Lex Wolodarski

Stefan Hedlund

En av de svenska tidningar som självmant tagit på sig ledartröjan i bekämpandet av ”fake news” är Dagens Nyheter. Det är mycket tveksamt om tidningen kan uppvisa det fläckfria rykte som borde kunna krävas av den som på detta vis sätter sig till doms över andra. I särklass mest uppseendeväckande är den ”granskning” man sedan mitten av november har bedrivit rörande Riksdagens talman, Urban Ahlin.

Posten som talman är landets högsta valda ämbete, i rang endast efter statschefen. Om DN verkligen hade lyckats leda i bevis, eller åtminstone göra troligt, att innehavaren av detta ämbete gjort sig skyldig till sexuella trakasserier hade det varit ett stort scoop. Talmannen hade som konsekvens tvingats avgå. Det var säkerligen också i detta syfte journalister från DN ringde runt till samtliga riksdagsledamöter, i syfte att kunna skriva om en utbredd brist på förtroende för Ahlin. Det lyckades dåligt. Bara en handfull ledamöter lät sig tubbas.

Tre månader efter det att granskningen inleddes har DN varken lyckats bevisa eller ens göra troligt att de synnerliga grava anklagelser man fört fram har varit sanna. Tidningens första rejäla missräkning var att Ahlin inte genast valde att vika ned sig och avgå med vanära. Han stod på sig, bedyrade sin oskuld, och lät tillsätta oberoende granskningar för att försvara sin heder. Bägge dessa har givit honom full upprättelse.

Advokatbyrån Setterwalls har efter en omfattande opartisk utredning inte kunnat finna att det förekommit några oegentligheter – inga sexuella trakasserier och inga sex-sms. En parallell intern utredning inom Riksdagen har också visat att framförda påståenden om Ahlins ”skräckvälde” saknar täckning.

Det som kvarstår är att DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, trots upprepade krav från en rad olika håll, fortfarande inte har lyckats lägga något på bordet som ens påminner om bevis eller ens indicier till stöd för sina synnerligen grava påståenden.

I radioprogrammet ”Medierna”, sänt den 10 mars, inledde reportern med att konstatera det som borde vara uppenbart – om man torgför sensationella påståenden måste man ha alla rätt. Av den fortsatta diskussionen kring Wolodarskis granskning framgår att DN tycks ha fått det mesta fel. Fram träder i stället en bild av att man gravt har åsidosatt elementära krav på källkritik, och låtit sig nyttjas för en ren häxjakt.

I en kommentar konstaterar medieveteranen Jan Scherman att det inte får vara så att man publicerar anonyma källor bara för att de säger samma saker. Under sådana omständigheter måste man vara mycket, mycket hårdare i sin källkritik. I föreliggande fall anser han att DN har begått ett allvarligt sakfel som kastar slagskugga över resten.

DN har med stöd av anonyma källor hävdat att Ahlin har sänt sex-sms. Den kvinna som påstås ha mottagit dessa sms har i Setterwalls opartiska utredning förnekat att det skulle funnits sexuellt innehåll. DN har hävdat att det 2009 gjordes en utredning om Ahlin. De som påstås ha gjort denna utredning förnekar detta. Och så vidare.

Man kan mot denna bakgrund fråga om det är rimligt att Peter Wolodarski skall uppträda som en av landets viktigaste garanter för att det i den kommande valrörelsen inte förkommer några ”fake news”.

Om DN haft ordentligt på fötterna skulle den naturliga reaktionen varit att hävda att de utredningar som friat Ahlin hade fel, och att man kommer att lägga fram ytterligare fakta till stöd för denna uppfattning. Så har inte skett. Tvingad att kommentera har Wolodarski nöjt sig med att det kan finnas olika källor, och att ingen egentligen kan veta vad som faktiskt skett.

Det är ett uppseendeväckande försvar. Om chefredaktören på landets viktigaste morgontidning har ett material av anonyma uppgifter rörande påstådda sexuella trakasserier från innehavaren av landets högsta valda ämbete måste han faktiskt ålägga sig själv stora krav på källkritik. Det duger inte att slinka undan med att det ju kan ha varit sant.

I sin ovan nämnda kommentar tillägger Scherman att man förvisso kan göra misstag, men att det då också är rimligt att man erkänner om det blev fel. Wolodarski kan inte styrka att han har rätt, men vägrar samtidigt att erkänna att han har haft fel. Det som här står på spel är inte bara Wolodarskis och DN:s journalistiska rykte.

Betydligt allvarligare för svensk demokrati är vad som här avslöjas om enskilda medborgares utsatthet inför drev från mediernas sida. Om talmannen i det brittiska underhuset hade utsatts för en motsvarande granskning, byggd på motsvarande inslag av anonyma uppgifter, och den granskande tidningen inte hade lyckats visa att anklagelserna var sanna, hade den uthängda talmannen sannolikt kunnat räkna med att massivt skadestånd.

I Sverige kan Ahlin inte ens tvinga fram ett tillrättaläggande, långt mindre en ursäkt, utan att inleda en civilrättslig process emot Bonnierkoncernen. Kanske detta vore något för Riksdagen att granska, kanske man kunde stifta en ”Lex Wolodarski” som i fall av stor betydelse gör det möjligt för den förfördelade att få stöd till att driva process även emot stora mediehus, utan risk för personlig ruin? Det demokratiska systemet gynnas sannerligen inte av att starka medier utan risk för sanktioner kan driva extrajudiciella processer emot enskilda medborgare.

52 reaktioner på ”Lex Wolodarski

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Med Ahlin har Sverige fått sin egen Dreyfus-affär. Lika motbjudande och lika förfärande. Detta tycker man att inte minst Bonnierkoncernen borde tänka på.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Skulle idag en Émile Zola skriva en J’Accuse! så skulle den inte handla om lyxproblem inom den politiska förtryckarklassen, utan om sättet denna förtryckarklass har utlämnat landets infödda flickebarn till våldtäkt, misshandel och slaveri.

   Gillad av 7 personer

  • Wallmark John skriver:

   Se parallell Benny Fredriksson och Aftonbladets kultursida.
   Anonyma, overifierade påståenden.
   Ruinerade ett yrkesliv och ett människoliv.
   Aftonbladet ser ingen anledning till självkritik

   Gilla

 2. K. Ulvert skriver:

  Det skulle vara av stort intresse att få veta vem Wolodarski, eller hans uppdragsgivare, hade tänkt sig ersätta Ahlin om förtalskampanjen lyckats.
  PW agerar nog inte slumpmässigt i sådana frågor som denna.

  Gillad av 6 personer

 3. SasjaL skriver:

  Pressfriheten skall inte vara ett skydd för att kunna ägna sig åt förtal. Den som gör det, gör det av vad som kan ses som privata skäl. Privat nyttjande av [egen] tjänsteposition, är klassat som tjänstefel …

  Gillad av 3 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Misstaget var att säga ”judisk maktkoncentration”. Maktkoncentration är illa oavsett vilka grupperingar som ligger bakom dem. Att tro på en judisk konspiration bara för att familjen Bonniers är judar är löjeväckande enligt min mening.
    Dessutom luktar det racism lång väg så SD hade inget annat val än att utesluta.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Hon åkte ut!

    Så klumpigt får man inte formulera sig,
    när man är invald i Riksdagen!

    Man kan ju fråga om råd!

    Blanda inte in (viss) etnicitet,
    räkna då med, att det tar hus i H-E!

    Men ägaroligopol/monopol vore korrekt begrepp att använda!
    Med en öppet osvensk Agenda, i detta fall…

    Gilla

   • Rastapopoulos skriver:

    Jo men det är ju också korkat och barnsligt att nämna judarna, vare sig man tror på att det betyder nåt eller inte,.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Jag googlade och hittade det här:

    ”Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare. Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd”.
    Det skrev Anna Hagwall i sin motion. Hon utvecklade resonemanget i Aftonbladet och förklarade att det handlade om Bonnier och att ”Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media”.

    Har hon verkligen explicit pekat ut någon etnisk grupp, eller har andra dragit sina egna slutsatser? I det senare fallet måste det ju närmast råda konsensus om att media domineras av en etnicitet och det är därför folk känner lukt.

    Ren självbevarelse drift skulle naturligtvis avhållit henne från att ta med ”etnisk grupp” i ovanstående uppräkning. Dessutom berör det inte bara Bonnier, utan även familjen Hjörne (Stampen) kan sägas delvis tillhöra gruppen.

    Gillad av 2 personer

 4. KristinaF. skriver:

  Det finns en parallell till Benny Fredrikssons öde. Pga det som hände har media fått rannsaka sig själva. Ahlin har råkat minst lika illa ut av DN. Jag minns också deras förtalskampanj mot paret Adelhson – Liljeroth. Pga att de erkänt att de läste andra media än de stora.

  Gillad av 3 personer

 5. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Wolodarskis agerande i egenskap som publicist är det mest intressanta och belyser endast mediernas tillkortakommanden och i förlängningen ett ytterligare minskat förtroende. för DN och svensk media.
  Vad det gäller Urban Ahlin är det minst sagt beklagligt att han har blivit drabbad av medias oseriösa drev och utan tillstymmelse av fakta.
  Peter Wolodarski borde först och främst be Ahlin om ursäkt och därefter lämna sin plats som chefredaktör på DN till förfogande.
  Han borde också be hela det svenska folket om ursäkt eftersom Ahlin är .dess representant som talman i den svenska riksdagen

  Gillad av 4 personer

 6. Stig Fölhammar skriver:

  Hur länge tänker Bonnierkoncernen hålla fast vid Wolodarski? Inte tänker man låta tidningen gå i kvav med kapten Wolodarski som siste man att lämna skutan? Inte har familjen Bonnier tidigare visat sig vara dåliga kapitalister som inte fullgör ägarfunktionen?

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Familjen Bonnier tror att de kan vinna mot Google, Twitter och Facebook. De har drabbats av hybris. Därför sitter Wolodarski kvar. Helt OK för mig. Hoppas hela Bonniersfären går i kvav. Läs gärna vad Rebecca Weidmo Uvell skriver idag.

   Gillad av 4 personer

 7. Elisabeth skriver:

  https://www.craigmurray.org.uk/
  Hela Ahlin-affären är solkig och deprimerande, Wolodarski har sannerligen styrt DN-skutan på stenig grund. Obegripligt för mig att någon vill ha med denna tidning att göra.
  Överhuvudtaget gör media och politik mig så deprimerad idag. På det internationella planet har vi ”giftattacken” i Salisbury. Den har nu resulterat i en omfattande diplomat-balett. Rond två kommer att leda till bojkott av fotbolls-VM, det är dit man vill komma, tror jag. Man måste bara gasa på ännu mer , skruva upp tonläget. Allt detta känns sannerligen som fake news, hittepå, vadduvill men inte sanning. Varför minns så få historierna om weapons of mass destruction ? Folk borde vara förfärade över att man leker med elden på detta sätt. Men media spelar med och rapporterar som om det vore fakta. Jag länkar till Craig Murray, en erfaren och ärad f d brittisk diplomat som verkligen tänkt över och satt sig in i det som sker. Han har enormt många läsare. Hans kritik av den brittiska regeringen har även fått konsekvenser för honom, hans blogg blir attackerad osv. Sådana som Craig Murray är hjältar idag när så många bara vill ljuga och manipulera oss.

  Gillad av 6 personer

 8. Bo Adolfsson skriver:

  Anna Hagwall riksdagsman för sd försökte lägga fram en ”Lex Bonnier”, där hon ifrågasatte att en del mediekoncerner har för stor makt. Det slutade med att hon åkte ur sd.
  Dessa mediekoncerner som tillsammans med ”Public service” har en otroligt koncentrat av makten över det fria ordet skall nu ha våra skattepengar för att säkra det fria ordet.
  Det kan tyckas vara skrattretande, men skrattet fastnar i halsen.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Hade hon sagt INGEN ÄGARGRUPP utan att blanda in etnicitet,
   skulle tillåtas ha ett dominerande inflytande,
   då hade det varit synnerligen relevant och befogat!

   Mediamonopol är ALLTID skadliga!

   Man trodde att EU hade anti-TRUST lagar…

   Men det gäller inte längre för media…

   Lobbinggrupperna är mäktiga,
   inte minst George Soros,
   som med en välfylld plånbok,
   som går som barn i EU-huset…

   Många vill bli ”belönade”…
   På rak svenska MUTADE!!!

   Gillad av 1 person

 9. Å skriver:

  Stefan Hedlund säger att medieveteranen Jan Scherman anser att DN begått ett allvarligt sakfel.

  Erinrar mig när jag ser Schermans namn att han hade en kontrovers med drottning Silvia. Hur gick den? Och varför?

  Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    CMMK10
    Det hade med det att göra, vad det har med Drottningen att göra är en annan sak.
    Många svenskar födda före ca 1925 var mycket positivt inställda till ”NationalSocialistiche Deutche Arbeder Partei”, som kallas Nazisterna, på 30 och 40 talet, många av dem tillhörde det Svenska Socialdemokratiska partiet men även andra instämde i hyllningskören.
    Det var då, numer är de som hyllar Nazismen få.

    Gillad av 1 person

 10. Mikael Birk skriver:

  Det är uppenbart att den kritiska ansatsen visavi olika anklagelser fullständigt fördunklades under me-too kampanjen. Synbarligen seriösa kommentatorer talade om att vi bevittnade en revolution och att samhället omskapades till det bättre. När den påbjudna statsfeministiska överideologin och alla värdegrundspredikanter hyllade kollektiva upprop under allehanda hashtags var fältet fritt för vilka anklagelser somhelst. Att förhålla sig kritiskt och granska en anklagelse som emanerade ur denna revolutionära frälsning av det svenska samhället var uppenbarligen mer än ängsliga agendasättande journalister i Sverige förmådde.

  Vägen till helvetet är som bekant stensatt med de mest goda intentionerna. Den svenska journalistkåren har under de senaste åren visat hur totalt oförmögen den är att stå upp för fundamentala journalistiska principer i ett demokratiskt samhälle när de åsiktskonforma vindarna blåser. Tredje statmakten har utvecklats mer till maktens och de tillfälliga påbjudna moralistisk-ideologiska drevens kolportör. Feminister i grupp har tydligen enligt Wolodarski rätt att få vilka anklagelser som helst tryckta i dagstidningen så länge angreppen riktas mot en (vit) man. Att flera anklagelser i sig skulle göra en anklagelse sann är att vika sig för pöbeljustisens logik. Kvinnor i grupp är knappast immuna till illvilja, skvaller och ogrundade påståenden, speciellt inte om anklagelserna ges ett renande överideologiskt patos – den heliga kampen mot patriarkatet.

  Gillad av 5 personer

   • Mikael Birk skriver:

    Somliga, Östman undantagen, kanske förstår att det är ett slarvfel; en konkurrerande tanke om att debatten ofta banaliseras i ond/ god eller de ”mest goda” som inte slutfördes eller renskrevs, dock medvetet på dagissvenska så som miljöpartiet exempelvis ser sig själva nämligen som de ”mest goda” eller moraliskt rättrådiga, vilket alltför ofta trumfar sakargument i den svenska debatten.

    Gilla

   • Mikael Birk skriver:

    Östman, man kan ha olika synpunkter på att stilmässigt uttrycka sig på ett medvetet banaliserande vis för att försöka ge uttryck för vad jag skulle vilja kalla dagismoralism; det är för övrigt skillnad på att tro sig om att vara moraliskt överlägset god, eller tro sig om att vara bäst eller företräda det bästa partiet.
    Östman, efter att ha tittat tillbaka på tidigare bloggkonversationer finner jag föga förvånande att din exalterade självgodhet har firat parodiska triumfer i form av ständiga
    dogmatiska inpass om hur det egentligen förhåller sig; inte sällan lyckas du i din inbilska enfald helt misstolka inlägg bara för att få slå fast hur allting förhåller sig – enligt dig.
    Och nej, jag är inte postmodernist, och ja, jag har SAOL i bokhyllan, så försök efter ett djupt andetag att avhålla dig ifrån ditt inskränkta besserwisseri.

    Gilla

 11. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är lite märkligt att göra sak av Dagens Nyheters snedsteg när vi vet att befolkningen ute i landsbygden drives från hus och hem på grund av illvilligt ”ANGIVERI”. Det talas det aldrig om. Granska vad t.ex lokala byggnadsnämnder i kommunerna håller på med som ett resultat av en Lennart Holm kriminaliseringslagstiftning mot kommunmedborgare, Plan & Bygglagen!!!
  Det finns ju dem som är ännu värre Djurrättsaktivister och Rovdjurskramare.
  Gratulerar Stefan att Du tar upp ämnet ANGIVERI.
  Angiveriet kostar svenska samhället enorma belopp i utplundrade skattepengar.

  Gillad av 1 person

 12. Per Eriksson skriver:

  Det är förvånansvärt att tidningens styrelse utnämnde Wolodarski till chefredaktör och ännu mer uppseendeväckande att han får fortsätta i sitt jobb.

  Wolodarski sade i ett tidigt skede att han skulle införa ”agendajournalistik” på DN dvs istället för att opartiskt rapportera nyheter så började tidningen skapa sina egna nyheter och bedriva kampanjer allt enligt Wolodarskis och journalisternas egna ideologier och hugskott.

  Konsekvenserna av DNs agendajournalistik är förfärande, en aldrig sinande ström av partiska vinklingar och direkta lögner – ökända lögnaktiga publiceringar som den ”rasistiska” brandstationen i Boden, Sandvikens kommuns 500 miljoners migrationsvinst, misantropiska drev mot familjen Adelsohn, Urban Ahlin och många andra personer samt stenhård filtrering btr massinvandringens negativa sociala, kriminella och ekonomiska konsekvenser.

  Tragiskt att familjen Bonnier har förlorat heder och ära.

  Gillad av 2 personer

 13. Jan Andersson skriver:

  Varför läser man dessa tidningar? Jag har aldrig intresserat mig för en stockholmstidning, lika litet som de har intresserat sig för min landsända. En skrattspegel för stockholmare, till ingen nytta.

  Gillad av 2 personer

 14. M Boberg skriver:

  Ha förra sommaren, hösten skrev jag här att hur i h-e ska den där Wolodarski kunna komma ut med hedern i behåll. Vill minnas att detta om talmannen ännu inte var på tapeten? Men skit samma vilken medelmåtta som helst såg ju att karl var det sämsta man kan skicka in i en panel på Stasi tv med ofta förre försvarsministern A Björck som gick fel med Elisabeth Rehn -92?
  Jo det jag ville säga när jag med ganska frisk satir, ironi alà Jens Ganman sågade stackarn blev den censurerad till 100%. Skulle den blivit det idag?

  Gilla

 15. Sixten Johansson skriver:

  Det enda som biter är totalbojkott av Dagens Propagandanyheter. Annonsbojkott, maskning, blockad, mejl till annonsörerna, bojkott av alla som fortsätter att annonsera. Öppna och dolda aktioner, inget våld, bara ett hårt klämgrepp om pungen. Vreden och föraktet flödar över DN-skrapan, de uppblåsta avslöjas som ynkliga och inkompetenta lakejer. Wolodarski utpekas som propagandajournalistikens utkläckare och motor. Flygblad och andra texter med raka frågor till ägarna varför de kolporterar skiten. Information till allmänheten om ägarförhållandena + raka frågor riktade till ägarna vilken politik de egentligen bedriver och i vilka syften. Osv osv. Månad efter månad.

  Det går att få DN på knä och det skulle göra svenskarna gott, bättre terapi finns knappast. DN är en välgödd syndabock, som kanaliserar ursinnet och ökar folkets styrka utan blodspillan. Det vore också en behövlig kollektiv bestraffning av DN-journalisterna för att de har vanhedrat hela den gamla svenska publicistkåren under sitt slickande av Wolodarski och ägarna. Samtidigt en rungande örfil åt alla ryggradslösa gelikar i Svenska propagandistförbundet.

  Syndabockar behövs, har alltid behövts. Inget av detta drabbar oskyldiga nämnvärt. Andra horn-, svans- och klövförsedda är: Fredrik Reinfeldt, inklusive alla som anlitat honom – i syndabocksrollen skulle han för första gången i sitt liv vara Sverige till nytta. Gärna sedan Aftonbladet. Miljöpartiet. SVT. Bra spridning och verkan i hela fältet. Ända tills hut går hem.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.