Den svenska skolan är svensk

Mohamed Omar

Islamiseringen är ett faktum och pågår. Islam rycker fram och svensk kultur trängs undan. I vissa skolor och i vissa områden är medborgare med svensk kultur redan i minoritet. Därför kan det vara bra att känna till skillnader mellan islam och svensk kultur.

Sverige har varit kristet i mer än tusen år. Först romerskt-katolskt, sedan protestantiskt efter reformationen på 1500-talet. Sverige har aldrig varit islamiskt. Det finns inte ett spår av islamisk tro svensk litteratur, musik, konst, lagar och seder. Ingenting. Vi har i tusen år varit en självklar del av den europeiska, kristna kulturen.

De senaste tjugo-trettio åren har dock islamiska bekännare flyttat till vårt land och flera av dem har fått svenskt medborgarskap. Vi har också fått många infödda muslimer. Islam är alltså en ny invandrarreligion utan rötter i Sverige och utan någon som helst förankring i vår kultur. En undersökning visar att islam också är den religion som svenskar tycker minst om.

Islam sprids ju inte genom att svenskar konverterar, utan framför allt på två sätt: 1) invandring och 2) invandrade muslimer överför religionen till sina barn.

Denna negativa syn på islam är inget unikt för Sverige, en undersökning utförd tidigare i år av den brittiska tankesmedjan Chatham House visade att en majoritet européer vill stoppa muslimsk invandring. Totalt utfrågades tio tusen personer i tio europeiska länder.

Kan man vara svensk och muslim? Det beror på vad man menar. Om man med svensk menar svensk medborgare så är det fullt möjligt. Fler av de unga muslimer som rest till Syrien och Irak för att strid för jihadgruppen Islamiska Staten (IS) har varit svenska medborgare. Så det är fullt möjligt för även den meste extreme muslim, en som till med är fiende till Sverige, att samtidigt vara svensk medborgare.

Men om man med svensk menar svensk i kulturell mening, blir det besvärligare. Jag har erfarenhet av både svensk kultur och islam och kan visa att det finns flera motsättningar som är svåra, för att inte säga omöjliga att överbrygga, vilket jag försökt visa i artikeln Kan man vara svensk och muslim?

Nu har jag läst en bok som tar upp dessa skillnader och motsättningar. Det är islamologen Jonas Otterbecks bok Muslimer i svensk skola, som kom ut 1994. Otterbeck försöker tona ner motsättningarna så långt det går, men ändå syns de tydligt.

Hela syftet med boken är ju att förklara på vilket sätt muslimer skiljer sig från elever med svensk kultur för att underlätta för lärare att arbeta i en mångkulturell miljö. För sin materialsamling har Otterbeck intervjuat lärare, föräldrar och elever.

Redan i början av boken konstaterar Otterbeck att religionen har mycket större påverkan på vardagen för en troende muslim än den har för en svensk med kristen bakgrund:

Det är vanligt att muslimer inte gör åtskillnad mellan religion och vardag. Vardagen är inordnad och styrd av religionen.

Sådan nämner han några självklarheter om islam, som tron att Koranen är Guds ofelbara ord och att Muhammed är en ofelbar lärare och ledare som man eftersträvar att imitera:

För en troende muslim har Koranen absolut auktoritet, då den är Guds, inte Muhammeds ord.

Det som står närmast efter Koranen i auktoritet är de olika hadith-samlingarna. En hadith är en berättelse om Muhammeds handlingar och utsagor.

Muhammed är, enligt den muslimska traditionen, det främsta exemplet på hur en muslim bör leva och praktisera islam. Därför är det av största vikt att veta vad han gjorde och vad han sa i olika situationer.

Otterbeck beskriver sedan den oro som muslimska föräldrar känner över att deras barn ska påverkas av den svenska kulturen, en kultur som ofta beskrivs som ”normlös”. En sak som gör att man tänker så är att män och kvinnor inte hålls åtskilda:

Anständighetsregler och regler för samvaro finns det gott om i de islamiska källskrifterna. Generellt kan sägas att målet med dessa är att män och kvinnor, som inte är släkt, inte ska träffas utan att det finns någon social kontroll över vad de gör.

Muslimska föräldrar litar inte på den svenska skolan, förklarar Otterbeck:

Muslimer från länder som skiljer sig mycket från Sverige, måste få tid på sig att lära sig att våga lita på det svenska samhället och dess institutioner. I detta ligger också att våga anförtro sina barn till den svenska skolan. Många föräldrar skräms av det de läser i tidningar eller ser på TV om svensk skola. Den verkar sakna disciplin och barnen lär sig inte respekt för vuxna. De lär sig om sex och så vidare.

De är oroliga för att barnen ska äta mat som inte är ”halal”.

I intervjuer med föräldrar till muslimska barn framkommer att det är osäkerheten om vad barnen äter som gör dem oroliga.

Otterbeck förklarar också varför muslimska flickor täcker sitt hår med ”hijab”:

Den kan ses som ett påbud från Gud och man bär den av respekt och vördnad och man får belöning av Gud för detta.

Den flicka som inte täcker sitt hår riskerar att straffas av Gud:

För en människa med stark tro är detta en realitet och inte något som går att ta lätt på.

Idrotten är ett ämne där motsättningar kommer upp till ytan:

Ibland uppstår det konflikter mellan muslimska föräldrar och skolan om på vilka villkor deras barn ska delta i idrotten. Oftast gäller det döttrarna. Det de muslimska föräldrarna reagerar starkast mot är att deras döttrar ska vara nakna tillsammans med andra flickor i omklädningsrummet och i duschen, delta i könsblandad idrottsundervisning, vara klädda i åtsittande idrottskläder samt vara utan huvudduk under lektionerna.

Ett annat är simundervisningen:

Att visa sig i badkläder är otänkbart för många starkt troende muslimer. De tycker att det är ett alltför avslöjande plagg för att anses som anständigt. Det förekommer att muslimska flickor vägrar att delta i simundervisning och helt enkelt inte visar sig på lektionerna. Ibland föreslås flickorna att de åtminstone ska följa med till badhuset och titta på, men en muslimsk flicka kan sägas begå en synd när hon tittar på halvnakna kroppar.

Otterbeck menar att för att slippa konflikter kan det vara bäst att ge upp och befria muslimska flickor från simundervisning. Inte bara på denna punkt tycker Otterbeck att vi ska vara tillmötesgående. Eftersom det är en plikt för muslimska män att delta i fredagsbönen föreslår han att man lägger om schemat och upplåter en lokal i skolan för denna bön.

Ett annat problem är att muslimska elever inte vill lära sig om andra religioner:

Vissa muslimska föräldrar ser med misstänksamhet på att deras barn ska lära sig om t.ex. Bibeln, buddhism och judendom. De kan uppfatta det som att skolan försöker påverka deras barn att överge sin religion. Från skolans håll måste man förklara att man ser det som sin uppgift att berätta om olika religioner för att ge eleverna kunskap och förståelse för andra, inte för att få dem att byta religion. Misstänksamheten mot religionsundervisningen är ofta kopplad med en allmän misstänksamhet mot skolan.

Det förekommer också kritik mot musikundervisningen:

Oftast rör det sig om kritik mot att man sjunger kristna sånger, men det finns även dem som misstycker med att man använder popmusik vid musikundervisningen. Man menar att popmusik uppmanar barnen till omoraliskt beteende och till trotsighet mot föräldrarna.

Omoralisk, normlös, oanständig. Det är så många troende muslimer ser på svensk kultur.

Även vetenskapen väcker oro och ifrågasätts:

Det händer att muslimer riktar kritik mot naturvetenskapliga ämnen. Två saker som brukar angripas då är Big Bang-teorin och Darwins utvecklingslära.

En vanlig orsak till att man ogillar dessa teorier är att man anser att de strider mot Koranens lära om Guds skapande av världen.

Koranen kan ju inte ha fel. Det är vetenskapen som måste vara fel.

Vissa muslimska pojkar har svårt för lärarinnor:

Kvinnliga lärare kan ibland ha svårt att sätta sig i respekt hos de muslimska pojkarna. Pojkarna testar gränserna för vad de får göra genom att t.ex. säga: ’Jag är muslim. Jag behöver inte lyssna på en kvinna. Jag vill inte ha en kvinna som lärare.’ Ett sådant uttalande speglar ett könsmönster som många i Sverige känner sig främmande inför.

Så kommenterar Otterbeck den islamiskt sanktionerade hederskulturen:

Det händer att flickor ingår äktenskap redan i grundskolan och att föräldrarna vill ta dem ur skolan. Det är inte tillåtet enligt svensk lag att gifta sig förrän vid 18 års ålder, och det är inte heller tillåtet att ta sitt barn ur skolan. Det finns dock en del fall där detta inte respekterats och där det heller inte kommit några åtgärder från myndigheterna. Detta kan vara en beklämmande situation. Det finns i dessa fall ofta ett socialt tryck på flickan att göra som familjen vill och underordna sin egen vilja.

Högtider är också ett problem. Många muslimer vill inte fira, eller inte ens ha någon beröring med, svenska högtider:

Muslimska föräldrar vill sällan att deras barn ska ta del av firandet vid de kristna högtiderna. Detta är lätt att förstå. Desto svårare är det att undvika. Våra skolavslutningar vid vinter och sommar sker på många platser i kyrkor, man sjunger psalmer, använder kristna symboler och så vidare. Vid påsk och i juletid läser många klasser om Jesu liv. Man har luciatåg och valborgseldar. Alla dessa aktiviteter föregås av pysseldagar, repetitioner av sånger med mera. Det är svårt för en muslim att inte koppla ihop dessa händelser med kristendomen.

Den här handboken lär oss något om skillnaderna och motsättningarna mellan svensk kultur och islam. Men sådana här handböcker riktade till den svenska skolpersonalen borde inte finnas. De har inget ansvar att lära sig om alla världens religioner och kulturer för att anpassa sig. Det är inte ens möjligt. Skolan kan inte stänga varje gång en religiös grupp firar någon högtid. Hela den tanken behöver kastas i soptunnan. Det bör klart och tydligt sägas att den svenska kulturen är norm i Sverige. Den svenska skolan är inte bara en skola i Sverige, vilket även framgår av titeln på Otterbecks bok, utan en svensk skola. Det som i stället behövs är handböcker om svensk kultur riktade till invandrare, och även till skolpersonal som ska undervisa invandrare.

Det är invandrarna som har ett ansvar att lära sig, och anpassa sig till, svensk kultur.

63 reaktioner på ”Den svenska skolan är svensk

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Bra skrivet!
  ”Borde” närmast vara en självklarhet!

  Vill MAN ej acceptera våra sociala grundbultar,
  varför väljer man då Sverige?

  Det finns ju andra länder att välja på,
  betydligt varmare…

  Fläskköttets o hundarnas förlovade land…

  Kan det bero på våra generösa bidrag…
  Så illa får vi väl inte tro om nästan)

  Eller på vår naivitet o PK-tolerans,
  avseende att acceptera Islam(ismen)?

  Floskeln ”Allahs Lika Värde” ser ut att bli vårt lands kulturella undergång!

  Liked by 6 people

 2. Joachim Hägg skriver:

  Min svåraste motsättning gällande muslimers motstånd till Sverige och svensk kultur är varför de kommer hit till oss när de vet att vi står på andra sidan spektrumet i allt?

  Liked by 7 people

  • Verdandi skriver:

   Men det är ju helt uppenbart! Det är trångt och bråkigt där de kommer ifrån och vill leva i en muslimsk del av Sverige​. De VILL åstadkomma allt större parallellsamhällen där de kan leva som de vill. Enklaver, sedan hela landet. De föder många fler barn och kommer vara i majoritet i framtiden eftersom varje god muslim föder så många barn som det bara går.
   Men de drontiska svenskarna tror att det är lite busiga struliga barn som drabbats av den socioekonomiska faktorn som stökar lite med bilar i förorten. Alla är egentligen bara folk som inget hellre vill än att bli svensk!

   Jag börjar tro att det ligger något historiskt bakom uttrycket att vara blåögd…
   Det är väldigt få som ser vad som händer i Sverige, inte ens på denna blogg finns medvetenheten om demografi. Och Patrik Engelau tror att VIX är problemet. Varför har man bra skolor och trygga gator i Finland, som har ett välfärdssystem?
   Nä, jag trodde på det där dravlet tills det gick upp för mig att det ju inte är så, fakta om vilka som stått för utgifterna i hela välfärdssystemet, vilka som urholkat förtroendet för sjuka genom enorma assistansbedrägerier, vilka som stått för våldet i skolan som skrämt bort alla vettiga lärare, etc etc talade plötsligen glasklart.
   Den huvudlösa invandringspolitiken är i stort sett HELA förklaringen till våra problem.
   Varför denna politik förts i Sverige har jag inte än någon rimlig förklaring till. Att vanligt folk som lever supersegregerat och endast ser SVT inget förstår är ju naturligt, men politikerna, deras motiv är ännu höljda i dunkel för mig.

   Liked by 8 people

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    Verdandi: – Exakt. Klart att folk från fattiga miserabla länder tar chansen att komma hit och leva på oss — om svenska myndigheter är så osannolikt korkade att de erbjuder den möjligheten.

    Den stora frågan är: VARFÖR?

    Teorier om ”new world order”, som cirkulerar på nätet, köper jag inte som förklaring till folkvalda politikers agerande, nej förklaringen är mer komplex och handlar om ett religiöst vakuum efterlämnat av den avsomnade Statskyrkan.

    Människor i allmänhet behöver religion eller liknande sammanhållande ideologi för att må bra. I Sverige med dess förr mycket starka socialdemokrati har det skett en märklig amalgamering av kristen barmhärtighet och sosseriets tankar om social rättvisa, kryddad med den radikala vänsterns antiimperialism och upphöjande av ”tredje världen” till någon slags norm.

    Resultatet är en på ytan harmlös men i själva verket mycket giftig soppa vi kan kalla ”PK-ismen”. Denna sörja har kommit att bli Sveriges inofficiella RELIGION, som därför står över allt sunt förnuft.

    Vanligt förnuft säger ex-vis att det blir stora PROBLEM om man på kort tid importerar hundratusentals huvudsakligen outbildade personer med för oss djupt främmande värderingar, som de ofta fanatiskt håller fast vid.

    PK-ismen FÖRBJUDER en att tänka förnuftigt.i den frågan. Här träder man nämligen in på HELIG mark! Nykomlingarna påstås vara ”på flykt”, vilket används som förevändning att det är så synd om dem att deras behov går före allt annat.

    Och visst är de på flykt — nämligen från fattigdom och begränsade möjligheter, saker som vi nu plötsligt förväntas hjälpa dem med.
    Man kan se detta som en sorts katharsis som politikerna lagt på oss svenskar, ungefär som att klä sig i säck och aska för att visa botgöring inför sin Gud. I grunden är det samma sak!

    I Bibeln talas det tom. om människooffer, Abraham ville offra sin egen son, och makthavarna håller på med exakt samma sak som Abraham försökte, med den skillnaden att Gud inte ingriper.

    Massinflödet av migranter blir bara begripligt om det ses som en religiös offerhandling, iscensatt av makthavarna.

    Liked by 6 people

   • Verdandi skriver:

    Hovs SH: Tack för den tänkvärda kommentaren. Ett offer av de egna barnen är det verkligen. Ett självskadebeteende? Religiöst vakuum är nog en del av förklaringen.

    Liked by 3 people

   • MOAB skriver:

    @hovs

    Bra liknelse men är då våra politiker Gud i din liknelse, för de offrar inte sina egna söner, de vill endast att vi andra skall göra det?

    Liked by 2 people

   • Varva skriver:

    Verdandi – Läs senaste inlägget på peterkrabbe.wordpress.com så förstår du. Ingen rolig läsning precis men politiker och medias agerande förklaras. Frågan är bara vad kan vi göra åt detta moras.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    MOAB – Politikerne tror nok selv at de er slags guder – eller rettere usårlige og ‘larger than life’. ‘Messiaskompleks’ (frelse verden) ?

    Ad Hovs SHs glimrende innlegg – nå virker det som en innspurt, helt gearet – jeg tenker på en VEKKELSE hos venstresiden, slik man har i lavkirkelige sekter fra tid til annen.

    En annen mer uhyggelig assosiasjon til sønneofferet, er Stravinskys ‘Vårofferet’.. Lytt gjerne til verket – voldsomme, huggende rytmer og krefter i sving før menneskeofringen.
    Ikke bare Isak som oftes i Sverige, vel så mye de unge piker.
    Vi har altså en kvasireligion som på et dypt plan ønsker destruksjon og menneskeofring – uhyggelig, og dypt patologisk.

    Gilla

  • 77711n skriver:

   Deras sociala kultur säger att de är sig själva närmast; jag mot min bror, jag o min bror mot vår kusin, jag, min bror o vår kusin mot resten av världen. F öv tror jag att det finns många muslimer som inte förstår hur våra samhällen byggts upp för den saknar kunskaper om samhällen som bygger på tillit o solidaritet, därför att enligt deras egna värderingar är detta enfaldigt. Ett annat svar kan gå ut på Västs skuld som afrikanska länders exploatörer. Det här har du säkert redan kunskap om, men jag anser att det är värt att nämnas mot bakgrund av sådan tankar som du luftar. Jag tycker ändå att det är än svårare att förstå hur svenskar tror att Sverige är afrikanernas paradis på jorden, hur kan de inbilla sig det? Med vår sociala struktur, inneslutna mest i våra bostäder, muslimer insvepta i kläder som inte medger D-vitamin, hud som också försvårar upptaget, levandes bakom nerrullade persienner och fördragna gardiner, inga jobb, särskiljande sig från hela samhället etc. Svenskarna borde förstå bättre, kan man tycka. Muslimerna ligger minst 1000 år efter i tiden o det märks på alla möjliga sätt, inte minst vad gäller tanke o logik som de förstört med sina långa inavel med kusingiften.Bristande logik o tankeförmåga märks t o m hos s k professorer i islamologi när de uttalat sig.

   Liked by 3 people

  • Avon Barksdale skriver:

   Jag tror många svenskar lutar sig emot vissa missuppfattningar för att intala sig själva att islamiseringen inte är att problem. Man utgår från dels, som @Joachim antyder, att de som inte passar in här borde söka sig härifrån självmant då de ser att vi har en kultur som de i allt väsentligt är emot. Den andra sidan av det här myntet är att folk som kommer hit och väljer att stanna och därmed kommer i åtjutande av de frukter vår kultur levererar i form av frihet och ekonomisk trygghet, att de i stor utsträckning borde ta intryck av detta, de borde förändras (‘försvenskas’ vågar man ju inte säga), deras inneboende demokratiska och toleranta sidor borde förstärkas. De borde börja känna för sverige, känna en viss tacksamhet och därigenom ett visst ansvar att inte överutnyttja de många system vi har som bygger på ärlighet, tex. bidragssystemen.

   Tyvärr fungerar det nog inte på det sättet av flera skäl:

   (1) Att befinna sig inbäddad, och i konflikt med, en främmande och hostil värdkultur är naturligt inom islam. D.v.s det är inte ett tillstånd som är är besvärande för muslimer på samma sätt som det skulle vara för vilken annan religiös diaspora som helst. Det är helt i linje med erövrarideologin inom islam. Iden med dhimmi-samhällena har varit att skapa ett bra liv för muslimer på bekostnad av de ursprungliga värdkulturerna. Inte att värdkulturen skall må bra. De västerländska bidragssamhällena är en parallell.

   (2) Att man vill leva gott på en värdkultur, den västerländska, samtidigt som man försöker utrota den genom islamiserign. Det kan tyckas som en motsägelse för en västerlänning. En nyckel för att förstå det tror jag är att se hur vi sekulära västerlänningar i hög grad har vad man kan kalla för ett utopiskt ideal, som präglar vår syn på politik och samhälle. Vi söker efter en fungerande modell som förmår att inte bara åstadkomma utan bevara det vi anser vara ett gott samhälle. Jag tror att muslimer, i likhet med tex många fundamentalistiska kristna, i stället har ett ‘apoalyptisk’ ideal. D.v.s man strävar mot att försätta värden i ett visst tillstånd, i detta fall fullständig islamisering, varpå historien tar slut, människans uppdrag är fullbordat. Att ett muslimskt samhälle utan värdkultur inte är ett samhälle med välstånd, det är därmed inget dilemma muslimen behöver lösa.

   (3) Den liberala progressiva vänsterna gör vad den kan för att hjälpa muslimer att slippa konfrontera de diemman som de borde ställas inför då de lever av en västerländsk värdkultur. Hela det idekomplex som ständigt basuneras ut vilket kan sammanfattas med ‘white guilt’, det postkoloniala narrativet mm, som innebär att värdkulturen här ger sanktion åt en otacksamhet. Det är m.a.o. OK att leva på bidrag och vara otacksam dvs om man inte är en vit man.

   (4) En annan försvårande apekt är att ‘hjälpande’ generellt är något som är väldigt svårt att lyckas med. Ju mer komplext hjälpbehovet är desto svårare. Den som har erfarenhet av att med egen tid och egna medel försöka hjälpa någon som har en livvssituation som är svår och komplicerad vet att man kan precis lika gärna få ilska och anklagelser tillbaka som tacksamhet. Så fungerar vi människor tyvärr. Vi har svårt att ta emot hjälp och använda den konstruktivt. Det är därför idiotiskt att tro att vi hjälper människor genom att locka hit dem och ställa dem i en komplex utanförskapssituation (om vi nu har ett ansvar att försöka hjälpa folk vi inte har någon anknytning till) i stället för att göra vissa insatser för flyktingar i närområden, individer som med mycket större sannolikhet faktskt är hjälpbehövande och vars hjälpbehov är enkla, inte komplexa.

   Liked by 3 people

 3. Gunilla skriver:

  Boken skrevs redan för snart 20 år sedan. Den tar ju upp en lång rad av punkter där muslimska elever och föräldrar kommer i konflikt med svenska skolan. Lustigt nog har tydligen inte författaren några tips på hur deasa konflikter ska bemötas eller överbryggas. Annat än med undfallande kan man förstå. Dessa familjer och föräldrar visar tydligt sin ovilja att anpassa sig till svensk kultur och regler. Barnen får inte ‘smittas’ av svenskarnas värderingar och lisvstil. Därför sätter många sina barn i egna etniska ‘separationsskolor’; alltså skolor med egen etnisk och religiös profil där syftet är att barnen INTE ska FÖRSVENSKAS utan skolas i att föra vidare sitt separatistiska utanförskap i parallella samhällen. Och fortfarande vägrar vi att förstå. Mer behöver väl inte kommenteras.

  Liked by 7 people

 4. MOAB skriver:

  Slutsatsen är äänu en gång en oxymoron. Hela inlägget gick ut på att muslimer inte vill, eller snarare inte kan, anpassa sig till svensk kultur, sen avslutas med att önska just det. Ord, är viktigt och ”anpassa” leder i detta fall fel, det handlar istället om att ”ändra sig” eller att ”överge” de delar som inte är kompatibla med svensk kultur. Detta är omöjligt för att det är inte som att bli av med en hand eller fot för en muslim, de ändringar som krävs är som att rycka skelettet ur muslimen, och hade medfört islams kollaps. Detta vet förstås alla lärda inom islam och fruktar därför mötet med väst, detta vet också IS och mördar därför kvinnor och barn, så många de förmår.

  Muslimerna kommer inte att ändra sig och det är inte sant att inga svenskar konverterar, när jag rör mig i Malmö ser jag allt fler konvertiter, främst kvinnor. Det är dags att röra sig framåt nu Omar, att argumentera för att muslimer skall ändra sig är att argumentera för att de kan vara här. Det är en utopisk och imperialistisk ide, utopisk för att imperialist kan man endast vara med makt, vapenmakt, men inget tyder på att vi kommer att TVINGA muslimerna att ändra sig, vänsterliberalismen sitter för djupt. Därför är Omars väg, möjligen välmenad, men ogenomtänkt, en väg mot mera islamisering, och efter det kommer svaret, motiverad högerextremism, där vi hittills endast sett omotiverad sådan. Omars väg är våldets väg, vi måste vara realister, om inte goda människor tar fasta på: ”Vad gör de här?”, så kommer det bana vägen för att onda gör det, är verkligen Åkesson det värsta alla kan föreställa sig? Återigen kan jag rekommedera Jordan Peterson, han argumenterar mycket övertygande för att vi alla har en enorm kapacitet för ondska, nazismen och kommunismen är bevisen, men man behöver inte gå lämgre än till Sverige, de svenska våldtäktsoffren offras varje dag för allas lika värde, etablissemangets höga princip. Mer våld mot svenskar skapar grogrund för djupt hat, hat från amygdalan, jag har själv nått denna punkt. För att göra gott så måste man känna till sin kapacitet för ont, det kräver en inre ärlighet. Jag har kikat in, har ni?

  Liksom vi bör lämna den ”hygglige muslimen” bakom oss så borde vi lämna den ”anpassade muslimen” på samma ställe.

  Liked by 10 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det som kan räddas av tesen ”svensk skola är svensk” eller ”Sverige är svenskt” eller varför inte ”bevara Sverige svenskt”, det är ju det Mohamed säger här, det som kan räddas är ett system där våra normer hävdas med en sådan bestämdhet att de muslimer som inte avser att avsäga sig eller helt bortse från sin nominella religion ”frivilligt” (nudge) lämnar landet.

   Det måste förstås kombineras med starka åtgärder för att utan prut utvisa samtliga invandrare, oavsett religionstillhörighet, som har begått minsta lilla lagbrott, inklusive alla som har kommit in i landet utan pass eller identitetshandlingar, som har stannat i landet trots avvisningsbeslut, som har ljugit om sin ålder, som har ljugit om andra förhållanden, samt att likaså utan prut utvisa alla som har felbehandlats av myndigheter, främst Migrationsverket, och har tillerkänts uppehållstillstånd och liknande privilegier på falska grunder. Alla vars tillfälliga uppehållstillstånd löpt ut skall utvisas. Ämbetsmän som har begått lagbrott eller agerat illojalt med Sverige skall bestraffas och ges livlångt förbud att utöva ett ämbete. O.s.v.

   Liked by 6 people

   • MOAB skriver:

    Jo, syftet med åtgärderna måste vara att få muslimerna att lämna oss, det jag är rädd för är att man finner 5-10 ”anpassade” och de skall sedan visas fram på TV, radio och i tidningar som goda exempel på integration så att svensken fortsatt förleds att tro att ”integrationen” fungerar. Så sker idag och alla underhållningsprogram etc innehåller alltid minst en anpassd muslim, t.ex bakprogram för barn, wild kids etc etc

    Man måste därför vara glasklar med vad man vill åstadkomma, vad beträffar Omar är jag inte säker.

    Liked by 1 person

  • Gunilla skriver:

   AKB sade att invandrare måste ‘göra sig anställningsbara’. Sossarnas Ylva har indikerat samma. Nu måste man gå från ord till handling. Envisande med fotsida särkar och annan täckande religiös klädsel som omöjliggör för personen att få jobb ska inte accepteras utan i så fall ska bidrag dras in. En bidragstagare är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Vidare ska allehanda på religiös grund ‘omöjliga’ arbetsuppgifter inte accepteras. Regeringen skulle öppna snabbspår för invandrare med ‘adekvat’ utbildning o erfarenhet. Det visar sig att många har slakterikunsksper. Emellertid gick det inte att anställa en enda då alla vägrade att befatta sig med fläskkött.

   Liked by 3 people

   • Hortensia skriver:

    Rent krasst, Gunilla, vill jag påpeka det synnerligen olämpliga i att låta hitresta, troende muslimer med befintliga ”slakterikunskaper” ens komma i närheten av några levande, svenska slaktdjur – eller några livdjur eller husdjur heller, för den delen… 😦

    Upptäckten av att det förekommer halalkött i vanliga, svenska butiker och kulturellt djurplågeriivrande ”Ahmed, Muhammed, Hassan och Ali” på slakterier i Sverige – kristet Astrid-Lindgren-djurvänliga Sverige! – gjorde mig rent fysiskt illamående.

    Jag äter numera strikt vegetariskt, förutom när jag sommartid har tillgång till kött från de helyllesvenskt etiskt uppfödda och paradisiskt hållna kor, grisar och lamm ”min” vänlige köttbonde själv gårdsslaktar så humant, att kunden är välkommen att närvara…

    … men jag funderar på hur mycket mer jag, genom moraliska ställningstaganden, kan göra avkall på? Den ensidiga islamiseringsintegreringen har hittills inneburit, att jag lämnat Svenska kyrkan och slutat äta kött, men jag har hund och dricker alkohol… än.

    Liked by 2 people

   • 77711n skriver:

    Vi har i alla tider här i landet fått anpassa oss till företagets eller organisationens klädkoder, det är därför så märkvärdig och oacceptabelt att man över huvud taget diskuterar och agerar när det gäller muslimers krav i ett sekulärt land som står på kristen grund sedan tusen år

    Liked by 2 people

 5. Johan Löfgren skriver:

  Otterbeck är ytterligare ett exempel på nyttiga idioter som sänker Sveriges värdighet som nation. Islam har inget att tillföra i positiv bemärkelse då ideologin är samhällsfientlig och omstörtande. Anhängarna hålls i en kognitiv fångenskap och kreativiteten hämmas.

  Det är bra att skolan lyfts fram kopplat till islam – det visar hur ideologin är oförenlig med område efter område. Lärare ska ju också stå för läroplanen och därmed exempelvis demokratiska värderingar. Otterbecks propaganda är i det skenet kontraproduktivt och rena dumheter.

  Två frågor har jag ständigt funderingar kring:
  1. Varför fesar offentligheten kring islam?
  2. Varför vill muslimer bygga upp eländet de flytt ifrån på nytt i Sverige?

  Det mest tragiska är att islam är en falsk ideologi som ger upphov till många onödiga problem. Källkritiskt faller Koranen direkt och därmed hela konceptet. Det anhängarna behöver är en sund upplysning och befrielse från oken.

  Liked by 8 people

 6. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Tack – för en alldeles utmärkt artikel. En intressant fråga är – hur många muslimer har öht. läst en enda vers i koranen ? Jag träffar många unga män ( via min sons färdtjänst ) som säger att de är muslimer men aldrig läst något ur koranen.
  Enligt en god vän som bor i Afghanistan finns i detta fattiga land inga översättningar av koranen – den finns endast på arabiska befolkningen får kunskap av imamen. Troligen är detta vanligt i många muslimska länder – vad är då islam i den fattiga världen ? En ursäkt för att driva fientlig politik ?

  Liked by 1 person

  • Lars Åhlin skriver:

   Jag tror du har rätt – väldigt många muslimer i Sverige har mycket liten kunskap om Koranen eller haditherna. Man har levt ett liv i hemlandet där islam visserligen tagit stor plats, men då en folklig islam på långt avstånd från salafism och jihadism. Men salafism och jihadism pressas på muslimer sedan ett par decennier genom en mycket aktiv mission, i hög grad finansierad av Saudiarabien och Gulfstaterna, hos både dem som lever kvar i MENA och dem i västvärlden. Därför är det viktigt att övervaka muslimsk praktik i Sverige. Hets mot folkgrupp, uppmaning till mord, med mera, är redan straffbelagt även när det sker inom ramen för en religion och brott måste beivras.

   Mohamed Omar har alldeles rätt i att svenska staten måste engagera sig mycket mer i vad som sker i moskéerna. Det kan vara en ödesfråga för Sverige: Vi kommer aldrig att lyckas utvisa alla de muslimer som bor här – många är födda här, många är svenska medborgare. Lyckas wahabiterna och Muslimska Brödraskapet styra islam i Sverige kommer vi att utvecklas till något som påminner om Libanon, inklusive inbördeskrig och kaos. Därför är det så viktigt att ta upp, och vinna, kampen mot salafistisk islam!

   Liked by 2 people

 7. cmmk10 skriver:

  Det är lätt att tänka:

  Vad gör de här och varför har de valt att flytta till ett så annorlunda land?

  Intresset för assimilering torde vara närmast obefintligt och ett mångkulturellt samhälle med 20-50% muslimer blir så fundamentalt annorlunda, att vi nog kan säga att Sverige har upphört att existera – det har helt enkelt blivit ett annat land!

  Liked by 6 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   CMMK10: Egentligen vet vi redan svaren på de frågorna.
   Undersökningar visar att kanske NIO av TIO muslimer som kommit hit som ”asylinvandrare” i själva verket är ekonomiska migranter. Detta förklarar även varför de envisas att bege sig till det avlägsna landet Sverige i stället för att ex-vis slå sig ner i Turkiet.

   Det som drar dem hit är den vanliga orsaken till migration: att man, liksom vid 1800-talets stora inflyttning till USA, finner möjligheter till ett rikare liv i det nya landet.

   Den stora skillnaden är att dåtidens amerikafarare SJÄLVA fick skapa sig ett liv i det nya landet, medan migranterna till Sverige inte behöver lyfta ett finger för att försörja sig. Det fixar socialen och andra myndigheter via generösa bidrag.

   Vi svenskar kan tycka att bidragen är snåla — men migranterna behandlas enligt speciella, mycket generösare, regler! Man kan t.ex. ha en ny fin bil och samtidigt inkassera socialbidrag — om man är muslim.

   Att vi har andra sedvänjor i Sverige är förstås en liten hake för muslimerna, men de jobbar idogt på att ändra detta. VI SVENSKAR ska förstås böja oss för DERAS krav, fattas bara. Enligt deras synsätt är det DE som är det nya herrefolket, erövrarna som svenskarna ska anpassas till.
   Och den som inte gillar det är ”islamofob”.

   Liked by 4 people

  • Göran skriver:

   Vad är anledningen till att de flydde? Hur kommer det sig att de vill omvandla det samhälle de lever i nu till ett samhälle de behöver fly ifrån igen?

   Om det handlar om ekonomi, då är det inte så svårt att förstå att de vill ha sharia och allt det andra. Det är dock som att fly från kommunism på grund av ekonomiska skäl och sedan önska kommunism där man hamnade.

   Liked by 1 person

 8. Ulla L skriver:

  Att vara muslim i Sverige kan inte vara lätt. Det är mycket här som inte passar islams tvingande påbud. Och hittills har det varit omöjligt att förena många av våra svenska normer och levnadsregler med islam. Krockarna finns på alla plan! Nu finns de här, och värre lär det bli med en fortsatt växande grupp som kräver särlösningar på mängder av områden. Hela denna utveckling har pågått med politikernas goda minne och från vissa håll till och med uppmuntrats. Jag är oerhört besviken på politikerna och myndighetssverige och min röst kommer jag aldrig ge till dessa ”landsförrädare”. Vad händer de närmaste 5 eller 10 åren? Är det meningen att vi ska kompromissa och ”mötas på halva vägen”, t.ex. bara halvtäckande badkläder tillåts, alla män som vistas i Sverige får ha högst två fruar eller bara lite könsstympning men på alla kvinnor som vistasi Sverige? Hur ser Sverige ut om 25 år? När blir hela Sverige ett arabiskt land (delar är ju det redan)?

  Liked by 4 people

  • ericr45 skriver:

   Ulla, du kanske bör notera den stora skillnaden mellan ”integration” och ”assimilation”.
   Integration är det som gäller i Sverige och då blir det kompromisser.Till etniskta svenskars nackdel.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Märkligt att våra Feminister inte sätter ner klackarna?
   Eller med fördel betydligt högre upp…

   Mångkulturen måste slopas, liksom integrationen!
   Det har väl aldrig fungerat någonstans i hela världen?

   Assimilering måste till,
   vill MAN inte det,
   så betala hemresan!

   Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Tänkvärt är att betrakta valresultaten i Tyskland, där CDU gått framåt kraftigt efter att ha blivit tvunget av CSU i Bayern att motvilligt acceptera ett milt hävdande av Leitkultur, alltså att bevara Tyskland tyskt. Något inte minst för ett eventuellt återskapat Moderata samlingspartiet att betänka. Eller K-disarna om de inte vill trilla av pinn.

  Gilla

 10. Jan Ahlström skriver:

  Hur kan människor få komma från andra länder och ta med sig sina stenåldersseder in i det svenska samhället och på sikt förändra det i grunden?
  Hur kan beslutsfattarna i landet bara ser på hur detta fortgår och eskalerar utan att sätta ned foten och säga stopp?
  Hur kan man tillåta att svenska lagar och förordningar åsidosätts och anpassas till någonting som vi för länge sedan begravt?
  Hur kan vi låta dessa folkvalda riksdagsmän och kvinnor driva landet mot samma konflikthärdar som finns i mellanöstern?
  Hur kan dessa folkvalda se sina barn och barnbarn i ögonen när de raserat det som tidigare generationer byggt upp och nu ska lämna över ett land med enorma framtida problem?
  Hur kan så många svenskar gå omkring med skygglappar och vägra se den verklighet som är på god väg att förgöra det Sverige som de absolut flesta av oss vill ha kvar?

  På Rosenbad sitter Stefan Löfven och snackar om ordning å reda, hej åhå!!

  Liked by 7 people

  • Avon Barksdale skriver:

   Då ska jag berätta @Jan Ahlström, en sak som Merkel, Löfwen, May, Macron, Juncher, Gentilloni och flera andra i Europas politiska ledarskikt har gemensamt?
   Inga barn. Inga barnbarn att behöva se i ögonen.

   Liked by 1 person

   • Jan Ahlström skriver:

    Ok, känns tryggt att det inte dyker upp fler Merkel, Löfven osv men de flesta folkvalda har säkert barn å barnbarn eller andra barn i sin närhet som man vill väl här i livet.

    Gilla

 11. Gerd Ahrgren skriver:

  Utmärkt! Måtte vi äntligen få igång en öppen debatt om hur vi ska bevara vårt Sverige i framtiden och sluta med att förneka vår kultur. Sverige är ett fantastiskt land, där vi känt tillit, trygghet och en vilja att göra rätt för oss, som kunnat utveckla vår standard inom alla områden, inte minst jämlikheten. Ärlighet, ansvar och drivkraft har lett oss hit. Måtte det inte vara för sent att stoppa den utveckling, som nu är på väg!

  Liked by 3 people

 12. Hortensia skriver:

  Tack, idoge Mohamed, men att: ”Det är invandrarna som har ett ansvar att lära sig, och anpassa sig till, svensk kultur” får väl sägas vara en sanning med modifikation? Sju svenskfientliga riksdagspartier kuppade igenom den vettlösa multikultilagstiftningen, som, såvitt jag förstår, ger migranter laglig rätt att fortsätta sitt kunskapsföraktande och bakåtsträvande leverne i Sverige.

  Den hisnande våldsbejakande och bevisligen oföränderliga medeltidsideologin islam är totalt inkompatibel med allt svenskt, men kan med benäget bistånd av ”naiva” politiker lyckas rasera hela det genuint upplysta, verkligt fredliga, jämlika, anständiga och imponerande produktiva samhälle, som mödosamt byggts upp av forna svenskar med en moraliskt vida överlägsen kultur.

  Valdagen ger skötsamma svenskar en (sista?) chans att befria så många svekfulla och lögnaktiga politiker som möjligt från deras lukrativa ”förtroendeuppdrag”, så att en nödvändig massrepatriering av alla oassimilerbart svenskhatande och tokreligiöst obildbara muslimer och deras otaliga anhöriga äntligen kan påbörjas på, hyperciviliserat svensk, demokratisk väg.

  Liked by 4 people

   • Hortensia skriver:

    Ja, Jan och MOAB, det kan nog krävas att närmare varannan svensk röstar på SD, för att avvecklingen av det civiliserade och demokratiska Sverige ens hjälpligt ska kunna hejdas, men det sista som överger oss människor lär vara hoppet…

    … och det borde finnas hopp om, att det sunt förnuftiga, men avsiktligt vilseledda, svenska folket tar kommando över den förda politiken, så att vi på bästa sätt kan hjälpa både oss själva och verkligt hjälpbehövande – på plats! – i omvärlden.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Om alla kloka personer här och på andra sverigevänliga platser gör sitt bästa för att förklara att nästa år i september har du chansen att vrida utvecklingen rätt så ska det nog gå att få SD över 30 %. De flesta äkta svenskar är ju inga idioter.

    Gilla

   • Varva skriver:

    Jan Bengtsson – med en massiv propaganda från oss gräsrötter och strävan mot 51%. Läs ledaren i Sydöstran 15 januari 2013 ”När Centern var värre än SD”. Kunde varit bra för Åkesson att kontra med gentemot den arroganta Annie. Det handlar bl.a. om Bondeförbundets rasbiologiska och rasistiska rötter. Skitbruna rötter kan man hitta hos alla de äldre partierna. Vi får väl googla och ha en arsenal att ta till när ”rasistramsan” kommer upp vid tal om SD.

    Gilla

 13. lensof skriver:

  En intressant bok om muslimer i Norge är den Åsne Seierstad har skrivit och som nyligen kommit på svenska. Den är en spännande skildring om hur ungdomar blir påverkade av islamister, hur duktiga och intelligenta flickor ger upp skola och yrkesliv för att istället bli extrema och sen ge sig iväg till Syrien och bli aktiva i IS.
  Boken heter Två systrar och den rekommenderas verkligen för den ger en skildring av hur det kan vara i Sverige och andra västländer också. Den visar också på hur våra bidrag bidrar till att göra extremismen möjlig.
  Beskrivningen av hur flickorna sen har det i Syrien, deras syn på sin situation där och hur de lever på vad de kallar krigsbyte gav mig direkt associationer till Hitlers Tyskland. Aldrig tidigare har jag sett en så nära koppling mellan islamism och nazism. Vilken av dem som är grymmast tycks mig vara en fråga om nyanser.

  Liked by 1 person

  • oerdoeg skriver:

   Håller med, verkligen en läsvärd bok! Jag hinner inte åstadkomma någon recension just nu, men läs den här artikeln!

   https://ledarsidorna.se/2017/02/erik-van-der-heeg-recension-av-tva-systrar/

   Seierstads bok ger oss också en närgående och närmast unik inblick i hur den muslimska och i synnerhet somaliska diasporan lever och verkar i ett modernt västerländskt samhälle. ”Två systrar” är på många sätt även ett dokument över integrationspolitikens haveri i dagens Europa. Sadiq [systrarnas pappa, alltså]och hans familj kommer till Norge med påhittade flyktingskäl – de måste fly för sina liv ”från krigets Somalia”; men landet tycks dock inte vara farligare än att familjen kan åka dit på semester varje sommar, så snart som uppehållstillstånd har ordnats. Sadiq hankar sig fram på ströjobb, men lyckas snart bli långtidssjukskriven, så att han kan tillbringa sin tid med att spela trumma, dricka kaffe och surfa på internet.

   Hustrun Sara deltog i en jobbkurs vid ett tillfälle, men hoppade av ”eftersom hon behandlades som en slav” (i arbetsuppgiften ingick att hon skulle stå på en stege och lägga varor på en hylla) och sedan dess har hon föredragit att leva på socialbidrag. Norge ses konsekvent som en mjölkko som skall bistå med pengar, allehanda tjänster och bostäder – och om något inte klaffar direkt, så beror det på att de rasistiska norrmännen ”inte tycker om somalier”. I stort sett varje personligt misslyckande skylls på det norska samhället och dess omoral. Samtidigt betraktas ingen lögn som för fräck om det handlar om att tillskansa sig fördelar. Intresset för norsk kultur och samhällsliv är minimalt. —- Vi får här bilden av en minoritet som är i det närmaste omöjlig att integrera, genom sitt snudd på aktiva motstånd att delta i samhällslivet. Men vi möter också ett majoritetssamhälle vars reflex är att i missriktad tolerans vika undan och kasta pengar på varje problem.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Dödsinstinkten som leder till socialism och islamism finns hos oss alla. För att den skall leda till att en rörelse bildas krävs ett utvalt folk och en legitimerande princip. Marxismen var länge framgångsrik på kombinationen ”arbetarklassen” och ”vetenskapen”. Sedan dess har Marcuse och Frankfurtskolan tagit över med ”alla som inte är vita heterosexuella män” och ”civilisationens (den vite mannens) börda”. Detta senare låter sig lätt kombineras med eller förskjutas till ”alla som inte är muslimer” och ”islamismen”, eftersom dessa senare två är delmängder av de förra två. Vi måste utgå ifrån att Anders Breivik även han drevs av samma dödsinstinkt tillsammans med den egalitära principen att en ann är så god som en ann.

   Att dessa mekanismer leder till dessa resultat skall inte förvåna oss när vi medvetet låter bli att hämma dem.

   Sjafarevitj beskrev i mitten på sjuttiotalet vår tids socialism: ”the search for the ‘chosen people’ seems to be the real mening behind the ‘problem of minorities’ which so engages the Western leftist movements: students or homosexuals or American blacks or local nationalities in France.”

   Gilla

 14. ericr45 skriver:

  Detta du skriver :”..religionen har mycket större påverkan på vardagen för en troende muslim än den har för en svensk med kristen bakgrund: ”
  I det ögonblick som svenska folket begriper innnebörden av det, då kommer det att hända saker.
  Innan dess intet.
  Så länge som muslimer enbart ses som ”nån sorts konstiga religiösa”, kommer inget att hända.

  Liked by 1 person

 15. George Betel skriver:

  Islam (Muslims) does not respect other religions. The followers of Muhammed forces their religion on others. They have conquered many lands and imposed their religion on the captives or the non-Muslims have become second-class citizens in an Islamic country. Because there is no freedom of speech in Islam and no democratic values as meant in the West, Islam should be a forbidden religion and Koran should be a banned book in any civilized world. The permission for the practice of Islam and the message of Koran only can create problems in countries where Islam is not accepted. Why should a Muslim come to Sweden as refugee when he or she does not respect Swedish (Christian) culture? Why do they not seek refuge status from other Islamic countries like Saudi Arabia? What is the motive of Saudi Arabia when she does not allow Muslim refugees into their country but generously aid the Muslims in European countries to build mosques and send muslim teachers ? The muslims want to conquer the world!

  Liked by 1 person

 16. Lars odlen skriver:

  Skolproblematiken är bara en del av invandrarnas kulturkonflikt.
  Alice Teodorescu, som är en klok person och dessutom invandrare, beskriver hur hon hade problem att ”bli svensk” eftersom det inte fanns tydliga krav. Vi behöver formulera krav och skapa ett ”kontrakt” mellan invandraren och det svenska samhället, Du får bo i sverige, förutsatt att du följer dessa budord. Här är några exempel på vad ett sådant kontrakt kunde innehålla:

  • Flyktingar bor i förläggning under utredningstiden, vilken skall vara max en månad. Använd datorbaserade verktyg för att fastställa ursprung, utbildningsnivå, etc. (i.e. teoriprovet för körkort). Om de avviker, så förverkas rätten till uppehållstillstånd. Vid avslag, omedelbar utvisning.
  • Om någon framför fatwas i tal eller skrift skall det åtalas som stämpling till mord
  • Invandrare som begår brott utvisas
  • Personer utan ID handlingar släpps inte in i landet
  • Invandrare måste skriva på ett kontrakt (krav på integrering, uppförande koder, språkkunskap, etc)
  • Barn som skolkar från skolan = indraget barnbidrag + risk för utvisning
  • Föräldraansvar; Familjer kan utvisas om barnen begår brott
  • Biometriska data används vid identifiering (bidrag, prov, etc) + för ID handling (undvika dubbla identiteter)
  • Tillämpa FN:s asylregler. Repatriering då asylskäl inte längre föreligger
  • En flykting som kan åka tillbaka till hemlandet på ”semester” visar att skyddsbehov inte längre föreligger.
  • Skolundervisning sker på svenska (i grundskolan)
  • Skolundervisningen skall lära ut landets seder, lagar och moral (inkl. sex o gymnastikundervisning)
  • Inga religiösa skolor tillåts. Religion är en privatsak och sköts på fritiden
  • Inga religiösa symboler i skolan (huvuddukar, krucifix,,)
  • Staten är icke-religiös och opolitisk, d.v.s. offentliganställda får inte uttrycka politiska eller religiösa sympatier på arbetet
  • Dolt ansikte är maskering. Tolereras bara under karnevalstider
  • De som uppbär bidrag måste personligen hämta ut det och legitimera sig
  • Fusk med bidrag är brott = utvisning
  • Alla uppehållstillstånd är tillfälliga
  • Medborgarskap kräver >10 års vistelse, oklanderligt leverne + kunskapstest (svenska, samhälle,,)

  Lägg gärna till i listan och diskutera med andra
  Bästa
  Lars O

  Liked by 1 person

  • Avon Barksdale skriver:

   Ett tillägg Lars O. Vi som drömmer om ett vettigt regelverk får inte glömma den ‘andra vågen’, anhöriginvandringen. Förstahands asylsökarna är bara toppen på isberget.

   Det är fullständigt rimligt att kräva att den som önskar ta hit anhöriga
   (a) Försörjer sig själv, exempevis haft en taxerad icke obetydlig inkomst från förvärvsarbete de senaste 3 åren
   (b) Är ostraffad
   (c) Tar försörjningsansvar för sina anhöriga, dessa skall inte från dag ett bli fullvärdiga fordringsägare på de svenska bidragssystemen. Åtminstone borde någon inskränkning i denna rättighet förekomma exempevis reducerade bidragsnivåer.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.