När det gör ont att undervisa

Patrik Engellau

När jag för fyrtio år sedan var chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau försökte landets president, Luís Cabral, övertyga mig om att hans nyligen självständiga land på tjugofem år skulle bli som Sverige och alltså inte längre bestå av dels ett litet antal medelklassare, dels en stor majoritet utanförskapare utan i stället av enbart medelklassare. Jag försökte övertyga honom om det skulle bli tvärtom, nämligen att Sverige skulle utveckla en dualekonomi av u-landstyp. Presidenten fick fel. Tyvärr tycks jag för varje år få alltmer rätt.

Många menar att Sveriges alltmer uppenbara sociala problem beror på invandringen. Utan att för en sekund underskatta de problem som invandringen medför tror jag att felet ligger djupare. Felet är våra tankar och värderingar, PK-ismen om du vill sätta en stämpel på den härskande ideologin. Det är när PK-ismen ingår en kemisk förening med migrationen som det blir potentiellt explosivt.

Vad vet jag om det? I den här branschen av tyckare och samhällstolkar ”vet” man ingenting. Man ritar bilder och hoppas att de stämmer någorlunda. Den mänskliga gemenskapen måste ha tolkningar för att kunna handla. Om man styr efter fel sjökort kan det gå alldeles åt pipan. Därför är tolkningarna viktiga även om man aldrig får dem exakta.

Man kan, tror jag, få viss ledning om man jämför Sverige med ett land utan invandring och med helt annan historisk bakgrund, nämligen Brasilien. Jag brukar göra det och slås då ofta av hur häpnadsväckande lika debatterna förs och hur de två länderna oroar sig för samma saker som de var för sig tillskriver olika inhemska orsaker.

Till exempel har Brasilien troligen alltid levt med korrupta politiker, men nu tål folket inte längre korruptionen och skriker i falsett mot den politiska överheten. Till och med etablerade tidningar tar sig brösttoner. Sverige har åtminstone så länge jag har varit med haft myndigheter som satt sig över lagarna när det blivit mer praktiskt så. Bara folk har det bra och ser ljust på framtiden så får politikerna hållas. Men nu härskar andra stämningar och då kan till och med Dagens Nyheter sätta blåslampa i häcken på regeringen. Jag tror inte det beror på Transportstyrelsen, utan på nya stämningar i nationen.

Även i Brasilien, utan invandring, är skolan helt på deken (vilket den genomsnittligt närsynte brasilianaren skyller på politikernas korruption, alltså att politikerna stoppar pengar i fickorna som annars hade gått till att röja upp i skolan liksom sjukvården, infrastrukturen och allt annat eftersatt).

Tidskriften Veja – betyder ”Se” och påminner lite om svenska Fokus – hade nyligen en artikel (tyvärr bakom betalvägg) om skolan i Brasilien. Här är en sammanfattande bild:

Det är portugisiskalärarinnan Marcia Friggi, 51. Hon skulle lära en klass 15-åringar grammatik och upptäckte att en av dem lekte med mobilen. Hon sa åt honom att lägga undan apparaten. Han svarade med en svordom varpå lärarinnan bad honom lämna klassrummet. Då klippte han till henne med en bok och därefter med näven. Resultatet syns på bilden som ska ha delats tusentals gånger på nätet.

Så har det inte alltid varit i brasilianska skolor. Lika lite som i svenska. Veja hävdar att en studie av Latinamerikas största lärarfack – Apeoesp i São Paulo – konstaterar att antalet våldsincidenter där elever gett sig på antingen andra elever eller lärare ökat med i genomsnitt tjugo procent varje halvår mellan 2007 och 2011. Nio procent av lärarna har utsatts för fysiska hot från elevers sida, 17 procent av eleverna kommer till skolan under inflytande av ”drycker eller droger”, sex procent av eleverna ”bär knivar eller handeldvapen på lektionerna”.

Veja menar att en viktig förklaring är att föräldrar slutat uppfostra sina barn och citerar en psykolog som hävdar att ”dagens föräldrar inte säger ’nej’ till sina barn av rädsla för att traumatisera dem; föräldrarnas oförmåga att visa fasthet när det behövs vänjer barnen vid att aldrig behöva tåla tillsägelser”. En annan intervjuad expert förklarar att brasilianare inte kan skilja på ”auktoritet och auktoritär”. Varje krav på disciplin betraktas av eleverna som en outhärdlig ”inskränkning av friheten”. Skolorna och lärarna står hjälplösa inför utvecklingen: ”De kan inte hantera barn och ungdomar som inte påverkas av regler och gränser”.

Veja redovisar längtansfullt hur bra det är i andra länder, till exempel i Sydkorea, där en undersökning påstås visa att kvinnor helst vill gifta sig med en lärare om de själva får välja mannens yrke. Finland är enligt Veja ett annat drömland för lärare. De mest respekterade yrkena ska vara läkare, präst och lärare. Där lägger sig föräldrarna inte i barnens utbildning utan har fullt förtroende för lärarna. Som illustrativ kontrast berättar tidningen om en brasiliansk lärare som misshandlats i lärarrummet av ilskna föräldrar.

Det är inte utan att man känner igen sig. Nej, det är inte migrationen som är orsaken. Ja, migrationen förvärrar problemen, troligen i synnerligen hög grad. Orsaken är det högmod och den självgodhet varmed svensk politik bedrivs.

65 reaktioner på ”När det gör ont att undervisa

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Orsaken är det högmod och den självgodhet varmed svensk politik bedrivs.”

  Hur kunde du landa där? – Då skulle problemen i Brasilien också bestå i självgodhet och högmod som inte fanns där innan.

  Problemet i debatten om problemen, är att vissa osökta förklaringar på problemen är förbjudna att tala om, som att det kan handla om att en allt större andel av befolkningen är obildbara, i Brasilien på grund av de obildbaras snabbare förökning och i Europa därutöver på grund av immigrationen av obildbara.

  Problemets lösning består i att det mesta av skattefinansierat stöd till andras barn blir i form av utbetalningar etappvis i takt med att ungarna kan dokumentera införskaffat kunnande och att myndighet och rösträtt villkoras med att man tillgodogjort sig vad som menas krävas för att kunna fungera normalt i ett avancerat samhälle.

  Skattebetalarna skall så klart även även tillåtas att kanalisera medel för att underlätta produktionen av obildbara, om de känner för det.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Grundproblemets rätta lösning består i att kvinnor blir kräsnare i sitt val av vem de skaffar barn ihop med. – Om det nu var någon som undrade, vad jag menar skall hända med alla obildbara.

   Liked by 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Om man nu talar om högmod bör man kanske också inse hur problemet i verkligheten ser ut och vilka alternativ som finns.

   Ju längre ner på ”bildbarhetsstegen” man kommer desto större är risken för övernativitet. Härtill kommer att antalet ”enkla jobb” försvinner i en accelererande takt.

   Om man inte skapar ett system där dessa personer kan få en acceptabel försörjning på laglig väg är risken stor att den sker på något annat sätt.

   Din ”lösning” kommer alltså inte att fungera. Dessa personer kommer aldrig, definitionsmässigt, att kunna dokumentera det kunnande du efterlyser.

   Hur desarmera den tickande bomben?

   Liked by 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Man skall stämma i bäcken och inte i ån.

    Snälla tanter jag hade som grannar en gång, matade stackars hemlösa katter tills där var 23. – Problemet löstes av ett par långbenta hundar som kunde forcera stängslen runt tomterna och katterna tog slut.

    Ju längre man dröjer med att lösa problemen, desto råare och blodigare blir upplösningen.

    Gilla

  • Danae skriver:

   Ingen, absolut ingen är obildbar! Har du en sådan människosyn blir jag mörkrädd! Jag kan lova dig att inget kan ersätta känslan man får när en 30-något 10-barnsmamma klarar av att skriva sitt namn för första gången eller läser sitt första ord! Det handlar om att se ett värde i människor även om det verkar som att de inte har något att komma med!

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ” … när en 30-något 10-barnsmamma klarar av att skriva sitt namn för första gången eller läser sitt första ord!”

    För att inte tala om när hon, nästa år, är färdigutexaminerad hjärnkirurg/atomfysiker och betalar skatter runt en halv miljon per år. 😉

    Man blir alldeles varm i hjärteroten!

    Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Tyvärr har du inte rätt. Forskningen visar att 10-20 % av befolkningen beroende på var i världen du befinner dig, inte har tillräcklig intelligens för att få ett jobba som kräver att man kan läsa och förstå enkla skrivna instruktioner.

    Gilla

 2. A skriver:

  Detta högmod tycker jag mig tidigare sett ganska tydligt hos många av de som varit okritiska till den förda politiken. De trodde nog verkligen att de var i säkra händer. Jag skulle säga att morskheten är istort sett bortblåst, men man förstår nog inte vidden av den situation vi sitter i. Men man börjar se ganska tydligt att det bara blir värre samt att det inte finns något som pekar i annan riktning. Detta menar jag, håller sakta på att gå upp för gemene man.

  Mvh A

  Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det är förstås svårt att säga vilket som kommer först, högmod och självgodhet eller socialism. De hänger ihop som ler och långhalm. Denna autoimmunsjukdom där allt som gör livet värt att leva angrips och förstörs.

  Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Men vad ligger bakom detta högmod och denna självgodhet som präglar svensk politik?

  Många trender sprids ju bevisligen världen över, t ex vad man ser som problem inom skolan och med barnuppfostran. I a f inom de delar av världen som har något slags kulturellt utbyte, eller var går gränserna? Tror vi att asiatiska länder eller muslimska länder eller Ryssland egentligen har samma sorts bekymmer och att det är vår uppfattning om dem som inte är uppdaterad? Eller vad skiljer olika kulturer åt?

  Varför förs det politik som präglas av högmod och självgodhet (och låt-gå) i Sverige och i några andra västländer, men inte överallt? Eller blir det snart mer lika, att det är en fråga om tid? Är vi bara extra snabba på att fånga upp trender?

  Eller görs olika tolkningar av trenderna? Varför verkar Finland och Polen till exempel, kunna lyckas hålla på sina nationsgränser och kanske även på gränser i barnuppfostran? Men inte vi eller Tyskland?
  Varför verkar Danmark lyckas behålla sans och förnuft i migrationspolitiken och inte Sverige? Vi borde ju annars kunna ha liknande trender som välmående grannstater.

  Handlar det om att ha i närtid, i farfarsgenerationen, ha känt på krig och hot om utplåning? För att ha självbevarelsedrift.

  Eller finns det krafter inom politiken som medvetet vill radera våra nationsgränser och göra folk mer lättstyrda genom social oro och sämre välstånd? Bl a med hjälp av massinvandring. Eller är det bara en klick av extremvänstern, neomarxisterna, som vill det?

  Vi som vill ha trygghet och välstånd och ordning och reda, även i skolan, skulle behöva förstå vilka knappar som ska tryckas på för att högmodet och självgodheten ska kunna vändas till handlingskraft och sund stolthet. Kanske lite klädsam ödmjukhet och tacksamhet också, när man nu faktiskt har turen att få bo i Sverige. Vårt land är fantastiskt och det må vi få tycka högt. Och svensk kultur är bäst just i Sverige.

  Det är något obehagligt med högmod som yttrar sig i dörrmattebeteende, vad den rådande postmodernismen än säger om de privilegierades skuld. Men så tycker jag ju att postmodernismen är just det, obehaglig. och den trenden får gärna ersättas av politik som sätter individen, yttrandefrihet och fakta i första rummet.

  Liked by 2 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Eva, jag har blivit ganska övertygad om att det bara handlar om skillnader i tid till följd av bromsande skillnader i samhällssystem, historia och befolkningens sammansättning. I grannländerna och i alla västländerna finns motsvarande problem, även om det extrema Sverige går i täten mot sin egen bottenlösa myr. Sannolikt är man även globalt i myrsteg på väg åt samma håll, speciellt de unga överallt, därför att själva medvetandeutvecklingen sätter i gång förändringar, som synkroniseras och förstärks av dagens snabba informationsspridning. Katastrofer och diktatorer kan bromsa, men inte stoppa utvecklingen. För att bevara den egna mentala hälsan och stoltheten måste var och en förstås hitta sin egen väg och strategi. Och i varje fall bland dissidenterna har högmodet och självgodheten punkterats effektivt. Det ger en mycket bra grund.

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Globalisterna har sedan länge bestämt sig för hur de vill lösa problemet. Eliten styr och resten förslavas. Effektva medel för förhindrande eller avbrytande av havandeskap införs.

   Gilla

 5. Christer L skriver:

  P E skriver om högmod och självgodhet hos politiker. Trots att de inte klarar uppgiften. När de väl etablerat sig blir vi aldrig av med dem – det finns inga andra alternativ.

  Men det finns alternativ. Sverigedemokraterna är ett sådant. Hur det än är i Brasilien – här i Sverige kan fortfarande väljarnas engagemang vara avgörande.

  I det senaste valet röstade 13% på SD. Sedan dess har övriga svenska partier blockerat SD. Man använder även metoder att tabubelägga. P E själv är ett utmärkt exempel på hur rädda många är för att sympatisera med ”järnrörspartiet”. – Ack, så illa är det, att vi inte har någon opposition till den förda (självgoda och högmodiga) politiken, utom ett parti som argumenterar med järnrör!

  Ur min synpunkt är detta något tragikomiskt, med betoning kanske på tragiskt. SD är värt en chans, ställ upp för dem istället för att deppa ihop över de andra! Men jag respekterar ändå Patrik Engellau och andra, som ställer upp med namn och bild och allt. Man kan önska att åsiktsfriheten i en demokrati vore en hederssak för alla, men den är tvärtom i fara.

  Gilla

  • Jo skriver:

   Jag kan mycket väl tänka mig att ge SD en chans i nästa val. Faktum är att jag oroar mig mer för att de är på väg att kastrera sig själva än för deras tveksamma stamtavla. Men jag tror att SD kommer att få känna av samma motstånd från politiker, tjänstemän, myndigheter och institutioner om de kommer till makten som Trump I USA. Så det lär bli ytterligare 4 stökiga år oavsett vem som vinner och det är tid vi inte har att förlora…

   Liked by 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Säga vad man vill om SD, men att påstå att de ”argumenterar med järnrör” blir ändå aningen tröttsamt.

   För det första var det längesen, innan SD ens satt i riksdagen, utgjorde epilog till ett idiotiskt fyllegräl, och för det andra drabbades ingen av de såkallade ”järnrören” — dessa lades prydligt tillbaka igen utan att ha använts.

   Men denna trivialitet har blivit en vandringsmyt likt råttan i pizzan och snart minns väl ingen ens vad som faktiskt hände.

   Att däremot SD:s företrädare åtskilliga gånger har drabbats av direkt fysiskt våld — även livshotande sådant — från sina motståndare har aldrig fått någon särskild massmedial uppmärksamhet. Vänstern ser väl sådant våld som normalt och lovvärt — har dock inte sett att vänstern ”argumenterar med våld”, trots att det faktiskt är så. Man anser sig väl ha stöd från sina revolutionära källskrifter.

   Liked by 1 person

 6. Soab skriver:

  Mina barn går på en skola där föräldrarna till viss del, trots allt, ändå säger nej. Vi uppfostrar varandra, som föräldrar, till viss del. Varje år så kommer dock några fler migranter till skolan och jag hoppas att takten inte ökar för då kan min barn precis klara sig. Men visst spelar individerna roll. Ta USA, om det inte funnits några svarta i USA så hade det landet haft väsentligt färre problem. Det hela är enkelt, endast inom någorlunda homogena grupper så kan gruppen uppfostra individen, ju mer blandning desto mera kaos, vilket Brasilien är ett exempel på. Är det inte så att det finns områden med tyskättlingar som är välordnade i Brasilien?

  Så även om jag tror att postmodernismen och socialismen är bränsle till förfallet i skolan så behövs ett visst kaos för att elden skall ta sig och bita sig fast, fnöske, eller invandring. Mitt hemområde är ett exempel, man är lite pk-ögontjänare på Facebook men om det till äventyrs kommer en arab på besök så är det som städare och även det är sällsynt. Så den uppfostrade mekanismen klarar sig, om än skadad, perfekt är det inte. Lärarna är värst.

  I Malmö så hör jag att de skall bygga en superskola och bussa elever från Rosengård etc till denna, så folk kommer att fly Malmö i ännu högre grad. SD kommer att ha egen majoritet i valet 2022 i Malmö om detta blir verklighet. Man har bussat elever i alla tider i USA med känt resultat.

  Patriks inlägg av idag är till dels postmodernistiskt flum, eller färgat av det, migration omöjliggör välordnade samhällen, exemplen Korea och Finland visar väl detta. Lyssna på Jordan Peterson, ordning är svår att skapa, kaos lätt.

  Liked by 5 people

 7. 5ven55on skriver:

  Du slår in öppna dörrar, Patrik. Väldigt få människor tror att invandringen är grundorsaken till våra problem. Däremot är den det mest akuta problemet.

  Vi måste allra först stänga gränserna för att därefter slänga ut alla som inte ska vara här så snabbt och billigt som möjligt. Hellre fälla än fria.

  Först därefter har vi tid och resurser att reda ut grundorsaken till våra problem. Och en viktig del i detta är att reda ut vilka som drivit på för massinvandring. Vi kommer på så vis hitta samma människor som drivit på PK-vansinnet.

  Liked by 4 people

 8. Sture skriver:

  Patrik,
  allt detta är centralt styrt. PK-ismen har inte skapats av sig själv utan har långsamt skapats av krafter som inte är synliga utan som håller sig i skymundan. Den grundläggande regeln är långsiktighet och man tar så små steg att varje steg inte skall märkas. Och grundregel 2 – man struntar i de äldre eftersom de snart dör och inriktar all sin indoktrinering på de yngre, ju yngre desto bättre, gärna redan i barnkrubban.
  Och så plötsligt blir allt detta synligt – t.o.m. för Patrik Engellau.
  Redan på 1920-talet lade man upp taktiken för hur man långsamt skulle kunna ta över kontrollen över alla läroböcker och således kunna kontrollera indoktrineringen på universiteten varifrån PK-ismen får sin kraft. I denna PK-indoktrinering ingår hatet mot nationalstaten, som i parentes sagt är grunden för vårt välstånd, vår frihet och vår demokrati.

  Så här skrev Arnold J. Toynbee 1931: ”Jag upprepar härmed att vi för närvarande arbetar i skymundan men med all vår kraft för att vrida denna mystiska politiska kraft, som kallas suveränitet, ur klorna på vår världs lokala nationella stater. Och hela tiden förnekar vi med våra läppar vad vi gör med våra händer.” [så skrev han i Novembernumret av International Affairs 1931, vilket citerats av G. Edward Griffin i ’The Quigley Formula’, http://youtu.be/ynVqPnMQ2sI?t=42m33s%5D

  Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Något är det som är galet, det är uppenbart. Politiken har betytt mycket men folk i allmänhet har väl också ett ansvar. Vi hör även i Sverige hur lärare inte vågar ingripa eftersom de är rädda att bli slagna. Om man ska hitta förklaringar till varför detta inträffar så är kanske inte korrupta politiker det första man tänker på. Närmast till hands ligger snarare:

  • Elevens beteende som är en följd av gener, uppfostran, erfarenheter, influenser från omgivningen, osv. En rätt stor del av problemet är att elever respekterar helt andra auktoriteter än de traditionella, s.k. kändisar t ex
  • Läraren som undvikit att skapa auktoritet, varför? Beror det på lärarens person, utbildning, instruktioner uppifrån, skolmiljön i allmänhet?
  • Kan det vara så att de som bråkar har hamnat fel i skolväsendet? De saknar uppenbarligen motivation eller förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen
  • Om man drar ovanstående punkt vidare: Vi hör ständigt politiker förklara att orsaken till arbetslösheten är att en del saknar gymnasieexamen. Om detta är sant och baseras på en korrekt bild av arbetsmarknaden så håller vi på att skapa ett samhälle där alla inte får plats på arbetsmarknaden.

  Liked by 1 person

  • Jo skriver:

   Det finns /minst/ tre typer av lärare skulle jag vilja påstå, dels vänstertomtar och oengagerande dönickar som inte borde vara lärare alls, dels yrkesskickliga lärare som brinner för sin uppgift och sina elever. Problemet för de sistnämnda är nog snarast att allt fler elever saknar en god uppfostran hemifrån samtidigt som lärarna inte har något som helst stöd uppifrån. Lärarna förväntas uppfostra och samtidigt utbilda men saknar i stora delar redskap och befogenhet att utföra uppdraget. Vi har gått från Kaligula till elevstyre – alltså från en ytterlighet till en annan…

   Vad gäller arbetsmarknaden har du helt rätt. Sverige har inget behov av lågutbildade arbetskraft från arkaiska samhällen i tredje världen. Det går inte att skapa enkla arbeten åt dem. Det är bara en annan form av skattefinansierade bidrag. Därför vaknar nu sakta debatten om medborgarlön, dvs rätten att göra ingenting och ändå få betalt. Så bidrag, bidrag och ytterligare bidrag…
   Till dessa människor ställer våra politiker sitt hopp! 😨

   Liked by 1 person

   • Rolf Åberg skriver:

    Det stod på text-tv idag att svenska byggbranchen där 70% får säga nej till ordrar för att det saknas kompetenta byggarbetare. Har inte bla Löfven proklamerat för invandringen pga att det behövs arbetskraft? Är inte dessa horder av invandrare kompetenta att ta arbeten vad ska vi då med dem till ?
    Ser ut som att Löfven hela tiden biter sig i svansen och frammålar sin rosa moln-”verklighet” in absurdum. Ska verkligen de ”gamla” slentrianröstande sossarna låta sig luras länge till av charlatanerna ?

    Gilla

 10. Göran skriver:

  Svårt att ha respekt för dagens lärare när de har så bristande kunskaper och lär ut rent falska saker till eleverna. Dessutom är 99 % av alla rektorer totalt värdelösa. Dock är det denna situation som de flesta invånare i Sverige vill ha. Det enda tråkiga är att de vill tvinga den på den lilla del av befolkningen som vill att deras barn ska få en bra utbildning.

  Liked by 1 person

 11. Eva i Mellerud skriver:

  Kort, koncist och hövligt…

  När jag växte upp var mantrat från vuxenvärlden att ingen fick bli bortskämd. Tydligen var det det värsta man kunde bli. Jag förstod aldrig, som barn och ung, varför bortskämdhet var så farligt. Och vad den ytterst bestod av. Varför vuxenkollektivet lade ned så stor energi på att förhindra dess uppkomst.

  Och varför hela omgivningen tilläts delta i barnens uppfostran. Varför det fanns möjligheter till olika former av upptuktelse och mildare former av bestraffningar, som i princip alla vuxna kunde utdela.

  Idag begriper jag det.

  Barnet ansågs inte enbart vara familjens angelägenhet. Barnet skulle ju bli en del av ett större kollektiv, och med det samhällsansvar det innebar.

  Fenomenet är känt inom elefanthjordar. Om ledare skjutits bort inom hjorden… vilket människan tidvis sysselsatt sig med…, uppstår en brist på kunskap och disciplin inom hjorden. De korrigerande krafterna försvinner och de yngres beteende utvecklas då mer kaosartat. Speciellt när hormonerna börjar dansa inom de unga och mer kraftfulla stormar av emotioner börjar härja runt. Hela hjorden kan då rentav börja löpa socialt amok. Och det förlorar alla på i längden.

  Människan likväl som elefanter måste socialiseras in i vuxenheten. Det gäller för övrigt alla högre sociala djur. Ett led i den socialiseringen är att det finns någon typ av maktordning, en typ av överskådlig vuxenhierarki.

  Numera är hierarkier något fult. Det står rentav för ett förtryck. Det anses kunna hindra barnet från en naturlig utveckling. Som om den sociala människan skulle bli socialt kompetent alldeles av egen kraft, isolerad inom sig själv. Det auktoritära skulle då försvinna. Det ansågs kväva små känsliga själars utveckling.

  Dubbelarbete, institutionalisering, kastrering av det omgivande vuxensamhället och frihet från allt som andas minsta form av auktoritärt tvång, har nu skapat just den bortskämdhet som jag som ung fick höra var så farlig.

  Och den processen av lösa tyglar har nu genomlöpt ett antal generationer. Istället för att vuxenheten uppfostrat, har de unga uppfostrat sig själva. Vi har nu fått några generationer fria från fostran. Nu är det ett tag sedan de mer bortskämda generationerna också tog över. Nu är det de som styr och ställer, och med egon som räcker och blir över.

  De vet utan att veta, och tar för sig lite hur som helst av livets goda. Och de vet hur världen egentligen borde vara, och det är den bilden de även styr efter. Ambitionerna är det inget fel på. Högre kan de knappast bli. Men visst knakar det oroande här och där, som det brukar göra när högmod går före fall.

  Som äldre förstår jag nu varför de vuxna i min barndom, lade ned sådan energi på att ingen skulle få bli bortskämd. Det var inte för att de såg ett egenvärde i det auktoritära. Det var för samhällets skull. De ville upprätthålla ett visst mått av disciplin inom elefanthjorden för att den skulle ges möjlighet att fungera moget och optimalt. Och då fick individen i viss mån stå tillbaka för kollektivets behov.

  Nu har samhälle självt börjat uppträda bortskämt, och riskerar att långsamt falla sönder. Det är de bortskämda generationerna som tagit över, och nu styr samhället utan någon större mogenhet.

  Liked by 6 people

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Du har förstås rätt men det visste du redan. Sveriges problem beror inte på invandringen. För om det inte hade funnits några problem i landet innan så hade det inte blivit någon nämnvärd invandring. Med ett klokt styre hade vi förstås aldrig hamnat i det här läget!

  Däremot förvärras och permanentas problemen kraftigt med invandringen. Ifrån att ha hanterat ett högst måttligt antal missanpassade individer, i ”utanförskap” för att tala politiska, så får vi nu in en stormflod. Med enorma kostnader och problem i släptåg. När vi dessutom har politiker som inte vill se verkligheten utan lever i en fantasivärld så blir katastrofen ett faktum.

  Men detta leder in på en annan gåta som vi faktiskt inte har analyserat. Varför är en så stor andel av de som kommer till Sverige så oförmögna att ta till sig möjligheter till ett bättre liv? De får chansen men tar den inte. Varför? Dålig utbildning är ett faktum som ibland kommer upp. Men om det var fallet så skulle vi ha en armé med ivriga elever i skolorna och även kvällsskolestudenter som ivrigt försökte jobba upp sig med kraftfullt stöd av föräldrarna. Det har vi tyvärr inte. Istället försöker vissa föräldrar rent av hålla kvar barnen i medeltiden.

  Är det islam? Kanske men det finns både akademiska och ambitiösa muslimer så kombinationen är inte omöjlig.

  Till denna gåta hör faktiskt att folk ändå har tagit sig hit vilket tyder på en viss initiativförmåga. Det brukar ofta framhållas av invandrarromantiker och det ligger något i det. Varför all denna möda för ett magplask? Visst är socialbidragen tilltalande men det blir ändå måttligt kul i samhällets botten.

  Kan det vara så att Sverige på något sätt attraherar ett bottenskikt medan de mer företagssamma tar sig någon annan stans, exempelvis USA? Eller stannar de rent av kvar? Eller finns de inte? Jag lämnar frågan till läsarens fantasi.

  Liked by 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Steven Jörsäter: — Intressant fråga, tyvärr leder svaret in på politiskt farliga domäner….

   Betrakta de länder som de flesta av migranterna numera kommer från. Vilka värderingar är härskande i de länderna?

   Vad har man ex-vis för åsikter om kvinnans ställning i samhället?
   Om barnuppfostran?
   Om arbete?
   Om förhållandet mellan egen ansträngning och faktiskt utfall? Ledtråd: Om man anser att den egna ansträngningen inget betyder, eftersom en Högre makt ändå godtyckligt bestämmer ALLT, vad får det för effekt på motivationen att göra sitt bästa?
   Vad anser man i största allmänhet om våra västerländska demokratiska föreställningar rörande kvinnans jämställdhet, om sexuella minoriteters rättigheter, med mera?

   Olika människor kan förstås vara mer eller mindre starkt påverkade av de här idéerna — vilket förklarar varför somliga trots allt, mot alla odds, lyckas anpassa sig till vårt land.

   Att en majoritet däremot är likgiltig eller direkt fientlig mot vårt levnadssätt förvånar däremot inte.

   Liked by 1 person

  • Jo skriver:

   För att de inte behöver är det korta, enkla svaret!
   Inget annat land erbjuder så mycket till den som lyckas ta sig hit utan att ställa några som helst krav på motprestation som Sverige. Vi är sannolikt sämst i världen på att få invandrare i arbete just därför att det är så mycket bekvämare att lyfta generösa bidrag istället. Faktum är att de ofta har en högre disponibel inkomst än många småföretagare som släpper iväg ca 50 % av vinsten i skatt, så att invandrarna ska kunna leva gott på bidrag.

   Utöver rena bidrag får de tillgång till all samhällsservice, återigen utan någon som helst motprestation. Det gör inte ens någon större skillnad om de är här illegalt, har uppehållstillstånd eller medborgarskap. Så varför ska de anstränga sig då? För vad?

   Liked by 2 people

 13. Orolig skriver:

  I Uppdrag Granskning (del 2, gängkriminalitet) så framgick tydligt att de faktorer som skapar kriminaliteten i förorten är de värderingar som råder. Som att våld är ok. Och det kommer med människan som bor i de områdena. Så om invandrarna har de värderingarna så kommer också det att skapas i vårt samhälle. Än så länge tror jag att de flesta här i Sverige anser att våld inte är ok… Så länge man inte jobbar med de värderingarna så kommer kriminaliteten att växa än mer. Nu jämförs vi med Mexico och Syditalien. Illa är väl bara förnamnet. Vilka är det som är maffian i Sverige?

  Liked by 2 people

 14. JAN BENGTSSON skriver:

  Det beror väl i hög grad på VARIFRÅN Migrationen sker!
  Förr kom den från Europa med användbar utbildning o från närliggande kulturer

  Kulturkrockarna blir allt värre, det inser nog alla.

  Världens mest Feministiska land,
  får leverans av lågutbildade, från världens mest patriarkala kvinnofientliga strukturer,
  dessutom uppväxta med en religionsideologi som tvärkrockar med vår kultur!

  Då kan det högst sannolikt bara gå åt H-E…

  Liked by 3 people

  • Hortensia skriver:

   Precis, Jan.

   Jag hyser den största respekt för Patriks åsikter, men vågar bestämt påstå, att PK-ismen aldrig hade kunnat leda till kaos och förödelse, om Sverige enbart hade befolkats av infödda svenskar och enstaka eftertraktade, enkelt assimilerbara immigranter.

   Att Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea med flera sorgligt dysfunktionella länder är kroniskt farliga och statiskt andefattiga, beror verkligen inte på PK-ismen, utan på att befolkningarna utgörs av fullt representativa afghaner, irakier, somalier, eritreaner osv.

   Gilla

  • Rolf Åberg skriver:

   Börjar ju undra om inte feminismen är en bluff? Det ser ju ut som feministerna samt vänstern med Schyman i spetsen välkomnar den kvinnofientliga, kvinnonedvärderande kulturen islam med öppna armar!

   Väldigt märkligt fenomen från mitt perspektiv.

   Gilla

 15. M Boberg skriver:

  Största problemet med Sverige är att många ska lägga sig i olika människors yrkesroller exempelvis lärarnas gäller i princip även dom flesta andra yrkesgrupper jag själv har känningar i.

  Går runt med miniräknare och konstaterar att det är för dyrt! Vad ska det kosta då vet dom oftast ej eller har inte kunskapen föreslår öppna eget verksamhet och gör efter egen förmåga då är diskussionen oftast över eller gör si gör så ok. Vad gör jag här då?

  Finland om du mästrar/undervisar en lärare gör du det en gång och i dom flestas ögon är du en idiot och tigs ihjäl därför kommer aldrig rikssvenskar kunna etablera sig exempelvis i Finland eller andra liknande länder och det är en jävla tur det för det räcker att förstöra ett land.

  Ett färskt exempel Nordea om dom är så förbannat höga i korken att i vissa lägen är vi så internationella och i andra ändan plötsligt så nationella kallas för dubbel moralism och det för Sverige i fördärvet och kan man aldrig fatta att en auktoritet inte är farligt utan kan betyda att någon behärskar ett visst område utan blir ofta ifrågasatt med en massa kvasi intellektuella piruetter av folk som känner sig kränkta.

  P.S. En dröm att lämna barnen i Finland till skolan med uteslutande proffs och visst det finns bra skolor i Sverige men är åt h-e segregerad för vi hjälper alla (apartheid i vissa bussar.) Maasa maan tavalla tai maasta ulos, meniks jakeluun

  Gilla

 16. Björn skriver:

  Hela de ”godas” och högmodigas ”affärsidé”, går ut på att det finns tillräckligt med människor att ”tycka synd” om! Nu när den ”förtryckta arbetarklassen” inte längre existerar här i Sverige, behövs en ny grupp att ta sig an, och ”kämpa för”! Migranter har blivit ”räddningen”, och ju fler dess bättre! För ju fler som hopas, trångbodda och arbetslösa i förorterna, desto större ”chans”(ironi!) är det att de socioekonomiska förhållandena aldrig blir bättre! Yhaaa!

  Liked by 1 person

 17. Hovs_hällar skriver:

  Visst är det så — asylinvandringen är i sig ett symptom på ett sjukt mentalt tillstånd. På 1950-talet hade nationen ännu inte påverkats påtagligt av detta tillstånd, som både jag och Tino Sanandaji betraktar som att vi drabbats av en SEKT.

  Det är som om Livets Ord eller Jehovas Vittnen skulle få politisk makt, och plötsligt bestämma över hur Sverige ska styras.

  Föreställ dig att Jehovas Vittnen skulle styra över opinionsbildningen i media, och driva hatkampanjer mot alla oliktänkande. Ungefär så absurt är mediaklimatet i Sverige.

  Denna sekt, som vi i brist på bättre kan kalla ”PK-sekten” är i verkligheten bärare av en slags marxistiskt inspirerad likhets-ideologi, och den har så till den grad lyckats förvrida opinionen i landet att det knappast går att föra ett vettigt samtal i somliga frågor.

  En av dess yttringar är dogmen om ”mångkultur”. Tino Sanandaji har mycket elegant visat att denna dogm är en lögn — men lögnen är ett fundament för åsikten att massinvandring från främmande kulturer skulle vara bra för Sverige.
  En annan kompletterande lögn, som bland annat drivs av Anne Ramberg, är att det skulle vara så oerhört synd om dessa människor att vi MÅSTE släppa hit dem, även om det skadar vårt land. I verkligheten sitter de mest utsatta i flyktingläger i konfliktens närområden, medan de som tar sig hit är välfärdsmigranter.

  Tino Sanandaji i Almedalen, för några år sedan:

  Liked by 1 person

 18. Obs skriver:

  Hösten 2015 gick massinvandringen inte att dölja, men i dag tror de flesta att det är en överstånden kris. Så är det inte alls. Migrationsverkets juliprognos för de kommande fyra åren visar att massinvandringen fortsätter. Min skrivarkollega Gunnar Sandelin har ställt samman siffrorna och konstaterar att det handlar om 547 000 personer som vill komma till Sverige. Lägger vi till de personer som redan finns här och som vill förlänga sina ansökningar handlar det om totalt 813 000 personer. Plussa på med alla som fått avslag på sina ansökningar men inte lämnar landet.

  Alla kan se konsekvenserna – växande sociala klyftor och ett samhälle där välfärdsmaskineriet fungerar allt sämre. Vi läser om miljonprogramsområden där polisen förlorat kontrollen. Kriminaliteten, våldet och våldtäkterna skjuter i höjden med rasandet fart, även om politiker och statistiker gör sitt bästa för att dölja det som sker. Debatten studsar mellan väggarna i den trånga åsiktskorridoren samtidigt som förfallet breder ut sig.

  Varför förstår inte fler att landets makthavare genomför ett folkbyte? Av de nya svenskarna är de flesta lågutbildade muslimer. De saknar erfarenhet av demokrati och kommer från världens sämst fungerande länder. Unga män från Teheran – förlåt, ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan – tilldelas bostäder i hus som byggts för svenska pensionärer. De går runt i svenska småsamhällen med sina skattefinansierade nya mobiler och påstås vara lika mycket värda som vilka svenskar som helst, trots att varken de eller deras föräldrar betalat en spänn i svensk skatt.

  Det är plågsamt, men den ojämförligt största smärtan är att de flesta varken förstår det eller bryr sig.
  Och Gud nåde oss, som inte kan hålla truten. Som hökar slår journalister och opinionsbildare ner på oss. Ett halvsekel efter studentrevolutionen är det farligt att ha fel åsikter. Man kan berövas det mesta av allt som gör livet värt att leva.

  Gilla

 19. Sverre Moum skriver:

  ”Orsaken är det högmod och den självgodhet varmed svensk politik bedrivs.”

  Har norskt påbrå och gift med en finska. Det finns en gemensam nämnare när våra släkter har diskuterat Sverige och svenskarna: Den svenska självgodheten.

  Det finns en annan gemensam nämnare mellan Sveriges grannländer: Att i krig ha stått inför den stora risken att få sin nationella frihet utplånad. Att ha upplevt detta leder knappast till nationell självgodhet.

  Flera av dagens ledande svenska politiker är mycket unga. De har skolats i ungdomsförbund och går sedan vidare i den politiska karriären, s.k. politiska broilers. Utan en civil erfarenhet utanför politiken bevakar och följer man ängsligt de politiska trenderna.

  Sveriges ekonomiska konjunktur går på högvarv. Sveriges ”trygghetskonjunktur” däremot befinner sig i en brant utförsbacke.

  Våra finska och norska släkter undrar varför de svenska politiska ledarna inte värnar den egna nationen. En berättigad fråga!

  Liked by 4 people

 20. Lilla fröken PK skriver:

  En liten annekdot, som visar hur snabbt det pedagogiska klimatet har förändrats sedan mitten av förra århundradet. En god vän berättade hur han en dag blev inkallad till rektor på läroverket. Orsaken? Han hade i en uppsats skrivit ”Gud” med liten bokstav!

  Gilla

  • Jo skriver:

   Vi är nog snart där igen, fast då stavas gubben i skägg Mohamed!
   Och straffet är nog snarare stening än tillrättavisning av rektor.
   Börjar finnas många skäl att avsluta i tid…

   Liked by 1 person

 21. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men idag fick man bli lite glad i alla fall. ÄNTLIGEN…verkar det som någon har lite stake i sig i alla fall. FAckförbunden hotar ta sina miljarder och lämna NORDEA eftersom banken meddelat att de tänker flytta. Halleluja….hoppas verkligen att de gör slag i saken….och att ALLA småsparare gör samma sak, jag tänker själv göra det. HAde jag varit nerlusad med pengar skulle jag själv startat en ny bank: FOLKBANKEN, en ren servicebank…så som forna tiders Sparbanker men för hela landet.

  Vi har blivit hämmade i Sverige…av våra partiklättrare med god hjälp av media ägda av riskkapitalbolag. Är det några som kan skyllas för högmod och girighet så är det partiklättrarna i ALLA partier och mediaägarna. Det är därför vi behöver byta ut hela det partipolitiska systemet.

  Vad är det man kallar det på engelska….”management by fear”….det är vad de utsatt oss alla för i ett par årtionden nu….”håll er på mattan annars skriker vi rasist åt er”.

  Herregud….detta land, Sverige, med sitt folk som aldrig gjprt annat än velat hjälpa alla som behöver hjälp. MEN…nu är det dags att börja tänka att det är som när man fostrar ett barn…FÖR mycket hjälp – stjälper.
  Hela vårt land håller på att falla sönder på grund av parasiterna i partisystemet tillsammans med mediavärlden. Vi måste ta tillbaka makten över våra skattepengar….införa någon form av direktdemokrati och genast stänga av kranen för presstöd.

  Liked by 1 person

 22. Jo skriver:

  Nordea är en av Sveriges största skattebetalare som nu flyr sin kos för att man inte längre ställer upp på vad man upplever vara ett försämrat företagsklimat och extrem beskattning. Det är alltså Sverige och Maggan som forcerat fram utflyttning, men du vill straffa Nordea!
  – Hur tänker du då?

  Jag är också på väg att ge upp mitt land och mitt hem för att bygga ett nytt liv i ett vettigare land.
  Inte för att jag vill, men för att jag inte ser en framtid i Sverige.
  – Är det enligt samma logik jag som är landsförrädare då?

  Direktdemokrati och lite jävlaranamma från svenska folket hade absolut varit på sin plats för 20 år sedan men nu har tiden snart runnit ut. Vi har bra precis två mandatperioder på oss innan konkursen är ett faktum, för att återknyta till Nordea och företagsklimatet i Sverige.
  – Vem ska du straffa då?

  Liked by 1 person

 23. Lars skriver:

  Nordeas flytt talar vissa om som om det var dåligt för Sverige (man har väl läst så i media och fackföreningar inom LO tycks tro det). Sanningen är att det är bra för Sverige. Orsak? Svenska banker har utlåning tillsammans om mer än fyra gånger svensk BNP. Nordea står för hälften. Problemet är att vid finanskris så måste svenska staten och skattebetalarna ta smällen. Det egna kapitalet är för litet för större kreditförluster. Finanskris påverkar även den reala ekonomin och ger arbetslöshet mm.

  Så Andersson och regeringen gör helt rätt. Bankens funktion i Sverige, utlåning, antal anställda mm påverkas inte av att styrelsen flyttar till Finland, men nu får Finland agera utlånare i sista hand och inom EMU kan de inte (tror jag) jag andra bankregler än vad EC bestämmer (lite osäker på om även de kan kräva högre eget kapital (motsvarar den svenska extra beskattningen)). Det är internationellt ett jätteproblem med att man låtit banker och finansinstitut efterhand minska sitt egna kapital (var närmre femtio % i början av 1900-talet, idag ca 8 % (lite beroende på definitioner) av utlåningen. Man använder alltså inlånat kapital som hävstång för att öka vinsten på eget kapital (som aktieägare får man utdelning).

  Jag lade mig i detta eftersom jag tycker det är mycket belysande för hur media rapportering slår igenom i folkdjupet där brist på förståelse ger upphov till fel slutsatser och lika beklämmande när M och borgerligheten pratar om det som en förlust av skatteintäkter.

  Det finns fler synpunkter, men det här resonemanget jag fört är grundläggande.

  Så vad kan man dra för vidare slutsatser om t.ex. PK och Immigration? PK betyder politiskt korrekt dvs man avviker inte från den allmänna politiskt accepterade uppfattningen. Det är ingen ‘ism’, Däremot är multikulturalismen, nyliberalismen och globalismen ‘ismer’ med dolda och öppna förespråkare. Ofta måste man se på konsekvenserna istället för på uttalanden för att tolka bakomliggande intentioner, så med Rheinfledts regim och medias applåderande och stöd. Även om vi kan anta att de har stora kunskapsbrister och inte förstod vad de gjorde så är det felaktigt att tro att det inte bakom politiskt agerande finns medvetna strategier.

  Mänskligt agerande, politiskt agerande kräver en strategi, det gäller både på individplanet och för sociala system där ledningen vanligen har störst betydelse. Om Rheinfledts regim kan vi läsa Anne-Marie Paulssons bok om ‘Knapptryckarkompaniet’, riksdagsgruppen reducerad till en fårskock som gjorde vad ledningen sa åt dem. Rheinfeldt tycktes vara helt beroende av Borg, med Borg ute ur leken så måste han avgå, Borg stod för strategierna. Nu har Borg gjort viss avbön om invandringspolitiken man bedrev liksom Littorin, de viktigaste tre namnen i den grupp Bo Lundgren satte samman för att utstaka ny kurs för Nya Moderaterna. Hade de en strategi?

  För att kunna forma strategi måste man sätt mål. Vad ville de uppnå?

  Min tro är att de ville knäcka socialdemokratin och minska välfärdsstaten och jag har länge sett Invandringspolitiken som den faktor som kommer att slå sönder socialdemokratin, så jag antar att Borg gjorde detsamma (Sverigedemokraterna tar hälften av rösterna hos manliga LO medlemmar). Så Rheinfeldt hatade SD eftersom de satte käppar i hjulet för hans strategi då de vill bevara välfärdsstaten, de vill inte ha en nyliberal värld.

  Problemet ligger nog hos S, som stått för viss nivellering, att alla är minst och endast lika goda som LO arbetaren! Ingen värd mer! Det skapar grogrund för att hålla koll på alla andra så ingen avviker och det ger ett medvetet försvar och man vägrar se vad man faktiskt ser, elefanten i rummet, invandringen, som slår sönder välfärdssamhället. Man har gått i en fälla gillrad av borgerligheten, det humana patos man använde på 70-talet mot u-länder och viljan till humanitet och känslan av att man hade det så bra i Sverige parat med storhetsvansinne om global betydelse inom bl.a. den Alliansfria rörelsen, ett vapen för att hålla samman landet, det vreds ur händerna på dem och användes för att splittra och efterhand även göra befolkningen alltmer skattetrött.

  Borgerligheten behärskar media och svensken läser media som nu om Nordea. Varför förstår svensken så lite om ekonomi? För att det inte står något om det i vanlig media och för att journalister som trots allt skriver om det är så få och ofta otillräckligt kunniga och oftast borgerliga.

  Simsalabim, så har man det multikulturella, nyliberala samhället, och vänster står kvar på perrongen och undrar varför tåget körde förbi dem.

  Liked by 1 person

  • Jo skriver:

   Lars, ditt resonemang kring Nordea utgår ifrån att det blir en kris som kommer att behöva hanteras av skattebetalarna precis som på nittiotalet. För det första är det ren spekulation och inte ett faktum. För det andra skulle jag tro att svenska staten och skattebetalarna faktiskt tjänade en rätt bra hacka i slutändan tack vare aktieinnehavet i Nordea. Att tappa en av Sveriges enskilt största skattebetalare är däremot en realitet. Dessutom sätter det bollen i rullning. Nordeas flytt riskerar att leda till att många fler företag tar sin skattebas och flyr Sverige.

   – Hur många företag har Sverige råd att förlora?
   – Hur tänker du dig att vi ska kompensera för skattebortfallet?
   – Kan du åtminstone berätta för oss hur mycket vi ”sparar” på att Nordea flyttar till Finland?

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det mesta av intäkter via skatt från företag är inte vinstbeskattning utan det är aktieutdelningar och löners beskattning (inkl arbetsgivaravgifter, konsumtionsskatter som moms, punktskatter etc). FInanskriser kommer med jämna mellanrum och den bostadlånebubbla som blåsts upp i Sverige är ett givet varningstecken (se Stefan Ingves olika uttalanden). Risken kan man inte trolla bort med besvärjelser, risker måste hanteras.

    Sverige har inte råd förlora jobb och inte den centrala funktioner som omger huvudkontor, men vi har råd förlora styrelse och säte. Det finns faktiskt rätt många exempel på det i den mycket viktigare producerande delen av näringslivet. IKEA genererar massor av jobb främst som köpare av svenska varor. Sätet för franchisegivaren var länge Danmark och är nu Holland. Tetrapac hade länge säte i Schweitz. Elektrolux länge i London. Scania är nu ägt av Volkswagen. Astra Zeneca är brittiskt. ABB Schweiziskt.

    Det är mycket mer allvarligt när Ericsson, som var en av de största arbetsgivarna i Sverige efterhand har minskat ned antal anställda här. Det har vida större betydelse för det telecom cluster Norden varit och naturligtvis lika allvarligt när Nokia får lämna in vad gäller mobiltelefoner.

    Generellt, vilka Nordea jobb försvinner nu? Inga omedelbart, men på sikt då? Ja, det kan vi ju inte veta. Exempelvis outsourcar banker och andra företag mycket av IT verksamheten utomlands. SEB har byggt upp i Lettland. Nordea har en enhet i Polen. Viktigast att förstå är att det göra man oavsett om man är svenskt eller utlandsägt. Det har inte så stor betydelse vart ägandet finns, men självklart spelar ägarens preferenser in, så visst kan Björn Walroos vilja bygga på Sampo och Nordea i Finland.

    Summa summarum, risk är viktigt att ta hänsyn till och det gör man inte genom någons slags framskrivning av trender t.ex. att vi inte haft en finanskris sedan 1992 i Sverige. Risk är inte normal fördelat! Sannolikheten för en krasch kan förefalla liten, men konsekvenserna stora. De fyra svenska affärsbankerna är tillsammans för stora för Sverige, det är bra om Nordea försvinner. Men observera att det hela beror på att Nordea förra hösten konsoliderade de landbundna bolag, där respektive stat var utlånare i sista hand, till ett enda bolag med säte i Sverige. Man skulle tom kunna misstänka att man ville underlätta flytten till ett EMU land där ECB är tillsynsmyndighet och utlånare i sista hand. Man har varit ute och undersökt en flytt till Holland tidigare och samgående med holländsk storbank (ABM?) tidigare.

    Nordea vill växa och bli en europeisk storbank och då är det rimligt att ECB är utlånare i sista hand och tillsynsmyndighet. Att Sverige krävt högre grad av eget kapital, avsättning till fonder och nu extra skatt efter storlek har sin motsvarighet i Schweiz, där kapitalkravet är högst.

    Men sett ur det här perspektivet, är det inte fascinerande med brösttonerna i media och hos oppositionen?

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Du skriver väldigt intressanta reflektioner.
    En sak jag funderar över är alla dessa storföretag som haft många medborgare anställda….och som flyttat till andra länder eller krympt antalet anställda…och skattebetalarna får ta på sig att stå för kostnaderan för deras smitningar från landet (som de gör för att förmera sitt kapital). Vore det inte bra om man gav medborgarna en stor jättemorot….för att få igång människors egna idéverksamhet kring hur de ska kunna tjäna pengar till sin överlevnad – istället för handbojor av bidrag. Typ befria all tid över 7tim/dag från skatt. Så att människor kunde få börja bygga sig ett eget kapital…kanske drar de igång egna verksamheter efter ett tags hårt arbete. Om massor av människor då började starta småverksamheter över hela landet och endel till och med började gå så bra att de kunde anställa….då skulle ju hela obalansen ändras….eller hur?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Om risken för bankkris kan man också påpeka att Italien sedan något år befinner sig i en mycket allvarlig bank kris och där har ECB frångått kravet att staterna inte får låna ut till bankerna utan man skapar ändå en ‘dåliga banker’ där man samlar utlåning där betalningarna fallerar. Likaså kan man konstatera att tyska banker har det svårt, Deutche Bank har varit nära konkurs. Generellt tvekar man om tillståndet med de europeiska bankerna och hur stora nödlidande lån man har. ECB stöttar med låga räntor och obligationsköp indirekt via ländernas centralbankers köp på andrahandsmarknaden. Det förefaller att amerikanska banker är mer välkapitaliserade nu.

    Skulle vi få ett läge med stigande utlåningsräntor i Europa så drabbar det direkt svenska bankers inlåning eftersom de framförallt lånar in på penningmarknaderna, inte direkt kundinlåning.

    Generellt så flyttar inte Nordea verksamhet från Sverige rimligtvis eftersom kunderna både på inlånings- och utlåningssidan finns här och eftersom Sverige har den största av de nordiska företagsmarknaderna.

    När det gäller beskattning av vinster i Nordea är jag osäker på hur det fungerar, om inte Nordea måste skatta i vart land ändå, den där är ju väldigt snårig hantering ur redovisningssynpunkt. Men, det är ju också något man inte beskriver i vår kära press eftersom man i grund och botten inte har en aning om det, men jaga antar att dotterbolag registrerade i Sverige måste betala svensk skatt, men att konsolidering av vinster till huvudbolag görs, men tusan vet.

    Det verkliga problemet med banker är dels att vinsterna är ohemula och man borde komma åt det och dels att deras risktagande påverkas kraftigt av att de vet att staten alltid står bakom.

    Liked by 1 person

   • Lars skriver:

    Vill också avslutningsvis påpeka att vid bank krisen 1992 så gjorde staten ett förnämligt jobb rädda bankerna, men ett uselt jobb när man inte släppte kronan eller devalverade inom ERM, som var under upplösning då. Förvisso var man rädda för att övergå till flytande växelkurs, men Canada var då ett exempel på att det fungerade. Tack och lov står vi utanför Euron idag.

    Min poäng är att visst, staten fick igen det mesta av pengarna som gick till stöd åt Nordea, men den totala kostnaden för bankkrisen fick vi leva med under ett decennium i form av förlorade jobb och hög arbetslöshet. Det är där de verkliga kostnaderna för en finanskris finns. Se på den anemiska tillväxttakten i världen efter finanskrisen 2008. Se på Japan som ännu inte rest sig (även om demografin har betydelse så är det en skuldkris man upplevt, att privata skuldsättningen måste minskas). Även svenska banker höll på att råka illa ut 2008 genom utlåningen till Baltikum och svenska riksbanken stödde.

    Riskerna är betydande!

    Liked by 1 person

   • Lars skriver:

    @AnnaGustin

    Jag tror inte folkbank typ gamla tiders sparbanker går att införa, tvärtom har vi sett efterhand hur de inte längre förmådde motsvara kreditbehov från näringslivet och hur de hämmades av konstruktionen dvs det mer kooperativa ägandeförhållandena, som gjorde det svårt öka eget kapital.

    Det är en ganska lång utveckling där man t.ex. kan följa jordbrukskassornas omvandling till föreningsbank och så småningom dagens Swedbank.

    Efterhand som företagen växer och blir internationella så fordras mer komplexa banker och utvecklingen av sådant som värdepappershandel, försäkringar, internationella kapitalrörelser etc kräver större mer komplexa banker.

    Däremot har regleringen av bankerna fallerat internationellt. Svenska banker är lite mindre involverat i sådant som derivathantering och andra komplexa instrument eller i spekulation med egna medel (men HQ bank gjorde så och konkursade). Många för fram att man bör skilja retail dvs vanlig bankhantering med sparkonton osv från investeringsbanking dvs egen handel i värdepapper, företagsaffärer mm men generellt så handlar det då om reglering och regelverk.

    I flödet uppstår ju mindre nischbanker som Skandia med enklare och mer renodlade strukturer, som ‘vanligt folk’ kan utnyttja, men företagsmarknaden måste försörjas med lån mm och internationella placeringar stödjas, så det finns ingen enkelt återgång till äldre tider som är möjlig.

    Nordea flytten pekar ju mot regleringsproblem, hur kan ett litet land vara ansvarigt för en banks affärer i andra länder? Det är en regleringsfråga för internationella organ, för EU och USA. Kanske Sverige kan göra en del med egna kapitalkrav på banker, moms på utlåning mm. Det är mycket komplext. Man vill ju inte heller ha ett kontraproduktivt stopp på kreditgivningen.

    Men våra politiker är för korta i rocken och myndigheter som Finansinspektion och Riksbank inte överens. Ingves har ju varnat i ett årtionde för kredituppbyggnaden hos hushåll och inget händer. Alliansregimen lyssnade och gjorde inget.

    Det är märkligt läsa dessa sidor och se hur så många kloka skyller allt på sossarna i tid och otid. Har de helt missat hur det politiska landskapet ser ut? Hur media Sverige ser ut? Att Alliansen var ansvariga under 8 år? Att Bildt regerade under finanskrisen 1991-1994 ? De läser in kommunism om det sår rörs sig om regelverk för trafiken.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Tack för Ditt svar till min kanske hopplösa förhoppning om en FOLKBANK över hela landet (som en vanlig servicebank).

    Men jag menade att de stora bankerna kan fortsätta sina krediter till näringslivet, utvecklingen av sådant som värdepappershandel, försäkringar, internationella kapitalrörelser etc… och sina övriga verksamheter medan en FOLKBANK bara skulle syssla med det som de flesta efterfrågar, ren service som förr, något som de stora bankerna ändå verkar vilja slippa. EN FOLKBANK skulle inte vara internationella och globala utan ägna sig åt det vanliga medborgare behöver, mindre krediter, sparande, kapitalförflyttning efter kundernas önskemål, tillhandahållande av kontanter

    Jag tänker istället att det självklart skulle gå alldeles utmärkt. Kan en liten Sparkassa i Gustafs sköta in- och utlåning till sin bygd under 125 år, alltså ända sen 1872, och inte ha varken kreditförluster eller ”sparkassekriser” med 3 deltidsanställda kvinnor och en styrelse….så varför skulle det inte vara möjligt att med en sådan förebild starta en FOLKBANK och bara förstora den…(jo, det behövs startkapital förstås) http://www.tidskatt.se/alt_gustavskaasa.htm

    För övrigt tycker jag att man kan skylla både sossar och borgare för ekonomisk okunskap och brist på omtanke om dem som ger dem lön för det arbete man förväntar sig att de ska sköta.

    Gilla

  • Lars skriver:

   @Annagustin, Jag tror det är så att problemet med ditt förslag är att de systemhotande riskerna i ekonomin kvarstår och att den typen av bank inte kan ge tillräckligt stora krediter till ekonomin dvs företag och kommuner eftersom man bl.a. får problem med för liten balansräkning, koncentrerad utlåning, för litet eget kapital.

   Det du för fram är ungefär vad man vill med att skilja retail delen från investmentbankdelen dvs retail tar hand om de vanliga kunderna, utlåning till privatpersoner mm. Så såg det ut i t.ex. USA fram till 80-talet då man accepterade att banker även hade investment och försäkring mm inkorporerat. Man avreglerade bankindustrin succesivt från slutet av 70-talet, så även Clinton under hans presidentperiod. Man har fört fram att åter skilja på delarna för att minska riskerna för betalningssystemet och för rusningar mot banken av privatpersoner i kris (men 2008 kom rusningen mot bank istället från penningmarknadsfonder). I krisen 2008 drabbades först investmentbanker och i slutändan de normala större bankerna (som lånade ut till investmentbanker). Investmentbankerna sökte skydd för att få stöd av staten genom att ansöka om att bli vanliga banker eller låta sig köpas upp av vanliga banker. Man kan också tillägga att den amerikanska sparbankskrisen på 80-talet vållades av hårda regler om tak för utlåningsräntor i en inflationsekonomi och spekulativ verksamhet. Man bör ha i minnet att utvecklingen av finansiella instrument (som derivathantering) inte står stilla utan finansindustrin är uppfinningsrik. Jag nämnde penningmarknadsfonder, sk skuggbanker, och de fungerar som en slags banker, men utan skydd av FED, i USA och i Kina idag (welth management produkter och även utlåningsförfaranden från företag) men även i Sverige så är ju penningmarknadsfonder (räntefonder) närmast att likna sparkonton.

   Det otäcka är ju att finansindustrin med alla produkter vuxit så kraftigt över hela världen och tar hand om så stor del av de totala vinsterna i näringslivet. Borde regleras kraftigt enligt min uppfattning. Jag tror däremot inte att det finns någon enkel problemanalys (förvisso kan åtgärderna möjligen vara relativ enkla i princip, men konsekvenserna svåra överblicka med massor av beroenden internationellt och internationellt till företag, finansmarknader, andra finansinstitut). Svenska banker verkar i en internationell miljö.

   Det får bli slutorden från min sida. Jag är inte bankekonom eller finansiell expert, men jag tycker det är intressant och lite inblick ger ändå en viss förståelse av komplexiteten och lite frågeställningar att beakta som gör en mindre benägen tro på vad media för tillfället råkar skriva om med stora rubriker. När de vill se moraliskt på frågan om t.ex. Nordeas flytt av säte så vet man att de inte har en aning om vad de pratar om.

   Gilla

 24. Lars skriver:

  Med Lenins term om ‘nyttiga idioter’ så är det just vad plakatvänstern inom V (och AFA), MP och en hel del av fotfolket inom S utgör. Att Löfven inte tar tag i invandringen beror väl på svårigheten att inte splittra partiet och vänstern. Han är klämd och ska han i nästa val regera med C och FP är han minst lika klämd. Troligen förstår han emellertid inte invandringsproblematiken och kostnadssidan, troligen är han för kort i rocken i analysen.

  Gilla

 25. Lars skriver:

  Om jämförelsen med Brasilien så kanske man ska åberopa Jerzy Sarnecki som alltid med emfas anger att om man tar hänsyn till socio ekonomiska faktorer så finns det inget som tyder på att invandringen gett den ökade brottsligheten i Sverige (och antagligen inte heller vad gäller utbildningssystemets skillnader mellan skolor i invandrarområden och med ‘rent’ svenska områden?

  Han har naturligtvis fel eftersom invandringen GER socioekonomiska skillnader och den sociala skillnaden främst är kulturberoende (och föräldrarnas möjligheter försörja sig).

  I jämförelsen med Brasilien kan herr Sarnecki ändå ha en poäng! Brasilien är ett oerhört stort land med enorma inkomstklyftor och socioekonomiska skillnader. Patrik bygger här helt på den i princip borgerliga synen att allt har med ideologi och tänkande att göra när man ska förklara världen, men hur är den försämrade skolsituationen fördelad på områden, socioekonomiska strata mm? Är våldet lika utbrett i övre medelklassområden?

  Förvisso tycks auktoritet hos skola och lärare bidra till situationen och Brasilien har ju gått från totalitära militärregimer till demokrati och först med Lula (som nu är anklagad för korruption) så har man fört en mer socialt orienterad politik, så kanske övergången samtidigt med förekomsten av slum, gangstervälde, paramilitära grupper mm skapat brist på auktoritetstro? När polis och myndigheter inte längre fungerar?

  Det kulturella inflytandet här avser kanske i första hand Hollywood? Gangsta rap? 14-15 åringar är inte så sofistikerade.

  Svenska skolan har ju blivit avlövad vad gäller auktoritet, inge lönelyft i världen kan åtgärda det. För att ge auktoritet behövs mer än ideologi, det behövs sanktionsmöjligheter och en koppling mellan ansvar och befogenhet på skolnivå och därmed måste även skolan utsättas för kontroll i det avseendet dvs ansvar utkrävas av rektorer, som samtidigt får större inflytande. Ideen om att barn och ungdom kan sköta sig själv i frihet, inte behöver styrning och kontroll av vuxna är absurd. Det är ju tom straffbart för en vuxen att ge en bråkig unge en örfil och det vet dom.

  I USA förekommer skjutvapen på skolorna. I Sverige knivar. Brasilien kanske är mer våldsbenäget än Sverige och liknar USA?

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Min favoritgrupp, särskilt albumet och sången Wish you were here. Kanske är det i upplevelsen av hur nära och kära (Sid Barett) går under psykiskt som den verkliga insikten om samhället infinner sig? När man börjar fundera över förhållanden, att ingen kan hjälpa? När man börjar ställa sig vid sidan och iaktta?

  När man börjar se hur Dark Side of the Moon, ’Money’, har begränsat värde, men styr så förtvivlat mycket, det kitt som håller samman alla olika institutioner som skapar olika former av Kultur, Ideologi, Pedagogik mm?

  Socialkonstruktivism, post-modernism uppstår av insikten att Marxismen fallerar och kanske under trycket av omgivande samhälle och eliter att inte undersöka de ekonomiska sammanhangen, att anamma ett frihetsbegrepp som ignorerar allt utom individen? Lacan är kanske ett exempel – psykiska problem uppstår i språket? Så det till synes revolutionära, försöket spåra maktrelationer i tänkandet, den sociala konstruktionen, det urartar till relativism, att alla sociala system vi ser omkring oss är endast sociala konstruktioner i våra små hjärnor? Trots att dessa system byggts av människor och är objektivt observerbara? Ett frihetstänkande som spårar ur?

  Gilla

 27. Mats R skriver:

  ”Orsaken är det högmod och den självgodhet varmed svensk politik bedrivs” är en alldeles utmärkt analys av situationen. Detta högmod och denna självgodhet påminner obehagligt mycket om liknande fenomen hos de kommunistiska regimerna i det forna östblocket. (Jag vill inte vara onödigt elak, så jag tar inte upp personer som Nicolae Ceaucescu och Enver Hoxha). I alla fall är det, sedan ett antal år tillbaka, tydligt att svensk socialdemokrati lider av liknande symptom på galopperande hybris som de regimerna uppvisade. Till tröst kan man betänka att man under antiken ansåg, att om gudarna ville förgöra någon, så såg de till att denne drabbades av hybris. Så befrielsen är kanske nära…

  Liked by 2 people

 28. Kalle Anka skriver:

  Migranterna skall integreras genom att lära sig prata Svenska syssla med ”enkla ” jobb som inte finns, samt bo i bostäder som inte existerar. Detta snackande har man hört i åratal, att dom bara orkar, PK-frälset alltså.

  Gilla

 29. Ina Höst skriver:

  Skolans förfall började före massinvandringen, men som nu orsakat fullständig katastrof!
  Du nämnde en viktig sak dock.
  När jag gick i skolan (7-årig norsk folkskola på 50-talet, 2-årig realskola och 1 år i gymnasiet, därefter 2:a och 3:dje ring i svenskt gymnasium). Ingenstans la föräldrarna sig i lärarnas arbete! Lärarna var absoluta auktoriteter och hade hög status. Föräldrarna hade full tillit till att de var kapabla i sitt jobb och lyssnade på dem. Detta hade följdverkningar på oss elever: Lärarna var trygga i sin yrkesroll. De kunde Hålla ordning så att vi fick arbetsro utan övergrepp, tjat och skäll. Bestraffning förekom inte, det enda som kunde hända var att någon kunde utvisas från klassrummet tills denne lugnat sig eller ett meddelande till föräldrarna. Min lärarinna i folkskolan var jättesnäll, hon lyssnade på oss, men hennes dom var avgörande. I realskolan och gymnasiet väntade större utmaningar från eleverna, men de bråkade inte med eleverna utan övertrumfade eleverna genom större erfarenhet och utbildning och vann på så sätt respekt. Det förekom förstås disciplinåtgärder bland oss trilskande tonåringar, men inga överdrifter eftersom lärarna hade sådan auktoritet. Det kunde förekomma klagomål från eleverna mot en lärare som inte höll måttet och detta beaktades om det fanns substans i klagomålen.
  Summasumarum: Håll föräldrarna borta från inflytande i skolan – för elevernas bästa – de vet inte hur vardagen där ser ut och har inte helhetssynen!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.