Opinionsbildning igen

Patrik Engellau

Minst en gång i veckan får jag en propå från någon läsare på den här sajten om att jag i en artikel ska framföra ett särskilt argument eller tes som vederbörande har kommit på.
Varför gör du det inte själv, frågar jag.

Jag kan inte, brukar svaret bli. Mitt namn får inte synas. Det är för känsligt. (Det låter som om vederbörande vore någon sorts höjdare, men så är det inte. Det handlar om vanliga människor som på den ena eller andra mer eller mindre begripliga grunden anser det ursäktligt att fega ur.)

Sådana propåer villfar jag aldrig. Instinkten tackar nej. Men att låta sig styras av sina instinkter är inte alltid rekommendabelt. Därför har jag tvingat mig till eftertanke och kommit fram till följande.

En förklaring till min reaktion skulle kunna vara psykologisk. Till skillnad från fåglarna accepterar människorna inga gökägg. Var och en får ruva sina egna idéer. Å andra sidan är idéstöld inget ovanligt bland människor. Se bara hur studenter snor hela avhandlingar på internet och lägger fram som egna uppsatser. Även jag kan tänka mig att sno idéer om det kniper. Men det finns en annan faktor som håller mig tillbaka (bortsett då från att jag kanske inte ens gillar idén som proponeras).

Nu kommer en tes som handlar om de två teorierna om hur människor övertygas, kort sagt den så kallade opinionsbildningens mekanismer. (Jag har skrivit om opinionsbildning flera gånger tidigare, senast här. Det finns hur många aspekter på frågan som helst.)

Den första teorin är att folk blir påverkade av argument. Folk är rationella. De lyssnar, värderar, tänker efter och formar sina åsikter efter vad som verkar rimligast.

Den andra teorin är att folk slickar på fingret och känner efter hur vinden blåser och anpassar sig efter vinden. Folk är vändkappor.

Att vara logisk och rationell är fint, att vara en opportunistisk vändkappa är fult. Visst. Men vem tar inte hänsyn till stämningsläget i allmänhet? En och annan autistisk galning bryr sig inte om vad andra har för åsikter, men resten lyssnar in, känner efter och skaffar sig bekväma uppfattningar för att lättare kunna passa in. Vi är flockdjur.

Min uppfattning är att båda dessa teorier är korrekta. Båda gäller. Båda ger sin del av förklaringen till de opinioner och framför allt förändringar i
allmänna opinioner som vi observerar i verkligheten. Folk påverkas både av argument som de kan förstå och av den allmänna meningen. Om man ska ha någon framgång i sina försök att utöva inflytande måste man respektera båda dessa förhållanden.

Antag att du framför alldeles briljanta argument inför en grupp på hundra personer som samlats för att lyssna. Tio, antar vi, blir övertygade medan de övriga nittio skriker ut sin avsky för att dina synpunkter inte överensstämmer med rådande åsiktsklimat. Då drar sig de tio tillbaka, stammar och mumlar och låter bli att argumentera. Men om åttio av personerna i salongen redan var på din sida och du övertygade tio till så skulle de återstående tio hålla tyst.

För att allmänna opinioner ska vändas behövs inte bara insikter och argument utan också trupper, det vill säga många anhängare. Detta beror på den åsiktsdemokrati som ligger i människans flockdemokrati. Inom vetenskapen röstar man inte om vad som är rätt, men inom flocken fungerar det åtminstone delvis på det sättet. Opinionsbildning handlar till stor del om att räkna huvuden.

Det är därför jag inte gillar när folk fegar ur och tycker att jag ska framföra deras åsikter. Det hjälper inte. Jag är en enda människa och alla som bryr sig vet redan vad jag tycker. Ett argument till har inte så mycket inflytande. Men om det kommer en människa till, sedan två, sedan tre och så vidare och öppet deklarerar ungefär samma sak som bildas en ny dynamik i flocken. Så börjar nya opinioner att få genomslag.

PS. Av en ren händelse har jag just ramlat över en skrift som i sig är ett exempel på hur löjligt det blir om man bortser från vändkappeteorin och helt litar till argumentteorin. Skriften heter Filosofin i islams lära och är den muslimska sekten Ahmadiyyas legend om sin egen tillkomst. Följande är i stort sett ordagranna citat ur skriften.

En person vid namn Swami Sadhu Shugan Chandra tog initiativet till en religiös konferens som avhölls år 1896 i Lahores stadshus (för närmare information se Report Conference of Great Religions, sid 253, 254, tryckt av Siddiqi Press, Lahore, 1897).

Alla religioner inbjöds att ge sina bästa svar på fem frågor:

1. Människans fysiska, moraliska och andliga tillstånd.
2. Vilket är människans tillstånd efter döden?
3. Syftet med livet och hur det kan uppnås.
4. Hur lagens praktiska tillämpning fungerar i detta livet och i nästa.
5. Källor till gudomlig kunskap.

Sex bemärkta personer nominerades till moderatorer, däribland Roy Bahadur Babu Partol Chand Sahib, Domare i huvuddomstolen, Punjab samt Hadhrat Maulvi Hakeem Nur-ud-Din Sahib, Hovläkare. Konferensen ägde rum den 26 – 29 december. Bland åhörarna fanns många dignitärer, jurister, sakkunniga professorer, advokater, politiska ledare från Punjab, doktorer och forskarassistenter.

Representanter för Sanatan Dharm, Hinduism, Arya Samaj, Fritänkarna, Brahmo Samaj, Teosofiska Sällskapet, Harmoniernas religion, Kristendom, Islam och Sikhism var närvarande. Samtliga representanter talade under konferensen, men bara ett av föredragen gav ett sant och fullständigt svar på alla fem frågorna. Detta har omvittnats i flera tidningar, till exempel Civil and Military Gazette från Lahore och General-o-Gohar Asifi från Calcutta.

Gissa vilken religion som vann argumentationen. Jo, just Ahmadiyyas lära som formulerats av sektens grundare Ghulam Ahmad och framfördes på konferensen av grundarens lärjunge Maulvi Abdul Karim Sialkoti (Guds välsignelser vare med honom). Ghulam Ahmad hade redan den 21 december, således före konferensen, offentligt proklamerat att hans föredrag skulle bli det mest överväldigande av alla.

Så blev det alltså. Därför är Ahmadiyya den sanna religionen. De bästa argumenten vinner.
I verkligheten fungerar det inte så. Jag tror inte på Ahmadiyyas berättelse om sin egen uppkomst. Man kan inte bortse från vändkappeteorin.

96 reaktioner på ”Opinionsbildning igen

 1. hovstadiusblog skriver:

  Jag håller helt med om att det finns många fegisar som inte vågar stå för vad de tycker, samt att det inte alltid är så smart att gå deras ärenden. Ett personligt exempel var när för många år sedan marknadschefen i det bolag jag jobbade kom in till mig och sökte stöd i en fråga som han tyckte var upprörande och där jag helt höll med honom. Vi kom överens om att gemensamt ta upp ärendet med vår VD. När vi så sitter hos VDn upptäcker han att VDn inte håller med om vad vi framfört. Han började då argumentera emot den ståndpunkt han hade när han kom in till mig och klagade och försöker inför vår VD att få det till att jag var den som hittat på det hela och att jag har helt fel i vad jag tycker. …. Så kan det gå när man försöker hjälpa folk att föra fram synpunkter de inte vågar stå för.

  Gillad av 6 people

 2. Lars skriver:

  Nog är det så att argument förs fram och kan vinna en opinion och åtgärder vidtas, men hur ser vi vad som var rätt opinion då? Teorier förs fram, som dessa kring den religiösa verkligheten, och får genomslag lokalt, men har det blivit ett mer välmående samhälle där iden slagit rot? Hur mäter man en ide, en teori, mot verkligheten? Är det fel på verkligheten om teorin inte förmår förbättra den, hur vi nu vill mäta en förbättring, det måste vi ju slå fast först. Majoriteten har ju faktiskt inte rätt alla gånger. Tvärtom så är det ofta de som inte följer strömmen som förmår skapa något nytt.

  Vilka kriterier ska vi ha för förbättring? De kan vara av alla möjliga slag:
  1) Effektiv offentlig förvaltning
  2) Sparsamhet med offentliga medel
  3) Anständig inkomstfördelning
  4) Sammanhållet samhälle
  5) Tillväxt
  6) God vård och omsorg
  osv.

  Men så teorin för hur vi når dit. Har vi några exempel på teorier som praktiserats i svensk samhälle som inte fungerat och trots det så vill man genomföra mer av detta trots att resultaten uteblir och inte als blir de man framfört skulle bli följden?

  Gillad av 1 person

 3. Peter skriver:

  PE ibland framstår du för mig som väl naiv.
  Vad är kostnaden för dig att framföra dina åsikter?
  Du har ett nätverk, en position, en plattform.
  Jag och den stora majoriteten av Sveriges medborgare saknar nätverk.
  Vi förlorar vänner, jobb, släkt, vårdnaden av barnen, familj och hus om vi öppnar truten och säger vår mening.
  Jag tror inte du riktigt förstår hur dyrt det är för oss dödliga att stå upp för det vi innerst inne tycker.
  Vi har inte på långa vägar åsiktsfrihet eller yttrandefrihet längre.
  Kom ner på jorden och inse att i en demokrati är det folkflertalet som bestämmer, och de som kontrollerar folket besitter makten.
  När folkflertalet har mer att förlora på att gå emot makten än att gå med den kommer de att rösta för makten.
  Makten är inte demokratisk och vi är bara enkla själar som ser till till vår egen och våra näras kortsiktigt bästa, vi är inte beredda att riskera familjens trygghet.
  Samhällsbygget är en ömtålig konstruktion som antingen vilar på folkflertalets gemensamma önskan eller överhetens dekret.
  Och i Sveriges fall vet du naturligtvis att vi styrs av maktens dekret.
  Demokrati är nu ett system där makten väljs utgående från den information folkflertalet har och den propaganda den utsätts för.
  Ansvaret för detta vilar tungt på Sveriges intelligentia.
  En intelligentia som fullständigt och totalt svikit folket och landet.
  Om det i framtiden skall ställas någon till ansvar för Sveriges utveckling de senaste 50 åren är det vår intelligentsia, att ha ett intellekt förpliktigar.

  Gillad av 4 people

  • Moab skriver:

   Du har rätt men det har Patrik också, någon ändring blir det inte förrän smärtan för dig och mig blir stor nog så vi riskerar våra jobb och ”vänner”. I mitt fall kunde dessa ”vänner” gärna ryka men jag har bara 49% av aktierna.

   Gillad av 4 people

   • Per-Anders skriver:

    Ibland är det inte en själv man behöver skydda utan det kan vara andra i ens omgivning. När ska man framföra en åsikt om det innebär att ens barn bli mobbade i skolan? Ska man framföra en åsikt som riskerar att personer måste avskedas i det företag man driver?

    Om du tittar efter lite ska du upptäcka att många personer som är i opinion med åsiktskorridoren är personer som har passerat pensionsåldern.

    Gillad av 2 people

  • inger1947 skriver:

   Den stora skillnaden är att Patrik Engellau, liksom undertecknad, är pensionärer. Vi har våra ”go-to-hell-money” och därmed vår frihet. (Ett självklart påpekande, tycks det.) Mvh, Inger.

   Gillad av 3 people

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Som yngre är pensionsåldern vill jag bara säga att ni äldre är viktiga, då ni kan redogöra för saker som skett under er livstid, och det har större tyngd än böcker om historia.

    Ni kan beskriva det land som var, gott med ont, och göra en jämförelse med nu, och även beskriva hur varje litet steg må ha verkat rätt för dåtidens makthavare.

    Underskatta inte er möjlighet att påverka, och försitt inte chansen att ta ut svängarna som bara den som är fri från annat än sitt samvete kan!

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Om ingen är rädd sjunker kostnaden för att ”vara modig” till noll. Om alla är rädda stiger kostnaden för ”att vara modig” till mycket höga nivåer. Det är därför mod är vackert.

   Gillad av 4 people

 4. Aha skriver:

  Några reflektioner kring artikeln;
  – De som fegar ur är de som håller helt tyst
  – Bloggen Det Goda Samhället, Patrick Engellau borde, tvärtemot vad Engellau själv skriver, se sig som en megafon, vara ställföreträdande visselblåsare i ett delvis Orwellskt samhälle. Debatten om Nya Tider är typexempel på en Orwellsk hantering där man fejkat Nya Tider till en ond tidning.

  Vid rå marknadsföring är framgångsfaktorer att a) nå många i målgruppen b) upprepning c) att bli omskriven i redaktionella texter.
  Dessa moment kan med fördel appliceras för opinionsbildning.

  Det mest verksamma för bloggen Det Goda Samhällets opinionsbildning skulle då vara att bloggen stadigvarande gav eko i Public Service.

  Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Tror precis detta, att hoppas på gammelmedia är inte lönt. Man måste göra som Trump. Det enda gammelmedia duger till är att bli attackerade, sitt budskap måste man få ut på annat vis.

    Gillad av 4 people

 5. Informanten skriver:

  Människan själv är en varelse som i hög grad lever i och genom värderingar. Vi har alla våra olika preferenser och intressen. Hur vi tar till oss av maträtters variation, olika naturmiljöer och mänsklig samhörighet, skiftar mellan individer. Vi lever alla i ett böljande värderingslandskap. Och det gäller även våra värdegrunder. Statistiskt och sociologiskt kan stora människogrupper uppfattas som likartade. Men som enskilda ansikten skiftar, skiftar även enskilda värdegrunder. Vårt emotionella förhållningssätt till livet varierar. Likväl förvandlas lätt samhällsproblem till rena informationsproblem. I brist på verkliga påverkansmöjligheter tar vi till det vi har – information. Och än mer information. Den kan skrivas, administreras och distribueras av byråkrater och reklamister. Information som en slags förädlad råvara färdig att levereras. Som om information i sig levde ett fristående, neutralt och självständigt liv, utanför människan själv. Men då missar vi helt den vidhäftning vi har till vårt inre emotionslandskap. Vi kan knappast informera oss till att älska friterade komagar eller surströmming. Dansa folkdans eller plötsligt bli vansinnigt intresserade av laxfiske eller sömnad. Men i avsaknad av mer verkningsfulla verktyg för problemlösning och påverkansmöjligheter lutar vi oss mer än gärna mot information, som om den uppträdde neutralt. Rentav som en helig graal. Vi ägnar oss lätt i Sverige åt att försöka informera bort olika typer av samhällsproblem. Poliser besöker skolor. Informatörer står med sina Powerpoints. Det skapar lätt en illusion av att vi kan välja väg åt andra, genom mer och mer information. Men i praktiken är vi allihop väl förankrade i våra solitt gjutna värderingar. Yttre tvingande information förmår inte tränga igenom känslornas olika skikt. Yttre anpassning behöver inte leda till särskilt stor påverkan av ens mer emotionella inre landskap. De emotioner och preferenser man egentligen låter sig styras av förblir dolda. Sken och verklighet skiljer sig åt. I yttre mening kan vi alla hitta en anpassning, men väl hemma knäpper vi gärna upp skärpet.

  Gillad av 2 people

 6. Fredrik Östman skriver:

  Vi bildar våra uppfattningar på oss helt okända undermedvetna sätt och använder sedan vår intelligens till att hitta på falska orsaker till att vi har just de åsikterna, s.k. rationalisering. Hela system av halvvägs sammanhängande rationaliseringar kallar vi ideologier. Vi sympatiserar mest med den ideologi som ger oss störst och billigast rationaliseringar och flest sociala poäng.

  Gillad av 2 people

  • Moab skriver:

   Så är det väl, men de sociala poängen kommer då i olika valutor, min är mycket värd för mig men den är inte gångbar på så många ställen. De flesta ställen tar bara kronor eller euro.

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   @Fredrik Östman
   Det ligger mycket i det du säger om rationaliseringar.

   Det får dock den intressant konsekvensen att intelligenta personer har större möjligheter att låts sig styras av sitt undermedvetna enär de är bättre på att skapa konstruktioner av argument som döljer detta faktum.

   Framför allt skapar intelligenta personer konstruktioner av argument som är bättre på att stå emot attacker utifrån. Eventuell falskhet i de egna konstruktionerna kan den som skapat dem givetvis avslöja om man (verkligen) vill.

   Gillad av 3 people

 7. Moab skriver:

  Bara så folk vet så är det inte jag som ber Patrik skriva efter min penna. Jag är däremot mycket tacksam och glad över möjligheten att få dricka vid detta vattenhål som passar just mig. Jag känner dock att jag borde göra mer, det finns material i skallen till en blogg, men jag tror att Patriks har en kritisk massa nu som ger, åtminstone för mig intressant diskussion, jag har till och med köpt några av Östmans mer obskyra tips om antisocialistiska skrifter (kommer skrynkliga från någon bokhandlare via amazon, en kom från Indien..). Det är alltid en debatt om man skall dela styrkorna, jag läser nu om Okinawa, japanerna hade gömt sig och grävt in sig, och man hade mycket svårt att få bort dem, vissa ville dela styrkorna men man fortsatte rakt fram. Så många dog att när man grävde skyttevärn så grävde man sig ibland genom lik gömda i leran. En av de japanska befälhavarna som inte utförde seppuku erkände att om amerikanerna delat sig och anfallit söder om Shuri-linjen så hade de vunnit mycket lättare. Jag tycker det finns mycket att tänka över i detta, japanerna hade lyckats indoktrinera sina medborgare, en extrem variant av vändkappeteorin, och fått dem att tro att det var bättre att dö än att ge sig. Parallellerna till dagens islam är tydliga, japanerna använde istället shinto, konfucianism och bushido. De visste att de skulle förlora Okinanawa, de hade aldrig någon chans, ändå valde de döden. USA använde 37,000 gallons med bensin som de pumpade in i befästningarna, där även civila, kvinnor och barn gömde sig. Återigen en parallallel. Det Victor Davis Hanson observerar är att USA drog rakt motsatt slutsats av självmorden och fanatismen, istället för att låta Japan vara så dödade de än fler. Japan har varit en fredlig allierad sen dess.

  För mig så är Patriks blogg den mest intressanta i Sverige, och därmed det mest intressanta öppna intellektuella forum som finns i Sverige idag, så tack till alla som bidrar med sina tankar.

  Gillad av 6 people

 8. Bo Svensson skriver:

  Men du kan väl vara betjänt av idéer till teman att diskutera-kommentera. – Alla kan ju drabbas av idétorka. – Några förslag:

  Hur man får ordning på bank och finans. – Det finns av allt att döma sprickor i systemet som återkommande kräver hundratals miljarder av skattemedel för att kompensera för allt som läckt ut.

  Hur man får ordning på skattesystemet. – Det kom från början att handla om att sno åt sig av värdeflöden man trodde sig kunna kontrollera och så är det fortfarande och det håller ju inte. – Man måste beakta styreffekterna så att de blir fördelaktiga och inte bakvända.

  Bättre regler för hur folkmakten skall realiseras: Fördjupad demokrati.

  Liberalism kompatibel med verkligheten.

  Varför massmord på civilbefolkning inte är oförlåtliga brott mot mänskligheten när de begås från stor höjd och urskillningslöst.

  Arternas utrotning, befolkningstillväxt, sopdumpning i haven.

  Och fossila bränslen! – När jag räknade på koldioxidutsläpp per person och år i relation till befintlig mängd i atmosfären per person, blev jag förskräckt. – Problemet är inte överdrivet.

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Hur får man ordning på bank- och finans. Först börjar man med att avskaffa Riksbanken. Sedan avskaffar man finansinspektionen. Sedan tar man bort insättningsgarantin. Sedan ser man till att bankerna är ansvariga för de fel de begår mot sina kunder. Med andra ord låter man banker som inte sköter sig gå i konkurs. Utan insättningsgaranti kan folk lära sig att låta skötsamma banker sköta deras pengar och dels att man sprider sitt eget kapital – riskspridning.

   Skattesystemet. Vi ska inte ha några skatter. Så en väg till den dagen är att börja avveckla en massa myndigheter.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Som det var i 1900-talets början då innan och innan kraschen 1929, innan man lärt sig att avreglerat bankväsende hotar hela ekonomin. Jahadu.

    Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ämnet väcker några tankar hos mig, nämligen huruvida det finns någon plan, avsikt eller önskan för ett läge ”bortom DGS”? Det är självfallet bra, intressant och stimulerande att ta del av den debatt som ständigt pågår på siten. Men är målet enbart att hålla igång en debatt eller finns det andra mera långtgående mål, som att påverka samhällsutvecklingen och politiken? I så fall hur?

  För egen del kan jag känna en frustration över att inget händer i verkliga livet. Förklaringen till detta är sannolikt som Patrik antyder, att folk är fega, saknar initiativförmåga och tycker trots allt att läget är rätt hyfsat så varför bråka? Kanske är förklaringen att DGS är ett forum för pensionärer med bibehållen tankeförmåga medan den yrkesarbetande delen saknar tid samt inte vill riskera något på det sociala och yrkesmässiga planet. Möjligen knyter några näven i fickan.

  Gillad av 2 people

  • Moab skriver:

   Knogarna är vita. Jag är yrkesarbetande, om man leker med tanken at jag ger mig till känna och mister mitt jobb, och kanske har lite otur på toppen av det och får svårt med ekonomin eller nåt och därmed blir ännu mer bitter och arg, vad skulle då ske? Jag känner i vart fall att jag inte har behov alls av att vara mer arg, det är fullt tillräckligt som det är. Jag tycker också, ibland, att det kan vara en poäng med att vara anonym när man undersöker andras känslor och åsikter genom sina egna som man kanske inte vill erkänna i möblerade rum, men som ändå allt fler känner och därför har relevans.

   Gillad av 1 person

   • Urban Larsson skriver:

    Precis detta är vad jag tror det flesta är rädda för. Va händer då. ja man går under eller nära på

    Gilla

  • MartinA skriver:

   DGS påverkar redan samhällsutvecklingen och politiken. Om du vill ha genomslag i verkliga livet, använd de organisationer som finns omkring dig. Såsom Rotary, kyrkan, jaktlaget, kulturföreningen. Eller använd en nationalistisk organisation eller gå på någon av de informella träffar som regelbundet anordnas av nationalister över hela landet.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är mycket viktigt att var och en påverkar i sin vardag, i sin direkta omgivning. Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Ytterst få är kallade att bli ledare och politiker, och de flesta av dessa är det redan. Men man skall inte ge upp. Droppen urholkar stenen.

    Gillad av 1 person

 10. oppti skriver:

  I nyhetsflödet idag: Johan Hakelius stryks från Aftonbladets krönikolista-obekväma åsikter.
  Nån invandrad vänsterpartist stryks från listan efter kritik av nånting som har med heder att göra.
  De är två exempel på att inte ens de som är satta att uttrycka åsikter har möjlighet att göra det utan att det kostar.
  Jag har full respekt för dem som inte vill eller vågar uttrycka sig mot uppenbara felaktigheter i den närmaste omgivningen: #Wetoo- vi som är tysta för att vi inte vill bråka!

  Gillad av 2 people

  • Moab skriver:

   I dagarna ströks (efter mycket lång tid där många känt till det) en miljöpartist som tydligen stuckit in sin tunga i en bebis mun. Behöver man fler bevis på att ondska styr? Att man vurmar för islamister blir bara följdriktigt.

   Gillad av 1 person

 11. Jonas Bohman skriver:

  Jag tycker var och en skall rakryggat skall stå upp upp för sina egna åsikter, under eget namn. Vad är du rädd för, vad skulle kunna hända dig? Patrik har helt rätt, om fler tog bladet från munnen, så skulle det börja hända grejer runt om i samhället. Jag skriver alltid under eget namn, och anser mig inte vara någon hemsk och elak människa.

  Gillad av 1 person

 12. uppstigersolen skriver:

  Vi som inte har en plattform, eller fixar att göra som du Patrik måste jobba lokalt. Tala med era närmaste. Eftersom svenskar är ett fredligt folk (mjäkigt tycker några) så spelar det ingen roll vad du säger, ingen slår dig på käften. Har du goda argument så kommer många att lyssna. Försök inte köra över folk, det vinner man inte på. Ställ motfrågor när någon säger nåt. Lär dig gångbara argument. Självklart ska man inte vara provocerande mot personer man inte känner. Jag vet att några personer i Sverige har råkat illa ut, blivit av med jobbet t.ex. Men om vi som tycker att Sverige är på väg åt fel håll inte är beredda att sätta något på spel så kommer ju eländet att fortsätta. Titta på personer i andra länder och i andra tider som har riskerat (och förlorat) livet för sin övertygelse. Vad är väl då lite fula ord från en PK-människa? Vad var det Lasse Åberg sa i en film? Jag kan flyga. Just så.

  Gillad av 2 people

 13. Lena skriver:

  Du har så rätt!! citerar:” Men om det kommer en människa till, sedan två, sedan tre och så vidare och öppet deklarerar ungefär samma sak som bildas en ny dynamik i flocken. Så börjar nya opinioner att få genomslag.”<<<
  Det är det vi behöver i Sverige! Mod i kombination med personlig integritet (ingen obefogad kappvänding). Många har dock fått ta konsekvenserna av åsiktsyttringar och politisk arbete. Jag är inget undantag.
  Drivkraften är ändå starkast, att åstadkomma ett sunt och bra samhälle tillsammans med likasinnade, för alla som vill göra rätt för sig efter förmåga.

  Gillad av 2 people

 14. Lassekniven skriver:

  Det är rätt Patrik, Du står för ditt
  och var och en övrig säger sitt
  och står för sitt
  Ingen mannamån

  Nedanstående strof ur Viktor Rydbergs dikt Snöfrid tycker jag speglar styrka (hittas under Svensk Lyrik):

  Väljer du mig, då
  väljer du stormen;
  ty de hårda
  hjältelivets
  runor lyda:
  Svärd mot snöda
  jättar draga,
  modigt blöda
  för de svaga,
  glad försaka,
  aldrig klaga,
  strida hopplös strid
  och namnlös dö.
  Det är livets sanna hjältesaga,
  Leta icke efter lyckans ö.

  Men vi skall inte strida hopplös strid mot de krafter som bryter ned vårt land. Vi måste vinna, kommer att vinna genom att på alla sätt sprida SANNINGEN och väcka de själar som sover.

  En del här på DGS går ut med sina namn till exempel Fredrik Östman, Sixten Johansson, Eva Danielsson et al och andra med pseudonymer, må så vara, stor sak är det.

  Jag heter Lars Erik Augustinsson och är Leg.,läk., Med.,Dr samt pensionerad professor i neurokirurgi. Jag har inga problem med att ”avslöja mig” men efter som jag har arbetat med skalpellen i mer än 40 år och kallas för Lasse tyckte jag att mitt nom de guerre LASSEKNIVEN var lie ”skarpt” , så det så.
  Jag använder också LASSEKNIVEN på Lars Berns blogg Anthropocene samt Peters Krabbes blogg.

  Gillad av 3 people

  • Urban Larsson skriver:

   Betydligt lättare att gå ut när man har mindre att förlora eller inget alls. Rädslan att förlora jobb eller anseende är det klar till att folk i väst är svaga

   Gilla

  • Moab skriver:

   Jo Lassekniven, vi har redan haft namn som anspelar på knivar här, en viss Skinnysteel som du nog inte vill förväxlas med. Han har inte synts till på länge.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Det var någon som väl var en fundamental muslim, möjligen konvertit men hans svenska var märklig som stod för inte så förtäckta hot mot Muhammed Omar. Många trodde att han var ett troll för så galna kan de väl inte vara, jag tror snarare att han var ganska representativ.

    Gilla

   • Lassekniven skriver:

    En sådan typ vill jag inte ha med att göra. Så vitt jag förstår är skinnysteel synonymt med tajta jeans? Den som angriper Muhammed Omar är min fiende. Du frågade MARTINA om en lista på ” sådana organistationer”, kan du ge mig den referensen.

    Gilla

 15. Björn skriver:

  Det här med orsakssammanhang är viktigt! De flesta MÄRKER AV de negativa konsekvenserna av massinvandringen, men förvånansvärt många verkar fortfarande inte ha förstått sambandet! I stort sett ALLA klagar på försämringar inom skola, vård och omsorg, på låga pensioner,
  ökningen av all slags kriminalitet, minskad polisnärvaro och resursbrist, svårigheten att hitta eller byta bostad, eftersatt infrastruktur, krympande eller helt utebliven assistanshjälp för sjuka och handikappade, utförsäkrade som hamnar på gatan, osv osv! Allt detta TROTS världens högsta skatter!! Lik förbannat stöder en övervägande del av befolkningen fortfarande de partier som faktiskt har ORSAKAT förfallet! Det naturliga hade ju i stället varit att straffa de skyldiga, men så sker alltså inte! Snarare tvärt om! De som vill ÖKA invandringen, hyllas ju t.o.m av vissa! Jag tror att merparten av svenskarna inte kommer att förstå sambandet mellan massinvasionen av bidragstagare och välfärdssamhällets sammanbrott, ens EFTERÅT! Jag ger upp och tar jul nu! Putell på er, grevar och baroner!

  Gillad av 2 people

  • Urban Larsson skriver:

   Ja, många har inet förstått eller kan inte tänka i samband. Så är det också. men jag tror att många är genuint fega och rädda om det de har. Så även våra kära politiker

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    De ”oförstående” VÄLJARNA är uppenbarligen väldigt många ändå! Detta visar inte minst opinionsundersökningarna, där det ju är helt riskfritt, även för ”fega”, att ange sin ståndpunkt! Så länge de nuvarande POLITIKERNA får sitt stöd, kan de fortsätta som vanligt och fegt mörka sanningen om vad de ställt till med! När sen inte ens VERKLIGHETEN är övertygande nog, känns det meningslöst för oss vanliga dödliga att argumentera, och därmed kanske bli ovän med stora delar av bekantskapskretsen!

    Gilla

 16. Erik2 skriver:

  Jag tror detta är alldeles korrekt. Jag kan bara konstatera att jag tillhör de fega. Men jag jobbar på det och mina argument för mig själv är att jag ju inte vill någon annan något ont. Tvärtom! Jag vill alla väl och jag är väldigt orolig för att det som sker idag ska skada alltfler och leda till elände för många. Men jag är inte där än att jag vågar helt och fullt vara öppen med vem jag är. Å andra sidan vågar jag formulera mina tankar här om än under signatur och jag står för det jag skriver. Det kanske ändå är en början? The Re Inventing Democracy Movement – RIDM? Startar här och nu? Det är på allvar nu. Allt håller på att glida oss ur händerna.

  Gillad av 3 people

   • Moab skriver:

    Precis, vi lever verkligen under Amazonernas välde, jag är så trött på att ständigt få kvinnliga perspektiv på dagens problem (även från män) som uppenbarligen inte kan lösas med kvinnliga metoder, för varje dag krävs mer av den andra varan. Som när Heberlein lägger ut texten om övergrepp och våldtäkter och sååååå vill hon att muslimska män skall gå på kurs.

    Gillad av 7 people

   • Erik2 skriver:

    Sorry. Delar inte din uppfattning. Uppfattar den som sektliknande och destruktiv. En man måste göra vad en man måste göra men den ridderliga aspekten av mansrollen exkluderar att vilja fienden ont. Man slår t ex inte på den som ligger ner, eller är svagare, eller -gud förbjude – en kvinna. Vill man sina fiender ont har man tappat för mycket av sin fulla mänsklighet för min smak. Det är f ö vänsterpöbelns problem, att man vill sina fiender ont. Det är ett farligt resonemang. När gråskalan tappar sina nyanser och börjar bestå av enbart svart eller vitt så håller man på att förlora.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Du diskuterar ingruppskonflikter. Som går ut på att visa för kvinnorna att du är stark och duglig. Och för det politiska spelet, vem som skall fördela resruserna.

    Men vi befinner oss i en utgruppskonflikt där fienden tänker utrota oss. Det går inte att tolka deras beteende och retorik annorlunda. Att de ljuger hela tiden och förvrider sak i sin motsats gör det här svårare att se. Som till exempel Reinfeldts senaste enormitet. Men de som styr ser helt klart oss som en utgrupp som skall förgöras. Den här sortens konflikt har ingenting med ridderlighet att göra.

    Gillad av 2 people

   • Erik2 skriver:

    Jag är med på det du skriver. Men jag menar att det ändå är viktigt att behålla ingruppkonfliktens tankefigur för att inte tappa bort sig själv. Vad blir det av allt om ”vi vinner” en konflikt och det bara resulterar i ett samhället består mentalt imploderade människor som lärt sig hata. Det är ingen bra grund för att bygga inomgruppsliga relationer eller bra relationer med andra grupper. ”Efter striden” då, så att säga. Att känna hatiska känslor är en sak, men att aktivt hata är en helt annan sak.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Spara din kärlek till din ingrupp. Hat och hat, kalla det målmedvetenhet. Men eftersom fienden är så fantastiskt duktiga på lögn och manipulation och känsloargument är faktiskt total oförsonlighet en bra sinnesstämning. Den behöver inte realiseras i faktisk handling. Men retoriskt och mentalitetsmässigt är det en metod. Vi kan aldrig bli lika bra på lögn och känslomässig manipulation och bedräglighet som fienden. Och de kan oss utan och innan. Radikalism och att skapa en avgrund mellan oss och fienden är ett sätt att inte låta viljan och verklighetsbeskrivningen splittras av fiendens sofistikerade kampmetoder.

    Gillad av 2 people

   • MartinA skriver:

    Eller tror jag. Jag vet inte bättre än någon annan vad som är den rätta kampmetoden. Men jag känner hela hela hela tiden hur alla dessa små tentakler och knuffar och speglar och vädjanden och rökridåerna försöker omslingar mig och splittra och avleda och blanda bort. Jag flyr till logiken. Och är något logiskt så kan jag använda det som ett lasersvärd för att skära igenom allt det här andra som gör det så svårt att tänka och resonera och förstå och anknyta till vad människor är egentligen snarare än vad vi svenskar blir anmodade att vara.

    Gilla

   • Erik2 skriver:

    Jag vill gärna hålla mina tankar inom ett brett perspektiv. Vem vill man vara efter striden och alla år av förödmjukelser? Adolf Hitler eller Konrad Adenauer eller kanske Nelson Mandela? Oförsonlighet i strid är en sak men ödmjukhet även inför sin värsta fiendes tillvaro och tankar och liv är essentiellt. Det är det sista som är så unikt med oss människor och det måste man värna. Till slut måste man leva tillsammans med även sina fiender. Då vill inte jag vara AH. Så går mina tankar.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det här handlar om existens, inte om personlig utveckling. Dessutom, varför ta up AH? Istället för Herman av Cheruskerna som skyddade mot romerska imperiet? Eller Theoderik I som besegrade Atillas invasion? Eller Ragnar som försökte hejda kristendomen? Varför inte konsul Fabius som skyddade sitt folk från Hanibals invasion? Vincingethorix som försökte göra detsamma? Tecumseh? Eller Håkan Röde? Kniva? Alavivus och Fritigern? Nils Dacke?
    Du måste bryta dig loss ifrån den mentala bur som byggts av de som vill oss illa. Att sträcka sig efter AH är att förstärka det fängelse fienden satt oss i.

    Ok, ge ett exempel där man måste leva tillsammans med sina fiender? Nu glider du över i en ingruppskonflikt igen. Den enda anledningen till att inte krossa utgruppsfiender i grunden är att de skyddar mot andra fiender. Och den situationen gäller inte för oss idag, våra fiender är enbart ett hot, de erbjuder ingen nytta för oss alls.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Scipio Africanus och Cato den älrde är för övrigt ett ännu bättre exempel. Scipio förstörde med stor hänsynslöshet Cartago i grunden. Läs gärna Livys beskrivning som är skräckinjagande, finns på nätet. Trots att Cartago inte utgjorde ett akut hot längre. Men i längden kunde Cartago och Rom ej samexistera, hade Cartago alltid sökt revanch, Cartago var alltid ett hot. Scipio blev en av Roms stora hjältar.

    Gilla

 17. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”Inom vetenskapen röstar man inte om vad som är rätt”

  Visst ”röstar” man om vad som är rätt även inom vetenskapen. Skillnaden gentemot många andra sammanhang är, för det mesta, att man vet att man kommit överens om vad som idag framstår som rätt snarare än vad som är rätt. Följaktligen är man alltid, eller åtminstone borde vara, beredd att göra nya omröstningar och om det finns övertygande argument för det också byta fot.

  Gillad av 2 people

  • cmmk10 skriver:

   Du vet väl att många talare (senaste exemplet är väl Alexander Bard?) har stoppats av studenterna själva!

   Dagens unga är oerhört indoktrinerade sedan dagis, och värst är flickorna. De duktiga flickorna vill verkligen gå maktens ärenden – se hur de agerade i Kambodja t ex.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är i sig en framgång! De gör sig omöjliga. Det är mumma för pressen och alternativmedia när de aktivt sätter sig upp emot det som allmänt betraktas som rimligt och normalt. Den som inte trollar får ingen fisk på kroken. Och det nappar som strömming!

    Gilla

  • educaremm skriver:

   ”…En möjlig väg för att bilda opinion är att hålla torgmöten på universiteten för yttrandefrihet: som Jordan B Peterson”…

   När man talar om flockmentaliteter, så kanske dessa mentaliteter inte skall förknippas med pöbelmentaliteter…

   En pöbel vill absolut inte söka efter några argument, eller efter någon som helst- största möjliga tyssstnad – ….(för att kunna ta till sig av, eller motargumentera mot dessa argument….)…

   Tvärtom…

   En pöbel är istället driven av att vilja försöka uppnå ett största möjliga – gallskrikande och gallvrålande – , tillsammans och i flock, för att därmed istället just kunna tysta motståndare av olika slag… En pöbeln styrs alltså av sin alldeles egna psykologi, eller mer eller mindre psykotiska drivkraft att vilja kunna uppleva en kollektiv styrka i ett gemensamt vrålande och skrikande (som då menas kunna just täppa till motståndares argument, samt också tilltros kunna demonstrera enhet, styrka och sammanhållning, och tilltros därmed kunna uppnå en slags (inbillad) makt i att kunna vara en skräckinjagande, hotfull och skrämmande pöbel.. ….

   Jmfr t ex med leken som heter – Raketen – .. Det är då en lek där människor, både barn och vuxna, tillsammans skall ledas fram till ett slutligt -vrålskrik – , med armarna upplyfta, alla samtidigt och tillsammans, efter att först ha klappat händerna sakta, ökat i takt, samt ett stampande med fötterna, tystare först men allt högre och också unisont där kraft och takt ökar, och så det slutliga gemensamma – glädjevrålet – ..
   Detta är alltså en lek, en – tillsammansskapande – , lek, men den innehåller – pöbeldynamikens dragningskrafter – , av att skapa känslor av enhet och samhörighet med alla som deltar i – leken – ..
   Jmfr även fotbollslags supportrar. Dessa tror också att ju mer de kan vråla, skrika och sjunga tillsammans, samt gapa i talkörer, i hejarklackar, ju högre och ljudligare de kan vråla, desto bättre chanser (antar de förmodligen) för att det egna laget ska kunna vinna en match….

   Så, argument är inte någonting som alls tilltalar, eller biter på, s.k. – pöblar – …

   Pöbelns psykolgoiska och sociologiska drivkrafter är istället att gå emot alla former av argumentering, förnuft, logiska synpunkter, vett, sans och förstånd osv. ..

   En pöbel har psykologiskt och sociologiskt som mål att kunna uppnå vad den själv tror är styrka och makt genom att vråla, gapa och skrika i talkörer så högt, och så – ohörsamt – som den någonsin bara kan, för att just därmed försöka – tysta – alla former av debatt, resonemang eller analys osv. …

   Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    F.ö. vad gäller opinionsbildning och internet. Det en oerhört intressant företeelse som har inletts i och med internet, med bloggar och med deras forum för resonemang, analyser, debatt och samtal…

    IRL för dem som vill opinionsbilda, så handlar det om att bilda olika slag av partier, intresseföreningar, organisationer och andra grupper, som gemensamt kan utöva påtryckningar, influenser eller bilda opinioner för sin sak, föreningar som då kräver organisationer efter vissa mallar…..
    Även hela nationer har ju också sina lagar, sina regelverk, vilka är till för att följas…

    Där, inom föreningarna, partierna eller organisationerna, så finns det oftast då ordförande, kassörer, mötessekreterare och valberedningar. Vid möten så ordnas talarlistor och där – tilldelas ordet – , åt en talare i taget. Där kan då olika förslag om förändringar avhandlas, eller förbättringar och nya regelverk eller partiprogram kan växa fram, efter omröstningar om saken-
    Eller om det är i riksdagen framförs ju olika motioner, lagförslag, och alltsammans skall då debatteras enligt en talarlista som ordföranden eller talmannen, då håller i.
    Det skapar då en ordning och reda, där då föreningen, partiet, efter avslutade debatter till sist kan gå till röstning och val på de – idéer – , eller på de lagförslag eller de motioner som lagst fram.. ..

    Men, med ett internets olika debattbloggar, med öppna kommentarfält där olika analyser, resonemang och samtal kan föras, utan några talarlistor och utan några omröstningar kring famlagda förslag om det ena eller det andra, och inte heller egentligen några stadgar, som kräver sekreterare som för protokoll, eller kassörer, eller valberedningar till förslag på nya styrelser, vid – sammankomsterna – , i – diskussionsklubbarna – ….Allt detta gör att internet, och olika bloggar, helt enkelt är en helt annan och en helt annorlunda – verklighet – ….

    IRL är det en otalig mängd faktorer som inverkarar hur människor låter sig påverkas av olika talare, eller debattörer med sina åsikter, synpunkter och förslag…

    Det är faktorer som kan handla om olika s.k. statusmarkörer av olika slag för att kunna göra intryck och att kunna övertyga. T ex att kunna tala välformulerat och att kunna uppträda med självförtroende och auktoritet….
    Olika mellan människor kan framföra liknande argumenteringar, analyser, idéer eller förslag, som då kan mottagas helt olika av åhörare beroende på avsändarens tilltrodda och tilltrodda pålitlighet, omdömesförmåga, beroende då bl. a. på hur vederbörande ser ut, är klädd, hur väktalig vederbörande är, osv. …

    Det kan också handla om möjligheter, resurser eller makt, att kunna belöna respektive att kunna bestraffa människor, beroende på hur de röstar i ett parti eller i en förening, på det ena eller det andra förslaget….

    Så, IRL kan det för en del vara svårare och för andra lättare, att kunna övertyga och påverka människor, än som osynliga, eller som anonyma, på ett internetforum…

    ….

    Samtidigt verkar fler och flera människor vilja välja bort engagemang, och möten, inom olika föreningar eller partier, just IRL…

    Internet gör kanske fler och fler människor – blyga – ….

    Vem vet…

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Korrigerad.

    F.ö. vad gäller opinionsbildning och internet. Det en oerhört intressant företeelse som har inletts i och med internet, med bloggar och med deras forum för resonemang, analyser, debatt och samtal…

    IRL för dem som vill opinionsbilda, så handlar det om att bilda olika slag av partier, intresseföreningar, organisationer och andra grupper, som gemensamt kan utöva påtryckningar, influenser eller bilda opinioner för sin sak, föreningar som då kräver organisationer efter vissa mallar…..
    Även hela nationer har ju också sina lagar, sina regelverk, vilka är till för att följas…

    Där, inom föreningarna, partierna eller organisationerna, så finns det oftast då ordförande, kassörer, sekreterare och valberedningar. Vid möten så ordnas talarlistor och där – tilldelas ordet – , åt en talare i taget. Där kan då olika förslag om förändringar avhandlas, eller förbättringar och nya regelverk eller partiprogram kan växa fram, efter omröstningar om saken-
    Eller om det är i riksdagen framförs ju olika motioner, lagförslag, och alltsammans skall då debatteras enligt en talarlista som ordföranden eller talmannen, då håller i.
    Det skapar då en ordning och reda, där då föreningen, partiet, efter avslutade debatter till sist kan gå till röstning och val på de – idéer – , eller på de lagförslag eller de motioner som läggs fram.. ..

    Men, med ett internets olika debattbloggar, med öppna kommentarfält där olika analyser, resonemang och samtal kan föras, utan några talarlistor och utan några omröstningar kring framlagda förslag om det ena eller det andra, och inte heller egentligen några stadgar, som kräver sekreterare som för protokoll, eller kassörer, eller valberedningar till förslag på nya styrelser, vid – sammankomsterna – , i – diskussionsklubbarna – ….Allt detta gör att internet, och olika bloggar, helt enkelt är en helt annan och en helt annorlunda – verklighet – ….

    IRL finns en otalig mängd faktorer som inverkarar på hur människor låter sig påverkas av olika talare, eller debattörer med sina åsikter, synpunkter och förslag…
    Faktorer kan handla t ex om att kunna tala välformulerat och att kunna uppträda med självförtroende och auktoritet….
    Olika människor kan framföra liknande argument, idéer eller förslag, som då kan mottas helt olika av åhörare beroende på avsändarens tilltrodda pålitlighet. Dvs., hur åhörare då uppfattar vederbörandes omdömesförmåga, kanske beroende bl.a. på talförmåga, på hur vederbörande ser ut, är klädd och för sig, osv. …

    För att kunna skapa olika opinioner, kan det också handla om att ha möjligheter, resurser eller makt, att på olika sätt och i olika allvarsgrader kunna belöna respektive att kunna bestraffa människor beroende på hur de röstar i ett parti eller i en förening….

    Så, IRL kan det vara svårare för vissa och lättare för andra att kunna övertyga och att kunna påverka människor….

    Samtidigt verkar det som att fler och flera människor vill välja bort engagemang och möten inom olika föreningar eller partier, just IRL…(i – verkliga världen – )…

    Internet gör kanske fler och fler människor – blyga – ?….

    Vem vet…

    Gilla

 18. Urban Larsson skriver:

  Min enkla tes är att många är bekvämt rädda för diverse saker, allt från att förlora sitt jobb till sin lilla heder. Samhället i dag har förändrats radikalt i grunden.

  Gilla

  • Östanskog skriver:

   Det kan hända mycket på nätet. Jag brukade använda mitt namn öppet, men en dag började bedragare använda det unika namnet. De skapade en falsk identitet kring detta för att sälja namnet till låntagare. Ett trick var att plantera namnet i Dantes ‘Divina Comedia’ (faksimil av originalet) för att ge kulturell pondus. Den sidan tänker jag själv använda i min cv, om det blir tomma stolar i Svensk Akademi.

   Gilla

 19. johan utan land skriver:

  Helt rätt av PE att inte bli megafån åt andra.

  Den som har teser och argument som den vill framföra anonymt har dessutom goda möjligheter att begagna sig av det utmärkta kommentarsfälten här och i en del andra bloggar. Om tankarna är värdefulla kommer de säkert med tiden tas upp av någon etablerad bloggare.

  Gilla

 20. Crister L skriver:

  Mitt intryck är att att detta handlar om ledarskap. Det finns förvisso i vilken mänsklig (eller animal) grupp som helst en naturlig vertikal dimension samtidigt med den horisontella. Detta blir tillhopa en hierarki. Nu tycks alla ha blivit så feministiskt horisontella, eller säg jämlika, eller pryda, att den vertikala dimensionen inte utåt får synas som en sådan. Reinfeldt såg på sin roll som ett uppdrag från väljarna, påstod han. Palme ansåg sig inte vara en makthavare – samma sak där. Så många ny-ord… Hela den svenska ”eliten” som glider omkring på räkmackan gör så för att den har uppdraget att göra gott. Vi kan låta oss belönas hur mycket som helst, då vi ju brinner för allas lika värde… Nå. Jag tror att, för att spetsa till det, Patrik – i princip – blir tillfrågad om han vill bli statsminister, men han vill inte. Så vad håller han på med? – i princip.

  Gilla

 21. Anonym skriver:

  Vem är egentligen särskilt intresserad av alla namnen i en längre rulltext när långfilmen väl slutar. Vilka som stått för catering eller hållit i mikrofonbommen, eller rentav scriptat? Att personerna likväl står uppräknade beror huvudsakligen på skrivna upphovsrättavtal och att de enskilda medarbetarna kan förbättra sina CV:n.

  Det var vad långfilmen innehöll, dess ämne och berättande, som fängslade oss. Inte vilka hundratal av olika yrkesmänniskor som fanns inblandade i filmproduktionen.

  Med idéer och tankar kan det förhålla sig på motsvarande sätt. Vem är intresserad av någon överviktig lönnfet likblek herre i Bagarmossen med åderbrock som tänker kloka tankar? Eller en parant intelligent dam boende på franska rivieran – med stänk av silvrig grånad i hårsvallet – som vill förmedla något hon ofta tänker på?

  Idéer och tankar kan väl få leva fritt. Lika fritt som när vi slutat titta på långfilmen när väl rulltexten börjat rulla.

  Att skilja på person och innehåll kan rentav av tvinga bort våra fördomar. Vi tvingas till att enbart bedöma det faktiska innehållet och dess eventuella kvaliteter. Om anonymiteten dessutom får fler att skriva på DGS är det gott nog. Vill man vara modig, synas, eller uppträda kan välja bungy jump eller störtlopp, eller rentav sjunga inför publik.

  Att försöka skilja egot från innehållet är annars ett bra sätt att ge människor en möjlighet koncentrera sig på ett innehållet. Både som tankeproducent och tankekonsument. Som när vi hänger oss åt en långfilmer eller ser på dokumentärer. Leve anonymiteten.

  Gilla

 22. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Efter en genomgång av kommentarsfältets engagerade bidrag förmärks en viss motvilja mot att ta till sig själva författarintentionen – nämligen vikten av att vi alla tar oss i kragen och förändrar vår självdestruktiva benägenhet att hålla tand för tunga och finna oss i stort sett vad tusan som helst för att inte kontrastera mot den allmänt vedertagna diskursen.

  För att åstadkomma förändringar är det av yttersta vikt att vi lösgör oss från de hämmande jantelagsfängsel och den konsensushysteri som karakteriserar vårt folk och som utgjort förutsättning för en mycket lång tradition av ignobelt kalkylerande makthavare, vilka utan större vedermödor kunnat manipulera den lättskrämda svenska flocken och där ett löjligt stort antal alltjämt lever i villfarelsen att staten ser till medborgarnas bästa och det allmännas väl.

  Hänvisa alltid till kalla fakta och tillförlitliga alternativa nyhetsplattformar, där den vetgirige kan ges besked och där en helt annan verklighet än den prostituerade propagandapressen förevisar kommer att uppenbara sig. Många politiskt oinitierade drar, i likhet med ideologiskt desorienterade, direkta paralleller mellan ett mer konservativt och naturligt nationsbevarande tänkande och begreppet högerextremism och har därmed bevisat sin okunskap om de verkliga mekanismer som styr Europas utveckling.

  Det åligger oss alla vuxna förnuftsorienterade medborgare att ta vårt ansvar och etablera samtal och diskussioner kring vilken framtid vi vill att kommande generationer skall få uppleva och vilka intressen vi främst måste bevaka för att rädda det som går att rädda av det land vi en gång kände som Sverige, samt erinra oss om att den förträfflige Engellau aldrig åtagit sig något uppdrag att agera ställföreträdande målsman.
  Andreas 🙂

  Gilla

 23. Samuel af Ugglas skriver:

  Svensken i Sverige är inte alls feg. Det som däremot avhåller dem ifrån att försöka föra ett logiskt resonemang offentligt är i första hand repressalier ifrån våra politiker och tvånget att arbeta ihop till skatten, icke personens egna välstånd. Det är irrelevant i sammanhanget, livet kan räddas genom ”andras” välvillighet att betala skatt som Wallström och Sahlin t.ex?

  Gilla

 24. olle holmqvist skriver:

  ”I vilken mänsklig (eller animal) grupp som helst en naturlig vertikal dimension ”

  Bland ”de animala” kan med finpincetten finplockas exempel på det mesta: Mina favoriter är kollemboler ursprungliga, vinglösa insekter som lever under löven. Unge herr kollembol ute på vandring avsätter ett litet spermapaket på en liten stång. Traskar vidare. In träder unga fru kollembol, sniffkollar att det inte luktar brorsa, då är det nämligen inte upphetsande, tar paketet
  till förvar, upp till flera månader, traskar vidare. Alltså de unga tu träffas aldrig, vet inte ens om de finns. Men kollembolsläktena finns och finns och återfinns.

  Blågyltan är för att använda Christers uttryck, höggradigt vertikal. Blåbukad stormufti med
  rödbukat harerm. Vad händer om muftin dör ? Jo största rödbukade i haremet byter kön. blir blåbukad och ny CEO.

  Djuphavsmarulken är annars mest Fi-iga av alla.Hanarna börjar sitt liv självständigt. Skiljer sig från småkvinnsen, blivande Gudrun eller Rosanna, på bara ett sätt: stor krok i käften. Simmar omkring tills de hittat en bamsehona, sätter sig fast var som på henne. Degenererar bort rubbet av sig själva nästan. Inget eget käk, blodomloppet ansluts till die Mutti. Ett kvar att leverera: spermier. Det feministiska programmet genomfört. Vi runt om kallas ”dvärghanar”. En kulturpersonlighet som Klådan platsar inte.

  Humanekologiskt förekommer tillfälligtvis i Occidenten en hane, två honor.
  Det kallas: Dubbelkommando.

  Gillad av 1 person

 25. Lassekniven skriver:

  Inte kan man väl förlora sitt jobb om man sansat och eftertänksamt säger att man anser att denna regeringen, och inte den förra heller, inte sköter sitt jobb på ett sätt som är rättvist och bra för den skattebetalande medelklassen. Det är ju fråga om en alldeles personlig åsikt och åsikter får man väl fortfarande ha även utanför DGS eller…?
  Sedan är det ju givetvis så att när man är pensionär säger man vad man vill och tar sig sedan en whisky ( gärna en rökig som Tallisker) och säger f-ck you åt PK-folket.
  När man är uppe i karriären och arbetar 60-70 timmar i veckan finns inte tid, möjligtvis till att stöna över skatterna (som man inser användes alldeles fel).
  Därför borde en regering bestå av intelligenta, intellektuella och kloka pensionärer, som till exempel här på DGS, och inte av korkade karriärpolitiker som hjärntvättats på politikerskolorna.

  Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Jag skriver mitt namn för det mesta. Som djurägande bonde råkade jag mycket illa ut i Sverige. Jag försvarade en kollega då han råkade ut för djurrättsaktivisterna under grisskandalen. De bodde på en folkhögskola nära min gård och fick symboliska straff. Sedan gav de sig på mig med polis och myndigheters samtycke. Medierna hakade på. Jag var uthängd i ABs kommentarsfält, mordhotad. De anmälde mig, de gjorde intrång i hus och hem-allemansrätten! Man blir allmänt villebråd, sabotage stölder misshandel. Allt finns dokumenterat så ingen konspirationsteori! Jag redde upp detta men kände att jag inte ville bli gammal där sådant pågår.Bytte gran och tall till oliv och apelsin. Det tog några månader innan jag insåg att ingen kommer in på gården! Att kunna vara anonym då man vill.
   Problemet är inte att det finns puckon men att de får styra med den statliga apparaten och mediernas hjälp. Det finns flera branscher än jordbruk men du blir extra ansatt då du bor på jobbet, lätt utpekad. Vi har hemliga grupper där vi hjälper kollegor som råkat illa ut. Jag tycker det är viktigt, jag går ut med namn för att jag kan, lite pliktkänsla också. Medierna lever efter Dilberts koncept, management by fear. Påminner mycket om det gamla DDR. Folk i din närhet råkar illa ut, barnen förföljs. En del får man skriva med nick just för att släkt och vänner råkar illa ut. För mig var det min veterinär som jagades och misstänkliggjordes bland annat. Man får även säga upp en del vänner och en del nära släktingar. Det är bättre för dem att säga-vi har inte så mycket kontakt längre. Jag står på djuraktivisternas listor och på några till, det har de skrivit helt öppet. Då de kvinnliga journalisterna gick ut om hat på nätet hånskrattade jag! Lite samma med metoo. Tramsigt det mesta. De som driver olika alternativsidor gör ett viktigt jobb, keep up the good work!

   Gillad av 1 person

   • Lassekniven skriver:

    Kristina, eftersom du har gård har du också möjlighet att ha hundar. Ett par kaukasiska Ovtjarkas hade skyddad dig. Hanhundarna väger upp till 100 kg och är framtagna till att försvara flocken mot vargar. Hade jag varit fårfarmare hade jag skaffat dessa hundar. Det finns ingen varg i världen som kan ta en sådan hund.
    Jag förstår vilken hemsk situation du befann dig i. Varför kan man inte få vara i fred? De styrande tycker uppenbarligen inte om den lilla människan som gör rätt för sig.

    Gilla

 26. Petrus skriver:

  Att folk ser att andra gillar en viss åsikt eller ett visst parti brukar vara ett väldigt bra smörjmedel för ytterligare framgångar. Detta hänger nog samman med människans grundläggande programmering. Under tidig stenålder, när en ledarhanne styrde klanen med en knölpåk, typ, eller under istiden när det var livsfarligt att bli exkluderad från klanen och bokstavligen hamna ute i kylan, så torde det naturliga urvalet definitivt ha gynnat en automatisk tendens att tycka som alla andra. Även idag kan det vara materiellt ofördelaktigt att avvika från normen.

  Jag har ibland funderat över vad som får människor att bli avvikare. Skall nämna några exempel på avvikare.

  I utkastaren och f d street fightern Bechir Rabanis fall skulle jag tro att kroppshyddan och en osedvanligt väl utvecklad potentiell förmåga att skicka folk som – obeväpnade – attackerar honom till bårhuset kan vara en faktor. Detta har kanske gett honom en illusorisk känsla av osårbarhet.

  I Ian Wachtmeisters fall kan kanske ekonomisk styrka ha bidragit. Han var antagligen också en av de största och kraftigaste på internatskolan.

  Men så har vi en liten, supertöntig figur som kallades Lars-Olov Pettri-Lindh och som var ledare för Sverigepartiets gatudemonstrationer för drygt 30 år sedan. Han var 1,50 m lång och skulle enligt Stoppa Rasismen ha jobbat på Försäkringskassan. I hans fall kan kanske orsaken ha varit att han var van att få på käften sedan barnsben. Någon smäll till gjorde inte så stor skillnad, totalt sett.

  Gilla

 27. MartinA skriver:

  Bra artikel. Vill bara poängtera att individer bäst förstås som delar av populationer, snarare än som generiska enheter. Våra populationer byggs inte upp av identiska hexagoner. Snarare påminner vi om myrsamhällen där varje individ (myror är inte individer men för exemplets skull..) tenderar till en funktion. Det finns de självständigt tänkande. Som evolutionen värkt fram för att stoppa populationer från lämlarnas dödsmarch. Och de flesta kommer politiskt tendera till att vara följsamma, att följa flocken. Och det finns rena parastitiska personligheter. Och det finns polispersonligheter. Och säkert många fler. De här rollerna tenderar att vara ärftliga.

  En population skulle ej vara konkurrenskraftig om alla medlemmar var självständigt tänkande, det skulle inte längre vara en flock och inte ha flockens fördelar. Och en population utan dissidenter skulle tendera till obalans och vansinne, som vi ser i sverige idag. Men det betyder inte att bara dissidenter är viktiga eller att den som inte är självständigt tänkande skall fördömas. Många högintelligenta människor kan verkligen inte tänka själva. Klarar helt enkelt inte av att sticka ut. Det är inte deras fel, det är bara den art vi är.

  Hursomhelst, som dissidentpersonlighet tycker jag ändå det är kul att ironisera över de som söker trygghet i flockens mitt, som här Triakel med Bli som far:
  http://www.youtube.com/watch?v=HxUiuxDceaI

  Gillad av 1 person

 28. Vax skriver:

  Lunchduellen: ”Bristen på kunskap och kompetens är skamlig”
  Vilken är den viktigaste jämställdhetskampen framöver? Dominerar innerstadsfeminismen eller förortskampen? Och på vad bör en feminist rösta 2018? Medverkande: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ordförande Varken hora eller kuvad, Banar Sabet, ordförande för Stockholms Centerkvinnor, sitter i stadsdelen Rinkeby-Kista för partiet. Moderator: Sanna Rayman, debattchef Dagens Samhälle.
  https://www.dagenssamhalle.se/play/lunchduellen-bristen-pa-kunskap-och-kompetens-ar-skamlig-17815

  Amineh Kakabaveh, struken av Vs valberedning, anledning? Hennes åsikter passar väl inte inte in i den feministiska värdegrunden.
  Upplysande se och hörvärt, på papperet bordade varit eniga om det mesta, i själva verket är debattörerna inte överens om någonting.

  Gilla

 29. 77711n skriver:

  Synnerligen övertygande argument om människors flockmentalitet.

  Det stora problemet som vi numera upplever är att inga rationella kriterier eller frågor ställs för den ena eller andra lösningen. Det är skälet till att många med mig inte upplever att vi lever i en demokrati värd namnet. Det är dolda agendor som gäller med framförda känsloargument istället för välgrundade frågor för att besvara vägval. Om detta har Du redan ordat i många artiklar, många gånger om. När och hur får vi ett samhällsklimat som fungerar för debatt och analys?

  Jag har i mindre församlingar till min häpnad även fått uppleva att välgrundade förslag på vad föreningens samlade kapital borde användas till konstaterat att, när det kommer till omröstning, en del väljer att rösta mot sina egna förslag och istället rösta på förslag, som missgynnar deras intressen, sannolikt för att inte stöta sig med grannarna. En process som var möjlig att bedöma eftersom omröstningen skedde om varje förslag för sig. Ett exempel som belyser ditt resonemang, men som medför att sakargument, sunda slutsatser och demokrati inte fungerar bland ängsliga och fega medlemmar/deltagare i härskande tysthetskulturer.

  Gilla

 30. Mangan skriver:

  Det verkar vara en hel del i kommentarsfätltet som försöker rättfärdiga sin feghet. Låt mig bara upplysa er om att feghet inte är något bra. Det är värt att kritiseras oavsett vad ni tror att ni försakar. Utan modiga individer uppnås ingen förändring, punkt. Så det är tur att alla inte är som ni.

  Sedan, varför inte publicera er under pseudonym om ni nu är så skraja?

  Gilla

 31. Olle Reimers skriver:

  Det blir fel om man inbillar sig att man kan få behålla sin trygga anställning m.m. om man inser att samhällsutvecklingen kommer att leda till att allt detta med stor sannolikhet tas ifrån en. Det blir som om man hoppas att den ständigt otrogne maken kommer att ändra på sitt beteende bara för att man är tyst.

  Jag tror att vi alla förr eller senare i våra liv kommer fram till insikten om att en viss utveckling är ohållbar och att vi måste göra något åt saken. Vi kan möjligen hoppas att inte just jag eller mina närmaste kommer att beröras men vid närmare eftertanke vet vi att så inte blir fallet.

  Det finns alltså inget alternativ till att agera när man vet att utvecklingen inte kommer att vända av sig självt.

  Ett verksamt sätt är att medverka i diskussionerna på DGS – som en början – men man måste så småningom ge sig längre ut på grenen. Diskutera på arbetsplatsen. Påpeka felaktigheter i lokala politiska beslut eller situationer.

  DGS är grunden till ett nätverk där vi alla kan samordna bredare inlägg i samhällsdebatten som så småningom kan leda till verklig aktivism i de central frågorna,

  Jag uppfattar – åtminstone delvis – Patriks artikel som en uppmaning till aktivisma för att komma vidare och bli en starkare röst i samhället.

  DGS: en nätverksdriven aktivistblogg med öppna diskussioner som huvudtema?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.