Vad är intelligens?

Patrik Engellau

Det snabba svaret på rubrikens fråga är naturligtvis att intelligens är sådant man mäter med IQ-tester. Högre resultat betyder skarpare begåvning.

Jag vill inte säga emot utan bara komplettera med ett perspektiv som brukar artikuleras av den brasilianske filosofen Luiz Felipe Pondé, till exempel här för den som fattar lite portugisiska.
Pondés poäng är att riktig – vad som nu menas med riktig – intelligens innefattar ett stort mått av etiska inslag vid sidan av de epistemologiska, alltså kunskapsmässiga, till exempel om man vet när Karl XII dog och om man lyckas extrapolera komplicerade siffersekvenser som i IQ-tester.

Pondé räknar upp ett antal punkter som han menar karaktäriserar riktig intelligens. Personligen tycker jag kanske att alla punkterna säger samma sak, nämligen att Sokrates hade rätt i att man alltid måste söka kunskap men tvingas resignera inför det faktum att man aldrig kan veta om man verkligen begripit något alls. Fast min bedömning kan vara fel så du får Pondés punkter lite hullerombuller.

Ett första tecken på intelligens är att alltid tvivla på sig själv och sina uppfattningar. Precis när man tycker att fjällen fallit från ens ögon och man begripit allting måste man, möjligen motvilligt, inse att man mycket väl kan ha fel.

Ett andra tecken på intelligens är att man aldrig tror att man står på det godas sida. Även om man ömmar för svältande barn i Afrika eller ger uttryck för någon annan sorts barmhärtighet så är det intelligent att tvivla på sin egen godhet, framför allt om välviljan utövas på avstånd eller för andras pengar. För övrigt, säger Pondé hånfullt, är det märkvärdigt hur de som engagerar sig för barn och ungdom på distans ofta är just de som väljer att inte ha några egna barn eftersom barn stökar till livspusslet. (Här vet jag inte om han har rätt eller om han önsketänker.)

Ett tredje tecken är ödmjukhet. En intelligent människa är hela tiden öppen för möjligheten att hon har fel. Hon står i själva verket närmare föreställningen att hon i sitt tänkande hamnat fel än att hon genom någon lycklig tillfällighet funnit en sanning. Den intelligenta människan föreställer sig ständigt – och är beredd att välkomna – att det kommer någon och bevisar att den intelligenta människan har misstagit sig.

Ytterligare ett tecken på intelligens är insikten om att man för att komma någonstans i sitt tänkande är beroende av andra människor. Man står på axlarna hos generationer av jättar och man klättrar vidare i en expedition av nyfikna som måste samarbeta eller åtminstone stämma av med varandra för att det ska bli något bra. Det betyder inte, säger Pondé med förakt, att grupparbete och sådant trams som moderna pedagoger hittar på nödvändigtvis skulle vara till någon hjälp eftersom sådant för det mesta handlar om att gruppen delegerar till någon eller några medlemmar att göra gruppens jobb.

(Utvikning angående vikten av samarbete och epistemologisk generositet. I ett YouTube-föredrag, som jag nu inte kan återfinna, om andra världskriget pekar historikern Victor Davis Hanson på en intressant grej avseende de interna relationerna mellan axelmakterna respektive de allierade. Tyskarna, italienarna och japanerna litade inte på varandra och informerade därför inte varandra. Mussolini anföll Abessinien och Hitler anföll Sovjetunionen utan att förvarna kumpanen. Japanerna hade avancerad torpedteknik som tyskarna hade behövt, men stallbröderna diskuterade inte sådant. För de allierade, däremot, var sådant samarbete naturligt – kanske för att de förstod varandras språk, slår det mig nu. Amerikanerna lärde engelsmännen hur man tillverkar fyrmotoriga flygplan och engelsmännen bjöd på överlägsna Rolls Royce-motorer till det amerikanska flygvapnet.)

Många tror, menar Pondé, att intelligens handlar om olika slags skicklighet, medan det i verkligheten är viktigare med vissa intellektuella dygder, till exempel disciplin i arbetet och hederlighet inför sanningen, villighet att erkänna fel och framför allt avsaknad av störande egenkärlek.

Kan man hitta på något sätt att mäta det där analogt med IQ-tester, månntro?

88 reaktioner på ”Vad är intelligens?

 1. Bo Svensson skriver:

  Man kan ju också ha kvar intelligens som ett begrepp för tankeskärpa i insikten om att det finns andra värdefulla egenskaper. – Istället för att försöka låta det omfatta allt möjligt som vi uppskattar.

  Gillad av 1 person

  • Christina Olsen skriver:

   Intelligens är mer än IQ ! IQ är ett begrepp som är kopplat till intelligenstest. Även om IQ säger en del om en individs intelligens, kan ett test aldrig ”fånga” omfattningen och naturen hos hela intelligensen. Den låter sig inte inringas av ett mått (IQ) och dess begränsningar !
   Även en individ med en mycket hög IQ kan naturligtvis drabbas av olika psykiska åkommor eller sjukdomar, vara självupptagen, narcissistisk, sakna medkänsla, vara nedvärderande m.m.
   Främst handlar intelligens om en persons förmåga att lära, utforska, förstå, förmåga till kreativitet, nytänkande som är komplex, unik och nydanande..

   Gilla

 2. svenne skriver:

  Sokrates intervjuade ju människor som själva ansåg sig vara mycket kunniga i olika ting och han gjorde ofta detta genom att försöka få en definition av diverse begrepp. Han frågade t.ex. ”Vad är godhet? Vad är mod? Vad är kunskap” och han fick för det mesta som svar ett exempel på vad som är godhet, mod, och kunskap, men aldrig en riktig definition och han gav inte heller själv någon sådan. Detta lämnades över till läsaren att grubbla på.

  Vi har en parallell till detta i det nutida Sverige. Här finns nu en samling människor som anser sig veta hur den svenska staten skall agera för att på ett riktigt sätt skapa ett bättre samhälle att leva i för vem som helst på hela jordklotet. De utspel som dessa levererar anser de själva vara de bästa insatser som kan göras för att skapa en bättre värld.

  Ett kännetecken för dessa människor är att de använder odefinierade begrepp och tycker att dessa skall vara moraliska riktmärken för ett land som ”tar sitt ansvar”. I Platons dialoger sätter ju Sokrates olika makthavare på pottkanten genom att försöka få ett svar på vad olika begrepp betyder men det går inte. Det vore intressant om Sokrates skulle återuppstå och fråga våra svenska makthavare om betydelsen av de olika odefinierade begrepp som det numera gödslas med. Han skulle han nog få en trevlig stund tack vare de taffliga svar som han skulle få då han frågar efter innebörden av t.ex. ”värdegrund, grundsyn, människors lika värde, ansvar” och andra begrepp som flitigt används av ”de goda krafterna”.

  Gillad av 3 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  IQ-tester för att sortera fram en församling av en tankeskärpa-elit som kunde hjälpa de folkvalda att få till bättre beslut, är en del av mitt förslag till konstitution. – Denna församling skulle då vara obligatorisk remissinstans och deras kommentarer och förslag alltid offentliggöras.

  Då måste sorteringsprincipen vara enkel och traditionella IQ-tester är väl bra nog.

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Snabb ”processor (och bussar)” — flytande intelligens — fyller hårddisken snabbare, korrektare och på ett mer välordnat och läsbart sätt med värdefullare tvärkopplingar — kristalliserad intelligens. Det finns ingen väg runt IQ. Det finns inga giltiga bortförklaringar.

    Gilla

   • worlpresscomsite skriver:

    Hög IQ är inte detsamma som klokhet.
    Det finns också forskning som visar att högintelligenta ofta blir fackidioter vilket Karl-Olof Arnstberg skrivit om på sin blogg.
    Förmågan att snabbt lösa ett problem med hjälp av tidigare kunskaper var grund definitionen på IQ, snabb analysförmåga och logiska slutsatser kan man säga.
    Att väga ihop fördelar, nackdelar, möjliga utfall och farorna med det bland annat, är en annan femma som kräver mångårig erfarenhet från många områden innan beslut tas, klokhet, vilket är en bristvara inom politiken idag.

    Gilla

  • Moab skriver:

   För övrigt, jag går inte i polemik med dig Bo så ofta, jag tycker du har en del bra ideér men jag uppfattar att det lurar en totalitär konstruktion under dina tankar.

   Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Det skulle inte hjälpa. Politiker driver inte samhället framåt. De förstör mest bara. Avlöna en tanke-elit och de kommer att ge de svar som politikerna vill höra. Det är bara att titta på klimatpolitiken så finner vi svaret.

   Det finns en orsak till att tankeskärpa-eliten inte ger sig in i politik. De vet att centralplanering är destruktivt och vill inte delta i det med anledning av deras integritet. Om man är tankeskärpt, av vilken anledning vill man då tillbringa sina dagar med en samling lallande naiva och korkade politiker?

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Utrymmet för politik dunstar till nära noll med skattebetalarnas direkta makt över resursernas fördelning som är navet i denna föreslagna konstitution.

    De folkvaldas roll är rättsordningens fortskridande perfektion. – Med rättsordning förstås ett regelverk för ekonomi och medmänskliga relationer som gör att rang och vinning vinns genom att vara duktig och trevlig och att de alternativa metoderna stävjas. – Och att utvecklingen i stort går framlänges.

    Under en global rättsordning är det de duktiga och trevliga som breder ut sig på de brutalas och korkades bekostnad.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    De är inte alla så korkade som de föregiver sig att vara. Det är ett trick för att lura såväl utfyllnadspolitikerna, som skall få systemet att se demokratiskt och omfattande ut, som allmänheten. De vill ha det så här. Underskatta aldrig de framgångsrika.

    Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Slå upp resultaten av IQ-testerna som gjordes under Nürnberg-processen.

   Det räcker som skäl för varför IQ är sämsta tänkbara mått på vad en ledare behöver.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det är inte makthavare som sorteras fram utan rådgivare och församlingens prestige och framtida bestånd vilar på hur rätt de visade sig ha i efterhand om deras råd ignorerades.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hur tänker du nu? Tror du det skulle vara bättre att ledas av idioter?

    USA:s presidenter brukar bedömas ha en IQ omkring 130. Utan detta klarar man inte ens av att bli vald, än mindre att utöva ämbetet. Tänker vi oss en som av misstag likväl blir president — låt oss kalla honom Gerald — vad blir resultatet? Att andra tar över den reella makten. Det finns ingen väg runt IQ. Det finns ingen alternativ kraft. Ingen. Ingen alls.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Bo, för det första är livet självt denna IQ-test med denna funktion. För det andra — hur tänker du dig att det skall gynna någon annan än dem, av de intelligenta, som har den lägsta moralen och vill skada andra helst, att göra denna mekanism ännu tydligare, teknokratiskare och därmed mer politisk?

   Gilla

  • Lars skriver:

   https://www.adlibris.com/se/bok/lee-kuan-yew-9780262019125

   Lee hävdar att han inte ser något intellektuellt skäl till en person en röst. Man skulle kunna tänka sig att alla mellan 40 och 65 hade två röster.

   Saken är den att man måste skapa konsensus kring den politik man vill föra och nå alla berörda och vinna deras hjärna och deras förståelse, Man kräver uppoffringar, ledarskap handlar inte om att vara populär, men man måste vara populär inför valen.

   Vi hade ju länge i västvärlden röstregler som begränsade efter förmögenhet och inkomst, det var gängse även i USA. Nu måste man vinna publiken.. Det är väl bra, när det inte utnyttjas av storfinans och spin doctors med reklam och med media som påverkansvärld.

   Platon ville ju se filosoferna som ledare, men filosoferna har tveksamt förstånd! Så och de som på intelligenstest får höga poäng. Man behöver kunskap och förstånd, livserfarenhet och ödmjukhet. Man behöver klar logik och tydliga värderingar. Man måste leva som man lär,

   Inte fan finns det i Sverige!

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Den rätta ordningen är så klart att besluten om pengarnas användning tas av dem som tjänat ihop dem och att de folkvalda lyssnar med allvar på de klokaste innan de lagstiftar.

    Val skall inte handla om vilken grupp som skall ha makten utan om hur vi alla skall kunna ha makten över våra liv och vår ekonomi. – Metoden är rättsordningens perfektion som inte är en maktfråga utan en uppgift som kräver kompetens.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Bo, människor i det här landet har inte ens kunskap och intresse för att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar, många öppnar aldrig det orange kuvertet. Det har varit uppenbart sedan systemet infördes att pensionssystemet är underfinansierat, nu först 2017 börjar man i media häpet upptäcka att pensionerna är för små. Titta sedan på en sådan fråga som invandringen och förvärvsfrekvensen hos de som kommer hit. Det är inget nytt att den är låg. Uppgifterna och konsekvenserna var uppenbara redan i början av 90-talet, likaså det omöjliga i att lösa de demografiska problemen om man inte importerade löpande så att befolkningen fördubblas vart, säg på ett ungefär, var 15:e år. Annie Lööf talar om att landet kan rymma 20 miljoner invånare och Rheinfeldt flyger över landet och säger att, här finns mycket plats! Men näringslivet växer inte i den takt som befolkningen ökar om vi ser på exportindustri. Där är det marknadsförhållanden som bestämmer. De enkla jobben började dessutom i snabb takt flyttas till låglöneländer redan då.

    Tror du verkligen på allvar att gemene man skulle kunna sätta sig in i sådana frågor, avgöra behov av investeringar och på vilka områden man ska fördela en statsbudget och en kommunal budget? Och om de nu skulle klara det, tror du att de skulle ha tid och intresse och engagemang för att sätta sig in i frågorna?

    Herrejösses, människor klarar inte ens att förstå konsekvenserna av de olika politiska plattformarna och den politik man vill föra.

    Bättre att förstärka, på något sätt, det parlamentariska systemet och partierna och göra något åt media för att åstadkomma en seriös belysning av Sverige, omvärlden och de ekonomiska programmen.

    Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Svaret på den sista frågan är mjaej. Lyssna på Jordan B Petersons presentation av intelligens. Det är det bäst studerade psykologiska måttet. Det har det högsta förklaringsvärdet för nästan allt. Det korrelerar inte med något annat persolighetsdraf alls. Det finns många fina personlighetsdrag, men det är korkat att kalla dem intelligens.

  Med det sagt vill jag likväl hålla med om att många av de dygder du beskriver uppskattas av personer med mycket hög intelligens. Men som vi konstaterade igår är det lätt hänt att personer med ganska hög intelligens (Mensa sätter gränsen vid 140) bara rationaliserar sina fördomar. Genom kombinationen av alla goda hjärnors arbete filtrerad genom tidens och verklighetens hårda ramar kan vi avnjuta det du beskriver. Det kallas tradition och bestående samhälle, kanske värdegrund.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror att vänsterm begick ett mycket allvarligt misstag när de lanserade begreppet ”värdegrund”. De gav oss därmed det vapen med vilket vi utan ansträngning kan slå tillbaka de vansinniga anklagelserna om rasism som kastas på alla som vill utvisa utlänningar som har ”råkat” släppas in i landet. Värdegrund omfattar allt vi håller kärt: svenska och européiska traditioner, vårt språk, vår historia, kristendomen, avståndstagandet från islam, vår anpassning till vårt klimat, vår smak, vår mat, våra kläder, våra lagstiftning och vår moral. På dessa punkter är muslimer i många fall komplett oanpassningsbara.

   Vad gör de här?

   Miljonprogrammet är värdegrundsarbete.

   Varje gång någon kallar dig eller ett beteende du skulle vilja uttrycka rastiskt, hänvisa till att det inte är rasim, utan värdegrund, som ligger bakom. Vår svenska uråldriga värdegrund, djup och hård som hälleberget. Värdegrunden kan man inte ändra eller hitta på. Den kommer från historiens djup. Ur svenska hjärtan väller den fram.

   Gillad av 6 personer

   • Olle Reimers skriver:

    Vi har mer ofta än du tror samma uppfattning (eller i vart fall likartade; Fredrik Östman). De dygder som bottnar i intelligens står dock sällan högt i kurs hos makthavare. Av den anledningen är det makthavarna som måste vara föremål för varje granskning. Detta gäller särskilt de politiska makthavarna och de som med andra maktmedel tycker sig att se möjligheten att kontrollera allas pengar.

    Farligast är de som kallar sig tjänare; de är oftast precis tvärtom!

    Gillad av 2 personer

   • Jan Molin skriver:

    @Fredrik: Tack för denna utomordentliga skrivning! Jag skall försöka inpränta detta i min skalle för att svara andra vid behov. Inte som en utantillläxa utan helt naturligt.

    Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Blev lite orolig där 🙂

   ”Skalan som används i Sverige heter Wechsler och har minimigränsen 131 för medlemskap.”

   Här är vi c:a 2% av befolkningen, över 140 är det riktigt tunnsått.

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   I dagens SvD finns en mycket tänkvärd intervju som Ivar Arpi gjort med Jordan Peterson. Kanske man kan börja få förklaringen till den avgrund som finns mellan värdegrundsliberalisterna och de normalkonservativa.

   Peterson talar om lidandet som människans arvedel; som en naturlig del av livet. Inom vänstern har man fått för sig att det lidandet kan reduceras eller helt elimineras om vissa tankid eslg försvinner (vilket givetvis i förlängningen handlar om elimineringen av sådana individer).

   Detta hör ihop med frågan om intelligens på så sätt att den handlar om att kunna resonera sig fram till rationella lösningar baserade på kunskap och logik.

   Frågan om att eliminera lidandet ligger dock på ett helt annat plan. Den utgår från ett känslomässigt grundat behov och en önskan. Som Jordan Peterson påpekar är den idén inte rimlig sett utifrån en rationell granskning.

   Vi vet att känslan vinner över intelligensen; i vart fall om den förra är tillräckligt stark. Rädsla och överdriven glädje hindrar oss från att tänka klart; åt minstone till en viss grad.

   Då återstår frågan: har de med hög intelligens en högre tröskel innan känslan tar över?

   Implikationerna för värdegrundspolitiken är i så fall förödande!

   Gilla

 5. Kungskobran skriver:

  Kreavitet är den absolut viktigaste egenskapen hos människan ,och det som fört oss framåt, betydelsen av IQ är betydligt överdriven.
  Fantasi är viktigare än kunskap lär Einstein ha sagt.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Kungskobran: Oavsett vad Einstein kan ha sagt, så har vi redan en enorm massa erfarenheter av hur missvisande det påståendet är. Det svenska skolsystemets väg mot kollapsen är nämligen garnerad med just det påståendet — att ”kreativitet är viktigare än kunskap”!

   På barns och ungdomars nivå är grundläggande kunskaper helt oumbärliga, och de måste nötas in genom upprepning för att fästa effektivt.

   Detta har man vetat i alla tider, men flumvänstern inbillar sig ha kommit på något bättre.

   Att ”själv söka kunskap” kan man börja med på forskarnivån, där jag själv arbetade förut. Men säg åt en 10-åring att själv lära sig om ex-vis Sveriges historia genom att söka på Google, i stället för att låta en kunnig lärare berätta om det grundläggande — och du kommer att misslyckas.
   10-åringen blir bara förvirrad och uttråkad av denna osorterade massa av fakta och får ingen reda i den. Men ungefär så ska man arbeta i skolan enligt vänsterflummarna!

   Det finns gott om bevis för att den här pedagogiska modellen INTE fungerar, men den verkar trots detta svår att få bukt med.

   ”Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.”

   http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns inget sätt för den som saknar högt IQ att skaffa sig det eller urskulda sitt tillkortakommande. Det är karma. Kreativitet är i princip detsamma som IQ.

   Det Einstein menade var inte att han inte besatt och byggde på mer kunskap än alla andra, utan att han och andra med lägre IQ båda kunde skaffa sig samma kunskap, men att han dessutom hade den högre IQ:n, ”fantasin”, som lät honom bygga ut denna kunskap med ny kunskap, som i sin tur vi smärre själar kan lära oss, imitera. Vi kan alla stå på jättarnas skuldror.

   Om Einstein inte först hade pluggat fysik och lärt sig hela begreppsapparaten och matematiken, så hade hans insikter inte kunnat utöka denna fysik och dess begreppsapparat. Kunskap är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium.

   Det finns ingen väg runt IQ. Det är var det är och det styr våra liv varje dag, varje sekund. Det leder till skillnader. Socialismen hatar IQ. Var inte socialist!

   Gillad av 2 personer

 6. Inge skriver:

  Jag vill gärna tänka så här:

  Intelligens som kapacitet uppträder som en förmåga. Som en uppsättning verktyg. Och verktyg brukas alltid till någonting. Verktyg som bara ligger och skräpar skapar ingenting. De representerar enbart en potential. Och olika verktyg och verktygskombinationer kan ha olika potential. Men verktygen självt säger ingenting om hur de kommer att brukas, annat än att även de har sina inbyggda begränsningar.

  Verktygens mer konkreta användning kommer an på situation och övriga omständigheter Och vad målet är – och hur utfallet då blir. Verkligheten själv deltar då i en feedback. Ger svar på vad som är lyckat och mindre lyckat. I intelligensen ingår även en viss form av uppövande och förmåga till kunskapsinhämtning från både omgivning, material och över hur verktygen bäst kan brukas. Där måste finnas med en feedback-loop som vässar och ständigt höjer resultatnivån. Och till det behövs ren kunskap och erfarenhet.

  Sedan bör det även tas med en moralisk aspekt. Att tänka ut logistiken för utrotningsindustrin i Tyskland krävde säkert sin intelligens. Och det är nog intelligenta herrar och damer som verkar inom Nordkoreas missil- och kärnvapenutveckling. Men som brukad intelligens är det likväl inte särskilt klokt.

  Sedan kan det vara bra att hålla i minnet att vår kapacitet som intelligenta varelser har en lång förhistoria – först kopplad till primaternas utveckling. Sedan vässad under någon/några miljoner år i en tämligen oförlåtlig jägar- och samlarmiljö. Det var då själva verktygen utvecklades. Sedan jordbrukets uppkomst handlar resten av resan enbart om miljö. Knappast något alls om gener, annat som ett visst brus. Det är i grunden stenåldersmänniskor som man delar ut Nobelpriset till.

  Kreativitet skiljer sig från intelligens genom att den kan bruka och fånga upp mer oväntade kopplingar och associationer, med stora inbördes avstånd. Och sedan göra bruk av dem. Kreativitet handlar om att fånga upp det mer oväntade och styra in det i mer vanlig intelligent hantering. Men associationsförmågan är likväl beroende av att en hjärna tidigare kunnat ta in och och minnas en övermåtta av olika saker. Kreativiteten behöver ett arbetsmaterial att knåda, vända och vrida på – för att lyckas. Och ut hoppar då det mer oväntade.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Kreativitet, intelligens och det personlighetsdrag som kallas openness är mycket starkt korrelerade. De hänger också samman med sådant som försvagad äckelkänsla. Äcklet är viktigt för den sociala sammanhållningen, för antikreativiteten. Isaac Newton tryckte in en trästav i sin ögonhåla för att få reda på ljusets beskaffenhet. Så ser genialitet ut.

   Gilla

 7. MartinA skriver:

  Finns det inget ord för visdom på portugisiska? Jag tycker inte om sån här begreppsförstörelse. Intelligens betyder logisk deduktiv förmåga. IQ test försöker mäta detta. Möjligen kan den skiktas i verbl intelligens och spatial. Eller intelligens som spelar människan och intelligens som spelar den naturliga världen.

  Dessutom verkar Pondé ägna sig åt intelligens fetishism. Finns alltför många som anser att intelligens är den högsta prestigen. Pondé tycks tänka så, sedan hittat fel i IQ och sedan bättrat på intelligensbegreppet så att det bättre skall förtjäna att ha den högsta prestigen. Vilket är litet bakvänt.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Håller med om detta, när jag sorterar folk i de jag gillar och de jag ogillar så är det inte pengar eller IQ som styr, utan om jag uppfattar att de är bra människor.

   Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Just det! Visdom!
   Intelligens som saknar visdom har inget värde. Den kan ofta vara mycket skadlig.
   Stalin och Hitler var ju utan tvekan mycket intelligenta och hade förstås fått väldigt höga värden i en IQ-test. Men eftersom dessa intelligenser saknade visdom var deras förmågor till stor skada för mänskligheten.

   Gilla

 8. Moab skriver:

  Nja, jag är inte expert men jag tror att denna definition av intelligens helt enkelt är fel. Intelligens är ett mycket snävare begrepp som nog till dels är förutsättningen för en del som nu nämner ovan, ligger man mycket lågt i IQ så är det svårt att förhålla sig till komplexa sociala sammanhang. Nej IQ är ganska väldefinierat och kan mätas oberoende av kultur men varierar mycket över världen. Detta är den helt gigantiskt politiskt inkorrekta sanningen som ingen vill prata om för att det helt enkelt är sant, man kommer inte runt det, inga sociala ingenjörskonster hjälper. IQ and The Wealth of Nations talar sitt tydliga språk. Det är IQ som är den avgörande faktorn för hur nationer klarar sig, och det är denna faktor man inte kommer runt, hur mycket kurser man än skickar migranterna på. Möjligen kommer vårt stora användande av datorer och snart AI att skynda på vår genetiska utveckling. Min en-menings blir då definition på intelligens är en förmåga att urskilja och komma ihåg mönster.

  Annars oroar sig tydligen vissa för en sk superintelligens, svensken Nick Boström och Elon Musk bland dem:

  Jag tycker istället att Roger Penrose har mycket mer intressanta tankar, kort så så säger han att han tror att det helt enkelt är fel att tro att ett medvetande kan skapas av att räkna fortare som en maskin, vi förstår idag inte alls mekanismen bakom vårt medvetande och han spekulerar i att det uppstår i skärningspunkten mellan den kvantmekaniska och klassiska världen:

  Själv tänker jag att det kanske krävs ett medvetande för att skapa mening med livet för att kunna bära vår, eller större intelligenser, kanske är det så att vi är nära maximum för intelligens just av det skälet, vad är meningen med ”livet” för en superintelligens, varför inte bara döda sig själv omedelbart?

  Gillad av 6 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  Patrik inleder med att Ponde’ lägger till de intellektuella dygderna utöver den mer traditionella definitionen på intelligens mätt med IQtest. Med utgångspunkten i tankeskärpa, minne och slutledningsförmåga blir de etiska aspekterna ett sympatiskt tillägg.

  Man kunde tänka sig ett ytterligare tillägg som handlar om energi och självsäkerhet.
  Aktivt agerande och självhävdande och lite mänsklig fåfänga alltså. För att det ska bli något av intelligensen. För mycket tvivel på sin förmåga och sina motiv, så blir det kanske inte mycket av något utvecklande. Att med självförtroende och tilltro till sina teorier pröva sin intelligens, det måste kunna slipa och vidga tanken och leda framåt. Att vilja ha svar även om det också leder till nya frågor. Att vilja vara den som kan visa på något, att vilja briljera.
  Balans mellan ödmjukhet och självsäkerhet.
  Språket och kulturell förståelse underlättar säkert utbyte och kunskapsutveckling. Liksom en gemensam ide’ om vart man är på väg. Och/eller tävlingsmoment och konkurrens med andra skarpa hjärnor likaså.

  Etik och energi är bra tillägg, men det räcker säkert med väl beprövade IQtest för att definiera intelligens.

  Gillad av 1 person

 10. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att det som Pondé pratar om inte är det man brukar kalla intelligens. Snarare är det kanske vishet. Verkligt intelligenta personer är ofta udda och inte sällan både inåtriktade och egenkära. Ett bra exempel på en extraordinärt intelligent person är matematikern Kurt Gödel. En världsberömd och odödlig logiker vars eget liv ändades av självsvält på grund av paranoida vanföreställningar om vad han kunde äta.
  Intelligens verkar alltså inte ge något som helst skydd mot dårskap och absurd verklighetsuppfattning. Däremot är den kanske en förutsättning för att kunna ha en bra omvärldsbild men alltså inte tillräcklig.
  Godhet står nog oftare i motsats till både intelligens och vishet än tvärtom. Med godhet menar vi ju något känslomässigt som sällan är intellektuellt analyserat. Det är något som ger utföraren en kick. Överdriven och missriktad eller bara naiv godhet får inte sällan dåliga konsekvenser. Ett klassiskt exempel är barnuppfostran. Ett annat som kanske blir klassiskt är svensk flyktingmottagning. Det upplevt goda kan alltså i själva verket vara ganska ont.

  Gillad av 3 personer

 11. oppti skriver:

  Intelligens är väl att kunna se den utsträckta handen och inte hjälpa med en peng i muggen.
  Att kunna tänka i flera steg.
  Att inte uppmana till barmhärtighet till de som söker asyl i Europa, eller ge ensamkommande chans till utbildning så länge de utbildar sig.
  Tänk ett steg till!
  Hur tar de sig hit, vilka risker utsätter de sig för. Kommer barmhärtigheten att ge fler eller färre offer för smugglingen.
  Hur lång blir studietiden om de därefter skall utvisas?

  Gilla

 12. hemmnet2014 skriver:

  ”Ett första tecken på intelligens är att alltid tvivla på sig själv och sina uppfattningar. Precis när man tycker att fjällen fallit från ens ögon och man begripit allting måste man, möjligen motvilligt, inse att man mycket väl kan ha fel.”…tror jag

  Gilla

 13. Kent Forssgren skriver:

  Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens

  Således är våra politiker inte intelligenta.

  Gillad av 2 personer

   • Kent Forssgren skriver:

    Jo jag håller i princip med dig.
    De är intelligenta nog för att ha som ideologi att sko sig själva maximalt.
    DÄRAV FÖLJER ATT DET FINNS ETT ANNAT BEGREPP SOM I DETTA SAMMANHANG ÄR VÄRT ATT DEFINIERA.

    Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militäriskt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. I vissa länder, såsom i Ryssland, kan brottet närmast likställas med spioneri och begås såväl i fred som i krig. I andra länder, såsom i Sverige, kan brottet begås endast i krigstid och har en något annorlunda innebörd.
    En förutsättning för att brottet landsförräderi ska vara aktuellt är i de flesta länder att det begås av en medborgare mot den egna staten, eller att det finns någon form av nationell lojalitet mot landet som drabbas.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

    Gilla

  • Moab skriver:

   Jo, jag håller med dig. Det finns ett antal begrepp som vi måste omdefiniera eftersom de utgår från att nationen och nationsgränsen existerar. Hur kan man vara i krig utan gränser, hur kan man bli landsförrädare? Det som sker nu är till sin effekt precis som krig och landsförräderi. Detta behöver en längre utläggning.

   Gilla

 14. Olof B skriver:

  Självklart borde det det vara krav på IQ-test för att kvalificera sig till politiska positioner. Säg topp 30% för kommunpolitiken och top 10% för att kvalificera sig som riksdagsman. Finns ingen som helst nytta eller fördel med att halv- och helidioter ska bestämma något annat än vad de själva ska ha till middag.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Faktoranalys är märkligt. En korrelation mellan olika saker, ja då är det samma sak…nej, men de kan beskrivas med en dold variabel som är korrelerad med båda….som ‘neuroticism’. Men vad har man då visat? Att det finns något korrelerat med något ur en stor samling data där man definierat de olika faktorerna på särskilt sätt och fått svar avseende hur man tolkat frågorna och man har uteslutit andra faktorer man inte kunde definiera och som inte finns med bland frågorna. Och kan vi därmed definiera den dolda variabelns vid sidan av att den är starkt korrelerad till just de faktorer vi tagit fram och som är sinsemellan starkt korrelerade?

   Och inte var det psykologin som uppfann statistiken så statistiken klarar sig bra utan psykologin och psykologin klarar sig bra utan en av hypoteserna, den om hur man kan mäta intelligens.

   En korrelation om intelligens och universitetsstudier om 0.6 innebär att om populationen på universitet är normalfördelad i den populationen peka mot ett samband med att man klarar studierna om man har viss intelligenskvot dvs variationen av resultaten förklaras till 60 %. Men 40 % klarar sig kanske igenom av andra skäl om vi hårdrar, men egentligen att intelligens ENDAST har ett förklaringsvärde om 60 %. Hmm. Eller egentligen att ett universitetsbetyg visar att åtminstone intelligens till 60 % förklarar att man fick ett betyg. Andra faktorer spelar in.

   Onekligen av intresse är hur intelligenskvoten fördelar sig, är den verkligen normalfördelad? Det kanske följer vad som gäller befolkningen i stort, men svansen, de lägre intelligenskvoterna är inte med i urvalet? Gymnasiet ska ju innebära en selektion och gymnasiet en selektion av grundskoleelever? Rimligen mäter man enbart över ett urval från universitetspopulationen, men vi får ju också en situation där andra variabler av intresse inte heller är normalfördelade enligt vad som gäller i populationen.

   Men denna korrelation om 0.6 är samtidigt beroende av vilka andra faktorer som inte är med t.ex. faktorer som påverkar intelligenskvoten, beroende av att faktorerna är sant oberoende av varandra.

   Man kan väl i alla fal slå fast att intelligens definieras som vad man mäter med intelligenstest.

   Vad är den där Jordan Pettersson som förklarar för en figur? Är han intelligent eller tillhör han de 40 % som klarat sig trots bristande intelligens……

   Gilla

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett intressant och angeläget ämne. IQ kan väl ses som beskrivning av en instrumentell förmåga att lösa olika teoretiska problem, nog så viktigt i många sammanhang. Intelligens i den meningen innebär dock inte med automatik att man har en förmåga att agera på ett bra sätt i olika situationer i samhället.

  Det räcker med att peka på en rubrik från i våras: ”MENSA-fest slutade med fylleskandal där hotellpersonal fann sig föranlåtna att behöva tillkalla polis”.

  Människor som ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling måste således också äga andra egenskaper än instrumentell begåvning, egenskaper som moral, integritet, gott omdöme och liknande. Ett alternativt sätt att beskriva dessa egenskaper kan vara att utesluta kategorier som narcissister och psykopater vilka normalt inte är särskilt väl lämpade att bidra till ett bättre samhälle.

  Den som håller med om ovanstående beskrivning kan se sig omkring i det svenska samhället och göra en egen bedömning av i vilken mån människor med ”rätt” egenskaper är de som påverkar samhällsutvecklingen i Sverige. För egen del tror jag att inslaget av ”fel” människor är ganska stort för närvarande. För en tid sedan myntade en skribent på DGS begreppet ”psyko-infantil”, det tror jag är en passande klassificering av dem som tillhör gruppen ”fel”. Dessa är i dagsläget tongivande i många sammanhang, något som troligen är totalt omöjligt att diskutera öppet.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har fel. En fluga gör ingen sommar. Intelligens betyder i ett mänskligt samhälle framgång på alla plan, på alla sätt. I genomsnitt. Ingen annan faktor har så uppenbar koppling till allt som vi anser vara bra: rikedom, popularitet, hälsa, livslängd, lycka.

   Bli nu inte socialist på grund av detta! I grunden är socialismen inget annat är en trotsig reaktion på den brutala kraften i variationen i intelligens.

   Gilla

   • Björn skriver:

    Vad det gäller ”lycka”, tror jag du har fel! De ”intelligenta” har ofta svårt att känna just ”lycka”, i nuet! Detta pga de hela tiden ligger några hack före, och förstår, utifrån de fakta och andra förutsättningar som föreligger vid varje tillfälle, hur saker och ting kommer att utveckla sig längre fram i tiden! Alltså en ”glädjedödande” förmåga att göra konsekvensanalyser! Mycket sällan är det nåt bra på g……ju!

    Gillad av 1 person

 16. bengtakewennberg2017 skriver:

  Det finns inte mycket att tillägga till Patriks krönika. Det skulle i så fall vara att den tappar bort känslorna. Det finns tre situationer som genererar synnerligen starka känslostormar hos oss människor. De tre situationerna är
  • att bli bortvald,
  • att bli sviken och
  • att bli, som man själv tycker, orättmätigt anklagad.
  MeToo-kampanjen innehåller alla dessa situationer både för offer och förövare. Kvinnorna i Försvarsmakten har i sitt MeeToo-upprop beskrivit det som att man, när känslorna väcks, möts med ”givaktochbitihop, Vad säger då ÖB – ja just det. Men tvärsom. Han säger att ageranden som de här är helt oacceptabla. Den som inte kan leva efter Försvarsmaktens värdegrund har inget i Försvarsmakten att göra. Ett rakt och tydligt budskap. Den som drabbas av anklagelsen kan bara stå i givakt och bita ihop.
  Men med tanke på det som Svenne skriver är ju grunderna ganska diffusa. Rättssäkerheten är i allvarlig fara. Risken för ett lynchmobb- agerande är stor. När den så kallade kulturprofilen avskiljs från det sociala sammanhanget är det ett straff som kan mäta sig med den katolska kyrkans exkommunikation och närmast att likna vid ett dödsstraff.

  Gillad av 1 person

 17. Lassekniven skriver:

  Pondé visar på intressanta aspekter när det gäller intelligens och jag lägger till ytterligare några:
  Fattningsförmågan är essentiell i sammanhanget. Man fattar direkt när läraren undervisar om derivator och integraler i matematiken. Man tar till sig språk snabbt och man begriper grammatik och syntax både på sitt egna språk och de främmande.
  Den intelligente kan göra en analys av ett problem eller en situation och därefter göra en påföljande syntes.
  Tiill sist om man är streetsmart på ett positivt så är man i ett gott läge.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag undrar om jag kan ställa en fråga till dig i egenskap expert, som har en viss koppling till intelligens? Jag har tillbringat ett par timmar över några dagar med att försöka hjälpa min gamle 90-åriga morbror med hans dator via telefon. Otroligt jobbigt! men envis gammal man som försöker. Fullständigt hopplöst få rimliga besked om vad som han på sin sida luren gör och får för meddelanden. Jag blev undrande och funderar över hur han, som kunde mer innan en lätt infarkt, tycks tappat bort hanteringen av det grundläggande Input-Output, symboler mm och vill se det som ett språk och inte ser gränserna mellan appar, kommandon, meddelanden etc.

   Jag säger det är som att lära sig cykla och kanske det är så med tanke på de balansproblem han drabbades av tidigare. Finns det en koppling intelligensmässigt som det ter sig mellan motorisk förmåga och hantering av dator?

   Jag funderar på hur äldre människor kommer att kunna hantera den digitala världen. Det handlar kanske inte enbart om förståndsgåvor utan om någon slags näraliggande förmåga som lämnar in?

   Gilla

 18. Hovs_hällar skriver:

  Om man tillämpar den allra enklaste definition på intelligens, nämligen förmågan att på effektivast möjliga sätt prioritera resurser för att nå sina mål, på PK-sekten — så finner man att den är rent otroligt KORKAD.

  För att hjälpa så många hjälpbehövande som möjligt, med de begränsade resurser, man har, så borde man ge medel för att hjälpa i närområdet och INTE genom att flytta hit folk till Sverige.

  En såkallad ”ensamkommande” kostar ungefär en miljon kronor per år. Makthavarna anser tydligen detta vara väl använda pengar. Detta borde ge underkänt direkt på vilket IQ-test som helst.

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Det handlar inte om att hjälpa, det skapar makt. Att hjälpa på plats gör inte det på rätt sätt. De vill ha beroende människor som inte klarar sig själv, med rösträtt i Sverige. Makten är smart, det fungerar ju.
   Men det vet du redan HH.

   Mvh A

   Gilla

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Problemet är att man använt ett vagt begrepp som intelligens under lång tid och sedan i efterhand försökt definiera vad det egentligen är. Det är mer eller mindre en omöjlighet. Varför inte istället konkret och specifikt beskriva vad som avses. Eftersom det är ett positivt laddat begrepp- alla vill väl vara intelligenta- så laborerar man med allehanda konstruktioner . Dit hör det ännu vagare och suddigare ”social intelligens”.

  Att ha sinne för knepiga matematiska och logiska problem har hamnat högt på intelligenstrappan inte minst om man löser dessa problem kvickt. Också att snabbt läsa en bok och rappt och tydligt redogöra för det väsentliga i innehållet ger också höga poäng och höga skolbetyg.

  Jag kan dock inte undgå att tänka på mina tekniskt begåvade morbröder som bara gick genom den 6-åriga folkskolan och inte precis utmärkte sig där, men sedan lätt löste de mest invecklade tekniska problem som att bygga en bil eller en motorbåt från ingenting eller sina egna hus och sommarstugor utan någon egentlig hjälp av fackmän. Och behövde de någon pryl så konstruerade dom det själva i stället för att köpa från delar de skaffade från järnhandeln eller liknande. Den första radion jag lyssnade på som barn hade någon av dom själva pillat ihop.

  Andra har den mest skarpsinniga förståelse för strategiskt politiska frågor som en person som Henry Kissinger eller vår egen Axel Oxenstierna. Till denna grupp hör knappast dagens svenska politiker.

  Gillad av 1 person

 20. uppstigersolen skriver:

  Ibland träffar jag människor som har en fantastisk förmåga att räkna snabbt, lista ut svaret på komplicerade frågor eller annat. Jag kan bli imponerad av just dessa kvalifikationer. Men, sen kan det visa sig att personen har ett antal inte så positiva egenskaper som översittarattityd, besserwissermentalitet, kan inte samarbeta med andra människor tex. Visst kan jag då tänka att det vore kul att ha vissa av personens färdigheter men avstå från andra. Alla människor är olika. Det finns få människor som har både vad vi kallar intelligens och social kompetens. Vad gäller dagens ”ledande” politiker verkar inte många ha några kvalifikationer utöver partibok.

  Gilla

 21. Östanskog skriver:

  FeIQ News i Världsklass

  Som en led i den pågående diskussionen om intelligens på DGS lät vi vår vetenskapsredaktion googla ‘Patrik Engellau idiot’ (1 750 träffar) och ‘DN Kultur idiot’ (cirka 275 000 träffar). För att ytterligare höja den vetenskapliga nivån valdes en slumpmässig kontrollgrupp, Östanskog. Med ljusets hastighet gav Google endast 36 träffar på ‘Östanskog idiot’. Intressanta resultat, dock föga överraskande.

  – – – – – – – – – – –

  Så här jobbar ‘FeIQ News i Världsklass’ med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor såsom TN, Taxichaffisarnas Nyhetsbyrå.

  Gilla

 22. Jan Norrby skriver:

  Intressant i diskussioner om IQ samt skillnaden mellan olika populationer är den s.k ”Flynn-effekten”. Det har ju visat sig att IQ ökat med ca 3 poäng för varje tioårsperiod. (Men vid senaste mätningen visade det sig att för första gången hade den inte stigit, som den historiskt alltid gjort.)
  James R Flynn menar att detta beror på graden av abstrakt tänkande. Samt ett samband med hur mycket abstrakt tänkande du behöver använda i ditt dagliga liv. IQ tester av våra far- och morföräldrar skulle med dagens tester alltså sannolikt avslöja dessa som mentalt retarderade!
  Tror vi det?

  Gilla

  • Lars skriver:

   Vilket antyder att ju längre tid man går i skolan ju intelligentare blir man och likaså att om man arbetar i abstrakta yrken som exempelvis inom IT så blir man alltmer intelligent som det mäts av intelligenstest. Träning ger färdighet.

   Gilla

 23. Christer Carlstedt skriver:

  Ett normalt IQ-test handlar om att dra slutsatser från ett givet, men starkt begränsat, antal parametrar. Du får t.ex. fem bilder och skall ha en uppfattning om hur den sjätte bör vara beskaffad. Det handlar alltså om att dra logiska slutsatser.
  Detta kan säkert vara tillfyllest i många sammanhang.

  I det verkliga livet så handlar intelligens också givetvis om att dra slutsatser om vad som kan bli bra eller dåligt. Skillnaden är bara att nu har du inte längre fem ingångsvariabler. Nu skall valet göras utifrån din samlade erfarenhet, d.v.s. vad du har i din minnesbank.
  Jag minns från min ingenjörsutbildning att en god ingenjör inte kännetecknas enbart av vad man själv kan, utan mer av att man begriper vem man skall fråga. Följaktligen att man utökar den totala erfarenhetsmängden där man kan söka ett rimligt svar på sitt problem.
  Frågar jag då en jämngammal kurskamrat eller en mera senior arbetskamrat? Jag tror svaret är ganska givet. Jag väljer självfallet den som har störst relevant erfarenhetsmassa.

  Om man då tittar på riksdagsarbetet, så blir ju ”broilers” från partiskolor en anomali.De har säkerligen fått en hel del kunskap om politisk spelteori, men det är ju inte det som det egentliga riksdagsarbetet handlar om. Det handlar om att prestera något som är bra för det stora flertalet av medborgarna i landet. Hur kan man göra det om man inte har de erfarenhetsmässiga grunderna? Hur kan man ta beslut om den egna erfarenheten säger att ett felbeslut kompenseras av pappa och mamma, eller i vart fall av någon annan?

  I landets högsta beslutande församling har vi således ett system som gör inlärning av konsekvenser av felbeslut obehövlig. Det som vi brukar förknippa med intelligens. Du sitter kvar mandatperioden ut med tämligen god ersättning. Efter tillräckligt lång tid så, om det skulle skita sig riktigt, så har du i alla fall din försörjning ordnad genom ett pensionssystem, som inte står något annat efter.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns ingen som tyder på att resultaten av IQ-mätningar inte har allmängiltighet. Det finns ingen räddningsplanka. Det finns inget alternativ. Högre IQ är i varje enskild situation en fördel. Alla andra faktorer står alla till förfogande, men snabbt tänkande är detsamma som högt IQ och det har bara de som har det.

   Gillad av 1 person

   • K. Ulvert skriver:

    Jag tror det ligger mycket i det du säger, och vi har inget annat mått att ta till. Dessutom är IQ mätbart.
    Vi bör nog hålla oss till IQ, annars kan de som inte är så bemedlade härvidlag få för sig att det duger med andra egenskaper såsom allmän trevlighet, empati eller rätt värdegrund.
    Landets situation är ett bevis för att man inte kan ersätta IQ: inget försvar, skola, sjukvård, polis i förfall, skenande kriminalitet, inskränkningar i yttrande- och tankefrihet för att nämna några exempel.
    Och allt detta har sin grund i en enda sak som de alla vet men vägrar erkänna, för då faller deras självbild som dugliga politiker trots bristande IQ och utbildning. De är tvungna att upprätthålla skenet att de begriper något som populasen inte klarar av att förstå. Att erkänna sitt misstag kommer att sitta långt inne, precis som de skyldiga borde.

    Gilla

 24. tlidforss skriver:

  Det finns ett stort problem med denna blogg och andra medier. Allt blir alldeles för akademiskt. Ingen människa idag orkar med mer är en kort Youtube video och sedan gapa, skölj och svälj. Allt annat är för komplicerat…

  Gillad av 2 personer

 25. Urban Larsson skriver:

  Du nämner flera bra saker, men intelligens är så mycket större. Intelligens är som AI, det beskriver du lite och berör. Därav finns du därav finns jag och mina barn. Intelligensen är inte så enkel som en IQ -test. Eller alla IQ -test sammanslagna. Intelligensen är med ett enklare ord, därav vi lever och har det som vi har det

  Gilla

 26. Sixten Johansson skriver:

  Svenska Wikipedia har en bra artikel om intelligens. Men det viktiga i dag är inte individens kapacitet, utan frågan om vår tids intelligenta bryr sig om det samhälle som de lever i och av.

  Pondés etiska tillägg har alla en social sida. Givetvis! Eremitens intelligens gör föga nytta. Intelligent sökande efter sanning måste ske i samverkan och omsättas socialt.

  Bara 5-10 procent har kapacitet nog att utgöra en elit. I Sverige har vi dels en regimlojal åsiktselit, dels en näringslivs- och överklasselit. Vi kan kalla åsiktseliten PK-liberalvänster och näringslivseliten borgerligt kapitalistisk. I dag är de hopväxta som siamesiska tvillingar. Femiljöpajasvänstern kramar rovkapitalismen och islam, kapitalisterna älskar allt som kan ge pengar, även åsiktsdiktatur, centralstyre och de vinster som rädsla, övervakning, brott, likgiltighet, allt, kan alstra.

  Båda sidorna lever parasitärt egoistiskt och har inget mål alls för framtidens samhälle. De har förstört sina egna barn, har alltid skitit i grannens. Båda ”eliterna” är egouppblåsta, fega slickare och mobbare. Båda producerar innehåll för ett infantiliserat kollektivt medvetande, vars enda värde och mål är konsumism och godhetsglans. De appellerar till allt som en majoritet gillar, producerar allt som råkar vara populärt, enkelt, lättuggat. Majoriteten består av kvinnor, barn, pungkäringar, invandrare och åldringar. Politiken och framtiden formas inte av någras intelligens, bara av dessa ”eliters” och majoritetens samlade egoism.

  Gillad av 3 personer

 27. Samhällsvetare skriver:

  Bra citat ur texten är:

  ”Ett tredje tecken är ödmjukhet. En intelligent människa är hela tiden öppen för möjligheten att hon har fel.”

  ”Ytterligare ett tecken på intelligens är insikten om att man för att komma någonstans i sitt tänkande är beroende av andra människor.”

  Gillad av 1 person

 28. Karl Åkesson skriver:

  Intressanta kommentarer och intelligent fråga i artikeln! De flesta inser kanske inte att intelligens utan själslig styrning är noll och intet värt. Det vi vanligtvis menar ned intelligens, dvs. den operativa mätningen av IQ-nivå är enbart en sinnesfärdighet utan värde om det styrs av sinnet och inte av själen. Sinnesstyrning innebär lösningar som är nihilistiska och oidipala, och styrs av egoism, fåfänga, avundsjuka, vrede mm. eller någon kombination av dessa. Själsstyrd intelligens och intuition innebär att lösningarna blir av motsatt karaktär.
  Dagens politik, religioner och opinionsbildning är i huvudsak, jag säger i huvudsak, sinnesstyrd känslopjunk, och därför finns inom dessa, generaliserat och i sina huvuddrag, inga lösningar som för samhället framåt. Detta kan vi bevittna varje dag.

  Gillad av 1 person

 29. lookslikeanangel skriver:

  Artificial Intelligence

  Jag har ett antal vänner och bekanta som jobbar med AI – i Silicon Valley och på andra ställen i världen. Vore det inte INTELLIGENT om vi hängde på mer i Sverige.

  Måste vi inte väldigt snart (gärna igår) sluta att vara en magnet framförallt för lågutbildade?
  Höga bidrag för noll prestation. Intelligent?

  Vad händer när alla intelligenta och duktiga lämnar och flyttlassen går från Sverige. Ett stagnerande Sverige.

  Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Jag är rätt förundrad över begreppet och även den reala komponenten ‘intelligens’. Intelligenstest, som jag inte gjort några, tycks ofta mäta förmåga se mönster och även logiskt kombinera komponenter dvs uttrycka sambanden logiskt och aritmetiskt. Jag ser det som flera olika funktioner i vår mänskliga (hj)gärning dvs se mönster och samband, konstruera (fantasi) och värdera och planera.

  Nu hade jag ‘förmånen’ vara bäst i klassen de första åtta åren och sedan rasade det pga byte av klass, psykosociala problem hemma och allmän otrygghet och oro och så skärpte jag till mig på universitetet och gick väl igenom med två fil kand examina på en nivå, ska vi säga fyra av fem, och så ut i arbetslivet. Även den perioden kännetecknad av sådant som dödsfall, separation mm.

  Av egen erfarenhet kan jag konstatera att intelligensmässig tröghet, brist på receptivitet, ‘flow’ mm kan inträda under uppväxt och skolgång. Fokus förflyttas utanför skolsalen och inom skolsalen på den sociala situationen och oro för framtiden

  Jag var väl ‘bättre’ i arbetslivet i mening att verkliga arbetsuppgifter skapade en skärpa som skolgången inte förmådde inge. Man lär sig mycket genom att göra. De stora framgångarna uteblev väl, men jag fyllde ut yrket och mycket av arbetslivet går inte att styra, man hamnar i ett spår och är beroende av organisationen, man kan aldrig komma längre, och inom yrket var ju stress och omställningar utpräglat.

  Om vi konstaterar att vi är sociala djur och ser på vad socialpsykologer numera betonar nämligen social motivation så ser vi hur miljön är så avgörande för resultatet och inte enbart i de yngsta åren.
  .
  Jag plöjde https://www.adlibris.com/se/bok/social-beings-core-motives-in-social-psychology-9781118552544 för ett halvår sedan. Hon betonar, vilket inte är gemensamt vedertaget, fem grundläggande motivationssystem eller hur man vill se det: Förstå, Tillit, Tillhörighet, Kontroll, Själv förhöjande. https://www.adlibris.com/se/bok/understanding-emotions-9781118147436 pekar på Värme/kärlek, Anknytning, Självhävdande.

  Även om intelligens är i hög grad medfödd förmåga så tror jag det är ganska uppenbart att socialpsykologiska faktorer spelar stor roll, vår medfödda biologiskt baserade sociala motivation påverkar oss och vår förmåga tillgodogöra oss exempelvis utbildning. Jag misstänker att det inte i första hand, i Sverige är vad man kallar socio ekonomiska faktorer som spelar störst roll utan snarare miljön ur dessa perspektiv och inte heller att utvecklingen låses de första åren. Det ger ett annorlunda perspektiv på vad skolsystemet borde skapa för slags miljö och att man inte enbart kan koncentrera tänkandet kring kunskap och ämnen och kontroll och repetition.

  Gillad av 1 person

 31. William skriver:

  För att förtydliga det Ponde sa. Han menar att intelligens även handlar om att förstå komplexiteten i någonting. Dvs att se bredden på antalet parametrar som spelar in i exempelvis en händelse. När man gör detta är det lätt att få en tvetydig bild av vad som är rätt och fel. En person som inte ser saker från flera olika perspektiv blir lätt helt övertygad om vad som är rätt och har svårt att förstå andra synsätt. Detta brukar kallas ”ungdomlig dumhet” eller ”infantilt tänkande”. Att se fler parametrar blir man bättre på med erfarenhet. Man kan sammanfatta Ponde i två meningar ”Det gäller att veta att man ingenting vet” ”De kunniga är fulla av tvivel medan de okunninga är fulla av övertygelse”

  IQ-test handlar egentligen om att se logiska mönster vilket är något man kan träna sig till, även ifall den biologiska grunden är viktig. På så sätt mäter IQ-test förmågan att se vad det är som spelar in i exempelvis en händelse och vilka konsekvenser den kan få. Vilket är avgörande om man skall dra klarsynta och välgrundade slutsatser.

  En enkel sammanfattning av intelligens i praktiska sammanhang är förmågan att sammanställa olika perspektiv och parametrar i det man gör oavsett om det gäller en konstnär, virtuos, ledarskribent, tänkare, filosof, vetenskapsman mm. Något som IQ-test till viss del mäter.

  Viktigt att tillägga är också att hög IQ är poänglös så länge den inte kombineras med en öppenhet för nya ideer.

  Gilla

 32. Petrus skriver:

  Eftersom den här webbsajten och läsarkommentarerna mest handlar om politik tänkte jag posta några tankar om vad som behövs vad beträffar IQ och andra mentala egenskaper i ett politiskt parti.

  Behovet av IQ i ett politiskt parti är inte lika stort som på en forskningsinstitution som pysslar med teoretisk fysik eller matematik. Där är det nästan bara IQ som gäller. Men man behöver några relativt intelligenta människor som t ex någorlunda snabbt kan sätta sig in i fotnoterna i SCB:s statistik för att kolla att de tabeller man tar fram avser de gängse mått som brukar användas när någon expert i Dagens Industri uttalar sig eller om det finns någon liten skillnad. Då slipper partiet göra bort sig. En text inom det ekonomiska området blir också oftast litet bättre med en någorlunda skärpt författare, allt annat lika. Behovet av folk som tillhör de smartaste 0,1 % är dock litet. Det räcker med några som tillhör de smartaste 10-15 procenten. Men det är ju ingen nackdel med några som tillhör topp 5% eller topp 2 %. Det är väl min spontana bedömning.

  Hög IQ behöver dock inte alltid vara något positivt. Detsamma gäller andra faktorer som kan ge för stort självförtroende. Ian Wachtmeister är sannolikt ett bra exempel. Han hade toppbetyg, hade gott om pengar, var kanske störst och kraftigast på internatskolan och hade en maffig stamtavla. Misstänker att detta ibland kan ha hämmat eftertänksamhet och konsekvent tänkande, för detta saknade han ibland. I alla fall ur min synvinkel.

  Gilla

 33. Lars skriver:

  Om intelligens, hur dumma är våra politiker? Dummare än man kan ana:

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/larare-darfor-far-vara-elever-inga-bocker-19742

  Om det finns en effektiviseringsväg i skolan så är det rimligen att öka undervisningstiden för lärare och minska förberedelsearbetet och centralt framtagna läromedel borde vara en självklarhet precis som på kommersiella kurser för yrkesverksamma. Inte fan ska var och en ta fram det.

  Så intelligens är en bristvara på vissa funktioner i samhället och kanske trots utbildning?

  Gilla

 34. Sixten Johansson skriver:

  Antag att vi tycker oss kunna bestämma en mångdimensionell hjärnkapacitet, som vi väljer att kalla ”intelligens”. Dess nivå är hög, om individen kan producera tankar, kombinationer och lösningar av hög kvalitet. För att få grepp om kvaliteten kan vi studera individens tankeproduktion ur tre vinklar: 1) logiken, skärpan, samstämmigheten mm ”inom” individens tankesystem; 2) produktionen i förhållande till andras tänkande; 3) tankeprodukterna testade mot verkligheten.

  Som belysande illustration föreslår jag Ann Heberleins text på ledarsidorna.se ”Det måste vara slut på nonsensargument”. Hon beskriver en paneldebatt, där de andra deltagarna kan antas vara normalbegåvade, men är totalt oförmögna att relatera sina tankar till verkligheten. Belysande är också Johan Hakelius text om Staffan Heimerson, expressen.se: ”Om han frågat mig hade jag också avrått honom”.

  Vi kan tänka oss att just inom den skarpt avgränsade befolkningsgruppen PK-ister är paneldeltagarnas PK-IQ normalt med avseende på (1) och (2). För att det även ska klassas som normalt enligt (3) måste vi anta att det existerar en ”PK-verklighet” inbäddad i den verkliga verkligheten. Den har skapats kollektivt och fortsätter att vidmakthållas även i det individuella medvetandet.

  Så länge individens medvetande med vidhängande kropp kan leva i en socialt konstruerad ”verklighet” kan allt tolkas och mätas med den världens egna måttstockar. Inte förrän kroppen krockar med verkligheten kan medvetandebubblan smärtsamt spricka.

  Gilla

 35. slaszlos skriver:

  Utmärkt analys ! Intelligens är en balansgång mellan den subjektiva och objektiva komponenter i ens tänkandet och handlande. I detta sammanhang ingen är fullkomligt , bara din Skapare , Gud.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.