Gästskribent Göran Svensson: Högerpolitik i ny skepnad

Sju av åtta politiska partier i riksdagen stödjer den nuvarande invandringspolitiken – från vänster till höger. Det är ologiskt att både moderater och socialdemokrater är i symbios med varandra avseende den rådande invandringspolitiken, eftersom båda dessa partier på olika ideologiska grunder historiskt varit för en mer restriktiv och selektiv invandringspolitik.

Det finns numera en samsyn i denna fråga mellan dessa två partier som onekligen väcker funderingar om deras bakomliggande skäl.

Det svenska samhället präglas på ett oroväckande vis av den snabba framväxten av en ny samhällsklass bestående i huvudsak av utomvästliga invandrare. Det finns en politisk förhoppning om att dessa människor skall integreras i samhället, men på grund av att många inte har tillräckliga kvalifikationer och kompetens för att komma in på dagens alltmer krävande arbetsmarknad är deras möjligheter kraftigt begränsade.

I syfte att skapa förutsättningar för integration av nyanlända utomvästliga invandrare förs det regelbundet fram olika förslag i den politiska debatten. Exempelvis, arbetsrätten behöver göras flexiblare. Trösklarna att komma in på arbetsmarknaden behöver sänkas. Byggnormerna behöver förändras så man kan bygga både enklare och billigare. Det fria skolvalet behöver förstärkas för ökad valfrihet.

De nämnda förslagen om hur arbets- och bostadsmarknaden skall hanteras betyder i klarspråk till exempel att lönerna skall sänkas, arbetsvillkoren bli osäkrare, bostäderna enklare och trångboddheten öka. En konsekvens blir att segregationen ökar – skolan blir i förlängningen alltmer ojämlik.

Officiellt sades efter valet 2010 att moderaterna genom alliansen (läs Fredrik Reinfeldt) ingick en överenskommelse med miljöpartiet för att visa väljarna att SD inte hade inflytande över invandringspolitiken, vilket kanske var ett partistrategiskt genidrag från moderaterna för att få med socialdemokraterna på moderaternas underliggande politiska agenda.

Det är dock förvånande att moderaterna med tydliga rötter till höger på den politiska kartan valde att samarbeta med miljöpartiet på den yttre vänstersidan i denna fråga, istället för socialdemokraterna. Anledningen är troligtvis partistrategisk – att förpassa socialdemokraterna till åskådarläktarn och visa på deras politiska tillkortakommanden.

Det har ofta sagts att moderaterna har rört sig mot mitten i den politiska debatten, men frågan är hur mycket denna förskjutning egentligen varit och om den skett överhuvudtaget. Det ser istället ut som att moderaterna har lyckats få med socialdemokraterna att lägga ut riktningen mot ett tvåtredjedelssamhälle på bara några få år, där en del av befolkningen har goda levnadsvillkor, medan en annan har helt andra villkor som präglar vardagen.

Detta har skett med stöd av socialdemokraterna som verkar sakna kritiskt förhållningssätt till moderaterna. Det är oförklarligt och svårt att förstå att socialdemokratin bidrar till nedmonteringen av sin egen välfärdsmodell som byggdes upp under lång tid i en anda av reform- och nytänkande.

Socialdemokratin verkar ha förpassats till att bli ett parti utan egna politiska visioner och handlingskraft – ett parti som okritiskt verkar förhålla sig till moderaternas politiska gärning och ambitioner.

Socialdemokratin kan ha låtit sig förledas stötta en under ytan högerinriktad politik i samhället under förespegling att det handlar om att värna asylrätten, alla människors lika värde, att Sverige är och skall vara en humanitär stormakt.

Detta har lett till att moderaterna har inte bara fått igenom sin politik under senare år, utan de har också fått socialdemokraterna att okritiskt stödja deras agenda att kanske bedriva högerpolitik i ny skepnad.

Göran Svensson är professor och forskningschef, Oslo School of Management, Norge. Han bedriver internationell forskning och samverkansprojekt i olika kulturella kontexter. I sin roll som forskningschef har han insyn inom många olika forskningsområden.

18 reaktioner på ”Gästskribent Göran Svensson: Högerpolitik i ny skepnad

 1. Lars Lind skriver:

  Ja, det är mycket som är obegripligt .Ur en vänstersynpunkt borde man rimligen tycka att de tusentals zigenarna som tigger borde organisera sig politiskt och kräva utbildning och jobb i hemlandet. Varför vill inte (S) hjälpa zigenarna att starta upp med ABF ,Folkets Hus , Kooperation ?? Zigenarna lär vara 2 miljoner bara i Rumänien..Nej istället tycker (S) att de skall sitta och förnedra sig med tiggeri . Fy skäms Löfven !!
  Om man går till (M) är det också obegripligt att deras välbeställda väljare accepterar hur deras partiledning normaliserar tiggeri och mänsklig avföring i parker . Fy skäms AKB !
  Gösta Bohman hade aldrig tyckt att nuvarande situation är OK.

  Gilla

 2. Birgitta Renström Linde skriver:

  Här beskrivs den ideologiska förvirringen inom de politiskta partierna på ett stringent sätt.. Det som många upplever utifrån skilda politiska uppfattningar är idag en svårighet att uttrycka åsikter utan att bli missuppfattad avseende avsikter ,värderingar och politiska hemvist.Självpåtagen censur eller hellre försiktighet tycks vara påbjudet om man önskar behålla eller erövra en social position.För de som inte har positioner eller ambitioner blir situationen i en del fall en annan. Det politiska etablissemangets sätt att hantera dessa frågor präglas av tilltagande ohederlighet och manipulation där människors känslor är en måltavla.
  Medkänsla ställs mot lag och ordning är ett av många exempel. Man använder folks spontana medkänsla till att minska kostnader för kontroller som skulle upprätthålla de lagar vi redan har för att skydda samhället. Ett normlöst samhälle med mycket stora risker för upplösning borde vara i politikernas intresse att förhindra. De öppna kortens tid är förbi.

  Gilla

 3. Maria skriver:

  Ja, helt obegripligt. Varför socialdemokraterna accepterar mänsklig förnedring i form av tiggeri och helt ovärdiga levnadsförhållanden?
  Som leder till otrygghet för alla, förslumring av offentlig miljö och spridning av sjukdomar…
  Istället borde man starta en fond med frivilliga bidrag som går till förbättring av romernas levnadsstandard i deras hemländer.

  Gilla

 4. Palo skriver:

  Inte heller jag förstår. Men mina funderingar har än så länge landat i att det som saknas idag, men som fanns hos praktiskt taget samtliga politiker förr, var en nationell stolthet över att vara svensk och en stolthet över Sverige som nation.

  Idag verkar både M och S snarare tävla i att distansiera sig från traditionell svenskhet och från nationell stolthet. Dessa begrepp anses fula. Vad är egentligen svenskhet, eller finns det överhuvudtaget någon svenskhet, är retoriska frågor som ställs utan försök att besvara dem. Det anses idag inte finnas något svenskt att värna om. Utländska medborgare som tar sig hit anses däremot självfallet ha kulturer som de ska tillåtas behålla i det multikulturella Sverige, och enbart svenskar saknar en egen kultur värd att bevara och värna, är budskapet uppifrån.

  Hörde för ett tag sedan en reportage på sveriges radios P1 om Anders Borg, Sveriges fd finansminister, och i det framgick att Anders Borg vuxit upp i ett traditionellt svenskt arbetarklasshem men tog allt mer avstånd från sin familj och sin familjs värderingar redan i tonåren, antagligen pga sitt umgänge. Han blev en stor besvikelse för sina äldre släkningar med stolt S-bakgrund som kämpat hårt och länge för att vara med att forma Sverige till ett välfärdssamhälle till glädje för arbetarna. Idag har Anders Borg raserat mycket av det som en gång byggdes upp av tidigare generationer. Varför? Jag tror anledningen är ett förakt för svenskar, ett förakt för ett Sverige där folket håller samman och drar åt samma håll. Hellre kaos och klyftor än ett tråkigt och tryggt samhälle som taget ur Astrid Lindgrens sagor. Svenska föräldrar bär nog delvis skulden: de uppfostrar sina barn till liberalister, som tror att välstånd är för evigt givet och räcker till hela världen, och att ”arbete” (särskilt fysiskt, tungt och smutsigt) är något fult och att det finaste är att bli kulturarbetare. Men finast är det att visa hur osvensk man är, att tala sig varm för andras kulturer och förneka sin egen.

  Gillad av 1 person

 5. Tritonen skriver:

  Efter DÖ misströstar jag om politiken i Sverige och ”de förtroendevaldas” vilja och möjlighet att komma ur den situation de själva försatt sig i. För vad är DÖ, om inte annat än minoriteternas stafettdiktatur?
  Hoppet står till SDs förmåga att bryta upp låsningen.

  Gilla

 6. Sixten Johansson skriver:

  Hela bilden av vad som har hänt de 2-3 senaste decennierna är mycket förvirrande, förbryllande och motstridig. På ekonomipolitisk nivå kan man tolka det som en inriktning på nedmontering av de gamla strukturerna och t o m ett raserande som skulle kunna öppna för en närmast kolonialistisk, globalkapitalistisk exploatering av Sveriges resurser. Men samtidigt tillåts ju det offentliga växa allt mer – mot en avsiktlig systemkollaps?

  På det mentala planet är det snarare en ”anti-ekonomisk” vänsterideologi som har slagit igenom i alla de 7 styrande partierna, delvis kanske även i SD. En extrem jämlikhetsideologi, infantilisering, feminisering, godhetstro, tron på ordets och tankens förvandlingskraft, globalitetstanken, etablissemangets avantgarde- och folkuppfostrarroll, folkföraktet.

  Men mer sannolikt än att det skulle finnas genomtänkta ideologier i botten är nog att alltihop bara är följder av inkompetens, blindhet, dumhet, låsningar, girighet, antagonism, osäkerhet, rädsla att förlora ansiktet och förlora makten, politiska trick och strategier som slagit fel samt slumpens verk i alla led.

  Gilla

 7. harkling skriver:

  Hoppsan! Här gick det lite för fort! Tänkte fortsätta ”…som sedan kommenterades på ”Granskning Sverige” (You Tube). Kanske en konspirationsteori, men om den stämmer tycks Reinfeldt ha lyckats över förväntan.

  Gilla

  • Charlotta skriver:

   Jag tror faktiskt att det stämmer. Jag, som på alla sätt är en medelsvensson o ingen politisk debattör, har ända sedan ” öppna hjärtan”-talet misstänkt att det var en utstuderad hämnd på sossarna. När Reifeldt såg att valet var förlorat så såg han till att öka oron kring invandringen genom den retoriska finten att låtsas be om en ökad förståelse för sagda invandring. Han visste mycket väl hur detta skulle tas emot av många oroliga väljare som var osäkra var de skulle lägga sin röst. På så sätt ordnade han så att SD fick såpass många röster att sossarna inte fick en majoritetsregering och att det blev en svag regering. Allt för att bädda för en alliansseger i nästa val och för en ökad acceptans av en politik som monterar ner välfärd och annat, som byggnormer, arbetsrätt etc. Det är riktigt, riktigt otäckt.

   Gillad av 1 person

   • harkling skriver:

    Jag tycker generellt man ska vara försiktig med att dra slutsatser och svälja konspirationsteorier, men det är nog klokt att fundera lite utanför ramarna, precis som du gör här.

    Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Det du beskriver som ”[de gamla] moderaternas politik” är bara en typisk socialdemokratisk nidbild av (gammal) moderat politik. ”Tvåtredjedelssamhället” var ett uttryck som Ingvar Carlsson hittade på för att måla en sådan nidbild. (De gamla) moderaterna har aldrig förespråkat något tvåtredjedelssamhälle eller det aktiva uppbyggandet av en ny underklass, utan har i stället velat förbättra för alla. Man kan ifrågasätta de medel som föreslogs, liksom man kan ifrågasätta sossarnas medel, men det är lika ohederligt nu som det var då att ifrågasätta högerns motiv och drivkrafter.

  Nu finns i och för sig ingen höger kvar i Sverige som man kan ljuga om. Måste orsaka svåra fantomsmärtor på vissa håll.

  Gillad av 1 person

 9. Hedvig skriver:

  Idag monterar vänstern tillsammans med liberalerna i allt snabbare takt ner den svenska nationalstaten. Demokrati, välfärd och samhällsfred är på utgående. Hur många svenskar är medvetna om denna process?

  Gilla

 10. MartinBohman skriver:

  Beskrivningen ovan av utvecklingen i Sverige gjorde då mig något konfunderad. Jag tror helt enkelt inte att man kan få någon reda i de senaste decenniernas utveckling i Sverige om man utgår från att politikerna agerar rationellt.

  Exempelvis förefaller Reinfeldts kuckel med MP rörande asylinvandringen fullständigt irrationellt, och ett barnsligt omoget sätt att ”straffa” ett folk som haft fräckheten att inte rösta som Reinfeldt vill! Endast en mentalt otillräcklig människa beter sig på det sättet.

  > Det är mer fruktbart att betrakta Reinfeldt och åtskilliga andra politiker som smittade av en kvasireligiös sekt, ungefär i nivå med Scientologkyrkan eller Jehovas vittnen. <

  Mentalt instabila personer utan någon stark inre kärna är lätta byten för diverse sekter som erbjuder gemenskap och enkla lösningar på komplexa problem. Och genom sekulariseringen av Sverige har den andliga hemlösheten ökat.

  Den orädde ekonomen Tino Sanandaji anser att den rörelse man kan kalla "mångkulturalismen" eller "multikulturalismen" i själva verket är Sveriges nya religion — och detta håller jag med om.

  Denna rörelse har en fanatisk tro på att svensk kultur är värdelös, medan importerade främmande kulturer är bra. Vidare har Sverige en kollektiv skuld till fattigare länder, som vi måste sona genom att släppa in ett obegränsat antal migranter från dessa fattiga länder.

  Rörelsen har sitt ursprung i en modern tolkning av marxismen, den såkallade "68-vänstern", men man använder sig inte av marxistisk retorik. Istället kör man med allmänt värdeladdade emotionella floskler som "allas lika värde" (bygger på en felöversättning av "equal dignity").

  Rörelsen är alltså i grunden en vänster-sekt, men har genom sin försåtliga vokabulär en förmåga att ta sig in även i traditionellt borgerliga kretsar.
  Denna sekt är det allvarligaste hotet mot Sveriges framtida existens.

  Gilla

 11. Fredrik S skriver:

  Förvisso har Fredrik Reinfeltt sagt att han mognat sen han fick barn och sen han skrev Det sovande folket men där kan man se hur han ser/såg på välfärdsstaten och Sveriges befolkning.
  Eftersom det inte är möjligt att slå sönder välfärden politiskt är migrationen ett utmärkt verktyg att uppnå detsamma.
  Migrationsuppgörelsen med MP var ett lika utmärkt verktyg att sätta S i en ‘rävsax’:
  Vara kvar på den ‘goda’ sidan eller ställa sig på SDs sida mot alla alla de andra partierna.
  Som beskrivs ovan valde S det förra och blev på så vis nyttiga idioter i avseendet att stödja M att ‘bedriva högerpolitik i ny skepnad’.

  Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska politiska situationen är allvarlig och det är svårt att se hur en ändring skall komma till stånd. Som det nu är driver man och speciellt S utan mål och utan styrning och utan ledarskap som det förefaller. Ett hopp är att EU skall upphäva Schengen-systemet temporärt tills den nuvarande flykting situationen kommer under kontroll. Detta borde ge en tillfällig lindring. Om inte sker inget förrän det blir en katastrof av något slag. Perspektivet är mörkt med utvandring som ett alltmer sannolikt perspektiv.

  Gilla

 13. Anders skriver:

  En skiljelinje går mellan idealister och realister. De förra ser världen som den bör se ut enligt dem och de senare ser den mer objektivt. Eftersom vi har valt påfallande många idealister att företräda oss i riksdagen blir det som det blir. Till exempel socialdemokraterna har historiskt varit realistiskt pragmatiska vilket gick hem oss många. Men under senare år har de blivit alltmer idealistiska och de tappar i förtroende. En annan skiljelinje går mellan de som känner skuld för att Sverige under lång tid har haft det bra medan andra länder har haft det sämre. Detta är en effekt av Sveriges långa fred och, som många säger, vi är ”fredsskadade”. Tyskland är ett annat land som har dåligt samvete, men av motsatt skäl. Resultat: Sverige och Tyskland tar ett oproportionerligt stort ansvar för människor som har det svårt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.