Bengt Olof Dike: Dag Sandahl förmår inte ta till sig folkkyrkans storhet!

När prästen och den erfarne kyrkomötesledamoten, kyrkostyrelseföreträdaren, stiftsfullmäktigeledamoten med mera, Dag Sandahl, tar till orda i den offentliga kyrkodebatten är det alltid med undertonen att den kyrkan han tjänar inte skall vara en demokratisk folkkyrka, alltså inte en kyrka med fria val eller politiska partier som ställer upp och på vanligt demokratiskt sätt kämpar om väljarnas gunst och inte en kyrka där således allmänheten i dess breda bemärkelse är företrädd och har inflytande. Sandahl vill – detta betonat även om han protesterar starkt – ytterst att kyrkan främst skall styras av präster och teologer och den gudstjänstfirande församlingen, det sistnämnda ett begrepp som ofta förekommer i hans bloggtexter och i hans anhängares nickande.

Därför är Sandahls kritik mot kyrkan likartad – år efter år efter år. Jag vet, för jag har varit med och följt honom i kyrkomötet och i debatten. Ärkebiskopar och biskopar får med jämna mellanrum sina slängar, sällan någon uppskattning. Och kyrkan är förstås i hans ögon ”politiserad”, vilket framkommer i hans aktuella text på Det goda samhället. Det märkliga med honom är att denna kyrka, som är hans – som jag brukar kalla den – jordiske huvudman kontinuerligt utsätts för så mycket spott och spe att utomstående ibland häpnar.

”Varför lämnar han inte kyrkan, när den är så usel?”, är den spontana tanken hos många, som tar del av hans textproduktion.

Men det är han för klok för; han vill ”inifrån” vara getingen som sticker huvudmannen. Han vill stanna kvar som en i kyrkans absoluta ledning – kyrkomötet och kyrkostyrelsen – och med sina många kontakter i det kyrkliga livet som torde överträffa alla andras och från etablissemangshöjd påverka kyrkans i den högkyrkliga riktning, som är och alltid har varit hans. Därför återkommer han ständigt i sina texter till förfluten tid, till påstådda löften mot högkyrkligheten som sedan har svikits, till eminenta biskopskandidater, som inte fått ämbetet därför att de varit kvinnoprästmotståndare och till det som alltså hör historien till. Dåtiden som mer närvarande ingrediens i nutiden än nutiden själv är hans livsluft. Som debattör är han lika flitig och farlig som fruktad och (av många) föraktad. De sistnämnda gillar honom inte alls på grund av hans åsikter.

Tre partier finns kvar i kyrkovalen; deras respektive ordförande har nyligen deklarerar att partierna kommer att vara kvar där. Beskedet har naturligtvis väckt ont blod hos Sandahl, som – tycks det – dock vägrar att inse och acceptera faktum. Det framgår av den nu aktuella artikeln, där han målar ut kyrkan som närmast en lekboll i partiernas skarpa klor. Som om partinärvaron vore ny, när den har många decennier på nacken och till och med fanns, innan Sandahl själv hade kommit till världen. Han försöker alltså påskina, att Svenska kyrkan styrs av synliga eller osynliga agendor, som sätts ihop i partikanslierna. Detta kommer, kära läsare, från en person som med sin bakgrund i kyrkans högsta ledning sannerligen borde veta bättre!

Och ofta återkommer han till argumentet att partierna inte är intresserade av kyrkans väl och ve. Varför ställer de då upp där, undrar vän av ordning? Jo, svarar Sandahl, därför att de vill ha makt.

Men att man skall behöva påminna en sedan lång tid tillbaka vigd präst i Svenska kyrkan, att Gud och Jesus är densamme och så förblir med eller utan politiska partier, som ställer upp i kyrkovalen, är märkligt. Kyrkomötet röstar alltså inte, som det ibland påstås, främst från Frimodig Kyrkas nomineringsgrupp, om Gud, Jesus eller Bibelns lära. Det verkar alltså som om Sandahl ännu inte förstått att valen sker till en organisation, som behandlar ekonomiska, strukturella, fastighets- och andra liknande frågor. Läran i kyrkan behandlar av kyrkans läronämnd, bestående av samtliga biskopar plus några andra företrädare.

Och när man frågar Sandahl om hur många gudstjänstbesök som krävs för att få vara med och styra kyrkan, uteblir svaret. Det är avslöjande, liksom att han alltså inte i grunden vill ha fria, direkta val i kyrkan.

Det bör här en gång för alla påpekas, att alla medlemmar i Svenska kyrkan – och de är många – har precis samma rätt sinsemellan att påverka. helt oberoende av hur många gånger om året de går i kyrkan. Folkkyrkodemokratin, bäste Dag Sandahl, skall vi slå vakt om och vårda ömt. Den är inte till salu.

Och nu gäller verkligheten – partierna stannar kvar!

Bengt Olof Dike
Kyrkomötesledamot 1989-2005,
nu församlingsengagerad, Lunds stift

38 reaktioner på ”Bengt Olof Dike: Dag Sandahl förmår inte ta till sig folkkyrkans storhet!

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Som troende blir jag illamående när jag läser detta inlägg av Bengt Olof Dike och har svårt att förstå hur Dag Sandahl orkar.

  Personligen känns det skönt att sedan länge ha lämnat Svenska kyrkan – den verkar helt förlorad!

  Gillad av 6 personer

  • ericr45 skriver:

   Helt ense med Alexander Z, (Sandahl är fö en skolkamrat..) även jag har lämnat Sv Kyrkan, varför gå omvägar när man enkelt kan nå direktkontakt med Chefen? Även utan att anlita någon tjänsteman i nån lokalavdelning?

   Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Var och en får givetvis ha sin uppfattning men här har vi en person som uppenbarligen inte insett att kyrkan kidnappats av politiska aktivister på vänsterkanten. Detta kan bara bero på att skribenten tillhör de intressen som främst är intresserade av att promota HBTQ, jämna vägen för islam o.s.v eller har han missat en hel del i sin verklighetsuppfattning.

  Att se resultat som att vi har den ledning vi har inom kyrkan kan knappast ses som utslag av en ”Folkkyrkodemokrati”.

  Avslutningen på texten är ett riktigt luftslott: ”Och nu gäller verkligheten – partierna stannar kvar”. Verkligheten är nog snarare att fler och fler av väljarna blivit alltmera skeptiska till hur partierna företräder väljarna.

  Gillad av 1 person

 3. BjörnS skriver:

  Att kyrkan är politiserad är ett faktum som inte verkar störa Bengt Olof Dike. Val är nog det enda sätt att försöka komma denna politiserade kader som gjort kyrkan till sin. Så länge som jag betalar kyrkoskatt och är medlem ska jag kunna påverka genom att rösta.

  Gillad av 1 person

 4. Astrid Tingdahl skriver:

  Vad ska vi ha den stora organisationen, alla kyrkolokaler till när det inte har med Gud, Jesus och Bibels lära att göra? Tända ljus och minnas kan man ju göra på olycksplaster och var som helst. Befolkningsregistrering, vigsel, begravning sköts ju neutralt, när personerna inte har en kristen tro. Om 1-2 % går i kyrkan så behövs ju inte så stor organisation,inte ens ett stort kyrkomöte.
  Det kanske behövs ett demokratiskt kyrkomöte till för att rösta bort och lägga ner organisationen. Pengarna kanske kan användas bättre!
  Det hela låter som en historia i Bamse: lejonen och krokodilerna krigar om makten att förvalta mössens lemonadkälla, trots att vare sig lejonen eller krokodilerna gillar lemonad. Det viktiga var att administrera och ta betalt för lemonaden som mössen tidigare haft gratis!
  Skogsåkra

  Gillad av 1 person

 5. Gunnar Karlén skriver:

  Synpunkterna på kyrkan från Bengt Olof Dike förefaller mig också vara likartade – år efter år. När han inte är ensam om dessa synpunkter går det som det går för Svenska kyrkan. Man kör i diket!

  Redan det (hittills!) närmast obefintliga valdeltagandet i kyrkovalen bör rimligen diskvalificera Svenska kyrkan från att kallas ”demokratisk folkkyrka”. Hur skall man kunna inse storheten hos något som i praktiken inte existerar? Men vi får se hur det går i nästa val!

  Gilla

 6. tekindeniz skriver:

  Bengt Olof Dike, begriper du själv va du skriver?
  En uppmaning till inte bara Dag Sandahl utan till oss alla som är kritiska till kyrkan är alltså:
  Varför lämnar han inte kyrkan, när den är så usel?”, är den spontana tanken hos många, som tar del av hans textproduktion.

  Jag har faktiskt gått ur den svenska kyrkan då jag insett att den fullständigt struntar i de förföljelser de kristna utsätts för runtom i världen och i Sverige.
  Ni har varken kunskap om den kristna läran eller islam men vill uttala er om dessa och utge er för att vara dess ställföreträdare.
  Må du och dina lejikar få vad de förtjänar.

  Gillad av 2 personer

 7. Ophelia skriver:

  Bengt Olof Dike verkar lite gnällig tycker jag. Förmodligen för att han inte har en aning om vad en kristen kyrka egentligen är och ska hålla på med.
  Det är mycket vanligt.

  Dike verkar mena att kyrkan kan delas upp i en organisation, som ”behandlar ekonomiska, strukturella, fastighets- och andra liknande frågor.” samt en andlig del som biskoparna ska företräda.

  Nu är ju Svk inte en organisation, förening, stiftelse eller klubb i vanlig bemärkelse, utan något helt annat och väsensskilt från liknande grupperingar.

  Svk ska styras av den Helige Ande genom att kristna medlemmar ber och arbetar för kyrkans bästa med Jesus som förebild.
  Kyrkan är INGEN I GRUNDEN DEMOKRATISKT FÖRENING, utan vi har VALT att göra den demokratisk. Var tacksam för det. Det finns massvis av frikyrkor som jobbar på ett helt annat sätt och ändå fungerar utmärk.
  Svk är och ska vara en del av Guds stora församling som alla kristna jorden över utgör.

  ”Och när man frågar Sandahl om hur många gudstjänstbesök som krävs för att få vara med och styra kyrkan, uteblir svaret.”

  Bengt Olof Dike vill egentligen inte veta det -han vill nog bara klargöra det faktum att han anser sig förbigången.

  Jag går (nästan) aldrig i kyrkan, men vill naturligtvis bli företrädd av levande kristna människor som tror på Jesus. Jag ber hemma och ibland lyssnar jag på gudstjänsten på radion. Bengt Olof Dikes fråga är totalt irrelevant och visar enbart att han inte förstått vad kyrkan egentligen är till för.

  Kan det vara så att Bengt Olof Dike egentligen tycker att kyrkan (de kristna) inte ska förfoga över alla dess tillgångar? Det kanske känns lite orättvist till och med?
  Men där pengar och tillgångar finns -dit dras mammon, som i detta fallet enligt mig ofta utgörs av politiker!

  ”osynliga agendor” Absolut. Den Helige Ande!

  Gillad av 2 personer

  • Ophelia skriver:

   Ja, men det är ju jättebra att Det goda samhället släpper igenom såna här inlägg. Så vi får chansen att röra om lite i grytan. Dialogen är viktig.
   Alla har rätt att säga vad de tycker. Ingen har dock skyldigheten att lyssna..
   Frid.

   Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Ju högre apan klättrar, desto mer visar den baken.

   Jag uppskattar i högsta grad! Det visar att jag gjorde rätt då jag lämnade SvK.

   Gilla

 8. schwedischkochen skriver:

  I varje fall är Dag Sandahl otroligt tolerant, som låter Dike skriva sina negativa kommentarer på ”Bloggardag” dag ut och dag in (sic). Jag var länge övertygad om att Dike inte existerade, utan var ett ”berättartekniskt” drag av Sandahl, d v s att han trollade sig själv. Tänk, vad man kan ta miste.

  Gillad av 1 person

 9. Bengt Olof Dike skriver:

  Ophelia, Johan Gyllenspetz och Schwedischkochen,

  -Den förste upplyses om att demokratin inte alls står i motsatsställning till kyrkostyre och kristendom. Tvärtom står ju kristendomen för fri- och rättigheter, solidaritet, rättvisa, omtane och omsorg, för att nämna något. När signaturen skriver att Den Heliga Ande skall styra kyrkan, måste det också framgå i vilken jordisk tappning det skall ske. Någon eller några jordiska varelser måste således tolka Hans vilja och omsätta den i praktiska beslut. Vem eller vilka har tolkningsföreträde?

  Signaturen upplyses också om att det är medlemskapet och inget annat som berättigar till inflytande i Svenska kyrkan – inte x antal gudstjänstbesök.

  Vad gäller de båda andra nämnda signaturerna konstaterar jag bara, att deras intresse av en fri debatt, där meningsskiljaktigheter blottas, förefaller strikt begränsat.
  -Stoppa Dike, ty hans åsikter passar inte oss!

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

  • Ophelia skriver:

   Jag skrev INTE att demokrati står i motsats till ”kyrkostyre och kristendom”. Du tolkade det som så.
   Kristendomen är så mycket mer än politiska demokratiska beslut i den modell vi är vana att se dem.

   Jesus är faktisk inte ”demokratisk” i den mening vi idag talar om. Han pekar med hela handen, en god och bra hand, i rätt riktning -uppåt.
   Som jag skrev så finns det massor med bra (fri-) kyrkor som fungerar utmärkt utan demokrati alls, häpp! Katolska kyrkan har ju t.o.m en ledare som nästan kan likställas med en diktator (i den meningen att Påven kan ta helt egna beslut under vissa omständigheter).

   Varför ska jag rösta för att t.ex centerpartister ska sköta kyrkan när jag vill att en personligt kristen person ska göra det?

   Om jag vore t.ex centerpartist så skulle jag rösta på Centerpartiet i riksdagsvalet, och vill jag att den varmt kristna centerpartisten Nils Andersson ska bestämma i Svk så röstar jag på honom i kyrkovalet. MEN inte för att han är centerpartist, utan för att han i mina ögon är en trovärdig och bra kristen PERSON!

   Om han vill driva centerpartiets politik så får han ställa upp i kommunal-, landstings- eller riksdagsval helt enkelt.

   I Svenska Kyrkan ska en ledare kunna byta fot utan att kolla vad partiet först tycker.

   Den som är kristen, medlem och lämplig att arbeta inom Svk ska få göra det. Den bör dock inte väljas FÖR ATT den är moderat, socialdemokrat, centerpartist eller tillhör något annat parti.
   Man ska naturligtvis välja rätt PERSON.

   ”jordisk tappning” av helig ande? Man kunde ju börja sina jordiska möten med bön t.ex. Det är inte så vanligt. Politiker ska hålla på med politik, inte Guds plan för Sverige och Svk.

   ”x antal gudstjänstbesök” var det ju faktiskt du som undrade över..

   Gilla

 10. Arthur skriver:

  Kanske man skulle få en röst per högmässa i kyrkovalet?

  Visst är kyrkan pinsamt politiserad. Det skulle inte skada om våra biskopar faktiskt var kristna. Det som kommer ihåg Mitt Kors-kampanjen måste förundras över att ärkebiskopen syntes vara direkt fientlig mot kristna. Förr lämnade folk Svenska Kyrkan för att de inte längre var kristna, numera för att de fortfarande är det.

  Gillad av 2 personer

 11. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Undertecknad stofil med glimten i ögat kan tänka sig att ovan publicerade inlägg författat av kyrkomötesledamoten emeritus Dike, har tvenne funktioner att fylla. Dels ger dessa tankegångar en inblick i den duperande motståndarsidans föregivna ambitioner att värna om den demokratiska andan, dels ger den prov på DGS:s sinne för humor samt viljan att injicera ett adrenalinhöjande medel i debatten.
  Folkkyrkodemokratin har reducerats till en vacker tanke från en förgången tid då ännu begrepp som andlig styrka, orubbligt ledarskap, kristenhetens väl och folkets frälsning i fokus, utgjorde klart lysande ledstjärnor inom Svenska Kyrkans arbete.
  Att teologie doktor Sandahl profilerat sig som en spektakulär och kontroversiell klerikal kombattant, icke sällan bemärkt för sitt understundom med tanke på ämbetet mindre konvenabla språkbruk, torde icke gått någon kyrkopolitiskt intresserad läsare förbi. Ej heller det faktum att den bålde apologeten representerar en utomordentlig motvikt till den av statskonstnärliga intriger impregnerade kyrka vi icke minst under ärkebiskop Jackeléns vanstyre haft det tvivelaktiga nöjet att bekanta oss med.
  Den divinatoriske Dike och konsorter har i doktor Sandahl funnit ett jaktbyte som icke har för avsikt att låta sig fällas av de globaliststrategiska falska profeter som nu härjar i det svenska kyrkorummet och vilka med vett och vilje öppnat portarna för den brutala best vi känner som islamismen.
  Tack för ordet!
  Andreas 🙂

  Gilla

 12. P I Persson skriver:

  Nog är det besynnerligt att jag, som kristen socialist, är den ende som förstår högermannen Dike. Eller kanske inte så konstigt egentligen. De allra flesta av er säger ju själva att ni inte är troende eller kyrkomedlemmar, någon vill t o m utrota all religion. Då har ni också små förutsättningar att förstå det som sker i de kyrkliga församlingarna.

  Det är som Dike säger, det handlar inte om politik i kyrkan. Därför kan en högerman och en vänsterman finna varandra i tron på Kristus fast de har diametralt skilda politiska uppfattningar. Men i kyrkan handlar det om teologi. Och det finns olika teologiska teorier. Det har inget med partipolitik att göra. Det handlar också om förvaltning av lokaler och tjänster, något som oftast är praktiskt och inte heller det är partipolitik. Och en församling, ett samfund måste ha en styrelse och den väljs demokratiskt av sina medlemmar.

  Att det finns politiska partier som ställer upp i kyrkovalet är inte märkligt alls. Varför skulle inte den som definierar sig som sosse eller något annat kunna rösta på personer i sitt parti om hen vill ? Märkligare än så är det ju inte. Vem tjänar på att det målas upp de hiskeligaste konspirationsteorier ? Ingen.

  Gilla

  • Ophelia skriver:

   ”det handlar inte om politik i kyrkan” ..Bra, och just därför ska vi inte ha politiska partier som styr i kyrkan heller!
   Den som definierar sig som sosse kan verka inom politiken.
   Den som definierar sig som kristen kan verka i kyrkan.

   Att vara sosse ska definitivt komma i andra hand vad gäller styret av Svk.

   Gilla

 13. bomarkusson skriver:

  Häpnadsväckande resonemang av Dike. Det är på grund av sådana falska profeter som jag lämnade SvK förra året.
  Jag ville inte vara med i en kyrka som inte vill/vågar förvalta det kristna arvet utan istället idka PK-populism.
  Varför ska icke troende sitta i kyrkans ledande organ? Varför vill man inte försvara den kristna tron? Varför täcker man över kristna symboler när man ”gullar” med Muslimska Brödraskapet? Det borde inte vara helt obekant vad som MB vill enligt manifestet från dess bildande i Kairo 1928.
  Att gå ut med att Islam är fredens religion är tyder på en anpasslighet som leder tankarna till Qusling.

  Observera att Haditherna är heliga skrifter och att Profeten var ofelbar. Läs och begrunda!!!!

  Jag har genom min arabiska hustru, fd muslim, och genom egna studier kommit fram till att Islams mål är att ta världsherravälde genom lögner och våld.

  En religion, som säger att de, som dödar oskyldiga människor i religions namn, får ”fast-track” där 72 oskulder, just det det ska vara oskulder. Och dagen efter vaknar dessa upp som oskulder på nytt. Är det en kvinnosyn, som är förenlig med SvK:s ”värdegrund”? För övrigt tror jag inte Brödraskapet är HBTQ-kvalificerade. Detta torde innebära vissa svårigheter för ett icke föraktligt antal personer i SvK:s tjänst. Tro inte jag är homofob. Jag brukar ofta diskutera musik men vår manliga kantor som är gift med en manlig präst. Är det ett förhållande grundat på kärlek har jag inga invändningar.

  Att SvK sviket sitt kristna uppdrag är just på grund av politiserande. Det som Dike politiserande som Dike förordar.

  Gilla

  • Ophelia skriver:

   Ja, du har helt rätt. Det är mycket allvarligt och fegt av Svk att ”gulla med Muslimska Brödraskapet” och andra inom företrädesvis islam.

   Jesus talar om jordens salt: “Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.” (Matteus 5:13).

   Motsatsen är då kanske det socker som Svk verkar sträva efter vara, genom att linda in budskapet i något kletigt ”vi vill värna alla sorters religioner för de tror också på Gud..tycker vi.”

   Det känns högst obehagligt när ärkebiskopen säger att Jesus var HENNES väg till Gud, och samtidigt mer än antyder att det finns andra vägar. Mohammed, Buddha eller så..

   Jesus var mycket tydlig! I Johannes 14:6 står ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern UTOM genom mig.”

   Muslimer tror att Muhammed visar på Gud. Muhammeds gud Allah, är inte nåderik. Allah kräver att du uppfyller en massa lagar och regler, ju bättre du är på det ju närmare Allahs himmel kommer du. Såna lagar och regler som Jesus faktiskt har lyft av oss. Och det här ska företrädare för Svk, och särskilt de med hundratals högskolepoäng i religion veta och sprida, för det är deras främsta uppdrag.

   Det kyrkan ska göra, är att delge muslimer liksom andra budskapet om Jesus.

   Gilla

 14. bomarkusson skriver:

  Måhända invänder Dike att det finns ”goda muslimer”. Det finns inga ”goda muslimer”, i synnerhet inte i Brödraskapet!!! En ”god muslim” är ingen muslim!

  Det ligger till så här: Profeten fick Koranen ord för ord från Allah genom ärkeängeln Gabriel. Profeten var vidare ofelbar och dennes gärningar enligt Haditherna är efterföljansvärda. Anser man inte det, är följaktligen inte Profeten ofelbar utan istället en avskyvärd våldtäktsman och pedofil, innebär det att han har förlorat sin legitimitet och att han därför är en lögnare och knappast kan ha fått sina ord från någon Gudom. Islam skulle då falla ihop som ett korthus. Ett falsarium. Därför har Islam inte kunnat reformeras och kommer inte att kunna reformeras med mindre än att man betraktar Profeten som en charlatan. Så illa är det!

  Genom att mitt närmaste umgänge är inom den arabiska diasporan kan försäkra att det jublas på SFI då ett terrordåd har skett. Mina sekulära vänner, som flytt ett religiöst förtryck, undrar vad för land de hamnat i!

  Islam är en primitiv religion och en muslim förstår inte metaforer och mystik. Undantaget är sufisterna men dessa slaktas då de inte anses som ”riktiga” muslimer.

  Jag påstår att det aldrig kan bli fred i de muslimska regionerna. Hat ingår som en viktig beståndsdel i kulturen. Det hör till att man ska hata.

  Betänk att Islam handlar mycket långsiktigt, betydligt längre än våra fyraårsperioder.

  Kyrkan har varit politisk alltför länge viket medfört ett politiskt korrekt ”gullande” med Islam.
  Kristus var en revolutionär, kyrkan är medlöpare.

  Gillad av 1 person

 15. Jonas Nilsson skriver:

  Många kloka kommentarer men det är P I Persson och Dike som råder i SvK:s kyrkomöte, de som sätter ramarna för kyrkfolket och väljer biskopar. Sossarna har som en av sina huvudideer i sin kyrkovalskampanj att det är sådana som Sandahl som är den stora faran för SvK.
  Fint att veta att det finns någonstans som en höger- och vänstermänniska kan vara överens – hur man håller kyrkolivet på lämplig nivå.
  Men det verkar inte som om Persson inte fattat att direktvalens resultat förvaltas av partiledningarna i regeringen.
  Allt (kyrko) politiskt arbete i Sverige är ärliga människors försök att med viss tänkt ideologisk nyansering försöka få oss att hålla sams, eller? Den stora frågan är väl om det är någon skillnad ö.h.t. mellan den tänkta ideologiska nyanseringen och vad man kan inbilla sig skulle forma innehållet i någon form av kristen övertygelse?
  Kanske lättare att inte röra till det alls utan lyssna till nomineringsgruppens rekommendationer (anvisningar/krav på ledamot)?
  Kan man tänka sig ett folkhem som bestäms av andra krafter än de som vet vad det handlar om?
  I bästa fall blir det kommande kyrkohandboksbeslutet beviset för att det var på detta sätt SvK styrdes under 1900-talets senare hälft, med Bengt Olofs m.fl. goda vilja.
  1982 års kyrkomöte blev svaret på den tänkt ofrånkomliga folkförankringen via partisystemet och 2017 års kyrkomöte frukten av det arbetet under ett antal år. 1986 års kyrkohandbok, den mer ekumeniskt orienterade i förhållande till andra kristna kyrkor, blir att anse som ett misstag i denna rörelse, det var ju sådana som Sandahl som då präglade arbetet. Första handboksrevisionen var ännu radikalare men då var ännu så många kvar från den gamla tiden att man fick fortsätta ett tag till.
  Prästutbildningen har sedan den handboken jobbat på den kommande förändringen. En inte oväsentlig fråga är vad prästutbildningen ska få för mål med den nya samtidskorrigerade handboken.

  Gilla

 16. Bengt Olof Dike skriver:

  Jonas Nilsson m fl,

  -Det förekommer inga av partierna upprättade agendor vid kyrkomötet. ”Politiserandet” är snarare er skrämselbild än klara fakta. Glöm sedan ej heller, att de politiska partierna har funnits i kyrkovalen under ett stort antal decennier utan att några har upphöjt ramaskrin över denna tingens ordning.
  Nu är plötsligt fötterna ömma – varför just nu?

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Svaret verkar vara alldeles för enkelt för att Dike ska kunna förmå sig att förstå det.

   Jag tar det därför långsamt:

   K Y R K A N Ä R N U M E R A S K I L D F R Å N S T A T E N !

   Blev det svårare nu?

   Gilla

   • bomarkusson skriver:

    Mellanslagen föll bort. Jag gör såhär istället.

    K-Y-R-K-A-N__ Ä-R__N-U-M-E-R-A-__S-K-I-L-D__ F-R-Å-N__ S-T-A-T-E-N.

    Gilla

   • P I Persson skriver:

    Ingen har ifrågasatt det. Men det kan väl inte bara vara politiskt indifferenta som får tillhöra kyrkan ?

    Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Jag har studerat Koranen och Haditherna och kollat med den arabiska texten med min arabiska hustru. Jag förutsätter att även kyrkans högsta religiösa ledare gjort detsamma. Ja, inte kollat med min fru förstås!

   ÄB säger att Islam är fredens religion.
   Följaktligen anser ÄB att min hustru ska dödas, då hon avvikit från den enda rätta tron. Inte sant?
   Vidare bör ÄB känna till att IS (Daesh) har fullt stöd i Sunni-islams heliga skrifter. Eller har jag gjort en tankevurpa?

   Ett sådant uttalande kan inte uppfattas annat än tron får stå tillbaka för den politiska korrektheten.

   ”Gå med i Svenska Kyrkan: Från revolutionär till en del av makten.”
   ”Kristus eller Muhammed, skit samma, båda leder fram till Gud”

   Med revolutionär avses då inte befrielseteologisk i enlighet med 68-generationens marxistiska mening. .

   Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Ibland blir det riktigt humoristiskt.

   ”Och när man frågar Sandahl om hur många gudstjänstbesök som krävs för att vara med och styra kyrkan, uteblir svaret”

   Har verkligen Dike förstått den kristna kyrkans väsen? Jag måste verkligen säga att Dikes uttalande ger syn för sägen!

   Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Om nomineringsgrupperna inte har några agendor, vad är det då de går till kyrkoval på?? Tyngre ”kyrkliga” ärenden behandlas av partistyrelse, uppenbart i den största gruppen. Tror inte att Sverigedemokraterna heller framgent släpper sina ledamöter lösa…

   Ömma fötter därför att med detta kyrkomöte sätter de politiska partierna agendan för kyrkans gudstjänster för en oviss framtid. Skulle sossarna, centern, sverigedemokraterna och någon ytterligare part säga nej skulle handboken få återföras (Arbetarepartiet Socialdemokraterna (29%), Borgerligt alternativ (13%), Centerpartiet (12%), Sverigedemokraterna (6%), Kristdemokrater i Svenska kyrkan (5%), Miljöpartister i Svenska kyrkan (5%), Fria liberaler i Svenska kyrkan (3%), Vänstern i Svenska Kyrkan (2%))

   Din farhåga att systemet skyddar kyrkan från prästers dominerande inflytande har en poäng med mementot att tankekonstruktionen är horribel. De präster som inte verkar för kyrkans och församlingarnas försvar, växt och mognad ska inte ens hållas i schack utan istället mattas och avvisas.
   Hela tankekonstruktionen att dagens kyrkomöte skulle garantera någonting överhuvudtaget är huvudlös sålänge vi inte har politiska partier som åtminstone gör anspråk på att vilja vara kristna partier. (Ett vägskäl 1974. Före 1974 tänktes landet som ett kristet präglat samhälle men därefter tänkt nollställt.) Javisst, kyrkmötesledamöter har sina politiska övertygelser men det är inte dessa som ska samla dem inför överläggningarna.
   Stiften, församlingarnas olika regionala gemenskaper, är utgångspunkten. Stiften har olika historia och olika karaktärer i församlingarna. Dessa aspekter ska få synas också i valsystemet, inte minst det faktum att församlingarna är helt beroende av vilka präster som leder.
   Istället syns det partipolitiska landskapet hela vägen ner till lokal kyrkonämndsnivå, där prästerna väljs och idag betalas.

   Gillad av 1 person

 17. skogsåkra skriver:

  Tyvärr inbetalas kyrkoavgiften via skattsedeln. Det är olyckligt, det vore mycket tydligare om man fick skicka in sin kyrkoavgift direkt till sin församling. det skulle medvetandegöra medlemsskapet i Kyrkan. Så är det ju till alla andra organisationer!

  Gilla

 18. Bengt Olof Dike skriver:

  Jonas Nilsson,

  -Varför påstår Du att de politiska partierna sätter agendan för gudstjänsterna? Det stämmer ju inte alls. När lade sig de i prästernas predikningar? Upp till bevis!

  Är det sedan så konstigt, att det lokala kyrkorådet är prästernas arbetsgivare. Det finns ju på platsen, precis som ett företags styrelse är VD:ns överordnade eller kommundirektörens arbetsgivare är kommunstyrelsen.
  Men vi känner ju väl till prästönskemålet att låta arbetsgivaren sitta långt bort, i stiftsstaden, fjärran från vad som dagligen sker på platsen.
  Och jag betonar igen fördelarna med direktdemokratin: att varje väljare själv får bestämma vem han eller hon skall rösta på i kyrkomötet.

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

 19. Fredrik Östman skriver:

  Hur skall man meningsfullt kunna rösta fram en kommitté som bestämmer över Gud? Är det inte kätteri och inget annat? Svenska kyrkan behöver, liksom Sverige i stort, en inkvisition.

  Gilla

 20. Bengt Olof Dike skriver:

  Fredrik Östman,

  -Vem har krävt, och fått igenom, en beslutsförsamling med bestämmanderätt över den Högste?

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.