Den judiska kulturen är nog smartare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En bekant påpekade något som alla redan vet, nämligen att judar är överrepresenterade bland nobelpristagarna. Han undrade om det kan bero på att judarna har vassare gener än vi andra.

Jag sa att jag inte tror det, men att det sannolikt finns något i den judiska kulturen som uppmuntrar till intellektuell livaktighet. Till exempel är judar kända för att gräla med Gud. De törs alltså ifrågasätta den högsta auktoriteten, vilket är ett första villkor för att åstadkomma epokgörande upptäckter. Hur ska man kunna hitta någon ny och överdådig sanning om man inte vågar förkasta den gamla?

Efteråt kom jag på att jag faktiskt inte vet om det är sant att judar grälar oftare med Gud än anhängare av andra religioner. Så jag bestämde mig för att göra en vetenskaplig undersökning.

Jag googlade. Först på ”quarrels with God” + jews. Sedan på motsvarande + muslims, och sist motsvarande + christians. Jag fick en massa träffar, men antalen säger inte så mycket eftersom religionsanhängarna är så olika till antalet. Det finns exempelvis bara 14 miljoner judar i världen, men 2 412 miljoner kristna (enligt Wikipedia). För att korrigera för det där skapade jag det nya begreppet Quarrels per million (QPM), alltså antal gräl med Gud per miljon personer i varje grupp. Efter uträkning blev det så här:

Muslimer             8 QPM

Kristna   30 QPM

Judar     2 630 QPM

Man skulle enligt detta resonemang förvänta sig att det är ungefär 300 gånger så sannolikt att en jude vinner nobelpris som att en muslim gör det.