På spaning

Patrik Engellau

År 1984 skrev jag en bok om Sveriges historia som heter På spaning efter Moder Sveas själ. Den började med vikingatiden på 1000-talet och den gick fram till ungefär nu och en bit framåt. När jag väl fått upp farten kunde jag gärna göra lite förutsägelser.

Jag har inte tänkt på boken på många år, men när jag nu bläddrar i den framstår den både, underligt nog, som kusligt pricksäker och fantasilös.

Jag identifierade fyra ungefär 250-åriga tidevarv med var sin speciella samhällsform: vikingatiden, feodaltiden, nationalismen och industrikapitalismen. Tidevarven är sinsemellan likartat konstruerade, förklarade jag. Först kommer en grundarperiod när tidevarvet definierar sig, till exempel folkungatiden och vasatiden. Sedan kommer herreväldesperioder när tidevarvets ”herreskikt” tar över. Då går det, som under alla perioderna, först bra, sedan dåligt. Sådana herreväldesperioder var till exempel stormaktstiden och industrialismen. När herreskiktet gjort bort sig kommer enväldesperioder, till exempel kalmarunionen, det karolinska enväldet och vår tids politikervälde.

Men nu är vi, liksom på 1200-talet, 1500-talet och 1700-talet på väg in i en ”sökperiod” när historien inte vet vart den är på väg och allt tycks kunna hända. Två tidevarv, ett på väg ut och ett annat på väg in, krockar med varandra ungefär som när jordens tektoniska plattor börjar glida och komma i ömsesidig beröring. Sökperioderna är kort sagt mycket dramatiska tillställningar. I svenska historieböcker brukar de senaste två kallas sturetiden och frihetstiden. Och nu, påstod jag, är vi på väg in i en sådan sökperiod igen ty det har gått ungefär 250 år sedan sist.

Du kanske undrar vad det är för märkvärdigt med sökperioder. Då svarar jag att det är totalt revolutionerande och omvälvande. Internationellt kallas sturetiden och frihetstiden för Renässansen respektive Upplysningstiden. Dessa perioder vände upp och ned på allting och födde var sitt 250-årigt tidevarv. Upplysningstiden – vår frihetstid – gav förnuftet fria vingar och födde industrikapitalismen och se vad den åstadkommit under sin tillvaro på jorden! Det kunde inte förutses eller ens anas när det karolinska enväldet år 1718 med Karl XIIs död övergick i frihetstiden.

Det som känns kusligt pricksäkert med boken är att det först under de senaste åren börjat kännas som något gammalt och vant börjar skakas i sina grundvalar och något nytt, totalt annorlunda och kanske otäckt, börjar formas. Det kommer ett nytt tidevarv som har lika lite med den moderna välfärdsstaten att göra som välfärdsstaten har med sin motsvarighet i föregående 250-åriga tidevarv – det karolinska enväldet – att göra.

Men den påtagliga, bävande känsla som vi, i varje fall jag, känner idag fanns inte när jag år 1984 skrev boken. Jag hade rätt i, tror jag, att ett helt nytt och okänt historiskt skede står i farstun och vill in. Men jag var fantasilös nog att tro, år 1984, att detta nya skede skulle bli ganska likt det Sverige som då existerade.

I brist på bättre kallade jag den nya perioden – som jag räknade ut skulle inledas år 1990 – för nya frihetstiden. Så här skrev jag:

Nya frihetstiden börjar när maktsfären – politikerväldet med vidhängande kravmaskineri [vidhängande välfärdsindustriellt komplex hade jag skrivit idag] – med eller mot sin vilja delegerar frihet och ansvar till medborgarna, när Sverige inte längre söker framtiden i det förgångna, utan i nuet…

Men för att detta ska ske måste en del vanliga föreställningar ändras. Demokratibegreppet måste skärskådas på nytt. Att alla ska få vara med och välja överhet betyder inte att överheten ska få bestämma allt. Honnörsbegreppen måste lyftas fram i ljuset, betraktas och undersökas. Det förestår ett intellektuellt rengöringsarbete som väl passar karaktären hos en sökperiod.

Det där är gott och väl, men när jag beskrev saken mer konkret känns det ungefär lika revolutionärt som om skattetrycket sänktes från 48 till 35 procent, visserligen en nog så stor förändring, men knappast den metamorfos som idag förefaller aktuell.

Jag skrev också om hur det kan gå till när en sökperiod infinner sig. Det finns, hävdade jag, två modeller: Frihetstidsmodellen och Sturetidsmodellen.

Frihetstiden kom efter en samhällskatastrof, alltså det karolinska enväldets fall. ”Misströstande om fäderneslandets räddning börjar ock envar tänka förnämligast på att rädda sig själv och det lilla man kan hava kvar” beskrev historikern Anders Fryxell tidsandan.

Så här skrev jag om Sturetidsmodellen:

Sturetiden kom på ett helt annat sätt, nämligen genom ledare som insåg de nya möjligheterna och kunde artikulera de nya stämningarna… Sturarna kunde utöva det kraftfulla ledarskap som behövdes i rätt tid… En av dagens viktigaste frågor är huruvida det statsmannaskap som Sturetidsmodellen förutsätter står att finna inom dagens maktsfär.

Den frågan är nu, mer än trettio år efter bokens publicering, fortfarande relevant. Jag misströstar och räds det kaos som eventuellt väntar.

58 reaktioner på ”På spaning

 1. Bo Svensson skriver:

  Tar vi makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar efter egna preferenser och prioriteringar, – över de av de folkvalda godkända adressaterna, – upplöses de flesta av de problem som bekymrar oss här på DGS.

  Rättsordning skall trumfa demokrati och rättsordning betyder ett regelverk för umgänge och ekonomi där vinning och rang vinns genom att på något sätt framstå som en tillgång för sina medmänniskor: Duktig och trevlig.

  Global rättsordning har man där det är de duktiga och trevliga som vinner terräng på de andras bekostnad. – Om det alls förekommer folkomflyttningar.

  Gillad av 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Jag är helt för globalisering, – jag vill ha hela klotet som mitt hem.

   Men för att förmå mig till att unna alla andra detta goda, kräver jag ekonomisk garant. – Bevis på ekonomisk garant skulle då fungera som globalt visum och i civiliserade länder generellt vara ett villkor för rörelsefrihet utanför bevakade kvarter.

   Den ekonomiske garanten skulle då belastas med fullgod kompensation för vad deras klienter ställer till med för skada och bedrövelse genom sin brottsliga verksamhet.

   För att inte försätta betalningssvaga i svårigheter, får man väl tänka sig en beredvillighet att hjälpa dem man känner samhörighet med att skaffa ekonomisk garant liksom vi med skattemedel hjälper till med bassjukvård och existensminimum.

   Dyker det upp vilsna resenärer utan ekonomisk garant, förpassas dessa till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig vart de vill bara det är tillräckligt långt bort. – En regel som kan tillämpas omgående.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   @Bo Svensson: jag är med dig i ditt tänkta äkta demokratiska samhälle, men du anvisar ingen väg dit! Hur har du tänkt det ska gå till?? Jag är mycket intresserad att få veta, och säkert fler än jag.
   Innan dess vet jag detta: ingen makt i historien har någonsin släppt sin makt frivilligt. Och så är det nog med sjukklövern också. Med frivilligt menar jag att de kommer inte att finna sig i att vi ”motståndare” vinner en majoritet i ett demokratiskt val, vare sig via SD eller MED eller dessa tillsammans. Man kommer i ett sådant läge att ta till våld. Detta måste var och en förbereda sig för. Läget i Sverige utvecklas undan för undan till ”Libanonlikt”. Vänstern i Sverige idag, (S, M, C, L, V, MP, KD?), vädrar en helhetsseger. Att försvara beslutet att landet ska fortsätta vara mångkulturellt, ett klart landsförräderibeslut, av Palmes regim 1975 och Reinfeldts dito 2010?, är viktigast av allt. Dessa partier kommer aldrig att överge dessa sina beslut eftersom det vore att erkänna att SD sedan sin tillblivelse haft rätt hela tiden. Detta är ju orsaken till att partiet SD bildades.
   Nå, hur ska man förbereda sig för att klara sig så bra som möjligt om och när när Sverige kommer mer och mer i kaos? Gå in på ”prepper”-sajter, där finns allt, men framför allt: tänk själv!
   Själv har jag i min lilla bod: vatten (30l), konserver, fotogenkök, fotogen och rödsprit, campingkokkärl, tändstickor, filtar, kniv, yxa, tält, pressening, rep, alltid så mycket fulltankad bil som möjligt + reservdunk, färdväg uttänkt vid sidan om E4an mm.
   Tycker ni att jag är galen?

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Alla får göra det de är bra på. – Jag visar på ordnade metoder att återställa normalitet när opinionen och det politiska läget så medger.

    Att först satsa på att få igenom individuell makt för skattebetalaren över pengarnas fördelning, är för att då kan man få med sig alla produktivt verksamma som sedan kan utöva sin vunna makt till att styra utvecklingen i den riktning de önskar.

    Om vi skall till höger eller vänster, blir inte längre de folkvaldas sak att avgöra.

    Gilla

 2. To Have and have not skriver:

  Jag misströstar också, min dotter behöver tandställning men det bekostar inte min skatt utan vi skall betala 30-40 tusen själva. Samtidigt så springer migranterna på folktandvården hela dagen lång, nekas de något? Jag gissar att om de möter ett nej någonstans så har de en hel liten armé de kan gå och gnälla till, advokater, gode män, flyktingsamordnare och tolkar och gud vet. Vilka professionella gnällare gör något för mig? Vilken tandreglerare kan gå emot allas lika värde och FN?

  Ett annat exempel, konsert med kör för mina barn, massor med folk, alla måste köa och skubba och vänta, men…,,första raden är reserverad och tom, till vem? Jo sist kommer den nya adeln, ingen väntan, rakt in på första parket sätter sig, MÄNNEN! Migranternas pappor och bröder på första rad, jag undrade var kvinnorna var? Jo, de satt längst bak, så första raden muslimska män utan att köa, sedan svenskar på alla rader, och så de muslimska kvinnorna längst bak. Klockren integration.

  Jag misströstar och en del andra känslor väller också fram. Kanske svenskar har rätt till tandvård i Polen?

  Gillad av 7 people

 3. To Have and have not skriver:

  Frihetstiden är det enda framtidstillstånd jag kan resonera mig fram till är troligt och det nya numret av tidningen Land (nr 44) så finner man bland reportage om äppelpajer och krukväxter ett reportage om ”preppers”, rubrik: ”Att vara en prepper är bara sunt förnuft”, sex punkter:
  vatten, mat, värme, ljus, läkemedel, kunskap. Punkt sju får man själv räkna ut. Det står att fyra av tio svenskar inte vet hur man förebereder sig för kriser. Kanske ett tecken i tiden, jag hade aldrig hört termen ”prepper” förr och så dyker det upp i Land, citat: ”Att vara prepper är egentligen inget märkvärdigt. I princip är det som att agera som äldre generationer alltid har gjort.”

  Gillad av 3 people

  • Östanskog skriver:

   Inlägget här ovanför nämnde ordet ”prepper”. Att vara ”prepper” har lockat mig i åratal. Under kalla kriget kändes en stuga 3-4 mil från den ryska gränsen inte som en trygg plats att leva sitt liv i. Nu är det ett fullgott alternativ istället. Arkeologer har hittat här föremål från stenåldern. De påstår, att detta var ett gömställe redan då. Gott om fisk i sjön, ved i skogen i oändlighet. Tillbaka till stenåldern, alltså.

   Gillad av 2 people

 4. svenne skriver:

  Någon gång i framtiden kanske någon skriver en bok om svensk religionshistoria och döper denna till ”På spaning efter Moder Sveas religion”. Denne kanske, liksom Patrik, kommer att dela upp historien i perioder. Om den nuvarande trenden håller i sig så är det inte helt osannolikt att den femte religionen nedan är en verklighet för den framtida författaren.

  Religionerna som han kommer att beskriva skulle kunna vara:
  – Innan asatron
  – Asatron
  – Katolicismen
  – Protestantismen
  – Islam

  Gillad av 2 people

 5. Petrus skriver:

  Ett alternativ till att det blir kaos är att en lång, irreversibel utförslöpa jämfört med andra länder påbörjas. Ungefär som Uruguay de senaste 80 åren. Eller Egypten de senaste 2500 åren (speciellt de senaste 1300 åren).

  Blir det kaos hoppas jag att alla godhetsapostlar får betala ett högt pris. 98 % av alla kristna tillhör denna grupp, oavsett om de är Ecce Homo-dyrkare är dispensationalister (pingst/Trosrörelsen m fl). 2 % av de aktiva kristna utgör själen i vår civilisation, men de kommer tyvärr också att drabbas. Själv vill jag att att andra skall drabbas hårdare än mig av kaoset. Därför vägrar jag låta mig luras in i counterjihad-köret. Blir muslimerna ledande i kaoset vill jag att de som ställt till eländet skall drabbas hårdare än mig. Blir AFA (backade av George Soros pengar) ledande i kaoset hamnar jag i ett dike bakbunden med nackskott. Med Al Qaida eller ISIS vid rodret får jag betala extraskatt, bli fördriven eller genomgå en smärtsam operation.

  Tror dock mest på det Latinamerikanska scenariot. Vi byter befolkning precis som Latinamerika en gång i tiden. Svennarna hamnar längst ner i hierarkin precis som indianerna i vissa avseenden (inte skyddas av lagen om hets mot folkgrupp eller diskrimineringslagstiftningen men samtidigt anses som ondast). Vi får inte kaos men permanent högre kriminalitet precis som i Latinamerika. I stället för att tillhöra topp 3-15 i fråga om BNP per capita som de senaste 100 åren hamnar vi kanske någonstans kring topp 30-40 på sikt.

  Gillad av 2 people

 6. Jimmy skriver:

  Dags att reformera det korrupta politiska systemet och införs en form av direktdemokrati. Kanske efter schweizisk modell. Införa tjänstemannaansvaret och rensa ur riksrevisionen så den kan leva upp till sitt namn.

  Gillad av 4 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett intressant resonemang, det är lätt att hålla med om att vi går mot mera osäkra tider och att det politiska ledarskapet av egen kraft håller på att haverera. Om man ser det hela under en mycket lång period så kan det vara intressant att ta upp två aspekter, nationalstatens roll och ekonomin.

  Under de olika perioder PE nämner så har nationalstaten både varit stark och svag och ekonomin har varit både mera lokal och mera internationell. Det vi kan förvänta oss nu är att den svenska nationalstaten kommer att försvagas. Samtidigt har vi ett starkt och internationellt orienterat näringsliv. Detta innebär att vi kommer att få ett tudelat samhälle, med en välmående del med koppling till näringslivet och en mindre välmående del som är beroende av en sönderfallande nationalstat. De som kommer att ta stryk är det välfärdsindustriella komplexet.

  Gillad av 2 people

 8. Aha skriver:

  Om industrialismen är en era så torde globalismen vara den nu stundande eran där söktiden pågår för fullt. Hur kommer jorden då att styras? Hur kommer välfärden att utformas? Lika grundskydd för alla? Hur kommet skattesystemet att utformas? Hur blir infrastrukturutvecklingen? Jämn spridning av motorvägar? Hur undvika att människorna ändå inte skiktar sig i geografiska gated communities och börjar skapa egna välfärdssystem, egna skatter? Hur undvika konflikter, inbördeskrig? Jorden blir ju en mångkultur och mångkulturer är sannerligen ingen framgångsfaktor för att generera harmoniska samhällen. Vilken tidshorisont handlar det om? Hur långt har man kommit om 50 år?
  Sist men inte minst; hur stark demokratisk influens över våldsmonopolet kommer att finnas?

  Globalisterna och dit hör t.ex., kan inte annat än skriva, näbbgäddan Annie Lööf, är svaren skyldiga till ovanstående. Att prata om globalism och öppenhet på överordnad nivå är enkelt och också publikfriande men det är globalismens utformning som blir den stora utmaningen.

  Risken är stor att etablissemanget i Sverige fortsätter med sin strävan att på global nivå bli bäst i klassen liksom man nu strävar på inom EU. Våra skattepengar kommer frikostigt att ges bort och Sverige fortsätter sin resa till ett alltmer mediokert land innan vi löses upp och inträder i globalismen.

  Gillad av 7 people

  • Lassekniven skriver:

   Globaliseringen är på sikt oundvikligt men det kommer att dröja kanske några hundra år till dess den är genomförd. Under denna tid kommer det att vara turbulent på Planet Earth och behovet av nationalstater är skriande för att skydda de egna befolkningarna.
   Men för eller senare kommer energifrågan att bli löst genom tillgång till fusionsatomkraft i överflöd.Den största delen av människorna behöver inte arbeta, allt gott är tillgängligt och man kan ägna sig åt idrott, andliga och intellektuella övningar samt kärlek (kroppslig och själslig) och harmoni. Överstatlighet råder med vidhängande våldsmonopol i form av polisväsende. Militär och krig behövs inte längre. Andligheten kommer säkert att vara oerhört viktig för detta samhälles funktion. Befolkningen på jorden ökar inte eller minskar spontant.
   Och så har vi då ormarna i paradiset nämligen vulkanerna och framför allt då hypervulkanerna som till exempel den I Yellowstone National Park i Nordamerika. Naturfenomen kommer aldrig människan att kunna helt skydda sig i från. Däremot kan människan skydda sig från atomkrig genom att inte starta sådana. Hypervirulenta och idag dödliga virus kommer människan med tiden alldeles säkert medelst vaccination att kunna klara av, likaså farliga asteroider och meteorer och kometer genom att taxa bort dem från deras jordbanor.
   Denna beskrivna kommande epok kallar jag Globalized Earth.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    En sak är säker, man kan inte dra ut allt i tangentens riktning. Ändra någon faktor, tex proppmättheten hos vitingarna så blir det nog andra takter av.

    Mvh A

    Gilla

  • Crister L skriver:

   Det finns ett samband mellan å ena sidan en stormakts utsträckning över geografi och folkmängder och å andra sidan dess kapacitet att döda. Så enkelt är det. Ett andra kännetecken är ekonomisk kontroll. Om båda dessa förutsättningar uppfylls av en global makt har vi en ny världsordning: hurra. Så vad är en humanitär stormakt?

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Aha 26 november, 2017 at 09:02

   För min del ser jag det inte som otroligt, att globaliseringen inom hundra år lett till, att det allt folkrikare Kina hunnit bli en världsmakt och kommer att ”mjölka ut” övriga världen på naturtillgångar inklusive sötvatten. Någon välfärd av västerländsk typ, kommer inte våra efterkommande att erbjudas. Alla media som inte följer den store ledarens direktiv kommer att släckas ner.

   Gillad av 1 person

 9. leif stern skriver:

  Dagens samhällsordning bygger på en folkvald regering som har som främsta uppgift att se till att gällande lagar efterlevs med hjälp av den våldsapparat de styr, polisen. Det vi nu ser är att polisen i allt högre grad misslyckas att upprätthålla svensk lag i de delar av Sverige som har befolkning av icke svenskt ursprung med stark dominans av unga, våldsbenägna män som står
  utanför det ordinarie samhället.
  Den svenska polisen utbildas på Södertörns Högskola, genustänkande och utsätts för allt lägre krav vid rekrytering och examinering. Sverige har ca 20.000 poliser med icke konfronterande
  ut bildning. Sverige har också ett stort antal mycket vältränade jihadister med stor erfarenhet av
  etnisk rensning i Syrien. Skulle en stark religös ledare växa fram bland de imamer som förordar jihad skanar den svenska polisen varje möjlighet att skydda befolkningen.
  Dessa 100.000 tals unga män hatar vår livsstil. De saknar alla möjligheter att få en rimlig bostad och en kvinna att njuta med.
  Bostäderna finns, befolkade av svenska familjer med män fostrade av feminister och till stor del utan militär utbildning. I praktiken är alla dessa familjer fullständigt utan skydd om våra islamister
  börjar förse sig med bekväm bostad och däri boende kvinna, kanske med döttrar över 10 då de enl profeten är mogna för åktenskapets fullbordan.
  Polisen kommer att som ett första led att likvideras då den enligt koranen försvårar islams utbredning. Militära vapen inklusive handgranater finns tillgängliga och trångboddheten ökar hela tiden. Jag kan inte se att detta händelseförlopp inte kommer att påbörjas ganska snart.

  Gillad av 3 people

 10. Eklöf skriver:

  Har följt DGS några år nu. Tillräckligt länge för att börja känna igen vissa återkommande teman. Har märkt att Patrik då och då nämner boken ”På spaning efter Moder Sveas själ”.

  Som van internetanvändare letar man numera gärna upp kringliggande information. Och så också idag.
  Sökte därför i DGS egen sökruta på ”På spaning efter Moder Sveas själ”, och fick 10 träffar på tidigare texter av Patrik, där han hänvisade till boken.

  https://detgodasamhallet.com/?s=På+spaning+efter+Moder+Sveas+själ%22

  Den äldsta krönika där boken nämns var från 21 maj 2015. Läste den krönikan och några till för att få kläm på Patriks tidigare funderingar i ämnet. Och vilka tanketrådar olika kommentatorer tagit upp.

  Plötsligt kände jag mig som en nutidsarkeolog som lagt självaste Patrik på analyssoffan. Men analys av tankeinnehåll och tankefigurer.

  Jag slogs då av att det är exakt det vi alla ägnar oss åt. Våra tankar kretsar gärna runt liknande teman. Som bina runt samma blommor. Vi upprepar oss ständigt. Endast relativt lite nytt tillkommer. Vi är i princip samma människa när vi kommer hem från en resa – som när vi for. Vi sitter alla fast i egna tankefigurer – fast vi kämpar om att vara helt fria.

  Varje generation blir till en del låsta i sin egen tid och anlagda perspektiv. Och det präglar både synen på den egna tiden, historien själv och vad framtiden kan bära i sitt sköte.

  Kom att tänka på begreppet falska minnen. Associationer hoppar ju gärna som haren. Vi minns nog hur falska minnen blev extra aktuella vid Qvick-rättegången.

  Falska minnen handlar om att minnen inte är statiska. Varje gång vi minns påverkas även själva minnet. Varje utläsning gräver nya och djupare spår i själva ursprungsminnet. Minnets stigar nöter så att säga på sig självt, och får då ett eget liv. Mer fritt kopplat från det ursprungliga minnet. Och det leder till att vi färdas allt längre bort från originalets hågkomsten.

  Kanske även mer kollektiva minnen av historien uppträder på motsvarande vis. Vi själva gräver enbart ned och befäster tankestrukturer, som får ett eget liv, tämligen långt bort från det mer ursprungliga. Att varje generation uppträder med sina egna kollektiva minneslåsningar. Och att politiskt korrekthet i vår egen tid inte utgör annat än vår egen tids falska minne. Som grävts djupa genom att ständigt upprepas. Och därmed låst minnet och tanken i den egna tidens mer ofria tankefåror.

  Gillad av 3 people

 11. Per Eriksson skriver:

  Det nya skedet i landets historia kanske kan kallas det stora demografiskiftet och den perioden kan sägas ha inletts i och med Reinfeldts tillträde som statsminister år 2006.

  Extrapolerat givet nuvarande situation så kommer det i Sverige, inom 10 år, födas fler barn med muslimsk bakgrund än med icke-muslimsk bakgrund.

  Gillad av 2 people

 12. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, jag ryser vid tanken på den begynnande kombination av o-frihetstid och o-upplysningstid, som skapats av en allmän utbredd fördumning vi verkligen inte kunde föreställa oss år 1984 – innan de strida strömmarna av våldsamt inbördes oense invandrare hade nått oss och det svenska samhället fortfarande fungerade.

  Jag förutspår, år 2017 enligt vår tideräkning, som snart kan vara ett minne blott, att importerad ofred kommer att ödelägga Moder Svea, om vi inte förmår agera rationellt och resolut repatriera det stora flertalet av de senaste decenniernas ”asylinvandrare”. ”Returstopp” för IS-terrorister och deras anhöriga är angeläget…

  … men precis vartenda PUT och medborgarskap, som så frikostigt delats ut utan något som helst krav på rimlig motprestation, bör nagelfaras. Den som regelbundet kunnat resa till sitt ursprungsland, för att besöka släktingar, könsstympa döttrar, tvångsgifta bort minderåriga, eller sätta dem i koranskola, får anses sakna skyddsskäl.

  Gillad av 6 people

   • A skriver:

    Men att vinna mark tycks den kapabel till. Ganska uthållig också. Civilisation eller inte. Jag försöker bara se vad som kan rubba läget i framtiden. Att liera sig med Putin skulle kanske vara en annan möjlighet. Rysslands kraft kan ses i Syrien. De har ett spelrum iallafall. Globalmänniskorna tycks ha vissa begränsningar än så länge.

    Mvh A

    Gilla

 13. Kent Forssgren skriver:

  ”I brist på bättre kallade jag den nya perioden – som jag räknade ut skulle inledas år 1990 – för nya frihetstiden”
  Hur säkra är dina beräkningar Patrik?

  ”1500-talet och 1700-talet” Antalet år är här 200 stycken.
  Antalet 200 är mycket intressant för den som studerar solens aktivitet.
  En av de många cykler solen har är 200 år.
  Vår planets klimat växlar mellan kallt och varmt, med en periodicitet av 200 år.
  Den som studerar människan historia och i synnerhet människors krig, kan finna en liknande periodicitet.

  En rysk fysiker och solforskare uttrycker sig så här:
  “In whole, the solar cycles are a key to our understanding of different cyclic variations in the nature and society.”

  Krigs slut orsakades inte sällan av naturens kraft: kylan.
  Här har vi kan hända en förklaring till periodiciteten i dina historiska betraktelser.
  Det är förändringar i solen strålning mot jorden som ligger bakom.

  Our planet warms and cools in predictable 200-year cycles corresponding to 200-year variations in the size and luminosity of the Sun, the scientists found. Previous global warmings – of which there have been many – have always been followed by deep cooling.
  The 200-year variations in sunspot activity and total solar irradiance (TSI) are the dominating reason for climate change, says Abdussamatov.
  “In whole, the solar cycles are a key to our understanding of different cyclic variations in the nature and society.”
  http://www.gaoran.ru/english/astrometr/index1_eng.html

  Gillad av 2 people

 14. Lindisfarne skriver:

  När jag läser historiebeskrivningar brukar jag ofta tänka på boken ”Alla tider” utgiven 1978, författad av Alf Henriksson, och illustrerad av Björn Berg. Boken ger en kronologisk översikt av världshistorien de senaste 4000 åren. Men det görs så att man samtidigt och parallellt kan läsa och jämföra alla olika riken och kulturer, vid exakt samma tidpunkt.

  Vad hände exemplevis i Kina, Inkariket och i Japan när Gustav Vasa kröntes. Eller vikingarna anföll Lindisfarne år 793, och Vikingatiden inleddes.

  Upplägget vill kontrastera det mer linjära och kanske även egocentriska historieperspektivet, som vi ofta håller oss med. Och ersätta det med ett multiperspektiv där alla samtida och parallella skeenden kommer med och tydliggörs – över hela världen. Då blir mänsklig historieskrivning mer realistisk, mångfacetterad och brett grupperad. Linjäriteten själv utmanas och bryts sönder.

  Jag tänker ofta på Alf Henriksson och Björn Bergs bok när historiska samband beskrivs. Och så även i dag.

  Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Jag gissar att en mer exakt skriven text lämnar mindre plats över till den egna fantasin. I mellanrummet mellan det sagda och icke sagda får den egna tanken mer utrymme för självständigt tänkande. Att skriva med undertext är att vädja till eget tänkande. Och kräver naturligtvis lite mer av en läsare. Konstigare är det nog inte…

    Gillad av 1 person

 15. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  George Orwell skrev boken ”1984” år 1948. Hans visioner har till stor del slagit in.
  Patrik Engellau skrev sin bok är 1984. År 2048 kanske de som lever får se om det eventuellt är början på en ny omvälvande 250 – årig period vilket jag anser är full troligt.

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Kondratief cykeln är ca 50 år (omtvistad, men se https://www.nationalekonomi.se/filer/pdf2/28-2-lp.pdf ) och nu har vi här en 250 årig cykel, som naturligtvis är omtvistad (solcykel, mayakalendern?). Cykler är svåra att identifiera och förklara och historien upprepar sig inte.

  Men om jag nu minns historien så slutar Sturarnas tid med Stockholms blodbad och så Gustav Vasa på tronen med protestantism och så följer Vasaättens tid och Stormaktstiden och Frihetstiden efter Karls död vid Fredrikshald och Envälde och Gustav IIIs korta envälde, så reformerna under 1800-tal och industrialisering.

  Kanske man kan säga att den starka staten är en reaktion mot splittring i landet mot divergerande system? På Sturarnas tid var jordägandet inte bundet till Sverige utan adeln hade förbindelser och mark i olika länder, danskarna trängde fram och sökte begränsa eller överflygla Hansan och Gustav Vasa blev ett svar med bl.a. framväxten av den centraliserade nationella staten. 1700-talets oro följer nya produktionsfenomen och inbrytning av internationella trender och sluttampen för det franska kungahuset.
  Internationella tankegångar och aktiviteter spred sig även då över Europa, känsligheten i de övre kretsarna för internationella trender var stor.

  Hur ser det ut dag? Några snabba punkter.
  1) USAs globala militära hegemoni utmanas av Kina i Asien. Inhemskt kan inkomstfördelningen skapa stark oro framåt. Politiken kaotisk.
  2) EU har satt sig i klorna på den gemensamma valutan och kan inte hantera ekonomiska kriser och obalanser och har inte legitimitet att går fram mot mer statsbildning.
  3) Arabvärlden är i konvulsioner och oljeinkomsterna kommer att minska än mer än vad de redan gjort
  4) Ryssland förmår inte lyfta industriellt utanför oljesektorn
  5) Migrationstrycket från fattiga länder ökar
  6) Produktionen i väst automatiseras i hög takt med datorer och robotisering
  7) Industri och företag är internationella och statsapparaten förmår inte inhägna dem
  8) Kapitalinkomster växer på löners bekostnad och kapitalet är internationellt med fria rörelser

  Gillad av 2 people

   • Lars skriver:

    Jag har precis läst ut en bok om Kopterna i Egypten.

    https://www.adlibris.com/se/bok/the-copts-9781908531247

    Beskriver kort historien från kyrkans bildande och senare konflikter med Bysans och skyddet av Islam (enligt koranen) sedan muslimer invaderat. Blir alltmer fyllig ju närmre nuet den kommer. Revolutionen 1917, Nasser, Anwar Sadat, Mubarak, Morsi och hur Koptiska kyrkan fungerar och hur spänningarna mellan muslimer och kopter ökat under Sadat och framåt då man delvis släppt fram Muslimska Brödraskapet och mer betona att man är en Islamsk stat.

    Det är en bild inifrån och av ett annat djup än vad TV och väst journalister förmår förstå och jag inser hur även jag har glasögon färgade av vår svenska verklighet där det är svårt förstå att deras värld är färgad av deras förståelse. Inget man förstår som turist heller, det fordras mer och djupare kontakter. Det är väl något invandringsförespråkare inte förstår heller, den djupa skillnaden mellan kulturer. Konflikter vi inte förstår något av eftersom vi inte betraktar frågorna som väsentliga.

    Det bästa är fokusförflyttningen, att läsa med Egypten och deras värld i fokus, inte från ett västerländsk perspektiv även om den fd TV chefen som skriver förutom att vara insatt förstår att se det mot relief av västerländskt tänkande om demokrati mm.

    Jag skulle gärna åka dit några dagar, men sedan skulle jag vilja hem snabbt. Ord ger trots allt inte atmosfär och intryck av gator och torg, men orden ger förståelse på ett annat sätt.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Menar du när han menade att i den ena änden av en skala är man 100 procent fullt ut människa, human, allt vi lägger in i det begreppet och den andra änden då är man 100 procent mohammedan.

   Men så är det ju. Ju bättre man försöker vara muslim på fullt allvar och i Muhammeds efterföljd, desto längre avlägsnar man sig från det som gör oss till människor värda att respektera.

   Mördarpack skall det hetsas mot tills de tar reson.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Tyvärr BO, det är väl som med dina bristande ekonomikunskaper här, en brist på samhällsinsikt generellt och en brist på insikt i hur människor i Sverige inte kan fångas av slagord om kamp och förakt för andra människor. Jag tycker inte Islam har i det här landet att göra, det finns gott om muslimska länder att utvandra till om man vill hålla sig till den tron. Det finns ingen möjlighet härbärgera shariabaserat tänkande och en tro att koranens ord gäller i alla tider och samtidigt vara välintegrerad västerlänning, men det är upp till muslimer att börja förstå det, jag kan inte ändra på dem.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Kanske jag måste vara mer logiskt stringent? Människa, Homo Sapiens Sapiens är en biologisk art och inkluderar samtliga människor på jorden. Man måste inte tycka om alla, man har tillåtelse att förakta pedofiler, politruker, religiösa fanatiker, nazister, AFA, nyliberaler, okunniga, korkade, högfärdiga individer för att de bekänner sig till ideer man inte kan acceptera, men man är sällan så inbilsk, om man nu inte tillhör media etablissemanget eller det politiska sjuklöverpartiet, så att man häcklar och kör drev mot allt man inte gillar utan man respekterar trots allt att alla inte har samma åsikter och samma kunskap och samma syn på världen och man respekterar dem för att de är människor med fel och brister. Man respekterar kvinnor och barn och män (tror jag). Samtidigt måste man skydda sig mot andra som inte respekterar och mot de som utnyttjar samhället på ett sätt som hotar friheten och kan inte acceptera att Islamister hotar t.ex. tryckfriheten i väst och den öppna debatten, det öppna samhället. Det öppna och toleranta samhället måste skyddas mot intolerans och därmed även för religiöst baserad intolerans t.ex. anspråk på att Koranen är Guds eviga ord och Sharia hans lag utvunnen ur koranen och hadjiterna och vi kan inte acceptera att bibelns ord är giltiga för hur samhället ska styra och människor ska bete sig. Men vi behöver inte förakta de troende för att de är människor och de bör inte förakta oss för att vi inte tror.

    Om jag hade barn så skulle jag misstycka om de skulle vilja vara med i SDs ungdomsförbund (jag tycker inte om något ungdomsförbund) för jag skulle inte vilja se halvvuxna ungdomar tillsammans odla sitt hat. Det förskräcker. Detsamma gäller naturligtvis AFA och andra sammanslutningar och det är i grunden minst lika illa med MUF och C och SSU och FI men sannolikt inte fullt så hatiskt.

    Politiker måste lära sig att vara försiktiga med sina uttalanden av den enkla anledningen att det kan tolkas olika och att göra som Trump är direkt motbjudande och ju högre upp desto viktigare blir det.

    I väst är länderna sekulariserade liksom i Nord ost Asien. Vi tror på vetenskap och förnuft. På Homo Sapiens Sapiens. Vi har också värderingar knutna till åsiktsfrihet, tryckfrihet, plikt, ansvar, befogenhet, omsorg mm som är systemberoende, landberoende. Det är inte rimligt att låta religioner av olika slag, metafysiska ideer som inte kan falsifieras dvs inte motbevisas och inte bevisas ha inflytande över samhällsförhållanden pga trosfrågor och det är inte rimligt att vi inte ska få ifrågasätta religionen och ideologier eller den moral just vårt samhälle bekänner oss till och som inte är universellt.

    Gillad av 2 people

   • A skriver:

    Men Bo det gäller för de flesta extremister med oreglerade ismer. Undantagslöst alla muslimer jag känner föraktar IS djupt. Det är mycket tydligt att de anser att IS skändar deras kultur. Mycket tydligt. Faktiskt så är detta det enda område jag tycker att msm verkar nyansera någorlunda korrekt. Men oavsett att hyggligt folk kan komma var som helst ifrån, så vill jag att Sverige skall vara i huvudsak svenskarnas hem på jorden. Det handlar inte om att det skulle vara fel på nån annan. Dessutom kan man fråga sig om det finns krafter som vill att vi ska ha en konflikt med muslimer. Eller potentiellt. Som ett verktyg att användas vid behov.

    Mvh A

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Om islam istället stavades nazism, skulle det vara tydligt för alla, att det inte är nazistiska samlingslokaler och nazistiska predikanter det skulle satsas skattemedel på för dessa invandrare utan sekulära där man kunde umgås med likar utan att utsättas för nazistiskt inflytande.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Att en person uttrycker sig klumpigt om mordsekten IS kanske är nog underlag för att dissa ett helt riksdagsparti? Ja, mordsekten IS borde såklart anmäla SD:aren för hets mot folkgrupp!

   Står det verkligen inga psykologer på pass för att ta hand om och vyssja med de stackars kränkta IS-terroristerna?

   Gilla

   • Lars skriver:

    Mannen är politiker, lokalombud, och bör vara försiktig offentligt med vilka ord han beskriver verkligheten. Det är inte heller vilka ord som helst. Skulle han använda det på den här siten så spelar det väl mindre roll, det är ett känslouttryck, men vill man bli respekterad i samhället och vinna röster så behöver man vara genomtänkt. Hela partiet skadas ju på samma sätt som när den kvinnliga avhopparen anklagar partiet för att ignorera sextrakasserier (förundersökningen slutade med att ord står mot ord och de hade ju dessutom en historia av sexuell frivillig samvaro, så allt agerande måste väl tolkas ur det perspektivet).

    Förövrigt borde nog många på den här siten fundera på hur de utrycker sig. Fler skulle nog läsa kommentarer om de var genomtänkta och mindre hatiska i vissa fall.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Dessutom nonsens vad han säger om att icke muslimer skulle vara mer humana generellt. Hur är det på Filipinerna, i Burma, Nord Korea, gangsterkrigen i Mexico, Farc guerillan, Guds arme i Kongo?

    Gilla

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag är genomgående skeptisk till sökandet efter perioder i samhället eller i naturen. Orsaken är givetvis det eventuella prognostiska värde som föreligger om vi har en robust och tillförlitlig period. Detta är dock sällan fallet. De enda säkra är de som beror på astronomiska orsaker som dygnet och året och kanske de långa perioder som bero på variationer i jordbanan.

  De episoder snarare än perioder vi sett i samhället under de senaste x-tusen åren är mestadels en följd av den teknologiska och vetenskapliga utvecklingen. Jordbruksredskap och experimentell växtförädling var en förutsättning för det agrara samhället liksom ångmaskinen och senare den elektriska maskinen för industrisamhället

  Vad vi idag bevittnar är en ny fas i kunskapssamhället till följd av ett rad radikala ändringar till följd av den extremt snabba utvecklingen inom data- och telekommunikationsteknologin. I förlängningen är vi säkert på väg mot ett samhälle med en högt utvecklad artificiell intelligens som tar över allt fler samhällsfunktioner och som kommer att modifiera vårt sociala liv. Se bara på den roll de sociala datanätverken spelar idag.

  Ett uppenbart problem är snabbheten och styrkan i diverse sociala kampanjer som lätt kan driva fram icke genomtänkta beslut. Snart är miljarder människor elektroniskt sammankopplade. Ministrar i enskilda länder som Sverige vill bemöta sådant med att fixa till nya myndigheter eller ändra på universitetsutbildningen bara för att tillfredsställa en #-tag kampanj på sociala medier! Ännu mer betänksamt är att världen har en amerikansk president som tvittrar på som en tanklös tonåring. Skall världens öde avgöras av #-taggar? I så motto befinner sig förvisso den nya tekniken i en fas som lätt kan urarta innan vi lärt oss att bemästra den.

  Gillad av 2 people

 18. Björn K skriver:

  Informationteknologi och INTERNET, ja det är den stora förändringen om man tittar 40-50 år tillbaka i tiden. Fysiska saker som bostäder, transportmedel vägar etc. ser i princip ut som för 40-50 år sedan (även om mycket på gång framöver med självkörande bilar och så).
  Men som sagt INTERNET. Det finns de som jämför detta med tryckpressens intåg. En total förändring av medialandskapet där vem som helst kan författa saker allt från låg till hög kvalitet och sprida detta över världen. De etablerade medierna befolkas av gamla revolutionärer från 60-talet och deras adepter. Vad händer med revolutionärer som får makten under en längre tid. Jo de förtrycker åsikter försöker styra befolkningens tänka ”rätt” tankar. De är idag dessutom panikslagna av de nya medierna och försöker därför krampaktigt ägna sig åt folkfostran.
  Trump valdes inte för att han var en optimal president, han valdes därför att han betedde sig ganska oborstat och därmed visade sig stå utanför etablissemanget. Lite samma med SD, uteslutningar av medlemmar och annat kommer nog inte att påverka deras röstetal negativt, det kommer snarare att förstärka bilden av ett parti som står utanför det etablerade.
  Slutsatsen av detta? Ingen vet, kom inte dragande med några historiska paralleler från 1930-talet, detta är något helt annat! Jag tror definitivt Patrik är något viktigt på spåren….

  Gillad av 1 person

 19. Olle Reimers skriver:

  Jag tycker att Patrik har åstadkommit en mycket tankeväckande modell för samhällets utveckling. Man ska dock betänka att det han beskriver hela tiden försiggår i lilla Sverige.

  Jämfört med de omvälvningar som med jämna mellanrum (och kanske kortare cykler än de 250 åren) skakat länder och regioner i andra delar av världen ter sig det som svenska folket fått utstå som idylliskt.

  Vi har sluppit folkmord och etniska rensningar. V har varit förskonade från tribunaler där tusentals människor släpats inför förhandsbestämda domare som på så sätt tagit dem av daga. Vi har sluppit invasioner.

  Ändå har dessa cykler av dramatiska omvälvningar med ity åtföljande total osäkerhet och ovisshet inträffat.

  Det förefaller, precis som Patrik säger, att det ligger i den mänskliga naturen (och förmågan) att kunna organisera sig på et sätt som gynnar det kollektiva överlevandet. Det verkar dock som om det efter någon tid av enighet om systemet växer fram en kader som ser till att utnyttja systemet mer för att gynna de egna än samhället i stort. Så småningom resulterar det i att grundvalarna för det valda systemet börjar naggas i kanterna och till slut urholkas till den grad att det rasar.

  Förmodligen tar det tre -fem generationer innan ett system börjar kännas solitt och man kan långsamt bygga vidare på det. Att rasera samma system kanske däremot kan åstadkommas på mindre än en generation.

  I Sverige började man på 1970-talet urholka de grundprinciper för samhällsbygget som tjänat landet väl i 300 år, Redan 2020 har systemet kommit till vägs ände och tornet rasar in.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.