Det blir för jobbigt att följa lagarna – lösa spekulationer kring Transportstyrelsen

Patrik Engellau

Trafikverket har alltså tidigare driftat Transportstyrelsens datasystem. Under Reinfeldtregeringen beslutas att driften i stället ska läggas ut på entreprenad hos något privat IT-bolag.

IBM får uppdraget. Arbetet ska utföras av underentreprenörer till IBM, till exempel ett IT-bolag i Serbien. Den nye statsministern Löfven gör Anna Johansson till infrastrukturminister med ansvar för Transportstyrelsen och Maria Ågren tillsätts som myndighetetens generaldirektör.

Någonstans under resans gång blir Maria Ågren varse att IBM inte kommer att kunna klara av informationssäkerheten. Om verksamheten fortsätter enligt plan kommer den att bryta mot ett antal svenska lagar, till exempel Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Ågren bestämmer sig, eventuellt efter att ha tagit underhandskontakter med någon sorts högre ort (som i så fall inte verkar ha varit hennes chef Anna Johansson), för att strunta i lagbrotten och köra vidare enligt plan.

Så mycket vet man (tror jag i alla fall). Nu börjar spekulationerna.

Maria Ågrens beteende är obegripligt. Det kanske förklaras av att hon ändå inte begripit sin uppgift utan, enligt Rebecca Uvell, uppfattar sig som miljöaktivist med ansvar för klimatets framtid.

Det ansvariga statsrådet Anna Johansson säger sig ha fått informationen mer än ett år efter Ågrens beslut och hävdar att hennes statssekreterare undanhållit henne saken. Som jag ser det måste det bero antingen på att statssekreteraren inte tycker det är lönt att tala med sin chef eller på att de har något slags överenskommelse av innebörd att Johansson inte ska störas med besvärande information.

I början av 2016 får både inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist reda på Transportstyrelsens brottsliga beslut att strunta i svenska lagar. Ygeman har möjligen fått informationen av SÄPO, som utrett frågan och Hultqvist kanske av FRA, som ändå vet allt eftersom de lyssnar på alla. Men hur ministrarna fått informationen spelar mindre roll, poängen är att de visste på ett tidigt stadium och att de inte vidtog några åtgärder. Huruvida de konfererade med varandra innan de beslöt sig för att strunta i lagbrottet vet vi inte än.

För mig förefaller Ygemans och Hultqvists agerande inte bara ofattbart, utan även synnerligen riskfyllt, även för dem själva. Om det i framtiden skulle komma fram att de haft vetskap om saken och inte gjort något, inte ens rapporterat till statsministern, skulle de framstå som efterkrigstidens två största svartepettrar. Där är vi nu.

Detta måste ha någon sorts förklaring. Vadan denna passivitet?

En möjlighet är att de inte begrep sakens allvar. Att en enstaka framstående minister inte fattade går att tänka, men att två stycken inte skulle göra det är helt osannolikt vare sig de samrådde eller inte.

Jag tror tills vidare på en annan förklaring som har sin grund i att vårt lands ledare lever i en helt förljugen värld, där det man säger och gör sken av är något helt annat än vad man i verkligheten sysslar med. Hur kan jag tro det? Tja, jag är ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden, som bland annat ägnar sig åt att driva Konkurrenskommissionen, en privat ”domstol” som mycket seriöst granskar offentliga upphandlingsärenden – vilket är just vad det handlar om när det gäller Transportstyrelsen – och ”fäller” omkring två upphandlingar i månaden, vilket sedan följs upp i statens eller EUs domstolar. Sammanfattningsvis har jag konstaterat att det finns en svensk politikerkultur som går ut på att lagar inte gäller för politiker. De tycker att eftersom de själva ändå stiftat lagarna så kan de själva välja att strunta i dem. Det skiljer sig inte åt mellan partierna.

Om jag får fantisera tror jag att Ygeman och Hultqvist kan ha resonerat ungefär i dessa tre punkter:

1. Äsch, det går ju inte. Hur ska ett serbiskt IT-bolag kunna greja säkerhetsklassad svensk personal? Det skulle bli alldeles för dyrt och ta enorm tid och stöka till hela projektet.

2. Gör det egentligen någon skillnad? FRA skyddsgranskar – vilket i det här fallet betyder försöker hacka sig in i – de mest skyddsvärda svenska myndigheterna och lyckas alltid ta sig in på en timme eller lite mer. Om FRA kan så kan fienden också göra det. Så vad spelar då säkerhetsklassningen för roll?

3. Uppriktigt sagt, vad gör det om Putin får reda på att en viss svensk körkortsinnehavare har alkoholproblem? Eller om han får reda på var svenska stridspiloter bor? Ska han försåtminera deras bostäder innan han anfaller Gotland för att Sverige inte ska få upp planen i luften? Vafan, vi har ju knappt några plan i alla fall.

I mina ögon ser Ygeman och Hultqvist ut som sliriga lurendrejare (men det här är som sagt lösa spekulationer), lite som de listiga skräddarna i H. C. Andersens saga om den nakne kejsaren. I samma ögon ser statsministern helt borttappad ut som varken vet vad som händer runt omkring honom eller lyckats få ihop en regering vars ledamöter fattar att svensk lag gäller och att deras uppgift är att ta ansvar för Sverige.

102 reaktioner på ”Det blir för jobbigt att följa lagarna – lösa spekulationer kring Transportstyrelsen

 1. tlidforss skriver:

  Hela den här soppan är inte så krånglig alls, landsförrädare nummer 1, Fredrik har efterträtts av landsförrädare nummer 2 och ingen av dessa regeringar förstår någonting när det gäller att ta hand om nationen Sverige för den ska ju inte existera, vi skall bara vara en liten EU provins i norra Europa. Jag är faktiskt överraskad över att ingen än så länge lägger skulden på Putin och Ryssland.

  Liked by 8 people

 2. Christer L skriver:

  Att vara hal är en dygd när dessa ministrar intervjuas. Har ett haveri inträffat? – ja, visserligen, men det är systemet, rutinerna. Detta måste säkerställas, det är vi fast beslutna om.

  Så kan det ju vara, att varken kaptenen, styrmännen, lotsen eller maskinchefen rår för om båten går på grund. Det kan vara kartan. Men vad heter redarn?

  Liked by 9 people

 3. prosperitystate skriver:

  Visste alla hela tiden? Finns det någonting som talar för att inte Anna Johansson fick vetskap i ett tidigt skede? Vad skulle då avhålla henne ifrån att rapportera till sin chef Statsministern? Om SÄPO inser att de håller på att utreda en stor säkerhetsrisk finns det något enda i SÅPOs roll som skulle avhålla dem ifrån att skicka den upplysningen hela vägen uppåt till både minister och statsminister? Skulle SÄPO chefen inte stämt av läget med försvaret?

  Tänka sig, vår ansvarsfulle statsminister skulle säkert ha tagit saken på största allvar, ha haft ett första kort samtal med berörda ministrar och sett till att det fanns med på dagordningen på nästa möte om landets säkerhet. På det mötet rapporterades läget och han fick försäkra sig om att varje departement och myndighet som berördes av det inträffade också vidtog alla tänkbara åtgärder. Någonstans här emellan så sattes läcktätarna in. ”Det här får naturligtvis inte komma ut”. Alla var väl införstådda med detta. Ygerman med sin tvivelaktiga bakgrund tyckte detta var den naturligaste saken i världen. Hultqvist däremot som var av annan sort och uppväxt med tankar om att man ska vara hederlig och göra rätt för sig kom att besväras av återkommande tvivel. Han kom dock fram till att han enbart skulle fokusera på och gräva vallgravar runt försvaret.
  För regeringen i sin helhet så var valet enkelt. En feministisk regering med en stark värdegrund hade 2015 och 2016 fullt upp med att visa upp godheten och den humanistiska stormakten.

  Liked by 4 people

  • Jaxel skriver:

   Precis, hösten 2015 hade regering och departementen förmodligen inte tid med något annat än att hantera konsekvenserna av att vara en humanistisk stormakt.

   Liked by 4 people

 4. Lars S. skriver:

  Kan ju också vara så att även statsministern kände till det hela redan 2016 men av samma skäl som övriga struntade i det hela.

  Det skulle i så fall förklara de andras agerande,de visste att dehade stöd av deras högste chef och att de därmed inte riskerade straff eller vanära. Ett ev.avskedande i framtiden skulle följas av ett nytt välbetalt jobb och respekten skulle de ha kvar hos etablissemanget ,vad befolkningen ev.tycker struntar de som vanligt i.

  Liked by 5 people

 5. Thomas Ek skriver:

  Statsminister Stefan Löfven uppger att han informerades först i januari (?).
  Jag vill veta NÄR stadsministern, Ygeman, Hultqvist, Anna osv fick kännedom om det här!
  Samt NÄR de behagade vidarebefordra sina kunskaper till rättmätiga kolleger.
  Samt sålunda veta VARFÖR de väntade så lång tid med att vidarebefordra kunskapen ifråga.
  Av vilken anledning vågar våra Public Service ”journalister” inte fråga dem detta?

  Av vilken anledning vågar våra Public Service ”journalister” inte rada upp alla skador skandalen orsakat? – Jag menar, det handlar ju lite mer om än bara körkort och reg. nr på Sveriges bilar.

  Jag tror att vår statsminister Ljuger när han påstår att han fick kännedom om det här först i januari. Skälet till att statsministern väntade så många dagar med att lämna kommentar till katastrofen är att han hade fullt upp med att kontrollera och stämma av med övriga parter om VAD som sagts och NÄR.

  Statsministern bör avgå, och om han inte gör det då bör han mot bakgrund av Transportstyrelsen katastrofen, avsättas.

  Thomas Ek

  Liked by 1 person

 6. Moab skriver:

  Jag tror du har rätt, men det gäller inte bara politiker, utan alla som börjat följa den nya värdegrunden. De agerar alla som muslimer där det finns en lag som står över de världsliga, eller mera precist, de nuvarande värdsliga, för allt skall in en framtid styras av sharia, eller i Sveriges fall, värdegrunden. Så all fokus ligger på att optimera sitt arbete i förhållande till den diffusa värdegrunden, det är nästan värre än sharia för här finns åtminstone en tusenårignerfarenhet med hadither och liknande. Därför när värdegrunden hamnar i konflikt med lagar som jag antar är fallet på migrationsverket, polisen, rättsväsen ch försäkringskassan etc så vinner värdegrunden. Äldre koncept som yrkesetik, sanning och lagar får träda tillbaka, sanningen är ju relativ och lagen skall ändras. På samma sätt agerar journalister, gammal kodex får stå tillbaka då den kommer i konflikt med värdegrunden.

  När man då en gång börjat fokusera på något annat än det som en gång var kärninnehållet i uppgiften, nämligen svenskarnas väl och ve och att förvalta det jobb som väljarna GIVIT till politikerna så är det lätt att se att tråkiga saker som rikets säkerhet, om det inte står i direkt konflikt med värdegrunden, ändå bara ses som en bisyssla, man har bytas rangordning på vad som är viktigast, och rikets säkerhet är ju som bekant ett särintresse.

  Liked by 6 people

  • Moab skriver:

   Sedan detta särintresse, jag har nu börjat tro iallafall att EUs grundande bygger på rasbiologi och att utvalda nyckelpersoner som Tony Blair, Reinfeldt, Merkel och Car Bildt, agerar i linje med en för vanliga människor dold agenda som löst bygger på en nyaristokratisk struktur där vanligt folk är utbytbara minioner som inte behöver bildning. Det gap som började stängas med demokratin mellan vanligt folk och dess ledare behövde vidgas, vilket nu sker genom split och söndring, massinvandring, dålig utbildning och allehanda kvasireligion, samt explicit odemokratiska institutioner som EU och FN.

   Vanligt folk har nog totalt underskattat vad makt gör med folk, som i alla tider, man har trott att ledarna tror på demokrati, och lagar som Patrik skriver ovan, alltmedan det är som det alltid har varit, en aristokrati som styr, men utan region och våld så behövs något annat för att behålla avståndet, och massinvandring och påtvingad rasblanding med lägre IQ som effekt verkar vara en del av en plan, en plan man inte kan tala högt om, men som ändå finns där så tydligt, det är den saknade pusselbiten.

   Vi frågar oss alla på denna blogg, hur har det kunnat bli så här, vi söker de rationella förklaringarna och de verkar inte räcka till, när CSN finansierar våldtäktsmördande muslimer och deras resor, vad förklarar detta, hur kan våra ledare stå bakom detta uppenbara vansinne? Intelligensen hos de på denna blogg gissar jag ligger väsentligt över de flesta i den nya aristokratin, som det alltid varit, med demokrati så borde intelligensen vara avgörande för hur väl man lyckas så hur skapa en situation där våra ledare kan styra och överföra makt till deras adepter utan reell demokratisk insyn? EU och dess konstruktion får sin förklaring, DÖ blir en självklarhet liksom att vår regering inte kommer att fällas för det senaste debaklet.

   Jag tror att det gap i förklaring till våra ledares agerande som vi ser här och vad som vi anser vara önskvärt beror av att EU och andra maktstrukturer har en dold nyaristokratisk och odemokratisk kärna som också innehåller rasbiologi, det finns några få i toppen som vet detta mycket precis men kunskapen blir antagligen mera diffus ju längre ner man rör sig i politikerleden. Det är som en loge, där man genom sitt handlande kan bli utvald och stiga i graderna och sedan för alltid oberörbar. Detta är förklaringen till det hat man visar mot alla de nya partierna, Ungern och Polen och över Atlanten, Trump. De visar att de inte köper en av de innersta doktrinerna, totalitär rasblanding, och de visar också att de faktiskt LYSSNAR på pöbeln i demokratiskt anda, ett oförlåtligt fel.

   Jag tror att nyckeln till detta ligger i EUs grundande, eller i varje fall en mycket viktig nyckel.

   Liked by 7 people

  • Moab skriver:

   Eller är det så att det är ännu ett 7-klöver taktikspel, Anna Johansson får gå och Ygeman och Hultqvist klarar sig?

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Who is expendable?
    Identitetspolitikens hörn(S)tenar!

    Anna J/Göteborg
    Ygeman/Stockholm
    Hultqvist/Lilla Somalia i Borlänge

    Det handlar om (S)tödet för näste Partiledare!

    Gilla

 7. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Käre Patrik: …”att ta ansvar för Sverige.”
  Den formuleringen är väl det minst relevanta i dagens krönika från ditt tangentbord.
  Etablissemanget tar ansvar för; Flyktingar, migranter, mellersta österns olycksbarn (di är alla barn, ja), Nordafrikas barn, sammanfallande staters folk, minoriteter, sexuellt utsatta, sexuellt insatta, sexuellt påsatta (om di icke är pursvenskar), i övrigt alla icke-vita.
  Ingenstans på ansvarslistan återfinnes Sverige eller det gamla svenska folket, asylrätten som är värdegrundens portalpelare är prioriterad här.

  Liked by 5 people

 8. BjörnS skriver:

  Hur en lång rad makthavare flagrant och ytterst medvetet struntat i svensk lag, rikets säkerhet och privatpersoners säkerhet och integritet efter att de blivit informerade om det olagliga i agerandet och dess potentiella konsekvenser är groteskt och säger det mesta om dem och den värld de verkar i. Vidare har Ågren av åklagaren blivit erbjuden dagsböter för ett brott som i allvarliga fall ska ge fängelse – detta redan innan konsekvenserna är utredda! Hon kan nu inte ställas inför rätta och våra politiker slipper därmed en rättegång inför valet 2018. Någon som vet om hon är avskedad på riktigt eller om hon är på elefantkyrkogården och fortfarande uppbär lön? Löfven (”ordning pch reda”) visste naturligtvis (?!) ingenting pch visar därmed återigen hur ”naiv” och illa lämpad han är att välja sina statsråd och hålla ordning och reda i regeringsmaskineriet.

  Att flera av dessa personer kommer att be mig om förnyat förtroende 2018 är endast ett hån. Vi väljare måste sluta bete oss som en misshandlad kvinna som ständigt förlåter sin misshandlande make. Fanstyget måste kastas ut.

  Liked by 2 people

 9. bengtakewennberg skriver:

  Enkelt min käre Watson. Den som har nycklarna till registren kan kopiera dem på mindre än en dag och all information kan läggas på en server där illasinnade personer kan komma åt den. Man kan till exempel trycka ut svenska körkort, avslöja svenska agenter eller idka utpressning på personer som av olika skäl har hemligheter. För en kriminell eller en fiende är därför tillgången till innehållet en guldgruva. Om och när en kopiering skett vet man inte (jfr Snowden) förrän informationen används. Om någon kopiering gjorts skule det i princip kunna upptäckas i säkerhetsloggen men en skicklig tekniker kan städa efter sig. Så vi vet inte.

  Vi lever alltid under risk att sådan information sprids. Även en oärlig svensk som får tillgång till nycklarna skulle kunna göra en sådan sak. En svensk kan man undersöka, följa och lagföra. Det kan man inte med andra länders medborgare. Därför har vi den lagstiftning vi har. Men den är sannolikt alltför ålderstigen för att passa dagens IT-värld. Lilla Sverige kan inte längre ställa upp med den kompetens och de datalicenser som krävs. Lagarna skyddar oss inte så som det en gång var tänkt. Tyvärr. De är opraktiska och orealistiska. Det är för jobbigt att korrigera dem. Därför är det lättare att bryta mot dom. Men det kan inte ske öppet. Det måste vara i smyg. Annars händer det här. Storm i ett vattenglas.

  Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Vilket trams. Att det är svårt med IT-säkerhet betyder väl inte att man skall strunta i det. Du har precis fel, istället visar det som Patrik skriver att politikerna sätter sig över de lagar de har att följa. I en bananrepublik så hade det varit en storm i ett vattenglas, eller business as usual, att vi är på väg mot detta tillstånd betyder inte att man skall uppmuntra det.

   Gilla

  • Helene Frick skriver:

   Inte att förglömma att de troligen kan ”kapa” fordon om de har tillgång till alla körkortsuppgifter samt uppgifter på registreringsbevis.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Bare vent til de førerløse bilene kommer! – da kan mye skje…. En drøm for folk med onde hensikter (bilene er jo stappet med data).

    Gilla

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Man skall kanske i all ärlighets namn dra sig till minnes att förutsättningarna för det nuvarande debaclet skapades av Reinfeldt. Kanske inte han personligen, men i egenskap av högste chef är ändå ansvaret hans.
  Det var under hans ministär som beslutet om outsourcing togs. Skälen kan vara i stort sett vad som helst. När man inte har några reella skäl för en sådan organisationsförändring som här är frågan om, annat än att man tycker något, så brukar man svänga till med att just detta som skall outsourcas inte hör till kärnverksamheten.

  Vad jag har läst mig till är att Ågren fick en penna i handen och ett avtal med IBM att skriva under ungefär en månad efter sitt tillträde som generaldirektör.
  Hon har följaktligen inte varit med under den process när avtalet byggdes upp och där stoppsignalerna borde ha lyst knallröda.
  Vilken information man skulle komma att släppa utom sin kontroll kan under processen knappast ha varit någon överraskning. Inte heller att det var flagranta lagbrott man tänkte skriva under på.

  Om Ågren redan före undertecknandet uppmärksammades på avtalets lagbrott känner jag givetvis inte till.
  Egentligen kan det vara egalt i frågan om utlämnandet av säkerhetsklassad information.
  Så snart det blev henne känt skulle hon givetvis ha dragit i nödbromsen och eventuellt ha brutit avtalet, eller lagt det på is och låtit genomförandet vänta.
  Det hade givetvis tagit hus i helsike eftersom man gott kan förutsätta att IBM då hade utlöst någon klausul om viten.
  Vad som ligger henne till last är givetvis att hon hade det dåliga omdömet att inte stoppa en käpp i hjulet för projektet.
  Vi kan nog lugnt räkna med att hon, om hon gjort det, hade fått sig rejält med pisk från politiskt håll och blivit ombedd att lämna ifrån sig passerkortet till sin myndighet redan samma dag.
  Nu inträffade ju det ändå, men under mera förnedrande former.
  Tidigare fattade beslut satte henne således i en sits där hon hade att välja mellan pest eller kolera.

  I vad som tycks vara vanlig ordning så vrider ansvarig minister det hela till att hon själv inte blivit informerad av sin statssekreterare. Såvitt på henne ankommer så är det alltså inte hennes fel att det gick snett.
  Den här statssekreteraren hade i annat sammanhang visat prov på dåligt omdöme och fått lämna sitt uppdrag.
  Men – nu föreställer jag mig att dåligt omdöme inte är ett karaktärsdrag som uppstår så där hux flux.
  Det finns andra som borde känna sig utomordentligt besvärade också. Någon har alltså haft det dåliga omdömet att anställa någon med dåligt omdöme på en viktig post.

  Tycker ni att det känns igen?

  Ygeman hade tydligen alltför stora problem med att hitta en avskild vrå för att informera Löfven. Om han nu inte kunde knalla in till Löfven och säga att nu riskerar vi att det kommer att hamna skit i fläkten om du inte hör upp och vi beslutar något, så kunde han ju bett sin sekreterare fixa ett brådskande avskilt möte.
  Dåligt omdöme sade Bill.

  Inte heller tyckte varken han eller Hultqvist att det fanns någon anledning att snacka sig samman om vad som för de flesta skulle te sig som ett gemensamt problem.
  Omdömet är dåligt sade Bull.

  Någon tillsatte en rikspolischef som inte visste mer om polisverksamhet än att polisen jäklas med folk som inte har lyse på cykeln.
  Monumentalt dåligt omdöme ansåg Måns.

  Det genomgående temat tycks vara dåligt omdöme.

  Och detta hos personer där jag nog tycker mig ha rätten att kräva motsatsen.

  Liked by 3 people

  • BjörnS skriver:

   Ågren visste. Internrevisorn uppmärksammade Ågren och styrelsens ordförande på att de höll på att begå ett antal lagbrott. Hon larmade flera gånger och upplevdes som ”jobbig” och ombads att tagga ner. Den som var ansvarig för IT-säkerheten protesterade också men lyftes då bort från projektet. SÄPO påtalade också bristen på riskanalys. Så, ja, de visste men valde medvetet att fortsätta och väljer nu att spela okunniga. Att inte SÄPO har någon form av vetorätt som gör att frågan måste tas upp på högre ort är konstigt.

   Liked by 1 person

   • Christer Carlstedt skriver:

    Som sagt – Ågrens ansvar var att dra i nödbromsen eller kasta i drivankaret. Inte tu tal om saken.
    Till allmän ”uppbyggelse” kan jag meddela att man till och med i Argentina numera vet vilka klantars enastående eskapader som vi pinas under.
    Man skäms när man blir utfrågad.

    Gilla

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Förmodligen förhåller det sig så att det viktigaste för en befordran till en hög befattning i dagens svenska samhälle är att ha den rätta värdegrunden samt vara av lämpligt kön eller ha en favoriserad etnisk bakgrund. Problemet är bara att verkligheten inte bryr sig om mänskliga värderingar. Tillsätter man inkompetenta generaldirektörer på basis av kön eller etnisk tillhörighet ( eller ras om man håller sig med äldre begrepp) så blir resultatet vad vi i dag ser gång på gång.
  Om nu överheten dessutom bestämmer sig för att ignorera de lagar och föreskrifter de själva bestämt så är ju risken stor att även vanligt folk börjar ignorera lagar och förordningar vilket naturligtvis underlättas genom frånvaro av poliser. Man kanske kommer eller tvingas göra sig oberoende av det svenska samhället. Det är därför ett farligt och ansvarslöst spel som politikerklassen har givit sig in i. Det viktigaste av allt i dagens situation är att snarast få till stånd en ändring i lagstiftningen där det personliga ansvaret för befattningshavare blir en realitet och att all befordring baseras på relevant kompetens och inte på ras, kön eller politiska meriter. Detta lovade bl a alliansregeringen där de kom till makten 2006 men ignorerade strax sina löften utan att förklara varför. Förstår då inte politikerna varför folket föraktar dom? De är ju för att man inte kan lita på dom.

  Liked by 3 people

  • uppstigersolen skriver:

   Folket föraktar dem inte. 87 % av svenskarna älskade sjuklövern vid senaste val. En betryggande majoritet alltså.

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Jo….nog är folk f-b…men ingen klok grupp människor syns på radarn….plikttrogenheten att i alla händelser ändå rösta är djupt inpräntat i oss – även om man måste välja på pest eller kolera. Media berättar ju heller inte om några andra möjligheter utan springer maktens ärenden oavsett vilka som tagit rodret.
    DEt är därför jag propagerar så mycket jag kan för att vi ska ta makten av hela det partipolitiska systemet! Vi behöver bygga ett nytt politiskt system, där skattebetalarna får betydligt större inflytande. Om vi inte vill ta så stora steg så kan vi ju börja med att titta på Schweiz system. På något sätt behöver vi öppna dörren för oss vanliga människor, det finns betydligt mer klokskap än vad många tror. Frågan är VEM som ska inleda förändringen?

    Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Naturligtvis inser varje tänkande varelse att regeringen vetat om problemet med Transportstyrelsen hela tiden men gjort allt för att lösa det utan att ”oroa” riksdag och allmänhet.
  Nu har det inte gått att dölja som följd av informationsläckage i dagens datoriserade samhälle och nu sitter de där alla med skägget i brevlådan och försöker låtsas att de ingenting vetat eller om de vetat redan gjort allt som går för att avstyra. Det är inget som varken folk eller riksdag skall lägga sig i eller oroa sig över. Fortsätt jobba, betala skatt, håll käften och lägg Er inte i sådant Ni inte begriper. Det är nämligen så som Överhetsstaten fungerar.

  Liked by 2 people

  • Helene Frick skriver:

   Ja det är så viktigt att de t o m ringde upp mig kl 20 på Midsommardagens kväll för att förhöra sig om mitt eventuella TV innehav. Min första tanke var att: ”De har råd att anlita folk att sitt och ringa runt kvällstid en storhelg, men de har inte tid och råd att utreda grova brott”. Kändes galet.

   Gilla

 13. Torsten skriver:

  Transportgate eller vad det nu kallas verkar vara ett typiskt fall av den rullande snöbollseffekten enligt följande;
  Outsorcingsbeslutet togs under Reinfeldteran kompletterat med något riksdagsbeslut där SD röstade emot då de ansåg att myndighetsinformation ska skötas av myndighetspersonal. Detta är sakfrågan, som nu börjat rulla som en snöboll och blivit större och större. Upprördheten nu gäller i första hand att utländsk personal fick tillgång till registren innan personerna var skyddsklassade (vilket jag tycker är en chimär, jag tycker som SD; det är inte lämpligt att utländsk personal, skyddsklassad eller inte, behandlar myndighetsinformation).

  Problematiken med sekretessen kring registren måste ha varit något som diskuterats redan från början vilket också framgår av att SD röstade emot outsorcingen ca 2014.
  Lösningen för att gå vidare var tydligen att den utländska personalen skulle skyddsklassas precis som man gör för svensk personal. Då kunde man i sann EU-anda upphandla outsorcingtjänster inom hela EU. (Antagligen är vi relativt ensamma om att ha outsorcat drift av myndighetsinformation inom EU, någonting för journalister att söka svar på.)

  Upphandlingen är jättestor, ca 1 miljard om den får löpa i alla nio år. Big business m.a.o. och big business betyder också mycken prestige. Avbryta en sådan upphandling? Nej, det ska mycket till. Lägg därtill att upphandlingen sker i sann marknadsliberal anda, tjäna pengar och med välvilja för EU och förutsättningarna för en ”klassisk” rullande snöbollssituation är uppfyllda.

  Maria Ågrens uppgift var att se till att snöbollen kom ner i dalen.

  Liked by 3 people

 14. Strix skriver:

  Gissar att Löfven/BATRA lurar Åkesson och Sverige Demokraterna och gör ett gemensamt, lika lögnaktigt uttalande som är legio för svenska politiker, att nu har vi räddat Sverige!!!

  Gilla

 15. Morgan Andersson skriver:

  Det är väl känt inom byggbranchen att stegen ned bland alla olika underentreprenörer samtidigt innebär en minskad möjlighet till övergripande kontroll. Varje nytt led som införs i näringskedjan, tillför en viss grad av ökad osäkerhet och även brister i insyn. Och ju fler led, desto större osäkerhet tillför man systemet. Osäkerhet multipliceras med osäkerhet. Och det är i dessa sprickor av ökad osynlighet, rena olagligheter lätt förmår leta sig in. Att tvära hörn och söka genvägar ingår ju som naturliga led i försöken att pressa kostnader och effektivisera. Själva upphandlingen som metod innebär ju att man vill hitta och söka effektivitet och kostnadsreducering.

  Att då tilllämpa dessa upphandlingsmetoder för säkerhetsklassat material är knappast lämpligt.

  Det var under Reinfeldtregeringens tid vid makten beslutet om upphandling av it-tjänster togs. Att man skulle lägga ut driften på entreprenad hos det privata näringslivet.

  Politikerna borde då ha varit medvetna om att upphandlingsmetoden, och outsourcing i sig, knappast var en särskilt bra väg att beträda när det kommer till att hantera säkerhetsklassad information, som ju har med rikets säkerhet att göra. Men likväl tog man detta beslut. Varför skulle man vilja fråga. Var det enbart som ett led i den pågående privatiseringen av tidigare statlig verksamhet? Eller tänkte man enbart slentrianmässigt? Eller blev man rentav offer för en upphandlingsmetod?

  Amerikansk säkerhetstjänst delegerar ned hanterandet av hemligt material till privata företag. Kunskapen om avancerade it-system finns ju inte i allt för hög utsträckning inom staten. Men så har det också fått följder. Material har läckt via enskilda människor, som haft en mer privat agenda. Vi har exempelvis Wikileaks och Edward Snowden som exempel på detta.

  Turerna runt Transportstyrelsen visar nog mer på en politisk aningslöshet, från två olika regeringar. Tjänstemän har klämts in i svåra val av politikerna. En upphandlingsmetodik har tvingats på tjänstemännen, där den inte alls är lämplig. Här kan Maria Ågren nog mer betraktas som ett bondeoffer. Lagvrängandet blev en väg för henne att ta sig ur en svår knipa. Hon försökte lösa en situation som egentligen placerats i hennes knä av tämligen aningslösa politiker. Och körde då i diket.

  Vad som behövs nu är att se över själva metoderna och principerna för att trygga landets säkerhet. Och då klargöra vilka metoder som passar, och inte gör det. Att offentlig upphandling i sin renaste form inte är särskilt lämplig är väl det vi nu kan åse.
  Politikerna har nu hamnat i en situation där alla pekar finger åt alla. Svarte Petter utgörs egentligen av en politisk aningslöshet, och en upphandlingsmetod lagd i knät på tjänstemän och olika utförare.

  Dags för media att lyfta fram inte bara människorna, utan även syna den verktygslåda som samhället använts sig utav. Som jag ser det fattas det verktyg och insikter om dessas begränsningar. Ansvaret för detta har ytterst riksdag och regering. Det är många som brustit i mer övergripande ansvar. Gå tillbaka och gör om. Betrakta it-system som lika viktiga som tanks, flygplan och fartyg. Värnet om ettor och nollor har blivit lika viktigt som hemlighållandet av kunskap om olika metallegeringar i fartygsskrov, vingbalkar och granater.

  Liked by 1 person

  • BjörnS skriver:

   Naturligtvis hamnade Ågren i en obekväm sits men om man blir varnad att man håller på att begå lagbrott gällande känsligt material så måste man dra i bromsen och få frågan ordentligt genomgången. Ligger departementet på och vill snabba på trots detta måste man avsäga sig sitt uppdrag. Du kan inte som statlig tjänsteman, och speciellt inte som chef för en myndighet, med öppna ögon besluta att bryta mot lagen.

   Arbetar själv på en myndighet och vi har etiska riktlinjer och utbildningar om att det t.ex är ok att köpa en vattenflaska för flygbonuspoäng om man reser. Transportstyrelsen har säkert något liknande. Att då högsta ledningen med öppna ögon ska kunna besluta om lagbrott som kan riskera rikets säkerhet känns då lite orimligt, liksom Ygemans helt orimliga formalieförklaringar (jag har även erfarenhet från regeringskansliet). Det vi ser är en lång rad personer som prioriterat egen bekvämlighet och makt framför lagar, rikets säkerhet och enskilda personers integritet. Som ett minimum måste Johansson, Ygeman, Hultkvist, Ågren och hela styrelsen för Transportstyrelsen avsättas, eventuellt också Löfven samt berörda politiskt tillsatta tjänstemän.

   Liked by 4 people

 16. Lasse W skriver:

  Problemet var väl den order om outsourcing – för att spara pengar – som utgått från Magdalena Andersson, regeringens kanske viktigaste företrädare. Det krävs mod, kompetens och kontakter för att avvika från det påbudet. Infrastrukturministern Anna Johansson var inte stark nog att agera. Att hon inte var med på presskonferensen tyckar jag indikerar att hon kommer att offras.

  Ett annat problem är lojalitetskulturen inom S där frågor delegeras uppåt hela tiden. Självständighet och mod är inget som uppmuntras inom statsförvaltningen. Jag vet.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Anna har nog (S)vagast förankring av dessa,
   men Göteborg är ett TUNGT di(S)trikt i den interna maktkampen!

   Knivarna (S)lipas på ömse håll!

   Gilla

 17. Christer H skriver:

  Patrik Engellau skrev 26/7 ” Sammanfattningsvis har jag konstaterat att det finns en svensk politikerkultur som går ut på att lagar inte gäller för politiker. De tycker att eftersom de själva ändå stiftat lagarna så kan de själva välja att strunta i dem. Det skiljer sig inte åt mellan partierna”.

  Förmodligen är detta en helt korrekt iakttagelse som isåfall innebär att Sverige inte längre är
  medborgarstyrt utan toppstyrt av en politisk adel som gör som den själv vill och behagar.

  Medborgarna har reducerats till hårdmjölkade skattehjon. Lagarna och straffen gäller för oss skattebetalare inte för den politiska adeln eller deras tjänstemän. Tjänstemanna – ansvaret borttaget. Politikeransvaret – hur ser det ut? Risken att bli ambassadör, generaldirektör eller
  landshövding.

  Den politiska adeln, nomenklaturan, har satt sig som en blodigel på svenska folket.
  Suger blod och infekterar det också.

  Resultatet börjar skönjas. Ingen vacker syn. Liknar Frankrike innan 1789.

  Liked by 5 people

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Dagens partipolitiska systemet med att välja ”grupp” som ska få göra vad de vill med medborgarnas skattepengar kan knappast kallas ”medborgarstyrt”. Tvärtom så ger vårt politiska system en ren och skär möjlighet att klättra, för att skaffa sig position och status (samt en god inkomst). Därför lockar den till sig de allra sämsta i landet, de mest egenvinningslystna, de girigaste….pyramidformen inbjuder klättrare.

   DÄRFÖR behöver vi ett nytt politiskt system – i alla fall om man med demokrati menar att dem som ska företräda oss ska göra det med medborgarnas bästa för ögonen.

   Gilla

 18. uppstigersolen skriver:

  Trogna väljare till sjuklövern fattar inte det här. Detta diskuteras överhuvudtaget inte bland dessa. Vi som vill hålla oss informerade förfäras över hur dagens sjuklöverpolitiker beter sig. Just nu är det sossarna men kommer alliansen till makten så blir det samma visa. Det finns många begåvade människor även bland sjuklöverns kärnväljare. Försök att påverka dem ni känner. Detta elände måste få ett slut, annars är Sveriges saga all.

  Liked by 2 people

 19. m. engvall skriver:

  Som vanligt belyser du problemen på ett lysande sätt. Jag säger bara det, Låt varken alliansen eller sossarna få regera en enda gång till . De har definitivt ”mälat” ut sig för tid och evighet.

  Nu måste folk fram som har lite mellan öronen! De som har gjort bort sig i de 2 sittande regeringarna skall ha kännbara straff . Många är rent ut landsförädare.

  Det är hög tid att ta alla viktiga kontakter nu Patrik och ni andra och med det enda parti som ärligt visat på och stått fast vid och visat på de problem som finns till fakto. Men börja inte sväva på målet, det är de hårda nyporna som måste till nu för att vända på steken. Rätt personer på rätt plats och det är kvalifikation och rättspatoset och värnandet av vårt land och dess folk som är rättesnöret.

  Det är ” så många” som måste lämna vårt land nu. Det är så många uppbyggnader av motagningsläger i flyktingars omedelbara närhet som måste ske Nu. Eu om de kan samarbeta mangrant i denna fråga har en gigantisk uppgift som är överordnad allt för stunden.

  Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Jag har kommit fram till att EUs inre kärna ser massinvandring som en nyckeluppgift, de kommer inte att samarbeta annat än för att få flödet att fortsätta.

   Gilla

 20. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror att du är inne på rätt spår i denna soppa. Lögner föder lögner föder lögner. Det spelar ingen större roll om det handlar om allvarliga lögner som dem om invandringens obetydliga påverkan på Sverige eller om mer oskyldiga sådana som om vindkraftens förträfflighet. När man har ljugit tillräckligt länge och mycket så vet man inte längre vad som är upp eller ner och allt kan hända. Det dubbelspråk som dessa ministrar använder sig av tillåter dem helt enkelt inte längre att avgöra vad som är rätt eller fel.

  Det för mig mest obegripliga är hur man överhuvudtaget kan ffå idén att förlägga databaser (eller deras administration) med känslig information i utländska händer. [Inte heller lär det vara omsorg om svenska jobb]. Det spelar ingen roll vilken säkerhetsklassning personalen har. Informationen är säkert krypterad men det lär varken stoppa NSA eller dess ryska motsvarigheter. Svenska databaser måste finnas i slutna bergrum i Sverige och de känsliga delarna endast åtkomliga lokalt.

  En intressant följdfråga är hur mycket annan data som kan ha betydelse för rikets säkerhet som redan finns därute. IT jättarna som Google, Microsoft och Facebook har redan en gigantisk mängd information om alla svenskar. Men känslig säkerhetspersonal har inte Facebook, kanske någon invänder? I så fall är just avsaknaden av viss offentlig information ett utmärkt sätt att börja avgränsa gruppen! Lägg sedan till kreditkorts och telefoninformation mm. så inser man snabbt att detta handlar om toppen av ett isberg.

  En regering som gör något så galet som ett öppet tillåtande av outsourcing av känslig information kan inte åtnjuta något förtroende när det gäller IT-säkerhet och därmed rikets säkerhet. Detta gäller givetvis även den förra regeringen.

  Liked by 2 people

 21. Katarina Elsässer skriver:

  Inte mer än rätt om hela regeringen avgår .

  Är övertygat om( magkänsla) att alla visste.

  Nyval är det enda rätta men tyvärr är hela det politiska etablissemanget genomsyrad av falskhet , okunnighet och totalt ointresserat av demokrati och rättvisa.

  Således hamnar vi ur askan i elden såvida inte SD kan få sådär 40% av rösterna.

  Som sagt ingenting är omöj ligt!

  Liked by 2 people

 22. REx skriver:

  Ett inledande fel – IBM klarar naturligtvis av att hantera informationssäkerheten, sekretess och hela faderullan *om* det ingår i uppdraget. Myndigheten har helt enkelt missat (struntat?) i att ta med den här delen. Ja, enligt vad som framkommit så visste de inte själva vad som var skyddsvärt och kanske inte ens att de hade något skyddsvärt.

  IBM gör vad de lämnat offert på.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Som amerikanskt bolag, eller i vart fall moderbolag, klarar IBM inte sekretessen mot CIA eller andra eventuellt intresserade amerikanska myndigheter. Att måla upp risken för att Ryssland ska få tillgång till den hemliga informationen är befängd, det land som står i första ledet är USA. Och vad gör det? Sverige håller ändå på att bakvägen inlemmas i Nato. Man kan se det som ett storm i ett vattenglas om man nu inte har den något obsoleta uppfattningen att Sverige bör vara neutral i ordets rätta mening.

   Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Vi har ingen aning vad som står i offertförfrågan, vi vet inte vilka krav ställdes på IBM när det gäller säkerhet. För i tiden när man skulle säkerhetsklassa personal som hade hand om känsliga uppgifter skulle man till att börja med vara svensk medborgare… Nu snackas det om ”medborgare” när man menar invånare…
   Dubbel medborgarskap är säker inte heller något problem.
   Varken journalister eller politiker verkar känna till någon skillnad mellan invånare och medborgare. Å andra sidan är ju alla som åkt tunnelbana svenskar.

   Gilla

 23. Jaxel skriver:

  Kommer inte SÄPO och möjligen Försvarsmakten lite väl lindrigt undan?

  SÄPO tipsades om vad som var på gång av personal på Transportstyrelsen, exakt när är obekant (1). Uppenbarligen var det i alla fall en god stund före årsskiftet 2015/2016 när migreringen av data till den privata entreprenören skulle vara klar. Migreringen av data och program påbörjades dock tidigare. Detaljer obekanta (1).

  SÄPO tillställde Transportstyrelsen i november 2015 ett brev där den senare myndigheten ”rekommenderades” vissa åtgärder (2). Man får anta att SÄPO också informerade sitt departement. SÄPO har därmed (tycks det) utnyttjat de sedvanliga formella kanaler som står till buds.

  SÄPO måste ha insett de mycket stora riskerna för att stora mängder känsliga data komprometterades. Man kan heller inte ha undgått att notera att de åtgärder man vidtagit för att eliminera eller minimera riskerna varit verkningslösa. Varför gjorde SÄPO inte mer även om det skulle ha inneburit att man gick utanför sedvanliga rutiner?

  Man kunde väl exempelvis ha vänt sig direkt till statsministern. Om SÅPO skulle vända sig direkt till denne med en fråga som bedöms som mycket viktig för rikets säkerhet, eventuellt tillsammans med Försvarsmakten så kunde väl statsministern inte neka ett möte. Eller?

  1. http://www.breakit.se/artikel/8326/jag-laste-sapos-granskning-av-it-skandalen-i-transportstyrelsen-sa-du-slipper

  2. https://ledarsidorna.se/2017/07/transportstyrelsen-luckan-till-nasta-lagre-niva/

  Liked by 1 person

   • Jaxel skriver:

    Visst och Ygeman befinner sig nu i ett prekärt läge. SÄPO informerade Ygeman som inte gjorde något. Kan SÄPO eftersom de informerade Ygeman svära sig fria från att ingen stoppade eller åtminstone begränsade haveriet.

    Gilla

  • filosofianaturalis skriver:

   Ja, det är mycket märkligt att SÄPO inte kontaktade statsministern, ej heller infrastrukturministern. Trots allt förelåg ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Om SÄPO misstänker att det finns en spion på något av våra teknologiföretag så kontaktar dom företagsledningen. Jag har själv fått uppleva hur en medarbetare kastades ut från arbetsplatsen pga. SÄPOs misstankar.

   Men de kanske inte vill framstå som ”patriarkaliska”, efter att ha gått kurs i feminism och genusteori. De vill troligen välja en mjuk och feminin linje, som innebär att man förhåller sig passiv och låtsas som det regnar. Det kan möjligen härledas ur den allmänna feminiseringen tillsammans med hormonella störningar pga. miljögifter. Västeuropéer producerar ju mycket mindre spermier, nuförtiden. De behöver också potensmedel för att få erektion. Även ungdomar använder Viagra, nuförtiden. Jag tror att mannen med ”stake”, dvs. den initiativkraftige mannen som visar framfötterna, håller på att försvinna.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Filosofiamaturalsi
    Hur mänga gånger SÄPO stött på Ygeman i denna fråga vet vi förstås inte. För SÄPO att gå direkt till statsministern hade förstås varit att underkänna Ygemans (icke) handlande och att gå bakom ryggen på honom. Skulle kunna vara karriärmässigt riskabelt?

    (Idag skulle Ygeman förmodligen ändå önskat att så skett.)

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Filosofianaturalis
    Ursäkta stavningen ovan. (Blir lätt så med ett litet virtuellt tangentbord och halvtaskig syn.)

    Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   SÄPO är i säng med Socialdemokratin sedan ett halvsekel. Den som tror att SÄPO är opolitiskt är totalt naiv. Tro mig, alla institutioner är korrumperade. Till och med Riksrevisionen för guds skull. Är inte det bevis nog? Det finns ingen helt säker mark att stå på.

   Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Det finns ingen säker mark att stå på. Den kanske finns, men var? Bäst att försöka skapa den själv. Så långt det går. Hyggligt säker.

    Gilla

 24. B skriver:

  Jag tror att politikerna har gått runt så länge och trott att Sverige tillhör alla i hela världen att de faktiskt inte har reflekterat över det allvarliga i att lämna ut sekretessbelagda handlingar till främmande makt. Vad är problemet liksom? Dörrarna till den humanitära stormakten står ju ändå på vid gavel och den svenska ursprungsbefolkningen finns till enbart för att arbeta i exempelvis sjukvården för att ta hand om alla nysvenskar som har full rätt till hela välfärden?

  Liked by 5 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   B: Här tror jag du hittar kärnan till vanvettet.

   Sverige räknas inte längre som en suverän nation, utan bara som ett administrativt territorium, i dessa individers ögon. Vad gör det då för skillnad om det är svenskar eller serber som sköter driften? Är inte ”alla lika mycket värda” kanske?
   Eller lider ni av ”Serbofobi”??

   Liked by 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   (M)an in(S)tämmer lätt i denna analys!

   Förtjänar de vårt förtroende,
   varför inte låta nya ögon skärskåda problemen?

   Gilla

 25. Kirurgen skriver:

  Hade denna skandal kunnat hända i Schweiz? Sannolikheten gränsar till visshet att ingenting sådant skulle ha hänt. Anledningen är att man har ett superstabilt politiskt system där de styrande är smarta i stället för att vara så fenomenalt korkade som våra svenska politiker. Titta på nuvarande regering (och även på den föregående)och se en sådan samling ömkliga figurer. Don Quixote och en samling Sancho Panchas.
  Varför har vi inte en Nordic Union (NU) bestående av de 5 nordiska länderna med minimal överstyrning. Det enda vi behöver gemensamt är frihandel, försvarspakt (NATO), skola, vård-och omsorg, fri rörlighet över våra gränser samt visum mot omvärlden. EU is a lame duck och kommer så förbli i en oöverskådlig framtid.

  Liked by 5 people

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Exakt vad jag också förespråkar.
   En Nordisk Union då vi har en myckenhet av gemensam historia, Eddan inte minst, och välfärdssamhällen att slå vakt om.
   Försvar o Handel o inga gränser sinsemellan. Baltländerna bubblare.
   Sverige har mycket att lära från närmsta grannarna betr. yttrandefrihet och äkta debatt.
   Från Schweiz sedan kan vi lära hur politiker tas fram, och bort.

   Gilla

   • Jan Ahlström skriver:

    Ytterst tveksamt om våra Nordiska grannar vill ingå i en union med Sverige.
    Vi skulle kliva in i den unionen med en ryggsäck full med problem (utmaningar) som våra grannländer inte skulle vilja vara med att packa upp och dela på.

    Liked by 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Instämmer verkligen!
    Det kunde vara det enda riktigt kloka just nu. Vi behöver avveckla dagens djupt odemokratiska politiska system, där vi medborgare inte har ett dyft att säga till om mer än att var fjärde år ge grupper av klättrare mandat att sätta sprätt på våra skattemedel. Den uppblåsthet som våra så kallade politiska företrädare har tagit sig I vårt land är vidrig. Lars-Erik Eriksson har helt rätt, vi har mycket att lära av våra grannländer samt Schweiz.

    Gilla

 26. Erling skriver:

  Lögn och bedrägeri från besserwisserlandet Sverige! Vi som vet hur hela världen ska styras.
  Och med vi menar jag givetvis den politiska adeln och den tredje statsmakten!

  Arrogant klargörs vad andra länder gör för fel. Inte minst USA och dess nuvarande president!
  Med mikroskop söks efter felaktigheter. Från höga hästar skrivs folk och länder på näsan.

  Det är bara så förargligt det där med stenkastning från glashus.

  Politiker eliminerade tjänstemannaansvaret. Nu har de även eliminerat sitt eget ansvar. Eller gjort det
  till en bisyssla, som Westerholm på Ledarsidorna skrev häromdagen. Det enda viktiga är makten.

  Var det inte den högste ansvarige som för en tid sedan allvarligt förkunnade:

  – Vi tar ansvar för Sverige.

  Jo tack, vi märker det!

  Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Det allra värsta är att det slutligen blir vi – medborgare, som är ansvariga. Eftersom VI är dem som givit dessa grupper av individer makten över våra liv. Man vrider sig i skam….vad ska vi ta oss till?

   Gilla

 27. tobbewallin skriver:

  Patrik skriver i inledningen av artikeln följande. ”Maria Ågrens beteende är obegripligt. Det kanske förklaras av att hon ändå inte begripit sin uppgift utan, enligt Rebecca Uvell, uppfattar sig som miljöaktivist med ansvar för klimatets framtid.”

  Maria Ågrens beteende är faktiskt inte obegripligt. Det stora problemet är i stället att myndigheter har två separata storheter att följa, dels, regleringsbrev från regeringen som sätter upp effektivitetskrav på myndigheterna, dels lagstiftning som riksdagen antagit.

  Att regeringens effektivitetskrav kommer i konflikt med lagstiftningen är ingen nyhet. Det sker hela tiden. Och myndigheterna väljer då ganska konsekvent att följa regleringsbreven och att uppnå de mål som regeringen satt upp för innevarande budgetår. Så ser svensk förvaltning ut, riksdagen och lagstiftning har blivit ett rundningsmärke.

  Regeringens makt har ökat på riksdagens bekostnad.

  Att Maria Ågren däremot inte förstått att straffbelagda handlingar skulle leda till konsekvenser för hennes egen del kanske är obegripligt.

  Liked by 2 people

 28. Per skriver:

  Som sagt resan har varit lång, det är lätt att kritisera den politiska adeln för att inte ta ansvar och ta hand om Sverige. Det är tydligen förväntningarna på denna medborgarklass i det ”klasslösa” Sverige.

  Men hade de gjort det hade de haft legitimitet.

  Adeln avskaffades 1866 och riket valde en annan väg. Ett demokratisk Sverige där Folket hade ansvar för sitt eget och fosterlandets framtid.

  Det är där det brustit.

  Ansvaret är Folkets. De har låtit fascistiska ideal där politisk makt och inflytande blivit monopoliserad av en bättre vetande och allsmäktigt välviljande och duktig Politisk Adel.

  Men som vi vet ser och förstår kan inte ansvar följa outsourcing kontaktet.

  Alla som författar skriver och kommenterar på det goda samhället kan ej heller hävda att de var ovetandes eller okunniga.

  Ni/vi bär ett tyngre ansvar än gemene hjärntvättade och sovande svensken.

  Var är partimanifestet för att ta upp kampen om vår framtid? Oskriven och bortträngd för att slippa obehaget att bli märkt som dissident.

  Svensken är feg och rädd att sanningen att de blivit grundlurade i flera generationer ska bli för pinsam att hantera.

  Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Jag håller med Per…så är det. Vi har blivit blåsta i generationer.

   MEN…hur lätt är det att som vanlig medborgare göra någonting åt situationen? Faktiskt helt omöjligt. Själv gick jag in i Miljöpartiet ett helt år för att se om det alls fanns någon möjlighet att åstadkomma någonting (jag är intresserad på det finansiella planet), men efter det året och deras kongress insåg jag att det var bortkastad tid. Sen läste jag Ann-Marie Pålssons Knapptryckarkompaniet och insåg att det är ingen skillnad mellan dagens partier (https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ). SÅ VAD kan man göra. Jag hittar ingen att samarbeta med så jag har blivit propagandist…så fort jag läser någon som utger sitt missnöje så uppmanar jag dem att fundera på byte av politiskt system.

   Vi behöver inte något annat än rätten att fritt välja eget politiskt ombud, rätten att ta ifrån det politiska ombudet vårt förtroende exakt när vi vill och byta ut personen, samt rätten att lägga förbättringsförslag till vårt samhälle. Tre enkla regler. Speciellt nr 2 är viktig för att vi ska på sikt kunna gallra fram de klokaste i landet…då skulle inga sådana här dumheter kunna ske.

   Kan inte Du Patrik…driva ingång någonting sådant?

   Gilla

 29. Helene Frick skriver:

  Jag har en variant på Peters teori. Nu tänker jag vara en aning konspiratorisk. Jag tror att det var så här………..Maria Ågren påbörjade den beslutade outsourcingen av Transportstyrelsens IT-system. Hon upptäckte att det skulle ta längre tid än förväntat att göra detta vilket ledde till problem att lösa saker på gängse sätt. Hon delgav styrelsen samt sina chefer detta ( t ex departement, regeringskansli). Hon blev mycket impopulär eftersom hon inte lyckades ”leverera” och fick order av någon ”uppifrån” (ev Magdalena Andersson, Ygeman, Hultkvist) att bara se till att lösa problemet och att göra vad som krävdes. Hon påtalade då att för att lösa det var de tvungna att göra avsteg från lagen. De sa då till henne att löste hon inte det så blir hon sparkad. Maria Ågren informerar då sin styrelse om att ”avsteg” från lagen ska göras. Detta upptäcks av SÄPO. Ygeman och Hultkvist försöker ”städa upp” efter skadorna som skett genom lagbrotten som skedde eftersom de är de som egentligen är skyldiga. Inget berättas för statsministern för i detta läget är det bäst att hålla honom samt ansvarig minister utanför och laga vad som lagas kan i kulisserna. Till sist inser Ygeman och Hultkvist att detta kommer att komma ut ändå trots allt fixande och trixande och då kommer man överens med Maria Ågren om att hon får bli ”the scapegoat” (kanske har hon blivit lovad vissa förmåner i samband med det, kanske t o m skyddad ID 😀 ). I det skedet är de tvungna att informera statsministern och Infrastrukturministern. De fattar att de hänger löst allihopa och kommer nu överens om en gemensam historia och ser till att snabbt som en höna skiter lagsöka Maria Ågren och ser till att hon får ett minimalt straff för att hon ställer upp och inte berättar hela sanningen i en rättegång.

  Liked by 2 people

 30. filosofianaturalis skriver:

  Att man har ett flexibelt förhållningssätt till lagar är helt naturligt eftersom dessa utgör ”patriarkala strukturer”. Då är det ju egentligen föredömligt att bryta mot dem. I postmodernismens Sverige är ”rätt och fel” samt ”sant och falskt” relativa begrepp. Att det här förfarandet skulle utgöra fara för landets säkerhet kan inte betraktas som objektiv sanning. Det beror helt och hållet på hur man definierar termerna. Att det skulle skada svenska folket är oklart eftersom egentliga ”svenskar” inte existerar, något som ofta påpekas. Det är ju bara ett påhittat begrepp. Och om Sverige skulle gå under så är det bara ett rita om kartan. Sverige är ju bara en gränslinje på en karta.

  Det gäller att förstå att vi lever i den postmodernistiska feminismens och relativismens epok. Det innebär att man kan definiera verkligheten själv. Makthavarna tycker inte att det innebär landsförräderi att skänka bort Sverige till kulturfrämmande folkslag. Varför skulle de då tycka att de här lagbrotten innebär landsförräderi? /F.

  Liked by 2 people

 31. Janne skriver:

  Man kan ju förstås undra hur det kan komma sig att åklagaren nöjde sig med strafföreläggande och så låg summa för medvetet brott mot 3 lagar.

  Liked by 1 person

 32. Sven Wiberg skriver:

  Bra analys, men den enkla förklaringen ( Poirot föredrog de enkla framför de komplicerade) är att Löfvens ministrar serverar deniability till sin chef. Mycket svårt att tro att Löfven var oinformerad så länge. .

  Liked by 1 person

 33. Hexe skriver:

  Spel för galleriet? Vi har sett det nu i snart tre år, låtsas oppositionenen…
  Något som talar för att alliansen fortfarande inte är ärliga med dagens utspel är källor inom Centerpartiet som till Svenska dagbladet uppger att man inte tycker sig ha underlag för en alliansregering som skulle vara beroende av Sverigedemokraterna.

  – I en sådan situation får vi i stället prata över blockgränserna, säger källan till SvD.

  Gilla

 34. Anders Arkenstedt skriver:

  Reaktionerna borde, även efter viss eftertanke, vara mycket starkare med tanke på hur affären skötts och magnituden på den möjliga skada detta skulle kunna göra för landet. Men, som så ofta i landet lagom accepteras nånannanismen och 2-3 veckor är detta bara en notis i historieböckerna. (Går man igenom ett antal alternativ media minskar rapporteringen/kommentarerna/artiklarna ju längre till vänster du kommer på mediaskalan)
  Jag tror inte gemene person kan relatera till vad Transportstyrelsen lyckas med. Under en diskussion gav jag mig på att översätta händelsen till ”Svensson-nivå”: Anta att du anlitar en låsfirma för att göra det svårare för obehöriga att komma åt dina värdefulla ägodelar, men du säkerställer inte att få tillbaka alla nycklar. Så kommer du på att du faktiskt varit naiv och att din tilltro till låsfirman möjligen kan leda till att nycklarna kommer på drift och att någon obemärkt kan gå in och stjäla dina värdefulla ägodelar. Men eftersom det är pinsamt att berätta om din godtrogenhet för din partner så håller du tyst – och eftersom ingen tagit sig in (vad du vet), så byter du heller inte ut låsen (då kan du ju bli påkommen med att du glömt få nycklarna från början).
  Jag tror inte du skulle göra detta om det handlade om dina egna personliga ägodelar. Men ju längre ifrån det som är ditt eget, desto lättare verkar det vara att sluta tänka på konsekvenserna av de beslut man tar eller det ansvar ens position avkräver. För politiker verkar det vara en troslära att ”hylla mig för det jag gör bra, det jag gör dåligt är någon annans fel”.
  Om vi återgår till ”låsen” tror jag att din partner skulle reagera med en gång sanningen om ditt misstag kom fram (dvs byta låsen) och jag tror att du varken skulle ha fortsatt fullt förtroende eller att ditt misstag först skulle hållas tyst om i sex månader för att därefter utredas innan låsen byttes ut.
  Agerandet vi sett har inget att göra med privatiseringsiver eller lagen om offentlig upphandling eller politiskt tillhörighet eller andra ”förklaringar”. Besluten tas av tänkande personer (borde vara i alla fall). Tar man beslut som riskerar sitt lands säkerhet (eller inbrott i ens eget hem), då har man ansvaret för beslutet i alla dess konsekvenser. Kan man inte hantera detta är man fel person för jobbet – men ansvaret kan du aldrig frånsäga dig.

  Liked by 1 person

 35. Vax skriver:

  Vad gäller Alliansens vägval, så drar jag slutsatsen att det ur deras perspektiv handlar om positionering inför valet nästa år. De vill inte ha en regeringsombildning eller ett nyval. Detta trots att det steg som har tagits mycket väl kan leda till att regeringen avgår självmant, då misstroende mot hela tre ministrar är ett tungt slag mot en regerings trovärdighet. Alliansen sitter fast i sitt eget rävspel. De kan inte utmana om makten då de inte kan enas om huruvida de ska bilda regering med stöd av SD, eller inte. De sitter därför som måltavlor för Löfvens möjliga motoffensiv.
Alliansens utspel är en bluff som lätt kan synas av Löfven. Eftersom de inte sitter med ett färdigt alternativ i fall Löfven väljer att avgå, d.v.s. en regeringsbildning med stöd av SD, så har detta positioneringsspel blottat dem. Löfven kan helt enkelt avgå och syna bluffen. När det framgår att Alliansen inte kan enas om en regering så ligger fältet öppet för Löfven att plocka isär Alliansen.
https://monskrabbe.wordpres…

  Gilla

 36. Allan Forsling skriver:

  Min teori är att IBM köpt sig in hos Mp mfl med trängselskatteaffären. IBM är nu inne i värmen och får diskret info om hur man ska få affärer. Låga ingångskostnader och sedan tar man hela handen. Jag skulle aldrig lita på IBMs förmåga att ta tillvara säkerhetsintressen.

  Gilla

 37. tompas11 skriver:

  Vilken soppa! Vem ljuger och vem ljuger bara lite grand och vem håller tyst om det som han vet. Följ den spännande fortsättningen i morgon eller kanske i övermorgon eller kanske någon annan dag. Kommer det mera lögner? Kommer mera osanningar? Kommer allt till slut att koka ner i en fortsättning där ingen vet vad den andra vet och det som är lögn blir till sanning eller var det tvärtom? Vem vet bäst och vilken sitter med svartepetter eller vem har en joker i rockärmen? Huvva, huvva, spänningen är spänd som en fiolsträng – till bristningsgränsen. Hur ska detta tabernakel sluta? Kommer det att sluta? Finns det trots allt en fortsättning? Finns livet kvar som vi känner det? Existerar verkligen Eslöv eller är allt en chimär? Finns landet Sverige kvar på kartan eller är allt en illusion och Norge finns inte mer? Lever vi en drömvärld där drömmar blir sanningar eller drömmar förvandlas till önskedrömmar där ingenting kan tas för givet? Varför är allt så snurrigt? Varför snurrar jorden runt sin axel, varför är jorden rund eller är den platt? Varför blir det pannkaka av allt som regeringen föresatt sig att genomföra och vem gjorde pannkaksmeten? Var det Ygeman? Hur många ägg finns det kvar i korgen frågar Stefan? Varför är DU naiv eller är det JAG som är naiv, eller är det de som hukar bakom busken där borta som är naiva? Vem är jag och vem är du och vem bestämmer egentligen? Är det du eller vi eller Stefan eller Anna eller är det Jimmie? Kanske är det Nisse, han som bor i Hökarängen du vet. Är det han som bestämmer? Är det han som sätter agendan för dagen eller är det vi, du och jag?

  Liked by 1 person

 38. Skattebetalare skriver:

  Rubriken säger att det är jobbigt att följa våra lagar. Så är det ju ofta, men Sverige har så många olika lagar att jag tror att vi alla bryter mot någon lag dagligen. Det verkliga problemet är att ”de som bestämmer” beslutar vilka lagars efterlevnad som skall prioriteras och de lagar som inte prioriteras får status som obsoleta. Därför blev jag inte förvånad när en GD beslöt att avvika från gällande lag. Så ser det ju ut i det offentliga Sverige.

  Liked by 1 person

 39. STS skriver:

  Är ”haveriet vid Transportstyrelsen” ett uttryck för en ”traditionell förvaltningskultur”, vilket statsminister Löfven (s) tycks mena. Eller har denna kultur tvärtom satts ur spel, och i så fall av vem?

  I svensk ”lagstyrd förvaltning” sker inget om byråkratin inte är ”härtill nödd och tvungen”. För byråkraten i ledande ställning är ”en bra dag på jobbet” dagen då inget bryter mot rotade regler och rutiner.

  Det är en innebörd av ”den lagstyrda förvaltningen”, en myndighet som i trofasthet mot lagar och föreskrifter också finner sina problem och brister.

  Den lagstyrda byråkratin står naturligen i motsats till den dynamiske tjänsteman som ständigt söker efter nya ”uppgifter”. Byråkratins verksamheter växer istället av den tröghet som uttrycker dr. Parkinsons ”lagar” om mänsklig bekvämlighet; en tillvaro i lugn och ro bäst odlad i skydd av fasta regler och rutiner.

  Det är detta faktum, att byråkratins kvarnar mal mycket långsamt (ofta också allt långsammare), som ger Finansdepartementet (Fi) och dess politiske chef rollen av regeringens ”motor”; att vara den kraft som ständigt – 12/7/24, om ni så vill – driver regeringens arbete mot ett bestämt mål: att statens budget skall vara i balans under en politisk restriktion om regeringens återval; ett omval som, tror man, regeringen bara kan räkna med om den under mandatperioden lyckats ge väljarna vad de vill ha – ett i materiellt hänseende allt bättre liv.

  I sista hand är det den åtrådda valvinsten – det politiska livets kvitto på att man gör rätt – som driver regeringen att med Fi som medel ständigt ansa fackdepartementens budgetposter i syfte att frigöra medel som kan användas bättre under regeringens mål om återval. Vad är då, ur regeringens synvinkel, klokare än att trimma utgifter för själva ”byråkratin”; för dess rutinmässiga drift av allehanda verksamheter?

  Kort sagt: driftkostnaden för ämbetsverkens datorsystem (och andra interna rutiner) vinner inga allmänna val.

  Härom kan regeringens alla statsråd enas i en annars sällsynt trohet mot Fi:s kostnadsjägare och dess chef; mot den finansminister som i praktiken är regeringens VD med statsministern som ”bolagets styrelseordförande” – två roller som i fru Andersson (s) och hr Löfven (s) funnit kongeniala uttolkare – men till ett pris: att den lagstyrda förvaltningen under rättsstatens lagar fått ge vika för en ny doktrin om det ”resultatstyrda affärsverket” under politikens lagar vilket finner det naturligt att frångå allehanda regler och rutiner av ekonomiska skäl.

  Det är denna av regeringen Löfven uttolkade doktrin som ligger bakom ”haveriet vid Transportstyrelsen”; ett haveri förstärkt av en ”traditionell förvaltningskultur” för högre tjänstemän – för generaldirektörer, överdirektörer m fl – vars kodex kräver, att de som regeringens handgångne skall handla ”lojalt i chefens anda”.

  Det är precis vad M Ågren gjorde som Transportstyrelsens GD. Allt tyder på att hon ”förstod” vad regeringen Löfven förväntade sig av henne i det särskilda ärendet men också att det innebar ett ”lagbrott”. I det valet handlade Ågren ”lojalt i chefens anda” och fattade ett beslut i enlighet med regeringen Löfvens doktrin för ekonomisk styrning av verk och myndigheter.

  Haveriet vid Transportstyrelsen är inget uttryck för ”traditionell svensk förvaltningskultur”.
  Haveriet är politiskt.
  ”The buck stops here”, hr Löfven!
  Mvh/sts

  Liked by 2 people

 40. södermalmsrealiasten skriver:

  Kan man inte out-sourca riksdagsledmöter platser ? Till brighta kids från Wall Street & London City
  t ex ? Nu när riksdagspartierna ändå lever på konstgjord andning- partistöd (av dem själva infört) – och inte på medlemsengagemang och medlemsavgifter ?

  När jag var med ii SSU hade förbundet 92 000 medlemmar nu är det ca 10 000.

  Gilla

 41. Jonas Nilsson skriver:

  Allra enklast är att fundera över denna generations skolelevers resultat, frågan m vad som var rätt och fel var helt underordnad till för några år sedan, det viktiga var goda demokratiska (det är ännu för politiskt laddat att skriva de övriga epiteten) medborgare. Bra om man börjar rätta inom lärarkåren (den aktuella generationen).

  Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Kära Skattebetalare. Det var ett roligt skämt om du menar Birgitta Ohlsson. Hon är den värsta typen av globalist man kan vara och hon hatar nog SD ännu mer än till och med kommunisten Dinamarca. Finns det en person som vill ha NWO och ett mäktigt EU så är det hon. Hon ser på nationella gränser ungefär som Reinfeldt. Hon är enligt mig en av de farligaste människorna vi har i Sverige då jag tror hon skulle vara effektiv som partiledare för Liberalerna och locka till sig massor av kvinnoröster. Då skulle Alliansen bli ”fullständig” i betydelse att det bara är kvinnor som är partiledare. Ett riktigt feministiskt, globalistiskt tjejgäng alltså.

   Liked by 1 person

 42. B skriver:

  Jag tyckte att presskonferensen idag kl. 10:45 var ganska osmaklig. Det var verkligen inte rätt tillfälle för regeringen, som har misskött sig gravt, att försöka plocka poäng och tala om att de tog ansvar för landet. Hur ska man kunna ha förtroende för dessa tomtar? Det fanns inget av hederlighet och raka ryggar, utan det var samma gamla lismande maktspel som vanligt och som jag och många med mig är så trötta på.

  Liked by 1 person

 43. Anne-Hedvig skriver:

  Til MOAB –
  Skriver heller ny kommentar her (i stedenfor i den lange remsa), men det er svar på ditt spørsmål ovenfor ang. Coudenhove-Kalergi Society, og hvem som har fått pris fra selskapet.

  Jeg oppga gal link der, den rette er:
  http://www.coudenhove-kalergi-society.eu

  Se oversikten på siden deres, mye å lese om deres virksomhet og planer. –

  Vet ikke om du har sett det, men DANSK Wikipedia har interessant stoff + linker (bl.a. til C-Ks bok ”Praktischer Idealismus” pluss tekst om ”Adel”).

  Legg merke til at det er en prins fra Liechstenstein som leder The C-K Society, og du kan lese at familieslottet til fam. Coudenhove-Kalergi er istandsatt. Hyggelig at skattepengene våre går til noe nyttig!! (Ja, vi i Norge tvinges til å delta også, gjennom EØS-avtalen).

  Bra at du leser deg opp på C-K – tror at mange på DGS ville være takknemlig om du deler med deg på siden vår av det du finner. Du har klare tanker, og er dyktig til å sette ord på dem – slik driver du et viktig opplysningsarbeide.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.