Att bli svensk medborgare

Patrik Engellau

Om du har tid så läs gärna om Inger Enkvists artikel om hur det går till att bli medborgare i Schweiz. Det råder slående skillnader mellan schweizisk och svensk praxis.

Det har inte alltid varit så. På den tiden när en schweizerfranc var värd en svensk krona, i stället för nästan tio som idag, påminde inte bara valutorna utan också de två ländernas migrationspolitik om varandra.

Min fru är på fädernet en andra generationens – eller kanske tredje; jag vet inte riktigt hur man räknar – invandrare. År 1938 hemställde farfar Marcel ”underdånigst” hos Konungen om att han och hustrun Virginie Albertine måtte bliva tilldelade svenskt medborgarskap (sonen Claude, min frus far, 21 år vid tillfället, anslöt sig till ansökan). Ansökan – en fyrsidig blankett – som en flink avkomma letat fram på Riksarkivet i Marieberg är försedd med en niosidig bilagd personutredning hämtad från en centimetertjock akt från Överståthållarens avdelning för polisärenden avseende Marcels vandel. (Hur Virginie Albertine och Claude skött sig verkar utredaren kriminalkonstapel Gomér inte ha brytt sig så mycket om.)

Gomér rapporterar att Marcel ska ha fötts ”inom äktenskapet” i Angers, Frankrike, samt konfirmerats inom den romersk-katolska kyrkan och därefter bedrivit musikstudier och sedan gjort militärtjänst, allt mycket betryggande. Därefter utreder kriminalkonstapeln dag för dag samtliga anställningar som musiker som Marcel innehaft sedan han blivit mantalsskriven i Sverige år 1914: Stora Hotellet i Örebro, Hotell Knaust i Sundsvall, Hotell Eggers i Göteborg, restaurang Hasselbacken i Stockholm, Grand Hotell i Saltsjöbaden och så vidare. Konstapeln noterar att det fanns i lucka utan anställning under tre månader efter den 1 juni 1933. Marcel är tvungen att visa upp bevis på anställningarna. Skötsam karl på det hela taget, verkar det, fast tre månader utan jobb på fjorton år i Sverige var nog en plump i protokollet.

Marcel har ingen förmögenhet, framhålls det, men äger två fastigheter i Angers till ett värde av 20 000 kronor. Han räknade med att i framtiden erhålla inkomster på 1 000 kronor om året för fastigheterna ”sedan arvsskatten betalts”.

Marcel erkänner att han vägrat återvända till Frankrike för att delta i det stora kriget när han blev inkallad. ”Därest han nu återvände till Frankrike [riskerar han] att erhålla strängt straff för det han undanhållit sig krigstjänstgöringen”. Detta tycks inte ha lagts honom till last.

Gomér utreder därefter var Marcel bott under sin tid i Sverige och identifierar sex adresser med namn på hyresvärdar och intyg om att hyra betalts. Grosshandlaren Carl Erik de Wahl, hyresvärd på Sibyllegatan, intygar att Marcel ”betalar sin hyra punktligt” och varit ”en ordentlig och skötsam hyresgäst”.

Därefter inhämtar kriminalkonstapeln inte mindre än fjorton personbedömningar avseende Marcel från av varandra oberoende och namngivna svenskar som konstapeln tydligen kontaktat per telefon. De flesta säger något på temat att Marcel är ”en präktig människa, som kunde rekommenderas till svensk medborgare”.

Avslutningsvis kontrolleras att bemälde Marcel ej förekommer i ”Polisunderrättelser” eller andra svenska eller utländska brottsregister.

Konungen tyckte ungefär som Goethe i Faust: Wer immer strebend sich bemüth, den können wir erlösen. Den som ständigt strävar och anstränger sig kan beviljas medborgarskap.

21 reaktioner på ”Att bli svensk medborgare

 1. MartinA skriver:

  Å andra sidan har dagens praxis det goda med sig att medborgarskapet har blivit meningslöst och vi därmed söker oss lojaliteter och gemenskaper som ej skapats av byråkratens pennstreck.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Den enda väg jag ser för att få ordning i röran nu, är att ”gilla läget” och acceptera att vi har en multietnisk ordning. – Under en sådan får rimligtvis varje folk ta hand om de sina och det kan inte krävas att ett av folken belastas med kostnaderna för att förse alla de andra med deras ”mänskliga rättigheter”.

  För att strama upp regelverket behövs inget annat än individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Man skall då tillåtas och uppmuntras att utöva solidaritet med dem man känner samhörighet med. – Det är denna solidaritet vi har genetiskt stöd för. – (Den allomfattande är påhittad och opålitlig.)

  Korkade problemlösningar känns igen på att de skapar ett par andra problem istället som sedan måste lösas o s v tills allt är en trasslig röra.

  De lösningar jag är nöjd med, visar sig istället samtidigt lösa andra problem också som man inte tänkt på.

  Som hur man ordnar folkens självbestämmande i diverse multietniska regioner där det inte går att dra skarpa gränser mellan folken. – Och hur man hanterar den välgrundade irritationen där efterblivna delar av ett land parasiterar på en högpresterande region. – Och hur man får till en spontan repatriering av lycksökare när bidragsflödet sinar.

  Gillad av 1 person

 3. Moab skriver:

  Det är väl ungefär så man gör i Australien också, det framställs här lite som en märklig saga, när det istället är det enda rimliga förhållningssättet. Migrationen är ödesfrågan för Europa, större än VIK. Det är det första och viktigaste man skall fråga sig när man väljer parti. Migrationen har just bara börjat på allvar, om man kan få vad som motsvarar 100 miljoner för oss, Eurojackpot för alla, genom att ta sig till Sverige från Afrika, varför inte göra det? En mur runt Europa är det mest angelägna politiska projektet nu, de europeiska ledarna har förverkat sin rätt att leda oss. Kanske Sveriges misstag och förfall kan tjäna som varningsklockan som behövs, om vi bara lyckas få ut informationen genom att avsätta systemmedia? Kanske det är det som är motivationen bakom Löfvens oro för Sverigebilden, att den är så dålig att den kommer att påverka Europas politiska riktning?

  Gillad av 11 personer

 4. Marckus E. skriver:

  Värdet på den svenska kronan började falla efter det att identitetspolitiken startade med studentrevolten 1968. Det var då man började med att identifiera sk. utsatta grupperna som politikerna kunde gödsla pengar på i hopp om att få förnyat förtroende i allmänna val. Innan dess var det helt naturligt att alla inte kunde få allt. Det är egentligen något helt naturligt, precis som att alla fingrar inte är lika långa (ett talesätt som en av mina asiatiska vänner brukar använda).

  Gillad av 3 personer

 5. oppti skriver:

  Ändå var Sverige vid den tiden inget välståndsland.
  Nu borde vi värna vårt land från lycksökare, om vi vill behålla vårt välstånd och kunna hjälpa dem som behöver vår hjälp med utveckling på den plats de är hemmastadd vid.
  Det är inte svårt att förstå viljan till invandring till dagens välfärds Sverige.

  Gillad av 1 person

 6. uppstigersolen skriver:

  Det var bättre förr. Några brukar påpeka att vi inte kan vrida tillbaka klockan. Det kan vi visst, prova själv, du kan ställa din klocka på vilken tid som helst. Nåväl, om vi inte kan vrida tillbaka tiden på riktigt så kan vi åtminstone införa regler som fungerar. Inga gummiparagrafer utan tydliga regler. Sen är det upp till rättssamhället att följa dessa. Inte svårt alls bara viljan finns. Idag saknas viljan hos regering och riksdag. Låt oss välja andra företrädare som respekterar folket.

  Gillad av 2 personer

 7. Tussilago skriver:

  När jag fick mitt Svenska medborgarskap tidigt 80-tal hade min mor skrivit till invandrarverket och sagt att endast jag av barnen (3) var Dansk medborgare. Mina föräldrar hade nämligen gift sig innan jag föddes och då fick barnen faderns medborgarskap. Mina systrar hade fått vår mammas Svenska. Jag hade gärna haft kvar mitt Danska också. Det får bli till att ansöka om att få det tillbaka, om Sverige fortsätter i samma ”anda” som hittills efter valet. Då blir det en flytt tyvärr.

  Gillad av 2 personer

 8. Hovs_hällar skriver:

  Den ordning som numera tillämpas i Schweiz, borde definitivt införas i Sverige — ja!!

  Här i toklandet Sverige verkar attityden vara att makthavarna släpper in vem som helst, inklusive tjuvar och mördare, och ju mera man på det sättet lyckas förstöra vårt land — desto bättre!

  Det finns exempel på hur personer som suttit i fängelse för våldsbrott belönats med svenskt medborgarskap.
  Vad jag får lust att göra med de myndighetspersoner som ligger bakom sådant lämpar sig inte att återge här.

  Gillad av 6 personer

 9. Samuel af Ugglas skriver:

  I Schweiz hade man för någon tid sedan en folkomröstning just om ”einburgerung”. Tyvärr överlät schweizarna einburgerung ansvaret på justitiedepartementet om jag tolkat resultatet rätt.
  Tidigare var det kommunerna som hade sista ordet. En invandrad ”holländska” sedan 40 år tålde inte att höra ”koskällorna” under sin vistelse i alperna under sommarmånaderna, sägs vara en av orsakerna. Gradvis drar socialisterna fram över klotet. Arma mänsklighet.

  Gilla

 10. Björn skriver:

  Att komma hit och få ta del av vår välfärd utan motprestation, är lite som att få teckna brandförsäkring och lyfta ersättning EFTER att huset brunnit ner! Ett ”skuldkonto”, där samtliga bidrag från oss skattebetalare registreras, borde upprättas för varje utlandsfödd som befinner sig här! Om det efter en tid saknas egen inkomst, som kan återbetala skulden, omvandlas ”kronorna” till ”timmar samhällstjänst” i stället! Typ dikesstädning eller va f-n som helst! Vid ogiltig frånvaro, stoppas bidragsflödet helt för en period!

  Gilla

 11. Lena skriver:

  Omständigt var det då det fanns mer tid och annat prioriterades.
  Är själv invandrare från Danmark 1978 och det gick smidigt efter 2,5 års väntan, då fick jag ansöka. Jag fick alla papper på svenska och skulle bedyra att jag kunde god svenska i tal och skrift samt inte var straffad. Sen kom beskedet med ett nytt personnummer och nytt personbevis.
  För att bättra på detta anmälde jag mig till kvällskurs på gymnasienivå som jag gick med vuxna svenskar som ville förkovra sig i litteratur. Läraren gick med på att köra stenhård grammatik jämte med mig.
  Tror inte någon kollade mig vid medborgaransökan utan jag ansågs sköta mig de 2,5 år som jag hade bott som dansk i Sverige. Personligen tycker jag att det hade varit fint med ett medborgarprov och en fin ceremoni som befäste och firade tilldragelsen.

  Gilla

 12. Ossian skriver:

  Under många år hade gruppen ensamkommande inte varit särskilt stor i absoluta tal, men kurvan var brant. År 2000 sökte till exempel 350 personer asyl som ensamkommande. Sju år senare var antalet 1000, ytterligare sju år senare 7000. Bara mellan 2013 och 2014 steg antalet ensamkommande med nästan 100 procent.

  “Föräldrar som uppgetts vara döda dök upp livs levande på datorskärmar. Barn som hävdat att de var 15 år gamla visade sig vara vuxna, och krävde att behandlas därefter.”

  Mycket talade dessutom för att trenden ytterligare skulle förstärkas under 2015.
  Samtidigt hade jag själv vänner och bekanta som tagit emot ensamkommande som familjehem. Av dem hade jag fått höra att de själva, och andra familjehemsföräldrar i deras nätverk, hade en känsla av att systemet manipulerades: Föräldrar som uppgetts vara döda dök upp livs levande på datorskärmar.

  Barn som hävdat att de var 15 år gamla visade sig vara vuxna, och krävde att behandlas därefter. Sådant skapade konflikter och gödde ömsesidig misstro. Samtidigt beskrevs Socialtjänsten som handfallen inför fenomenet. Också hos myndigheter tycktes det saknas en vilja att se de fall som avvek från standardberättelsen.

  Dessutom var denna migration särskilt kostsam för stat och kommuner, inte minst eftersom de ensamkommande placerades i dyra boendeformer med många vuxna anställda omkring sig
  https://kvartal.se/kommentar/statister-i-vr-berttelse-om-oss-sjlva

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Ja, Ossian, ensamkommandebluffen är rent horribel. Hur länge ska vansinnet med vuxna män (tydligen ofta med löjligt stora, livs levande familjer i behåll) som samvetslöst låtsas vara barn och fräckt tillskansar sig vidlyftiga förmåner – och begår grova våldsbrott! – tillåtas fortgå?

   ”Hanif Bali har läst förundersökning som nu ligger till grund för åtalet och har därefter kommenterat förundersökningen på Facebook. Jag [Thoralf Alfsson] citerar hela hans inlägg.

   ‘Möt Muhammed Husseini, den ’17-åriga’ afghanska medborgare som greps vid Medborgarplatsen när han knivhögg en polis i nacken. Jag har nu läst hela förundersökningsprotokollet.

   Han har tillfälligt uppehållstillstånd, och har varit bosatt i Iran innan han december 2015 migrerade till Sverige, då uppgav han sig vara 16 år. I samtliga anteckningar vuxenvärlden har om honom tycker de alla att han verkar och ser ut att vara mycket äldre än sin uppgivna ålder. Ändå stoppar ingen charaden.”

   http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/01/12/11507377-fake-news-fran-svt/

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.