Om vikten av att predika för de redan frälsta

patrik

Patrik Engellau

Det finns en föreställning, eller kanske myt, att i det demokratiska västerlandet så råder överensstämmelse mellan samhällets dominerande ideologi och medborgarnas mentalitet. Det innebär att den officiösa diskursen – flott, va? jag menar det prat och de tänkesätt som artikuleras av politiker, dominerande tidningar och ledande etermedia – stämmer med vad folk har i skallen. När statsministern talar, till exempel, känner folk igen sina egna tankar. Även om de inte instämmer i varje ord så begriper de hur karln resonerar.

En av de saker som imponerade mest på mig när jag som sextonåring började skola i USA var att amerikanerna talade om staten som ”vi”. ”Vårt förhållande till Frankrike har blivit lite ansträngt på sistone.” ”Vi kan inte tillåta ryssarna att placera missiler på Kuba.” ”Vi anser att det ska vara låg skatt på företagande.” Sådan samstämmighet mellan maktens och folkets världsuppfattningar är, tror jag, demokratins fundament. Då är makten legitim, ty den bildar ett gemensamt ”vi” med medborgarna även om det såklart existerar konflikter och motsättningar mellan olika medborgarintressen.

Jag kanske romantiserar, men jag tror det var så i Sverige på femtio- och sextiotalen och möjligen ännu senare.  Kontrastera gärna med det kommunistiska Östtyskland. Där rörde sig maktens och medborgarnas diskurser i olika universa. Makten hade sin speciella världsbild. Alla som ville bli en del av makten eller i övrigt önskade njuta dess frukter lärde sig att, liksom i tjänsten, tänka och uttrycka sig på ett korrekt sätt. Folks privata uppfattningar vågade de sällan uttrycka och då bara i små, säkra sällskap.

Var finns dagens Sverige på denna skala? Vi är definitivt inte Östtyskland eftersom yttrandefrihet faktiskt råder (även om makten inte precis uppskattar och belönar den som avviker från den officiösa diskursen, som hos oss kallas ”politiskt korrekt”). Men vi är definitivt inte heller Tage Erlanders Sverige, vars mentala homogenitet illustreras av att det inte verkar ha funnits behov av ett begrepp som ”politiskt korrekt”. Jag är i alla fall inte medveten om att det tidigare skulle ha förelegat en social beställning på ett uttryck som kunde representera en ideologisk klyfta mellan makten och folket – helt enkelt för att det inte fanns någon sådan ideologisk klyfta.

Men hur är det numera i Sverige? Vi har definitivt fått en maktens diskurs, nämligen det politiskt korrekta, som delas av ett stort antal medborgare, kanske trettio procent, kanske fyrtio, det beror väl lite på hur man frågar.

Men en växande majoritet av medborgarna, tror jag i alla fall, ser annorlunda på saker och ting. Jag tror att denna majoritet visserligen gillar välfärdsstatens grundidé om att man ska hjälpa sin nästa, men i övrigt är lite diffust gråsossig eller medel- och arbetarklasskonservativ.

Denna växande majoritet må visserligen vara numerärt betydelsefull, men den har inget politiskt inflytande i proportion till sin storlek. Dess tänkande har än så länge inte haft något starkt inflytande på den officiösa diskursen och därmed inte heller på politiken. Det beror på att den växande majoriteten har för svaga röster.

Om det varit i Östtyskland så hade den växande majoritetens tystnad varit lätt att förklara ty makten hade sina metoder att hantera den som höjde rösten. Och visst har även makten i Sverige sina verkningsfulla repressalier, men det stora problemet hos oss, tror jag alltså, är folks rädsla för vad andra representanter för den växande majoriteten ska tycka. Vi är rädda för varandra. De redan frälsta oroar sig för att meningsfränderna inte ska vara tillräckligt frälsta.

Därför ska man predika för de redan frälsta. Det gäller att stärka dem i deras tro och förhoppning om att Sverige ska kunna räddas om de bara utnyttjar sina demokratiska rättigheter, vilket alltså inte i första hand betyder att rösta en gång vart fjärde år utan om att göra sin röst hörd i alla sammanhang varje dag under åren dessemellan.

Med en parafras på von Clausewitz kan man säga att det politiska samtalet är krigets förlängning med andra medel. Inför krig tränar generalerna sina trupper eftersom det är dessa trupper som ska göra jobbet. Det är samma med politiken. Så kallade opinionsbildare ska elda sina egna trupper. Att predika för motståndarens soldater är nästan lika utsiktslöst som om Churchill förberett sig för krig genom hålla radiotal till tyska armén.

59 reaktioner på ”Om vikten av att predika för de redan frälsta

 1. cmmk10 skriver:

  ”Vi är rädda för varandra. De redan frälsta oroar sig för att meningsfränderna inte ska vara tillräckligt frälsta.”

  Detta var väl bl a tydligt i samband med Nya Tider och bokmässan. Jag tror att det viktigaste var att visa för alla andra hur dåligt man mådde av att tidningen var representerad. Någon direkt kritik mot tidningens innehåll märkte jag inte mycket av.

  Att den skulle vara ”högerextrem” är också rätt svårt att slå fast. Någon som vet vad som definierar ”högerextrem” – stockkonservativ kanske?

  Gillad av 3 personer

 2. cmmk10 skriver:

  ”Att predika för motståndarens soldater är nästan lika utsiktslöst som om Churchill förberett sig för krig genom hålla radiotal till tyska armén.”

  Man började faktiskt med att ”bomba” med flygblad, hur mycket det hjälpte vet vi ju.

  Gillad av 1 person

 3. Lassekniven skriver:

  Så som jag ser det, är problemet tillgång till information. Svenska folket har inte förstått att det under cirka 50 år blivit lurade.
  Tillgången till sanningar presenterade på internet har ju ökat dramatiskt men det finns så många sajter att det inte går att täcka alla. DGS har kanske den största spridningen men informationen måste öka och återigen öka. Inför valet 2018 måste vi har vänt på alla politiskt korrekta stenar och demonstrerat gråsuggorna och visat folket vad saker och ting kostar och att invandringens alternativkostnad ligger på bland annat äldreomsorgen.
  Är det något som folk förstår sig på, oberoende av utbildning, så är det pengar och kostnader eftersom det är så basalt för att överleva.
  Jag föreslår luftballonger lördag förmiddag under ett par timmar i de tre stora städerna med texten: läs http://www.detgodasamhallet.com.
  Hur mycket skulle ett sådant projekt kosta per gång? Någon som vet?

  Gillad av 8 personer

  • Gert B. skriver:

   Utmärkt förslag om att sprida information. Några som redan är informerade verkar, enligt Jörgen Hiutfeldt i KVARTAL, vara ”hela” myndighetssverige.
   Citat från KVARTAL : ”Vi fann efter hand att anställda i hela Myndighetssverige sedan länge känt till de problem som vi beskrev i denna och den efterföljande granskningen Ensamkommande vuxna – det var bara något man valde att inte tala om offentligt, och som etablerade journalister valde att inte ställa frågor om.”
   Jörgens ord gäller åldern och skyddsbehovet för de ”ensamkommande”.

   Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  ”Denna växande majoritet må visserligen vara numerärt betydelsefull, men den har inget politiskt inflytande i proportion till sin storlek. Dess tänkande har än så länge inte haft något starkt inflytande på den officiösa diskursen och därmed inte heller på politiken. Det beror på att den växande majoriteten har för svaga röster.”

  Nej, det beror på att denna majoritet av gråsossar och allmänborgerliga inte har några åsikter alls att tala om. De definierar sin ståndpunkt som ständigt annorlunda än, och på något sätt i mitten av eller emellan, alla anförda ståndpunkter. I kampen mellan A och B står de för aB+. Det är en mycket egenkär, somliga skulle säga dumdryg, attityd som i sig har förorsakat den samhälleliga upplösningen.

  Gillad av 3 personer

 5. weasel skriver:

  ”När statsministern talar, till exempel, känner folk igen sina egna tankar. Även om de inte instämmer i varje ord så begriper de hur karln resonerar.”

  Ehrm…. 😦

  Gilla

 6. moab skriver:

  Mycket bra predikan! Jag känner mig stärkt i att fortsätta på inslagen kurs men undrar om inte DGS finns på någon mycket hemlig lista över subversiv verksamhet?

  En annan tanke som slog mig var vilken bekväm tillvaro alla Heberleins, Arpis, Cwejmans, Teodorescus och Dahlbergs för i det anonyma internets tidsålder. De kan då de vill ha någon ny tanke kasta ett getöga ner i bloggarnas värld, prompt urvattna den och stjäla den för att sedan torgföra den som sin egen, utan förstås att erkänna med så mycket som en nick att dessa bloggar existerar, och framförallt, inte medverka till att skribenterna på bloggarna publiceras. De hade nog haft din roll i Stasis Östtyskland. Heberlein spelar väl för båda lagen nu, en fin talang, lite lustigt att Cwejman ”råkade” publicera henne. Kan han inte ”råka” publicera M Omar?

  Gillad av 9 personer

 7. uppstigersolen skriver:

  Hade 60 procent av befolkningen varit på vår sida så hade vi inte behövt oroa oss inför framtiden. Då hade sossar, kommunister, Annie Lööfare och annat pack åkt på sophögen. Nu är det så att sju partier står för den officiösa diskursen och säger till medborgarna att inte för allt smör i Småland rösta på det åttonde partiet. Alltså kommer många att rösta mot sin övertygelse. Detta eftersom det åttonde partiet har bruna rötter, fiskar i grumliga vatten och annat. Att kommunister har hyllat mördare, sossar sett till att judar fick särskilda pass, kristdemokrater var nazister och vad bondeförbundare gjort ska vi inte tala om. Detta vill man inte erkänna. Så nuvarande politik (eller hållningslöshet kanske är ett bättre ord) kommer att fortsätta tills majoriteten har fått dottern våldtagen, bilen uppbränd, huset länsat eller annan utmaning inträffat. Då kanske svensken vaknar. Går det då att vända? Jajamensan, en svensk armé slår lätt ut ynkliga ligister i förorten. Men det kommer inte att vara politiskt korrekt. Det gör inget, sjuklöverns politiker samt många skribenter i MSM kommer interneras först.

  Gillad av 7 personer

 8. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Onekligen känns det som om det var eoner sedan ovan nämnda överenskommelse mellan staten och medborgarna ägde någon signifikans, då samhällskontraktet tveklöst brutits av de som givits det jantelagskuvade och in absurdum lättmanipulerade folkets förtroende att förvalta vårt gemensamma väl.

  Det kan blott konstateras att det inte längre existerar någon allmänneligt uppbygglig och gemensamhetsskapande vilja mellan makten och den stora massan, då det förtroende och den stabila målmedvetenhet som erfordras för denna anda, systematiskt urholkats av de moraliskt invalidiserade strateger som ingår i maktpyramidens översta skikt.

  De tyranner och tempelskändare som tronar på taburetterna intresserar sig i själva verket endast för att upprätthålla den teatrala illusionen av demokrati. Dessa publika föreställningar utgör som bekant deras huvudsakliga och mycket välbetalda arbetsuppgifter.
  Vi övriga dödliga dummerjönsar betraktas uteslutande som statister och skattebetalare.
  Andreas, värdekonservativ nationalist, realist och troende kristen.

  Gillad av 5 personer

 9. Aha skriver:

  Intressant, taktiken ska alltså vara att slå mot fienden, inte att använda diplomati för att få denne att uppge på sina positioner. Varför inte?
  Hur för då, i det här fallet majoriteten, ett krig mot i PK-ismen vars kärna är vänsterliberalerna, tänk Annie Lööf, tänk Morgan Johansson?

  Ett viktigt mål blir att erövra blir public service, ett annat att strypa tillförseln av pengar till de ”myriader” av föreningar som slåss på PK-ismens sida. Presstödet måste naturligtsvis bort.

  Ovanstående är mer vad segraren kan genomföra när denne vunnit. Frågan blir alltså hur man får flest röster och vinner det demokratiska slaget.
  En viktig sak blir då att man håller ihop och inte splittrar sina krafter, en annan är att utnyttja nätet, ett kostnadsfritt medel som står till buds. Ett dissidentråd över nätet skulle kunna bildas med uppgift att agitera och samla så många som möjligt under fanorna. Som bäst samlar Facebookgrupperna 50 000 – 100 000 st, här behövs nog miljonen för att påverkan ska bli reell.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför i all världen göder vi Wall Street med presstöd???
   Schibsted i Norge ägs till övervägande delen av Goldman Sachs!

   Är i praktiken ett AMERIKANSKT företag,
   som här lobbar för Globalismen!!!

   Som sätter Agendan i Sverige via Aftonlögnen resp Osvenska Dagbladet…

   Destruera Sverige!

   Gilla

 10. Erik skriver:

  Det finns mycket starka skäl till att man i Sverige aldrig har varit i närheten av att införa beslutande folkomröstningar.

  Vore lika främmande som att inrätta en svensk författningsdomstol.

  Svenska politiker äger en vishet i sitt beslutsfattande som inte skall äventyras av störande företeelser.

  Gillad av 8 personer

 11. Petrus skriver:

  Många är nog kanske benägna att hålla med Engellau om det finns en potential på över 50 % för icke-PK:itiskt röstande.

  Färre än 0,1 % torde dock hålla med om att det behövs ett större urval av partier för att kunna fånga upp alla i denna +50 %-grupp. Detta trots att det bara en gång i Sveriges demokratiska historia hänt att ett parti fått mer än 50 % av rösterna (sossarna år 1970). Mest febrilt motstånd mot fler partier antar jag kommer från fejk-opposition typ Medborgerlig Samling och moderater som vill lura folk att rösta på 7-klövern för femtioelfte gången. Någon enstaka sverigedemokrat som har SD som inkomstkälla och inte vill se minskade inkomster till SD (om det inte handlar om att ge bort röster till moderaterna förstås) finns antagligen också.

  När det gäller folkets känsla av vi = staten Sverige så vet jag inte om det stämde på 60- och 70-talet. Kommunister hade nog svårt att se detta ”vi”. Minns en kompis i början på 70-talet vars familj tillhörde andra änden av den politiska skalan. Familjen var mycket förmögen. Farfadern hade jobbat upp förmögenheten under 50- och 60-talet. Han var en self-made man som gått något enstaka år i folkskola. De hatade Palme. Antar att de åtminstone ogillade Erlander. De såg nog inte så stor skillnad. Familjen fick lov att flytta utomlands p g a skatteskäl.

  Gillad av 1 person

 12. 77711n skriver:

  Så sant, Patrik, här har du träffat mitt i prick hur vi såg på samhället en gång (folkhemmet) och hur vi upplever vårt land idag. Under 50-60-talet (folkhemmet) tänkte vi på vårt land som ”vi” och vi var stolta över allt vi åstadkommit; att vi var så välutbildade (”alla” talade engelska till skillnad från fransmän, italienare m fl), i jämförande mätningar med andra länder låg vi i topp, vi trodde på framtiden, vi utbilda oss till vad vi ville, vi älskade våra nöjesprofiler och estradörer, folket bänkade sig framför radioapparater och TV. Vi var ett folk som höll ihop och vi kände oss trygga och duktiga.

  Idag ses stat och offentlighet som motståndare, som skor sig på vår bekostnad. Vi gillar inte aktörer i underhållsbranschen eftersom deras politiska åsikter överskuggar eventuell talang, vi väljer bort snyftprogram om nytillkomna och om dem som ”lyckats” efter femton år som nya medborgare.

  Vi grupperar oss efter ”likar”, människors och andra djurs natur. Det voluminösa feltänket, med mångkultur, påbjuden i grundlag bär skulden tillsammans med allt större enheter som fjärmar individens möjligheter att påverka. Staten styr alltmer över kommunerna, landet av ett överstatligt EU. Folk vill flytta från landet och inom landet flyttar många för att vara bland ”likar”. Var och en stärker sina egna åsikter med dem som har samma värderingar. Tidigare lyckliga makar skiljer sig, decenniers gamla vänner går skilda vägar. De tycker olika och gillar inte längre varandra. Vi får en polarisering i grupper i en mångfald, på tvärs mot alla teoretiska visioner som inte förstått att människans natur är att leva med likar för att känna sig stark och trygg.

  Vi kan inte gå mot något annat samhälle än det fientliga, otrygga med många grupper som sinsemellan känner främlingskap och misstänksamhet av allehanda slag – även bland dem med samma kulturella bakgrund.

  Gillad av 8 personer

  • 5ven55on skriver:

   Ja, vi är numera ett söndrat land. Det är bra för de som vill härska. Man skulle nästan kunna tro att det fanns en plan. Vilka ligger i så fall bakom? Vilka har verkat för söndring? Vilka hoppas kunna härska?

   Den som söker svaren på dessa frågor kommer att finna. Det är inte så svårt. Men de flesta kan inte göra den resan. Vägen är minerad med tabu-beläggning och de flesta vänder tillbaka redan vid den första minan; ”det låter som en konspirationsteori”.

   Men den som fortsätter resan utan att låta sig besegras av fällorna kommer att erövra kunskapen.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Kanske inte lönt att leta här i Sverige?
    Bilderbergs ligger några divisioner högre upp!
    Ovanför EU…

    Gilla

   • 5ven55on skriver:

    Nej, Jan Bengtsson, så är det. Makthavarna sitter inte i Sverige. Men de har sina underhuggare här. Söndra och härska är en teknik de använt länge.

    Gilla

 13. Lars skriver:

  Problemet jag ser att predikan för de redan frälsta tenderar vara av samma slag som den predikan de andra frälsta, de på andra sidan staketet, gör för sina frälsta, men med omvända tecken. Man tar efter samma retorik och sätt att förklara världen och när det är själva förklaringssättet som är problemet för att allmänna medvetandet om hur saker förhåller sig ska förändras så är det omöjligt att förstå och det frodas konspirationer, tankar om mänskliga inneboende egenskaper, om att de andra är onda osv Ovan det för man sedan fram verklighetsfrämmande superhögerkonservativa budskap så att problemet, ja det är skattetryck och socialism, när problemet egentligen är så enkelt: Ett litet perifert land kan inte svälja hur mycket folk av främmande kultur som helst om man vill bevara produktionsförmågan hos systemet. Resultatet? Den genomsnittlige svensken tror inte på extremerna från någon sida och är väl medveten om sin sårbarhet och behov av sociala skyddsnät. Sedan är man rätt snälla också! Och tycker man ska göra rätt och hjälpa till.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Tänk exempelvis på den revolutionerande förändring av tänkandet Jesus åstadkom när han istället för Gamla Testamentets budskap om öga för öga och tand för tand fick människor att vända andra kinden till! Det är ett annat tänkande.

   Gilla

   • larslindblog skriver:

    ja..det går ju an om alla är någorlunda lika….får man stora skaror lättkränkta , våldsamma , vidskepliga grannar som är vana vid att lösa konflikter med våld så funkar inte Jesu budskap.
    Jesus förutsåg inte att Muhammed och hans lära skulle dyka upp.

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    LARSLINDBLOGG…

    Var väl svårt att förutse?
    Att människor var så naiva…
    Eller så var man rädda om nackarna…

    Gilla

   • Lars skriver:

    De goda sidorna….

    Ett litet gäng som blir alltmer upprörda över sakernas tillstånd och tar sin filosofi från amerikanska högerkristna och nyliberaler och Patrik babblar om sitt välfärdsindustriella komplex och att man vill göda sin position där……

    Egentligen en spegelbild av vad som händer i vanlig media. Man håller på en ohållbar position och försvarar den med alltmer absurda argument.

    Konspirationsteorierna flödar. Årets upptäckt av någon om politik ’De vill ha det såhär’.

    Det är mycket intressant att följa, men nu vill jag ha en förklaring av ’Det absurdas teater’.

    Kan det vara att man köpt moderaternas budskap i många herrans år och inte kan erkänna för sig själv att det var borgerlig politik som ledde till helvetet, vägen dit är ju kantad med goda föresatser…..vi ser ju t.ex. strömmen till C från M och så vänder det tillbaka….

    Värfärdssystemen är något bra och har inte gått ut över kreativitet och entrepenörsskap i ekonomin, men det förefaller dels att meritokrati både inom näringsliv och politik och förvaltning fösts åt sidan och utan kunskap och kompetens hos de styrande leder vägen brant utför.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars, som verkar ha en så klar analys av hur dumt de andra tänker, får gärna presentera sin egen analys av läget, så vi andra dumskallar får lära oss något.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det har jag gjort rätt länge nu. Jag vänder mig bara mot argumentationstekniken och att man så hårt knyter sig till borgerlig eller nyliberala lösningar och söker sig till amerikansk höger typ kristen, Trump etc. Trump är på sitt sätt en motkraft som slår an, ett uppror, men den politik han vill föra med skattesänkningar gynnar inte hans väljare, gynnar de tio % som har det bäst i ett extremt skiktat samhälle. Det finns fler inslag i hans politik.

    Jag försöker föra fram att frågan om invandring inte är en höger-vänster fråga och att många kapar den frågan och använder den, som Trump, för att föra till torgs nyliberal eller mycket konservativ politik och jag säger att därmed stöter man bort många som tänker lite längre.

    Om nu Rheinfeldt släpper upp kranarna så var det väl fel på moderat politik? Om regeringen Bildt på 90-talet släppte loss kranarna så var det väl fel på moderat politik? Om friskolereformen som den implementerades inte ledde till bättre skola så var det väl fel på moderat politik? Om betoningen av eget initiativ och att det skulle kosta att vara sjuk och arbetslös inte ledde till fler jobb så var det väl fel på moderat politik? Om Christersson och gänget vill som nu fortsätta Rheinfeldts politik så är det väl fel på moderat politik?

    Motsvarande kan sägas om proselyterna på vänsterflanken. Mens ser nu inte att det inte fungerar?

    Så min tes här är att oförmågan att ompröva sina ställningstaganden leder till låsningar som gör att man allt hårdare håller fast vid sina egna felaktiga ideer och konflikten och det absurda i svensk media och politik blir allt tydligare.

    Gillad av 1 person

 14. Jan Molin skriver:

  @Patrik: jag tror du slinker förbi forna Östtyskland på tok för lätt! Socialdemokraterna hade under hela efterkrigstiden väldigt mycket och täta förbindelse med detta forna land! Detta har med mycket säkra medel dolts och begravts av hela sossemakten och dess ”härlighet”! Det finns en stark kvinna som idogt försökte tränga igenom det döljande hårda skalet som lagts på, hon heter Birgitta Almgren och skrev boken ”Inte bara spioner….” Efter läsning förstår man att detta måste döljas! Hon fick läsa handlingar på SÄPO, ej ta med sig handlingar och heller inte göra anteckningar från de redan förbehandlade kopiorna av SÄPO med svartstrykningar! Jag tror allt är hemligstämplat i 70 år. Sådan är socialdemokratin i Sverige, demokratin är en tunn förnissa (ett slags lack). Och vem trodde att SÄPO står på svenskarnas sida?

  I boken framgår tex att tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal åkte på utbildningar i DDR och knöt samtidigt naturligtvis starka vänskapsband. DDR betalde allt utom resor inom Sverige. Utbildningarna i tyska var mycket bra och tydligen propagandan lindrig. Men jag kan tänka mig att detta ändå har haft en stark betydelse för framväxten av nuvarande socialistiska/kommunistiska PK-samhälle styrt av staten med sitt trogna anhang av journalister och kulturfolk både i medialedningarna och medie/kulturfolk. Här finns nog mycket mer att gräva i: kanske i släktskap bakåt i tiden från 50-talet till nutid mm.

  Gillad av 4 personer

 15. Erling skriver:

  Bejakare av politisk korrekthet och opponenter mot det samma, visst, där emellan finns en djup avgrund som skär igenom familjeband, vänskapsband osv.
  En grav tragisk söndring och hur den ska läka ut har jag svårt att se.

  Men blir förvånad när du uppskattar pk till mellan 30-40 %. Jag skulle gissat på det dubbla.

  Läsning av forum som detta och liknande är den enda input man får av denna kaliber.
  Skulle de inte ha ännu fler läsare om din gissning vore mer korrekt än min?

  Gilla

 16. MartinA skriver:

  Pensionärer + invandrare + socialgrupp 3 kommer alltid vara överrens om att de vill ha från välfärdsstaten. Och de kommer alltid få stöd från de mer lyckade proffsparasiterna i etablissemanget, media, politiker, riksföreningsproffs, välfärdsindustriella komplexet och annat patrask. Som kommer utmåla de som vill behålla sina pengar som onda. Den ”demokratiska” vägen till att minska staten är stängd. Återstår ekonomisk krash och upplösning av våldsmonopolet.

  Sen, den tid som PE romantiserar är grundproblemet. Demokratin ger makten legitimitet att ta för sig in absurdum. ”du har ju själv röstat för det”. Folkstyre är naturligtvis omöjligt. De som har pengar nog att endast syssla med att placera dem, och att ha heltidsanställda för att med lobbying massera det regelverk som pengarna skall leva i, kommer alltid kringskära ”demokratin”, tämja den för de egna behoven. Nämligen, minskad konkurrens. Politiker och funktionärsklassen likaså, de vill ha större stat, mer att parasitera på.

  Bättre hade varit om makten inte var en funktion av ”folkviljan” eftersom det då funnits verklig oppostion. Det hade tvingat makten till större lyhördhet. Ponera , du får en bil gratis, men det är den enda bil du någonsin kommer att få och dina barn kommer ärva bilen och det är den enda bil de får. Alternativt du får en bil gratis, men du får bara behålla den i fyra år. Vem kommer behandla bilen bäst? Viktoria for president!

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Därmed inte sagt att pensionärer är ”parasiter”. Pensionerna är den enda rättfärdiga transfereringen, oavsett om vi formellt har ett betala-allt-efter-som system. Icke förty, pensionärernas beroende av skattebetalarna i det system vi har kedjar dem obönhörligen till att stödja höga skatter och mycket politikermakt.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Jag tycker du tänker helt fel när du inkluderar pensionärer. Deras pengar är ju stulna från första början, utan staten så hade de redan haft sina pengar.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Vilket var precis vad jag sa i mitt tillägg. Men PRAKTISKT så blir pensionärer helt utlämnade till systemet, de kommer per nödvändighet rösta för att bevara det. Poängen med första paragrafen i min kommentar var att bevisa att det inte finns något sätt att rulla tillbaka staten genom att rösta.

    En rättvis lösning vore att dela ut statens ägande enligt intjänade ATP poäng. Vilket inte kommer ske.

    Gilla

 17. Antro skriver:

  Ibland undrar jag om politisk korrekthet inte är mest en flyktens genväg och dörr ut för att slippa konfrontera en verklig värderingsmångfald, som Sverige numera består av.

  Det är det ena.

  Det andra är att vi som svenskar alltid söker kompromisser. Det som är lagom och inte sticker ut allt för mycket. Vi vill gärna enas under något gemensamt. Som en lika värdegrund. Toleransen för utstickare blir då tämligen begränsad.

  Vi bär från den svenska monokulturens historia inom oss en tradition av enhetlighet. Och mot verklig mångfald bär vi ett i grunden schizofrent förhållningssätt till olikhet i kulturell tillhörighet. Och detta i högre grad än vad andra nationer gör, som länge levt i olika kulturers korsvägar. Vi har egentligen svårt att innerst inne acceptera olikhet, annat än uttryckt som en politisk korrekthet. Att vi officiellt famnar det mångkulturella – men egentligen tänker assimilering.

  Det är även påfallande hur man även i statsbärande media inte vill eller kan skilja på rasism och religionskritik. Alla vet att kristna förkommer i alla färger, kön, läggning och storlekar. Och att kristendom därför inte vilar på något rasbegrepp. Och samma sak gäller naturligtvis även för islam. Religion sitter inte i hud eller inälvor. Ändå väljer ofta journalister att uppfatta viss form religionskritik som ren och skär rasism. Man vill då inte bara polarisera religionsdebatten utan även stigmatisera den. Färg från ett begrepp kletas ivrigt på ett annat.

  För den som är det minsta insatt i antropologi vet att kulturer hålls samman av gemensamma värderingar och historia. Och inte sitter i gener. Det finns och har funnits tusentals olika kulturer. Alla särskiljande i olika grad. Arv och miljö har inget alls med religionsutövning eller kultur att göra. Inom alla kulturer finns även vilja att hitta och uppsöka det som förenar. Och hålla i det. I värderingar, i riter och i övrigt tänkande. Människan anpassningsförmåga bygger ytterst på hennes flexibilitet i tänkande och även i uppträdande. Och den är tusenfaldigt olik. Många kulturer uppfattar då lätt som extrema. Men i jämförelser hamnar vi alltid i det relativa. Allt beror på vilken bergstopp vi blickar ut ifrån.

  Pk-ismen är lika stel och oformlig som vilken enskild kultur som helst, som väljer att enbart se inåt, mot det egna.

  Pk-människor borde åka till det inre av Amazonas och träffa någon mer opåverkad indianstam. Och då som ett experiment försöka påföra dom den egna smala korrekthetens tvångströja. Vidsynthet och tolerans saknas i egentlig mening inom den absoluta pk-korrekta sfären. Ändå vill de beteckna sig som toleranta… Extrem närsynthet utmärker alla Pk-företrädare.

  Gillad av 3 personer

 18. Lars skriver:

  https://www.adlibris.com/se/bok/lee-kuan-yew-9780262019125

  När man inte förstår vad som händer med det egna samhället och med världen så kan man hämta inspiration och kunskap utifrån men inte ta allt ad notam utan se vad som är lämpligt för det egna samhället.

  Om Indien och Kina ”The real issue is not about democracy but wheather one can forge a concencus about how to grow the economy”.

  Om USA: ”Multiculturalism will destroy America”.
  ”Liberalism and individualism has gone to far.”

  Om invandring: ”För att utvecklas måste man vara öppen som USA och ta in kompetens och integrera dem”. ”Väst kommer att upptäcka att man kan inte lösa de demografiska problemen med invandring oavsett kompetens”.

  Singapores utveckling under Lee Kuan Yew är enorm, från tredje världen till den första på en generation. Det är ett multikulturellt samhälle. Framförallt en finansmetropol. 3 millioner invånare. Han hävdar att allt handlar om ledarskap och när befolkningen tappat tron på det så är det fara å färde. Demokratin förutsätter stabila institutioner och kompetent ledning, att meritokrati är nyckeln. Han tvivlar på den amerikanska utvecklingen av demokratin med förenkling i media, men han tvivlar inte på amerikansk kultur och samhälle och den amerikanska innovationsförmågan och entrepenörs skapet och dess betydelse som ledare av världen.

  Citaten från minnet och egen översättning. Har kommit halvvägs i boken och konstaterar det är mycket intressanta perspektiv om än inte allt överensstämmande med vad undertecknad tror om världen. Framförallt välgörande med ett nyktert seende på världen.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Singapore har på bara några decennier byggt upp världens bästa skola!

   ETT parti har noga studerat detta o tagit lärdom därav!
   Byggt upp en helt överlägsen skolpolitik…

   Kan någon gissa vilket)
   Räck upp en hand…
   SJU händer fattas visst, vid första anblicken!

   Ett annat land har raserat sin skola!
   Lutar åt PISA!

   Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Jo, jag var nyligen i Singapore och det finns mycket att imponeras av. Men, det har krävts mycket hårda lagar för att få alla att uppföra sig, multikultur i Singapores version ger inte mycket plats för frihet. Bättra att alla alla bor där de hör hemma, Singapore är speciellt pga sin belägenhet. Att repatriera 1miljon människor är mycket mera sannolikt än att kunna genomföra ett Singapore i Sverige, glöm inte heller att majoriteten är kineser, med ett brittiskt arv, hade de varit hinduer eller muslimer så hade det varit helt annorlunda.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Boken är intressant då den behandlar vilken syn Lee Kuan Yew har på omvärlden, hur han ser på USA; Kina, Indien, Saudi Arabien, Islam osv. Samtidigt en bild av hur han, som varit ledande i SIngapore förändring ser på omvärlden. och att vart land kan lära av omvärlden men bör anpassa till det egna landets förutsättningar, vilket han hävdar att t.ex Kina gjort och Singapore. Mycket kort bok om 150 sidor, men mycket slagkraftiga resonemang, en destillerad text (från många andra artiklar och böcker han skrivit, framtagen av ett par professorer vid Kennedy School of Government. Då det är eller var en mycket inflytelserik herre med ett fungerande genomfört koncept för utveckling är det intressant och tankeväckande. Mycket kan ifrågasättas, han har ju knappast profetisk förmåga. Han har mycket stor omvärldskunskap.

    Jag har ett litet miniprojekt i slow motion takt igång för att söka öka min förståelse av omvärlden, mellersta östern med Islam, Kina och Asien, Ryssland. Jag har inga större ambitioner eller utpräglat intresse, men jag tror på att hjärnan behöver hålla igång och som utvecklingen i Sverige varit och är och bristen på information i svensk media så känns det befogat. Jag rekommenderade den här boken då den är mycket kort och stringent och ger en snabb överblick av strategiskt viktiga frågor och en förklaring av hur man kanske tänker på centralt placerade funktioner som hanterar geo-strategiska frågor.

    Gilla

 19. Samuel af Ugglas skriver:

  ”När statsministern talar, till exempel, känner folk igen sina egna tankar. Även om de inte instämmer i varje ord så begriper de hur karln resonerar”.
  Jag är ledsen, tror inte svenska folket är så lättlurat längre. Vänta bara till muslimerna behärskar ”Riksdagen”.

  Gilla

 20. Rune skriver:

  ”officiösa diskursen”?
  Jag tror att ‘diskurs’ betyder diskussion?
  Så, om man översätter borde det bli: Den uppblåsta officiella diskussionen?

  Gilla

 21. Rolf Ahlqvist skriver:

  Jag tycker du nedvärderar orden i förhållandet till att en majoritet av människor skulle dominera istället i kraft av sin mångfald.Vi har ju sensationen att en eller några få kvinnor har tänkt till i USA, och hela mansväldet skakar i grunden när deras upplevelser och ord sprids över världen. Och enskilda män får sona sina vanor och misstag på ett helt oväntat sätt.

  Också på andra områden skulle liknande saker kunna ske, även om Sverige inte skulle gå i spetsen, när det gäller olika andliga sanningar exempelvis. Om man påstår att Sverige är ett välfärdsparadis, SwEDEN, vill inte ens de kristna förstå, eller missionera om det. Och inte vill de tro på, att om det står i Bibelns 1:a Mosebok 1:a kapitlet, 27 versen: ”Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne”. Kristna människor vill alltså inte tro, att om vi människor har två hjärnhalvor, så har Gud det också.

  Och akademiker har sedan 350 år tillbaka inte förstått att skapelsen har en kosmisk, såväl inre som yttre universell ”karaktärsram” för våra mänskliga personlighetsdrag och relationer. Mängder av bra filosofi- och teologiord, skulle vi väldigt avgörande kunna sprida. Så t.o.m. i Sverige skulle åsiktskorridoren om vi verkligen ansträngde oss att vidga den till det bättre, med påföljd att även det välfärdsindustriella komplexet skulle upplösas överraskande, och ett bättre, existentiellt och materiellt land skulle se dagens ljus.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Observera att det är nonsensresonemang av olika skäl:
   1) naturligtvis är det staten som är kund, det är ingen kvasi marknad
   2) vad han kallar konstruktivism och avser socialkonstruktivism har han inte förstått och sannolikheten för att lärarna förstår det är liten, men de följer läroplanen
   3) skolan har en institutionell prägel i de flesta länder, har en mycket långsiktig verksamhet och är av centralt statligt intresse och inte lämplig att konkurrensutsättas
   4) nationalekonomiska modeller avspeglar inte verkligheten! de är till hjälp för att renodla en del resonemang, men är inte empiriskt testade och verkligheten har systemkaraktär och förändras och påverkas av alla förök implementera en förändring vilket medför att man inte kan hålla förhållanden konstanta
   5)privatiseringarna i Sverige är ett ‘naturligt experiment’. Det har inte visat sig ge bra resultat.
   6) Vågar man dra någon slutsats eller ska vi ha mer av samma sak?

   Vi moderater ändrar oss aldrig! Rheinfeldt har inte ändrat sig. Varför skulle vi göra det. Sist jag gjorde fel var 1965, tror jag, men när jag tänker efter så var det nog inget fel den gången heller, det vara bara det att verkligheten ville något annat.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Observera att korrekt term för denna typ av marknad är monopsonistisk konkurrens dvs det finns en köpare som därvid besitter ett monopol på köparsidan och flera producenter. ‘Kvasimarknad’, jo jag tackar jag, då är det bara att införa ‘riktig konkurrens’ så att eleverna får betala skolutbildningen med sin veckopeng då?

    Min tro är att Sverige började gå nedåt på 80-talet,den period då våra välutbildade gymnasister och universitetsutbildade hade jobbat säg tio år och började få inflytande. Det var nog inte mycket till utbildning då heller gissar jag. Så det som utbildades på 80-talet på universiteten, de är tongivande idag…..och så vidare med 90-talister. Sedan tillkommer ju socialdemokratins kunskapsförakt och rekrytering av broilers, men borgerligheten då? De satt ju i regeringsställning ett antal omgångar?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Formellt är ju kommunerna huvudmän för skolan och vi har väl ca 280 kommuner och därmed är det inte en köpare, men staten styr så mycket av kommunernas skolverksamhet ändå via läroplaner, särskilda bidrag, särskilda lönebidrag osv så jag är tveksam till om det inte är monopol på köparsidan trots allt. Jag är inte helt säker men skolpengen per elev är ju i stort sett densamma. Dessutom får ju en kommun monopolställning på sin geografiska delmarknad.

    Vill också tillägga att det inte är så lätt att mäta kunskap. Förvisso bör betyg baseras på centrala prov rättade av annan instans. Centrala prov blir då styrande. Betygen blir ändå inte mer än en fingervisning om en elevs förmåga. Viktigare att man behöver insyn i verksamheten och daglig kontroll eftersom det är tjänsteproduktion dvs produktion och konsumtion sker momentant och man kan inte lika lätt mäta kvalitet i slutprodukt och nöja sig med det, man behöver övervaka och kontrollera verksamheten för höja kvaliteten. Det vet t.ex..varuproducerande företag som Toyota och det är än svårare med tjänsteproduktion.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Undervisningen kan, trots att den är skattefinansierad, släppas ut i den fungerande ekonomin och metoden heter extern betygssättning. – Skattemedel ägnade ändamålet undervisning kan man då kvittera ut etappvis mot bevis på att man tillgodogjort sig kunnande och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad.

   Att detta är svårt att begripa, är för att det är för enkelt. – Man kan inte ta till sig att ett ofantligt problem kan ha en enkel lösning. – Som är blå och inte röd.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Snälla du, det är ju vad man gjort, släppt ut i marknadsekonomin, och det är inget speciellt problem med monopsonisktisk konkurrens dvs one payer system dvs den som betalar har inte det vanliga monopolistiska intresset av att begränsa utbudet och ta in större vinst. Grundskolan är obligatorisk och gymnasiet måste man klara av vart år för att få studiebidrag eller vad det nu heter och likadant på universiteten där det i praktiken sker stor utslagning första året av de som inte kan.

    Uppenbarligen är problemet inte så enkelt eftersom denna enkla lösning inte skapat bättre skola! Nu tillför du, som jag, kravet på extern betygssättning dvs centrala prov, men jag frågar mig ändå om det räcker eftersom det är svårt att mäta. Med självklarhet kan man även använda läroplanen för att styra och skolinspektion, men räcker det? Engelska skolan fungerar säger man i artikeln, men den är ju redan av institutionell karaktär, en internationell koncern.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Skulle vi tillämpa samma system för mjölk som för utbildning, skulle det skyfflas in resurser för betesdrift, mjölkning, mejeriverksamhet och distribution i förhoppning om att det skulle hamna lite gratis mjölk att hämta på butikshyllorna. – En röd lösning på mjölkförsörjningsproblemet.

    Gilla

 22. Folke Lidén skriver:

  På mig verkar det som om skribenter som inte är politiskt korrekta har vunnit debatten med hästlängder. Naiviteten och/eller inkompetensen hos de styrande de senaste 25 åren är klarlagd och bevisad. Som jag ser det representerar de icke politiskt korrekta, debattörerna, fakta och förnuft.
  Det betyder inte att slaget mot den humanitära stormakten kommer att vinnas. Sannolikt kommer man att förlora.

  Jag erinrar mig något som jag läste, om Arkimedes, för länge sedan och som belyser skillnaden mellan Greker och Romare.
  Det handlar om den välkända episoden där Arkimedes grubblar på ett problem och har ritat matematiska figurer i sanden. När en romersk soldat störtar fram utbrister Arkimedes – ”Rubba inte mina cirklar” -varpå soldaten hugger ihjäl honom.
  Det är inte den välkända historien som sådan, utan författarens (minns inte vem, kan ha varit Eric Temple Bell) kommentar som fastnat i minnet.
  Ungefär: ”Ingen romare dödades när han satt och grubblade på ett matematiskt problem”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.