslöjanden som Saudiaffären, eller 80-talets Boforsskandal.

  Vi behöver inte så särskilt många år tillbaka i tiden för att hitta exempel på där mediedebatten såg annorlunda ut. Tidigare justitieministern Laila Freivalds avgick 2006 efter att det uppdagats att hon påverkat Sverigedemokraternas webbhotell att släcka partiets webbtidning, där de så kallade Mohammed-karikatyrerna publicerats. Att en politiker på detta sätt försökte begränsa yttrandefriheten på nätet ansågs vid denna tid vara tillräckligt allvarligt för en motivera en KU-granskning.
  Fröjdhs blogg.se

  Och så sent som 2014 tvingades Miljöpartiets dåvarande språkrör Åsa Romson att panikpudla efter att ha förslagit ett förbud om anonymitet på internet. Alla bloggare skulle tvingas identifiera sig för att få skriva på nätet, tyckte hon då. Det blev ett herrans liv.

  Gillad av 1 person

 17. Bromma1214 skriver:

  Ett tankeexperiment; om vi gav de ”stackars förföljda, missförstådda ungarna/unga männen
  Ordentligt med pengar, (säg 30 000m skattat o klart), ny bil, lägenhet och annat som många avenskar aldrig kommer få. Skulle då de mesta av deras kriminalitet försvinna?Nej,Nej.
  Brotten skulle fortsätta som vanligt.De också skulle klaga på lägenheten/bilen/lönen ändå.
  Det är därför Mena länderna är ohjälpligt.efter.
  Jag har två (skötsamma) barnbarn25,27 år gamla. De tvingas att bo hemma.
  Samtidigt läser jag ngn politiker som stolt förklarar att 91% av nya folket fått eget boende
  Svensken sover vidare. Arma land.

  Gillad av 5 personer

 18. Sixten Johansson skriver:

  Vi samtidssynare skulle kunna strunta i maktelitens prat och skriveri och bara studera agerandet, egenintressena och resultatet. En sådan rent materialistisk analys ger en brukbar karta och kompass. Men PK-pladdret framstår som sjukt ju mer man synar det och är ändå märkligt samstämmigt. Därför är det viktigt att försöka urskilja dess egen logiska framväxt.

  Socialismens och liberalismens idégods hade förlorat sin verklighetsförankring under 90-talet och svävade som moln över marken. Den självutnämnda intelligentian umgicks och hybridiserades, förhäxades av ordmagi, levde skyddat och väl. Men gradvis drogs ett järnband av elitistisk mobbkollektivism runt hela medvetandemolnet. Ju hårdare bandet spände, ju större blev utstötningsskräcken.

  Efter många nivåsänkningsvarv återstod en rad enkla linjära idéer om jämlikhet, likhet, lika värde, rättvisa, rättigheter, frihet, skuld, maktordning m m. Dessa idéer sjönk allt djupare ner i medvetandet, tills de omvandlades till axiom, grundpremisser som varken behöver eller kan bevisas inom det egna systemets ram. Deras självklarhet gjorde dem osynliga i medvetandet.

  All kommunikation är lite asymmetrisk, även då man tycker sig mötas och diskutera på samma plan. Men äktkonservativa idéer kan i Sverige aldrig möta PK-idéer på samma plan, därför att de strider mot PK-istens omedvetna axiom, tillvarons grundsatser. PK-isterna tror sig därmed vara de psykiskt friska, fast de lever i ett onaturligt och sjukt, kollektivt uppstöttat overklighetsmoln.

  Gilla

 19. Jeff skriver:

  Läste i samnytt att lagrådsremissen som regeringen i förra veckan överlämnade till Lagrådet hade man enligt migrationsminister Heléne Fritzon (S) anpassat denna efter den starka kritiken som riktats mot förslaget om att ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för omkring 9 000 ”ensamkommande flyktingbarn”.
  Bland förslagen fanns ett sänkt identifieringskrav.

  De förslag som nu lämnas är knapphändigt analyserade, remisstiden har varit kort och effekterna är svårbedömda. Det finns en uppenbar risk för att de föreslagna nya reglerna inte kommer att bli effektiva”, skriver man bland annat.

  Man påpekar även att i svensk rätt i övrigt är det inte en princip att låta utdragna handläggningstider i sig vara skäl för att bifalla ansökningar av olika slag.

  Kommer det att hindra sjuklövern?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.