Den så kallade ”humana” politiken har gjort Sverige mindre humant

Mohamed Omar

En islamist i Socialdemokraterna. En islamist i Moderaterna. En islamist i Miljöpartiet. En islamist i Centerpartiet. Och en till och en till. Islamister överallt! Ja, det kallas också Det Nya Sverige.

Om man tar emot hundratusentals migranter från islamvärlden, där det finns många islamister, så kommer vi också att få islamister här. Det borde vara självklart. Men tydligen så är etablissemangspolitikerna förvånade över resultatet av sin egen politik. Varför gjorde man inte en ordentlig analys av konsekvenserna innan man bestämde sig för att massinvandring från islamvärlden var en bra idé? Det är ett helt land ni slarvar med.

I Solna satt centerpartisten och islamisten Ebtisam Aldebes som nämndeman i Tingsrätten. Man visste att hon var islamist. Hon hade öppet pratat i TV om hur hon ville ha sharialagar. Hon föreslog att muslimer skulle ha möjlighet att söka dispens från svensk arvsrätt och familjerätt. En son skulle ärva 2/3 medan en dotter 1/3. Det är knappast något som står i C:s partiprogram. Ändå lät man henne hållas. Hon sattes på riksdagslistan inför förra valet 2014. Shariaanhängaren hade kunnat bli lagstiftare.

Sedan blir man alltså förvånad när Aldebe delade ut en ”shariadom” mot en kvinna som anklagade sin man för misshandel. Kvinnan var inte trovärdig eftersom en ”fin flicka” hade vänt sig till släkten, menade Aldebe och en annan nämndeman, också han från C.

Efter att ”shariadomen” blivit känd uteslöts Aldebe ur C och partiet har känt sig nödgat att ta avstånd från sharialagar på sitt Twitterkonto! Tydligen så var det inte självklart. Vem vet, vi lever ju i Det Nya Spännande Sverige där allt är möjligt!

Det underliga och motsägelsefulla är att Centerpartiet säger sig ta avstånd från sharialagar samtidigt som man aktivt har verkat för massinvandring från islamvärlden. Centerpartiet gick 2011 ut med ett idéprogram där man föreslog att Sverige skulle öppna gränserna helt. Och i teveprogrammet Agenda hösten samma år förklarade Annie Lööf att ”vi verkar för fri rörlighet och frihet oavsett vem man är och vilken bakgrund man har”. Oavsett vem man är.

Stödet för sharialagar är betydande i de länder som invandrarna kommer ifrån, som till exempel Syrien, Irak, Somalia och Afghanistan. Massinvandring från dessa länder torde därför innebära att sharia får mer inflytande i det svenska samhället. Det är inte gammelsvenskar som i stora skaror plötsligt börjat digga sharia. Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige.

I korthet: ju mer invandring från islamvärlden, desto mer islamism i Sverige. Massinvandring lika med massislamism.

Twitter skriver Annie Lööf:

”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättsstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen. På morgonen har vi aktualiserat uteslutningsärenden.”

Dessa värderingar har ”ingen plats” i ert parti. Okej. Men om du inte diggar sharia, hur kommer det sig då att ditt parti aktivt har påhejat massinvandringen från islamvärlden? Hur ser det ut med alla människors lika värde och likhet inför lagen i Somalia och Afghanistan? Eller har Annie tänkt att Centerpartiet ska bygga en mur omkring sig medan resten av Sverige islamiseras? Partiet ska skyddas från islamisterna, men landet ska lämnas skyddslöst. Vill inte det inkluderande och öppna partiet ”spegla mångfalden” i Det Nya Spännande Sverige som man har varit med och skapat?

Det behöver inte nödvändigtvis ha något samband, men Ebtisam Aldebes make Mahmoud Aldebe är sedan flera år tillbaka ett känt namn inom den islamistiska rörelsen i Sverige. Redan 2006 – han var då ordförande i Sveriges Muslimska Förbundet – krävde han att svenska lagar skulle anpassas efter sharia. Han krävde bland annat att kommunala skolor skulle undervisa muslimska barn i islam, könssegregerad simundervisning, halalslaktat kött och en moské i varje kommun. Tre år efter de öppna kraven på sharia, år 2009, nominerade Stockholmscentern honom till riksdagsledamot.

Att utesluta islamister ur sitt parti är inget långsiktigt sätt att bemöta islamismen. När antalet människor med dessa värderingar och trosuppfattningar växer, kommer de så småningom att bilda egna partier. Det första man ska göra om man verkligen vill hindra islamismens spridning i Sverige – och inte bara i sitt eget parti – är att införa en förnuftig och ansvarsfull invandringspolitik. Men det vill inte Annie Lööf ha. Därför klingar hennes ord om oacceptabla värderingar falskt. Och Centerpartiets avståndstagande från sharia är lika ihåligt.

Centerpartiet säger sig stå för en vision om ett Sverige som ett liberalt samhälle där mänskliga fri- och rättigheter värnas, men i praktiken har man i år efter år hejat på en massinvandring från islamvärlden som lett till en accelererande islamisering av Sverige. Kommer ett Sverige med stort islamistiskt inflytande att vara liberalt? Man säger att man vill en sak för Sverige, men de verkliga konsekvenserna av ens politik leder till någonting annat.

Vi vet att man i invandrartäta utanförskapsområden röster vänster. Och förra året skrev Alen Musafendic en rapport för Timbro: ”Varför röstar Sveriges muslimer inte borgerligt?”. Han resonerar där om varför unga muslimer röstar vänster. En fortsatt ansvarslös invandringspolitik kommer alltså att underminera Centerpartiets egen ställning. Lööf för väljarna bakom ljuset när hon lovar både massinvandring och ett liberalt, borgerligt samhälle.

I en debattartikel Aftonbladet den 2 februari, ”Vi ska sätta stopp för SD:s inflytande”, varnar Lööf och partisekreteraren Michael Arthursson, för ”populistiska krafter”:

”Men nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter.”

Jaså, den goda värdegrunden är inte hotad av islamismen? Den islamism som kunnat slå rot och växa i vårt land till stor del på grund av Alliansens invandringspolitik. Det förfall vi ser i landet med kriminella gäng, islamisering och jihadister, går inte att skylla på ”populistiska krafter”. Nej, det är politikerna med ”god värdegrund” som är skyldiga. Deras ”humana” politik har gjort Sverige mer inhumant.

52 reaktioner på ”Den så kallade ”humana” politiken har gjort Sverige mindre humant

 1. Hans Kindstrand skriver:

  Tack för en utmärkt analys. Som jag ser saken påvisar shariadomen de två alternativ som nu står till buds:
  1. Islamister får besätta samhällsbärande funktioner – med de konsekvenser som shariadomen illustrerar.
  2. Islamister utestängs från samhällsbärande funktioner (enligt den modell som C praktiserar), vilket kommer att leda till mycket svåra konflikter – med i förlängningen ett hårt segregerat samhälle.

  Gillad av 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  När jag läser detta går mina tankar till Lukas 23:24.2 ”Förlåt dem Herre för det veta inte vad de göra”, dvs Jesu ord på korset. Den politik som Centerpartiet har och haft, likaså Alliansen och dess efterföljare har varit just denna att de inte har haft en susning om vad de håller på med i sitt väldiga Sverigeexperiment. De har ständigt varnats av förståndigt folk i landet för det slag av utveckling som Omar tar upp i sitt inlägg men i stället för att lyssna har de svarat med arrogans eller tystnad.

  Med en dåres envishet förefaller det i stället som att de önskar fortsätta den undergångspolitik som påbörjades under Reinfeldt 2 och som nyligen åtminstone MP har sagt att de på alla sätt kommer att bidra till. De har inte förstått att de i sin enfald håller på att tillintetgöra sitt eget land. Låt oss hoppas att svenska folket i det kommande valet inte är riktigt lika överseende som Jesus på korset.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ulf K har nu tydligt deklarerat att Kanada/Justin Trudeau är sin stora förebild…

   En ”Vänsterliberalmarxist” som öppet flirtar med Islamismen,
   för att behålla/säkra makten!

   Bidragsberoende röstvolym sätts först,
   istället för som tidigare kunskapsinvandring/självförsörjning!

   Skulle det ge M några röster,
   eller vill han rösta bort sig själv o partiet från makt o inflytande???

   (M)an undrar nästan hur tankeförmågan ser ut!

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Men tro inte annat än att de vill ha det så här. På deras handlingar skall vi känna dem. En hycklare ljuger förstås och säger motsatsen till det han avser att göra. Värdegrund, pyttsan! Denna politik står inte på vår tusenåra kristna värdegrund, utan på den avgrund som C.-H. Hermansson avfärdade.

  Gillad av 3 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  ”Allas lika rätt och värde” betyder ingen rätt eller värde för någon. – Man får nöja sig med samma rätt och värde som för den värdelöse och rättslöse.

  Människovärdiga villkor kräver rättsordning och under en sådan går det väl för individer och folk som gör rätt och sämre eller illa för individer och folk som bär sig dumt åt.

  Den fria globala rörligheten även för individer som man drömmer om, vill jag åtnjuta själv men för att kunna unna alla andra detsamma, kräver jag ekonomisk garant.

  Denne garant skall då svara för att ställa upp med de av resenärens ”mänskliga rättigheter” som den inte kan ordna själv (försörjning, boende, sjukvård, barnbidrag, pension, tandvård eller troligast: Det som krävs för den snara repatrieringen) och även avkrävas fullgod kompensation för förluster som resenären förorsakar. – Man får då sätta ett pris på människoliv och grova kränkningar som ger de rätta incitamenten för att de destruktiva krafterna skall hållas i schack. – Incitament för individen att inför garanten framstå som försäkringsbar och för garanten att vara noga med vem man går i god för.

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vem är galen nog att ställa upp med sådana garantier,
   eller är kapabel att uppfylla dem?

   Lova är en sak,
   det vet vi…

   Görs vart fjärde år!

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    De flesta skulle väl vara försäkringsbara till rimliga kostnader men poängen är att de vi inte vill ha här, tillhör de oförsäkringsbara.

    Gilla

  • hypermakt skriver:

   Enligt min under förbrukad tid i livet utvecklade och i nutid och mentala rum ägda TÄNK i min unika mentala fyrarummare, är ordet eller begreppet ett laglöst kollektivt pronomen, som INTE är ett rättssubjekt med ENskild ägd rättighet att välja EN partipolitisk valsedel med ETT partipolitiskt namn u.p.a. och risk i tid och rum överst, samt därunder av det laglösa partiet namngiven partipolitiker, som med partipolitiskt förtroende representerar partinamnet u.p.a. och risk i Sveriges riksdag, region/landsting, kommun eller kyrkoval.

   Gilla

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Genom den förda politiken har politikerna åsamkat Sverige ”utmaningar”, som de nu lite halvhjärtat försöker lösa, genom ”att skjuta till medel”. Att erkänna att den förda politiken varit fel, be om ursäkt och avgå, finns inte på 7k:s mentala karta. Ändå åtnjuter Annie Lööf stort förtroende bland väljarna. Förklara det, den som kan!

  Gillad av 1 person

 6. Pelle skriver:

  Givetvis har den centerpartistiska nämndemannen i Solna förkunnat sina shariadomar med Annie Lööfs goda minne och godkännande. Tanken var dock att det aldrig skulle bli känt för allmänheten då man förlitade sig på att rådmännen alltid skulle frisera de officiella domsluten. Nu blev Annie tvungen att ge oss ett litet skådespel och låtsas bestört när så egentligen inte var fallet.

  Centerpartiet i sin nuvarande tappning, under Ayn Rand-fantasten Annie Lööf, vill ha ett atomiserat och söndersprängt samhälle bestående av ensamma individer som planlöst skvalpar runt över jorden – utan koppling till varandra eller till något som skulle kunna benämnas hembygd, kultur eller historia. Shariadomar i Solna är bara ett verktyg i den kampen. Det Annie Lööf och hennes partikamrater nu har lyckats med är att slå sönder allmänhetens tilltro till Sveriges rättsväsende. Vilken svensk kan stå ut med tanken att riskera att dömas enligt sharia om man skulle ha olyckan att hamna i en rättssal som ligger i det nya Sverige? Tidigare fanns förvissningen om att man åtminstone skulle prövas rättvist enligt en rättsordning man uppfattar som legitim. Nu är allt detta bortblåst. För Annie Lööf är det bara ett steg på vägen mot det nihilistiska kaos hon tror är liberalism.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Uteslutning var förberedd sedan länge,
   om något skulle nå massmedia!

   Har NÅGON NÅGONSIN blivit utesluten ur ett parti på en dag?
   Vi har väl något som kallas RÄTTSSÄKERHET)))

   Nästan som när Löfvén inkallade en extra konselj på en söndag,
   för att bevilja sin Statssekreterares avgång…

   Gillad av 2 personer

  • Rastapopoulos skriver:

   Precis, Annie Lööfs och de andras dumhet fråntar dem inte från ansvaret, för även om man går och önskedrömmer om hur fina människor som kommer till Sverige så talar 7000 våldtäkter sitt tydliga språk, eller gängvåldtäkterna. De är inte ett omedvetet resultat, utan ett resultat av förd politik. Ett medvetet resultat, man har prioriterat ett ökat antal våldtäkter.

   Gillad av 4 personer

 7. Alfredo Caragoli skriver:

  År 2017 anlände cirka 130000 “nya” till Sverige enligt SCB. De flesta av dessa var lågutbildade från dysfunktionella, våldsamma, underutvecklade muslimska klansamhällen. Flera diasporor kommer på grund av den kraftiga tillväxten – genom omfattande migration men också genom högt barnafödande – inom en snar framtid nå upp till den kritiska massa som enligt Paul Collier i boken Exodus tvingar fram ”absorptionsfasen” som tar vid där den ”fula fasen”, som vi befinner oss i nu, avbryts. Absorptionsfasen är den sista av de fyra faser som en utopistisk och verklighetsfrånvänd migrationspolitik är predestinerad att genomgå enligt Collier.

  Collier skriver om absorptionsfasen: ”During this phase, which might take many decades, migration is severely restricted while the diaspora is gradually absorbed into the general population and social trust is rebuilt, enabling the fragile equilibria of cooperation to be reestablished.”

  Men det svenska samhället lider (sedan lång tid tillbaka) av den heltokiga vanföreställningen att vi svenskar av någon outgrundlig anledning skulle vara bäst i världen på det mesta och att de ”naturlagar” som gäller för andra stater inte gäller för Sverige. Ren och skär hybris alltså. Jag tror därför inte på den ”ljusa” bild som Collier målar upp för Sverige. Jag tror i stället att etablissemanget totalt kommer att underkasta sig den muslimska vålds- och kravmaskinen bara de slipper erkänna att svensk migrationspolitik har varit fullständigt katastrofal för landet.

  Gillad av 6 personer

 8. Christer Hanefalk skriver:

  Jag tror att vi har politiker som gör sitt bästa. Och, de tror människor om gott. De tror att människor som kommer hit från krig och elände, också kommer att vilja bli ”svenskar”. Politiker i gemen förstår inte att en ”kultur sitter i ryggmärgen”. Kommer man från kulturer som regelbundet hyllar ett framgångsrikt slag i ett krig från 1100- eller 1200-talet och där man ikoniserar ledare som verkat för 1300-1400 år sedan, så räcker inte en SFI-utbildning för att ett skifte i inställningen. Den egna kulturen appliceras på den nya platsen.

  VI har helt enkelt olika syn på begreppet ”tid”. Vi svenskar är i grunden – jämförelsevis – historielösa. Det vi uppnått är självklart och välförtjänt och tittar vi åt något håll så är det eventuellt framåt – inte bakåt. Många invandrargrupper gör tvärtom. Kulturellt ser man bakåt och fokuserar sedan på här-och-nu och sedan handlar det om ”vinstmaximering”. Det måste vara omtumlande att komma från en kultur där man ”skriker 100” och räknar med att kanske få ”10” eller bara ”1”. Väl i Sverige ”skriker man 100” – och så får (!) man ”100”. Och så skriker man igen – och får ”100” igen. Nya fördelar – skilda regler. I valet mellan att följa nya regler eller att utnyttja nya regler väljer alltför många det senare.

  Nu kan vi inte ”backa filmen”. Vi är på väg att få ett betydligt fattigare samhälle. Ekonomiskt fattigare, kulturellt fattigare, relationsmässigt fattigare. Sverige har passerat ”sin utvecklingspik”. Kanske blir följden inte enbart ”jämmer och elände” men väl något som är totalt annorlunda och betydligt sämre än det vi vant oss vid.
Ibland är jag glad över att vara över 70 år. Men så kommer jag direkt att tänka på att jag har 7 barnbarn som ska vara med och försöka vända ”skutan” i rätt riktning igen.

  De har ingen lätt uppgift framför sig!

  Gillad av 5 personer

  • olle reimers skriver:

   Vi VET att de ledande politikerna gör sitt bästa för att få ett Sverige som är splittrat och utan nationell självkänsla.

   Vi vet det eftersom vi har hört Reinfeldt be oss att öppna sina hjärtan och för det hösta in miljonerna från Bank of America.

   Vi vet det sedan vi hört Annie Lööf flagga för 30 miljoner i Sverige sedan hon varit på Bilderbergmöte.

   Vi vet eftersom Löfven hämtar bulken av sina röster hos islamister som han ser till att ge positv särbehandling i det svenska folkhemmet.

   Vi vet att de vill strypa yttrandefriheten så att vi inte kan klaga.

   Vi vet.

   Gilla

 9. Björn skriver:

  ”De” har ohjälpligt målat in sig(och tyvärr oss andra också!) i ett hörn, pga av sin egen ”skapelse”; ”ALLAS LIKA VÄRDE”! Dessa styrande och övertrumfande ”ledord”, gör det omöjligt att säja NEJ till vare sig religiösa fanatikers, eller andra utländska ”folkgruppers” önskemål om rättigheter här i landet….

  Gillad av 1 person

 10. Aha skriver:

  Annie Lööf är en katt bland hermeliner i alliansen. Hennes flirt med sossarna, hennes feelgood hat mot SD, hennes mångkulturvision, hennes grundlösa påståenden om ledarskap gör att hon borde ha stått på tillväxt innan hon släpptes fram.

  Elakt skrivit men nödvändigt att artikulera.

  Gillad av 1 person

 11. Stig Palm skriver:

  Detta med Islamiseringen av våra Partier, här nämnda i artikeln, kommer att lösa sig per automatik? Nu om detta börjar med att utesluta Muslimer på ledande plats som i Göteborg när M och Mp samt S utesluter kommunalråd vilka motsätter sig bygget av den s k Västlänken. De bildat ett nytt parti DEM (demokraterna) som komplement till SD och VV (VägValet) vilka också är emot nämnda bygge.
  Muslimerna i Sverige bildar säkert ett eget parti men där får olika fallanger av Muslimer, t ex Sunni och Shia främst, men kommer att vara eniga när det gäller gemensamma värderingar enligt den Heliga Kohranen.
  Bäva månde de övriga partierna i det mer och mer ‘avkristnade’ Sverige med med ett tynade KD vilka står upp för Kristna värderingar. Resten av partierna ägnar sig åt någon form av påhittad svensk Värdegrund vad nu denna är?

  Gillad av 2 personer

 12. O.T. skriver:

  Från internationellt föredöme till internationellt skräckexempel – bilden av Sverige i omvärlden har beskrivit en 180-graders gir de senaste decennierna.

  Framför allt är det den svenska invandringspolitiken med dess negativa samhällskonsekvenser som det varnas för att kopiera.

  När Ungern nu går till parlamentsval står invandringen högt på dagordningen i valrörelsen och regerande Fidesz söker förnyat mandat för sin politik genom att använda Sverige som exempelpå hur illa det kan gå om man öppnar gränserna på vid gavel.

  https://samnytt.se/sverige-avskrackande-exempel-infor-ungerska-parlamentsvalet/

  I Norge är ”det svenska tillståndet” ett etablerat begrepp.
  I USA har Trumps ”last night in Sweden” blivit ett bevingat uttryck.
  I Danmark har man pratat om att stänga gränsen mot Sverige med en klaff.

  Gilla

  • observatör skriver:

   Frågan är ju om den ryska statsledningen i Moskva kan acceptera ett sådant maktövertagande i Sverige, som Rolf befarar. Avståndet från Stockholm till ryska gränsen är ungefär som från Sthlm till Malmö och svenska ostkusten onekligen i Rysslands närområde.
   Finns möjligheten att t.ex. hårdföra ryska Spetsnaz ingriper i ett svenskt inbördeskrig för att återställa tidigare ordning (kanske med amerikanske presidentens sanktion) ?
   Angelägna frågor.

   Gilla

 13. hypermakt skriver:

  Mohamed Omar, TACK för att Du vill, kan och vågar producera budskap (resultat), som vänder upp och ner (180grader) på Din svenska Marknad, som av partipolitiskt styrd skola är lärd, tränad och betygsatt, att LYDA Jante och Luthers irrläror, återförsäkrat av i generationer nedärvd Ågren.

  Gillad av 1 person

 14. Lars skriver:

  2015 var ett besvärligt år, det kom många, så nu vill man återgå till 50-60 tusen om året om man röstar på sjuklövern! 2025 beräknas vi vara 11 miljoner i Sverige. Anhöriginvandring! Man tror att 360 tusen kommer till Sverige i år och nästa pga anhöriginvandring efter 2015 års tillflöde!

  Blir väl bra. Världens rikaste land med gott om enkla jobb och tomma bostäder och utan egna behov för fattigpensionärer, sjuka, halta och lytta kan naturligtvis ta emot fler.

  De borgerliga går till val på sänkta skatter och kommunerna flaggar för behov höja med 5-6 kronor. Ska man dra ned på något så blir det uppror. Bengt Westerberg reagerar omåttligt på behoven att rensa upp bidragen i den reform han var pappa till, de personliga assistenterna, med exploderande kostnader. Han var ekononom liksom Borg och Rheinfeldt! Nu är det något annat.

  Inte ens utbildning är en garanti för sunt förnuft eller ens av förmåga att räkna plus och minus.

  Annie Lööf är jurist. Hon skulle kanske jobbat tio år med det innan hon blev politiker? Kanske läst bokföring på komvux med?

  Gilla

 15. Jeff skriver:

  Väst arbetade verkligen från den första dagen av kriget i Syrien för att få en förevändning att inleda ett fullskaligt krig mot landet [Syrien], men jag betonar att dessa [kemiska] vapen inte existerar och att denna lögn eller bedrägeri inte kan passera, sade Assad.

  Den syriske presidenten beskrev även amerikanskt stridsflyg från USA:s flygvapen, UASF, som i praktiken Islamiska statens (IS) flygvapen. Assad menade också att väst med sitt beteende nu öppet stödjer terrorgrupper som Nusrafronten, som oaktat olika namnbyten är och förblir al-Qaida i Syrien.

  – Alla masker som existerade i början av kriget har fallit, alla spelar sin roll tydligt, väst stöder IS nu, väst försvarar Nusrafronten och IS och liknande extremistiska terroristorganisationer utan skam under förevändningar som inte längre övertygar, inte ens för den allmänna opinionen [i väst], sade bland annat Assad.

  https://www.nyatider.nu/assad-usas-stridsflyg-ar-islamiska-statens-flygvapen/
  Läs Nya Tider fri fake news

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.