Gästskribent Thomas Ek: Platt skatt

Min sedan barnsben gode vän forne arbetsgivare och nu bortgångne Bo Söderman var Sveriges förste registrerade oberoende försäkringsmäklare inom liv- och pensionsförsäkringar. Bo var initiativtagare (1976) och drivkraften till lagändringen 1990 som möjliggjorde fristående försäkringsmäklarverksamhet här i Sverige. Han tog initiativ till bildandet av Svenska försäkringsmäklares förening och var dess förste ordförande. Bo Söderman var krönikör och expert i försäkringsfrågor i Svenska Dagbladet och i Privata Affärer. I början av 90-talet var han initiativtagare till Sveriges försäkringstagares riksorganisation, vars syfte var att tillvarata den enskildes rättigheter gentemot de stora försäkringsbolagen.

När Finansinspektionen 1992 beordrade våra svenska livbolag att på ett bräde ta tillbaka all utlovad allokerad återbäring med hänvisning till livbolagens då skraltiga finanser så hotade Bo Söderman tillsammans med advokaten Leif Silbersky i en gemensam press-, radio- och TV-konferens att stämma livbolagen för svindleri i domstol. Aktionen fick till följd att FI backade. Bo Söderman räddade därmed ca 25 miljarder kronor åt försäkringstagarna.

Vad jag med den här långa utläggningen vill säga är att Södermans försäkringsetiska inställning knappast gick att ifrågasätta. Bosses försäkringstekniska kompetens gjorde honom till Sveriges okrönte odiskutable konung och guru inom liv– och pensionsförsäkringar.

Med hjälp av begagnade, statligt garanterade, brittiska sparlivförsäkringar som toppades med en sinnrikt och väl utvecklad lånefinansieringskonstruktion (som Bosse utvecklat) erbjöd hans företag Söderman Life ett alternativ, som i princip skötte sig själv, till aktiesparande. Placeringsmodellen var vida överlägsen alla andra slags sparande (med samma placerings horisont). Dessutom var risken ypperligt låg för att inte säga obefintlig. Som grädde på moset var alltihopa därtill i princip, för våra klienter, helt skattefritt. Detta finansiella instrument gjorde att vi dessutom, om kunden så ville, som regel kunde trolla bort närapå all skatt på klientens samlade förmögenhet.

Vid de tillfällen vår skattemyndighet granskade någon av våra klienters skattedeklaration underkändes ingen. En av våra klienter sa ”den som inte investerar i det här har ju hål i huvudet”.

Konceptet var även applicerbart på tjänstepensionering med pensionsstiftelser, generationsskiftesplanering för familjeföretag, direktpension för nyckelmän och företagsägare, arvsskatteplanering och förmodligen långt mer därtill.

Det var naturligtvis den vanlige medelinkomsttagaren som fick stå för fiolerna. Den vanlige arbetaren som alltså står för merparten av statens intäkter har inte tillgång till tjusiga advokaters goda råd.

Våra klienter var som regel väldigt förmögna och inte sällan namnkunniga. Eller som en arbetskamrat till mig i fikarummet en gång uttryckte det: ”äckligt förmögna”. Modellen som endast var tillgänglig för de ”äckligt förmögna” finansierades till en betydande del av vårt skattesystem.

Det visar på den ofrånkomligt djupa orättvisa som finns inbyggt i skattesystemet. Finansminister Magdalena Anderssons väljarsympatisörer är naturligtvis grundlurade då de tror att Socialdemokraterna som avser höja skatterna för ”de rika” ska råda bot på ”orättvisorna”. Tron på att ”täppa till hålen” i vårt slingriga skattesystem är inte bara utsiktslöst, det är rent ut sagt korkat. Påståendet ”täppa igen hålen” är därför inte bara missledande utan ohederligt.

Botemedlet heter Platt skatt. Platt skatt betyder att alla betalar samma procentsats av sin inkomst i skatt. Alla skatteavdrag tas bort. Vilken platt skatt-nivå som idag skulle vara lämplig för att Sverige skulle klara finanserna vet andra bättre än jag. Platt skatt är i alla ändar det i särklass mest rättvisa, kostnadseffektiva, lättöverskådliga och lättövervakningsbara skattesystemet. Modellen ökar medborgarens villighet till att betala skatt och den motverkar den cancerliknande PK-ism med sitt vidhängande välfärdsindustriella komplex vårt samhälle ofredas av idag.

Thomas Ek har arbetat som placeringsrådgivare hos Söderman Life AB, drivit motellrörelse i Fort Lauderdale USA och arbetat som montör hos Lear Seating i Bengtsfors m.m.