Den som är väldigt dum måste också vara väldigt stark

Patrik Engellau

Du har såklart till leda hört det där om att den som är väldigt stark också måste vara väldigt snäll. Kanske var det Pippi Långstrump som sa det först, kanske var det Bamse. I vilket fall som helst kan uttalandet tjäna som motto för båda dessa hjältar.

Du kanske tror att detta motto är någon sorts självklarhet, alltså att det ligger i tillvarons natur att den starke måste vara snäll. Så är det inte. Tänk på Saddam Hussein och Muammar Gaddafi. Motsvarande motto för dem var att den som är väldigt stark också måste vara väldigt grym. Om de inte varit väldigt grymma hade de blivit avsatta på direkten. Kom ihåg att det behövdes nästan hela Nato för att ta ut dem.

När man insett detta förstår man att den svenska Pippiparollen troligtvis är ett internationellt unikum. Ingen stark makthavare utom Bamse och Pippi har, vad jag kan komma på, gjort snällheten till sitt signum och valspråk. Jo, en annan makthavare har gjort det, nämligen det svenska politikerväldet. Bevis? Har politikerna inte utsett Sverige, alltså sig själva, till en humanitär stormakt? Det betyder ungefär att vi är det snällaste land uppå jord.

För att värna sina positioner och sin väldiga styrka måste politikerväldet därför alltid visa sig väldigt snällt precis som Gaddafi alltid behövde visa sig väldigt grym. Det är därför politikerna fortsätter att köra Sverige ut i ett allt djupare moras. De kan inte göra något annat. Tänk om Bamse lite oväntat våldtagit Lille Skutt. Eller om Pippi Långstrump rånat banken för att guldpengarna tagit slut. Det hade blivit game over på nolltid. Samma med politikerna och deras godhet.

Hur kan jag veta allt det här? Jag har en metod. Jag gör mig dum. Jag tror inte på någonting som inte är så enkelt att vem som helst kan förstå. Om jag inte förstår vad folk säger ber jag hela tiden om nya förklaringar tills vi närmar oss den nivå där vilken dumskalle som helst kan begripa. Då är vi framme vid något som lite provisoriskt kan hållas för sanning. (Ibland inser man från början att man råkat ut för en skitpratare och orkar därför inte ens börja fråga.)

Vi tar ett exempel, det där med humanitär stormakt eller det där med värdegrund. Ingen har någonsin lyckats förklara för mig på det sätt som krävs för att övertyga ett ordinärt dumhuvud vad någotdera begreppet betyder. De flesta begrepp, även komplicerade föreställningar, till exempel äppelmos, månadslön och tyngdkraft, går att beskriva så att även en jubelåsna fattar. Men inte värdegrunden. Därför drar jag slutsatsen att värdegrunden kanske inte finns.

Att göra sig dum är således en utmärkt metod att lära sig något om världen. Men det är också mycket svårt för det händer rätt ofta att de människor av vilka man begär enkla svar blir nervösa. Om man inte accepterar deras ibland bigotta föreställningar kan de känna sig som om man är i färd med att dra ned deras brallor. Det tycker de inte om. I sådana situationer ligger det när till hands att umgänget antar ny karaktär. I stället för vänlig och belevad konversation övergår samtalet till att bli spänt och antagonistiskt och kan till och med urarta i gräl. På bio har jag sett gräl leda till mord, så det här är inget att leka med.

Men långt innan det närmar sig gräl och mord så brukar det komma spefulla kommentarer av typ ”Fattarunte? Eru dum, eller?”. Sådant brukar betraktas som förolämpningar, men inte av mig eftersom dumheten är min metod. Det finns nästan ingen gräns för hur mycket folk kan mobba och trakassera den som ifrågasätter vad de påstår. I sista hand finns alltid rasist- och nazistkorten som skrämmer nästan alla när de spelas ut.

Efter att således ha wallraffat som dumhuvud förstår jag lite mer om levnadsvillkoren för naturligt obegåvade människor. Jag inser att den som är väldigt dum också måste vara väldigt stark för att inte bli intellektuellt mosad av tillvaron.

Så stark är det svårt att vara. Jag tror att de flesta väljer en annan strategi, nämligen att anpassa sig till den allmänna meningen för att slippa få på skallen. Så kan man förklara att en liten, aggressiv och intellektuellt sammansvetsad grupp, exempelvis av PK-ister, kan kontrollera ett helt folks tänkande hur världsfrånvända gruppens idéer än må vara.

60 reaktioner på ”Den som är väldigt dum måste också vara väldigt stark

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Problemet är att i den offentliga debatten accepteras inte dialog från den postmodernistiska PK-horden, som inte är intresserad av att förstå. För dem handlar allt enbart om makt och att med alla metoder fula ut och tysta motståndarsidan.

  Men i Sverige och stora delar av världen är det de konservativas förlorade tilltro till bärkraften i sina egna idéer som berett vägen för nuvarande situation. Lyckligtvis håller ett uppvaknande på att ske och konservativa idéer är på frammarch, ledda av framstående tänkare som Roger Scruton och Jordan B Peterson.

  Här är ett aktuellt föredrag av Jordan B Peterson där han presenterar tolv principer för en modern konservatism. Hoppa fram 17 minuter så slipper ni lyssna på den något träaktiga introdoktören:

  Liked by 6 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Ett annat skäl till att konservativa förlorade självförtroendet under 1900-talet är att socialisterna lyckades med vad som måste betraktas som ett den politiska historiens mest lyckade PR-trick.

   Socialisterna lyckades framgångsrikt marknadsföra osanningen att det råder en milsvid skillnad mellan olika totalitära rörelserna, och placerade ut nazister och kommunister på motsatt ände av den politiska höger-vänster skalan.

   Nationalsocialister och socialister befinner sig ideologiskt nära varandra (tillsammans med syskonideologierna islam och fascism), där avgörande skillnad är vilken som skall utgöra den härskande klassen. Resultatet ser vi idag där stalinisten Sven Wollter är uppburen och kommunisten Pia Sundhage 2017 har utsets till ”Årets svensk i världen”, något som aldrig hänt om dessa båda varit nazister.

   Genom att placera kommunisterna längst ut till vänster och nationalsocialisterna längst ut till höger tvingades konservativa och liberaler in mot mitten, för att undvika brunsmetning. Så gick det till när de borgerliga partierna i Sverige alla kom att utgöra olika schatteringar av socialdemokrati.

   Vi måste ständigt påminna alla om att nazism, fascism, islamism och socialism är ideologiska syskon.

   Liked by 9 people

   • Gösta Svensson skriver:

    Jag håller med om slutklämmen förutom danvändandet av det onödiga ordet islamism. Det är islam det handlar om oavsett vad man kallar det.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag har tänkt så också. När man tittar på Nordkorea eller på stalinistiska USSR där en medborgare kan bli arresterad bara av att ha umgåtts med utlänningar framstår inte samhällena som internationell socialism.

    Men när jag konfronterat nationalsocialister med den här iakttagelsen menar de att deras ideologi är väsenskilld från socialismen. Att socialismen är baserad på klasskamp och nationalsocialismen är baserad på folkgemenskap. Så att säga laterala lojalitetsband kontra vertikala lojalitetsband. Jag tycker det tänkandet är värdefullt för att förstå människan. Även om jag tycker centralism och korporativism är skadligt och människofientligt.

    Historiskt har mänskliga populationer begränsats av matbrist, precis som alla andra djurarter. Vi har strävat efter att dubbla vårt antal varje generation medan vi alls inte har kunnat dubbla vår mattillgång. I ett jägarsamlarsamhälle är tendensen snarast att mattillgången minskar. I en jordbruksekonomi ökar mattillgången men den dubblas åtminstone tio gånger långsammare än vår population strävar efter att dubblas. Stäppnomadisk herdeekonomi är jag mer osäker på, där är nog matillgången konstant.

    Dessutom, mänskliga samhällen är hierarkiska. De med mest status får mycket mat, fina prylar, vackra kvinnor. De med minst status kommer ej överleva nästa svältperiod. Eller åtminstone kommer deras barn dö i mycket högre utsträckning än barn till de med högre status.

    Evolutionärhistoriskt har vi kunnat hantera denna ständigt närvarande svält på två sätt. Dels, människor med lägre status har varit tvungna att utveckla solidaritet till varandra för att få några biljetter till framtiden alls.

    Men, det har också funnits ett annat sätt att hantera den ständiga svälten. Och det är att samla ihop hela stammens män och gå över till grannarna och slå ihjäl och fördriva dem och ta deras fält/jaktmarker/betesmarker. Detta har krävt att de med hög status och de med låg status har samlat sig till en solidarisk gemenskap. Folkgemenskap.

    Så att bara klumpa ihop socialism och nationalsocialism till samma sak är litet vulgärt. För de vittnar om någonting som finns inom oss, en aspekt av att vara människa, om vår evolution och vår historia och våra förfäders villkor. Nationalsocialism är en krigsideologi. Den fungerar bara i krigstid. Men då är mentaliteten helt nödvändig. I fred så fortsätter naturligtvis klasskampen, alla kommer manövrera för att få så många biljetter till framtiden som möjligt. Den som låter folkgemenskapsförespråkare slå dunster i ögonen på sig kommer få färre biljetter. Precis som klasskamp är ett ohållbart sätt att organisera ett samhälle. Snarare bör alla vara medvetna om de här två politiska krafterna. Och agera solidariskt i krig.

    För övrigt är naturligtvis Jordan Petersons predikande om ”individualism” rent människofientlig. Och han tycks inte veta vad moral är, trots att han hela tiden talar om det. Ingen bra person att lyssna till, särskilt inte i våra tider och vår situation.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Socialdemokraterna i sverige hade på många sätt mer gemenskap med nationalsocialism än med kommunism. Deras ideologi av folkgemenskap fick dem ofta att till exempel välja lägre löneökningar för svenska arbetare men högre vinster för storföretagens ägare, genom till exempel arbetskraftsinvandring. Den springande punkten var nog att staten fick högre skatteintäkter men som princip är det en typ av folkgemenskap. Ett annat liknande exempel är saltsjöbadsavtalet. Min tro är att båda de här sakerna var extremt destruktiva och ett bevis för att folkgemenskap är en destruktiv princip i fredstid.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Ett annat exempel där de här två politiska principerna snarast smälter samman är secession of the plebs. Plebejerna undanhåller sin folkgemenskap i krigstid tills deras klasskampskrav tillmötesgås av Patricierna.

    Sen innehåller ju socialism och nationalsocialism en massa annat. Men den politiska kraften i människan som de hämtar sin energi ifrån är varandras motsats i de två ideologierna.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    En kommentar till den första av Martin A:s fyra kommentarer:

    När man säger att internationell socialism består av klasskamp medan nationalsocialism består av folkgemenskap visar man bara att man låter sig nöja med en mycket ytlig analys. Fenomenet socialism går mycket djupare än så, vilket om inte annat visas av att den sedan klasskampsförsöket, som egentligen bara var Marx försök att bevisa socialismen vetenskapligt och rationellt, misslyckats ständigt dyker upp i nya former, precis som den gjorde innan den tog sig för att bevisa sig vetenskapligt. Jag anbefaller Igor Sjafarevitj.

    Socialismen är dödslängtan. Socialismen är frustration inför livets elände. Socialisten saknar (eller har förträngt) den överlevnadsinstinkt som yttrar sig i ärevördnad inför de förbättringar av livets situation som faktiskt har gjorts. Här finns ingen skillnad mellan olika slag av socialister, fascister, nazister o.s.v.! Socialisten känner ärevördnad endast inför död och förstörelse. Se på Clown News Network som tycker att det är skitkul att visa upp en kvinna som håller upp Donald Trumps avhuggna och bloddrypande huvud! Det slår an en ton i deras själ, som annars är så tyst och stilla som Nirvanas tomma intighet. Och själen törstar och vill ha mer! Samma ton slås an när hederliga människor kallas rasist eller brunråtta, när oskyldiga småflickor våldtas och missbrukas, när hela befolkningsgrupper rensas etniskt eller byts ut o.s.v.

    Jordan Peterson uppmanar oss att sluta upp med att vara eller bete oss som socialister. Han ber oss att släcka själens törst på ett anständigt och uppbyggligt sätt. Det är alldeles utmärkt. Det är det enda som kan rädda oss i dessa yttersta dagar.

    (Liberaler, föreställer jag mig, saknar (eller har förträngt) varje förmåga till att känna ärevördnad, varje förmåga att känna äckel. Där har tystnaden redan inträdit. Därför är deras förstörelselusta relativt mindre än socialisternas. Men de kan heller inte åstadkomma något alls.)

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Fredrik Om du vill debattera mot de olika socialistiska ideologierna behöver du nog anstränga dig litet mer än att klumpa ihop dem med en arrogant handrörelse.

    Peterson pläderar för individualism. Till människogrupper som redan är de mest individualistiska i världen. Och vars länder har enorma inflöden av benhårt kollektivistiska invandrare. Antingen är Peterson korkad. Och då bör man inte lyssna på honom av den anledningen. Eller mer troligt så vill han oss illa. Jag tycker att Peterson kan omvända MÖ och Afrika till individualism först. Så kan vi lyssna på honom efter det.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Fredrik Särskilt nationalsocialismen kommer behöva debatters i framtiden. Eftersom de har haft rätt om invandringen under väldigt lång tid. Och NMR är synnerligen målmedvetna och drivna och välorganiserade. Och den allt fientligare miljön i sverige kommer stimulera svenskar till folkgemenskap och mer av en krigsmentalitet. Och väldigt många svenskar fortfarande ser den centralt organiserade välfärdsstaten som det perfekta samhället.
    Jag tror inte att ~socialism bah~ kommer övertyga många människor som börjat lyssna på nationalsocialister.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin A, mitt inlägg var längre än tillåtet. Det hänvisade till en bok som analyserar socialismen i minsta detalj. Jag har skrivit på samma sätt om socialismen i snart trettio år i tiotusentals artiklar. Här är en annan bok: Liberal Fascism av Jonah Goldberg. Eller Samuel Siréns hitmus. Eller Paul Johnson. Eller Robert Conquest. Eller Hitler, Lenin, Mussolini och Stalin i deras egna skrifter. O.s.v. — Handviftning! Pah!

    Självklart kommer en del människor attraheras av något som slarvigt kan kallas nationalsocialism. Socialismen är attraktiv. Socialismen lever i oss alla. Endast som individer kan vi undertrycka dessa onda impulser. Jordan Peterson träffar huvudet på spiken utan att själv förstå mycket av politik, för det gör han inte. Socialismen är ett psykologiskt fenomen mycket mer än ett sociologiskt. Socialismen är hydran som ständigt skapar nya huvuden. Hon måste svältas till döds.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    ”If it works, don’t ‘fix’ it.”

    Husker Oslos ordfører Albert Nordengen (Høyre) på 80-tallet. Jappene ville selge ut Oslo kommunale kinomatografer – et glimrende selskap som alle var fornøyd med og som førte et variert repertoir – fra smale, franske filmer til amerkanske kassasuksesser.
    Da ytret han ordene ovenfor.

    Konservativ av den gamle skole – hvorfor endre noe som er bra, og som dessuten er populært hos publikum?

    Men salget av Oslo kinomatografer ble presset igjennom til tross for hans og våre manges protester. Her skulle det være konkurranse og bissniss! ‘Den nye tid’.
    Det har ikke vært samme kvalitet og variasjon siden…

    Ser Høyre i Norge nå – det virker som de opptatt av å rotvelte landet 😦

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är ju egentligen postmodernisternas poäng: Det finns så mycket att fixa att man inte kan fixa allt. Men de har kommit sent till denna insikt och de drar precis fel slutsats av den, eftersom de alltid varit socialister, nämligen att det är viktigare än någonsin att förstöra allt. Den konservativa slutsatsen, som är flera tusen år gammal, är förstås att det är viktigare än någonsin att (a) prioritera vad man skall fixa och (b) kräva bevis i förväg på att man kommer att lyckas med fixningen. Detta är progressiv positiv politik.

    Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Suverän metod, Patrik.
  Precis som du säger krävs det stor inre styrka att avstå från att visa att man kanske förstår (och rentav håller med) och därmed får komma in i stugvärmen.

  Varje människas dilemma detta, balansen mellan integritet och tillhörighet. Jag håller med dig om att risken för repressalier eller längtan efter tillhörighet nog oftast tar över, så mycket att man kanske inte ens tänker efter vad man egentligen tycker. Låg tilltro till sin egen tankeförmåga, jantelagen och comfirmation bias är också faktorer som ser till att alla går i samma fålla. Plus den svenska naiva tilliten till de styrande.

  Och det utnyttjas avsiktligt av dem som vill styra oss åt ett särskilt håll, såsom t ex utomeuropeisk massinvandring med avsikt att montera ner Sverige som nation liksom intrumfandet om en annalkande klimatkatastrof som sägs bero på användning av fossilbränsle. Århundradets bluff, här kan vi prata om confirmation bias, som kostar oerhörda resurser och får folk att acceptera vilka pålagor som helst. Ett effektivt utnyttjande av godtrogna svenskars dåliga samvete för att ha det bra (hittills) och samtidiga oro när det trygga och välbekanta samhället löses upp.

  Det är dags att sluta vara lättstyrda dummingar och avkräva redovisning och avsikter. Och byta ut dem som glassar runt i maktens korridorer utan verklighetsförankring och som bryr sig mer om bilden av vad som sker än om vad som faktiskt sker.

  Liked by 4 people

 3. Lars Strömberg skriver:

  ”…Jag tror att de flesta väljer en annan strategi, nämligen att anpassa sig till den allmänna meningen för att slippa få på skallen. ..”

  På spiken!
  Jag har ett bra tag tänkt i banor av att folks hålla-med alternativt vara-tyst, alternativt ”tycka-snällt” -beteende enbart bottnar i pur egoism.
  EGENTLIGEN bryr man sig nog inte så himskans mycket om vare sig flyktingar, översvämningar på Fidji eller Trump. Men man bryr sig om sig själv!

  Vi har det såpass bra här i Sverige att vi kan ägna oss åt detta mer eller mindre reflexmässiga beteende.
  Vi vill ha ”likes”, vi vill vara omtyckta, vi vill ha det lätt och smidigt.

  Det ÄR inte bara ”politisk och samhällelig elit” som är roten till allt märkligt i Sverige.
  Det är dags att lägga en hel del av skulden (eller förklaringen) på gemene man.

  Liked by 4 people

 4. Ina Höst skriver:

  Man bör lära sig att fråga och vara rädd för det eller skämmas, annars svävar man i osäkerhet och får inte veta något! Jag kan fråga om allting, men närstående skäms ibland för att de tycker jag avslöjar min okunskap. I skolan anklagade mina lärare mig för att vara alltför frågvis.

  Men jag har en värdegrund. Det är bl.a. rättvisa, yttrande-, åsikts- och informationsfrihet och jämlikhet (klassiska upplysningsidéer) Att det är skillnad på medborgare och utländska medborgare inom landet. Att svensk kultur är överlägsen i vårt land, men inte nödvändigtvis i andra länder. Att det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor, inte bara fysiska men även hormonella som till stor del styr våra psyken. Detta ska vi inte gå emot! Kärnfamiljen är samhällets minsta byggsten, den ska vi vara rädd om! Att tala sanning, men mitt privatliv är inte offentligt och där mörkar jag och slingrar jag mig om någon försöker pumpa mig! Att göra ett bra jobb när man åtagit sig något, men också kräva ordentligt betalt. Det lärde jag min son och han är bra på båda, fast jag är inte lika bra på det senare! Min värdegrund har tagits från Upplysningsidéerna – som sagt – lite från katekesen och lite från Havamal. Min värdegrund är väldigt konservativ.

  Liked by 8 people

  • Ina Höst skriver:

   Blev lite fel här och var: Man bör lära sig att fråga och INTE vara rädd för det eller skämmas, ..
   Jag kan fråga om allting – stort som smått –
   Jämlikhet INFÖR LAGEN, ska det också stå.
   (Synd det inte finns någon redigeringsfunktion när man hunnit skicka)

   Liked by 1 person

 5. Gunnar P. skriver:

  Har för mig att jag någon gång läst att Albert Einstein var en som mognade sent och ställde just de där enkla frågorna, som vanligt folk slutat att ställa. Och det lönade ju sig, som vi alla vet.

  Men han ifrågasatte tingens ordning. Inte andra människor och inte heller sig själv. Det är klart mer provocerande att vända frågorna inåt, mot människorna själva. Skammen att sitta fastspänd i en stupstock, likväl som äran att få bröstet hängt med massor av medaljer, handlar båda om var någonstans man befinner sig på den sociala stegen.

  Rasistkortet utgör en mer modern variant av stupstock. Mer mobil och enkel att använda, än en äldre tids tung och grov ekstock, med kraftigt smidda järn. Men spott och spe är lika.

  Människor försöker ständigt positionera sig hierarkiskt, och överst är alltid bäst, och den positionen kan man även uppnå genom att trycka ned andra. Hierarkiers ordning är i sig något relativt, om än inte på sätt som gamle Albert menade.

  Mycket kan man fly ifrån, men knappast sig själv. Det är därför självkritik är så svår att bära. Och även kritik från andra.

  Kritik av ens tankar och idéer förvandlas lätt till kritik av den egna personen. Åtminstone uppfattas det lätt så.

  Bland nära och kära, och hos goda vänner, är ordningen, sedan länge, redan upprättad. Man vet var man har varandra och har då slutat att mäta och positionera sig. Men just i de där nya mötena, det är där inplaceringen pågår.

  Ofta utan att vi inte ens tänker på det. Men den processen blottas lätt i frågor, men även i de mer svävande svar. Då rubbas lite av vem man ytterst är, och vad man egentligen lutar sig mot.

  Vi kan inte lösa problem genom att använda oss av samma typ av tänkande som skapade dem, har någon klok människa sagt.

  Det är väl där någonstans vår självkänsla tar stryk, att det är våra egna tankar som har strulat till det för oss. Många har trott att de tänkt rätt, men frågorna och svaren avslöjar att så kanske inte varit fallet.

  PK-ismen har gjort sig till herreman på täppan, och överst kan inte alla vara. Nu hotas den att knuffas ned, och Patrik är med och kurrar.

  Liked by 3 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Under min skoltid hände det allt som oftast att jag tittade mig omkring litet i klassen när jag inte begrep något.
  Är jag möjligen den dummaste här i gänget?
  Nej, det var jag nog inte, men säkert inte den slugaste heller.
  Men om nu inte jag begriper, så sitter en hoper andra som är lika frågande som jag här i klassrummet.
  Vifta med handen och fråga!
  Jag får väl spela dum då.
  Det gör ju inget egentligen, för det är ju på provet som det skall visa sig vad som begripits.

  Med tanke på att jag inte är världens mest korkade och dessutom min ålder, så borde jag i dag begripa vad värdegrund betyder och innebär.
  Jag förstår så mycket att det måste vara viktigt.
  En hel del företag flaggar då och då för att de har en värdegrund.
  Förvaltningar också.
  Och, kan man tänka sig, om man inte följer värdegrunden så får man sparken!
  Så viktigt är det alltså!

  Jag begriper inte ändå.

  Jag är dessutom tämligen övertygad om att det beror på att inte en käft har förmått förklara så att ett så enkelt sinne som mitt kan ta till sig det.

  Detta gör mig litet orolig.
  För det måste ju betyda att antingen duger inte värdegrundens konstruktörer till att beskriva vad den innebär, eller också så begriper de inte själva.
  Vad det än beror på så är det hela i praktiken snömos.
  Tyvärr har snömos den lilla egenheten att man kan halka i sörjan och råka riktigt illa ut.

  Jo, förresten. Jag har begripit en sak. Den så kallade värdegrunden kan rädda den sorgliga ändalykten på diverse chefer i hög position.
  Om någon på företaget eller förvaltningen gjort något som är bra för verksamheten, men som hamnar i onåd hos media av ideologiska skäl, så behöver chefen inte stå upp för sin medarbetare i den mediala snålblåsten och ta skit, vilket egentligen är chefens jobb.
  Upp dyker värdegrunden och chefen kan pusta ut.
  Medarbetaren försvinner ut i kulisserna.

  På vilket sätt är värdegrunden då bra för företaget om medarbetarna skall tassa runt något diffust som kan sparka dem i häcken?
  Befrämjar det kreativitet på något sätt?
  Jag skulle inte tro det.

  Det kanske är dags att ställa litet dumma frågor?
  Kanske rent av ifrågasätta?

  Liked by 4 people

 7. Magnus Furugård skriver:

  En gott förhållningssätt som överenstämmer med hur befäl och officerare tränades att ge order till trupp och kanske gör så fortfarande. Den dummaste eller lägst bildade i en grupp måste kristallklart förstå. Inga misstag tilläts då ett misstag i strid kan komma att kosta alla livet.
  Dock så är målgruppen många gånger inte dum utan består av människor som tror och tycker, inte som vet och på goda grunder anser. Varför de gör det är mig veterligen inte fastlagt men kanske är det därför att det känns bra eller helt enkelt för att det är bekvämt. Som bekant är det mindre ansträngande att helt lojt simma med strömmen. Därför bör metoden kompletteras med att ständigt ifrågasätta in i minsta detalj och efterfråga fakta, källor och hänvisning till beprövad erfarenhet eller forskning. Men det kanske är det som lockas fram om man spelar dum.
  ”Tro gör man i kyrkan” är ett mycket bra uttryck. Var sak har sin ordning. Ett samhälle kan inte styras av troende för då vet vi helt säkert att vi hamnar fel. Men när vi söker själsfrid eller efter livet mening behöver vi inte vara lika petnoga.

  Liked by 3 people

  • Jan Molin skriver:

   Jag tror att innan jag kan fastställa för mig själv och sedan kanske åt andra så måste jag göra det i tre steg:
   Först tänker jag
   Sedan tror jag, dvs jag är ännu inte helt säker avseende på riktigheten i spörsmålet
   Sist tycker jag, dvs resultatet av min färdiga tankeverksamhet
   Det är mycket tydligt att de flesta inom politiken, övrigt etablissemang och inom medievärlden sällan löper igenom dessa tre steg utan publicerar sig genast efter steg ett.
   Detta beror, tror jag, på:
   Okunskap som följd av den av socialdemkraterna avskaffade kunskapsskolan under 60-talet. Jag har sökt dokument för detta men inte lyckats, kanske någon läsare vet bättre.
   Läxor ansågs oviktiga och orättvisa mot elever och föräldrar av många. Detta upplevde jag när mina barn gick i skolan.
   Översikliga återgivanden i form av berättelser från de glättiga läromedlen var tillfyllest.
   Skolpolitiken har hela tiden kommit från mycket medvetna ideologiskt grundade beslut.

   Gilla

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    Just det — sossarna (eller snarare en fraktion inom partitoppen, med närmast kommunistiska åsikter) avskaffade det fungerande skolsystemet på 60-talet.

    Om detta kan man läsa i boken ”De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna bakom dem” av Inger Enkvist.

    Det framgår att ett kotteri vänstersossar, som ansåg att alla elever borde stöpas i samma form utan hänsyn till begåvning, lyckades få systemet med realskola/folkskola avskaffat.

    Dessutom skulle eleverna ”själva söka kunskap” — vilket det är totalt vanvett att förvänta sig av elever i den obligatoriska skolan.

    Systemet är helt drivet av vänsterideologi och används trots att det fungerar klart sämre än det äldre systemet.

    Gilla

 8. Jan Ahlström skriver:

  Vi är fega när det gäller att fråga, eller ifrågasätta, när det sägs saker vi inte förstår.
  Sitter du i ett möte och frågar vad det som sades tidigare betydde så visar det sig ofta att fler deltagare inte heller riktigt förstod men inte vågade visa sig dumma och fråga.

  ”Bättre vara dum i 5 sekunder (och våga fråga) än hela livet”

  Liked by 2 people

 9. educaremm skriver:

  Det är märkligt hur många det är som vill försöka återuppväcka en sedan flera århundraden bekämpad kristendom, med sina häftiga, brutala och våldsamma stridigheter om makt och tolknigsföreträde uppdelad i olika falanger, och som också itudelat både nationer och släkter i sina krigiska framfarter…

  En kristendom som i princip i stora delar i dagens värld har ersatts av en s.k. Vetenskaplig Upplysning, och, inte att förglömma, även ännu mer dramatiskt har ersatts av en vetenskapstroende kommunism och socialism, som inte enbart aktivt har bekämpat en kristendom, utan som har genomsyrat i stort sett hela världen, inte enbart Europa, utan även Ryssland, Kina, Sydamerika och Afrika…

  Kristendom blev hårt bekämpad, särskilt kanske i Sovjetunionen. I jämförelse med tider före det s.k. vetenskapliga genombrottet i en s.k. Upplysning, samt före de kommunistiska samhällsordningarna, så är kristendom idag egentligen mer en kvardröjande, halvsovande, tradition. Istället genomsyras världen av en överallt upplyft och hyllad s.k. Modernism…som svaret på livets gåtor…

  Den västerländska, moderna, vetenskapstroende, förnuftiga, uppfinningsrika,jämlika, kamratliga, befriade och frigörande världen, med sina Nya Människor, men med sina kristna rötter kvardröjande sömngångaraktigt, som framför allt idag anser sig endast och enbart ha en bakåtsträvande, omodern, ojämlik, oförnuftig, reaktionär, omkamratlig, ofri och ofrigörande islam att tampas med…..

  Usch så aningslöst korkad och enkelsprårig en västvärld kan vara….

  En värld som inte alls vill se sina egna brister och tillkortakommanden, som inte vill inse sina egna felbeslut och felbedömningar, som inte vill se sitt eget högmod…

  En västvärld, eller en värld, som desperat vill peka finger åt enbart andras fel och brister, (läs islam), samtidigt som den vill måla ut sig själv som det enda ljuset i världen…

  Usch, för en sådan högmodig, självgod och fingerpekande västvärld, som lyser igenom överallt i alla sina felbeslut, alla övermodiga beslut, alla kortsiktiga beslut som obönhörligen verkar leda till ett självmördande förhållningssätt…. samtidigt som man vill peka finger åt endast ett håll…

  Det hela är bedrövligt….

  Men, men, det heter ju också….

  Högmod går före fall….

  Gilla

   • educaremm skriver:

    ”Wir Shaffen Das”…

    ”- Alla som hyser några betänkligheter om att invandringens nivåern, omfattning och utformning INTE enbart av godo för alla inblandade parter, kan omedelbart gå och ställa sig i skamvrån samt där upprepa, om inte högt, så ändå halvhögt, och mycket skamset:
    – Vi är onda människor, vi är onda människor, vi är onda människor….
    – Vi är också fascister, rasister, främlingsfientliga och anti- all utveckling, anti- all mänsklighet och anti- alla former och alla slag av humanitet -…

    – Vi är i själva verket genomruttna anti- människor… Vi är skurkar, potentiella mördare och potentiella halshuggare.”…

    – (Alltså vi som vill köra människor på – porten – från Sverige, vilka då är oskyldiga människor som riskerar att just kunna bli halshuggna i sina hemländer, osv., et cetera….)

    Det finns ett uttryck som heter:

    – Att ta sig vatten över huvudet – .

    Det handlar om att vilja ta sig an mer än vad man verkligen kan klara av….om att alltså tro sig om att kunna klara av mer än vad man verkligen kan .. …..

    Det är västerlandets problematiska -högmodiga – självöverskattnings- syndrom- ….

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Korr.

    ”- Alla som hyser några betänkligheter om att invandringens nivå, omfattning och utformning INTE ÄR ENBART av godo för alla inblandade parter, kan omedelbart gå och ställa sig i skamvrån samt där upprepa, om inte högt, så ändå halvhögt, och mycket skamset:…
    et cetera…

    DET är västerlandets problematiska -högmodiga – självöverskattnings- syndrom- ….

    Gilla

  • Anna skriver:

   Nja du, denna , enligt dig så högmodiga västvärld, har givit åt världen ett ganska gott arv, såsom kvinnor och mäns lika värde ( och nu menar jag värde!), likhet inför lagen, demokrati, rättssäkerhet och frihet att yttra vilka åsikter man vill . Dessa friheter nyttjas nu mot väst av de (läs islamister)som står för totalitarism och intolerans och kvinnoförtryck. Toleransen har vänts emot oss men vi får väl gå under och minnas som den enda rättfärdiga perioden i historien.

   Att komma dragandes med västerlandets skuld är så uttjatat och verkningslöst på tänkande människor att det enda rätta är att bemöta det med en gäspning…..

   Liked by 7 people

   • educaremm skriver:

    Anna
    3 juli, 2017 at 10:04

    ”Dessa friheter nyttjas nu mot väst av de (läs islamister)som står för totalitarism och intolerans och kvinnoförtryck. Att komma dragandes med västerlandets skuld är så uttjatat och verkningslöst på tänkande människor att det enda rätta är att bemöta det med en gäspning”….

    Det är västvärlden, som i EGET ÖVERMOD, eller i eget HÖGMOD, faktiskt, har tillåtit denna utveckling…
    I en förblindad och i en ganska så självgod övertygelse om att kunna – KLARA av – detta…
    DÄRI ligger just – HÖGMODET – , samt en insiktslöshet tillsammans med en slags oförmåga att göra korrekta psykologiska och sociologiska bedömningar om människor.. (alternativt ren ovilja, och att man faktiskt önskar sig att nationerna inom Europa skall sönderfalla, och att en överdimensionerad invandring av mycket olika kulturer, språk och traditioner då blir till ett fungerande verktyg för en sådan eventuell önskan…)

    En Västvärld har idag ingen egentligTRO, (Gudstro), eller existentiell övertygelse, som skulle kunna berättiga västvärldens livsföring…
    Alltså en tro, som skulle kunna få en västvärld att se på sig själv som godkänd, eller som god, eller som skulle kunna göra en västvärld s.k. skuldfri, eller s.k. ren, varken i sina egna ögon eller i världens ögon….

    Tvärtom. En västvärld anses vara full av historiska skulder och orenheter, full av skyldigheter, full av skulder för forna tiders påstådda övertramp mot som det vill anses och menas, fullkomligt oskyldiga människor osv., ….

    Idag står en västvärld både anklagad och sas avklädd, självförsvarslös och fullproppad med en massa floskler, paroller, slagord samt standardfraser om allas lika värde, mänskliga rättigheter, jämlikhet och annat floskelliknande, v ilka svårligen låter sig beskrivas i en verklig verklighet, och inte heller i relation till hur pass överlevnadskraftig de är…
    T ex en feminism är, (där då ett ideal bl a är att alla mödrar med barn skall arbeta utanför hemmet, och att barn ska placeras på daghem från tidiga år…), över t ex flera generationers tid förmodligen inte en så särskilt överlevnadskraftig ideologi, eller ism…
    Det är fraser om demokrati, om alla människors lika värde, det är fraser om jämlikhet och fraser om frihet, men dessa fraser, eller dessa begrepp och paroller är varken så särskilt genomförbara utan skapar istället stora familjetragedier på många håll, och är därför heller inte så särskilt överlevnadskraftiga över mer än ett eller ett par generationer…

    Det är alltså en VÄSTVÄRLD SJÄLV som själv har kultiverat, odlat och har propagerat för alla dessa begrepp, som när det kommer till kritan inte visar sig vara så särskilt starka och överlevnadskraftiga värden…Alltså visar sig inte vara värden som är hållbara i en verklighet…Efter just några generationer, skapar de många splittrade och söndrade familjer och många splittrade, övergivna och söndrade barn och ungdomar, som förlorar sin livskraft och sin tro och sin mening och mål….

    Det är en västvärlds andliga status idag…..

    (Den är främst inriktad på konsumtion för att hålla samhällshjul snurrande, och till det behövs tydligen importeras konsumenter..
    Det blir konsumenter som en statskassa subventionerar till just konsumtion, när en allt äldre befolkning konsumerar mindre och mindre…
    ICA anses visst gå riktigt bra, liksom en mängd andra butiker som säljer konsumtionsvaror; möbler, kläder, hemelektronik, hyror, mat osv., osv., där konsumenternas konusmtion subventioneras med hjälp av just VIK – pengar, som PE har skrivit om….)

    .

    Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Om man jämför kristendom med upplysning är det trivialt att konstatera att det är kristendomen som är vetenskaplig och upplysningen som sprider amsagor och vidskepelse och dessutom död och förstörelse.

   Liked by 3 people

   • filosofianaturalis skriver:

    Jo, det var ju katolska kyrkan som byggde universiteten i Europa under medeltiden. På 1200-talet antog man Aquinos tes att det fanns två vägar till Gud: tron och vetenskapen.

    Det framställs populärt att det skedde en frontalkollision mellan kyrkan och vetenskapen, men den kollisionen har aldrig ägt rum. Galileo Galilei fick visserligen husarrest, någonting man outröttligt pekar på. Men det gynnade vetenskapen, för då kunde han arbeta ostört.

    Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Educaremm: Oklart vart du egentligen vill komma. Du tar upp mycket spaltutrymme utan att komma med någon tydligt sammanhängande utsaga om något alls.

   Esaias Tegnér: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” Ja just det.

   Liked by 1 person

 10. Moab skriver:

  Det uppstod en liten diskussion igår rörande vissa offentliga media-personers roll i debatten. Det gick tyvärr inte länge innan någon inte kunde hantera oenigheten utan såg sig föranledd att varna för mina inlägg. Det är nog tyvärr symptomatiskt för det svenska debattklimatet, svenskar är helt enkelt sämre än många andra på att hantera oenighet, det är kanske därför vi har blivit framstående ingenjörer, det finns en objektiv sanning att förhålla sig till i den fysiska världen där inte olika åsikter eller värdegrunder behöver debatteras, lyser lampan, rullar kullagret lättare och håller batteriet i mobilen längre? Så Patriks metod är nog nödvändig för att överhuvud taget få svensken i allmänhet att prata, uppfattas kritik så sluter man sig.

  Detta var en del i min kritik igår av Alice T och Ann Heberlein och för den delen också Ivar Arpi,,A Cwejman, Dahlberg, Rayman osv osv. (Den andra delen består i, som Bronco på avpixlat skriver, att deras position är hycklarens, ett antal debattörer har pekat på problem som nu upptäckts av Alice T med anhang mycket länge, medan de fortfarande möjligen var hanterbara men eftersom Alice et.al. var och är en del av ett etablissemang som agerade precis som Patrik skriver, eller rättare, deras krets var så sluten att de inte släppte in någon kritik alls, och man stängde ner kommentarsfält efter kommentarsfält så hann problemen bli så stora att till och med inbitna pk-ister kunde se dem)

  När nu problemen är så uppenbara, rekord i antalet migranter, rekord i våldtäkter, rekord i tafs, rekord i invandringskostander, rekord i ghetton, rekord i illegala invandrare, rekord i islamism, och rekord i antalet människor som röstar SD, så börjar dessa debattörer posera som kritiker av förd politik, men utan att överge kärnan i sin inställning. Endast i Sverige kan man posera som raketforskare på detta underlag.

  De ovan nämnda agerar precis som de gjorde tidigare och den position de nu angriper är så intellektuellt rutten att man häpnar över hur stor uppmärksamhet rena självklarheter får. De slår in öppna dörrar om det någonsin funnits några. Samtidigt så håller de sin egen ladudörr stängd, de står alla tillsammans och trycker ryggen mot den, och det blir övertydligt att felet inte ligger i det Alice och andra kritiserar, det är endast symptomet, felet ligger hos dem själva, de är det farligaste just nu, eftersom de håller upp samma utopi som uppenbarligen misslyckats, vanliga arbetare läser Anders Lindberg och vet detta, de känner igen vansinne och uppenbart hyckleri när de ser det, och fler och fler vanliga människor väljer därför avpixlat och SD som det enda alternativet. De vet att islam är farligt för Sverige, de vet att inte alla är lika värda.

  Alice T et.al. däremot kritiserar ett uppenbart intellektuellt haveri, men eftersom de själva inte får någon kritik utom från de kritiserade så kan de inbilla sig att de NU minsann har den riktiga positionen, liksom förr eftersom INGEN (utom de som blev utestängda från kommentarsfält eller fick sin mail blockerad) kunde veta vad som skulle komma. Som Tove idag, inga mer utspel och applåder från Löfven, nu vill Tove se ÅTGÄRDER! Konkreta förslag! Men, hon ger inga själv, liksom Alice, Ivar, Anna och Ann inte heller ger några. Om Anders Lindberg och Wolodarski är som ensamma japaner på en söderhavsö, så är Alice et.als position nu att det hade varit bättre att inte kriga alls. Bara vi alla är vänner. Deras position är oförändrat utopisk och de agerar alla som Patrik skriver ovan, och måste Walraffas till diskussion.

  Så Patriks metod är den enda som fungerar i Sverige men det är otillräckligt eftersom pk-isterna förskansat sig och inte vill diskutera alls, Alice T och Ann H är bara de yttersta stockarna på pk-bålverket.

  Liked by 4 people

  • Moab skriver:

   ”Bålverk är ursprungligen beteckning på en yttre försvarsanordning bestående av en spärr av pålar eller timmerstockar, avsedd att hindra fienden från att komma fram till den egentliga försvarsanläggningen (borg eller liknande). Senare kom ordet att användas också för blockhusliknande konstruktioner och fick en mer allmän betydelse av en försvarsanläggning utanför murarna (jämför med förborg). Man vet från Karlskrönikan att till exempel Stockholm under senmedeltiden hade ”starke bolwerke” som även utrustats med kanoner (”byssor”).”

   Gilla

   • Moab skriver:

    Jo, jag har också skrivit uppskattande om båda, speciellt i en intervju som Ann gjorde på P1 där hon tog flera hugg i ryggen. Tack förresten för att du lät inlägget stå, att jag nämner specifika personer är endast för att försöka illustrera problemet att Sverige fortfarande inte är öppet för diskussion, först skall man tillhöra de godkändas skara.

    Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  ”På bio har jag sett gräl leda till mord, så det här är inget att leka med.” — Kanske har du en gång hört att Sokrates blev avrättad av atenarna?

  Din metod är ju Sokrates’. Den metod som så småningom blev den vetenskapliga metoden. Våra ledares och desinformatörers metod är däremot vansinnets och galenskapets, den postmoderna socialismens.

  Liked by 2 people

 12. oppti skriver:

  Min tanke går till EUs migrationspolitik på Medelhavet.
  Vi vill inte att ni kommer.
  Vi vill inte att ni drunknar.
  Vi räddar er till EU om ni tar er ut på havet.

  Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   För ett par år sedan var det redan runt 50 000 som drunknat i försöken att ta sig sjövägen till någon trevligare plats och den självklara lösningen på problemet i den mån det hade setts som ett problem: konsekvent återförpassning till hemkontinenten, hade ratats utan förklaring och ratas fortfarande utan förklaring.

   Liked by 2 people

   • Björn skriver:

    Ja, varför i hela friden skeppas de över till ”oss”?!!! Det verkar ju som att det räcker med att ta sig typ 50 m ut från Afrikas kust, för att få bli ”räddade” över! Inte konstigt att den här ”trafiken” har fått helt groteska proportioner!!

    Liked by 1 person

 13. olle holmqvist skriver:

  Historia fr HitlerTyskland. Gud Fader var i gång med att skapa människorna. Hade kommit till tyskarna. Sade till dränghalvan/VD-assisten Sankte Pär: Nu ska vi skapa ett folk med tre goda egenskaper. Dom ska vara, hederliga, intelligenta och förstås nationalsocialister. Sankte Pär ojade sig…tre goda egenskaper, mycket jobb, det..GudFader stryker sig i skägget, funderar och medger: Det får räcka med två goda egenskaper.

  Sedan dess finns det tre slags tyskar. De som är hederliga och nationalsocialister, men dom är inte intelligenta. Så har vi dom som är intelligenta och nationalsocialister men dom är inte hederliga. Så har vi dom som är intelligenta och hederliga men som är inte nationalsocialister.

  Läs nu så här: Ersätt >tyskarna med Södemalmare, ersätt nationalsocialist med ”värdegrundare”.

  Värdegrundismen är f ö enkelt som en miniatyrpannkaka. Man ska inte dra alla över en kam
  fast undantagen förstås. Utlänning men inte svensk kan utvisas efter avtjänat fängelsestraff.
  Invandrare går före i Örebros bostadskö.Tandvård är gratis för invandrare. Fast den humanitära stormakten är benhård med ett påbud: Dra alla SD-are över en kam ! deras fötter, förlåt rötter är bruna.

  I Sverige råder storstadsakademikernas diktatur. Det är jätte gulligt med varg borta i Värmland.
  Precis som vi åker till Hornborgasjön för att se tranedansen, så åker storstadsakademikern ut i Värmlandsskogarna, ligger trycker för få se varg i kikaren. Naturupplevelse ! Men faan, vi kan ju inte ha rådjur i Bromma, dom käkar ju upp tulpanerna ! När Draken betygsätter en äcklig norenare på Dramaten ”lysande” köar storstadsakademikern ända från Slussen. Proletärerna so

  Storstadsakademikerns själsliv karaktäriseras följsamhet, lätt att leda. Södermalmsrealisten, bredkäftat och med tangentkåta fingrar, är herden med sin fårskock. Det därför det kallas ”mittfåre-medium”,

  Ser fram emot några priser: Stora Täppas Fågelberg-priset i imiterad mässing för politisk kolossalpräktighet.

  Gilla

 14. Hexe skriver:

  Kanske utanför ämnet, men ändå inte….

  Ett exempel på vad vi kommer se mer av är rapporter om missförhållandena i äldrevården.
  Österåkers kommun, strax norr om Stockholm, har upphandlat ett boende där situationen inför sommaren var kaotisk. Förutom ohyra och brist på hjälpmedel för personalen är personalsituationen svår.

  Den svenskspråkiga personalen säger idag upp sig i strid ström och ersätts med framför allt manlig utrikesfödd personal som med ingen, eller högst begränsad, erfarenhet skall arbeta med omsorgen av äldre. Språkproblem, och framför allt bristen på erfarenhet, leder till konflikter.

  Rapporterna från Österåkers kommun är inte unika, det kommer fler och fler signaler från övriga Sverige om uppenbara missförhållanden samt en skriande personalbrist som åtgärdas med att ”ösa” in utrikesfödda utan egentlig utbildning för att på pappret visa upp full bemanning. Den svenskspråkiga personalen säger upp sig och går till annan verksamhet eller till verksamheter där svenskfödda anställda är i majoritet.

  Ur detta perspektiv skall Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets ambition om nattöppna vårdcentraler granskas. Det finns idag inte sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden för att bemanna upp befintliga åtaganden inom vården och omsorgen. Många kommuner och landsting har heller inte de ekonomiska resurser som krävs.

  Mona Sahlins ättestupa är här nu….
  Våra åldringar får betala ett högt pris för det mångkulturella äventyret.

  https://ledarsidorna.se/2017/07/vard-och-omsorgdebatten-kommer-att-andra-riktning/

  Liked by 2 people

 15. spoudaiosaner skriver:

  Gadaffi presenteras som ett framstående exempel på ondska. Det förhåller sig så att OPlof Palme hade en vänskaplig relation till honom. Han hade t o m en officiell budbärare, en socialdemokrat från Ludvika kommun styrelse. Hur ska man tolka det?

  Gilla

 16. Björn skriver:

  Jag undrar ofta om de som ihärdigast förespråkar fri invandring och mångkultur, är nöjda med ”resultatet”?! Om inte, vad hade kunnat göras annorlunda och bättre, och vems är felet att så inte skett i så fall? SD:s? Jag undrar också hur vi framöver ska kunna styra detta land, som snart består av 25% muslimer med krav på inflytande? Att valet 2018 blir ett ”ödes-val” står alltmer klart, men jag är ändå skeptisk till att nog många får upp ögonen i tid! En vuxen väljarkår, där den största delen låter sig matas med information enbart från MSM, och en yngre som hämtar sin från Facebook, Twitter och Zara Larsson, ger mej en riktigt dålig känsla! Det är så otroligt mycket som måste rättas till här i Sverige, att jag faktiskt har blivit akut missmodig! Inte ens mina egna barn, har jag lyckats få ”på rätt köl”! Visserligen är den ene i ”artist-branschen”, där oliktänkande misster engagemang, fryses ut och till sist ”stenas till döds”, men ändå! Han kan t.ex inte koppla den otrygghet han känner på stan, när horder av ”tuppkycklingar” från Långtbortistan väller fram, till den förda politiken! Samma med t.ex de allt längre väntetiderna han tvingas till, för sina läkarbesök! Tyvärr är han inte ensam om att INTE se DESSA samband! Så j-a frustrerande! För att inte dra på mej en för tidig stroke, eller nåt i den vägen, måste jag nog börja göra som så många andra redan gör, avskärma mej från verkligheten tills den gör sig påmind på det fruktansvärda sätt vi ”upplysta” förstår måste komma! Hur länge det nu kan dröja?!

  Liked by 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  När sanning och verklighet ska beskrivas går den grova skiljelinjen mellan Verklighetens folk och Babbelokratin. Babblarna sysslar mest med att baka tanke-, ord- och luftpastejer, är oftare högutbildade och/eller inflytelserika. Den verklighetsförankrade majoriteten är i ett underläge i fråga om utbildning, språklig komplexitet, medial och politisk makt. Därför känner den sig ofta dum, fast Babblarna egentligen är dummare. Genom att tänka och skriva verklighetsförankrat och väl kan vi på DGS bidra till att ge de tysta och ringaktade bekräftelse, självförtroende och röstresurser.

  Det är inte utbildningens längd som avgör om man i verkligheten är klok eller dum, utan hur det man har i huvudet har byggts upp under livets gång och hur man därför kan väga information. Vi kan föreställa oss själva som ett träd. I vårt inre livsträd har vi tillgång till en massa bearbetad erfarenhet, verklighetskunskap och sanning. Vår vardagserfarenhet, erfarenhet av familje- och arbetsliv osv, kan förse oss med mycket mer klokhet än den boklärdes eller utopistens ordvärldar någonsin kan ge. Vår klokhet är konkret, vi begriper att eftersom det inte är vettigt att ha öppna dörrar för alla är det inte klokare att ha öppna gränser. Vi vet att resurser inte är outtömliga, utan att grupp kommer att ställas mot grupp, och att den som påstår något annat ljuger eller lever i en icke-verklighet, osv, osv.

  Allt fler av de verklighetsförankrade har lärt sig genomskåda massmedia och politiker just på grund av sin kroppsnära erfarenhet. De har sett att den nya godhetsreligionens värdegrundsdogmer predikas av en samling inpiskade hycklare och privilegierade girigbukar, som gör sig blinda för verkligheten och därför har blivit de intellektuellt ohederligaste eller de dummaste i landet. Verklig kunskapstörst och allt bättre kommunikativ förmåga märks i stället nu hos Verklighetens folk i alla åldrar.

  Liked by 5 people

 18. filosofianaturalis skriver:

  Kulturupplösningen har att göra med narcissismen i vår tid. Lyssna på den här kåsören på radions P1, 30 juni. Han förklarar att han stöttat alla anti-rasister, oavsett var dom är och vad dom gör. Det är en oerhört monoton krönika, svår att genomlida, där han ständigt upprepar ordet ”jag”. Det går ut på att ”jag” (krönikören) stöttar er i kampen mot allt förtryck.
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=438&grupp=9030&artikel=6730249

  Normalt funtade människor kanske hämtar kraft från Jesus Kristus i mörka tider. Men honom kan vi glömma nu, för nu har vi Emil Jensen som vår fyrbåk i tillvarons mörker. Det är exempel på en fullkomligt fenomenal narcissism, som understryks av ständigt återkommande jag-referenser, samt en monumental tråkighet och intellektuell intighet som bara en oerhört egenkär person kan inbilla sig har ett värde.

  Lyssna även på Samuel Larssons utrikeskrönika, 14 juni. Han säger att han ”gör slut” med Danmark. Han mästrar danskarna och talar med en karakteristisk attityd ”von Oben herab”.
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/916925?programid=4773

  Den är svårt att genomlida även denna krönika eftersom hans självgodhet och besserwissighet inger kalla kårar. Men det är ändå värdefullt att få insikt i det narcissistiska psyket. Om ni lyssnar på dessa krönikörer så kan ni bättre förstå sjukdomen i vår tid som leder Sverige i fördärvet. I det här mentala tillståndet befinner sig mången svensk idag. En stor del av befolkningen har behov av långvarig psykoterapi. F.

  Liked by 1 person

 19. johan utan land skriver:

  Jag fattar inte heller. Vad är det PK håller på med egentligen? De har ju redan vunnit och besitter all relevant makt i samhället. Varför fortsätter de att såga på den gren de själva och alla vi andra sitter på.

  Om jag, Gud förbjude, hade tillhört en grupp hänsynslösa maktspelare och lyckats med konststycket att ta över ett samhälle hade jag börjat konsolidera och stärka samhället och njuta av frukterna min lyckade kupp. Istället fortsätter de oförtrutet och demonteringen av själva basen i samhällsbygget. Varför?

  Gilla

 20. Martin Holmlund skriver:

  För mig synes ”värdegrunden” i huvudsak handla om rättigheter. I huvudsak orättmätiga rättigheter, kan tilläggas. Exempelvis att förövaren anses vara det egentliga offret (som i våldtäktsfallen på skolorna) eller att det är i enlighet med den vuxna individens rättigheter att medvetet svika och utnyttja sina medmänniskor genom att undandra sig arbete och således leva på andras meriter och slit. Att det är rätt att för sitt eget höga nöjes skull förstöra undervisningen och därigenom fördärva andra ambitiösa människors framtid eftersom det är lite synd om en och inte kan ”rå” för det. Med andra ord verkar ”värdegrund” vara en eufemism för destruktiva beteenden. Den handlar nästan utslutande om vad individen individen kan kräva av omgivningen och väldigt lite om vad omgivningen med rätta kan kräva av individen. Det är därför ingen kan förklara den eftersom man då skulle bli tvingad förklara dessa oförklarliga egenheter.

  Gilla

  • Martin Holmlund skriver:

   Vill som ovan skribent korrigera mig:

   Med andra ord verkar ”värdegrund” i själva verket ofta syfta på en regelmässig sanktionering av destruktiva beteenden.

   Gilla

 21. STS skriver:

  Anpassar gemene man sig verkligen till samhällets rådande åsiktsklimat, till den ”allmänna meningen”?

  I trivial mening gör gemene man det; annars vore den rådande meningen inte ”rådande”. Tränger vi bakom banalitetens ordfasader blir svaret ett annat, ett svar vi kanske bäst förstår med bildspråkets hjälp.

  Föreställ Dig ett sädesfält, först i stiltje med alla tätt växande veteax stramt i givakt, sedan i tilltagande vind som (för sakens skull) blåser åt ”vänster”. Vi ser då hur fältets alla ax i samlad tropp böjer sig (alltmer) ”vänsterut”. Men vi ser också att nere vid markytan är vetet (på det hela taget) rakt och oböjt.

  Så ungefär ser det svenska ”opinionsfältet” ut när den offentliga debattens politiska vind ”blåser vänsterut”. Vid markytan är fältets alla strån – den ordlösa verklighetens folk – tämligen opåverkade av opinionsvinden. Ax-topparna – och här finner vi den allmänna meningens många riktkarlar och kolportörer – böjer sig däremot med vinden åt ”vänster”, till den ”allmänna mening” allmänheten sedan ser och hör i det offentliga rummet.

  Därmed tror Du dig nog veta hur det svenska opinionsfältet ser ut i ”högervind”: det måste väl vara ”vänstervindens” spegelbild? Tror Du det, tar Du fel.

  Vid ”högervind” är det svenska opinionsfältet inte jämnt böljande. I fältets ena kant böjer sig ax-topparna fortsatt åt ”vänster”, som ville de trotsa ”högervinden” (vilket de nog också vill). På den motsatta kanten däremot, drar ”högervinden” fram som ”vänstervindens” spegelbild. Däremellan står vetet svagt böjt efter sin närhet till vänster respektive höger.

  I högervindens Sverige förändras alltså det politiska opinionslandskapet från vetefältets ensidiga lutning åt ”vänster” till åsiktspluralism med en tydlig spridning av åsikter från ”vänster till höger”. Högervindens opinionsresultat beskrivs därmed bäst med bilden av en ”utfälld solfjäder”.

  Av solfjäderns åsiktspluralitet märks emellertid inte mycket bland gemene man. Den ordlösa verklighetens folk böjer sig, som vi sett, inte åt ”vänster” men inte heller åt ”höger” – eller ens ”mittåt”. Saken tycks vara den, att gemene man mest finner politikens opinioner både påträngande och påfrestande, blott ”käbbel och tjafs”.

  Så här har det svenska opinionsfältet sett ut under större delen av efterkrigstiden; ett fält som alltså ”normalt” lutar åt ”vänster” och där ”högervindens” åsiktspluralitet av ”normalitetens” självutnämnda riktkarlar gärna ses som en ”polarisering”; en extrem avvikelse (åt höger) från naturtillståndets vänsterlutning.

  I grund och botten är det denna syn på Sveriges politiska liv, att det är och bör förbli ett ”vänsterprojekt”, som nu utmanas men inte av den traditionella höger som fann sitt syfte i socialismens bekämpande: den klassiska vänster-höger-dimensionen i svensk politik, äganderättens konflikter, föll med Berlin-muren.

  Utmaningarna kommer istället med sällsynt kraft från en global (främst kinesisk) ekonomi som satt Sveriges ekonomi under svårt tryck; från EU:s fortgående integration vars styrka svenska politiker ständigt underskattar i naivt oförstånd. Lägger vi sedan till Sveriges alla inhemska utmaningar knutna till den offentliga sektorns finansiering, ledning, styrning och organisation, ja då ser vi en ”perfekt storm” växa vid den politiska horisonten. (Och då har jag inte sagt ett ord om migrationen.)

  Inför dessa utmaningar står Sveriges traditionella partier svarslösa, till synes förlamade av fantomsmärtor; av att ha förlorat vänster-höger-dimensionens hemtama konflikter. Är det sedan så konstigt, att svarslösa partier också förlorar greppet om väljarna vilka istället, från både höger och vänster, söker sig i nya riktningar?

  Undrar/sts
  PS. Liknelsen med ”vetefältet och solfjädern” är ett inlån från Jörgen Westerståhl, legendarisk professor i statsvetenskap vid universitetet i Göteborg. DS

  Gilla

 22. annagustin2@gmail.com skriver:

  Den som är väldigt snäll måste vara både stark och listig….för överallt finns det människor som misstolkar snällhet med svaghet. Då måste man vara smart och slagkraftig…och drämma till verbalt. För att markera gränser.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.