Med Andens svärd han strider

Mohamed Omar

Idag är det den 3 december och den första söndagen i advent, kyrkoårets första dag. Det kan vara intressant även för en ateist som jag. För den kristna traditionen är en del av vårt arv som svenskar, och att lära sig om den är alltså att lära sig om svensk kultur. Men det är också nyttigt att göra jämförelser mellan kristendomen och islam. Så kan man bättre förstå händelser i vår samtid.

Det finns en psalm som sjungs mycket i adventstider, Bereden väg för Herran, skriven av biskop Franzén år 1812. Den handlar om Jesus intåg i Jerusalem. Hur han kommer ridande på en åsna och blir mottagen som Messias av folket som ropar hosianna. I psalmen sägs det om Jesus att han stred med ”andens svärd”, inte med riktiga svärd. Och att han kom utan härar. Han var inte kung över något jordiskt rike.

Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.

I detta avseende skiljer han sig från profeten Muhammed som stred med riktiga svärd. Och han kom med härar. Muhammed styrde som enväldig kung. Man måste rätt förstå skillnaden mellan Jesus och Muhammed för att förstå skillnaden mellan islam och kristendom.

Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt;
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar, när han lider.

När Muhammed predikade i Mecka, i sin hemstad, handlade hans verser om domens dag, himmel och helvete. Sedan utvandrade han och hans anhängare till Medina där han grundade en stat med sig själv som profetkung. Nu började verserna handla om lagar, om brott och straff. Koranen är alltså uppdelad i två huvuddelar, den meckanska och den medinesiska. Den tidiga delen är mer poetisk och den senare mer prosaisk.

Det påstods ganska nyligen att Jesus befallt sina lärjungar att döda de som förnekade honom. Det är humbug. Det var journalisten Gellert Tamas som skrev så Aftonbladet den 14 september i syfte att visa att kristendomen minsann är lika våldsam som islam. Det enda han lyckades visa var hur lite han kan om båda religionerna.

Tamas lyfte fram följande vers ur Lukas evangelium:

”Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit och huggen ned dem här inför mig.” (Luk. 19:27)

Han menar alltså att Jesus, som här kallar sig konung, i denna vers skulle befalla sina lärjungar att hugga ned de som vägrar erkänna hans kungavärdighet. Tamas skriver rakt ut att Jesus ”uppmanar till mord på dem som inte erkänner honom som sin konung”

Så är det ju inte, utan versen är hämtad ur en liknelse om en förnäm man som gav sina tjänare ett pund var att förvalta medan han var borta. När mannen kom tillbaka hade han blivit kung. Den som inte hade förvaltat pundet väl drabbades av kungens vrede. På samma sätt kommer den som inte förvaltar Jesus budskap på rätt sätt inte att vara tillsammans med honom i himlen. Det har ingenting med fysiskt våld i denna värld att göra. Jesus talar om vad som ska ske på domedagen.

Om Jesus predikade våld mot dem som inte erkände honom, varför använde inte hans lärjungar, som ju älskade och lydde honom, våld? Profeten Muhammed predikade våld, jihad, och hans lärjungar gick ut i jihad. De dödade Muhammeds fiender, erövrade städer, och tog byte och slavar.

Och när Jesus i Matteusevangeliet (10:34-36) talar om att inte har kommit med fred utan med svärd, menar han svärdet som metafor. Han menar att hans budskap kommer att väcka fiendskap hos vissa. Och detta kommer att splittra människor. Jesus själv slog ingen med svärd.

Muhammed blev kung över Arabien och byggde ett rike av denna värld, en stat som dömde de som lämnade hans religion till döden. Men Jesus rike är av ett annat slag. ”Giv akt, det helga riket ej är av denna värld”, heter det i psalmen. Han dömde ingen till döden. Tvärtom, när folket förde fram en kvinna, anklagade henne för äktenskapsbrott och ville stena henne, sade han: ”Den som är utan skuld kastar den första stenen”.

Men när en kvinna, anklagad för samma brott, fördes inför Muhammed, befallde han att hon skulle stenas. Kvinnan väntade dock barn. Så Muhammed lät henne först föda barnet och amma det. Sedan tog han barnet ifrån henne och dömde modern till döden genom stening. Det krävs hårdhet och kyla för att göra något sådant. Nu påstår jag inte att Muhammed bara var hård, nej, han hade även mjuka och vänliga sidor. Med det grymma finns där och går inte att blunda för.

I den franske orientalisten Maxime Rodinsons utmärkta Muhammedbiografi från 1961 kan man läsa en upprörande historia. Efter slaget vid Badr i mars år 624 e. Kr. då muslimerna slagit de hedniska araberna återkom Muhammed i triumf till Medina:

”Återkomsten från Badr gjorde det klart att uppgörelsens timme hade slagit. Hedningarna, först och främst bland dem ordets konstnärer, poeterna.”

Det var poeterna Muhammed avskydde och fruktade mest. De som hade ordet i sin makt. Nu ville han tysta en kvinna som skrivit vanvördiga verser om honom: Asma bint Marwan. Muhammed sade till sina anhängare: ”Kan ingen befria mig från Marwans dotter?”

”Det fanns då en man från diktarinnans klan, Umayr ibn Adi. Han hade inte varit med vid Badr liksom ingen annan från hans klan. Gott skäl att visa prov på hängivenhet. Samma kväll infann han sig hos henne. Hon sov mitt bland sina barn. Den sistfödda slumrade vid hennes bröst. Han genomborrade henne med sitt svärd och sökte dagen efter upp profeten. ’Han sade: Guds sändebud, jag har dödat henne! – Du har hjälpt Gud och hans sändebud, Umayr, svarade denne. Umayr frågade: Kommer jag att lida något straff på grund av henne, Guds sändebud? Han svarade: Två getter kommer inte att stångas med varandra för hennes skull. Umayr återvände då till sin klan där den den dagen rådde stor uppståndelse på grund av Marwans dotter. Hon hade fem barn…” *

Profeten Muhammed lät alltså mörda, utan rättegång, en fembarnsmor. I sömnen dessutom. För att hon skrivit verser som kränkt honom. Och det finns flera sådana här berättelser. När man lär känna Muhammeds biografi blir massakern på Charlie Hebdos redaktion i Paris lättare att begripa. Kan någon föreställa sig att Jesus, den vi känner från evangelierna, skulle skicka en lönnmördare för att slakta en sovande kvinna? Och sedan föraktfullt säga att hennes liv inte var något värt? Något att tänka på denna advent.

* Rodinson, Maxime: Muhammed (1961, sv. övers. 1981), s. 144-45

Bild: ”Kristi intåg i Jerusalem” av Pietro Lorenzetti (1320)

28 reaktioner på ”Med Andens svärd han strider

 1. Thomas Ek skriver:

  Du har absolut inget att förlora
  Om ditt liv leds av en kristlig tro eller en kristligt filosofisk tradition då kommer du göra mer nytta än skada på den här planeten. Du kommer då att älska din granne och du kommer att hjälpa andra människor. Du kommer inte göra saker som skadar andra människor eller dig själv. Det här är en kod som leder dig till framgång. Om det i framtiden skulle visa sig att det inte finns någon Gud, ja då spelar det ju ingen roll för dig. Du är ju borta. Men medan du fortfarande lever här och nu är det verkliga knepet att leva ett framgångsrikt och positivt liv. Dessutom, det är ju helt gratis.

  Thomas Ek

  Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ” Du kommer då att älska din granne och du kommer att hjälpa andra människor”
   Jag tror inte att ”älska” kan kommenderas fram, varken genom självuppfostran eller utifrån.
   Den som ålägger sig ett sådant högintensivt tyckande i en känslofråga, riskerar att förbittras över sitt misslyckande. Lyckligtvis finns en mer realistisk light-variant: Bete dig – som om – …
   Men tro aldrig att du kan tvinga dig själv att ”älska”. Det blir tydligare om man tar lite mer nedskruvade termer: gilla, uppskatta, respektera, tycka om. Inte ens det går på kommando.

   Gilla

 2. Martin L. skriver:

  Utmärkt analys som Svenska kyrkan borde gjort innan man började samarbeta.
  Vilsenheten är utbredd och med nya direktiv för högmässa urvattnas det kristna budskapet.
  I stället för att göra det andliga svärdet vassare.

  Text: Viktor Rydberg
  Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran,
  du som i Österland tändes av Herran.
  Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem.
  Barnen och herdarna följa dig gärna,
  strålande stjärna, strålande stjärna.

  Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Islam och kristendomen är väsensskilda och det kan inte påpekas ofta nog.
  Skillnaden mellan att sprida en lära med mord eller ord, skillnaden mellan att kriga för att ta makten över folk resp att uppmana folk att utveckla sitt inre liv. Osv osv.

  Nog har kristna företrädare genom historien också skaffat sig makt och rikedom. Ofta med förfärliga metoder.
  Vi har fortfarande präster och biskopar som ägnar sig mer åt världslig politik än åt tro och etik. Som i Svenska kyrkan t ex.
  Och det finns en katolsk påve som upprätthåller förlegade levnadsregler och uttalar sig om klimathot och annat politiskt och, enligt mig, missbrukar sin ställning.

  Men kristendomen som lära tillåter ändå ifrågasättande, eget tänkande och utveckling.
  Till skillnad från islam.

  Hur ska vi kunna rädda detta land när våra makthavare oansvarigt och möjligen även aningslöst bjuder in en våldsbejakande lära som islam att sitta med vid maktens bord och som rent numerärt kommer att ta över landet i en snar framtid?

  Tror politikerväldet och trupperna inom VIK och aktivisterna bakom dem, att de själva ska kunna fortsätta tillhöra eliten efter att ha raserat vår nations välstånd och kultur och skänkt bort vår suveränitet? Är man så godtrogna?
  Eller tänker man inte framåt? Tänker man alls? Är man bara uppfylld av kampen eller av en ide’ om kamp? Eller av en ide’ om ett utopiskt samhälle som ska uppstå i ruinerna?

  Styrs Sverige egentligen av självmordsbenägna aktivister, bakom kulissen av ministrar och chefer, som ”känner” att kampen mot västvärldens ideal och mot ”medelklassare och rika” är värd vad som helst, värd att dö för? Om vi alla dör har vi det ju likadant och är fullständigt jämlika i alla fall.

  Dystra tankar en grå adventsmorgon. Men att ge upp utan motstånd är inte ett alternativ. Vi har ett ansvar mot kommande generationer att protestera och kämpa mot dessa illvilliga galenskaper. Med det vi kan och där vi kan. Vi måste med alla medel försöka rädda resterna av det relativt fria goda samhället.

  Yttrandefrihet, sekularitet, lagstyre och likabehandling är nödvändiga principer att strida för.

  Statsapparaten har länge försökt stärka sin makt med förslag om olika begränsningar som tullar på sådana principer. Wilhelm Moberg skrev om detta redan 1947. I dagens läge är det viktigare än någonsin att påtala och mota alla försök till ökad maktkoncentration och hemliga och mindre hemliga överenskommelser som strider mot lagar och vanligt folks, medelklassarnas, intressen.

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Styrs Sverige egentligen av självmordsbenägna aktivister, bakom kulissen av ministrar och chefer, som ”känner” att kampen mot västvärldens ideal och mot ”medelklassare och rika” är värd vad som helst, värd att dö för?”

   Svaret har du när du tittar på Iran. Vänsterns aktivister trodde att de kunde göra revolution med hjälp av mullorna. Några år senare, så jobbar dessa vänsteraktivister (de som inte avrättades) på bl.a. SVT.

   Nu har vi våra egna galningar, som tror att de med hjälp av MENA-människor, skall kunna skapa en vänsterutopi i Sverige. På högersidan finns dessutom Reinfeldt/Lööf//Folkparti-falangen som vill få Sverige att upphöra som nation. Även det med hjälp av MENA-människor

   Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kommunsterna har tagit hjälp av Islamisterna för att störta samhället!
   Infiltrerat vårt samhälle på alla nivåer som en benmärgscancer, obotligt!

   Gilla

 4. Helén Kirchmann skriver:

  Suveränt att jämföra Muhammed och Jesus! I varje jämförelse blir det tydligt att det inte finns några likheter.

  Den s k kristenheten tiger om detta.

  Tack!

  Gillad av 1 person

 5. malmobon skriver:

  Det finns två allvarliga hot i världen. Räknar inte The Rocket Man. Överbefolkningen och islam.
  Båda dessa hänger samman.
  Lägg märke till att jag inte sa ”Mohammedaner”. Det är ALLTID islam som skall diskuteras. Inte de stackars muslimer som genom arv fått ärva denna psykosociala sjukdom.
  Psykosocial menar jag att den ärvs genom föräldrar. Indoktrinering. Bönerna. Levnadsstilen.
  Mycket svårt ta sig ur denna sjukdom.
  Kristendomen kan du ta dig ur, även om det förr var viktigt med konfirmation. Bekräftelse på dopet.
  Kan en kvinna ta sig ur islam? Ja, det går men krävs utbildning av framför allt kvinnorna.

  Överbefolkningen och förstörelse av Jordens resurser hör samman. Diskuteras ALDRIG.
  Nu kommer detta lösa sig själv, genom sjukdomar, krig, svält, vattenbrist. DEMOGRAFI.
  Hög tid vakna.

  Gillad av 3 personer

 6. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Mohamed Omar, att du pekar på våldet och intoleransen i Muhammeds lära jämfört med humanismen i Jesus lära. Jag blir så upprörd av att t o m företrädare för svenska kyrkan jämställer islam och kristendomen som likvärdiga religioner. De vilseleder folk.
  Det känns nästan surrealistiskt att tänka sig att skolan skulle åta sig att lära barnen skillnaderna. Så är Sverige av idag, så tabu är ämnet.

  Gillad av 5 personer

 7. oppti skriver:

  Det som sagts i bibel eller koran har bearbetats in i vår tid för vår samtid.
  Därför blev jag lite rädd när morgonandakten som hölls av en muslimsk kvinna i bönen framförde:
  ”Må ingen muslim skada en annan muslim.”

  En relevant bön som är aktuell i världen idag men som kan missförstås.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Koranen är tydlig med att muslimer ska stödja varandra — däremot kan judar och kristna dödas….

   Att muslimer dessutom träter om vem som är en ”riktig” muslim är en annan sak.

   En gissning: i denna andakt sas det väl inget om kristna?

   Nej, vi otrogna är nog inte värda att nämnas. Vi ska enbart hålla käft och betala skatt, så att herrefolket slipper jobba.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Ingen har sagt att detta blir trevligt. Världen är helt enkelt överbefolkad, och fortsätter vi släppa hit miljontals migranter från MENA-länder kommer vårt land helt enkelt att bli som dehär problemländerna. Det är redan på väg.

   Har du barn? Det har jag. Och jag kommer att göra ALLT som krävs för att det barnet ska få en bra framtid i sitt land. Här handlar det om Darwinsk överlevnad…

   Gilla

 8. Lars Åhlin skriver:

  Vi får akta oss så att inte ”Bereden väg för Herran” stryks från psalmboken såsom varande islamofobisk.En psalm som talar om att Jesus andligen strider mot ondskan – kan vi tolerera detta?

  Gilla

  • Mr.T skriver:

   Kanske är det vårt kulturarv som (påstås) har sitt ursprung ur kristendomen och inte kristendomen i sig som han försvarar, sedan tycker jag att jämförelsen är intressant.

   Hur två kulturer med så diametralt olika utgångsgsvärden skall kunna samexistera övergår mitt förstånd. Fast det senare kan ju ha att göra med att jag inte är akademiker.

   Å andra sidan kan man inte utbilda sig till sunt förnuft, utan det kommer (förhoppningsvis) med tiden.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man är väl mer observant från utsidan?

   Men visst är det märkligt att vi har en Ärkebiskop som är så naiv!!!
   Som öppet är en Islamapologet!
   Allahu Akbar…

   Gilla

 9. Moab skriver:

  För långt igen… min poäng var kort att man om en ideologi visar sig vara en fiende måste göra alla som bekänner sig till denna ideologi ansvariga och en metod att utkräva ansvar är den brända jordens taktik.

  Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  Nu finns en utomordentlig presentation och utförlig analys på morpheusblogg.se under rubriken ”Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050”. Läs och begrunda!

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Finns det någon ”ANSVARIG”,
   som vågar gissa hur det ser ut vid kommande sekelskifte?

   Ett Kalifat med Sharia Lag???
   Garanterat Islamistiskt…

   Gilla

 11. Kristina von Heland skriver:

  Vår Gud är oss en väldig borg han är vårt vapen tryyygga. Sedan kom mörkrets furste ned hotande och vred. Den lärde vi oss utantill. Hoppade några rader men mörkrets furste lät bra tyckte jag. Ord och inga visor. Vi lärde oss att Jesus kom som judarna väntat på genom alla profeter som spått. Han skulle vara en furste. Det gick fel då han föddes i ett stall. En del trodde att han var en himmelsk kung medan andra gänget korsfäste honom. Judarna väntar fortfarande på honom. Muhammedanerna säger att han var en profet men sedan kom nästa profet Muhammed och då blev allt rätt. Fast jag tycker det gick snett. Orsaken är att Muhammed är sista gubben och allt han sagt och gjort är fullständigt rätt och inget får ändras. De andra Abrahamitiska religionerna kan rucka lite på det hela. Skapelseberättelsen kan tas poetiskt. För judarna blir det många Nobelpris, för kristna likaså. För muslimerna har klockan stannat för 1400 år sedan. Vad ska de leva på när bilarna går på batteri? Vad har de gjort med alla oljepengar-forskning utveckling? Nej visst nej, tänkte inte på det

  Gilla

 12. slaszlos skriver:

  Den primitiva barbarismens efterföljare på sina 700 åriga existensen i islams och Mohameds namn mördare över 675 miljoner motståndare och olikheter bland sina eget folk och olikheter i den judisk-kristna civilisationen…Inte någon hittills lyckats motsvarigheten i Jesus namn avrätta så många i religionens namn…När religion och politik blir ond skördar sina offer och livet är historiens läxa att mänskligheten skall lära sig att undvika sin undergång…

  Gilla

 13. Adrian skriver:

  Bra skrivet Mohamed Omar! En troende apologet kunde inte ha gjort det bättre. Du är inte långt från Guds rike! Din förståelse av Bibeln som Guds Ord jämfört med Koranen är större än många kristnas, inklusive präster och biskopar. Tack för din klarsyn och för allt du betyder för Sverige!
  P.S. Jag antar att du finns på muslimernas ”dödslista”. Jag ber att Bibelns Gud (=Yahweh) skall beskydda dig och din familj.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.