En välskött bil klarar sig ganska länge utan service

Patrik Engellau

När saker och ting – bilar, järnvägar, professionella kårer som lärare och sjuksköterskor – är välskötta och i trim kan de lämnas i vanvård under ganska lång tid innan de slutar fungera på topp. Nya bilar går problemfritt många år även om de inte får någon service.

När jag var chef för svenska ambassaden i den före detta portugisiska kolonin Guinea-Bissau för fyrtio år sedan fick jag för första gången i livet känna inpå bara kroppen vad detta kunde innebära. När landet blev självständigt och portugiserna lämnade slutade infrastrukturen så småningom att fungera. Elavbrott inträffade hela tiden. Vattnet kunde plötsligt sluta rinna så man fick ha en hink vatten i duschen för att kunna skölja bort shampot. Småsaker kanske, men troligen inte så kul på sjukhuset. Och väldigt jobbigt om de specialrekryterade palestinska ingenjörerna inte hade lyckats provisoriskt reparera maskinfelen.

Till infrastrukturen i ett välfungerande samhälle hör inte bara, och inte framför allt, själva maskinparken, utan alldeles särskilt de professionella kårer som administrerar de tekniska, juridiska, och samhällsorganisatoriska systemen, typ läkare, lärare, brandmän, advokater, revisorer, järnvägare, ingenjörer, universitetsprofessorer och så vidare.

Dessa kårer, dessa på olika sätt specialiserade medborgare, är av avgörande betydelse för ett samhälles fortlevnad och utveckling. När Tyskland var utbombat och förödat efter andra världskriget återstod tillräckligt med rester av sådana medborgare – plus förstås andra mindre specialiserade men likafullt engagerade individer – för att landet på några årtionden skulle vara helt återställt och till och med förbättrat. Nazisterna hade aldrig haft någon ambition att förstöra dessa kårer såframt medlemmarna inte var judar.

I Sverige har politiken, enligt min obevisade uppfattning, under de senaste tre, fyra eller kanske fem årtiondena målmedvetet motarbetat dessa professioner i syfte att för jämlikhetens skull beröva dem deras sociala status. Dessa ambitioner har gradvis visat sig alltmer framgångsrika. Kårerna har förlorat sin prestige, sin självständighet, sin speciella självkänsla och den därmed sammanhängande yrkesetiken. Skollärare, till exempel, var för femtio år sedan del av en respekterad överhet, men tas numera knappt på allvar av någon.

Signaturen Maria, som verkar vara någon sorts sjukvårdspersonal, skrev nyligen följande i en kommentar på denna blogg:

Oavsett vad befolkningen tror så sätter de alla flesta vårdpersonal patienten i första rummet. Man ”brinner” för sitt yrke på sitt sätt och vill göra ett bra jobb. Det är därför som vården har fungerat så bra som den gjort under de årtionden som man långsamt rustat ner den, vilket man började göra i början av 90-talet.

Jag tror att Marias kommentar är sann. Vi drar alla nytta av professionella kårers återstående yrkesheder och känsla av att tillhöra ett kall. Men vi ger inte dessa för det mesta hedervärda och engagerade medelklassare den erkänsla de förtjänar.

Både maskiner och människor lägger så småningom av om de inte får den service och omtanke de är berättigade till. I krig drabbas både mjuk- och hårdvaran. I Sverige har vi under fredsförhållanden särskilt engagerat oss för att krossa mjukvaran.

59 reaktioner på ”En välskött bil klarar sig ganska länge utan service

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Uppfriskande och brilliant artikel!

  En i viss utsträckning analog betraktelse kan göras vad gäller välfärdsstatens utveckling. Den har framförts av andra men tål att upprepas.

  Välfärdsstaten i sin begynnelse grundade sig på den moral och etik som rådde då. Hade folks moral inte förändrats över tid hade den offentliga sektorn vuxit till en begränsad nivå och inte expanderat ytterligare. Men de nyttigheter välfärdsstaten erbjöd förändrade folks moral, något som också uppmuntrades eftersom det låg i många politikers intresse. Det moraliska förfallet har sedan starten växelverkat med politikers intresse av att bli återvalda.

  Med den demokratiska välfärdsstaten skapade vi en självförstärkande nedåtgående moralisk dödsspiral, där med tiden allt fler kom att se sig som offer med naturgiven rätt att få sina behov tillfredställda – av staten. Lägg till att nära nog en majoritet idag på ett eller annat sätt är beroende av det välfärdsindustriella komplexet för sin försörjning och man inser hur svårt det är att vända utvecklingen – vem kapar den gren han sitter på.

  Men kanske migrationskrisen nu har drivit oss till vägs ände. Kanske vi väljare är mogna att påbörja en ordnad nedmontering av välfärdsstaten, om inte annat av moraliska skäl.

  Gillad av 5 personer

 2. Karin S. skriver:

  Metoden som används för att montera ned samhället borde komma mer i fokus. Vad är det för faktorer som gör att det går åt skogen?

  Yrken i sig utgörs av en specialisering. Man ägnar extra mycket tid och kraft åt att inhämta kunskap och erfarenhet, inom ett visst speciellt område, och blir på så sätt bättre till funktion och målsättning.

  Inte särskilt annorlunda än att kroppen också består av specialanpassade celler, med sin speciella funktion och organisering. Skillnader uppstår då – det är ju liksom meningen – även om det enbart sker som en bieffekt av en tillämpad metod.

  Nu har någon kommit på att skillnader är av ondo. Funktion kan plötsligt inte skiljas från en hävdad värdegrund – där en an är så god som någon annan.

  Samtidigt inser man, trots allt, att vissa skillnader inte går att göra så mycket åt. Kön till exempel. Det är dessa skillnader som utgör navet inom feminism. Om lika skall vara lika – måste män och kvinnor uppträda i samma proportioner – inom olika funktioner.

  Specialiseringens huvudfunktion får då underordna sig en slags överordnad värdegrund. Viktigare än ren kompetens blir då att räkna snippor och pinnar. Därför får vi en Regering med lika många snippor som pinnar.

  Sedan hävdar en del att hela landet måste vara representerad inom en Regering. Nu saknas tydligen västkusten. Snippor, pinnar och geografi har, eller ges, betydelse.

  Men det räcker inte. Ungt är vackert och dynamiskt. Medan äldre ofta är skrynkligt. Även detta måste rättas till och ges de rätta proportionerna, inom olika mänskliga församlingar. Kanske lite mer yngre för då tänker man progressivt. Lite för man väl jämka mellan viktig erfarenhet och mer av slät hud.

  Och så finns där skillnader mellan inhemsk befolkning och den mer sent migrerade. Vi borde ha exakt lika även där, kan en rättrogen värdegrundstaliban resonera.

  SVT har en aktiv policy för att jämna ut skillnader mellan traditionella svenskar och andra utifrån kommande – både i första, andra och tredje generationen. Man anser att grunden för sann jämlikhetssträvan är att alla skillnader i samhället skall återspeglas även inom företag och alla organisationer.

  Vad värdegrundsfascismen egentligen sysslar med är att utjämna alla skillnader ur ett maktperspektiv. Alla olikheter skall vara med och styra, både till funktion och innehåll. Kompetens får då stå tillbaka. Den blir underordnad. Detta utgör kärnan för ett mer identitetstyrt samhälle. Matematik tillämpad inom mängdläran, men applicerad på enskilda människor, eller grupper utav dem, utgör själva essensen av all identitetspolitik.

  Degenerering av ren kunskap och funktion följer i kölvattnet av all aktiv identitetspolitik. Den mer elake anar att haveriet inom Transportstyrelsen delvis kan härledas till att kompetens fått stå tillbaka inför en önskan om att utjämna.

  Identitetspolitiken utgörs av en utförsbacke. Ju hårdare den politiken drivs på, ju brantare blir backen.

  När man sätter representation över kompetens, kan det enbart leda nedåt, mot försämringar. Kunskapsoptimering sätts ju i skamvrån, eftersom den per automatik skapar skillnader, och det anses att just skillnader utgör det verkliga hotet mot vår gemensamma värdegrund. Och det är numera värdegrunden ihop med identitetspolitiken vi tillbedjer.

  Sveriges konkurrenskraft urholkas av en aktiv Identitetspolitik. Den politiken äter samhället inifrån.

  Nu har regeringen tillsatt en migrationsminister. Hon heter Helene Fritzon. Enligt ledarsidorna.se tillhör hon falangen inom socialdemokratin som aktivt driver på identitetspolitiken. Och nu kontrollerar och basar hon över migrationsområdet. Bäva månde de tveksamma. Svetten lackar redan i pannan hos många, förutom att den läggs i djupa veck.

  Gillad av 13 personer

  • Martin skriver:

   Identitetspolitik liknar väl i rätt hög grad den kultur som frodas i MENA-länderna, nämligen: Vem du är och vilken klan du tillhör är mera avgörande för din framgång och position än kompetensen. Detta är något jag oroat mig för länge i förhållande till migrationspolitiken, att migranterna tar med sig denna korrupta kultur till Sverige och börjar infiltrera myndigheter och politiska partier med den. Man kräver inflytande på basis av etnisk tillhörighet, inte kompetens.

   Gillad av 6 personer

   • MartinA skriver:

    Alla människor funkar så. Meritokratin var i stora stycken en lögn. Och är i vilket fall ett historiskt undantag. Även om det naturligtvis alltid kommer finnas meritokratiska inslag i alla kulturer.

    Gilla

   • Mörka moln skriver:

    Det du befarar är redan här. Södertälje utgör ett bra exempel. Etnicitet och klan hjälper de egna, de vänder sig alltid inåt. Det är så de bygger styrka. Klanen ligger nära biologin. Man hjälper sina egna gener. Det är det extremt sekulariserade samhället som egentligen utgör det aparta. Faktiskt ett experiment i den större skalan. En intressant bok i ämnet utgör ”Consilience – the unity of knowledge” av Edaward O. Wilson, Sociobiologins fader.

    Vi får nog räkna med att ju mer klanstyrda människor i ledande befattningar vi får, ju mer av sidovägar får vi också. Vanlig korruption får då nya dimensioner som vi nog aldrig, senare, förmår ta oss ifrån.

    Social styrka exemplifieras exempelvis med hur södra Italien delvis valt att organisera sig. Med svensk snällhet kommer vi nog inte särskilt långt. Naivitet, som barn kan nog vara bra. Det skyddar mot mer hemska insikter. Men fortsatt naivitet som vuxen utgör enbart en säker väg mot katastrof.

    Gillad av 1 person

  • Jan Ahlström skriver:

   ”Sveriges konkurrenskraft urholkas av en aktiv identitetspolitik.Den politiken äter samhället inifrån.”
   Helt riktigt.

   Första maj 2016 sa Stefan Löfven ”vi har börjat bygga Sverige igen”, jag tycker snarare att sossarna gett sig in i rivningsbranschen och jobbar 80-timmars vecka året runt för att nedmontera Sverige.

   Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Förespråkare för identitetspolitik anser sig väl undantagslöst vilja motverka rasism och diskriminering på etisk grund. Det vill säga de ogillar att behandlingen av människor styrs av av vilken ras eller etnisk grupp de tillhör.

   Och hur skall man nu motverka det? För förespråkaren av identitetspolitik blir svaret att alltid noga beakta vilken grupp en människa tillhör och sedan gärna kvotera baserat på detta. Vi skall alltså motverka att människor behandlas olika beroende på deras bakgrund genom att jämt och ständigt noga beakta vilken grupp en människa tillhör. Eh??

   Många på bloggen här tycks mena att det finns en vänsterkonspiration med avsikt att förstöra det svenska samhället. Jag tror inte det. instämmer istället i följande: Never attribute to malice what can adequately be explained by stupidity.

   Gillad av 2 personer

  • Underdog skriver:

   Så rätt. Det fanns en S-märkt valaffisch i valet 2014 som angav att ”Alla skall kunna bli bäst i test” (liten reservation för exakt formulering). Men det är ju rent faktiskt omöjligt. Det är bara en som kan vara bäst i varje test. Och vissa kan vara bäst i många olika tester medan andra inte blir bäst i något test. Det i mitt tycke farligaste med den PK-ism som ofta angrips här är just denna orealistiska uppfattning att alla människors lika värde (värdighet egentlgen, jag vet) innebär att alla är lika lämpliga för allt. Det är så en regering som har som uttalad politik att alla ungdomar skall bli behöriga till högskolan, kan ha en minister (nu avgången) som inte tog sig igenom gymnasiet.

   Om allt är värt lika mycket blir ingenting värt något alls.

   Gillad av 1 person

 3. Eva Danielsson skriver:

  Väl beskrivet. Vi har gjort det närmast till en konstart i detta land att ta heder och ära av alla som verkar vara framgångsrika i sina jobb. Alldeles särskilt om de är vita medelålders män och tjänar stora pengar. Ofta vill man hitta ohederligheter eller åtminstone slarv, och det har vi fått exempel på genom olagligheterna på Transportstyrelsen och inkompetensen hos flera ministrar. Sådant förekommer alltså, men måste ändå vara undantag. Naturligtvis är de som leder företag eller har chefspositioner överlag hårt arbetande, smarta, ansvarstagande människor.

  Och det gäller alla andra inom alla yrkeskategorier lägre ner i hierarkierna också. De flesta gör sitt bästa, dvs ett bra jobb och är värda uppskattning och status och lön. De är ryggraden i ett samhälle, precis som du ju beskriver i krönikan,

  De senaste decenniernas politik där alla grupper med privilegiepoäng, dvs svensk och vit räcker, kan få nedvärderas oemotsagt medan ”förtryckta” grupper, dvs mörk hy och/eller utomvästlig härkomst, framhålls som värda alla sorts uppoffringar, har bidragit till detta.
  Det är och har varit fult med begåvning, elit, hårt arbete, duktighet, bra skolbetyg osv. Sådant representerar privilegierade grupper.
  Så duktiga personer i skolan och i olika jobb har snarast fortsatt arbeta på trots skolkamraters retsamheter resp utebliven löneutveckling och uppskattning uppifrån. Man har ju som tur är även inre motivation. Men i det långa loppet spelar ändå omgivningens reaktioner och ens faktiska arbetsförhållanden inkl lön, det spelar roll.

  Om vi inte förmår skapa ett samhälle som tar tillvara yrkesskicklighet och ansvarskänsla, så varför skulle elever bry sig om att jobba och prestera i skolan? Det leder ju ändå ingenstans och när inte lärare visar uppskattning för en elevs ansträngningar ifall eleven är begåvad (och privilegierad), och betyg inte finns, varför skulle man bry sig? Ja, möjligen därför att ens familj är engagerad och bryr sig om hur det går, om det inte råkar krocka med ett starkt frigörelsebehov t ex under tonåren.

  Så länge vi har en skola med social utjämning som första mål och möjligen kunskap som andra mål, så ägnar sig skolsystemet åt indoktrinering, inte utbildning. Och lärare av den gamla skolan famlar och trivs inte med den diffusa socialarbetarrollen som lärare, men de går ju snart i pension allihop, vilket är dem väl unt. Hur det månne bli för nya generationer elever törs jag inte tänka på. Med ev ännu mer vilsna lärare och en stor del av klassen med elever med annat hemspråk och annan kultur. Alerta föräldrar har mycket som ska inrymmas i livspusslet framöver för att fylla på och lägga till där skolan tar slut, vilket ju är en del av föräldrars uppgift.

  Gillad av 1 person

 4. 5ven55on skriver:

  ”I Sverige har vi under fredsförhållanden särskilt engagerat oss för att krossa mjukvaran.”

  Nej, ”vi” har inte gjort det. Däremot har sossarna och vänstern gjort det. Och på senare år även de vänsteriserade ”borgerliga” partierna.

  Vad vi har gjort är att vi inte har kämpat emot tillräckligt. Och för det ska vi skämmas. Men vi har inte ”engagerat oss för att krossa mjukvaran”. Det har våra så kallade ”ledare” gjort.

  Gillad av 2 personer

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Alla är lika duktiga och lika mycket värda. De som inte klarar skolan har rätt att få den hjälp de behöver för att bli duktiga. Man skaffar sig inte ett arbete numera, ett arbete får man. Alla har rätt att få ett arbete och en bostad och en skälig levnadsnivå. Men de som skapar jobb behöver hållas efter noga av de enda myndigheter som politikerna håller om ryggen och som därför ännu fungerar väl, skatteverket och kronofogden. Den klyfta som växer snabbast i Sverige är skillnaden mellan de ökande kraven på dem som skapar resurser och kravlösheten på den snabbt växande skaran bidragstagare.

  Gillad av 4 personer

  • Underdog skriver:

   Rätt. Och det växande problem som vi står inför när nästa lågkonjunktur kommer kan utläsas ur tillgänglig ekonomisk statistik, om man lägger ihop den. Bara Sanandaji vågar göra det trots att det är lätt och alla vet. Det ser ut så här:

   Vi har en mycket stark arbetsmarknad för hyggligt välutbildade svenskar. Dessas andel av den tillgängliga arbetskraften sjunker.

   Vi har en mycket svag arbetsmarknad får lågutbildad utlandsfödda. Dessas andel av arbetskraften stiger.

   Staten har ett rekordlågt sparande och har i högkonjunktur använt sitt bästa vapen för att motverka effekterna av en lågkonjunktur; sänkt ränta. När krisen kommer finns inga resurser och inga åtgärder att sätta in för att mildra dess effekter.

   Hushållen har ett rekordhögt sparande som sannolikt beror på att den svenska hyggligt utbildade delen av arbetskraften inser att statens beteende innebär att individerna själva måste mildra nästa lågkonjunktur. Men den del av arbetskraften som kommer attdrabbas hårdast av lågkonjunkturen har ingen möjlighet att spara åt sig själva för de står redan utanför arbetsmarknaden.

   Om det finns någon politiker som redovisar detta problem och gärna en realistisk lösning kommer att få min röst 2018. Men jag är inte så hoppfull.

   Gilla

 6. Lars Åhlin skriver:

  En fullträff, Patrik! Det är så sant, det du skriver här. Låt oss hoppas att det finns ytterligare lite välfungerande professionalism kvar – åtminstone inom sjukvården är jag säker på det. Men det är bråttom att vända utvecklingen!

  Att rösta på alliansen (eller för min del gärna SD) är något alla kan göra. Det Patrik och andra bloggare måste lyckas med är att tydligare få upp på agendan detta bristande underhåll av professionalism och yrkesstolthet. Vissa, till exempel Isak Skogstad, är redan på god väg.

  Gillad av 2 personer

 7. Martin skriver:

  Läste en artikel skriven av en gammal matematiklärare som började på 70-talet. Då var:
  * Lönen hög och marknadsmässig
  * Fanns gott om tid för förberedelse
  * Tid till egna studier och förkovran
  * Uppskattning till duktiga elever via stipendier och premier
  * Långa lov
  * M.m.

  Vad förstörde detta?
  * Reformen om att alla skulle ha gymnasieexamen oavsett begåvning (tidigare var det väl ungefär hälften som tog sådan examen) gjorde att antalet lärare ökades på rejält varvid lönutvecklingen kraftigt försärmrades (man hade inte längre råd längre). 89 utbröt strejk.
  * Tidigare tillät man grupper med olika nivåer i matematik men allteftersom tvingade man alla att vara i samma grupp i inkluderingens namn. En giftig mixtur för alla inblandade.
  * Anstormningen av elever gjorde att lärarna rent fysiskt trängdes ihop i mindre lokaler. Otrivsammare kontor med andra ord.
  * Naturligtvis saboterade även det massiva inflödet av studieobegåvade elever undervisningen.
  * Många av de fina förmånerna slopades och självbetsämmandet drogs allteftersom in.
  * Speciallärare för de svagaste eleverna försvann allt mer.
  * Specialklasser för de stökigaste minskade även dem i inkluderingens namn till men för övriga elever.
  * Skapandet av skolmarknaden öppnar för skenande betygsinflation.
  * Kommunaliseringen.

  I mina ögon verkar det vara mestadels den socialistiska politiken som förstört skolan genom nivellering på alla plan och neddragningar p.g.a. generös bidragspolitik. Även borgarna har bidragit med marknadsskolan. Andra idéer och ideal än kunskapsidealet har fått allt större utrymme och genomslag. Man har gång på gång varit otålig och behövt något politiskt projekt att bita i och göra karriär på verkar det som. Det har steg för steg brutit ned skolan.

  Gillad av 6 personer

 8. Christer Holm skriver:

  Så länge kuggarna i maskineriet ej gnäller alltför mycket blir de ej smörjda och tacksamheten för deras funktion tas för given, och med återkommande nya bilar och annat som sköts av andra glömmer man bort vad underhåll är, vad bufferttänkande är, vad missväxt betyder.

  Landsbygden har blivit marginaliserad och misskött och betraktat som ett bonnigt B-lag, men när krisen kommer så står stadsborna där med skägget i brevlådan och förstår ej kopplingen mellan det välkända exemplet fiskpinne och fisk. Det finns ingen app som kan rädda deras tillvaro, det finns bara de som förstår, de som har bondeappen inbyggd sedan barnsben. De som förstår nödvändighetens samverkan med naturen och vet att inget kan hamna i köttdisken utan erforderliga långsiktiga insatser, som ej innebär beställning och leverans ”just in time” och inom 24 h.

  Akademiska utbildningar må väl vara bra, men om vi sitter i skolor bortom naturen och förståelsen för hur allt fungerar, och fortsätter att fungera även när samhället stänger ner, så får vi lätt en civilisationsutrensning och delvis degenererade människor, som över en natt kommer att bli instinkthaltande rädda och svältande djur.

  Lite dystopiskt kan tyckas, men jag tror inte naturen justerar sig efter civilisationens regelverk när krisen är ett faktum. Så, jag skulle vilja lägga till den profession som äldre människor ofta besitter, de som varit med om svåra år, och den kunskap som de ”på riktigt” natursamverkande har.

  Naturen är ej bara därute, naturen är vi. Om vi alienerar oss och tar för givet så blir det till slut så att människorna står där och ser ner under huven på naturen, skakar på huvudet och förstår och kan lika lite som när man öppnar huven på en modern bil. Vi behöver de som förstår bilen och vi behöver framförallt de som förstår naturen.

  Gillad av 8 personer

 9. Göran skriver:

  Den socialistiska indoktrineringen har lett till detta. Den sker framförallt i skolorna. Någon ändring kommer inte att ske. Folk vill ha det på det viset. Lev med skiten och titta på era naiva tv-program.

  Gillad av 1 person

 10. Linden skriver:

  Två saker sticker ut i morgonens nyhetsflöde.
  Många gamla i Sverige är undernärda, de får för dålig mat.

  Försvarsminister Hulqvist har tagit regeringsplanet till Afrika och bränt
  en halv miljon, han passade samtidigt på att åka på safari.

  Aktuellt i dagarna har också varit Anna Johanssons tidigare statssekreterare som åkte jorden runt för bortåt miljonen på skattebetalarnas bekostnad.

  Som smålänning, intressant att jämföra med IKEA, där ska alltid billigaste resalternativet väljas för hög som låg.

  Man måste kunna dra slutsatser av våra politikers beteende.

  De måste se sig själva som någon slags adel med rätt att åka i gräddfil.
  Missköter de sig så väntar livslång försörjning, miljonfallskärmar vecklas ut. Kanske en ambassadörspost lång bort.
  I sämsta fall dagsböter som man kompenseras med genom löneförhöjning.

  Mitt förakt mot dessa pajasar är avgrundsdjupt.

  Gillad av 7 personer

 11. Maria skriver:

  Jag är distriktssköterska men har jobbat inom vården i 30 år, i början som vårdbiträde inom hemtjänsten. Att vårdpersonal ”brinner” för sitt yrke gäller de flesta inom min yrkeskår men även inom framför allt legitimerade yrkesgrupper, som jag träffar på i yrkeslivet. Man har valt sitt yrke och vill göra det så bra man kan. Det är därför man är där.
  Jag tror att detta gäller även poliskåren och lärarkåren.

  För övrigt, roligt att vara omnämnd här.

  Gillad av 4 personer

 12. JAN BENGTSSON skriver:

  Denna Bolibompa Regering måste bara röstas bort 2018!

  Vi väljare har fått nog av lek(S)tugan!

  Vi behöver äntligen rösta in FÖRNUFTET,
  det bara är Så Det måste bli,
  om vi skall kunna rädda Sverige!

  Gillad av 3 personer

 13. BjörnS skriver:

  Svenska politiker har inte bara ägnat sig åt att krossa mjukvaran, man har också i många fall dränerat systemet på resurser som behövs för att tillhandahålla tjänsten: försvaret, polisen och sjukvården. Skolan har fortfarande betydande resurser men där har man arbetat via förändrade regelverk och under lång tid betygslöshet.

  Olika verktyg men samma mål.

  Personligen tror jag att fackföreningarna varit instrumentala i att degradera sina egna medlemmar då dessa förtroendeposter ofta kommer att besättas av personer som har lojalitet och/eller liknande agenda som politikerna – illustrerad genom symbiosen mellan S och LO. Genom att under lång tid motverka privata alternativ tog man bort dina medlemmars kanske mest effektiva verktyg för förändring: att byta arbetsgivare. Detta är onte möjligt för polis och militär, men ni förstår poängen. Vad är gemensamt för de stora grupper offentliganställda som bara har offentlig sektor som potentiell arbetsgivare: usel löneutveckling och ofta dålig styrning av arbetet. Monopsoni är den ekonomiska termen då det bara finns en monopolköpare av ev vara/tjänst med låga.priser som följd. Facket, ofta dumt nog med stöd av sina medlemmar, har sedan verkat för att bevara den situationen.

  Gillad av 1 person

  • Conan skriver:

   Usel löneutveckling? Som polis ellersjuksköterska?

   Ditt sätt att resonera tror jag är en del av problemet; man ska inte bli varken polis eller sjuksköterska pga girighet utan pga rättspatos (polis) och humanism (sjuksköterska).

   Men idag när kärlek och lojalitet till sitt eget folk kallas rasism, så blir den enda drivkraften pengar. Så är det i de länder från vilka alla migranter kommer till sverige, och där är korruptionen utbredd och lojaliteten mot grannar och även familj ytterst låg. Så lär sverige snart se ut.

   Gilla

 14. Elof H skriver:

  Just därför är det fel att tala som samhällskollaps. Det går stegvis och långsamt så folket kommer aldrig att uppleva att det är någon kollaps. Bättre jämföra med en gammal bil som sakta rostar bort. Vid en tidpunkt som aldrig noteras så är bilen bortom räddning och det enda vettiga är skrotning.

  Gillad av 6 personer

 15. Hexe skriver:

  Det är något underligt, och inte så lite oroande, med hela Stefan Löfvens statsministerskap. Jag har funderat länge på vad som har känts fel, men inte kunnat sätta fingret på det.

  Fram träder en bild av en regering som ser ut att ledas av en statist istället för en statsminister. Någon som fått i uppdrag att fungera som ansiktet utåt, samtidigt som den verkliga maktutövningen sker i det fördolda. Vem vet, kanske är det Anders Ygeman och hans allierade i den mäktiga s-falangen i Stockholm, även kallad familjen, som håller i trådarna.

  Frågan man måste ställa sig i dessa dagar är alltså inte bara hur Transportstyrelsens IT-haveri över huvud taget kunde ske – utan vem som egentligen leder Sverige.
  Inte kan väl statsledningen också ha råkat bli outsourcad?

  Gillad av 6 personer

  • Jaxel skriver:

   Håller med. Har många gånger undrat om Löfven egentligen har några egna (politisk) åsikter. I onsdags efter regeringsombildningen så verkade han i alla fall arg – på riktigt.

   Fast det kanske berodde på att denna fråga för honom blivit personlig snarare än politisk.

   Gilla

  • Anders L skriver:

   Ja, han är förmodligen en marionett. Det spekuleras i vem som drar i trådarna. Stockholmskotteriet med Ygeman? Tro o solidaritet med Bjereld? KGB?

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett bra beskrivande ord är Marionett!

   Stefan är groomad Bilderbergare,
   liksom Ruinfeldt o Annie Lööf!

   Men det finns fler, Mikael Damberg kan vara efterträdaren till Stefan!
   Precis som i Amerikanska Presidentval satsar man på BÅDA HÄSTARNA!

   Gilla

 16. bengtakewennberg skriver:

  Nå – en gång i tiden trodde man att pest och syfilis var ett uttryck för Guds straff när människan syndat. Nu vet vi bättre. Låt oss därför inte falla i fällan att utpeka grupper, ledare, politiker eller olika konspirationer för att orsaka vårt lidande och våra svårigheter. Många av dessa kan härledas till de resonemang som härrör från Taylor (mannen med metodtidmätningen) och Deming (mannen med kvalitetstänkandet). Resonemangen var framgångsrika då men hade också nackdelar som vi nu blir varse. Nu är det dags att tänka om och tänka bättre – men inte att skuldbelägga och peka finger.

  Gillad av 1 person

 17. Kirurgen skriver:

  Vi skall ha klart för oss att den svenska högspecialiserade sjukvården är av världsklass. Problemet är de långa väntetiderna för patienterna. Jag vill också framhålla den goda kvaliteten hos en absolut majoritet av allmänläkarna. En erfaren allmänläkare är guld värd.
  Låt oss ta ett exempel: en man cirka 70 år gammal söker för tilltagande vattenkastningsbesvär samt blod i urinen (blod i sperma som en engångsföreteelse är nästan alltid helt ofarligt). Den erfarne allmänläkaren gör en rektalpalpation och finner en stor knölig prostata som han bedömer vara malign. Han skriver remiss för en magnetresonanstomografi (MRT).
  Så som jag ser det skall MRT göras inom en vecka. Diagnosen prostatacancer ställes. Allmänläkaren får svaret direkt och skriver remiss till urologkirurg som skall se patienten inom 2 veckor för att verifiera diagnos och därefter sätta patienten på väntelista för operation inom 2 veckor. Detta är rimligt och detta har patienten betalat skatt för i hela sitt liv.
  Is this the case in real life in Sweden? No way. I USA med en bra sjukförsäkring, som de flesta trots allt har, går det ännu fortare än så.
  Det spelar ingen roll vilka diagnoser man väljer, väntetiderna i Sverige är orimligt långa. Vi har världens högsta skatter (som skall höjas ytterligare enligt regeringen) varför ligger vi då inte på första plats i välfärdsligan? Svaret är givetvis att det beror på att det saknas pengar. Varje år går det 60-70 miljarder till migration och asylmottagning. Det borde räcka med hälften.
  Varför åker sjukvårdspersonal till Norge för att arbeta på sin jourkompensationstid eller semester? Givetvis för pengarna. Folk jobbar för pengar. Enligt mitt sett att se på problemet måste vi ta tillbaka förlorade sängplatser på sjukhusen och låta folk arbeta extra på sin fritid (det gäller alla kategorier inom vården) och maxbeskatta dem med högst 20 %, helst ingen skatt alls. Då skulle vi på ett halvår minska köerna till rimliga nivåer.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Köproblemet skulle antingen lätt kunna botas genom en engångssatsning för att komma ikapp eller så fungerar köerna för att sortera bort patienter som hinner dö undan i väntan på vård eller som inte finner det lönt att ställa sig i kö.

   Gilla

 18. Stig Fölhammar skriver:

  Du är något som i det mänskliga livet är mycket centralt och viktigt på spåret. Detta ”något” har jag stött på i väldigt olika sammanhang; hos skolkökspersonalen på Kristofferskolan i Bromma (en antroposofisk skola), hos golfbanearbetare – främst inför stora tävlingar för professionella spelare, hos barnmorskor, hos sjukvårdspersonal på psykiatriska kliniker och t o m hos sjukgymnaster på långvårdskliniker(!), hos många musiker – som kanske egentligen varit mera ”spelemän” än musiker, hos deltagare i diverse lagsporter samt hos ett flertal av dem som du kallar professionella grupper, båtbyggare, elektriker, finsnickare, konsulter, läkare, orgelbyggare, taktäckare (halm), etc.

  Detta ”något” är mycket svårdefinierbart. Inom modern psykologi i främst USA har man dag utvecklat diverse test för att mäta något som kallas för ”Grit” – det saknas ett vettigt svensk ord (eller en ”adekvat inhemsk vokabulär”, som en känd svensk finansminister en gång uttryckte det), och därför använder jag den engelska som finns på Wikipedia:

  ” Grit in psychology is a positive, non-cognitive trait based on an individual’s passion for a particular long-term goal or end state, coupled with a powerful motivation to achieve their respective objective. This perseverance of effort promotes the overcoming of obstacles or challenges that lie within a gritty individual’s path to accomplishment, and serves as a driving force in achievement realization. Commonly associated concepts within the field of psychology include ”perseverance”, ”hardiness”, ”resilience”, ”ambition”, ”need for achievement” and ”conscientiousness”.

  Som i all psykologi och i allt som kommer från USA, är denna definition i mina ögon alltför individualistisk för att helt beskriva förnimmelserna av mina möten. Jag saknar viktiga – kanske typiskt svenska eller europeiska – ”kulturfaktorer” som ”laganda”, ”gemenskapskänsla” och ”stolthet genom tillhörighet”.

  Det har sagts att den förste svenske fotbollskommentatorn i TV, Rudolf ”Putte” Kock, som också var landslagsansvarig för det svenska fotbollslag som vann olympiskt guld i London 1948, en gång tillfrågades av en journalist hur Puttes ”drömelva” skulle se ut. Putte lär ha svarat: ”den skulle bestå av elva stycken Nisse Lidholm”.

  Kanske hade Nisse Lidholm en ovanligt hög ”svensk Grit-faktor”?

  Gillad av 2 personer

 19. gubbeligo5 skriver:

  Vi vill alla skriva under på att alla medborgare (och icke-medborgare) ska behandlas rättvist. Till rättvisan tillkommer jämlikhet vilket inte heller någon kan opponera emot.

  Men när blir jämlikheten skadlig? Som ovan kommentator beskriver; det är när alla ska med och definieras utifrån sin tillhörighet för att minimera skillnaderna människor. Jämlikens yttersta konsekvens är lika med långsam förtvining och död.

  Enligt värdegrunden har alla människor samma värde men enligt jämliketsdiktatet då inga skillnader får finnas, får vi det paradoxala förhållandet att ingen är värd någonting. Det uppstår en degradering av människan som nu faktiskt börjar synas.

  Churchill lär ha sagt ungefär att kapitalismen är grym som skapare av stora klyftor mellan fattiga och rika, men att detta ändå är att föredra framför socialismen som gör alla lika fattiga. Svensk jämlikhetsiver är idag patologisk. Ingen kan bli uppskattad eftersom det skulle innebära att det finns människor som inte är det.

  Ett samhällsskick som det svenska innebär enligt samma resonemang, att rättvisan åsidosätts och att människor slutar kämpa för ett bättre liv. Det är helt enkelt ingen idé.

  Gillad av 4 personer

 20. MartinA skriver:

  Det är just dessa ”medelklassare” som bär upp systemet. Aldrig träffat en medelklassare som inte är PK. Förstörelsen skapas av medelklassens kombination av opportunism, feghet och självgodhet. Och var får vi höra nu när de själva börjar bli lidande av det? Ooooh, inte mitt fel, oooh, jag så bra, jag så duktig, oooh, nån annan gjorde detta. Trots att deras vämjeliga empatilösa lojalitetslösa arrogans som under decennier förstört livet för andra svenskar. Det vi nu ser är ett resultat av medelklassens klasskamp. Nu när nationen upplösts med medelklassens goda minne existerar inte längre plikten. Det enda som finns är att sko sig själv.

  Gillad av 8 personer

  • Kirurgen skriver:

   Martina, hur definierar du medelklass? Med avseende på viss utbildningsnivå eller viss månadslön? Jag vågar nog påstå att kroppsarbetare inte har varit eller är särskilt PK. Däremot har människor inom manschettyrkena, inklusive mediafolk, skådisar och annat löskefolk, som aldrig haft skit under naglarna (förutom då de byter jord i krukan på begonian, Göran Greider är ett bra exempel) alltid vetat bäst när det gäller hur den politiskt korrekta slipstenen skall dras. Alltså den förljugna godhetskören som aldrig bryr sig om svenska fattigpensionärers väl och ve. Men som applåderar anhörigbidrag 65+ till hittagna äldre anhörigmigranter om 8500 kr i månad (per styck). Tax free (sic!) under det att gamla änkan fru Johansson får leva på knappa marginaler.

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Jag tycker du ringade in det ganska bra. Mina tirader mot medelklassen är främst indignation mot PEs hyllningar. Medelklassen anser sig vara finare än arbetarklass och knegare. Och de anser sig förstå världen bättre. Och de har definitivt haft mycket större inflytande än arbetarklass och knegare. Nå, då så, då har de ett ojämförligt mycket större ansvar än någon annan för den katastrof vi nu ser. Det är det här som är så provocerande för mig och får mig att explodera av harm. Att PE hyllar de som är främst ansvariga, att PE ynkar förövarna men aldrig med ett ord yttryckt sympati för deras offer.
    Men någon bra definition har jag inte och det är en svaghet.

    Gilla

 21. j2krebs skriver:

  Väl skriven betraktelse. Jag förundras också emellanåt av att sakar och ting trots allt fungerar bra. Då och då är det dock alltför absurda brister så man undrar om det smugits in en form av maoistuskt inspirerad jobbrotation i vårt land. Det som räddar oss är nog att en del skyddsänglar då griper in och rättar till ännu så länge.

  Gillad av 1 person

 22. A skriver:

  Svensken måste nog bli förnedrad innan han vaknar, totalt förnedrad. Jag önskar också att det skulle gå till på ett förnuftigt vis, men det blir nog inte så tyvärr. Om det skulle kunna ske på ett lugnt och ordnat vis vore det en enorm triumf för den svenska mentaliteten. Det är en dröm. När vi tillsist blir beslutsamma kommer vi sannolikt bli oerhört effektiva, det är så vi jobbar i detta land. Men vi har åkt räkmacka i ett par hundra år så det är väl dags för lite verklighet snart. Det är ju en slags rättvisa det också. Vi får ändå kämpa på och hoppas på ett mirakel.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • Anders skriver:

   Tyvärr önsketänkande. Vi är snart i minoritet, och vad gäller de åldrar som räknas för våldsutövande är vi redan där. När svensken vaknar är det kört. Migrationsverket kalkylerar med 800 000 nya ”svenskar” till 2021. Det är över. Landet är räddningslöst förlorat.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Det är möjligt att det är kört ur vissa synvinklar, men den här världen har samtidigt en förunderlig förmåga att transformera sig. Den är mycket dynamisk. Vi har inte sett vad det kommer att leda till. En sån process som pågår är ju att svenskar flyttarfrån problemen. Där jag bor finns inga andra än ursvenskar 100%, det är långt ifrån minoritet. Var kommer den processen att sluta? Vi vet inte heller vad som händer om det blir mycket dåliga tider här och samtidigt synnerligen bra någon annan stans. Vilka faktorer som tar överhanden är svårt att förutse, men att man inte bara kan dra ut allt i tangentens riktning det kan vi vara säkra på. Jag tycker det ofta blir tvärt om mot förutsägelserna eller strävandena. Ju hårdare strävan destå mer tvärt om. Jag försöker alltid vara vaksam på detta. Socialismen är död…

    Mvh A

    Gilla

 23. Björn K skriver:

  Signaturen Marias uttalande är kärnfullt. Jag har i många år arbetat i ett stort industriföretag och lyssnat på sövande powerpoint-presentationer av mellannivå karriärister för att därefter återgå till skrivbordet och fortsatt att utföra det som behövs för att verksamheten skall fungera. Slutsatsen är att verksamheter fungerar TROTS ledningen inte på grund av den.
  Det som skiljer ett industriföretag är marknadens kniv på strupen som ibland driver fram en nödvändig rensning av galenskaperna.
  I politiken är det annorlunda, dock har det det tillkommit ett åttonde parti som möjligtvis kan vara den blåslampa i häcken som de etablerade politik-karriäristerna behöver. Även siter som denna med växande antal läsare fyller samma funktion. Dock är det svårt att se annat än förvirring bland de etablerade politikerna, än så länge….

  Gillad av 1 person

 24. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Varje politiskt parti har till viss del en ”vi mot dom” mentalitet inbyggd i sig. Men inget parti har så mycket av detta som sossarna. Därför kunde man aldrig låta ”Vi” få det för bra och komma i närheten av ”Dom” (”Dom” inkluderade på den tiden även yrkesgrupper som lärare o läkare), för då arbetade man ju bort sitt eget existensberättigande som parti. Trots det fick ”Vi” det sakta men säkert relativ bättre, medan ”Dom” fick det relativt sämre, så till slut var skillnaderna så obetydliga att t.om. värsta antagonistpartiet, Moderaterna, tog fel och bytte sida.
  Hursom, under utvecklingens gång märket sosseledningen att så här kan vi inte ha det, om vi inte en dag skall måste försörja oss via ett hederligt arbete, ”något måste göras”.
  ”Jag vet”, sa någon, ”vi byter plats på ‘Vi’ och ‘Dom’ och byter ut ordet ‘mot’ till ordet ‘med’, så nu blir ‘Vi’ ‘Dom’ och ‘Dom’ blir ‘Vi’, och ‘Vi’ blir ‘MED’ ‘Dom'”. (Det var detta hokus pokus som tillfälligtvis förvirrade några (nya) Moderater.)
  ”Men det är ju helt genialt”, sa gruppen. ”Istället för att kasta skit på ‘Dom’ och bara få skit tillbaka, kan ‘Vi’ nu trycka ner oss själva direkt i skiten, samtidigt som ‘Vi’ hjälper ‘Dom’, tror ‘Dom’.”
  ”För sanningen är att ‘Vi’ drar med även ‘Dom’ i skiten. Det tar bara lite längre tid, och i lite mindre grupper, samtidigt kan VI – nej inte ‘Vi’ ‘Vi’, utan VI sossepolitrucker – fortsätta leva lite bättre än alla DOM andra, inkluderat både ‘Dom’ och ‘Vi’.
  Och här står ‘Vi’ nu och tittar på alla ‘Dom’, tills VI gör nästa rockad, så att ‘Dom’ blir ‘Vi’ och ‘Vi’ blir ‘Dom’, och ‘Vi’ blir ‘MOT’ ‘Dom'”. Det börjar brännas, så den kommer snart (en sann sossepolitruck skäms inte för att först och främst tänka på sitt eget bästa)…

  Gilla

 25. gmiksche skriver:

  Klanka inte på Hultqvist. Han påstås ju vara den mest kompetente av alla inkompetenta regeringsledamöter. T o m alliansen har tidigare gillat honom..

  Gilla

 26. Willy Lindqvist skriver:

  Samhället måste ständigt återskapas. Det sker inte av sig självt. Det är skolans och utbildningens uppgift att återskapa samhället för att det ska fungera. Skolans och utbildningens uppgift är att förse oss med kunskap och kompetens som är förusättningen för att samhället ska bestå och utvecklas. Utarmas skolan och utbildningen skadas samhället och vår framtid äventyras. Det råder enkla samband, som dock tycks vara alltför svåra att förstå för åtskilliga politiker i Sverige för att de ska inse och ta itu med problemen.

  Gilla

 27. Thomas Gunnarson skriver:

  Att vara lantbrukare/bonde är ett ”kall” sa alla… jovisst, men även en bonde måste överleva.
  Så omskolade jag mig. Kunde vara kul att jobba i vården kanske…
  ”Att jobba inom vården är ett kall”, sa vår lärare.
  Herregud, vilken idiot jag är. Hamnat i samma fälla en gång till….
  Så det blev till slut ett vanligt kneg inom byggteknisk verksamhet.
  Ett jobb som inte var belastat med ”kall”…
  Så har allt många insett numera då yrken med krav på ”kall” blivit impopulära.
  Vem faen vill få skit för att man jobbar?

  Gillad av 1 person

 28. Wilmaalfons2 skriver:

  Den nya Adeln förnekar sig INTE!
  Roffa åt dig så mycket du kan för du kommer aldrig att ställas till svars!
  Nu börjar det faktiskt bli dags för en riktigt folklig revolution känns det som.
  Kanske fransmännens Bastillien skulle vara på sin plats?!!!

  Gilla

 29. Blåbär skriver:

  Nya datorer har en mycket avancerad hårdvara, med firmware(mjukvara för integrerade kretsar) som kan ändras blixtsnabbt. Sedan körs Operativsystemet på denna hårdvara. Dessutom kan operativsystemet vara inkapslat in en mjukvara som delegerar antal servrar till olika applikationer. Sedan tillkommer databas och kommunikations delar som är lika komplexa både i hårdvara och firmware. Systemadmin kan sitt varsomhelst i världen med bra kommunikation.
  Sjukvårdens, polisens, bankernas datasystem behöver ITstöd av specialister.
  TS har nyligen gjort den upptäckten.

  Gilla

 30. Borgen skriver:

  Insiktsfullt, och just där sätter du fingret på något myckett viktigt, nämligen att det saknas stora belopp i stadskassan trots allt prat om överskott och balans. Vi missar de små teknen på systemstress som.över lång tid resulterar i systemkollaps. Hur långt har vi kvar dit? Jag vet bara att vi har ett av de högsta skattetrycken i världen, utarbetad personal inom stat och kommun och en gigantisk stat som slösar pengar till höger och vänster. Något mäste ge efter.

  Gillad av 1 person

 31. Erik skriver:

  Mycket bra skrivet. Det här sättet att se på sakernas tillstånd tycker jag har ett högt förklaringsvärde. Jag har för egen del en viss insyn i teknisk verksamhet i större privata organisationer. På något sätt har man ännu inte lyckats påverka ingenjörskårerna i någon större utsträckning, men vad man jobbar på det. Nu gör man sina framstötar mot KTH. Så här med helikopterblicken är jag egentligen lite överraskad att man inte lyckats jämlikifiera ingenjörerna ännu. Men man försöker via NyTeknik och påverkan på kursinnehåll på tekniska högskolor och ändrade rekryteringsbaser osv. Det är väl bara en tidsfråga. Kopplingen lön-prestation är t ex lägre än vad många tror. Det lönar sig bra mycket bättre att tillhöra rätt nätverk. Som sagt, bara en tidsfråga innan bilens skick blir mer uppenbart?

  Gilla

 32. Bjarne Däcker skriver:

  Vad vi bevittnar är en maktkamp politikerna mot resten. Genom att degradera viktiga professioner som lärare, akademiker och officerare stärker politikerna sin ställning. Politikerna är rädda för starka professioner eftersom dessa bygger sin position på genuin kunskap och erfarenhet medan politikerna endast ägnar sig åt ideologiska egotrippar.

  Det nya nu är att journalisterna och media har lierat sig med politikerna mot resten. Media har det gemensamt med politikerna att det uteslutande handlar om ansvarsbefriat tyckande.

  Det här förklarar också migrationspolitiken. Nu angriper politikerna svenska folket och försöker rycka undan basen för nationell stolthet (”midsommar och sådana töntiga saker”). Migrationspolitiken liknar IT-läckan på Transportstyrelsen. I bägge fallen handlar det om (1) att hålla väljarna utanför insyn och inflytande, (2) Sveriges avveckling och upplösning samt (3) politiker som landsförrädare.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.