MSB har fått eld i baken vilket är bra

Patrik Engellau

På sätt och vis har alla de som donerat pengar till den studie om Sverige och det Muslimska brödraskapet som Det Goda Samhället planerat redan fått valuta för pengarna ty den myndighet som DGS-TV misstänkte för senfärdighet  har nu stramat upp sig vilket är till fördel. Jag tror faktiskt att den utmaning  vi riktade mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att själva göra den studie myndigheten räddes inför kan ha haft ett uppstagande och eggande inflytande på myndigheten.

I och med att myndighetens vacklande hållning redovisats i tidskriften Fokus och att Det Goda Samhället presenterat sin utmaning så väcktes en oanad beslutskraft hos MSB. På några dagar skrev man avtal dels med Malmö Högskola, dels med Försvarshögskolan. Den första studien, budgeterad till 750 000 kronor, ska handla om Muslimska brödraskapets ”metoder mot målgrupper i Sverige”. Den andra studien, med en budget på en miljon kronor, ska handla om ”salafistiska jihadistmiljöers” budskap ”mot olika målgrupper i Sverige”.

Att MSB fick så bråttom, hävdar en del bedömare, kan ha berott på att myndigheten inte ville stå på Almedalen med neddragna brallor. Oavsett motiven är brådskan väl synlig. Någon anbudsförfrågan genomfördes inte. Till skillnad från när Magnus Norell och hans medarbetare förra hösten fick uppdraget till förstudien så har myndigheten denna gång direktupphandlat (i enlighet med ett finstilt undantag i lagen om offentlig upphandling). Vidare har man inte specificerat de två uppdragen mer än enligt ovan utan i stället skrivit i avtalen att de två uppdragstagarna senast i september ska tala om för MSB vad de tänker göra för pengarna. Har man bråttom så har man.

Om några månader får vi alltså mer konkret reda på vad MSBs två studier ska handla om. Sedan ska de avrapporteras, den ena studien sista januari 2018, den andra sista juni 2018.

Den stora frågan för Det Goda Samhället är hur vi ska ställa oss. Ska vi göra honnör, slå ihop klackarna och säga Grattis, MSB, nu drar vi oss tillbaka?

Det vore antagligen inte så klokt. För det första tycks utsikten om en privat utredning ha stimulerat myndigheten till handling och i så fall är det dumt att avveckla påtryckningsmedlet. För det andra vet vi ännu inte vad myndighetens utredningar kommer att handla om. Kanske blir behovet av en alternativ, privat utredning ännu mer brännande när detta uppdagas. För det tredje identifierar Norells förstudie sex områden för fortsatt undersökning. Det är tveksamt om det som MSB nu beslutat sig för – ”budskap och metoder mot olika målgrupper i Sverige” – påminner om något som finns på Norells lista. Ej heller vet man om de nu planerade studierna kommer att handla om det som DGS-studien bland annat skulle omfatta, nämligen en fråga som Norells förstudie beskriver så här:

En omdiskuterad fråga är om det ingår i europeiska MB:s strategi att ”infiltrera” politiska partier eller andra inflytelserika grupper för att öka det politiska inflytandet. Ibland kallas detta för ”entrism”, det vill säga att man strategiskt satsar på att placera aktörer i en rörelse på olika positioner för att säkerställa att man får gehör för sina kärnfrågor.

Fast uppdraget till Malmö högskola kommer att genomföras av den grupp forskare som gjorde förstudien, så man vet inte.

För säkerhets skull: Håll grytan kokande! Om donationerna fortsätter i den här takten når vi målet med råge.

28 reaktioner på ”MSB har fått eld i baken vilket är bra

 1. Magnus Furugård skriver:

  Erfarenheterna av de senaste årens utveckling är att det bästa sättet att påverka är att utsätta de etablerade partierna, myndigheterna, medierna, universiteten, frivilligorganisationerna för konkurrerans. Fler som forskar, gräver och skriver artiklar med andra glasögon än de vanliga intresse- och bidragsberoende och plötsligt så framträder också andra bilder av utvecklingen än de gängse. Kunskap är makt. Stå på!

  Liked by 16 people

  • Sven skriver:

   Precis, BRÅ är nästa myndighet som behöver få eld i baken och sedan nästa och nästa. Patrik jag tror du har startat en ny folkrörelse. Blir ett söndags nöje att hitta på ett snärtigt namn för denna.

   Liked by 8 people

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Bra initiativ. Det visar att det går att privatfinansiera utredningar som myndigheter vägrar att utföra för att de vill undanhålla oss kunskaper. En sådan myndighet är BRÅ som ofta vägrar att göra det som skattebetalarna betalar för.

  Liked by 15 people

  • MartinA skriver:

   Skattebetalarna representeras av politikerna. Och de har drivit BRÅ åt det håll som BRÅ har gått. Så konflikten går inte mellan BRÅ och skattebetalarna. Utan mellan den mediopolitiska klassen och skattebetalarna.

   Liked by 1 person

 3. Jan Ahlström skriver:

  Mycket, mycket bra.
  DGS initiativ här kanske kan kopieras i andra sammanhang.
  Fortsätt för guds skull att utveckla DGS.
  DGS, med flera, är det där ” ljuset i tunneln” som vi behöver för att inte fullständigt deppa ihop.

  Liked by 3 people

 4. Bengt skriver:

  Det behövs säkert en blåslampa i form av DGS för att MSB ska vara på bettet.
  ”Entrism” var ett nytt ord för mig, men företeelsen, strategin som det beskriver är inte ny. När man ser namn och ibland foton på inflytelserika personer på viktiga positioner i vårt samhälle blir i vart fall jag misstänksam. Kopplingen till islam och infiltration förefaller inte så långsökt. (Men för all del – skenet kan bedra som exempelvis Mohamed Omar med koppling till Det Goda Samhället).
  Arabiska, asiatiska och afrikanska namn på befattningshavare på olika nivåer – gäller även inom media – gör i vart fall mig extra uppmärksam!

  Gilla

 5. fairdinkum2017 skriver:

  Bra Patrick ! Ditt utmärkta initiativ har utan tvekan satt press på myndigheten men jag tror också att det gäller att hålla grytan kokande. M.a.o. fortsätt med insamlingen och driv på !
  Vi har redan bidragit till denna! Denna sida gör definitiv nytta och det visar också att myndigheterna nu är under större press än för 1-2 år sedan. Valet närmar sig och allt fler sanningar dyker upp till ytan och stör PK-havets lugn.

  Liked by 3 people

 6. Moab skriver:

  Ja jag hoppas att mina 5000 eller vad det var går till en DGS studie, jag har förlorat tron på apparaten, MSB, BRÅ och andra går maktens ärenden. Givet socialdemokratins nära band med muslimska brödraskapet så verkar det ganska otroligt att något statligt organ vågar närma sig detta, men slugare än att säga nej är att leta i fel hörn, som BRÅ har gjort i över 20 år. Nu ställs Bråvalla in, jag hatar män! Statsmakten låtsas allt mer tillhandahålla en service, ta polisen, idag kunde man läsa på friatider att en tidigare islamist som (enligt uppgift) varit en hårsmån från att ansluta sig till en terrorgrupp nu är polis. Man måste fråga sig, kan en tidigare IS-terrorist bli polis? Vad är kraven? Kan kriminella bli poliser?

  Nej, jag utgår istället från att staten inte längre går mina ärenden, jag är endast intressant som sponsor av projekt och institutioner som allt mer agerar som mina direkta fiender. Så jag hoppas verkligen att DGS-studien blir av. Förutom att leta i fel hörn så finns det många andra metoder att dölja misshaglig information, man kan sponsra flera motstridiga studier, man kan begrava alla de studier som visar fel resultat etc. DGS har min tillit för närvarande, en bristvara.

  Liked by 9 people

 7. Hans Henriksson skriver:

  Tack! Detta är ett enastående exempel på hur ”civila” påtryckningar kan få de mest inbitna revirskyddande aktörerna att tvingas vakna upp!!!

  Liked by 2 people

 8. Gunilla skriver:

  MSB tar förmodligen in forskare med de ”rätta” åsikterna. Så om det kommer en rapport i framtiden så kommer vi inte få veta sanningen om MB ialla fall. Jag tycker definitivt att Magnus Norell ska fortsätta sin forskning.

  Liked by 4 people

  • Mr.T skriver:

   Bara det faktum att Malmö Högskola är den ena parten som skall genomföra en första studie, gör att åtminstone jag drar öronen åt mig…

   Liked by 4 people

  • Fredrik S skriver:

   Patrik skriver:
   ”Fast uppdraget till Malmö högskola kommer att genomföras av den grupp forskare som gjorde förstudien, så man vet inte.”
   Jag tolkar det som Norell och övriga som medverkade i förstudien får fortsätta under Malmö högskolas förmynderi!? (Snart ”Universitet” fast undervisning är på gymnasienivå)
   Har jag fel Patrik?
   Förfarandet lämnar onekligen frågor efter sig.
   Varför det under Malmö högskolas djupt multikulturella vingar där inte en viktig, vänster, röst som Göran Adamsson fick plats?
   Släpp inte det här!

   Liked by 1 person

   • Redaktionen skriver:

    Ansvarig för projektet är Aje Carlbom som jobbar på Malmö högskola. Carlbom var en av de tre personer som ingick i Norells förstudiegrupp. Vilka som kommer att vara med den här gången är inte helt klart för mig.

    Patrik

    Gilla

 9. Mr.T skriver:

  Instämmer, stå på !
  Låt Norell göra en parallell studie, då kan man sedan jämföra dom med varandra och se vilka slutsatser som kommer fram och vad som skiljer dom åt, och varför.

  Liked by 2 people

 10. ramonafransson skriver:

  Jag hoppas verkligen att Det Goda Samhället lyckas, för dessvärre har min tillitsuppfattning om olika myndigheter i Sverige kraftigt försämrats på de senaste fem åren. Jag litar mer på de experter som är utkastade och svartmålade i media och i fackföreningsrörelser än de som hyllas som ”opartiska”.

  Liked by 3 people

 11. Martin Holmlund skriver:

  Instämmer med övriga. Vilka är det som styr i MSB? Har myndigheten måhända en generaldirektör med sosse-bakgrund (vi vet ju vad en Dan Eliasson kan åstadkomma)? Muslimerna utgör väl en stor del av sossarnas väljare. Är forskarna de anställt själva sossar? Nej, man måste göra flera parallella studier. Det hör dessutom till god vetenskaplig metod att flera forskare undersöker samma sak. En enskild studie kan som vi vet lätt avfärdas med postmodernistiska argument, vilket väl innebär att man säger att resultaten bara är ett uttryck för forskarens världsbild/agenda och inte fakta.

  Hörde förresten ett inlägg i Godmorgon Världen idag av en Gunilla Bering (Barring?). Hon gjorde sitt yttersta för att relativerisera och ifrågasätta forskningsresultat och istället betona livserfarenheter, värderingar m.m. som något lika viktigt. Synes mig typiskt PK-betonat. Hon kritiserade alltså öppet evidensbaserad forskning till förmån för godtyckligt tyckande. Avskyvärt tycker jag. Mitt förtroende för etablerad media är obefintligt.

  Liked by 8 people

 12. Wilmaalfons2 skriver:

  Mina vänner och grannar erkänner efter många om och men att de redan förra valet gav SD
  sin röst!
  Då talar vi om mogna, kloka, hårt arbetande skattebetalande människor som under 35-45 år alltid röstat på något av de etablerade partierna!
  Själv lutar jag åt samma håll efter att under en lång tid försökt att hitta fakta om kostnader och konsekvenser av den ohämmade frikostigheten mot alla i namn av att de flyr krig och konflikt i Syrien.
  Enligt Tino S. är antalet riktigt behövande krigsflyktingar 27 % av alla som nu försörjs av oss som jobbat och slitit ihop den s.k välfärden! Då utgör Syrierna 14 % och Irak Afghanistan resten!
  Är det vettigt?
  Tacksam för invändningar!

  Liked by 2 people

  • Martin Holmlund skriver:

   Det är inte vettigt. När jag kom i kontakt med DGS slog verkligheten ned som en bomb i min föreställningsvärld. Äntligen fakta, tänkte jag när Tino Sanandaji formligen pepprade ut konkreta fakta om invandringen!

   Invandringen är, sett ur alla ekonomiska synvinklar, en katastrof som suger åt sig det överskott Sverige såväl behöver investera i konstruktiva ändamål, som forskning och utbildning. För att inte tala om hur den eroderar den egenliga ”värdegrund” (jag hatar det ordet) det svenska samhället är byggt på, nämligen plikt, flit, tillit och i viss mån solidaritet.

   Detta när man istället kunnat satsa på att hjälpa verkligt behövande i närområdena för 25 kr / person och dag genom UNHCR. 10 miljarder räcker till ca 4 miljoner människor per år. Jämför migrationsverkets rekordbudgetar på 80 miljader / år och de efterföljande långdragna och urholkande kostnaderna för socialbidrag och kriminalitet. Så mycket destruktion jämfört med vad pengarna skulle kunna ha använts till i konstruktiva syften. Alternativkostnaderna är enorma! Jag ser det som en fullständig katastrof och funderar på att emigrera.

   Liked by 3 people

   • Martin Holmlund skriver:

    Självkorrektion, 10 miljarder / år räcker med 25 kr per dag och person i UNHCRs läger till ca 1 miljon flyktingar / år.

    Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    Håller helt med dig! Tack för DGS och Ledarsidorna, de är räddningen när man känner sig alltmer ensam och vilsen i dett PK-samhälle, att få vettiga, undebyggda synpunkter är en lisa för själen då jag mår allt sämre i detta ökande multikultisamhälle och det ekonomiska vansinne det medför! Klart ni ska satsa på en egen studie!

    Gilla

 13. Elżbieta Święcicka skriver:

  Tack Patrik, men det är kanske bra att påpeka att MSB har fortsatt och fortsätter denna forskning oavsett reaktioner. Hälsningar, Elżbieta Święcicka

  Gilla

 14. Lars skriver:

  Jag tycker att insamlingen ska fortgå och att DGS:s studie också genomförs – ska bli mycket intressant att läsa MSB:s och DGS:s studier sida vid sida och jämföra.

  Kanske kan detta bli ett framgånsrecept även i framtiden? Att alla (nåväl) offentliga studier och utredningar konkurrensutsätts av privata initiativ, en sorts skuggutredningar?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.