Varför migrationen måste upphöra

Lennart Bengtsson

Det förefaller uppenbart att det egentligen bara finns en fungerande lösning på migrationsproblemen, nämligen att genomgripande förbättra förhållande i de länder som migranter önskar lämna.

Att så där 25 procent av Sveriges befolkning migrerade till USA under främst åren 1850 – 1925 berodde på fattigdom, överbefolkning samt protester mot en överhet som man ansåg orättfärdig. De hade ju förvisso kunnat stanna kvar, ställt överheten till svars och tidigare omvandlat det egna landet som de senare faktiskt gjorde.

Numera är det knappast någon svensk som utvandrar till USA på grund av fattigdom och elände. Samma sak gäller större delen av Europas befolkning. De anser att det är minst lika bra att bo kvar i sitt land även om Europa är den mest överbefolkade kontinenten. Vissa delar av Europa har förvisso ett ogynnsamt klimat, i synnerhet den nordligaste delen av kontinenten, men detta har lösts genom bättre bostäder och effektiv energihushållning. Europa behöver i dag ingen migration, de problem som kan uppstå genom minskad nativitet kan lösas på samma sätt som man gjort i Japan, det vill säga genom en ordnad folkminskning eller, om man så önskar, genom en modifierad familjepolitik.

Det finns ingenting i dag som hindrar världens olika länder att lösa sina egna problem. Kina till exempel har på ett enastående framgångsrikt sätt löst sina nationella problem trots landets ohyggliga lidanden inte minst under åren 1925 – 1975. Och detta har skett utan ingrepp utifrån och med egna ansträngningar. De problem som vi i dag finner i Mellanöstern och i delar av Afrika kommer också förr eller senare att lösas utan ingrepp utifrån. Den bästa lösningen är därför att lämna dessa människor i fred i största utsträckning och låta dem själva lösa sina problem. Europa och Västvärlden har inte någon egentlig skuld till Afrika och Mellanöstern mer än vad väst har till Kina och Indien som ju klarar sig själva alldeles utmärkt och på sikt kanske bättre än Europa.

Ett problem inte minst i Sverige är att ett stort antal människor, företag och organisationer har sin utkomst av att ta sig an människor som inte anser sig kapabla att klara sig själva. De vill naturligt nog behålla och utvidga denna lönsamma verksamhet. Samma sak gäller inte minst de kriminella band som försörjer sig på att transportera människor från länder där de inte vill bo till någonstans där det kan bli omhändertagna.

Dagens europeiska migrationspolitik har ingen framtid och kommer endast att leda till ett socialt sammanbrott som redan har påbörjats. Den måste snarast möjligt helt upphöra. Den är en följd av missriktad ”godhet” eller snarare ren enfald eller ekonomiska fördelar för en liten grupp som skor sig på migrationen. Den kommer inte på sikt att förbättra livet för migranterna som på sikt skulle fått det bättre att stanna kvar i sina egna länder och bygga upp dessa precis som man lyckats med i Kina. Resultatet för Europa blir dessvärre enbart försämringar där allt det arbete som människor gjort där under de senaste århundradena sannolikt kommer att ödeläggas.