Varför migrationen måste upphöra

Lennart Bengtsson

Det förefaller uppenbart att det egentligen bara finns en fungerande lösning på migrationsproblemen, nämligen att genomgripande förbättra förhållande i de länder som migranter önskar lämna.

Att så där 25 procent av Sveriges befolkning migrerade till USA under främst åren 1850 – 1925 berodde på fattigdom, överbefolkning samt protester mot en överhet som man ansåg orättfärdig. De hade ju förvisso kunnat stanna kvar, ställt överheten till svars och tidigare omvandlat det egna landet som de senare faktiskt gjorde.

Numera är det knappast någon svensk som utvandrar till USA på grund av fattigdom och elände. Samma sak gäller större delen av Europas befolkning. De anser att det är minst lika bra att bo kvar i sitt land även om Europa är den mest överbefolkade kontinenten. Vissa delar av Europa har förvisso ett ogynnsamt klimat, i synnerhet den nordligaste delen av kontinenten, men detta har lösts genom bättre bostäder och effektiv energihushållning. Europa behöver i dag ingen migration, de problem som kan uppstå genom minskad nativitet kan lösas på samma sätt som man gjort i Japan, det vill säga genom en ordnad folkminskning eller, om man så önskar, genom en modifierad familjepolitik.

Det finns ingenting i dag som hindrar världens olika länder att lösa sina egna problem. Kina till exempel har på ett enastående framgångsrikt sätt löst sina nationella problem trots landets ohyggliga lidanden inte minst under åren 1925 – 1975. Och detta har skett utan ingrepp utifrån och med egna ansträngningar. De problem som vi i dag finner i Mellanöstern och i delar av Afrika kommer också förr eller senare att lösas utan ingrepp utifrån. Den bästa lösningen är därför att lämna dessa människor i fred i största utsträckning och låta dem själva lösa sina problem. Europa och Västvärlden har inte någon egentlig skuld till Afrika och Mellanöstern mer än vad väst har till Kina och Indien som ju klarar sig själva alldeles utmärkt och på sikt kanske bättre än Europa.

Ett problem inte minst i Sverige är att ett stort antal människor, företag och organisationer har sin utkomst av att ta sig an människor som inte anser sig kapabla att klara sig själva. De vill naturligt nog behålla och utvidga denna lönsamma verksamhet. Samma sak gäller inte minst de kriminella band som försörjer sig på att transportera människor från länder där de inte vill bo till någonstans där det kan bli omhändertagna.

Dagens europeiska migrationspolitik har ingen framtid och kommer endast att leda till ett socialt sammanbrott som redan har påbörjats. Den måste snarast möjligt helt upphöra. Den är en följd av missriktad ”godhet” eller snarare ren enfald eller ekonomiska fördelar för en liten grupp som skor sig på migrationen. Den kommer inte på sikt att förbättra livet för migranterna som på sikt skulle fått det bättre att stanna kvar i sina egna länder och bygga upp dessa precis som man lyckats med i Kina. Resultatet för Europa blir dessvärre enbart försämringar där allt det arbete som människor gjort där under de senaste århundradena sannolikt kommer att ödeläggas.

30 reaktioner på ”Varför migrationen måste upphöra

 1. Bo Svensson skriver:

  Som bas för ekonomin kan man se NATUREN: världen vi lever i och KUNSKAPEN om densamma.

  Som bränsle för ekonomin har vi strävan efter livets nödtorft men framför allt mannens strävan efter rang. Rang ger ökad potens och bättre tillgång till bra sex och normalt rikligare avkomma.

  För att strävan efter rang inte skall yttra sig i våldsam makt- och revir-kamp utan i utvecklandet av nyttiga kompetenser av skilda slag, måste det till en väl fungerande RÄTTSORDNING.

  Rättsordning har man, när man märker att det är flit, fredlighet, kompetens och intelligens som ger rang och framgång medan hänsynslöshet, korruption, brutalitet, kriminalitet, slapphet, lömskhet och destruktivitet för individen är vägen till misär och utstötning.

  Där rättsordning råder i de mellanfolkliga relationerna är det de slappa, korkade och krigiska folkslagen som trängs tillbaka av de flitiga, fredliga, kompetenta och intelligenta som brer ut sig på de förras bekostnad.

  Där rättsordning inte råder kan det vara tvärtom.

  Liked by 2 people

 2. Kuckeliku skriver:

  Migrationen måste i mycket hög grad upphöra för att den knäcker de länder som tillverkar världens hållbara välstånd. Att sprida ut det begränsade välståndet på all världens fattiga människor har aldrig varit ett recept för fortsatt utveckling, utan tvärtom för stagnation och undergång.

  Liked by 3 people

 3. B skriver:

  Jag och andra svenskar har inga som helst förpliktelser när det gäller att försörja andra än oss själva och våra egna barn. Sverige som nation verkar ju knappast längre existera, men vi svenskar har, precis som alla andra folkslag, rätt till vårt land och vår kultur och det som tidigare generationer byggt upp.
  Jag är inte positiv till att försörja inhemska bidragstagare heller, utan kan bara tänka mig att betala till gamla, sjuka och funktionshindrade, men att betala till människor som kommer från andra länder och har som sysselsättning att vara inkapabla och tas om hand, det har jag naturligtvis inte minsta lust till och att tänka så är inte det minsta omoraliskt.
  Omoraliskt är däremot att fullt friska, arbetsföra människor vill ligga hederliga skattebetalare till last.

  Liked by 13 people

 4. Elof H skriver:

  ”Det förefaller uppenbart att det egentligen bara finns en fungerande lösning på migrationsproblemen, nämligen att genomgripande förbättra förhållande i de länder som migranter önskar lämna.”

  1. Finns det något som tyder på att Svenska staten kan göra någon som helst skillnad här? Forskning visar att bistånd är kontraproduktivt, dvs. mottagarna skulle haft det bättre utan.

  2. Varför skall Staten alls ägna sig välgörenhet utanför landets gränser? Borde det inte ligga långt utanför statens uppgifter? Frivillig välgörenhetsorganisationer är en helt annan sak.

  Migrationsproblemet löses genom att ta bort alla pullfaktorer och se till att illegala snabbt och effektivt hittas och forslas utanför Sveriges gränser.

  Liked by 5 people

  • uppstigersolen skriver:

   Nu skriver ju Lennart Bengtsson att vi inte ska göra något alls. Tvärtom, han vill att vi lämnar dessa länder ifred så de kan lösa sina egna problem.

   Liked by 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Håller med om att all asylinvandring och all anhöriginvandring bör stoppas omgående. Det handlar ju inte om flyktingar utan om människor som vill ha ett bättre liv. Inget fel i att vilja det, men lösningen är inte att flytta hit. Det är nog nu. Vi behöver en regering och riksdag som sätter ner foten oavsett vad Bryssel säger. Och trots att många människor inom migrationsindustrin då förlorar jobbet.

  Vi behöver ta itu med avvisningar av dem som redan har fått avslag och hjälpa dem som självmant vill återvända, samt lägga resurser på plats i flyktinglägren och i konfliktländerna. (Förstärk kassakistan för denna riktade hjälp med bl a de miljoner av våra skattepengar som regeringen nu år efter år skänker till Palestina)
  Och ta itu med de gigantiska problem vi har ändå i kölvattnet av de senaste femton årens huvudlösa invandringspolitik. Kräva anpassning och mota islamisering.
  Och se över utjämningssystemet mellan kommunerna som är vansinnigt konstruerat även om migrantströmmen upphör
  Och för övrigt bara ta emot en liten mängd kvotflyktingar och noggrant utvalda arbetskraftsinvandrare.

  Liked by 6 people

 6. Eskil Fredriksson skriver:

  Majority of young Africans are tough, hardworking and thrive with very little opportunity every single day under corrupt regimes. These people who are dying in the Mediterranean Sea daily are nothing but HUGE embarrassment to all of us and do not represent African youths. African youths are about 700Million strong. The idiots dying on the boats are only few hundred cowards who can’t do for self and represent a very few countries. Nigeria, Ghana, Senegal, Ivory Coast, Ethiopia, Sudan, Eritrea, Gambia and Somalia. We the majority of African youths are not interested in coming to Europe, what we ask is Europe to also stop interfering in out sociopolitical and economic affairs, keep their IMF, WHO and keep of our resources as well. We also want back payment for all the resources stolen both in material and persons (slavery) While a few of these cowards continue to die in the seas, the rest of us are anchoring down and ready to build our countries from ground up after decades of exploitations. To europeans who are complaining about these immigrants, remember if you didnt destroy Libya, there wouldn’t have been this fiasco.
  KOPIERAT FRÅN AFRICANLANDPOST

  Liked by 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   Då de ska skickas tillbaka vill länderna inte ha dem.
   Det är inte många som tagits emot i Afghanistan från Sverige.
   Frågan är då det råder en krigssituation på riktigt. Ska de då ges en tillfällig fristad, utbildas för att sedan åka hem och gemensamt rusta upp landet?
   Det är unga män, kvinnor och barn lämnas kvar. Om det är farligt ska inte männen stanna kvar och försvara dem? Som då ett skepp sjunker, kvinnor och barn först i livbåtarna.
   Ute i Europa diskuterar man också då man skriver hela länder som Sverige gör. Man menar att man inte kan göra så med Somalia som exempel då landet är stort och halva är fredligt.
   Det med kolonisationen köper jag bara delvis, det har gått lång tid nu. Titta på Zimbabwe, det var en stor fruktexportör, nu svälter folket. Under Sydafrika och apartheid var det stor invandring dit då det fanns mat och arbete att försörja sig. Europa byggdes upp snabbt efter WW2. Med alla naturrikedomar-vad är problemet? Som feministerna man skyller på männen hela tiden.
   I Spanien diskuteras prostitutionen, den är laglig. Problemet är nu kvinnor från Nigeria som säljer sig medan barnen springer runt utan tillsyn. Lite samma som rumänska tiggare, barnen blir utan skolgång och systemet permanentas

   Gilla

 7. PerH skriver:

  En kioskvältare för SVT är när Erika Bjerström utrikesreporter i direktsändning säger att flertalet migrerande unga män från relativt välsituerade områden på den Afrianska kontinenten lever i ett drömskt rosa skimmer av att Europa är en bankomat där pengar och välfärd kommer ur en lucka i väggen.

  Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   PerH: Ja — men så är det ju faktiskt (än så länge) i Sverige! Alltså om man är asylinvandrare, och gör sig riktigt oförmögen och hopplös. Då har man gräddfilen rakt in i socialsvängen, och kan gå före eventuella etniska svennar i kön.

   Den invandrare som jobbar och anpassar sig riskerar däremot att bli utvisad pga. någon teknikalitet. Dårarnas paradis.

   Liked by 1 person

  • lasse4u skriver:

   Hon glömmer den snabba befolkningstillväxten i Afrika. Trots tillväxten och relativt sett bättre levnadsvillkor för många så skaffar de lika många barn som tidigare. Samhällena kan inte ”svälja” hur många unga som helst som blir vuxna och behöver jobb och försörjning.

   Gilla

   • PerH skriver:

    Jag läser artikel i SVD från 2016 att globaliseringen inte nått ända fram, alltså ordnat välstånd till alla i Afrika och därför måste de fattiga tillåtas resa till oss i väst för att få utbildning och därmed få del i välståndet..
    Anser Eric Stark Maskin, en 50-talister och amerikansk nationalekonom som tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2007 för attatt ha ”lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”,

    https://www.svd.se/afrika-reser-sig–men-inte-afrikanerna

    ”…..I flera av de afrikanska länderna med mest handel har löneklyftorna vuxit. I Nigeria, Afrikas folkrikaste land, tjänar i dag den tiondel av befolkningen som är rikast 40 procent av landets totala inkomster. Den fattigaste tiondelen av befolkningen tjänar mindre än 2 procent av de samlade inkomsterna. Men lösningen är inte att stoppa globaliseringen, enligt Eric Maskin.
    –Även lågutbildade människor måste ges möjlighet till internationella jobb, kompetensutveckling och utbildning……”
    Är det detta projekt som nu sedan en tid sjösatts i Medelhavet.

    Liked by 1 person

   • lasse4u skriver:

    Det finns ju även kritik av modellen för den sk globaliseringen. Frågan är hur ser regelverken ut för den förmenta frihandeln. Speciellt fritt är det inte utan allt mer detaljreglerat än någonsin för att få till det förment ”fria” utbytet.

    Sverige industrialiserades sent, hade vi blivit så framgångsrika som det blev om det varit tvungen att ske under dagens sk frihandelsreglering och globala finanssystem? Då var den globala ordningen mer nationalistiskt avgränsat, vi som andra länder som försökte utveckla industrialism skyddade de spirande plantorna för att inte slås ut av de som startat tidigare och låg längre fram. Britterna som startat tidigast propagerade för frihandel. Men även om de var ett imperium hade de inte makten att diktera andra länders politik som det är möjligt i dagens värld med överstatliga institutioner.

    Regelverk är mer komplicerade än debatten om förment frihandel ger sken av.
    http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=36403

    Gilla

 8. Jaxel skriver:

  Krönikan säger apropå migrationen: ” Den kommer inte på sikt att förbättra livet för migranterna som på sikt skulle fått det bättre att stanna kvar i sina egna länder …. ”.

  Det sagda belyser ett avgörande problem i svensk flyktingdebatt. Uppenbarligen gör flyktingarna en annan bedömning. De är beredda att ta stora kostnader och utsätta sig för oerhörda umbäranden och risker i ambitionen att ta sig till Europa.

  Därmed är det tveksamt om krönikan egentligen ifrågasätter den officiella svenska hållningen. I officiell svensk debatt är det inte tillåtet att säga något i stil med: Jag tycker vi bör ta emot flyktingar, men det finns en gräns för hur stora kostnader (i vid mening) för detta som jag är beredd att acceptera.

  Det är alltså otillåtet att sägs att man vill väga in också sina egna intressen när flyktingpolitiken diskuteras. Detta förhållningssätt kommer också tydligt till uttryck i den svenska lagstiftningen på området, vilken inte på något vis väger in svenska folkets eller det svenska samhällets intressen. Utlänningslagen stipulerar att alla som lyckas ta sig hit och kan hävda (!) antingen att de är flyktingar eller skyddsbehövande har rätt att stanna i landet.

  För egen del anser jag att även mina intressen måste vägas in och att vi idag passerat gränsen för vad jag är beredd att acceptera. Den enda rimliga konsekvensen är att hela grunden för flyktingpolitiken måste ändras. Svenska folkets och det svenska samhällets intressen måste få vägas in. Det skulle till exempel kunna innebära att Sverige vid varje givet tillfälle anger en kvot för hur många flyktingar vi kan ta emot. Det senare skulle då också rimligen bli beroende av vilka flyktingarna är. Vilka möjligheterna är att integrera dem i det svenska samhället.

  Dock har jag svårt att se att vi skulle kunna avvisa människor som flyr för sina liv direkt från något av våra grannländer. Idag är detta dock ett hypotetiskt problem.

  Liked by 2 people

  • Kristina von Heland skriver:

   Du skriver flykting och flyktingpolitik. Enligt UNHCRs undersökning i Italien har 3% flyktingstatus. De andra är ekonomiska invandrare, några Daesh.
   Just nu är det 3 miljoner som kommer från Afrika-de länder de flytt från-som kommer tillbaka till Europa efter semestern. Det är mellan Marocko och Spanien med bil och är officiella siffror från gränspolisen. Man har ett nytt system att genomlysa bilarna så att man kan se hjärtljuden på de som har byggt dubbla bottnar på bilarna och smugglar folk. De stoppas direkt och skickas tillbaka. Båtrutten Marocko-Andalusien är nu fördubblat antal mot förra året redan. Det är 14 km vatten emellan. Det är en del Daesh som tagits i Melilla.
   Amerikaflytten, de togs emot, registrerades och köpte en hacka och spade och gick ut och odlade.

   Gilla

 9. Moab skriver:

  Jag tror inläggets författare missar någon fundamentalt, liksom jag själv gjort länge. Lennart skriver att dagens europeiska migrationspolitik inte har någon framtid. Jag håller med baserat på all empiri jag kan observera och all kunskap jag har, det verkar uppenbart, Lennart radar upp självklarhet efter självklarhet. Men, man måste fråga sig, är vår tids största utmaning en olyckshändelse, ett misstag, är Lennart och några få andra mer insiktsfulla än alla Europas ledare, administratörer, akademiker och journalister tillsammans? Går det verkligen allesammans runt som tonårsflickor och känner sig goda? Och det välfärdsindustriella komplexet, som trots allt utgör en mycket större del i ”Sverige” än resten av Europa, är det verkligen VIKs över hela Europa som är orsaken? Att situationen förvärrats i Sverige av VIKs egenintresse visst, men inte bestämmer Sverige ensamt över Europas migrationspolitik?

  Kort sagt, jag tror inte på Lennarts eller denna bloggs förklaringar till att vi har hamnat där vi hamnat längre, de är bara pådrivande faktorer. Problemen vi upplever, från våldtäkter och andra kulturella ”friktioner” till det uppenbara ekonomiska vansinnet, både här som där, är så uppenbara. Som Lennart skriver exempelvis, det är människor som går samman som kan bygga upp länder, människor som bestämmer sig för att göra det själva, eller inte. Inga insatser hjälper, och allt som oftast, stjälper. Alla förstår att om jag gör läxan åt mina barn så uppnås inget gott, men trots det så appliceras denna princip i stor skala, men inte är Lennart och jag intelligentare än hela Europas samlade etablissemang? Det Lennart skriver är självklart av ondo som vi alla i stort sett på denna blogg inser, men varför sker det då? ..?

  Europe in Crisis: Intellectuals and the European Idea, 1917-1957 Hardcover – 30 Oct 2012

  Jag har personligen ett stort gap i min bildning, jag är inte historiskt och samhällsvetenskapligt bevandrad, exempelvis så har jag aldrig förstått nödvändigheten av EU, jag har heller aldrig läst detaljerat om EUs historia, hur blev EU till? Kol och stål? Enighet för att förhindra krig, dvs hålla tyskarna nere? Men i mera detalj, varför? Jag har alltid tänkt att det stora antalet döda under andra världskriget och i synnerhet judeutrotningen var anledningen till att det europeiska medvetandet landade i att krig mellan europeiska nationer inte var vägen fram, detta, inte EU, är orsaken till att vi inte sett fler krig. Samt USAs överlägsna krigsmakt. Så jag står personligen nu med att gängse förklaringar till den politiska utvecklingen inte räcker för mig, boken ovan är en samling skrifter och redigerad av vad jag kan förstå etablerade professorer inom historia. Boken finns på Amazon och gratis på google, det jag läst så långt är nyktert konstaterande och jag tycker mig se något ganska överraskande och skrämmande. Jag ser ett mönster av en politiserad aristokratis bevarande och övervintrad rasbiologi. Det verkar verkligen som EU har en mycket tydlig plan som fanns på plats redan från början, där vi nu är inne i en fas som innebär påtvingad rasblanding. Jag kan ta fullständigt fel, men mycket faller på plats.

  Har jag rätt så blir allt ovan som Lennart skriver, som för mig är obegripligt, begripligt, och Lennarts önskan och hopp om att Europas migrationspolitik skall ändras kommer inte att uppfyllas, det är helt enkelt en del av en plan som EUs medborgare inte fått ta del av, redan vid grundandet så insåg Greve Coudenhove-Kalergi att Europas medborgare inte hade en europeisk identitet, en sådan måste skapas. Vi måste formas. Jag tycker mycket får sin förklaring och inser än mer att de etablissemangskritiska ”populistiska” partierna är just det, de är de enda som talar för populasen. Etablissemanget följer istället en plan man inte kan tala högt om, en plan som skapades i ett Europa då rasbiologi fortfarande var en självklar faktor.

  Rätta mig gärna, eller visa mig rätt, men jag tror inte vi kommer att se något uppvaknande där alla inser de självklarheter som Lennart radar upp. De är helt enkelt självklara redan.

  För långt, hoppas det får stå.

  Liked by 3 people

 10. ericr45 skriver:

  Lösningen på Afrikas (och en del andra länders) problem är absolut inte att hämta hit deras befolkning. Dvs det som skrivs i krönikan är helt korrekt.
  Förr eller senare tar pengarna slut i den europeiska bankomaten och EU vägrar att fylla på den, eller den kanske rentav stängs!
  Det kulturella gapet mellan de an/inkommande och Europas befolkning är alldeles för stort, på många områden..kulturellt utbildningsmässigt religiöst etc..
  För Sverige började resan utför när ”särskilt ömmande skäl” blev en godkänd asylanledning.
  Jan inte låta bli att bifoga ett YT-klipp (långt >1h) från Sthlm kommun. När man lyssnar på detta undras om det kan gå att ändra på något inom invandringspolitiken i Sverige?
  Detta är en rent pinsam uppvisning i känslopjunk och förnekelse !

  Liked by 2 people

 11. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Ja, tänk att man nu kan skriva att asylinvandringen måste stoppas.

  Den borde ha stoppats för flera decennier sedan. Till skillnad från arbetskraftsinvandringen på 1950-talet, som var bra för Sverige, så är det uppenbart så att asylinvandringen bara leder till kaos och elände för oss svenskar — med undantag för ett priviligierat fåtal, ex-vis Anne Ramberg, som kan utnyttja läget till sin fördel.

  På motsvarande sätt som det alltid finns individer som kan profitera på andras olycka.

  Även invandrare som levt länge i Sverige, och som assimilerat sig här, förstår att asylinvandringen måste stoppas. Ex-vis har jag en granne från Grekland, en numera pensionerad arbetare i pappersindustrin, som röstar på SD. Han säger att Sverige var ett bra land förr, men att det nu är förstört.

  Likaså är kurden och nationalekonomen Tino Sanandaji, som kom hit med sin familj som barn, en av landets vassaste kritiker av makthavarnas migrationspolitik. Man kan följa honom på Facebook, där han nästan dagligen gör spydiga och hånfulla inlägg riktade mot makthavarnas huvudlösa politik och dess konsekvenser.

  Ofta är vi etniska svenskar mer kuvade och hjärntvättade av makthavarnas giftiga propaganda, och vågar inte annat än upprepa de lögner som serverats oss i vänsterdominerad media. Men saker börjar hända, även om det är flera decennier för sent.

  Liked by 2 people

 12. Ivar L skriver:

  Sverige har dessutom inga problem med nativiteten. Orkar inte leta upp genomsnittet men vi ligger bra till när det gäller barnafödandet. Dessutom måste ju världen förr eller senare göra som Kina, hitta ett sätt att få befolkningsstorleken i balans. Jordklotet är inte oändligt.

  Alldeles oavsett om vissa av länderna det handlar om lyckas lösa sina problem eller ej så kan ju inte problemen lösas med att Sverige eller Europa tar emot deras befolkningar heller. Det är ju totalt ohållbart och dessutom folkrättsvidrigt.

  Liked by 3 people

 13. Bo Svensson skriver:

  Kan det tänkas ett läge där främlingsfientlighet är berättigad? – På en annan planet som är rätt lik vår?

  På den planeten har släktena utvecklats i lite olika riktningar. Somliga har utvecklat lömskhet och brutalitet som medel att skaffa sig rang och sex och finner sin tillfredsställelse i förnedring och förslavande av dem de får i sitt våld medan andra släkten vinner rang och framgång genom att vara duktiga och trevliga och finner sin lust i intellektuella utmaningar och skapande verksamhet.

  Då välståndet så klart är enormt mycket högre där det bor intelligenta och kompetenta släkten än där befolkningen är korkad och brutal och de senare, på grund av tanklöshet och ansvarslöshet ynglar av sig ohämmat, försöker de brutala ständigt inkräkta på de civiliserades territorium.

  På otaliga platser i universum måste det uppstå lägen som det beskrivna och det måste finnas ett korrekt sätt att förhålla sig till problemet.

  Någon som har en bra idé?

  I samma mån det finns paralleller mellan läget på denna tänkta planet och vår egen, bör ju också problemets lösning kunna tillämpas här.

  Liked by 1 person

 14. Bjarne Däcker skriver:

  Migrationsöverenskommelsen och läckan på Transportstyrelsen bör ses i samma ljus. Antingen tycker man bägge var bra för att de bidrar till Sveriges upplösning eller så tycker man att bägge var dåliga för att de bidrar till Sveriges upplösning. Jag har svårt att förstå personer som tycker att migrationsöverenskommelsen var bra men att läckan på Transportstyrelsen var en skandal men så verkar dagstidningarna resonera.

  Gilla

 15. lasse4u skriver:

  Vi har inte ansvar för all världens människor, det finns många miljarder som inte minst skulle ha ekonomiska skäl att ”fly”.
  Förr var arbetarrörelse och vänster inter-nationalistisk, internationell solidaritet handlade inte om att alla som hade problem skulle komma hit utan om att hjälpa dem att lösa sina problem själva. Denna inställning övergavs av någon anledning när typ sossar blev sk 3:e vägen sossar. Det har sen blivit den gängse vänster-modellen.

  Liked by 1 person

 16. Johan skriver:

  Jag ställer mig frågan om migrationsivrarna funderat över vilket Sverige de med gott samvete vill lämna över till sina barn? Ett studiebesök i några MENA länder skulle med tydlighet visa vad som väntar oss om experimentet fortsätter. Glöm integration in i svenska normer och värderingar. Det blir vi som förväntas anpassa oss. Allt annat ör illusioner.

  Gilla

 17. Tommy Santesson skriver:

  Immigrationen måste upphöra främst av två skäl; för det första eroderas mottagarländerna resurser och samhällsstrukturer, som ju defacto är en förutsättning för någon form av immigratione ö.h.t.

  Det andra – och nog så viktiga – skälet är att länderna migranterna lämnar blir ännu mer dissfunktionella, så kallad ”brain-drain”.
  Det är ju ett ovedersägligt faktum att dom som emigrerar i första är de med resurser, ekonomiska såväl som intellektuella.

  Det är bättre för alla parter om dom stannar hemma och bygger upp sina egna länder i stället för att lämna sina landsmän i sticket, och sko sig själva.

  För övrigt anser jag att SIDA bör läggas ner med omedelbar verkan. Någon mer korruptions-befrämjande organisation får man leta efter. Alla miljarder som spenderats på diktatorer och korrupta
  regimer, som i stället borde gått till behövande människor.

  Definitionen på U-hjälp: Dom fattiga i dom rika länderna ger till dom rika i dom fattiga länderna.

  Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: ”Om du ger en fattig man en fisk så försörjer du honom en hel dag, men om du lär honom fiska, försörjer du honom resten av livet”.

  🇸🇪

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.