”He fjädra segh ba”, som mamma sa

Anders Leion

Jag har läst Fria tider i ungefär ett år. [Anders Leion begär rättelse. Det ska vara Nya Tider: ”Jag har blandat ihop namnen. Jag har faktiskt läst Nya Tider. Jag ber om ursäkt.”] Jag har inte funnit mycket som kan betecknas som rasistiskt – i alla fall inget som jag kan komma ihåg. Däremot avslöjar man ibland attityder som är mindre vanliga i annan (tryckt) press. Man är till exempel påtagligt intresserad och imponerad av Ryssland. Jag är intresserad men inte imponerad av landet och har lite svårt att förstå deras positiva inställning. Men måste den ses som förgriplig – och hur kan den vara rasistisk?

Visst finns det rasism i tidningen. Exempelvis den som plågar Sydafrika och bland annat handlar om hur svarta utövar en mordisk terror mot vita bönder. Det är viktigt och vällovligt att uppmärksamma denna rasism, även om den i detta fall går så att säga åt motsatt håll. Varför är inte övrig (tryckt) press intresserad?

Denna tidning beskrivs allmänt med epitetet rasistisk och den bör därför, anser vissa, inte få ställa ut på bokmässan. När ledningen för bokmässan ändå beslutat att tidningen skall få ha ett stånd bland (de tusentals?) andra vill många bojkotta mässan.

NMR – Nordiska motståndsrörelsen – har fått tillstånd att ställa ut i Almedalen. NMR kallar sig själv nationalsocialistisk och är – såvitt jag förstår – klart rasistisk. Flera företrädare har dömts för grova våldsbrott.

Är det någon skillnad mellan tidningen och rörelsen? Ja, definitivt. Är det därför anledning att i det här dryftade hänseendet behandla dem olika?

Nej. Skälet är principiellt – det handlar om yttrandefriheten. Men innan vi börjar tala om höga principer kan vi först diskutera frågan lite mer pragmatiskt.

Det man kan kalla gatunazismen har aldrig varit stark i Sverige. Gatunazism är den synliga, fysiska nazismen som yttrar sig i uniformerat marscherande på gator och torg, naturligtvis i syfte att göra intryck på och skrämma allmänheten. Det är också den som har medlemmar beredda att ta till fysiskt våld. Inte ens på trettiotalet nådde den mer än ett par tiotusental av väljarna. Men det fanns en annan nazism; den mer dolda som var väl utbredd i borgerliga kretsar. Den var farlig, just därför att den inte syntes utanför salongerna och mässarna. Om inte Hitler förlorat kriget så snabbt, skulle den allvarligt ha kunnat skada den svenska demokratin.

Detta gäller också idag. Den synliga extremismen är inte farlig. Det är däremot den dolda.

Det förstår inte SVDs ledarsida. För att visa hur fel det är att låta nazister propagera för sina idéer jämför den NMR med en tänkt närvaro av IS: ”Man kan tänka sig att de vill informera om hur de strävar efter att införa sharialagar, slå ner all opposition och sätta stopp för den förhatliga västvärldens sekulariserade synd. Lite handfasta tips på hur man håller sin hustru och sina döttrar i levande fängelser i en vanlig svensk förort. Kanske kan man också i tältet vid Donners plats få se filmklipp där de skär halsen av sina fångar och håller upp huvudena som troféer. Inga terrordåd på plats, nej, oh, nej, bara ett litet bokbord och några flygblad. Ordet är ju fritt!”

Det är ett mycket bra tankeexperiment. Det visar klart hur fel SVD, tillsammans med många andra, har (bortsett från att IS av uppenbara skäl inte skulle medverka). Deras medverkan vore mycket upplysande. Det skulle framställa IS i all dess frånstötande, brutala extremism. Skulle deras företrädare (också mot förmodan) försöka argumentera skulle de göra en ömklig figur. Deras svenska anhängare och sympatisörer skulle få skämmas – och IS dragningskraft minska. Detsamma gäller NMR. Låt dem komma och göra bort sig!

Varken IS eller NMR är farliga i öppenheten. De är farliga i sina egna, slutna miljöer och på de digitala torg där de själva bestämmer spelreglerna.

Men är verkligen SVDs ledarskribent bekymrad över NMR eller låtsas man bara? Gatunazismen har aldrig varit något problem därför att den syns och kan förlöjligas!  Den dolda nazismen, före och under andra världskriget vitt spridd i borgerliga kretsar, var som sagt farligare.

Detsamma gäller också idag. De fåtaliga sympatisörerna till den islamska extremismen är inte problemet. De tror sig visserligen vara skyddade i sina egna miljöer, skyddade av sitt språk och av den sociala kontroll som utövas och förtrycker dem som tvingas bo i den arabiska och turkiska diasporan, men tillräckligt många har börjat vittna om vad som där försiggår. Problemet är de andra, främst svenskar i nutidens salonger och mässar – tidningsredaktioner och partihögkvarter – som visar så stor förståelse, som alltid förringar problem, som ständigt vänder sig mot dem som sett vad som försiggår och försöker få majoritetssamhället att ingripa. Denna ständiga blomsterhattförståelse leder till groteska ställningstagande, till exempel ett omhändertagande och tillmötesgående av IS-krigare, som vore de värnlösa offer för ett anonymt och ostyrbart händelseförlopp.

Det är samma slags förståelse som i vida kretsar visades nazismen på trettio- och fyrtiotalet (före Stalingrad). Det är ett medlöperi som nu liksom då kan komma att leda till stora svårigheter. Då klarade vi oss därför att hitlerismen krossades, men är det någon som ser något tecken på att islamismen håller på att krossas? Visserligen går IS mot ett militärt nederlag i Mellanöstern, men deras anhängare finns kvar i Västeuropa, och kvar finns den statsstödda och statsstyrda extremismen i exempelvis Saudiarabien och Turkiet. Den accepterar vi, den tillåter vi finansiera moskébyggen och den förser vi med vapen (liksom vi försedde Nazityskland med järnmalm).

Vi får hoppas att vi skall ha så stor tur att vi om några årtionden kan skämmas över vår eftergiftspolitik, på samma sätt som vi nu skäms över permittenttrafik och baltutlämning. Det är dock inte säkert vi får tillfälle att begrunda vår inställsamma feghet den här gången.

Tillbaks till upprördheten gentemot Bokmässan och Almedalen. Ibland tror jag att upprördheten gentemot deras beslut inte är ärligt menad, utan ett poserande i vackra kläder och därmed ett undvikande av frågor som man inte är beredd att öppet och ärligt diskutera. Och det kan ju vara en på kort sikt lämplig taktik för dem, som inte längre orkar argumentera för sina gamla åsikter och inte heller vågar förändra dem efter en ”ny” verklighetsbild.

”He fjädra segh ba!”, som mamma sa. (De blåser bara upp sig, de gör sig bara till).

Men yttrandefriheten då? Diskussionen ovan visar just värdet av och styrkan i en mycket vid yttrandefrihet. Det är när problem och svårigheter i ett samhälle förtigs, som farliga situationer (lättare) kan uppstå. Den lättaste och för politiker och etablerade massmedia mest attraktiva taktiken är att förtiga de problem som de inte vet hur de skall angripa. ”Låt bli att beskriva och därmed erkänna problemen! Vi klarar oss i alla fall den här mandatperioden!” Då är det av mycket stort värde att andra vågar se och beskriva – också om de i övrigt skulle ha obehagliga åsikter och själva kan utgöra problem.Jag har blandat ihop namnen: Jag har faktiskt läst Nya tider. Jag ber om ursäkt.

66 reaktioner på ””He fjädra segh ba”, som mamma sa

 1. Fredrik Östman skriver:

  Det är förstås alldeles riktigt att det bara finns en yttrandefrihet och att inga åsikter skall vara förbjudna till formulering eller uttryck. När man som extremvänsteraktivisterna i Hamburg går omkring och tar foton av medmänniskor och skickar namn, bild och plats till en mördarskock under namnet Det svarta blocket, så är det inte yttrandefriheten man har förbrytit sig mot, utan t.ex. lagar om uppvigling och konspiration.

  Liked by 4 people

  • larslindblog skriver:

   Tack , Fredrik för klippet . Den amerikanske journalisten blir alltså överfallen och misshandlad av våldsvänstern och tysk polis säger att dom inget kan göra .
   Jag har faktiskt svårt att ” ta in” att kommunister tillåts agera på detta sätt.
   Helt otroligt. Jag känner mig alldeles matt…
   Om det varit ” främlingsfientliga” eller Tredje Riket nostalgiker tror jag man satt in militär och gripit samtliga.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Men när det talas i dunkla ord om var i samhället en konspiration att införa nationell socialism må ha existerat, då är det förstås inget annat än en osmaklig lillebror till hets mot folkgrupp. Då är det förtal av icke identifierbara personer. När man dessutom använder ett ord med två betydelser, en social och en politisk, så måste man fråga sig om inte avsikten var just att få den politik som vi i Sverige traditionellt kallar ”borgerlig” att få sig en släng av den slev som till synes skopade sitt ovett över en påstådd del av den grupp eller klass som i socialt hänseende går under denna beteckning — i dess andra bemärkelse. Detta kallas med ett fackbegrepp guilt by association. Själva det faktum att vi använder ordet ”borgerlig” för att beskriva den politiska inställning som är diametralt motsatt alla former av socialism, inklusive den förment nationella, borde vara bevis nog för att denna borgerlighet inte alls är nationalsocialistisk och aldrig har varit det. Detta gäller tills illa argumenterande skribenter kommer fram med mer konkreta exempel på det deras anklagelse innebär. Korten på bordet! Bluffen synas!

  För sanningen är ju den, att den rörelse som uppvisar allra mest likheter med nationalsocialismen är den intill nyligen i allra högsta grad nationella socialistiska rörelse som kallas arbetarrörelsen. SAP är det parti som liknar NSDAP allra mest. Det saknar det imperialistiska inslaget och har andra syndabockar. Men skall vi tala om likheter skall vi se till att visa upp dem som är störst, dem som är mest uppseendeväckande, slående och uppenbara.

  Socialism är socialism. Aldrig socialism!

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   I motsats till sina politiska fränder har Anders Leion vågat sig långt ut mot stupet. Det får man hålla honom tillgodo. Sverige skulle vara i ett helt annat läge om hans inställning fick gehör hos Lofvén & Company.

   ”Socialism är socialism. Aldrig socialism!”. Den uppfattningen delar jag. Men vi lever i en värld där vi är tvungna att kompromissa. Det krävs för att rädda Sverige. Jag är emellertid skeptisk till att ALs inställning får fotfäste inom S.

   Liked by 1 person

 3. steffoth skriver:

  Tidningen Fria Tider måste anses förgriplig skriver Leion utan att överhuvudtaget gå in på vad det är som gör att den, i ordets korrekta bemärkelse, utgör ett övergrepp eller är kränkande. Nog är det väl märkligt?

  Liked by 1 person

 4. Gunilla H skriver:

  Över denna betraktelse svävar historien själv. Och historia har alltid mer än ett perspektiv. Snarare utgörs den av olika fasetter, som beror av betraktarens olika synvinklar. Att visa och ta ansvar – hur skall det exempelvis se ut, både i detta nu, och sett på lite längre sikt? Och kanske speciellt då i politiska termer. En decennielång förd politik har lett in Sverige i extremt stora svårigheter. Det börjar bli mer än uppenbart för de allra flesta som vill leva ett liv utan skygglappar. Varningarna och tecknen har varit många. Men dessa varningar har klingat ohörda, som de lätt gör för döva öron, speciellt då från politiskt håll. Nu finns oredan utanför dörren. Och vad gör politikerna då? Jo, de vill plocka politiska poäng genom att städa upp efter sig själva. De problem deras egen politik lett fram till, skall samma politiker nu ta tag i, reda upp, och även vinna politisk poäng på. Och från media slipper de alla närgångna frågor om eget ansvar, för media själva utgör en del av problematiken. De har i själva verket varit ytterst pådrivande och bär därför ett stort ansvar över att vi hamnat där vi nu är. De frågor som naturligen borde kunna ställas, ställs aldrig. En del har dock undrar varför SD växer. De söker då en slags SD-kodens heliga Graal. Och med den väl hittad även hur framgången skall kunna brytas. De tycks inte inse att SD:s framgångar är resultatet av egna misslyckanden, och egna brister, via en sedan decennier förd politik, i armkrok med sin egen yrkeskår. Och höga politiker fortsätter att trampa på och låtsas som det regnar, och försöker plocka billiga politiska poäng på egna misslyckanden. Men det är inte bara naivt, det innebär också att de inte erkänner egna misstag, och eget ansvar. Finns det någon SD-kod så ligger den förborgad i den egna förda politiken. Skall det egentligen vara så svårt att förstå. Men man fortsätter hellre att projicera egna misslyckande på andra, eller väljer alternativt att beskriva verklighet i mer förskönande termer – som att det går riktigt bra för Sverige.
  Att visa och ta ansvar – hur skall det egentligen se ut? Speciellt det politiska. Frågorna blir liksom hängande i luften, oförlösta och icke ställda av ett media som själva gått i baklås. Politiken och media simmar runt i bakvattnet efter egna misslyckanden. Sett i det perspektivet utgör NMR och en avvisande bokmässa i Göteborg enbart dåliga ursäkter för egna tillkortakommanden och utebliven framgång.

  Liked by 1 person

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi ser att Regeringen vill börja tumma på yttrandefriheten…
  Tumma är väl inte rätt ord…

  Undfallenheten mot Islamismen är huvudlös!

  Sluta acceptera GULF-pengar till Moskébyggen,
  där det Salafistiska budskapet är ett implicit krav!

  Dessa brohuvuden upprättade för att MOTVERKA Integrationen,
  framför ett budskap som tvärkrockar med vår egen VÄRDEGRUND,
  avseende kvinnans värde o sekulär demokrati…

  Räta på ryggen, som Trump gjorde i Polen,
  ett imponerande tal som både Bryssel o (S)tefan ogillade…

  Stå upp för våra västerländska värden!

  Liked by 2 people

 6. Rune skriver:

  Pinsamt att du blandar ihop Fria Tider och Nya Tider.
  Det är Nya Tider som ställer ut på bokmässan.
  Fria Tider är vad jag vet endast en nättidning.
  Därför blir det rörigt i början av din artikel för att man inte vet vilken tidning du skriver om.
  Nya Tider eller Fria Tider?

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Är någon av dem ”farlig”?

   Fria Tider definitivt inte!

   Nya Tider är kvalificerade att uppbära presstöd!
   Så var ligger problemet?

   Budskapen tangerar inte ens yttrandefrihetens gränser vad jag förstår?

   Liked by 1 person

 7. gmiksche skriver:

  Tänkvärt och väl formulerat.

  Upprördheten gentemot bokmässan gäller väl Nya Tider och inte Fria tider. Dito tidningens intresse för Ryssland. Som kanske tar för mycket plats men som för min del känns som ett andningshål i förhållande till den desinformation och det hat som sprids om Ryssland i PK-media.

  ”Vi får hoppas att vi skall ha så stor tur att vi om några årtionden kan skämmas över vår eftergiftspolitik, på samma sätt som vi nu skäms över permittenttrafik och baltutlämning. Det är dock inte säkert vi får tillfälle att begrunda vår inställsamma feghet den här gången.” Jag tror snarare att det är frågan om några år. Någon tid för begrundande kommer det inte att finnas.

  Liked by 1 person

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Angreppspunkten nu mot nationalsocialisterna är att de är våldsbejakande, att de uppmanar till våld genom sin hatfyllda retorik, att de ställer grupp mot grupp (som kommunernas budgetförhandlare), att de sår split i samhället och att de ser ner på andra etniciteter.
  Påminner inte detta om sunni mot shia, shia mot sunni och romer mot icke-romer och påminner inte detta om vad ortodoxa muslimer predikar och lever gentemot judar o avfällingar?
  Kanske t.o.m. påminner denna retorik, vänstern o etablissemanget varnar oss för, om deras egen agenda riktad ”the basket of deplorables” eller som det heter i Aftonbladet, pissrännans folk, d.v.s. vi som inte lyder elitens uppmaningar att tycka rätt?
  Jag anar ett gigantiskt hyckleri, en monstruös – ja Bildt – pyramidal dubbelmoral här.

  Liked by 3 people

 9. malmoperspektiv skriver:

  Bra! Håller med dig! Men du menar väl ”Nya Tider” när du skriver ”Fria Tider”. Har själv prenumererat på den i några år. Även om jag inte delar alla redaktionens åsikter, så är tidningen betydligt mer allsidig och nyanserad än MSM i allmänhet.
  Ledarredaktionen har enligt min mening en alltför kritisk hållning till Israel, liknande den man ofta finner i MSM. Men tidningen Nya Tider ger samtidigt utrymme åt hängivna Israelvänner. Eftersom Nya Tider tycks vara den enda papperstidningen utan PK-skygglappar, anser jag det är viktigt att prenumerera på den. I varje veckonummer finns det så gott som alltid någon intressant krönika eller viktiga nyheter som medvetet förtigs i PK-media (MSM).

  Liked by 6 people

 10. oppti skriver:

  Fria tider är ett bra komplement till PK meda.
  Det som döljs i PK media kan få sin förklaring i Fria tider. Då slipper man fördomar och kan förstå sin omvärld lite bättre. Vilket kan förklara varför författare ogillar tidningen, de vill ju leva i fiktionen!

  Gilla

 11. malmoperspektiv skriver:

  Apropå det du skriver om ”Gatunazism”:
  I Weimarrepubliken kunde inte den ordinarie statsmakten upprätthålla ordning och säkerhet. Demokrati förutsätter ju valmöten, offentliga framträdanden och manifestationer. Men partier och grupperingar störde varandras möten så starkt att systemet hotades. I detta läge skapade olika partier sina egna ordningsavdelningar för att trygga de egna mötena och de egna aktiviteterna och för att störa motståndarnas. Både kommunister och antikommunister skapade frikårer såsom Roter Frontkämpferbund och Sturmabteilung (SA). (Källa: Wikipedia)

  I Sverige riskerar vi en liknande utveckling, polisen kan inte upprätthålla ordningen och vi har AFA, som har samma agenda som de tyska frikårerna – att tysta sina politiska motståndare! Risken är ju att AFA tvingar sina politiska motståndare att etablera egna skyddskårer.

  Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas att SA-ledaren Ernst Röhm var öppet homosexuell och han var »absolut inte olycklig« utan »rent av stolt« över sin homosexualitet. ”Och han var inte ensam i stormavdelningarna: »SA var på den tiden ärkebögigt«, erinrade sig den homosexuelle konsthistorikern Christian Isermeyer.”
  ”När nazisterna 1932 växte till en verklig kraft att räkna med i det politiska livet gick vänstern hårt åt Röhm. Han anklagades för att leda Tysklands ungdom i fördärvet med sina homosexuella böjelser.” (Källa och citat: Bengt Lijegrens utmärkta Hitler-biografi.)

  Liked by 5 people

  • MartinA skriver:

   Jag har hört att det faktum att Weimartysklands arme begränsades till 100 000 gjorde att staten till sist var maktlös mot de politiska miliserna?

   Jag vet ju att irreguljära Frikårer hade använts för att slå ner de kommunistiska revolutionerna i Tyskland efter första världskriget (och skydda tyskar mot Polen?). Och att många i SA hade en bakgrund i Frikårerna. Så att staten ville hålla öppet för att få hjälp att slå ner nya kommunistiska uppror kan ju också har ökat toleransen för SA?

   Gilla

 12. Malin skriver:

  Varför, oh varför, kan inte ens skribenter på seriösa sajter som denna anstränga sig så pass att man skiljer Fria Tider från Nya Tider? Jag slutade läsa efter den missen och jag förstår inte denna vurm för att framstå som lite charmigt (?) okunnig om alternativ media. Ingen som vill framstå som seriös skulle t.ex drömma om att skriva att Jan Helin varit chefredaktör på DN.
  Det är alltså Nya Tider som ställer ut på bokmässan, Fria tider är en helt annan publikation.
  Man ser denna förväxling varenda dag och det ger inte ett bra intryck på läsarna.

  Liked by 2 people

 13. Bengt skriver:

  Nu inväntar jag bara att någon redaktör på SVT eller SR, sedan de med intresse tagit del av din krönika här på DGS, bjuder in dig till något samhälls- eller nyhetsprogram.

  Orealistisk förväntan från min sida inser nog alla som läser detta och inte uppfattar ironin.

  Ditt resonemang är ju helt logiskt och i samklang med vad varje sunt tänkande människa anser men hittills är höljt i dunkel för Public Service.

  För precis som du skriver -”Den lättaste och för politiker och etablerade massmedia mest attraktiva taktiken är att förtiga de problem som de inte vet hur de skall angripa”.

  Tack Anders för att du satt ord på mångas vår frustration!

  Gilla

 14. MartinA skriver:

  Att nationalsocialismen inte kom någon vart i sverige berodde på att sverige redan hade ett parti som förespråkade generell välfärdsstat, korporativism, garanterade industrialisternas ägande och höll absolut rent mot sovjetkommunismen. Luddigt resonemang i artikeln där om några ”farliga stämningar”. Alltså hela det där avgjordes ju på trettiotalet? Det var ju DÅ som nationalsocialismen inte kom någon vart, därför att SAP redan fanns. Mer farligt var väl att SAPs förstörelse fick blomma ut i decennier?

  Sen, snacket om medlöperi och permittenttrafik, Leon borde kolla på en karta från 1941 eller nåt? Jag skäms inte ett dugg över att dåtidens ledare höll sverige utanför stormakternas konflikter och gjorde de eftergifter som var nödvändiga. Och att de såg till att svälten från första världskriget inte upprepades. Om Leon av någon anledning har skamkänslor för det här så bör han skriva ”jag” och ”mina skamkänslor”.

  Faran med islam är inte islamister utan det enorma antalet muslimer. Oavsett vad etablissemanget hittar på så kommer sverige att islamiseras när befolkningen till stora delar utgörs av muslimer från MENA och Afgahnistan. Jag hänger inte alls med om jämförelsen med sveriges export under andra världskriget. Det här kravet från Leon att sverige borde ha tagit ställning för vinnarna i kriget från början är orimligt. Och det är väl fegt om något? Samlingsregeringen under andra världskriget var på sverige och svenskarnas sida. Det är den enda sida som någon regering har rätt att ta. Om den imperiefrälste Leon vill trösta sig med något så dog det ett stort antal svenskar när den svenska handelsflottan tjänade britterna under hela kriget.

  Rörig artikel. Det är som Leon försöker sitta på en PK stol och på en anti PK stol samtidigt men hamnar på golvet. Kanske hade någon bra grundide men vägen dit gick inte så bra. Tyckte jag. Och jag blev väldigt störd på att artikeln använde en massa historiska ingångsvärden som självklara. Ingångsvärden jag inte höll med om. Så jag kanske blev extra kritisk. Nåja, jag är ju så känslig för andras historietolkningar så jag kanske lät det förblinda mig. Men varför inte helt enkelt säga ”yttrandefrihet bra” utan alla dessa snirkliga historiska resonemang?

  Liked by 5 people

   • MartinA skriver:

    Jag anser att sverige har upphört att existera. Detta är mitt sätt att markera det.

    Sverige hade ingen briljant konstituion, ingen stor ide, inga noga genomtänkta lagar. Sverige var svenskarnas nationalstat. Det var allt det var. Det var vad som fick sverige att fungera, vad som höll ihop det. Nu när sverige inte längre är svenskarnas nationalstat är det ingenting. När husgrunden ryckts undan kommer resten av bygget strax att följa efter.

    Liked by 2 people

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Exakt det behöver vi: En Konstitution värd namnet.
    Vi har språket, vi har vår historia men vi saknar en laglig rustning som står emot svinhugg och även inre röta.

    Liked by 3 people

  • gmiksche skriver:

   Jag har ungefär samma kommentar till det du skriver som till Fredrik Östman.

   I övrigt håller jag med om att regeringens politik under andra världskriget var den enda vettiga som stod till buds. Det finns inget att skämmas för. Det krävs inget mod för att kritisera den idag. Det ger dessutom lättköpta poäng.

   Liked by 5 people

   • MartinA skriver:

    Om möjligt är det väl ännu fegare? I sitt kryperi för segermakterna så kräver de inte enbart att sverige skulle anpassa sig efter dem efter kriget, de kräver att sverige genom tidsmagi skall anpassa sig efter dem redan från krigets början? Snacka om lismande fjäskeri! Och så har de mage att kalla patrioter som tjänade sitt land och det folk de anförtrotts att leda för fega. Det är faktiskt upprörande.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Ok, jag tycker också om Leon, instinktivt. Jag kan förstå att han måste behålla delar av etablissemangets världsbild. Och här försvarar han faktiskt yttrandefriheten OCH Nya Tider. Med eget namn. Jag vet inte varför jag flyger på folk så hårt när jag har en annan uppfattning om historien än vad de har. Jag blir bara så arg på hur folk i jordens minst historieintresserade land kommer dragandes med ogenomtänkta historiska pekoraler hela tiden. Jag har läst hundratals böcker om historia eller motsvarande. Och så blir jag skriven på näsan av folk som bara läst journalisthögskolans lilla röda (ok inte av Leon men i annat fall).

    Dessutom har jag aldrig varit i ett sammanhang där det varit viktigt att jag ska vara PK, jag har alltid varit oberoende från det.

    Liked by 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Grekerna sa till Hitler och nationalsocialisterna: Ni har inte här att göra. Försvinn eller vi skall bekämpa er.
    Du förstår att om Tyskland exempelvis struntat i Sovjetunionen och satsat allt krut på England då skulle britterna slutligen ha fallit, USA hållit sig undan och Sveriges minoriteter, ex. judar och zigenare, handikappade och alla som vågat trotsa det tusenåriga riket ha utrotats.
    Man kan inte vara neutral när demokrati står mot diktatur och fortsätta kalla sig vän av frihet.
    Man kan inte heller ha en nation där vissa av minoriteterna offras och fortsätta kalla sig en nation.

    Liked by 1 person

  • Göran skriver:

   Väldigt bra inlägg Martina! Författaren till artikeln är väldig okunnig om det han skriver om. Utan eftergiftspolitiken hade Sverige aldrig kunnat hjälpa Finland mot Ryssland vilket förmodligen var avgörande för att Finland kunde stå emot Ryssland.

   Islamisterna är runt 700 miljoner muslimer i världen. Skulle de inte utgöra en fara? I vilken värld lever denna artikelförfattare.

   Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Några tusen Jihadister skall inte förväxlas med Islamister,
   som vill införa Sharia Lag o Kvinnans Olika Värde…

   ISLAMISTERNA är på sikt långt farligare,
   då det är en invasiv politisk rörelse med hög ambition,
   att långsiktigt ta herraväldet i Sverige!

   Kvinnofientliga o ANTI-demokratiska,
   förmedeltida ökenRELIGION som övertrumfar sekulär lag!

   Många tämligen ljumma Muslimer tycks dessvärre ha en tendens,
   att tolerera, stödja, den politiska grenen,
   när den når upp till en kritisk massa!

   Liked by 1 person

 15. Bengt skriver:

  Nu inväntar jag bara att någon redaktör på SVT eller SR, sedan de med intresse tagit del av din krönika här på DGS, bjuder in dig till något samhälls- eller nyhetsprogram.
  Orealistisk förväntan från min sida inser nog alla som läser detta och inte uppfattar ironin.

  Ditt resonemang är ju helt logiskt och i samklang med vad varje sunt tänkande människa anser, men hittills höljt i dunkel för Public Service.

  För precis som du skriver -”Den lättaste och för politiker och etablerade massmedia mest attraktiva taktiken är att förtiga de problem som de inte vet hur de skall angripa”.

  Tack Anders för att du satt ord på mångas vår frustration!

  Gilla

 16. Kristina von Heland skriver:

  Det går inte att dokumentera WW2 i Sverige genom att studera och begrunda. Varför? För att Sveriges krigsarkiv fortfarande är hemligstämplade. Till skillnad från de direkt inblandade länderna. Samma med DDR-hemligstämplat i Sverige men fritt i Ty, bara att gå dit och läsa. Sverige-du skriver de borgerliga var nazister.Glömde du bort bondeförbundet i Skåne? Som gammal adel av födsel och ohejdad vana håller jag inte med. I början var det företagarna i Sverige som var tyskvänner då man kunde ha handelsförbindelse-det tyska undret. Mussolini fick iaf tågen att gå i rätt tid. Det tyska undret var otroligt, att få ett land enat och resa sig från askan. Det är nationalsocialism respektive fascism. Fascism är en korporation då stat och fack är ett kryddat med lite nationalism-jämför Sverige och LO-socialdemokratin… Med hjälp av storföretagen. Deras ledare har alltid röstat S för de skötte den kollektiva lönepolitiken utmärkt. Lugn och ro, inga strejker och andra obehagligheter. Detta är inte höger utan vänster rätt av med kollektivistisk syn.
  Som barn fick jag genomlida många middagar och ibland tjuvlyssnade jag. Min morfar var tyskvän-som disponent en stor marknad i Tyskland. Min stora ledstjärna mormor styrde familjen. De berättade-mönstergård i Sörmland med statarlängor av toppkvalitet-vvs då! Bättre än för arbetarna! Han hade svårt ibland att visa upp dem för där gömde mormor tyska krigsdesertörer.Det är rationellt att skylla på en grupp men vidgar inte sinnet direkt. Såg svårigheten för de svenska medierna att säga att igår var det AFAs gren i Tyskland som slängde molotov på poliserna. För att AFA rular i Sverige med åiktsreg, EXPO, researchgruppen och får pengar från Soros? Vem bekostade Hamburg? Varför? Svårt att vara vänster och stå för det goda våldet? Vem betalar-kanske det tyska folket och hamburgarna, och skammen. För att de inte ville att de skulle mötas var svaret av ledarna i int media

  Liked by 3 people

 17. Moab skriver:

  Någon lade ut en youtube-video med Douglas Murray igår när han talat hos Tryckfrihetssällskapet i Danmark. Hans lista på de som värnar yttrandefriheten är mycket kort. Jag tror vi lever i en mycket farlig tid. Vänsterliberaler världen över vägrar helt enkelt att ta till sig argumenten som bär fram Trump, SD, AfD, Wilders, Farage och LePen. Alla eftergifter är endast praktiska, tillfälliga, och givna som en läpparnas bekännelse. Därför tror jag att det som sker i exempelvis Kanada med allt mer inskränkt yttrandefrihet och i Sverige, där det nu förbereds lagförslag som jag förstår det skall göra det olagligt att peka ut vem som begår olika handlingar, exempelvis våldtäkter och terrorbrott, är tydliga signaler om att vi är på fel väg. På samma sätt så har ett helt etablissemang slutit sig och vägrar tillerkänna Trump det minsta rätt, vapenvila, det ligger en hund begraven.. Man kämpar med näbbar och klor, alla medel tillåtna, mot en demokratiskt vald president, istället för att inse att man haft fundamentalt fel och att det är därför folk röstade på Trump. Jag tror istället att lagförslag som det svenska är vad som kommer att ske, själva verkligheten är det som lyfter Trump och SD, därför måste man förbjuda beskrivningar av verkligheten, och på platser där vänsterliberaler styr så är det detta som ligger i tangentens riktning. Migranterna och muslimerna blir fler, terrordåden blir fler, de sexuella övergreppen blir fler, gängkriminaliteten blir värre och eftersom detta är en direkt följd av vänsterliberal politik men utom dess kontroll att styra, så blir den enda utvägen att förbjuda att detta samband läggs i dagen. Vi skall förledas att tro att våldtäkter är som att solen går upp och ner, utom mänsklig kontroll.

  Istället för att, som i Danmark, acceptera att man haft fel, och ta till sig argumenten, så sluter sig de vänsterliberala leden i de flesta västländer, i fruktan för att de etablissmangskritiska partierna skall få makt, och därmed gör man grundproblemet större och permanent. Vi har två somrar med våldtäkter och övergrepp framför oss, på avpixlat skriver man att det nu sker så ofta att man inte hinner med, två somrar med mörkläggning, sedan kommer ett ödesval.

  Douglas Murray beskriver väl varför yttrandefriheten är viktig, den är viktig för att majoriteten då och då har helt fel. Varför förvägra sig själv möjligheten att höra röster som varnar för denna möjlighet? Det totalitära i dagens vänsterliberala hegemoni avslöjar sig.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kanada är illa ute, yttrandefriheten allvarligt hotad,
   nu även i Sverige där Sossarnas förslag lär väntas få stöd av Moderaterna???

   Man baxnar!!!

   Gilla

 18. Göran skriver:

  Socialdemokraterna föreslog Adolf Hitler till Alfred Nobels fredspris. Det skulle nog behövas öppnas upp en del hemliga arkiv inom socialdemokratin.

  Den ”svenska modellen”, är det inte en form av fascism? Globalisterna Wallenberg måste skratta sig hesa åt vilka korkade företrädare de svenska arbetarna har.

  Liked by 3 people

  • Moab skriver:

   Det är antagligen så att det finna så mycket krut och kulor i dessa arkiv så att alla brunsmetning av SD skulle renderas helt ineffektiv. Varför är det så att svenskar ACCEPTERAR att behandlas på detta sätt. Jag skäms för att vara svensk.

   Gilla

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Yttrandefrihet är yttrandefrihet är yttrandefrihet. Det får på inga villkor vara något som någon ledarsida eller som någon politiker får bestämma om. Genom bråken på Bokmässan och i Almedalen har stora delar av den svenska så kallade eliten (ynkryggarna är nog ett bättre ord) och deras institutioner gjort bort sig så fundamentalt att orden tryter för att beskriva eländet. Dessa barnrumpor begriper helt enkelt inte vad ordet yttrandefrihet betyder och är inte värdiga att ta det i sin mun. Hur vi ska komma vidare efter dessa brutala avslöjanden som sker inför öppen ridå är inte lätt att förstå. Det är skandaler av samma dignitet som Stasi-medlöperiet i Östtyskland. Men de skyldiga hade åtminstone vett att hålla tyst om det.

  Liked by 6 people

 20. Per Albin skriver:

  Du är mycket okunnig, eller snarare felkunnig, om Sverige under andra världskriget. Några exempel:

  Alla – svenskar, finnar, norrmän, danskar, judar, balter, tyska antinazister som Willy Brandt, och de krigförande, särskilt västmakterna – tjänade på att Sverige kunde hålla sig utanför kriget. Det du kallar inställsam feghet gagnade alltså alla berörda, vilket gör att ditt omdöme framstår som totalt obalanserat. Den svenska exporten av järnmalm till Tyskland var sålunda till sista grammet godkänd av de västallierade. Denna export möjliggjorde import av kol, koks, konstgödsel och annat, som möjliggjorde Sveriges överlevnad. Utan denna import hade svenska folket sannolikt frusit ihjäl och svultit ihjäl under de extremt kalla krigsvintrarna. Baltutlämningen var en följd av ett gemensamt beslut av krigets samtliga segrarmakter om hur de besegrade trupperna skulle kapitulera. Med vilken rätt anser du dig kunna överpröva andra världskrigets segrarmakters beslut? Permittenttrafiken var en för Tysklands fiender fullt begriplig eftergift åt Tysklands stormaktsprestige i ett läge då Tyskland föreföll oövervinneligt, men var en militär nullitet.

  Nazismen var aldrig vitt spridd i svenska borgerliga kretsar som du påstår. Du försöker blanda bort korten genom att tala om gatunazism, som var obetydlig, och sedan påstå att det fanns en annan sorts nazism, den dolda nazismen inom borgerligheten, som var desto större. I en demokrati som Sverige bör man naturligtvis tala om valsedelsnazismen, som framgick av valresultaten, och som var obetydlig. En promillerörelse, med Jan Myrdals ord. Vad hindrade den enligt dig omfattande dolda nazismen inom borgerligheten att ge sig till känna i allmänna och hemliga val? Fram med bevisen! Att börja tala om företeelser som inte kan observeras utan är dolda är outhärdligt antiintellektuellt.

  Ett bra exempel på hur nazismen bemöttes inom borgerligheten gavs när dåvarande Högerpartiet under Arvid Lindman uteslöt hela sitt ungdomsförbund, samtliga medlemmar, för att förbundet svävat på målet i avståndstagandet från nazismen.

  Att du påstår att nazismen i Sverige minskade efter Stalingrad är helt ologiskt. I så fall är det ju inte fråga om någon politisk övertygelse, utan om benägenheten att heja på det vinnande laget.

  Liked by 4 people

  • gmiksche skriver:

   Att beteckna Tyskland under andra världskrigets inledande år som en militär nullitet är att ta till. I oktober 1941 stod tyska pansarförband vid Moskvas portar. Det som räddade Sovjetunionen och därmed i förlängningen västmakterna var att Japan som allierad till Tyskland avstod från att anfalla Sovjetunionen i Fjärran Östern. Det gav Stalin möjlighet att flytta trupper från Sibirien till (ryska) västfronten och stoppa tyskarnas frammarsch. De kalla vintrarna 1941/42 och 42/43 gjorde sitt.

   Jag undrar vilka belägg som finns för västmakternas ”godkännande” av den svenska järnmalmsexporten. Den tolererades precis som Sveriges agerande i övrigt, varken mer eller mindre. Den enda möjligheten som stod västmakterna till buds för att stoppa järnmalmsexporten var bombflyg. För det fanns uppenbarligen mer angelägen användning på kontinenten.

   Gilla

   • Per Albin skriver:

    Gmiksche,

    Permittenttrafiken var en militär nullitet, dvs hade en försumbar militär betydelse. Vad västmakterna godkände framgår av de krigshandelavtal som slöts. Lästips: Gunnar Hägglöf, Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget,

    Gilla

 21. Anders F skriver:

  Anders Lejons krönika är intressant. Hans tankegångar leder mig ofelbart till en jämförelse mellan reaktionerna efter terrordådet i Stockholm i april och Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Visby nu under Almedalsveckan. Redan på söndagen efter terrordådet arrangerades ett stort möte på Sergels torg. Mötet skulle enligt arrangörerna präglas av ”kärlek”. Den minst sagt befogade känslan av rädsla efter dådet var mer eller mindre bannlyst. Terror skulle mötas med kärlek. När det gäller Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Visby var reaktionerna de rakt motsatta. Där var det rädslan för organisationen som var den dominerande och önskvärda reaktionen. Rädslan hos människor beskrevs utförligt i massmedia och av många politiker.

  Givetvis är Nordiska motståndsrörelsen en extremistisk och våldsbejakande organisation. I veckan dömdes också tre medlemmar för allvarliga våldsdåd till kännbara fängelsestraff. Organisationen är en självklar säkerhetsrisk. Dess närvaro i Visby är givetvis olycklig, men tyvärr kanske en följd av vår yttrande- och mötesfrihet. Vad jag däremot tycker är det stora problemet är den rådande relativiseringen av islamistisk extremism. När det gäller islamismen finns i det närmaste inga gränser för förståelsen, trots islamismens slående ideologiska likheter med nazismen.

  Avslutningsvis har som tur är den nazistiska rörelsen i Sverige få sympatisörer. Jag tror att det bästa är att inte ägna rörelsen alltför stor medial uppmärksamhet. Vad rörelsen vill ha är naturligtvis publicitet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   OK, så NRM är nästan lika dåliga som VP, kommunisternas parti, eller Fi, eller KPML, eller Leninistiska kampförbundet. När bemöts Gudrun af Schyman på liknande sätt? Eller Jonas Sjöberg?

   Gilla

 22. Mats R skriver:

  Nya tiders chefredaktör ingick i ledningen för det numera avsomnade partiet Nationaldemokraterna. Jag har för mig att han var någon sorts presstalesman eller så. Nationaldemokraterna bestod främst av folk som kastades ut från SD pga högerextremism något av de första åren på 2000-talet.

  ND fick pengar av en i Sverige boende tysk högerextremist för att göra ett utskick till alla svenska hushåll. Så skedde, och utskicket innehöll till stora delar en blandning av identitarianism och etnopluralism. För den som inte är riktigt klar över vad dessa begrepp innebär, så är identitarianism (anhängarna av den kallas identitärer), ungefär detsamma som den identitetspolitik som FI och MP viftar med. Skillnaden är den att hos identitärerna är det vit identitet som gäller. Inget fel så, men identitetspolitik är inte riktigt vad mänskligheten behöver. Etnopluralism innebär att alla etniska grupper är lika värdefulla och att de därför ska bevaras obeblandade. Om någon råkar tänka ”apartheid”, så är väl det inte helt fel. ND ville slänga ut utomeuropeiska invandrare, hur detta skulle ske på ett juridiskt hållbart sätt meddelades aldrig. Alltså utopiskt önsketänkande.

  Så ska då Nya Tider få vara med på Bokmässan? Ja se, det får väl arrangören avgöra. Själv anser jag mig inte ha någon som helst anledning att dö för att Vavra Suk ska ha rätt att framföra sina åsikter, men visst: Vill man försöka pådyvla folk sitt dravel, så väl bekomme! Folk i allmänhet är inte riktigt så dumma som vissa tror. Dock skulle jag aldrig själv backa från ett deltagande i Bokmässan för att Nya Tider finns med. Walk over, you know. Och det ligger inte för mig. Och nej, jag lyssnar inte på vad dylika personer har att säga. Varför skulle jag lyssna på folk som tror att graden av hudpigment har betydelse för folks andliga och mentala kapacitet? Det finns hundratals olika folk i Afrika, de har olika utseende, kroppsbyggnad, storlek, kultur, traditioner osv., det enda som förenar dem är att de har, i varierande grad, mörkare hudfärg än genomsnittseuropéer. Bara som ett exempel.

  Tysketöserna inom NMR är inte värre än vanliga islamister. De har samma syn på judar, kvinnor, hbtq, demokrati och yttrandefrihet. Får organisationer, som samarbetar med Muslimska Brödraskapet och som bjuder in imamer som hatpredikar mot i princip allt vad västvärlden håller heligt, bidrag, så ska väl NMR också ha det? För vad är skillnaden? Eller har jag missuppfattat något?

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Du gör det lätt för dig. Precis som många skribenter i PK-media.

   Oavsett om det du säger om redaktionen på Ny Tider stämmer eller ej är det dock tidningens innehåll och sanningshalt som är av intresse för läsaren. Om du har något väsentligt att kritisera hos Nya Tider så ta konkret ställning till det som skrivs där. Det vore väl mera renhårigt än att ösa otidigheter över tidningen.

   Förresten, om du, som du säger, inte lyssnar på vad ”dylika personer” har att säga, hur kan du då veta vad det säger?

   Gilla

   • Mats R skriver:

    Jag anser mig inte ha öst några otidigheter över någon (var ser du dem?). Möjligen har jag
    öst lite galla, men det får man väl göra? Syftet med kommentaren var att förklara varför jag inte gillar Nya Tider. Det beror alltså på det jag känner till om Vavra Suks tidigare politiska verksamheter och skriverier. Han var f.ö. en av undertecknarna av det massutskick som jag berättade om i den första kommentaren. Man kan säga att jag redan har hört vad han har att säga och inte är intresserad av att höra mer, eftersom jag anser att etnopluralism är utopiskt snömos. Andra kan tycka annorlunda, och må så göra.

    Naturligtvis är jag inte ensam om att känna till den här bakgrunden, den är tvärtom välkänd, och det är därför det har blivit så häftiga, och ofta överdrivna, reaktioner på Nya Tiders deltagande i Bokmässan. Åtminstone jag kan förstå att det finns personer som inte uppskattar deltagandet, men att ställa sig och skrika ”jag vill inte vara med om dom ska vara med”, som om man befann sig i en sandlåda, lämnar inget positivt bidrag till samhällsklimatet och demokratin. Bär man sig åt så, har man nog inte riktigt fått kläm på vad demokrati innebär. Men man kanske kan lära sig när man väl vuxit upp!

    Jag vet också att Suk har blivit utsatt för både hot och misshandel på grund av sitt politiska arbete och tycker att det är beklagligt. Nävrätt hör inte hemma i politiken.

    Gilla

  • educaremm skriver:

   Mats R sa: – ”Varför skulle jag lyssna på folk som tror att graden av hudpigment har betydelse för folks andliga och mentala kapacitet?”..

   Detta är ett feltänk…

   Detta (vetenskapsdyrkande) tänkande, uppstod under 1800-talet, eller kanske tidigare, i och med att man började att kartlägga, forska och utröna en mängd olika befolkningar och folkstammar runt jordklotet….

   I just en vetenskapsdyrkande anda trodde man sig då, mycket högstämt och allvarligt, ha – kommit någonting mycket, mycket viktig på spåren- …

   Detta viktiga, vilket naturligtvis är fullständigt nonsens, därför att det – viktiga – är istället, för just varje folkstam, varje språkgruppering, varje kulturgruppering, varje folk som finns runt hela jordklotet, det är att alla dessa INOM SIG SJÄLVA, just kan göra sig förstådda och begripliga för varandra för att därmed kunna bekräfta för varandra sina regler, sina ritualer, sin kultur, sin förståelse av tillvaron, samt sina lagar och sina bedömningar kring vilka, som just inom deras egen stamkultur, eller deras egen tradition, är just goda eller onda, dåliga eller bra, korrekta eller inkorrekta osv., för att just DERAS egen stam, kultur, språk osv., skall just kunna överleva….

   Men, men i och med ett framväxande vetenskapsdyrkande tänkande, (där man försökte kartlägga, mäta, väga, analysera, se och bedömma alla tänkabara olikheter som man kunde finna på mellan olika folkstammar…), OCKSÅ ville, utifrån just SINA EGNA BEGRÄNSADE PERSPEKTIV OCH SYNSÄTT, göra – VÄRDERINGAR – , om och kring andra (främmande), folkstammars liv och leverne, (vilket i och för sig mänsklighetens alla olika folkstammar ALLTID har gjort; se på hur Hutuer och Tutsier hatade ihjäl varandra…), så kan man ändå säga att detta tänkande MISSAR HELA POÄNGEN…

   Poängen missas, därför att man inte ser att det är en RIKEDOM ATT det verkligen FINNS olika folkstammar, olika språkstammar, olika kulturella förståelser, prioriteringar, ideal, livsstilar, klädstilar, husstilar, musikstilar, matstilar, bland jordens alla olika folkstammar som finns, och att det är DET SOM ÄR DET ROLIGA…..

   UTAN denna enorma VARIATIONSRIKEDOM inom människosläktet, så vore det väl ändå ganska tråkigt, för just hela mänskligheten, eller hur?….

   Det som ändå är just en rent mänsklig LIKARTAD verklighet för just alla olika folkstammar, språkstammar, kulturstammar som verkligen finns, det är att de flersta just känner sig själva som MEST HEMMA, med just för dem alla SINA EGNA olika identifierbara variabler; t ex då språk, t ex då hudfärg, t ex då klädstilar, t ex då livsstilar, t ex då mat, musik, sång, dans, husbygge, kulturbygge, ideal och ABSOLUT ALLTING, som över huvud taget gör att människor känner igen just sig själva i just SINA EGNA KULTURER -.

   Dessa identifierbara olika variabler, inkluderar naturligvis olika folkstammars EGNA hudfärger samt att det är ALLA de OLIKA variablerna TILLSAMMANS, som just för varje olika folkstam som finns, innebär mer eller mindre att automatiska känslor av tillhörighet, delaktighet, samhörighet kan upplevas, samt också någonting mycket viktigt, även just – HEMMAHÖRIGHETSKÄNSLOR, kan utvecklas – …

   Sådana känslor är viktiga för varje olika folkstam, språkstam, kulturstam som över huvud taget finns runt jordklotet, vilket därför är MÄNNISKOVÄNLIGT att visa hänsyn till, därför att att det är just viktiga känslor hos varje folk som över huvud taget finns…

   Det är DETTA som är att visa RESPEKT mot den mångfaldighet som verkligen finns inom människosläktet, samt inför den VARIATIONSRIKEDOM som också verkligen finns, och som förhoppningsvis även kan tillåtas få fortsätta finnas i en framtida värld, (genom att tillåtas att värnas, försvaras, beskyddas och kultiveras)…

   Tråkigt vore det väl annars…(i ett enormt variationslöst människosläkte?…), eller hur…

   För just hela människosläktet….

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Men tänk om din hyllade variationsrikedom bara är en funktion av att vi hunnit olika långt? Häpp.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Lars-Erik Eriksson sa: ”Men tänk om din hyllade variationsrikedom bara är en funktion av att vi hunnit olika långt? ”…

    För vem, eller för vilka, spelar ett sådant försök till eventuell – värdering – roll?..

    För vem eller för vilka är det någon innebörd i begreppet – olika långt – ?..

    Olika – långt – i vad…? …
    Olika – långt – på vilket sätt?…

    Det som är – tillräckligt långt – för en ene, är kanske alldeles – för långt -, eller alldeles – för kort – , för en andre, eller hur….

    Så vad har ett sådant försök till – värdering – för betydelse?…
    För vem eller för vilka?…

    Kanske det endast har betydelser först och främst, och framför allt, för sådana som mycket gärna vill försöka att jämföra sig med andra? Som vill tävla, som vill försöka – ställa sig själva på en topp – , för att därifrån försöka att se ut över, eller se – ned över – andra…?…

    Detta är i så fall en ganska så typisk maskulin inklination. En vilja som funnits överallt, och i alla tider, och som använts som ursäkt för att kunna erövra, att kunna besegra, att kunna slå ned och att kunna bekriga andra, som då uppfattats vara antingen fiender, och som sådana då automaiskt har ansetts vara….lägre stående…., eller som ursäkter för rena mrödar- eller plundringståg, osv., et cetera…

    Men, men, när det kommer till att försöka att låta andra kulturer och folkstammar, språkstammar och folk, vara ifred, i deras egen rättighet, så vore det att föredra som beteende…
    Detta just för att olika folkstammar ska kunna kultivera sina egna särdrag….till förmån för då just ett variationsrikt och ett mångfaldigt människoskoläkte…

    Mycket roligare så…
    För alla…..

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Den stora frågan är om vi lever för att leva.
    Själv inbillar jag mig att evolutionen ständigt förkovrar, ständigt förbättrar. ständigt vässar och då är det också vår uppgift att försöka leda den utvecklingen.
    Om du landar i bantustan och där träffar på en stam som levat på samma sätt i tusentals år så är det ju mest ett slöseri med syre om di skall köra på på samma sätt i ytterligare tiotusen år.
    Det är möjligt att vi kan lära av dem men den stora insatsen vore ju om de lärde av oss, tillåter jag mig att hävda.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Lars-Erik Eriksson sa: ….”Själv inbillar jag mig att en evolution ständigt förkovrar, ständigt förbättrar. ständigt vässar och då är det också vår uppgift att försöka leda den utvecklingen.”…

    Jösses, vilken inbilskhet….
    Evolution är nog egentligen just mer eller mindre som en – troslära – och mer av en myt, en fantasi, en förklaringmodell, en inbillning, en skiss, än någon egentlig bevisbarhetslära…
    Det är då en lära som bl.a. innehåller inbillningar om – Den starkes rätt – , eller inbillningar om – Survival of the fittest – , vilket inte egentligen har någonting alls att göra med olika folkstammars livsföringar, eller alls någon betydelse för den mänskliga mångfaldens och variationsrikedomens uttryck genom just att en mängd olika livsstilar inom olika geografiska delar av vårt jordklot har utvecklatust en variationsrikedom inom människosläktet ….
    Att alla dessa olika geografiska områden med sina olika livsbetingelser och väderleksförhållanden har skapat olika folkstammar med sina olika specifika specifikheter, har inte så mycket med att göra om några kan anses ha kommit längre i utvecklingen, eller om några vill anses inte ha kommit så långt i utvecklingen …

    Det är helt enkelt olika geografiska områden som har skapat fram olika traditioner, olika språk, olika kulturer, olika ideal och olika folkstammar, vilka alla på liknande vis vill prägla människors hemmahörighetskänslor just genom deras olika språk, traditioner, kulturer, ideal, seder och bruk, vilka blir identitetsmarkörer för just tillhörighetskänslor, samhörighetskänslor och där också hemmahörighetskänslor har lättast, för just alla, att kunna utvecklas….

    Alla folkstammar bidrar till att just en variationsrikedom inom människosläktet kan finnas….

    Det är denna variationsrikedom som är det roliga i sammanhanget, samt vilket är det berikande i sammanhanget och också vilket är det värdefulla i sammanhanget, samt vilket är det intressanta i sammanhanget, för just hela människosläktet…

    Enahandahet, likhet, enfaldighet, där alla människor skall sträva efter att bli likadana, är någonting mycket, mycket tråkigare och någonting betydligt mer ointressant…

    För just alla…

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    ”..för just hela människosläktet …” skriver du utan att inse att det nog är du som är aningen inskränkt.
    Den rimliga slutsatsen av Darwins deduktiva intelligens och sådant den briljante Richard Dawkins skrivit om – läs dem! – är att människan förr eller senare kommer att lämna över stafettpinnen till nästa länk i den evolutionära kedjan.
    Såklart man skall hylla mångfalden men den har – hoppas jag – ett syfte, kalla det förtätning om du vill. Sleep on.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Absurda Dawkins är inte mycket att hänga i julgranen….(han tror förmodligen på att kunna – blanda – olika gener, mellan människa och djur, …och att därmed kunna – skapa – , nya arter, vilket i så fall vore absolut vanvett, och vansinne….Men, det skulle inte förvåna… En hel del s.k. – vetenskapsmän – har varit ganska så galna genom hela historiens gång.. ….)

    Det var sådana tankegångar som fick de – ”utvecklade och civilicerade” – australierna att vilja tvinga aboriginernas barn, de – ”o-utvecklade och o-civlicerade” – barnen, till att bli – ”civilicerade och kultiverade” – , genom att tvinga dem att – ”gå i skolan” – , och bli som – ”riktiga engelsmän/autstralienare”…..(!)..

    Tala om respektlöshet mot människans olika livsstilar och kulturer…

    Det vore ungefär som om att vilja plocka Australiens aboriginer till Grönland, till inuiterna där, och samtidigt säga till dem:
    – ”Här, ät nu sälköttet så skall vi snart ut och jaga säl….Sedan skall vi lära er hur man syr sälskor, sälbyxor, sälhattar och säljackor…- Känn er som hemma!”…
    ..
    Detta tänkande hade engelsmännen i Australien, när de skulle försöka s.k. – civilicera – , och s.k. – modernisera – , aboriginernas barn, (och försöka göra dem till – goda och utbildade, samt civilicerade och kultiverade – australier/engelsmän….) Usch….

    Det är på ett sådant – inkrökt . och på ett sådant självkärt, självgott och självhyllande, ja, självdyrkande sätt, alltså på ett sådant – inskränkt – sätt, som människor överallt faktiskt tycker och tänker….

    – När skall – de andra -, (folken), blir lika – civiliserade/kultiverade/utvecklade – , som – oss – (själva),,…. ….

    Så tycker säkert absolut alla olika folk, om sig själva, i förhållande till andra… Och tur är väl det…(!)..

    Så tycker förmodligen inuiter om sig själva, samt aboriginer om sig själva, samurajer, samer, romer, ortodoxa judar, européer, norrmän, danskar, svenskar, samt också kongoleser, turkar, engelsmän, tyskar, marockaner, indianer, alla tänker så om sig själva i relation till – de andra – (mindre kultiverade, mindre utvecklade, mindre kloka, mindre civlicerade osv., et cetera)…..

    Ja, absolut alla olika folkstammar och språkstammar som finns tänker förmodligen så om sig själva….

    OCH TUR ÄR VÄL DET……

    Tänk så TRÅKIGT det vore om världens alla olika folkstammar och folk, med alla sina olika kulturer, språk, musik, sånger, traditioner, livsstilar et cetera, faktiskt inte fanns….

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Oj.. felskrivet…

    ….Samurajer…(finns ju inte mer…!) …Menade naturligtvis det afrikanska folket – Massajer –

    Tänk så många olika folk det finns…(!)..

    Roligt..(!).

    Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Kul med en kunnig och genomtänkt kommentar för en gångs skull – de börjar tyvärr bli sällsynta på DGS. Din redogörelse för Varva Suks bakgrund är trovärdig. Mycket bra att du kritiserar Nya Tider i sak, men samtidigt försvarar Bokmässans beslut att låta dem delta i mässan.

   Och det sista stycket hos dig är fantastiskt! Äntligen någon som drar konsekvenserna av alla paralleller och kopplingar mellan nazister och islamister.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.