Det välfärdsindustriella komplexet visar framfötterna

Patrik Engellau

Bara för att jag inte skrivit om det välfärdsindustriella komplexet på ett tag så ska du inte tro att komplexet har lagt ned verksamheten och bommat igen. Tvärtom. Allt går på högtryck som vanligt, det utvecklas nya slags bidrag och vårdinsatser, det vidunderliga maskineriet ångar på, socialgrottekvarnen mal vidare som aldrig tillförne.

Allt följer sin väl inövade logik i tre punkter:

1. Samhälleliga problem löses med sociala insatser.

2. I verkligheten fungerar inte de sociala insatserna, utan problemen blir kvar, eventuellt förvärrade av de sociala insatserna.

3. Enligt punkt 1. löses kvarvarande problem med sociala insatser som därför behöver utökas.

Poängen är att den omsättningsmaximering som det välfärdsindustriella komplexet önskar sig är liksom inbyggd i hela affärsidén. Om komplexet inte når framgång är själva misslyckandet beviset för att komplexet behöver mer resurser. Och eftersom det välfärdsindustriella komplexet är politikerväldets maktbas och huvudsakliga legitimering – den humanitära stormaktens själva grundbult – så får komplexet mer pengar ju mer det misslyckas. Ett riktigt stort misslyckande blir en garanti för mer resurser.

Om du eventuellt tycker att det där var överdrivna och cyniska utlåtanden av mig kan jag rekommendera Svenska Dagbladets debattsida den 8 september. Det är två lektorer i socialt arbete vid Stockholms universitet – således personer som arbetar inom en av komplexets många utvecklingsavdelningar och, även om det aldrig utsägs direkt, har till uppgift att tänka ut nya, lovande fält för komplexets vidare expansion – som resonerar kring Sveriges troligen omkring 800, i huvudsak marockanska, gatubarn.

De marockanska gatubarnen är ett typiskt samhälleligt problem som i enlighet med punkt 1. ovan löses med sociala insatser. Lektorerna i socialt arbete förklarar närmare hur punkt 1 implementeras i svensk lag:

Socialtjänsten är ansvarig för att barnets boende och andra behov tillgodoses. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, som föreslås bli lag (SOU 2016:19). Av artikel 22 i konventionen följer att Sverige ska vidta lämpliga åtgärder för att barn som söker asyl bland annat får humanitärt bistånd och hjälp att återförenas med sina föräldrar. Även barn som vistas illegalt här eller är papperslösa omfattas av barnkonventionen.

(FNs barnkonvention är ett synnerligen elakartat aktstycke, som jag beskrivit här.)

Om nu socialtjänsten får tag i ett gatubarn finns två möjligheter. Antingen accepterar gatubarnet att frivilligt underkasta sig socialtjänstens omsorg. Då kan det bli fråga om familjehemsplacering som ”kostar cirka 12 000 – 20 000 kronor per månad” eller eventuellt ”plats på HVB-hem [som] kan kosta uppemot 2 000 kronor per dag”. Eller också är gatubarnet ovilligt att motta den omsorg som socialtjänsten anser vara den bästa för gatubarnet. Då blir det andra bullar:

Barnets bästa ska vara avgörande för valet av vårdform och barnets vilja ska tillmätas betydelse. En placering i familjehem eller HVB-hem är oftast otillräcklig för rymningsbenägna barn. Statens institutionsstyrelse har därför för dessa barn cirka 700 särskilda LVU-platser fördelat på 24 institutioner med högt säkerhetstänkande: pansarglas, låsbara dörrar, hög personaltäthet och inhägnade rastgårdar. Kostnaden enligt myndigheten för ett barn på låst behandlingsavdelning är cirka 2 124 000 kr/år, ibland dubbelt högre (SiSFS 2016:1).

Fattaru? Det finns 80 000 gatubarn i Marocko. Enligt dessas mening är livet i Sverige ”ofta bättre jämfört med Marocko”. De kan lätt ta sig till Sverige. Det finns, vad jag begripit, inga gränser. Om de kommer till Sverige är risken att de kostar svenska skattebetalare över fyra miljoner kronor per skalle och år.

De etablerade sociala insatserna enligt punkt 1 har pågått ett bra tag och de två lektorerna i socialt arbete gör en kortfattad summering av resultatet. Här är sammanfattningen:

Sverige står idag helt handfallet inför problemen. Oförmåga att hantera dessa gatubarn synliggör att ett nytänkande krävs när det gäller socialtjänstens roll i dessa sammanhang.

Vi står alltså inför ett misslyckande enligt punkt 2. Vad gör vi då? Lektorerna i socialt arbete menar att staten hittills varit hjälplös:

Nyligen har två lagförslag om hanteringen av ungas brottslighet presenterats, Ds 2017:25 och Ds 2017:36. Förslagen gäller hanteringen av unga brottslingar straffrättsligt/processuellt sett. Analys av och förståelse för socialtjänstens problematiska roll i de samarbetsprojekt som föreslås saknas. Dessutom är föreslagna åtgärder mer eller mindre helt verkningslösa på de nordafrikanska gatubarnen.

Man begriper att det behövs nytänkande och djärva tag vilket är precis vad de två lektorerna i sin slutkläm anbefaller:

Genom att dessa utsatta barn i dag ofta bollas mellan myndigheter ökar riskerna för att de rekryteras till kriminella gäng eller annan destruktiv tillvaro. I dagsläget hanteras dessa barn ineffektivt, rättsosäkert och med en handlingsförlamning som även strider mot barnkonventionen. Sverige måste utveckla nya handfasta strategier för hanteringen av barns brottslighet med stöd i barnkonventionen. Vi uppmanar därför regeringen att utreda behovet av en nationell statlig ungdomsbrottsmyndighet med ämnesöverskridande forskningsanknuten behandlingskunskap.

En ny myndighet och mer forskning i socialt arbete är således den rätta lösningen. Punkt 3 förnekar sig aldrig. Mer av samma är alltid rätt svar. För vilken gång i ordningen är vi tillbaka på punkt 1?

50 reaktioner på ”Det välfärdsindustriella komplexet visar framfötterna

 1. Bo Svensson skriver:

  Man kan ju välja att prioritera återföreningen med familj och landsmän genom att förpassa barnen till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig hem igen när de fått ordnat biljett och resehandlingar. – Ansvaret för att underlätta deras hemresa vilar på hemlandets myndigheter.

  Annars kan man strunta i barnkonventionen och prioritera vett och sans.

  Själva grunden för återställande av vett och sans i spenderandet av skattemedel består i den individuelle skattebetalarens direkta makt över pengarnas fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Jag begriper inte den svaga responsen på denna idé till fördjupad demokrati som jag luftade redan för 40 år sedan och trodde skulle sprida sig av egen kraft som en gräsbrand.

   Skall vår demokrati fungera som ett föredöme för efterföljd, skall den ju fungera generellt även där befolkningen är uppdelad i grupper som mest känner inbördes gemenskap och där solidariteten med de andra är svag. – En ordning som blir allt tydligare även här.

   Det finns ju länder, där den produktion och skattebetalning ombesörjs av en energisk och kompetent minoritet medan makten över resursernas spenderande är i händerna på den slappa majoriteten och det kan ju inte fungera i längden.

   Gillad av 1 person

 2. Ingrid Skovgaard skriver:

  Är med dig i resonemanget men vad är ditt förslag till lösning? Omedelbar transport till Marocko? Föreligger inte risk för att de eller /och deras kompisar återvänder hit? Schytteltrafik som också kostar – fast kanske ngt mindre. Stängda gränser , upphävd asylrätt, mexicomur? Det är komplicerat när sämre/icke bemedlade rör sig över gränserna..

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Du har besvarat din fråga. Lösningen heter stängda gränser och upphävd ”asylrätt” (i dess nuvarande absurda form). Eller hur tänker du själv?

   Ett land som inte har kontroll över sina egna gränser är inget land, bara ett territorium — för tillfället ett territorium kallat ”Sverige” men snart ett kalifat.

   Gillad av 3 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns ingen som helst anledning att upphäva asylrätten. Men man måste införa en bedömning a prima facie direkt vid gränsen. De som klarar detta test skall förstås interneras under undersökningsprocessen. Räcker utrednings- eller interneringsresurserna inte till, så måste gränsen stängas så länge detta är fallet. Det nya invandrarverket får en strikt budget och strikta krav på bevisförning. Men asylrätten består!

    Gilla

  • Rune skriver:

   Naturligtvis kan man inte behandla asylansökningar från personer som kommer inresande från våra demokratiska grannländer, som tex Danmark och Tyskland. Dessa anmodar man självklart att vända vid gränsen.

   Gilla

 3. A skriver:

  Ja det är ju viktigt att aldrig lösa några problem, vad ska man annars leva av. Jag undrar också var alla pengar kommer ifrån? Om jag ska gå på känsla, så är det tomma intet. Ja nåt lurt är det iallafall.

  Mvh A

  Gilla

 4. Mårten skriver:

  Det finns skillnader i hur de etablerade partierna vill hantera det här problemet.

  De socialistiska partierna vill helst att gatubarnen skall tas om hand om av offentligt drivna institutioner. I alla fall skall vinstmarginalen få vara högst 7 %.

  De borgerliga partierna vill helst att gatubarnen tas om hand om av privata institutioner.

  Gemensamt för de socialistiska och borgerliga partierna är att det är befintliga medborgare, i alla fall de som är av nordeuropeisk eller europeisk härkomst, som har någon slags svårdefinierbar skuld som gör att de är skyldiga att försörja de här gatubarnen via skattsedeln. Skulle resten av de 80 000 gatubarnen komma hit så gäller samma sak. Och detta oavsett om barnen är 25 år gamla. Och oavsett om det finns register man kan slå i för att hitta dem (som de pakistanska register som många afghaner är registrerade i). Och oavsett om det finns beprövade metoder från idrotten för att bestämma åldrar och som ingen hittills tyckt vara jättedåliga. För Sverige skall få sin väljarkår utbytt. Punkt. Annars kan det gå som i Sjöbo 1988 där folk röstade nej efter att ha läst en broschyr författad av professor Göran Englund som var med i Nysvenska Rörelsen.

  Nej, visst jag glömde ju att moderaterna på senare tid brukar komma med förslag som minskar inflödet med typ 5 %. De skiljer ut sig jättemycket från övriga sjuklövern. Och de går jättesäkert att lita på. Att det första regeringen Bildt gjorde efter att ha tillträtt år 1991 var att riva upp Lucia-beslutet och att regeringen Reinfeldt öppnade gränserna på vid gavel tillsammans med Miljöpartiet kan man också strunta i. Likaså att Anna Kinberg Batra år 2001 motionerade i riksdagen om fri invandring och att Ulf Kristersson i slutet av 80-talet som nyvald MUF-ordförande gick ut och krävde fri invandring. Observera att jag är ironisk.

  Den enda lösningen på problemet ovan är att bilda ett nytt socialistiskt och ett nytt borgerligt parti med människor som om de tar plats i riksdagen inte trycker på fel knapp och som inte kan köpas. Man måste inse detta. Sverigedemokraterna kan vara ett alternativ för många mittenväljare och folk litet till höger och vänster som kan kompromissa i höger-/vänsterfrågor. Men man tappar ändå väljare på det här viset. Man uppnår inte den fulla potentialen som sjuklövern.

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Bra tänkt — förutom att vi inte har tid att vänta på några nya partier. Vi får helt enkelt reda oss med vad som finns att tillgå inför valet 2018. Eller för den delen kyrkovalet nu.

   Patienten håller på att förblöda — NU.

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Bedrövligt alltihop helt enkelt. Det måste t ex bli svårt att ta sig över gränsen. Dags att skrota Schengenavtalet om EU ska kunna bidra till att Europa överlever som en civiliserad världsdel. Det finns mycket som kan vara bra att samarbeta om, men EU behöver en omstart.

  Vi behöver börja dela upp kategorin barn och förbehålla de som inte ännu har fyllt tolv år, enligt säkra uppgifter och metoder, att få våra resurser och omsorger utifrån att de är barn. Är man över tolv år är man en icke-myndig ungdom och bör kunna klara nästan-vuxen-krav. Ingen människa blir bättre av för låga krav. Höga krav och höga förväntningar är alltid en bättre väg till positiv utveckling. Och, förstås att bli stoppad i destruktiva handlingar. Det gäller alla åldrar vare sig man är välanpassad eller på glid eller fullt ”utbildad” kriminell. Marockanska gatubarn ska inte kunna ta sig hit för det första och de som är här ska skickas tillbaka. Lämnas på flygplatsen helt enkelt om inte Marockos myndigheter tar emot. Det är Marockos ansvar vad som sedan händer där.

  Att hävda barns mänskliga rättigheter behövs, och välviljan bakom barnkonventionen finns förstås, men den ska inte användas som ett hinder i nödvändiga beslut och åtgärder. Situationer måste bedömas utifrån den komplexa helheten med alla inblandade, lagar och framtida konsekvenser.

  ”Ensamkommande barn” är en konstig term. Förutom att de i mina ögon aldrig är barn, utan åtminstone ungdomar och t o m vuxna, så har de dessutom ofta någon förälder i livet.

  Den variant på omsorg som vi i detta trygghetsdekadenta land har valt att ge ”ensamkommande” unga män, skulle kunna vara motiverad för faktiskt föräldralösa barn under tolv år.

  Den nuvarande hanteringen är pinsamt felaktig och gagnar bara dem som tjänar stora pengar på att driva dessa s k HVBhem. De unga männen får en felaktig uppfattning om sig själva och sin situation och om Sverige och de skolor som belastas av deras närvaro får stora problem med otrygghet för övriga elever, förstås framför allt för flickorna.
  Och just nu utnyttjas dessa män av miljöpartiet och vänsteraktivister till att kampanja för fullständigt galna krav och ideer, i strid mot svenska lagar och myndighetsbeslut.

  Halva befolkningen är indoktrinerade i postmodernistiska ideer med socialism i botten och har bara mer bidrag och flera sociala insatser som svar på allt. Med ännu högre skatter som konsekvens förutom förvärrade problem.
  Den andra halvan av befolkningen undrar yrvaket hur kunde det bli så här? Det kanske behöver göras något, men vad?
  Och så finns det utfrysta partiet också, förstås, som får agera isbrytare för tuffare tag. Hur kan övriga partier underlåta att inse att det blir en fördumning och passivisering av att inte ta öppna debatter med alla. Förutom det odemokratiska i utfrysningen.

  Klockan är fem i tolv för frågor som handlar om bristande assimilation, kriminalitet och social oro förutom alla kända problem inom statens kärnverksamheter. Och kommunernas snara kommande ekonomiska krasch p g a den vettlösa massinvandringen. Som fortfarande pågår.

  Gillad av 3 people

 6. bengtakewennberg2017 skriver:

  Att det gått fel är klart som korvspad. Vad som är fel är också klart som korvspad. Vem som gjort fel – sannolikt de som har möjligheter att besluta och bestämma – är inte lika självklart och varför det gått fel är ännu mer dunkelt. Frågorna hänger ihop. Låt mig därför börja med den sista. För mig har det allt mer blivit en fråga om språkbruk. Vi resonerar om dagens frågor som om de kunde förklaras och samtalas om på samma sätt som för tjugo år sedan. Så är inte fallet. Världen går framåt. Vi vet mer nu än då. Det är exemplevis stor skillnad på konsumtion, service och tjänster. En infektion kan botas genom att köpa piller på apoteket. Njursvikt kan botas genom att erbjuda service i form av dialys. Diabetes kan bara hållas i schack genom ett samarbete mellan behandlare och patient. Patienten måste själv vara aktiv och kunnig. För att ett sådant samarbete skall uppstå fordras speciella åtgärder och en speciell kunnighet. Tror man att lösningen enbart är att ge service går det snett. Patienten blir passiv eller till och med antagonistisk. Hur är det då med socialtjänsten och marockanska gatubarn? Är det en service eller en tjänst?

  Gilla

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Intressant fråga, men jag skulle vilja backa och ställa en annan fråga, kanske på ett mer grundläggande plan: Varför måste vi ständigt diagnosticera människor i Sverige?
   Paternalismen är ett möjligt svar och jag vågar påstå att just denna inriktning kan bli vår grav.

   Gillad av 1 person

 7. 10 cigg denna veckan, 5 nästa, 1 tredje, sen är,det,slut! skriver:

  Man blir inte profet i sitt egen stad, eller land. Det välfärdsindustriella komplexet har ett nästan perfekt förklaringsvärde för Sverige och det är häpnadsväckande att inte andra tar upp detta. Varför skriver inte den andra vågens dissidenter (de som började i viss mån kritisera invandringens effekter (effekterna märk väl) när regeringen godkände det) om detta? Arpi, Teodorescu, Dahlberg, Gür, Gudmundson? Det är ett mycket kraftfullt begrepp.

  Gillad av 1 person

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Avveckla Barnkonventionen!
  Detta är ondskan personifierad…

  FN/Globalisternas redskap för att utplåna Nationalstaterna!!!

  Skicka hem dem!

  Sen kan börja Sverige hamna på rätt köl igen

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om vi lägger flera miljarder PER ÅR på nuvarande PROBLEM,
   DÅ lockar vi hit 10 e 100 ggr så många!

   Då borde tom dessa naiva VAKNA UPP!

   INSE att lösningen är orimlig!

   Outsourca är ju dagens melodi!!!

   Gillad av 2 people

 9. larslindblog skriver:

  Att Svensk polis inte bara infångar dom Marockanska gangstrarna är otroligt. Sedan skulle man meddelat Marocko att dom får skicka flygplan och militär och hämta hem sina medborgare.
  Om man visar att man menar allvar behöver man inte ens hota med avbrutna turistförbindelser , stopp för import av frukt och konserver .
  Jag har lagt märkte till det enorma intresse polisen visar för Motståndsföreningen som skall vandra omkring lite i Göteborg i slutet av månaden…man skall ”se strängt” på om dom har vit skjorta och svarta byxor , eller vandrar alltför rytmiskt eller i takt. Man tänker ta alla chanser att ingripa vid misstänkt HMF.
  Så bra då…våldsoffer ,inbrott mm. kan vänta…

  I Karlskrona har tre poliser ägnat 1,5 år ,full arbetstid , med att gå igenom filmklipp och bilder på några klättrare . Det man sökte var en speciell man som tidigare (15 år sedan ) varit tongivande i en ” nej till mer invandring förening” jag har glömt vad den hette. SÄPO agerar precis som välfärdsindustriella komplexet , har han väl börjat spionera och avlyssna någon ”nynazist” upphör man inte bara för att personen har bytt inriktning i livet.

  Klättraren kommer så småningom att dömas för att ha klättrat på någon statlig slottsruin mm.

  Jag undrar vem som bestämmer vilka ärenden polisen skall jobba med ??

  Och visst 17 har dom vänsterextrema vandrat in i juridik/åklagarkammare nu när media inte har mer plats!!!

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror mer på att använda en utrangerad färja som fängelse på internationellt vatten utanför Marockos kust. Där får de sitta av sitt straff och sedan ta sig in till land. Annars kommer de tillbaks som en gummiboll. Lokal personal!

   Gilla

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Rent objektivt är jag kanske inte mycket att ha.
  Men eftersom jag är det enda jag har så är jag litet rädd om det i alla fall.
  Det innebär att jag gör ständiga riskkalkyler.

  När jag till exempel går över en gata gör jag min riskkalkyl. Kommer jag att ta mig över innan bilen kommer eller blir det jämnt skägg?
  Det är ju inte så att jag tror att den annalkande bilens förare får fnatt och tänker att ”Den där gubben skall jag vingklippa”. Men tänk om vederbörande haft en skitdag och sitter och lurar på något under färden och reagerar sent? Jag väntar.

  Jag skall baka bullar och behöver mjölk. Jag köper inte ett paket med ”bäst före” datum i dag även om den duger till mitt bak. Då får jag ju slänga ½ liter eftersom jag inte skall göra någon sås på tre dagar. Jag köper en paket som räcker i minst tre dagar. Jag gör en kalkyl.

  Följaktligen har jag litet svårt att förstå varför de här socialvetarna inte vill vidgå att till exempel de ”Marockanska gatubarnen” gör någon form av kalkyl innan de drar iväg till en annan världsdel för att utöva sin verksamhet.

  Om polisen hemmavid får tag på dem så blir det en rejäl omgång pisk plus otrevlig inlåsning.
  Åker gossebarnet fast i Sverige, så…….
  Ja inte svider det i alla fall.
  Kan jag sedan lura myndigheterna att jag är under femton år så är jag ute ur polishuset fortare än polisen lyfte in mig.
  När grabben gör sin kalkyl, så verkar ju Sverige som en rätt så bra marknad. Eller hur?
  Det värsta som kan hända är att man hamnar på någon sorts hem med svängdörrar där man får mat och vinterkläder och man kan pipa iväg till kompisarna när man får lust.
  Polisen har ju inte heller sådana som den här grabben som högsta prioritet.
  Ganska tröstlöst jobb förresten med tanke på insatsens resultat.

  Nu insisterar tydligen de lärde på socialhögskolan på att den rätta medicineringen är utökade insatser i samma anda som tidigare.
  Men snälla nå´n!
  Det var ju vårt sätt att hantera problemet som var drivkraften till att de här gossarna alls kom hit från begynnelsen!
  Hur kan då mera av samma sak göra att vågskålen i de unga männens kalkyl tippar åt andra hållet?
  Eller tror man att dessa ynglingar inte har förmågan att göra en rimlig riskkalkyl inom sitt eget verksamhetsområde?

  Gillad av 1 person

 11. Roten skriver:

  Rätt att återförenas med sina föräldrar?

  Absolut, det kan vi ordna, en enkelbiljett till Marocko så torde problemen, för svenskt vidkommande, vara lösta.

  En stat som inte prioriterar sina medborgare tenderar snart att frånkännas sin beslutanderätt.

  Vänligen
  Roten

  Gillad av 2 people

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  En god beskrivning av ett cirkelresonemang jag känner igen från 60-talet när kommunismens misslyckande avhandlades: Sovjetunionen känner inte den sanna kommunismen, den tillämpas bäst i Östtyskland, Kina, på Kuba och i Albanien.
  Ett decennium senare var det bara Kuba som fann nåd inför de sanna kommunisternas ögon.
  I dag har detta fenomen dykt upp så fort en jihadist sprängt sig själv o oskyldiga i luften:
  Den här terroristen kände inte den sanna Islam, den här terroristen behövde mer Islam, det hade kunnat rädda honom från att gå vilse, han var ingen riktig muslim fastän han nog hamnat i paradiset nu.

  Gillad av 3 people

 13. PYJ skriver:

  Sverige ska inte göra fler utredningar eller lägga ner mer pengar på dessa marockaner. Vi ska flyga hem dessa marockaner till Marocko med livstids utvisning.

  Våra gränser ska säkras så vi kan säkra en säker framtid för vår nation och folk.

  Gillad av 2 people

 14. Rundgång skriver:

  Inom akustiken tala man om rundgång. Det som matas ut, matas genast in igen. Och då uppstår en självförstärkning. Något går runt och bara växer. Och högtalare börjar tjuta.

  Det är denna funktion som Patrik sätter fingret på. Att olika verksamheter genererar sin egen tillväxt.

  Cancer tar även den över och börjar växa utan hänsyn till omgivningen.

  Olika populationer av organismer växer också automatiskt, tills resursbrist uppstår eller andra organismer håller dem tillbaka.

  Även företag följer samma princip. De vill växa och expandera. Bli större och dominera en världsmarknad. Egentligen stävar de alla efter att uppnå ett monopol.

  Kommunalpolitiker styrs även de av att premiera tillväxt. Framgång där mäts i befolkningstillväxt, antal nya bostäder och arbeten. Tillväxt står för kommunal handlingskraft. Att man gör sitt jobb som kommunpolitiker och sätter just sin lilla geografiska plätt på kartan.

  Viss tillväxt blir mål i sig. Annat sker mer indirekt via olika typer av återkopplingsfenomen. I olika slag av rundgång.

  När Patrik lyfter fram det Välfärdsindustiella komplexets förmåga till egentillväxt, pekar han både på något generellt och samtidigt på något mer specifikt. Det är den självförstärkande rundgången inom de skattefinansierade samhällssektorerna han vill åt, och hur de äter upp resurser. Det är så jag uppfattar honom.

  Inom ekologi finns alltid motkrafter, andra organismer som slåss om samma resurser. Något håller då emot.

  Lagstiftning försöker begränsa företagens monopoltendenser. För monopol dödar utvecklingsmöjligheter och mångfald i produkter och tjänster, och leder även till skeva prisbilder.

  Vid cancer sätter vi ofta in kemoterapi. Försöker strypa cancercellernas förökning med hjälp av kemiska medel. För att förhindra en okontrollerad tillväxt.

  Inom kommunalpolitiken finns ingen önskan om att bromsa.

  Inom social ingenjörskonst finns mer sällan mothållande mekanismer. Det är väl huvudsakligen dom som får det välfärdsindustriella komplexet att växa. Inte när benbrott och inflammerade blindtarmar kommer in på akuten. Och när människor skadat sig i olika typer av olyckor.

  Vad jag förstår är det huvudsakligen bland de sociala problemen och deras insatser och administration, det välfärdsindustriella komplexet visar tendensen till att växa och börja äta upp resurser.

  Alla sociala dimensioner består av mänskliga djup och mer svåråtkomliga faktorer, och även ett stort antal okända. Dessa kan återfinnas i subkulturella fenomen, som i fler och fler skjutningar, våld vid akutmottagningar, och fler marockanska gatubarn på Stockholms gator.

  Sociala dimensioner och vidhängande problematik är huvudsakligen det som skapa tillväxtmöjligheter för det välfärdsindustriella komplexet, som jag uppfattat det… Och att det är där de självförstärkande mekanismerna lättast får fäste, eftersom mothållande krafter i hög grad saknas.

  Gillad av 1 person

 15. Lars Åhlin skriver:

  Här tycker jag att du är tondöv och orättvis, Patrik! Jag läste deras artikel med sympati, eftersom jag uppfattar deras budskap som att polisens och socialtjänstens nuvarande metoder och lagregler inte fungerar vid hanteringen av gatupojkarna. Vilket ju är alldeles uppenbart. Så länge nuvarande stämningar i samhället råder anser de sig bundna av att ge förslag inom ramen för barnkonventionen. Därav deras absurda förslag – de vill rimligen inte själva att de genomförs.

  Men om man inte vill inrätta rena förvaringsläger/pojkhem som fanns på 40-talet och tidigare (vilket jag kan tänka mig, men det är politiskt omöjligt) så är enda återstående alternativ att mota Olle vid grind, dvs införa gränskontroller vid all inpassering i Sverige med omedelbar avvisning till Danmark, Tyskland, Polen eller var nu färjan kommer ifrån för personer som saknar visum.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Du tror inte de här pajsarna menar allvar?! Det tror jag däremot.

   Den uppenbara lösningen är att
   1) tvinga Marocko att ta emot de här smågangstrarna (det påstås pågå förhandlingar, som leder ingenstans)
   2) äntligen ta tillbaka kontrollen över Sveriges gränser.

   Gillad av 1 person

   • Lars Åhlin skriver:

    Problemet är ju att de sannolikt inte alla är från Marocko, utan ibland från Algeriet, Mauretanien, Tunisien, kanske till och med födda och uppvuxna i något land i exempelvis Frankrike. Utan säker identifiering – och vad jag förstår är sådan inte möjlig – är det förståeligt att Marocko inte tar emot dem.

    Gilla

 16. KristinaF. skriver:

  Finns det någon samtalsgrupp eller terapimetod för oss som förstår och inser vidden av de hotbilder och problem som Sverige har och kommer att ha i lång tid framöver? För oss som ändå vill leva den tid vi har utan att bli fullkomligt galna och sömnlösa över allt vi kan göra så lite åt.

  Gillad av 1 person

 17. Jan Ahlström skriver:

  Tack Patrik, för att du återigen belyser ett feltänkt i svensk politik och får mig att återigen bli förbannad och besviken på hur det fungerar i landet.
  Hur svårt kan det vara att ta i med hårdhandskarna mot dessa gatubarn och göra det svårt för dem att vistas i landet, hur svårt kan det vara att sätta dem på en ”plåtkråka” och skicka hem dem till Marocko?!
  Robusta gränskontroller kanske vore ngt att införa om vi får för cheferna i Bryssel.

  Gillad av 1 person

 18. Jaxel skriver:

  Det som i krönikan refereras är förskräckande läsning. Det finns, som så ofta, ingen gräns för de uppoffringar svenska folket är skyldigt att göra för alla människor som har det svårt i världen.

  Jag har dock, jämfört med krönikören, en något avvikande uppfattning om vad som är den huvudsakliga drivkraften för de två citerade lektorerna i socialt arbete. Samma drivkraft återfinns exempelvis hos alla de journalister som driver samma agenda som de två lektorerna.

  En oerhört viktig drivkraft i dessa fall är att känna sig god. Att kunna sola sig i glansen av sin egen godhet. En godhet som inte kostar något i form av egna uppoffringar. I fallet med lektorerna och en hel del andra, i komplexet, är denna godhet till och med något som ger egna pekuniära fördelar. Den ena förklaringsmodellen utesluter givetvis på intet sätt den andra. Tvärtom, ofta samverkar de. Frågan är dock vilken drivkraft, vilken förklaringsmodell, som är den mest betydelsefulla.

  Jag menar alltså att det inte är de pekuniära fördelarna som är den huvudsakliga drivkraften bakom detta ställningstagande för ett gränslöst omhändertagande. Det är så fruktansvärt lockande att sola sig i sin egen godhets glans om denna inte ens kostar ett dyft i form av egna uppoffringar.

  Läs exempelvis intervjun med den tidigare GD för Mingrationsverket. Hur denne målar upp en bild av sig själv som strålar av godhet. Han jämför sig till och med med Winston Churchill. Att man sedan kan kombinera godheten med rent materiella fördelar är förstås en bonus, men jag tror inte det är den viktigaste drivkraften.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/han-klarar-flyktingvagen-om-han-far-vara-sig-sjalv/

  Gillad av 2 people

 19. Kent Forssgren skriver:

  BÄSTE PATRIK, DU ÖVERTRÄFFAR DIG SJÄLV!
  ”Poängen är att den omsättningsmaximering som det välfärdsindustriella komplexet önskar sig är liksom inbyggd i hela affärsidén. Om komplexet inte når framgång är själva misslyckandet beviset för att komplexet behöver mer resurser. Och eftersom det välfärdsindustriella komplexet är politikerväldets maktbas och huvudsakliga legitimering – den humanitära stormaktens själva grundbult – så får komplexet mer pengar ju mer det misslyckas. Ett riktigt stort misslyckande blir en garanti för mer resurser.”

  ”En ny myndighet och mer forskning i socialt arbete är således den rätta lösningen. Punkt 3 förnekar sig aldrig. Mer av samma är alltid rätt svar. För vilken gång i ordningen är vi tillbaka på punkt 1?”

  De två lektorerna skrev således artikeln i eget syfte: att skapa arbete åt sig själva.

  Gillad av 2 people

  • Björn skriver:

   När komplexet började skrumpna av minskad efterfrågan från den inhemska befolkningen, blev den geniala(trodde många!) lösningen, hundratusentals omsorgsbehövande migranter! Främst från MENA, eftersom dessa ansågs vara mest resurskrävande ! Nu snurrar hjulen fortare än nånsin inom hela ”sektorn”! Bidragshandläggare, SFI-lärare, asylbeslutsöverklagande advokater, tolkar, familjerådgivare, mfl mfl har åter fått en ”humanitär” anledning att spränga alla budgetramar som finns! Gamla resultatlösa sociala projekt, som ”det är för tidigt att utvärdera” efter bara typ tio år, har fått nytt liv igen! Men den här gången har det saftats i lite väl mycket, verkar det som! Komplexet har börjat äta upp sig själv inifrån!

   Gillad av 1 person

 20. Björn K skriver:

  Egentligen sker ofta en liknande utveckling inom alla stora organisationer dvs att organisationen göder sig själv. Olika befattningshavare ser bara till sitt eget område utan att ta hänsyn till de gemensamma målen. Om man betraktar stora vinstdrivande företag kan man se liknande fenomen. Dock är den stora skillnaden vinstkravet som leder till att man emellanåt tvingas till omorganisation och nedskärningar. Inte förvånande att vänstern avskyr vinster. Det offentliga har ju inga vinstkrav, utan snarare i krav från vissa ledarskribenter, ståupp-komiker, operasångare och diverse andra ”goda” krafter.

  Gillad av 1 person

 21. Sture skriver:

  Patrik,
  din analys av och mästerligt formulerade beskrivning av det välfärdsindustriella komplexet är i det närmaste genial. Vi är nog många som känner tacksamhet för att du tagit dig an att demontera detta monster.
  Men – det återstår för dig att inse att detta ingår i ett ännu större globalt sammanhang. Du är inte där ännu – men du kommer att komma dit. Du måste bara inse att det finns konspirationer och att konspirationer (=hemliga överläggningar av två eller flera personer för att skaffa sig fördelar gentemot andra) är något av det vanligaste som finns. Världshistorien är fylld av berättelser av sammansvärjningar.
  Trots att du ”inte tror på konspirationsteorier” (= inte tror att det kan finnas konspirationer) så har du ju själv hittat på en otrolig sådan – att det var den ryske tsarens polischef som skrev ihop ”Sion Vises protokoll”. Detta är väl ändå en makalös ”konspirationsteori” ?

  Gilla

 22. Janne skriver:

  Man kommer inte att lösa något i en värld utan gränskontroller. Så enkelt är det. Man borde koncentrera sig på att återföra ”barnen” till sina hemländer, eventuellt hjälpa till att bygga barnhem där.

  Gillad av 1 person

   • . Anders skriver:

    Instämmer. Men man ser bland kommentarerna här hur låsta vid det gällande PK-paradigmet även personer med kritiska åsikter är. Hjärntvätten har varit synnerligen framgångsrik.

    Gillad av 1 person

   • Janne skriver:

    Marocko vill inte gärna ta emot sina ”barn” . Barnen är ofta inte registrerade i landet, de är gatubarn där också eftersom de är födda av ogifta kvinnor. Officiellt finns de inte. Det l, eder inget vart att ”bestraffa” Marocko, kanske kan man locka de att ta emot de…
    Det är oförmåga för EU att försvara sina gränser och orealistiska ”rättigheter” att söka asyl som är anledningar till all röra. Vad vill du göra med de illegala marockaner?

    Gillad av 1 person

 23. phnordin skriver:

  Fantastiskt bra skrivet! Med PK-skygglappar styr de svenska ansvariga ledarna och politikerna detta land. De nödvändiga åtgärderna innebärande stramare regler och större krav vid invandring vågar ingen ta.

  Gillad av 1 person

 24. Björn skriver:

  Det som stör mest är allt trixande med ”rubriker”, siffror och statistik! Allt för att föra den egna befolkning bakom ljuset, angående invandringens gigantiska kostnader! Bidrag till invandrare har t.ex ”döps” om till ”ersättningar” för att inte belasta ”bidrags-statistiken”, bidrag till invandrare som är över 65, benämns inte som pension, utan ÄFS(äldreförsörjningsstöd) och ”tas direkt ur statsbudgeten” för att ”inte belasta pensionssystemet”! Det pratas dessutom väldigt lite och tyst om att detta ÄFS, även delas ut till de invandrare som inte jobbat en timme här i Sverige under sin korta vistelse! Enda kravet är att vara fastboende i Sverige! ÄFS ger ofta mer ”slantar i näven” än vad många svenskar(oftast kvinnor med deltidsarbeten och barnledighet bakom sig!) som jobbat hela sitt liv med låga löner, får ut i pension! Inte nog med det, eftersom ÄFS inte räknas som inkomst och är skattebefriad, blir taxan för hemhjälp, sjuk-och tandvård lika med: NOLL! Detta är så j-a orättvist och förnedrande mot våra svenska pensionärer, att man kokar över av ilska! De senaste årens regeringar, har totalt förstört vårt en gång så fina land!

  Gillad av 2 people

 25. Lars skriver:

  Gång på gång, när jag ser universitetens akademiker i dagspressen uttrycka olika förslag och sin syn på tillståndet i världen, så får jag allt större insikt att den akademiska världen behöver rensas från områden och personal. Jag är mycket osäker på vilka rensningsmekanismer man skulle kunna använda sig av. Akademisk frihet måste bevaras, men vad som räknas till vetenskapliga bidrag förefaller inte hålla rätt nivå.

  Gillad av 1 person

 26. Mikael Birk skriver:

  Hur plågsamt förutsägbart är det inte att förslagen utmynnar i behovet av ännu en Myndighet med specialkompetens inom förslagsställarnas eget område.
  Varför inte allra ödmjukast föreslå sig själv som GD för myndigheten ifråga? Men det är klart,
  numera rekryters GD undantagslöst efter vederbörandes politiska förankring.
  En enkel fråga till förslagsställarna vore: -Varför kan inte Socialstyrelsen hantera problemen ifråga inom befintlig myndighetsstruktur?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.