Gästskribent Thord Palmlund: Varför förtala invandringen, Patrik Engellau?

I sitt organ Det Goda Samhället har Patrik Engellau, en gång en duktig medarbetare inom det svenska biståndet, skrivit en något missvisande artikel om svensk immigration under rubriken ”Migrationens orsaker”. Jag hoppas det inte skett av illvilja och i medveten tjänst åt odemokratiska krafter. Han påstår att det finns tre berättelser om den svenska immigrationen:

1. Att myndigheterna påstår att migranterna är flyktingarna från kriget i första hand i Syrien.
2. Att migrationen består av folk som lever i fattigdom exempelvis i Afrika.
3. Att migrationen är resultatet av en målmedveten välkomstpolitik från mottagarländernas sida.

Tillsammans ger dessa tre berättelser om migrationen en märklig bild. De hjälper oss inte förstå invandringen till Sverige.

Visst påstår myndigheterna att en del av migranterna är flyktingar, inte minst från Syrien. Så förhåller det sig! En del förmedlas till Sverige av FNs Flyktingkommissarie och utgör personer som tillfredsställer kriterierna för en flykting enligt internationell lag. Andra söker asyl vid gränsen och får sin ansökan prövad. I många fall vägras den asylsökande rätten till invandring, men situationen i hemlandet kan vara svårbedömd och vi kan inte utesluta att personer ibland ges rätt att stanna utan kristallklara flyktingskäl. Men att antyda, som Engellau gör, att myndigheternas tal om flyktingar inte står sig, därför att många som vill komma inte är flyktingar, är missvisande.

Visst är många som kallas flyktingar istället ekonomiska flyktingar utan de politiska skäl som berättigar till asyl. Många, främst från fattiga och ibland laglösa afrikanska länder, hör till denna kategori. Även om de inte är politiskt förföljda kan deras allmänt ovissa situation tillsammans med fattigdom bidra till deras önskan att söka sig ett bättre liv i något rikt land. I princip ger Sverige inte tillträde för personer ur denna kategori. Men är det en så stor sak om någon ändå lyckats få tillstånd? De hör till samma kategori som Vilhelm Mobergs utvandrare och har i många fall kanske bättre förutsättningar att bidra till sitt nya lands ekonomi än den förföljde flyktingen, som har oomtvistlig rätt till bosättning.

Att migrationen är resultatet av en målmedveten välkomstpolitik från myndigheternas sida är ett mycket tveksam påstående. Sverige har som politik välkomnat nordiska migranter och, under en följd av år till början av 70-talet, arbetskraftinvandring. Den fria europeiska rörligheten ifrågasätter vi inte. Dessutom har vi som politik att låta företag anställa utländska specialister, som är av stort värde för vår ekonomi och tillväxt. Det har länge varit svensk politik att välkomna flyktingar som en naturlig del av ett rikt lands humanitära ansvar. Detta har gett oss ett gott rykte internationellt.Världens flyktingar beräknas i dagsläget till 20 miljoner.

Det är en annan sak att påstå att den nyvarande omfattande flyktinginvandringen har sin grund i en välkomnande politik. Detta resonemng förs för långt när ett accepterande av kulturell mångfald tolkas som en inbjudan. Men helt kan tesen om välkomnande politik inte avvisas. Vårt goda rykte och Reinfeldts maning i valkampanjen 1914 att vi skulle öppna våra hjärtan, liksom Angela Merkels välkommen tilll syriska flyktingar till Tyskland, har troligen uppmuntrat många att försöka ta sig från en hopplös flyktingsituation i Syriens grannländer eller fattigdom i Afrika till Europa. Situationen förvärrades av att de demokratiska partierna var passiva och lämnade åt SD att skapa opinion i flyktingfrågan, istället för att strama åt politiken.

Att Sverige är ett framgångsrikt välfärdssamhälle gör det inte lättare att integrera ett stort antal flyktingar. I välfärdssamhället försöker man ge samma rättigheter till alla. Det är nu en stor och svår uppgift att integrera dem som accepterats som flyktingar i vårt land. Sedan 2014 har vi hört och läst mycket från de politiska partierna om vikten av flyktingarnas integration, mindre om hur det går och de konkreta åtgärder som vidtas. Uppgiften underlättas inte av tveksamma historieberättelser, som lätt bidrar till att skapa opinion mot invandrare.

Thord Palmlund, fil.lic. (Lund 1963), verksam inom Sida, bland annat som biståndsattache i Pakistan 68-70, UD inom biståndsavdelningen 71-79, Invandrarverket som generaldirektör 80-88, FNs UNDP (88-06). Nu bosatt i New York.

185 reaktioner på ”Gästskribent Thord Palmlund: Varför förtala invandringen, Patrik Engellau?

 1. Per skriver:

  Otroligt att man tog sig tid att läsa detta inlägg.

  Jag hade förväntat mig någon form av väl underbyggda argument för varför Patrik och resten av realititetsminoriteten har fel i allt de tycker, tänker, skriver och säger.

  Men ingenting.

  Bara allmänt svammel om att det gör väl inget. Det går väl bra. Varför vara så noga.

  Det är väl trevligt att sitta i USA att skriva det där i ett land som har betydligt hårdare regler för invandring än Sverige. Så bekvämt!

  Det ända jag tog från den här artikeln var känslan om vädjande, ”eller hur”, ”varför inte” känslan.

  Jag tar det som att författaren inte är helt säker på sina egna argument. Det är väl början på en omsvängning i den politiska adeln som skapade den här cirkusen.

  Liked by 4 people

 2. Nils Nilsson skriver:

  Tord Palmlund bedes förklara orsakerna till att Sverige tar emot klart flest asylinvandrare per capita år efter år – och inte bara lite fler än övriga länder i Europa utan mångfalt fler, när han så lättvindigt förkastar Patrics förklaringsmodell nummer 3.

  Gilla

 3. Jean skriver:

  Sympatiserar inte alls med att man ger sig på människan och inte tar en saklig argumentation. Varför inte bli bättre än de som jagar SD:s politik, genom att jaga enskilda människor och hänga ut dem. Bli och var lite bättre. Tag chansen och möjligheten att visa hur en saklig debatt skall eller bör bedrivas. Jag tror det är mycket bra om DGS sticker in pinnen i getingboet, då och då, och drar runt. De tvingar oss övriga att vässa argumentationen och även få syn på eventuella svagheter i vår egna resonemang. Döda inte budbäraren som en samling aggressiva jordgetingar, som instinktivt flyga ut enbart för att förgöra. Ta chansen nästa gång Patrik försöker…, kanske rentav epitetens alla mästare då får något att tänka på, så även de till slut tvingas ta en mer saklig debatt.

  Liked by 1 person

 4. lasse4u skriver:

  Sen ett antal år har övriga nordiska länder i snitt 1/6 så många asylsökande som Sverige. En av de viktigaste orsakerna till detta är den sk signalpolitiken.
  I dagens värld sprider sig information blixtsnabbt. Om t.ex. chefen för AF basunerar ut att behovet av arbetskraft kommer att bli jättestort och landet behöver stor invandring sprider det sig fort i de kretsar som har intresse av detta. Även om folk knappt äger något så har de troligen en mobiltelefon där de kan läsa om detta, troligen från någon intressent i smugglingsbranschen som vill locka kunder på typ Facebook.
  Att Sverige har en lång mer generös beviljandegrad än övriga länder sprider sig snabbt, etc. Ju fler som kommer hit desto mer sprider sig informationen i hemlandet om att det var bättre här och hur det fungerar och hur man gör för att lyckas komma in.
  Att andelen mindre trevliga element troligen är en långt större andel i dessa folkvandringströmmar än ”normal” populationen är ingen vågad gissning.

  Att individer försöker skaffa sig en bättre tillvaro är normalt och inget att förvånas över. Alla har säkert ömmande skäl för detta ur individperspektiv. Men en nation bör nog analysera vad som pågår ur ett makroperspektiv. Den situation som fanns inte minst i Europa i efterdyningarna till vk2 (när FN bildades och flyktingkonventioner skapades) är på många sätt inte jämförbart med orsakerna och de faktiska omständigheterna som gäller i dagens folkvandring.
  Inte heller är den europeiska utvandringen till ”folktomma” erövrade kontinenter jämförbar, år 1850 var den globala populationen ca 1,2 miljarder, i dag 7,6. I de nya länderna på de erövrade kontinenterna hade man stort behov av folk och lockade folk att komma för att snabbt få upp populationen så det blev fungerande länder. Karl-Oskar blev inbjuden och lockades med ekonomiska fördelar att resa till Amerika för att bryta mark. I dag finns inga ”folktomma” kontinenter att avlasta folkökning på.

  Gilla

 5. Harry Gustafsson skriver:

  Patrik Engellaus artikel med tre alternativ att välja bland känns för mig väldigt träffsäker. Inget förtal. Fakta. Varför skrev Thord Palmlund och protesterade mot den? En onödig artikel.

  Gilla

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  Krönikörens resonemang förefaller ha utvecklats i ett rum utan syre. De som i teorin och praktiken har välkomnat den, satt i relation till alla andra europeiska länder, orimligt stora invandringen har gjort sig främst två stora misstag:
  – skickat signaler utrikes att många är välkomna och välfärdssamhällets stödsystem finns att tillgå
  – låtsats om inrikes att en anstormning saknar negativa konsekvenser för det svenska samhället.
  Krönikören uppmanas läsa Ann Heberleins utmärkta bok och att därefter fundera.

  Gilla

 7. annagustin2@gmail.com skriver:

  Läste just en krönika om en persons resa med tåg i Bergslagen. Jag tycker att THORD PALMLUND ska läsa den. Eftersom jag har samma erfarenhet kan jag bara bekräfta dennes bild av hans upplevelse. http://iotakt.se/nasta-kopparberg/ Jag hälsade på en vän i ett litet samhälle utanför Lindesberg….det var en riktig chockupplevelse. Väldigt många människor från arabvärlden satt överallt på kaféer och stod och hängde i lilla centrum samt satt på marken på busshållplatsen. Väl i det lilla samhället 8 km utanför fick jag veta av min vän att det nu var fler människor från andra länder i byn än de tidigare byinnevånarantalet. Människor som inte har något att göra, som driver runt och sitter i folks trädgårdar som om allt vore till för alla. Min vän sa att det spridit sig en väldigt obehaglig känsla av rädsla i byn.

  Jag undrar också hur det kan komma 35.000 ensamkommande pojkar från Afghanistan…om de inte från någonstans fått en indikation på att just dem är välkomna? För varför just från Afghanistan om man från politiskt håll bestämt sig för att vi behöver fler människor i landet….och just unga grabbar? För det har aldrig varit en politisk fråga här hemma…huruvida vi nu alla ska bekosta skolutbildning i Sverige för just pojkar från Afghanistan. Thord Palmlund tycker inte att det är någon stor sak att det kommer in en och annan som kanske inte skulle fått tillstånd…det är lätt att sitta där i New York och skriva så….betydligt värre för alla skolklasser som nu ska samsas med elever som är på en helt annan nivå och ur en helt annan värld….för att inte tala om lärarna…som inte har något val utan är tvingade in i situationen. Fruktansvärt helt enkelt.

  Thord Palmlund skriver också:
  ”Dessutom har vi som politik att låta företag anställa utländska specialister, som är av stort värde för vår ekonomi och tillväxt.”

  Stort värde för vem? Jag träffade en bekant som arbetar i byggbranschen…han sa att hela byggsektorn är uppbyggd av polska byggnadsarbetare i första hand och sen från diverse andra länder (en väldigt stor kapitalförflyttning från Sverige.) Politikerna verkar ha ett enormt förakt för sin egen befolkning. Fast i grunden är det ju det ekonomiska systemet som kräver ökad tillväxt till varje pris…och då finns inga etiska eller moraliska aspeter längre. Det är största anledningen till att vi behöver ta makten ifrån dem alla i nästa val.

  Thord verkar sitta i sitt eifelbenstorn och vara helt beriad från hur det dessvärre nu ser ut i verkligheten. Politikerna i Sverige har spårat ur fullständigt. De verkar hela tiden glömma vem som betalar kalaset. På mycket kort tid har de tillsammans (hela det partipolitiska systemets företrädare) förstört ett fantastiskt land i sin hybris som världsherrar.

  Liked by 1 person

 8. Jonas Nilsson skriver:

  Inledningen: ”Tillsammans ger dessa tre berättelser om migrationen en märklig bild. De hjälper oss inte förstå invandringen till Sverige.”
  Avslutningen: ”Att Sverige är ett framgångsrikt välfärdssamhälle gör det inte lättare att integrera ett stort antal flyktingar. I välfärdssamhället försöker man ge samma rättigheter till alla. Det är nu en stor och svår uppgift att integrera dem som accepterats som flyktingar i vårt land. Sedan 2014 har vi hört och läst mycket från de politiska partierna om vikten av flyktingarnas integration, mindre om hur det går och de konkreta åtgärder som vidtas. Uppgiften underlättas inte av tveksamma historieberättelser, som lätt bidrar till att skapa opinion mot invandrare.”

  Om man får anta att en erfaren tjänsteman kan skriva en text så hävdas en brist i inledningen. Den bristen får man förmoda att de följande styckena försöker råda bot på eller åtminstone definiera bort med någon slags sammanfattning i sista stycket. .

  Kanske det är andra meningen i sista stycket som är största problemet: ”I välfärdssamhället försöker man ge samma rättigheter till alla.” Är det Engelhau som ska upplysas????
  Alla har aldrig haft samma rättigheter i något av världens samhällen. I Sovjet påstods det och alla visste hur det var.

  Att människor som ”accepterats som flyktingar” (obs statsapparatens definitioner ännu avgjorde) skulle ha samma rättigheter som människor som byggt det samhälle som nu kan föreställa sig ge samma rättigheter åt alla, är nog kärnproblemet.

  Att svenska välfärdssamhället ställt krav på sina medborgare har det inte talats så mycket om. Nu påpekas att hitkomna måste klara vissa krav. Men alla ”svenska” medborgare har fått acceptera skolningen. Det är viktigare att klara den sociala skolningen än den kunskapsmässiga. Det är nu också bevisat. Eller ännu enklare: det är en öppen fråga om skolans kvalitésäkring i våra dagar kan tänkas utan HBTq-certifiering.

  Hade Sverige ännu haft en folkhemsrörelse värd namnet hade vi aldrig tagit emot så många. Nu blev det en ohelig allians mellan marknadskrafterna och idealitetsdrömmarna. I praktiken sänks den svenska arbetsmarknaden i botten. Det är orättvisorna som ger SD. Numera används biståndet för att betala penningsstarka investerare på hemmaplan.

  Välfärdssamhället har sänkts av dess egna idealister. Nu handlar det om att räddas vad som räddas kan. Filosofie licentiaten kan vara glad att så många tveksamma historier berättas.
  När alla sanningar läggs fram lyfts det gamla gardet bort. Problemet är att de inte fostrat någon krass ny generation utan en som förvånas över att vi inte har ekonomi att behålla välfärdssystemet. Då byts det ut mot mer praktiska ideal.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.