Är Sverige fortfarande ett öppet samhälle?

Lennart Bengtsson

Efter all uppståndelse tidigare rörande veckotidningen Nya Tider, tecknade jag en efter rekommendation av två vänner, både framstående, internationellt kända professorer, en prenumeration, och har nu läst tidningen de senaste sex veckorna. Jag tycker att tidningen är både välskriven och saklig med ett flertal intressanta artiklar och jag har inte lyckats finna något inkorrekt eller formellt, eller på annat sätt, felaktigt. I själva verket tycker jag att tidningen är föredömligt objektiv och innehåller inga tendenser till agendajournalistik som numera alltmer dominerar de traditionella dagstidningarna. Deras roll förefaller snarare vara att främst vilja påverka istället för att informera läsaren.

Det var därför klokt såväl som rimligt att låta Nya Tider delta på Bokmässan i Göteborg trots allsköns protester från diverse aktivister som av oklara skäl inte ansåg tidningen värd att vara med i Bokmässan.

Nu meddelar dock ledningen för Bokmässan, efter sannolika påtryckningar, att man på nästa års utställning, inte kommer att tillåta att Nya Tider medverkar eftersom detta kommer att ta för mycket uppmärksamhet från Bokmässan. Detta är ett ytterst märkligt påstående därför att en normalt tänkande individ, till vilket jag själv räknar mig, måste anse att det är bra om en utställning av böcker och tidningar får just uppmärksamhet och inte blir försummad. Inte minst i vår tid när folk läser allt mindre.

Om nu Nya Tider vore en tidning som hotar och skändar människor eller medvetet framför så kallade ”fake news” kan jag förstå reaktionen. Men detta är på intet sätt fallet. Tidningen gör inget annat än att publicera artiklar och texter som är korrekta och som finns allmänt att läsa i utländska tidningar. Att det finns artiklar som beskriver diverse problem i det svenska samhället, som sannolikt är en följd av den mycket stora invandringen under främst 2015, är ju inte på något sätt fel. De erkänns ju numera allmänt som svåra problem, och inte bara, som tidigare, som spännande utmaningar.

Att människor är passionerat engagerade i världshändelserna är förvisso ett tecken på ett levande samhälle. Detta förvandlas emellertid till sin motsats om man samtidigt gör allt för att förhindra andra människor att föra fram sina uppfattningar. Jag hoppas därför att vad vi ser inte är ett tecken på ett totalitärt förhållningssätt och att ansvariga myndigheter kan ta aktivisterna i öronen och säga att nu får det faktiskt vara nog! Vi vill nämligen inte ha en svensk motsvarighet till vad som var vanligt förekommande i 1930-talets Tyskland eller 1960-talets Kina.

48 reaktioner på ”Är Sverige fortfarande ett öppet samhälle?

  • Lars skriver:

   Men….det förefaller som att man är blockerad och låst oavsett om man anser sig tillhöra de allmänborgerliga eller vänstern, man sluter sig och försvarar sig och de ställningstaganden man gjort och den världsbild man skaffat sig under årens lopp oavsett att verkligheten visar att ideerna inte håller. Efterhand när verkligheten tränger på så blir man alltmer extrem, glider på den skala man trott på och kan inte ompröva och se att ideerna inte stämde och receptet inte fungerade utan man tycker att ‘bara lite mer av samma medicin’ så blir det bra. Då får vi sådant som libertarianer, Trump, nedmontering av välfärden, rovdjurskapitalism eller på andra sidan öppna gränser, moraliska påbud.

   Se på Kina, hur man från 1978 totalt omprövat sin syn på världen. Hur dagens ledare skolats och härdats och överlevt alla misslyckade satsningar som kulturrevolutionen, förkastat konceptet, förkastat sovjetsystemet och även är pragmatiskt kritiska till västerlandets recept, nyliberalism mm och har tagit lärdom av hur i princip alla västerländska industriländer utvecklats. Det är inga dumbommar i Kinas ledning och ledande skikt och de har en massiv befolkning att vaska fram begåvningar ur.

   Men Sverige, det är som en skolastisk medeltida diskussion om huruvida Gud finns eller inte, om man kan bevisa hans existens eller inte. Det kan man inte och därför är Gud metafysik, ett koncept som inte kan falsifieras.

   Det behövs meritokrati och ledarskap, kunskap och kompetens på ledande befattningar och det krävs att människor lär sig gränserna för sitt eget kunnande, inte bara rabblar åsikter om allt från skola till kärnfysik och det krävs att människor får pröva sina vingar och fångas upp om de faller. Trygghet är något positivt, inte ett USA där 17 % är fattiga, medelklassen minskar och släpar i lönerna och ligger på samma nivå som 1970 och de översta procenten tar närmre 50 % av inkomsterna.

   Sverige och svensk politik är ‘Det absurdas teater’. Man kan inte ha en fri invandring av lågutbildade till ett modernt välfärdssamhälle. Punkt. Man kan inte snabbt ändra de kulturella förutsättningarna till en heterogen ‘religiös smältdegel’. Man kan inte fostra Islam troende i Sverige. Det är ju helt självklart för vilken byggjobbare som helst. Det behövs inte en doktorsexamen för att förstå det, de verkar dock inte förstå det, märkligt nog.

   Gillad av 2 people

 1. Eva Danielsson skriver:

  Tyvärr finns det många tecken på ett totalitärt förhållningssätt hos våra makthavare, myndigheter och massmedia. Äkta åsiktsfrihet och yttrandefrihet är hotat genom diverse knaprande steg för steg. Kulturdepartementet med ansvar för demokratifrågor är aktivt för att införa olika sorts begränsningar i yttrandefriheten. Kulturministern har också nyligen beställt en rapport från Försvarets forskningsinstitut där man slår fast: att uttrycka oro för samhällsutvecklingen är lika med främlingsfientlighet och att sätta ord inom citationstecken uttrycker hat.
  Vi är många på olika bloggar och kommentarssidor som kan anklagas för detta.

  Obegränsad yttrandefrihet är nog det allra viktigaste att strida för om man vill ha ett civiliserat samhälle.

  Att läsa olika bloggar och alternativmedia och skänka en slant till dem man tycker är bra om man kan, är ett sätt att bidra. Och våga stå för sina åsikter när tillfälle ges. Att komma med frågor är ett bra sätt att indirekt uttrycka sina åsikter som också kan få igång reflektioner hos andra.

  Gillad av 5 people

 2. Aha skriver:

  Utmärkt att det här på Det Goda Samhället publiceras en artikel som berör sakfrågan om Nya Tider;
  – I vilken omfattning är tidningen Nya Tider motbjudande/förkastlig/nazistanstruken?

  Svaret är nada och ändå har debatten varit så intensiv, vilket tyder på att få läst tidningen men också att det Nya Tider skriver om är tillkortakommanden i den vänsterliberala samhällsmodellen som man inte vill bli upplyst om.
  F.d kammaråklagare Rolf Hillegren, kolumnist i tidningen har också gjort en genomgång och fann ingenting som kunde vara åtalbart.

  Vad är det då Nya Tider skriver om och som är så misshagligt?
  SVT kulturnyheter är mig veterligen den ende som publicerat ett inlägg i sakfrågan. De finner då förkastliga artiklar inom följande områden;
  – Homogena samhällen förordas framför mångkulturella då de senare är konfliktfyllda
  – att det belyses att invandringen har medfört omfattande grov kriminalitet
  – att kärnfamiljen betonas, skepticism till motsatserna
  – Allas lika värde gäller inte (när det avser individernas förmågor att utföra jobb?)
  – varnar för muslimernas växande antal då avstånd tas från den Islamistiska ideologin
  – världen har mycket att tacka för västerlandets civilisation i form av framsteg

  Genomgången är inte skrudad i lika positiva ordalag, en forskare påstår t.ex. att strävan efter etnisk homogenitet är fascistiska kännetecken. Att betona kärnfamiljen omskrivs som homofobi.

  Debatten om Nya Tiders bristande vandel är en fake news av rang.

  Gillad av 7 people

 3. MartinA skriver:

  ”I själva verket tycker jag att tidningen är föredömligt objektiv och innehåller inga tendenser till agendajournalistik som numera alltmer dominerar de traditionella dagstidningarna.”

  Här har du nog svaret på varför den måste förbjudas. Lögnen tål ej tävlan från sanningen. Och nej, sverige är inget öppet samhälle.

  Och nej, 30-talets Tyskland är ett dåligt exempel. Eftersom 30-talets USSR var oändligt mycket mer totalitärt. Så det visar att Lennart Bengtsson själv inte har en särskilt öppen och objektiv attityd. Eller möjligen att han låtit självcensuren och det förtryckande samhället påverka honom.

  Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Jag är glad att fler och fler landar i denna frustration, vi lever i ett totalitärt samhälle redan. Vad är tecknet på detta? De som styr kan göra precis som de vill eftersom de kontrollerar media och alla instanser. Det kvittar vad revisionsverket kommer fram till, vi låter den grupp som utmärkt sig som mest kriminell någonsin stanna utan skäl ändå. Jag lyssnade på ett föredrag av Douglas Murray om hans bok ”The strange Death of Europa”, han pekade på något som jag också observerar ibland om någon ur etablissemanget går i svaromål om något fel som begåtts, som nu med afghanerna, efter några förlorade argument så kommer det lite bakslugt och överlägset: – Jaja men nu är det så här, detta är det nya Sverige, gilla läget. Eller i en variant som jag på mina barns skola fick mig till livs som svar är jag kritiserade att två muslimska migranter var satta att passa förskolebarnen: -jaja men det är ju bara din åsikt.

  Jag tror inte svenska folket reser sig ens om exempelvis internet censureras helt öppet, idag läste jag exempelvis i SvD hur journalisten, med uppskattande, beskrev hur hennes dator varnade henne för Trumps senaste Twitter. Trump gör det som måste göras men det kan vara försent, alla andra vill att vi skall se bort från verkligheten och om vi råkar illa ut, blir nerslagna, får våra barn våldtagna, eller bara blir utan yttrandefrihet, bostad, utbildningsplats och tandvård pga invandrarna så skall vi lida i tysthet. Dristar vi oss till att tala om det så mister vi jobbet eller så stryps vårt internet. Totalitära aktivister styr Sverige, det finns ingen anledning att spela efter några spelregler mer.

  Det får så klart inga konsekvenser vad man än gör med Nya Tider, etablissemanget leker nämligen en ny lek, att vi lever i en demokrati med yttrandefrihet. Vad gäller mina barn så har etablissemanget framtvingat att jag hellre ser att mina barn landar i ett dolt förakt och hat än liknöjdhet, det är en grannlaga uppgift att få dem att förstå att nästan allt de hör är fel.

  Gillad av 8 people

 5. weasel skriver:

  ”Jag tycker att tidningen är både välskriven och saklig med ett flertal intressanta artiklar och jag har inte lyckats finna något inkorrekt eller formellt, eller på annat sätt, felaktigt. ”

  Och det är just det där – sakliga artiklar som inte är inkorrekta eller felaktiga – som definierar det som i dagens Sverige kallas för ”högerextremistiska nazisttidningar”… 😦

  Gillad av 5 people

  • Moab skriver:

   Så är det, ibland misströstar jag men dissidenter har verkligheten på sin sida, de andras samhällsbygge krackelerar nu mycket snabbt, det är en amatörmässigt hopkok, kommunismen hade åtminstone Marx i ryggen, och en välfungerande våldsapparat, man bortsåg heller inte helt från människans natur. Pk-ismen däremot kan väl beskrivas av att vara för allt som låter snällt och bra, och mot allt som låter dumt och dåligt som någon skrev, utan att titta efter hur det förhåller sig i verkligheten. Det är naturligtvis ohållbart, idag exempelvis så diskuteras på sedvanligt pk-vis i P1 att en tystnadskultur breder ut sig, ingen vågar vittna mer. Varför?? Pannorna låg i djupa veck. Det är tragikomiskt. Muhammed vars son hade blivit mördad sa att ja man borde ge hårdare straff också. Reportern frågade, tror du att det blir lättare att vittna då? Jo, det trodde Muhammed. Så pk-isternas utopi är inte hållbar, vi ser den falla sönder innan den ens är färdig, vi talar nog om en 10-års period innan väsentliga delar av samhället kollapsar, jag menar, vem vill bli ambulansförare idag om de flesta körningarna är till förorten? Vem vill bli polis? Frågar är då vad som kommer istället om 10 år, när pk-isterns inte längre kan förneka verkligheten och börjar skylla på varandra, då öppnar sig nog ett maktvakuum. Jag tror personligen inte då att man skall låta leva och glömma, det var detta man gjorde efter första världskriget med resultatet att man fick ett till, ännu värre, mycket snart efter. Istället bör man avsluta pk-eran på samma sätt som man avslutade andra världskriget, naturligtvis applicerat på dagens problem.

   Gillad av 2 people

 6. Jonas Bohman skriver:

  Nya Tider är en konsekvens av att etablerad media konsekvent, under decenier, förvägrat folket/läsarna att få diskutera exv invandringens konsekvenser/kostnader. Heder åt Nya Tider att faktiskt ta tag i dessa frågor. Läser tidningen själv, och anser mig inte vara någon extremist/rasist. Ta en prenumeration själv, och bilda dig en egen uppfattning.

  Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ringdansen på bokmässan där PK-gänget dansade ringdans med tejpad mun är ett verkligt udda inslag i samhällsbilden:

  • Beteendet för mera tanken till urfolks dans-riter för att besvärja onda andar än till ett modernt kulturliv
  • Tejpen förebådade egentligen den censur som gradvis är på väg att införas i det svenska samhället, märkligt nog frammanat av kulturens företrädare som normalt borde vara emot sådant

  Det vi ser är de sista krumbukterna i en vänstersväng som präglat utvecklingen i Sverige de senaste 50 åren. Agerandet är fyllt av motsatser som är svåra att förstå för utomstående men som tydligen känns helt OK för inblandade, några exempel:

  • När Amineh Kakabaveh nu petas från V:s riksdagslista pga sina aktioner mot hedersvåld så applåderas detta av Fi
  • Aftonbladets främsta agendajournalister visade sig på det personliga planet bete sig tvärtom
  • Osv

  Inom vänstern så verkar det finnas något som är överordnat allting annat, det ligger nära till hands att då nämna mångkulturen. Jag tror den är viktig men det verkliga målet är socialism och vägen dit går via ett samhälle i kaos.

  Gillad av 3 people

 8. Birgitta skriver:

  Ibland när jag går ut med hunden – eller om det är hunden som går ut med mig. Inte alltid så lätt att veta. Tänker jag – vi lever i samma värld, han och jag, men ändå inte. Hunden vet inget om kärnvapen, värdegrunder eller något om en bokmässa i Göteborg. Jag själv däremot kläms alltmer mellan korrekthetens käftar – medan hunden alltid viftar på svansen. Det är inte så lätt att vara människa. Det vet jag. När var vi som lyckligast – som varelser – var det runt lägerelden för 300 000 tusen år sedan. Eller är det idag. I en tid när man vet mer och känner sig fri i tanken. Eller var det när man som barn lekte med de andra barn – och stänkte vatten på varandra. Nu när jag som vuxen strävar och längtat efter att få tänka självständigt, rentav fritt, ställer man upp en massa hinder. Ungefär som cementblocken på Drottninggatan, fast mentala. Vad fan är det för tid vi lever i – egentligen? Söker nya generationer ofriheten förklädd till frihet. Hunden och jag fortsätter promenaden.

  Gillad av 5 people

 9. Erik2 skriver:

  Jag när samma förhoppning men måste lita till vad jag ser och hör. Sverige är inte ett öppet samhälle. Det drivs stenhårt, våldsamt och fort i en kommunistisk och totalitär riktning. De lagförslag om presstöd och public service skatt som ligger på bordet kommer att skärpa läget betydligt. Lägg på det museernas nya uppdrag i folkuppfostringens anda och vänsterpöbelns enorma inflytande vad gäller att störa och förstöra allt vad minsta lilla opposition mot denna vänsterpolitik heter så ser i alla fall jag bara ett totalitärt elände för mina ögon. Exempel kan läggas på exempel som stödjer detta. Vad sägs om nya skatteflyktslagen som ska trumfas igenom i blixtfart?

  Det som skiljer mot gamla DDR är att nu adderar vi dessutom sociala spänningar med etniska förtecken och släcker småeldar som uppstått med bensin. Det är kollapsläge för hela samhället. Liknar hösten 1992 fast utan en sund ekonomisk bas i botten som man kan bottna från och bygga på nytt ifrån. Det finns en sådan bas men den är mycket smalare nu. Den räcker inte för alla medborgare. För att inte tala om livsmedelsförsörjningens status. Minsta lilla samhällsstörning så har vi slut på varor. Det är som den värsta mardröm man kan tänka sig det som händer nu.

  Hur länge kommer denna sida att tillåtas?

  Gillad av 3 people

 10. Elisabeth skriver:

  Ja, tankepolisen arbetar verkligen hårt i Sverige idag. Imorse hörde jag ett inslag om Filminstitutet i radion. Dess bistra chef, Anna Serner, utbredde sig om jämställdhet och mångfald inom filmen, inget var viktigare tyckte hon. För att främja detta har Serner nu infört ett ”green card”, alltså krav på genomgången kurs i rätta åsikter, innan man ger stöd till filmproduktionen. Jag tror inte det är sant. Att filmen är tankeväckande,konstnärlig, intressant och fängslande spelar alltså mindre roll, huvudsaken den är ”rätt”. Jag är så trött på all denna sociala och kulturella ingenjörskonst. Sverige har shanghajats av galningar. Som tur är är kommersiell film försedd med ett kvitto på eventuell framgång, biljettintäkter. Jag hoppas och tror att inte ens beskedliga svenskar vill betala för Filminstitutets hjärntvätt.Jag hoppas också att det kan startas en alternativ Bokmässa där publikationer som Nya Tider får plats samt att publiken sviker i Goteborg.

  Gillad av 5 people

   • Elisabeth skriver:

    Per-Anders, jag skulle önska att man kartlade vilka som delar ut stöd och vilka som tar emot. Jag misstänker att man kommer att hitta ett vänster-feministiskt nätverk, pepprat med ”anti-rasistiska” aktivister. Man förser varandra med skattepengar. Greencard-systemet är troligen ett sätt att hålla andra utanför.

    Gillad av 1 person

 11. uppstigersolen skriver:

  Majoriteten av de människor jag möter upplever att vi kan säga vad som helst till varandra. När jag frågar varför så få som kanske 20 % vill rösta på det enda parti som vill ändra på en del av det som håller på att kväva oss får jag varierande svar. Typ, nu har Kristersson ändrat sig, sossarna har lagt om politiken, invandringen är på Europas lägsta nivå och annat snömos. När jag då frågar, är du säker på det så blir folk lite förvånade. En del säger, men så är det väl? Då kan man fråga, hur får du din information? Börja läs Det Goda Samhället och på en del andra kloka siter. Några har gjort det och de är betydligt mer öppna några månader senare. Tänk på att om var och en får en eller två personer att öppna ögonen så blir det många till slut. Gandhi kunde vända hela Indien. Känner vi nån Gandhi?

  Gillad av 4 people

 12. Göran Fredriksson skriver:

  På papperet är Sverige fortfarande ett öppet samhälle, men i praktiken minskar öppenheten fortlöpande rörande vad som kan yttras, vad som kan göras och var man vågar vistas utan risk för fysiska, psykiska, sociala eller ekonomiska konsekvenser.

  Gillad av 1 person

 13. Erik2 skriver:

  Ett annat exempel som kommer upp i mina tankar är det nya bilskattesystemet. Kallas belöning-straff, men det är i praktiken bara straff, eller skattehöjning med andra ord. Det är också hårt styrande vad gäller vilka bilmodeller som säljs. En hel del bilar som t ex Ford Mustang kommer att bli osäljbara med nya systemet. Dvs, staten bestämmer nu via skatten vilka bilar som ska säljas i Sverige!

  Det finns inget i detta som är att likställa med ett öppet och tolerant samhälle. Tvärtom, det här bär alla tecken på totalitära anspråk. Staten bestämmer alltså vad du ska köpa och köra för bil! Försök ta in hela denna tanke.

  Ett neutralt system hade haft en grundskatt för att täcka kostnaderna för registerhållning, idag på 360 kronor. Resten av miljöskatter skulle givetvis i så fall ligga på bränslet. Kör du mycket, belastar du miljön mycket, kör du lite så belastar du lite. Det har inget att göra med vilken bil som du skulle vilja ha.

  (Sedan är det annan sak hur man ska resonera om miljöbelastning. Detta var bara ett exempel på hur ett neutralt system ska konstrueras utgående från det som våra styrande idag tycker ska prioriteras. T ex co2 -utsläpp. Så ta inte detta som intäkt för att jag tycker det är rätt med höga punktskatter.)

  All denna blodtörst och maktlystnad följer av skattenivåerna. Står man för pengarna vill man också bestämma hur de används. Skatterna ska ned, det offentliga måste storslaktas, och hög välfärd får man endast genom hög produktivitet inte hög skatt. Låglönejobb med låg produktivitet gör inte landet rikare heller. Tvärtom.

  Snart ligger allt i statens händer. Propagande och pengarna genom att kontanter snart är borta. Hur länge får DGS ha sina bankkonton öppna? När börjar privatpersoners bankkonton stängas pga fel värdegrund? Långsökt? Statsministen drar sig ju inte för att kommentera och fördöma enskilda personer ens längre. Alla spärra är fullständigt borta. Galenskapen hos våra styrande är total. Hur kan så många fortsätta sova??

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Eftersom det vimlar av bilar som är registrerade i Polen, Litauen och andra EU-länder finns det väl ingenting som hindrar dig att registrera din bil där? Du får förstås se till att den inte stjäls eftersom det kan vara knepigt att få en bra försäkring. Men snart kommer privata alternativ att lösa detta också. Samtidigt slipper du besiktning och annat trams.

   Gilla

 14. malmoperspektiv skriver:

  Tack Lennart! Bra att du här ger saklig information om Nya Tider. Jag har själv prenumererat på tidningen i några år och instämmer helt med din beskrivning.
  NT har så gott som alltid intressanta reportage och krönikor. Dessutom läsvärda ledare och bra bredd på det redaktionella materialet.

  Vad det gäller allsidighet och objektivitet höjer den sig klart över PK-media. Det är naturligtvis detta uppenbara faktum som skrämmer PK-etablissemanget. Därför skyr de inga lögner i sina förtalskampanjer för att tysta NT.
  Att de inte har ifrågasatt uppenbart antidemokratiska utställare (kommunistiska och islamska) på bokmässan, tydliggör det absurda hyckleriet.

  Gillad av 3 people

 15. Johan skriver:

  Det är bara en tidsfråga innan Internet gör SVT/SR, tidningar och övriga MSM-media överflödiga. Få unga tar överhuvudtaget del av gammelmedia.
  Journalister och politiker är bara människor. Ofta av den sämre sorten. Om 10 år kommunicerar människor i huvudsak direkt med varandra..utan journalistiska och politiska filter. Mer direkt demokrati. Förhoppningsvis blir det politiska systemet helt förändrat. Kanske ett RÖST-ID likt dagens BANK-ID.
  Den som lever får se. Men stora förändringar är oundvikliga. Public Service överger avgift mot skatt. Konstgjord andning…

  Gilla

 16. Björn K skriver:

  I Nordkorea har man vad jag förstår ett antal godkända frisyrer för medborgarna. Låt oss med denna tanke införa följande ordning i vårt land:
  Vi upprättar ett sanningsministerium eller kanske sanningsdepartement, där fastställs centralt ett antal godkända åsikter man får framföra i debatter och olika forum. Dessa åsikter värdegrundsäkras och utforma så att de inte förstör sverigebilden. Genom denna ordning kan vi både ha en debatt, uppnå konsensus och inte i onödan göra medborgarna oroliga.

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Den konservativa tankesmedjan Motpol fick precis sina bankkonton nedstängda av Nordea. Alltså samhällets har utvecklats så att alla måste ha ett bankkonto för att kunna fungera. Och nu stänger bankerna av organisationer av politiska skäl.

  https://motpol.nu/redaktionen/2017/11/30/ska-konservativa-ha-bankkonton/

  Tidigare har nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen och nationalistiska Nordisk Ungdom fått sina bankkonton nedstängda.

  Patrik Forsén från NU kommenterar:
  youtube.com/watch?v=V5iml85WCaI

  Samhällsjournalisterna i Granskningsverige ringer upp Nordea och frågar varför de stänger ner bankkonton:
  youtube.com/watch?v=O9bRb19wGh0

  Samma vecka har Nationella Fronten, Frankrikes åtminstone tredje största parti fått sina bankkonton nedstängda. Vi har en situation där privata företag agerar för att förbjuda organisationer av politiska skäl. Och vägrar motivera varför. Dessa företags affärsmodell är intimt sammanslingrad med staten.

  Först nationalsocialister, sedan nationalister sedan konservativa. Vilka härnäst? Alla måste reagera tillsammans mot vad bankerna gör.

  Gilla

 18. Mats R skriver:

  Många tycks tro att det skulle vara någon sorts medborgerlig rättighet att delta i Bokmässan. Så är det inte alls, Bokmässan är ett privat, kommersiellt initiativ, och de har all rätt i världen att porta vem de vill. Med tanke på de konsekvenser som Nya Tiders deltagande i årets Bokmässa fick, så har jag den fullaste förståelse för att man inte vill riskera att detta återupprepas. Nästan all rapportering handlade om Nya Tider, resten hamnade i medieskugga. OK, medias fel, absolut, men ändå inte kul för övriga deltagare och utställare. Jag applåderar därför Bokmässans beslut, som jag finner både förnuftigt och realistiskt.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Du tycker också att det är rätt och riktigt av media att förtiga effekterna av massinvandringen?
   De är ju privata aktörer? Jag tror att du är lite förvirrad och finner ett argument som du förstår men missar ett mycket viktigare i denna resa mot ett totalitärt Orwellskt samhälle. Läs 1984 och Brave New World.

   Gilla

   • Mats R skriver:

    Jag har lite svårt att se var i min kommentar jag har skrivit något som ens är i närheten av vad du har läst in i den, så du får gärna specificera närmare. Dock står jag fast vid att Bokmässan är värda all aktning för sitt agerande. De har, helt riktigt, låtit Nya Tider att delta i arrangemanget , vilket ur yttrandefrihetssynpunkt är lovvärt, men eftersom det har lett till absurda konsekvenser som drabbar övriga mässdeltagare och dessutom, indirekt, konsumerat icke betydelselösa polisiära resurser för att förhindra gatustrider mellan våldsbenägna terroristorganisationer (enkannerligen AFA och NMR), så får man väl anse att de gör rätt när de beslutar att inte låta Nya Tider deltaga i nästa mässa. Till skillnad mot många andra, så har Bokmässan inte bara snackat om yttrandefrihet, utan även tillämpat den. Det är inte någon privat aktör som ska ansvara för att grundlagarna respekteras, det är regeringen och dess justitiekansler. Därifrån har dock inte ens flasklock hörts i den här frågan.

    Gilla

 19. Björn skriver:

  Hade tänkt ta julledigt, men blev så j-a provocerad under ”Opinion Live” nyss, och måste ställa en fråga; Är det OLAGLIGT och STRAFFBART här i Sverige att kritisera islam, och att ha åsikten att den är destruktiv och farlig, och utgör det största hotet mot vårt västerländska sätt att leva? Inte ens SD.s företrädare verkar våga prata klarspråk om saken längre! Att bli kallade för ”islamofober”är väl smällar man får ta, även om det är en felaktig ”benämning”, så länge kampen mot islam och dess negativa inflytande på vårt samhälle, är nåt gott och bra, och som vi alla har nytta av! Fega inte ur SD, utan stå på er…….

  Gillad av 3 people

 20. johan skriver:

  Sverige idag är inget annat än en geografisk definition, baserad på historiska landsgränser. I övrigt är det så långt man kan komma från ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle som av en elit mitt framför ögonen på folket kommer styra rakt ned i diket. Frågan återstår dock: vad ska det vara bra för?

  Gillad av 1 person

 21. Bjarne Däcker skriver:

  När Nya Tider nämns på SVT eller TV4 så måste de alltid lägga till epitetet ”den högerextrema”. Media törs inte låta tittarna dra sina egna slutsatser utan måste alltid vifta med PK-pinnarna.

  De lägger samma epitet på det tyska AfD. Däremot inget epitet ”det vänsterextrema” framför t.ex. EXPO.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.