Det räcker nu

Helena Edlund

Något hände efter Manchester. Något som bäst tydliggörs genom vad som inte hände. Förvånansvärt få bytte sina profilbilder på Facebook och taggandet #prayfor kom snabbt av sig. Jag har sett få brittiska flaggor på Facebook och ännu färre #prayformanchester. Jämfört med dåden i Nice, Bryssel eller mot Charlie Hebdo var reaktionerna närmast lama.

Har folk slutat att bry sig? Nej. Men sorg har övergått i berättigad vrede. Nu är folk förbannade, och därför kommer andra reaktioner.

Manifestationer och tal om hur vår kärlek ska besegra terroristernas ondska faller på sin egen orimlighet när det går upp för oss att någon haft som mål att mörda barn. Nu kommer kraven på att sätta ner foten och aktivt agera för att hejda terrorismens framfart.

Konstigt nog krävdes det tjugotvå oskyldiga personers död för att människor skulle inse det uppenbara: Kramar vinner inte över en resväska packad med sprängmedel och spik, hur mycket vi än önskar det.

Offren i Manchester mördades inte på grund av uteblivna kramar, utan eftersom deras frihet och livsstil provocerade. Personer fattade medvetna beslut att mörda dem. Skulden är därför främst terroristernas, men den ligger även hos den ideologi och de ledare där de hämtat sin näring – och hos de politiker som inte förmår skydda befolkningen.

Vi måste våga se det nu. Vi måste erkänna för oss själva att roten till mördandet – oavsett om barnen mördas efter konserter i Europa, vid shiitiska moskéer i Irak eller under bussfärder mot gudstjänstfirande i Egypten – ligger i en kompromisslös och intolerant ideologi som förkunnar att det är rätt att mörda oliktänkande. Inte ens barnen är fredade.

Hittills har varje attentat regelmässigt följts av uttalanden från politiker och artister som uppmanar oss att ”leva som vanligt”, ”vägra acceptera terroristernas världsbild” och ”värna vårt öppna och toleranta samhälle”. Idag tycks det vara en krympande skara som håller fast vid dessa mantran, och det har förmodligen sin förklaring. Att vägra acceptera något är nämligen bara första steget. Denna vägran måste sedan följas av ett beslutsamt agerande.

Förintelsen stoppades inte av att människor vägrade acceptera nazismens världsbild, utan av att folk gemensamt och med kraft slog ner alla försök att sprida denna världsbild över Europa. Priset blev högt, för nationer och individer. Men hade Europa mött nazismen med sång och dans, hade det förmodligen inte funnits en enda jude, kommunist eller homosexuell kvar idag.

Nu står vi inför ett liknande hot. Eftersom jag vill att mina barn och barnbarn ska leva i frihet, menar jag att det räcker nu. Jag vill se en vilja att försvara vår demokrati och vår frihet mot alla krafter som vill att vi (kristna, muslimer, ateister och alla andra) underkastar oss en förtryckande och våldsförespråkande ideologi. Jag vill se en beredskap att sätta hårt mot hårt för att garantera att Sverige är ett tryggt land för oss som växt upp här och dem som sökt skydd här. Jag vill att de politiker som anförtrotts ansvar över Sverige tar sitt uppdrag på allvar, kavlar upp ärmarna och börjar fatta beslut som värnar den skötsamma majoriteten framför den våldsförhärligande minoriteten. Är ni osäkra på vad jag menar, så googla på Winston Churchill.

Rädslan för konflikt mellan våra respektive tankesystem tycks överskugga viljan att försvara vårt eget. Kommer vi att bekräfta islamisternas bild av att deras ideologi befinner sig i konflikt med vår? Ja, helt uppenbart. Men våra ideologier befinner sig ju faktiskt på kollisionskurs med varandra. Extremisterna föraktar vår frihet lika mycket som vi föraktar deras förtryck.

Hur mycket vi än skyr den, är konflikten kanske det pris ett civiliserat samhälle periodvis måste vara villigt att betala för att fortsätta vara civiliserat? Alternativet är att fortsätta på den inslagna vägen, vilket tveklöst kommer innebära mer terror, fler dödsoffer, mer rädsla, mer lidande, mer motsättningar och större misstro mellan människor. Det är ett scenario få av oss önskar.

Slutligen kan det vara på sin plats att påminna sig om att barnen som mördades i Manchester inte dog på grund av att de ”accepterade extremisternas bild av verkligheten” – de mördades eftersom de vägrade göra det.

83 reaktioner på ”Det räcker nu

 1. Thomas Ek skriver:

  Det här inlägget, – Det räcker nu – är utomordentligt angeläget och oerhört viktigt. Något radikalt måste göras, nu. Vi måste försvara oss! En genomgripande förändring måste komma till stånd, nu. Det är allvar nu.

  Gillad av 4 personer

  • GT skriver:

   Problemet är att islamisterna finns i alla skepnader. Många är synbarligen fredliga och välartikulerade medan andra skriker allahu akbar samtidigt som de spränger sig själva och andra till småbitar. Infiltration av islamismen i de västerländska samhällen, inte minst i Sverige blir dock mer och mer uppenbar. Senast nu när Diskrimineringsombudsmannen – DO ansåg att en arbetsgivare som inte tillät sharia-praktiserande muslimer att inte behöver hälsa genom att ta i hand med det motsatta könet under arbetstid utgjorde diskriminering. Detta trots att EU-domstolen tidigare redan tilldömt arbetsgivaren tolkningsföreträde i frågan om att tillåta religiös symbolik på arbetsplatsen. Det framgår dock vid närmare granskning att DO själva står under direkt influens av den islamistiska föreningen ”Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa”. Islamisternas makt på alla plan har vuxit enormt mycket under de senaste 10 åren och deras tentakler sträcker sig numera in i myndighetsutövningen. Det är dags att omedelbart sätta stopp för denna utveckling innan islamismen växer oss över huvudet.

   Gillad av 9 personer

   • camiry skriver:

    Intressant det du skrev om DO under islamistiskt inflytande. Jag vill gärna passa på att berätta att inte heller JO är för oss vad många tror. Kanske du redan känner till det.

    Ett klipp från JOs hemsida:
    ”Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.”

    Fint. Många tror att JOs beslut vilar på lagen. Icke.

    I telefon med en av de som hanterar och föredrar ärenden för JO fick jag förklarat att JO inte är politiskt tillsatt, trots att hen utses av riksdagen, utan det är hen ”som person” med sina åsikter och erfarenheter som gör bedömningen. Tydligen drunknar de av anmälningar, varför de väljer vilka de vill ta i. Så, även om du anmäler något som är ett lagbrott så går de inte vidare om de inte vill det. Deras personliga bedömning baseras bla på hur stora de anser konsekvenserna vara för den drabbade. För att göra saken värre har de ingen skyldighet att motivera sina beslut. Lite Kafka över våra grundläggande rättigheter de är satta att värna m.a.o.

    Eftersom det inte finns någon annan instans för oss att vända oss till, bara JO, avslutade hon uppmuntrande med: ”Det enda råd jag har till dig är att rösta annorlunda i nästa val.”

    Strålande. Vårt rättsliga skydd står alltså och faller med vilka politiker vi har. Tryggt.

    Dessutom, ser man en notis om att ex någon kommunalpamp inte får kritik av JO, betyder alltså inte det nödvändigtvis att personen befunnits agera korrekt. Det kan lika gärna betyda att JO och den anklagade spelar i samma lag. Svårt att veta när de avstår från att motivera sina beslut…

    Gilla

 2. Agneta Berglöw skriver:

  Återigen fantastisk bra inlägg av Helena Edlund.
  Tonåringar som säker planerat denna kväll sedan länge för att se sin idol uppträda kom inte hem efter föreställningen.Många ligger fortfarande kvar på sjukhus med svåra skador.Hur kan dessa irrhjärnor skapa/tillverka dessa vidriga bomber som skall ge maximal skador?
  Förtvivlade föräldrar,blomsterhav,kondoleanser har strömmat in från hela Västvärlden.
  Har någon hört fördömande från någon moske?Från någon muslims företrädare?

  Gillad av 3 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är skönt om detta slutligen kan gå upp för alla historielösa som envist har fått för sig att världens ondska kan botas med öppna famnar, karameller och kärleksbomber. Varför inte ladda ned lite realia filmer från Netflix som visar den ondska som världen drabbades av under förra seklet.
  Tyvärr är det så att den riktiga ondskan bara kan elimineras med vapenmakt och det gäller såväl för de verkliga nazisterna från 30-tal och 40-tal och inte dagens löjliga hitta-på ”nazister” liksom Stalins mördarhorder eller dagens fanatiska mördarband av muslimsk valör. Det är därför vi behöver fungerande polis och militär och inte fjolliga feminister.

  Gillad av 7 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Lösningen på problemet må vara svårsmält men det finns ingen annan: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Och att människovärdet mäts i pengar.

  Rättsordningens och brottslighetens totala kostnader fördelas då på de dömdas garanter = försäkringsbolag.

  Det innebär incitament att maximalt distansera sig från allt som ökar ens försäkringskostnader och incitament för garanterna att hålla noga koll på sina klienter.

  Problemet att mäta människoliv i pengar kommer man inte runt och man använder redan sådana mått för att bedöma rimligheten i investeringar för ökad säkerhet.

  Den råa liberala basen innebär att man måste betala för att omfattas av rättsordning och på denna grund kan man bygga vidare med en lika liberal överbyggnad av hjälp med försäkringskostnaden åt dem man känner samhörighet med.

  Ett stort steg mot en liberal ordning där skatt ersatts med en ”klubbavgift” man betalar till valfri gemenskap (där man accepteras) för förmåner man bjuds på som medlem, är om vi som individuella skattebetalare kan åtarta makten över pengarnas fördelning över de av de folkvalda godkända producenterna av samhällstjänster och lagstiftarna är nöjda med att avstå från egna strävanden att styra utvecklingen.

  Gillad av 1 person

 5. Erling skriver:

  Ja du Helena,

  du har så rätt. Visst räcker det! Men hur ska en kursändring komma till stånd?

  Önskar jag vore optimist. Men kommandobryggan på Titanic 2.0 är intagen och ockuperad av befäl, som producerar floskler i parti och minut. Därvidlag är
  aktiviteten stor. Men kompetens att navigera ett fartyg saknas.

  Ett befäl, som tycks lika besatta av förintelse av vår kultur, vår frihet och livskvalité
  som terroristens maniska, självdestruktiva och hänsynslösa slutspurt.

  Möjligtvis kan befälet successivt bytas ut och så småningom komma överens om
  kursändring. Men då lär det vara oåterkalleligt försent. Kollisionen är ett faktum.

  Jag har gärna fel men det jag ser indikerar det motsatta!

  Gillad av 4 personer

 6. MartinA skriver:

  Anledningen till terrorn är att europas härskare har valt att släppa in många miljoner utomeuropeer i europa. Den som kan någonting alls om historia vet precis vad detta kommer leda till. Om våldet utövas under etiketten ”islam” eller under någon annan etikett är oväsentligt.
  Vidare, enligt historieskrivningen stoppades ej förintelsen? Och andra världskriget hade ingenting med tysk inrikespolitik att göra alls och allt att göra med konkurrensen mellan stormakter och revanch efter freden i Versaille. Mitt råd till historiskt ointresserade personer är att ej använda historiska paraeller.

  Vidare, vad artikeln egentligen förordar är att samma härskare som av ren illvilja fört en svenskfientlig invandringspolitik under decennier skall börja övervaka medborarna ännu hårdare, börja censurera ännu hårdare, börja arrestera folk på ännu lösare boliner etcetera. Dessutom gör artikeln ett mycket ängsligt intryck i och med att Edlund går ur sin väg för att säga ”inte alla muslimer”, ”muslimer är också hotade” etcetera, precis som resten av etablissemanget gör hela tiden. Samtidigt som artikeln ytligt sätt försöker visa handlingskraft. Möjligen att artikeln har en poäng i attitydförändringen. I övrigt, tja.

  Gillad av 2 personer

 7. Hortensia skriver:

  Utmärkt, Helena, men jag vågar påstå att ”barnen som mördades i Manchester” varken ”dog på grund av att de ‘accepterade extremisternas bild av verkligheten’ – [eller att] de mördades eftersom de vägrade göra det.”

  Deras små liv offrades på den politiskt korrekta multikultiutopins altare…

  … när de avsiktligt sprängdes i småslamsor mitt i det tillitsfullt hypertoleranta, västerländskt vidöppna samhället, där både de och deras föräldrar får förmodas ha fostrats att vara supersnälla och jättegoda mot nästan…

  … som hårdnackat faktaresistent förutsatts vara precis likadan, beredd att värna vårt demokratisk och jämställda samhälle, dess invånare och de kulturellt kristna värderingar, som ligger till grund för vår civiliserade livsstil…

  … oavsett vilken inhuman religion/politisk ideologi/dysfunktionell klankultur ”nästan” strikt har indoktrinerats i enligt traditionen i värdlandets självvalt segregerade ghetton, eller på plats hemma i något utomeuropeiskt skitland…

  … han aldrig borde tillåtits lämna, för att hata, hota och utrota oss även här.

  Gillad av 4 personer

 8. gmiksche skriver:

  Ja gillar inlägget med ett undantag: ”alla krafter som vill att vi (kristna, muslimer, ateister och alla andra) underkastar oss en förtryckande och våldsförespråkande ideologi”.

  Islamism är den extremistiska tolkningen av koranen vars budskap är motsatsen till fred och som bär islamismen inom sig. Jag vill dock undanta shiiterna, som genom sin historia visat en förmåga att tolka islam på ett fredligare sätt och som lidit lika mycket genom historien genom koranens sanna uttolkare som övriga.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är inte sant. De flesta islamistiska våldssekter i historien, t.ex. assassinerna, har varit shiitiska sekter.

   Viktigt är att det inte borde intressera oss mer än akademiskt, eftersom vi inte skall ha någon som helst form av (politisk) islam i vårt samhälle.

   Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Shiiterna har för det mesta varit i underläge mot sunniterna historiskt sett. I vår tid har det shiitiska våldet varit försvinnande litet i förhållande till det sunnitiska – det sistnämnda både mot kristna och mot shiiter, ex vis i Jemen, Irak och Pakistan, men även i Sverige. Jag vill ingalunda försvara den shiitiska varianten av Islam, men nog finns det en stor skillnad. Givetvis vill vi inte ha någon av varianterna hemma hos oss. Dessutom har det visat sig att iranier, som ju är genomgående shiiter, har mycket lättare att integrera sig än sunniter. Vilket i sin tur torde bero på att iranierna inte har har helt släppt sin pre-islamiska kultur, d v s kan ge upp sin tron utan att helt tappa fästet i tillvaron.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Hva med Komeini – var ikke han shia-muslim? Utstedte fatwa mot Rushdie – den norske forleggeren av ‘Sataniske vers’ ble skutt ned utenfor sin bolig og overlevde såvidt. Tror en annen forlegger (oversetter?) ble myrdet. Det var mye underlig rundt Nygaard-saken – mange hadde inntrykk av at spor ble fulgt påfallende dårlig opp. Trusler fra krefter utenfra? Ingen er til dags dato tatt for drapsforsøket.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Se mitt svar till Fredrik Östman, som även är ett svar på ditt inlägg. Medan utvecklingen i Iran efter Khomeinis bortgång gått i liberal (kanske fel ord, men jag hittar inget bättre) riktning, har utvecklingen i de flesta andra muslimska länderna gått åt rakt motsatt håll. Paradoxalt nog samarbetar västmakterna, Norge och Sverige inbegripna, med Saudiarabien som finansierar en stor del av de moskéer på vår kontinent där det våld som vi utsätts för predikas. Tilläggas kan att den shiitiska världen inte alls visat samma expansionstendenser som den sunnitiska. I Spanien och på Balkan var det sunniter som invaderade, likaså i Indien och öster därom. Eller i Afrika söder om Sahara.

    Gilla

 9. Lars S. skriver:

  Bra!

  Vi som under lång tid varit medvetna om att hotet från militanta och fanatiska muslimer är verklighet har hånats och smutskastats av etablissemanget och deras medhjälpare.

  Det är dags att vi än mer vågar stå upp för våra åsikter och krav på samhället hur dessa terrorister och deras uppdragsgivare ska bekämpas och oskadliggöras.

  Vik inte undan och låt dig inte skrämmas/hotas till tystnad,kräv av både den rödgröna regeringen och Alliansens partier att de omedelbart ändrar sitt agerande och börjar bekämpa presumtiva terrorister och skyddar oss medborgare på bästa sätt.

  Frankrike lär jaga fransmän som strider för IS i Syrien i avsikt att oskadliggöra(döda) dem innan de återvänder till Frankrike och utgör ett hot i Frankrike. Tolerera inte att politiker i Sverige gör tvärtom,att vi ska bjuda in våra svenska terrorister tillbaka till Sverige och därmed ge dem en möjlighet att fortsätta sin kamp mot kristendomen och västerlandet genom terrorhandlingar här i Sverige.

  Gör allt vad du kan för att stoppa försöken från regeringspartiet Mp att vi ska underlätta för människor som saknar id-handlingar att kunna få vistas i Sverige bara för att påstår sig vara under 18 år. Kräv svar från Alliansens partier om de verkligen kan tänka sig att regera ihop med Mp och socialdemokraterna.

  Kräv av regeringen att de ser till att lagstiftningen gör det möjligt att avvisa/utvisa de människor som inte har rätt att vistas här,alternativt fängsla dem i så obehagliga fängelser att de frivilligt väljer att lämna Sverige.

  Kräv av alla muslimer och deras organisationer att de tydligt och i praktisk handling bekämpar terrorismen,annars ska de betraktas som medskyldiga och straffas för detta. Religions och mötesfriheten ska inte kunna vara ett alibi för att direkt eller/och indirekt stötta terrorismen.

  Vi måste tillsammans kämpa mot dessa fanatiska muslimer som har som främsta syfte att förgöra våra samhällen i h liv.

  Annars kommer vi förlora kriget mot de fanatiska muslimerna och terrorismen.

  Gillad av 2 personer

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Frihet för en religionsideologi eller tanken?

  Knappast någon tvekan, om vad som borde gälla!
  Sätt ner foten här o nu.

  Ännu hellre bakom om Ni inte accepterar våra värderingar,
  i såväl Sverige som Europa!

  Enough is enough!

  Gillad av 2 personer

 11. Gunilla skriver:

  Rädslan för konflikt är helt rätt. Och svenskar är synnerligen konflikträdda. Som exempel eftersträvar vi ständigt ‘konsensus’. Annat exempel är vår ‘neutralitetspolitik’. Under ww2 tolkades den av andra länder som direkt feghet. Nu tror jag inte att Sverige klarar att sätta ner foten denna gång heller. Sverige får nog igen räddas av andra med mer ‘cojones’. Jag tror heller inte att det är en krympande skara som fortfarande står upp för dessa mantran. Du talar nog fortfarande för de redan frälsta; alltså den skara svenskar som redan länge insett galenskapen. De andra fortsätter att med dårens envishet förneka och invagga sig i illusionen att de går ‘den rätta (godhetens) väg’. Sverige gör allt för att undvika konflikt; viker ner sig, kryper, mörkar, ljuger för folket, slickar röv för intoleransen etc.etc. Frågan är, hur galet det ska gå innan en svensk kan försvara sig.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Under ww2 tolkades den av andra länder som direkt feghet. ”

   Upplever den tolkningen som ganska tröttsam. Hur många länder var det egentligen som förklarade krig mot axelmakterna?

   Sanningen var snarare att de blev attackerade och därmed drogs in i konflikten. Sannolikheten för att t ex Norge, Danmark, Belgien etc. skulle förklarat krig mot Tyskland var nog nära noll.

   Gillad av 2 personer

   • Gunilla skriver:

    Vi är heller inte beredda att bidra till eller delta i västalliansen Nato men ‘förväntar’ oss att den ska komma till vår räddning om vi anfalls.

    Gilla

   • ericr45 skriver:

    ”…Sveriges ‘hållning’ under WW2.”
    Ingen skillnad,
    Sverige var då, precis som nu en ”safe haven” för krigströtta och ”stridande aktiva”…
    Vi tog ju även emot ”ensamkommande” från Suomi, men de åkte ju senare tillbaka.
    Under 50-talet tog många under ett par sommarmånader emot sk ”Berlinbarn” 7-12 år…
    Om nån minns?

    Gilla

 12. Johan Löfgren skriver:

  Ja, det räcker nu för många av oss. Men när räcker det för politikerna och övriga etablissemanget? Och vad eller vem gäller kärleksfestivalerna och kärleksbombningarna? I mina ögon handlar det om en slags kollektiv försvarsmekanism åt det naiva och antiintellektuella hållet. Om mitt barn blivit mördat skulle kärleksmanifestationer bara förvärra allt.

  Undanflykter fungerar alltså inte, även om det är just vad etablissemanget önskar för att ostört kunna gå vidare med sina planer. Att agendan leder till blodspillan tycks inte innebära några större förändringar – gränserna ska vara öppna och alla är välkomna. Om det senare visar sig att vissa (majoriteten) inte var välkomna är det för sent. Det visar att vi behöver tänka först och sedan handla därefter. Vi behöver politiker som kan tänka och är lojala mot Sverige.

  Slutligen kan det vara på sin plats att påminna om varifrån de här extremisterna får sin näring att söka blodspillan – moskéer och Koranen, det vill säga ideologin islam.

  Gillad av 4 personer

 13. KristinaF. skriver:

  Jag hoppas verkligen, Helena, att vi nu är tillräckligt många som tycker att det räcker. Så det kan
  komma en förändring. Men tystnaden och ursäkterna finns fortfarande kvar. Bland annat verkar Londons muslimske borgmästare tycka att terror får vi vänja oss vid i en storstad som London. Och här blir det fortfarande tyst vid middagsbordet när frågan om islams ondska kommer på tal. Eller när jag säger till mina vuxna barn att de måste se till sina små flickor, och pojkar, extra, för de med onda avsikter har ökat i samhället.

  Gillad av 2 personer

 14. bengtakewennberg skriver:

  Konflikter har ofta beskrivits av en modell som kallas konflikttrappan. Den består av en trappa man kliver ned för och för varje steg nedåt förvärras konflikten och dess konsekvenser. I mitten av trappan utvecklas hämnd och vrede. Den slutar i förintelse för de som vandrat nedåt.
  Vi måste förstås acceptera att de som får sina byar brända och barn bombade av västerlandets maktmedel kan känna hat mot oss. Såväl som vi är berättigade i vår vrede mot dem som dödar de oskyldiga barn i Manchester som tillhör vår kulturkrets.
  Helena har förstås rätt., De som vill oss illa måste stoppas. Kanske med våld. Men det räcker inte. Det måste också till något annat. Det är förstås inte obegränsad kärlek och kramar eller manifestationer på Sergels Torg som behövs. Men vad är det då? Hjälp till Helena!

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Din konflikttrappa har nog konstruerats av pacifister. Den vann åtminstone inte andra världskriget.

   Och typiskt för postmarxisterna är för övrigt att de mycket vältaligt börjar tala om krigen i Mellanöstern så snart ett muslimskt terrordåd inträffar i Väst.

   Vad jag anser om dessa postmarxister ska jag inte gå in på här.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Oavsett vad man tycker om islam, och jag för min del brukar inte skräda orden i det sammanhanget, har västmakternas militära agerande i regionen ställt till med ett fruktansvärt elände. Och det bara fortsätter. Att det spär på islamismen är närliggande. Eftersom många muslimer, kanhända en majoritet, faktiskt ser det som ett nytt korståg. Trots att det är raka motsatsen, eftersom västmakternas agerande är ingalunda baserat på kristna värderingar. Men försök att förklara det för den genomsnittliga muslimen när inte ens en bråkdel av den svenska befolkningen förmår att se bakom skynket. Jag försöker ingalunda försvara den islamistiska terrorn, men det kan inte vara fel att peka på vad som bidrar till dess utbredning.

    Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  En viss tillnyktring i debatten har ju skett men fortfarande har vi inte hört något kraftfullt uttalande från regeringen eller den så kallade oppositionen. Fortfarande kan Jonna Sima och Anders Lindberg skriva hot och hat mot de som velat sätta ner foten för länge sedan. Vad kan vi vanliga hyggliga människor göra? Tala med dina närmaste, grannar och vänner. Var inte rädd för att bli kallad fula saker. Alla som nu hävdar att vi som vill se våra barnbarn växa upp i ett tryggt och fritt land måste säga: Inga mer muslimer. Dessa barbarer måste ut om de inte accepterar och tar till sig vårt sätt att leva. Sköt dig, försörj dig och sprid inte hat.

  Gillad av 7 personer

 16. ericr45 skriver:

  Tack för ett begåvat och starkt/tungt inlägg.
  En text med innehåll.
  Vad tänker vi egentligen i Sverieg om alla dessa terrordåd? ”Lastbilsincidenten”, stor vrede en korttid.
  Sen? Ingenting?
  Kan det vara våra 200 år utan traditionella krig som satt sina spår, vi inget begriper vad det innebär att ”kämpa”?
  Att bevara fred INOM landet?
  För det pågår ett krig här, ett krig mot svensk demokrati så som den en gång var, mot svensk skol(ut)bildning som ska inriktas åt ”rätt” håll. Upprättandet av ”godkända” egna skolor har ju börjat, med de styrandes goda minne.
  Mot svenska kvinnor som ska börja uppföra sig ”rätt och anständigt” och som inte skall vara ensamma på gator och torg..
  Kan man få 2 mån fängelse för våldtäkt av en 13-åring, då ger jag inte mycket för ordet ”rättvisa”.
  Ett krig mot den västerländska lagstiftning som viserligen i huvudsak är sekulär, att den skall bytas mot en religionsgrundad sådan..
  Jag kan fortsätta..
  De styrande är helt med på att förändringar genomförs, dock långsamt.
  Fd finansminister Gunnar Stäng påstås ha sagt:” Det är inte klokt hur mycket skatt folk tål – om man bara ger dem lite i taget”.
  Kan tillämpas även idag, fast då på underkastelsen inför ”de/det nya”.

  Gillad av 3 personer

 17. Christer Carlstedt skriver:

  Jag har haft litet svårt att förstå flagginklistringen på FB-statusen.
  Vad skall den vara bra för?
  Förhindrar den att dylika illdåd skulle upprepas?
  Uppenbarligen inte.
  Är avsikten att berätta att jag tycker det skedda är vedervärdigt?
  För vem vill du i så fall berätta det?
  Känner du någon som inte tycker som du i den saken?
  Förmodligen inte – för om du gör det så är det nog hög tid att se över sin vänskapslista.
  Är det möjligen en duktighetsklapp på den egna axeln?
  Får jag absolution genom flagginklistringen för att jag inte gör mer för att klarlägga mekanismerna bakom dåden och se till att de inte upprepas?

  De allra flesta européer har, oberoende av om de är ateister eller troende, en kristen grundsyn. Denna innebär bland annat att mitt eventuella religiösa troende är en affär mellan Gud och mig själv. Har jag misskött mig på den punkten så ser vår Herre till att sköta eventuell bestraffning på den yttersta dagen.
  Att någon tar sig rätten att leka ställföreträdande gud och utdela straffet redan i jordelivet finns inte på vår karta.
  Det bisarra är att det visar sig att på muslimernas karta så finns just den bestraffningsvarianten. Dessutom anses den av vissa som en rent av heligt plikt.

  Logiken lyser givetvis med sin frånvaro.
  Den allsmäktige guden är tydligen inte kapabel att fixa straffutmätningen på egen hand. Det är allt tämligen magstarkt att påstå att guden inte duger till att freda sitt eget revir utan mänsklig assistans! Kan man komma närmare hädelse än att förneka gudens förmåga?

  Om det nu skulle vara så att man som muslim anses göra rätt i att förpassa någon till helvetet direkt och nu, så har man tydligen missat att det är rent löjeväckande.
  Livet efter detta, antingen det nu skall tilldra sig i himlen eller helvetet skall pågå i evighet.
  Hur intelligensbefriat blir det då inte att skicka någon till det förmodade helvetet ett par år tidigare än som det annars skulle ha skett?

  Ferdinand och Isabella körde ut muslimerna från den Pyrinéiska halvön. Inte gjorde de det för att det var så väldigt livat att leva under morisk överhöghet.
  Så kom då jesuiterna, som fått mycket skit för sin nit beträffande omvändelse av muslimer till kristendom.
  Hur många gissningar behöver du för att reda ut var de lärt sig tekniken?
  Skillnaden var kanske att du kunde vara kristen under morisk överhöghet om du accepterade att inte ha den tidens mänskliga rättigheter och dessutom betalade straffskatten.
  Jesuiterna begrep att ogräs måste dras upp med rötterna. De hade sett alternativet.

  Våra styrande har en otrolig förmåga att kunna bortse från att historien faktiskt har något att lära oss. Vi kan tycka att folk klädde sig lustigt på medeltiden, men det betydde inte att de var ett dugg dummare i huvudet än vi var nu.
  Med tanke på att det faktiskt finns ett historiskt facit på vad som blev konsekvensen av att islam fick fäste i Europa, så är det närmast otroligt att man åter släpper in en straff- och vålds- ideologi som inte har förändrats ett smack sedan den tiden då den blev utkörd.

  Eftersom vi i Sverige av någon märklig anledning känner att vi dessutom måste vara Bror Duktig och bäst i klassen, så sponsrar vi våldsideologin ekonomiskt med diverse föreningsbidrag.

  Man kan ju undra hur många våldsdåd det krävs för att politikerna skall plocka av sig skygglapparna och se på världen som den verkligen ser ut i stället för som nu agera efter som man skulle vilja att den såg ut.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   1. Den kristna grundsyn du omnämner är protestantisk. I den katolska kyrkan har samhället ett ansvar för din frälsning.
   2. Jag satte upp en flagga för att styra diskursen i nationalistisk riktning. Av samma anledning anbefaller jag var och en att köpa flaggstång och flagga flitigt o.s.v. Krossa den postmoderna socialismen!

   Gillad av 3 personer

 18. Jonas Bohman skriver:

  Sådanahär texter skulle helt klart ha förtur i dom stora morgontidningarna, och Helena skulle ses och höras i olika ”morgonsoffor” i radio/ TV flera gånger i veckan. Låt oss drömma, eller så kanske det inte ligger så långt borta, då mycket hållet på att krackelera i PK-landet. Må solen alltid skina på dig…..

  Gillad av 2 personer

 19. Marita Andersson skriver:

  Ja det räcker nu! Det borde räckt för länge sen, inte enbart av dessa skäl. Vem kräver att regering och riksdag lämnar sina platser NU?. Det som uppmärksammas är inte bara den fullständiga handlingsförlamningen kring de terrordåd som det nu är extrapris på runt om i Europa utan också att hela Sveriges myndighetsutövning är på väg att raseras inom samtliga områden pga trycket från invandringen. Det krackelerar, hur kan människor ställas till svars för sina lögner om invandringens konsekvenser och Islams oerhörda grymheter. Politiker och journalister avslöjas nu i och med resultaten i åldersbedömningarna! Detta avslöjande skulle om rätt personer skapade drev mot politikerna och grävde fram alla osanningar inom alla områden som de ägnat sig åt, leda till deras avgång! De senaste decenniernas retorik kring invandringspolitiken är en stor fet lögn och ansvariga skall ställas till svars. Terrordåden är bara den tydligaste och grymmaste konsekvensen av öppna gränser och fullständig naivitet bland Europas politiker och journalister. Situationen nu är helt absurd, varför ställs inte ansvariga till svars?

  Gillad av 2 personer

 20. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det verkar som att folk äntligen börjar ana att det är fara å färde och att man kanske inte bör lita blint på våra politiska företrädare.

  Man behöver inte lägga ner mycket energi för att kunna åskådliggöra hyckleriet med uttalanden av typen ”vi ska leva som vanligt”. Vilka som är ”vi” glömmer man liksom bort att nyansera, för det är inte alla som är ”vi”, en del är ”dom andra”. Lustigt nog är ”dom andra” de som uppmanar oss att leva som vanligt, se t ex:

  http://cdn01.nyheter24.se/9b57e5880300035c01/2016/07/05/1282836/sdlta707395-nh.jpg.

  Varför en del inte ska leva som andra utan vara omringade av livvakter är ”för att skydda demokratin”.

  En annan kategori som kan få problem med förtroendet är kyrkans företrädare i Sverige, där man fortsatt ser ett mycket större engagemang för ”andra sidan” än för ”oss”. I dagens Göteborgs-Posten finns en artikel med budskapet ”Sluta se papperslösa som potentiella terrorister”, undertecknad av kyrkliga intressen, bl a en kyrkoherde. Jag vet inte om dessa har samveten som gör att de skulle tänka tanken, vad göra om man ställs inför en situation att förrätta begravning av terroroffer.

  Gillad av 5 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kanske dags att ta bort livvakterna?

   Då blir vi Allah LIKA TRYGGA, i rättvisans namn)
   Behövs de i ett så tryggt land som Sverige…

   Gilla

 21. Lars Åhlin skriver:

  Barnen i Manchester mördades helt enkelt för att de inte var rätt sorts muslimer, ungefär som Hitler med anhang mördade judar helt enkelt för att de var judar. Om försvar mot terrorism skulle stå i konflikt med religionsfrihet så är det religionsfriheten som måste vika. Läs gärna Wikipedias artikel om religionsfrihet!

  Gillad av 1 person

 22. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Håller helt med om att undfallenheten mot islamismen kan jämföras med undfallenheten mot Hitler på 1930-talet, och att terroristernas förakt för oss bara ökar ju mer makthavarna i Väst framhärdar i sin passivitet.
  Men stryk den sista meningen i texten — barnen kan inte lastas för politikernas vanvett!

  Gillad av 1 person

 23. Realism skriver:

  Du har självklart helt rätt, Helena. Det enda jag INTE instämmer i, är att ”Det räcker NU”. Det räckte för länge, länge sedan, långt innan det första terrordådet på svenska mark!!!! Att som de senaste decenniets politiker tvinga på sin befolkning globalisering och multikulti-politik, utan att först verkligen sätta sig in i hur olika kulturer och ideologier är uppbyggda, och så fullständigt kapitalt missbedömma kompabiliteten mellan kristendom och islam, är RENT KRIMINELLT. Informationen har ju såklart funnits, men intresset har varit obefintligt, uppenbarligen. Ett ödesdigert och oförlåtligt ”misstag”. Har det skett medvetet, är det
  inget mindre än landsförräderi.
  Priset för detta får Europas befolkning betala idag och framöver, med invasionen av fientligt inställda muslimer, och oskyldiga människors död.
  Du lär tyvärr aldrig få se nuvarande politikervälde ”kavla upp ärmarna och fatta beslut som värnar den skötsamma majoriteten”, så hoppas inte på det, även om det naturligtvis är det enda rimliga! De saknar totalt all handlingskraft, förmåga och egentlig vilja till detta. De är alltför prestigebundna, och kommer att klamra sig fast vid sin agenda så länge som det bara går, tills det inte går längre, och då har situationen förvärrats än mer katastrofalt.
  Jag HOPPAS att det är som du säger, att folk börjar reagera med sund ilska istället för hjärtan och kramar, men jag är samtidigt också lite rädd för att människor börjar bli mer luttrade och t.o.m. avtrubbade efter det ena terrordådet efter det andra. Den tanken skrämmer mig, och jag hoppas jag har fel. Folk behöver verkligen bli förbannade och stå upp mot detta, det är det enda som kan leda till någon förändring.
  VI SKA INTE BEHÖVA LEVA MED RÄDSLA PÅ GRUND AV INKOMPETENTA OCH PRESTIGEFYLLDA POLITIKER SOM HAR ANDRA PRIORITERINGAR ÄN ATT VÄRNA SIN URSPRUNGSBEFOLKNING!!!

  Gillad av 6 personer

 24. mOAB skriver:

  Jag blev censurerad tror jag, det sammanfaller med att jag var den enda som inte förstår eller uppskattar Helenas inlägg. Jag försöker igen:

  Jag anser att tiden för att göra en distinktion mellan extremister och muslimer är över. Det är en utopi att tro att detta är möjligt och upprätthåller därmed den situation vi nu har där småflickor mördas. Det är islam, inte islamism som är problemet, jag vill inte leva i ett muslimskt samhälle just för att mina värderingar inte är muslimernas. Vi kan inte endast välja ut de som vill döda oss, det är helt enkelt så att det är islam självt, och därmed alla muslimer som blir problemet. Innan vi inser detta och åtgärdar det kommer terrorn att fortsätta att växa.

  Jag anser att även om Helena är modigare än de flesta så gömmer sig ändå denna naiva önskedröm om att bara vara mot de som är explicit onda i hennes inlägg.

  Så, låt stå.

  Gillad av 7 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Vet inte om detta släpps igenom eller om jag är placerad i utvisningsbåset igen.

   Jag skrev en liknande kommentar med något skarpare formuleringar, på temat att Sverige och Europa måste befria sig från islam och från muslimer, med udden i formuleringen: ”Är inläggets författare beredd att faktiskt agera/propagera för det som då måste göras?”

   Den var, verkar det som, för skarp.

   Det är tyvärr ett genomgående tema för många av den här bloggens skribenter att de är för fega för att konkretisera sina trevande tyckerier till faktiska åtgärder. Nå, varje blogg sätter själv sitt tema och sina gränser och gott är det så länge det får vara så, men det blir lite enahanda när skribent efter skribent maler på om ‘något måste göras’ utan att ha kurage nog att våga säga vad, och stå för det trots troliga repressalier i andra media.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 4 personer

   • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

    ”Rikard den äldre” – visst är det lättare att tycka, än att ”konkretisera tyckandet i faktiska åtgärder”. Problemet är ju bara att man som enskild medborgare lätt känner sig liten och ganska maktlös. Jag tror dock ändå på ”många bäckar små… ” Man måste våga prata med folk omkring sig om detta, man får inte vara rädd för rasist-stämpeln!!! Efter alla terrordåd och andra larmrapporter om kollapsande välfärd och lavinartat stigande kriminalitet, så är det som tidigare ansågs rasistiskt nu BETYDLIGT mycket mer legitimt och befogat att tycka, det märks när man tar upp dessa ämnen i möten med andra.
    Vad som framför allt sedan behövs, är ju objektiv information och upplysning om framför allt islams ideologi , så att folk sedan utifrån den informationen kan ta ställning till hur de ställer sig till fortsatt muslimsk invasion, och alla farliga konsekvenser som det medför !! Här kan opinionsbildare som Mohamed Omar här på DGS göra en enorm nytta, om man bara kan hitta ett sätt att nå ut till betydligt fler med hans ovärderliga kunskaper!
    Den som då fortfarande sedan tycker det är ok att småflickor massakreras i islams namn, hedersrelaterat våld, kvinnoförtryck etc. är det nog inget att göra något åt, de har helt enkelt för låg IQ…
    Man kan också skicka insändare till den typ av media som INTE censurerar bort icke PK-godkända kommentarer, t.ex. Nya Tider och liknande. Många läser detta, och tar intryck av vad som skrivs, om det är bra formulerat.
    Svenska folket måste faktiskt fatta att det är deras förbannade SKYLDIGHET att sätta sig in i detta, det är allas vår framtid som står på spel här!!!!
    Utöver de uppenbart godtrogna grupperna, så tycker jag att det finns en rätt underskattad grupp som utgör en stor ”utmaning” (för att använda idiotpartiernas favoritord…), och det är den yngre generationen röstberättigade. Dessa ungdomar har inte sett det trygga och mer homogena Sverige som vi lite äldre generationer vuxit upp i, de har inget att jämföra med. Många av dem utgör Annie Lövs nya stödtrupp. De har många muslimska kompisar, eftersom det är så många invandrare i skolan numera. Många av dem ser inte på muslimerna som någon fara, eftersom deras muslimska kompisar inte är det… De tycker att vi andra är rasister, och saknar viljan att se på islam med objektiva ögon. Jag ser ett problem med att få upp ögonen på denna grupp, och få dem att se lite längre än närmaste bekantskapskretsen…

    Men som sagt, man kan alltid försöka påverka i det lilla, det är i alla fall en väg framåt i rätt riktning! Många bäckar små…

    Gilla

   • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

    Förlåt, Rikard, jag ser nu att jag benämnde dig fel i min kommentar ovan! ”Rikard” ska det ju stå, och inget annat! Ber om ursäkt!

    Gilla

  • Anders skriver:

   Du har förstås helt rätt. ”Islam has bloody borders”, som Samuel Huntington skrev. Vi kommer att gå mot en situation med alltmer våld mot den svenska befolkningen. Önskar jag kunde skriva inbördeskrig men tyvärr har väl svenskarna inte kraft nog att försvara sig. Lösningen på konflikten, åtminstone för en period, är som Huntington också konstaterade, etnisk rensning. Och tyvärr är det knappast någon tvekan om vilka det är som kommer att bli fördrivna.

   Gilla

  • GT skriver:

   Korrekt. Ontologin i frågan är helt felaktig. Islamism finns t ex inte i arabiskan. Det handlar endast om islam eller inte islam.

   Gilla

  • Det röda pillret skriver:

   ”Britain has been invaded. Whitehall has revealed that there are 23,000 suspected terrorists inside the UK. What it didn’t say is that the British army reserve has just 29,940 active personnel. The ­implications are clear, but no politician will admit them. When the number of enemies inside a nation nears the number of its active army reserve, the nation cannot hold. Britain and the Commonwealth states should be on a war footing. That means closing borders, strengthening treason laws and bolstering defence.”
   Se länk och läs kommentarerna på samma sida också: http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/66208

   Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag tror att jag också blev censurerad. Jag håller med dig Moab, men uppskattar Helenas artiklar väldigt mycket som skarpa och genuina om än försiktiga i detta att inte våga kritisera en lära, utan bara dem som begår brott i lärans namn. Islam är en våldsbejakande politisk ideologi i religiös förklädnad! Vi har ingen anledning att vara toleranta mot en intolerant lära. Vi måste våga kritisera islam som både vill ta den världsliga makten och reglera folks familjeliv och tankar.
   Jag tror inte att muslimer skiljer på islamism och islam, det är bara vi i väst som tycker det känns bra att inte behöva kritisera en religion.
   Även om det förstås är en mycket liten andel av alla muslimer som skulle ta till våld och jihad mot fel sorts muslimer eller judar eller andra grupper av människor, så finns det stöd för det i islam. Och stöd för förtryck av kvinnor och barn.
   Så vi måste våga ifrågasätta islam som lära, högt och tydligt, och strida för vår egen liberala, sekulära, jämställda kultur. Inga bidrag eller tillstånd till skolor eller moske’byggen och självklara krav och förväntningar på anpassning. Lagföra och utvisa alla som begår brott i någon form och har samröre med terrorister.
   Och sätta asylinvandringen och anhöriginvandringen på paus under några årtionden.

   Gilla

  • Gert B. skriver:

   Självfallet är det islam som är grundproblemet. En ideologi som är ett helt främmande inslag i vår världsbild. Här är jag så radikal att jag bannlyser islam i vårt samhälle. Förbjud alla synliga islamiska tecken och symboler. Riv moskéer ! De som fortfarande vill praktisera islam, får göra det helt privat utan att göra minsta lilla väsen av sig. Jag kräver inte att de ska konvertera, men islam ska inte påverka det svenska samhället på minsta lilla vis.
   Tillägg: i mina drömmar skulle muslimer tvingas att omvända sig, konfirmera sig och genomgå dopet och nattvarden. Men det är bara orealistiska drömmar som sagt.

   Gilla

 25. Jan Ahlström skriver:

  Så bra, som vanligt!

  Tänk om vår statsminister kunde dra näven i bordet och säga att nu får det fanimej vara nog, nu ska vi göra allt vi kan för att vi svenskar ska kunna vara trygga och inte behöva oroa oss för våra barn och barnbarns framtid.
  Och sedan visa på åtgärder.

  Nej, det händer inte istället kommer det för tusende gången att ”vi ha ordning å reda” .

  Man blir så trött!

  Tänk om vår statsminister på bästa sändningstid

  Gilla

 26. oppti skriver:

  Nu tycker jag vi alla skall finna en muslim och krama dem.
  Håll dem hårt och släpp inte taget för allt i världen.

  Gilla

 27. Cello Jr skriver:

  Bra artikel, men saknar konkreta förslag, såsom att ingen tillåts resa in i vårt land utan giltiga id-handlingar (gäller i synnerhet asylsökande); avblås alla publika evenemang såsom We are Sthlm; inför undantagstillstånd och internera alla jihadist-sympatisörer; deportera alla papperslösa och frånta ”hemvändande” från IS medborgarskap. Vi är i krig så dessa åtgärder är befogade.

  Gillad av 1 person

  • Cello Jr skriver:

   Det är en återkommande ”vision” som fyller mig med vrede och sorg, att vi kommer drabbas igen. Redan denna sommar. Därför vill jag avblåsa We are Sthlm. Kanske bara noja, men skräckvisionen har bitit sig fast.

   Gilla

 28. Varva skriver:

  Den svenska politiker som ska delta i årets Bilderbergmöte är Annie Lööv. Hon är således troligen utsedd av ”globalisterna” (De rikaste rika) att ta över makten och bjuda in ännu fler muslimer och förstöra vårt land ännu mer 2018. Jag har en känsla av att Patrik E i alla fall inte tror på ”globalist-agendan” men varför agerar annars våra politiker som de gör? Att Reinfeldt fick sin belöning för sin ”öppna hjärtan-insats” är ju uppenbar. Men vad ska Löfven få tro – han vacklar ju lite nu men kanske 2015 års inflöde räcker för en belöning. Ledarsidorna.se skriver idag om faran att mer och mer låta islam ta över. Om Annie och Bilderberg finns några kommentarer på peterkrabbe.wordpress.com.
  Censurera nu inte detta – det är viktigt att människor får veta sedan får man bedöma och tro vad man vill.

  Gilla

 29. Anna Lindén skriver:

  Jag har svårt att förstå hur Helena, och många med henne, kan jämställa bön och flaggning med kramar och bekymmerslös sång och dans. Jag kan förstå att en ateist eller agnostiker likställer bön med passivitet, men för en kristen fosterlandsvän är det naturligt att både be (för såväl Manchester som Sverige och hela vår civilisation) och flagga. Så länge flaggan inte är vit har det förstås ingenting med defaitism att göra. Tvärtom, såväl bön som flaggning är handlingar som förstärker försvarsviljan. Även den som betraktar dessa handlingar som meningslösa borde därför kunna uppskatta deras värde vid psykologisk krigföring.

  Gilla

 30. Cello Jr skriver:

  Jag sympatiserar med Varvas oro. Världen styrs av nätverk. Informella, kanske, men ändå. Man samlas på sina Bilderberg-möten etc och lyssnar på ”experter” som talar om global uppvärmning, migration, svält, terrorism, bostadbubblor, etc., och det omgärdas av sekretess för att man skall kunna diskutera hur man skall få folket i sina resp. hemländer att ”inse” allvaret i det eller det hotet, hur man skall ”marknadsföra” den agenda man anser ”nödvändig för allas bästa”. Det är ju så mycket gemene man inte förstår. 🙂 Men fattar Lööf och Löfven etc. att det som de får höra kanske inte är helt sant? Att de kanske manipuleras av de högre upp i den globala makthierarkin? Och vilka finner vi där? Vi har förvisso maktcentra, ekonomiska, som har en agenda för hela planeten. I den ingår öppna gränser, att de gamla nationalstaterna upplöses och uppgår i kluster av globala ”EU:s”, som sedan fusionerar till ett slags världsstat. Vi har t ex North American Union, som byggs via Nafta och dylika överenskommelser, som bit för bit eroderar den nationella suveräniteten för länder som Kanada, USA och Mexiko. Googla David Rothkopf och Bat Ye’or. Ger kanske en vink om hur världen styrs. Om dolda agendor etc. Ja, massinvandringen till Europa tjänar flera syften, men enligt Bat Ye’or (om jag minns rätt) så handlar det om att EU tar emot arabstaternas destabiliserande befolkningsöverskott i utbyte mot ekonomiska favörer, och på villkor att dessa migranter inte utsätts för assimilering utan får förbli muslimer. Européerna däremot skall lära sig uppskatta islam. P.S. Birgitta Ohlsson, som nu förväntas bli liberalernas ordförande, fick en artikel med rubriken ”Avskaffa Sverige” publicerad på Expressens ledarsida den 6 juni 2001. I den pläderade hon för att alla nationalstater skulle avskaffas, inte bara Sverige, men hon nämnde inga andra. 🙂 P.P.S. Parallellt drev hennes ungdomsförbund kampanjen ”Erkänn Taiwan”. Men om Taiwan skulle avskaffas, varför erkänna det som en stat? ”Att vara liberal är att vara kluven.” 🙂

  Gilla

 31. Anne-Hedvig skriver:

  Underlig med denne apati og bevisstløshet hos mange.
  Siterer et vers fra den norske dikteren Arnulf Øverlands dikt ”Du må ikke sove”, skrevet i 1936 som en kraftig advarsel mot nazismens terror.

  Selvsagt er det nazistene som omtales, men hvert ord i verset passer på de islamistiske terroristene også:

  ”Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
  De puster på hatets og ondskapens glør!
  De liker å drepe, de frydes ved jammer,
  de ønsker å se vår verden i flammer!
  De ønsker å drukne oss alle i blod!
  Tror du det ikke? Du vet det jo!”

  Gilla

 32. P I Persson skriver:

  Håller med om mycket. Men …Inte att kärlek skulle vara fel. Och inte att kärlek skulle vara liktydigt med mesighet och passivitet inför det onda. Det är det motstånd som grundas av kärlek som kan övervinna, inte det motstånd som föds och närs av hämnd och (i och för sig berättigad) vrede.

  Kristenheten och även Kristus själv utmålas ibland som ett gäng losers. Jesus Kristus, av oss betraktad som sann Gud och sann människa, borde ha utnyttjat sin gudomliga makt och förgjort de onda i stället för att leva i kärlek och t o m be om förlåtelse för sina bödlar (”De vet inte vad de gör”) ? Men ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort”. Ja Jesus blev dödad och hans lärjungar stängde sig inne av rädsla. Allt gott verk, all kärlek, var tillspillogivet just då. Men idag är Jesus rättesnöre och en levande realitet för oerhört många medan hans bödlar hyllas av ingen !

  Var det fel av norskarna att svara på barn- och undomsmördandet på Utöya med kärlek ? Naturligtvis inte. Så ej heller när det gäller Manchester.

  Om flaggande o dyl har minskat tror jag det beror att det nu är uppenbart att vi, för att vara konsekventa, snart nog måste vara beredda att flagga med all världens nationssymboler. Storbritanniens, liksom Egyptens och Afghanistans för att ta de senaste exemplen. Och det är inte praktiskt möjligt i längden. Men kärlek som attityd och vapen får vi aldrig tappa. Gör vi det är vi förlorade.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   P I Person –
   Nei, men vi har satt Breivik i fengsel fordi han er farlig. Handler om grensesetting og selvbeskyttelse.
   Vi prøvde også med våpen å hindre tyskerne i å trenge inn i Norge 9.april 1940. Oberst Eriksen ladet kanonen ‘Moses’ og skjøt ‘Blücher’ i senk. Kjærlighet alene er ikke nok, den må balanseres med grenser når det trenges.

   Gillad av 1 person

  • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

   Nej P I Persson – Jesus är rättesnöre för de kristna, medan hans bödlar säkerligen. hyllas av samtliga muslimer!
   Jag kan inte för mitt liv förstå hur du kan tycka att vi ska vända andra kinden till, låta muslimerna ta över, lägga oss platt för denna härskar -och mördarideologi??
   I historieböckerna kommer vi svenskar, jom man skulle gå på din linje, att beskrivas som ett gäng dårar som i den humanitära enfaldens namn offrade sitt land och sitt folk, för att vi inte kunde fatta att vi invaderades av människor som enbart såg vår ”kärlek” som en svaghet som de kunde utnyttja för att erövra, och utrota oss kristna västerlänningar.
   Jag tycker du är helt fel ute här, P I, Det enda språk som förstås av dessa fanatiska och våldsbejakande människor är att sätta hårt mot hårt, och uppvisa styrka, inte svaghet.

   Gillad av 1 person

   • P I Persson skriver:

    Ja … Fast hur i all världen har du läst mitt inlägg ???

    Jag har absolut inte skrivit att vi ska lägga oss platt och allt det andra. Tvärtom. Jag talar om Kärleken som en grundsyn och en attityd. Det är inte illdåden som ska vara föremål för kärlek, de ska ju bekämpas och stås emot. Kärlek i motsats till hat alltså.

    Gilla

 33. Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

  P I Persson – kontentan av ditt resonemang är svår att tolka på något annat vis, men det är väldigt oklart vart du egentligen vill komma.
  Förklara på vilket sätt du tror att mer kärlek skulle kunna vara ett försvar eller ”kampmedel” mot den här typen av ondska??

  Gilla

  • P I Persson skriver:

   Jag tycker ju att jag varit hur tydlig som helst.

   Kärlek är konstruktivt, hat är det inte. Vid ondskans manifestationer kombineras kärlekens attityd med den heliga vredens aktion.

   Jag skrev som en reaktion mot det historielösa försöket att koppla ihop kärlek med underkastelse, passivitet..

   Gilla

   • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

    Tycker att du är allt annat än tydlig!
    Jag lägger ner mina försök att försöka förstå vad sjutton du menar, och konstaterar bara att denna typ av ondska INTE kan bekämpas på annat sätt än att tvinga tillbaka dess utövare till den medeltida grotta dom kravlat upp ifrån.
    ”Kärlek som attityd” kommer att innebära vår undergång, inget annat.

    Gillad av 1 person

   • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

    Tack RÖDA PILLRET, jag har också insett att det tyvärr är Mission Impossible att försöka få någon klarhet, så jag låter det vara…

    Gilla

   • P I Persson skriver:

    Ja just det. Ni har uppenbarligen inte en susning om vad kärlek är och vilka uttryck den tar sig. Beklagligt men ännu mer skrämmande. Vi borde ha sett vad hatets attityd har lett till genom historien.

    Gilla

 34. phnordin skriver:

  Bra skrivet!
  För övrigt undrar jag: hur kommer det sig att terroristaktioner sker med ganska stor koncentration kring Ramadan.Vore tacksam för en förklaring av någon kunnig på området.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.