Vi behöver en ideologi

Patrik Engellau

En ideologi är en uppsättning färdiga och med varandra väl avstämda tankar som identifierar det mänskliga samhällets grundläggande drag. Ideologin etablerar ett slags förförståelse som gör att människor kan tala med varandra och hantera sina relationer utan att hela tiden behöva fördjupa sig i filosofins grundproblem.

Ta Jesu liknelse om den barmhärtige samariten i Lukas 10: 25 – 37. Jesus hade sagt att man ska älska sin nästa som sig själv. En ”lagklok” som ville snärja Jesus frågade vem som är min nästa. Troligen en mycket listig fråga. Jesus berättade om en man som råkade ut för rövare och lämnades halvdöd på en väg. En präst reste förbi den halvdöde men brydde sig inte. En levit – en högrankad jude – gjorde sammalunda. Sedan kom en lågrankad jude – en samarit – och ömkade sig över den halvdöde som så småningom verkar ha piggnat till. Samariten gjorde rätt, menade Jesus, rånoffret var den ”nästa” som alla borde älska och därför hjälpa.

I sin mest avskalade form säger denna sedelärande berättelse att om någon människa lider så är det alla andra människors plikt att ömka sig över dem. Denna liknelse har nog alltid påverkat tänkandet i Sverige. ”På Nova Zemblas fjäll, i Ceylons brända dalar, Hvar hälst en usling fins, är han min vän, min bror” kvad sjuttonhundratalsdiktaren Bengt Lidner. Carl Bildts humanitära stormakt hade varit i säck innan den kom i påse. Medkänslan med de eländiga är en del av Sveriges hjärteblod. Nu har det gått hyperinflation i konceptet. På dessa ord av Jesus har vi i Sverige byggt en ideologi som kallas PK-ismen och som har lett till en tredelning av samhället: dels finns en grupp människor som med eller utan fog definieras som lidande och därför anses ha självklar rätt till omsorg och ekonomiskt stöd som finansieras av någon annan, dels finns denna någon annan som betalar sina skatter och bär hela samhället på sina axlar, dels finns den maktapparat som lever på att administrera systemet och som hela tiden predikar dess ideologi för stabilitetens och samhällsrons skull samt för att trygga sin egen maktposition.

Man kunde tro att saken vore slutgiltigt avgjord i och med Jesu samaritberättelse. Men Jesus är inte PK-ist utan kristen. Själv vet jag inte vad jag tror och kallar mig därför agnostiker vilket betyder att jag inte kan bestämma mig och därför utsätts för rättmätigt förakt av alla troende vare sig dessa är kristna eller ateister. Men jag har respekt för den överlägsna visdom, mångsidighet och det djup som redovisas i Bibeln, inte minst i evangelierna där Jesus själv uppträder.

Förtjänar alla som anses lida vår ömkan? Tja. Har de ansträngt sig själva för att slippa sina mödor? Hur har de själva förvaltat livets gåva? Nio kapitel efter samaritliknelsen, i samma Lukasevangelium, berättar Jesus om härskaren som reste bort och gav var och en av sina tjänare tio pund att förvalta. Så småningom kom härskaren tillbaka och krävde redovisning. En tjänare hade tjänat tio pund och härskaren blev nöjd och belönade tjänaren därefter: ”Rätt så, du gode tjänare! Eftersom du har varit trogen i en mycket ringa sak, skall du få makt och myndighet över tio städer”. Så vedergällde härskaren sina tjänare efter deras prestationer och kom slutligen till den tjänare som renderat minst, nämligen ingenting. ”Varför satte du då icke in mina penningar i en bank?” sa härskaren. ”Då hade jag, när jag kom hem, fått uppbära dem med ränta. Och han sade till dem som stodo vid hans sida: ‘Tagen ifrån honom hans pund, och given det åt den som har de tio punden.’ De sade till honom: ‘Herre, han har ju redan tio pund.’ Han svarade: ‘Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har’.”

Det här är en helt annan historia än liknelsen om samariten. Visst, säger Jesus, du har en skyldighet att ta hand om din nästa, men först har nästan en skyldighet att förvalta sitt eget pund, alltså ta hand om sig själv.

Betrakta exempelvis de tiggande romerna i Jesu perspektiv. De har fått ett liv, men hur förvaltar de det? En historia, som jag har svårt att tro på, är att deras trista belägenhet i egenskap av tiggare beror på omvärldens förakt och diskriminering. En annan historia är att de faktiskt väljer sin livsstil och är stolta över att slippa löneslaveriet och underkastelsen under majoritetssamhällets normer. Jag har lättare att tro på den senare historien eftersom den respekterar romernas värdighet om jag än ogillar deras normer. Personligen skulle jag hellre se att de förvaltade sitt pund – det liv de fått – till att förkovra sig i stället för att leva av andra.

Den överlägset mest perversa av alla diskussioner avseende de romska tiggarna i Sverige är den som utgår från att de i vilket fall som helst är hjälplöst förlorade på grund av omvärldens förakt. Den diskussionen handlar om vilken välfärdsstat som ska ha ansvaret för att försörja romerna, den svenska eller den rumänska. Det är detta, vad jag förstår, den svenska regeringen, enkannerligen ”barn-, äldre- och jämställdhetsminister” Åsa Regnér, förhandlar med den rumänska staten om.

Vi behöver en ideologi som är lika förstående för allt mänskligt som den människosyn som Jesus artikulerade.

87 reaktioner på ”Vi behöver en ideologi

 1. Bo Svensson skriver:

  Det bästa hos människan finns också bland djuren. – Det finns många exempel på delfiner som räddat människor i nöd, – från drunkning eller från hajar och nyligen har experiment med råttor visat att de prioriterar att rädda en medråtta ur nödläge framför att glufsa i sig en godbit.

  Min tanke är att alla ständigt gör det bästa av läget och att ambitioner att vara ännu godare än så, är förfelade. – Vad som är läget, beror på vilken grad av inlevelseförmåga man har och på vilket perspektiv man har i tid och rum.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Jag har funderat på, om man bör uppmana folk att vidga sitt perspektiv i tiden och rummet och för det mesta är det nog motiverat, – men allt med måtta.

   Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Man måste skilja på hur man agerar som individ och hur en regering är skyldig att göra. På individplanet är det vår skyldighet att vara den barmhärtige samariten. När vi däremot som politiker fattar beslut som berör många och stora grupper av människor måste vi bortse från det individuella perspektivet. Då gäller det svåra: att prioritera.

    Jag kan inte undgå med att jämföra med den situation som Aung Saun Suy Kuyi i Myanmar befinner sig idag. Det är ingen avundsvärd sits. Ändå tvingas hon prioritera det burmesiska folkets långsiktiga intressen även om buropen haglar kring henne från internationellt och – givetvis – från svenskt.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag vet för lite om folkslagen i Burma för att bedöma hur omvärlden bör förhålla sig och vilka krav som är rimliga att ställa på regimen.

    Handlar det om i sen tid invandrade muslimska bengaleser eller om att koloniala gränsdragningar skurit av dem från resten av sitt folk? – Handlar det om en etnisk grupp som på grund av snabbare förökning inte längre kan försörja sig utan inkräktar på de mera återhållsammas revir? – Eller handlar det bara om att burmeser tycker att det vore trevligare att ha hela territoriet för sig själva och har inlett en kampanj för att fördriva minoriteter?

    Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Så absolut rätt Du har. Jag grubblar ofta över hur det kommer sig att människor kan göra empatilösa saker…och har kommit fram till att det handlar om känsloregistret…eller avsaknaden av ett brett känsloregister. På samma sätt som man inte kan säga till en färgblind människa: – Men ser Du inte att det är grönt. På samma sätt förstår inte människor som brister i känsloregistret när man säger till dem att de gör fel, att deras handling kommer att skada en annan. De förstår helt enkelt inte.

   Slutsatsen man kan dra av det är ju att man inte kan ha vem som helst sitta i beslutsfattande ställning. Tyvärr är ju vår så kallade demokrati uppbyggd på trappan, den hierarkiska strukturen. Dit söker sig människor som vill klättra. Där är det egenvinningslystnaden och egot som styr…vad de gör – gör de för att få behålla makten. Machiavellis Fursten hjälpte mig att förstå detta samt ett år i Miljöpartiet. Vi behöver ett verkligt demokratiskt system där vi bestämmer själva hur länge vi har förtroende för dem vi väljer, inte var fjärde år. Vi behöver verktyg för att stoppa sådnat som går överstyr. Som i Schweiz.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Är vi förpliktigade att bli ännu människovänligare än vi egentligen har lust till?

   Svar, nej. – Det finns en massa andra angelägna ändamål att ägna sin energi och sin omtanke.

   Gilla

 2. malmobon skriver:

  Det var bra liknelser.
  Finns en annan historia jag ibland tänker på. Gåvor där den som hade mycket tydligt visade hur mycket han gav för resten av församlingen, och sen kom det en annan som bara hade något lite, men det var det sista han hade. Vilken gåva är då mest värd?

  Tänker då mest på alla ”godhjärtade” insamlingsgalor som med jämna mellanrum visas i TV.
  Pk eliten vill gärna vara med och visa hur godhjärtade dessa är.
  Här syns inga hårt arbetande knegare, som stiger upp tidigt på morgon, arbetar hela veckan, och unnar sig något gott på fredagen. Betalar massor i skatt, som sedan delas ut i olika bidrag människor som enda uppgift verkar vara att födda barn. Kvinnan hemma. Mannen arbetar svart.
  Fusk. Flerbarnstillägg. Olika föreningar där givarens mål inte är att hjälpa utan hjälpa för att få något tillbaka i form av röster till sitt parti (läs S, Mp, V).

  Nu stundar kyrkovalet och 90 000 gick ur förra året. Varför. Därför kyrkan har blivit plattform för sosseliberaler. Predikar givmildhet mot människor i andra länder, utan en tanke på sin nästa, som i mitt synsätt är din granne i församlingen, som kanske är sjuk, fattig.

  Hoppas folk förstår att Svenska kyrkan har en stor roll i ett friskt samhälle. Ingen tillfällighet att kyrkor skulle finnas i varje by. Lindra i smärta och predika normer från Bibeln. SD är självklart för mig.

  Gillad av 1 person

 3. A skriver:

  Okay, PE. Då finns det som jag ser det två vägar. Att som nu försöka påvisa att vi inte är rasister, facister och nazister trotts våra åsikter. Att erkänna att vi är det, men att hävda att ordens innebörd delvis är skeva. Det som kommer att mildra detta problem är att mer tid får passera, varpå verkligheten kommer närmre de fortfarande naiva. Häri ligger katastrofen. Hjärntvätten ligger bergfast. Problemen kommer nog inte att kunna lösas förrän vi ligger på rygg. Hoppas jag har fel.

  Mvh A

  Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Ja, vi behöver en ny ideologi, som utvecklar vår syn på oss själva och samhället. Som inte förenklar för mycket och t ex blandar ihop curlande med välvilja. Som orkar se potentialen hos människor vare sig de är vuxna romer eller små barn som behöver fostran och vägledning. Att orka bejaka andras ansträngningar och behov av sjäkvhävdelse och låta egna behov av att känna sig duktig och generös komma i andra hand. Utgå från ömsesidighet och kräva andras bemödanden efter deras förmåga.

  Ett bra samhälle utgår från individen, men räknar också med individen i ett sammanhang med andra.
  I ett fritt samhälle behöver alla vuxna vara självständiga och ta ansvar för sig själv och sina anhöriga, ta ansvar för arbetsuppgifter och bidra i samhället.
  Vi behöver betona ansvar i st f rättigheter.

  Den postmoderna identitetspolitiken betonar bara rättigheter och skuld och utgår då från en given placering för grupper på en av dem bestämd privilegie-skala och delar ut kollektiv skuld till privilegierade grupper och kollektiva rättigheter till offergrupper. Man är bara ute efter makt, men spelar på känslor av att få känna sig god hos ”följarna”. En oerhört destruktiv ideologi för både individer och samhälle.
  Vi måste försöka tänka själva och inte luras in i trender och till att använda andras begrepp och förklaringar. I mitt huvud blir det eftersträvansvärda en sorts konservatism, varför byta ut ord, varför ändra på det, varför inte fortsätta som förut om det inte faktiskt var heldumt osv. Den svenska ängsliga vilja-vara-bäst och inte-på-efterkälken och vad-säger-omvärlden-om-oss, är ett slags osunt mindervärdeskomplex. Det vore skönt att räta på ryggen och sätta egna gränser för vad som är klokt och inte klokt. Snegla på andra för att lära av det andra kan, men inte för att kolla vad de tycker om mig och oss. Lite sund självtillräcklighet kanske. Jag har alltid trott att samarbete blir som bäst när de inblandade har gott självförtroende och koll på sina gränser.

  Gillad av 2 people

 5. Fredrik Östman skriver:

  Var i regeln ”man ska älska sin nästa som sig själv” fann du ordet ”lider”? Den gyllene regeln handlar inte om att tycka synd om, inte om att minska eller motverka ett allmänt lidande, utan om att bygga upp allmänna vanor (ethos) som skapar ett beboeligt samhälle, och om att basera denna etik på empati, tanken att alla regler och allt elände kan drabba en själv, så att man i andanom placerar sig själv i andras, i nästans, situation och frågar sig hur man skulle önska sig att bli behandlad och slutligen som resultat av detta tankeexperiment försöka finna och hålla sig till ett handlingssätt som är gemensamt och samtidigt användbart för båda mina roller, som mig själv och som min nästa. Jesus och de greker som formulerade regeln före honom intresserade sig inte för Benthams allmänna lidande, utan för klokskapen i att investera i allmänna samhälleliga personliga relationer, som en annan gång kan vara en själv till direkt nytta och hela tiden vara en själv till indirekt nytta genom att de skapar ett fungerande och angenämt samhälle.

  Gillad av 1 person

  • karlhsandin skriver:

   Den gyllene regeln finns i alla religioner. Notera dock det särskiljande inom islam; ”Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv”, som alltså avser en rättroende ”broder” medan övriga religioner pratar om allmän medmänsklighet som också inkluderar kvinnan.

   Gilla

 6. Christer Holm skriver:

  Det där med att lära fiska kan väl vara en bra tanke. Och en omstöpning av synen på de kreativa som tycks illa om när det går för bra.

  Det vore fint med tankar och samtal som:
  Vad bra det gick för dig, hur gjorde du det?
  Du kanske vill lära mig och andra?
  Se här, en duktig kreativ, en mästare på att fiska. Vår gåva till dig är att du får lära av den bästa hur ock du skall bli en mästerfiskare.

  Gilla

 7. 10 cigg denna veckan, 5 nästa skriver:

  Jo i avsnitt 27 på Jordan Petersons blogg, tror 10 i den bibliska serien var nästan första gången jag förnam att jag inte håller med honom i allt. Han förklarar förtjänstfullt hur Bibeln kan tolkas som en sorts psykologisk lärobok som hjälper oss att orientera oss själva och sedan samhället. Han verkar dock ha en släng av Patriks ”alla är svenskar”, eller i hans version alla är kristna, egentligen. Han talar om ”världen” och om hur mycket vi kan uppnå om alla bara orienterar sig som han säger, eller som Bibeln. Jag förnam hybris och smygande utopism, jag övertolkar men jag tycker han frångick sin princip att börja med sig själv, och förhäver sig en smula. Skall bli intressant att följa för det är inte många som kan hantera berömmelse på ett bra sätt. Kanske det var Jesus storhet?

  Han nämner om och om igen något som heter Biblehub som skall vara ett ställe där varje passage i Bibeln har ett antal tolkningar tillknutna.

  Gilla

 8. Kultur o ideologi - om skillnaden skriver:

  Här blandar inledningsvis nog Partik ihop ideologi med kultur. De två första meningarna skulle bli riktiga om ordet ideologi hade byts ut mot ordet kultur. Och det handlar inte alls om något petimetrande och lek med semantiken. Ideologi är väsenskilt från begreppet kultur.

  Om Patrik istället hade skrivit så här hade de två första meningarna blivit helt korrekta;

  ”En kultur är en uppsättning färdiga och med varandra väl avstämda tankefigurer och förhållningssätt som identifierar det mänskliga samhällets grundläggande drag. Kultur etablerar ett slags osynlig förförståelse som gör att människor kan tala med varandra och hantera sina relationer utan att hela tiden behöva fördjupa sig i filosofins grundproblem”.

  Kultur socialiseras man in i. Omgivningens alla former av påverkan sugs upp genom varenda enskild por. Kultur börjar byggas upp hudnära från den dag man föds och sedan genom hela livet. Den tänks i extremt liten grad fram.

  Ideologi, däremot, handla om att några satt sig ned och aktivt tänkt efter och kommit fram till något som borde bli och fungera som en struktur för ett helt samhälle. Ideologi saknar även religionens relation till ett eller flera högre väsen.

  Kultur tänks inte fram som ideologier. Kultur finns i varje människa oavsett ideologi eller någon typ av religion.

  Det är stor skillnad på socialisation in en gemenskap med andra – och ett större samhällssystem styrt av en ideologi.

  Vad gäller Pk-ideologin så utgör den en slags konstig hybrid av luddig vänsterideologi, extrem liberalism och en tro som hämtar kraft från det kitt som håller religioner samman och som då gärna förenas i en trons oförsonlighet.

  Pk-ismen står även emot vetenskapen och dess öppenhet mot det nya. Pk-ismen reagera ofta kraftfullt mot kunskap som hotar deras syn på världen. Pk-ismen uppbärs även av en vision och ambition att förändra världen. I deras synsätt till det bättre.

  Men att inte ta hänsyn till fakta och ren vetenskap gör denna vision mycket vansklig, ja direkt farlig. För ideologi, även pk-ideologin, bygger på att man anser sig ha hittat en slags högre form av sanning, och då far andra i omgivningen automatiskt med osanning. Därav hätskheten i utfallen mot de ”otrogna”.

  Pk-ism, ideologi och religion delar alla tron oförsonlighet. Som visserligen kan vara olika stark men alltid finns där.

  Pk-ism, ideologi och religion delar även missionerandet, att de har hittat den rätta vägen, och på den vägen vill de leda in alla övriga. De bärs i grunden upp av ett ”vi och dom-tänkande”. De redan insatta och de som ännu inte förstått.

  Gillad av 7 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Instämmer helt. Termen ”ideologi” borde nog ersättas med ”kultur”.

   De flesta människor lever väl sina liv utan att bry sig vidare mycket om ”ideologi”, däremot är vi alla uppvuxna med en eller annan kultur. Och för oss svenskar är det en kultur som bygger på den kristna religionen.

   PK-ismen är däremot en ideologi — ideologier kännetecknas av att de gör anspråk på att vara heltäckande tankesystem uppbyggda enligt mer eller mindre artificiella mönster.

   I fallet PK-ismen har ideologin likt en gökunge trängt ut de olika mer aktiva former av kristendom som förr präglade samhället, särskilt frikyrkorna. PK-ismen är en märklig röra av vagt kristet och vagt marxistiskt tankegods, kretsande kring föreställningen att vi i Väst har en ”skuld” mot övriga kulturer som måste betalas.

   Denna föreställning är grundfalsk, eftersom varje kultur har ett eget ansvar för sin utveckling, EXAKT som i den parabel Patrik nämner ovan om tjänarna som fick var sin penningsumma att förvalta! Vi kan inte göras ansvariga för vad en främmande kultur hittar på!

   Och därmed faller hela narrspelet runt ”asylinvandring” och dess konsekvenser.

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Det var ju ett gott påpekande, men betänk att Patrik skriver dessa tänkalster varje dag, vecka efter vecka, månader och år! Han har naturligtvis annat att göra också, liksom vi som läser och kommenterar. Själv tänkte jag inte på det när jag läste. Jag hyllar Patrik för att han skriver och allt han skriver!

   Gillad av 1 person

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  För en normalt tänkande medborgare är det ju fullständigt absurt att Sverige skall ta socialt ansvar för människor i andra EU-länder. Bara tanken att en Åsa Regnér skall förhandla om detta är ju faktiskt fullständigt häpnadsväckande. Det borde ju vara bekant åtminstone för ministerns rådgivare att romer från Rumänien bussas hit av kriminella ligor för systematiskt tiggeri . Nästa steg blir sannolikt att missnöjda migranter i andra EU-länder väljer att migrera vidare till Sverige då de förväntar sig en bättre och snällare behandling här. Detta verkar ju redan ha börjat eftersom missnöjda migranter i Finland nu tar sig till Sverige i stället. Kanske händer samma sak i Norge efter det valet i måndags och snart kommer de även från Ungern och Polen. Allt är tänkbart i ett land där arbiträr empati får ersätta lag och ordning. Varför inte, som beskrivs i inlägget, läsa allt vad Jesus säger! Han var ju inte bara en hygglig person utan också en man med gott omdöme och praktiskt förstånd.

  Sverige måste istället använda sina resurser och få bukt med den allt grövre kriminaliteten. Dit hör t ex att bekymra sig om de minderåriga våldtäktsoffren som nu prioriteras ned eller till och med prioriteras bort samt få stopp på alla skjutmorden. Det var ju inte länge sedan som Mona Sahlin i sin grandiosa brist på verklighetsanknytning ville ha nolltolerans för bärandet av kniv! Idag vore man tacksam om representanter för landets regering kunde införa nolltolerans för bärandet av skarpladdade Kalashnikov och handgranater i jackfickan.
  Svenska folket borde verkligen fråga sig vad man skall göra med en regering och kanske också en allians som lämnat verkligheten bakom sig och nu lever i ett i Cloud-Cuckoo-land (Sagolandet). Låt oss hoppas att svenska folket äntligen sätter ned foten i september nästa år och får ett slut på förfallet.

  Gillad av 6 people

 10. Erik2 skriver:

  Kan inte annat än instämma. Fiska själv, eller få av annans fisk? Det är dessutom så otroligt mycket roligare i ett samhälle där vi alla hjälps åt att fiska. Det lockar fram kreativitet och skaparglädje. Det lockar fram samarbete och äkta anknytning mellan människor. Alternativa samhället ger vinster till individer när dessa är skickliga på att övertala andra att få deras fisk. Det är negativt, skapar ingen utveckling, dödar kreativitet. Det ör organiserat tjuveri. Högskattesamhället är ett oerhört negativt och skadligt samhälle som inte ger bra liv till medborgarna rent psykologiskt. Det ger korruption, förbarnsligar och bryter den naturliga anknytningen mellan oss som vi behöver som människor. Samarbete mellan människor om att hjälpas åt att fiska är inbyggt i oss. Det är inget som kommer av höga skatter. Tvärtom. Här är vi duktigt hjärntvättade till att tro på det som inte stämmer. Det är nog fler än jag som har den där klumpen i magen av att detta är fel.

  Gillad av 4 people

 11. Martin skriver:

  Ett exempel på människor som INTE förvaltar sitt pund är de som på allas vår, mestadels löneslavsfinansierade, bekostnad hoppar av SFIn av allsköns tvivelaktiga och klart ogiltiga skäl. Se:

  https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/manga-sfi-elever-hoppar-av

  Det upprör mig att mitt (och ditt) dagliga slit (ja, jag är en löneslav liksom 95% av befolkningen men, tycker jag, åtminstone en värdig samhällsbärande sådan) förslösas på någon annan vars nonchalans och bekvämlighet leder till att de inte slutför SFI:n. De SKALL behandla de medel de fått av mig och alla andra med största respekt och slutföra utbildningen, om inte för sin egen skull så för åminstone för sina barns och samhällets skull. Jag vet exempel på SFI-elever som ambitiöst lärt sig bra svenska, men de är väldigt få (i hennes klass kanske en eller två, resten var höggradigt oseriösa).

  Gillad av 1 person

 12. Lars G skriver:

  Ett offer är det synd om. Ett offer måste tas om hand och vårdas ömt. Man kan inte kritisera eller ställa krav på ett offer. Ett offer ska behandlas med ömhet och stort överseende.

  Sverige betraktar ALLA hundratusentals asylsökare, flyktingar tiggare och illegala invandrare som just offer. Att spela offer är nyckeln till det förlovade landet. Det blir vår undergång.

  Trumps analogi om THE SNAKE är mycket träffsäker. Exakt så har det gått till.
  Länk: https://www.youtube.com/watch?v=qSrOXvoNLwg

  Gillad av 1 person

 13. Laktosfri ideologi skriver:

  När det mer omfångsrika tiggeriet kom till Sverige blev det genast en intensiv debatt. Vi visste inte hur vi skulle hantera det. Om ens alls.

  Men åren gick och vi vande oss. Som vid de allt mer frekventa skjutningarna. Åtminstone många av oss, om än inte alla. Att ständigt möta påträngande blickar och enstaviga tilltal utanför affären, förvandlades lätt till en smärre Golgatavandring. Och detta bara för att köpa laktosfri grädde på ICA.

  Att tiggeriet återigen blivit aktualiserat beror nog ytterst på att vissa partier förstått att inför det stundande valet 2018 riskera alla tiggare att fungera som oavsiktliga valarbetare för SD.

  I det skenet kan man betrakta M:s nymornade intresse för tiggeriet och dess vilja att begränsa det, dock oklart hur och på vad sätt. Om alls efter 2018?

  Kanske vill man enbart lyfta över problematiken på handlarna själva, så de får stå med byxorna nere? För att politiskt aktivera motståndet mot de indirekta valarbetarna igen, inför valet 2022? Politik handlar inte alltid om att vilja…

  Gillad av 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Eftersom vi har blivit ett så ryggradslöst folk, och ”överheten” (media ihop med partipolitikerna…och alla ängsliga människor) har lyckats kuva hela befolkningen med ordet rasist…så vågar inte många säga något i den debatten fastän alla borde vara överens om kriminalisering av att sitta på gatorna och tigga.
   Självklart bör det göras ihop med något slagkraftigt förslag där man plockar fram de organisationer som FAKTISKT redan är i Rumänien och Bulgarien för att hjälpa, avsätta en del av det vanliga biståndet till dessa organisationer och kräva att dessa ska starta ett Bygg-Ditt-eget-hem-projekt med
   alla som sätter upp sig på en lista. Ett slags hjälp-til-självhjälp. DE får själva vara med och bygga en Friggebod eller Attefallare, material tas i det egna landet och de kan sen delat i byggandet av fler i sina egna byar. Det ska naturligtvis inte byggas efter våra normer utan i övernsstämmelse med sitt eget lands.
   Varför har våra politiska företrädare inga kloka idéer, varför är de så fega?

   Gilla

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Mycket träffsäkert formulerat. Man kan konstatera att PK-apparaten har en omättlig aptit och slukar därför mer och mer resurser. Lösningen på de problem som uppstår är hela tiden att ta mera från den skötsamma medelklassen som betalar skatt. Bara några exempel ur högen idag:

  • En liberal politiker skriver i GP att lösningen på EUs problem är högre medlemsavgifter från medlemsländerna samt att EU ska få egen beskattningsrätt
  • Småsparare ska pungslås ännu mera i Sverige, det är OK för de borgerliga partierna, de lyfter inte ett finger, de skyddar också PK-ismen
  • Integration åstadkoms genom gåvor till invandrare. 25 nya datorer gavs bort till invandrare och försvann i Vänersborg, frikort på Friskis och Svettis, som tas från skattebetalarna, ledde till knivmord, osv osv

  Vem kan få till ett Wake Up Call?

  Gillad av 6 people

 15. Björn G skriver:

  Romerna får väl göra som muslimerna. Bilda ett nytt parti som ställer upp till val till riksdagen 2018. Muslimernas parti skall heta Jasin.
  Därefter får väl de valberättigade rösta om vad som är en god ideologi.

  Gilla

 16. Erik skriver:

  Karl-Olof Arnstberg har skrivit en bok med titeln ”Romer i Sverige”. Läs den.

  Den beskriver just det som Engellau framhåller, nämligen att romen är utomordentligt nöjd med att leva i symbios med övriga världen (gadje) och har inga som helst planer på att upphöra med detta, de struntar högeligen i vad Regnèr försöker vidta för åtgärder för dem i Rumänien. Rumänerna själva har insett saken för länge sedan och är fullt medvetna om det hopplösa i ”projekten”.

  Många olika folkgrupper som kommit på undantag skulle gärna rå sig själva i en egen statsbildning. Så icke romerna.

  Gillad av 5 people

 17. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Du är i gott sällskap Patrik.
  Richard Dawkins, av okunniga journalister presenterad som ateist, kallar sig själv för agnostiker.
  Din kortfattade men utmärkta beskrivning av det romska dilemmat har stöd hos Karl-Olov Arnstberg som ägnat en betydande del av sitt yrkesverksamma liv åt att upplysa om hur det egentligen förhåller sig med denna ”stigmatiserade folkgrupp”.
  Den som inte tigger av sina likar behöver inte skumpa buss i hundrafemtio mil för att tigga i kalla norden för sin överlevnad.

  Gillad av 2 people

  • MartinA skriver:

   Dawkins formulerade hur evolutionen fungerar bättre än någon annan. Men har sedan ägnat resten av livet åt att försöka ta ifrån människor deras religion. Trots att han vet att vi människor har utvecklats hand i hand med religionen. Är mannen misantrop eller bara förvirrad? Han verkar helt oförmögen att dra några slutsatser från det han så förtjänstfullt förklarade när han var några och tjugo.

   Gillad av 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Vad Richard Dawkins i ”The God Delusion” avhandlar är allt som talar emot Gud som en slags orsakernas orsak.
    Emellertid är han ärlig och erkänner att han som människa inte kan veta huruvida Gud existerar eller ej, han anser bara att mer talar mot än för i frågan, därav måste han kategorisera sig själv som agnostiker.
    Man kan ju tillägga att vi människor blott kan svara på frågor av naturen: Hur och inte ens förmår oss att närma oss svaret på frågan: Varför.
    Själv anser jag att Kristendomen har civilisationsskapande egenskaper vi är dåliga på att erkänna.

    Gillad av 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Som agnostiker erkänner jag att det inte är möjligt för människan att definiera Gud.
    Franciskanermunkarna försökte och misslyckades. Duns Scotus, Wilhelm af Ockham å grabbarna du vet.
    Vi får nöja oss med det ganska platta begreppet: Orsakernas orsak.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vi kan säga 13 gram krompläterad stållegering eller U-nyckel 4,5 mm eller UNSPC 27111713. De olika termerna söker beskriva världen. Med olika granularitet. ”Gud” är ett koncept som också försöker beskriva världen. Eller snarare oss själva. Alla koncepten som beskriver U-nycklar ovan riktar sig också till människor, de är bara meningsfulla när människor läser dem, även om somliga av dem verkar tekniska.
    Att säga att ”gud finns inte”, vad menar man då?

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Dawkins hävdar att sannolikheten för en skapare är liten (men inte försumbar), i stället har troligen slumpen satt igång hela meddivippen, det enkla har skapat det mer komplicerade i ett oändligt antal fulgurationer (blixt från klar himmel).
    Ex, har vi ljuset som uppstår när elektricitet passerar genom magnetiska fält. Har gud en hand med i det spelet?
    Mitokondriecellen är också en fantastisk uppfinning eller resultatet av slump?
    Den orkeslösa cellen invaderas av en parasit och vips bygger dessa tillsammans genom celldelningens kraftfulla expansion civilisationer.
    För mig är vårt behov av gud konsekvensen av en girighet efter svaret på frågan varför.
    Människan uppfinner gud och behöver alltså gud i högre grad än gud behöver oss.

    Gilla

 18. Lotta Trouble skriver:

  Hm, tjo… Tänk om det hade varit Dan Eliasson som hade kommit förbi den nedslagne mannen? Då hade han ju främst brytt sig om rövaren. (Skillnaden mellan Jesus och Sverige.)

  Dessutom, jag tolkar snarare historien som att på Jesus tid var status allt. Hög-status juden och prästen brydde sig inte om den nedslagne, eftersom det troligtvis var ett bevis på Guds straffdom att han öht hade blivit nedslagen (ung som Dan Eliasson). Dvs de (hög-status juden o prästen) praktiserade inte teoremet om ”allas lika värde” – eller Guds nåd som man kan kalla det som kristen. (Guds nåd är central inom kristendomen. Dvs det är inte så att Gud ler mot dig bara för att man ytligt sett kan anse att du är framgångsrik – och dess motsats gäller med: bara för att det går dåligt för dig betyder det inte att du är drabbad av Guds förbannelse.) Jmf Jobs bok.

  Vad hade Jesus gjort om rövaren hade varit kvar på platsen? Jag tror att han faktiskt skulle ha slagit honom på käften. (Till skillnad då från Dan Eliasson).

  Gilla

 19. Janne skriver:

  Jag vet inte, men de där Jesus exemplen är lite svåra att jämföra med nuvarande situation.
  Jag skulle självklart hjälpt den där halvdöde manen på något sätt. Men hans behov av akut hjälp var begränsad i tid och mannen var ju ensam. Men man kan inte ta hand om alla medmännirskor under evig tid. Man måste prioritera.
  I den romska kulturen ingår tidig giftermål enlig egna regler mot samhällets lag och normer. Skaffar man många barn som man inte kan försörja och ser inte till att de går i skolan – då överför man tiggeriet till nästa generation. Men svenskarna tror att tiggarna tänker likadant som de själva, tänk om de anser att enkla jobb är sämre än tiggeri?

  Gillad av 2 people

 20. uppstigersolen skriver:

  Som barn fick jag av mina föräldrar lära mig att zigenare var icke att lita på. Köp aldrig en bil av dem, gör överhuvudtaget inget ihop med dem var förmaningen. Ibland kom några och spelade dragspel på vår gård. De spelade bra och mamma lade en peng i ett papper och vek ihop och kastade ner till de spelande. När jag då frågade mamma varför hon kunde ge dessa människor pengar fastän vi inte skulle det så sa hon: De spelade bra och jag blev glad, därför fick de en slant.

  Gillad av 2 people

 21. Steven Jörsäter skriver:

  En historia som ligger mycket lämpligt i tiden precis före kyrkovalet. Säkert är det många som i likhet med mig överväger att lämna kyrkan efter valet om vi inte får stopp på vanstyret. Ett tungt beslut att ändra på en tusenårig tradition. I söndagens agenda fanns ett häpnadsväckande bra inslag om tillståndet i kyrkan och Erik Helmersson från DN gjorde där en lika häpnadsväckande god insats.

  https://www.svtplay.se/video/15112628/agenda/agenda-sasong-13-10-sep-21-15?start=auto

  (från ca minut 29).

  Det stora missförståndet som tycks ha drabbat kyrkan är att kristen godhet = kravlöshet. Inget kan vara mer fel precis som Jesu allegori visar.

  Gilla

 22. Kirurgen skriver:

  Svårt ämne Patrik, övermåttan svårt.
  ” och förlåt oss våra skulder såsom vi ock förlåta dem oss skyldiga äro”
  Denna mening i Herrens Bön är grundläggande och gällande både troende och icke-troende ety sådan är homo sapiens sapiens. Den normala människan är liksom Gud, naturligt och alltigenom god.
  Psykopati är en psykiatrisk diagnos och de individer som är drabbade kan vara mycket onda och behöver behandlas. Islamistiska terrorister ser jag som psykopater som av praktiska skäl måste utrotas. Men jag tänker mig följande scenario: en terrorist har sprängt en bomb med många döda. Själv ligger han svårt blödande på marken. Jag som läkare och kirurg är i närheten. Skall jag stilla blödningen eller låta aset förblöda? Nej, jag räddar hans liv, inte för att jag är den barmhärtige samariten utan för att jag måste enligt Hippokrates ed, läkareden.

  En sådan som Eklund, lilla Englas mördare, är ingen terrorist utan enligt min åsikt en ren psykopat som skulle må väl av en lobotomi (sic!). Men skall han förlåtas? Ja, i alla fall enligt Herrens Bön men det är lätt att säga tulipanaros när man inte tillhör de anhöriga.

  Ingen skall från kristet håll titta snett på dig som säger dig vara agnostiker. Du är sannolikt troende utan att veta om det själv. Det förstår man av dina artiklar speciellt när man läser mellan raderna. Du är begåvad, beläst och kunnig men ack så frusterad som vi alla här är över hur uselt vårt land skötes och efterhand har brutits ner. Men jag anser att landet och systemet inte går så långt som till nekros. Vi är alltför för många skarpa hjärnor i landet som har en ideologi för att förhindra kollaps.
  Meritokrater och teknokrater kommer att ta över från de politiskt korrekta lapptäckepolitikerna till slut eftersom vi trots allt lever i en demokrati och militärerna kan inte ens ta över Blekinge vid en militärkupp.

  Gillad av 1 person

   • Kirurgen skriver:

    Jo, du har rätt, rent semantiskt är det ju så.
    Exempelvis är jag agnostiker eller i varje fall dysgnostiker, i allmänhet, då jag till exempel endast förstår Einsteins relativitetsekvationer till en bråkdel ( faktum är att det är inte många som förstår dem till fullo). Men jag använder inte agnosticism i sådana sammanhang utan ” bristande kunskap”.
    Däremot har jag alltid varit Gudstroende och tron blir allt starkare med åren. Inte för att jag är rädd för döden utan för att det bara är så. Det känns ganska bra faktiskt trots att jag inte är någon särskilt god människa, inte dålig heller. En människa i nöd hjälper jag efter förmåga.
    Men när man talar om agnosticism idag så gäller det ju tvivlet på Guds existens och inget annat. Thomas Huxley införde ju begreppet 1868 (?) och använde då begreppet ”det ovetbara” men ändrade sig något senare i en publikation. Semantiken ock diskursen är ju det svåra.
    Ingemar Hedenius, filosof :
    ”Guds existens måste tillmätas en ytterst låg grad av sannolikhet, om saken ses ur förnuftets synpunkt. Och det vill säga, att förnuftet tillägger ateismen en överväldigande sannolikhet.” (Tro och Vetande, 1949).

    Jag kan inte bevisa Guds existens och ingen annan kan bevisa motsatsen. Förnuftet finns i bondepraktikan men inte i sådana här sammanhang. Här kan man inte tala om sannolikheter. Det skulle i så fall vara fifty-fifty.

    Gilla

 23. Petrus skriver:

  Samariterna räknades inte som riktiga judar. Idag finns enligt Wikipedia bara 700 av dem kvar. Jesus anklagades f ö av fariséerna för att vara ”samarit” (fast detta verkar mest ha använts som en form av tillmäle av typen ”jävla idiot” eller ”jävla halvblatting”).

  När det gäller den kristna barmhärtigheten mot de som har det svårt på det ena eller andra sättet och dagens PK-ism så tror jag inte att anledningen till dagens PK-ism är några mer komplicerade processer. Det hela är tvärtom väldigt enkelt. I huvudsak består problemet i att de som kontrollerat medierna och tryckpressarna fått de som tror på kristendomen och vill komma till himmelen att tro att det enklaste och säkraste sättet att åstadkomma detta, eller undvika helvetet, är att säga ja till att släppa in så många invandrare som möjligt. Detta knep funkar även på agnostiker eftersom även agnostiker vill undvika risken att hamna i helvetet. Ateister som vill maximera den nytta de får ut av samhället gör också som mediemakten vill, medvetet eller omedvetet, eftersom detta verkar mest opportunt.

  Man krånglar till det för mycket om man börjar prata om ”PK-ideologi”, som om det skulle vara fråga om någon slags mer komplicerade sociologiska processer som utbildat PK-ismen. Om Nazityskland vunnit kriget och Sverige idag varit vasallstat åt Nazityskland i stället för USA och ett annat litet land så hade det inte varit några komplicerade sociologiska processer som lett fram till att helt andra värderingar och bibeltolkningar sannolikt kommit att prägla samhället.

  Jag vill också påpeka att en faktor i sammanhanget är att det är helt klart lättare att exploatera den breda allmänhetens dåliga samvete i ett samhälle präglat av kristna föreställningar än i ett judiskt eller muslimskt samhälle. Det finns inga direkta motsvarigheter till grejer typ Bergspredikan och den barmhärtige samariten i judendomen och islam som man kan exploatera och lura den breda allmänheten med. Rent generellt är det ett problem med kristendomen att den skapar en känsla av att det automatiskt kommer någon slags belöning genom ett självdestruktivt beteende för en själv eller den egna gruppen. Jim Jones pingst-kommunistiska grupp där uppåt 1000 pers år 1978 begick kollektivt självmord för att få någon slags belöning är ett bra exempel. Sekten Guds Barn där man plockade poäng hos Gud genom att sälja sig själv och sina barn sexuellt (”Bli en hora för Jesus!”) är också ett bra exempel på hur den här självdestruktivitet=belöning-mentaliteten kan exploateras. Detta är det största problemet med den kristna religionen. Kristna samhällen och grupper får alltför lätt ett psykologiskt incitament för att ta kål på sig själva och sin grupp.

  Sedan har ju kristendomen sina fördelar också. Asa-tron med sina inslag av sex och människooffer är ju totalt vidrig i jämförelse med den typ av kristendom vi hade för 1500 år sedan.

  Gillad av 2 people

  • Peter M skriver:

   Anser ändå att politiskt korrekthet har utvecklats till någon typ av ideologiskt förhållningssätt som gör att den kan beskrivas som en ideologi.

   Ett av fundamenten i PK är som du också själv tar upp att den möjliggör att man kan och bör offra sin egen grupp för att uppnå det goda. Det särskilt stötande är att anhängarna inte offrar sig själva, utan andra gruppmedlemmar.

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till Peter M:

    Det är väl möjligt att politiskt korrekthet har utvecklats till någon typ av ideologiskt förhållningssätt som gör att den kan beskrivas som en ideologi. Min poäng var väl att detta dominerande ideologiska förhållningssätt sannolikt hade varit annorlunda om Nazityskland vunnit kriget och om svenska medier efter hand anpassat sig till detta och att det inte behövs så värst mycket mer komplicerade förklaringar än så till hur dominerande politiska värderingar växer fram i ett samhälle.

    Anledningen till att PK:iter i regel hellre offrar andra än sig själv är väl att detta är bekvämare och mindre otrevligt. Kan någon erbjuda en biljett till himmelen utan någon direkt, personlig uppoffring så är detta nästan oemotståndligt. Ett bra exempel är PK-fånar som bor i dyra bostadsområden med få invandrare som gärna vill plocka in många invandrare och packa in dem på andra ställen. Men när det blir tal om förläggningar i deras eget bostadsområde så får de tokspel. Vita AFA:iter brukar inte själva vilja bo i invandrartäta områden.

    En del PK-fånar kan dock offra sig själva och sin familj. Bechir Rabani (Megafonerna/Arab Nyheter) publicerade för några dagar sedan via Facebook ett nytt våldtäktsreportage. Fallet rörde en tjej som först blev våldtagen och sedan blev utsatt för ett våldtäktsförsök. Hon polisanmälde inte för att det liksom var synd om gärningsmannen (så tyckte hon först, först senare ändrade hon uppfattning). Inte heller mamman polisanmälde. Frågan är om flickan i fråga hade ändrat uppfattning om det varit någon av hennes tjejkompisar, som också brukade hålla till på flyktingförläggningen, som blivit våldtagen. Om jag förstått saken rätt så hade inte hennes tjejkompisar ändrat uppfattning efter att hon blivit våldtagen.

    Gilla

 24. MartinA skriver:

  Vi har utvecklats i grupper som tävlar med varandra om resurser. Människans moraltörst utvecklades för att den tillät grupper att fungera bättre internt så att de blev konkurrenskraftigare gentemot andra grupper. Det PE förfäktar här är det kommunistiska idealet universiell moral, alltså moral utan grupptillhörighet. Det är antimoral, motsatsen till moral. Och naturligtvis omöjligt. Även utan att förstå evolutionen så kan en treåring förstå att dåligt beteende kommer driva ut bra beteende utan ”vi” känsla.

  Om man vill vara snäll mot PE så kan man säga att han försöker pracka på oss såna här skadliga ideer för att han inte förstår bättre. Men minst lika troligt är att han gör det för att han är en del av eliten och instinkt inser att om han lyckas lura oss att betée oss altruistiskt så blir vi lättare för hans grupp att utnyttja.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Som ideologi har Kristendomen har varit spritt språngande vansinning ända sedan första konciliet i Nicea eller när nu kristendomen formades. Det är själva poängen med kristendomen, att göra andra människor lättare att styra och lättare att utnyttja. En oförutsedd bieffekt av kristendomens knäpphet är att det blev nödvändigt att separera kyrka och stat. Jag känner inte till någon annan kultur där kyrka och stat separeras, inte de förkristna hedniska kulturerna, inte judendomen, inte islam. Möjligen att det finns i fjärran östern men jag är tveksam.
   Kristendomen har aldrig varit konservativ, den har alltid varit progressiv och nedbrytande och förstörande. Den har bara kunnat existera tillsammans med en konservativ och skyddande stat. Det är troligt att det uppstått intresanta effekter i skärningspunkten mellan det progressiva vansinnet och den ansvarsfulla staten historiskt. Men idag när staten är progressiv kan kristendomen inte vara annat än en extremt destruktiv kraft, det är inskrivet i kristendomens grundteser. Den kyrka vi ser idag i sverige är den sanna kristendomen. Det är så här den ser ut utan en konservativ stat som kan stoppa vansinnigheterna som står inskrivna i den.

   Den som är intresserad av vad som händer när kristendomen dels översätts och dels får styra bör läsa på om det anebabtistiska upproret i Münster.

   https://www.mises.se/2014/10/27/totalitar-kommunism-munster/

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Och motbjudande nog så har kristendomens fokus genomgående varit att angripa och kritisera den stat som gjort kristendomens existens och spridning möjlig.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Oook. Så vilken frikyrka har gjort motstånd mot invandringen? Någon? Enda? Nähä, inte det. Så om alla kristna samfund är kättare så kanske man måste börja leta efter den gemensamma nämnaren?

    Gilla

  • Martin skriver:

   Jag tycker nog att PEs önskan att människorna företrädelsevis bör förvalta sitt eget pund (om jag upofattat det rätt) inte nödvändigtvis gör oss ”mer altruistiska och lättare att utnyttja”. Den som förvaltar sitt pund behöver i.o.f.s. mindre ”hjälp” (skatt) av sina medmänniskor men kanske också med detta blir mindre benägen att bistå/bejaka andra som uppenbarligen inte förvaltar sitt. Toleransen borde gå ned när man via skatterna måste bekosta andras relativa försumlighet (man blir alltså mindre altruistisk). Jag tror dock att det till stor del är en personlighetsfråga hur man ställer sig i dessa frågor. Hur man röstar är exempelvis rätt starkt korrelerat med den personlighetsprofil som Big Five teorin mäter (se Jordan B Peterson på Youtube).

   Gilla

   • MartinA skriver:

    ”oss”? Vilka ”människorna”? Har då du och PE sådan oändlig makttörst att ni vill sätta upp regler för alla människorna? Vad har ni för rätt till det?
    Universiell moral är en omöjlighet. Den som argumenterar för universell moral är antingen en stolle eller ett monster. Var god välj.

    Gilla

   • Martin skriver:

    Det här handlar för mig om pengar, inte någon universell moral. Andra i det här samhället tvingat på den ekonomiskt produktiva delen av befolkningen (topp 20% genererar 50% av skatteintäckterna i runda slängar) finansieringen av en alldeles för vidlyftig offentlig sektor som gör möjliggör för människor att underlåta förvaltningen av sitt personliga pund och därmed ligga de övriga till last. Du pratar om att jag vill påtvinga andra en moral när i själva verket jag ofrivilligt har blivit påtvingad en moral som kostar mig 70% av inkomsten varje månad och över vars användning jag har allt mindre inflytande. VIK- och etablissemangs-monstret har ju som PE säger sin egen självtjänande agenda, mest inriktad på ökad omsättning. Monstret lever på offer och på att skapa offer.

    Gilla

 25. Jan Molin skriver:

  Ett lästips: Romer i Sverige av Karl-Olov Arnstberg utgiven på Debattförlaget 2015. Den är mycket intressant och lättläst, Arnstberg är ju en äkta forskare (i Etnologi) och viker därmed ej för sanningar. Dessutom, på forskarvis, försedd med mängder av noter för faktahänvisningar. En synnerligen obekväm bok för alla döljare inom stat, kommuner och medier.

  Gillad av 2 people

 26. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i huvuddelen av Patriks resonemang och slutsatser. Men som numera andligt intresserad agnostiker måste jag invända mot bilden av vad Jesus försökte lära ut. Även för att kunna avtäcka PK-ismens religiöst färgade pretentioner och förklädnad behöver Jesu / Yeshuas tankar och situation analyseras djupare, trots att evangelierna bara är fragmentariska och tendentiösa.

  Jesus var inte kristen, utan jude, och han talar hela tiden om judendomen. Kristendomen kom med Paulus och andra, som inriktade sig på att bygga en kyrka och en ny lära.

  Jesus beskriver inte i första hand en syn på människan, vare sig som individ eller som social varelse, utan sin syn på den andliga verklighet som finns inom och utanför oss. Det är naturligt att han begagnar sig av liknelser och paradoxer, därför att han inför oseende försöker beskriva något osynligt, komplext och motsägelsefullt. Han beskriver ofta i mycket starka symbolbilder den hängivenhet som en människa behöver utveckla för att kunna öppna sig även för vår parallella, andliga verklighet.

  Läs slutet av texten i Lukas 10! Jesus säger inte att rånoffret är samarierns nästa (som samariern enligt huvudbudet därmed skulle behöva älska som sig själv). Jesus frågar i stället den laglärde vem han tycker var den överfallne mannens nästa. Svaret blir förstås: Den som visade honom barmhärtighet. Vi kan bortse från den aktuella sociala skiktningen (som hör till berättelsen och dess tolkning) och avskalat konstatera att Jesus indirekt bara uppmanar den laglärde att också vara barmhärtig. Naturligtvis!

  Men att visa barmhärtighet skapar inga sociala skyldigheter för en givare. Det är inte givaren som genom sin barmhärtighetsgåva blir bunden. En gåva är enkelriktad, bygger inte ny gemenskap, band och förpliktelser. Uppmaningen att älska sin nästa som sig själv kommer ju i stället att riktas till rånoffret! Han har som barmhärtighetsgåva fått sitt liv och sin hälsa (t o m av en socialt ringaktad person). Det skapar en naturlig förpliktelse att försöka ge något i gengäld. Det är offrets gengåva eller bara hans minne, berättelse och tacksamhet, som kan skapa nya band. Först genom dem kan det uppstå en ömsesidighet som går att bygga vidare på, en sådan verklig ömsesidighet som behövs för all äkta och stark social gemenskap.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Exakt — och detta är mycket viktigt:

   ”…att visa barmhärtighet skapar inga sociala skyldigheter för en givare. Det är inte givaren som genom sin barmhärtighetsgåva blir bunden. ”

   Rånoffret satt ex-vis inte och tiggde, utan befann sig oförskyllt i ett akut nödläge. Och samariten hade ingen skyldighet att hjälpa rånoffret men gjorde så av barmhärtighet. Människor gör sådana saker hela tiden, i vardagslivet (ex-vis räddar människor från att drunkna), och begär inget i gengäld.

   Och ingen väntar sig heller att den som räddades från att drunkna hädanefter har ”rätt” att bli försörjd av sin räddare.

   Helt vanvettigt absurt blir det däremot när vi, som i den destruktiva PK-ideologin, intalas att vi har någon slags KOLLEKTIV SKULD till den fattigare delen av världen och därför MÅSTE uppoffra oss för att ta hand om främlingar från främmande kulturer som inte ens visar någon tacksamhet utan ofta ser oss svenskar som underlägsna dem själva!

   Då har det som i verkligheten var en spontan handling av medkänsla totalt perverterats till kriminellt destruktiv IDEOLOGI.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Och ingen väntar sig heller att den som räddades från att drunkna hädanefter har ”rätt” att bli försörjd av sin räddare.”

    Jag har för mig, att kineser anser, att om du räddar livet på någon så blir han ditt ansvar resten av livet? Det kanske inte skall tolkas alltför bokstavligt, men indikerar att det kan finnas kulturella skillnader i hur man ser på det.

    Gilla

  • Kirurgen skriver:

   Du skriver mycket klokt och fint.
   Jesus säger vidare: ”gå ut och gör alla folk till lärjungar”. Matt 28, 18-20 Han visste sitt uppdrag och säger till lärjungarna att han är med dem, han sänder sin ande så att de får kraft att genomföra sina uppdrag. Han uppenbarar sig för Paulus som kapitulerar och blir tillsammans med Petrus den kanske viktigaste personen för skapandet av den kristna kyrkan.
   Jesus säger vidare: ”vänd den andra kinden till…” Vad menar han? Är det omvänd barmhärtighet? Nej jag tror att innebörden är att om man vänder andra kinden till så kommer inte slaget utan aggressionen avstannar men om aggressionen fortsätter oprovocerat och orättfärdigt får man försvara sig i helig vrede.
   Agnostikern tvivlar inte på Jesus Kristus men på möjligheten att Jesus är Gud, att han är av Gud. Det har han rätt att göra men med ökande ålder brukar tvivlaren ändå komma i mål.
   Albert Einstein sade vid något tillfälle att det är oklokt att inte tro (på Gud).
   I dagens kommentarer finns det gott kommentatorer som diskvalificerar tron på Gud och Jesus och på kristendomen som sådan. Man anar att de anser att troende är korkade som inte förstår att sunda förnuftet talar mot Guds existens. Men då säger jag, bevisa Guds icke-existens. Det kan ni inte. Jag kan inte bevisa Guds existens men jag behöver inte eftersom jag är troende, tillsammans med Einstein och hundra tusentals extremt begåvade matematiker, fysiker et al.
   Man skall akta sig sig för att vara kategorisk, sådant kan straffa sig. Däremot skall visa respekt mot livet som sådant och mot de som är ärligt barmhärtiga.
   Jesus var barmhärtig men han var verkligen ingen snusförnuftig mes. Han är för mig Jesus Kristus, den smorde som de judiska profeterna förutsåg.
   För övrigt kan jag nämna att det finns ungefär en miljon messianska judar.

   Gilla

 27. JBeducare Maria Montessori skriver:

  Den barmhärtige samariern…

  Den ”kristne” – den barmhärtige samariern- ?..
  Det är, eller anses väl vara, en sedelärande historia för just kristna, alltså berättelsen om Den barmhärtige samariern….

  I den berättelsen vill det framhållas att en barmhärtig människa, om så en lågstatus jude, en samarier, är värd att älskas av just den som blir barmhärtigt hjälpt av en sådan barmhärtig person, alltså av en samaritisk person….

  Men frågan som ställdes i berättelsen var ändå;

  -Så, VEM är då DEN mannens, dvs., den rånade och den skadade mannens, nästa? ..

  Dvs., VEM är den rånades, den plundrade och den hjälplöse mannens nästa, (som denne då menas skall – älska såsom sig själv – ..)?……

  Där beskrivs alltså samariern som varande just den skadade mannens – nästa – , i och med att han hjälper honom….

  Den som hjälpte den skadade anses vara den hjälpte mannens nästa, och menas då vara den människa som den hjälpte ska älska – såsom sig själv – ….

  Uttrycket som säger; – Älska din nästa såsom dig själv – , verkar alltså vilja referera till den vilken hjälper en skadad människa, och att det är den som då skall – älska sin nästa – , som sig själv……

  Den hjälplöse som blir hjälpt kan ses komma att stå i en tacksamhetsskuld i relation till den hjälpande, alltså till den barmhärtige och samaritiske samariten…
  Den hjälpande samariern kan alltså ses, och kan förstås och kan tolkas, som varande just – den skadades nästa – , där den hjälpte då därför kan förväntas att älska – den barmhärtige, och den samaritiske hjälparen -, just – såsom sin egen nästa, att älska just – såsom sig själv – ….

  Men, om det då är kristna som blir flyktingar, som blir rånade eller blir plundrade, vilka skall då vara deras – samariter – , är frågan….

  Både ateister, muslimer, judar och hinduer, samt alla andra folk och alla andra ideolgier, kan faktiskt inom sig också härbärgera just – barmhärtiga samariter – , på samma sätt som det kan finnas kristna som inte alls är några barmhärtiga samarier..

  Så det går inte att egentligen kunna – dra alla över en och samma kam – , vilken religion, vilken ism, eller vilken ideologi man än vill hävda, eller utpeka, som ond..

  Samariern var just en enskild individ och en enskild person som menas ha agerat på ett föredömligt och barmhärtigt vis, men just på ett självständigt vis och som just en enskild person, och dessutom själv betalat kostnader för omhändertagande av den skadade…

  Detta är nog viktigt att försöka komma ihåg i sammanhanget…

  Det var alltså inte en hel nations politiska aktiviteter som på ett politiskt kollektivt vis mer eller mindre vill försöka att påtvinga kostnader för, eller försöka att diktera villkor för, vad ett helt samhälles kollektiva handlande skall vara, och detta vare sig samhället som helhet självt verkligen vill eller önskar sig det, eller inte ….

  Gilla

 28. Conny Lundberg skriver:

  Tack, Patrik, för en väl behövd artikel!
  ”Älska dig själv såsom din nästa” innebär att om du inte har någon självbevarelsedrift och inte ser behovet av att ta hand om dig själv, så kommer du att kräva samma offer av andra.
  Vad detta innebär är att vi alla blir offer för varandras etik och moral eller brist av densamma.
  Hur kan man utan integritet och heder älska sig själv?
  Vilket i sin tur leder till att vi kommer att leva i ett samhälle som blir mer eller mindre i avsaknad av moral, eller med andra ord, ett laglöst land.

  Gilla

 29. M Boberg skriver:

  Åsa Regner ser henne förhandla med rumänerna (stod väl för några år sedan i tv med någon rumänsk kvinnlig politiker, ambassadör? Spelar ingen roll och har det hänt något?) men med det kroppsspråket, inställningen, rösten så får Sverige fortsätta leka extramorsa till eu migranterna tillåt mig skratta men hur i hela- h-e kan man skicka fram något så jävla uselt till minister och skaran av ministrar som dom åtminstone sista 10-15 åren som visat sig (Romson tar väl priset eller förresten Mehmet Kaplan eller för f-n finns hur många som helst) så kommer Sverige att få och har blivit ett socialt, mental sophög till och med ett svenskt fyllo på vilken parkbänk som helst skulle kunna förhandla bättre än snart vilken minister som helst släpp ängsligheten och säg att ta hand om er befolkning (som ni får eu stöd för) annars får man göra som Zarkozy helt sonika skicka ut dom.

  Gillad av 1 person

 30. Marie skriver:

  Lite OT men ändå. Patrik Engellau, jag är kristen, rejält kristen och det finns inte en enda del av mig (eller alla de kristna som jag känner) som skulle betrakta dig eller någon annan med förakt. Agnostiker eller ngt annat. Den meningen får mig att undra över de kristna du känner.

  Gillad av 1 person

 31. Lars skriver:

  Gud är ett axiom inom religionen. Från detta antagande försöker man påvisa sambandet med andra utsagor. Axiomet är metafysik, är inte byggt för att kunna falsifieras genom iakttagelser och kan inte heller motbevisas.

  Axiom kan efterhand förlora sin giltighet. Exempel har vi från matematiken t.ex uppkomsten av icke euklidisk geometri.

  Idag måste väl rimligen västerländska människor se att religionens förklaringsmodeller inte förklara något och inte heller den psykologiska verkligheten och att filosofin är osammanhängande. Axiomet håller inte hur många sagor och liknelser man än byggt kring det.

  Vem uppfann Gud? Axiomet? Människor naturligtvis (oavsett att man försökt tackla det genom att hänvisa till uppenbarelser, man har onekligen genom årtusendena inte varit blinda för problemet).

  Agnostiker eller ateist är ett meningslöst ställningstagande. Axiomet tror förvisso människor på, men människors tro är inte en sanning, utan just en tro och jag kan inte svara att jag tror inte på deras tro, den är ju deras, och jag kan inte ta ställning mot Guds existens eftersom det handlar om ett metafysiskt axiom, det finns inget i det som handlar om existens av ett väsen. Med det tar jag inte ställning mot att vi inte vet allt omvärlden, om det finns mer än vad vi är medvetna om, att något kanske tar vid efter vår död, jag tar bara ställning mot att bygga förståelse baserat på fantasier.

  Religion är naturligtvis ett faktum, en entitet som fångar människor, och naturligtvis kan inte heller jag befria mig från barnatro, det sitter så djup, hur logisk och analytisk jag än är. Det är meningslöst att försöka ändra detta faktum. Men det har inte med Gud att göra. Det är ett psykologiskt fenomen, visar hur indoktrinering och begränsad förståelse gör att vi anammar ett synsätt, det visar hur kulturen har stora djup inom oss och det borde stämma till eftertanke för de som tror Sverige och det moderna samhället kan härbärgera Islam, att de efterhand blir som vi.

  PK ismen är ingen ism, det finns ingen utformad teologi, ingen ideologi, ingen metafysik, PK är helt enkelt underordning till vad makten och inflytelserika personer anger att vi ska tycka och tänka och att man inte får ifrågasätta. Det fenomenet har funnits inom kyrkan under årtusenden, PK fanns då, fanns i det lutheranska samhället med katekesförhör, men ingen trodde det var en ny ideologi utan man visste att bakom detta låg teologi och underkastelse inför den samhälleliga makten.

  Bakom PK ligger globalism och nyliberalism. Vänstern är trogna tjänare då de inte förstår konsekvenserna, de har ju anammat HBTQ och postmodernism, identitetspolitik, och det utnyttjas av globalister och nyliberaler. Hur? Det är så enkelt, bara klistra ‘humanism’ som etikett på politiken. Då faller vänstern i extas. Högern gnuggar händerna.

  Gilla

  • Kirurgen skriver:

   För mig är Gud inte ett axiom. Gud är något som man sliter sig till efter kamp och axiom sliter man sig inte till de bara finns där. Observera att detta gällde för Albert Einstein (”det är oklokt att inte tro”) samt hundra tusentals nu levande extremt begåvade och troende matematiker, fysiker och andra specialister samt även för Kirurgen.

   Gilla

  • Björn skriver:

   Många ord med ”luddig” betydelse här, och vad innebär det att ha ”barnatro”? För mej är ”att ha en tro”, bara den förvirrades desperata försök att hitta svar som inte finns! Vi andra har accepterat att det inte finns ”förklaringar” till allt, som t.ex varför barn dör av olyckor och sjukdomar osv osv!

   Gilla

   • Lars skriver:

    Barnatro är följden av religiös uppfostran, söndagsskola och skolans undervisning. Vad vi lärt oss sitter djupt, en gång trodde vi och det är alltid svårt att befria sig från vad man lärt sig på samma sätt som det är svårt befria sig från barndom.

    @Kirurgen GUD används inom religionen som ett axiom och axiom är skapade av människor för att kunna härleda andra samband. Gud sliter man sig inte till, man får slita för att befria sig från religiösa tvivel. Gud är uppfunnet av människor. Inte ens Albert Einstein kunde slita sig. ‘Gud spelar inte tärning’ var hans kommentar om kvantteorin. Men det avser modellen naturligtvis och inte vad han trodde sig veta om Gud….

    Gilla

 32. Björn skriver:

  Romernas livsfilosofi och aversion mot ”normalt leverne”, påminner mycket om en evigt pågående ”tonårsrevolt”! Kaxigheten, lögnaktigheten och hatet mot auktoriteter, har de i alla fall gemensamt!

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Vad som är normalt för mig och dig gäller inte Zigenare. I deras värld är det helt normalt att sitta utanför en butik och säga hej, hej. För min del skulle jag överhuvudtaget inte kunna göra det. Dessutom, att sitta till allmän beskådan, hej här är jag, jag gör ingenting, är ju så skämmigt att nästan ingen normal svensk skulle göra det. Att vara sysslolös vilket det är att sitta still, kan man vara om man har jobbat hårt och behöver ta igen sig. Annars löser jag korsord, läser något eller tittar på TV om jag inte har något vettigt för mig.

   Gilla

 33. Rikard skriver:

  Hej.

  Varför skall jag söka mina värden i en antikens av indiska, grekiska, och romerska influerad apokalyptisk lära?

  Jag kan söka sundare värden bland det av mina förfäders och anmödrars visdom och klokskap istället för denna importerade och på många av världens folk med hugg och slag påtvingade och med skräck och hot om helvetets fasor upprätthållna slavlära – i den mån denna så hyllade Abrahamitiska gren råkat missa fragment att förinta.

  Abraham var villig att mörda sitt barn för en andes skull. En gud som kräver sådant skall varken tillbes eller dyrkas eller visas aktning och vördnad inför om den är aldrig så allsmäktig; den skall själv utsättas för det den krävde av människan.

  Det är inte mer av judendomens, kristendomens eller islams krav på slaveri vi behöver.

  Det är friheten i att vara sig själv, och att vara en människa som öppet säger:

  ”Jag är den jag är, och jag är vad jag gör, och jag vad jag gör gör jag av min egen vilja. Mitt val, och mitt ansvar.”

  Till skillnad från alla vidskepligheter tillåter ovanstående även att man väljer vidskepligheten, ja till och med vilken vidskeplighet man vill.

  Nog är väl det bättre?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 34. Hedvig skriver:

  Patrik skriver:

  ”Medkänslan med de eländiga är en del av Sveriges hjärteblod. Nu har det gått hyperinflation i konceptet.”

  Kan tänka mig att medkänslans ”hyperinflatörer” kan tänkas tillhöra de grupper som den S-märkte, fritänkande statsvetaren Stig-Björn Ljunggren skriver om i dagens Understreckare ”När Jesus blev marxist och Mao var frälsaren” i SvD:

  https://www.svd.se/nar-jesus-blev-marxist-och-mao-var-fralsaren

  Gilla

 35. Gösta Svensson skriver:

  Man har goda dagar, man har dåliga dagar och man har medelgoda dagar.

  De goda dagarna kan man verkligen vara nöjd med sig själv och känna att man ansträngt sig så mycket någon kan begära.

  De dåliga dagarna kan man önska att man inte blivit född.

  De medelgoda dagarna är väl de man har mest av. Då harvar man på och är förmodligen en hyfsat fungerande kugge i samhällsmaskineriet.

  Zigenartiggarna utanför ICA, känner de likadant?

  Gilla

 36. Ljungabo skriver:

  En viktig aspekt i likelsen gås ofta förbi:
  Både prästen och leviten hade nog hjälpt till, om det inte vore för att mannen blödde, dvs ansågs oren att vidröra. Hade de rört honom, hade de inte kunnat göra tjänst i templet. Jesus ger de skriftlärda en rejäl känga, när han pekar på hur galet det blir när man sätter sina religiösa ritualmönster framför sin religions viktigaste grundsats: att älska sin nästa som sig själv.

  Gilla

 37. Per-Åke Svensson skriver:

  Kultur är implementerad ideologi.

  De förs vidare mellan generationer på olika sätt; ideologi genom ”logisk” formalisering och diskussion, och kultur genom kombination av ideologisk indoktrinering och sedvänja.

  Det gäller såväl politiska -ismer (som handlar om människans tid i denna världen) och religioner (som vanligen har synpunkter även på tiden före och efter).

  Gilla

 38. As skriver:

  Det är totalt obegripligt att Svenska och Katolska kyrkorna kan predika för större invandring från MENA-länderna. Den religiösa förföljelsen i världen som sker idag, drabbar 80 procent troende kristna. Över 100.000 kristna dödas varje år och det är uteslutande muslimer som stor för dödandet. Nästan dagligen får vi dystra rapporter om blodiga självmordsattentat mot kyrkor eller kristna som mördas av fanatiska jihadister. Fredells budskap på gudstjänsten är inget annat än ett skam budskap. Hur många fler kristna martyr skall dö innan de Svenska och Katolska kyrkorna skall vakna och inse sina vansinniga budskap?
  SD är ett invalt parti i riksdagen och alla deltar på lika villkor och alla skall fullt ut kunna delta i riksmötets öppnande utan att bli mobbade. Man kan inte låta det här accelerera och bli värre och värre, så ceremonierna blir hatmöten mot SD. Det är ett totalt misslyckande för kyrkan, kyrkans inbjudna, riksdagen som institution och i förlängningen demokratin att deltagande i kyrkan och vid högtidlighållande av riksdagens öppnande solkas ner av hets och hat mot ett enskilt parti.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gilla

 39. bomarkusson skriver:

  Jag är,liksom PE, agnostiker. Men jag kallar mig kristen därför att det finns så mycken visdom i evangelierna.Våra liv är en gåva, som vi ska förvalta. Jag tror det är grunden till vårt nuvarande välstånd.
  I Islam finns inte motsvarande utan livet är enbart en transportsträcka, ett kvalificeringsheat för Paradiset. Banan är omgärdad av höga plank och håller man sig bara innanför planket, ordnar allt sig. Det dödar all utveckling. I detta får jag medhåll av min arabiska hustru, före detta muslim. Hon säger att den delen av världen kommer aldrig att resa sig. En annan viktig beståndsdel i Islam är hatet. Det finns alltid någon att hata. På så sätt kan man höja sig själv i relativa mått.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.