Kvinnor som inte bär hijab straffas

Bild, DGS

Mohamed Omar

I kölvattnet av hashtaggen #metoo har ”den gode imamen” Kashif Virk gjort ett uttalande för hur detta problem ska kunna avhjälpas. Att jag kallar honom ”den gode imamen” beror på att det är den roll som media har gett honom, när han efter terrorattacker får rycka in för att visa att islam också har en fin sida.

Den 14 november tweetade han att han var bekymrad över alla sextrakasserier, och att detta borde få oss att förstå visdomen bakom den islamiska hijaben, huvudduken som muslimska kvinnor måste täcka sig med enligt sharia:

Skärmbild (30)

Jag svarade här på Det Goda Samhället den 23 november, att muslimska kvinnor inte väljer hijab. Sharia, islamisk lag, kräver att kvinnan bär hijab, annars väntar fruktansvärda straff, både i detta liv och efter döden.

Virk tillhör en sekt som kallas ahmadiyya. I vissa frågor står sekten långt ifrån islams huvudfåra, i andra står de nära, som i frågan om hijab. I en tweet den 24 november från en av Virks trosfränder, Amer M Chaudhry, efterfrågas referenser som stöd för mitt påstående:

Skärmbild (35)

”Du nämner i artikeln ’islamisk lag, kräver att kvinnan bär hijab, annars väntar fruktansvärda straff, både i detta liv och efter döden’, jag undrar vilka straff i detta liv och nästa liv koranen har föreskrivit att de kvinnor som ej bär hijab kommer att få? Referenser tack”

För muslimska kvinnor är hijab ett påbud som man måste följa. Det är tydligt i både Koranen och haditherna, berättelserna om Muhammed. Här ett stycke ur Koranen, kapitel 24, vers 31, i svensk översättning av Knut Bernström:

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag.”

I noterna, not 37, förklaras att vad som ska täckas är allt förutom ansikte och händer. Detta är dock omtvistat då många sunnitiska lärda, både förr och nu, menat att även ansiktet måste täckas.

När Koranen och profeten bjuder har man bara att lyda:

”När de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: ’Vi har hört [kallelsen] och vi lyder’; dem skall det gå väl i händer.” (24:51)

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.” (33:36)

Det är kvinnornas förmyndare, ”wali”, som har ansvaret för deras uppförande och anständighet. Det betyder fadern om hon är ogift och maken om hon är gift. Dessa kan bestraffa den kvinna som de är förmyndare över genom till exempel aga, då sharia tillåter både barn- och hustruaga.

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem.” (4:34)

Men även den islamiska statens ledare, i klassiska texter kallad kalifen eller imamen, är ansvarig för att ”anbefalla det rätta och förbjuda det orätta”, vilket även innebär att vakta över kvinnorna i samhällets anständighet och undvika att så kallat sedefördärv, ”fasad”, får spridning.

”… de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt.” (22:41)

Det finns inget specifikt straff stipulerat för just att vägra bära hijab, utan ledaren har myndighet att själv bestämma ett lämpligt straff. I moderna islamiska stater, alltså i stater som har ambitionen att helt eller delvis följa sharia, kan kvinnor som går ut utan hijab dömas till prygel.

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.” (3:110)

Koranen föreskriver att ledaren för den islamiska staten, ”dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts”, måste åtlydas. Självklart gäller det bara i det som inte strider mot sharia:

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen.” (4:59)

Det finns som alla vet muslimska kvinnor som inte bär hijab. Motiven varierar och kan handla om slarv, vana och kultur, svag tro och anpassning. Men få förnekar att hijab är något som sharia kräver. Att öppet och medvetet förneka detta eller att öppet visa förakt för Koranens ord skulle kunna räknas som avfall från tron och att man inte längre räknas som muslim.

Profeten Muhammed befallde att den som avfaller från islam ska avrättas (Läs hadithen här). Vissa islamistiska stater, långt ifrån alla, tillämpar detta. Den som avfaller kommer förstås att straffas i helvetet.

Skärmbild (36)

Men om man tror på hijab men ändå inte bär den på grund av slarv och mänsklig svaghet? Jo, då har man begått en synd. Det föranleder straff i det efterkommande livet, på samma sätt som stöld, otukt, förtäring av fläsk eller någon annan synd. Det kan vara mycket svårt att gå emot grupptrycket och en form av straff i detta liv som kan vara nog så fruktansvärt är skammen. Och att bli utfryst och utsatt för påtryckningar. Andra flickor har lyckan att leva i frisinnade och mjuka familjer där man känner sig respekterad även utan hijab. Det beror på. Texter säger en sak, vad människor gör är något annat.

Profeten Muhammed sade att Gud kommer inte kommer att ta emot bönerna från den kvinna som inte täcker sig. För en troende muslim kan detta, tanken att bli ignorerad av Gud, självklart leda till ångest, och fungera som en psykisk bestraffning. Det är fem böner dagligen, minst, då man ska täcka sig. (Läs hadithen här).

Klicka här och gilla min sida på Facebook!

18 reaktioner på ”Kvinnor som inte bär hijab straffas

 1. Moab skriver:

  Idag gör några av de som vill ha det så här, Jag läste Tove Lifvendahl och Johan Westerholm sig lustiga över någon SDare som talat om mohammedaner. Det är ett bekvämt sätt att skydda sig från slutsatsen att man är på den sidan som vill ha fler våldtäkter men deras logik haltar. Vad är Toves logik? Att ett parti som är så stigmatiserat att de flesta som röstar på det inte vågar säga det högt och därför inte endast lyckas dra till sig fint folk från innerstan i Stockholm som har privilegiet att gömma sig från sig egen konstruktion? Att folk som drabbas, som de i Borlänge, kanske börjar bli ganska arga och är de som röstar SD? Vad är Westerholms logik? Att det inte ”bara finns ett islam”? Endast i Sverige kan man framstå som den intellektuella parten i ett resonemang på detta sätt, efter en lång utläggning om mysiga imamer utomlands så slipper antagligen Westerholm åka hem till ett Borlänge som blir allt mer mysigt muslimskt. Det finns ett ord för detta som sällan har passat så bra, hyckleri. Ett islam? Jag tror personligen att 11-åringen som slets isönder av en muslim, de många våldtagna eller andra mördade i terrordåd struntar i om de blev dödade av ett homogent islam eller inte.

  Argumentet är för enkelt för Sverige, fler från aparta kulturer ger mer terror och våldtäkter vilket ger i sin tur bygger upp aversionen från svenskarna vilket i sin tur ger ännu mer bränsle åt vänsterliberalernas uppblåsta identitetspolitik så att de aparta kulturerna vill vara än mer aparta. Fler som våldtar ger fler våldtäkter. Enkelt. En hycklare ser inte skogen för alla träd.

  Gillad av 5 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Du sade ingenting om den muslimska pöbelrätten och syraattackerna. I Wien står tre utländska muselmaner åklagade eftet att ha misshandlat några inhemska kvinnor och deras manliga bekanta för att de badade topless i en skogssjö. Schariapolisen finns numera där vi finns. Nous sommes Charlie.

  Gillad av 2 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Islam är en oförsonligt hård, intolerant, kvinnofientlig, våldsam och farlig lära. Det är vad jag fick med mig från historieundervisningen i skolan för femtio år sedan och jag har inte haft anledning att ändra uppfattning sedan dess.

  Läran/religionen/ideologin islam behöver skärskådas, ifrågasättas och kritiseras.

  De flesta av jordens alla muslimer har bara haft geografisk otur att födas in i islam. De följer påbuden, men vill inte andra ont. Tror jag. Men jag tror också att de i ett skarpt läge inte har något val annat än att följa islam och agera som dess ledare bestämmer. Och ledarna, imamerna, följer koranens bud och Muhammeds skrifter om än i lite olika tolkning, men i det stora hela utifrån inskränkta inhumana förställningar från sexhundratalet. Detta ger makt och det är makt det handlar om. Våld fungerar. Och i Sverige ljuger och slätar imamer över för att inte väcka opinion medan infiltrering och islamiseringen pågår.

  Islam har sedan länge stöd från S och V och Mp utrikespolitiskt och numera också inrikespolitiskt. Det handlar om naivitet och röstfiske. Svenska kyrkan har kapats av vänsterpolitiker, med eller utan prästkappa, och bjuder in islam, slarvar med vårt kristna arv och är öppet antisemitiska.

  Man leker med elden vad gäller islam.

  De direkta offren redan, är flickor och kvinnor (och pojkar) som utsätts för sharia och hederskultur i de områden där det bor många muslimer. Förtryckta fast de bor i Sverige.

  I det västerländska samhället finns en kanske svårhanterad frihet, krav på självständighet och egenförsörjning och man är utsatt för trender och olika förväntningar. Men i mina ögon kan det aldrig bli sämre än att vara religionens och mäns egendom och leva ett liv inrutat och styrt av andra, ett slags slaveri.

  Livsglädje uttrycks av barns tjoanden, lek och spring. Motsatsen är en kvinna med hijab och sänkt blick.

  De som vill överge islam behöver få vårt och samhällets stöd. Vad imamer i Sverige säger och gör när inte kameran är på, behöver komma fram. Koranen och skrifterna behöver nagelfaras och kritiseras. Ditt bidrag i detta är fantastiskt, Mohamed Omar.

  Islam som lära är oförenlig med svenska lagar och svensk kultur.

  ”Varje individ har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv”. Det räcker.

  Demokrati med äkta åsiktsfrihet och yttrandefrihet kan ge ett gott samhälle. Inte pk-väldets värdegrund eller islam eller någon annan variant på utopism. Historien är kantad av mördande utopistiska läror.
  Slaget om yttrandefriheten pågår. Läs uvell.se om kulturministerns förslag på inskränkningar.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”De följer påbuden, men vill inte andra ont.”

   Det tragiska är att de, bara genom att föröka sig och sprida sig till andra samhällen gör oss ont. Inte medvetet, men deras kultur skadar åtminstone mig. Jag har märkt, att vårt samhälle har fått göra inskränkningar i stort och smått, samt lägga enorma ekonomiska resurser på att försöka ”ta hand” om dem. Allt ifrån sjukvård till utbildning.

   Gillad av 1 person

 4. Agneta Berglöw skriver:

  Det vill till att man konsumerat två baljor morgonkaffe innan man läser Omars krönikor.
  Glömmer inte när Gudrun Skyman o Mona Sahlin tog på sig ngn form av svarta täckande huvudbonader.Obegripligt speciellt med Gudrun som utger sig för att vara Feminismens urmoder.
  Denna text gör mig urförb…. o jag kommer aldrig, aldrig att acceptera detta förtryck som kvinnorna utsätts för i muslimska familjer.Jag kommer aldrig heller att acceptera denne Kashir Virk som så fult passar på att i samband med alla hemska handlingar som kommer ut och upp i dagsljuset i samband med svenska #metoo upproret….försöka påverka svenska kvinnor.Att i förlängningen börja bära hijab.
  Vad gör världens första feministiska regering åt detta??Ingenting troligen.

  Gillad av 2 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Om man som kvinna kan undvika att bli skändad eller våldtagen genom att bära hijab så är väl detta ett enkelt och effektivt medel? Alternativet är förstås att beväpna sig eller att bara gå ut i sällskap med en man eller hålla sig i säkra områden. Varför inte ordna en #-tag drive , ty det förefaller var det enda som ger resultat i dagens Sverige. Eller är det bara på arbetsplatsen som kvinnorna blir antastade och våldtagna?

  Gilla

 6. Aha skriver:

  Västerländska resp. muslimska länder har sannerligen valt olika lösningar för att lägga band på mannens begär efter kvinnan. I Sverige infördes kvinnofrid enligt lag, i muslimska länder täckande klädsel.
  Men vi ska ju gilla olika så varför gnäller vi? Dessutom är det läge att gilla utvecklingen eftersom muslimerna sakta men säkert kommer att hamna i majoritet. Den inslagna vägen med separata badtider, skolor och annat som plägar det muslimska samhället får ses som en början till vad som komma ska. Sedan följer en renässans för husmodern, dock i muslimsk tappning. Sönerna tar kontrollen över syrorna, föräldrarna väljer äktenskapspartner och brottslingarna får lära sig innebörden i drakonisk lagstiftning.

  I allt detta kommer det dock inte att finnas något utrymme för vänsterliberaler och PK-ism.
  Hm, varför tjafsa om hijab?

  Gillad av 2 personer

 7. weasel skriver:

  Så bra att muslimen Chaudry skriver att hijab inte har någonting med islamsk lag eller koranen att göra.
  Då kan väl kvinnorna som vill använda hijab sluta tjata om ”religionsfrihet” och ”diskriminering” när dom inte får använda den på utbildningar, arbetsplatser och basketplaner…. ?

  Gillad av 2 personer

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Eddie, för din envisa – och sorgligt ensamma – kamp mot det massimporterade kvinnoföraktet, som av ”etablissemanget” tillåts sprida sig som ett (handlings)förlamande gift i samhällskroppen.

  Gillad av 4 personer

 9. Björn skriver:

  Är det nån mer än jag som är innerligt trött på allt vad islam heter? Dessa evinnerliga tvister om olika ”tillämpningar”, ”tolkningar”, ”inriktningar”,” bekännanden till”, ”fåror”, ”sekter i sekten”, står mej upp i halsen! Jag vill inte att alla dessa motsättningar och tvister ska förpesta tillvaron för oss här i Sverige! Det räcker med hur det förstört MENA!

  Gillad av 2 personer

 10. Lars Åhlin skriver:

  Det är lite ironiskt att Sverige, världens modernaste och mest sekulariserade land, välkomnat och nu försöker integrera muslimer från några av världens minst moderna och religionsstyrda länder (kanske har brist på modernitet och islam till och med ngt att göra med varandra). Jag har en teori om varför det blivit såhär:

  Människan har ett behov av omtumlande och livsavgörande händelser och känslor. Jonathan Haidt, min älskade moralfilosof, skriver om att evolutionen försett oss människor med fem ”smaklökar” för moral: Omsorg, Rättvisa, Lojalitet, Auktoritet och Helighet (ingen etablerad svensk översättning av hans begrepp finns mig veterligen). Vårt behov av Helighet fylldes länge av vår lutherska statskyrka, eller av den närstående frikyrkor. Men ”avskaffandet” av Gudstro, som tycks vara nästan 100%-igt, åtminstone i svensk mainstream, har gjort att moralen – som är lika beroende av religion som kärlek är av kyssar – löper amok. Resultatet är ”välgörenhetstanter”, vilsna i sina känslor och verklighetsuppfattning, som anser sig göra goda gärningar genom att välkomna hit och hjälpa unga muslimska män. Att de kanske tvingas bortse från vissa mindre trevliga fakta , såsom våldtäkter, narkotikahandel, kvinnoförtryck ser de bara som en prövning som de åläggs för sin själs renings skull, om jag förstår dem rätt.

  Gillad av 1 person

 11. uppstigersolen skriver:

  Denne Kashif Virk intervjuas numera i tid och otid. Muslimer är så snälla säger han. De som begår illdåd är icke muslimer. Allah är stor betyder bara att Allah är stor.

  Gillad av 1 person

 12. oppti skriver:

  Det finns en skala där humanism är 100 och IS är noll.
  Var ligger de flesta kristna?
  Var ligger de flesta muslimerna?

  Så hade man väl kunnat säga utan Strid.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Uttala dig icke förklenande om muslimer. Den regeln gäller PK-etablissemanget i Sverige. Muslimer har nämligen förmågan att göra livet surt (eller kort) för den som uttrycker missaktning. Däremot är det helt OK att uttala sig förklenande om SD, vita män eller andra ofarliga grupper. Är PK-gänget rädda? Ja för vissa grupper.

   Gilla

   • O.T. skriver:

    S is for spineless” hittade jag på nätet, och det stämmer när S är socialdemokraterna och ‘spineless’ betyder ryggradslös. De sista spåren av ett stort, ansvarstagande, statsbärande parti kommer med till visshet gränsande sannolikhet utplånas inför ett pressuppbåd. Stefan Löfven viker ner sig. Socialdemokraterna kommer att framstå som hopplöst förlorade. Det handlar om ett regeringsparti som inte har någon ryggrad längre, som ger efter när det gapas, käbblas och demonstreras litegrann…

    Rubrikerna skriker ”Uppgörelse klar om de ensamkommande”, en centralt placerade källa säger att statsrådet Fritzon får dra på sig en dumstrut. Allt migrationsministern har sagt om de afghanska ensamkommande har varit tomma ord. Allt som regeringen har sagt om att avvisa de som saknar asylskäl i en allt snabbare takt har bara varit trams. SVT Opinion och en liten högljudd skara tänkare och tyckare har körat åt den ambulerande afghanska demonstrationen. Och det stora regeringspartiet tycks ha vikt ner sig för det lilla.

    http://iotakt.se/s-is-for-spineless/

    Gilla

 13. youessays.com skriver:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I going to watch out for brussels. I appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.