Att rädda friska äpplen

Patrik Engellau

Det här är ett antagligen meningslöst filosoferande kring det utbildningssystem vi har i Sverige idag. Det är min fasta uppfattning att systemet var i världsklass för femtio år sedan. Det är också min rätt övertygade föreställning att det nu för tiden är otillräckligt, kanske rentav undermåligt.

Naturligtvis är jag varken den förste eller ende som när sådana förmodanden. Nästan alla, eller i varje fall många, verkar tro att det ligger till på det viset. Men det är när vi kommer till nästa steg som man kan ha anledning att undra.

Den normala reaktionen inför nu existerande missförhållanden inom utbildningssystemet är att föreslå reformer. Bland reformförslagen finns både stupida idéer och rätt genomtänkta uppslag samt förstås allt däremellan. Riktigt dumma påfund är sådant där som politikerna kommer med av typen ”förstelärare”, ”lärarlegitimation” eller ”nya lärarmiljarder”. Sådant är korkat eftersom det inte påverkar systemens incitament och förmåga till självläkning. Det enda som är bra med sådana förslag, och det är därför politikerna väljer dem, är att de är lätta för politikerna att implementera. Lite mera pengar och lite fler regler, det är enkelt för ett utbildningsdepartement att åstadkomma.

Ett bra förslag, å andra sidan, är till exempel att införa någon form av extern betygskontroll så att skolorna inte längre har incitament till betygsinflation.

Det kan hända att det svenska utbildningsväsendet kan reformeras till hälsa. Men jag är inte så säker på att det faktiskt går. Och om det inte går att reformera på något meningsfullt sätt vore kanske det bästa att helt enkelt lägga ned det och låta ett nytt utbildningssystem växa fram av sig själv (eller kanske låta det gamla förtvina i ro och uppmuntra framväxten av friska, fria utbildningsinrättningar vid sidan av det offentliga; detta är för övrigt vad som ligger i förlängningen av den nuvarande försämringstrenden).

Varför skulle det nu existerande utbildningsväsendet inte gå att reformera tillbaka till gamla tiders storhet? Utbildning handlar, vad jag har förstått, om två saker, dels kunskapsöverföring, dels socialisering.

Kunskapsöverföring innebär att lära eleverna att 7 * 8 = 56, att Karl XII dog vid Fredrikshald år 1718, hur den dubbla italienska bokföringen fungerar samt hur liggsår ska behandlas. Det är rimligt att tro att samhällen fungerar effektivare om unga människor inhämtar sådana färdigheter redan innan de ger sig hän åt den skarpa verkligheten.

Socialiseringen är ett slags uppfostran. De unga människorna ska lära sig att ta ansvar, uppfylla samhälleliga skyldigheter och bibringas attityder och värderingar som ger dem verktyg att hantera framtida utmaningar.

Min ovetenskapliga analys är att det svenska undervisningsväsendet stapplar fram, ehuru med tilltagande möda, när det gäller kunskapsbiten, men helt tappat fotfästet i fråga om socialiseringen. I själva verket tror jag den socialisering som faktiskt bedrivs – värdegrunder, genusteorier, grupparbeten, postmodernism och sådant där – är helt kontraproduktivt eftersom det inympar synsätt i de unga människorna som inte hjälper dem utan snarare stjälper dem i det yrkesliv de senare hamnar i (såframt de inte får jobb på Skolinspektionen). Det är troligen slarvet med socialiseringen som bidrar till att det brister även i kunskapsinhämtandet.

Jag har hittills inte sett några tecken på någon vändning, förbättring eller tillfrisknande på de här punkterna och därför tror jag inte det kommer i framtiden heller. I så fall är det svenska utbildningsväsende mer eller mindre rökt.

Man kan inte förvänta sig någon sund förnyelse i politisk regi. Därför vore den bästa utbildningspolitiken att inte ha någon utbildningspolitik. Utbildningssystemet får köras på sparlåga och skatterna sänkas i motsvarande mån för att folk ska ha råd att skicka sina barn till skolor som ligger utanför det offentliga och dess regleringar och finansierar sig med terminsavgifter. Motsvarande med universitet och högskolor. Kungliga Tekniska Högskolan kan tillsammans med MIT starta en studentfinansierad elitskola för ungdomar som verkligen kan sin matematik.

Har jag blivit nyliberal? Nä. Tycker jag att det är kul att komma med sådana här omvälvande och obehagliga idéer? Nä. Men när man håller på att förlora ett krig är det klokt att vid något tillfälle erkänna sanningen och börja fundera på hur man ska göra i stället i syfte dels att bevara så mycket friskt som det faktiskt kan återstå, dels att lägga grunden för att de goda krafter som finns ska kunna göra maximal nytta genom att skapa nya kombinationer, nya lösningar och nya tänkesätt.

Vore inte detta att bädda för segregering? Jo, troligen, men om de friska äpplena inte får en egen korg kommer de ruttna att förstöra hela skörden.

53 reaktioner på ”Att rädda friska äpplen

 1. Bo Svensson skriver:

  Extern betygssättning löser alla problem. – I samma mån man menar att kunskapsinhämtning är något som bör stödjas med skattemedel, kan pengarna betalas ut till vårdnadshavarna-ungdomarna i takt med att inhämtat kunnande kan dokumenteras.

  Skulle det vara något mer som man menar skall läras in än kunskap, kan säkert motsvarande princip tillämpas.

  Det betalas ut runt en miljon per unge av skattmedel fram till myndig ålder sammanlagt och pengarna kan gärna i huvudsak kanaliseras via dessa utbetalningar. – Ekonomiska incitament istället för närvarotvång med hot om polishämtning i lokaler där det pågår undervisningsbemödanden.

  Min rekommendation är att godkänd grundutbildning skall vara den som kvalificerar för myndighet och rösträtt och även för rätten att dra omkring på stan efter mörkrets inbrott utom i målsmans sällskap.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Glömde påpeka att därmed släpper man ju ut undervisningssektorn i den friska ekonomin och man köper sin undervisning på en fri marknad där producenterna vinner terräng på varandras bekostnad genom kvalitén på sitt utbud. – Från daghem till universitet och högskolor.

   Gilla

  • Göran skriver:

   Ditt förslag bygger på vad du anser vara undervisning, utbildning och vilka kunskaper man ska ha. Jag kanske inte har samma uppfattning och kanske inte dina grannar heller.

   Betyg behövs inte. I stället har man antagningstester till nästa nivå i utbildningen.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Vilka krav lagstiftarna än har på vad ungarna bör lära sig, så måste de ju formuleras. – Som det är nu, är det skolorna som anvisas delmål för varje etapp.

    Extern betygssättning öppnar för en helt fri undervisningssektor där antagningstester och allt annat är undervisningsproducentens ensak.

    Gilla

 2. Kerstin Olofsson skriver:

  Skolans viktigaste uppgift är barnpassning och att hålla ungdomar från gator och torg. Därefter kommer uppgiften att utfodra dem så att de stackars stressade föräldrarna slipper matlagning.

  Gillad av 5 people

   • Vax skriver:

    Vilka kvalifikationer har våra statsråd egentligen? Är man bara rättroende kan man gå hur långt som helst verkar det.
    Sagoberättaren Ygeman till exempel, som lovade att 80 000 ”flyktingar”, som saknade asylskäl, skulle utvisas på stört, och som, av någon gåtfull anledning, tycks vara påtänkt till att så småningom efterträda riksklanten.

    Vad anbelangar hans enastående meriter, så är det bekant att han började sin poltiska karrlär som fackklubbsordförande på den lokala Konsumbutiken i Högdalen och att hans universitetsutbildning består av en termins studier i kriminologi, som resulterade i ett obefintligt antal högskolepoäng.
    Därmed fullbordades hans universitetsutbildning.

    Ännu snabbare tycks han ha avvecklat sin militära skolning.
    Goddagspilten Ygeman kommenterar sin värnpliktsutbildning så här: ”Jag ryckte in, men ryckte snabbt ut.
    Efter fem dagar begärde jag vapenfri tjänst. I grunden är jag nog ganska pacifistiskt lagd.”
    Sedan lyckades han fixa, så att han slapp undan även den vapenfria tjänsten.

    Den stela, entonigt knarrande figuren med den ofokuserade blicken inger föga förtroende.
    Hans, oberoende av vad som sägs, cementerade ansiktsuttryck är illavarslande.

    https://ledarsidorna.se/2017/06/polisens-kris-och-tystnadens-arrogans/
    Ygemans bildningsnivå är väl, i ärlighetens namn, inte utmärkande sämre än genomsnittet i sjuklövergarnityret. Vi har kanske de politiker vi förtjänar….

    Gillad av 1 person

 3. Per skriver:

  Låt Sverige ockuperas av finska friskolor, med finska, svensktalande lärare, som tillåts verka inom och med finska undervisningsmetoder och finsk socialisering av mer disciplinär art, och där den svenska myndigheten Skolinspektionen, även den ersatts med en finsk ditå.

  Plötsligt får vi då en slags återgång till en mer förnuftstyrd skola, som lokala öar. Och dessa öar kan då få utgöra en referens för övriga skolor, och som även, i förlängningen, får påverka hur lärarutbildning bör bedrivas. Helt enkelt en välbehövlig injektion av finsk multikultur rakt in i den mer flummiga svenska skolvardagen.

  Gilla

 4. Lars Strömberg skriver:

  Ibland kan det ju dessutom vara så, att ett problem – ett tillkortakommande – inte överhuvudtaget kan lösas med gängse metoder.
  Det där lät kanske inte direkt som en klämkäck rubrik på en ”kick-off”, eller vad di kallar’t nuförti’n.

  Näe, det lät det inte som. Och ibland kanske det är just så.
  Vissa problem kanske inte kan ORGANISERAS bort. Vissa problem kanske inte kan lösas vare sig med (mer) pengar, mer personal, personalutbildning, nya metoder, titlar eller lönenivåer.

  Vissa problem kanske – hemska tanke – bottnar i INDIVIDEN själv.
  I det här ”skol sittachons fallet” kanske en stor del av problemet beror på attityden hos alltför många av de som befinner sig i ”skol sittachonen”. Respektlösa elever, lata och samhälls-krävande, telefonstirrande föräldrar, särskrivande lärare med tatueringar och ringar i näsan, en karriärfixerad rektor. Eller en foppatoffle-rektor som vill vara ”Hyggliga Benke” med alla elever och hellre spontankicka lite boll på väg över skolgården, än att sätta på sig en slips och ha lite lämplig pondus och distans till illbattingarna.

  Samhället består av individer. Individer har attityder. De har beteenden. Attityderna och beteendena formas över tid. Mycket av detta sker genom ängsligt sneglande på omgivningen. Hur skall jag vara? Vad skall jag tycka? Hur skall jag kroppsspråka? Tonfall? Gångstil? Gymet, mobilen, fredagsmyset…

  Vad jag vill komma till?
  Jo, att det kan vara bra att emellanåt tänka tanken att allt kanske inte ALLTID beror på någon annan än en själv.
  Den tanken kanske inte är så rolig att tänka alla gånger. Ty, om problemet – eller delar av det – beror på just MIG, och jag borde koncentrera mig på vad JAG kan göra i sammanhanget, snarare än vad ANDRA borde göra eller hur det borde organiseras, resursfördelas och systemförändras…
  …Ja, då blir det ju jobbigt ju.

  Gilla

 5. Gunilla skriver:

  Blir för långt för mig att utveckla den svenska skolans förfall men din sista mening säger allt. Och den kan tillämpas på många flera områden också.

  Gilla

 6. Magnus Furugård skriver:

  Jag tror att du har rätt. Men är det inte det som håller på att ske med alla friskolor. Precis som på så många andra områden flyr de medborgare som kan det vanliga systemet. Det för dock en del bekymmer med sig. Dels så blir socialiseringen och kunskapsinhämtningen mycket olika eftersom det Allmänna är lika dålig på att styra detta som att styra sina egna skolor. Dessutom så drabbas alla som har låg inkomst och som bor långt ifrån de bra skolorna.

  Gilla

 7. Peter skriver:

  Jag har länge haft uppfattningen att invandringen från MENA-länderna (Mellanöstern och Nordafrika) kommer att knäcka Sverige på sikt. Fast efter att ha insett hur identitetsvänstern / den postmodernistiska vänstern / kulturmarxisterna mer och mer tagit över den statliga och kommunala förvaltningen (inklusive utbildningsväsendet och rättsväsendet) undrar jag om inte identitetsvänstern egentligen är det största hotet.

  Nu finns det i och för sig ett klart samband mellan invandring från MENA-länderna och identitetsvänsterns framfart. Å andra sidan har invandringen varit större under de år som borgarna styrt (tänker framför allt på invandringen från Jugoslavien i början av nittiotalet och invandringen under Reinfeldts styre), om man undantar flyktingkrisen 2015. Låt oss säga att de Rödgröna vill ha invandring för att få valboskap och att Alliansen vill ha invandring för att knäcka välfärdssystemet / sänka lönerna, något som Moderaternas före detta partiledare Bo Lundgren varit inne på (https://www.youtube.com/watch?v=fAv2oULdQo0).

  Tittar man på hur det ser ut i partiernas ungdomsförbund så blir jag riktigt mörkrädd, där Identitetssocialisterna och Flumliberalerna firar födelsedag varje dag …

  Hade bara Alliansen bjudit motstånd hade det funnits vissa chanser, men i själva verket har de anammat mycket av identitetsvänsterns teorier. Riktiga borgerliga partier hade bland annat stoppat det genusvetenskapliga vansinnet för länge sedan. (Komikern Aron Flam, en av få kändisar som vågat utmana identitetsvänstern, har kallat genusvetenskap för en ”Socialistisk jihad av dumhet”.) Men i stället kunde vi se hur antalet genusvetenskapliga utbildningar bara ökade och ökade under Alliansens åtta år långa styre.

  Nej, det krävs nog att det nya borgerliga partiet Medborgerlig Samling kommer in i riksdagen med dunder och brak för att något ska hända, men eftersom alltför stora delar av det svenska folket är höger- eller vänstersocialister innerst inne (man accepterar bland annat att staten tar drygt hälften av vad vi tjänar, om man räknar indirekta skatter) så anser jag att trenden aldrig kan brytas.

  I dag har vi dessutom en ekonomi som drivs på av ständigt ökande skulder (där bankerna skapar pengar ur tomma intet) för att hålla igång systemet. Det fungerar så länge fastighetspriserna fortsätter att stiga eller ligger relativt stilla. När det inte fungerar längre så rasar pyramidspelet ihop …

  Följaktligen kan vi se fram emot ett Sverige som inom en eller två generationer kommer att ha utvecklats till ett mer eller mindre socialistiskt land samt ett land som kommer att vara något av ett mellanting av ett i-land och ett u-land. Om det låter som en utopi så baseras min teori på att Sveriges politiker kommer fortsätta att betrakta Sverige som en ”humanitär stormakt” samt på att många välutbildade medborgare, som vägrar att acceptera identitetsvänsterns styre, kommer att lämna landet.

  Kvar blir i huvudsak lågutbildade svenskar (som antingen inte vill flytta eller inte är tillräckligt attraktiva på en utländsk arbetsmarknad), kulturmarxisterna (som nu helt tagit över den statliga och kommunala förvaltningen) samt en ständigt ökande procentandel människor med rötterna i MENA-länderna.

  Gillad av 3 people

   • Peter M skriver:

    Själv betraktar jag genusvetenskap som antivetenskap. Det är frågan om de ointelligentas organiserade försök att skapa något som till namnet är vetenskap, men med metoder och tänkesätt som strider mot vetenskapen.

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Det låter onekligen som MED inte har några samarbetsproblem med SD)
    Man har i alla fall samma nyktra inställning!

    Gilla

 8. Martin skriver:

  Gick ut gymnasiet 2001 med nästan full pott. Ändå kändes det inte som en prestation. Skanderandet ”Fy fan va vi är bra” från de flesta med ännu sämre betyg kändes bara förljuget. Sen blev det Teknisk Fysik, även där mestadels högsta betyg. Även universitetet kändes undermåligt, nivån kunde varit betydligt högre även där. Många doktorandtjänster går ju till utländska studenter. Deras bild av den svenska utbildningen var att den var väldigt lätt. Det gjorde ju att en känsla av meningslöshet infann sig. Även det högsta betyget har ingen vikt. Utbildningen har urholkats och betyder ingen längre som indikator på begåvning och flit. På IQ-tester brukar jag ligga runt 135 vilket innebär att jag inte är ett geni men väl kan bidra med något. Nu jobbar jag som ingenjör. Jag kommer delvis från arbetarklassbakgrund men det kändes aldrig under skoltiden som att prestationer uppskattades från skolan/samhället. Mera beröm och positiv uppmärksamhet till de som anstränger sig! Hör sannolikt ihop med lärarkårens degeneration. Om man aldrig själv kunnat uppnå några höjder eller siktat högt är det svårt att förstå de som vill och kan det. I stället var det ”goda kamrater” som uppskattades. Har träffat på åtskilliga med dylika stipendium som inte haft bra betyg. Det här kan man avfärda som oviktigt, men man formas ju ändå i skolmiljön under minst 12 år, vilket inte är en försumbar period.

  Gillad av 9 people

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Patrik säger att man inte kan förvänta sig en sund förnyelse i politisk regi.
  Jag håller inte med. Det kan man och det skall man!
  Sedan är det en helt annan sak att de som för tillfället satts att sköta skolsystemet är fullständigt okvalificerade. Så till den milda grad att jag har svårt att se att de är kvalificerade för något vettigt alls.
  Jag är benägen att tro att om inte PISA-rapporterna funnits så hade man envist som åsnor hävdat att allt var frid och fröjd. På exakt samma verklighetsfrånvända sätt som man berättade hur högkvalificerade migranterna var.
  Även där har tydligen verkligheten satt snarskank på etablissemanget så pass att man nu funderar på att sänka kunskapskraven för migranternas komvux då de inte klarar nuvarande krav.

  Således avses att formellt besluta att kunskap skall vara segregerande.
  Komvux för etniska svenskar är OK.
  Komvux för migranter är dåligt.

  Det går tydligen inte alldeles bra med slutsatsdragandet när man sätter på tänkarmössan bakfram.
  Vi som inte behöver ta politiska hänsyn tar reda på vilken kunskap som skall bibringas.
  Därefter tar vi reda på hur det skall gå till.
  Vi säger definitivt inte att det är så besvärligt att vi skiter i den kunskap som behövs.

  Den andra delen av skolväsendets uppgift, socialiseringen, eller bibringande av folkvett, är minst lika väsentlig. Utan folkvett och därmed hänsynstagande till andra, fungerar inte kunskapsinhämtningen. Det verkar vara detta som är kännetecknet på de skolor som fungerar sämst.
  Jag tror att skolans stora utmaning ligger på just detta plan.
  Man har aldrig insett att folkvett är en lokal företeelse. Det som vi ser som självklart i relationer människor emellan är inte alls självklart i andra kulturer.
  Den där kulturen som vi inte antas ha enligt vissa pajaser är bland annat våra samverkansformer.
  Detta kan dock fungera i en klass med trettio elever och två ”utsocknes”. De utsocknes lär sig kvickt vad som fungerar och vad som inte gör det.
  I en klass med hälften av eleverna från en blandning av kulturer finns inga förutsättningar att lära ut det folkvett som eleverna sedan behöver i sitt umgänge i vuxenlivet.

  Hur skall den lärare vara skapt som kan lära ut svenskt sätt och tänkande till ungar från sex olika kulturella bakgrunder, vilka man dessutom håller benhårt på hemma?

  Kan det möjligen vara så bland de godhetsivrande politikerna som i TV-programmet Lorry?
  ”Jag tänkte inte på det”.

  Gillad av 2 people

  • Gustav skriver:

   Försäkringsbolagen sitter på mängder av socioekonomisk statistik. Den är nog mer än känslig. Läste nyligen att individer från MENA-kulturer är fyra gånger oftare inblandade i olyckor än de med mer traditionell svensk bakgrund. Detta gällde för både könen. Försäkringspremier skall ju helst följa risknivåer. Unga män, vet statistiken, utgör en stor riskgrupp i trafiken. Liksom tydligen även kulturella faktorer. Risk och bakgrund tycks korrelera. För mig tyder det på tämligen stora trafikmässiga beteendeskillnader.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Christer Carlstedt skrev: ”Den andra delen av skolväsendets uppgift, socialiseringen, eller bibringande av folkvett, är minst lika väsentlig. Utan folkvett och därmed hänsynstagande till andra, fungerar inte…”

   -Håller helt med dig. Bland det viktigaste man kan säga om skolan. Utan folkvett fungerar ingenting. Samhällets fundament är allmänt folkvett och det fick jag och mina kompisar i skolan och även i hemmen förstås på vår tid när lärare och läroplaner och rektorer och föräldrar hade sunt förnuft. Före -68, då allmänt sunt förnuft var förhärskande i Sverige, och Palme och sanningsministeriets vänstermaffia inte ännu var påtänkta, och inte hade hunnit förstöra landet.
   Utan uppfostran – anarki … och svält … och krig.

   Gilla

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo skolan har blivit ett elände där den verkliga utförsbacken startade med kommunaliseringen och där ansvariga pratkvarnar som Björklund och Fridolin inte bidragit till annat än fortsatt försämring.

  Hur en förändringsprocess ska gå till är det någon som kan diskuteras så länge det finns handlingsfrihet. Kanske finns fortfarande handlingsfrihet eller så är den punkten passerad och det som händer kan inte påverkas.

  Om man ett tag funderar på vilka har intressen av en bra och fungerande skola så finner i alla fall jag endast två kategorier, elever och deras föräldrar som önskar en bra skola samt näringslivet som behöver kompetent personal. Notera att jag inte räknar med offentlig sektor, där borde finnas ett stort behov av en bra skola men det är de som bestämmer i offentlig sektor som är orsaken till att vi inte har en bra skola.

  Vad kan vi då förvänta oss av dem som har intresse för en bra skola. Elever och deras föräldrar är nog mest intresserade av att lösa problemet för egen del, inte lösa samhällsproblemet.

  Näringslivet? Kollar man vad dess främste företrädare Svenskt Näringsliv vill så finns inget som helst uttalat intresse för en bättre skola. Det som lyfts fram handlar om att godkänna utländska examina, kontakt näringsliv – skola, men ingenting om kvaliteten.

  Så den mest sannolika utvecklingen är fortsatt nerförsbacke samt framväxt av ännu flera privata lösningar, ett regimskifte lär inte ändra på den trenden i brådrasket.

  En möjlig lösning skulle kunna vara att erbjuda alla barn som är medborgare ett utbildningskonto, eventuellt kombinerat med skatteavdrag, där barnet med föräldrarnas hjälp väljer den utbildning man vill, inklusive utlandsstudier. Finansieringen sker genom att nuvarande utbildningsbudgetar avskaffas

  Gillad av 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Föräldrar, elever och näringslivet. Jo, de inser nog i viss mån sitt intresse. Men hur är det med alla dem som har för avsikt att bli gamla och svaga och gå i pension? Hur är det med alla dem som på ålderns höst vill kunna både läsa Strindberg och tala med unga människor och förstå vad de säger? Varför intresserar de sig inte för skolsystemet? Felande empati. För de är du. De är vi alla var och en.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Svenskt Näringsliv – är det de som ser till storföretagens intresse?

   Med koncernspråk engelska är man inte beroende av den svenska skolan på någon nivå. Man hämtar sina ingenjörer från låglöneländer och VD (CEO numera) köper man dyrt från utlandet. Sina barn skickar man till toppskolor utomlands när det blir dags.

   Gilla

 11. rudmark skriver:

  Hur ska denna sjunkande skuta kunna vändas, när aktivismen troligen är lika hög som inom media? Lär vara nästan samma fördelning partipolitiska åsikter. (>50% V,Mp)
  Så alla drastiska förändringar är välkomna, tom Patriks förslag som liknar ett utvidgat skolval.
  Problemet ordning och reda (som jag ser som huvudproblem och orsakar sämre inlärningsmöjligheter bl.a) adresseras dock inte på detta sätt.

  Gillad av 1 person

 12. Moab skriver:

  Off-topoc men var i svensk media står att USAs HD röstade med 9-0 FÖR Trumps inreseförbud och upphävde de beslut i lägre instans man hört så enormt mycket om. Antingen är vad jag läst om på Avpixlat idag fel, eller så behövs inget bättre bevis på att ALLA svenska medier är pk, och driver indoktrinering över konsekvensneutralitet. Det är kraftord! En Google sökning på inreseförbud och Trump ger en ytterst mager skörd om detta, Aftonbladets artikel är formulerad som om HD KAN ta upp detta, däremot mängder av länkar då inreseförbuden stoppades. Lägg ner alla etablerade medier, att betala för SvD eller DN osv det är som att vara en apa som betalar för sina bananer på zoo.

  Gillad av 3 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Du har helt rätt. Svensk ärkemedia är lika sanningsskygga som sovjetkommunistiska Pravda eller radio Moskva som 1981, då U 137 stod på grund i svenskt militärt skyddsområde påstod att svenska dykares geigermätarutslag, som indikerade atombombsbestyckning av torpederna, var från dykarnas armbandsur. Samma klass även hos Mao Tse Tungs kines-media som helt förteg månlandningen 1969. Nu förtiger SVT och msm sanningen på jämförbar nivå.

   Gillad av 2 people

 13. Göran skriver:

  Så fort skolan diskuteras och hur den ska vara förslår alla sitt sätt hur en skola ska vara. Hur förbaskat likriktade är ni egentligen?

  Det är bättre med tusen olika skolor än en skola – modell. Det har ingen som helst betydelse i slutet vilken skola man har gått i för det stora hela. Javisst, kommer en del att gå i en dålig skola med en dålig pedagogik medan andra råkade få superlärare och blev väldigt bra utbildade. Men de dåliga skolorna kommer försvinna eller bli bättre med tiden eftersom färre vill ha sina barn i de skolorna.

  Så jag föreslår helt enkelt att var och en får bestämma sin skola, hur sina barn ska utbildas. Det må vara i en stor skola, en liten skola, utanför skolan i hemmet, via Internet, vänsterpartiets skola, moderaternas skola, skola för slavarbetare, skola för entreprenörer osv.

  Det viktigaste är att vi har en utbildning som faktiskt tar tillvara på barns naturliga nyfikenhet och inte dödar den. Och lustigt nog är de flesta föräldrar duktigare på att lära sina barn är utbildade lärare. Så Sverige kan till att börja med följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att det är föräldrarna som bestämmer över sina barns utbildning vilket två länder i världen förbjuder: Sverige och Tyskland. Tyskland införde det under Hitlers regim och sätter föräldrar i fängelse som undervisar sina barn i stället för att låta dem gå i statens skolor. I Sverige tömmer man föräldrarnas ekonomiska tillgångar.

  Hur mina grannars barn utbildas angår faktiskt inte mig. Sluta göra anspråk på dina grannars barn så kommer nog utbildning i Sverige att bli hur bra som helst.

  Gilla

  • Björn skriver:

   När Sverige var svenskt, höll jag inte med dej, men det gör jag NU! DÅ förespråkade jag en statligt kontrollerad och likvärdig skola för alla barn upp t.o.m 9:an, och SEN möjligheter till fria val av fortbildning! Men efter de senaste årens ”befolkningsutveckling” är denna ”modell” inte längre gångbar! De svenska barn som numera riskerar att hamna i invandrartäta skolor/klasser, får ju ett handikapp redan från start, om de inte ges möjlighet att välja andra alternativ!! Däremot MÅSTE ALLA RELIGIÖSA FRISKOLOR FÖRBJUDAS! ALLA barn HAR RÄTT TILL en religionsfri uppväxt, oavsett och oberoende av föräldrarnas åsikter!!!

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Gärna alla religiösa varianter, t.ex. Plymouthbröderna

    Men snarast de Muslimska,
    som har till uppgift att indoktrinera eleverna religiöst,
    även om det på pappret sker FÖRE/EFTER skoldagens slut…

    Förskolor skulle vara ett ett TABU…

    Men alla inspektioner annonseras i förväg av skolinspektionen,
    för säkerhets skull)

    Men det är nog inte möjligt med vår lagstiftning?

    Fast man kunde nog helt enkelt använda en paragraf om bristande jämlikhet,
    om hen ville/vågade utmana Islamisterna…

    Men (S)å är nog inte fallet med denna regering…

    Gilla

 14. Per Thorsell skriver:

  Ett sätt att låta Sverige ”ockuperas av finska friskolor”, skulle vara att införa läroplikt istället för skolplikt.
  I Finland finns inte skolplikt men däremot läroplikt. Läroplikten gäller från det år man fyller 7 tills utbildningens lärokurs har fullgjorts, dock högst tio år.

  Gilla

 15. Jan Molin skriver:

  Tack Patrik för denna analys av skolfördärvet, liksom även ett möjligt sätt att vända det. Jag tror att denna nedåtgående ”skolavveckling” började redan vid slutet av 50-talet i och med införandet av enhetsskolan. Jag från Sandviken slapp denna. Jag gick 4-årig realskola, men min ett år yngre bror fick gå 3-årig. Man hade således rakt av strukit bort ett år av kunskapsinlärning! Detta för att förbereda för enhetsskolan, som senare blev grundskolan. Allt i den heliga jämlikhetens namn.
  I realskolan hade vi nästan enkom lärare med full eller delar av akademisk utbildning.
  Du har också rätt vad gäller den högre utbildningen. Under åren innan pension undervisade jag arbetskamrater inom konstruktin-utveckling i fläkt-aerodynamik och även teknologer på KTH. För ett examensarbete sökte jag där någon som skulle klara våra höga kunskapskrav i matematik och fysik. Det blev inte lätt. Efter många turer hittade vi en kille från ett universitet i Italien. Han utförde sitt arbete förträffligt och hann också skriva ett avancerat program (i Fortran!)

  Gillad av 2 people

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Extern skrivning och rättning av nationella prov är en bra början, men om man får föreslå ett tillägg i tankeverksta’n:

  Återkommande extern kontroll av lärarkårens kunskaper.

  Låt till exempel lärare för åk 4-9 i matematik, examinerade efter att lärarlegitimationen infördes, göra examensprov för sin undervisningsnivå men med prov hämtade från 1958.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 17. Martin skriver:

  En ”investering” (i gängse politikerjargong) på några procent av BNP per år som aldrig avkastar raserar en nations ekonomiska framtid. Vem som helst med lite basalt ekonomiskt kunnande borde väl begripa det. Eller? Uppenbarligen inte menigheten och politikerna. De verkar tro att pengarna ska fortsätta strömma in som de gjort hittills under deras livstid.

  Det är ju det lilla överskottet man kan lägga på forskning, investeringar i ex. teknik och utbildning. Det skulle gott och väl kunna kallas för det ”gyllene överskottet” med tanke på de enorma inneboende potentiella framtida värdena.

  Varje liten procent av BNP ska vägas på guldvåg kontra det långsiktiga värdet.

  Gilla

 18. fabricerad skriver:

  Socialiseringen i skolan är idag inte för samhällets eller individens nytta. Istället har den kommit att handla om att skapa medborgare som är socialister och röstar vänster.
  1980 ändrades svensk skola fullständigt och stöptes om enligt Östtysk modell. Resultatet har bara börjat visa sig i sjunkande resultat men mer kommer.

  Gillad av 1 person

 19. Folke Lidén skriver:

  Att höja löner i en dåligt fungerande organisation är fel väg att gå. Att resultaten uteblir beror sällan eller aldrig på lönen.
  Även i svensk skola finns den där Afrikanska Elefanthannen i klassrummen!

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Jag rekommenderar en artikel på http://www.undertallen.se den 25 juni: ”Varför vi inte kan gå tillbaka till den gamla skolan eller ens reformera den vi har”. Erik Lidström har tidigare i en artikel på kvartal.se också utförligt beskrivit hur bra den gamla skolan faktiskt var och att dess nedmontering var en helt medveten socialdemokratisk politik.

  För den svenska skolans skull kom jag redan 1989 att välja en sorts inre exil och mina barn har huvudsakligen gått i skola i Finland. Men under det senaste decenniet har vi upplevt ett liknande sluttande plan där som i Sverige. Jag kan inte se någon annan lösning för Sverige än avskaffande av skolplikt och att föräldrarna får det fulla ansvaret för sina barns utbildning. Man kommer att tvingas börja om från början, ungefär som när de burgna i samhället anställde privatlärare och när så småningom folkskolan kunde införas. Alla som är intresserade av barnens och barnbarnens framtid kan lindra sin vånda genom att bygga upp egna kunskapsbanker och nätverk och blåsa liv i gränsöverskridande bildningsrörelser för alla åldrar.

  Gillad av 5 people

 21. Leif Vogel skriver:

  Så går det när man respektlöst använder skolan som ett politiskt verktyg ni Socialdemokrater .
  Och nu säger den hjärntvättad Fridolin att dom bästa lärarna skall sättas in på dom sämsta skolorna .
  Om man vill att Sverige skall överleva som välfärdsnation så måste dom bästa lärarna sättas in på dom bästa skolorna med dom bästa eleverna

  Gillad av 1 person

 22. 77711n skriver:

  Instämmer helt o fullt i påståendet att svensk skola var i världsklass för femtio år sedan. Svensk gymnasieungdom och svenska folket över lag var kända för att vara kunniga och välutbildade – ja, faktiskt även våra praktiker och yrkesverksamma inom industri och hantverk. Svenskarna var också kända för att vara så väl informerade – för större delen av hushållen hade åtminstone en dagstidning och många hade två, en lokaltidning och en rikstidning. Vi var ett tidningsläsande folk och vi var unika i detta i västvärlden och jämförbara i-länder.

  När man var utomlands var det med stolthet man sa att man var svensk – vi var kända för god kvalitet inom industrin och produktutveckling utom att vi var så väl utbildade.

  Gilla

 23. Nils Elgenstierna skriver:

  Jag håller med dig Patrik om att skolan var på topp för c:a 50 år sedan, d v s när jag själv tog studenten 1970. Framför allt var klassresorna lättare då. Framgångsreceptet var emellertid politiskt problematiskt då det byggde på urgallring; i högstadiet fanns allmän och särskild kurs i nyckelämnen efter begåvning, i niondeklass gick man gymnasieförberedande eller allmän linje (enbart 25% gick till gymnasium, resten var hänvisade till tvåårig fackskola, yrkesskola eller arbetslivet). I min omgivning fanns det det dock gott om fackskoleelever som gick genom högskola efter komplettering med Hermods och komvux. Sedan infördes principen ”alla ska med” och ”sammanhållna klasser” vilket låter vackert i tanken men fungerar genom en brutal avhängning av barn med t ex dyslexi eller motivationsdippar samt numera nyanlända med bristfälliga förkunskaper. Finnes välutbildade föräldrar som kan och vill hjälpa till med läxläsning och annat stöd brukar det ordna sig i alla fall, men jag lovar: gymnasiematten är ingen barnlek om föräldern inte läst den själv en gång i tiden. Att ersätta katederundervisning med att söka information själv, ensam eller i grupp fungerar utmärkt på elever utan studiehandicap men missgynnar de svaga, Och katederundervisning av kunniga och duktiga lärare i ett lugnt och koncentrerat klassrum är det bästa en dyslektiker kan få.

  Men ändå : mitt upp i alltihopa så lyckas skolan i dag producera fantastiska och välutbildade ungdomar med kunskaper väl i klass med min skola för 50 år sedan. Men de ”avhängda” är dramatiskt många fler idag och dramatiskt mer avhängda. Och de är sällan barn till välutbildade och högljudda medelklassföräldrar. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser…

  Gilla

   • Nils Elgenstierna skriver:

    Du skjuter över målet Fredrik. Kassa lärare fanns även på min tid och de avslöjade sig normalt i just katedern där de saknade förmåga att intressera och entusiasmera eleverna för sitt ämne. Det är sant att lärarutbildningen brustit och brister men trots det finns det gott om duktiga och kompetenta lärare som ser till att en, visserligen krympande, majoritet av eleverna går ur skolan med goda kunskaper. Betänk ett ögonblick varför den finska skolan visar överlägsna resultat jämfört med den svenska.

    Gilla

 24. Ina Höst skriver:

  Det enda jag inte håller med om är att återinföra terminsavgifter. skolan bör fortsatt vara avgiftsfri. Annars blir det föräldrarnas inkomster eller investeringsvilja i barnets skolarbete och inte elevens begåvning och flit som blir avgörande. Då äventyras ståndscirkulationen eller klassresor som bygger på meriter blir svårare. I övrigt håller jag med dig, Patrik.

  Jag tycker SDs skolpolitiska talesman Stefan Jacobsson har en del intressanta förslag. SD vill ju att staten tar över huvudmannaskapet så att skolorna runt om i landet får lika villkor. Men enligt honom finns det en mängd statliga instanser som bestämmer i skolan och ingen av dem samarbetar med varandra. Om det stämmer, blir det blir väldigt många kockar med olika idéer om samma soppa. Han vill istället införa EN skolmyndighet som har det övergripande ansvaret och som består av topptjänstemän och topplärare som alltså besitter kunskap, enligt modell från Singapore (som har de bästa skolorna i världen).

  Ni kan själva lyssna på Jacobssons presskonferens för drygt en vecka sedan och fundera på saken: https://www.youtube.com/watch?v=IPi5GGaGnmA

  Gilla

 25. Olv skriver:

  SVT är bortom all ära hederlighet!
  2015 var vi inne i en offensiv från SVT och övriga i MSM där begreppet ”Kompetensregn” skapades. Den rödgröna regeringen vägrade att låta AMS presentera siffror på utbildningsnivån hos detta ”regn!”

  Vad som hände är så groteskt att man saknar ord. Statliga propaganda STV basunerade ut påståenden om ”Kompetensregn”, men när man försökte få ut underlaget från statliga AMS, som har siffrorna, så vägrar man lämna ut dessa. Givetvis för att det hela var en ren lögn.
  Hur har SVT fått siffrorna till att börja med, om det hela nu är hemligt? Man kan också undra på vems order SVT genomförde denna propaganda?

  I veckan kunde vi läsa följande:
  ”Komvux för svårt för många nyanlända
  De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare.

  En ledare i Dagens Industri 8 maj 2017 avslutas:
  ”De flesta asylsökande är ungdomar eller vuxna i arbetsför ålder. De skulle alltså kunna bidra till ett ökat skatteunderlag för kommunerna. Men då måste de in på arbetsmarknaden. Och för att det ska kunna ske måste fler enkla jobb uppstå där man inte behöver fullständiga språkkunskaper och inte någon gymnasieexamen.”
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Hur ”uppstår” enkla jobb, där man ”inte behöver fullständiga språkkunskaper och inte någon gymnasieexamen”?
  Först importerar svenska politiker medvetet en i genomsnitt mycket lågutbildad och lågproduktiv befolkning.

  Sedan ska det mirakulöst ”uppstå” eller på något sätt skapas efterfrågan på att anställa denna lågutbildade och lågproduktiva befolkning utan fullständiga språkkunskaper.

  Gilla

 26. Fredrik Östman skriver:

  I morse visade mig min son en inbunden bok ”min religionslära”. Alla hans anteckningar och stenciler i relle hade av en god vän till läraren satts i ett band med guldstämplad titel på utsidan. Ibland är man särskilt glad över att leva i ett samhälle som hankar 50 år efter.

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det vet jag inte, men i kristendomsundervisningen i klass 5-8 i Österrike verkar de ha försökt desarmera temat så gott det går. I en jämförelse mellan judendom, kristendom och islam hade de t.ex. kallat två kategorier ”nya och gamla testamentet” respektive ”Jesus är guds son” och på så sätt undgått att behöva göra en vilseledande koppling till islams missbruk av Jesu namn. Denna kultur söker inte likheter, utan ser till skillnaderna. Den håller sig på den smala vägen (Dao).

    Gilla

 27. A nonym skriver:

  Vanliga skolan måste ta efter hur Internationella Gymnasiet fungerar (Moderorganisationen IB), där rättar nämligen en annan skola proven som en tredje part sedan kontrollerar via stickprov och om rättning avviker för mycket förlorar den skolan rättningsbehörighet.
  Detta leder till noll betygsinflation och internationellt jämförbara betyg.

  Sedan måste vi ta bort flummat där det t.ex krävs en uppsats för förklara varför du löste ett mattetal på det sättet du gjorde, det kan tas på högskolenivå.

  Gilla

 28. piggatorpblog skriver:

  Reblogga detta på piggatorpblog och kommenterade:
  Patrik Engellaus tankar beskrivna i artikeln nedan är mycket tänkvärda.
  De funderingar som skapas hos mig när jag läser denna blogpost är att skolan verkar ha kört vilse någonstans på vägen. Det kanske var för ca 50 år sedan (alltså strax efter att jag lämnade gymnaiseskolan!).
  Skolans fokus i nuläget verkar vara mer och mer på process och socialiseringsprocesser, nya pedagogiska metoder baserat på pågående forskning inom pedagodik och didaktik och digtala hjälpmedel.
  Väldigt sällan pratas det om den faktiska kunskapen som skolan de facto har ett uppdrag att förmedla till eleverna och att skapa lärmiljöer med så hög utväxling i lärandet som möjligt.
  Ibland blir jag frustrerad i stora mått när jag noterar att matematikundervisningen har tendenser på att göra ämnet matematik till ett filosofiskt ämne där man kan resonera sig fram till valfritt svar. Allt beroende på vad man känner för just då!
  alla vet att övning ger färdighet! Ungdomar som håller på med idrott tränar i stora doser för att kunna prestera bra på de fåtaliga tävlingar som de deltar i. detta är naturligt i den verksamheten. Inom skolans värld verkar inte denna tes gälla. Övning och träning är tabubelagda. Läxor ska inte förekomma eftersom det inkräktar på fritiden. Dessa synpunkter ofta ivrigt påhejade av föräldrar till skolans elever!
  Iatället är det fokus på digitalisering av skolan (alla ska få sin bärbara dator elelr Ipad). Skolvalet ska vara fritt! Det skall vara möjligt att välja den skola som ger bäst förutsättningar till höga betyg.
  Här finns det ingen fokus på lärandet som trots allt är skolans kärna.
  Att förmedla, sprida och utveckla kunskap så att de elever som kommer ur skolan är försedda med en relevant uppsättning kunskaper och verktyg inför det kommande livet!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.