Bofinken

Anders Leion

I Frankrike utförs nu de första turerna i en sedan årtionden utvecklad rituell dans: En ny president möts med entusiasm och glada förväntningar om att han skall infria de löften om förändringar som fört honom till makten.

Med tiden bleknar entusiasmen, i takt med att den ena intressegruppen efter den andra, i parlamentet eller på gatorna, hindrar genomförandet av de utlovade – och nödvändiga – förändringar som skulle kunna öka tillväxten och minska fattigdomen och motsättningarna i den franska vardagen.

Den franska politiken lever med ett moment 22: Tillståndet i landet är så eländigt att varje ny president som utlovar förändringar, möts med stora förhoppningar, men han liksom hans föregångare snärjs snart in i motstridiga intressen och blir handlingsförlamad. Eländet fortsätter. Vid nästa val börjar turerna om.

Denna dans har tråtts av varje president efter de Gaulle. Tydligast, kanske, syntes det under Mitterrands tid. Han valdes på ett socialistiskt program, som snabbt hotade att förstöra ekonomin, varefter han gjorde en snabb sväng högerut. Vad skulle han erbjuda fransmännen nästa gång? Han blev EU-propagandist. Klädd i EU-kostym skulle Frankrike bli mäktigt och framgångsrikt. Det tricket är inte längre tillgängligt – även om Macron låtsas tro det.

I Sverige har vi inte detta problem. Här är vi, underligt nog, fortfarande så självbelåtna att ingen känner behov av att formulera det som Tage Erlander en gång kallade provisoriska utopier, det vill säga mål tillräckligt tydliga för att vara styrande för politiken och samtidigt fattbara för allmänheten. De var provisoriska därför att det under vägen kanske blev uppenbart att man måste anpassa sig efter nya omständigheter och krav.

Men numera vågar man inte ens ha provisoriska utopier. Den svenska politiken vågar bara syssla med social ingenjörskonst: det dagliga skruvandet och mixtrandet på redan etablerade system och rutiner. Det märks i alla frågor, men allra tydligast i invandringspolitiken. Där sker inget som styrs mot tydliga mål, därför att inget parti – SD undantaget – vågar formulera det långsiktiga målet. Istället diskuteras endast delproblem – om man nu över huvud taget vågar diskutera – som förändringar i politikområden påverkade av invandringen. Skolans problem har på senare tid – också – diskuterats som en följd av invandringen. Ordningsproblem i vissa förorter är så uppenbart en följd av invandringen att också detta omnämns i den politiska debatten. Men det sker motvilligt. Ett vanligt argument är till exempel att den högre kriminaliteten hos invandrargrupper ”försvinner” om man tar hänsyn till den sociala sammansättningen i dessa grupper. Men nu är det ju faktiskt så att invandrargrupperna har och behåller denna sammansättning, varför ett bejakande av invandring innebär just ett medvetet accepterande av denna importerade kriminalitet.

Detta förnekande, förminskande och bortförklarande av uppenbara problem har givit den svenska politiska debatten ett allt tydligare drag av pajaseri. Politikerna gör sig löjliga. Löfven skulle kunna kritiseras med hårda ord för att mot uppenbart bättre vetande vidhålla att han minsann inte skulle bygga några murar, för att strax därefter göra just det. Men ingen orkar. Ingen hade väntat sig något annat.

Problemet är egentligen inte invandringspolitiken. Problemet är bristen på tydlig väganvisning, tydligt mål. Den bristen gör att människor kan inbilla sig och frukta en utveckling mot avgrunden, mot det de fruktar mest.

Så här kommer det att fortsätta till dess någon politiker, något parti vågar formulera en provisorisk, trovärdig utopi.

Någon sådan har vi inte. Vi har Den svenska modellen. Den är som bofinken. Den kan se ut hur fan som helst, beroende på vilket problem som dryftas.

50 reaktioner på ”Bofinken

 1. Bo Svensson skriver:

  Det vi skall sätta kurs mot, är en ordning där det inte längre finns behov av handlingskraftiga och målmedvetna makthavare. – Makten över skattemedlens fördelning över angelägna ändamål måste överlåtas till oss alla som individuella skattebetalare. – Det är en ordning som skulle reducera den folkvalda församlingens roll till lagstiftare och ju bättre rättsordning den lyckas få till, desto obetydligare roll kommer det att bli över för en regering.

  Det är detta som är den rätta metoden för globalisering och gränslöshet. – Inte att skapa allt större arenor för maktlystna men inkompetenta politikers godtyckliga maktutövning.

  Det tyngst vägande motivet för att vilja tillhöra en stormakt är fördelarna det ger i militär styrka och därmed hävdandet av sina rättigheter men skattebetalare kan ju vara fria att kanalisera resurser till en europeisk krigsmakt med försvaret av europeiska intressen i fokus.

  Gillad av 2 people

 2. gmiksche skriver:

  ”Problemet är egentligen inte invandringspolitiken. Problemet är bristen på tydlig väganvisning, tydligt mål. Den bristen gör att människor kan inbilla sig och frukta en utveckling mot avgrunden, mot det de fruktar mest.”.

  Jag kan hålla med om det som sägs i de första två meningarna. Men inte om det som sägs i den tredje. Om vi inte är på väg till avgrunden, vart är vi då på väg? Vilken provisorisk utopi kan hjälpa Sverige att integrera en växande minoritet som vägrar att integreras? Systemet håller på att ändra karaktär. Dess tillstånd håller på att övergå från ett justerbart jämviktsläge till ett entropiskt tillstånd. En väg utan återvändo,

  Gillad av 6 people

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Varför säger man inte rent ut att vi vill byta folk?

  (S)vetsaren vill ha bidragsberoende väljare,
  som lydigt ställer upp vart 4e år!

  Det enda tydliga mål som finns)

  Gillad av 2 people

 4. gmiksche skriver:

  Ytterligare en synpunkt. Under Tage Erlanders tid och även under Olof Palmes tid var det fritt fram för provisoriska utopier. Även galna sådana, för att nämna löntagarfonderna. Men till skillnad mot Erlanders och Palmes tid är Sverige idag fånge i ett nät som vi har varit själva med att spinna. Med Bryssel i centrum. Och med osynliga aktörer som drar i nätet. Vi är fångna i en transatlantisk gemenskap som är inget annat än en dominans av oss främmande intressen. Med våra PK-mediers benägna hjälp.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   På den tiden fick vi, våra politiker, lov att bestämma något själva…

   Så är väl FALLET inte nu!

   (S)tefan den förste sätter sitt hopp,
   till flyktingfördelning MELLAN samtliga EU:s stater?

   Hur skall det gå till, med bibehållen fri rörlighet i EU?
   I princip en olösig ekvation?

   Innebär det att dessa flyktingar kommer att förnekas detta?

   Annars lär de röra på sig ganska omgående,
   mot Tyskland Sverige Danmark Norge Österrike Holland?

   Övriga länder slipper då att bli berikade…

   En asylshoppande ”flykting” som fördelas till Rumänien Bulgarien Grekland m.fl,
   lär knappast anse sig ha vunnit högsta vinsten???

   Skulle väl nästan skämmas för,
   att ta dit hela familjen för återförening)

   Gilla

   • Björn skriver:

    Jag har skrivit och frågat om detta förut, utan att få nåt svar! Med fri rörlighet inom EU, hur ska välfärden finansieras i de länder där de bidragsberoende MENA-folken väljer att klumpa ihop sig? Typ Sverige? Ska vi svenska skattebetalare behöva drabbas och stå för hela kostnaden av detta misslyckade multikulti-experiment, bara för att vi har och har haft totalt inkompetenta regeringar?!

    Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Men om vi vore tillräckligt intelligenta generellt i landet så skulle vi ju snarast ta tillbaka kontrollen över våra demokratiröster och bygga ett direktdemokratiskt samhälle där vi själva ger eller tar tillbaka förtroende när vi vill. Det tredje verktyget som vi då skulle införa är att alla medborgare som har förbättringsförslag till sitt samhälle ska kunna göra detta och få förslaget seriöst tittat på och utlyst till debatt bland allmänheten. Det finns gott om väldigt kloka människor i landet (dock inte i partipolitikens grädda). Somliga provisoriska utopi-förslag skulle kanske vara helt geniala och genomförbara…om de bara kom oss till del.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det finns gott om intelligenta människor här i landet. Det är mindre gott om intelligenta människor som är beredda att ta ett ansvar som sträcker sig utanför deras personliga sfär. Hellre människor med IQ >120 som är beredda att ta ansvar än svikare med IQ<120.

    Gilla

 5. MOAB skriver:

  I GP idag imponerande pajaskonster av liberal-utopisten cwejman, resistenta bakterier det finns det fler av, de är på frammarsch och hör och häpna, det är ett stort problem i Indien! Är det alltså indiska IT-tekniker som kommer hit med resistenta bakterier? En artikel så löjlig så att den var rolig. Pajaseri.

  Men jag hatar utopier, de används alltid till att motivera ondska. Det stämmer heller inte att etablissmanget inte har en utopi, vi lever i den och det outtalade målet är att skapa en ny människa, den multikulturella, som inte ser skillnad på ras kultur och seder och tror att alla män är våldtäktsmän, egentligen. Precis som under kommunismen och nazismen så vill man skapa en ny människa. De som inte passar in hatas och förtalas och stängs ute och får sparken. Etablissemanget har i allra högsta grad en utopi framför sig, det sluga är att de håller den diffus och gömd bakom trossatser som allas lika värde.

  SD kan inte sägas framhålla en utopi, istället vill de återgå till ett tillstånd utan denna nya utopi vi lever i. Skribenten tar fel, vi har ännu inte sett ett parti som kommer med en högerextremistisk utopi, men för varje gång en svensk attackeras fysiskt av en invandrare så myllas jorden för sådd av en ny utopi. Skribenten ser inte skogen för träden.

  Gillad av 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Du vet det nog, men säger det inte: Hur ser den nya människan ut? Det är en människa utan alla mänskliga drag, utan alla mänskliga egenskaper. Det är döden och intigheten, ingenting annat, som socialismen strävar efter.

   Gilla

  • Ankan skriver:

   Om det är några som är globalister och inte bryr sig om nationsgränser så är det bakterier. Att problemet med antibiotikaresistens för närvarande inte är uppenbart för alla i Sverige betyder inte att vi kan sitta lugnt i båten och skratta åt Indien och andra länder. Att vi länge haft en ansvarsfull hantering av antibiotika till både människor och djur i Sverige hjälper oss heller inte när turister, affärsresenärer, flyttande människor eller import av djur hämtar hit dessa bakterier. Väl här kommer de att föröka sig och sprida sig till andra människor, djur och miljö.
   Så ja, en indisk IT-tekniker kan ta hit dem. Och en back-packer, Och en soldyrkande turist som varit i Goa. Och en flock kycklingar avsedda för avel
   Det finns ännu tid, men om vi inte agerar nu kommer vi hamna i precis den situation som GP-ledaren varnar för. Det är tyvärr ingen utopi.
   Läs gärna mer på Folkhälsomyndigheten hemsida, sök på ESBL eller MRSA

   Gilla

 6. Johan Löfgren skriver:

  Den svenska modellen påminner mer om en struts än en bofink. Strutsen har en stor kropp i förhållande till hjärnan. Och Sverige har en stor offentlig sektor men en sinande kognitionsförmåga (hjärnkapacitet). Vad strutsen gör mer med sitt huvud vet vi.

  Aldrig har mitt förtroende för de (folk-)valda varit så lågt som idag. Det är som om politiker tävlar om att ta landet till avgrunden. Gamarna svävar redan där uppe.

  Gillad av 5 people

 7. educaremm skriver:

  Att kriga eller att kämpa, att strida och anstränga sig, att försöka förkovra sig och att också vilja försöka uppnå olika mål, både personliga mål, men även mål för sin familj, för sin närmaste omgivning, för sin förening, för sitt parti, för sin stad och också för sitt land och för sin nation, det verkar vara en inbyggd del av allt mänskligt liv överallt runt jordklotet.

  Att alltså vilja föröska skapa livsförutsättningar för fortsatt liv för kommande generationer i tredje och fjärde led, det verkar finnas inbyggt i de flesta människor och kulturer…

  Inom vissa kulturer finns försök till ett tänkande framåt i hela sju generationer. Det vill säga att man vill försöka planera kring vad som kan tänkas vara bra för de kommande sju generationerna……

  Men, tillsammans med dessa drivkrafter hos människan som varelse, så finns det alltid risker och hinder, svårigheter och problem, motsättningar och krig, att försöka ta sig över, igenom och bortom, eller att försöka bekämpa, motstå eller besegra…

  Det kan vara svåra väderförhållanden som kan skapa brist på mat, det kan vara främmande stammar som vill kriga, stjäla, mörda och döda den egna stammen eller kulturen, det kan vara sjukdomar som plötsligt slår till och dödar alla i en epidemisk framfart. Ändå finns det överallt samtidigt alltid en konstant och parallell strävan och vilja till överlevnad, samt oftast också tro på en överlevnad, både i praktisk, fysisk och kulturell bemärkelse.

  Olika folkstammar, olika språkgrupperingar, olika etniska grupperingar, olika familjer, släkter, klaner och ätter, divergerande grupper från olika stadsdelar, olika städer, nationer och riken, har förmodligen alltid, ständigt, ofrånkomligt och överallt tävlat, konkurrerat och också krigat mot varandra.

  Urgamla krigarstrategier har inte sällan handlat om att kunna slå undan fötterna på en motpart på olika sätt, för att därmed få den att falla ihop av sig själv.

  Att t ex kunna så splittring hos ett motstående läger, att kunna skicka in spejare som skapar motsättningar och på så sätt förgiftar en sammanhållningsförmåga hos en fiendepart, att försöka mörda, döda eller kollra bort en motståndares hövding, konung, president eller ledare, och därmed försöka splittra dennes trogna anhängare och söndra hela folkstammens eller hela klanens, ättens eller nationens sammanhållningsförmågor, att förgifta hela släkter, hela folkstammar, hela riken, är nog alltsammans metoder som funnits i alla tider vilka har utvecklats till utstuderade förförelseknep, för att kunna besegra motparter, eller fiender, och få dem att vilja gå mot sin egen upplösning och undergång…

  Redan Fantomen i djungeln verkar ju ha studerat och lärt sig av pygméfolket om hur de förgiftade sina pilar för att lättare kunna besegra sina fiender…

  Besegrade nationers medborgare eller olika folkstammars medlemmar, vet dock inte alltid själva att de verkligen är besegrade….

  Gillad av 1 person

 8. Tomas B skriver:

  Jag håller med. Svensk politik är som en dålig komedi på TV3. Den naturliga reaktionen är att inte titta och inte engagera sig. Men samtidigt styrs våra liv på ett betydande sätt av det undermåliga skådespeleriet och den enfaldiga intrigen i denna såpa eftersom politikerna tillskansat sig makten över våra pengar och därtill erövrat makten att styra vårt beteende genom rätten att stifta lagar.

  Det är därför en fånig illusion att tro att man kan distansera sig från eländet.

  Gillad av 4 people

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Helt rätt….”det är en naturlig reaktion”…att vilja blunda och hålla för öronen och ögonen när man upplever att man ändå inte kan göra något.
   MEN…vi KAN faktiskt ta makten ifrån dem! Vi KAN i nästa val 2018 bestämma oss för att bygga ett nytt demokratiskt politiskt system via Direktdemokrati. Det har ju gått för långt för alldeles för länge sedan – alla självtänkande människor kan se detta. Åtminstone alla vi måste sluta att blunda och hoppas att nån annan ska fixa problemet.

   Gilla

 9. uppstigersolen skriver:

  Men SD har ett tydligt mål. Låt Sverige återgå till att vara ett välfärdsland för ett hårt och flitigt arbetande folk. Att föda latmaskar med medeltida sedvänjor är inget som ligger i den genuine svenskens natur.

  Gillad av 4 people

 10. Drutten skriver:

  Kanske vore inställningen att svenskar inte har sämre rätt till sin kultur och sitt territorium än till exempel palestinier, israeler, japaner, saudier, iranier, turkar, ryssar och finnar, ett visionärt mål för fler politiker än SD att anamma. Min tolkning av tillståndet i nationen är att den genomgår en identitetskris. Varför har vi ett försvar om det inte är för att försvara vårat ”vi” och vårat territorium? Inte nog med att definitionen av ”vi” har blivit otydlig, även definitionen av ”territoriet” har blivit otydlig i och med att vi med vapenmakt medverkar i andra än FNs internationella operationer.

  Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför lägger vi många miljarder på ett försvar,
   som ändå ej tillåts försvara landet pga ”Barnkonventionen”…

   Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Exakt….och kontentan av det Du säger är att vi har blivit blåsta…och vi märkte knappt när det hände. Jag fick själv en smärre chock när jag hörde en i raden av alla krigsministrar (Talgfors tror jag han hette)…som i förbifarten i en intervju på radion sa att ”Sverige inte längre har något nationellt försvar utan att vi nu hade ett internationellt försvar”
   Kvack……vad säger karln….är ju den första tanken. OM vi inte längre har ett nationellt försvar utan att internationellt….vem ska vi försvara då?
   Absurditeten har bara fortsatt och efter 14 miljarder i skattekronor till kriget i Afganistan, hur mycket skattepengar som gått till alla andra konflikter, Mali, Libyen….med flera orkar jag inte tänka på…och nu ska nuvarande krigsminister Hultqvist visa sig på styva linan och avsätta skattebetalarnas pengar för att få vara med och leka med NATO i kommande krigs-live på Östersjön. Jag skäms för dem och vill inte betala lön till dessa nollor längre.

   Gilla

 11. Strix skriver:

  BATRA tillsatte ju en inkompetent socialist 2014. När skall det upptäckas av den svenska befolkningen? När de utplundrade skatterna inte räcker längre?

  Gillad av 2 people

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo varken Frankrike eller Sverige kan ses som några föredömen i samhällsbygget.

  Macron bygger nu en regering som innehåller hela fältet från höger till vänster, möjligen kan tilläggas att det finns ett visst kitt i form av att många i den nya regeringen tillhör en kompiskrets inom eliten kopplad till tidigare skolgång bl a. Det blir inte lätt att hantera motsättningar inom regeringen och om inte ett under inträffar i parlamentsvalen så blir regeringen troligtvis rätt handlingsförlamad framöver.

  Sverige: Det finns en osynlig kraft som ser till att hålla hårt i gränserna för vad som är PK och inte. Vilket kitt som håller ihop denna osynliga kraft är svårt att säga, den kraft som sätter mångkulturen framför något annat. Jag har en känsla av att det rör sig om en paradox: Den osynliga kraften som arbetar för mångkultur och överstatlighet agerar utifrån en stark nationell plattform, där sådana saker som flertalet partier, universiteten, statskyrkan, SVT, SR, Svenska Institutet, Nobelstiftelsen, alla myndigheter, de stora tidningarna. LO osv ingår. Jag tänker i mitt stilla sinne: vad händer den dag då mångkulturen har brett ut sig så att den tar över detta osynliga nationella nätverk? Den dagen kommer nämligen.

  Hur detta osynliga nätverk agerar ser man dagligen exempel på, bara igår idag:

  • SVT framställer en avhoppad moderat som enbart varandes ute efter att sitta kvar i riksdagen, att han exempelvis har synpunkter på DÖ är inte relevant
  • TV4 har en reporter som tycker det är bra att Åkessons hem vandaliseras
  • Svenska Institutet använder Stasimetoder för att upprätthålla Sverigebilden
  • Trump är enligt svenska MSM dagligen på väg till riksrätten och har varje dag någon forskare eller expert som kör detta budskap
  • En professor på KTH hävdar envist ”en satsning på låglönejobb leder inte till minskad arbetslöshet”

  Gillad av 4 people

 13. Janne skriver:

  När det gäller invandringen,så är det också en fråga om kommande röster till valet 2018.

  Löfvén ser invandrarna som valboskap.

  Ju fler invandrare och bibehållna frikostiga bidrag,desto fler invandrarröster.

  Sossarna vill ju sitta 4 år till.

  Är man van vid att sitta vid köttgrytan och sleva i sig.

  Ja,då är det svårt att leva på svältkost.

  Att politikerna skulle tänka på landets bästa är det väl ingen som tror.

  Politikerna vill ha makt,fet lön och bekvämt liv.

  Gilla

 14. Jan Ahlström skriver:

  Mycket tänkvärt!

  Kom att tänka på Martin Luther Kings klassiska tal ”I have a dream”, han hade en vision och ett sätt att framföra den på som våra partiledare inte kommer i närheten av vare sig det gäller visionen eller framförandet.

  Vad nytt kom ex. upp i den senaste partiledrardebatten?
  Ok, några nya siffror här å där men annars var den i stort en repris på tidigare debatter, fri från visioner och ”ögonbrynshöjare” men samma hackande på SD som vanligt från Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt.

  I kväll kvartsfinal i hockey-VM, Tre Kronor kommer att ta för sig i matchen, kämpa, riva å slita för att nå ett bra resultat och publiken kommer att trivas.

  Vore bra om partiledarna vågade släppa sargen, se verkligheten och komma in i matchen.

  Gilla

 15. oppti skriver:

  Migrationen är en skiljefråga där empatiska människor går fel när de styrs av känslor.
  Hörde nyss en reporter som påpekade att ensamma barn är utsatta när de migrerar, därför bör vi ta hand om dem bättre, de som lyckas komma över Medelhavet.
  Är det inte bättre att hjälpa dem och många fler innan de börjar migrera? Är signalen de empatiska människorna vill sända , riskera livet och kom hit , först då får du belöningen.
  Testet som gjordes 2015 visar hur fel det kan bli.

  Gillad av 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man trodde naivt nog att ensamma barn saknade alla former av familj?
   Då borde familjeförening vara en icke-fråga!

   Vad skall vi med ett försvar,
   som inte ens duger till att stoppa ensamkommande barn, med eller utan nallar?

   Lägg ner detta dyra låtsasförsvar…

   Putin vill med största sannolikhet inte ha med våra problem att göra!

   Gillad av 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  Jag är imponerad av insiktsfullheten i denna analys av svensk politik, en analys som var precis lika sann på den tid, då fr Leijon (med sin personliga stavning) var en av de främsta utövarna av denna lögnaktiga underhandspolitik. Jag ber om tillgift om jag träder för nära, men efter en uppväxt i Sossesverige som efterlämnat ett outsinligt hat mot alla den tidens ministrar och höga ämbetsmän måste jag vid läsningen tvångsmässigt hela tiden tänka på hur det måtte gå till vid frukostbordet hos familje Le(i)(j)on. Två möjligheter slår mig som outhärdliga för deltagarna: antingen ett evigt grälande om eller ett komplett förtigande av politiska spörsmål. Det tredje är outhärdligt för oss som är drabbade av sossepolitiken: dess utövare visste hela tiden precis vilket gift de blandade oss. Sjafarevitj menar att socialisten inte vet varför och på vilket sätt han är socialist — det är i stället ett allmänmänskligt fenomen som stiger som en känsla ur våra instinkter. Vad socialismens mål och drivkraft är, är för honom emellertid klart. Hr Leion skriver:

  ”Problemet är egentligen inte invandringspolitiken. Problemet är bristen på tydlig väganvisning, tydligt mål. Den bristen gör att människor kan inbilla sig och frukta en utveckling mot avgrunden, mot det de fruktar mest.”

  Men det är precis utvecklingen mot avgrunden, mot Nirvana, mot upplösningen och döden, ett slags dödsinstinkt, som är drivkraften för socialismen och därmed för svensk politik. Det lockar och det viskar och det hugger och det drar. Detta är inget vi inbillar oss, utan det visar sig, vilket görs mycket tydligt i Sjafarevitjs analys, i all socialistisk teori och praktik som en gemensam, samlande princip. Självklart leder socialismen till den död och den förstörelse som den eftersträvar, och lika självklart är vi som inte drabbats av dödsinstinktens verkningar, vi som inte är socialister, rädda för denna utveckling.

  Och SAP har konstruerat ett mycket sofistiskerat system, fint beskrivet i artikeln ovan, för att obönhörligen leda Sverige ner i detta ginnungagap.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Väl analyserat. Vi som har vana att titta i backspegeln för att veta vart vägen går låter oss inte luras.

   Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Fredrik Östman: Instinkten hos somliga att attraheras av socialistiska griller bygger inte egentligen på någon dödsinstinkt, åtminstone inte i allmänhet, utan på en religiös instinkt.

   Alltså samma instinkt som får människor att dyrka högre makter. Även den varianten kan få ytterst destruktiva konsekvenser som bekant, när den kommer på kollisionskurs med verkligheten

   Den variant som gör sig bred i Väst numera, alltså ”PK-ismen”, har hela tiden varit en fanatisk och verklighetsförnekande ideologi vars konsekvenser är direkt förödande för hela samhället.

   Gillad av 1 person

  • MOAB skriver:

   Utan att ha läst boken så verkar det som Jordan Peterson har landat i samma slutsats, och nu i slutet på Gulag Arkipelagon där det handlar om att man medveten utrotade bönderna så är det frestande att landa i samma slutsats, nazismen och kommunismen bar fram Hitler och Stalin, som i allt de gjorde pekade mot döden, antagligen för att de själva hatade livet. Jag tycker mig se samm idag, våra ledande företrädare verkar sakna inre kompass och godhet och försöker reducera hela tillvaron till samma nivå.

   Gillad av 1 person

 17. Nessa skriver:

  Mycket bra text, fast jag tror inte på biten om att bli presenterad en utopi – vad annat är det än politiskt valium? Jag finner tanken direkt skrämmande. De politiska visioner vi idag tvingas lyssna till är innehållsligt fluff utan krav på att nånsin infrias – de tycks snarare ha funktionen att sminka över brist på aktion, svåra val, irriterande faktorer som verkligheten, eller annat som kan skava mot den känsliga huden som inkapslar våra valda politiker. Jag skulle snarare vilja se pragmatism, jävlaranamma, politisk oräddhet. Om politikerna kunde drillas i konsekvensanalys istället för ”visioner” – eller utopier – vore mycket vunnet.

  Gillad av 1 person

 18. Steven Jörsäter skriver:

  En mycket bra beskrivning av vakuumet i svenskt politik och även i en del andra länder. Om man bara kunde kräva av politikerna att de skulle dra ut en linje 25 eller 50 år fram i tiden så skulle mycket av dårskapen skingras. Inte så att man skulle försöka beskriva hur konjunkturen skulle se ut eller hur stor statsskulden skulle vara, det går inte. Utan vilka som skulle bo här, hur utbildningsnivån skulle vara, och hur relationen skulle ställa sig till andra länder, med utgångspunkt ifrån dagens situation. En fingervisning, iallafall. Då skulle konsekvenserna av nuvarande invandringspolitik visa sig väldigt tydligt. En fråga man exempelvis kan ställa sig är hur många minoritetsgrupper man måste ta specialhänsyn till om 50 år? En lågt räknat tillväxttakt på dessa är en fördubbling på 5 år. På 50 år är dessa grupper alltså 1000 gånger fler än idag. Det blir jobbigt… Bäst att sluta redan nu!

  På ett område ägnar man sig dock åt verkliga långtidsprognoser. Det gäller klimatet. Där extrapolerar man glatt hundratals år fram i tiden, ofta under förutsättningen att energin alstras på ungefär samma sätt, för att hitta olika katastrofscenarier. Hur absurd idén att förutsätta en likartad utveckling under 100 år är förstår alla som orkar titta bakåt 100 år. Teknisk innovation förvandlar samhället snabbare och mer genomgripande än vi anar och detta går bara fortare och fortare. Och i allmänhet till det bättre. Men motsättningar mellan grupper och sociala motsättningar är tyvärr mycket mer långlivade. Där gör man klokt i att planera på lång sikt.

  Gillad av 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Avsikten med Erlanders provisoriska utopier är inte att visa vart vi är på väg, utan att dölja vart vi är på väg genom att föregiva något helt annat. Tycker inte att det stämmer att detta inte längre förekommer. Vad är ”Undret i Sandviken” och allt babbel om att invandringen berikar oss om inte just en sådan provisorisk utopi?

   Söker på bab.la översättningar av ”to hoodwink”, men den har bara ”lura” och ”föra bakom ljuset”. Synd. Bättre förslag?

   Gilla

 19. MartinA skriver:

  Det långsiktiga målet formulerades i Calergi Planen, grundlagsförändringen 1975 och i agenda 2030. Jag tycker att skribenten borde lyssna på vad härskarna faktiskt säger istället för att önsketänka vävilliga intentioner hos dem som inte finns där.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   De kan till och med uppriktigt tro på intentionerna, tro att småmicklande med detaljer i systemen kommer att förlösa oss från den muslimska ockupationen med ty följande utrotning. Men undermedvetet lockas de av likstanken, av fascinationen inför döden, underkastelsen, förnedringen, förstörelsen, omintetgörandet. Polischefens sympati med främmande knivmördare och snuskgubbar som tafsar på våra småflickor ligger i öppen dager. Man kan också på flera grunder än de uppenbara beskriva Fredrik Reinfeldt som socialist, en socialist i Anders Breiviks anda med socialdemokratins och välfärdsstatens — en verklighet på sätt och vis — förstörelse i hågen. Ett virus som angriper en bakteriekoloni och så på ett perverst sätt deltager i och förstärker förruttnelsen i stället för att stoppa den.

   Socialismens värsta fiende är verkligheten, det har jag ofta sagt, ofta hånfullt, men först nu har jag förstått att socialisterna själva också ser det så. Det är verkligheten, sinnevärlden, de vänder sig mot med all sin kraft, piskade av en obändig tvingande instinkt. Detta är den rena ondskan.

   Dagens boktips: Fjodor Dostojevskij.

   Gillad av 3 people

   • MartinA skriver:

    Jag ser på socialismen tvärtom. De är mycket verklighetsförankrade. Eftersoom de lyckas sko sig själva. Totalegoister och parasiter måste skrodera om hur otroligt altruistiska och osjälviska de är. Det ligger i sakens natur. Socialistens eviga argument är ”vi ska ge er deras prylar” med baktanken ”för då blir jag rik och mäktig när jag administrerar det”.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin, opportunister finns förstås alltid, men eftersom det är så uppenbart att socialismens utsugning endast mycket transient leder till lycka för eliten och ganska snart till elände och förstörelse, så måste en socialistisk opportunist trots allt känna en viss lockelse och fascination inför ginnungagapet, intet, slutet, döden.

    Gillad av 1 person

 20. rudmark skriver:

  Menar du att det inte räcker att ”skjuta till resurser” till migrationen/invandringen?? 100 miljoner eller så? Kanske 40-50 för att informera svenska folket därtill. Fenomenet kommer ju att gå med vinst (vision som försöker upprätthållas utan verklighetsunderlag) så mer av samma är lösningen.
  Vad får vi för underlag till våra åsikter från politiker och media egentligen?
  Tycker synd om Macron, som efter att ha samlat ihop sina kompisar till regering, ska försöka få styr på Frankrike, väntar på medias reaktion på sin gullegris’ förmodligen hopplösa försök.

  Gilla

 21. Anders F1 skriver:

  Angående bidragsmigranter och hur dessa tär. Jag tycker att en rimlig väg att gå är att skära ner dessa i steg, en nedtrappning. Dels individuellt, så att säg 20 % minskas årligen. Dels i nationell skala, så att de inte indexregleras, snarare långsamt fasas ut. Etableringshjälp till nya svenskar bör till större delen vara lån. En rad stöd till religiösa samfund och politiska partier, liksom barnbidrag och diverse avdragsrätter slopas helt på några års sikt. Modellen drabbar naturligtvis också etniska svenskar, men det får man acceptera. Är detta att endast skruva i systemet? Ja, om man är rabiat nyliberal, men en vettig, ursvensk kompromiss som jag ser det. På lite sikt kan skattetrycket mildras – det är en av poängerna. Först och främst ger det mindre friktion i samhället, det goda, som vi vill återskapa.

  Gilla

 22. Anders F1 skriver:

  Syftningsfel är nästan alltid kul. Nu är de iofs BIDRAGEN som är det röda skynket och det som ska ska beskäras. Migranterna som sådana gör väl så gott de kan. (Ofta inte så vidare värst imponerande för en utbildad och välkammad svensk.)

  Gilla

 23. phnordin skriver:

  Sverige kanske för en bofinkspolitik. Tycker själv att det snarast är en strutsdito. Problemet är att ingen vågar se sanningen i vitögat och utan fördomar ta sig an de problem som vi nu ser tydligt framför oss

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.