Migrationens orsaker

Patrik Engellau

Sveriges för närvarande mest akuta och svårhanterliga problem är migrationen. Vad beror den på? Det finns tre berättelser.

Den första berättelsen är den officiella, av politikerväldet ständigt artikulerade, nämligen att migranterna är flyktingar undan kriget i första hand i Syrien. Detta är uppenbart felaktigt. Migrationsverket rapporterar att mindre än 14 procent av de asylsökande under de senaste tre veckorna kommit från Syrien. Om man lägger till migranter från Afghanistan och Irak, där krigsliknande förhållanden kan förekomma, blir det ändå inte mer än 27 procent.

Hur stor andel av dessa som i verkligheten hade kunnat sätta sig i säkerhet i det egna landet vet man inte. Men av statistiken att döma tycks kvinnor vara bättre på detta än män eftersom runt tre fjärdedelar av migranterna till Sverige är av manskön. Det märkvärdiga är att år 1995, innan dagens krig hade börjat, migrerade lika många kvinnor som män till Sverige. Männen skulle alltså vara extra benägna att fly när det blir krig och då inte bara från själva kriget, utan också från kvinnorna och barnen.

Trots detta framhålls ständigt att migrantkollektivet flyr för sina liv från olika krig. Den officiella benämningen på migranter är just ”flyktingar” och när media beskriver problem i migrationens spår används ofta uttryck som ”flyktingkrisen”.

Att politikerväldet är så angeläget att kolportera denna berättelse beror på att makthavarna i Sverige gillar migranter. Migranter ger livsrum och utvecklingsmöjligheter till det välfärdsindustriella komplexet och låter politikerna briljera internationellt som representanter för en humanitär stormakt. Det ständiga framhållandet av migranternas vedermödor och krigserfarenheter är ett sätt att förmå eventuellt motvilliga medborgare och skattebetalare att skämmas, hålla tyst och betala utan knot.

Den andra berättelsen om migrationen är att folk som lever i fattigdom exempelvis i Afrika ser en möjlighet att flytta till Europa och hitta en bättre försörjning i form av arbete eller bidrag. Denna berättelse är troligen sannare än den första (och ger vid handen att migrationen inte tar slut även om krigen gör det). Den stämmer också bättre med migrationens könsfördelning än krigsberättelsen, ty en man som flyr från kriget tar rimligtvis med sig frun och barnen, medan en man som söker bättre försörjningsmöjligheter kanske lämnar frun (fruarna, i förekommande fall) och barnen hemmavid tills han etablerat sig i det nya landet.

Den tredje berättelsen är den som jag just antydde, nämligen att migrationen är resultatet av en målmedveten välkomstpolitik från mottagarländernas sida. Man kan resonera om de politiska beslutsfattarnas motiv och avsikter, men att röda mattan de facto rullats ut är det ingen tvekan om. När beslut fattas om att kulturell mångfald ska gälla i Sverige säger man till folk från andra kulturer att de inte behöver anpassa sig efter lokala förhållanden. Det ska vara lätt att migrera till Sverige. Ett land som envist försvarar sin egen kultur, exempelvis Japan, får knappt några migranter. Japan fick 27 tusen asylansökningar under perioden 2013 – 2016 varav 72 stycken beviljades.

I välkomnandet av migranter har också ingått full tillgång till det svenska välfärdssystemet – till och med retroaktivt som när det gäller den nu delvis åtstramade utdelningen av föräldrapenning – och i vissa fall förmånligare behandling än svenskar, till exempel när det gäller tilldelning av bostäder.

Den tredje berättelsen är naturligtvis en särskilt kraftfull förklaring till att Sverige mottagit så många fler migranter per capita än andra länder, vilket avspeglas i befolkningsstatistiken. År 2016 bestod 22 procent av Sveriges befolkning enligt Wikipedia av första eller andra generationens invandrare medan motsvarande siffra för Norge var 16 procent, för Danmark tolv procent, för Island elva procent och för Finland sex procent . Jag tror att skillnaden mellan exempelvis Sverige och Finland till största delen beror på att vår röda matta har varit så överlägset välkomnande.

Visst kan det ligga något även i den första berättelsen, Sveriges näst intill officiella. Men jag tror att den som vill förstå den svenska migrationssituationen måste inse vilken sprängkraft som utvecklas när den andra berättelsen får förena sig med den tredje.

89 reaktioner på ”Migrationens orsaker

 1. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Patrik!
  I dina många analyser av migration/invandrings-problematiken förmår du mer och mer zooma in på de bärande orsakssammanhangen. En viktig intellektuell renhållningsfunktion för oss som likt dig vill bevara/återskapa Det Goda Samhället

  Gillad av 6 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  En mycket bra sammanfattning. Tänk att politikerväldet inte bara har lockat med guld och gröna skogar, man har också tutat i oss infödda att vi inte har någon svensk kultur värd att bevara utan att vi ska bli berikade av de hitflyttandes kultur. Alltså att vi ska se det som en förmån med importen av vidskeplig religiositet, kvinnoförtryck, barnförtryck och klantänkande!
  Kan vi äntligen sluta prata om flyktingar när det nästan uteslutande är manliga ekonomiska migranter (och islamska infiltratörer) som kommer?
  Kan vi äntligen börja värna om vår nation och vår framtid och kräva assimilation till vår svenska kultur av alla invandrare förutom laglydnad och självförsörjning?
  Kan vi äntligen tala klartext om att islam är oförenligt med vårt svenska sekulära, demokratiska, jämställda, moderna samhälle med individuella fri-och rättigheter?
  Kan vi äntligen tillstå att migrationen är ett ekonomiskt slukhål som kommer att tillintetgöra välfärden och fortsätta generera brottslighet och allmän otrygghet överallt?
  Kan vi äntligen erkänna att vi genast behöver ett långvarigt stopp för asylinvandring och anhöriginvandring och endast tillåta strikt kontrollerad arbetskraftsinvandring?

  Gillad av 8 personer

  • Göran skriver:

   Orsaken till att lilla Sverige har kunnat vara ett framgångsrikt land är den svenska kulturen. Ta bort den och vi är av med att vara framgångsrika. Kan även skrivas att välståndet kommer att sjunka.

   Gillad av 2 personer

  • Statslös svensk skriver:

   Eva, håller med dig till punkt och pricka.
   Nu väntar valrörelsen, men tror du våra politiker vågar ta i dessa heta potatisar? Nej, de kommer att fortsätta prata skola och sjukvård och blunda för elefanten i vardagsrummet. De har målat in sig i ett hörn och hittar ingen väg ut utan att bli brunsmetade av godhetstyrannerna.

   Gilla

 3. Kuckeliku skriver:

  Den tredje berättelsen handlar i hög grad om liberala utopiska fantasier om att människor skall kunna flytta runt, runt precis som de vill i världen. Att sådana fantasier förutsätter alla nationalstaters upplösning och ersättande av en världsregering och ändå inte blir ekologiskt och ekonomiskt hållbart – allra minst i en värld med tio miljarder människor eller mer varav många med medeltidsreligioner – struntar liberaler i, eftersom de älskar sina utopiska fantasier mer än verkligheten. Utopister har alltid varit hållbarhetens värsta fiender.

  Gillad av 3 personer

  • Kuckeliku skriver:

   Karl Polanyi beskrev 1944 i ”Den stora omdaningen” återkommande pendelrörelser mellan å ena sidan liberal utopism och å andra sidan våldsamma folkliga motreaktioner som ett slags samhällets självförsvar. Sverige har på senare år mer än något annat drabbats av liberal utopism, skulle jag vilja påstå.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Jag är gärna såväl liberal som utopist men det krävs ju dessutom att ens liberalism är kompatibel med verkligheten och med sans och vett. –

    Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   Det är inga problem med att ha en värld där människor kan flytta omkring. Det enda som krävs är att den som flyttar anpassar sig till kulturen dit denne flyttar, skaffar bostad på egen hand, skaffar jobb på egen hand och inte varken kräver eller får bidrag från platsen denne flyttar till. Hur enkelt som helst. De som kräver något annat kan vi slänga i sjön.

   Gillad av 1 person

   • Marre skriver:

    Nja, även om migranterna är självförsörjande till 100% så har ursprungsbefolkningen ändå ett självklart intresse av att aldrig riskera att hamna i minoritet eller tvingas förhålla sig till en alltför stor minoritet.

    Gillad av 2 personer

 4. annagustin2@gmail.com skriver:

  Själv kan jag bara se EN berättelse – som INTE berättas, och det är att vi lever med ett ekonomiskt system som måste växa för att inte kollapsa. Ständigt ökad tillväxt är ett krav för att hålla hjulen igång (Trojkan: storföretagen, bankerna och börsen). De senaste (minst 25 åren) har man inte kunnat höra en enda politiker öppna munnen utan att prata om hur viktigt det är att ”öka tillväxten”. Kommunpolitiker likväl som partiklättrare i riksdagoch regering.

  För att öka tillväxten (vilket för den som begriper något betyder ÖKA ROVDRIFTEN på vår enda planet för att förmera kapitalet)…alltså för att öka tillväxten så krävs ett större befolkningsunderlag. DET är vad våra så kallade folkvalda håller på med. Eftersom de i första hand samarbetar med trojkan….inte med medborgarna utan med trojkan. Marknaden är mättad i rikemanslandet Sverige…alltså krävs fler shoppingenheter som behöver ALLT. Det är ett cyniskt spel som pågår.

  Naturligtvis skulle det inte behöva vara en ständig jakt på ökad tillväxt (vilket ju är sjukt i en värld med ändliga resurser), men intelligensen är inte så stor att våra företrädare inser att det går att byta ekonomiskt system. Det är människan som har konstruerat dagens ekonomiska system, alltså kan människan ändra sig när hon förstår att detta system håller på att långsamt utplåna oss (som art, alltså förstöra för framtida generationer). VÅra politiska företrädare i dagens ruttna politiska system, kommer dock inte att göra detta.

  Det måste vi driva igenom själva. Ett nytt politiskt system där medborgarna har betydligt större inflytande över sina skattepengar, sina levnadsmiljöer och sitt liv är av nöden!
  Därefte ett nytt ekonomiskt system som arbetar i harmoni med naturlagarna (där vi själva ingår) är lika akut….innan girigdjävlarna har förstört allt…kanske är det redan försent.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har köpt deras berättelse om du tror att det är sant att bara ökad befolkning leder till ökad tillväxt. Det är bara den enklaste vägen för detaljhandeln att öka omsättningen. Men bara om staten via beskattning av exportindustrin kan betala notan. Detta är ett politiskt nollsummespel, inte ett ekonomiskt system.

   Den sanna tillväxten, den personliga tillväxten, sker genom produktivitetsökning. Den tär inte på vare sig medelklassens plånbok eller naturens resurser.

   Gillad av 4 personer

   • Göran skriver:

    Ja, du har rätt Fredrik, men ta med i politikersystemet att det bygger på pyramidspel. Det kräver ständig tillväxt av människor så att det finns fler arbetande människor än de som lever på bidrag.

    Ekonomisk tillväxt krävs bara för att kunna ta ur mer skatter.

    Gillad av 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Ok…Du missförstod mig i så fall. Jag pratar INTE om ”den sanna tillväxten”. Jag pratade om det krav på ”ökad tillväxt” i BNP som varenda partipolitiker pratar om varenda dag…OCH som de arbetar hårt på att åstadkomma. För att lyckas med detta krävs fler människor som vill shoppa…bostäder och allt annat som kan hittas i deras nya gallerior i varenda småstad. Fler människor blir så småningom (i bästa fall) nytt skatteunderlag som ger partiklättrarna ännu mer möjligheter att sätta sprätt på. Men DET har inget med människans inre tillväxt att göra…och …jag säger som Kalle Gustafson (Tidfaktorekonomins innovatör):
    ”- Det råder en herre-på-täppan-mentalitet i världsekonomin, vilket är så långt bort man kan komma från socialt ansvar, mänsklig värdighet, etik och moral, samhällsanda, beräkningsbarhet och uthållig samhällsplanering:”

    Gilla

  • Mjölner skriver:

   Alldeles riktigt AnnaG2 Etablissemanget dansar Wallenbergspolska till en musik som är gäll och skärande i de flestas öron. Det nuvarande ekonomiska systemet har rötter från grundandet av Federal Bank av och med John D Rockefeller som även grundade Standard Oil. Den nyss avlidne Rockefellers farfar. Nog vore det förnämligt med ett nytt ekonomiskt system.

   Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   AnnaGustin; det finns inget ekonomikst system annat än att människor i fria samhällen hela tiden skapar nya möjligheter att interagera. Det du torgför är det socialistka mantrat som läggs i botten som ursäkt för alla sorters socialistiska lösningar som innebär maximal ofrihet för människor att fortsätta att utvecklas.

   En enkel kontrollstation: fram till industrisamhället var befolkningsutvecklingen i världen mycket långsam. När människan började utveckla transport- och kommunikationssystem, kylskåp, datorer, vattenrening, läkemedel och sjukvård exploderade antalet människor på jorden.

   Ställ dig själv frågan varför och återkom sedan med ett mer genomtänkt svar.

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    I så fall har Du en annan uppfattning än de flesta. Vi har handelshögskolor som lär ut vårt ekonomiska system. Om man slår upp det på Wikipedia så står det :

    ”Sveriges ekonomi är en marknadsbaserad blandekonomi med en omfattande skattefinansierad sektor och omfördelning av inkomster. Sverige är ett industriland och ett av världens rikaste länder. ”

    Marknadsekonomi alltså. Om man går på djupet för att försöka förstå vårt ekonomiska system, vilket jag lagt 20 år på efter 10 år till sjöss….så inser man att det finns mycket i övrigt att önska med detta system. Efter att ha sett med egna ögon att vi bor i ett växthus…ja, ett enda stort drivhus är vår planet….så insåg jag ju att alla människor på planeten skulle kunna ha en dräglig tillvaro i sina egna hemländer och enbart resa som turister eller tillfällighetsarbeta i andra länder…eller bara vara lyckliga och mätta i sina egna länder. VARFÖR ÄR det inte så då? Det ledde mig till mer än 20 års egenstudier i ämnet.

    Därför ser jag hur extremt ruttet vårt ekonomiska system är. För att bara ta ett av hundratals exempel: Ta Adam Smith, som räknas som nationalekonomins fader. Han har sagt:
    ”-Vars och ens äganderätt till sitt eget arbete är urgrunden för all annan äganderätt; den är därför den heligaste och mest okränkbara av alla rättigheter. En fattig mans arvegods ligger i hans händers duglighet och styrka. Att hindra honom från att begagna denna duglighet och styrka på det sätt han finner för gott utan att skada sin nästa är en uppenbar kränkning av denna allra heligaste rättighet”

    Alltså…den rätten kränker dagens partiklättrare dagligen och årligen och jämt genom att beskatta ALL vår arbetade tid. Adam Smith sa också att en skatt ska drabba alla lika. Men det gör den ju inte med vårt skattesystem. Vi är fullständigt bestulna och lurade…och kan ses som mer eller mindre slavar. Adam Smith levde på 1700-talet.

    För övrigt är jag så långt ifrån socialist man kan komma…snarare en gammelkonserativ revolutionär!

    Gillad av 1 person

 5. malmobon skriver:

  Stor skillnad på våra Nordiska grannländers migrationspolitik. I Norge skall dem nu upprätta asylmottagningar i närliggande länder. Norge, Danmark och Finland skickar tillbaka somalier, afghaner och irakier.
  Tror vi måste gå längre i vårt tankesätt då vi skall hitta motivet till Sveriges generösa politik.
  Skolan, universitet är ett. Ny väljare är ett annat, då gamla indoktrinerade pensionärer av naturliga orsaker försvinner. Även de som inte fått uppehållstillstånd får rösta i kommunalval.
  Malmö är ett sådant exempel.
  Den sista och kanske mest kontroversiella är att kvinnor ofta tänker med känslor, hjärtat och inte logiskt. Inte alla naturligtvis, men som jag märkt är det oftast kvinnor med småbarn och
  yngre studerande kvinnor. Har kommit in många kvinnor i politiken och vid nyckelposter inom myndigheter. Ursäkta om någon nu blir stött. Är min erfarenhet av att träffat mycket människor i Malmö.

  I vilket fall delade jag en intressant Youtube länk igår, där en f.d. KGB officer uttalade sig.
  ” Dumt att skapa krig. Bättre skapa kaos i länder. Görs genom demonstrationer, media och invandring i massor”. Ett ex. på detta är George Soros som finansierar olika ”hjälporganisationer”. Expo i Sverige är ett.
  Vi får väl se till nästa val vem som tänker logiskt och har mer känslor för våra egna pensionärer och kommande generationer. Mitt vall är enkelt. Från varit sosse i yngre år är jag nu Sverigedemokrat. Har både hjärta och logik. Ser faran innan den kommer.

  Gillad av 7 personer

  • Anna skriver:

   Jag hade nog, som kvinna, gått i taket om jag läst det du skrivit om hur migrationspolitiken gått åt pipan delvis pga att fler kvinnor kommit i beslutande positioner. Men de senaste dagarna har jag ,i mitt i grunden feministiska hjärta, fått inse att det verkligen finns ett kvinnligt inslag i den stora naiviteten i Sverige. I mina sociala media svämmade det plötsligt över av avsky för AnnHeberlein och hennes bok, jag läste inslagen med stigande förfäran över den naiva instälningen till ”barnen”som ”flyr” (afganer), följde länkar till deras vänner osv och mötte hela tiden denna helt okritiska naivitet ”vi står inte ut”etc. Och alla som skrev var kvinnor. Chockad över att detta kunde finnas hos kvinnor jag träffat och tyckt varit helt ok så har jag fått tänka om ordentligt. Är vi kvinnor som reagerar på känslor än mer naiva än män som regerar på känslor? Eller är det så att vi uttrycker dem oftare och agerar utifrån dem oftare än de män som också är känslomänniskor? Är det så för att det är mer accepterat för en kvinna att handla och uttrycka sin åsikt baserat på känslor snarare än fakta än vad det är för en man (som skulle kanske anses fjollig?)? Vad det än är så har jag blivit än mer kritiskt inställd till mitt kön som helhet och till mänskligheten i synnerhet.

   Gillad av 9 personer

   • Göran skriver:

    Anna! Det var bland det mest självkritiska och öppenhjärtliga jag har läst på många år. Ett stort problem är att det är just ni kvinnor som kommer att drabbas mest av de problem Sverige samlar på sig. Frågan är om männen kommer att vilka hjälpa er kvinnor. Familjen lär nog alltid gå först, men sedan….?

    När ni kvinnor kommer att få börja täcka era kroppar undan för undan, ska vi män då protestera? Har vi någon lust med det, efter allt spott och spä vi får ta emot? När ni kvinnor kommer att skjutas undan från det allmänna rummet undan för undan, ska vi män då protestera, eller ska vi då bara säga att det är ett problem ni får sköta själva eftersom ni i första hand har velat har det på det viset?

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Görans frågor är berättigade i viss grad, eftersom många av godmänniskorna och mobbarna faktiskt inte bara är kvinnor, utan även oemotsagt har fått tala i kvinnors i allmänhet namn. Julia Caesar är i Sverige ett lysande undantag från principen att alla dissidenter är män.

    Likväl är jag inte övertygad om att kvinnor i allmänhet är mer socialistiska än män och att därför kvinnlig makt leder till socialism och sammanbrott, något som inte sällan har påståtts i dessa kommentarspalter. Ser man till vetenskapen om personlighet, t.ex. enligt Jordan Peterson, så är kvinnor mer agreeable än män, vilket korrelerar med liberalism, men också mer orderly än män, vilket korrelerar med konservatism. Samtidigt leder ett överdrivet hävdande av båda dessa karaktärsdrag till kommunistiskt respektive nationalsocialistiskt elände, något män har varit ansvariga för. Det är definitivt för tidigt att säga något om vilken effekt ett ökat kvinnligt inflytande i politiken har eller skulle ha.

    Tendensen i dagsläget är ju att kvinnors inflytande kraftigt begränsas i och med att scharia stegvis men tämligen raskt införs i Sverige. Så det är väl knappast troligt att vi någonsin får veta hur det skulle vara i Sverige om kvinnor finge omfattande inflytande.

    Gilla

   • Mjölner skriver:

    Anna! Det finns i det stora perspektivet två sorter kvinnor, sådana som du som inser vad som pågår och fjollor. Sedan finns det antagligen varianter åt alla håll. Den sorten du representerar skall nog vi karlar luta oss mot. De fjollor som hyser ensamkommande barn brukar jag kalla afghanpyrsor. De har ekonomisk ersättning för sin sängkamrat i form av skattepengar. Flera historier om deras beteende finns att läsa på nätet. Mycket anmärkningsvärt att denna trafik inte stoppas. Någon åklagare borde reagera. Tekniskt har kvinnorna haft samlag med barn eftersom migrationsverket klassat invandrarna som det. Men det passar väl inte de rättsvårdande myndigheterna enär man måste frångå de dubbla måttstockarna.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Anna
    Intressant berättelse. Min tro är att män och kvinnor är två delar av ett helt. Vi är inte gjorda för att konkurrera mot varandra, vi är gjorda för att komplettera varandra. Evolutionen har gjort kvinnor starka där män är svaga, och vice versa, därför att vi alltid levt med varandra och kunnat lita på varandra.

    När det gäller säkerhet, att skydda gränsen och freda territoriet, så har denna funktion alltid skötts av män. Kvinnor har inte instinkterna för denna uppgift eftersom de aldrig har fyllt den. Nu talar jag om grupper och normalfördelningskurvor såklart.

    Man får gå tillbaka till historien och se hur vi människor levt förr och se vilka miljöer och förhållanden som format oss.

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Anna, här på DGS möter vi starka och självständiga kvinnor – min hustru och våra döttrar hör också till denna tyvärr alltför fåtaliga och maktlösa skara amasoner. Det är helt uppenbart att samhället har påverkats bland annat av att kvinnor nu är i majoritet på mellanchefs- och chefsposter överallt, särskilt i kommuner och myndigheter, i förskolor, skolor och högskolor. Även där kvinnorna ännu inte utgör majoriteten har de anpassligaste karlarna gjort sig till (sneaky f-ckers)lismare, eunucker eller käringar: Hela det politiska och mediala klimatet präglas ju nu av en sorts patologisk och dolsk dårfinksfeminisering, av osaklighet, emotivt missbruk, dolkstick i ryggen. (Tänk bara på Anders Lindberg, Peter Wolodarski, Fredrik Reinfeldt, hela raddan av ytterst obehagliga käringar av en ny och maktgirig typ). Flickor är socialt skickligare och mottagligare, de kan manipulera och mobba varandra infernaliskt skickligt och dolt redan på dagiset. Många kvinnodominerade arbetsplatser är bakom kulisserna så giftdrypande att en naivt människoälskande karl eller kvinna baxnar när gaddarna blottas.

    Gillad av 4 personer

  • Fredrik Sjöstedt skriver:

   Det heter inte ”I Norge skall DEM nu upprätta”, utan ”skall DE nu upprätta”. ”De” är personligt pronomen i tredje person plural subjektsform och ”dem” är i objektsform. Här ska det vara ”de” eftersom ”de” är subjekt i satsen, inte objekt. Varför har så många svenskar numera så svårt att skilja på detta, trots att reglerna är så enkla och även finns i andra moderna språk, t.ex. engelska där det heter ”they” i subjektsform och ”them” i objektsform ? När jag gick i skolan får många år sedan då den svenska skolan fortfarande var en kunskapsskola lärde man sig de enkla reglerna för subjekt och objekt i motsvarande årskurs 5 i grundskolan och det fungerade. Varför fungera det inte idag ? Och kom nu inte med det flummiga argumentet att språket ”förändras”. För det första har dessa regler inte ändrats och de har samband med samma regler i andar moderna språk och för det andra kan en ”förändring” faktiskt också innebära en försämring, inte bara förbättring. Är det försämring av språkkunskaper som är målet i Sverige ? Lös denna artikel i Upsala Nya Tidning om de försämrade kunskaperna i svenska bland svenska universitetsstuderande:
   http://www.unt.se/asikt/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx

   Gilla

 6. Moab skriver:

  Det finns också en fjärde och en femte, för jag frågar mig om det som sker när afghaner och somalier tafsar i grupp eller när, som skedde här på midsommar, en migrant kom ut och gormade på arabiska och kastade sten när en svensk kvinna plockade midsommarblommor på åkern bredvid asylboendet, jag frågar mig om de söker ett bättre liv? Jag tror istället att dessa människor i stort sett saknar positiva egenskaper som vi ser det och det som är ett bättre liv för dem, i stort sett bara är dåliga saker med vårt sätt att se det. Jag tror att man som svensk underskattar mängden dåliga människor som en dålig kultur kan producera. Jordan Peterson refererar ofta till chimpanser, att de inte alls är gulliga och helt saknar många av de modererande egenskaper vi lär oss av våra föräldrar. De kan slita en annan apa i stycken medan den lever. Jordan Peterson menar att om man vid 4års ålder inte lyckats civilisera en människa så är det sedan omöjligt. Så jag tror att de som kommer i många fall inte ”söker ett bättre liv” på ett sätt vi skulle förstå, de söker endast en bättre miljö för sina ej civiliserade drivkrafter, det är dessa vi fått hit i större andel än andra länder och detta är förklaringen till de många männen. Det är en falsk idealbild att det kommer en massa män med familj hemma som de sedan sliter och kämpar för att kunna ta hit. Hade man inte sett lite mer initiativ från migranterna om så var fallet? Hade de inte försökt lära sig svenska, tagit ett skitjobb, inte kastat sten på midsommarafton? Vi har nu fått hit somalier till vår kommun, när jag ser dem skälla på ej förståelig svenska efter cigaretter på macken, inte ser jag några som ”vill ha ett bättre liv”. Så detta var den fjärde kategorin, som vi optimerat mängden på.

  Den femte kategorin det är den aktivt islamiserande, de mest extrema muslimerna, islamisterna, de missionerande, de som gifter sig med en svensk konvertit och får 7 barn, de som oupphörligt klagar över muslimers rättigheter, de som uppfostrar alla Rashid Musas vi nu har i Sverige, en hel samhällsklass med quislingar, eller det är fel, det är uppenbart att de inte hör hemma här så de kan inte ens betraktas som förrädare. I denna femte grupp finns också terroristerna. Jag tror att de senaste 5 årens migration har säkerställt ett antal terrordåd i Sverige, de skall bara ordna logistiken, som i England, först.

  Jag rekommenderar boken ”Londonistan, how britain created a terror state within” av Melanie Phillips.

  Dagsrapport från bron: inga kontroller längre

  Gillad av 7 personer

  • Anna skriver:

   Tack för boktipset, den ska jag kolla!
   Kan man läsa någonstans om stenkastningen mot blomsterplockerskan? Eller det kanske är för känsligt att ta upp för Msm!

   Gillad av 2 personer

 7. Anders skriver:

  Naturligtvis är det så att man velat/vill ha migranterna. Asylbedrägerierna har ju varit uppenbara men inget har gjorts. Somliga debattörer som Merit Wager har trott att hon genom att dokumentera och beskriva bedrägerierna skulle kunna få beslutsfattarna att ändra sig, men även hon har nog nu insett det fåfänga i det projektet. Man har helt enkelt från politiskt håll, och från de följsamma tjänstemännen, inte brytt sig om huruvida 40-åringar klassificerats som barn, eller hur mycket migranterna ljugit om sitt ursprung eller om släktskapet med de ”fruar” och ”barn” man importerat för att maximera bidragen, osv i all oändlighet. När man nu känner att befolkningen börjar säga nej också vid valurnorna, gör man vissa kosmetiska åtstramningar, men den grundläggande målsättningen kvarstår. Det är frågan om ett planerat befolkningsutbyte och beteckningen på det kan inte vara annat än landsförräderi, som jag skrev ovan.

  Gillad av 9 personer

  • Anders skriver:

   Flyktingpolitiken i Sverige har under lång tid präglats av en ohelig allians mellan vänsterpolitiker, liberala politiker och massmedia. Vänsterpolitiker har velat ha hit flyktingar för att få röster, för att känna sig goda, för att få trovärdighet för sin kamp mot nazism/rasism. För de liberala utgör flyktingarna ett verktyg för att rasera välfärdsstaten, för att känna sig goda och för att kämpa mot nazism/rasism. Massmedia har okritiskt ställt sig på politikernas sida och inte ifrågasatt. För de vill ju inte framstå som rasister. De vill avslöja rasismen, sätta dit den enfaldige, jobbiga svensken, framstå som ungdomliga och liberala.

   Denna oheliga allians har präglat politiken så länge att det inte längre gått att ifrågasätta dess narrativ utan att anklagas för rasism och kanske få lämna jobb, bostad, familj. Den oheliga alliansen har även hunnit bygga in dess värderingar i Sveriges lagar och regler, i tjänstemännens tolkning av reglerna och i dess tillämpning ute på myndigheter/kommuner.

   Att vända denna skuta är inte lätt och kommer att kräva en stor självrannsakan från politiker och, i alla fall, vissa i media. Vissa politiker och mediapersoner kommer kämpa emot så länge det går.

   Gillad av 1 person

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Våra politiker, plus deras handgångna i diverse media, anser tydligen att vi skall lita på dem och tro att de gör allt till det bästa.
  Det känns egentligen helt absurt, då hela upplägget med de tre varianterna baseras på ren lögn och i fallen två och tre på ett klart undanhållande av fakta.

  Enligt internationella konventioner är man flykting när man passerar över gränsen från det krigshärjade området till närmaste plats där man inte är jagad.
  Ingen är mig veterligen flykting som kommit till Sverige sett i det ljuset.
  Inte en käft har tagit flyget från Aleppo till Arlanda.
  Det finns givetvis ett undantag, nämligen kvotflyktingar.

  Att man tar sig ända till det frusna helvetet i norr har självklart att göra med att man förhoppningsvis kan fixa sig en utkomst, men då talar vi om ekonomisk migration.
  Den förutsätter dock att man är en efterfrågad arbetskraftsresurs.
  Den afrikanske medelsvensson är inte en efterfrågad resurs!

  Hade dessa personer följt regelverket och ansökt om visering på svensk ambassad för att arbeta i Sverige hade varenda kotte fått avslag.

  Nu är det så vist ordnat för dessa personer att våra politikers tafflighet har gjort att även om de inte kan försörja sig av egen kraft så sköter svenska skattebetalare om den saken.
  Gissa om det fungerar som ett mycket starkt draglok för båttransporterna över Medelhavet!

  Nu tycker politikerna att de förtjänar vår tillit.

  Hur tänker dom?

  Vem fasen litar på en hästhandlare som peppar upp kraken med en lagom dos arsenik?
  Så står man sedan där med ett ök som knappt duger till korv, men som ständigt skall ha sin höranson.

  Här har politikerna skrutit om humanitär stormakt och jag vet inte vad för dumt.
  När de nu står där med byxorna nere i knävecken så ser ju alla att den grej de skröt om i själva verket inte är större än att den ser ut att ha blivit doppad i isvatten.

  Gillad av 6 personer

 9. Alexander Zetterberg skriver:

  Precis så tror jag det är, det är det välfärdsindustriella komplexets ständiga sträva att utöka sin makt och sitt grepp över oss som drivit fram de senaste årens katastrofala utveckling. Och detta kan bara vändas av en kraftfull regering som får ett tydligt mandat att göra så, efter valet 2018.

  Moderaterna håller på att vakna och är på rätt väg, och de kommer bli allt djärvare i takt med att häxjakten på Donald Trump rinner ut i sanden och blickarna istället vänds mot den tidigare amerikanska administrationens korruption och destruktiva politik. När nyhetsmedia börjar rapportera negativt om Barack Obama, Hillary Clinton, Loretta Lynch osv kommer detta spilla över på svenska förhållanden!

  Men det räcker inte att Moderaterna återupptäcker sina konservativa rötter för att få till stånd en förändring. En alliansregering eller ett samarbete över blockgränserna – som skulle marginalisera kommunister och miljöpartister – kan i bästa fall påverka lutningen på utförslöpan, men den klarar inte att vända utvecklingen.

  Parallellt med Moderaternas uppvaknande krävs att Sverigedemokraterna i nästa val bli överlägset största parti, då kan en regering bestående av SD och M bildas. Det är som jag ser det enda vägen ut ur dagens situation. Om SD får 36 % och M får 15 %, då har Sverige en chans att sida vid sida med Donald Trump ta täten i en tillbakarullning av vänsterns landvinningar de senaste trettio åren, och rädda vår västerländska civilisation.

  Ju starkare Sverigedemokraterna blir i nästa val, desto större är sannolikheten att Sverige lyckas. Lägg ner alla tankar på att starta nya borgerliga partier och satsa istället allt ni har på att stötta Sverigedemokraterna – det mest uttalat antifascistiska partiet i vårt land!

  Gillad av 7 personer

  • Göran skriver:

   Alexander! Det finns inga borgliga partier i Sverige. De är är samma socialistiska dynga hela högen. SD kan inte ens ta på sig rollen att utbilda svenska folket i vad islam är för något. Ynkligt och dåligt. SD-politikerna har insett vilket skönt liv det är att vara riksdagsledamot. Inget ansvar. Inget man behöver göra. De vill inte minska på invandringens problem, för då förlorar de sina väljare och efter det sina fina jobb i riksdagen.

   Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nu har även felaktiga hypotesen om den Globala Uppvärmningen avslöjats,
   som styrd av starka bakomliggande ekonomiska intressen!

   Det handlar om till alldeles övervägande delen helt naturliga klimatvariationer,
   mellan varma o kalla perioder!

   CO2 har inget med det att göra,
   bara en följd av en tillfälligt varmare period!

   Just NU är det en kallare period…

   En styrd forskning där alla anslag i princip getts till de som stött Alarmisterna!
   De önskade resultat man betalat för, har man därför också fått!

   Tom Al Gore, som flög jorden runt i sitt slukande jetplan o klimatvarnade,
   har erkänt att man hade GROVT FEL!

   Men Sverige behöver nya skattebaser,
   för att betala alla andra kalas!

   Men Trump var modig nog att ifrågasätta Kejsarens nya kläder!

   Gilla

  • Igor skriver:

   Om SD blir största parti i nästa val hur skall de då kunna styra alla socialdemokrater som sitter och värmer sina stolar på alla kontor i kommuner och landsting?
   De kommer att bli motarbetade tills de tröttnar! Eller hur?

   Gilla

 10. Bertil Skoglund skriver:

  Mycket bra skrivet, sanningen måste fram. Självklart skall vi ta emot flyktingar men det skall vara riktiga flyktingar som flyr kriget och inte ekonomiska lycksökare. De senare förstör vår flyktingpolitik fullständigt.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, vi skall inte ta emot äkta flyktingar för deras antal är obegränsat och man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   En flyktingkonvention att ta på allvar, är en som är samstämd med denna insikt.

   T ex en regel om att man alltid skall tillåtas immigrera till en fattigare trakt än där man kom ifrån.

   Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   MAN flyr till närmast säkra land,
   inte till ett smörgåsbord…

   Dessa flyktingar bör då finansieras solidariskt via FN,
   tills de kan återvända!

   Om folkökningen ej är hållbar i vissa länder/regioner,
   då får det sättas in födelsekontroll…

   Oavsett vad Islam e Katolska Kyrkan säger…

   Gilla

 11. 5ven55on skriver:

  ”Visst kan det ligga något även i den första berättelsen”

  Ja, det verkar ju sannolikt *ironi*. Lustigkurre där.

  Det är ju helt uppenbart att de ljugit sig blåa (vissa har även ljugit för sig själva) i sin strävan att fylla Sverige med alla dessa unga män.

  Gillad av 3 personer

 12. Johan Löfgren skriver:

  Oavsett migrationens orsaker är Sverige illa därhän genom politikernas försorg. Hur man som svenska folkets representanter kan fortsätta konceptet med att välkomna allt och alla och sedan betrakta samhällets sönderfall är kyligt och kallblodigt. Som bekant går ju många anställda på knäna för att möta enorma behov. Som bekant brinner det i hela landet och blod utgjuts både här och där.

  Sprängkraften finner vi i migrationens konsekvenser. I Sveriges fall handlar det om en ren kulturrevolution där äventyret innebär ett oigenkännligt samhälle som blir farligare och farligare. En gränslös regering struntar i migrationens orsaker och kör på i blindo. Svenska folkets egna berättelse måste tas på allvar och leda till handling för att rädda landet. Om inte förr så bör den sprängkraften utövas vid valet 2018.

  Gillad av 4 personer

 13. Lars S. skriver:

  Du har nog dessvärre helt rätt i vad du skriver,att det är tredje alternativet som gäller.

  Själv är jag övertygad om att när Allianspartierna rullade ut den röda mattan så berodde det i första hand på att de ville få hit fler människor att konkurrera med de redan boende här om jobben. Ett taktiskt sätt att kunna ” reformera” arbetsmarknaden på eller med andra ord;

  Sänka lönerna och försämra arbetsvillkoren samt minska fackföreningarnas betydelse.

  Detta har sedan fortsatts av den rödgröna regeringen fast då under täckmantel av att Sverige måste hjälpa alla ” nödställda” genom att låta dem komma hit.

  Tyvärr sprack denna taktik under 2015 då det kom alldeles för många,därför var man tvungen att vidta åtgärder för att minska tillströmningen av nyanlända. Man fick ner antalet till en nivå som ansågs mera lämplig.

  Men nu ska nivån höjas igen för att vänsterfalangen vill så,den grupp som förmodligen verkligen tror/vill att Sverige ska ” hjälpa så många nödställda från hela världen som möjligt” . Kosta vad det kosta vill.

  Kom i söndags med buss över Öresundsbron till Sverige. Tidigare under 2016 så klev det in en svensk polis och kollade allas pass,inte denna gång. Inte heller vid den danska gränsen från Tyskland kollades några id-handlingar.

  Så nu är det fritt fram för en buss med 50-60 passagerare att köra in i Sverige utan kontroll av id-handlingar.

  När omvärlden får veta detta så lär antalet nyanlända återigen öka dramatiskt.

  Gillad av 9 personer

 14. MartinA skriver:

  Att ge uppehållstillstånd till någon bara för att den har haft otur är dårskap. Det kommer obönhörligen leda till dagens situation, att etablera ”asylrätt” för otur.

  Den enda asyl som på något sätt kan förklaras är till de som aktivt har motarbetat regimer som sveriges medborgare kan hävdas ha nytta av att undergräva. I någon sorts brett medborgeligt egenintresse.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Så var det ju också länge och det var så självklart när reglerna skrevs att det inte ens skrevs in i dessa regler. Hur kan man ta emot en islamist som blir förföljd i sitt hemland? Vi vill ju att islamister skall förföljas. Vansinne.

   Gillad av 4 personer

 15. phnordin skriver:

  Det tredje narrativet framstår som det klart troligaste. Uppsåtet att skapa det multikulturella samhället utan krav på assimilering finns i bakgrunden och vägleder makthavarna. Det mest upprörande är att denna politik fastställts utan folkets medgivande eller angivande av målsättningen.

  Gilla

 16. Kurtan skriver:

  Glöm inte att nyktert förutse resultatet av denna politik. Detta innefattar nämligen, utan att svartmåla eller överdriva, ett blodigt inbördeskrig i bästa fall eller ett utplånande av Sverige som suverän nation samt folkmord på etniska svenskar… Facit ligger i historien…

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Som den övervägande delen slipper att se!

   Men de som har barn o barnbarn har Alla anledningar att oroa sig!

   I synnerhet om dessa är femininer…

   Kvinnans frihet lär nog aldrig bli högre än nu,
   pendeln svänger obenhörligt tillbaka?

   Gilla

 17. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag tror man måste tillföra en fjärde dimension eller förklaring om man så vill. Vid sidan av de mera kallhamrade och ekonomiskt eller maktmässigt inriktade aktörernas agerande finns en fjärde kategori, utopiska tokstollar.

  Dessa finns i två varianter och lever eller har i vart fall levt i något slags symbios. Den ena varianten är gröna tokstollar som drömmer om ett mångkulturellt paradis där radikal miljöpolitik och socialism införts. Den andra varianten, blå tokstollar, består av sådana som FR som har velat rasera välfärdsstaten och införa ett extremliberalt/kapitalistiskt samhällssystem. Blå tokstollar kan ha hämtat sin näring från diverse kosmopolitiska nätverk stöttade av en del finansprofiler.

  Så med andra ord finns det minst 4 berättelser och när man väl kommit så långt infinner sig nästa fråga, vad kan man göra åt detta och vilka är farligast?

  Personligen tror jag att de gröna och blå tokstollarna vid det här laget passerat bäst före datum. De som drivs av maktbegär och ekonomiska intressen är betydligt svårare att komma åt.

  Gillad av 3 personer

 18. JAN BENGTSSON skriver:

  Alla vi väljare förs AVSIKTLIGT bakom ljuset!

  Detta är heller ingen tillfällig migrantkris,
  snarare något permanent e kraftigt accelererande!

  Grupper kommer att behöva ställas i strykklass,
  för att betala kala(S)et,
  DE ÄLDRE pensionärerna I SYNNERHET!

  Scharaffenland som flyter av mjölk o HONUNG,
  lockar Alla hit till Sverige.

  Därför att LIVSBETINGELSERNA är bättre här,
  lägg därtill att kravlösheten är allra störst!

  En NY regering med en annan nyktrare inställning behövs under lång tid,
  för att ställa saker tillrätta!

  Gillad av 1 person

 19. Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

  6,6 miljoner individer är på väg till Europa bara från från Afrika — och EU gör inget för att stoppa invasionen, tvärtom:

  Efter att Tyskland — och Sverige — under ett antal år skickat ut signalerna ”REFUGEES WELCOME”, har nu Afrika lystrat.

  Och de kommer. Som ett jordskred.

  Vilka är det vi ska tacka i vårt svenska land för denna anstormning, vilken vi med vårt EU-medlemskap, Schengenavtal och Europas öppna gränser praktiskt taget gjorts försvarslösa mot?

  Det är väl inte förespråkarna för den ”humanitära stormakten”?

  Det är väl inte de makthavare som tvingade ned förvridna versioner av ord som ”solidaritet”, ”medkänsla” och ”tolerans” i halsen på oss — och som i praktiken avskaffade yttrandefriheten och det fria samhället i Sverige när de hårt och skoningslöst hotade och straffade alla som protesterade? Och som till och med var beredda att åsidosätta vår författning för Decemberöverenskommelsen, så att kritiska röster inte skulle få något inflytande?

  Alla samhällets resurser skulle ställa om för den revolutionära visionen om det mångkulturella samhället och alla från stat till kommun skulle ”bidra” och sjunga halleluja — och Gud nåde den som inte ville vara med i himlakören!

  De få sansade politiker som hållit emot och som mitt i det allmänna vansinnet sagt stopp och belägg, riskerar nu följaktligen utredas för brott. Det sker just nu mot ansvariga politiker i Hultfreds kommun, som anser att inflyttningen måste stoppas då flyktingsituationen blivit ohållbar, och nu utreds av polis och åklagare för sitt beslut att inte ge nyanlända försörjningsstöd, http://www.gp.se/nyheter/sverige/hultsfredspolitiker-utreds-f%C3%B6r-brott-1.4342368

  Fundera på detta: Politiker som värnar om sina uppdragsgivare svenska folket och prioriterar medborgare i Sverige riskerar alltså utredas för brott. Om man som ansvarig politiker inte vill ge horder av vilt främmande från andra sidan jordklotet gratis skattefinansierad försörjning, riskerar man alltså att hamna i fängelse.

  Vilket annat land i Västvärlden än Sverige har nått en sådan grad av propagandadriven självutplåning?

  Så vad gör våra högsta ansvariga politiker i riksdag och regering ännu denna dag för att förhindra det väntande afrikanska kaoset, vilket vi hittills tidigare år bara fått en försmak av?
  Var är alla andra politiker som prioriterar sina uppdragsgivare, det svenska folket?

  Hallå?

  (öronbedövande tystnad)

  En kommentar till videon ovan med varningen från Tyskland:
  ”Megalomany is a typical element of totalitarianism. My Oma remembers ONE THING very well from the Second World War: She was standing in an empty, partially destroyed hall, used as a meal-reception in Torgau. There was a big mosaic on the wall, with a fat Gargantua on it, eating to death; under it, written with gothic characters: To have the eyes bigger than the stomach.”

  Som påpekades i videon: En värld utan gränser, är gränslöst vansinne.

  Gillad av 6 personer

 20. Lars Åhlin skriver:

  Det finns en nyutkommen bok, ”Refuge” av Alexander Betts och Paul Collier (han med Exodus) som behandlar asyl-, migrations-, och integrationspolitik på ett oerhört spännande sätt. Rekommenderas mycket varmt. http://www.bokus.com/bok/9780241289235/refuge/

  Deras förklaring till krisen 2015 är mycket handfast: Den beror på Tysklands beslut i slutet av augusti 2015 att inte längre tillämpa Dublin-förordningen, enligt vilken flyktingarna skulle återsänts till första asylland i EU, oftast Ungern. Beslutet blev snabbt känt bland alla de syrier och andra som levde i armod i Syriens grannländer, och ledde till en tsunami som drog med sig även migranter från andra områden än Syrien.

  Gillad av 2 personer

 21. Anna skriver:

  ”en man som flyr från kriget tar rimligtvis med sig frun och barnen, medan en man som söker bättre försörjningsmöjligheter kanske lämnar frun (fruarna, i förekommande fall) och barnen hemmavid tills han etablerat sig i det nya landet.”
  Nej tyvärr, de flesta karlarna som kommer från krigshärjade länder förefaller vara en grupp av ynkliga fegisar som själva flyr men lämnar fru och barn kvar! Jag åkte tåg för ett tag sedan och hade på stationen grabbar en Metro. Läste där en ledare/kolumn där författaren var flykting från Syrien. Tackade han Sverige för att han fick komma hit? Nej hela srtikeln var ett enda gnäll hur mycket han saknade sin flickvän och hur hemskt Migrationsverket var som inte givit honom uppehållstillstånd och medborgarskap. Hur hemskt det var för honom attt sitta här i Sverige och vara orolig och sakna sin flickvän. Detta var skrivet på fullaste allvar. När jag läst klart var jag så arg att jag skakde. Skitstöveln ( ursäkta det hårda ordet men jag kan inte finna något mildare) hade mage att klaga på det land som givit honom fristad och försörjning samt att gnöla över oron över flickvännen som han hade övegivit för sin egen feghet! Hade det varit någon form av heder ( och nu menar jag den ursvenska formen av heder) i karlen hade han för det första inte övergivit henne och för det andra om han nu var en sådan ynkrygg att fly utan henne skulle han vända tillbaka och gjöra sitt yttersta för att ta henne till säkerhet! Vad jag förstår är han tyvärr inte ensam, som du skriver är den lverväldigande majoriteten män som flyr, flera historier om hur familjen är kvar i kriget har jag hört och läst under åren, dessa publicerade i syfte att väcka vår medkänsla. Hos mig väcker det istället vrede över själviskheten och ynkedomen hos de männen, de räddar sitt eget skinn på bekostnad av kvinnor och barn. Men som sagt i dessa machokulturer är ju kvinnorna mindre värda… Hade min man stuckit och lämnat mig och barnen kvar i krig och elände, ja jag vet inte vad jag gjort med honom om vi återsågs, men respekt och kärlek hade flugit sin kos för att aldrig återvända det är säkert! Så minslutsats är att de flesta MENA karlar som kommit hit är en samling patetiska ynkryggar!

  Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Handlingen att en kvinna kallar en man en fegis och kräver mod av männen är en otroligt mäktig och viktig handling. Den här mekaniken är en av samhällets grundvalar. Kvinnor har rätt att kräva skydd. Det är därför sånt här som kvinnlig värnplikt är så feltänkt. Hela poängen med en arme är ju att skydda kvinnor och barn. Varför skall kvinnor tvingas till att vara kortare, klenare, långsammare och mindre aggressiva versioner av män? Det hela är så feltänkt.

   Gillad av 2 personer

 22. Tommy Santesson skriver:

  Bravo Patrik, äntligen börjar vi närma oss sanningen om flyktingströmmarna. Jag hoppas innerligt att dessa fakta når ut till den oupplysta delen av svenska folket som bara läser mainstream-media, tittar på svensk propaganda TV och lyssnar på dito propaganda-radio.
  Helst långt före nästa val.
  👍

  Gillad av 1 person

 23. KristinaF skriver:

  Undrar vad DSG:s läsare tyckte om SVT:s ”Nationens hjärta”? Som handlar om Ljusnarsbergs kommun som fick väldigt många nyanlända i förhållande till sin egen storlek.

  Gilla

 24. lasse4u skriver:

  För uppemot en tjugo år sen fans det forskare som försökte peka på demografin i framförallt MÖ och Nordafrika, en ung snabbt växande befolkning och ekonomiskt ganska dåligt fungerande länder. De menade att Europa borde ingripa för få igång till växt mmm där. Annars skulle vi stå med en stor mängd unga (framförallt män) utan vettig framtid, jobb och familj.
  Naturligtvis lyssnade man inte, nu står vi där. Unga män utan framtid innebär bråk, lättrekryterade till revolutioner och uppror. De som kan flyr förstås. Att komma in i Europa och få jobb eller bidrag är troligen en möjlighet att kunna få tag i fru i hemlandet, där man inte gifter sig av kärlek utan måste kunna försörja sin tillkommande.

  För några år sen gjordes en undersökning i Nordafrika där närmare 50 % ville om de kunde flytta till Europa. I det dysfunktionella lilla EU-protektoratet Bosnien visade en undersökning att 85 % av de unga skulle lämnat om de bara kunnat.

  Gillad av 3 personer

 25. Cello Jr skriver:

  Flera år innan dagens massmigration började amerikanska forskare med band både till Clintonadministrationen och Harvard studera om flyktingar kunde användas som vapen, bland annat i en studie med namnet Strategic Engineered Migration as a Weapon of War. De flesta torde veta att USA utvecklat tekniker för att skapa ”färgrevolutioner” i Serbien, Ukraina, Georgien, Makedonien et cetera, liknande metoder kan alltså även ha utvecklats för att styra och utnyttja människoströmmar. Om detta skriver Leonid Savin här:
  VoltaireNet – Strategic Engineered Migration as Weapon of War
  Citat ur denna text: https://motpol.nu/oskorei/2015/11/15/ar-massmigrationen-orkestrerad/

  Gilla

 26. Petrus skriver:

  Anledningen till att Sverige tar emot så pass mycket fler invandrare än Japan är att politiker och media i Sverige vill förändra väljarbasen permanent så att det inte går att få någon majoritet för nazister, andra nationalister, Sven-Ollar o s v i allmänna val i framtiden. Liknande motiv för invandringen har vi i alla andra västländer under efterkrigstiden. Anledningen till att man är värst i Sverige är förmodligen att vi har västvärldens värsta medieägare. Våra medieägare är i snitt ett snäpp värre än i andra länder och politiker gör generellt som medieägarna vill för att bli omvalda.

  Eftersom japaner inte är vita och därför inte kan bli nazister så är det inte lika nödvändigt att förändra deras väljarstruktur. Och om man skulle försöka sig på att ändra medieägarstrukturen i Japan skulle man sannolikt stöta på samma problem som T Boone Pickens gjorde när ha försökte ta kontroll över vanliga japanska industriföretag som skyddades av de uråldriga korsägarstrukturerna.

  Ett annat undantag är Israel. Israel får aktivt skydda sig från invandring av afrikaner genom att bygga en mur mot Sinai och sedan dumpa de som tidigare lyckats ta sig in i afrikanska länder som fått betalt för att ta emot dem. Så borde vi också få göra. Det vore helt legitimt att göra så om Israel får göra så. Anledningen till att Israel får göra så men ändå får behålla ett gratis frihandelsavtal med EU är att judar inte kan bli nazister, det är väl så gott som omöjligt.

  Länder som har en befolkning som kan bli nazister måste få en drastiskt förändrad sammansättning på väljarkåren för att förhindra att nazister, andra nationalister, Sven-Ollar o s v får makt. Så enkelt är det.

  Kanske finns det också en allmän uppfattning att Sverige, som inte gjorde sin plikt under 2:a världskriget, bör straffas extra för detta. Det är nog ingen slump att Sverige och Tyskland tagit emot merparten av asylsökarna de senaste 20-30 åren.

  De flesta som läser det jag skriver här inser nog att ovanstående är den självklara, uppenbara förklaringen till Sveriges stora invandring. En del förtränger nog denna förklaring och griper efter halmstrån för att hitta andra förklaringar. Jag förstår detta eftersom min förklaringsmodell kan vara en obehaglig insikt även om den borde vara rätt uppenbar.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ingen — INGEN — utanför Sverige bryr sig ett jä*la jota om att Sverige inte blev ockuperat at Tyskland eller Sovjetunionen under Andra världskriget. Varför pratar ni i Sverige alltid och ständigt om detta? Är det något slags rationaliseringsstrategi hos de oppositionella men maktlösa?

   Den postmoderna socialismen använder den gamla tekniken att slå motståndaren där det gör mest ont. Den vänder sig mot allt som tyder på framgång och lycka, eftersom socialismen aldrig varit framgångsrik och aldrig lett till lycka. Allt vi håller heligt släpar de i smutsen. Ta det inte personligt! Och låt er inte provoceras! Ta er samman och säg vad ni själva tycker i stället för att skvallra till er låtsasmamma om hur himla grunna de däringa grabbarna är. Kasta koskit på min tjej! Och i ryggen! Som är så farligt!

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Fredrik Östman

    ”Ingen — INGEN — utanför Sverige bryr sig ett jä*la jota om att Sverige inte blev ockuperat at Tyskland eller Sovjetunionen under Andra världskriget. [- – -]”

    Svar:

    Och vad tror du om det faktum att Sverige inte ”gjorde sin plikt” och tillät permittent-trafiken och sålde järnmalm under 2:a världskriget mot att inte bli invaderat? Eller är det detta du syftar på?

    Det är inte ofta man officiellt bannar Sverige för vad som hände under 2:a världskriget. Sannolikt har man undvikit detta eftersom så gott som hela svenska folket tidigare tyckt det var jättebra att vi gjorde litet eftergifter så att vi slapp kriget. Man har inte velat provocera. Det finns dock undantag. Henry Kissinger knorrade litet över Sveriges politik visavi Nazi-Tyskland under 2:a världskriget i en intervju med SVT för runt 30 år sedan.

    Så det är väl ett litet minus att Sverige var en kollaboratörs-nation. Louis Renault, som vägrade maska med leveranserna till tyskarna (till skillnad från Peugeot-släkten), fick sitt företag (bilföretaget Renault) konfiskerat efter 2:a världskriget.

    Men man kan ju konstatera att alla länder i Västeuropa blivit ålagda att med den ena eller andra förevändningen plocka in en massa invandrare under efterkrigstiden. Andra västeuropeiska länder har haft samma grundproblem som Sverige, nämligen att de haft en befolkning som kan attraheras av nazism eller något liknande eller något typ Sven-Olle-mentalitet. Att det blivit litet värre i Sverige och Tyskland med flyktinginvandringen kan väl dock i hög grad bero på vad som hände under 2:a världskriget.

    Gilla

 27. Ina Höst skriver:

  Det finns en fjärde berättelse, Patrik. De flyr från militärtjänsten enligt dem själva (ska det vara asylskäl?). Därför så många unga män.

  Och en femte: Unga män som säger att de är barn och utan familj och som skickats hit av familj och släkt för att fungera som ankare för resten av familjen genom att så fort de fått permanent uppehållstillstånd kan ta hit familjen på anknytning!

  Om de kommer hit för att få ett bättre liv, ska de skickas hem igen och hjälpa till att bygga upp sitt land och få ett bättre liv där istället åtminstone för sina efterkommande. Det har vi gjort, men det kan ta sin tid. Något av det första de måste ta itu med är klankulturen med blodshämnd och allt (det gjorde vi redan under vikingatiden) och börja samarbeta med varandra och absolut inte ta hit den!

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är ju uppenbart tvärtom. De kommer hit och ljuger om mlilitärtjänsten, i den ordningsföljden. Precis som de ljuger om sin ålder, från vilket land de kommer, om sina föräldrar, om allt. Felet är vårt, som aldrig, aldrig konfronterar en enda utlänning med hans egen lögn, hur uppenbar denna än är. Konflikträdsla gjord till självmordsdrog.

   Gillad av 1 person

 28. bjornwiklund skriver:

  Jag bifogar fakta om den hoax som etablissemanget spridit kring invandringens två fördelar:
  1. det föds för få barn i Sverige…jamen då ska väl inte invandringen, och persistent, innehålla en mindre andel barn (endast hälften) S.I.C.
  2. det behövs invandring för att generera mer skattemedel och för att ta hand om vår åldrande befolkning…jamen då skatt det inte livslångt inte bli så att endast hälften av utrikes födda kommer i någon form av arbete… om vi antar att de som inte arbetar/jobbar är de facto pensionärer så blir andelen äldre bland utrikes födda dubbelt mot inrikes födda….

  OCH det hemska är att detta har varit persistent 2005 vs 2015 samma andelar typ….

  A. Öka barnafödandet i landet med typ 20 000 årligen (finns att ta av där redan)
  B. Höj pensionsåldern med ett kvartal per år……
  Problem solved!

  OCH N.B. den förda invandringen det senaste decenniet har genererar en årlig kostnad på 100 gånger vad en plats i ett flyktingläger kostar (3 000 vs 300 000) så de 600 000 som beviljats UT i Sverige skulle bli 60 miljoner flyktingar i läger dvs ALLA i hela världen..S.I.C.

  Och att flytta på 10 år 1% av flyktingar är faktiskt en droppe i havet bottom line….

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

  Gilla

 29. Björn skriver:

  Ett tag trodde jag att det fanns en slug baktanke från våra senaste svenska regeringar, ner de medvetet lockade hit hundratusentals dysfunktionella MENA-muslimer! Numera har jag förstått att det i stället beror på motsatsen; en totalt förödande brist på intelligens och all form av sunt förnuft, bland de ansvariga! Hur 87% kunde rösta ”gilla” till dessa i senast valet, är för mej en gåta!!

  Gilla

 30. Alexander Zetterberg skriver:

  ALARM! Du behöver inte posta detta men det verkar som om någon har hackat websidan. Vid donationsknappen står: ”Donera till projektet Sverige och MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET”. Jag har svårt att tänka mig att Det Goda Samhället är affilierat med en islamistisk organisation.

  Om det rör sig om ett bokprojekt jag missat kanske det borde skrivas ut tydligare…

  Gilla

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Jag tog mod till mig och klickade på donationsknappen och fick svar på mina frågor. Brukar gå in på DGS varje dag så jag förstår inte hur jag missat info om detta. Fast jag var bortrest över midsommar…

   PS Du behöver inte posta detta heller DS

   Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  Det finns många bra förklaringar här bland kommentarerna och de kan ju komplettera varandra, överlappa och verka i samma riktning. Jag skulle trycka lite mer på hela den globalsocialistiska, övernationella ideologin, det nycentralistiska EU-sovjet- och FN-sovjettänkandet i förening med de globala företagens och storfinansens intressen och inflytande. Men oavsett hur alla dessa krafter har börjat verka, så är ju den stora frågan varför sönderfallet fortsätter och realismen inte har politisk styrka. Min huvudförklaring är i linje med Björns (på slutet, 27 juni 23:21 och 28 juni 09:03): Politikerna har ingen plan alls, utan låter bara allt ske.

  En krass slutsats är att detta helt enkelt är den parlamentariska demokratins stora svaghet: ett tungt, komplicerat, obevekligt framrullande maskineri kommer att byggas som ett slags monument över korttänkta, själviska och normaldumma majoriteters diktatur. Av en befolkning har sannolikt bara 5 procent den kapacitet som krävs för att bli ledare. Bakåt i tiden var 5 procent inte särskilt många och i den slutliga hårda gallringen blev så få kvar att deras namn skrev in sig i historieböckerna. Förr kunde de 95 procenten knappast alls påverka nationens politik. Men i dag är 95 procent av befolkningen en hel hoper människor. Dagens ”ledare” gallras först fram på andra grunder än kapacitet och sedan måste de köpa så många som möjligt av de 95 procentens röster. De lovar följaktligen alltid det för majoriteten mest smickrande, mest sockrade, mest kortsiktiga, minst smärtande. När man i val efter val får rösta om verkligheten är det inte de sannaste beskrivningarna som vinner. Det är de behagligaste (de mest populistiska!) som är populärast.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Härav vikten av en riktig, aktiv och fungerande opposition. Ett bra demokratiskt beslut ligger i närheten av 50–50. De som inte kan och inte vet röstar slumpmässigt på något av alternativen och väger upp varandras dumhet. De kloka tippar vågen åt rätt håll. Detta är det bästa vi kan hoppas på.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.