Mugabe-modellen

Patrik Engellau

Vi svenskar och andra västerlänningar har svårt att tänka klart eftersom vi utgår från att vårt sätt att lösa problem är det naturliga för mänskligheten. Extra löjligt blir detta när vi tror att vi har kommit på en smart grej som vi kan ”lära ut” till andra folk så att de också ska kunna göra som vi och bli lika framgångsrika som vi. Sådant tänkande kan ge upphov till exempelvis ”demokratibistånd” där SIDA skickar några centerpartister till Afrika för att berätta om centerns stadgar och hur en svensk partikongress går till.

Det kan man skratta åt, men man skrattar inte längre när man inser att det var samma sorts tänkande som motiverade västerlandets militära angrepp på Irak år 2003. Diktatorn Saddam Hussein skulle elimineras så att irakierna skulle kunna ge friare utlopp åt sina förmodat medfödda demokratiska instinkter och bilda partier, hålla val och bli som vi. I själva verket bröt helvetet loss. Om västvärlden hade haft mer vett så skulle vi ha förstått att andra regler gällde i Irak och att Saddam Hussein snarare var lösningen än problemet. Jag erkänner att jag själv stod på de naiva demokratiivrarnas sida och därför gillade intåget i Irak.

Vad jag sedermera tror mig ha förstått är att den västerländska modellen för länders styrning inte är den för mänskligheten naturliga. Västerlandet är en aberration. Det västerländska systemet har gjort lycka i högst tvåhundra år i en begränsad del av världen. Detta är inget naturtillstånd utan ett mycket speciellt undantag som vi inbillar oss är det nya normala.

Det märkvärdiga med västerlandet är inte minst att vi av tradition på något vis fått oss tilldelade nationella ledarskap som inte bara, eller ens i första hand, bekymrat sig över sitt eget personliga väl och ve, utan i stället värnat hela nationens, alltså alla medborgares, välstånd. Mitt påstående är alltså att detta är en anomali och möjligen en relativt kortvarig tillfällighet och engångshändelse.

Den naturliga ordningen, menar jag således, är Mugabe-modellen som jag döpt efter Zimbabwes diktator som nyligen blev avsatt.

Mugabe blev känd för två stora saker. Den första är det folkmord som hans parti – Zanu – och hans stam – shona – på 1980-talet bedrev mot motståndarstammen ndebele och dess parti Zapu. Mugabes ”femte brigad”, tränad i Nordkorea, gick loss på Zapu-anhängarna i en kampanj som kallades Gukurahundi, vilket enligt Wikipedia är ett shona-ord som avser någon sorts renande regn.

Mugabes andra kraftgärning var att slå sönder Zimbabwes ekonomi i syfte att konsolidera sin maktposition. Landet hade ett blomstrande jordbruk baserat på bomull och majs som drevs av framgångsrika vita farmare. I början av detta årtusende genomförde Mugabe en kampanj som gick ut på att ta de vita farmarnas gårdar och ge marken, eventuellt efter uppstyckning, till sina polare – ”kamrater” – inom Zanu. Kamraterna behövde emellertid inte besvära sig med att sköta sina jordbruk eftersom staten garanterade deras intäkter vilket ledde till att produktionen nästan upphörde och Zimbabwes BNP per capita sjönk från 1 300 amerikanska dollar år 1998 till 600 dollar tio år senare medan arbetslösheten ökade till 80 procent (Folha de S. Paulo 25 november 2017).

Mugabe-modellen är att ett härskande skikt vid behov offrar medborgarnas intressen för att säkra sin egen ställning.

Ett av mina favoritexempel på Mugabe-modellen är annars – lite ohistoriskt, kanske – l´ancien régime i Frankrike som handlade om att monarkin i samarbete med den härskande adeln offrade landet för att kunna upprätthålla sin position och livsstil.

Den västerländska demokratin har lyckats förhindra att Mugabefigurer kunnat få utlopp för sina egennyttiga avsikter. Men för att detta ska fungera krävs det att demokratin ska ha starka och medvetna försvarare som – nota bene! – inte är samma personer som makten själv.

Demokratins ursprung brukar härledas till Magna Charta, det avtal som ingicks mellan Englands oppositionella ”baroner” och kung John vid Runnymede år 1215. Utan en klass av självständiga ”baroner” är det svårt att hålla makten i styr. Var finns i Sverige idag någon motsvarighet till baronerna? Vem är det som ska hålla det svenska politikerväldet i schack?

65 reaktioner på ”Mugabe-modellen

   • Kristina von Heland skriver:

    Jag lyssnade på en youtubegrej av Hens Jensevik som medverkat här på dina sidor. Han var i Zimbabwe och skulle utforma en ny författning. Det var folk från USA, Fr med flera och han från Sverige. Mugabe la fram en massa förslag som förkastades hela tiden. Förklaringen var denna, de andra länderna har en författningsdomstol medan Sverige inte har det.Olof Palme var den som gav honom info hur det skulle gå till. såg bägge namnen här och soc dem har ju stöttat Zimbabwe med både råd och pengar. Zimbabwe var Afrikas fruktexportör. För något är sedan sa Mugabe i ett tal-farmare kom tillbaka jag lovar att inte slå ihjäl er. Ingen kom. Parallellen är i dagens Venezuela, också hyllad socialism. Namnge en socialistisk stat som kan föda sin befolkning. De viftar med röda fanor men går hungriga från matbordet.
    Då Irakkriget startade var jag på demonstration i E-tuna mot kriget. Min son var med och tur var det då de skulle spöa upp mig, jag frågade var moderatkvinnorna skulle stå för det var bara röda och svarta banderoller. Som tur var var sonen med som var kursetta i Boden så jag hade beskydd. Vänstern lägger beslag på många frågor som kanske inte ligger på vänster-högerskalan. Om jag är höger ska jag tro på att man kan bomba ett land till västerländsk demokrati. Man lägger beslag på frågor. För att jag är av adlig börd ska jag älska monarkin, fast adeln historiskt har bråkat med kungen och drottningen genom åren
    Då du beskriver Mugabe passar det in ganska perfekt på dagens nyadel politikerna, medierna och kulturnissarna. De driver frågor av egenintresse och inte för landet eller folket
    Då du skriver att Västerländsk dem har förhindrat Mugabetyper pga maktfördelningen undantas ju Sverige som inte har delad makt enligt ovan eller? Makten och granskarna är ju per definition samma personer…

    Gillad av 3 personer

  • Monica Eliasson skriver:

   Förlåt och jag krälar i stoftet: men det skall vara: ”Han tänkte bara på sig själv och SIN familj!” Så sorgligt att de possessiva pronomina har fallit i glömska i det svenska språket. Folk förväxlar hans, hennes, deras – sin, dess . Ett sådant ledsamt förfall i det samtida språkets ”utveckling”. Som f.d. språklärare lider jag närhelst jag läser nutida texter.

   Gillad av 6 personer

   • Bengt skriver:

    Monica Eliasson 3 december, 2017 at 16:13

    Som vän av ordning har jag absolut inget emot ”språkpoliser”, sådana som du.Förmodligen menar du ”Förlåt ATT jag krälar i stoftet…”
    Huvudsaken är väl dock att man gör sig förstådd.

    Gillad av 2 personer

   • Ulf Claësson skriver:

    Förlåt och jag krälar i stoftet: men det är snarare sorgligt att de REFLEXIVA pronomina har fallit i glömska i det svenska språket.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Det svenska språket blir stegvis mer – englifierat – …(alternativt amerikaniserat)…
    Åk 6 i dagens grundskolor har mängder av räkneexempel med dollar, istället för med kronor, i sina räkneböcker. Även engelska namn på personer som figurerar i räkneexemplen. Det är engelska, men ännu fortfarande översatt till svenska språket, som gäller. Detta tycks alltså vara det språk som stegvis vill introduceras alltmer i Sverige…
    Därför:
    På engelska heter alltså meningen: – He thought only of himself and HIS family – ..
    Den meningen blir då felaktigt översatt till det svenska språket med ordet – HANS – familj…(istället då för att översättas till en korrekt svenska, med ordet – SIN – , familj…)…

    Hur många generationer till, kommer det svenska språket att kunna finnas kvar, kan man undra…
    Det kanske i stort sett är borta om ca 3- 4 generationer…
    Vem vet…

    Gilla

  • ericr45 skriver:

   ”Att tänka på sig själv” har han väl inte varit ensam om i Afrika?
   Kontinenten kryllar ju av div hel- och halvdiktatorer som med div politiskt hullabaloo klamrar sig fast vid makten?
   Till sitt eget bästa..
   Inte bara Afrika, MÖ är väl till stor del likadant och detta till stor del med våra skattemedel?
   Detta förhållande , är inte det Afrikas förbannelse och olycka?
   Plus klaninstitutionen förstås..
   The 64 000$- question är ju, hur kommer man förbi detta?
   Är det ens möjligt?
   Med en prognoserad befolkning på 2 miljarder är 2040 (50?) lär framtiden bli.. hm intressant.

   Gillad av 2 personer

 1. Bert skriver:

  ”Vem är det som ska hålla det svenska politikerväldet i schack?”

  Media!

  Men de har istället valt att granska folket. Likaså alla häcklande komiker. De slår nedåt och slickar uppåt, alla marinerade i sin egen förträfflighet.

  Gillad av 17 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Begrundar man multietniska stater, inser man lätt att rättsordning måste trumfa majoritetsmakt. Brösttonerna och påtryckningar från omvärlden skall handla om rättsordningens försvar respektive etablerande och inte om majoritetens makt att styra efter sina intressen. – Och det gäller överallt.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Och med rättsordning menas alltså regler för ekonomi och samvaro som gör att det är genom att vara en tillgång för sina medmänniskor man vinner rang och välgång.

   Gillad av 2 personer

 3. prosperitystate skriver:

  Sant. Vi borde utbilda varje medborgare i väst i varför vi är unika, peka på vår (lite mer än 200 år skulle jag säga) framgångshistoria och visa på att den inte är självklar samt att andra människor på klotet långt ifrån tänker i västerländska banor.
  Med självständiga baroner i modern tappning menas kanske människor som har tillräckligt med ”dra åt helvetepengar” på kontot?
  Nyckelordet är oberoende. Riksrevisionen borde göras helt oberoende så att inte chefen sparkas när den granskar och påpekar brister. Hur kan man göra det? Det här borde vara vår mesta visselblåsare och lyftas upp av alla våra partier till en av de mest respekterade institutionerna i landets styre.

  Oberoende stiftelser som verkar för att syna, utvärdera, debattera och driva opinion är kanske det mest realistiska och viktigt. Här är Sverige ett U-land jämfört t ex med de anglosaxiska länderna. Men DGS kan bli en av alla ”baroner” som krävs.

  Robert Mugabe tillträdde 1980. Sedan dess har Zimbabwe tagit emot drygt 5,2 miljarder kronor i bistånd från oss svenska skattebetalare.
  Sveriges årliga sammanlagda biståndsram är för närvarande 46,1 miljarder kronor. Ungefär som försvarsbudgeten.
  https://www.expressen.se/debatt/resultatet-av-svenskt-bistand-ar-diktaturregimer-i-afrika/
  http://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/kuba/

  Gillad av 3 personer

 4. W.P. skriver:

  Einsteins relativitetsteori utgick från att all rörelse är relativ. Det fanns ingen eter att mäta absolut rörelse emot.

  Värderingar och kultur är också relativa. Även svensk kultur och värdegrund. Det finns ingen kulturell eter att mäta emot. Som svensken i gemen gärna tror.

  Det svenska samhället utgörs enbart av en kulturell nisch, byggt runt tillit och svenska traditioner. Och den har växt ur stor kulturell enhetlighet och svensk traditioner.

  Nu kastas detta över ända. Man famnar det mångkulturella utan att förstå dess innebörd. Man har satt igång ett skede, en rörelse man saknar kunskap och insikt om.

  Allt pekar på att det en gång mjuka svenska samhällsbygget på sikt kommer att upphöra.

  Vi får en kamp mellan allt fler och starka särintressen. Som på sikt sliter sönder den enhetlighet vi hittills lyckats skapa och bygga samhället runt.

  Och då hamnar vi i de marker Patrik nämner. Den starkare tar över. Inte i kraft av att han har rätt. Utan i kraft av den egna stammen, klanen, religionen eller kulturen.

  Och då är vi tillbaka i omständigheter som släpptes loss när romerska riket gick i graven, och folkvandringstiden tog vid. En kamp om herravälde för de egna, på andras bekostnad. En kamp som humanismen får ytterst svårt att hävda sig i. Om det ens är möjligt.

  Gillad av 6 personer

  • olle holmqvist skriver:

   I vardagslivet kan väl sägas att allt är relativt, utom innehållet i just det påståendet. Man behöver och bör inte dra in Einstein:

   Er alt relativt?

   Ordet relativ har fra begyndelsen forledt mange ikke-fysikere til at tro, at relativitetsteorien har noget at gøre med erkendelsesmæssig relativisme, dvs. den opfattelse, at udsagn eller love ikke kan have en absolut gyldighed uafhængigt af skiftende tider og steder.

   Det er en dagligdags erfaring, at hastighed er et begreb, der defineres ved bevægelse i forhold til noget andet.

   Det var Einsteins dristige idé, at lyshastigheden er absolut, dvs. at lysets hastighed, selv målt af iagttagere, der bevæger sig i forhold til hinanden, altid er den samme. Denne hypotese fører til, at begreber som samtidighed og afstand mellem hændelser bliver relative, i den forstand at de er forskellige for iagttagere i indbyrdes bevægelse. Forskellige iagttagere kan dog sagtens forlige deres observationer vha. relativitetsteoriens formler, og de vil ikke finde nogen grund til at tvivle på relativitetsteoriens universelle gyldighed. Desuden forudsiger teorien nye absolutte begreber, fx lyshastigheden og hvilemassen.

   Det er en skrøne, at Einstein skulle have sagt, at alt er relativt – ikke engang relativitetsteorien er relativ.

   http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Relativitetsteori_og_gravitation/relativitetsteori

   Gillad av 1 person

 5. Urban Larsson skriver:

  Vad eller vem som är skickad för att hålla ordning – är ju inte Löfven. Men det är inte helle Mugabe. I varje land, precis som det är skall man lyssna på folket, majoriteten, Lägga långsiktiga planer och förena med kortsitiga, då kan man ha något slags demokrati som verkar längre än 200 år. Sen kan man säga att Dinsaourierna och andra djur tyraniserade etc. men den stora skillanden där, var att man inte såg några gränser. Vi lever lite längre, lite bättre, för vi ordnat, gränser och lager. Lagar som man måste se över kanske varje år.

  Gillad av 1 person

 6. Moab skriver:

  Det är mitt intryck att Irak oftast överförenklas, man skall komma ihåg att USA innan Obama såg 9-11 som en krigsförklaring, tiden var ännu inte mogen för att förklara krig mot islam så det fick bli mot ”terror”, man förklarade krig mot kriget.. fler dog vid WTC än vid Pearl Harbour. Visst ville man gärna införa demokrati i Irak och man underskattade nog motståndet mot detta och islam men man lärde sig också läxan och medan vi inte tittade så noga så dödade man mängder av islamister och någon form av bättre styre var på väg men militär närvaro hade nog varit nödvändig, sen kom Obama och skapade IS. Kriget är mot islam så av detta skäl så hade det varit mer logiskt att anfalla Iran och/eller Saudiarabien tillsammans med Irak och Afghanistan. Tidigare, innan det fanns mängder med muslimer i Europa, så hade det kanske varit möjligt med ”inneslutning” och att svälta ut arabvärlden långsiktigt. Detta verkar nu omöjligt och vi kommer bara att se mer motsättningar och våldsdåd pga vänsterliberal politik. Den vänsterliberala politiken har framtvingat att islam måste bekrigas och kväsas på plats så att en ny ickeimperialistisk form kan uppstå, som gjordes mot Japan och Tyskland. Jag tror detta är oundvikligt.

  Gillad av 2 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Rent militärt skapade man ett gäng officerare som gick runt utan jobb var förbannade,satt inne lite grann. Det var en bra grogrund, som ett skolexempel hur man skapar galna hundar som i kraft av sin religion ger legitimitet. Libyen skapade man sedan. Obama och Hillary har väl startat många krig och satt vapen i händerna på allihop?

   Gilla

 7. MartinA skriver:

  ”.. bli lika framgångsrika som vi.”
  Du menar födslotal under 2.1?

  ”.. samma sorts tänkande som motiverade västerlandets militära angrepp på Irak år 2003.”
  Först var det WMDs. Angreppet på Irak har troligtvis mer med Israellobbyns starka ställning i USA att göra. ‘Demokrati’ var bara något de drog till med när WMDs misslyckats.

  ”.. l´ancien régime i Frankrike som handlade om att monarkin i samarbete med den härskande adeln offrade landet för att kunna upprätthålla sin position och livsstil.”
  ‘livsstilen’ handlade om att kungen ville dränera adeln på resurser, enligt de flesta historiker. Frankrike är ett land som sedan formandet karakrätiserats av mycket starka regionala krafter, något som gjort centralmakten hjälplös under stora delar av historien. ‘monarkin i samarbete med den härskande adeln’ framstår inte alls som det Frankrike jag läst om. Machiavelli använder Frankrike som typexemplet på ett land med svagt centralstyre och starka baroner. I kontrast med Ottomanska imperiet som han menar är sinnebilden av centralstyre. Kanske blir litet ordmärkeri av mig men någon måste protestera mot PEs ständiga historieförakt.

  Gillad av 1 person

 8. Petrus skriver:

  Den officiella motiveringen till anfallet på Irak var att Saddam hade haft ”weapons of mass destruction” och samarbetat med al-Qaida som kört in två flygplan i World Trade Center. Efteråt har det ju visat sig att Saddam Hussein varken hade ”weapons of mass destruction” eller samarbetat med al-Qaida. Man kan också notera att NIST:s officiella rapport hävdade att WTC 7 (en mindre skrapa) kollapsade p g a flygplanskraschen trots att ägaren Larry Silverstein senare öppet medgett att man sprängde byggnaden och trots att det finns Youtube-klipp med brandmän som evakuerar folk med motiveringen ”we have to pull the building”. Det sistnämnda är helt otroligt. Men jag vet inte om man kan extrapolera misstankarna till WTC 1 och 2.

  Tror heller inte det spelar så stor roll om den regim man väljer att avsätta är demokratiskt vald eller inte. Detta spelade inte så stor med Allende 1973, Árbenz (Guatemala) 1954 eller Mossadeq (Iran) 1953. Eller Yanukovitj i Ukraina 2014. Apropå det sistnämnda finns en inspelnings-avlyssning på nätet där Victoria Nuland och USA:s ambassadör diskuterar den nya regeringen efter den tänkta kuppen: ”I think Yats is the guy”, säger Nuland bl a. När det gäller krypskyttarna på Maidan-torget så ”läcktes” redan under 2014 ett samtal mellan Estlands utrikesminister Urmas Paet och Catherine Ashton om att krypskyttarna inte tillhörde regeringssidan. Senare har några georgier öppet erkänt att de var skyttarna:

  Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Jag uttalade mig som sagt inte om de två stora skraporna (WTC 1 och 2) utan om den lägre byggnaden WTC 7. Den fick ett stort hål i mitten. Sedan brann det litet i 7 timmar innan den plötsligt kollapsade.

    Ägaren Larry Silverstein har helt öppet sagt att man ”decided to pull the building”:

    Ändå säger den amerikanska myndigheten NIST, som gjorde den officiella utredningen av kollapsen av WTC 7 att byggnaden kollapsade p g a bränder som till slut gjorde att detta plötsligt skedde:

    https://www.nist.gov/news-events/news/2008/11/nist-releases-final-wtc-7-investigation-report

    https://www.nist.gov/pba/questions-and-answers-about-nist-wtc-7-investigation

    Det här är helt otroligt. Jag fattar inte att man helt öppet kör ut sådana här motsägelsefullheter. I och för sig får ju sådant här normalt inte något större genomslag hos den breda allmänheten om inte de stora medierna upprepade gånger repeterar denna information i kombination med att någon auktoritet säger ”detta är viktig information av avgörande betydelse och detta bör man vara indignerad över”. Men det framstår ändå spontant som om man tar en otrolig risk.

    Jag har funderat varför NIST ändå publicerar en rapport som uppenbart motsäger vad ägaren själv hävdar och motsäger filmmaterialet där brandmän motar bort folk med motiveringen ”we have to pull the building”. Vill man ge folk en vink om att något mer är lurt?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag har tagit del av ”truther” materialet. Och jag har tagit del av ”debunking” materialet. Debunking har bättre argument.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Alltså, jag vill återigen påpeka att jag inte gett mig in i diskussionen om WTC 1 och 2 som planen flög in i, utan diskuterar den betydligt lägre byggnaden WTC 7 som plötsligt kollapsade runt 7 timmar senare på ett visuellt likartat sätt.

    Frågan är Om Larry Silverstein kan ha varit så korkad att han medgett att man sprängt WTC 7 om NIST sagt något annat. Vid en första anblick kan detta kanske vara en uppenbar invändning. Men Silversteins uttalande sändes i en dokumentär 10 september 2002, se

    http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/pullit.html

    NIST-rapporten kom 2008. Arbetet med rapporten påbörjades i augusti 2002.

    NIST-rapporten för de två tornen, WTC 1 och 2, offentliggjordes i October 2005. Kort innan dess, den 9 sep 2005, hade Silverstein Properties offentliggjort en förklaring till Silversteins uttalande som gick ut på att ordet ”pull” syftade på att dra tillbaka brandmännen, inte att ta ner byggnaden. Vissa hävdar dock att det inte fanns några brandmän i byggnaden vid den aktuella tidpunkten.

    Om det nu är något lurt med att WTC 7 kollapsade som vid en ”controlled demolition” så kan det vara så att Silverstein trodde att man hade en överenskommelse om att säga att man genomförde en ”controlled demolition” men att tjänstemännen på NIST genomförde en liten kupp och presenterade en förklaring som skulle te sig orimlig för att ge en hint om vad som egentligen hände 11 sep 2001.

    Silverstein Properties förklaring ter sig närmast sökt, i alla fall vid en första anblick.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Petrus
    När jag tittat på det här så var jag först fascinerad av truther argumenten. Men kollade sedan upp det med ”debunking” sajter och ”debunking” videos. De argumenten är bättre. Och de har satt sig in i båda sidor, ”debunkers” fokus är ju att sätta sig in i ”truthers” argument och sedan vederlägga dem. Truthers har generellt ej satt sig in i motargumenten till deras påståenden. De har plöjt truther videos. Men inte plöjt debunker videos.

    Jag kan väl tänka mig oegentligheter efter händelsen. Som ponera att en eller två av kaparna hade flygutbildning från Saudi? Kanske till och med från Saudis flygvapen? Det är någonting som både USA och KSA skulle göra sitt bästa för att dölja. Men jag har aldrig hört truthers som har kommit med en förklaring av händelsen som är trovärdig. De koncentrerar sig på detaljer i berättelsen där de kan hitta oegentligheter. Och generellt så har ”debunkers” bättre förklaringar till tillgänglig data än truthers.

    Gilla

   • ericr45 skriver:

    Kan inte ni konspirationeteoretiker hålla er där ni hör hemma – på Flashback?
    Bland 9/11 och chemtrails..

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Martina igen:

    Det finns saker som varit dolda för allmänheten och som en stor del inte trott att statsmakten kan syssla med. Ett väldigt bra exempel är Gladios terrorattack på järnvägsstationen i Bologna 1980 med 85 dödsoffer. Gladio var ett terrornätverk som finansierades av NATO för att utföra false flag-attacker och sedan skylla dåden på vänsterextremister, detta för att hålla nere röstetalen litet för kommunistpartierna, främst i Italien. Medlemmar av John F Kennedys regering ville spränga ett trafikflygplan och skylla detta på Castro för att rättfärdiga en invasion (Kennedy vägrade). Att medverka till sprängningarna av WTC-byggnaderna skulle vara något liknande på en större skala. Haken med resonemanget är att jag tror att det inte skulle ha behövts någon WTC-sprängning för att motivera kriget mot Irak. Någon fjutt-grej borde ha räckt, tycker jag. Ungefär som den påhittade Bay of Tonkin-incidenten som ledde till USA:s ökade inblandning i Vietnam-kriget.

    En annan spontan hake för mig är att så pass många pusselbitar behövde klaffa för att något inte skulle gå snett. Man tycker ju att det borde finnas en betydande risk för upptäckt. ”Truthers”-sidan hävdar att detta inte var några problem eftersom ”rätt” folk kontrollerade i stort sett hela samhällsapparaten. Sett i detta perspektiv blir det rätt logiskt om åtminstone något går snett, som t ex en NIST-rapport som motsäger vad Larry Silverstein säger någon månad innan valet 2008.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Kolla upp vad deunkers säger om varje specifik del av truther kritiken av den officiella versionen. Det finns mycket bra debunker hemsidor. Och filmer. Som sagt, jag var imponerad av wtc7 argumenten under två veckor eller så, tills jag kollade upp debunkers argument.

    Jag tror false flags är synnerligen ovanliga. Globalisterna kontrollerar MSM vilket gör att de kan vinkla vad som än råkar hända efter deras intressen, false flag är högrisk och oftast ondöigt. Dock verkar false flags öka under krigstillstånd. Eftersom i ett krigstillstånd så överges sanningen i vilket fall. Tusen sinom tusen anklagelser kastas fram och tillbaka i ett krigstillstånd och ingen tror på någon. Det är en bättre miljö för false flags än fredstillstånd.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Dessutom måste man alltid vinnlägga sig om självkritik när man går utanför en gängse accepterad uppfattning. ”Confirmation bias”, öh, förutfattadmeningeffekten, är en mycket stark psykologisk kraft som ingen av oss är immun emot.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Ännu ett svar till Martina:

    Jag vet inte om det ger så mycket att titta på vad truthers och debunkers har för argument när det gäller de två stora tornen, WTC och 2. I alla fall krävs det nog en hel del tid för att sätta sig in i de tekniska argumenten. En civilingenjör inom bygg kan säkert göra detta relativt enkelt. Antagligen också en person som läst 60/90 poäng (”tre betyg”) i fysik och är gymnasielärare i fysik och gärna undervisat litet i teknologi på 4-årig teknisk linje.

    Jag har själv läst litet tekniska ämnen och matte på högskolenivå och fick 4,7 i snitt i matten innan jag hoppade av. Jag borde kunna sätta mig in i ämnet. Men jag bedömer att jag skulle få hålla på med detta heltid under flera veckor.

    När det gäller gruppen debunkers är dessa inte självklart mer objektiva än t ex Architects and Engineers for 9/11 Truth:

    http://www.ae911truth.org/

    https://www.prisonplanet.com/articles/august2006/100806popularmechanics.htm

    Popular Mechanics chefsresearcher var kusin till Michael Chertoff, chef för Department of Homeland Security.

    Det är dock som sagt lättare att se mer uppenbara konstigheter när det gäller WTC 7. Där fanns inga flygplan och inget flygplansbränsle. Ändå samma typ av kollaps som ser ut som en ”controlled demolition”. Ingen liknande kollaps p g a brand har dokumenterats. Sedan har vi NIST:s rapport kontra Silversteins uttalande. Det som saknas när det gäller WTC 7 är för mig ett TILLRÄCKLIGT bra motiv i kombination med risk-biten för förövarna.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Som sagt, jag tyckte filmen av wtc7s kollaps var spektakulär och övertygades av den under en kort period. Sen började jag söka mer information och tyckte att debunkers var betydligt vettigare än truthers.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Som du märker vägrar jag debattera detaljer med dig. Om du hade varit intresserad av vad som hände hade du själv sökt rätt på mer material. Snarare än att endast söka bekräftelse på vad du redan ”vet”.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    MartinA

    ”Som du märker vägrar jag debattera detaljer med dig. Om du hade varit intresserad av vad som hände hade du själv sökt rätt på mer material. Snarare än att endast söka bekräftelse på vad du redan vet’.”

    Svar:

    Pust, det är väl snarare tvärtom. När det gäller WTC 7 är det väl dock så att man med rätt liten egen research-insats kan sluta sig till att något verkar vara skumt. Jag påstår inte tvärsäkert att det är något som verkligen ÄR skumt. Jag tycker bara spontant att det jag sett hittills gör att just storyn kring WTC 7 framstår som väldigt underlig. Har heller inte hittills sett något som gör att jag kan säga ”aha, jasså var det så, det förklarar saken”.

    Gilla

 9. Erik Bergman skriver:

  Men redan före Magna Charta hade man ett slags demokrati i bl a Grekland, Rom, i Norden under vikingatiden. På tinget hade varje vapenför man en röst. Kungarna/hövdingarna var inte så starka under vikingatiden. De kunde bli avsatta/vräkta.

  Gillad av 1 person

 10. johan utan land skriver:

  Det finns olika sätt att se på det hela. Zimbabe och Venezuela är länder med goda förutsättningar som i onödan slagits sönder av socialistiskt orienterade regimer. Sverige, kan man argumentara, har klarat sig bättre men så har vi ju haft maktväxling mellan vänster och höger. Kanske detta har bromsat förfallet men trenden är bekymmersam. Fast i Sverige och övriga Väst är det snarare Media och det diffusa komplexet som styr.

  Det gemensamma mellan Veneuzuela, Zimbabwe, Sverige och övriga västvärlden är att ledarna energiskt arbetar på en politik som leder till sämre ekonomi och i förlängningen lägre status utomlands och lägre inrikes folklig förankring.

  Ställ då detta mot Kina som inte kan beskyllas för att vara demokratiskt i vår mening. Att bo i Kina är säkert ingen tebjudning men dess ledning strävar helt klart efter att stärka det egna landet och att höja levnadsstandarden för dess egen befolkning. Jag misstänker att Kinas medelklass har det väldigt bra så länge de inte får för sig att utmana partiet.

  Gillad av 2 personer

  • Carl-Eric Bohlin skriver:

   1945 hade Venezuela och Texas ungefär lika stora ekonomier, båda oljeberoende. Sedan dess har Texas gått vidare , medan Venezuela fortfarande är oljeberoende. Skillnaden i levnadsstandard är enorm. Så här blir det när petiga politiker skall styra.

   Gillad av 2 personer

 11. Jan Ahlström skriver:

  Borde vara folket och media.
  Folkomröstningar i för landet och folket stora å viktiga frågor, slut på fallskärmar å landshövdings/ambassadörsposter när man har ”skitit i det blå skåpet”.

  Gilla

 12. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”[…] l´ancien régime i Frankrike som handlade om att monarkin i samarbete med den härskande adeln offrade landet för att kunna upprätthålla sin position och livsstil.”

  Kommentar:

  Ekonomin och den tekniska utvecklingen var inte generellt något problem i Frankrike jämfört med andra länder före revolutionen 1789. Det var väl snarare så att Frankrike låg i yttersta framkant i fråga om välstånd och teknik även om revolutionen skedde när det varit missväxt. Några exempel:

  Efter revolutionen avrättade man många vetenskapsmän, bl a Antoine-Laurent de Lavoisier som kallats för den moderna kemins fader.

  1793 bommade man igen Vetenskapsakadenin.

  Det var den franska armén som finansierade framtagandet av Cugnots ångbilar – världens första – som presenterades 1769-1770. Den franske kungen gav sedan Cugnot en pension på 600 livreer för hans insatser. Efter revolutionen drogs pensionen in. Cugnot levde sedan i exil i Bryssel, antagligen för att inte riskera samma öde som de Lavoisier m fl.

  Jag tror det var andra faktorer än sämre välstånd och teknisk nivå än andra länder som retade upp de liberaler som initierade revolutionen. Mitt intryck är att de snarare retade sig på den urgamla antisemitiska lagstiftningen samt de nyligen införda lagarna mot rasblandning, alltså ungefär som mer moderna liberaler typ Torgny Segerstedt retat sig på nazismen trots rätt hyfsad ekonomisk utveckling. Franska småbönder sögs inte ut mer än svenska under drottning Kristinas och Karl X Gustavs styre.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Jag har också svårt att se att l´ancien régime hade ”förstört landet”. Möjligen hade de försvagat statsapparaten men min åsikt är att landet är folket, inte statsapparaten. Revolutionärerna uppfann sedan det totala kriget. Deras statsapparat var bättre på att omsätta folkets resurser till soldater, kulor och krut.. Jag tycker inte det är en förbättring, såvida man står inför ett dödligt yttre hot. Vilket Frankrike inte gjorde.
   Napoleons armeers dominans visar att det fanns massor med resurser i Frankrike som hade byggts upp under l´ancien régime. Och som sedan spenderades av republiken och Napoleons regim

   Gilla

 13. Petrus skriver:

  Engellau:

  “Demokratins ursprung brukar härledas till Magna Charta, det avtal som ingicks mellan Englands oppositionella ”baroner” och kung John vid Runnymede år 1215.”

  Kommentar:

  Mja, tycker att ett sådant tänk blir litet långsökt. Möjligen kan man indirekt göra en sådan koppling genom att se Magna Charta som ett första steg i en utveckling mot ett mer civiliserat styrelseskick. Men är det inte så att man snarare brukar koppla Magna Charta till uppkomsten av den västerländska rättsstaten där man skiljer på den exekutiva makten och den lagstiftande makten? Embryot till detta var att kungen inte längre fick vara envåldshärskare utan restriktioner enligt Magna Charta. Lagar fick reglera den exekutiva makten.

  När det gäller demokratin tycker jag väl snarare att Engelbrekts riksdags-system med start år 1435, där även småfolk i form av bönder var representerade, har mer att göra med demokrati. Eller varför inte vikingatidens pöbelväldes-demokrati där man vid tinget valde kung (och kanske t o m avrättade kungen vid missväxt när inget annat tycktes hjälpa). Du kan ha demokrati utan att skilja mellan den exekutiva makten och den lagstiftande makten. Vikingatidens brutala pöbeldemokrati för icke-trälar var väl något sådant ungefär.

  I dagens Sverige har vi väl något slags baronvälde där medieägarna och figurer typ George Soros bestämmer allt. Människor typ småbönder i Sjöbo har i princip inget att säga till om. De flesta inhemska ”baroner” skiter dock i stort sett i hur landets styrs.

  Gillad av 2 personer

 14. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Var finns i Sverige idag någon motsvarighet till baronerna?” Troligen är det idag liksom i England 1215 de rikaste i landet. Frågan är bara varför våra baroner lyser med sin frånvaro i kampen mot det svenska politikerväldet?

  Gillad av 3 personer

 15. slaszlos skriver:

  En 10 poäng analys av Patrik Engellau. Grattis ! En liten observation med hans tillåtelse om Irak krigets bakgrund ” om var Saddam Hussein problemet eller lösningen på problemet ” ? Värdefulla tankar ! Det är samma tankeställare i diktator Mugabe-modellen förståelse men med ur en annan vinkeln…Frågan är var Irak operationen en befrielse motståndrörelse för att främja idén” min fiendes fiende är min vän ” eller oljans betydelse för världshandeln vilket kan utlösa den bibliska profetian för Armageddon om Iran skall skaffa nukleär-arsenal ? Israel med sina allierade mest USA mm står enade att skydda sina freds och säkerhets samarbete i Mellanöstern vart Jerusalem har en central roll…I Mugabes fall, liksom i Arafats PLO fall var det största politiska självmål av Väst , liksom ländernas människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Genève Konventionens bedömningar året 1951 med lyxsökare, kriminella, agents och spions nätverkets enorma angivare antal vilket utslår så småningom säkerheten i den judisk-kristna civilisationen i världen…Samtidigt återstår allvaret av Nord Koreas diktator ständiga hot av atomkrig och ryssarnas infiltration i storpolitikens alla hörn igen vilket delar Europa i parallella intressesfär…

  Gilla

 16. Petrus skriver:

  Man kan också notera att inga småbönder gjorde revolution när de liberala revolutionsledarna i Frankrike tog över de avrättade adelsmännens gods för struntsummor. Detta borde rimligen ha varit mer upprörande ur fördelningspolitisk synvinkel än ett kanske aningen högt skattetryck.

  Fördelningspolitiska missförhållanden ur de lägre samhällsklassernas synvinkel har generellt relativt litet med om det blir revolution eller inte. Avgörande är om du har en grupp opinionsledare som kan hetsa den breda massan mot makten och organisera det hela.

  Jämför t ex Ryssland 1917 med Ryssland 80 år senare under Jeltsin när i stort sett alla tillgångar i samhället, inkl naturtillgångar, genom olika fiffelmetoder hamnat i ett fåtal oligarkers ägo. Ingen gick då och hetsade folk att gå ut på gatorna och göra revolution trots att folk då bokstavligen svalt ihjäl och 95 % av befolkningen upplevt en dramatisk nedgång i levnadsstandard sedan 1990. Vad berodde detta på? Jo, det fanns ingen större, organiserad grupp som var intresserad av att hetsa massorna mot makten som 1917. Det finns heller ingen George Soros eller 1917 års motsvarigheter Jacob Schiff och Alexander Helphand-Parvus som var intresserad av att greja fram finansiering av det hela. För nu var det deras grabbar som hade Rysslands tillgångar.

  Den breda allmänheten kan generellt behandlas som en hund som husse sparkar på för att uppfostra. Hunden gnyr men intalar sig ändå att husse är god. I Sovjet kallade folk Stalin för ”lillefar”.

  Gillad av 4 personer

 17. kaphorn57 skriver:

  Hej

  ”Utan en klass av självständiga ”baroner” är det svårt att hålla makten i styr. Var finns i Sverige idag någon motsvarighet till baronerna? Vem är det som ska hålla det svenska politikerväldet i schack?”

  Hur vore det om Sverige skulle för att börja med få en tredje statsmakt så som andra demokratier har?
  Var finns en oberoende domstol?
  Sverige har bara ett ”lagråd” utan makt.
  Landet har en legislativ och en exekutiv men ingen jurisdiktion som tredje benet.
  Förr var det kanske media som granskade makten, men hur det gick med det vet vi väl.

  Gillad av 2 personer

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  Är det ett Marxist/Leninist/Stalinist fenomen att man skall plåga ihjäl sina medmänniskor för att uppnå en ”MAKTPOSITION”. Så outgrundligt ociviliserat!
  Jag måste säga att jag beundrar Hr. Stefan Löfven som gör oss urfattiga så obemärkt att svenska folket inte fattar vad han håller på med.
  Bäva måtte många svenskar den dagen t.ex. Lennart Bengtsson inte kan styra produktionen på Vapnö utanför Halmstad med sina 3.460 djur huvudsakligen mjölk. Då hotar ett socialistiskt tjänstemannavälde som bara kan skyffla papper!
  Jag undrar vilket pris den svenska socialistiska statsledningen kommer att få betala för att livnära landets befolkning? Hos mig kommer jag att hänvisa miljögalningarna att ställa sig sist i kön!

  Gilla

 19. Staffan skriver:

  De självständiga baroner finns inte i Sverige. Jag tror inte de någonsin funnits, med ngt undantag kanske. Oförmågan hos adeln att åstadkomma ett allmännyttigt ledarskap ledde till de kungliga enväldena som slutade i sammanbrott eller kungamord och sammanbrott. Den anglosaxiska modellen har aldrig fått fäste här.

  Gillad av 1 person

 20. Thomas Gunnarson skriver:

  Jag hade en skolkamrat som hette Jelous Nkomo och som berättade för mig vad som skulle ske i Zimbabve om hans onkel Joshua Nkomo vann valet – då skulle han bli jordbruksminister i onkelns regering. Nu vann Mugabe, om jag minns rätt, och Nkomo förlorade. Jelous Nkomo sade att ”om Mugabe skulle vinna så kan jag aldrig återvändatill Zimbabve…” Han hade en mycket klar bild av de politiska förutsättningarna och hade inte den romatiska synen på Mugabe som var det gängse i Sverige. Vilket ju har visat sig vara rätt. Mugabe kämpade hårt för att nå makten och släppte den inte frivilligt. Helt normalt för en afrikansk politiker.

  Gillad av 2 personer

 21. Per Eriksson skriver:

  Sverige går mot ett relativt Zimbabwe tillstånd där eliten gynnar sig själva och sina anhöriga, motkrafter saknas i.o.m. att vi inte längre har en konstitution som begränsar politikernas maktutövning och som inte heller utkräver ansvar för vanstyre.
  Utvandringen av yrkesverksamma och kompetenta nettoinbetalare av skatt accelerar, likaså blir det allt vanligare att människor i medelåldern med stark balansräkning köper bostäder utomlands.

  Gillad av 1 person

 22. Karl Åkesson skriver:

  Frågan E ställer är egentligen om demokrati enligt gängse terminologi är en överlägsen styrningmetod för ett samhälle. Det beror på ! Och det beror på om samhällets mål är att exempelvis a) maximera medborgarnas ekonomiska välfärd b) säkerställa att alla medborgare har frihet att utveckla sig efter sin potential c) exportera sin kultur som anses överlägsen (religiös, sekulär, andlig, bildningsideal mm.) d) värja nationell självständighet och nationens gränser osv. osv. Svaren blir olika. Kinas kommunistiska parti har troligen valt a) som prioriterat för tillfället och därför funnit att målet bäst uppnås genom ‘klok central styrning’, vilket i dess centralistiska ögon kräver att de individuella frihetsgraderna åtminstone tillfälligtvis måste få spela andra- eller tredjefiolen, alltså ett ‘odemokratiskt’ styrelsesätt enligt gängse definition. På samma sätt kan vi se det ottomanska rikets fascistiska styrelsesätt som ett uttryck för att c) i exemplifieringen ovan var det prioriterade målet. Osv.
  Frågan jag ofta ställt mig är varför demokratin i Sverige allt oftare ställs åt sidan, såsom svagt genomslag av väljarropinioner i det faktiska beslutsfattandet, officiellt frånträdande av suverän makt angående rikets angelägenhetet genom vissa statsföreträdares lydnadsplikt mot EU och FN utan medveten folkförankring, ihärdiga försök att strävja yttrandefriheten genom hänvisningar till ‘fel åsikt’ , ‘fel värdegrund’ , ‘hets mot folkgrupp’ etc.. Summan av den kardemumma är att Sverige idag inte lever upp till devisen ‘makten utgår från folket’, i min terminologi medborgarna=folket, dvs. Sverige är inte en demokrati, utan något annat, oklart vad. Löven-administrationens ‘den svenska modellen’ är enligt min åsikt inte bättre än någon annan modell, eftersom den aldrig förmedlats i operativa termer. Jag själv förstår därför inte vilka eller vilken samhällelig(a) prioritering(ar) den ger uttryck för bortsett från rent egoistiskt maktpolitiska ändamål.

  Gillad av 1 person

 23. Thomas Ek skriver:

  Nu är du där igen Engellau, och petar. .
  Dina kunskaper om Bushs Irakkrig är inte vatten värt

  Diktatorn Saddam Hussein skulle elimineras så att irakierna skulle kunna ge friare utlopp åt sina förmodat medfödda demokratiska instinkter och bilda partier, hålla val och bli som vi.

  Nej. – Diktatorn Saddam Hussein skulle elimineras därför att han utgjorde ett oacceptabelt stort hot mot vår fortlevnad. Att Irakierna genom Irakinvasionen ovanpå detta skulle ”kunna ge friare utlopp åt sina förmodat medfödda demokratiska instinkter och bilda partier, hålla val och bli som vi.” – var en bonus. Bush administrationen plöjde ju ner ofattbart stora resurser på att återuppbygga Irak. Frukten från krigets framgång vilken var utsökt, förstördes ju, och kastades bort av president Obama.

  . I själva verket bröt helvetet loss.
  Ja, krig är ett helvete, – eller vad i helvete menar du – Engellau?
  I krig så dödar man, eller så dödas man!

  Om västvärlden hade haft mer vett så skulle vi ha förstått att andra regler gällde i Irak och att Saddam Hussein snarare var lösningen än problemet.
  Irak kriget blev ju en framgång! – Det vet du.
  Eller skriver du så bara för att retas?
  Det var president Obama som klantade till alltihop.
  Du studsar omkring som en värsta Gerhard Schröder.

  Om västvärlden hade haft mer vett så skulle vi ha förstått att andra regler gällde i Irak och att Saddam Hussein snarare var lösningen än problemet.
  Västvärlden? Hur vågar du?
  Sverige och stora delar av Europa fegade ju ur! – Och det under de mest horriblt ryggradslösa efterkonstruerade motiveringar.
  Skulle du våga säga så till de soldater i ”Västvärlden” som genom sitt deltagande i kriget tog skydd för dig och mig? Tror nog inte det.

  Av allt att döma har du inhämtat dina kunskaper från våra svenska medier med vårt Public Service i spetsen. Av det skälet accepterar jag din okunskap här.

  Thomas Ek

  Gilla

 24. malmoperspektiv skriver:

  ”Den västerländska demokratin har lyckats förhindra att Mugabefigurer kunnat få utlopp för sina egennyttiga avsikter.”

  Frågan är om vår nuvarande form av demokrati kommer att lyckas med det framöver?
  För de senaste generationerna har den allmänna rösträtten varit en självklarhet och nästan som av Gud given, men rösträtten i sin nuvarande form är kanske inte en självklarhet inför framtiden.

  Att överhuvudtaget diskutera frågan, framstår idag som ett helgerån, men inför rösträttsreformen 1921, var det dock en livlig och ofta också en saklig debatt om demokratins former. (Många tänkvärda argument, som det inte finns utrymme för i denna kommentar)

  Särskilt med tanke på massinvandringen av analfabeter, icke svensktalande och helt bidragsberoende folk från helt främmande kulturer, så finns det en viss anledning att åter diskutera rösträttens omfattning.

  Ska den som bara lever på andras arbete ha rätt att besluta hur andras arbetsinkomster ska fördelas? Kanske ska rösträtten vara något man kvalificera sig till? T.ex. basala kunskaper i svenska språket, kunskap och acceptans av Sveriges kultur och betalande av inkomstskatt.

  PS
  Över 11 tusen somalier med oklar identitet fick svenskt medborgarskap.
  https://samnytt.se/avslojar-over-11-tusen-somalier-med-oklar-identitet-fick-svenskt-medborgarskap/

  Gillad av 3 personer

 25. Karl Oskar skriver:

  I Svea Rike behöver vi en gång för alla rensa bort den omhuldade bilden att våra förtroendevalda agerar med landets bästa för ögonen.
  De tänker först och främst på sig själva och sina karriärer!
  Så är det bara.

  Gillad av 2 personer

 26. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det finns lite av Mugabes beteende i USA också, han försökte befästa makten via sin hustru. En presidentfru i USA ansåg sig ha rätt att föra makten vidare inom familjen. Som tur är misslyckades båda dessa försök

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.