Gästskribent Thomas Ek: Platt skatt

Min sedan barnsben gode vän forne arbetsgivare och nu bortgångne Bo Söderman var Sveriges förste registrerade oberoende försäkringsmäklare inom liv- och pensionsförsäkringar. Bo var initiativtagare (1976) och drivkraften till lagändringen 1990 som möjliggjorde fristående försäkringsmäklarverksamhet här i Sverige. Han tog initiativ till bildandet av Svenska försäkringsmäklares förening och var dess förste ordförande. Bo Söderman var krönikör och expert i försäkringsfrågor i Svenska Dagbladet och i Privata Affärer. I början av 90-talet var han initiativtagare till Sveriges försäkringstagares riksorganisation, vars syfte var att tillvarata den enskildes rättigheter gentemot de stora försäkringsbolagen.

När Finansinspektionen 1992 beordrade våra svenska livbolag att på ett bräde ta tillbaka all utlovad allokerad återbäring med hänvisning till livbolagens då skraltiga finanser så hotade Bo Söderman tillsammans med advokaten Leif Silbersky i en gemensam press-, radio- och TV-konferens att stämma livbolagen för svindleri i domstol. Aktionen fick till följd att FI backade. Bo Söderman räddade därmed ca 25 miljarder kronor åt försäkringstagarna.

Vad jag med den här långa utläggningen vill säga är att Södermans försäkringsetiska inställning knappast gick att ifrågasätta. Bosses försäkringstekniska kompetens gjorde honom till Sveriges okrönte odiskutable konung och guru inom liv– och pensionsförsäkringar.

Med hjälp av begagnade, statligt garanterade, brittiska sparlivförsäkringar som toppades med en sinnrikt och väl utvecklad lånefinansieringskonstruktion (som Bosse utvecklat) erbjöd hans företag Söderman Life ett alternativ, som i princip skötte sig själv, till aktiesparande. Placeringsmodellen var vida överlägsen alla andra slags sparande (med samma placerings horisont). Dessutom var risken ypperligt låg för att inte säga obefintlig. Som grädde på moset var alltihopa därtill i princip, för våra klienter, helt skattefritt. Detta finansiella instrument gjorde att vi dessutom, om kunden så ville, som regel kunde trolla bort närapå all skatt på klientens samlade förmögenhet.

Vid de tillfällen vår skattemyndighet granskade någon av våra klienters skattedeklaration underkändes ingen. En av våra klienter sa ”den som inte investerar i det här har ju hål i huvudet”.

Konceptet var även applicerbart på tjänstepensionering med pensionsstiftelser, generationsskiftesplanering för familjeföretag, direktpension för nyckelmän och företagsägare, arvsskatteplanering och förmodligen långt mer därtill.

Det var naturligtvis den vanlige medelinkomsttagaren som fick stå för fiolerna. Den vanlige arbetaren som alltså står för merparten av statens intäkter har inte tillgång till tjusiga advokaters goda råd.

Våra klienter var som regel väldigt förmögna och inte sällan namnkunniga. Eller som en arbetskamrat till mig i fikarummet en gång uttryckte det: ”äckligt förmögna”. Modellen som endast var tillgänglig för de ”äckligt förmögna” finansierades till en betydande del av vårt skattesystem.

Det visar på den ofrånkomligt djupa orättvisa som finns inbyggt i skattesystemet. Finansminister Magdalena Anderssons väljarsympatisörer är naturligtvis grundlurade då de tror att Socialdemokraterna som avser höja skatterna för ”de rika” ska råda bot på ”orättvisorna”. Tron på att ”täppa till hålen” i vårt slingriga skattesystem är inte bara utsiktslöst, det är rent ut sagt korkat. Påståendet ”täppa igen hålen” är därför inte bara missledande utan ohederligt.

Botemedlet heter Platt skatt. Platt skatt betyder att alla betalar samma procentsats av sin inkomst i skatt. Alla skatteavdrag tas bort. Vilken platt skatt-nivå som idag skulle vara lämplig för att Sverige skulle klara finanserna vet andra bättre än jag. Platt skatt är i alla ändar det i särklass mest rättvisa, kostnadseffektiva, lättöverskådliga och lättövervakningsbara skattesystemet. Modellen ökar medborgarens villighet till att betala skatt och den motverkar den cancerliknande PK-ism med sitt vidhängande välfärdsindustriella komplex vårt samhälle ofredas av idag.

Thomas Ek har arbetat som placeringsrådgivare hos Söderman Life AB, drivit motellrörelse i Fort Lauderdale USA och arbetat som montör hos Lear Seating i Bengtsfors m.m.

43 reaktioner på ”Gästskribent Thomas Ek: Platt skatt

 1. Thomas Ek skriver:

  Begagnade brittiska sparlivförsäkringar
  ”Traded Endowment Policies” även kallat TEP är en starkt sparbetonad livförsäkring som den ursprunglige försäkringstagaren avbrutit i förtid av olika skäl. Försäkringsinnehavaren har sålt den vidare till en försäkringsgrossist (Policy Market Maker).

  En av fördelarna med TEP är att den nya innehavaren av försäkringen slipper dyra startkostnader eftersom dessa redan belastat den ursprunglige försäkringstagaren. TEP är dessutom en mycket trygg försäkring som kombinerar hög avkastning, låg risk och skattemässiga fördelar. Vid lånefinansiering uppgår avkastningen till 16 – 19 procent. Den innebär också en hög likvid beredskap för innehavaren eftersom den är möjlig att återsälja till TEP-marknaden.

  Ingen kapitalinkomstskatt utgår. Pension som utbetalas är skattefri. Förmögenhetsskatten neutraliseras till större delen genom att låneskulden får dras av vid förmögenhetstaxering. Ingen extra avkastningsskatt. Låneräntan är fullt avdragsgill trots att den lånefinansieras genom nytt lån. Därigenom får den nye försäkringsköparen ”mer pengar i handen”, det vill säga ökad disponibel inkomst. Nettoräntekostnaden efter avdrag i självdeklarationen blir cirka 5 procent (2,8 % med begränsningsregeln). Låneräntan kan också kvittas mot reavinster och kapitalinkomster.

  Thomas Ek

  Gillad av 2 personer

 2. Thomas Ek skriver:

  Skillnaden mellan en svensk och brittisk ”pensionsförsäkring”
  En viktig skillnad mellan svenska pensionsförsäkringar och TEP är den likvida tillgängligheten. I Sverige är sparmedlen i pensionsförsäkringar inlåsta till dess spararen fyllt 55 år. Den som väljer det brittiska alternativet kan i princip när som helst sälja sitt innehav och få likvida medel. Den som lånefinansierar sitt köp av TEP kan göra kontanta skattefria uttag under tiden som försäkringen löper. Innehavaren kan på det sättet få en skattefri pension under sju-åtta år, även före 55 års ålder och ändå få ut en rejäl utbetalning när försäkringarna löpt ut.

  Margareta Winberg
  Sent en natt när Bosse och jag satt och jobbade, talade Bosse om för mig att han tagit fram en modell som skulle rädda hela svenska pensionssystemet. I övergripande ordalag redogjorde han också för mig hur det där skulle gå till (med TEP som verktyg). Bosse talade lite senare om för mig, i det här ärendet, att han hade försökt kontakta Margareta Winberg (tror hon var vice statsminister då). – Vill minnas att två fruktlösa försök gjorts för att komma i kontakt med henne. Men hon hade genom sina medarbetare låtit meddela att hon inte var intresserad av att lyssna, och då fick det vara så.

  Det var inte lätt alla gånger för en tocken Bo som alltid stod på den lille försäkringstagarens sida, att arbeta i ett land där ”Allas lika värde” gäller. Hyckleriets sanna ansikte säkerställde att kunskapen om vad man kan göra med pensionsförsäkringar, endast kom de välbeställda till del.

  Platt skatt skulle göra Alla medborgare, gott.

  Thomas Ek

  Gillad av 1 person

 3. Arne skriver:

  Mycket bra men utopiskt. Även moderaterna har glömt att de jobbar för skattebetalarna, de tror att de ger pengar tillbaka som de stulit som används till ändamål jag hellre hade huggit av mig lillfingrar och lilltår för att slippa, en tå för att slippa genusforskning och politisk styrning av universiteten, ett lillfinger för att slippa hela den vänstervridna juristkåren, ett annat för att lägga ner hela media, och en stortå för migrationspolitiken.

  Så Thomas, du brukar uppmana Patrik till åtgärder, vad är dina? Jag kan få känslan av att DGS är ett hobbyprojekt för pensionärer, istället för att bygga skepp med tändstickor så bygger vi alla på vårt lilla hobbyprojekt. Nå, att häckla makten ger en viss tillfredställelse och mental balans, och som dronten så lär häcklet snart vara borta, utrotat för alltid så vi får njuta av bygget så länge vi kan, I reject reality and substitute my own..

  Thomas, du brukar skriva om media och jag håller med, igår hörde man på radio om ”bråk” på en skola och någon hade mördat en elev. Jag kan ge mig den på att i ALLAS hjärnor så fylls minst hälften av: var det invandrare, var det muslimer, pk-isterna tänker, hoppas det var svenskar, och jag och andra har något annat epitet vi inte styr medvetet över i våra huvuden.
  Jag sätt och tänkte, fan att det inte finns en radiokanal man kan knappa över på så man får veta om det är deras fel eller inte.

  Gillad av 5 personer

  • Thomas Ek skriver:

   @Arne
   Du frågar mig vad mitt förslag till åtgärd utgör?
   Mitt förslag är 10 % i Plattskattesats vilket borde räcka och bli över för att driva Sverige.
   Modellen skulle trigga individens kreativa förmåga, personliga ansvarstagande vilket ger starka, självständiga och redbara medborgare. Individen uppmuntras härigenom till att arbeta hårt, vara ärlig, hålla sig nykter, och stärka sin personliga moral.

   Bosse kom också med förslag;

   Margareta Winberg
   Sent en natt när Bosse och jag satt och jobbade, talade Bosse om för mig att han tagit fram en modell som skulle rädda hela svenska pensionssystemet. I övergripande ordalag redogjorde han också för mig hur det där skulle gå till (med TEP som verktyg). Bosse talade lite senare om för mig, i det här ärendet, att han hade försökt kontakta Margareta Winberg (tror hon var vice statsminister då). – Vill minnas att två fruktlösa försök gjorts för att komma i kontakt med henne. Men hon hade genom sina medarbetare låtit meddela att hon inte var intresserad av att lyssna, och då fick det vara så.

   Det var inte lätt alla gånger för en tocken Bo som alltid stod på den lille försäkringstagarens sida, att arbeta i ett land där ”Allas lika värde” gäller. Hyckleriets sanna ansikte säkerställde att kunskapen om vad man kan göra med pensionsförsäkringar, endast kom de välbeställda till del.

   Platt skatt skulle göra Alla medborgare, gott.

   Thomas Ek

   Gillad av 1 person

   • Arne skriver:

    Jo, platt skatt är väl ett steg men det jag tänkte på var hur du skall genomföra det? Köpa en kobbe och utropa Thomasistan med platt skatt? Jag söker asyl genast. Jag skämtar men kom jag inte på något där, skulle inte vi dissidenter kunna gå samman och köpa någon rejäl ö, kanske Tjörn och utropa självständighet? Om inte så har vi problemet att vi inte kontrollerar varken regering eller riksdag eller departement eller media, så hur skall du genomföra din reform? Det var det jag menade, just nu så har vi ett tändstickskepp som heter Det Goda Samhället.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Platt skatt är ju ungefär vad vi har. Platt drygt 30% arbetsgivaravgift och platt drygt 30% s.k. kommunalskatt. Den lilla värnskatten är bara till för att jävlas med dig och skapa skatteflyktsfall och jeremiader bland de rika som kan användas i propagandan mot de fattiga. Inget i ditt förslag hindrar att skattesatsen sätts till 44% och att en temporär extraskatt införs på dem med högst inkomster, en temporär extraskatt som ingen politiker kan avskaffa, eftersom den omedelbara effekten skulle se ut att vara att ta pengar från de fattiga och ge till de rika.

    Det finns ingenting sociologiskt övertygande eller dynamiskt i ditt förslag som kan leda till en bättre samhällsutveckling. Platt skatt är precis det vi sedan 1990 redan har.

    Gillad av 1 person

   • Arne skriver:

    Den vinkel jag fick var att det var en svensk som mördade en ensamkommande, stämmer detta inte? Hur som helst så är det ändå deras fel.

    Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Platt skatt är nog en bra övergångslösning. Men det är fortfarande en inkomstskatt, som drabbar den som arbetar osjälvständigt mer än den som arbetar för sig själv eller inte alls — inklusive alla kriminella. Och den levererar pengarna till regeringens skattekista utan att man något sätt att styra dess storlek och användning. Som vi vet från den Underbara natten är den ett sätt att lura folk att acceptera en s.k. värnskatt. Och beskattningen av s.k. inkomst av kapital har du inte alls berört. Att i dagens prekära läge avskaffa ränteavdragen skulle omedelbart starta den kommande finanskrisen.

  Gillad av 1 person

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  Verkligheten hinner säkert ifatt även desinformerade socialister som inbillar sina väljare att all egendom tillhör dem. Platt skatt och en guldmyntfot eller variant därav kommer snart att genomföras antingen socialisterna vill eller inte.

  Gillad av 2 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Nej, att alla betalar samma procent av sin inkomst är inte platt skatt.

  Den plattaste av skatter är att alla betalar samma multipel av sin timlön eller vecko-intäkt i skatt. – Det blir också den enklaste av självdeklarationer: Man deklarerar bara sin kompetens mätt i timlönen och får betala en multipel av den i skatt. http://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   I den mån arbetsglädjen hör samman med inkomsten, skulle den mer än dubbleras när hela behållningen från varje extra arbetstimme tillfaller en själv oavkortat.

   Vilket ju blir fallet om man dessutom följer mitt råd att löneskatten skall ersättas med sparande på individuella trygghetskonton.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    För den heltidsarbetande skulle skattefridagen bli bokstavlig. – Efter den är allt man tjänar skattefritt.

    Men innan den försvinner allt man tjänar utöver existensminimum som skatt.

    Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Lätt som en plätt, alltså, att få rätsida på alla, verkliga och inbillade, ekonomiska orättvisor med just platt skatt? Jag vill minnas att Centerpartiet, som förvisso är vilse i pannkakan, visade stor entusiasm, som sedan tycks ha fallit platt till marken.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Eller varför inte tvinga folk att arbeta tills de avgår med döden. Avskaffa pensionen och tvinga folk att skaffa många barn som kan ta hand om dem istället. (Att ingen har tänkt på det tidigare!)

   Så, då var det problemet löst. Nästa problem …

   Gillad av 7 personer

   • Arne skriver:

    Det är på gång om du med folk menar svenskar, de höjde just pensionsåldern så att vi kan ta emot ännu fler som skall rädda våra pensioner. Det är mycket fint uttänkt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Söker undrande i media skvalpet efter information om vad de nu säger sig vara överens om med pensionsöverenskommelsen men hittar inget vederhäftigt. Är det meningen att alla ska ha bostadsbidrag och garantipension, det ska ju höjas? Vad händer alla dem som lyckats diskvalificera sig till garantipension och ligger snäppet över? Vem vill ha en programmerare äldre än 40? Hårt, koncentrerat, tidspressat arbete med nya verktyg och nya applikationer, bara logik och algoritmer dagen i ände? Verkligheten för den som inte lyckats hålla sig kvar på jobbet efter 55 är ju oftast att den är körd….Visserligen kanske vi lever längre, men de mentala och fysiska processerna blir kanske inte snabbare med åren? Men herregud, när alla ska utbilda sig till 26-29 år så är det ju naturligt att man måste höja pensionsåldern….och om man bara pratar sig igenom dagarna, tycker lite hit och dit, ja då kan man nog arbeta till 80 skulle jag tro.

    Håller med dig. Bäst att avskaffa pensionsåldern helt och införa allmänna avlivningscentraler vid 60.

    Gillad av 1 person

   • Arne skriver:

    Detta är den senaste lögnen, vi lever längre för att man har blivit bättre på att behandla cancer och hjärtinfarkt och byta höftleder men vi blir slitna gamla russin lik förbannat, att man inte är död betyder inte att man kan jobba. För den delen så börjar åldersdiskrimineringen redan vid slutet av 40, efter 50 så tittar man inte ens på CVn.
    Jag skulle vilja se hur många som söker nytt jobb vid 70 och lyckas få det, man måste nog konvertera till islam för att lyckas, eller byta kön.

    Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Jag tror det t o m var snäppet värre. Män levde 65 år i genomsnitt och pensionsåldern blev 67. Antagligen var livslängden betydligt högre för kvinnorna, men de belastade väl oftast genom änkepension i så fall.

    Numera är den 84 för kvinnor och 80 för män. Bedrövligt att Sverige, som tydligen skall vara ett så rikt land, inte skall kunna ge generationerna efter 40-talisterna ens 15 år som pensionärer.

    Vore vettigare om man satte lite tryck på ungdomarnas utbildningar, så att de kunde komma ut i förvärvslivet 1-2 år tidigare. Polis, sjuksyrra etc. kunde säkerligen kortas ned ett år och mängder med universitetsutbildningar kunde kapas tidsmässigt, med rätt typ av studenter.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Pensionera sig är fel tänkt i grunden. – Man skall inte sluta med något för att man har tröttnat utan för att man hittat något angelägnare att göra där ens kapacitet kommer bättre till sin rätt. – De flesta som inte inser detta, drabbas av tomhetskänslor som kan leda till sjukdom och död eller att de fastnar i bridge- och golf-missbruk.

    Gillad av 1 person

 8. thojak skriver:

  Agreed 100% till införande av en platt skatt. Denna idé drevs av bl.a. Björn Tarras Wahlberg under hans tid som ordförande i Skattebetalarnas Förening. SBF har av outgrundlig anledning släppt engagemanget för platt skatt och ter sig numera som mer/mindre lakej till PK-ismen 😦

  Ryssland införde för år sedan platt skatt, initialt om 11%, tog bort samtliga avdragsmöjligheter och resultatet blev, att finansministern i Moskva fick in ca 4x mer rubler i sin kassa. Där finns fler stater som har platt skatt, bland dessa återfinns de baltiska staterna med fler på väg att införa systemet. En översikt finns här:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Platt_skatt

  Mvh/TJ

  Gillad av 3 personer

  • Joakim skriver:

   Korrekt om Ryssland men %-satsen är inte 11% utan 13% (för inkomstskatt för arbetstagare skrivna i Ryssland och boende mer än halva året i Ryssland… om man är utlänning gäller andra %, upp till 30%, om man inte är sk. resident i Ryssland, men ja, för ”vanligt folk”, 99% av befolkningen är skattesatsen 13%.)

   Gilla

 9. Erik2 skriver:

  Jag kunde inte hålla med mer. Nuvarande skattesystem med tillhörande groteska överbeskattning göder ett korrupt och djupt omoraliskt system. Det här systemet håller på att förstöra hela vårt samhälle. Platt skatt är viktigt, men det är även antalet skatter. De ska begränsad. Georgien skulle kunna tjäna som exempel.

  Ett exempel som visar hur fel ”detaljstyrningen” av våra liv som våra politiker försöker sig på hela tiden går är detta. Koldioxidhalterna är ett hot mot oss och måste bekämpas. Säger man. Och ställer tekniska krav på att begränsa detta för bilar. Och styr via skatter. Tyvärr så står halterna av ofarlig koldioxid mot farlig kväveoxid vid förbränning. Principen är att tar du ner den ena så ökar den andra. Koldioxiden sänks och tvingar fram bilar som släpper ut farliga kväveoxider. Generell reglering av luftkvalitet utan detaljstyrning hade aldrig skapat det dieselbilsproblem som man nu tycker vi har. Det går bara runt runt. Systemet skapar överallt sina egna problem och de kan endast löses med ännu högre skatter och ännu mer regleringar som ger ännu mer problem.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Nu hänger jag inte med. Alla fordon som drivs av förbränningsmotorer släpper ut CO2, och det i direkt proportion till motoreffekten. Det går alltså inte att fiffla med någon motorinställning för att minska utsläppen av CO2 – såvida man inte helt enkelt stryper motorn.
   Kväveoxiderna är däremot biprodukter.

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Nu har du missat hur testerna går till för att ta fram koldioxidutsläpp. Bilen ställs in i en kammare och kör på en rullande landsväg. En del av tiden ska den köra fort, annan tid långsamt. Dessutom lite stillastående. Biltillverkarna vet exakt hur testet går till och optimerar bilen för testet. Varför tror du att bilar idag stänger av sig när du står vid rödljus? Sätter du in en liten elmotor så bilen blir ”hybridbil” så klarar stora SUVar att släppa ut mindre under testet än vissa småbilar. Att sen bilarna i verkligheten orsakar betydligt större utsläpp betyder inget. Bilen klarar testet. För egen del tycker jag jorden mår bra av mer koldioxid. Allt växer så det knakar och ingen svälter på grund av brist på mat. Så allt handlar om att dra in skattepengar för ”miljön” och att få folk att ha dåligt samvete. Så skäms inte för att puttra på tomgång vid rödljusen.

    Gilla

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra skrivet. Det är svårt att förstå att det gamla tricket som sossarna kört med i så många år fortfarande funkar, att man ska sätta åt de rika när man egentligen bara klämmer åt den arbetande delen av befolkningen ytterligare. Hur kan man gå på snacket om allas lika värde sagda av en pimpad narcissistisk fjolla i någon konstig aftonklänning på nobelfesten eller sagt av en statsminister klivandes ur en BMW-limousin efter att ha landat med privatjeten.

  Kanske är förklaringen som ges i en intressant intervju med Alexander Bard, gjord av Katerine Janouch, att det handlar om att ”Tvåhundra år av fred har fuckat upp Sverige”. Läs intervjun, en verkligt frisk fläkt på http://katerinamagasin.se/den-nya-mansrollen-del-2-alexander-bard-genusaktenskap-ar-rena-helvetet/

  Man undrar vad som kommer att väcka upp Nisse i Bandhagen ur dvalan. Kan det vara skatten? I dagens GP presenteras en studie som flaggar för behov av 5 kronors skattehöjning i Göteborg. Politiker som uttalar sig i ämnet är lika korkade som vanligt, ingen ifrågasätter att man ska ha mera pengar, men de ska komma från ”staten”.

  Inom parantes sagt så känns det som att vi närmar oss att bubblan spricker, man ser fler och fler ifrågasättanden av det slag som även DGS förmedlar, snart är det dags för ett alternativt Almedalen, ett Almedalen för ”verklighetens folk”.

  Gillad av 6 personer

  • Arne skriver:

   Nej, det är inte åren av fred, eller i så fall så,räcker det med 50 år, alla västländer är anfäktade av detta, det är möjligen värst i Sverige.

   Gilla

 11. Per-Anders skriver:

  Sverige har inget inkomstproblem vad gäller skatter. Skatterna kan sänkas betydligt. Problemet Sverige har är ett kostnadsproblem. Det finns för mycket skräp som pengarna ska läggas på. Det dräller av onödiga myndigheter. Sverige har en skrämmande stor byråkrati på alla möjliga områden.

  Börja sanera i kostnaderna så kan vi sänka skatten betydligt i framtiden.

  Gillad av 5 personer

  • kvellulvblog skriver:

   I själva verket åstadkommer de ohemula skatteintäkterna att politikerna 1) ej behöver vara ekonomiska 2) kan spendera miljarder på områden de ej skall syssla med 3) kan använda skattepengar till sin egen röstvärvning 4) drar till sig alltstörre horder som vill sno åtsig sin del av guldkistorna.

   Begränsa skatten till det som alla friska heltidsarbetande harråd med. Definiera områden som får skattefinansieras till ett minimum. Kräv adekvat utbildning för alla politiker som kan bestämma över skattemedel.

   Gilla

 12. Thomas Gunnarson skriver:

  Platt skatt har vi redan. Kommunalskatt och sådant. Däremot är skatten på låga inkomster sanslöst höga – efter att man tagit bort de kostnader som livet kräver, som mat och rimligt boende med mera… Den som har större inkomster kan manipulera systemet, helt enligt regelverket, och betalar klart mindre skatt än den som knappt har några inkomster. Därmed går inget att förändra. De som jobbar skall betala skatt till fotsulan och tvingas låna och bli låneslav, och den som tjänar för litet måste skatta sig till armod och bli bidragsslav… Vinnarna är de som lånar ut.

  Gillad av 1 person

 13. Kent Forssgren skriver:

  HÄR ETT EXEMPEL PÅ HUR FÖRSÄKRINGSMÄKLARE ARBETAR.
  Många äldre sitter fast med dyra lån som de inte lyckats lösa, efter att de lurats att belåna sina hus. Detta för sosseägda Folksam och HSB lönsamma upplägget, avslöjades av Kalla Fakta i slutet av förra året.

  Kalla fakta: Pensionärsfällan – TV4
  Kalla fakta avslöjar hur samvetslösa försäkringsrådgivare lurar pensionärer att ta helt onödiga och dyra lån. I flera av fallen har dessutom de lurade lidit av demenssjukdomar. I bakgrunden finns några av Sveriges största och mest betrodda låneinstitut och försäkringsbolag.

  JAG HAR SJÄLV I ETT LIKNANDE ÄRENDE HAR JAG FÖRSÖKT HJÄLPA EN ÄLDRE SJUK DAM.
  Jag gjorde en polisanmälan. Den mottogs vid anmälan med stort allvar och ilska.
  Den mest kunnige utredaren skulle tillsättas.
  Denne uttrycket sig också med stor ilska över det skedda.
  Men plötsligt förändrades attityden. Dennes chef och en åklagare hade framfört synpunkten att en person som skriver under avtal är skyldig att sätta sig in i innehållet. Om avtalen är förfalskade och eller personen är dement är oväsentligt.

  SÅ HÄR HANTERAS SVENSKA PENSIONÄRERS TILLGÅNGAR I SVERIGE.
  Socialdemokratiska organisationer rånar med polisens goda minne
  gamla och sjuka på allt av värde de har.

  Gillad av 4 personer

 14. Erik skriver:

  Platt skatt vore fantastiskt, men det dröjer. Länge.

  I avvaktan på detta kan man öppna ögonen på menigheten.

  Avskaffa begreppet arbetsgivaravgifter och lägg istället till samma belopp på inkomstskatten. Lönen höjs naturligtvis med ett belopp motsvarande arbetsgivaravgiften och hela skattekostnaden (tidigare ”osynliga” arbetsgivaravgifter plus inkomstskatt) blir plötsligt uppenbar.

  Exempelvis kan man notera att redan vid en månadslön av 20 000 är den totala skattebelastningen 52%, inkluderat arbetsgivaravgiften, medan den ”synliga” skatten är 20%.

  Naturligtvis kommer det att finnas tekniska och statistiska problem av olika slag vid en förändring av skatteredovisningen men de vore sannolikt lösbara om man verkligen vill att medborgaren skall vara väl informerad om skatterealiteterna. Men vill någon politiker det? Egentligen?

  Gilla

 15. thojak skriver:

  @Arne; Ref att ‘köpa ut Tjörn’ är de Facto inget, helt, ‘otänkt’ alls 🙂 . Hade för tid sedan ett seriöst samtal med en näringsidkare av rejält format som föreslog precis detta. Sätta upp ‘gränskontroller’ på Tjörnbron och enbart släppa över personer med korrekta credentia.
  Naturligtvis ‘utvecklades’ idéerna till omfattande tax-free, spel, dobbel, platt skatt (max 10%) med mera, med mera… Idén bygger ju på det enkla faktum, att Tjörn är en ö med omgivande H2O, vilket ger fenomenala möjligheter ‘to do something good’. Mindblowing so-oder-so, men rätt kul att ägna tankar åt… 😉

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till cmmk10 Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.