Det postmoderna tänkandet som inte bekymrar sig om logik och konsekvens

Lennart Bengtsson

Det svenska samhället har utvecklats på ett sådant sätt att Reason (förnuft, logiskt tänkande) och Accountability (ansvarighet, plikt, skyldighet) gradvis har börjat förlora sin innebörd. I stället har en allomfattande, men suddig och vag Godhet och Snällhet ersatt dessa solida begrepp som ett fungerande samhälle måste vila på.

Detta blev för mig alldeles tydligt efter att ha lyssnat på gymnasieminister Anna Ekström i morgonens radio. Frågan gällde rätten att fortsätta gå i gymnasiet även om man var ”papperslös” och inte längre hade rätt att uppehålla sig i landet. Här gällde förvisso vissa regler men dessa var så suddiga att landets gymnasierektorer gjorde sina egna bedömningar efter humanitära skäl och detta uppenbarligen med ministerns goda minne.

Problemet var förstås att de stackars eleverna inte hade någonstans att bo och inga legala möjligheter att försörja sig eller att ens få mat för dagen. Enligt uppgift finns det enligt uppgift så där ett tiotusental unga män som idag uppehåller sig illegalt i Sverige och som minst sagt lever ur hand i mun.

Istället för att ta itu med detta på ett ansvarsfullt sätt, antingen genom att ge dem rätt att stanna eller att snarast sända tillbaks dem har de hamnat i ett fack där det råder snällhet och empati men ingen ordning och reda. De får bo där de kan hitta tak över huvudet eller om de har tur en tillfällig säng, lite svartarbete där det finns eller annars tiggeri eller ren kriminalitet. De kom alla hit under ”det öppna hjärtats tid” då ingen ville vara en hemsk rasist som ville sätta stopp för alla de ensamkommande barnen där de flesta sedan länge hade slutat leka med nallar och lego även om det var så de medialt presenterades och uppfattades.

Nu har emellertid tiden kommit för ”reason” och ”accountability” och landets medborgare förväntar sig att regering och ansvariga tjänstepersoner snarast tar itu med ett allvarligt socialt problem som de själva skapat genom att tidigare just ignorerat ”reason” och ”accountability”.

Antingen måste de som saknar rätt att stanna i landet utvisas eller också ges rätt att stanna kvar. Dagens låt-gå-attityd kan inte längre få fortsätta ty det anstår inte längre ett land som vill kalla sig anständigt.

20 reaktioner på ”Det postmoderna tänkandet som inte bekymrar sig om logik och konsekvens

 1. Fredrik Östman skriver:

  Vad då antingen eller? Staten har ju redan beslutat för länge sedan att de skall utvisas. Det är bara att sätta igång. Och fänglsa alla som har motarbetat detta beslut och skänkt allmänna resurser till personer som saknar rätt att få dem! Så enkelt är det. Och varför styrs Sverige sedan några år genom dekret som står över lagen? Fängsla alla dekretpolitiker! Så enkelt är det.

  Liked by 12 people

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Det är just problemet, det postmoderna tänkandet är inte bara ointresserat av logiken i, eller de långsiktiga konsekvenserna av, beslut som fattas. Postmodernismen tar aktivt avstånd från logiskt tänkande och betraktar logik enbart som ett maktverktyg i det förtryckande västerländska patriarkatets händer.

  Postmodernismens mål är att störta vårt västerländska samhälle, med löfte om att det ur ruinerna skall gå att bygga upp ett utopiskt paradis.

  För en snabbgenomgång av postmodernismens världsbild och dess neomarxistiska natur rekommenderas denna 12-minuters video av Jordan B Petersson, ett avsnitt ur en längre presentation:

  Liked by 3 people

 3. Erik Bergman skriver:

  ”Jaså”-samhället. Under ATP-striden sa högern och folkpartiet nej till ATP, sossar och kommunister sa ja, men centerpartiet/bondeförbundet sa varken ja eller nej. Tidningarna kallade deras ståndpunkt för ”jaså”. Staten säger nu varken ja eller nej till illegala migranter som vill stanna. Man säger ”jaså”.

  Liked by 4 people

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Det förekommer ett antal ord i denna text som jag ogillar. Inte för att det i sak är fel på orden, men de används i en alldeles galen kontext.
  Jag tänker då på godhet, snällhet och empati.

  För de här individerna som texten handlar om, de ”papperslösa”, innebär myndighetsvelandet varken godhet, snällhet eller empati, utan snarare det direkt motsatta.

  I varje människas tillvaro är förutsägbarhet en av de i särklass viktigaste ingredienserna när man fått mat och vatten.
  Våra myndigheter förnekar dessa människor just den biten. De är fullständigt utlämnade till vad de måste uppfatta som ett komplett godtycke.
  På vilket sätt skulle det främja någon form av tillit till ett samhälle där de gärna vill stanna?
  Det regelverk, i den mån man nu vill kalla det så, som antas styra dessa personers tillvaro, är så uselt att individerna blir helt beroende av vilken person som skall tolka regelverket.
  Förutsägbarhet – glöm det!

  Våra politiker kör i vanlig ordning en springnota och gömmer sig när konsekvensen av beslut skall exekveras.
  Det torde vara alldeles ställt utom varje tvivel att någon som inte har rätt att ens vistas i landet inte heller kan förvänta sig någon annan form av hjälp än en enkel biljett från landet, förutom någon form av enkel inkvartering i väntan på avresa.

  Våra politiker levererar i stället ett ”kanske”, vilket lämnar individen hängande som en sprattelgubbe. Sprattla kan han, men kommer någon vart gör han då rakt inte.

  Myndighetsvelandet är inte godhet, snällhet eller empati.
  Det är ren stöld av åratal av den individens liv, som han möjligen hade kunnat göra något av i sitt eget land i stället för att vänta på ett ”kanske”.

  Liked by 10 people

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo så tänker de flesta när man talas vid öga mot öga. Men: det enda sättet att få till en kursändring är genom politiskt agerande. Och där tar det stopp. Av någon märklig anledning har den politiska oppositionen försatt sig i ett handlingsförlamat läge och inget tyder på att de tänker ändra sig. Att de kan göra så beror på att de inte känner något tryck från opinionen/väljarna. Så med andra ord så krävs en mobilisering av väljarna för att bryta trenden.

  Liked by 3 people

  • Rune skriver:

   ” Att de kan göra så beror på att de inte känner något tryck från opinionen/väljarna. Så med andra ord så krävs en mobilisering av väljarna för att bryta trenden.”
   ————-
   Hur då? Som väljare har jag ingen eller inga kanaler till politikerna. Ingen annan än lappen som jag lägger i en låda vart fjärde år. Tillfällena till detta har ju också minskat. På sextiotalet fick vi lämna vår lapp varannat år. Sedan blev det vart tredje år, ett tag och nu vart fjärde år.
   De makthavande politikerna känner förmodligen inget tryck från den vanliga allmänheten annat några dagar innan valdagen vart fjärde år.
   Däremot känner de av trycket från medierna varje dag, söndag som vardag, hela mandatperioden igenom. Politikerna som är allmänhetens representanter drivs som en skock får av medias journalister och deras grumliga intressen. Politiken har gått i baklås och ovidkommande intressen har tagit över.

   Liked by 1 person

 6. Ove skriver:

  Sverige har släppt på försvaret av egna medborgare och deras uppbyggda rättigheter och säkerhet, för att famna utifrån kommande människor. Allt i det godas namn. Men systemet är varken byggt eller avsett för dessa nya förhållanden. Därav stressen och bristen på logik i regler och tillämpningar.

  Då och då ändrar jordens magnetfält riktning. Magnetiska virvlar och instabiliteter uppstår, innan systemet hittar ett nytt stabilt jämnviktsläge.

  Sverige har genom en extremt generös invandringspolitik, huvudsakligen märkt sjuklövern, med någon slagsida åt M och Mp, kastat in Sverige i en ytterst turbulent tid.

  En förändrad polaritet ställer exempelvis äldrevårdens behov direkt mot migranternas. Grupp ställs mot grupp, det som nyss sades inte fick ske. Utifrån kommande grupps behov, som yngre mäns, ställs direkt mot de äldres. En tidigare stark grupp svenskar som blivit gamla, och nu tillhör de svaga, ställs åt sidan. De som till stora delar byggt Sverige sätts på undantag. Senare mer bortskämda generationer slösar nu med resurser och kapital. Med hjälp av andras pengar har de velat köpa egen ytlig sinnesfrid och putsat på den egna glorian. De har förväxlat det goda med det onda. Och inte tänkt längre än näsan räcker.

  Nu pågår polomkastningen för fullt. De som betraktat sig som mest humanitära och godhjärtade har kastat ut Sverige i en skrämmande utveckling. Så kan missriktad och mer aningslös humanitet också se ut. Och den får nu följder.

  De som pekat finger åt de som försökt bromsa utvecklingen är ytterst ansvariga för att det mer mjuka samhället, som vi hittills lärt känna det, nu går i graven.

  Hur Sverige kommer att se ut efter polomkastningen går nog att ana. Tiden för Sverige som ett föredöme, för andra, är över. Snarare kommer vi att betraktas och hållas upp som ett varnade exempel. Just för att högmod alltid går före fall.

  Liked by 9 people

 7. oppti skriver:

  Åldersbestämningen är en del i detta.
  Varför skall vi ställa upp för unga som tar sig hit olovandes?
  Oavsett ålder!
  Det blir bizzart om vi är mer tillåtande ju yngre de som kommer är!
  Skicka dem till skolor i länder där de kan språket från början.
  Ta emot dem som kvalificerar sig för vidare studier på högre nivåer. På så sätt kan vi stärka studieviljan.

  Liked by 1 person

 8. Lars Bohman skriver:

  Inkonsekvens och självmotsägelser är störande för de mest begåvade, men de mindre begåvade är i majoritet. Det är en nackdel med demokratin. Man har försökt att uppväga denna nackdel genom att tillämpa meritokrati i förvaltningen. Politikerna är och förblir populistiska figurer.

  Meritokrati innebär att den mest meriterade ska få en chefstjänst. Denna princip reglerade tills fötjr bara några decennier sedan. Även lägre offentliga tjänster som lärare tillsattes med den som hade bäst utbildning och längst tjänstgöring (”förtjänst och skicklighet”). Besluten kunde överklagas.

  Sedan blev tjänsterna politiskt tillsatta. Politiskt utsedda generaldirektörer blev chefer för statliga myndigheter – ofta helt utan formell eller praktisk kunskap om verksamheten. Sedan såg man till att de kunde tillsätta även lägre tjänster med inkompetent folk. Utbildning och tjänsteår blev irrelevanta meriter. De ersattes med ”mjuka” (godtyckliga) meriter som teamkompatibilitet – att man skulle passa in i gänget.

  Bristande samarbetsförmåga blev en giltig grund för avskedande – inte oskicklighet i jobbet. Tjänstemannaansvaret avskaffades. Ingen kunde personligen hållas ansvarig för sina misstag.

  Underordnade har som främsta uppgift att behaga chefen, och så fortsätter det upp igenom hierarkierna så att summan av kardemumman blir att förvaltningarna ska behaga politikerna.

  Att återinföra meritokratin i den offentliga förvaltningen skulle innebära en revolution, och lösa många av dagens problem.

  Liked by 6 people

  • Bo Adolfsson skriver:

   När jag läste Kinas långa historia blev jag medveten om. att guldåren var när meritokrati tillämpades. När de gjorde tvärtom och godtycke tillämpades, t ex under Maos tid, gick det åt skogen.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Inkonsekvens och självmotsägelser är störande för de mest begåvade, men de mindre begåvade är i majoritet. Det är en nackdel med demokratin. Man har försökt att uppväga denna nackdel genom att tillämpa meritokrati i förvaltningen. Politikerna är och förblir populistiska figurer.”

   Så är det. Men meritokrati är också problematisk. Den förstärker klasskillnader genom att urlaka underklassen på den sista gnuttan begåvning. Den lockar politiker att genomföra sociala experiment som är dömda att misslyckas, eftersom den som tillsatts på sina meriter alltid överskattar dessa och tror sig vara berättigad att leka Gud. ”Världens kompetentaste regering” — vilket löjeväckande skitsnack. Inte för att det inte är sant, utan för syftet bakom att det alls sägs.

   En regerings uppgift är inte att vara kompetent, utan att känna sig bunden av vissheten om sin egen inkompetens.

   Gilla

 9. Jaxel skriver:

  Problemet med papperslösa och andra problem består till stor del i att asylsystemet i dagens värld blivit helt ohanterligt. Tyvärr är diskussionen om en radikal omläggning av asylsystemet i det närmaste obefintlig i Sverige. Förutom konsekvenserna av dagens system för Sverige så är systemet knappast humanitärt mot flyktingarna.

  Oerhörda vedermödor, kostnader och risker för att ta sig hit. (Människosmugglingen göder dessutom kriminella och troligen också terrorister.) Oerhört lång och plågsam väntan på besked. Sedan kanske avslag efter att man satsat allt man har för att ta sig hit. Kanske gå under jorden med de oerhörda påfrestningar detta innebär, se även kommentar ovan. Om man får stanna – ytterligare plågsam väntan på besked om familj får ansluta och så småningom kanske avslag på detta.

  Principförslag: Människor som flyr direkt från grannländer kan söka asyl på plats i Sverige. Övriga, inklusive anhöriga, söker i första hand asyl från tredje land, t ex något grannland och gärna via UNHCR.

  Gilla

 10. Lars Strömberg skriver:

  Hej!

  Det talas emellanåt om ”Det Välfärdsindustriella Komplexet”, vilket påstås vara något som syftar till att skapa arbetstillfällen, karriärvägar etcetera, baserat på existensen av ett ”välfärdssamhälle”.
  Så KAN det säkert vara.
  Och – om inte annat – så ÄR det väl också så, då det finns ett stort antal företag numera, vilka är verksamma inom just den så kallade ”välfärden”.
  Nu är det väl kanske inte just dessa privata företag, typ ”Omsorgsspecialisten AB” och ”Nisses Demens HB” som ”Det Välfärdsindustriella Komplexet” avses innefatta, om jag förstår saken rätt.

  Nå, det där om ”suddig och vag Godhet och Snällhet” tror jag kan bottna i något annat än sluga baktankar om att bygga upp ett ”Välfärdsindustriellt komplex”. Det ena utesluter kanske inte det andra dock.

  Vad jag vill komma till, är att den där suddiga och vaga Godheten och Snällheten kanske bottnar i egoism på ett betydligt simplare plan:
  Man vill KÄNNA sig god och snäll.

  Det är viktigt med en mjuk och mysig tillvaro. Inget konstigt med det.
  En känsla av att många runtomkring en tycker om en. Att ha många vänner som omger en. En konfliktfri social tillvaro, där man vet var man har alla och vilket skapar den där härliga känslan av att befinna sig i en social myshörna med massor av mjuka kuddar och gulligull.
  Väna leenden och mängder av (förvisso ytliga och reflexmässiga) ”tummen-upp” och massor av (förvisso ytliga och reflexmässiga) kommentarer som ”Åh, vad hääärligt! Gulle dej! Bästa du! Fina ni!” på FB och annorstädes.
  Klia min rygg och jag kliar din.

  Jag brukar ofta tänka i banor av Syfte – vad skall uppnås? och Metod – hur går jag tillväga?

  Vad är syftet – vad vill vi uppnå?
  Vi vill må bra.

  Vilken är metoden?
  Pja, det finns många metoder som leder till ett bra-mående, såklart.
  Men eftersom människor i gemen är lite bekväma och lata, och därmed kanske inte särskilt kreativa, så tillämpar många den metod som många andra redan tillämpar. Nämligen metoden att ernå uppskattning, omtyckthet, sympati mm genom att basunera ut ”den där suddiga och vaga Godheten och Snällheten”:
  Titta vad (suddigt och vagt) God och Snäll jag är!
  Titta bara, vad medmänsklig jag är!
  Se här hur illa jag tycker om ”Brunråttorna”!
  Läs här hur väl jag vill alla utsatta människor!
  Åh, vad bra det känns att ha givit en allmosa åt medmänniskan utanför butiken! Det borde jag berätta på FB…
  Hur fixar jag den där engelska flaggan på min profilbild, som visar hur jättemycket jag verkligen lider med Manchester.
  Jag måste åka in och kramas utanför Åhléns! Titta, MIN Hjärte-lapp syns på fotot i morgontidningen! MIN LAPP! Facebook, here it comes! Likes PLIIIS!
  Vad är det som gäller?.. Vilken är den mest populära åsikten just nu? Vad bör jag passa mig för att tycka?

  Politiskt korrekt brukar väl ovanstående kallas?
  Jag kallar det snarare Socialt korrekt.
  Syfte: Må bra.
  Metod: Social korrekthet.

  Liked by 2 people

 11. Asta skriver:

  Att en daghemsplats kostar 151 600 eller till och med 160 000 kronor om året är en fullständigt absurd siffra. Och det är inte jultomten som betalar dessa fantasisummor, utan i stort sett samma föräldrar som på grund av dagens politik i princip tvingas sätta sina barn i daghem.

  En plats i skolan kostar idag kring 8000 kronor i månaden.

  I ett fritt system, där det offentliga inte känner till något om utbildning, skulle en skolplats på låg- och mellanstadium troligen kosta kring 3000 kronor per månad, på högstadium och gymnasium kanske något mer.

  Samtidigt skulle kvalitén vara minst 2-3 gånger högre än idag. Ofta skulle den faktiskt vara oändligt mycket högre än idag, eftersom en betydande andel av barnen numera inte lär sig någonting, i skolan, under 12 års närvaro.

  Vi kan räkna fram en kostnad om ungefär 72 miljarder för diverse föräldrapenningar, 246 miljarder för pedagogisk verksamhet, och 10 miljarder kronor för direkta kostnader orsakade av vab. Totalt blir det 328 miljarder kronor.

  Momsen gav 409,4 miljarder kronor 2016, ungefär 10 procent av BNP. Den skulle alltså kunna sänkas med 80 procent ifall familjepolitiken avskaffades. Lägger vi till 2-3 år med en procent extra BNP-tillväxt så finner vi att momsen helt kan avskaffas.

  Den totala kostnaden för ”pedagogisk verksamhet” var 246 miljarder kronor.

  Sveriges BNP var 4181 miljarder kronor år 2015. Utgifterna för pedagogisk verksamhet var alltså 5,9 procent av BNP.

  Om vi räknar med 10 miljoner invånare, så uppgick de till 24 600 kronor per person, per år. Uttryckt på annat sätt, ifall kommunal och statlig näringsverksamhet vore förbjuden på detta område skulle skattesystemet kunna vara utformat så att en familj med två barn hade kring 100 000 kronor mer i handen varje år.

  http://www.undertallen.se/2017/05/nagot-om-vad-familjepolitiken-kostar-och-forstor/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.