Vår plåga är vår styrka

Patrik Engellau

Fram till för kanske tio år sedan funderade jag aldrig på allvar över varför Sverige var ett så framgångsrikt land. Det bara var så. Om du vill så kan du påstå att det var en rasistisk attityd från min sida. Liksom att det var självklart att svenskarna i kraft av sin svenskhet skulle ligga på toppen av alla mätningar.

En hel del människor som jag träffar lever kvar i föreställningen att inget riktigt ont kan hända Sverige eftersom det i Sverige trots allt bor svenskar. En begåvad och framgångsrik företagsledare frågade mig om jag var orolig för utvecklingen i Sverige. ”Skiträdd”, svarade jag. ”Det är ingen fara”, sa han. ”Det kanske känns lite skakigt, men i grunden finns en stabilitet, vi kan skärpa oss om vi vill.”

Må dä. Detta uttryck betyder ”må så vara” på värmländska. Men frågan är om vi vill skärpa oss. Det kan hända att just de allmänt omfattade idéer och värderingar som vi med kraft bekämpat under det senaste halva århundradet är just de attityder skapat våra framgångar.

”Det sitter en Martin Luther på din axel och piskar dig att jobba fastän det är trist och du kan försörja dig i alla fall så du måste utplåna den där Martin Luther på axeln för att kunna förverkliga dig själv.” Har du hört den?

Min allt starkare känsla, sedan tio år alltså, är att just den stränge Martin Luther var en huvudsaklig förklaringen till att Sverige funkat så bra. Var det kul att lyda Martin Luther? Inte särskilt. Men det handlade inte om kul, det handlade om överlevnad, trygghet och säkerhet. Kommer du ihåg när det stod ”Hinc robur et securitas” på svenska sedlar? ”Härmed styrka och säkerhet”. Det är riksbankens valspråk, men riksbanken törs inte längre framföra det på sina produkter.

Jan-Olof Sandgren framförde nyligen en betydelsefull tankegång på dessa sidor. Han skrev att Aksel Sandemoses ”Jante-lag”, som vi lärt oss att hata och bekämpa numera förvandlats till en motsatt dekalog. Här Jante-lagen:

1. Du ska inte tro att du ÄR något.
2. Du ska inte tro att du är lika god som VI.
3. Du ska inte tro att du är klokare än VI.
4. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än VI.
5. Du ska inte tro att du vet mer än VI.
6. Du ska inte tro att du är förmer än VI.
7. Du ska inte tro att DU duger till något.
8. Du ska inte skratta åt OSS.
9. Du ska inte tro att någon bryr sig om DIG.
10. Du ska inte tro att du kan lära OSS något.

Här Jan-Olof Sandgrens 180-gradare:

1. Du ska veta att DU är något märkvärdigt.
2. Du ska veta att DU är lika god, eller helst lite bättre än andra.
3. Tvivla aldrig på att DU är smartast.
4. De andra är antagligen lite sämre.
5. DU har tolkningsföreträde.
6. Du är helt enkelt BÄST.
7. Det finns ingenting DU inte klarar av.
8. Ingen får skratta åt DIG.
9. Alla bryr sig om DIG, eller borde i varje fall göra det.
10. Tro aldrig att andra har något att lära DIG.

När jag läser Sandgrens ”Antijantelag” tycker jag mig känna igen exempelvis den svenska skolans värdegrund och föreställningsvärld. Hur skulle motsatsen till de attityder som en gång gjorde Sverige framgångsrikt kunna skapa annat än förfall?

Jantelagen var hård mot individen men skapade framgång för kollektivet och därmed också för individen. Antijantelagen förlåter och ursäktar individen och undergräver därför kollektivet och därmed också individen.

Det kan bara sluta med vidgade sociala klyftor: de skötsamma klipper banden med de slarviga och förskansar sig i väktarbevakade och säkra boendeområden.

89 reaktioner på ”Vår plåga är vår styrka

 1. Bo Svensson skriver:

  Eller så är det tvärtom. – Jantelagen tillämpas mot dem som skapat den västerländska civilisationen för att skuldbelägga dem och få dem att tro att det är de andra som bör släppas fram i ljuset och få lov att breda ut sig. – Det skall de kanske inte alls. – Vill man hävda sig, skall det vara genom egna meriter.

  Gillad av 5 people

  • Björn Runngren skriver:

   Svenskar är inte som alla andra. Vi är exceptionella. Har klarat sig undan världskrigen och krig sedan 200 år (Sv är fredsskadat som en svensk diplomat uttryckte det), vilket har inneburit ett annorlunda psyke än övriga Europa. Sv blev isolerat för att vi ej delat samma erfarenheter som övriga Europa. Sv förlorade en samhörighet med övriga Europa och var tvungna att hitta nya vänner, vilket det gjorde i tredje världen. En intakt industri gav stora överskott vilket användes till att bygga upp världens största offentliga sektor och resten användes till bistånd till tredje världen. Kalla det gärna för en absolution kombinerad med ett högmod och det är lättare att förstå den svenska mentaliteten. Tyskarna har däremot bearbetat sin skuld rationellt genom öppen debatt, litteratur, teater och ett mea culpa och byggande av minnesmärken för judar. Den svenska skuldkänslan var mer diffus och hade den som en smitare kan känna. Gick därför inte absolvera annat än att åka runt i världen att ge bistånd. Vi visste alla att vårt plötsliga välstånd var på bekostnad av andra människor. Det var syndapengar som behövde tvättas vilket skedde i tredje världen.
   Man förtiger samtidigt att sedan krigsslutet har Sv devalverat 17 ggr!!! Senast 1992 med 25%. För att sätta detta i perspektiv var vxlkurs under 50-talet SEK/CHF 1,18 idag 8,45. Gamla vanor är svåra att släppa så idag har Sv minusränta. Skälet var att LO/S drev igenom samhällsskadliga lönehöjningar som sedan justerades med devalvering. Många anser att det var ett fuskande.
   Sverige är utomlands känt som ett sociologiskt laboratorium. År 1983 den 4 oktober marscherade ett bondetåg av småföretagare till Riksdagen för att protestera mot införandet av löntagarfonder. En lag som skulle tvinga företag att avsätta del av vinster till fonder förvaltade av LO. Ett sätt att införa kommunismen genom kattluckan. Protesterna gav viss effekt samtidigt som S började få kalla fötter för att LO skulle göra ett machtubernahm. Det innebar att lagen modererades något. Det blev ett råtthål men med risk att det kunde bli ett råttbo av osäkerhet för fri företagsamhet. År 1991 blev det borgerlig regering som omedelbart avskaffade lagen och upplöste fonderna.
   Kanske tror din företagare på nya bondetåg som kan rätta till politik som leder till katastrof?
   Men problemet idag är att svenskar inte vill förstå att vi inte längre har ett industriellt övertag och inte heller har kunnat öppet bearbeta vår skuld. Den urskillningslösa massinvandringen är en konsekvens av detta. Samtidigt som högmod och hög svansföring lever kvar. Man blandar ihop BNP med produktivitet. Hög BNP idag beror på stora utgifter för offentlig sektor och stor skuldsättning bland hushållen. Däremot är produktiviteten per capita bland de lägsta inom EU28. Läs gärna den i dagarna publicerade rapporten Svensk konkurrenskraft utgiven av Entreprenörskapsforum. Ingen rolig läsning! Tyvärr!

   Gillad av 1 person

 2. A skriver:

  Det här landet handlar om Stockholms innerstad. Dessa människor behöver dagens sk värdegrund för att bli osårbara så att de kan fortsätta med sitt high life. De skulle anta vilken hållning som helst bara de får fortsätta på samma vis. Man kan ana ruset.

  Mvh A

  Gillad av 6 people

 3. MartinA skriver:

  Attityder och ideologier är en funktion av genetik, i förlängningen. Svenskarna består av människor som kämpat mot en kärv natur. Och som bara haft en odlingssäsong per år. Och som har haft längre vintrar än någon annan jordbruksberoende population. Vilket leder till vissa attityder och tendenser och en viss mentalitet. Ideologierna följer därefter.

  Sen undrar jag över ”vi” i artikeln. En tredjedel av sveriges befolkning är för gamla för att vara relevanta. Och en tredjedel är inte svenskar. Det finns inget ”vi” som kan skärpa sig. Sverige var svenskarnas nationalstat, vårt politiska uttryck. Nu är den avvecklad. Och då är sverige ingenting. Vad som kommer istället vet vi inte. Men det är knappast troligt att någonting av det som var sverige fortsätter att finnas till.

  Gillad av 14 people

  • Erik2 skriver:

   Jag instämmer. Företagsledaren som tänker att ”vi” kan skärpa till oss har inte noterat de stora demografiska förändringarna som skett under de senaste decennierna. ”Vi” kommer säkert att skärpa till oss i spåren av de oredans år som nu är på intåg. Efter de kommande 5-8 åren så kommer ett nytt jämviktsläge och ett nytt ”vi” att vara närvarande. Absolut. Men detta vi kommer att vara väldigt annorlunda mot det vi som varit. Många många fler med nordiskt ursprung kommer att känna sig väldigt främmande i det nya landet. Några kommer att anpassa sig och några kommer att mentalt gå under. Gamla sjuka svenskar kommer t ex att få det svårt.

   Alldeles för få noterar effekten av nativiteten i olika befolkningsgrupper. Den förändring som sker i befolkningen är inte linjär, möjligen logaritmiskt linjär. Människor med bakgrund i andra urpsrungskulturer tycker andra saker är viktiga än de som har nordiskt ursprung. Det har med genitik att göra, och genetiken har gett kulturer anpassade till olika levandsförhållanden. T ex öken och oaser mot polcirkel och långa vintrar. Olika saker är viktiga på olika ställen på jorden. När tillräckligt många med ett visst tankesätt finns i en befolkningsgrupp så kommer kollektivet till sist att uppträda annorlunda.

   Gillad av 5 people

   • MartinA skriver:

    Tvärtom, landet kommer gå under, svenskarna kommer bestå. Något nytt allomfattande uppifrån påbjudet vi som du tänker dig kommer och som kommer skava oss svenskar är omöjligt att etablera. Staten och etablissemanget har förstört sin legitimitet, de har inte längre något förtroendekapital att trycka ett sådant vi på oss.

    Sen är jag osäker på om det blir något nytt jämviktläge. Och mycket beror på hur djup nästa ekonomiska kris blir. Våra nya landsmän har inte flyttat hit för att de älskar det charmiga vintermörkret och det behagliga klimatet så att säga. De vill ha pengar. Det är först ett år efter att dessa inte längre finns som vi kan börja ana vart vi möjligen är på väg.

    Gillad av 7 people

  • Östanskog skriver:

   Idag åt jag småländskt julbord med småländska pensionärer i hjärtat av Småland. Stockholm var långt borta. Stockholm existerade inte. Stockholm innanför tullarna är utanförskap.

   Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Martina, så hade det inte behövt vara. Jag bor i Thailand som förmodligen är ett av världens etniskt och kulturellt mest homogena länder. Att det är så beror dels på lyckliga omständigheter (aldrig ockuperat av främmmande makt) och på en mycket medveten politik. Detta är givetvis på gott och ont men ett homogent folk kan ha en gemensam kraft och vilja. Just nu i vart fall är Thailand på många sätt allas ögonsten i den här delen av världen. Sverige hade kunnat vara det också.

   Sverige hade, trots att man var exportland i mycket hög grad. under lång tid ganska stränga regler som bidrog till att bevara Sverige svenskt men sedan väl proppen dragits ur blev det fritt fram för allsköns åtgärder för att rasera kärnan av det som en gång var Sverige.

   Jag tror att det är ytterst olyckligt för såväl Sverige som världen att så blvit fallet. Vi var ett folk sm hittat på ett sätt att överleva trots det stränga klimatet och där vi hade möjligheter att fortsätta att vara föregångare. I stället har de som haft makten sett till att förskingra dessa möjligheter, roffat åt sig själva en stor del och låtit resten skingras för vinden.

   Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  I början konstaterar du att även skötsamma svenskar är sossar. I mitten konstaterar du att sosseriet sänker Sverige. Till sist ser du en framtid där skötsamma svenskar segregerar sig i gated communities. Hur skall bostadsrättsföreningen i en sådan gated community lagligt, organisatoriskt, praktiskt och realistiskt hålla de skötsamma sossarna ute!?

  Gillad av 3 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Letar förgäves efter ”sossar” i Patriks text.

   Poängen är väl att gårdagens medvetenhet om att vi lever i ett land långt i norr där man oftast måste arbeta hårt för sin försörjning, håller på att glömmas bort och ersättas av en föreställning att resurserna är närmast oändliga och man knappt behöver arbeta eftersom maskinerna gör allting.

   Och eftersom vi är så oerhört rika, så har vi råd att försörja några miljoner migranter från främmande kulturer också?

   Att dessa människor tenderar att hata oss och vår kultur, kommer väl att fixa sig bara de får åka tunnelbana i Stockholm…

   Gillad av 4 people

   • Björn skriver:

    Dagens bortskämda yngre och medelålders medborgare, verkar se den relativa välfärden vi ändå haft som ett evigt ”axiom”, OAVSETT hur många ”nya” som kommer till och ska dela på ”kakan”! Är det hjärntvätt, brist på intelligens, eller va f-n beror det på….

    Gillad av 2 people

 5. Moab skriver:

  När man blandar dugliga och mindre dugliga människor så är anti-jantelagen livsfarlig, den blir som ett blixtlås genom samhället och ingen drar ner det bättre än vänsterliberaler världen över, Obama kommer att kommas ihåg som den rasifierade presidenten som väckte rasismen och drog ner blixtlåset. Men det är lite bekvämt för forna socialister och kommunister att komma upp med fyndiga antijantelagar, det är helt enkelt socialism applicerat på ras och alla andra skillnader vi ser. Man undrar när rödhåriga skall få minoritetsstatus för alla vet ju att de blev mobbade i skolan. Och glasögonormar?

  Men antiJante är HELA etablissemangets lag nu, även moderaterna. Jag läser SvD och det står att ”SD inte har monopol på invandringspolitiken mer”, men, det har de väl aldrig haft? Etablissemanget vill ha hit fler invandrare och SD färre, enkelt. Något monopol är det väl inte?
  Att sedan etablissemanget skiljer sig på marginalen där vänstern inte vill att invandrarna skall jobba och ”högern” vill att de skall jobba men inte har medel att tvinga dem (eftersom att behålla dem i Sverige går först) är irrelevant för utfallet är detsamma: fler arbetslösa invandrare. När blixtlåset är nere för långt så går det inte att dra upp igen, Jante eller inte Jante. Vi har nu somalier i mitt lilla samhälle, det är tämligen uppenbart att de inte kan uppfostra sina unga män, vilket väl gäller i stort sett alla grupper som kommer, å ena sidan bilbrännande unga män, å andra hedersmördade systrar, en häxbrygd, hur skall föräldrarna hitta rätt? Nästa generation blir ännu värre, skall dessa unga män uppfostra sina söner? Det verkar inte troligt.

  Varför tror alla att det handlar om Trump? Det handlar istället om att medelklassen fått nog, och innan Obama och blixtlåset så hade man inte behövt tillägga att det är den vita medelklassen som har fått nog.

  Gillad av 12 people

 6. Moab skriver:

  Kortversion:

  AntiJante är HELA etablissemangets lag, även moderaterna. Jag läser SvD och det står att ”SD inte har monopol på invandringspolitiken mer”, men, det har de väl aldrig haft? Etablissemanget vill ha hit fler invandrare och SD färre, enkelt. Något monopol är det väl inte?
  Att sedan etablissemanget skiljer sig på marginalen där vänstern inte vill att invandrarna skall jobba och ”högern” vill att de skall jobba men inte har medel att tvinga dem (eftersom att behålla dem i Sverige går först) är irrelevant för utfallet är detsamma: fler arbetslösa invandrare. När blixtlåset är nere för långt så går det inte att dra upp igen, Jante eller inte Jante. Vi har nu somalier i mitt lilla samhälle, det är tämligen uppenbart att de inte kan uppfostra sina unga män, vilket väl gäller i stort sett alla grupper som kommer, å ena sidan bilbrännande unga män, å andra hedersmördade systrar, en häxbrygd, hur skall föräldrarna hitta rätt? Nästa generation blir ännu värre, skall dessa unga män uppfostra sina söner? Det verkar inte troligt.

  Gillad av 4 people

  • Björn skriver:

   Jo då, SD har hela tiden haft, och HAR FORTFARANDE, ”monopol” på invandringspolitiken; DEN UPPENBART RÄTTA, alltså! De andra partierna har inte ens förstått allvaret i situationen, ännu….

   Gillad av 1 person

  • moab skriver:

   Så bevisas det igen: de vill ha det så här. När jag var på badhuset kunde den unga afghanen inte låta bli att stirra på min dotter fastän han såg att jag inte uppskattade det (undlåter att rapportera på vilket sätt). Min dotter är 11år gammal. afghanen var väl ca 25. Förakt och hat börjar bli min vanligaste känslor när jag tänker på politik och etablissemanget. Det blir den mest angelägna uppgiften för alla fäder att skydda sina barn från migranter.

   Gillad av 1 person

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  ”Det kan bara sluta med vidgade sociala klyftor: de skötsamma klipper banden med de slarviga och förskansar sig i väktarbevakade och säkra boendeområden”

  Detta har redan hänt eller kommer att hända de närmaste ären. Det blirsäkerts än värre eftersom politiker och myndigheter inte gör något. Media ignorerar det likaså och sysslar med pseudofrågor och strunt. Gårdagens TV uppståndelse över de snurrige SD-politikern är ett av många exempel eller för den delen hela stolligheten med #metoo kampanjen. Hela samhället beter sig som om de vore daghemsbarn.

  Gillad av 8 people

  • Linden skriver:

   Om jag förstått utvecklingen på bostadsmarknaden rätt så finns det snart inga frizoner på bostadsmarknaden. I vart fall inte vad gäller lägenheter. Kommunerna får klasar med asylanter på sin tröskel. Och med S C Eller MP i majoritet så bjuds det hej vilt på bostadsrätterna.

   Vilket i förlängningen kommer att skapa otrivsel i trappuppgången vilket i sin tur leder till att folk, som inte är för gamla och skröpliga, kommer att se sig om efter annat boende.

   Vilket i ytterligare en förlängning kommer att leda till att asylanterna tar över städerna.

   Ursprungsbefolkningen får barrikadera dig på landsbygden.

   Gillad av 4 people

   • A skriver:

    Där tror jag du får rätt LINDEN, det behövs bara lite avföring i trappuppgångarna så kan man ta över helt nybyggda hyreshus på kort tid. De plockas ett efter ett i detta nu. Det är inte illasinnade rykten, jag ser det på nära håll. Landsbyggden bör få ett uppsving efter den våg som pågår nu, där man lånar upp sig på kraftiga belopp och flyttar till helt nya områden runt städerna. Denna process lär nog driva större delen av bostadsmarknaden skulle jag tro.

    Mvh A

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Snurrige SD-politikern? Han uttryckte det som många av oss vet. En person som ansluter sig till IS är muslim. Om denna muslim stänger in människor i en bur, häller bensin på dem och tänder eld, är då muslimen människa enligt vårt sätt att se det? Att sedan säga detta inför TV-kameror var väl inte så smart men visst hade han rätt.

   Gillad av 6 people

   • Kardanaxel skriver:

    Jo, människa är han, per definition, men en usel sådan, som inte förtjänar annan behandling än den han utsatt sina medmänniskor för. Till dem som bekämpar IS m fl terrororganisationer skulle jag vilja säga: ta inga fångar!

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Kan man tänka sig en effektivare metod för att föstöra ett samhälle? Man börjar t.o.m. fråga sig om detta är meningen? Ska man låta överklassen förskansa sig i små fort för att därefter se till att anfalla dem ett efter ett och röka ut dess invånare?

   Så förefaller vänsterns identitetspolitik fungera. De som tllhör den vita minoriteten är nu klassificerad som världens skadedjur och ska rökas ut. De tillhör inte längre samhället. Nu är det den färgade majoritetens tur att ta befälet över världens utveckling.

   Etnisk rensning är vad det kommer att handla om: särskilt gäller det Europa och Nordamerika. I Asien kommer man att vara mer tolerant; åtminstone tills vidare.

   Gilla

 8. Bo Svensson skriver:

  Förresten tror jag mera på generna än på inlärda beteenden som förklaring till att vissa släkten hävdar sig bättre än andra. – Det finns väl tillräckligt grundliga studier av adoptivbarn för att den frågan skall vara färdigdiskuterad.

  Gillad av 4 people

  • Per-Anders skriver:

   IQ-nivå spelar stor roll om inte en avgörande. Över hela världen fungerar det ungefär på följande sätt. Vita flyttar från områden som blir mindre vita. Områden där andelen vita minskar får även i proportion ökad brottslighet och sämre ekonomi.

   Denna flytt är mest påtaglig i stora städer. Detroit i USA gick in konkurs när den vita befolkningen blev för liten. London idag har en minoritet vita. Vita flyttar från London i allt högre takt. Jag gissar att London kommer att ha en vit befolkning på några procent om 20-30 år. I och med det kommer London att upphöra att vara ett ekonomiskt centrum. De höga fastighetspriserna i London kommer att falla och investeringar i London kommer att sjunka markant.

   Gillad av 4 people

 9. Aha skriver:

  Sverige var en gång ett ingenjörs samhälle. I städerna och i byarna etablerades småindustrier, tillräckligt för att byn och ibland hela staden skulle blomstra. Detta är ett minne blott. Globalisering med frihandel och låga löner har lett till massdöd.
  På sextiotalet, ca, hade Sverige och Schweiz vardera 14 företag på världens topp 500 företag. Schweiz har kvar sina 14 företag, Sverige har 4 företag. Nedgången är alltså relativ.

  Förutom en nedgång i hur energisk man, hur Luthersk man är är enligt vad Engellau skriver, så har det också skett en övergång till mer mjuka arbeten såsom genusvetare. Härvidlag torde Sverige vara extravagant jämfört med andra länder, misstänker att vi är världsetta.
  Som humanitär stormakt lägger vi också mycken energi på andras väl och ve, tyvärr alldeles åt skogen i resurshänseende då en liten rännil ges fullgod standard på bekostnad av att den stora massan inget erhåller.

  Ett land är dess värderingar men också hur knäppt etablissemanget är.

  Gillad av 7 people

  • Per-Anders skriver:

   Det var inte små industrier som etableras i svenska så kallade byar. Det var stora industrier och vi kallade orterna för bruksorter där denna industri i princip var den enda industrin på orten.

   Jag skulle vilja påstå att den svenska entreprenörsandan har stått emot väldigt bra mot sosseriet och socialism rent ekonomiskt men idag är det tveksamt om det kommer att kunna stå emot rent ideologiskt.

   Å andra sidan har det inte så stor betydelse om inte invandringen stoppas totalt och vi börjar slänga ut alla muslimer från Sverige. Görs inte det är allt annat vi diskuterar totalt meningslöst eftersom Sverige som ett land för svenskar kommer att upphöra att existera.

   Gillad av 6 people

 10. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”Liksom att det var självklart att svenskarna i kraft av sin svenskhet skulle ligga på toppen av alla mätningar.

  Kommentar:

  Så funkar de flesta svenskar – Sverige kan automatiskt generera närmast obegränsat med välstånd åt alla. De inser inte att det relativa välstånd vi ännu åtnjuter beror på att vi dels har mycket gratis i form av skog och vattenkraft (påminner om att ha olja eller produkter som med minimal ansträngning genererar goda intäkter typ franska vin-varumärken och parfym-varumärken) samt att lyckliga omständigheter sedan slutet av 1800-talet gjort att företag som Sandvik och Volvo utvecklats här och inte i Tjeckien eller Rumänien. Välståndsmässigt kunde vi lika gärna ha varit Tjeckien eller Slovakien. Tjeckoslovakiens storindustri var inte underlägsen den svenska på 30-talet. Om 20 år har kanske Tjeckien tagit sig förbi Sverige p g a att fler skall dela på samma skog/vattenkraft/exportföretag plus andra importerade problem.

  Engellau:

  ”Min allt starkare känsla, sedan tio år alltså, är att just den stränge Martin Luther var en huvudsaklig förklaringen till att Sverige funkat så bra.”

  Kommentar:

  Schweiz är katolskt/reformert. Nederländerna likaså. Västra Tyskland är katolskt liksom det rika norra Italien.

  Anledningen till att Sverige ett tag kunde svinga sig upp från plats 10-15 till 10 i topp var att det sämre klimatet under 1900-talet inte längre var lika handikappande och att industrier fick större betydelse för välståndet än jordbrukets avkastning.

  Gillad av 7 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Pluss Calvin. Han var vel enda mer pliktorientert enn Luther. Rikdom som følge av hardt arbeid var tegn på Guds velvilje.

    En ting som kan ha interesse også, er at allerede Tacitus bemerket at korrupsjon var lite populært blant germanerne (”Nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur” – ‘Der er det ingen som smiler av laster og misbruk, og det å bestikke og bli bestukket er ikke på moten.’)

    Gilla

  • Erik skriver:

   Man skall vara försiktig med att ge neralisera, men protestanter har nog genom historien betytt en hel del för olika regioners välstånd. Till exempel så har de protestanter som lämnade Frankrike och slog sig ner i Basel betytt mycket för den stadens välstånd.

   Gillad av 3 people

   • Petrus skriver:

    Hela Schweiz, såväl de katolska som de reformerta delarna, har alltid varit välbärgade. Det katolska västra Tyskland var inte fattigare än ”Mittel Deutschland” och Västpreussen (där runt hälften var protestanter). Det katolska norra Italien var rikare än det protestantiska Norge fram tills dess oljekällorna började flöda i Norge. Det katolska Belgien har alltid tillhört toppskiktet i Europa. Det katolska Luxemburg likaså.

    Möjligen kan man säga att medan alla protestantiska länder av egen kraft lyckats skapa ett påtagligt välstånd så har du större spridning inom den katolska världen. Medan det gått utför, relativt sett, i Syditalien de senaste 150 åren, eller kanske t o m sedan antikens slut, så har Norra Italien varit rikt ända sedan etruskernas dagar ”trots” katolicismen de senaste 1500 åren.

    Gilla

  • Gert B. skriver:

   Läste en gång för ca 25 år sedan att Tjeckoslovakien skulle ha varit bland de rikaste länderna under andra halvan av tjugotalet. En rikedom grundlagd av verkstadsindustrin.
   Källa: mina grå celler.

   Gilla

 11. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”Det kan bara sluta med vidgade sociala klyftor: de skötsamma klipper banden med de slarviga och förskansar sig i väktarbevakade och säkra boendeområden.”

  Kommentar:

  Mjouäh, det kan nog bli värre än så. Den risk jag ser är att de högproduktiva och skötsamma som är attraktiva på en internationell arbetsmarknad flyttar ut. Kvar blir en del som visserligen är skötsamma men inte är lika attraktiva på en internationell arbetsmarknad och inte har tillräckligt med pengar för att vara välkomna utomlands.

  Då infinner sig frågan om dessa skötsamma men inte utpräglat välbärgade människor kommer att ha råd att bosätta sig i egna gated communities. Och om de kommer att få det. Såg nyligen på Bechir Rabanis Facebook att man nu stänger än fler invandrartäta skolor och packar in eleverna i skolor med fler svennar för att minska de sociala problemen. Vad händer om man vill tillämpa liknande principer på boendeområdet? Redan idag köper kommuner bostadsrätter och dumpar nykomlingar i attraktiva, relativt invandrarfria områden.

  Om man mer aktivt tänkt avskärma sig från mångkulturen med gated communities tror jag att detta kan bli än knepigare. Blir inte priset på inträdesbiljetten väldigt hög blir det så gott som omöjligt att hindra oönskat folk att ta sig in. Genom att bo 8 i stället för 4 i en villa kan man halvera kostnaderna per person. Den lägre medelklassen kommer definitivt inte att kunna avskärma sig från problemen. Med det tror de flesta Alliansväljare.

  Gillad av 8 people

  • Bo Svensson skriver:

   Tänk positivt, gilla läget. – Genom en enkel regelskärpning i full överensstämmelse med logiken i kraven på arbetsskadeförsäkring och trafikförsäkring kan man, efter ett maktövertagande, kräva brottsförsäkring: Ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet som kan krävas på fullgod kompensation för vad klienterna ställer till med för förluster och bedrövelse.

   Det våldsbrottsbenägna klientelet kan då samlas i bevakade gated communities och vi andra leva i trygghet utanför. – Trivselnivån där kan ju sedan avstämmas till den, där man gärna köper enkel biljett tillbaka till hemtrakterna mot sitt förhastat utpytsade PUT eller medborgarskap.

   Gilla

 12. Eva Danielsson skriver:

  Jag tycker nog att båda ”lagarna” är dysfunktionella för både individ och kollektiv, även om Jantelagen fick folk att jobba hårt och hålla käft.
  Den enda punkt jag skulle vilja behålla är den första från Sandgrens Antijantelag, alltså:

  Du ska veta att du är något märkvärdigt. ( Och lägga till några egna punkter:)

  Du ska veta att alla andra också är något märkvärdigt.
  Du kan lära dig mycket av andra förutom genom eget hårt arbete.
  Du får vara stolt över det du har gjort som är bra.
  Du ska skämmas för det du har gjort som inte är bra och försöka gottgöra.
  Om du bryr dig om andra så kan det hända att andra bryr sig om dig.

  Gillad av 1 person

 13. Hortensia skriver:

  Plågsamt bortom alla gränser, Patrik, att tvingas bevittna den illvilligt/naivt politiskt iscensatta, horribelt effektiva utplåningen av det kulturellt kristna, oomtvistligen framgångsrika och paradisiskt trygga, upplysta och civiliserade gammelsvenska samhället…

  … som mot vanligt, hederligt svenskt bondförnuft i rasande takt ersätts av ett gravt dysfunktionellt, för tillfället ”mångkulturellt”, men inom kort sannolikt totalt islamiserat och därmed vämjeligt inhumant och evigt bakåtstävande, sjuklöverimporterat inferno.

  Gillad av 7 people

 14. Martin skriver:

  Får mig att tänka ett av de bästa bibelorden (som tagits upp här tidigare): Den som inte arbetar skall heller inte äta. Nu sa Jesus i.o.f.s. ”sälj allt ni äger och ge till de fattiga”. Men detta uttalande fälldes i en tid då varken socialtjänsten eller nära nog gratis utbildning fanns att tillgå. Idag finns egentligen inga fattiga i Sverige. Så det första gäller. Och nej, jag vill i.a.f. inte betala för stor del av befolkningen med bara 55% sysselsättninggrad (mot 85% i övrigt). D.v.s. 45% gör inget konstruktivt överhuvudtaget på dagarna. Ingenting för de för dig och mig som öppnat dörren och betalat.

  Gillad av 3 people

  • larslindblog skriver:

   Nästan alla asylanter/romer som har arbete sysslar med sin grupp , tolkar , hemspråkslärare , boendestödjare , klassresurs ,SFI lärare , osv i all oändlighet.
   Ingen jobbar med något som kan säljas och dra in exportinkomster.

   Gilla

  • Bengt skriver:

   Martin 27 november, 2017 at 08:26

   Jag håller helt med dig.
   Det är nog dessa verser ur Nya Testamentet du avser: ”När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd”. (Aposteln Paulus i 2 Thess. kap. 3. vers 10 -12)

   För normalt funtade människor känns det väl självklart att vilja arbeta efter förmåga och göra rätt för sig. En förutsättning för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Det lutherska – eller kristna – arvet bör dammas av. (Gäller f.ö. budorden med Luthers förklaringar. Högaktuellt exempel, sjätte budet om ”…rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar”).

   Gillad av 1 person

 15. weasel skriver:

  ” En begåvad och framgångsrik företagsledare frågade mig om jag var orolig för utvecklingen i Sverige. ”Skiträdd”, svarade jag. ”Det är ingen fara”, sa han. ”Det kanske känns lite skakigt, men i grunden finns en stabilitet, vi kan skärpa oss om vi vill.”

  Jag har absolut inga onda vänstertankar om framgångsrika företagare. Tvärtom. Men det ligger i sakens natur att en ”framgångsrik företagare” är den absoluta sista som ser vad som sker ”på golvet”.
  Den framgångsrika företagen bor sannolikt inte i Husby eller Biskopsgården eller Rosengård eller någon av de andra 200 ”utanförskapsområdena”.
  Om han gjorde det skulle han förstå att vi inte alls kan skärpa oss .

  ”Det kan bara sluta med vidgade sociala klyftor: de skötsamma klipper banden med de slarviga och förskansar sig i väktarbevakade och säkra boendeområden.”

  Absolut. Men…saken är den att den tiden då det gick att fly passerade för några år sedan;
  Man kan självklart minimera risken genom att förskansa sig i väktarbevakade och säkra boendeområden. Men man kan inte spendera 100 % av sitt liv i väktarbevakade och säkra boendeområden.
  En lastbil på Drottninggatan struntar fullständigt i vilka slags bostadsområden människorna på Drottninggatan bor i.

  Gillad av 6 people

  • Per-Anders skriver:

   Om du som invandrare vill bli framgångsrik i Sverige då ska du omedelbart flytta från områden Som Fittja, Tensta, Biskopsgården eller Rosengård.

   Så helt sant att någon framgångsrik företagare inte bor i dessa områden och ser vad som sker. Men en framgångsrik företagare har inte automatisk några större kunskaper i vad som händer i samhället eller är ens bildad. Att vara framgångsrik betyder bara att man är duktig på just det man gör. Sedan finns det ett fåtal som även är bildade och förkovrar sig hela tiden och ställer sig frågan hur det kommer att gå med Sverige när befolkningen i Sverige har en majoritet av muslimer?

   Gillad av 5 people

 16. oppti skriver:

  Vill du se förändringen så råder jag dig se filmen ”Korparna”.
  En hopplös strävan hos en småbrukare bryts när sonen inte vill halka in på samma hopplösa bana. Han blir fågelobservatör i stället för att sträva i sitt anletes svett.
  Målet med vår jordbrukspolitik är idag mer öppet landskap än mat på bordet. I alla fall för flertalet-utanför matindustrin.

  Gillad av 5 people

  • Per-Anders skriver:

   Senaste mätningen på lönsamheten i Svenskt jordbruk visar att svenska bönder har inkomster som täcker 26 % av deras utgifter. I princip kan man säga att svenska bönder gör en förlust på 74 % varje år. Förlusten täcks med skattepengar.

   Observera även att dessa siffror går inte att få ut offentligt i Sverige utan man får vända sig till finska myndigheter för att få dessa siffror.

   Detta är en katastrof för Sverige. Vi har ingen som helst beredskap i Sverige vad gäller produktion av mat om vi utsätts för en minskad import. I Sverige är vi i princip några veckor från svält och våra politiker lägger sitt krut på att oroa sig över vilket kön vi har.

   Gillad av 9 people

   • larslindblog skriver:

    Lantbrukare och skogsägare är utsatta för byråkratisk terror.
    En skogsägare som börjat avverka ett skifte kan plötsligt få order att stoppa arbetet för att en person som promenerat på hans mark rapporterat sig sett en sällsynt fågel /fladdermus/ fisk / insekt..
    Jag har läst lantbrukstidningen ATL i ett år och blir helt häpen över allt vansinne lantbrukare och skogsägare finner sig i.
    Hade dom haft min mentalitet hade det blivit ” Franska protester” .

    Gilla

   • A skriver:

    Per Anders, det är noggrannt uttänkt. Var så säker. De är inte dumma på det viset. Studera vilket område som helst så fungerar det på liknande sätt.

    Mvh A

    Gilla

 17. Björn skriver:

  Jantelagen är bra! Den finns till för att dämpa allsköns figurer, som INBILLAR sig att de är nåt alldeles extra! De som verkligen ÄR det, får sin upphöjda ”status”, UTAN självförhävelse! Tyvärr har lagen satts på ”undantag” under en längre tid, här i Sverige!

  Gillad av 2 people

 18. Jonas skriver:

  Det är lätt att var kristen när man är historielös.
  Om man läser korrespondens, från århundradet före Luther, mellan de som kyrkan ansåg var upprorsmakare, så inser man att det Luther gjorde var att gå tillbaka till den moral som rådde innan kristendomen kom dit.

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Min åsikt om PEs medelklassartiklar är synnerligen låg. Analysen är dålig och enögd. Och PEs idealtillstånd och klassuppdelning är rena rama förräderiet mot svenskar som inte platsar i PEs medelklasskategori. Ett misstag som inget annat folk i sverige kommer göra. PEs enda gärning med de här medelklassartiklarna är att splittra svenskarna ännu mer och göra oss ännu hjälplösare.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Tja, samhörighet är lokalt. Sammanbrottet är nära nu. Dagens uppgörelse var mer eller mindre ett erkännande att regimen inte kan utvisa någon, de har helt enkelt inte resurser till det. De illegala invandrarna är fler och mäktigare än polisen. Så när saker går sönder på riktigt samverkar jag med svenskarna i mitt område, oavsett vad de har haft för åsikt. När verkligheten knackar på har människor en märklig förmåga att sluta sig samman blixtsnabbt.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Ligger mycket i det och andra som splittrar skyller allt på etiketten SOCIALISM. Det är etiketter som skymmer sikten och som inte har med sakernas tillstånd att göra.

   Gilla

 20. Lassekniven skriver:

  Vi är germaner och bor i norra Europa med ett kallt klimat som genom alla generationer har lärt oss att arbeta hårt. Luther har nog väldigt lite att göra med detta. Inte Calvin eller Laestadius heller. Hårt och tungt arbete i tufft klimat lär människorna att dra åt samma håll. Detta gick bra framtill tiden efter WWII då demokraturen tog över i Sverige och började hjärntvätta folket under devisen:
  ”Bra har ni fått det och bättre skall ni få det. Tänk inte, det gör bara ont. Vi tänker åt er.”
  Så har det gått som det har gått. Det kommer att bli svårt att vända det största skeppet lastad med socialism på en femöring.
  Men om nu politikerna, för att klara invandringen ekonomiskt, skulle få för sig att höja att höja kommunalskatten i alla kommuner med 5 kronor då kommer vi arbetande svenskar och pensionärer att bli rasande och sänka 7-klöver-skeppet till havens djup. Tänk på det, ni politiker som läser krönikorna och kommentarerna här på DGS.
  För övrigt rekommenderar jag läsning av den lysande krönikan på gårdagens Julia Caesars blogg.

  Gillad av 6 people

  • Lars skriver:

   Jag är rätt säker på att din analys skulle släppa på din förklaringsmodell om socialismen. Det har gått några decennier sedan löntagarfonderna diskuterades på 1970-talet och infördes och avskaffades på 1980-talet. Skattereformen på 1980-talet var också slutet på den politik du talar om och skatterna är nu nere på ca 45 % av BNP och det är faktiskt lägre än Danmark, än Frankrike och ligger inte särskilt mycket över vad herr Krugman beräknar som jämförelseobjekt med USA om man summerar skatter och privata försäkringar för medelklassen. Nu har ju USA mycket skev inkomstfördelning, närstan 25 % under fattigdomsgränsen och den översta tiondelen tar närmre 50 % av inkomsterna. Frågan om socialism har inte helt och hålet med ägande frågor och välfärdssystem att göra men har onekligen i Sverige och utomlands drivit på för detta och rädslan för kommunismen i öst har antagligen bidragit till viljan att införa sådana system i Europa liksom allmän rösträtt. Japan är faktisk vara det väst and som har minst inkomstskillnader i västvärlden och man har problem beroende på demografi och brist på inhemsk konsumtionsorienterad verksamhet, men den exportorienterade industrin går utmärkt och arbetslösheten är låg. Skuldsättningen totalt är hanterbar, men statskulden har exploderat pga bristande konsistens i krishanteringen och tidigare den uppblåsta privata skuldsättningen, men nu monetariserar centralbanken skulderna, man äger merparten av statskulden.

   Och inte är Japan socialistiskt? Eller Frankrike? Merkel i Tyskland? GB? Stora invandringsländer.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Tänkte jag skulle belägga vad jag påstår om skattetryck USA inklusive privata försäkringar mm, men hittar när jag söker Krugmans blogg inte de uppgifter jag minns (om nu rätt), men jag länkar ett dokument i en lektionsserie som jämför olika länders utgifter för sociala frågor, men jag är lite osäker om han enbart har med federala utgifter plus privata försäkringar och inte delstats skatter mm. Så låt oss skruva ned mina siffror och istället se på vad herr Kriugman har att anföra i den första lektionen.

   http://www.princeton.edu/~pkrugman/class%201.pdf

   Gilla

 21. olle holmqvist skriver:

  ”Plötsligt raseras allt på ett ögonblick. Den rasism som partiet alltid anklagats för av sina politiska motståndare förkunnas plötsligt öppet och oförblommerat från talarstolen mitt i salen. Muslimer är inte fullt ut människor..,”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-ar-det-ater-kris-och-panik-i-sd

  Så skall slipstenen dras. Så skall och bör en herr Riksfolkuppfostrare i sin kateder strängt uppfostra svenska folket till att lydigt, fogligt och följsamt lära sig tolka alla händelser PK-mässigt. (PK betyder Präktighets-Kolossalitet)

  En annan tolkning är att det var herr Riksfolkuppfostraren som själv slet av sig sin egen
  förrädiska – enbart observerande, endast beskrivande, aldrig agendadrivande – journalistmask, och visade sitt fula…jag vill inte använda ordet tryne. Det vore en kränkning mot grisarna.

  PK-algoritm: Undantags-släntrare finns i alla partier, men de från värdegrundsexkluderade partiet, bevisar Definitivt, Slutgiltigt och En gång för alla Sanningen och Verkligheten om Hela partiet, oberoende av vilken mening alla andra uttalar. Så det så.

  https://t1.pixers.pics/img/canvastavlor-teatermasker-koncept-pa-svart-bakgrund.jpg?H4sIAAAAAAAAA3VOW27DMAy7TgI4kfzUkgP0t0cIXEfusuVhxOlW7PRzUOxz0IcogiIJjzX7yBB4PXiHZRrHmSFOc7lyv3OefriyjgTWfWHnCrGg7Yv3sG-paqwWTaeFQxJFVfffvjwufv-s3o8j5R4g6zZNz-JWVsgQlgwKpQOJYCmyVdbTaLAb0rwd69Y4bDr3tNi8tWm9Czyn_mtCiILOBnErKUf1ke41_JP0wlDkcLmCIXAGLIJWJzVcroacsajVMPoYVGBN3jOzsdqSZ6Vvkpz0Icq2pPwC06sUHygBAAA=

  Gillad av 2 people

 22. 77711n skriver:

  Felet med logiken är att Jantelagen och dess motsats inte har något att göra med sund självinsikt och tillit till att testa marginalen av den egna förmågan, vilket är förutsättningen för framgång och utveckling.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Jantelagen hindrar ingen från att testa den egna förmågan och kanske utvecklas och nå framgång! Tvärt om! Men den ”straffar” dem som vill påskina, och samtidigt skrytsamt yvs över, att de kommit längre än de i själva verket har……

   Gilla

 23. PYJ skriver:

  Jag har följt denna blogg länge och så även alla er som kommenterar.

  – Vad gör ni för att stoppa vansinnet?
  – Hur ser ert nätverk ut?
  – Tror ni att vi kan vinna om vi bråkar mellan olika gränsdragningar?
  – Nätverka med alla som vill att Sverige ska vara Sverige.

  Tillsammans blir vi starka och tillsammans slår vi sjuklövern. Vi måste gå tillsammans oavsett vilket parti eller organisation vi alla tillhör.

  Kan sjuklövern så kan vi!

  PS ni blir inte som den ni samtalar med bara för att ni hittar beröringspunkter. En sak är säker lägg ner sjuklövern så länge samma politruker styr som satt oss i skiten.

  Är det någon som vill komma i kontakt med mig så kan jag tänka mig att lägga upp e-post synlig på denna blogg.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Riksdagspartiernas enda intresse är att parasitera på skattebetalarna. Där hittar du bara orcher som slåss om riksdagslöner och försöker sticka varandra i ryggen.
   Kontakta den nationella rörelsen istället. Tumregeln är att om engagemang kostar pengar och arbetstillfällen så är engagemanget äkta. Om engagemanget resulterar i arbeten och karriärmöjligheter är det fejk.

   Gillad av 2 people

   • MartinA skriver:

    @MOAB 1
    Börja med att prenumerera på Nya Tider. De är väl inte direkt nationalistiska men de rapporterar ofta om alternativ media och rörelser som gammelmedia inte gör. Och om kultur och föreningssverige.

    Jag gillar Ingrid och Conrad och Motgift (två media initiativ som sänder webbradio varje dag). Jag tycker det nya initiativet ”Det fria Sverige” är intressant, det är tänkt att vara en intresseförening för svenskar. Och förbereder sig för att vi svenskar blir i minoritet.

    För den intellektuellt lagde så är ”Identitär ide” väldigt bra. En konferens som anordnas av Daniel Friberg varje år med många olika talare. Han kunde inte ordna en öppen konferens i år eftersom det var omöjligt att hyra en lokal. Friberg är också knuten till tankesmedjan Motpol (motpol.nu) som publicerar massor med artiklar om europeisk konservativ tradition. Spengler, Junger, Evola och många fler, superintellektuellt. Friberg driver också bokförlaget Arktos som publicerar den sortens litteratur.

    Nordisk Ungdom är en ungdomsrörelse som är positiv nationalism. Anordnar protestaktioner mot diverse saker, har fester och social samvaro och brukar dra 100 personer eller så till skandinaviska veckan, deras midsommarfirande.

    Svenska Misesinstitutet och freedomfest är intressanta. De är libertarianer av hög intellektuell kvalite, går man på freedomfest träffar man dissidenter av alla sorter. Driver också en mycket intressant podcast, radio mises.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Moab 2
    Fria Tider är den nyhetssidan på nätet jag tycker bäst om. Klart värda att stödja. Har en paleokonservativ grundsyn, översätter ofta artiklar från Pat Buchanen och Roberts.

    Mynttorgsaktivisterna är en demonstraton mot regeringen som sker en gång i månaden eller så. Jag har inte någon koll på dem men de har en sida på VK (facebookalternativ).

    Alternativ För Sverige är före detta SDU ordföranden Kasselstrands parti. De kommer ställa upp i valet till Stockholm och Riksdagen 2018. De ligger både ekonomiskt och kulturellt till höger om SD. Kasselstrand blev klar med sin MBA förra veckan. Använder nätverk från utestlutna SDU samt kontakter i akademia och näringslivet. Framförallt har partiledningen mycket större självförtroende än SD och är därmed inte livrädda för att engagera människor med kompetens och lyskraft. Den som är intresserad av Kasselstrands ideologi bör lyssna på podcasten ”Den Kokta Grodan”. Jag kommer definitivt rösta på AFS om de signalerar att de satsar på valet. Och bli stödmedlem.

    Nordisk Alternativhöger och podcasten det vita pillret riktar sig mer till en yngre publik och är mycket inspirerad av den amerikanska althögern. De erbjuder ofta bra analyser och insikter i SD eftersom Christoffer Dulny var en höjdare där tidigare. Söker hela tiden chockvärde så inte för den gräsmagade. Ungdomsslang och flams.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Moab 3
    Sen finns ju naturligtvis NMR för den som är fanatiskt lagd och vill återskapa en ännu mer auktoritär och korporativ version av sossesverige. Som sätter ras ännu mer i centrum än sossesverige. Extremt välorganiserade dock, och företrädarna gör väldigt sympatiskt intryck. Men omöjliga att samarbeta med och motbjudande ideologi, tycker jag. Ger intryck av att driva en Leninistisk strategi, de tränger sig gärna in i andra dissidentsammanhang och njuter nästan av att det ”brunmålar” andra initiativ. De är ju redan max demoniserade så de förlorar ingenting på det. Höga poäng för på attributet ”viljan till makt”.

    De olika rörelserna jag listat varierar extremt med avseende på ekonomi, om de är uttalade etnonationalister eller inte, om de är antisemitiska eller inte. NMR intar en extremposition vad gäller ekonomi där de är längst till vänster, antisemitism och att de inte är etnonationalister utan rasbaserade (de vill förena norden och nedgradera sverige till en region, ungefär som landskapen idag). Många är långt till höger ekonomiskt såsom Misesinstitutet, Fria tider, AFS. Alltså, spännvidden mellan de jag listat är enorm, det enda de har gemensamt är att de är dissidenter.

    Glömde två rörelser! Dackeinstitutet är katolska radikalkonservativa. Och No Me Frego är också en katolsk radikalkonservativ pod.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @moab 4
    Glömde en till!
    Radio Bubbla är en libertariansk nätradio som sänder nyheter två gånger i veckan. Mycket ambitiöst. Har ett forum dit du kan bli medlem. Medlemmarna hjälper till att sammanställa nyheter från världens alla hörn. Och så väljer de som håller i Bubbla ut vilka nyheter som tar sig hela vägen till nätradion. De övriga finns nog tillgängliga på nätet. Ganska stark rörelse, rätt välorganiserade, särskilt med tanke på att de är libertarianer.

    Sen glömde jag att säga samnytt (gamla avpixlat) som numera producerar mycket eget material av hög kvalite. Nya Dagbladet (nyhetssida, pod), petterssons blogg (hög uppdateringstakt av nyheter), Granskning Sverige (youtubekanal med många extremt tunga avslöjanden bakom sig) och säkert många många fler. Jag försökte prioritera sånt som har en rörelse omkring sig (som I&C) och sånt som jag tycker extra mycket om (som Fria Tider).

    Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  För dem som har ett PK-medvetande gäller i dag de flesta av Jantelagens bud och anti-Jantelagens bud – samtidigt! Men ”buden” och de termer som betecknar individ och kollektiv står för andra innehåll och sammanhang i dag än både i ett traditionellt nordiskt samhälle och i en Mena-kultur.

  Överallt finns Jag – Vi – De. För flockdjuret människan står Jag och Vi lika nära varann som fram- och baksidan på ett spelkort. (Och för att Jag/Vi-kortet ska få sin avgränsning behövs ett De).

  Det är en svår balans att förena äkta individualitet (som både känner sina rötter och ger Jaget möjlighet att mogna och förverkliga sin potential) och samtidigt kunna ingå i ett stödjande och meningsgivande Vi.

  I dag fostras barn och vuxna ständigt hemma och via alla kanaler, media, reklam, kändisförebilder osv till att ägna sig enbart åt sin framsidesbild. Alla i deras Vi-grupper är egentligen bara speglande och bekräftande kopior av Jag. Alla svävar rotlösa omkring, förhöjer sin jag- och vi-identitet genom att konsumera och tycka lika. Utpräglade narcissister dras till jag-uppblåsande yrken av typ journalister, politiker och chefer. Under sin maktutövning deformeras de ytterligare i psykopatisk riktning. Just sådana psykiskt omogna eller sjuka individer får riklig belöning för att de fyller Sveriges kollektiva medvetande.

  Dagens individualism är lika atomistisk som dagens kollektivism. Och båda sidorna av Jag/Vi-kortet är lika bedrägliga. Mellan sidorna finns ingenting, bara tomhet och meningslöshet.

  Gillad av 3 people

 25. Jaxel skriver:

  Jag skulle ändå säga att Jante-lagen i mångt och mycket finns kvar, dock omformulerad.

  Det mest centrala budet som ständigt inympas i oss svenskar lyder som följer.

  Du skall INTE tro att du har särskild rätt till det välstånd och den trygghet som skapats i och av det svenska samhället.

  Bara ett exempel. Hörde härom dagen en representant för Läkare utan gränser beskriva situationen med slavhandel i Libyen. Helt i sin ordning att göra det. Fast man satt bara och väntade på att kravet om att vi Sverige/Europa skulle lösa problemet.

  Mycket riktigt kom kravet att Europa skulle ta emot alla som från andra håll tagit sig till Libyen och nu ”satt fast där”.

  Man skulle i fall förstås kunna ställa sig frågan om vad som händer sedan. Fast det behöver godhetsapostlarna aldrig göra.

  Det finns rimligen två sätt att stoppa den brutala människosmugglingen. Antingen öppnar man gränserna och låter alla som vill ta sig till Europa helt legalt eller så visar man klart och tydligt att detta inte är ett sätt att få tillträde till Europa. Australien skulle kunna tjäna som exempel på det senare.

  Det första alternativet skulle få fullständigt oöverskådliga konsekvenser. Det Europa som människor idag försöker ta sig till skulle förmodligen upphöra att existera. En sådan lösning skulle heller aldrig accepteras av folkflertalet i de europeiska länderna. Det andra alternativet stoppas av alla dessa godhetsapostlar.

  Alltså fortsätter vi som nu. I praktiken är det som godhetsapostlarna åstadkommer detta då man med näbbar och klor bekämpar varje förslag som är i enlighet med alternativ två. Detta har man gjort så effektivt att någon diskussion i linje med detta alternativ knappast ens förekommer. Lotteriet fortsätter. Människor fortsätter att riskera livet för drömmen om en tillvaro i Europa.

  Man kan med fog fråga sig om godhetsapostlarna verkligen drivs av godhet eller om det handlar om någon annan drivkraft. Åtminstone för många av dessa tycks huvudsaken vara att framstå (!) som god.

  Gilla

 26. Göran Ulfenberg skriver:

  Många kloka synpunkter och infallsvinklar har presenterats här ovan.Men enl mitt bedömande började utförslöpan redan i början av 50-talet,zå Erlander och hans socialnazistiska efterkrigsgäng skulle införa den socialistiska skördetiden;förintelse av vårt lands byggnadsarbetaren i vår städer,först i Stockholm, sedan runt om i vårt land,den socialnazistiska folkfördrivnings – och avfolkningspolitiken,kallad flyttlasspolitik,höghus- och betonggettona i våra förorter, skolan som en socialnazistisk spjutspets mot framtiden och nu massimport av valboskap från världens mest dysfunktionella,våldspräglade klan- och stamstyrd ” samhällen”.”Men Rune,hur fan ska vi kunna hålla oss kvar?Antalet arbetare minskar ju hela tiden?” ”Det ska vi göra genom invandring!”,sa Rune Johansson,industriminister, 1973 eller 1976.
  Alla våra nuvarande problem grundlades under efterkrigstiden.
  Nog är det paradoxalt,men glöm ej,att Erlander gjorde sina politiska och ideologiska lärospån i spåren av det första världskriget med alla dessa massmännisko- och råttfångarrörelser som sköt upp som giftsvampar i Europa,bolsjevismen,kommunismen,fascismen,nationalsocialismen och internationalsocialismen
  I detta perspektiv måste man betrakta den svenska socialdemokratin en.Härtill kom,att den europeiska borgerlighetens ryggrad bröts av kriget.Se hur den ödesdigra splittringen i det tyska
  samhället banade vägen för Hitler,och hur splittringen bland de borgerliga under 50-60- och 70-talen banade vägen för det vi ser nu i vårt land.
  På det sättet kan man se det första världskriget som den stora Urkatastrofen också för vårt land.
  Sedan när det otäcka Folket protesterar genom SD,kastar det socialnazistiska herrefolket över det,men hur länge till? Vaclav Havel skrev,att lögnens byggnad kan rasa,när den tillfogas en reva, hos oss genom Internet.S
  e vad som hände med kommunismen 1989-90,se vad som hände Palmes kompisar i Pasok i Grekland!
  Kanske finns det fortfarande hopp.

  Gilla

 27. O.T. skriver:

  Läste på Nya Tider att ICA:s årligt återkommande julkalender visar allt mindre av svenska traditioner och anpassas i stället till en ökande utländsk kundkrets.
  På den tecknade julkalendern syns ett julbord där de traditionella inslagen till stor del kommit att ersättas av nya mångkulturella och allt annat än svenska dito, däribland en flicka i det muslimska klädesplagget hijab och en pojke med kippa.
  På företagets Facebooksida fylldes kommentarerna snabbt av folkligt missnöje

  Att varken judar eller muslimer firar jul och således verkligen inte har något med den svenska traditionen att göra verkar ha passerat företaget förbi i dess iver att vara politiskt korrekta och ”inkluderande”. Det var dock något som olika användare på Facebook var snabba med att påpeka.
  Flera skriver, det är sluthandlat på ICA.

  Gilla

 28. Lars skriver:

  När man ser på Sveriges historiska utveckling och industrialiseringen som sköt fart under 1880-talet och ledde till världens största BNP ökning per capita i princip vart år fram till 1970 då Sverige låg som trea bland världens rikaste länder (innan oljekriserna) så ser man hur socialdemokratin och böndernas parti vuxit fram och haft stöd av liberalerna och bakom det ser man en stark organisationsgrad bland arbetare och bönder. Man ser jordbruket öka produktionen med statligt stöd och organiserad verksamhet bland bönder, med jordbrukskassor och sedan banker, gemensamma verksamheter. Man ser konsumentkooperationen växa fram. Man ser hur myndigheterna prioriterat skola och infrastruktur och man ser samverkan mellan stat och företag och fack och partier. Man ser en ämbetsmannakår som var omutlig med ansvar. Man ser privata näringar under ständig omvandling först baserad på skog och malm och sedan framgångsrik verkstadsindustri och man var från början mycket inriktad på export.
  Man kan spåra rötter ända ned till 1700 talet då manufakturer växte med monopolstöd och bidrag, skråväsendets upphävande, men näringslivsreformerna 1862 är en vattendelare. Motsvarande ser vi inom jordbruket på 1700-talet med olika jordskiften, nya grödor (potatis) som ökade produktionen. Järnmalmshanteringen hade anor från medeltiden och bruken var bas för mycket utveckling. Med Gustav Vasa skapades nationalstaten, man bröt med katolska kyrkan och inlemmade kyrkan som en del av staten och konfiskerade egendom. Militarisering blev under hundrafemtio år en stark kraft i Sverige med Östersjövälde. Protestantismen var inte en dominerande kraft utom som statens sätt att hålla ordning på massorna. Fram till 1950-talet var det lag att tillhöra en kyrka. Ordning och reda. Från 1960-talet byggdes utbildningssystem och universitet ut och nästa stora utbyggnad skedde på 1990-talet. På 1980-talet drabbades Sverige av stukturkriser inom näringslivet bl.a. pga övervärderad valuta pga låg arbetslöshet, på 1990-talet finanskris, övervärderad valuta och bytesbalansunderskott. Den höga arbetslösheten bestod in på 2000-talet och samtidigt hade man av ‘moraliska’ skäl en stor invandring påhejad av de borgerliga partierna och miljöpartiet (S hade stoppat 1989). Media är i huvudsak borgerligt. Sedan 1994 har konsumtionen hållits nere mha skatter och budgetöverskott och lönerna släpat pga brist på efterfrågan och arbetslöshet och näringslivet har ökat sin exportorientering. Import respektive export står idag för ca 50 % är idag av storlek ca 50 % av BNP mot ca 30 % 1994.

  Hur står sig svenskt näringsliv idag?

  Gilla

 29. Ebba Ruus skriver:

  Det är på Bildeberggruppens möten politikerna blir järntvättade. Deras agenda är globalisering
  och staters utplåning, och Sverige vill vara bäst i klassen!
  ER

  Gillad av 1 person

 30. Helene Svensson skriver:

  Vi kan kanske emigrera till Gammelsvenskby borta i Ukraina någonstans. Tydligen finns ju en och annan som fortfarande pratar svenska där.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.