Myndighetssverige politiseras och korrumperas

Stefan Hedlund

Svenska myndighetschefer har enligt lång svensk tradition varit tillsatta för att med oväld utföra det uppdrag myndigheten har ålagts. Det har förutsatts att myndighetsutövningen sker i enlighet med gällande lag, utan hänsyn till personliga politiska preferenser eller försök till yttre påverkan. Detta utgör en synnerligen väsentlig del av rättsstaten i sig.

Det vi under senare år ser är hur generaldirektörer låter sitt agerande styras av just personliga politiska preferenser, samt hur man blivit allt mer lyhörd för påverkan från massmediala politiskt korrekta trender.

Denna utveckling leder till att gränsen mellan politik och myndighetsutövning suddas ut, till att myndigheter de facto förvandlas till delar av politiska departement där gränsen mellan opolitiska tjänstemän och politiskt tillsatta makthavare likaledes suddas ut.

Den ledstjärna som styr myndighetsutövningen bli inte längre gällande lagar och regler, utan i ökande grad vänskapsband och vänskapskorruption, utövad inom slutna system enligt personliga politiska preferenser. Systemet befästs av att det sprider sig nedåt i organisationen, av att underordnade blir lyhörda för vad som främjar deras karriärvägar.

Ett utpräglat och allt mer förfärande exempel är den svenska polismyndigheten, där rikspolischef Dan Eliasson på ett fullständigt häpnadsväckande vis har tillåtits utveckla egna principer för hur svensk lag skall tillämpas, principer som visat sig vara förödande både för poliskåren och för det svenska samhället.

Merparten av den svenska befolkningen anser nog, fortfarande, att polisens främsta uppgift, i enlighet med lagen, bör vara att bekämpa brott och att säkerställa medborgarnas trygghet. Mera specifikt anser man nog, fortfarande, att poliser som bevittnar bilbränder bör ingripa för att genast avbryta den brottsliga verksamheten och att skyndsamt lagföra brottslingarna. Framför allt anser man nog, fortfarande, att det är helt avgörande att poliser inte viker undan för kriminell våldsutövning, att det inte är acceptabelt om kriminella tillåts frita kumpaner som blivit arresterade, och i synnerhet inte om kriminella släpar ut polismän ur polisbilar och sedan kör iväg med deras fordon.

Polischef Eliassons tolkning av polisens uppdrag går emellertid i stället ut på att man skall söka dialog, och att förövarnas påstått traumatiska bakgrund måste placeras i fokus. Polisarbete blir synonymt med att grilla korv med de kriminella, och att dela ut armband till flickor som riskerar att utsättas för brutala gängvåldtäkter.

Fallet med de skäggiga afghanska ”barn” som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm utgör ett särskilt skrämmande exempel på hur polismyndigheten de facto har abdikerat sitt primära ansvar gentemot medborgarna.

Enligt lagen är deras situation glasklar. De har fått utvisningsbeslut som överklagats och fastställts. De har inte längre rätt att vistas i landet. Polisens roll borde vara lika glasklar. ”Barnen” borde snarast tas om hand och förpassas ur riket. Detta är vad medborgarna har rätt att förvänta sig, och det är vad dåvarande inrikesministern Anders Ygeman ställde i utsikt när han utlovade att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Det som sker i praktiken är dock att polisen förhåller sig passiv. Man upprätthåller ordningen runt ”barnen”, och är snar att ingripa mot manifestationer från ”rasister”. Att verkställa lagliga beslut om utvisning är dock alltför politiskt känsligt. Utfallet av denna passivitet kommer sannolikt att bli att ”barnen” till slut ges rätt att stanna, att regeringen föredrar att åsidosätta både lag och domstolsbeslut, framför att löpa gatlopp i politiskt korrekta medier.

Trots en allt hårdare kritik, inte minst inifrån den egna organisationen, trots att Eliasson utmålats som en av de sämsta polischeferna i modern svensk historia, trots detta valde inrikesminister Ygeman in i det sista att hålla en skyddande hand över sin partibroder och tidigare statssekreterarkollega.

Konsekvenserna av denna vänskapskorruption har blivit en förödande demoralisering, och ett strömhopp från poliskåren som gör att regeringens tal om en massiv utbyggnad av polisorganisationen höljs i ett löjets skimmer. Trots att inträdeskraven till polishögskolan sänkts rejält hade man vid senaste intagningen 100 lediga platser.

Effekten är inte bara att poliskåren snarare än att byggas ut i praktiken kommer att krympa. I takt med att avhoppade äldre erfarna poliser i ökande grad ersätts av yngre nyutexaminerade reduceras också dess effektivitet. Under tiden växer antalet särskilt utsatta områden där de kriminella gängen dominerar, och det blir alltmer tveksamt i vilken grad brottslig verksamhet längre är de facto straffbar.

Dan Eliasson förblir dock orörbar. Han är, som det heter i Italien, prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

70 reaktioner på ”Myndighetssverige politiseras och korrumperas

 1. Gösta Svensson skriver:

  Frågan är då vad vi svenskar gör åt detta? Försöker gå den demokratiska vägen och rösta bort vanstyret? Det verkar inte så, men vi får se.
  Eller kommer vi snart till en punkt där vi väljer att runda hela systemet och ta genvägar till rättvisa och säkerhet? Kanske, men det ligger nog ganska långt fram i tiden trots allt.

  Gillad av 2 people

 2. Gösta Svensson skriver:

  Mao, vi sitter nog still i båten ett bra tag till och låter förfallet gå tills det nått en definitiv point of no return. Sedan överger de som kan, skutan. Övriga lever kvar och reder sig olika bra i den nya sköna värld som landsförrädarna skapat, en del hyfsat men många riktigt dåligt. Så kommer våra barn och barnbarn att fråga varför vi inte gjorde något, och vi kommer inte att ha några svar.

  Gillad av 3 people

 3. Agneta Berglöw skriver:

  Sittande regering är som en vattnig soppa.Ingen sammanhållande redning förlåt ledning, utan ryggrad att sätta ner foten o avskeda riskpolischefen Eliasson per omgående.
  Göteborgsposten har idag under rubriken”Vem i regeringen vill rädda Dan Eliasson? förslag på efterträdare på posten som Rikspolischef nämligen Klas Friberg,regionpolischef med de överlägset främsta meriterna med ett CV som pekar mot den enda roll han hittills inte innehaft dvs Rikspolischef.
  Polisväsendet ett av det viktigaste området tillsammans med sjukvården skall ledas av yrkesmän/kvinnor. Skall ledas av verklighetens folk o inte av dem som viftar högst o mest med partiboken.

  Gillad av 1 person

  • Bo Johnsson skriver:

   Klas Friberg! I Uppdrag Granskning visade även han prov på en bland de systemlojala så framträdande kapacitet: Att svamla om allt och inget. Han talade om strukturer, samverkan, långsiktighet och annat trams som inte har någon som helst relevans i dagens läge. Är det fler sådana som vi behöver?

   Gillad av 1 person

  • friman88 skriver:

   Klas Friberg! I Uppdrag Granskning visade han prov på den bland de systemlojala så vanliga kapaciteten: Att svamla om allt och inget. Han talade om strukturer, samverkan, långsiktighet och annat trams som inte har någon som helst relevans i dagens läge. Är det fler sådana vi behöver?
   Svaret är givetvis nej. Det behövs folk som inte räds för sanningen om vad som ligger bakom det mesta av eländet och som som med full kraft kan framföra denna sanning till alla naiva och lättlurade politiker, journalister och hjärtegoda.

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Agneta Berglöw 7 september, 2017 at 05:39

   Apropå högsta polischefen Dan Eliasson och den utdragna demonstrationen på Mynttorget, Medborgarplatsen och Norra Bantorget, kan det vara intressant att ta del av uppgifter som bloggaren Rebecka Weidmo Uvell grävt fram. Vi får samtidigt svar på, varför polisen inte direkt utvisar alla dessa illegala sk ensamkommande barn, som varken är barn eller ensamma.

   ”Fram kommer en mycket kalkylerad valrörelsesatsning orkestrerad av Stiftelsen Expo via LO och med hjälp av Vänsterpartiet, ABF och olika autonoma grupper.”

   http://uvell.se/2017/09/06/expo-tillsammansskapet-och-valet-2018/

   Ögna gärna igenom hela hennes artikel.

   Gillad av 1 person

 4. Christer H skriver:

  Svensk demokrati har förvandlats till politisk oligarki. Den svenska förvaltningstraditionen har
  gröpts ur och vanställts av oligarkerna.
  Allt har skett långsamt enligt principen ” koka grodan långsamt”.
  Men nu är det hög tid för grodan att reagera och hoppa ur kastrullen.
  Om inte de politiska oligarkerna skall få härska och suga ut folket och landet in på bara märgen.

  Enväldet tog slut med Karl Xll 1718.
  När tar oligarkernas fåvälde slut?
  Förändringenslavinen har börjat röra sig.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Den Brittiska grodan hoppade ur innan den var färdigkokt,
   till Globalisternas stora vrede…

   Verkar som fler är beredda att hoppa ur?

   EU-pengar är inte allt i världen,
   det finns även kulturella värden!

   Även om svenskar nog är de som har minst förståelse för den biten…
   En femtiolapp mer i månadspeng, så hoppar vi snällt?

   Can we hope for a landslide 2018?

   Maskrosor o Blåklint har ju ogrässtatus,
   på gräsmattor o åkrar…

   Gillad av 2 people

 5. Bo Svensson skriver:

  Begreppet myndighet är bara motiverat som härskarskiktets tentakler ute i samhället för att effektuera sin vilja.

  Samhällsorgan som är regelstyrda, behöver inga politiskt tillsatta chefer och den som inser det, har också förutsättningar att ta till sig poängerna i min rekommendation att vi skaffar oss makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar över allt skattefinansierat.

  Man öppnar då för friare etablering i hela den skattefinansierade sektorn och för normal konkurrens.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om Du avser Alliansen, så kan man bara hålla med.
   Taktik hellre än långsiktig strategi.

   Ett ängsligt sneglande på opinionssiffror!
   Politisk kvartalskapitalism!

   Finns det någon enda som tror på en Alliansregering utan SD-inflytande?
   Där SD tom ensamma kan bli större än Alliansen?

   Att fler moderater FLYR,
   är knappast någon utopi?

   Då är man mer än lovligt naiv…

   En Regring ÖVER BLOCKGRÄNSEN,
   med Stefan kvar som Statsminister,
   skulle det ge mer än marginell förändring?

   Vilket parti skulle vilja medverka i den cirkusen?

   Absolut inget nytänkande,
   bara MYCKET MER,
   av samma misslyckade politik!

   We need a second opinion!

   En ny samhällsdiagnos,
   som enbart ett parti förmår ställa!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Varför har inte SD organiserat demonstrationer? Till exempel en motdemonstration mot afgahnerna på medborgarplatsen? De hade fått dit tusentals människor. Men gjorde ingenting.
    SD är lika värdelösa som de andra.

    Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  Etablissemangets värsta mardröm är invandrarbetingade upplopp och andra bråk såsom skadade människor i samband med gripanden. Det ger stora rubriker, inte minst i utlandet, och sätter fokus på att mångkultur inte är en framgångsrik folkkultur. Detta förklarar polisens klena insatser.

  Präktiga Sverige är inte längre präktigt. Härvidlag kommer Sverige att upprätthålla skenet efter att det redan fallit hos omvärlden. Det senare har väl redan börjat hända.

  Gillad av 1 person

 7. gmiksche skriver:

  För en tid sen tillkännagav polischefen att han kräks över riksdagsledamoten Jimmie Åkesson. Svenskan tillhandahåller ett passande epitet för en myndighetschef som kräks över en politisk motståndare.

  Gillad av 3 people

 8. Soab skriver:

  Det måste vara så att Eliasson har hållhakar på folk ovanför. Jag tror att Eliasson är en manifestation av den onde rådgivaren, han har antagligen genom egna missgrepp fångat sina överordnade i en fälla. Kanske godkände höga socialdemokrater att man förstörde alla mail på försäkringskassan för att man visste att SD skulle tjänat på det, att svenskarna en gång för alla fick se vad deras skattepengar gick till: massinvandring.

  Har ni noterat den folkvandring som pågår från Finland? En marsch av migranter med slående bilder i alternativmedia som Samhällsnytt. Inte ett knyst i systemmedia. Var är sanningssägarna Teodorescu, Dahlberg och Arpi?

  Gillad av 8 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Trodde det var allom bekant att Danne började sin rundvandring på SÄPO…

   Där fanns nog en del värdefulla hemligheter…

   Diskret begravda ungdomssynder i Kindergarten, dvs Undomsförbunden…

   Värdefulla hållhakar, för en karriärsugen Ämbetsman…
   Ygeman hade måhända en del att dölja?

   Både Allians o Rödgrönt har blundat för inkompetensen!
   Men att sätta honom som Rikspolischef var nog droppen?

   Hans förflutna pekar inte direkt på,
   att han är en övertygad Feminist heller…

   Gillad av 1 person

   • Rune skriver:

    Säkerligen vet han allt om alla betydande personer i Sverige. Man vågar inte avskeda honom. Att avskeda Dan Elisson kräver ett avsevärt mod som ingen politiker i sjuklövern har.

    Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Eliasson är bara toppen på ett isberg, politiseringen av myndighetsutövningen har gått mycket långt inom alla offentliga områden såsom vård, kyrka, utbildning, nationella myndigheter osv. Tänk om någon av det 80-tal professorer som finns inom ämnet statsvetenskap objektivt kunde ta sig an denna fråga.

  Gillad av 2 people

 10. Tommy Santesson skriver:

  Med kunskap kan man komma långt, med erfarenhet kan man komma längre, men med partibok och kontakter så kommer man hur långt man vill.
  För att travestera en gammal Kaj Gullmar-schlager.

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Skillnaden består snarare i att det nu görs öppet, istället för mer diskret som förr.

  Det är nog fler än jag som fått muntliga instruktioner i korridoren, utan protokoll, av politiskt tillsatt chef.

  Så vad tänker vi göra åt saken?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 people

 12. KristinaF. skriver:

  Stefan, Ja det är förfärligt. Ivar Arpi skriver också om det idag på SvD. Hoppas att opinionen ändå kan ändras så att Eliasson får avgå, innan allt är alldeles för sent.

  Gilla

 13. oppti skriver:

  Trots polisens vänliga och tillbakahållna attityd så angrips de av dem de skall skydda.
  Hugg i ryggen!
  Polisen som drabbades överlevde och bekymrade sig mer om hur attacken skulle kunna polarisera svenska folket än om hur han i framtiden skall kunna våga vända problemen ryggen.

  Gillad av 1 person

 14. kallepelle skriver:

  Ung i Sverige ägs av LO. Det borde stå klart för alla efter att de börjat yra om att ”Vi bygger Landet”! Sedan flyttade de ”HEM” till Norra Bantorget! LO demonstrerar för att afghanifiera Sverige! Om ett år måste alla ge SD sin röst. Sverige är döende annars!

  Gillad av 1 person

 15. Elisabeth skriver:

  Tack, Stefan Hedlund, mycket bra. Ja, jag har länge anat att korruptionoch laglöshet krälar in i vårt gamla ämbetsmanna-Sverige. Som man säger, fisken ruttnar från huvudet nedåt.
  I USA tycks nu Trump visa att land ska med lag byggas. Han sätter nämligen punkt för DACA-programmet. Detta program startades av Obama i juni 2012. Obama förbigick kongressen för att ge cirka 800 000 personer i åldrarna 15-36,, födda i Mexiko och illegalt invandrade till USA, arbetstillstånd, social security nummer, federalt bistånd etc. De fick så att säga Executive Amnesty, att förnyas med jämna mellanrum. Detta sätter nu Trump stopp för och skickar frågan till kongressen där den hör hemma. Många kongressmän har snart omval och har väljare som är missnöjda med all illegal invandring i landet. Man räds lönedumpning, välfärdsparasiter, bråkiga skolor, dålig integration, kriminalitet. Obama/Demokraterna såg förstås mexikanerna som framtida Demokrat-röstare, allt för makten . Känner vi igen problematikern ? Trump är alltså en ledare som sätter befolkningens intressen före illegala invandrares i motsats till vad som råder i vårt land. Jag undrar just vad Trump skulle sagt om demonstrationerna på Medborgarplatsen. Kanske ” Are you joking ? ”,
  Svensk MSM vänder och vrider ju på det som händer i USA i akt och mening att att Svensson ska tro att det handlar om Trumps vanliga stollighet. Annars kunde man kanske hoppas att det skulle inspirera. Land ska med lag byggas.

  Gillad av 5 people

  • Bo Sonnsjö skriver:

   Begreppet ”Land skall med lag byggas” saknar dock den allra viktigaste informationen – ”Vem eller Vilka” får formulera regelverken? Vilka kan tolka dem?
   Enligt besked från Bryssel skall Sveriges domstolar följa EU-domstolens domar till punkt och pricka – men gör Sverige verkligen detta?
   Att Dan Eliasson som Försäkringskassans Generaldirektör klart bröt mot i princip alla EU-domstolens domar – tycks inte Riksdag och Regering ha brytt sig det minsta om! Hade Dan Eliasson redan då sådana hållhakar på där ledande figurer att ingen vågade eller ville reagera?
   Hur han kunde få avancera till att bli Rikspolischef måste väl ha berott på att han hade hållhakar på maktens män och kvinnor!

   Hur länge till skall Dan Eliasson få styra och ställa i maktens korridorer? Hur ser hållhakarna ut?

   Kanske dags för att konsultera Inga-Britt Ahlenius gällande framtida lämpliga och politiskt oberoende personer?

   Gilla

 16. Claes R skriver:

  Hej Patrik.
  Jag tycker du ställer ohemult höga krav på oss medborgare, att inte använda ”nedsättande kraftuttryck” efter detta inlägg och efter den nya finska invandringen. Denna polisiära slapphet får mig att fysisk må illa. Vart skall vi ta vägen som inte gillar det som sker och inte känner att någon myndighet står bakom de lagar vi har fattat i vår riksdag. HJÄLP!

  Gillad av 7 people

 17. Gerd Ahrgren skriver:

  En bra sammanfattning av dagens situation. Med sänkta intagningskrav till polisutbildningen kommer polisens kompetens att förändras, eftersom utbildningen sannolikt måste anpassas efter inträdeskraven. Ser en parallell till lärarnas situation, inte bara när det gäller sänkta inträdeskrav, utan även när det gäller att inte tillåta yrkesgrupper att utöva det de utbildats för. Jag avser ”ordning och reda”. Poliser får inte ingripa trots uppenbara lagbrott, lärarna kan inte undervisa, eftersom de fråntagits ledarrollen i klassrummet (rollen har blivit mer av coachning).
  Detta problem löses inte med miljarder hit och dit. Nu måste vi kräva att något radikalt görs, så att medborgarnas behov blir avgörande för hur välfärdssamhället ska organiseras och styras, inte politikernas. Då kanske våra gamla värderingar om ärlighet, eget ansvar och drivkraften att göra rätt för sig kan återuppstå! Men vilka politiker skulle ställa upp på en sådan förändring?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   De dugligaste poliserna slutar,
   ersätts av nya, med sänkta antagningskrav…

   Hur länge kommer då förfallet att fortsätta,
   trots yviga löften om utbildning av fler poliser?

   Gilla

   • odalkvinnan skriver:

    De får nu könsutbildning av Södertörns folkhögskola så det blir jättebra. Arnstad kan lära ut mycket och ge en fördjupning haha. Kolla siffrorna, det är inte många som går nu, inte fullt utan lediga platser trots sänkta inträdeskrav det går bra nu haha

    Gilla

  • Peter M skriver:

   De sänkta inträdeskraven löser ett par problem:

   – Det går att rekrytera flera nysvenskar
   – Det går att rekrytera flera kvinnliga poliser

   Tidigare var önskemålet att man skulle höja inträdeskraven för
   polisutbildningen. Se hur bra det gick.

   Gilla

 18. Jo skriver:

  Det sitter sju partier i riksdagen som hårdnackat vägrar att se problemen för vad de är och istället ägnar sig åt tramsiga omskrivningar för att slippa agera. Därtill har de har sparkat liv i gammal lagstiftning för att tysta oppositionen. Sveriges hela framtid bygger på önsketänk och vänsterpropaganda. SD, som känts som sista hopp och ljus i mörkret, har fått vittring på makten och börjar nu anpassa budskap och politik för att få en plats vid bordet. Det finns alltså ingen som helst politisk vilja att göra det som verkligen krävs!

  Vi har i runda slängar 8 år på oss innan Sverige är bankrutt och i behov av nödlån.
  Är det ens sannolikt att vi ska kunna rädda Sverige med samtal och ideologiskt förblindat nonsens?

  Gilla

 19. Maria skriver:

  Jag har min egen teori om varför vi ser den här utvecklingen, iallafall på kommunal och regional nivå. Det kan mycket väl ha sina paralleller till riksplanet också.

  När min morfar var politiskt aktiv i Centern så hade kommunen två eller tre heltidsanställda tjänstemän. Partierna å sin sida hade hundratals medlemmar och aktiva som engagerade sig i samhällsfrågorna. Nu har samma kommun 1500 anställda inom kommunen (visserligen en stor andel lärare som inte fanns på den tiden) och partierna har en handfull aktiva. Faktum är att partierna toppstyrs inte sällan av en liten grupp som mer eller mindre försörjer sig på politiken. Ofta har företrädarna en sämre förankring på arbetsmarknaden och kanske inte så stor erfarenhet av att leda företag eller sitta i styrelser. Likväl är detta deras uppgifter inom kommunal verksamhet. På andra sidan bordet har de hundratals tjänstemän som i sin tur har politiska agendor som de med sitt blotta antal kan driva igenom utan att politikerna mäktar med att styra dem.

  För att lyckas bättre med att styra förvaltningarna anställer man förvaltningschefer med en tydlig politisk hemvist i det egna lägret. Det underlättar något när man inte har erfarenheten från att styra större organisationer i näringslivet. Tyvärr är det istället ganska vanligt att politiker avpolletterar fullt dugliga tjänstemän som man inte lyckas styra med de medel som faktiskt finns till hands. Man har inte alls kompetens att sätta rätt kontroller på plats. Det är naturligtvis inte effektiv hantering av resurser eller skattepengar när man inte förstår att rätt kontroller skall sitta på plats. Man har helt enkelt inte förstått vad som medföljer av KL kap 6.

  Att bevittna detta på första parkett inom den kommun jag bor i, har gjort mig mycket bedrövad och bekymrad över vart vår demokrati är påväg.

  Det vore intressant med ett inlägg om ifall det finns motsvarande mekanismer på nationellt plan.

  Tack för en läsvärd blogg!

  Gillad av 2 people

 20. Björn K skriver:

  Bra beskrivning av den märkliga soppa som präglar ”styrandet” av landet.
  Det styrs mest av ”goda” uttalanden från veliga politiker, diverse artister och andra. Ibland måste man korrigera med panikåtgärder med tveksamt resultat.
  I detta så förundras de ”intellektuella” över hur ca 20% procent av befolkningen (kanske fler) blivit fascist-rasist-nazister….

  Gilla

 21. Ester skriver:

  Jag är specialistsjuksköterska i akutsjukvård och jobbar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Jag har senaste halvåret velat dela med mig av den katastrofvård som våra patienter får men inte riktigt vetat var (jag vågar inte vara offentlig). Bl.a. patienter med stora njur/lever/gastro-tumörer/metastaser som får vänta månader på operation. Så pass länge att när de väl opereras så har cancern växt så mycket att den inte går att operera bort och patienten lämnas att dö med palliativ vård. Vi kallar dessa operationer ”öppna-stäng” och de ökar i en mkt obehaglig takt, just nu ca 4 st i veckan på KS i Huddinge. Vi pratar inte 90-åringar här, utan 30/40/50-åringar.

  Vården är så ovärdig Sverige, och det blir bara värre och värre. Vissa hela avdelningar (högspecialiserade sådana) på KS överlåts helt till bemanningsföretag till multumkostnader där det saknas kontinuitet och kunskap. Personal som slåss på avdelningarna och behöver säras av ordningsvakter, patienter som inte rondas på flera dagar, inställda undersökningar, strukna operationer… Personalen på den intensivvårdsavdelning där jag jobbar har lovat varandra att om någon av oss blir sjuk och måste läggas in ska vi ha vak där vi får bytas av och sitta och vakta vår sjuka kollega, eftersom det är livsfarligt att vara patient på dessa avdelningar.

  Jag har jobbat som sjuksköterska i 10 år och läget är verkligen helt fruktansvärt.

  http://katerinamagasin.se/unga-cancerpatienter-dor-vantan-pa-operation/

  Gillad av 6 people

  • Hedvig skriver:

   @ Ester 7 september, 2017 at 13:04

   Din beskrivning av sjukhusvården på Karolinska sjukhuset är skakande och behöver lyftas fram i offentlighetens ljus, för att du och dina kollegor ska ges rimliga arbetsförhållanden och för att vi alla som presumptiva patienter ska kunna få en god och människovärdig vård.

   Det skulle vara en välgärning, om du kan tänka dig att ta kontakt med en journalist som är specialiserad på vårdfrågor som t ex Fredrik Mellgren på Svenska Dagbladet. Det gjorde jag vid ett tillfälle, när en anhörig drabbades av undermålig sjukhusvård. Mina erfarenheter är positiva.

   https://www.svd.se/av/fredrik-mellgren

   Gilla

 22. Åke Skogevall skriver:

  Tjänstemannaansvaret som försvann!
  Ett språk som saknar en term för ”accountability” har svårt att beskriva problemen.
  Korruption är främmande för dem som tror att det enbart är mutor.
  Politiskt ansvarsutkrävande genom allmänna val är sedan länge ersatt av nomineringskommittéer styrda uppifrån?
  Partibokskarriärister som saknar kompetens för sitt revir förlitar sig på sina tjänstemän. Land byggs av Tillit?

  Trots alla krav på Tjänstemannaansvar så verkar detta tigas bort.

  Gilla

 23. Rolf skriver:

  Läste idag att regeringen ska inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Ännu en av dessa nonsensmyndigheter, som inte kommer att betyda ett skvatt. Enligt uppgift ska Vänsterpartiet ha tryckt på om den nya myndigheten, tydligen har Ulla Andersson varit aktiv i det sammanhanget. Myndigheten ska placeras i Gävle. Och var är Ulla Andersson hemmahörande? Född i Bollnäs, före detta kommunalråd i Gävle och invald på Gävleborgsbänken i riksdagen. En slump att myndigheten hamnar i Gävle? Eller ett tack för andra politiska tjänster? Det luktar korruption lång väg…..

  Gillad av 3 people

  • gmiksche skriver:

   I slutet på 70-talet råkade jag vara laborator hos Arbetarskyddstyrelsen som chef för dess kemiska enhet i Umeå. Myndigheten hade nyligen delats upp mellan Stockholm och Umeå för att göra olika intressenter nöjda. Dock knappast de direkt berörda. För mig räckte det med fem månader. 2001 bytte Arbetarskyddstyrelsen namn till Arbetsmiljöverket. Myndigheten finns kvar än i dag. Man kan tycka att gedigen kunskap om arbetsmiljön borde byggts upp där under dess långa existens. Man kan tycka…

   Gilla

 24. Kristina von Heland skriver:

  Jag såg eländet för flera år sedan. Det var i samband med Länsstyrelserna och ombildningen från kommunnivå av kontrollanter. De kommer två och två, de har suverän makt, de kan tycka utan att ha stöd i lagboken. Då djurägaren överklarar har kontrollanterna förtur då de anses objektiva och sakkunniga. Därför ska djurägaren bevisa att han är oskyldig-omvänd bevisbörda. Majoriteten inspektioner sker efter e anonym anmälan vilket uppmanas att göra på hemsidorna.Inte många leder till anmärkningar varpå de inte hinner granska de som enligt lag ska granskas. Det tragiska är då en myndighet har stor makt och drivs av-som i detta fallet-djurrättsaktivister. En kille sitter och ska stoppa alla små elkraftverk, han driver detta helt öppet utan lagstöd då hans tyckande övertrumfar lag och kunskap. Förvaltningsrätt är ett skämt och kammarrätt likaså. Det är samma som med JO, en kuliss som rasar under granskning.
  Vi är hemliga grupper som hjälper de som råkat illa ut-i en västerländsk rättsstat…
  Jag påtalade till RRV att det är dåligt skött då det gäller finansiering, att antalet anställda borde minska då antalet kontrollstationer-bönderna lägger ner-minskar. Man ägnar sig då åt att kolla om en kanin har nog med leksaker och gillar att bli klappad. Det är helt sant, finns dokumenterat! Jordbruksverket är det lika illa med. RRV ska en annan myndighet anmäla fick jag till svar. Trafikverkets GD skrev att hon skulle driva miljöfrågor då hon tillträdde, skriva ut körkort var inte hennes grej

  Gillad av 2 people

 25. Johan skriver:

  Jag tror att Eliasson gör precis det han är tillsatt för att göra, i våra ögon inte så mycket. Men i etablissemangets ögon bidrar han till att styra skutan i av dem önskad riktning.
  Förr brukade man tala om lika inför lagen, det är inte längre ett relevant uttryck. Man kan bara spekulera i vad nästa steg i ”utvecklingen” blir när Svensson inser att lagen är satt att gälla enbart för honom och att man genom att hänvisa till egen bakgrund, politisk eller religiös ideologi eller annan tillhörighet kan kräva att få leva efter egna lagar eller särbehandlas. Då börjar samhället upplösas, när allt fler genom sin tillhörighet skapar egna lagar och underkänner Svea Rikes lag med hänvisning till att vi accepterar inte den och har utformat vår egen. Den redan idag krympande polismakten kommer då ställas inför en minst sagt ohållbar situation. Och då kan det bli riktigt stökigt i Svedala. Jag vet inte om detta är något som oroar etablissemanget ännu.

  Gillad av 1 person

 26. Dan skriver:

  Samhället har förlorat sin moraliska kompass på många olika plan. Politiker har abdikerat från sin roll som neutrala i sin maktutövning. I den mening att de lagar de skapat bör i första hand följas av dem själva. I dag kan riksdagsledamöter agera tvärtemot lagar, trots att de själva sitter vid makten, för att deras egna åsikt är viktigare. Samma sak gäller tjänstemän i statliga, regionala och kommunala förvaltningar, även rättsväsendet och kyrkan, där man blir tillsatt för sin åsikt och inte sin laglydighet. När tjänstemän och domare glider vid beslut/förrättningar så sitter politikerna tysta eftersom det är deras allierade som sprider samma anda som dem själva. Jag är allvarligt oroad för samhället, inte bara Sverige, där vi får en styrning genom åsikter som inte förankras i demokratiska beslut och lagar.

  Gillad av 1 person

 27. olle holmqvist skriver:

  Jag ser ett hopp, ett enda. De tredjegenerationen invandrare som vuxit upp här, som jämför med sina ursprungsländer, som ser sina mammor, som ser det som är gott i Sverige,
  som vill bli svennar, utan huvudduk, utan utegångsförbud för kvinnor kvällstid, med frihet välja vem att leva med. Hoppet är att de ska lära ännu något gott och svenskt:
  Organisation !

  Gilla

 28. Martin skriver:

  Militären måste sättas in! Korta utbildningar räcker säkert för att möjliggöra för militär personal att förstärka polisinsatser i exempelvis de utsatta områdena. Då skulle polispersonalen räcka till. Varför ordnar inte regeringen med det omgående? Det hade jag gjort. Brottslighetstrenden pekar ju rakt upp och de framtida kostnaderna skenar.

  Gillad av 1 person

 29. MartinA skriver:

  Jo, systemet havererar och kan ej fixas. Jag tror att det säkraste någon kan göra är att bosätta sig där det finns så få poliser som möjligt så att du kan beväpna dig själv utan att polisen sätter dig i fängelse och så att medborgargarden organiseras.

  Gilla

 30. Konstapel klang skriver:

  Lagtrots återfinns på både hög och låg nivå. Som korruption betraktat kan den både leta sig nedåt och uppåt. Att stämma i bäcken brukar ofta vara det bästa. Att senare bygga större fördämningar, kan rentav misslyckas.

  Men när myndigheter själva, och även riksdagsmän, medvetet börjar kringgå lagar de själva varit med om att stifta, känner jag enbart stor förvirring.

  Det finns miljontals förbudsskyltar i Sverige – uppsatta över hela landets geografi. Exemplen på dem är många, som, ”obehöriga äga ej tillträde”, ”rökning förbjuden”, ”camping förbjuden”, ”rasta ej hunden här”, ”förbjudet att parkera cyklar här”.

  Listan kan göras hur lång som helst.

  Behöver jag inte längre följa dessa skyltar, undrar jag. Är det nu fritt fram att trotsa dem på en slags lägsta nivå?

  När riksdagsmän och polisen aktivt börjat runda lagar och myndighetsbeslut kan man faktiskt ställa sig denna fråga. Får man nu göra lite som man vill? Följa eller inte följa – ungefär som man fick svar när man som barn drog av de vita kronbladen på en prästkrage? Har följandet förvandlats till en humörsak?

  Allvarligt talar – ibland undrar jag faktiskt hur länge man tror att Sverige skall kunna styras av det otal förbudsskyltar som finns uppsatta över Riket.

  Man kan lätt få intrycket att lagarna börjat byggas av extra följsamt och mjukt gummi. I alla fall bör alla dessa små, små förbud ha mycket lätt för att ta sig igenom riktigt små lagmaskor, nu när riktigt stora hål i lagarna öppnat sig.

  Ibland betraktar jag alla dessa miljontals uppsatta förbudsskyltar som en slags kvarleva från en svunnen tid. De utgörs av relikter som som speglar en helt annan tid – en tid som Sverige snart har lämnat bakom sig.

  Kanske kommer en tid när man skrattar åt företeelsen förbudsskyltar. Jag undrar om riksdagsmännen som satt på medborgarplatsens trappa, och mycket medvetet struntade i lagarna, någonsin tänkte i dessa banor.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Du bör inte strunta i trafikskyltar. Om du struntar i dem bör du har ett motorfordon som klarar sig undan polisbilarna. Om det någonting som fortfarande är heligt så är trafikskyltar och 0,2 promillegränsen. I övrigt är det fritt fram mot en oreglerad framtid. Med accelererande hastighet.

   Gilla

 31. En röst söder om landsvägen skriver:

  De senaste decenniernas leanfocus har skadat det svenska samhället. Man har slimmat och outsourcat viktiga samhällsfunktioner samtidigt som få bryr sig om vilka olägenheter detta i många fall medfört. Polisens och transportstyrelsens oförmåga att själva hantera sina datorsystem är ett tydligt tecken på att dessa myndigheter saknar ledningsförmåga. Idag har vi flyttat administration från sekreterare, mellanchefer och arkiv till datorsystem. Om en organisation inte själv kan hantera sina IT-system på bästa sätt fungerar egentligen inte organisationen. Är det någon som funderat över vad som händer om de företag som IT-driften outsourcats till plötsligt lägger ner verksamheten? Så har ju friskolor gjort. Det är bara en tidsfråga om när någon utomstående tar över myndigheten eftersom den tillsatta ledningen saknar egen förmåga att hantera den dagliga verksamheten. Det kanske inte syns eftersom de ansvariga inte vågar berätta vad som hänt, men det är en verklighet. Problemet ligger egentligen i att myndigheter inte förstår att de måste ha goda reserver, goda villkor och bra vidareutbildning för att kunna behålla sin IT-personal. De måste således ha betydligt mer IT-personal än vad som behövs en dag då allting fungerar och alla är på plats.
  Det är inte bara IT-kunnande som köps in, även lågstatusjobb köps in. Ta exempelvis städning på våra myndigheter som ofta är outsourcat, ett annat exempel är färdtjänsten, ett sista exempel ordningsvakter som utför ett jobb som egentligen borde ha skötts av lokal polis. I de två första exemplen förekommer det att de som utför arbetet är papperslösa som arbetar för en eller ett par tior i timmen. Är det så här vårt välfärdssamhälle skall fungera?
  Jag tycker att det är självklart att berörda myndighetsledningar får ta sitt ansvar, men samtidigt bör de som ansvarat tidigare också ta sitt ansvar och slutligen bör vi se över i vilken utsträckning våra myndigheter har egen förmåga att fungera och lösa sina uppgifter.

  Gillad av 1 person

 32. Vidi skriver:

  Det är skrämmande att se hur långt ett land kan indoktrineras och destrueras när tredje statsmakten går emot sina egna publicistiska regler och utövar politisk aktivism.
  Människor kommer att erfara kraftiga försämringar i sin vardag och reagera. Men frågan är om majoriteten reagerar i tid.

  Gillad av 1 person

 33. p2185 skriver:

  Visst behöver polisen beivra brott. Se vad ”nolltoleransen” gjort i New York. Och vi får inte glömma att polisen ibland tar i med krafttag. Ett sådant var att se till att den nämnda demonstrationen som nu pågår på Medborgarplatsen startade på Mynttorget där polisen ingrep med kraft eftersom det ju ”finns regler som måste följas”. Det är väl en framgångssaga?

  Gilla

  • En röst söder om landsvägen skriver:

   Visst är det anmärkningsvärt att polisen står och tittar på, ungefär som när pöbeln lynschade Axel von Fersen och Svea Livgarde stod för fot gevär.
   Vi skulle säkerligen få bukt med mycket våld och förstörelse i samhället om polisen ingrep. De behöver inte välja ut de värsta våldsverkarna i första hand, det är troligen bättre att arrestera några i ”svansen” och se till att de antecknas i belastningsregistret. Detta skulle få som konsekvens att vi får läsa snyftreportage om ”Lydia som inte får jobba på dagis eftersom det finns en anteckning i belastningsregistret”. Ganska snart skulle den skyddande svansen försvinna från de våldsamma demonstrationerna och därefter blir de våldsbenägna ensamma varefter polisen kan plocka in dessa för lång tid med helpension.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.