Migrationsverket som hallick

Stefan

Stefan Hedlund

Ponera, helt hypotetiskt, att vårt land plötsligt hade upplevt en dramatisk ökning i inflödet av unga ukrainska kvinnor, sökande asyl med hänvisning till den ryska krigsmaktens härjningar i deras land. Merparten av dessa kvinnor härstammar egentligen från Moldavien, som inte präglas av krigstillstånd. I syfte att öka sina chanser att få asyl, har de fått råd av smugglare att kasta sina resehandlingar och att ljuga om sin ålder.

Migrationsverket skulle, i detta hypotetiska scenario, ha ställts inför en situation där man har att hantera ett stort antal vuxna ukrainska kvinnor från Moldavien, som hävdar att de är flickor från Ukraina. Trots att många tämligen uppenbart måste uppfattas som kvinnor snarare än flickor, är det politiskt omöjligt att genomföra åldersbestämningar, och avsaknaden av resedokument gör att även identitetsbestämning är omöjlig.

Ponera nu vidare, återigen hypotetiskt, att runt 50 000 av dessa kvinnor/flickor efter att ha processats av Migrationsverket skulle slussats ut i det svenska samhället, i förhoppning om att de efter att ha fått asyl skulle kunna integreras och bli goda samhällsmedborgare. Följande scenario hade då kunnat utspela sig.

Ett antal medelålders vita män, företrädesvis socionomer med tjänster av olika slag inom socialförvaltning, erbjuder sig att öppna sina hem för att ta emot de asylsökande. Det visar sig snart att ett antal av dessa män utnyttjar sin maktställning till att kräva sexuella tjänster av sina skyddslingar. Om kvinnorna/flickorna vägrar att ställa upp, får de klart för sig att de kommer att hamna på gatan och därefter bli utvisade.

Inför risken att bli tvingade att återvända hem väljer kvinnorna/flickorna att ställa upp på sina förmenta välgörares krav på sexuella tjänster. Männen tar bilder av sig själv tillsammans med sina skyddslingar. Man visar öppet hur man gullar och delar säng och tar för sig. Dessa bilder delar man sedan med andra män på Instagram. På Facebook och Twitter skildrar man sina handlingar. Antalet medelålders svenska män som reser på semester till Thailand sjunker kraftigt.

När det så börjar dyka upp skildringar i olika sociala medier av hur dessa vita medelålders män gör sig skyldiga till systematiska kränkningar av unga kvinnor utbryter ett ramaskri om hur dessa ”gubbslem” förgriper sig på oskyldiga unga flickor. Feminister går till storms med invanda anklagelser om att alla män är våldtäktsmän. Då det rör sig om brott mot svensk lag, som förbjuder utnyttjande av beroendeställning, börjar även etablerade PK-medier medier haka på. En del går så långt som till att anklaga Migrationsverket för att genom förmedling av offer bedriva renodlad hallick-verksamhet. Krav framförs på att ansvar måste utkrävas.

Låt oss nu ändra en del av ovan angivna parametrar. I stället för unga kvinnor från Moldavien, som säger sig komma från Ukraina, kan vi anta att det rör sig om unga afghanska män från Iran, som hävdar att de kommer ifrån Afghanistan. Åter har vi unga människor som i syfte att förbättra sina chanser att få ett bättre liv i Sverige väljer att ljuga om både ålder och härkomst.

Efter att de unga männens/pojkarnas ärenden har processats av Migrationsverket blir det dags att slussa ut dem i det svenska samhället. Nu är det medelålders vita kvinnor, företrädesvis socionomer, många med tjänster som socialsekreterare och många boende på Södermalm, som erbjuder sig att öppna sina hem. Efter att barnen flyttat in hos sina välgörare blir de föremål för krav på sexuella tjänster. Om de vägrar får de klart för sig att de kommer att hamna på gatan och sedan bli utvisade. Ställda inför detta hot väljer offren att acceptera att förnedras.

De medelålders vita kvinnorna tar för sig av utbudet av sexuella tjänster, och de delar sina erfarenheter med andra likasinnade. På Instagram kan man se dem gulla med exempelvis ”min hazar-pojke”. På Facebook och Twitter kan man följa hur deras grova kränkningar av offren fortlöper. Antalet medelålders svenska kvinnor som reser på semester till Ghana sjunker kraftigt.

Den stora fråga som nu uppstår är om dessa båda scenarier är likartade eller skiljaktiga. För det förra talar att alla juridiska och könsneutrala parametrar är identiska. Det rör sig om ett grovt utnyttjande av beroendeställning, som står i strid med svensk lag. Det rör sig om individer i maktställning som anser sig ha rätt att missbruka andra, försvarslösa människors utsatthet, och som dessutom skryter om detta inför ”vänner” på Facebook och andra sociala medier. Det rör sig om försvarslösa unga människor som av svenska myndigheter har anvisats plats i hem där de utsätts för systematiska kränkningar.

Det borde inte vara någon skillnad. Samtidigt vet väl alla att blotta tanken på att dessa båda likartade scenarier skulle kunna leda till likartade reaktioner är fullständigt världsfrånvänd. Den som exempelvis hade dristat sig att kalla de kvinnliga förövarna för ”batikhäxor” och att jämställa deras handlingar med ”gubbslemmens” skulle blivit hudflängd.

Anledningen står att finna i feminismens centrala tes om att alla män är förövare. Det som verkligen saknas i #metoo-kampanjen är skildringar av alla de män som regelbundet förnedras och misshandlas av kvinnor, och som känner alltför stor skam för att våga anmäla, ens då det rör sig om grova brott emot svensk lag. Att erkänna att även kvinnor kan vara förövare skulle vara ett grovt brott mot den överordnade teori om ”könsmaktsordning” som är feminismens grundbult.

Det finns all anledning att uppfatta mycket av det som sker i #metoo-kampanjens kölvatten som i grunden befogat och hälsosamt. Sexuella ofredanden får aldrig accepteras. Samtidigt är det minst lika angeläget att denna kampanj inte tillåts leda till en förstärkning av den vulgärfeministiska trossatsen att alla män är förövare, och att inga män kan vara offer. Önskan om jämställdhet mellan könen är i detta avseende icke förenlig med feminism.

 

75 reaktioner på ”Migrationsverket som hallick

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Krönikören Staffan Heimersson gick på en mina i Aftonbladet, när han vågade ifrågasätta #metoo-kampanjen. Man skojar inte ostraffat med värdegrunden, minsann! Tur att detta forum är mera vidsynt.

  Gillad av 6 people

 2. thojak skriver:

  En ‘hypotes’ som med mycket stor sannolikhet inom överskådlig, närmsta tid kommer att kunna bevisas vara korrekt.
  Hör nu också, att krav har ställts (v, mp) att de ‘ungdomar’ som enligt gällande lag SKA utvisas, nu ska erhålla respit, åtminstone fram till att det nya, hjärnamputerade lagförslaget träder ikraft medio 2018. Så mycket för Fritzons uttalande… Go figure ! 😦

  Arma Land !
  Mvh/TJ

  Gillad av 5 people

 3. Bo Svensson skriver:

  Bilden i stort är att kvinnorna använder sin makt till att öppna för invandring av kåta män så att de räcker till alla. – Den naturliga ordningen är att männen hävdar revir och att kvinnor som skaffar ungar med män från andra länder gör detta för att de trivs bättre där än här.

  Så var det väl förr. – Ungarna fick pappans nationalitet.

  Strama upp regelverket med bevarad kvinnlig rösträtt kan man genom att vi tar makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar över skattefinansierade ändamål.

  Främjandet av främmande folkslags utbredning i vårt land skulle då få den resurstilldelning som vi tyckte ändamålet förtjänade bland alla andra.

  Gillad av 3 people

 4. Karl Oskar skriver:

  Utmärkt beskrivning av bisarrt fenomen. Går knappt en dag utan att rikets medborgare får ta del av nya galenskaper. Landet lagom är sannerligen inte lagom. Snarare landet upp och ner! Mottot tycks vara ‘känn efter vad som är naturligt och i enlighet med sunt förnuft. …gör sedan precis tvärtom ‘?!

  Gillad av 3 people

 5. moab skriver:

  Bra men jag fastnade vid inledningen som jag ser som det centrala. Jag tycker resonemanget visar på vad som egentligen försiggår: de vill ha det så här. Detta är årets viktigaste politiska insikt för mig, vad menar jag i detta fall? Jag menar att många på dissidentsidan tror att etablissemanget egentligen vill hjälpa flickor, barn, kvinnor och gamla med skyddsskäl, men nu RÅKADE det bara bli unga muslimska män utan skyddsskäl. Så tror jag inte alls det förhåller sig, etablissemanget vill ha hit exakt de som kommer, ju värre och mer kriminella dess bättre. Varför, för att de är omoraliska hycklare som hatar mer än de älskar, deras kärnsyfte är att skada oss, svenskarna, så,det som gör exempelvis mig argast är det som kommer att ske. Man kan nästan styra hela Sveriges politik efter motsatsen till vad en vit skötsam, milt konservativ svensk vill ha. De vill oss ont, de vill ha det så här.

  Jag såg en debatt mellan Åkesson och Fridolin om detta, Åkesson kom med argumentet att det är mera effektivt att hjälp kvinnor och barn i läger i Syrien? Varför biter inte detta argument, jag har själv framfört det i över 10 år nu? Svaret är för att de vill ha det så här. Kvinnor och barn och möjligen även familjer kanske hade integrerats någorlunda, men hur integrera 35,000 muslimska unga män? Det är uppenbart omöjligt, senast för ett par dagar sedan så stod en man och kunde inte låta bli att stirra på min dotter i mitt sällskap. Ann Heberlein får ursäkta men hon spelar för motståndarlaget om hon inbillar sig att ett kurshäfte kommer att förhindra detta. Min dotter är 11 år. Endast våld kan få denne man att sluta.

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Den goda sidan måste lära sig att övertyga. Den måste deltaga i maktspelet och inte lämna walk over. Jag rekommenderar Scott Adams Win Bigly som introduktion till övertygandets konst. Den är inte så ytlig som man skulle kunna förmoda, utan går in på tekniska detaljer. Sedan är det förstås Robert Cialdini som gäller.

   https://www.influenceatwork.com/principles-of-persuasion/

   Orsaken till att man inte kan bilda en svensk motopinion är att svenskarna i högre utsträckning än någon annan anammat Nietzsches ideal bortommänniskan, personen som som individ står över och bortom alla andra och framför allt utan behov av fasta värden och övertygelser och sociala sammanhang. Vilka åsikter och argument som än framförs, så väljer varje svensk ofelbart en position MELLAN alla dessa påtagliga och kritiserbara ståndpunkter. Alla andra har fel och är extremister, jag har rätt och håller mig i mitten. Dumdrygheten. Fegheten. Pedanteriet. Syltryggandet.

   Gillad av 7 people

   • Petrus skriver:

    “[… ] Scott Adams Win Bigly […] Robert Cialdini som gäller.

    https://www.influenceatwork.com/principles-of-persuasion/

    Kommentar:

    Påminner om vad andra skrivit i liknande ämnen, fast med andra rubriker och nyckelbegrepp, typ. Vill också påpeka att man i opinionsbildningsforsknings-sammanhang snarast brukar sätta persuasion i motsats till agenda setting. Det spelar större roll vilka informationskomponenter som finns på agendan än hur de paketeras (inom vissa gränser förstås). Samma sak gäller vilka partier/kandidater som finns på agendan. Agendasättnings-fenomenet bidrar också till folks illusion att de tänker själva, vilket de i regel inte gör (kan finnas undantag, eller illusoriska undantag, speciellt om det handlar om väldigt påtagligt, närliggande ekonomiska egenintressen, som t ex att inte få A-kassan man lever på halverad e dyl, då röstar man inte på det parti som föreslår något sådant).

    Undrar vad kommunikationskonsulten Ilan Sadé skulle säga om föregående stycke?

    När det gäller bristen på folkligt motstånd mot nuvarande ordning så beror väl detta i huvudsak på de reella ekonomiska risker folk tar om de mopsar sig. De som har ekonomibiten grejad kan tycka att det ter sig otäckt att bli uthängd som ond samhällsfiende i etablerad media. Som grädde på moset har vi AFA. Det är inte bara hjärnspöken som gör att det ter sig obehagligt stå för åsikten att ensamkommande inte bör få stanna. För den som står för motsatsen väntar i stället samhällets belöning.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Petrus, de som har ekonomibiten grejad flyr som skrämda hästar så fort vänstern säger ”bu!”. Se Leif Östskog/berg/gren vad han nu heter. Det anses inom ”högern” i Sverige vara ofint att hävda sig, att höja rösten, att skrika emot, att använda fula knep, att jävlas o.s.v.

    När Fake News alldeles i början av provvalen hos republikanerna i USA skulle klämma till Donald Trump genom att lägga en sedvanlig fälla, som rekorderliga republikaner liksom deras rekorderliga svenska motsvarigheter sedvanligt trampar rakt ned i, påminde hon alla om att Trump hade kallat kvinnor för allehanda nedsättande saker. Innan frågan ens var färdigställd avbröt Trump med ”Bara Rosie O’Donnell!”. Därmed var han i praktiken redan president. Det är verbal judo, ju kraftigare angreppet är, desto kraftigare blir anfallarens eget fall.

    Det är inte svårt om man bara försöker. Vänstern gör det hela tiden. SAP har usoniska valstrateger i varje val. Till och med Ingvar Carlsson — särskilt Ingvar Carlsson — som brukade gå omgring i uttänjda manspyjamasar, hade inför varje val svart blazer. Hur kan man undgå att märka sådant, och att det fungerar?

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Fredrik Östman:

    ”När Fake News alldeles i början av provvalen hos republikanerna i USA skulle klämma till Donald Trump genom att lägga en sedvanlig fälla, som rekorderliga republikaner liksom deras rekorderliga svenska motsvarigheter sedvanligt trampar rakt ned i, påminde hon alla om att Trump hade kallat kvinnor för allehanda nedsättande saker. Innan frågan ens var färdigställd avbröt Trump med ‘Bara Rosie O’Donnell!’.”

    Min kommentar:

    Det var antagligen det smartaste sättet för Trump att hantera situationen. Qui s´excuse, s´accuse (”Den som ursäktar sig, anklagar sig”). Påminner litet om när Ronald Reagan använde sitt ”there he goes again”. En annan person än Trump, med annan framtoning och som man förväntar sig något annat av, som t ex Jimmy Carter, hade troligen inte kommit undan med något liknande. Carter hade väl antagligen inte heller betett sig som Donald Trump. Kommer här också osökt att tänka på president Nixons råd till den som ville bli framgångsrik topp-politiker. ”Be yourself”, sade han.

    Men det var väl inte den här typen av lustigheter som gjorde Trump till president. Han erbjöd folk ett till synes trovärdigt ekonomiskt paket med mer protektionism, kolgruvor som startades upp och färre invandrare som konkurrerade om jobben. Lågt valdeltagande hos grupper som ogillade Trump och högt valdeltagande bland folk som gillade Trump (vita amerikaner) gynnade honom också.

    Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Andra ankommande kulturer har annan ”kvinnosyn”…

   KVINNO- kan väl i hög grad ifrågasättas!

   Snarare helst innan puberteten,
   då är det redan då tycks vara lovligt byte???

   För varför skall annars småflickor behöva skyla sig långt innan puberteten,
   för att inte vara sexuellt lockande för männen???

   Med ett HÖGRE föredöme som rättesnöre,
   being a role model…

   Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   När min dotter var elva år reste familjen till Egypten på semester. Jag fick ett erbjudande om 4 000 kameler för henne, Jag tog det som ett skämt och frågade om det inkluderade fraktkostnad för djuren till Sverige. Spekulanten sa att saken kunde diskuteras och då förstod jag att erbjudandet var på allvar. Frun och jag tackade artigt nej.

   Syftet med ruljangsen du beskriver är, tror jag, inte att skada svenskarna utan att maximera det välfärdsindustriella komplexets omsättning på skattebetalarnas bekostnad. Jag vet att detta låter förskräckligt och konspiratoriskt, men jag har hittills inte kommit på någon annan förklaring som stämmer varje gång.

   Patrik

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    USA har ett väldigt litet välfärdsindustriellt komplex jämfört med Sverige. Ändå har man de senaste 40 åren haft ett högre invandringstryck, speciellt från Mexiko.

    Det är likadant i alla västländer som hittills haft kristen europeisk majoritetsbefolkning. I Japan och Israel vill dock inte den politiska ledningen packa in en massa folk från Arabländer och Afrika. Det måste finnas någon förklaring till detta. Min förklaring är inte storleken på det välfärdsindustriella komplexet utan vem som kontrollerar medierna. I Japan kontrollerar etniska japaner medierna. I Israel kontrollerar judarna själva medierna. I Västeuropa och USA kontrollerar kristna européer INTE medierna.

    I Ungern kontrollerar däremot kristna européer i högre grad medierna. USA har beslutat satsa 700 000 dollar på att förändra mediesituationen i Ungern som tydligen anses vara ett problem. Vad beror det på? När Putin plockade av två oligarker deras TV-stationer sade USA upp ABM-avtalet några veckor senare.

    EU delar ut ett pris till Richard von Coudenhove-Kalergis minne. Han skrev öppet på 20-talet i Praktischer Idealismis att han ville ersätta den befintliga europeiska befolkningen med vad han kallade en ”Eurasisch-Negroid Zukunftsrasse (framtidsras, min anm)”. Detta tänk blev mer intressant för politikerna/media efter 2:a världskriget när man skulle besluta sig för åtgärder som skulle förhindra att något typ nazism blommade upp igen. Genom Coudenhove-Kalergis recept fick man en permanent lösning på problemet.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Petrus!
    Ändå är de som KOMMER VIA Mexico oftast Katoliker…

    Även om man ofta kommer från Mellan-Amerika också,
    spanskan är ofta gångbar, åtminstone i södra USA!

    Friktionen mindre/integrationen lättare!
    Det talas det lite om här i Sverige…

    Mao en tämligen likartad religion,
    en avgrundsdjup skillnad mot Muslimska Araber/Afghaner här!

    På Allah sätt, med en perverterad flick-/kvinnosyn!

    Gilla

   • Petrus skriver:

    JAN BENGTSSON:

    ”Petrus!
    Ändå är de som KOMMER VIA Mexico oftast Katoliker…

    [- – -]

    Friktionen mindre/integrationen lättare!”

    Kommentar:

    Det stämmer väl. Frågan är vad som är problemet. Ekonomiskt konkurrerar mexikaner lika mycket som muslimer om befintliga jobb (drabbar främst svarta och ”white trash” i USA). Grupper som AFA (Antifa i USA) har lättare att rekrytera bland folk med latinamerikansk bakgrund än muslimsk bakgrund. Muslimerna måste assimileras/integreras först för att bli AFA-kompatibla. Ingen ”hel-muslim” har hittills mördat någon svensk skinnskalle eller annan nationalist. Åtminstone 2 skinnskallar och en (felaktigt utpekad) nationalist har dock mördats av ”halv-muslimer” resp en chilensk pojke (Camille B**** Ecq***** före namnbytet). Jag tänker här på Daniel Wretström (skinskalle), Ronny Öhman (skinnskalle) och Patrik Naeslund.

    De bolsjeviker som begick massmord på ryska/ukrainska bönder var inga muslimer utan snarare forna tiders AFA:iter med tydlig överrepresentation av en annan främmande religion.

    De som mördat några tusen vita farmare i Sydafrika är heller inte muslimer.

    Icke-assimilerade muslimer utgör inte det mest extrema hotscenariot mot oss (däremot kanske mot judar, men de kan ju fly till Israel). Men om vi gör som counter-jihadisterna (vars ledarskikt oftast kan fly till Israel) vill och gör oss extra ovän med muslimerna så flyttas väl muslimerna upp ett snäpp på hotskalan mot oss. Counter-jihadisterna bedriver knappast någon välgörenhet mot oss.

    Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  En belysande beskrivning.
  Dagens feminism är lika med vänsteraktivistisk identitetspolitik och värnar inte om jämställdhet och kvinnors villkor utan strider för rätten att få hata män. Och om rätten att få förvirra med ideer om att det skulle finnas ett tredje kön, vilket det inte gör, utan det handlar om en liten minoritet människor med oklart kön och sinsemellan olika speciella behov av förståelse och hjälp. Feminismen ägnar sig inte åt befogad normkritik utan åt så mycket normraserande som möjligt för att få samhället i gungning.

  Äkta kvinnokamp handlar om mäns och kvinnors lika möjligheter i samhället, juridisk likabehandling och meritokrati. Och om att ta bort onödiga hinder och tabun som har med könsroller att göra. En sansad långsam utveckling som främjar både män och kvinnor med mer moderna könsroller och äkta kontakt och samarbete. Där både manliga och kvinnliga egenskaper blir en tillgång och framför allt att individers olika egenskaper blir en tillgång, utan att förväntningar på könsroller tar överhanden.

  Både män och kvinnor kan bete sig grisigt och kriminellt. Liksom motsatsen, bete sig hedervärt.
  Män begår fler brott och är mer fysiskt våldsamma än kvinnor. Orsaken finns delvis i ursprunglig manlighet, men det är samhället och politiken som skapar våld och brottslighet av en naturlig manlig strävan efter styrka/potens/”power”. Genom att t ex inte dra gränser, stärka ett nödvändigt våldstabu och inte jaga och bestraffa gärningsmän för både små förseelser och grova brott. Genom att glida på bestämmelser, strunta i lagar, dalta med förövare och skylla på omständigheter.
  Och genom att låta inflyttade kulturer slippa anpassa sig till vad som gäller och borde gälla här. För både män och kvinnor. Orubbligt.

  Sedan kan man önska sig flera positiva förebilder också och tydligare uppskattning av den överlägset fina manlighet som finns i västerländsk kultur med målmedvetenhet, ansvarstagande, omsorg, pålitlighet och lugn styrka som inte viker ner sig. Låt inte ”feminister” trampa på det.

  I hanteringen av de s k ensamkommande ”barnen”, så har man väl gjort det mesta fel, ivrigt ledda av vänsteraktivister och med hjälp från miljöpartiets lekstuga.
  Tyvärr kommer regeringen undan med vad som helst, försumligheter och lagbrott, när oppositionen vilar upp sig i sin ringhörna.
  Kan vi inte importera nästa statsminister från något vettigt grannland?

  Gillad av 11 people

  • moab skriver:

   Precis så, hata män, vita män, det är kärnan. Sedan skall förstås alla hatas som på något sätt håller med vita män, kvinnor, invandrare, homosexuella. De är svikare. Det är i hatet och ondskan man kan förstå pk, inte i kärleken och godheten.

   Gillad av 3 people

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag skulle gissa att hat och illvilja paketerat som låtsasgod ideologi, är mycket lockande för många oreflekterade omogna människor vars önskan om tillhörighet, att räknas med, överskuggar all eventuell tankeförmåga. Längtan att få känna sig ”kraftfulla” tillsammans är något som vänstern alltid förstått att spela på.

    Gillad av 4 people

  • Petrus skriver:

   En seriös läsarkommentar under ett fnissigt, roligt debattinlägg. Det här stämmer nog: ”Män begår fler brott och är mer fysiskt våldsamma än kvinnor. Orsaken finns delvis i ursprunglig manlighet […]”. Tror dock att det bättre att se till att lagar och regler efterlevs än att försöka göra flickor av pojkar. Till feministerna försvar kan man väl säga att kanske hälften av alla män ställer till problem p g a sin genetik medan det är bara typ 0,1 % av männen som för mänskligheten framåt genom sin genetik (exempel: James Watt, Michael Faraday, Carl Munters).

   Jag vet dock inte om man skall anstränga sig för att försöka få inflyttade män från stenålderskulturer att anpassa sig till moderna, västerländska normer när inte ens genus-feministerna själva är speciellt intresserade av detta. Speciellt inte om detta innebär att man själv och ens egen grupp blir speciellt exponerade för stenålderskulturernas vrede. Varför offra sig? Tycker det borde vara mer eftersträvansvärt att geografiskt och juridiskt få avgränsa sig från de som vill ha in dem, samt deras älsklingar, och låta stenålderskulturerna med full kraft få förgöra den värd som släppt in dem. Jag vinner inget på att muslimska ungdomar blir rappare och till slut de AFA-anhängare som George Soros och hans politiker-drängar vill ha. Med AFA vid makten ligger jag i ett dike bakbunden med skallen avskjuten. Det är ännu värre än islamiskt styre. Jag vinner inget på assimilation, däremot på geografisk och juridisk separation.

   Gillad av 2 people

   • larslindblog skriver:

    Du nämner AFA…jag fick reda på att dom har en sida med foton och fullständiga personnummer samt adress till alla personer denna våldsbejakande kommunistgrupp påstår vara ” nazister” .
    SÄPO ; Polis , Datainspektion , osv.osv gör ingenting alls.
    Trots att publiceringen är tydliga uppmaningar till terrorister att angripa dessa män/kvinnor i deras hem.
    Jag blev helt vansinnig när jag fick se detta . Polis låter det fortsätta , men polisen jagar gamlingar som skriver FB kommentarer där den gamle inte hängt med i alla dom senaste omdöpningarna av folkgrupper.
    Däremot minns jag hur en lärare för ett par år sedan åtalades för brott mot datalag mm. för att lagt ut en hemsida med sin skola. Man kunde alltså identifiera vissa elever och vissa elever kommenterades ( vänligt )
    Då hade polis och åklagare tid att undersöka och domstol att ta sig an fallet.

    Morrrr !!

    Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till LARSLINDBLOG:

    Man behöver inte vara ”nazist” för att hamna i AFA:s sikte. Tidigare attackerade man t o m vanliga, borgerliga politiker.

    AFA har sitt ursprung i det gamla Stoppa Rasismen (grupp ledd av trotskister som Kenneth Lewis) och den kommunistiska street fight-gruppen Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS) samt våldsinriktade anarkistgrupperingar. När Stoppa rasismen lades ner bildades AFA. Så man kan väl grovt approximera AFA med det tidiga bolsjevik-styret i Ryssland/Sovjet. Där blev väl ungefär hälften av de ortodoxa prästerna avrättade. Man retade sig antagligen på den arvssynd de ansåg vissa hade p g a att deras förfäders domstol dömt Jesus till döden.

    Den politiska grenen av Stoppa Rasismen blev efter nedläggningen ombildad till Expo som leddes av trotskisten Stieg Larsson till dennes död. Expos motsvarighet i USA, Southern Poverty Law Center (SPLC), klassar numera radikala katoliker (alltså sådana som avvisar 2:a Vatikankonciliets förändringar i början av 60-talet) som ”hate groups”. Klassificeringen påminner om hur bolsjeviker/trotskister såg på ortodoxa präster. Du behöver inte vara något typ ”nazist” för att hamna i kikarsiktet.

    Jag noterar att även individer som bara vill försvara det liberala samhället och därför är mot invandringen kan mördas av AFA:itiska typer. Kom ihåg vad som hände den öppet homosexuelle invandringsmotståndaren Pim Fortuyn. Även en person som Sjunnesson (bakgrund som queer, skaffat barn med en indisk kvinna) är AFA:s motståndare!

    Gillad av 1 person

 7. moab skriver:

  Jag set det som varande av yttersta vikt att man inser att de VILL ha det så här, alla logiska inkonsistenser som den ovan är irrelevanta, vi kan hitta en om dagen, det gör ingen skillnad. Inte förrän man kan få ”de lurade”, de kanske 30-40% som är indoktrinerade av media att inse att de intar en ond position, som Heberlein, så kommer detta att vända. Det är INTE banal godhet, det är ondska. Vi har gradvist kommit att styras av de mest omoraliska och hycklande, vi ser det, vi behöver bara öppna ögonen. Lika graviterar till lika, det postmodernismen har gjort är att den har fått de värsta att hitta varandra och de har gradvist, sedan 60-talet, infiltrerat alla de högsta samhällsinstanserna, de är helt enkelt dåliga människor, man finner dem sällan i riktiga jobb utan i alla de jobb som egentligen inte behövs, agendajournalister, genusforskare, politiker, migrationsadvokater, HR, hållbarhetskonsulter och i alla intressegrupper. De är odugliga hycklare och i grunden dåliga människor och hatar de goda och dugliga, detta är deras drivkraft. Inget gör mera skada än att köpa argumentet att de vill väl, eventligen.

  Gillad av 7 people

 8. Erling skriver:

  Smart artikel. Med skärpa avslöjas det uppenbara. I Sverige pågår EN MASSIV HJÄRNTVÄTT. Och det är mycket kusligt

  Vi förundras ibland av hur mer eller mindre ett helt land kunde låta sig fascineras och styras av en liten aggressiv mustaschprydd herre. Men det upprepas i nuet inför våra ögon. Inte på samma sätt.

  Men SUBTILT och AGGRESSIVT sköljer det över oss SOM EN TSUNAMI dygnets alla timmar dag efter dag. Strategiskt maskerad bakom vacker och genomtänkt verbalitet.

  Hur länge “protestanter” som DGS, Ledarsidorna etc får praktisera det fria ordet är nog bara en tidsfråga. Vid horisonten börjar redan ord som censur anas. Önskar att jag har fel!

  Gillad av 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det har Du nog tyvärr inte!

   Det håller redan på att hända,
   lagförslag är i princip redan klara,
   för att minska vår grundlagsfästa yttrandefrihet,
   om Svetsaren tillåts sitta kvar!!!

   Det lär BAHra vara en tidsfråga!!!

   Alternativmedias ”Alleged False Narrative” skall tystas, till ALLA pris!
   Sanningen skall förtryckas mao,
   1984 var BAHra en försmak av DDR 2.0!!!

   Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Uppenbarligen fyller afghanerna en funktion i den svenska sänghalmen och detta tydligen hos en grupp med stort politiskt inflytande. Min hypotes är följande. Det handlar om vänstervågens kvinnor som nu har kommit i medelåldern minst. De har levat ett promiskuöst liv men har blivit ratade pga av skilsmässor och pga av att vänstervågens män fått andra intressen. Vad vänstervågens män intresserar sig för har väl med all önskvärd tydlighet framgått på senare tid, inte är det medelålders batikhäxor som lockar.

  Gillad av 6 people

  • Kristina von Heland skriver:

   Ett mönster kan man se med blotta ögat som sammanfaller med metoo och allehanda kampanjer. Batikhäxorna är generellt ganska fula, överviktiga och ger ett slafsigt intryck. Det sammanfaller med min ungdom då vänster 68 härjade. De satt på den moraliska rätten med FNL grupper, vi som lyssnade på svart musik, klädde oss ballt och levde loppan var hatade. Då vänsternissarna hade pimplat nog med rödvin började de stöta. De ledsnade på de som nu är batikhäxor. De var klädda i fula kläder de köpt i Gamla stan, Grolls arbetarbod. Mah Jong dresser, de hette grupp åtta och vi skrattade rått. De var inga 10 taggare direkt.De trodde verkligen att en arbetare färgade overallen orange och hade den på lördagskvällens dans med de breda skorna på eller? Maomössan och kommunistkostymen
   Mönstret ses i metoo, alla måste göra inlägg för om du inte blivit klappad i rumpan är du inte nog attraktiv. Det är deras barn nu samma visa. Slut med fattiga arbetare så man importerar ett proletariat i stället att tycka synd om och utnyttja.

   Gillad av 4 people

  • slaszlos skriver:

   Konungariket är ett stort glädjehus vid vilket statens affär och finansiering av ” lyckan ” gör precis som Imperiet Roms fall – själv orsakade sin avgrund utan yttre krafter orsakat av sin egen etik och moralens dödsdans.

   Gilla

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Undrar hur mycket medborgarna fått veta om vi inte kunnat läsa DGS plus alla andra fantastiska analytiker ute landet.
  Imponerad över att Stefan har mod nog att skriva om ”hypoteserna” som väntar på bekräftelser!!!

  Gillad av 1 person

 11. Lassekniven skriver:

  Den bakomliggande orsaken till batikhäxornas beteende mot möka asylsökande män kan vara att de (häxorna alltså) är så in i håvitte fula att ingen vit man vill ta i dem. Så mycket sprit finns inte. Hemska tanke om man skulle hamna på en öde ö med Gudrun.

  Gillad av 1 person

 12. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Hur kan du tiilåta Patrik Engelau att din sida blir en plats för okvädesord av rent sexistiskt natur istället för en plats för fräsch debatt i sakfråga? Har det något med dig själv att göra? Det som har skrivits i kommentarsfältet gagnar inte debatten I SAK dvs utnyttjande av beroendeställning utan känns som ”begravt modershat hos män” som får lufta sig ur garderoben en stund likt dåliga älskare som inte förstår hur uttråkade kvinnor skapas.

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Kvinnor kommer alltid använda sex för att få makt och resurser. Just nu genom #metoo kampanjen. Och när det begav sig genom det som #metoo kampanjen beklagar sig över. Ganska finurligt faktiskt, rida pendeln åt båda hållen, klämma ur kaviartuben ordentligt 🙂

  Den som funderat litet på evolutionen förstår det här fenomenet bättre.

  Gillad av 1 person

 14. Rikskriminalen skriver:

  Flyktingförläggningar är inte bara horhus styrda av förhärdade gangsters-ofta nordafrikaner exempelvis maroccaner – utan också centra för sk ”human-trafficking# som pågått i decennier.Varje dag ”försvinner” unga flyktingar för att aldrig återfinnas.Var hamnar de någonstans?Vilka profiterar på dem?Det största horhuset dock ligger i den sk ”Tårtan”-”the Tart”-riksdagshuset-där professionella lögnare,mutkolvar och professionella kriminella sedan länge funnit en ofta bekväm näringskrok.

  Gilla

 15. Stig Palm skriver:

  Strålande bra idé med import av flickor enligt skribenten. De Afganska pojkarna? får något att ‘stånga’ och slipper alla kåta vänsterkäringar vilka nu ställer upp.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tror garanterat att dessa Ukrainskor/Moldaviskor,
   skulle uppskatta våra svenska gentlemen i långt högre grad än våra infödda kvinnor!

   Jag har kommunicerat med många)
   Än finns hoppet!

   Utnyttjas vore knappast ordet,
   snarare vördas o uppvaktas!!!

   Gilla

 16. Mikael Birk skriver:

  Hedlund med tjänst vid Uppsala universitet kommer väl nu att tas i örat om inte av rektor med
  stöd i påkallad värdegrund så av det nationella sekretariatet för genusforskning med uppdrag att värdegrundssäkra alla lärosäten. Man kan tycka vad man vill om Hedlunds argumentation;
  den avvikelse från den ängsliga åsiktsnormen (pluralism) är snart ett minne blott inom akademin.

  Gillad av 1 person

 17. Bengt skriver:

  Tidskriften Kvartal har publicerat en mycket upplysande artikel av sin nye redaktör, tidigare journalist på SR, Jörgen Huiteldt. Den borde få riksspridning. En ovanligt äkta journalist!
  Hoppas nedanstående länk fungerar, annars går det att söka på ”kvartal” på webben.

  /kvartal.se/kommentar/statister-i-vr-berttelse-om-oss-sjlva

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Den bäste o mest påläste journalisten på SR!
   Knappast konstigt att han sökte sig till annat håll…

   Omgivningen kan knappast säga sig stimulera ”MÅNGFALD” i åsikter!!!

   Gilla

 18. O.T. skriver:

  Fröjds blogg skriver Miljöpartiet ska räddas till varje pris…..
  Vad som emellertid är grundbulten i förslaget är att det så kallade gymnasieundantaget förlängs och utökas. För den (tidigare) ensamkommande som fyllt 18, väntat tillräckligt länge och visar tillräckligt stort intresse för att ägna sig åt gymnaisestudier nu eller i framtiden, kan det tillfälliga uppehållstillståndet förlängas och möjligen en dag förvandlas till ett permanent. Härigenom upphävs den befintliga asylprocessen, där Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattar beslut och istället läggs beslutsansvar på gymnasielärarens axlar. Läraren kommer alltså att avgöra ifall eleven kämpar tillräckligt bra i skolan – och blir alltså den som står mellan ett liv i Sverige och en enkel resa tillbaka till Afghanistan.
  Nu är det dessvärre så att bara 20 procent av de ensamkommande får godkänt i svenska, engelska i matte – och på det så kallade introduktionsprogrammet har bara 7 procent tagit examen efter tre års studier. För det stora flertalet innebär den nya uppgörelsen i praktiken bara en lång, kostsam och utdragen väntan på utvisning. Som dessutom ska utdömas av betygssättande lärare.
  Om detta ska kallas för en rättssäker asylprocess där ordning och reda råder och ett nej är ett nej – som Stefan Löfvens mantra låtit de senaste åren – vill jag nog inte veta vad verklig oordning innebär.
  Men till syvende och sist handlar det här mindre om omsorg för ett antal tusen unga män som som befunnits sakna asyl- eller flyktingskäl. Istället handlar det om att till varje pris rädda Miljöpartiet från att trilla ur riksdagen vid valet nästa år.

  Gillad av 1 person

 19. Ron Furmanek skriver:

  #Löpande räkning -uppropet för hantverkare. Det har man ju sett i en del filmer hur övergreppen går till. Väninnan som kommer ut ur duschen osv när hantverkaren ringer på.
  Har en väninna f ö v som gillar sotare. #Slutviskat

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hög tid att detta ”svineri” kommer fram i ljuset…

   LÖPANDE var riktigt fyndigt, liksom slutviskat!
   Lite ursotning var av största nöd?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.